Jaarverslag en jaarrekening 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag en jaarrekening 2010"

Transcriptie

1 Jaarverslag en jaarrekening 2010 Oikocredit Nederland

2 Voorwoord Inhoud Oikocredit vierde haar 35-jarig bestaan in Oikocredit Nederland maakt al 34 jaar deel uit van de wereldwijde financiële ontwikkelingscoöperatie die Oikocredit is. Zo lang al komen we met elkaar op voor het recht van mensen om een menswaardig bestaan op te bouwen. In het afgelopen jaar hebben we het belang van de toegang tot financiële dienstverlening weer uit kunnen dragen, vooral dankzij de inzet van onze vrijwilligers. We zijn gestart met de mogelijkheid voor Nederlandse ondernemers om solidair te zijn met collega s elders, via het digitale netwerk MindTheirBusiness. Meer dan honderd kerken zijn aan de slag gegaan met de Oikocreditcampagne Geloven in het kleine. Veel vrijwilligers dragen onze ideeën uit op scholen en opleidingen, bijvoorbeeld in het kader van de campagne op basisscholen: Day for Change. Ook zijn we te vinden bij kerkelijke bijeenkomsten en bij allerhande beurzen en manifestaties op het gebied van duurzaamheid en beleidsvorming. We verstrekken daar informatie of bouwen nieuwe netwerken. 1. Personeels- en bestuurszaken 3 2. Activiteiten 3 3. Financiële resultaten 7 4. Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2010 Exploitatierekening over 2010 Grondslagen Toelichting op Balans en Exploitatierekening Overige gegevens Accountantsverklaring Oikocredit besteedt veel aandacht aan de voorwaarden waaronder projecten kunnen slagen door heel precies te zijn in de keuze van microfinancieringsinstellingen. Oikocredit stelt criteria op het gebied van sociale effecten. Ook de investeerders kunnen rekenen op het voorop stellen van het sociaal rendement. Oikocredit heeft in 2010 een speciale afdeling opgericht voor de meting van sociale resultaten. Oikocredit is zelfs bekroond voor haar bijdrage aan maatschappelijk verantwoord investeren in de microfinancieringssector. Tijdens de kredietcrisis is het Oikocredit Nederland Fonds gegroeid, zij het minder hard dan tevoren. In 2010 is wel een duidelijk herstel opgetreden in de groei van de instroom ten opzichte van de paar jaren ervoor. Het gaat onze beleggers vooral om het maatschappelijk rendement. We hopen dan ook op weinig effect van de geleidelijke afschaffing van de heffingskorting op sociaalethische beleggingen, die in een periode van vier jaar wordt afgebouwd Was voor de mensen op ons kantoor een heel druk jaar, waarbij ook tegenslagen in eigen leven verwerkt moesten worden. Voor hun inzet ben ik hen namens ons bestuur zeer erkentelijk. In 2010 is het strategisch meerjarenplan herzien. Daarnaast is de identiteitsnotitie Oikocredit in Nederland opgesteld in Siepie de Jong Voorzitter Oikocredit Nederland Muntgeld gebruikt tijdens de omgekeerde collecte van de campagne Geloven in het kleine. 2

3 1. Personeels- en bestuurszaken Personeel In 2010 is de staf uitgebreid met mevrouw M. van Tol. De heer B. Sweerts heeft per 1 januari 2011 de staf verlaten. De staf bestaat nu uit mevrouw G. Röling; mevrouw A. Smitskamp; mevrouw M. van Tol, mevrouw D. Timmermans en mevrouw P. Ebing. De heren J. van de Ven en de heer O. Albrecht vormen het managementteam. Daarnaast zijn in 2010 als vrijwilliger op het kantoor van Oikocredit Nederland werkzaam geweest: mevrouw M. van de Marel, mevrouw H. van de Marel, de heer T. Diphoorn, mevrouw C. van Donge-Maat en mevrouw A. Mandersloot. Bestuurszaken In 2010 vergaderde het bestuur zeven keer, waarvan vier keer met leden van het bestuur van Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds (SBONF). De adviescommissie was aanwezig op de vergaderingen in mei en november ter voorbereiding op de ledenvergaderingen en ter bespreking van de jaarrekening 2009 c.q. de begroting voor De ledenvergaderingen vonden plaats in Utrecht op 31 mei en in Amersfoort op 27 november. Op de vergadering van 31 mei werd mevrouw R. Peetoom in het bestuur benoemd. Op 31 december 2010 was de samenstelling van het bestuur als volgt: mevrouw S. de Jong, voorzitter; mevrouw I. van Meegen, secretaris; de heer K. Vliegenthart, penningmeester; mevrouw R. Peetoom; de heer F. Oostlander; de heer B. Spekman en de heer E. Buckens. In december 2010 is ons zeer gewaardeerde erelid en oudbestuurslid de heer D. van Rheenen overleden. Adviescommissie De adviescommissie is in 2010 versterkt met mevrouw G. Voorrips en bestaat nu weer uit drie leden: de heer J. Voskamp, mevrouw G. Voorrips en de heer E. Woltjer. Er is een vacature voor de adviescommissie omdat de heer Voskamp in 2011 afscheid neemt van deze commissie. Vrijwilligers verzorgden meer dan zestig presentaties bij PKNgemeenten en bijna dertig presentaties bij parochies. We kregen veel medewerking op het gebied van publiciteit van de Protestantse Kerk in Nederland en van de Rooms- Katholieke Kerk. Het actiepakket bevatte alle ingrediënten om aandacht te besteden aan anders omgaan met geld, de kracht van microkrediet en armoedebestrijding door Oikocredit. In het kader van deze campagne is zelfs een microkredietspel voor kinderen en een postertentoonstelling met projectvoorbeelden ontwikkeld. In veel kerken is een omgekeerde collecte gehouden om het verschil tussen geven en lenen op een speelse manier duidelijk te maken. In het kader van de campagne daagde Oikocredit Nederland geloofsgemeenschappen uit om het gesprek over ethisch bankieren te starten. Het bezinningsmateriaal Anders omgaan met geld is ontwikkeld om gesprekken te stimuleren over het hanteren van ethische criteria naast financiële criteria bij het geldbeheer in een geloofsgemeenschap. MindTheirBusiness Vanaf september 2010 kunnen ondernemers hier investeren in ondernemers daar via een nieuw ondernemersnetwerk: MindTheirBusiness. Ondernemers beleggen via MindTheir- Business in het Oikocredit Nederland Fonds. Ze krijgen bovendien gratis publiciteit via een eigen profielpagina op www. mindtheirbusiness.nl, een raamsticker, een certificaat en via social media zoals Facebook en LinkedIn. Henk Brink, wethouder van Economische Zaken in Eindhoven, lanceerde tijdens de opening van de ETFAM Trade Fair in september in het beursgebouw in Eindhoven. Een ontmoetingsplaats voor ondernemers op sociaalethisch en fair trade gebied. MindTheirBusiness wordt mede mogelijk gemaakt door ICCO en Impulsis. Internationaal In 2010 is mevrouw P. Ebing lid geworden van het Network Coordination Committee (NCC). Deze commissie houdt zich bezig met de voorbereiding van de Spring Meeting, de Summer Meeting en van thema s die binnen Oikocredit spelen op het gebied van de instroom van kapitaal en die de steunverenigingen raken. De heer Van de Ven is lid van het Steering Committee voor een nieuw administratief systeem voor alle aandelenregistraties binnen Oikocredit en de steunverenigingen. Deze functie werd in 2010 verzwaard met werkzaamheden ten behoeve van het testen van (delen van) het nieuwe systeem. 2. Activiteiten Geloven in het kleine: kerken aan de slag met Oikocreditcampagne Veel kerken haakten aan bij de Oikocreditcampagne Geloven in het kleine en vierden Oikocredits 35-jarig bestaan mee. Er zijn ruim driehonderd actiepakketten besteld door PKN-gemeenten, parochies en andere geloofsgemeenschappen. Het Oikocreditgeluid was in meer dan honderd geloofsgemeenschappen hoorbaar; in kerkdiensten of tijdens presentaties. Han Rijndorp is initatiefnemer van het nieuwe ondernemersnetwerk MindTheirBusiness: maatschappelijk verantwoord ondernemen zonder je geld weg te geven. Foto: Donkigotte. 3

