Uw gemeente onder de loep vul de bevraging in

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw gemeente onder de loep vul de bevraging in"

Transcriptie

1 België - Belgique P.B. Gent X maand bericht 6 3/1188 P ACW en Beweging - Jaargang 67 - november - december 2011 Uw gemeente onder de loep vul de bevraging in Armoede is geen kinderspel Windmolens in uw gemeente: waarom niet?

2 2 in dit nummer 2 Column: Dansen 3 Wie wint ACW Prijs van t Kadehuis? Kinderarmoede is een onrecht: verslag Maatschappelijke Avond 4 ACW ers starten in Maldegem 6 Sporentraject GRV 2012: de ACW-accenten (1) 7 Sporentraject GRV 2012: de ipadbevraging draait op volle toeren 8 Europa en armoedebestrijding: een moeilijk huwelijk INPINNING Uw gemeente onder de loep Geef uw mening! 9 OKRA SPORT: elke Trap telt! 10 Campagne Welzijnszorg: armoede is geen kinderspel 11 Actueel: windmolens in uw gemeente: waarom niet? 12 VDK Spaarbank: tijd voor pensioensparen 13 DVV: jongerenenquête toont verrassend beeld over nestverlaters 14 Pasar: winnaars wandelzoektocht 15 Close up Prikbord Wel en wee Dansen Eindelijk heb ik leren dansen, zei ze. Ik was verwonderd over die uitspraak. Zij danste toch al jaren, creatief nogal heftig zelfs, wild springend en eerder in zichzelf gekeerd, op het ritme van de maat van twee. De beats van de muziek namen haar lichaam over. Waarom zeg je dat je pas nu leren dansen hebt? Dansen is inspelen op de passen van je partner. Vroeger sprong ik maar wat, los van de wereld. Ik dacht: Gelukkig was er toen de zwaartekracht, anders draaide ze nu in een baan om de aarde. Ik vond het toch een merkwaardige uitspraak want eerlijk gezegd, het heeft wel iets als het jeugdige volkje zich op de dansvloer laat gaan ieder vanuit zijn binnenste energie. De lichamelijke zelfexpressie kan heel creatief zijn en zelfs agressie een uitlaat geven. Maar inderdaad, vaak overstijgt ze de diepe eenzaamheid niet. Overdadig gebruik van roesmiddelen bevestigt de gedachte. Misschien dan toch maar de weg zoeken naar het ritme van de andere en durven stappen in een vast patroon van passen en gestileerde bewegingen die voor jou uitgevonden zijn. Halen we overigens ook in een gezin, een klas, een buurt, een samenleving niet precies extra kleur, bovenop de zelfexpressie, uit het zoeken naar mekaars ritme? Worden we kleiner en minder omdat we volop rekening houden met de anderen? Al tientallen jaren vragen we in onze Beweging mensen ten dans omdat we willen dat niemand aan de kant mag en zou blijven staan. Het feest is echter voor velen helemaal nog niet begonnen. 16 Publiciteit André Quintelier Maandbericht is het tweemaandelijks bewegingsblad van het ACW-verbond Gent-Eeklo, Korenlei 20, 9000 Gent 67 ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: Mario Pauwels Redactie: Nancy Vereecke Vormgeving en druk: Nevelland Werkten mee aan dit nummer: Bert Van Daele, Geert Myngheer, André Quintelier, Nancy Vereecke, Robbie Van Vooren, Jan Reunes, Herman Peeters, Nele Vermeersch, Frank Bruggeman, Régine Deliége, Dirk Van Beveren en Wim Van den Berghe.

3 Wie wint 6 de ACW Prijs van t Kadehuis 2012? Met de tweejaarlijkse ACW Prijs van t Kadehuis beloont ACW Gent-Eeklo een sociaal project in de regio waarin vrijwilligers een grote rol spelen. De winnaar ontvangt een geldprijs van euro, twee andere laureaten elk 250 euro. In 2012 wordt naar een opvolger gezocht van Uilenspel vzw dat vorige keer laureaat werd. Dit jaar worden initiatieven die actief zijn rond armoedebestrijding in het bijzonder aangemoedigd om deel te nemen. Alle initiatieven uit de regio Gent-Eeklo die vanuit een sociale bewogenheid bijdragen tot de verbetering van de levens-, woon- of werkkwaliteit en waarin vrijwilligers een belangrijke rol spelen, kunnen aanspraak maken op de prijs. Het kan gaan om projecten uit de gezondheidszorg, de dienstverlening, gezinsopvang, jeugdzorg, bejaardenhulp, huisvesting,. Zowel vzw s en verenigingen als initiatieven van instellingen, bedrijven, scholen en andere organisaties komen in aanmerking. Drempelverlagend ACW-afdelingen, maar ook andere organisaties binnen de christelijke arbeidersbeweging worden sterk aangemoedigd om initiatieven uit hun omgeving die actief zijn rond armoedebestrijding voor te dragen. Daarnaast kunnen zij zelf ook dingen naar de prijs van 250 euro voor drempelverlagend werken (naar mensen in armoede of andere doelgroepen toe) in hun basiswerk. De intekenperiode loopt tot en met 31 maart Een onafhankelijke jury van vijf deskundigen uit het sociaal-maatschappelijke veld maakt een eerste selectie tegen halfweg mei Uit die genomineerden worden daarna met een uitvoerig gemotiveerd verslag de laureaten en prijswinnaars aangeduid. De prijsuitreiking zelf is voorzien op donderdag 5 juli 2012 om uur in t Kadehuis, Korenlei te Gent. Het wedstrijdreglement en het intekenformulier staan online ter beschikking op of kunnen worden aangevraagd bij Nancy Vereecke, ACW Gent Eeklo, Korenlei 20, 9000 Gent, tel , Kindarmoede is een onrecht De cijfers rond kinderarmoede in Vlaanderen zijn behoorlijk schrijnend. 18 % van de kinderen leeft in een gezin dat aangeeft het moeilijk te hebben om rond te komen. 6 % van de kinderen groeit op in een gezin zonder inkomen uit betaalde arbeid. 8,4 % van alle nieuwgeborenen groeit op in een kansarme omgeving. 3 Leven in armoede en uitsluiting legt een hypotheek op de toekomst van duizenden kinderen in Vlaanderen. Katrien Verhegge, directeur-generaal van Kind en Gezin, en Heidi Braye, consulent doelgroepen en ervaringsdeskundige in kansarmoede, gaven tijdens de ACW Maatschappelijke avond op dinsdag 18 oktober hun visie en ervaringen weer. Wie loopt een verhoogd armoederisico? Dit is gerelateerd aan inkomen, werk en nationaliteit. Wie bv. een inkomen heeft van 60 % of minder van het mediaaninkomen. Voor een gezin met 2 kinderen is dit euro per maand. Dit is het geval voor niet minder dan 10 % van de kinderen jonger dan 12 jaar, en voor 36 % van de kinderen met alleenstaande ouders. En voor 72 % van de kinderen wiens ouders geen werk hebben.een kind dat opgroeit in armoede mist heel wat. Het krijgt geen nieuwe kleding, geen drie maaltijden per dag, is geen lid van een sportclub of jeugdvereniging, heeft geen aangepaste plaats om te studeren, De binnenkant van armoede Opgroeien in kansarmoede bezorgt je een groot schuldgevoel. Men heeft het gevoel er niet bij te horen, is gefrustreerd, Dit alles vraagt een enorme kracht om eruit te geraken. Arme mensen weten in welke situatie ze zitten, maar weten dikwijls niet hoe ze eruit moeten geraken. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. Ze kampen ook met een enorm schaamtegevoel en voelen zich geviseerd. Verandering is mogelijk, maar dit vergt veel geduld, begrip en goed luisteren naar de mensen in armoede. Voor wie werkt met maatschappelijk kwetsbare gezinnen zijn een positieve ingesteldheid, openheid en echtheid, betrouwbaarheid, erkenning en verbondenheid en zelfreflectie cruciale houdingen. Beleid De bril waarmee we naar armoede kijken bepaalt of en hoe we er iets kunnen of willen aan doen. Kinderarmoede schendt de ontwikkeling (taalachterstand), de gezondheid (lager geboortegewicht, prematuriteit), de voeding (ongezonde voeding, minder borstvoeding), de huisvesting (ongezonde woningen), het spel (geen participatie aan een jeugdbeweging, sportclub, cultuur), het onderwijs (leerachterstand) en de psychische ontwikkeling. Dus werken aan kinderarmoede, betekent niet alleen focussen op het kind zelf, maar werken op verschillende domeinen. Er is een volgehouden, samenhangend beleid nodig, in participatie en dialoog met de armsten. Iedereen moet daarin z n verantwoordelijkheid opnemen. Zie ook p 10: Armoede is geen kinderspel, de campagne van Welzijnszorg.