4 Han Rijndorp, initiatiefnemer MindTheirBusiness: Ik zal me even voorstellen: ik ben Han Rijndorp en kom uit Willemstad, Noord-Brabant. Ik ben een geboren bloemist en heb jarenlang een eigen winkel en interieurbeplantingsbedrijf gehad. Daarna ben ik voor de branchevereniging van bloemenwinkels als ondernemersadviseur aan het werk gegaan. Ik ben de mening toegedaan dat wij niet alleen Nederlanders maar vooral wereldburgers zijn. Omdat ondernemerschap mij heel mijn leven al bezighoudt, heb ik het plan opgevat een platform van ondernemers hier voor ondernemers daar op te zetten. Dit idee werd bij Oikocredit op een bijzonder ondernemende manier ontvangen. Samen met een aantal enthousiaste, ondernemende mensen die zich hier in hun vrije tijd voor inzetten hebben we eind 2010 MindTheirBusiness (www.mindtheirbusiness.nl) gelanceerd. Een geweldige manier om jezelf als ondernemer te onderscheiden door ondernemers aan de andere kant van de wereld daadwerkelijk de kans te geven zelf een bedrijfje te starten. Dit zonder je geld weg te geven en met een riant sociaal rendement. Met de mogelijkheid jezelf en jouw bedrijf op de site te profileren en te netwerken. Zo snijdt het mes aan drie kanten! African Spirit Oikocredit Nederland organiseerde samen met IKV Pax Christi het evenement African Spirit. Met sprekers uit Ivoorkust, dynamische workshops, een Afrikaanse band en bijna honderd aanwezigen werd het een groot succes. Reden van dit feestelijk gebeuren was de komst van Rosalie Botti voorzitter van de marktvrouwencoöperatie Cocovico in Ivoorkust en Mamadou Toure Oikocreditvertegenwoordiger in Ivoorkust naar Nederland. Mensen in Nederland kregen de gelegenheid om zo een van Oikocredits succesvolle projecten eens van dichterbij te ervaren. Botti en Toure vertelden over het opzetten van een markthal in oorlogstijd, dankzij de hulp en een lening van Oikocredit. Theo Hesen gaf een workshop over het werk van IKV Pax Christi in Soedan. Er waren ook twee creatieve workshops: Afrikaanse dans, verzorgd door de bandleden van Azangounon, en Afrikaanse verhalen vertellen door Angèle Jorna. Veel vrijwilligersactiviteiten Via haar betrokken vrijwilligers kan Oikocredit Nederland acte de présence geven op veel verschillende plekken: Zowel vrijwilligers als staf waren aanwezig met stands op landelijke evenementen: De Fiets en Wandelbeurs, het National Sustainability Congres, de ETFAM-beurs, het Haarlemmer Houtfestival, het Afrikafestival te Hertme en de Afrikadag 2010 van de Evert Vermeer Stichting. Op deze manier maakten honderden mensen kennis met Oikocredit. Vrijwilligers waren aanwezig met een stand op bijna veertig lokale en regionale informatiemarkten. Daarnaast waren vrijwilligers ongeveer vijftig keer aanwezig met een informatiestand op lokale en regionale kerkelijke bijeenkomsten. Op deze manier werden bijna tweeduizend mensen bereikt. Er waren vijftien presentaties voor serviceclubs. Voor vrouwenorganisaties (inclusief Passage) zijn bijna twintig presentaties gehouden. Bij een presentatie voor Passage Friesland waren zevenhonderd vrouwen aanwezig. Voor wereldwinkels werd zeven keer een presentatie verzorgd. Verder waren er presentaties voor ouderenbonden, de ING-seniorenvereniging, een beleggingsclub, het Mondiaal Centrum in Haarlem en een regionale bijeenkomst van de SP. Op deze manier maakten bijna drieduizend mensen uitgebreid kennis met microkrediet en Oikocredit. De Oikocredit-tentoonstelling was in 2010 in tien bibliotheken in Friesland te bewonderen. In Brabant zijn er in twee bibliotheken activiteiten ondernomen. In Utrecht, Zeeland en Noord-Brabant werden ledencafés georganiseerd voor in totaal tachtig leden. Vrijwilligers hielden bijna twintig gesprekken met burgerlijke gemeenten en met de provincie Friesland. Er werden contacten onderhouden met een aantal Millennium Gemeenten. Voor de Millennium Gemeente Leerdam werd een fototentoonstelling ontwikkeld die door tweeduizend mensen bezocht is. Er werden gesprekken gevoerd met de provinciale Raad van Kerken in Noord-Holland, de Tiltenberg (een opleidingsinstituut voor priesters) en met twee bisdommen over samenwerking. Verder waren er gesprekken met een paar honderd kerken, veertien kerkenraden, twintig diaconieën, negentien ZWOgroepen, acht parochiebesturen en negen MOVgroepen. Veel van deze gesprekken stonden in het teken van de Oikocreditcampagne. Met optredens van Azangounon was het een sfeervol evenement African Spirit in Amersfoort. Foto: Serana Stockmann. Gemeenten investeren veilig en verantwoord Voorschoten en het Bildt zijn de eerste Nederlandse gemeenten die via een speciaal ontwikkeld product voor decentrale overheden in Oikocredit investeren. Zij hebben euro duurzaam uitgezet via het Fido Optimaalselect Fonds van de Bank Nederlandsche Gemeenten (BNG). Een deel daarvan wordt geïnvesteerd via het Oikocredit Nederland Fonds. Een ander deel wordt door BNG Vermogensbeheer in duurzame en veilige obligaties uitgezet. Vanwege het zekere rendement op de obligaties is het uitgezette bedrag van euro gegarandeerd. 4

5 tijdens een diaconale maaltijd in Eindhoven en gedurende een ledencafé in Zeeland. Scholen Het aantal gastlessen is spectaculair gegroeid. Op basisscholen werden honderdzeventig gastlessen verzorgd in het kader van de campagne. Op middelbare scholen (voor het overgrote deel op vmbo-scholen) werden dertig gastlessen gegeven. Op deze manier werden ruim 3600 kinderen en jongeren, hun leerkrachten en hun ouders bereikt. Er werden vijf presentaties verzorgd voor studenten van hogescholen en twee voor internationale studenten. Gemeente het Bildt investeerde als eerste gemeente via het Fido proof-investeringsproduct van de Bank Nederlandsche Gemeenten in Oikocredit. Op de foto: Burgemeester Aucke van der Werff (links) en directeur Jos de Wit van BNG Vermogensbeheer. Foto: Geja Kuiken. Er is een filmpje gemaakt ter promotie van dit Fido-proof beleggingsproduct, dat voldoet aan de Wet Fido. Eerste ambassadeur benoemd Burgemeester de heer A. van der Werff van de gemeente Noordoostpolder (voorheen van gemeente het Bildt) is benoemd tot ambassadeur overheden voor Oikocredit Nederland. Hij wil zich inzetten om meer gemeenten van het nut van investeren in Oikocredit te overtuigen. Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, is positief over het BNG Optimaalselect Fonds: Ik vind het een heel mooi product. Het is natuurlijk prachtig dat hier het mes aan twee kanten snijdt: aan de ene kant beleg je als gemeente op een niet-risicovolle wijze en aan de andere kant komt het ten goede aan projecten in de derde wereld. Dat lijkt me prima! Hans Gloudemans, regiocoördinator Noord-Brabant, geeft een indruk van Day for Change: Kinderen uit groep 7 of 8 krijgen 20 euro te leen, een microkrediet. Ze gaan aan de slag en bedenken allerlei activiteiten om zoveel mogelijk geld te verwerven. Wij, Harry Derkx en Hans Gloudemans, geven een gastles over microkrediet. De les is er op gericht om de kinderen te laten proeven wat het is om arm te zijn. Dat kinderen in veel landen weinig eten hebben, niet naar school kunnen, geen dokter kunnen betalen en mee moeten werken op het land. We gaan in gesprek met de kinderen over wat een microkrediet kan bijdragen aan een beter leven. We discussiëren over niet geven maar lenen. Veel indruk maakt een plaatje over een dik gezin met vóór zich eten voor een week; de overdaad straalt er vanaf. Kosten: 234 euro. Dan is er het contrast: een gezin in Ethiopië voor hun tent met eten voor een week. Het zijn wat granen en groenten. Kosten: 14 euro. Een schokkend beeld dat direct aangeeft hoe de verhoudingen tussen arm en rijk in deze wereld zijn. Een toenemend aantal gemeenten onderschrijft de Millenniumdoelen. En daar kun je op deze manier heel eenvoudig aan meedoen. Dan doe je via je eigen beleggingen mee aan het bereiken van de Millenniumdoelen; dat is prachtig. Fair finance-fair trade Op verschillende manieren maakt Oikocredit duidelijk dat ze naast microfinancieringsinstellingen ook fair trade organisaties ondersteunt: Achttien vrijwilligers hebben in totaal 25 chocoladeworkshops op locatie verzorgd. Deelnemers kregen informatie over fair trade en fair finance (eerlijk investeren) terwijl ze bonbons maakten. Deelnemers hadden gevarieerde achtergronden. Onder meer deden mee: studenten, particulieren en vrouwenorganisaties, kerkelijke groepen en burgerlijke gemeenten. In 2010 is er een fair trade maaltijd georganiseerd in Den Haag. Ook zijn er bij een aantal informatiestands chocoladeproeverijen gehouden van gangbare en fair trade chocolade, zoals in het Boerenbondsmuseum te Gemert, Noord-Brabant (met een paar honderd bezoekers) en op de Millenniumdag van de gemeente Veere in Zeeland. Ook zijn er workshops verzorgd Basisschoolkinderen in actie voor DayforChange. Samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland De samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) leidde er toe dat nu ongeveer achthonderdvijftig diaconieën en PKN-gemeenten via de PKN in Oikocredit deelnemen voor ongeveer 15,7 miljoen euro (in 2009: 12,2 5

6 miljoen euro). (Ongeveer vierhonderd relaties hiervan namen eerst deel via Oikocredit Nederland.) In diverse PKN-bladen en op de website is uitgebreid aandacht besteed aan de Oikocreditcampagne en aan andere activiteiten van Oikocredit Nederland. We waren vertegenwoordigd met een stand op de Landelijke Diaconale Dag en verzorgden samen met ICCO de workshop Microkrediet tegen uitsluiting voor honderd diakenen. Ook waren we met een stand aanwezig op de Luisterend Dienen Dag. Door de PKN wordt verder de map Zinvol beleggen; kerkelijke deelname in Oikocredit gepromoot. Alle PKNgemeenteadviseurs hebben een informatiepakket over Oikocredit ontvangen. Vrijwilligersorganisatie Per december 2010 zijn 131 contactpersonen actief in twintig werkgroepen. Er zijn provinciale werkgroepen in Zeeland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Overijssel, Brabant, Drenthe en Groningen, naast regionale werkgroepen in Haaglanden e.o., Leiden, Amstelveen, Kennemerland, Apeldoorn/Zutphen, Noord-west Veluwe en Arnhem. Verder zijn in Friesland vier regiogroepen actief. In Amsterdam is een nieuwe werkgroep gestart. Werkgroep Katholieke Relaties: Een deel van de leden van deze werkgroep heeft actief geparticipeerd in het projectteam voor de Oikocreditcampage. Er werd samen met een medewerker van Oikocredit deelgenomen aan een rondetafelgesprek met een aantal vertegenwoordigers van parochiebesturen en diaconieën in het bisdom Rotterdam over Oikocredit. Werkgroep Protestantse Relaties: Alle leden van deze werkgroep hebben in 2010 actief deelgenomen in het projectteam voor de Oikocreditcampagne. Projectteam Oikocreditcampagne: Dit team heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de materialen voor de Oikocreditcampagne en aan de benadering van de lidkerken van de Raad van Kerken. Trainingen en cursussen Vrijwilligers van Oikocredit Nederland hebben diverse trainingen gevolgd. De basiscursus is drie keer georganiseerd voor nieuwe vrijwilligers. Door medewerkers van Oikocredit International is een workshop dossierbehandeling verzorgd. Ook werd er weer een presentatietraining gegeven. Gekoppeld aan de algemene ledenvergadering was er een goed bezochte vrijwilligersochtend met diverse workshops. Sanne Blauw mocht als winnares van de Oikocredit Debattour mee op studiereis naar Oeganda. Zij bezocht daarna de Microcredit Summit in Nairobi en ontmoette daar Muhammad Yunus, grondlegger van het microkrediet. Media en publiciteit Er zijn diverse artikelen over Oikocredit verschenen in landelijke en regionale dagbladen, magazines en in huisaan-huis bladen. Veel aandacht is besteed aan Oikocredit en de Oikocreditcampagne in landelijke kerkelijke bladen. Honderden artikelen zijn in lokale en regionale kerkbladen opgenomen. Oikocredit Nederland is in twee landelijke tv-uitzendingen onder de aandacht geweest. Regionale omroepen zonden zes interviews uit. Via een flink aantal digitale nieuwsbrieven, social media en websites is aandacht aan Oikocredit geschonken. Er is een weblog bijgehouden door de deelnemers aan de Oikocreditstudiereis naar microkredietprojecten in Oeganda. Gedurende een aantal weken in het najaar werd een radiospot op radio 1 en 4 uitgezonden. Er stonden tientallen stopperadvertenties in dagblad Metro en ook tientallen in regionale en lokale bladen. Vanwege de nieuwe huisstijl zijn er nieuwe stopperadvertenties ontwikkeld. Oikocredit Nederland is de uitgever van het kwartaalblad Andersom dat tot stand komt onder een onafhankelijke redactie. De oplage bedroeg exemplaren. Voor het eerst werd een folder ontwikkeld rond het schenken van (groot)ouders aan (klein)kinderen. Diverse folders zijn geactualiseerd. Contactpersoon Marianne van Lubek reisde naar Oeganda: Maart 2010 reisde ik met medevrijwilligster Anouk Hermans naar Oeganda voor een studiereis van Oikocredit. In een week ontmoette ik een aantal zeer moedige en gedreven mensen die dankzij microkrediet hun onderneming konden opzetten of uitbreiden. Het meest onder de indruk was ik van een groep oma s die zich hebben georganiseerd omdat ze allemaal zorgen voor één of meer kleinkinderen die wees zijn geworden door aids. Sommige vrouwen zorgen wel voor negen kleinkinderen! Wat een moedige vrouwen die nu met een kleine lening (vanaf circa 50 euro) proberen extra inkomen te verdienen om deze kleinkinderen toch naar school te kunnen laten gaan! Het was een inspirerende reis met twaalf mensen uit zeven landen die allen op verschillende wijze betrokken zijn bij het werk van Oikocredit. We hebben veel gezien en gehoord, kritische discussies gevoerd en waren onder de indruk van de bevlogenheid van de Oegandese en Keniaanse Oikocreditstaf die ons de hele week vergezelden. Marianne van Lubek en Anouk Hermans hielden ieder een aantal presentaties over hun ervaringen. 6