4 ACW ers willen samen toekomst maken Maak het verschil, durf dromen, neem iedereen mee. Met deze uitdagende oproep werden de ACW-vrijwilligers aangesproken om aanwezig te zijn op de verbondelijke ACW-startdag in Maldegem. Een 200-tal geïnteresseerden arriveerden op zaterdag 8 oktober s morgens vroeg in Woonzorgcentrum Warmhof. Daar begon het goedgevulde programma met een lekker ontbijt. 4 Vervolgens splitste men op in groepen voor de projectbezoeken en debatten. Die vonden plaats in het WZC Warmhof zelf, in Huis Wallyn vlakbij het gemeentehuis en in de nieuwe sporthal Meos. O dierbaar België, land van ingewikkelde structuren! Aan niveaus is er geen gebrek in België: er is een Europees, een federaal, een Vlaams, een provinciaal en een lokaal niveau. En aangezien we het in België graag ingewikkeld houden, hebben we tussen het provinciaal en het lokaal niveau een aantal structuren geïnstalleerd: intermediaire structuren. En om het nóg ingewikkelder te maken, kunnen deze tijdelijk of permanent zijn, kunnen ze uit private of publieke actoren bestaan, kunnen gemeenten samenwerken d.m.v. een intergemeentelijk samenwerkingsverband enzovoort. Professor Voets en prof. dr. De Ryck noemen deze structuren arrangementen. En wat blijkt? Een gemiddelde Meetjeslandse gemeente is lid van zo n 46 arrangementen. Johan De Roo, burgemeester van Maldegem, en Els Oyaert, stafmedewerker van het Streekplatform Meetjesland, gingen het debat aan. Wat zijn de voornaamste bemerkingen op deze arrangementen? Om te beginnen zijn er teveel. En dat brengt een aantal problemen met zich mee op o.a. financieel vlak. Daarenboven worden vragen gesteld over het democratisch gehalte van deze tussenstructuren. Want de leden die daar deel van uitmaken moeten geen rechtstreekse verantwoording afleggen aan de kiezers. Een ander pijnpunt vormt de kenniskloof tussen de gemeentemandatarissen en de leden van die tussenstructuren. Johan De Roo is voorstander van een drastische vermindering van het aantal arrangementen én het toekennen van meer middelen aan de gemeenten. Op die manier krijgen ze meer financiële armslag en kunnen ze nog meer eigen accenten leggen in het gemeentebeleid. Vanuit het Streekplatform stelde men voor het kind niet met het badwater weg te gooien en wees men op de vele voordelen die intergemeentelijke samenwerking heeft op vlak van o.a. toerisme, afvalbeheer, verdedigen van gezamenlijke belangen enzovoort. Slotsom van het debat? Er is nood aan structuren die toelaten dat gemeenten met eigen middelen, in samenwerking met het middenveld, kunnen werken aan een goed beleid waarbij de gemeenteraad haar democratische en controlerende rol voluit kan spelen. Het volledige ACW-standpunt Pleidooi voor sterke gemeenten! kan u terugvinden op Mattheuseffecten in het gemeentelijk beleid Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen (Mattheüs, hoofdstuk 25, vers 29). Dit vers dat zijn naam gaf aan de term mattheuseffecten vormde het uitgangspunt van het debat tussen schepen Frank Sierens en Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen jaar na da- ACW-secretaris Mario Pauwels gaf een bondig overzicht van de uitdagingen in het ACW-jaarprogramma van De ACW-vrijwilligers kregen de kans om op een ipad de ACW-bevraging in te vullen en om in te tekenen op Twitter.

5 Els Oyaert en Johan De Roo in debat. Marleen Van Den Bussche en Guido De Wilde aan het woord. tum blijkt dit vers helaas nog steeds toepasselijk te zijn, ook in het gemeentebeleid. Waar gaat het precies om? In praktijk zien we dat vaak goedbedoelde maatregelen in het lokaal beleid niet altijd ten goede komen van de beoogde doelgroep, maar voordelen opleveren voor zij die het niet echt nodig hebben. Het bekendste voorbeeld zijn natuurlijk de zonnepanelen. Mensen die het geld hebben om zonnepanelen te leggen, worden nog eens extra bevoordeeld door de groene stroomcertificaten. Dit is natuurlijk een heel sprekend voorbeeld, maar het gevaar om mattheuseffecten te creëren is soms ook op een veel subtielere manier aanwezig. De leidraad doorheen het debat was de vraag hoe dit kan voorkomen worden. Een begin van oplossing ligt in een instrument, ontwikkeld door ACW Leuven, waaraan beleidsvoorstellen kunnen worden afgetoetst. Dit instrument kwam ook al ter sprake in de vorige editie van het Maandbericht (Actueel p. 11). Aan de hand van enkele simpele vragen kan nagegaan worden of de maatregel wel degelijk ten goede komt van de beoogde doelgroep. Indien dit niet het geval is, laat het instrument toe om te ontdekken waar de pijnpunten zitten. De uitgebreide versie van dit instrument is te vinden op Mandanet (op Om snel even af te toetsen volstaat het om volgende vragen te doorlopen: Bereikt deze maatregel de kwetsbare doelgroep? Ja? Antwoord dan op volgende vraag: zijn de benodigde formulieren overzichtelijk en niet te ingewikkeld om in te vullen? Indien ook hier een bevestigend antwoord kan op geformuleerd worden is er nog 1 vraag te stellen: is er sprake van prefinanciering? Indien nee, dan hebben we te maken met een goede beleidsbeslissing. werkingskosten, hoeven geen winst uit te keren aan aandeelhouders en bezondigen zich niet aan prestigeprojecten op kosten van de gemeenschap. Door hun korte beslissingslijn kunnen ze ook snel inspelen op veranderende situaties. Marleen Van Den Bussche is voorzitter van het OCMW in Maldegem. De gemeente realiseerde recent het moderne woonzorgcentrum Warmhof. Ze pleit voor een evenwicht tussen non-profit en openbaar initiatief. De gemeente dient op de eerste plaatse de zorg op lokaal vlak te coördineren. Door de opmaak van de een zorgstrategisch plan brengt men de noden in kaart en kan men gezamenlijke oplossingen naar voor schuiven. Door samenwerking met de thuiszorgdiensten en een voldoende aanvullend aanbod van verzorgingsbedden kan de gemeente ervoor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk in hun thuisomgeving verzorgd worden. Om de betaalbaarheid te blijven garanderen zal in de toekomst creatief moet gedacht worden. Via coöperatieve vennootschappen kunnen bijkomende middelen verzameld worden, zonder dat winst als doel gesteld wordt. Om de betaalbaarheid voor de gemeenschap te vrijwaren pleit Guido De Wilde voor een meer transparantie in de sector. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat de kost is van de ouderenzorg. Alleen op deze manier kan een efficiënte en kwaliteitsvolle zorg gerealiseerd worden. Tenslotte pleiten de panelleden voor voldoende hoge pensioenen. Een voldoende hoog pensioen biedt garanties voor een de uitbouw van een betaalbare zorg voor iedereen. 5 Mochten alle beleidsbeslissingen op die manier afgetoetst worden, dan zouden we al een stap dichter staan bij het wegwerken van de mattheus-effecten. Privaat en openbaar initiatief in de ouderlingenzorg De goede kant aan de vergrijzing is dat we met zijn allen langer leven. De vraag is hoe we een voldoende betaalbare zorg kunnen garanderen: betaalbaar voor de gebruiker en betaalbaar voor de samenleving. De prognoses voor de levensverwachting liegen niet. Tegen 2030 zal het aantal 80-plussers met 63 % gestegen zijn. De meeste gemeenten zijn vandaag druk bezig zijn met het creëren van bijkomende bedden. Vandaag worden 67 % van de plaatsen in de woonzorgcentra gerealiseerd door private vzw s uit de non-profitsector, 26 % wordt aangeboden door de OCMW s, 5 % is in handen van commerciële initiatieven. Voor Guido De Wilde, voorzitter van Woon en Zorgcentrum Veilige Have in Aalter is het een goede zaak dat het grootste aanbod door vzw s wordt gedaan. Ze kennen lage Gedeputeerde Alexander Vercamer zegt waar het op staat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