7 Lobby en belangenbehartiging Op verzoek van de leden is Oikocredit Nederland sterker actief geworden in lobby- en belangenbehartiging. Naast actieve deelname door de heer Albrecht in de VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) en in Social Venture Network Nederland (een vereniging van duurzame ondernemers), zijn we ook lid geworden van het Christelijk Sociaal Congres (CSC). Onze voorzitter, mevrouw De Jong, vertegenwoordigt Oikocredit in de Raad van Toezicht van CSC en de heer Albrecht vertegenwoordigt Oikocredit in het CSC Beraad. De heer Van de Ven vertegenwoordigt het Oikocredit Nederland Fonds in het Sociaal-Ethisch Beraad van de sociaalethische fondsen. Sociale resultaten Oikocredit en haar investeerders vinden sociale resultaten minstens zo belangrijk als financiële resultaten. Oikocredit wil dat het geïnvesteerde geld goed terecht komt en promoot daarom klantbescherming, transparantie en resultaatmeting in de microfinancieringssector. In 2010 hebben de media regelmatig hoge rentes in de microfinancieringssector aan de kaak gesteld. Helaas ging de groei in de microfinancieringssector van de laatste jaren soms ten koste van het sociale rendement. Er moet beter gekeken worden of de klant wel behoefte heeft aan een lening; of zij/ hij niet teveel schulden aangaat en of wel terugbetaald kan worden. Oikocredit loopt al jaren voorop om leningnemers te beschermen door middel van het promoten van de Client Protection Principles (klantbeschermingsregels). Oikocredit bevordert de transparantie van rentetarieven en ondersteunt microfinancieringsinstellingen om efficiënter te werken, waardoor de rentes omlaag kunnen. Bij het internationale kantoor van Oikocredit in Amersfoort is een speciale afdeling voor Social Performance opgericht en ook bij de regiokantoren wereldwijd zijn mensen in dienst die zich specifiek op sociale resultaten richten. Om de resultaten beter te kunnen meten, werden in 2010 onder meer nieuwe scorekaarten toegepast bij het selecteren van nieuwe partnerorganisaties. Daarmee wordt een organisatie beoordeeld op milieu-, bestuurs- en sociale prestaties. Papier en kantoorartikelen: Oikocredit Nederland maakt gebruik van gerecycled papier voor haar drukwerk, magazine Andersom, briefpapier, enveloppen en dergelijke. Onze drukker voldoet aan milieueisen en is hiervoor gecertificeerd. We bestellen de meeste kantoorartikelen bij Lyreco die veelal groene alternatieven heeft voor gangbare kantoorproducten. Catering: Oikocredit Nederland koopt zoveel mogelijk fair trade en biologische producten in voor het eigen gebruik op kantoor. In 2010 werd het kersteten van bestuur en staf verzorgd door een cateringorganisatie van het Leger des Heils, die met biologische producten werkt. Duurzaam bankieren: Oikocredit Nederland bankiert duurzaam via de ASN Bank door middel van de spaarrekeningen. 3. Financiële resultaten Oikocredit Nederland Fonds De groei van het Oikocredit Nederland Fonds gaf in 2010 een duidelijk herstel te zien ten opzichte van de paar jaren ervoor. De groei is echter nog niet gelijk aan het niveau van vóór de kredietcrisis. Het fondsvermogen groeide netto met 11,0% (2009: 9,3% groei) tot 72,5 miljoen euro. De bruto-instroom als gevolg van aankoop van participaties bedroeg 10,0 miljoen euro (en was hiermee 18,4% hoger dan de instroom in 2009). De terugkoop van participaties bedroeg 2,3 miljoen euro. 0,6 Miljoen euro werd door participanten omgezet in schenkingen aan Oikocredit Nederland. De nettogroei kwam hierdoor uit op 7,1 miljoen euro. De winst- en verliesrekening van het ONF werd met een positief resultaat van euro afgesloten. Het interimdividend kon op het gebruikelijke niveau van 3,10 euro (1,55%) worden gehandhaafd. Als blijk van erkenning voor haar bijdrage aan maatschappelijk verantwoord investeren in de microfinancieringssector, is Oikocredit in 2010 bekroond door het prestigieuze CGAP, een onafhankelijk centrum voor beleid en onderzoek ondergebracht bij de Wereldbank. Duurzaamheidsbeleid Oikocredit Nederland In 2010 is door Oikocredit Nederland gewerkt aan duurzaamheidsbeleid voor het gebruik van diverse diensten en goederen. Reizen: Oikocredit Nederland stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer van zowel de betaalde staf als van de vrijwilligers. Voor openbaar vervoer worden de werkelijke kosten vergoed, bij reizen met de auto wordt de vergoeding gemaximeerd op het bedrag volgens de belastingwetgeving. Oikocredit Nederland beperkt haar vliegverkeer. De CO 2 - uitstoot werd gecompenseerd van de paar vluchten die gemaakt zijn om een vergadering bij te wonen. Daarnaast heeft Oikocredit Nederland de CO 2 -uitstoot van het woonwerk verkeer van de medewerkers in 2010 gecompenseerd. Groep Indiase vrouwen aan de slag met microkrediet. 7

8 Eind 2010 werd bekend dat het kabinet een abrupt einde wilde maken aan het belastingvoordeel voor groene, culturele en sociaalethische beleggingen door middel van de afschaffing van de heffingskorting. Samen met andere fondsen en banken is er met succes gelobbyd voor een aanpassing van deze afschaffing. Uiteindelijk is een geleidelijke afbouw van de korting in vier jaar aangenomen door beide Kamers. Oikocredit Nederland Certificaathouders: Het bedrag aan uitstaande certificaten van aandelen Oikocredit dat door Oikocredit Nederland geadministreerd wordt, neemt af. Dit komt door de volgende factoren: PKN-gemeenten en diaconieën laten hun bezit voortaan administreren bij de PKN in plaats van bij Oikocredit Nederland. (In 2010 ging het om euro). Certificaathouders is gevraagd administratief over te gaan naar het Oikocredit Nederland Fonds. (In 2010 is euro overgeboekt naar het ONF). Er worden geen nieuwe certificaathouders meer toegelaten. Groei komt dan alleen uit vervolgaankopen van bestaande certificaathouders. (In 2010 was er euro groei). Per saldo is het bedrag aan certificaten met euro gedaald in Eind 2010 had Oikocredit Nederland nog 522 certificaathouders. Duurzaam Belegd: Er zijn veel certificaathouders van aandelen die hun belegde geld omgezet hebben in schenkingen en legaten ten behoeve van Duurzaam Belegd; dit bedrag is gestegen tot een totaal van bijna 3 miljoen euro. Het vermogen onder de noemer Duurzaam Belegd maakt onderdeel uit van het eigen vermogen van Oikocredit Nederland maar mag niet anders besteed worden dan voor de aankoop van aandelen Oikocredit. Leden en donateurs: Oikocredit Nederland sloot 2010 af met leden en donateurs. In 2010 kwamen er 359 nieuwe leden bij en werden er 331 lidmaatschappen beëindigd. Het aantal leden dat er in 2010 netto bijgeteld kon worden, was dus 28. De eindejaarsmailing en de Oikocreditcampagnew Geloven in het Kleine hebben niet de beoogde ledengroei opgeleverd. Oikocredit International Ook in 2010 heeft het aandeel Oikocredit haar waarde behouden. De intrinsieke waarde, het kengetal dat de verhouding totaal vermogen ten opzichte van het aandelenkapitaal aangeeft, steeg van 219,77 euro per einde 2009 naar 222,51 euro per einde Het aandelenkapitaal steeg met 19% tot 640 miljoen euro. De stijging komt voor een belangrijk deel door de inbreng van Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Per einde 2010 stond 22% meer projectfinanciering uit dan het jaar ervoor met een totaal bedrag van 481 miljoen euro (2009: 394 miljoen euro). In 2010 keerde Oikocredit, zoals gebruikelijk, 2% dividend uit in het voorgaande jaar. Op basis van de jaarrekening 2010, die eindigt met een financieel resultaat van 16,1 miljoen, wordt 8,7 miljoen gereserveerd om ook in 2011 weer 2% dividend uit te keren. Het overige bedrag wordt aan het vermogen toegevoegd als voorziening. 8