6 1 Speerpunten GRV 2012 Op 14 oktober 2012 trekken we opnieuw naar de stembus voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Hoog tijd dus voor het ACW om duidelijk te maken wat wij in een volgende legislatuur gerealiseerd willen zien. In de komende edities van het Maandbericht geven we telkens een speerpunt mee. De toegankelijkheid van de dienstverlening maximaliseren 6 De toegankelijkheid van de dienstverlening van de overheid, inclusief de lokale overheden, is niet altijd voor iedereen gegarandeerd. De dienstverlening bereikt vaak onvoldoende de mensen die de diensten het meest nodig hebben. Vooral mensen in armoede worden hierdoor getroffen. Zij ondervinden verschillende drempels om toegang te krijgen tot sociale maatregelen en diensten. Daardoor maken zij minder gebruik van de diensten van de lokale besturen, terwijl zij hier erg veel baat bij zouden hebben. Een gebrek aan informatie over de dienstverlening van de lokale besturen en de sociale maatregelen van de andere overheden, ligt soms aan de basis van het probleem. Het aanbod is uitgebreid, maar helaas ook erg versnipperd en bijgevolg weinig transparant. Wie niet op de hoogte is van het bestaan van sociale rechten waar men een beroep op kan doen, of ondersteunende maatregelen waar men voor in aanmerking komt, kan ze uiteraard niet aanvragen. Er zijn ook nog andere drempels die de toegang tot de diensten bemoeilijken: onduidelijke of onaangepaste communicatie over de diensten, complexe aanvraagprocedures, gebrek aan de nodige kennis bij het personeel van de lokale besturen over de leefsituatie van en het werken met mensen in armoede, imagoproblemen bij de diensten van de lokale besturen en schaamtegevoel bij de mensen in armoede, etc. Hoewel er de laatste jaren al heel wat gebeurd is, blijft het maximaal toegankelijk maken van de dienstverlening een continu aandachtspunt. Een grote uitdaging voor de toekomst, in het bijzonder voor de OCMW s, is het uitbouwen van een meer proactieve werking van de dienstverlening. Wat kunnen we hieraan doen? Invoeren Toegankelijkheidsscan: de gemeente engageert zich ertoe om de dienstverlening af te toetsen aan de Toegankelijkheidsscan. Dit is een zelfevaluatie-instrument dat lokale besturen toelaat om de lokale dienst- en hulpverlening te evalueren vanuit toegankelijkheidsperspectief. Het helpt om lacunes en tekortkomingen op te sporen en de analyse vormt de basis voor verbeteracties. Concreet wordt de dienstverlening afgetoetst aan de 7 B s van integrale toegankelijkheid : bekendheid, bruikbaarheid, begrijpbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de dienst- en hulpverlening. Ondertekenen Toegankelijkheidscharter:de gemeente ondertekent een intentieverklaring, opgesteld door de VVSG, waarin de basisprincipes van toegankelijke dienst- en hulpverlening in de gemeente worden opgesomd. Daardoor geeft de gemeente aan zich te willen engageren om deze principes in de praktijk te brengen en bekend te maken bij de lokale bevolking. Uiteraard staat het alle lokale besturen vrij om zelf bijkomende elementen toe te voegen aan het charter voor de eigen gemeente. Automatisch toekennen van sociale rechten: door toegang tot de federale kruispuntbank sociale zekerheid, moet het OCMW proactief nagaan of een bepaalde persoon in aanmerking komt voor een bepaalde OCMW-dienst. Ook het aanleveren van allerlei attesten wordt hierdoor vermeden. Proactief gebruik rechtenverkenner door OCMW: de informatie over de eigen dienstverlening consequent actueel houden en de rechtenverkenner proactief gebruiken wanneer een inwoner zich met een vraag om hulp- of sociale dienstverlening richt tot de diensten van de gemeente. Beleids- en beheerscyclus: vloek of zegen? Gebruiken rechtencirkel: aan de hand van de rechtencirkel analyseert men de verschillende aspecten van de dienstverlening van het OCMW. Vanaf volgende legislatuur wordt de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) voor lokale besturen ingevoerd. Dit systeem zal een grote impact hebben op de manier waarop lokale besturen werken en vormt dan ook een van de grote uitdagingen voor de volgende legislatuur. De Pinte heeft binnen dit kader 1 jaar lang als pilootgemeente gefungeerd. Burgemeester Martin Van Peteghem werd bereid gevonden om zijn ervaringen met andere ACW-mandatarissen te delen. Deze infoavond gaat door op dinsdag 6 december om 20 u in het Kadehuis. Info: Bert Van Daele, tel ,

7 De ipad-bevraging draait op volle toeren! Hoe denkt u over uw gemeente? Waar is er nog ruimte voor verbetering of waar bent u juist heel tevreden over? ACW Gent-Eeklo trekt de komende maanden de boer op om het u rechtstreeks te vragen. U hebt er misschien wel al aan deelgenomen, of u heeft er zeker al over gelezen in Visie: de ipad-bevraging. Maar wat is nu juist de bedoeling? Om een beeld te krijgen van de tevredenheid van de inwoners van de 27 gemeenten van het verbond over het gemeentebeleid, ontwikkelde ACW Gent-Eeklo een korte bevraging. De komende weken en maanden leggen de plaatselijke ACW-afdelingen deze 20 vragen voor aan de bewoners van hun gemeente. ACW Gent-Eeklo investeerde in enkele ipads om het afnemen van de bevraging gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Waar willen we naartoe? Wat we niet willen doen is een wetenschappelijke analyse maken van de grondstroom. We willen enkel een beeld krijgen over hoe tevreden u als inwoner van de gemeente bent over het gevoerde beleid inzake thema s zoals wonen, welzijn, mobiliteit, etc. Maar omdat statistiek nu ook eenmaal haar rechten heeft, en we toch een betrouwbare uitspraak willen doen over de 27 gemeenten, streven we ernaar om per gemeente 200 deelnemers te hebben. Scholieren en jonge ouders werden bevraagd op enkele plaatsen in het centrum van Deinze. Eind december moeten alle resultaten binnen zijn. De definitieve cijfers per gemeente zullen vanaf januari 2012 te raadplegen zijn op de website: Dit webadres staat ook vermeld op de balpen die elke deelnemer overhandigd krijgt. 7 In Merelbeke was het ACW met de bevraging te gast tijdens de kwb-startavond. Op de braderie ter gelegenheid van de kermis in De Pinte. Ook u krijgt de kans om uw mening te geven, met het formulier dat u terugvindt in het midden van dit nummer, of online via Info: In Sleidinge was de jaarmarkt een ideale gelegenheid om een bevraging te organiseren.

8 Europa en armoedebestrijding: een moeilijk huwelijk Tijdens de Europese Raad van 17 juni 2010 legden de Europese regeringsleiders een economisch relanceplan voor om tegen 2020 de Europese economie te ontwikkelen tot een concurrentiële, sociale en groene markteconomie. De 2020-strategie was de opvolger van de Lissabonstrategie uit 2000 die eveneens de heropleving van de Europese economie als doel had. De strategie van Lissabon zette in op kenniseconomie. De omschakeling moest van de Europese economie de meest concurrentiële ter wereld maken en zo de welvaart verzekeren. 8 Het verdrag van Lissabon bleek achteraf zijn doel voorbij te schieten. De Europese economie boette aan kracht in en kijkt momenteel tegen een enorme crisis aan. Ook op sociaal vlak kon het Europese beleid niet overtuigen. 1 op 6 Europeanen leeft onder de armoedegrens en de sociale bescherming staat in nagenoeg alle lidstaten onder zware druk. Een van de grote pijnpunten in de Lissabonstrategie was het gebrek aan integratie van het Europese sociale beleid. Voor zover we van een Europees sociaal beleid kunnen spreken, vermits dit weinig meer is dan de optelsom van de inspanningen van de lidstaten. Crisis treft de armsten Het is dan ook de vraag of de Europese 2020-strategie meer kansen op slagen heeft. Ze voorziet o.m. in werkgelegenheid voor 75 % van de Europeanen en de daling van het aantal armen met minstens 20 miljoen. Vandaag zien we dat de crisis ongemeen hard huishoudt in de financiën van de lidstaten en dat de overheden sterk verarmen. De werkloosheid is massaal. De begrotingstekorten leiden overal tot besparingen in de sociale uitgaven. In landen als Griekenland, Roemenië en Portugal verlaten hoog opgeleide werknemers hun land. Ook de armste bevolking wordt overal in Europa zwaar getroffen. In Roemenië kromp het bruto binnenlands product (BBP) met 7,2 %, wat gepaard ging met een verlies van arbeidsplaatsen. In Portugal werd de werkloosheidsverzekering dermate verstrengd dat nog slechts 53 % van de bevolking recht heeft op een uitkering. Duitsland als voorbeeld? Het Duitse model wordt in Europa door velen als richtinggevend beschouwd. In de optiek van de Duitsers wordt armoedebestrijding verengd tot werkloosheidsbestrijding. Maar het Duitse adagio heeft ook een keerzijde. Het aantal slecht betaalde jobs nam massaal toe. Tijdelijke arbeidskrachten nemen de plaats in van vaste arbeiders en doen hetzelfde werk aan een loon dat 50 % lager ligt. 7 % van de werkenden zijn feitelijk arm. De armoede steeg de laatste jaren tot 13 % van de bevolking. In Oost-Duitsland loopt dit cijfer zelfs op tot 20 %. We merken wel dat de export groeit, terwijl binnenlandse consumptie gelijk blijft. Wat niet verwonderlijk is met een economische politiek die een neerwaartse druk uitoefent op de lonen en kosten om de competitiviteit te verhogen. Deze situatie is echter niet zonder risico: een daling van de inkomens kan leiden tot een daling van de vraag en in combinatie met het vertrek van spaargelden uit het land tot een daling van het BBP wat vervolgens onvermijdelijk uitmondt in besparingen in de sociale uitgaven. Het kan ook anders. In België werden de ergste gevolgen van de economische crisis afgewenteld met / door behoud van een aantal sociale maatregelen, zoals de koppeling van de lonen aan de index, de minimumlonen, de tijdelijke werkloosheid voor arbeiders en de progressieve belastingen. Europese sociale organisaties in het verweer De Europese sociale organisaties vinden de EU-2020 aanpak dan ook onvoldoende sociaal. Er zijn weinig garanties dat de doelstellingen ook gehaald worden. Om te beginnen is de methode om ze te halen zeer vrijblijvend. Landen als Groot-Brittannië die hierrond geen inspanningen leveren worden niet op de vingers getikt. Daarnaast wordt de behandeling van de financiële crisis prioritair gesteld aan de armoedebestrijding. Zij spreken dan ook van een systeemcrisis. Veel lidstaten pakken de crisis aan met de recepten uit het orthodoxe neoliberale kookboek, die in werkelijkheid deel van het probleem zijn. Ze verwijzen naar belastingverminderingen en het bestaan van een vlaktaks in een aantal Oost-Europese landen. Het wordt dan ook hoog tijd voor een hervorming van de EU 2020 aanpak. Europa kan het productieve effect van een sociale politiek beter erkennen dan negeren. Europa moet op de eerste plaats werk maken van eenvormige progressieve belastingen. De neerwaartse belastingcompetitie werkt contraproductief. Ook een Europese belasting op financiële transacties is noodzakelijk. Op sociaal vlak moeten er Europese minimumlonen komen en moet de kwaliteit van de arbeid voor iedereen gegarandeerd worden. De link naar Allianties in de strijd tegen armoede vind je op

9 OKRA fietst want elke trap telt Na het succesvolle wandelproject elke stap telt, start OKRA nu met een fietsproject. Alle fietsende senioren zullen aan hun trekken komen, zowel beginners als sportieve fietsers. Acteur Ben Rottiers, trainer Pol van FC De Kampioenen, geeft hen alvast een duwtje in de rug! Wandelproject elke STap telt werd een succes Sport en beweging maakt een belangrijk deel uit van een gezonde levensstijl van 55-plussers. OKRA SPORT heeft dit in praktijk gebracht met het wandelproject Elke stap telt. Samen met de KUL werden individuele wandelschema s uitgewerkt zodat iedere deelnemer vertrekkende vanuit zijn of haar niveau de conditie en fitheid kon laten toenemen. Het project werd een succes. Ongeveer deelnemers wandelden gedurende 10 weken samen km bij elkaar (= ongeveer 20 maal rond de aarde). Binnen deze groep waren er instappers, senioren die dankzij het project opnieuw regelmatig beginnen wandelen zijn. Dit resulteerde ook in 53 nieuwe wandelclubs. Alle deelnemers zullen een fietshelm ontvangen. Daarmee wil OKRA een lans breken voor een veralgemeend gebruik van fietshelmen. Dit najaar worden opnieuw zoveel mogelijk begeleiders opgeleid. Zij leren werken met de opbouwschema s, leren geschikte fietsroutes uitstippelen en worden getraind in het motiveren van leeftijdsgenoten. Het project wordt dan verder uitgerold in het voorjaar Op 22 juni 2012 volgt een feestelijke afsluiter met een fietsevenement voor de regio s Gent-Eeklo. Wetenschappelijke resultaten? Eén van de bedoelingen was zeker ook aantonen dat wandelen (of een andere sport) op regelmatige basis ook bij senioren een toename van fitheid, conditie en geestelijk welzijn meebrengt. Daarom hebben studenten van de KUL bij diverse groepen tests afgenomen. Dit zowel voor, tijdens als na de 10 weken wandelen. In vergelijking met enkele controlegroepen bleek duidelijk een groei van de conditie, van de fysieke gesteldheid in het algemeen en van het psychologisch welzijn. De deelnemers scoorden beter op de afname van angstgevoelens en op een toegenomen motivatie om te blijven sporten. Een naadloze overgang met het ruim verspreide sportaanbod van OKRA was dan ook vlug gemaakt. Bij de evaluatie bleek duidelijk dat het sporten in groep en de omkadering door goed opgeleide wandelbegeleiders belangrijke troeven waren. Hierin verschilt Elke stap telt sterk van andere projecten zoals bv stappen. De opvolger is elke TRap telt! Verder bouwend op deze succesformule ontwikkelde OKRA SPORT samen met diverse partners een fietsproject als opvolger. Dankzij de behaalde resultaten mag OKRA SPORT opnieuw rekenen op de medewerking van de ministers Crevits en Muyters en hun diensten. Diverse andere partners zoals DVV, Groep Arco, CM Thuiszorgwinkels, Fietsersbond en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIGeZ) verlenen elk vanuit hun invalshoek ondersteuning en medewerking. Acteur Ben Rottiers (FC De Kampioenen) werd direct bereid gevonden om het peterschap op te nemen. Ook dit keer is het concept zodanig uitgewerkt dat alle fietsers aan hun trekken komen. Nulstarters kunnen fietsvaardigheid aanleren, beginnende fietsers kunnen opbouwen tot 25 km. Meer geoefenden bouwen op tot bv. 50 km. De nog sportievere fietser kan zich uitleven in dagtochten of in een meerdaagse fietsvakantie. Aandacht voor bijzondere doelgroepen In samenspraak met de Thuiszorgwinkels van CM zullen er ook een 50- tal elektrische fietsen beschikbaar zijn. Senioren kunnen een fiets ontlenen en uittesten en op die manier deelnemen en mogelijks nadien ook blijvend (opnieuw) fervente fietsers worden. Een opmerkelijk accent is tenslotte dat OKRA ook woon- en zorgcentra wil betrekken. Via een aangepast schema voor hometrainers kunnen bewoners deelnemen. Een programmabrochure met het volledige sportaanbod 2012 voor de regio Gent-Eeklo is vanaf december beschikbaar of te consulteren op de website. Dirk Van Beveren, tel , 9