9 4. Jaarrekening 2010 Balans per 31 december 2010 (vóór winstbestemming) EUR EUR ACTIEF Vaste Activa Materiële vaste activa Kantooruitrusting (1) Financiële vaste activa Aandelen Oikocredit UA (2) Overige effecten (3) Vlottende Activa Vorderingen Aandelen Oikocredit UA in voorraad (4) Rekening courant gelieerde organisaties (5) Vordering op gelieerde organisaties (6) Vorderingen en overlopende activa (7) Liquide middelen Spaarrekening (8) Rekening courant (9) TOTAAL ACTIEF PASSIEF Eigen Vermogen Bestemmingsfonds Duurzaam belegd (10) Algemene reserve (11) Continuiteitsreserve Resultaat boekjaar Bestemmingsfonds Duurzaam belegd vermogen Exploitatieresultaat Subtotaal Eigen Vermogen* Kortlopende schulden Vooruit ontvangen contributies Aandelen Oikocredit UA aan te kopen (4) Rekening courant gelieerde organisaties (5) Schulden gelieerde organisaties (6) Schulden en overlopende passiva (12) TOTAAL PASSIEF *) Van het eigen vermogen per ultimo 2010 is euro (eind 2009: euro) niet vrij uitkeerbaar vermogen, duurzaam belegd in aandelen Oikocredit. 9

10 Exploitatierekening over 2010 Baten Realisatie Begroting Realisatie 2010 EUR Contributies en donaties (13) Dividend op aandelen Oikocredit (14) Rente op obligaties en liquide middelen Bijdrage Oikocredit UA (15) Kostendoorbelasting SBONF (16) Beheersvergoeding (17) Totaal baten Lasten Personeelskosten (18) Bureaukosten (19) Verenigingskosten (20) Periodiek Andersom Wervingskosten (21) Overige lasten (22) Totaal lasten Operationeel resultaat Overige opbrengsten Waardeveranderingen van effecten Giften en schenkingen (23) Overige baten Som overige opbrengsten Overige baten en lasten Giften/schenkingen ter duurzame belegging * Lijfrenten ter duurzame belegging * Som bijzondere baten en lasten Resultaat Resultaat samenstelling * Giften en schenkingen 'duurzaam belegd' Exploitatieresultaat Totaal Resultaat

11 Kasstroomoverzicht Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Aankoop aandelen Oikocredit Herbelegd dividend Overdrachten aandelen Oikocredit Ontvangen rente Ontvangen dividend Betaald dividend Herbelegd dividend Bankkosten/rente Netto kasstroom beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitgifte certificaten van aandelen Overboeking certificaten van aandelen Inkoop certificaten van aandelen Beheersvergoeding Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten Kasstroom uit operationele activiteiten Contributies en donaties Bijdrage Oikocredit Bijdrage Stichting Beheer ONF Operationele lasten Ontvangen giften en schenkingen Mutatie Rekening courant ONF Overige baten Netto kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Investeringen in Duurzaam Belegd Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie periode Liquiditeiten Beginstand liquide middelen begin boekjaar Mutatie periode Eindstand liquide middelen einde boekjaar

12 Algemeen Oikocredit Nederland (ON) is een vereniging statutair gevestigd in Utrecht, Herculesplein 207a, 3584 AA Utrecht. De statutaire doelstelling van ON is de bekendheid van Oikocredit te vergroten alsmede de deelneming in Oikocredit UA te bevorderen. ON geeft certificaten van aandelen Oikocredit UA uit aan certificaathouders en zorgt voor de promotie van Oikocredit in Nederland. ON is vrijgesteld van de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting. Er wordt aan de certificaathouders 0,45% beheersvergoeding in rekening gebracht met een maximum van 500 euro door ON. Er worden geen op- of afslagen berekend en er zijn geen kosten die voortvloeien uit directe of indirecte beleggingen. Oikocredit Nederland heeft meerdere gelieerde partijen. De samenhang met deze partijen is in onderstaand organigram nader toegelicht. Het betreft geen hiërarchische tekening maar meer een overzicht van de leden van Oikocredit UA, de bij Oikocredit Nederland Fonds (ONF) betrokken partijen en de geledingen binnen Oikocredit Nederland. De gekleurde vakken geven de vormen van samenwerking en/of dienstverlening weer. Grote Beleggers Er zijn geen certificaathouders die meer dan 25% in het eigen vermogen van ON vertegenwoordigen. Grondslagen a. Algemeen Oikocredit ontwikkelingsvereniging Nederland hierna te noemen ON geeft tegenover aandelen OI certificaten van aandelen OI uit. Eén en ander met inachtneming van de administratievoorwaarden. De jaarrekening is opgesteld volgens de voorschriften die zijn vastgelegd in Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en RJ 640. Ten opzichte van voorgaand jaar hebben geen wijzigingen in de grondslag plaatsgevonden. De exploitatierekening bevat een kolom begroting van het boekjaar. De begroting is formeel geen onderdeel van de jaarrekening, maar verbetert het inzicht in de jaarrekening als verantwoordingsverslag voor de vereniging. Oikocredit UA SNS Ov. Directe leden PKN Oikocredit NL (ALV) ING SBONF Pettelaar SNS securities Advies Cie Dienstverleningsovk. Samenwerking prot. kerken Bestuur MT/staf Redactie AO Distributie ovk. Beheer ONF Bewaring Vermogens beheer WPR Regio s WKR Regio coördinator Vrijwilliger Vrijwilliger Vrijwilliger Vrijwilliger Gelieerde partijen Oikocredit UA Oikocredit Nederland is lid van de coöperatieve vereniging Oikocredit UA (OI) en heeft één stem in de Annual General Meeting. OI betaalt een vergoeding voor de promotionele activiteiten en het voeren van de deelnemersadministratie aan ON. Deze vergoeding is in onderlinge overeenkomst afgesproken, deze vergoeding is niet op arm s length (zakelijkheid) basis afgesproken. Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds (SBONF) SBONF heeft de administratie en marketing aan ON uitbesteed. Op basis van een kostentoerekening worden de reële kosten die ON maakt voor het ONF doorbelast aan SBONF. De kostentoerekening is gemaximeerd op euro. b. Grondslagen voor de waardering 1. Aandelen Oikocredit UA De in bezit zijnde aandelen Oikocredit UA worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, zijnde 200 euro. 2. Overige effecten De overige effecten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, zijnde de beurskoers, ultimo boekjaar. Eventuele ongerealiseerde koersverschillen worden in het resultaat verwerkt. 3. Vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, onder aftrek van afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. 4. Overige activa en passiva De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De kortlopende schulden dienen binnen één jaar te worden afgelost. De liquide middelen zijn direct opvraagbaar. 12