10 Armoede is geen kinderspel Overal ter wereld zijn kinderen de eerste slachtoffers van armoede. In België is dat niet anders: 1 op 5 kinderen groeit op in armoede. Dat is alarmerend, want armoede raakt kinderen in alle aspecten van hun leven. 10 Gezin Kinderen van gezinnen waar ouders hard moeten werken of dagelijks moeten vechten om de eindjes aan elkaar te knopen groeien op met minder kansen. Een gebrek aan degelijke huisvesting en verwarming heeft een invloed op het dagelijkse leven en de gezondheid van kinderen en jongeren. Extreme armoede zorgt overal in de wereld voor gebroken gezinnen. Armoede is echter geen zaak van slecht ouderschap. Mensen in armoede willen, net zoals andere ouders, het beste voor hun kinderen. Ze willen hun verantwoordelijkheid nemen bij de opvoeding van hun kinderen, maar kunnen dit soms niet alleen dragen. Onderwijs De sociale ongelijkheid binnen het onderwijs is nergens zo groot is als bij ons. Deze ongelijkheid begint al voor het kleuteronderwijs. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kansarme kinderen ligt vanaf de eerste levensjaren lager dan bij niet-kansarme kinderen. Moeilijke levensomstandigheden, een gebrek aan inkomsten, een ander taalgebruik, de scholingsgraad van de ouders zijn bepalend, maar nog veel meer andere factoren spelen een rol opdat kinderen niet gelijk aan de start van de kleuterschool verschijnen. In het kleuteronderwijs groeit de ongelijkheid verder aan. De schoolcarrière van kinderen uit arme gezinnen is een pad met vele hindernissen. Vele kinderen uit arme gezinnen hebben slechte schoolresultaten en worden zonder meer doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs. Ze krijgen een achterstand die niet meer goedgemaakt wordt op school. De (vroege) schooluitval hypothekeert de toekomst van vele kinderen en jongeren. Bovendien voelen ze zich uitgesloten en minderwaardig door het etiket dat er op bepaalde (beroeps-) opleidingen kleeft. Vrije tijd Naast het gezinsleven en de tijd op de schoolbanken speelt ook de buurt een belangrijke rol in het leven van kinderen en jongeren in armoede. Jongeren zijn erg gesteld op de buurt, ze ontmoeten er hun vrienden in de lokale straten en parken. De buurt heeft een belangrijke impact op het sociale netwerk van jongeren, maar ook op de invulling van hun vrije tijd. Aan keuze geen gebrek in het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren: sportclubs, jeugdbewegingen, muziek- en tekenscholen, speelpleinwerking, vakantie- en sportkampen enz. Jammer genoeg ligt de drempel tot dit aanbod veel te hoog voor kinderen in armoede. Ze sluiten zich niet aan bij sportverenigingen, maar ook niet bij georganiseerde jeugdverenigingen zoals bijvoorbeeld de jeugdbeweging. Er zijn praktische drempels, zoals de afstand of de verplichte kledij. Maar ook financiële drempels, wantrouwen bij de ouders of een gebrek aan zelfvertrouwen bij de kinderen spelen een rol. Naast een laagdrempelig gestructureerd vrijetijdsaanbod is er nood aan groene pleinen en open parken om zorgeloos te kunnen voetballen en spelen en aan veilige speelpleinen voor de kleine kinderen. Bouw mee aan een toekomst zonder armoede Om de vicieuze cirkel van armoede en sociale uitsluiting te doorbreken, speelt de bestrijding van kinderarmoede een cruciale rol. Welzijnszorg, de Gezinsbond en Welzijnsschakels willen investeren in kinderen en jongeren en hen alle kansen geven thuis, op school en in hun vrije tijd. Deze vier beleidsvoorstellen beloven stevige stappen in de goede richting: 1. Een leefbaar inkomen dat rekening houdt met de grootte van elk gezin. Wij vragen dat de uitkeringen afhankelijk worden van de gezinssamenstelling, zodat elk gezin minimaal een inkomen heeft dat beantwoordt aan de budgetstandaard (= een berekening van wat je minimaal nodig hebt om menswaardig te kunnen deelnemen aan deze samenleving). 2. Een laagdrempelige ontmoetingsplaats en aanspreekpunt voor opvoedingsvragen in elke gemeente. Samen met alle betrokken partijen in de gemeente en organisaties van mensen in armoede moet er gezocht worden naar de beste locatie. Bij het aanspreekpunt moeten mensen terecht kunnen voor hun opvoedingsvraag. 3. Een lessenpakket over (kans)armoede in alle lerarenopleidingen. We vragen dat er in de lerarenopleidingen een module opgenomen wordt over (kans)armoede. Hierin moet de binnenkant en buitenkant van armoede onder de aandacht gebracht worden van de studenten. Het onderwijs moet ook voor kinderen en jongeren in armoede een hefboom zijn naar een goede toekomst. Essentieel is de kennis van de leefwereld van mensen in armoede. 4. Een toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in armoede. Alle kinderen en jongeren moeten kunnen deelnemen aan een vrijetijdsaanbod waar ze zich in thuis voelen.

11 a c t u e e l Windturbines in uw gemeente: waarom niet? Door de problematiek van de klimaatsverandering en de daaruit resulterende zoektocht naar bronnen van alternatieve groene stroom is de windmarkt sterk in beweging. Steeds vaker wordt de provincie geconfronteerd met ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP s), stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen voor windturbines. Veel projectontwikkelaars, windcoöperaties, energieproducenten, distributiemaatschappijen, bedrijven en particulieren hebben concrete plannen om te investeren in windenergie. De grote vraag naar inplantingsplaatsen kon echter niet binnen de bestaande plancontext worden ingevuld. Windturbines hebben een aanzienlijke impact op het omliggende landschap en de leefkwaliteit van de direct aanpalende bewoning en vragen daarom een goed gecoördineerde ruimtelijke visie op de inplanting. Daarom maakte de Provincie Oost-Vlaanderen het Provinciaal Beleidskader Windturbines op, een afbakening van de zones waar windturbines kunnen geplaatst worden. Windturbines: mogelijke impact Of een gemeente al dan niet vergunningen mag afleveren voor windturbines hangt af van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. Om tot het huidig windturbineplan van Oost-Vlaanderen te komen heeft men rekening gehouden met verschillende factoren die een mogelijke impact kunnen hebben: Landschap: door de steeds toenemende groottes van de turbines en de beweging van de wieken zijn deze machines zeer sterke dominerende elementen in het landschap. Vandaar het belang van een goed en oordeelkundige inplanting van windturbines. Bovendien kunnen verschillende windmolenparken met elkaar interfereren, ze mogen met andere woorden niet te dicht bij elkaar staan. Geluidshinder: windturbines kunnen een bron zijn van geluidshinder. Het geluid van een windturbine, ook wel het brongeluid genoemd, is eigenlijk een samengesteld geluid dat niet ontstaat op één plaats. Enerzijds is er het geluid veroorzaakt door de bewegende delen in de gondel en anderzijds wordt geluid geproduceerd door de draaiende wieken. Gesteld kan worden dat in de meeste gevallen op een afstand van meer dan 250 m van de turbine de hinder tot een aanvaardbaar niveau beperkt is. Slagschaduw: wanneer de zon schijnt werpt de rotor van een windturbine een bewegende slagschaduw. Dit stroboscopische effect kan hinderlijk zijn voor omliggende kantoren en woningen. Afstand speelt een grote rol bij slagschaduw. Het aanvaardbare criterium werd vastgelegd op een maximum van 30 uur effectieve slagschaduw per jaar in de woning. Ook kan de optie van een slagschaduwsensor worden bekeken. ijsworp. Een studie in opdracht van het Vlaams Energieagentschap onderzocht deze veiligheidsrisico s. Uit deze studie bleek dat windturbines een zeer laag en aanvaardbaar risico opleveren. Fauna: vogels en vleermuizen kunnen in principe schade ondervinden van windturbines door botsingen met de turbines en door verdringing uit de leef- en broedgebieden. Er bestaat nog altijd onduidelijkheid over de grootte van deze impact. Best worden nieuwe windturbineparken niet nabij belangrijke broed-, pleister-, rust- en doortrekgebieden geplaatst. Radar: windturbines kunnen storing op radarbeelden veroorzaken, wat belangrijke gevolgen kan hebben voor de veiligheid van de luchtvaart en de binnenvaart. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om dit effect weg te werken, voorlopig worden windturbines geweerd bij radarinstallaties. Luchtvaart: grootschalige windturbines kunnen als grootschalige infrastructuren een obstakel vormen voor de militaire of burgerluchtvaart. Naargelang de afstand tot luchthavens of aanvliegroutes kunnen hoogtebeperkingen worden opgelegd of kan bebakening vereist zijn. Elektriciteitsvoorziening: door de variabiliteit van het windaanbod kunnen grote hoeveelheden windturbines in principe onregelmatigheden op het elektriciteitsnet veroorzaken. Studies hebben echter uitgewezen dat met het huidige elektriciteitsnet tot 20 % van de energieopwekking kan gebeuren door windenergie zonder de stabiliteit van het net in het gedrang te brengen en dus zonder bijkomende back-up systemen. Landbouw: het agrarische gebruik van landbouwgronden wordt nauwelijks beperkt bij inplanting van windturbines. Er is geen invloed te constateren op gewas en vee en geurhinder wordt niet verder verspreid. Ruimtebeslag: een windturbine beslaat een grote oppervlakte (een grootschalige turbine 0,7 à 0,8 ha). Het werkelijke ruimtebeslag op de bodem is echter zeer beperkt (maximaal 300 à 400 m² door inname door de mastvoet, de eventuele transformatorhuisjes en de toegangsweg). 11 Veiligheid: moderne windturbines zijn veilig. Toch bestaan er kleine risico s waarmee rekening moet gehouden worden bij de inplanting. Enerzijds is er een mogelijkheid dat de mast, de gondel, een wiek of een onderdeel van de turbine faalt, en anderzijds bestaat er het risico van Dit plan is consulteerbaar op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen (www.oost-vlaanderen.be) onder het luik ruimtelijke ordening en ook op