13 c. Grondslagen voor de resultaatbepaling Baten - Baten worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Voor giften en schenkingen betekent dit in de praktijk veelal bij ontvangst. Lasten - Lasten worden verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben. Resultaatbepaling - ON heeft een dienstverleningsovereenkomst met ONF, waarbij zij de uitvoering van de administratie en de marketing voor haar rekening neemt. Vanaf 2005 worden de werkelijke kosten op basis van een kostenberekening aan de SBONF doorbelast. Voorheen werd het saldo van de SBONF aan ON als compensatie in de kosten uitbetaald. d. Grondslag voor het kasstroomoverzicht. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Toelichting op de Balans per 31 december 2010 Materiële vaste activa 1. Kantooruitrusting De volgende inventarisonderdelen worden over meerdere jaren afgeschreven: Kantoorinventaris Computers Totaal EUR Aanschafprijs t/m Cumulatieve afschrijving t/m Boekwaarde per Aangeschaft in Afschrijving in Desinvestering in Afschrijving desinvesteringen Boekwaarde per Afschrijvingspercentage 20% 33% De afschrijving over 2010 is in de Exploitatierekening opgenomen onder Bureaukosten. Financiële vaste activa 2. Aandelen Oikocredit UA 'Duurzaam belegd' inclusief bestemming resultaat (Eigen) belegging in Oikocredit De aandelen Oikocredit UA zijn in de balans per 31 december 2010 gewaardeerd op de verkrijgingsprijs van 100 procent (200 euro) vanwege het feit dat Oikocredit UA aandelen tegen de nominale waarde uitgeeft en, indien de financiële positie van Oikocredit UA dit toelaat, ook terugkoopt tegen 100 procent. De intrinsieke waarde van de aandelen Oikocredit UA bedraagt per 31 december ,51 euro. Een deel van het bezit aan aandelen Oikocredit UA is door certificaathouders en participanten ONF aan ON geschonken en de vereniging houdt volgens de wensen van schenkers deze als Duurzaam belegd in bezit: hierover kan niet vrijelijk worden beschikt. Daarnaast heeft de vereniging ook een deel van de eigen reserves belegd in aandelen Oikocredit UA. Het bestuur wil de doelstelling van de vereniging daarmee benadrukken. Risico s Liquiditeitsrisico is het risico dat de rechtspersoon niet de mogelijkheid heeft om de financiële middelen te verkrijgen die nodig zijn om aan de verplichtingen uit hoofde van de financiële instrumenten te voldoen. De vereniging heeft als grootste risico dat Oikocredit U.A. niet aan haar verplichtingen kan voldoen indien de vereniging de aandelen wil verkopen. Tevens wordt belegd in overige beleggingen. Doordat Oikocredit UA belegt in liquide beleggingen die dagelijks kunnen worden verhandeld wordt het liquiditeitsrisico beperkt. Kredietrisico is het risico dat de ene contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichtingen zal voldoen, waardoor de rechtspersoon een financieel verlies te verwerken krijgt. Oikocredit UA handelt tegen de nominale waarde van 200 euro, terwijl de intrinsieke waarde van de aandelen tot op heden hoger is dan de nominale waarde. Er bestaat een risico dat de waarde van Oikocredit UA onder de 200 komt. Als bestuur wordt de ontwikkeling van het aandeel nauwlettend in de gaten gehouden. Indien er een risico bestaat dat het aandeel onder de 200 zakt zullen wij maatregelen nemen. Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen van valutawisselkoersen. De aandelen Oikocredit UA worden in euro s verhandeld. Derhalve is het valutarisico voor Oikocredit Ontwikkelingsvereniging nihil. 13

14 3. Overige effecten 7. Vorderingen en overlopende activa ASN Mixfonds Obligaties Nederlandse Staat 5 1/2% De specificatie is: Rente Bijdrage Oikocredit UA Bijdrage voor Andersom ICCO bijdrage marketing activiteit NCDO afrekening debatcampagne De kosten van effectentransacties worden in de Winst- en Verliesrekening verwerkt. De waarderingen van de onderliggende beleggingen heeft plaatsgevonden op basis van de meest recente beschikbare informatie ten tijde van het opmaken van de jaarrekening. Borgsommen bij TNT Post Diversen Saldo per 31 december EUR EUR Totale Financiële vaste Activa Spaarrekening. Dit betreft het saldo op een internetspaarrekening bij de ASN Bank. Dit tegoed is per direct opvraagbaar. Er wordt een variabele rente vergoed op de spaarrekening, deze wordt periodiek vastgesteld. Vorderingen 4. Aandelen Oikocredit UA in voorraad ON houdt in principe een bepaalde voorraad aandelen OI aan om aan verzoeken tot uitgifte van certificaten van aandelen te kunnen voldoen. Waarbij de totale voorraad niet in de balans is verantwoord maar is toegelicht in de niet uit de balans blijkende verplichtingen. Per 31 december 2010 bedroeg deze voorraad euro. In 2009 waren er meer bedragen ontvangen dan aandelen in voorraad, hierdoor ontstond er een verplichting van euro voor de aankoop van aandelen. 5. Rekening courant gelieerde organisaties Dit betreft een rekening-courantvordering op SBONF van euro ( euro), uit hoofde van de vergoeding voor marketing en administratie en de kosten die Oikocredit Nederland voor SBONF betaald heeft. De rekeningcourantverhoudingen worden in principe maandelijks of gedurende de maand afgerekend. Verder is onder de schulden een rekening-courantschuld op ONF van 175 euro (2009 vordering euro) opgenomen. De rekening-courantverhoudingen worden in principe maandelijks of gedurende de maand afgerekend. 6. Vordering op gelieerde organisaties Dit betreft een vordering op Oikocredit UA van euro voor de bijdrage van Oikocredit UA in de kosten van ON voor marketing en administratie (plaatsingsfee) (2009 schuld euro) 9. Rekening-courant Banken Dit betreft een rekening-courant rekening bij de ING Bank. Het saldo van de rekening-courant rekening is per direct opvraagbaar. Daarnaast is er een rekening-courant rekening ten behoeve van de bankgarantie voor de huurovereenkomst van het pand afgesloten. Eigen vermogen 10. Bestemmingsfonds Duurzaam belegd Saldo per 1 januari Toename uit resultaat bestemming voorgaand boekjaar Saldo per 31 december Een groot deel van het eigen vermogen bestaat uit ontvangen schenkingen en giften waarbij bepaald is dat deze middelen duurzaam belegd moeten blijven in aandelen OI. Dit deel van het vermogen wordt Duurzaam belegd genoemd en is te beschouwen als een niet-vrij uitkeerbare reserve. Het ontvangen dividend over dit bestemmingsfonds wordt jaarlijks in de exploitatie als opbrengst verantwoord. 14

15 11. Algemene reserve Saldo per 1 januari Exploitatieresultaat voorgaand boekjaar Continuiteitsreserve Saldo per 31 december De algemene ledenvergadering van mei 2010 heeft het voorstel van het bestuur geaccepteerd om het exploitatieoverschot van 2009 ten gunste van de algemene reserve te brengen. De continuïteitsreserve De continuïteitsreserve is een deel van de algemene reserves berekend op 75 procent van de lasten in het afgelopen jaar. Voor 2009 was deze euro. De lasten zijn vorig jaar gestegen. Voor mogelijke toekomstige tekorten of voor ontbinding van de vereniging, acht het bestuur het noodzakelijk de continuïteitsreserve wederom op 75% van de kosten vast te stellen op euro voor Dit deel van de algemene reserve moet als een gebonden reserve worden gezien. Het restant eind 2010 (ter grootte van euro) kan als ongebonden reserve worden gezien. Resultaat boekjaar Bestemmingsfonds 'Duurzaam belegd' Exploitatieresultaat boekjaar Resultaat Aan de algemene ledenvergadering van Oikocredit Nederland zal worden voorgesteld het exploitatieresultaat over 2010 ten laste van de algemene reserve te boeken. EUR EUR Totale Eigen Vermogen Kortlopende schulden 12. Schulden en overlopende passiva De specificatie is: Kosten ten behoeve van het kantoor Mailingkosten Debatcampagne Advertentiekosten Accountantscontrole Te betalen loonheffing en sociale lasten Te betalen successierechten over Te betalen overige kosten personeel Reservering vakantietoeslag en -dagen Te betalen declaraties Kosten communicatie, folders Diversen Saldo per 31 december Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen I Certificaten a. Certificering aandelen Oikocredit UA ON certificeert aandelen OI voor particulieren en instellingen in Nederland die niet rechtstreeks aandelen OI kunnen kopen. Dit is een van de doelstellingen van ON. De middelen (gelden of dividendrechten) die ON van deze particulieren of instellingen verkrijgt, worden integraal gebruikt voor aankoop van aandelen OI waartegenover ON certificaten van aandelen verstrekt en registreert. Als gevolg van deze certificering heeft ON per ultimo 2010 voor een bedrag van euro aandelen OI (ultimo euro) en heeft zij voor eenzelfde bedrag certificaten van aandelen OI verstrekt. Dit bedrag is lager dan in 2009 omdat er voor meer dan 1,6 miljoen euro aan certificaten overgegaan is naar de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Bij de PKN aangesloten kerken hebben er voor gekozen hun certificaten via de PKN te laten registreren. Daarnaast zijn er ook in 2010 certificaathouders overgegaan naar ONF. b. Terugkoop uitgegeven certificaten ON verleent haar medewerking bij terugkoop van uitgegeven certificaten wanneer zij de ingekochte certificaten weer aan anderen kan uitgeven of, indien dit niet het geval is, wanneer OI bereid is de aandelen in te kopen. ON en OI zijn niet verplicht tot terugkoop van uitgegeven certificaten respectievelijk uitgegeven aandelen, maar beide organisaties hebben wel een inspanningsverplichting op zich genomen. Tot op heden konden alle ter terugkoop aangeboden certificaten tegen de nominale waarde van de certificaathouders worden ingenomen. 15

16 II Dividend a. Dividend Oikocredit UA ON heeft in euro dividend ontvangen op de aandelen OI die zij houdt voor de certificaathouders. Dit bedrag is doorbetaald aan de certificaathouders of op aanwijzing van de certificaathouder gebruikt voor herbelegging in aandelen OI of verrekend als contributie dan wel als gift geboekt. Dit dividend was een bestemming van het resultaat van OI over OI zal naar verwachting over 2010 dividend uitkeren, dat in de jaarstukken van OI 2010 als uit te betalen dividend zal worden opgenomen. De certificaathouders hebben eind 2010 nog geen recht op dit mogelijk vast te stellen dividend dat op kasbasis wordt verwerkt. Door het bestuur van OI zal waarschijnlijk aan de algemene ledenvergadering van OI worden voorgesteld over 2010 een dividend van 2 procent uit te keren, hetzelfde als over In juni 2011 zal hierover een beslissing worden genomen. Dit betekent dan, onder voorbehoud van het besluit van de algemene ledenvergadering van OI in juni 2011, rekening houdend met deze 2 procent: Een te ontvangen dividend OI over gecertificeerde aandelen van de vereniging na dat besluit; Een verplichting van dezelfde omvang van ON tot doorbetaling aan de certificaathouders; Een verwacht dividend voor ON over de eigen aandelen van euro. b. De wijze van dividendberekening is met ingang van 2003 door OI als volgt vastgesteld: Over het bezit van aandelen OI per ultimo boekjaar wordt 100 procent van het dividend uitgekeerd, voorzover dat aantal aandelen op 31 december van het voorgaande jaar ook aanwezig was. Over het bezit van aandelen OI per ultimo boekjaar wordt 50 procent van het dividend uitgekeerd, voorzover dat aantal aandelen op 30 juni van dat boekjaar ook aanwezig was, maar nog niet per einde van het voorgaande jaar. Over het bezit van aandelen OI per ultimo boekjaar wordt 25 procent van het dividend uitgekeerd, voorzover dat aantal aandelen op 30 juni van het boekjaar nog niet aanwezig was. Over het bezit van aandelen OI per 30 juni van dat boekjaar wordt 50 procent van het dividend uitgekeerd, voorzover dat aantal aandelen op 31 december van het voorgaande jaar wel aanwezig was maar niet meer per ultimo boekjaar. ON maakt op bovenstaande dividendberekening één uitzondering: Over het bezit aan certificaten van aandelen OI per ultimo boekjaar wordt 0 procent van het dividend uitgekeerd, voorzover dat aantal aandelen op 30 november van het boekjaar nog niet aanwezig was. III Lijfrentes Er zijn verschillende mensen die aan ON een periodieke schenking hebben gedaan in de vorm van een lijfrente. Op basis daarvan mag ON over 2011 verwachten: een bedrag van euro met als bestemming Duurzaam Belegd, en euro met vrije bestemming. Aan toegezegde bedragen is er in totaal nog een bedrag van euro te verwachten afhankelijk van de looptijd van de lijfrente. IV Huur Vanaf 1 oktober 2004 is een huurcontract gesloten voor de huidige locatie, Herculesplein 207a, met een looptijd van 5 jaar en een jaarlijkse huur van ongeveer euro. Het huurcontract is niet tussentijds opzegbaar. Er is een bankgarantie afgegeven door ING voor dit huurcontract. Per 1 oktober 2009 is dit contract met 5 jaar verlengd. V Contract Oikocredit Nederland Fonds ON heeft met SBONF een overeenkomst gesloten op grond waarvan de vereniging de administratie en de promotionele activiteiten voor ONF verzorgt. Daarmee wordt de bestaande situatie van voor de oprichting van ONF in grote lijnen gecontinueerd. Tot 2004 stond de vereniging garant voor eventuele tekorten van ONF. Met ingang van 2005 is er een andere kostentoedeling tussen ON en SBONF afgesproken, waardoor de vereniging niet langer garant staat voor het Fonds. Toelichting op de Exploitatierekening over 2010 Baten 13. Contributies en donaties Het aantal leden is licht gegroeid in 2010 ten opzichte van 2009, de licht stijgende lijn in ledengroei zet zich door. In 2010 was de Oikocreditcampagne als activiteit gericht op ledengroei (en kapitaalgroei). Daarnaast leidde ook dit jaar de eindejaarsmailing opnieuw tot ledengroei. Het netto aantal leden is in 2010 gestegen met 28 tot 8443, een hogere groei was voorzien in de begroting. Een relatief groot aantal opzeggingen in 2010 werd veroorzaakt doordat een groot deel van onze achterban op leeftijd is. De minimum contributie over 2010 bedroeg 20 euro. Een aantal leden en donateurs draagt meer bij dan de minimum contributie, zodat de ontvangen bedragen boven de begroting lagen in Dividend op aandelen Oikocredit UA Een aantal certificaathouders bestemt zijn dividend als gift of als lidmaatschapscontributie aan Oikocredit Nederland. Deze bedragen zijn bij giften respectievelijk contributie verantwoord. Het ontvangen dividend is hoger dan begroot door stijging in eigen aandelen Oikocredit UA in voorgaande jaren en een groei door aandelen duurzaam belegd de laatste jaren. Dit zet zich ook voor 2010 door. De dividenduitkering van Oikocredit UA aan ON heeft vooral betrekking op: de aandelen Oikocredit Duurzaam belegd en eigen aandelen Oikocredit UA gehouden uit de reserves; de teruggekochte certificaten; de werkvoorraad in bezit van ON. 15. Bijdrage Oikocredit UA Oikocredit UA vergoedt jaarlijks een bijdrage aan de steunverenigingen op basis van het aantal beleggers en het bestaande uitstaande vermogen (bestandsfee) en de nettokapitaalinstroom in het boekjaar (plaatsingsfee). Deze inkomsten waren voor 2010 voorzichtig begroot. De werkelijk ontvangen bedragen liggen daarom boven de begroting, daarnaast heeft Oikocredit een voorziene wijziging in het systeem al in 2010 doorgevoerd. 16