12 VDK Spaarbank Tijd voor pensioensparen Met pensioen gaan betekent tijd krijgen om van het leven te genieten. Elke dag plukken, zonder financiële zorgen. Maar het wettelijk pensioen ligt vaak een stuk lager dan je laatste beroepsinkomen. Door vandaag reeds aan pensioensparen te doen, kun je zelf al je steentje bijdragen voor een mooie oude dag. Met de hulp van de fiscus. VDK heeft twee aantrekkelijke pensioenspaarformules voor jou. Fiscaal aantrekkelijk Voor het inkomstenjaar 2011 kun je tot 880 euro per persoon sparen. Dit bedrag kun je fiscaal inbrengen. Afhankelijk van je belastbaar inkomen kun je via de personenbelasting een belastingvermindering genieten van 30 tot 40 % op die 880 euro, of een bedrag tussen 264 en 352 euro. En dit zowel voor jezelf als voor je partner. Met dank aan de fiscus. Flexibel Jaarlijks storten is aangewezen. Je kan het volledige bedrag in een keer storten, maar je kan evengoed kiezen om het bedrag in tien gelijke maandelijkse schijfjes op te splitsen. Maar wil je eens een jaartje overslaan? Geen probleem, jij bepaalt wanneer je wenst te sparen. Voordelige eindbelasting Op 60-jarige leeftijd wordt een eenmalige eindbelasting geheven. Stortingen na je 60ste worden dus niet meer belast maar leveren wel nog belastingvoordeel op Accent Pension Fund: dit is een pensioenspaarfonds naar Belgisch recht, door VDK samen met SG Private Banking gecommercialiseerd. Iedere storting wordt omgezet in deelbewijzen van Accent Pension Fund en belegd met het oog op een mooi rendement op lange termijn, en dit met een aanvaardbaar risico. Sinds de start van het fonds in 1987 bedraagt het gemiddeld jaarrendement ruim 5 %. 2. VDK Life: dit is een pensioenspaarverzekering van DIB Verzekeringen met een gegarandeerd minimumrendement (momenteel 2,25 % op elke storting). Jaarlijks kan bovenop dit rendement een variabele bonus toegekend worden. Samen biedt dit een aantrekkelijk globaal rendement, in 2010 goed voor 3,50 %. De vermelde historische rendementsgegevens geven een indicatie van wat je als rendement kan verwachten, maar zijn geen garantie voor de toekomst. Pensioensparen combineren met langetermijnsparen Naast pensioensparen kan je met VDK Life ook via het langetermijnsparen belastingvermindering genieten. Het maximumbedrag dat je onder dit fiscaal stelsel jaarlijks in rekening mag brengen hangt af van je inkomen, met voor het inkomstenjaar 2011 een absoluut plafond van euro per belastingplichtige. Weliswaar te verminderen met eventuele kapitaalsaflossingen van je woonkrediet en premies van andere levensverzekeringen. Ook hier biedt VDK Life je de kans om 30 à 40 % van je storting fiscaal te recupereren, naast de minimaal gegarandeerde 2,25 % + variabele bonus. Meer info? Ben je tussen 18 en 64 jaar en belastingplichtig? Dan is pensioensparen iets voor jou. Interesse? Vraag in je VDK-vestiging een simulatie voor joúw specifieke situatie en ontdek hoeveel je jaarlijks kunt besparen aan belastingen. Op de VDK-website vind je bovendien meer informatie over pensioensparen: de fondsenfiche, het prospectus en het jaarverslag van Accent Pension Fund én de financiële infofiche van VDK Life. Je vindt er ook een aantal historische rendementsgegevens.

13 DVV verzekeringen Jongeren verlaten het ouderlijk huis op 21,6 jarige leeftijd - DVV Jongerenenquête toont verrassend beeld van generatie nestverlaters - DVV wil er alles aan doen om jongeren te begrijpen, en is niet te beroerd om zichzelf daarvoor in vraag te stellen. Daarom vroeg DVV aan studiebureau InSites Consulting om de DVV Jongerenenquête te lanceren. Het doel: inzicht krijgen in de denk- en leefwereld van jongeren, en zo de kloof tussen verzekeraars en jongeren eindelijk te dichten. Wanneer jongeren het ouderlijke huis verlaten, moeten ze verschillende keuzes maken. zegt Luc Rasschaert, lid van het directiecomité bij DVV. Wat gaat er bij de jongeren om op dat moment? En welke rol kunnen wij als verzekeraar daarbij spelen? We hebben antwoorden nodig op deze vragen en de DVV Jongerenenquête was hiervoor de ideale oplossing. De enquête was een enorm succes. Meer dan jongeren namen deel, en de resultaten zijn op zijn minst gezegd opmerkelijk Ouders, ze zien ons graag Jongeren verlaten het ouderlijke huis gemiddeld op de leeftijd van 21,6 jaar. De voornaamste redenen zijn dat jongeren op hun eigen benen willen leren staan (80 %) en meer vrijheid willen hebben (62 %: 67 % bij mannen en 60 % bij vrouwen). Slechts 5 % moet weg omdat de ouders vinden dat de kinderen lang genoeg thuis gewoond hebben. Liefde maakt gelukkig Het mag gezegd worden: onze jongeren zijn gelukkig. De grootste geluksbrengers zijn de liefde (73 %) en een goede gezondheid (45 %). Mannen zijn overwegend gelukkiger dan vrouwen (57 % versus 51 %), en zijn optimistischer ingesteld (30 % versus 21 %). Nestverlaters die minder gelukkig zijn, wijten dat vooral aan een tekort aan geld (58 %, waarvan 61 % bij de vrouwen en 50 % bij de mannen) en aan een gebrek aan mooie toekomstperspectieven (34 %). Een eigen leuke familie zie ik wel zitten De grootste ambitie van de nestverlaters is het stichten van een eigen gezin (43 %). Bij vrouwen is die wens zelfs nog iets groter dan bij mannen (56 % versus 49 %). Op de tweede plaats komt een stressvrij leven (21 %), en pas daarna kiezen jongeren voor een succesvolle carrière (17 %). Levenskwaliteit primeert dus duidelijk op het werk. Ook wij hebben een (tweedehands) baksteen Jongeren willen een eigen huis. 1 op 3 wil dat zelfs meteen bij het verlaten van de ouderlijke woonst. 43 % geeft er de voorkeur aan om een nieuw huis te bouwen, 57 % koopt liever tweedehands. Voor er aan een eigen stek gedacht wordt, moet er wel eerst voldoende gespaard zijn (76 %), en moeten de jongeren een vaste job hebben (70 %). Financiële hulp van de ouders is maar voor 9 % een voorwaarde. Opmerkelijk is ook dat het hebben van een eigen woning als belangrijker wordt gepercipieerd dan zelf al voldoende van het leven en de vrijheid genoten te hebben (51 % versus 31 %). Verzekeringen? Help!, maar ik ben gelukkig niet alleen De meerderheid van de nestverlaters geeft aan goed tot heel goed verzekerd te zijn. Toch vindt slechts 13 % dat hij of zij er ook een goede kennis over heeft. 6 op 10 geeft aan dat jongeren geviseerd worden door verzekeringen en ongeveer evenveel vindt verzekeringen een noodzakelijk kwaad. 1 op 5 heeft er geen flauw idee van hoe hij of zij een verzekering moet afsluiten. Als het over verzekeringen gaat, vertrouwen nestverlaters nog het meest op hun eigen ouders (77 %). Dat percentage ligt hoger bij vrouwen dan bij mannen (80 % versus 72 %). Tenslotte blijkt uit de enquête... dat jongeren echt tevreden zijn met dit initiatief van DVV. Ze apprecieren de betrokkenheid en zijn blij eindelijk hun eigen mening te kunnen geven. DVV zal nu aan de slag gaan met deze resultaten om onze producten en diensten nog beter af te kunnen stemmen op jongeren, en zo echt raad op mensenmaat te kunnen geven, concludeert Luc Rasschaert. Over de enquête Online enquête uitgevoerd in september 2011 door InSites Consulting in opdracht van DVV bij jongeren tussen 15 en 35 jaar oud, met 34 % mannen en 66 % vrouwen. Via radiospots, webbannering en een onlinefilm werden jongeren opgeroepen om de enquête in te vullen. Om meer te weten, surf op 13

14 Prijzen wandelzoektocht Pasar weer uitgedeeld De Gentse feesten vormen het jaarlijks hoogtepunt in de stad. Tien dagen lang is de Gentse binnenstad herschapen in een reusachtig feestplein. Dit volksfeest biedt heel wat creatieve initiatieven en ook Pasar Gent Eeklo vzw heeft al jaren een aanbod. De Wandelzoektocht van Pasar is ondertussen een vaste waarde. Voor de achttiende keer werd een nieuw parcours uitgestippeld en ontdekte je alweer nieuwe plekjes en bezienswaardigheden. De 18de editie van de Wandelzoektocht van Pasar liet je kennis maken met interessante gebouwen en bezienswaardigheden... op een parcours dat geen lus was. De wandeling eindigde aan een halte waar je de... tram terug naar het centrum kon nemen,... meer bepaald, aan het PC Dr. Guislain De prijsuitreiking vond plaats in het Logistiek en Administratief Centrum van Thuiszorgwinkels CM in Zwijnaarde waar de 16. A B C genodigden werden verwelkomd door de 17. A B C 18. A B voorzitter C van Thuiszorgwinkel vzw Eddy 19. A B Temmerman. C Nadien legde Stany Haers, 20. A B directeur C Thuiszorgwinkel CM haarfijn uit 14 dat niet enkel zieken en mensen met hun handicap bij Thuiszorgwinkel terecht kunnen, maar dat ook de actieve recreant aag 2:... en... de jonge moeders er meer dan hun gading vinden. FOTO: NELE VERMEERSCH Wandelzoektocht Pasar 2011 Ingericht door Pasar Gent - Eeklo vzw araan kan deelgenomen Na de worden Wie Gent wil ontdekken speech van voorzitster van Pasar Gent Eeklo vzw Lyliane Hebbrecht, werden de eerste tien winnaars door regioverantwoordelijke kundige rondleiding in het gebouw. één zal van voor de sponsors. het ganse Wie gezin! zin had, Voor kon de nadien Voor het nog oplossen mee op van een de vak- vragen merken dat deze stad enorm eerste keer wandel je niet in heb je geen naslagwerken nodig. ggy s en rolwagens. boeiend is. Het rijke cultuurhistorische overhandigd verleden door en het met de tram (er is ook een kan nuttig zijn. Goed uit de een lus, maar keer je terug Een beetje algemene kennis. Er mag per deelnemer slechts Nele Vermeersch afgeroepen. Zij kregen hun prijs levendige heden zijn in alternatieve route te voet), doppen kijken is wel de boodschap. Bij de vragen kunnen perfecte harmonie. Je kunt tal wat ons toelaat verder van het n van 15/08 t/m 19/08) van musea en tentoonstellingen centrum te gaan, maar daarom tussen ( ) gegevens staan, bezoeken, maar je kan ook De eerste tien winnaars: niet minder boeiend is. betreffende de plaats waar 30 12u en van 13u tot 17u30 gezellig gaan winkelen, een je moet zoeken. Geen enkele boottochtje maken, gastronomisch eten of heerlijke Gegevens en richtlijnen De juiste oplossingen: vraag is onoplosbaar. Er komen 1. Sofie Vermeersch uit Aalter s zitten van het secretariaat geen strikvragen voor en er is.pasar.be/zoektochtgent. 2. Roger Clemminck uit Gentbrugge terrasjes doen. 1. Avoor 9. deze C zoektocht: 17. B slechts één juist antwoord per ens met (*) zijn verplicht in te 3. Guillaume Lachaert uit Deinze 2. C 10. B 18. C vraag. De antwoordstrook moet rden niet toegelaten. De Gentse feesten vormen De opdrachten staan tussen Pasar. 4. Lionel D Hoker uit Gent worden ingevuld in overeenstemming met het nummer van het jaarlijks hoogtepunt in 3. A 11. A 19. C de wegbeschrijvingen, d.w.z. en neemt deel op eigen 5. risico. Ronald Daelemans uit Brasschaat de stad. Tien dagen lang, van 4. A dat 12. je Bde 20. opdracht B moet de vraag. 6. Kiara Van Hauwe uit Maldegem 16 t/m 25 juli, is de Gentse 5. C oplossen 13. B voor de volgende wegbeschrijving. Als herkennings- MAAK BEST EERST EEN KLAD. 7. Celine Vermassen uit Merelbeke binnenstad herschapen in een reusachtig feestplein. 8. Paul Bruggeman uit Moerbeke 6. B punten 14. kunnen C Controlevraag teksten, voorwerpen 15. of A afbeeldingen Schiftingsvraag worden 1 (lotto): Geschrapte of onleesbare ant- (bij VDK): 36 Dit volksfeest biedt heel wat 9. Firmin Beirnaert uit Lovendegem 7. A creatieve initiatieven en ook gegeven. Voorbeeld: "KAPEL" is 10. Mw. Francine De La Meilleure uit Adegem 8. C 16. A Schiftingsvraag 2 (aantal woorden formulieren): worden als foutief aanzien. Pasar Gent Eeklo heeft een aanbod. De Wandelzoektocht van Pasar is al een vaste waarde. Voor de achttiende keer werd een nieuw parcours uitgestippeld en ontdek je alweer nieuwe plekjes en bezienswaardigheden. De 18 e editie van de Wandel- het woord "kapel". KAPEL duidt op een kapel of een afbeelding van een kapel. De gebruikte afkortingen zijn: L = links R = rechts RD = rechtdoor ( ) = bevat gegevens betreffende de opdrachten of vragen Pasar wenst je een heel aangename zoektocht en veel succes toe. MET

maand bericht 5 Beweging.net Gent-Eeklo focust op zorgzame buurt De toekomst van thuiszorg en woonzorgcentra De nieuwe Vlaamse regering

maand bericht 5 Beweging.net Gent-Eeklo focust op zorgzame buurt De toekomst van thuiszorg en woonzorgcentra De nieuwe Vlaamse regering maand bericht 5 beweging.net Gent-Eeklo - Jaargang 70 - september - oktober 2014 TWEEMAANDELIJKS - GENT X - P602 404 Beweging.net Gent-Eeklo focust op zorgzame buurt De toekomst van thuiszorg en woonzorgcentra

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Leven in een krabbenmand blijkt meeslepend verhaal

Leven in een krabbenmand blijkt meeslepend verhaal België - Belgique P.B. Gent X maand bericht 1 3/1188 P 602 404 ACW en Beweging - Jaargang 68 - januari - februari 2012 BBC is niet altijd een barbecue Leven in een krabbenmand blijkt meeslepend verhaal

Nadere informatie

Samen tegen kinderarmoede. Een nationaal plan om de situatie en het welzijn van kinderen en ouders te verbeteren

Samen tegen kinderarmoede. Een nationaal plan om de situatie en het welzijn van kinderen en ouders te verbeteren Samen tegen kinderarmoede Een nationaal plan om de situatie en het welzijn van kinderen en ouders te verbeteren Samen tegen kinderarmoede INHOUDSTAFEL Voorwoord 1. Kinderarmoede in België 1.1. Hoe is de

Nadere informatie

Iedereen erbij en actief Actief burgerschap en kansengroepen

Iedereen erbij en actief Actief burgerschap en kansengroepen Inhoud jaargang 6 nummer 2 2010 Iedereen erbij en actief Actief burgerschap en kansengroepen Inleiding Over armoede, sociale uitsluiting en kansen tot burgerschap 3 Ouderen Armoede bij ouderen 6 Interview

Nadere informatie

INHOUDSTABEL LOST DE ENE CRISIS DE ANDERE OP? DENK-MEE-KRANT, NOVEMBER 2008

INHOUDSTABEL LOST DE ENE CRISIS DE ANDERE OP? DENK-MEE-KRANT, NOVEMBER 2008 1 LOST DE ENE CRISIS DE ANDERE OP? Niets doet een crisis sneller vergeten dan een andere crisis. Na de maandenlange aanslepende crisis van ons staatsbestel, de onmogelijkheid om tot een staatshervorming

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid vergadering C67 WEL6 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van 8 januari 2013 2 Commissievergadering nr. C67 WEL6 (2012-2013)

Nadere informatie

De 12 werken voor het lokaal sociaal beleid in Roeselare Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende bestuursperiode Gezamenlijke prioriteitennota gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 1

Nadere informatie

Stedelijk armoedebeleid 2014-2018

Stedelijk armoedebeleid 2014-2018 Stedelijk armoedebeleid 2014-2018 Inhoud Inleiding... 3 Armoede in cijfers... 5 Antwerpen, een stad in beweging... 5 Risicofactoren van armoede... 5 Antwerpen kent een concentratie en toename van armoede...

Nadere informatie

Samen in de modder. Wij willen schone kleren Het ACW memorandum voor 25 mei. ACW en Beweging - Jaargang 70 - maart - april 2014.

Samen in de modder. Wij willen schone kleren Het ACW memorandum voor 25 mei. ACW en Beweging - Jaargang 70 - maart - april 2014. België - Belgique P.B. Gent X maand bericht 2 ACW en Beweging - Jaargang 70 - maart - april 2014 3/1188 P 602 404 Samen in de modder Wij willen schone kleren Het ACW memorandum voor 25 mei in dit nummer

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan.

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan. Deel I: INLEIDING 1 Voorwoord Het dossier Schuldbemiddeling ontoereikend!? 1 is het eindproduct van meer dan twee jaar werken rond het thema inkomen & schulden. We hebben getracht om de menselijke kant

Nadere informatie

ACW Gent-Eeklo klaar voor komende vier jaar. Iedereen mee in onze gemeente. Sporentraject gemeenteraadsverkiezingen komt op gang

ACW Gent-Eeklo klaar voor komende vier jaar. Iedereen mee in onze gemeente. Sporentraject gemeenteraadsverkiezingen komt op gang België - Belgique P.B. Gent X maand bericht 2 3/1188 P 602 404 ACW en Beweging - Jaargang 68 - maart - april 2012 ACW Gent-Eeklo klaar voor komende vier jaar Iedereen mee in onze gemeente Sporentraject

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

ACTIEF OUDER WORDEN, EEN LEVEN LANG. Ouderenweek: 19 tot 25 november 2012

ACTIEF OUDER WORDEN, EEN LEVEN LANG. Ouderenweek: 19 tot 25 november 2012 ACTIEF OUDER WORDEN, EEN LEVEN LANG Ouderenweek: 19 tot 25 november 2012 Inhoud Voorwoord...1 Inleiding...2 1. Actief ouder worden... langer aan de slag?!...5 2. Actief ouder worden en participeren aan

Nadere informatie

Zaadbommen vallen in goede aarde. Afdelingen werken samen. De slag om de kiezer. ACW en Beweging - Jaargang 70 - mei - juni 2014.

Zaadbommen vallen in goede aarde. Afdelingen werken samen. De slag om de kiezer. ACW en Beweging - Jaargang 70 - mei - juni 2014. België Belgique P.B. Gent X maand bericht 3 ACW en Beweging Jaargang 70 mei juni 2014 3/1188 P 602 404 Zaadbommen vallen in goede aarde Afdelingen werken samen De slag om de kiezer in dit nummer 2 2 Column:

Nadere informatie

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE ANNELINE GEERTS DANIELLE DIERCKX LIEF VANDEVOORT In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Nadere informatie

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Actueel Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Jaargang 15, nr 4 oktober 2014 driemaandelijks Nieuwe Vlaamse regering * Winnaars fotowedstrijd * Terugblik provinciale themadagen * Ouderen en vrije tijd

Nadere informatie

DIALOOGBOEK INKOMEN EN SCHULDEN STOP SCHULDEN NU

DIALOOGBOEK INKOMEN EN SCHULDEN STOP SCHULDEN NU Centrum Kauwenberg (Antwerpen), De Springplank (Sint-Niklaas), Onder Ons (Sint-Truiden) presenteren in samenwerking met het Vlaams Netwerk DIALOOGBOEK INKOMEN EN SCHULDEN STOP SCHULDEN NU DINSDAG 23 FEBRUARI

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

Van dag tot (oude) dag.

Van dag tot (oude) dag. Van dag tot (oude) dag. Hoe denken mensen in armoede over later? Een project binnen de campagne Vroeger nadenken over later van de Koning Boudewijnstichting. Met dank aan de Koning Boudewijnstichting,

Nadere informatie

YOUTOP 5 MEI EINDVERSLAG

YOUTOP 5 MEI EINDVERSLAG YOUTOP 5 MEI EINDVERSLAG INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 : Armoede Hoofdstuk 2 : Gezondheid Hoofdstuk 3 : Milieu en duurzaamheid Hoofdstuk 4 : Mobiliteit Hoofdstuk 5 : Onderwijs Hoofdstuk 6 : Politiek,

Nadere informatie

SUCCES. spreekt voor zich

SUCCES. spreekt voor zich SUCCES spreekt voor zich We danken alle medewerkers van OCMW Kortrijk en Mentor vzw voor hun bijdrage aan het project en de publicatie. We danken ook de lesgevers van De Poort en Open School, alle organisaties

Nadere informatie

ik stem voor onderwijs voor mijn kleinkinderen

ik stem voor onderwijs voor mijn kleinkinderen se ik wil dat mijn moeder thuis kan blijven wonen ik geloof in de sociale zekerheid ik wil aandacht voor kinderarmoede 10 Regio Mechelen Vrijdag 16 mei 2014 verkiezingen 2014 ik stem voor onderwijs voor

Nadere informatie

Zorgwijzer verschijnt acht keer per jaar Jg. 7 nr. 55 ISSN 2034-211 x Zorgnet-Icuro, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Afgiftekantoor Gent X P 902010

Zorgwijzer verschijnt acht keer per jaar Jg. 7 nr. 55 ISSN 2034-211 x Zorgnet-Icuro, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Afgiftekantoor Gent X P 902010 Zorgwijzer verschijnt acht keer per jaar Jg. 7 nr. 55 ISSN 2034-211 x Zorgnet-Icuro, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Afgiftekantoor Gent X P 902010 zorg wijzer 55 Magazine november 2015 Afscheidsinterview

Nadere informatie

Speech Bruno Tobback Voorzitter

Speech Bruno Tobback Voorzitter Speech Bruno Tobback Voorzitter 2 Eerst en vooral wil ik iedereen hier en bij uitbreiding ook al onze leden en militanten in Vlaanderen bedanken voor wat we de laatste weken samen hebben gedaan. Kandidatenlijsten

Nadere informatie

infoactief jaarprogramma Jan Scherpereel, beweging.net Oostrozebeke Gerda Mylle, voorzitter beweging.net Midden en Zuid West-Vlaanderen

infoactief jaarprogramma Jan Scherpereel, beweging.net Oostrozebeke Gerda Mylle, voorzitter beweging.net Midden en Zuid West-Vlaanderen jaarprogramma PB- PP B- 4/1132 BELGIE(N) - BELGIQUE september 2015 infoactief We hebben als beweging.net te lang De op ons eilandje geleefd. Het is tijd om open te breken. Onze partners te leren kennen

Nadere informatie

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING of de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens BAPN Belgisch Netwerk Armoedebestrijding v.z.w. Vooruitgangstraat 333/6-1030 Brussel - België

Nadere informatie