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening per 30 juni 2011 2 Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2011 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening 2009 Oikocredit Nederland

Jaarverslag en Jaarrekening 2009 Oikocredit Nederland Jaarverslag en Jaarrekening 2009 Oikocredit Nederland 4551 OCN Jaarverslag 2009 v06.indd 1 22-04-2010 15:36:46 Voorwoord Inhoud Jaarverslag 2009 Investeringen in Oikocredit zijn waardevast en leveren een

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011. Oikocredit Nederland

Jaarverslag en jaarrekening 2011. Oikocredit Nederland Jaarverslag en jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland Voorwoord Inhoud Met elkaar, vrijwilligers in het land en medewerkers op het bureau in Utrecht, stonden we in 2011 weer voor de uitdaging om ons in

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS

Jaarrekening 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS Jaarrekening 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2010 4 Staat van baten en lasten over 2010 5 Toelichting op de Jaarrekening 2010 6 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013

Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013 Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013 17 mei 2014 Inhoudsopgave Algemeen rapport 1. Algemeen 4 2. Resultaat 4 3. Fiscale positie 4 Jaarstukken 4. Balans per 31-12-2013 6 5. Winst-

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting NES AMMIM. Nederland

Stichting NES AMMIM. Nederland Stichting NES AMMIM Nederland Jaarrekening 2014 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 1. Gegevens van de rechtspersoon 3 2. Bestuursverslag 4 3. Bestuursverklaring 5 Jaarrekening 1. Balans 31 december 2014 (2013)

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland 2 Voorwoord De afweging om in het voorjaar van 2014 in te gaan op de uitnodiging om het bestuur van Oikocredit Nederland te versterken, was snel gemaakt. Ik heb me

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG Naam STICHTING NATUURLIJK WELZIJN Statutair gevestigd te Heerde, feitelijk gevestigd te Epe RSIN fiscaal nummer: 8166.60.712 ANBI nummer: 50513 KvK inschrijving onder nummer: 41038012 Contactgegevens postadres:

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012 Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem Jaarrekening 2012 Heemstede, 27 maart 2013 Herm. J. Schoenmaker, penningmeester Deze jaarrekening heeft 7 pagina s Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg INHOUDSOPGAVE PAGINA A. VOORWOORD

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten over 2012 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio Rapportage le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Rapport inzake le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Inhoud Algemeen Balans per 3juni 216 Rekening van baten en lasten over jan-juni

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Stichting Ambassadors Dieren. Rapport inzake Jaarstukken 2012

Stichting Ambassadors Dieren. Rapport inzake Jaarstukken 2012 Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2012 19 juni 2013 Inhoudsopgave Algemeen rapport 1 Algemeen 4 2 Resultaat 4 3 Fiscale positie 4 Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2012 7 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

RAPPORT Pagina. Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2

RAPPORT Pagina. Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2 Aan het bestuur van de stichting Kikkeropfleurdoos Oudelandstraat 40 2691 CG 's-gravenzande Rapport inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Pagina Jaarrekening Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Nadere informatie

Stichting Jens van Daele. Jaarrekening 2013. Pagina 1

Stichting Jens van Daele. Jaarrekening 2013. Pagina 1 Stichting Jens van Daele Jaarrekening 2013 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Omschrijving Pagina nr. Inhoudsopgave 2 Opdracht 3 Jaarrekening Balans 4 Functionele exploitatierekening 5 Categoriale exploitatierekening

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D CAPITAL BEHEER BV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Financiële jaarstukken 2015

Financiële jaarstukken 2015 Financiële jaarstukken 2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 april 2016 Stichting Vredenburgh te Amsterdam datum 18 april 2016 kenmerk 16-371/SR Inhoudsopgave Pagina Rapportage inzake de jaarrekening

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Stichting Impact World Tour

Stichting Impact World Tour Stichting Impact World Tour te Bleskensgraaf Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Verslag over 2014 2 Balans per 31 december 2014 3 Staat van Baten en Lasten over 2014

Nadere informatie

2.1 Balans per 31 december 2012 (na resultaatverdeling) 3M2-2012 31-12-2011. Activa. Vaste activa 14.515 14.515 257.294 257.294

2.1 Balans per 31 december 2012 (na resultaatverdeling) 3M2-2012 31-12-2011. Activa. Vaste activa 14.515 14.515 257.294 257.294 2.1 Balans per 31 december 2012 (na resultaatverdeling) Activa 3M2-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa 14.515 14.515 257.294 257.294 Vlottende activa Vorderingen

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Funda Nieuwegein. Jaarrapport over het jaar 2011. Pagina 1 van 13

Stichting Administratiekantoor Funda Nieuwegein. Jaarrapport over het jaar 2011. Pagina 1 van 13 Stichting Administratiekantoor Funda Nieuwegein Jaarrapport over het jaar 2011 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Verslag van het bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 4 Staat

Nadere informatie

Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum. KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum. KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Stichting Turing Foundation. Jaarrekening 2014. Definitief datum

Stichting Turing Foundation. Jaarrekening 2014. Definitief datum Stichting Turing Foundation Jaarrekening 2014 Definitief datum Stichting Turing Foundation Amsterdam Financieel Verslag januari t/m december 2014 INHOUD Balans 1 Staat van Baten en Lasten 2 Kasstroom overzicht

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 3 2 Staat van baten en lasten over 2011 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA Jaarrekening 2015 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Winst- en verliesrekening Samenstellingsverklaring: Rotterdam,2 november

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

1. Doelstelling van de stichting 3

1. Doelstelling van de stichting 3 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling van de stichting 3 2. Verslag over het boekjaar 2012 4 Bestuur 4 Resultaat 4 Uitkeringen 4 Erfstellingen, legaten en giften 5 Slotopmerking 5 3. Jaarrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 3

FINANCIEEL VERSLAG 3 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN JAARREKENING 2014 INHOUD Blz VOORWOORD 2 FINANCIEEL VERSLAG 3 1 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN HAAG Leiden, 29 oktober 2015 Geacht Bestuur, Hiermede brengen wij u rapport

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië. te Den Haag

JAARREKENING 2012. Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië. te Den Haag . JAARREKENING 2012 Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië te Den Haag INHOUDSOPGAVE blz. ALGEMEEN 3 1. Inleiding 4 2. Resultaat 4 3. Financiële positie 5 4. Bespreking van de uitdelingen 5 Bestuursverslag

Nadere informatie

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014 EHTA Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden Financieel verslag 2014 Zwolle, mei 2015 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Oprichting... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 2. Begroting

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie