Uw gemeente onder de loep vul de bevraging in

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw gemeente onder de loep vul de bevraging in"

Transcriptie

1 België - Belgique P.B. Gent X maand bericht 6 3/1188 P ACW en Beweging - Jaargang 67 - november - december 2011 Uw gemeente onder de loep vul de bevraging in Armoede is geen kinderspel Windmolens in uw gemeente: waarom niet?

2 2 in dit nummer 2 Column: Dansen 3 Wie wint ACW Prijs van t Kadehuis? Kinderarmoede is een onrecht: verslag Maatschappelijke Avond 4 ACW ers starten in Maldegem 6 Sporentraject GRV 2012: de ACW-accenten (1) 7 Sporentraject GRV 2012: de ipadbevraging draait op volle toeren 8 Europa en armoedebestrijding: een moeilijk huwelijk INPINNING Uw gemeente onder de loep Geef uw mening! 9 OKRA SPORT: elke Trap telt! 10 Campagne Welzijnszorg: armoede is geen kinderspel 11 Actueel: windmolens in uw gemeente: waarom niet? 12 VDK Spaarbank: tijd voor pensioensparen 13 DVV: jongerenenquête toont verrassend beeld over nestverlaters 14 Pasar: winnaars wandelzoektocht 15 Close up Prikbord Wel en wee Dansen Eindelijk heb ik leren dansen, zei ze. Ik was verwonderd over die uitspraak. Zij danste toch al jaren, creatief nogal heftig zelfs, wild springend en eerder in zichzelf gekeerd, op het ritme van de maat van twee. De beats van de muziek namen haar lichaam over. Waarom zeg je dat je pas nu leren dansen hebt? Dansen is inspelen op de passen van je partner. Vroeger sprong ik maar wat, los van de wereld. Ik dacht: Gelukkig was er toen de zwaartekracht, anders draaide ze nu in een baan om de aarde. Ik vond het toch een merkwaardige uitspraak want eerlijk gezegd, het heeft wel iets als het jeugdige volkje zich op de dansvloer laat gaan ieder vanuit zijn binnenste energie. De lichamelijke zelfexpressie kan heel creatief zijn en zelfs agressie een uitlaat geven. Maar inderdaad, vaak overstijgt ze de diepe eenzaamheid niet. Overdadig gebruik van roesmiddelen bevestigt de gedachte. Misschien dan toch maar de weg zoeken naar het ritme van de andere en durven stappen in een vast patroon van passen en gestileerde bewegingen die voor jou uitgevonden zijn. Halen we overigens ook in een gezin, een klas, een buurt, een samenleving niet precies extra kleur, bovenop de zelfexpressie, uit het zoeken naar mekaars ritme? Worden we kleiner en minder omdat we volop rekening houden met de anderen? Al tientallen jaren vragen we in onze Beweging mensen ten dans omdat we willen dat niemand aan de kant mag en zou blijven staan. Het feest is echter voor velen helemaal nog niet begonnen. 16 Publiciteit André Quintelier Maandbericht is het tweemaandelijks bewegingsblad van het ACW-verbond Gent-Eeklo, Korenlei 20, 9000 Gent 67 ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: Mario Pauwels Redactie: Nancy Vereecke Vormgeving en druk: Nevelland Werkten mee aan dit nummer: Bert Van Daele, Geert Myngheer, André Quintelier, Nancy Vereecke, Robbie Van Vooren, Jan Reunes, Herman Peeters, Nele Vermeersch, Frank Bruggeman, Régine Deliége, Dirk Van Beveren en Wim Van den Berghe.

3 Wie wint 6 de ACW Prijs van t Kadehuis 2012? Met de tweejaarlijkse ACW Prijs van t Kadehuis beloont ACW Gent-Eeklo een sociaal project in de regio waarin vrijwilligers een grote rol spelen. De winnaar ontvangt een geldprijs van euro, twee andere laureaten elk 250 euro. In 2012 wordt naar een opvolger gezocht van Uilenspel vzw dat vorige keer laureaat werd. Dit jaar worden initiatieven die actief zijn rond armoedebestrijding in het bijzonder aangemoedigd om deel te nemen. Alle initiatieven uit de regio Gent-Eeklo die vanuit een sociale bewogenheid bijdragen tot de verbetering van de levens-, woon- of werkkwaliteit en waarin vrijwilligers een belangrijke rol spelen, kunnen aanspraak maken op de prijs. Het kan gaan om projecten uit de gezondheidszorg, de dienstverlening, gezinsopvang, jeugdzorg, bejaardenhulp, huisvesting,. Zowel vzw s en verenigingen als initiatieven van instellingen, bedrijven, scholen en andere organisaties komen in aanmerking. Drempelverlagend ACW-afdelingen, maar ook andere organisaties binnen de christelijke arbeidersbeweging worden sterk aangemoedigd om initiatieven uit hun omgeving die actief zijn rond armoedebestrijding voor te dragen. Daarnaast kunnen zij zelf ook dingen naar de prijs van 250 euro voor drempelverlagend werken (naar mensen in armoede of andere doelgroepen toe) in hun basiswerk. De intekenperiode loopt tot en met 31 maart Een onafhankelijke jury van vijf deskundigen uit het sociaal-maatschappelijke veld maakt een eerste selectie tegen halfweg mei Uit die genomineerden worden daarna met een uitvoerig gemotiveerd verslag de laureaten en prijswinnaars aangeduid. De prijsuitreiking zelf is voorzien op donderdag 5 juli 2012 om uur in t Kadehuis, Korenlei te Gent. Het wedstrijdreglement en het intekenformulier staan online ter beschikking op of kunnen worden aangevraagd bij Nancy Vereecke, ACW Gent Eeklo, Korenlei 20, 9000 Gent, tel , Kindarmoede is een onrecht De cijfers rond kinderarmoede in Vlaanderen zijn behoorlijk schrijnend. 18 % van de kinderen leeft in een gezin dat aangeeft het moeilijk te hebben om rond te komen. 6 % van de kinderen groeit op in een gezin zonder inkomen uit betaalde arbeid. 8,4 % van alle nieuwgeborenen groeit op in een kansarme omgeving. 3 Leven in armoede en uitsluiting legt een hypotheek op de toekomst van duizenden kinderen in Vlaanderen. Katrien Verhegge, directeur-generaal van Kind en Gezin, en Heidi Braye, consulent doelgroepen en ervaringsdeskundige in kansarmoede, gaven tijdens de ACW Maatschappelijke avond op dinsdag 18 oktober hun visie en ervaringen weer. Wie loopt een verhoogd armoederisico? Dit is gerelateerd aan inkomen, werk en nationaliteit. Wie bv. een inkomen heeft van 60 % of minder van het mediaaninkomen. Voor een gezin met 2 kinderen is dit euro per maand. Dit is het geval voor niet minder dan 10 % van de kinderen jonger dan 12 jaar, en voor 36 % van de kinderen met alleenstaande ouders. En voor 72 % van de kinderen wiens ouders geen werk hebben.een kind dat opgroeit in armoede mist heel wat. Het krijgt geen nieuwe kleding, geen drie maaltijden per dag, is geen lid van een sportclub of jeugdvereniging, heeft geen aangepaste plaats om te studeren, De binnenkant van armoede Opgroeien in kansarmoede bezorgt je een groot schuldgevoel. Men heeft het gevoel er niet bij te horen, is gefrustreerd, Dit alles vraagt een enorme kracht om eruit te geraken. Arme mensen weten in welke situatie ze zitten, maar weten dikwijls niet hoe ze eruit moeten geraken. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. Ze kampen ook met een enorm schaamtegevoel en voelen zich geviseerd. Verandering is mogelijk, maar dit vergt veel geduld, begrip en goed luisteren naar de mensen in armoede. Voor wie werkt met maatschappelijk kwetsbare gezinnen zijn een positieve ingesteldheid, openheid en echtheid, betrouwbaarheid, erkenning en verbondenheid en zelfreflectie cruciale houdingen. Beleid De bril waarmee we naar armoede kijken bepaalt of en hoe we er iets kunnen of willen aan doen. Kinderarmoede schendt de ontwikkeling (taalachterstand), de gezondheid (lager geboortegewicht, prematuriteit), de voeding (ongezonde voeding, minder borstvoeding), de huisvesting (ongezonde woningen), het spel (geen participatie aan een jeugdbeweging, sportclub, cultuur), het onderwijs (leerachterstand) en de psychische ontwikkeling. Dus werken aan kinderarmoede, betekent niet alleen focussen op het kind zelf, maar werken op verschillende domeinen. Er is een volgehouden, samenhangend beleid nodig, in participatie en dialoog met de armsten. Iedereen moet daarin z n verantwoordelijkheid opnemen. Zie ook p 10: Armoede is geen kinderspel, de campagne van Welzijnszorg.

4 ACW ers willen samen toekomst maken Maak het verschil, durf dromen, neem iedereen mee. Met deze uitdagende oproep werden de ACW-vrijwilligers aangesproken om aanwezig te zijn op de verbondelijke ACW-startdag in Maldegem. Een 200-tal geïnteresseerden arriveerden op zaterdag 8 oktober s morgens vroeg in Woonzorgcentrum Warmhof. Daar begon het goedgevulde programma met een lekker ontbijt. 4 Vervolgens splitste men op in groepen voor de projectbezoeken en debatten. Die vonden plaats in het WZC Warmhof zelf, in Huis Wallyn vlakbij het gemeentehuis en in de nieuwe sporthal Meos. O dierbaar België, land van ingewikkelde structuren! Aan niveaus is er geen gebrek in België: er is een Europees, een federaal, een Vlaams, een provinciaal en een lokaal niveau. En aangezien we het in België graag ingewikkeld houden, hebben we tussen het provinciaal en het lokaal niveau een aantal structuren geïnstalleerd: intermediaire structuren. En om het nóg ingewikkelder te maken, kunnen deze tijdelijk of permanent zijn, kunnen ze uit private of publieke actoren bestaan, kunnen gemeenten samenwerken d.m.v. een intergemeentelijk samenwerkingsverband enzovoort. Professor Voets en prof. dr. De Ryck noemen deze structuren arrangementen. En wat blijkt? Een gemiddelde Meetjeslandse gemeente is lid van zo n 46 arrangementen. Johan De Roo, burgemeester van Maldegem, en Els Oyaert, stafmedewerker van het Streekplatform Meetjesland, gingen het debat aan. Wat zijn de voornaamste bemerkingen op deze arrangementen? Om te beginnen zijn er teveel. En dat brengt een aantal problemen met zich mee op o.a. financieel vlak. Daarenboven worden vragen gesteld over het democratisch gehalte van deze tussenstructuren. Want de leden die daar deel van uitmaken moeten geen rechtstreekse verantwoording afleggen aan de kiezers. Een ander pijnpunt vormt de kenniskloof tussen de gemeentemandatarissen en de leden van die tussenstructuren. Johan De Roo is voorstander van een drastische vermindering van het aantal arrangementen én het toekennen van meer middelen aan de gemeenten. Op die manier krijgen ze meer financiële armslag en kunnen ze nog meer eigen accenten leggen in het gemeentebeleid. Vanuit het Streekplatform stelde men voor het kind niet met het badwater weg te gooien en wees men op de vele voordelen die intergemeentelijke samenwerking heeft op vlak van o.a. toerisme, afvalbeheer, verdedigen van gezamenlijke belangen enzovoort. Slotsom van het debat? Er is nood aan structuren die toelaten dat gemeenten met eigen middelen, in samenwerking met het middenveld, kunnen werken aan een goed beleid waarbij de gemeenteraad haar democratische en controlerende rol voluit kan spelen. Het volledige ACW-standpunt Pleidooi voor sterke gemeenten! kan u terugvinden op Mattheuseffecten in het gemeentelijk beleid Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen (Mattheüs, hoofdstuk 25, vers 29). Dit vers dat zijn naam gaf aan de term mattheuseffecten vormde het uitgangspunt van het debat tussen schepen Frank Sierens en Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen jaar na da- ACW-secretaris Mario Pauwels gaf een bondig overzicht van de uitdagingen in het ACW-jaarprogramma van De ACW-vrijwilligers kregen de kans om op een ipad de ACW-bevraging in te vullen en om in te tekenen op Twitter.

5 Els Oyaert en Johan De Roo in debat. Marleen Van Den Bussche en Guido De Wilde aan het woord. tum blijkt dit vers helaas nog steeds toepasselijk te zijn, ook in het gemeentebeleid. Waar gaat het precies om? In praktijk zien we dat vaak goedbedoelde maatregelen in het lokaal beleid niet altijd ten goede komen van de beoogde doelgroep, maar voordelen opleveren voor zij die het niet echt nodig hebben. Het bekendste voorbeeld zijn natuurlijk de zonnepanelen. Mensen die het geld hebben om zonnepanelen te leggen, worden nog eens extra bevoordeeld door de groene stroomcertificaten. Dit is natuurlijk een heel sprekend voorbeeld, maar het gevaar om mattheuseffecten te creëren is soms ook op een veel subtielere manier aanwezig. De leidraad doorheen het debat was de vraag hoe dit kan voorkomen worden. Een begin van oplossing ligt in een instrument, ontwikkeld door ACW Leuven, waaraan beleidsvoorstellen kunnen worden afgetoetst. Dit instrument kwam ook al ter sprake in de vorige editie van het Maandbericht (Actueel p. 11). Aan de hand van enkele simpele vragen kan nagegaan worden of de maatregel wel degelijk ten goede komt van de beoogde doelgroep. Indien dit niet het geval is, laat het instrument toe om te ontdekken waar de pijnpunten zitten. De uitgebreide versie van dit instrument is te vinden op Mandanet (op Om snel even af te toetsen volstaat het om volgende vragen te doorlopen: Bereikt deze maatregel de kwetsbare doelgroep? Ja? Antwoord dan op volgende vraag: zijn de benodigde formulieren overzichtelijk en niet te ingewikkeld om in te vullen? Indien ook hier een bevestigend antwoord kan op geformuleerd worden is er nog 1 vraag te stellen: is er sprake van prefinanciering? Indien nee, dan hebben we te maken met een goede beleidsbeslissing. werkingskosten, hoeven geen winst uit te keren aan aandeelhouders en bezondigen zich niet aan prestigeprojecten op kosten van de gemeenschap. Door hun korte beslissingslijn kunnen ze ook snel inspelen op veranderende situaties. Marleen Van Den Bussche is voorzitter van het OCMW in Maldegem. De gemeente realiseerde recent het moderne woonzorgcentrum Warmhof. Ze pleit voor een evenwicht tussen non-profit en openbaar initiatief. De gemeente dient op de eerste plaatse de zorg op lokaal vlak te coördineren. Door de opmaak van de een zorgstrategisch plan brengt men de noden in kaart en kan men gezamenlijke oplossingen naar voor schuiven. Door samenwerking met de thuiszorgdiensten en een voldoende aanvullend aanbod van verzorgingsbedden kan de gemeente ervoor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk in hun thuisomgeving verzorgd worden. Om de betaalbaarheid te blijven garanderen zal in de toekomst creatief moet gedacht worden. Via coöperatieve vennootschappen kunnen bijkomende middelen verzameld worden, zonder dat winst als doel gesteld wordt. Om de betaalbaarheid voor de gemeenschap te vrijwaren pleit Guido De Wilde voor een meer transparantie in de sector. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat de kost is van de ouderenzorg. Alleen op deze manier kan een efficiënte en kwaliteitsvolle zorg gerealiseerd worden. Tenslotte pleiten de panelleden voor voldoende hoge pensioenen. Een voldoende hoog pensioen biedt garanties voor een de uitbouw van een betaalbare zorg voor iedereen. 5 Mochten alle beleidsbeslissingen op die manier afgetoetst worden, dan zouden we al een stap dichter staan bij het wegwerken van de mattheus-effecten. Privaat en openbaar initiatief in de ouderlingenzorg De goede kant aan de vergrijzing is dat we met zijn allen langer leven. De vraag is hoe we een voldoende betaalbare zorg kunnen garanderen: betaalbaar voor de gebruiker en betaalbaar voor de samenleving. De prognoses voor de levensverwachting liegen niet. Tegen 2030 zal het aantal 80-plussers met 63 % gestegen zijn. De meeste gemeenten zijn vandaag druk bezig zijn met het creëren van bijkomende bedden. Vandaag worden 67 % van de plaatsen in de woonzorgcentra gerealiseerd door private vzw s uit de non-profitsector, 26 % wordt aangeboden door de OCMW s, 5 % is in handen van commerciële initiatieven. Voor Guido De Wilde, voorzitter van Woon en Zorgcentrum Veilige Have in Aalter is het een goede zaak dat het grootste aanbod door vzw s wordt gedaan. Ze kennen lage Gedeputeerde Alexander Vercamer zegt waar het op staat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

6 1 Speerpunten GRV 2012 Op 14 oktober 2012 trekken we opnieuw naar de stembus voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Hoog tijd dus voor het ACW om duidelijk te maken wat wij in een volgende legislatuur gerealiseerd willen zien. In de komende edities van het Maandbericht geven we telkens een speerpunt mee. De toegankelijkheid van de dienstverlening maximaliseren 6 De toegankelijkheid van de dienstverlening van de overheid, inclusief de lokale overheden, is niet altijd voor iedereen gegarandeerd. De dienstverlening bereikt vaak onvoldoende de mensen die de diensten het meest nodig hebben. Vooral mensen in armoede worden hierdoor getroffen. Zij ondervinden verschillende drempels om toegang te krijgen tot sociale maatregelen en diensten. Daardoor maken zij minder gebruik van de diensten van de lokale besturen, terwijl zij hier erg veel baat bij zouden hebben. Een gebrek aan informatie over de dienstverlening van de lokale besturen en de sociale maatregelen van de andere overheden, ligt soms aan de basis van het probleem. Het aanbod is uitgebreid, maar helaas ook erg versnipperd en bijgevolg weinig transparant. Wie niet op de hoogte is van het bestaan van sociale rechten waar men een beroep op kan doen, of ondersteunende maatregelen waar men voor in aanmerking komt, kan ze uiteraard niet aanvragen. Er zijn ook nog andere drempels die de toegang tot de diensten bemoeilijken: onduidelijke of onaangepaste communicatie over de diensten, complexe aanvraagprocedures, gebrek aan de nodige kennis bij het personeel van de lokale besturen over de leefsituatie van en het werken met mensen in armoede, imagoproblemen bij de diensten van de lokale besturen en schaamtegevoel bij de mensen in armoede, etc. Hoewel er de laatste jaren al heel wat gebeurd is, blijft het maximaal toegankelijk maken van de dienstverlening een continu aandachtspunt. Een grote uitdaging voor de toekomst, in het bijzonder voor de OCMW s, is het uitbouwen van een meer proactieve werking van de dienstverlening. Wat kunnen we hieraan doen? Invoeren Toegankelijkheidsscan: de gemeente engageert zich ertoe om de dienstverlening af te toetsen aan de Toegankelijkheidsscan. Dit is een zelfevaluatie-instrument dat lokale besturen toelaat om de lokale dienst- en hulpverlening te evalueren vanuit toegankelijkheidsperspectief. Het helpt om lacunes en tekortkomingen op te sporen en de analyse vormt de basis voor verbeteracties. Concreet wordt de dienstverlening afgetoetst aan de 7 B s van integrale toegankelijkheid : bekendheid, bruikbaarheid, begrijpbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de dienst- en hulpverlening. Ondertekenen Toegankelijkheidscharter:de gemeente ondertekent een intentieverklaring, opgesteld door de VVSG, waarin de basisprincipes van toegankelijke dienst- en hulpverlening in de gemeente worden opgesomd. Daardoor geeft de gemeente aan zich te willen engageren om deze principes in de praktijk te brengen en bekend te maken bij de lokale bevolking. Uiteraard staat het alle lokale besturen vrij om zelf bijkomende elementen toe te voegen aan het charter voor de eigen gemeente. Automatisch toekennen van sociale rechten: door toegang tot de federale kruispuntbank sociale zekerheid, moet het OCMW proactief nagaan of een bepaalde persoon in aanmerking komt voor een bepaalde OCMW-dienst. Ook het aanleveren van allerlei attesten wordt hierdoor vermeden. Proactief gebruik rechtenverkenner door OCMW: de informatie over de eigen dienstverlening consequent actueel houden en de rechtenverkenner proactief gebruiken wanneer een inwoner zich met een vraag om hulp- of sociale dienstverlening richt tot de diensten van de gemeente. Beleids- en beheerscyclus: vloek of zegen? Gebruiken rechtencirkel: aan de hand van de rechtencirkel analyseert men de verschillende aspecten van de dienstverlening van het OCMW. Vanaf volgende legislatuur wordt de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) voor lokale besturen ingevoerd. Dit systeem zal een grote impact hebben op de manier waarop lokale besturen werken en vormt dan ook een van de grote uitdagingen voor de volgende legislatuur. De Pinte heeft binnen dit kader 1 jaar lang als pilootgemeente gefungeerd. Burgemeester Martin Van Peteghem werd bereid gevonden om zijn ervaringen met andere ACW-mandatarissen te delen. Deze infoavond gaat door op dinsdag 6 december om 20 u in het Kadehuis. Info: Bert Van Daele, tel ,

7 De ipad-bevraging draait op volle toeren! Hoe denkt u over uw gemeente? Waar is er nog ruimte voor verbetering of waar bent u juist heel tevreden over? ACW Gent-Eeklo trekt de komende maanden de boer op om het u rechtstreeks te vragen. U hebt er misschien wel al aan deelgenomen, of u heeft er zeker al over gelezen in Visie: de ipad-bevraging. Maar wat is nu juist de bedoeling? Om een beeld te krijgen van de tevredenheid van de inwoners van de 27 gemeenten van het verbond over het gemeentebeleid, ontwikkelde ACW Gent-Eeklo een korte bevraging. De komende weken en maanden leggen de plaatselijke ACW-afdelingen deze 20 vragen voor aan de bewoners van hun gemeente. ACW Gent-Eeklo investeerde in enkele ipads om het afnemen van de bevraging gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Waar willen we naartoe? Wat we niet willen doen is een wetenschappelijke analyse maken van de grondstroom. We willen enkel een beeld krijgen over hoe tevreden u als inwoner van de gemeente bent over het gevoerde beleid inzake thema s zoals wonen, welzijn, mobiliteit, etc. Maar omdat statistiek nu ook eenmaal haar rechten heeft, en we toch een betrouwbare uitspraak willen doen over de 27 gemeenten, streven we ernaar om per gemeente 200 deelnemers te hebben. Scholieren en jonge ouders werden bevraagd op enkele plaatsen in het centrum van Deinze. Eind december moeten alle resultaten binnen zijn. De definitieve cijfers per gemeente zullen vanaf januari 2012 te raadplegen zijn op de website: Dit webadres staat ook vermeld op de balpen die elke deelnemer overhandigd krijgt. 7 In Merelbeke was het ACW met de bevraging te gast tijdens de kwb-startavond. Op de braderie ter gelegenheid van de kermis in De Pinte. Ook u krijgt de kans om uw mening te geven, met het formulier dat u terugvindt in het midden van dit nummer, of online via Info: In Sleidinge was de jaarmarkt een ideale gelegenheid om een bevraging te organiseren.

8 Europa en armoedebestrijding: een moeilijk huwelijk Tijdens de Europese Raad van 17 juni 2010 legden de Europese regeringsleiders een economisch relanceplan voor om tegen 2020 de Europese economie te ontwikkelen tot een concurrentiële, sociale en groene markteconomie. De 2020-strategie was de opvolger van de Lissabonstrategie uit 2000 die eveneens de heropleving van de Europese economie als doel had. De strategie van Lissabon zette in op kenniseconomie. De omschakeling moest van de Europese economie de meest concurrentiële ter wereld maken en zo de welvaart verzekeren. 8 Het verdrag van Lissabon bleek achteraf zijn doel voorbij te schieten. De Europese economie boette aan kracht in en kijkt momenteel tegen een enorme crisis aan. Ook op sociaal vlak kon het Europese beleid niet overtuigen. 1 op 6 Europeanen leeft onder de armoedegrens en de sociale bescherming staat in nagenoeg alle lidstaten onder zware druk. Een van de grote pijnpunten in de Lissabonstrategie was het gebrek aan integratie van het Europese sociale beleid. Voor zover we van een Europees sociaal beleid kunnen spreken, vermits dit weinig meer is dan de optelsom van de inspanningen van de lidstaten. Crisis treft de armsten Het is dan ook de vraag of de Europese 2020-strategie meer kansen op slagen heeft. Ze voorziet o.m. in werkgelegenheid voor 75 % van de Europeanen en de daling van het aantal armen met minstens 20 miljoen. Vandaag zien we dat de crisis ongemeen hard huishoudt in de financiën van de lidstaten en dat de overheden sterk verarmen. De werkloosheid is massaal. De begrotingstekorten leiden overal tot besparingen in de sociale uitgaven. In landen als Griekenland, Roemenië en Portugal verlaten hoog opgeleide werknemers hun land. Ook de armste bevolking wordt overal in Europa zwaar getroffen. In Roemenië kromp het bruto binnenlands product (BBP) met 7,2 %, wat gepaard ging met een verlies van arbeidsplaatsen. In Portugal werd de werkloosheidsverzekering dermate verstrengd dat nog slechts 53 % van de bevolking recht heeft op een uitkering. Duitsland als voorbeeld? Het Duitse model wordt in Europa door velen als richtinggevend beschouwd. In de optiek van de Duitsers wordt armoedebestrijding verengd tot werkloosheidsbestrijding. Maar het Duitse adagio heeft ook een keerzijde. Het aantal slecht betaalde jobs nam massaal toe. Tijdelijke arbeidskrachten nemen de plaats in van vaste arbeiders en doen hetzelfde werk aan een loon dat 50 % lager ligt. 7 % van de werkenden zijn feitelijk arm. De armoede steeg de laatste jaren tot 13 % van de bevolking. In Oost-Duitsland loopt dit cijfer zelfs op tot 20 %. We merken wel dat de export groeit, terwijl binnenlandse consumptie gelijk blijft. Wat niet verwonderlijk is met een economische politiek die een neerwaartse druk uitoefent op de lonen en kosten om de competitiviteit te verhogen. Deze situatie is echter niet zonder risico: een daling van de inkomens kan leiden tot een daling van de vraag en in combinatie met het vertrek van spaargelden uit het land tot een daling van het BBP wat vervolgens onvermijdelijk uitmondt in besparingen in de sociale uitgaven. Het kan ook anders. In België werden de ergste gevolgen van de economische crisis afgewenteld met / door behoud van een aantal sociale maatregelen, zoals de koppeling van de lonen aan de index, de minimumlonen, de tijdelijke werkloosheid voor arbeiders en de progressieve belastingen. Europese sociale organisaties in het verweer De Europese sociale organisaties vinden de EU-2020 aanpak dan ook onvoldoende sociaal. Er zijn weinig garanties dat de doelstellingen ook gehaald worden. Om te beginnen is de methode om ze te halen zeer vrijblijvend. Landen als Groot-Brittannië die hierrond geen inspanningen leveren worden niet op de vingers getikt. Daarnaast wordt de behandeling van de financiële crisis prioritair gesteld aan de armoedebestrijding. Zij spreken dan ook van een systeemcrisis. Veel lidstaten pakken de crisis aan met de recepten uit het orthodoxe neoliberale kookboek, die in werkelijkheid deel van het probleem zijn. Ze verwijzen naar belastingverminderingen en het bestaan van een vlaktaks in een aantal Oost-Europese landen. Het wordt dan ook hoog tijd voor een hervorming van de EU 2020 aanpak. Europa kan het productieve effect van een sociale politiek beter erkennen dan negeren. Europa moet op de eerste plaats werk maken van eenvormige progressieve belastingen. De neerwaartse belastingcompetitie werkt contraproductief. Ook een Europese belasting op financiële transacties is noodzakelijk. Op sociaal vlak moeten er Europese minimumlonen komen en moet de kwaliteit van de arbeid voor iedereen gegarandeerd worden. De link naar Allianties in de strijd tegen armoede vind je op

9 OKRA fietst want elke trap telt Na het succesvolle wandelproject elke stap telt, start OKRA nu met een fietsproject. Alle fietsende senioren zullen aan hun trekken komen, zowel beginners als sportieve fietsers. Acteur Ben Rottiers, trainer Pol van FC De Kampioenen, geeft hen alvast een duwtje in de rug! Wandelproject elke STap telt werd een succes Sport en beweging maakt een belangrijk deel uit van een gezonde levensstijl van 55-plussers. OKRA SPORT heeft dit in praktijk gebracht met het wandelproject Elke stap telt. Samen met de KUL werden individuele wandelschema s uitgewerkt zodat iedere deelnemer vertrekkende vanuit zijn of haar niveau de conditie en fitheid kon laten toenemen. Het project werd een succes. Ongeveer deelnemers wandelden gedurende 10 weken samen km bij elkaar (= ongeveer 20 maal rond de aarde). Binnen deze groep waren er instappers, senioren die dankzij het project opnieuw regelmatig beginnen wandelen zijn. Dit resulteerde ook in 53 nieuwe wandelclubs. Alle deelnemers zullen een fietshelm ontvangen. Daarmee wil OKRA een lans breken voor een veralgemeend gebruik van fietshelmen. Dit najaar worden opnieuw zoveel mogelijk begeleiders opgeleid. Zij leren werken met de opbouwschema s, leren geschikte fietsroutes uitstippelen en worden getraind in het motiveren van leeftijdsgenoten. Het project wordt dan verder uitgerold in het voorjaar Op 22 juni 2012 volgt een feestelijke afsluiter met een fietsevenement voor de regio s Gent-Eeklo. Wetenschappelijke resultaten? Eén van de bedoelingen was zeker ook aantonen dat wandelen (of een andere sport) op regelmatige basis ook bij senioren een toename van fitheid, conditie en geestelijk welzijn meebrengt. Daarom hebben studenten van de KUL bij diverse groepen tests afgenomen. Dit zowel voor, tijdens als na de 10 weken wandelen. In vergelijking met enkele controlegroepen bleek duidelijk een groei van de conditie, van de fysieke gesteldheid in het algemeen en van het psychologisch welzijn. De deelnemers scoorden beter op de afname van angstgevoelens en op een toegenomen motivatie om te blijven sporten. Een naadloze overgang met het ruim verspreide sportaanbod van OKRA was dan ook vlug gemaakt. Bij de evaluatie bleek duidelijk dat het sporten in groep en de omkadering door goed opgeleide wandelbegeleiders belangrijke troeven waren. Hierin verschilt Elke stap telt sterk van andere projecten zoals bv stappen. De opvolger is elke TRap telt! Verder bouwend op deze succesformule ontwikkelde OKRA SPORT samen met diverse partners een fietsproject als opvolger. Dankzij de behaalde resultaten mag OKRA SPORT opnieuw rekenen op de medewerking van de ministers Crevits en Muyters en hun diensten. Diverse andere partners zoals DVV, Groep Arco, CM Thuiszorgwinkels, Fietsersbond en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIGeZ) verlenen elk vanuit hun invalshoek ondersteuning en medewerking. Acteur Ben Rottiers (FC De Kampioenen) werd direct bereid gevonden om het peterschap op te nemen. Ook dit keer is het concept zodanig uitgewerkt dat alle fietsers aan hun trekken komen. Nulstarters kunnen fietsvaardigheid aanleren, beginnende fietsers kunnen opbouwen tot 25 km. Meer geoefenden bouwen op tot bv. 50 km. De nog sportievere fietser kan zich uitleven in dagtochten of in een meerdaagse fietsvakantie. Aandacht voor bijzondere doelgroepen In samenspraak met de Thuiszorgwinkels van CM zullen er ook een 50- tal elektrische fietsen beschikbaar zijn. Senioren kunnen een fiets ontlenen en uittesten en op die manier deelnemen en mogelijks nadien ook blijvend (opnieuw) fervente fietsers worden. Een opmerkelijk accent is tenslotte dat OKRA ook woon- en zorgcentra wil betrekken. Via een aangepast schema voor hometrainers kunnen bewoners deelnemen. Een programmabrochure met het volledige sportaanbod 2012 voor de regio Gent-Eeklo is vanaf december beschikbaar of te consulteren op de website. Dirk Van Beveren, tel , 9

10 Armoede is geen kinderspel Overal ter wereld zijn kinderen de eerste slachtoffers van armoede. In België is dat niet anders: 1 op 5 kinderen groeit op in armoede. Dat is alarmerend, want armoede raakt kinderen in alle aspecten van hun leven. 10 Gezin Kinderen van gezinnen waar ouders hard moeten werken of dagelijks moeten vechten om de eindjes aan elkaar te knopen groeien op met minder kansen. Een gebrek aan degelijke huisvesting en verwarming heeft een invloed op het dagelijkse leven en de gezondheid van kinderen en jongeren. Extreme armoede zorgt overal in de wereld voor gebroken gezinnen. Armoede is echter geen zaak van slecht ouderschap. Mensen in armoede willen, net zoals andere ouders, het beste voor hun kinderen. Ze willen hun verantwoordelijkheid nemen bij de opvoeding van hun kinderen, maar kunnen dit soms niet alleen dragen. Onderwijs De sociale ongelijkheid binnen het onderwijs is nergens zo groot is als bij ons. Deze ongelijkheid begint al voor het kleuteronderwijs. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kansarme kinderen ligt vanaf de eerste levensjaren lager dan bij niet-kansarme kinderen. Moeilijke levensomstandigheden, een gebrek aan inkomsten, een ander taalgebruik, de scholingsgraad van de ouders zijn bepalend, maar nog veel meer andere factoren spelen een rol opdat kinderen niet gelijk aan de start van de kleuterschool verschijnen. In het kleuteronderwijs groeit de ongelijkheid verder aan. De schoolcarrière van kinderen uit arme gezinnen is een pad met vele hindernissen. Vele kinderen uit arme gezinnen hebben slechte schoolresultaten en worden zonder meer doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs. Ze krijgen een achterstand die niet meer goedgemaakt wordt op school. De (vroege) schooluitval hypothekeert de toekomst van vele kinderen en jongeren. Bovendien voelen ze zich uitgesloten en minderwaardig door het etiket dat er op bepaalde (beroeps-) opleidingen kleeft. Vrije tijd Naast het gezinsleven en de tijd op de schoolbanken speelt ook de buurt een belangrijke rol in het leven van kinderen en jongeren in armoede. Jongeren zijn erg gesteld op de buurt, ze ontmoeten er hun vrienden in de lokale straten en parken. De buurt heeft een belangrijke impact op het sociale netwerk van jongeren, maar ook op de invulling van hun vrije tijd. Aan keuze geen gebrek in het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren: sportclubs, jeugdbewegingen, muziek- en tekenscholen, speelpleinwerking, vakantie- en sportkampen enz. Jammer genoeg ligt de drempel tot dit aanbod veel te hoog voor kinderen in armoede. Ze sluiten zich niet aan bij sportverenigingen, maar ook niet bij georganiseerde jeugdverenigingen zoals bijvoorbeeld de jeugdbeweging. Er zijn praktische drempels, zoals de afstand of de verplichte kledij. Maar ook financiële drempels, wantrouwen bij de ouders of een gebrek aan zelfvertrouwen bij de kinderen spelen een rol. Naast een laagdrempelig gestructureerd vrijetijdsaanbod is er nood aan groene pleinen en open parken om zorgeloos te kunnen voetballen en spelen en aan veilige speelpleinen voor de kleine kinderen. Bouw mee aan een toekomst zonder armoede Om de vicieuze cirkel van armoede en sociale uitsluiting te doorbreken, speelt de bestrijding van kinderarmoede een cruciale rol. Welzijnszorg, de Gezinsbond en Welzijnsschakels willen investeren in kinderen en jongeren en hen alle kansen geven thuis, op school en in hun vrije tijd. Deze vier beleidsvoorstellen beloven stevige stappen in de goede richting: 1. Een leefbaar inkomen dat rekening houdt met de grootte van elk gezin. Wij vragen dat de uitkeringen afhankelijk worden van de gezinssamenstelling, zodat elk gezin minimaal een inkomen heeft dat beantwoordt aan de budgetstandaard (= een berekening van wat je minimaal nodig hebt om menswaardig te kunnen deelnemen aan deze samenleving). 2. Een laagdrempelige ontmoetingsplaats en aanspreekpunt voor opvoedingsvragen in elke gemeente. Samen met alle betrokken partijen in de gemeente en organisaties van mensen in armoede moet er gezocht worden naar de beste locatie. Bij het aanspreekpunt moeten mensen terecht kunnen voor hun opvoedingsvraag. 3. Een lessenpakket over (kans)armoede in alle lerarenopleidingen. We vragen dat er in de lerarenopleidingen een module opgenomen wordt over (kans)armoede. Hierin moet de binnenkant en buitenkant van armoede onder de aandacht gebracht worden van de studenten. Het onderwijs moet ook voor kinderen en jongeren in armoede een hefboom zijn naar een goede toekomst. Essentieel is de kennis van de leefwereld van mensen in armoede. 4. Een toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in armoede. Alle kinderen en jongeren moeten kunnen deelnemen aan een vrijetijdsaanbod waar ze zich in thuis voelen.

11 a c t u e e l Windturbines in uw gemeente: waarom niet? Door de problematiek van de klimaatsverandering en de daaruit resulterende zoektocht naar bronnen van alternatieve groene stroom is de windmarkt sterk in beweging. Steeds vaker wordt de provincie geconfronteerd met ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP s), stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen voor windturbines. Veel projectontwikkelaars, windcoöperaties, energieproducenten, distributiemaatschappijen, bedrijven en particulieren hebben concrete plannen om te investeren in windenergie. De grote vraag naar inplantingsplaatsen kon echter niet binnen de bestaande plancontext worden ingevuld. Windturbines hebben een aanzienlijke impact op het omliggende landschap en de leefkwaliteit van de direct aanpalende bewoning en vragen daarom een goed gecoördineerde ruimtelijke visie op de inplanting. Daarom maakte de Provincie Oost-Vlaanderen het Provinciaal Beleidskader Windturbines op, een afbakening van de zones waar windturbines kunnen geplaatst worden. Windturbines: mogelijke impact Of een gemeente al dan niet vergunningen mag afleveren voor windturbines hangt af van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. Om tot het huidig windturbineplan van Oost-Vlaanderen te komen heeft men rekening gehouden met verschillende factoren die een mogelijke impact kunnen hebben: Landschap: door de steeds toenemende groottes van de turbines en de beweging van de wieken zijn deze machines zeer sterke dominerende elementen in het landschap. Vandaar het belang van een goed en oordeelkundige inplanting van windturbines. Bovendien kunnen verschillende windmolenparken met elkaar interfereren, ze mogen met andere woorden niet te dicht bij elkaar staan. Geluidshinder: windturbines kunnen een bron zijn van geluidshinder. Het geluid van een windturbine, ook wel het brongeluid genoemd, is eigenlijk een samengesteld geluid dat niet ontstaat op één plaats. Enerzijds is er het geluid veroorzaakt door de bewegende delen in de gondel en anderzijds wordt geluid geproduceerd door de draaiende wieken. Gesteld kan worden dat in de meeste gevallen op een afstand van meer dan 250 m van de turbine de hinder tot een aanvaardbaar niveau beperkt is. Slagschaduw: wanneer de zon schijnt werpt de rotor van een windturbine een bewegende slagschaduw. Dit stroboscopische effect kan hinderlijk zijn voor omliggende kantoren en woningen. Afstand speelt een grote rol bij slagschaduw. Het aanvaardbare criterium werd vastgelegd op een maximum van 30 uur effectieve slagschaduw per jaar in de woning. Ook kan de optie van een slagschaduwsensor worden bekeken. ijsworp. Een studie in opdracht van het Vlaams Energieagentschap onderzocht deze veiligheidsrisico s. Uit deze studie bleek dat windturbines een zeer laag en aanvaardbaar risico opleveren. Fauna: vogels en vleermuizen kunnen in principe schade ondervinden van windturbines door botsingen met de turbines en door verdringing uit de leef- en broedgebieden. Er bestaat nog altijd onduidelijkheid over de grootte van deze impact. Best worden nieuwe windturbineparken niet nabij belangrijke broed-, pleister-, rust- en doortrekgebieden geplaatst. Radar: windturbines kunnen storing op radarbeelden veroorzaken, wat belangrijke gevolgen kan hebben voor de veiligheid van de luchtvaart en de binnenvaart. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om dit effect weg te werken, voorlopig worden windturbines geweerd bij radarinstallaties. Luchtvaart: grootschalige windturbines kunnen als grootschalige infrastructuren een obstakel vormen voor de militaire of burgerluchtvaart. Naargelang de afstand tot luchthavens of aanvliegroutes kunnen hoogtebeperkingen worden opgelegd of kan bebakening vereist zijn. Elektriciteitsvoorziening: door de variabiliteit van het windaanbod kunnen grote hoeveelheden windturbines in principe onregelmatigheden op het elektriciteitsnet veroorzaken. Studies hebben echter uitgewezen dat met het huidige elektriciteitsnet tot 20 % van de energieopwekking kan gebeuren door windenergie zonder de stabiliteit van het net in het gedrang te brengen en dus zonder bijkomende back-up systemen. Landbouw: het agrarische gebruik van landbouwgronden wordt nauwelijks beperkt bij inplanting van windturbines. Er is geen invloed te constateren op gewas en vee en geurhinder wordt niet verder verspreid. Ruimtebeslag: een windturbine beslaat een grote oppervlakte (een grootschalige turbine 0,7 à 0,8 ha). Het werkelijke ruimtebeslag op de bodem is echter zeer beperkt (maximaal 300 à 400 m² door inname door de mastvoet, de eventuele transformatorhuisjes en de toegangsweg). 11 Veiligheid: moderne windturbines zijn veilig. Toch bestaan er kleine risico s waarmee rekening moet gehouden worden bij de inplanting. Enerzijds is er een mogelijkheid dat de mast, de gondel, een wiek of een onderdeel van de turbine faalt, en anderzijds bestaat er het risico van Dit plan is consulteerbaar op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen (www.oost-vlaanderen.be) onder het luik ruimtelijke ordening en ook op

12 VDK Spaarbank Tijd voor pensioensparen Met pensioen gaan betekent tijd krijgen om van het leven te genieten. Elke dag plukken, zonder financiële zorgen. Maar het wettelijk pensioen ligt vaak een stuk lager dan je laatste beroepsinkomen. Door vandaag reeds aan pensioensparen te doen, kun je zelf al je steentje bijdragen voor een mooie oude dag. Met de hulp van de fiscus. VDK heeft twee aantrekkelijke pensioenspaarformules voor jou. Fiscaal aantrekkelijk Voor het inkomstenjaar 2011 kun je tot 880 euro per persoon sparen. Dit bedrag kun je fiscaal inbrengen. Afhankelijk van je belastbaar inkomen kun je via de personenbelasting een belastingvermindering genieten van 30 tot 40 % op die 880 euro, of een bedrag tussen 264 en 352 euro. En dit zowel voor jezelf als voor je partner. Met dank aan de fiscus. Flexibel Jaarlijks storten is aangewezen. Je kan het volledige bedrag in een keer storten, maar je kan evengoed kiezen om het bedrag in tien gelijke maandelijkse schijfjes op te splitsen. Maar wil je eens een jaartje overslaan? Geen probleem, jij bepaalt wanneer je wenst te sparen. Voordelige eindbelasting Op 60-jarige leeftijd wordt een eenmalige eindbelasting geheven. Stortingen na je 60ste worden dus niet meer belast maar leveren wel nog belastingvoordeel op Accent Pension Fund: dit is een pensioenspaarfonds naar Belgisch recht, door VDK samen met SG Private Banking gecommercialiseerd. Iedere storting wordt omgezet in deelbewijzen van Accent Pension Fund en belegd met het oog op een mooi rendement op lange termijn, en dit met een aanvaardbaar risico. Sinds de start van het fonds in 1987 bedraagt het gemiddeld jaarrendement ruim 5 %. 2. VDK Life: dit is een pensioenspaarverzekering van DIB Verzekeringen met een gegarandeerd minimumrendement (momenteel 2,25 % op elke storting). Jaarlijks kan bovenop dit rendement een variabele bonus toegekend worden. Samen biedt dit een aantrekkelijk globaal rendement, in 2010 goed voor 3,50 %. De vermelde historische rendementsgegevens geven een indicatie van wat je als rendement kan verwachten, maar zijn geen garantie voor de toekomst. Pensioensparen combineren met langetermijnsparen Naast pensioensparen kan je met VDK Life ook via het langetermijnsparen belastingvermindering genieten. Het maximumbedrag dat je onder dit fiscaal stelsel jaarlijks in rekening mag brengen hangt af van je inkomen, met voor het inkomstenjaar 2011 een absoluut plafond van euro per belastingplichtige. Weliswaar te verminderen met eventuele kapitaalsaflossingen van je woonkrediet en premies van andere levensverzekeringen. Ook hier biedt VDK Life je de kans om 30 à 40 % van je storting fiscaal te recupereren, naast de minimaal gegarandeerde 2,25 % + variabele bonus. Meer info? Ben je tussen 18 en 64 jaar en belastingplichtig? Dan is pensioensparen iets voor jou. Interesse? Vraag in je VDK-vestiging een simulatie voor joúw specifieke situatie en ontdek hoeveel je jaarlijks kunt besparen aan belastingen. Op de VDK-website vind je bovendien meer informatie over pensioensparen: de fondsenfiche, het prospectus en het jaarverslag van Accent Pension Fund én de financiële infofiche van VDK Life. Je vindt er ook een aantal historische rendementsgegevens.

13 DVV verzekeringen Jongeren verlaten het ouderlijk huis op 21,6 jarige leeftijd - DVV Jongerenenquête toont verrassend beeld van generatie nestverlaters - DVV wil er alles aan doen om jongeren te begrijpen, en is niet te beroerd om zichzelf daarvoor in vraag te stellen. Daarom vroeg DVV aan studiebureau InSites Consulting om de DVV Jongerenenquête te lanceren. Het doel: inzicht krijgen in de denk- en leefwereld van jongeren, en zo de kloof tussen verzekeraars en jongeren eindelijk te dichten. Wanneer jongeren het ouderlijke huis verlaten, moeten ze verschillende keuzes maken. zegt Luc Rasschaert, lid van het directiecomité bij DVV. Wat gaat er bij de jongeren om op dat moment? En welke rol kunnen wij als verzekeraar daarbij spelen? We hebben antwoorden nodig op deze vragen en de DVV Jongerenenquête was hiervoor de ideale oplossing. De enquête was een enorm succes. Meer dan jongeren namen deel, en de resultaten zijn op zijn minst gezegd opmerkelijk Ouders, ze zien ons graag Jongeren verlaten het ouderlijke huis gemiddeld op de leeftijd van 21,6 jaar. De voornaamste redenen zijn dat jongeren op hun eigen benen willen leren staan (80 %) en meer vrijheid willen hebben (62 %: 67 % bij mannen en 60 % bij vrouwen). Slechts 5 % moet weg omdat de ouders vinden dat de kinderen lang genoeg thuis gewoond hebben. Liefde maakt gelukkig Het mag gezegd worden: onze jongeren zijn gelukkig. De grootste geluksbrengers zijn de liefde (73 %) en een goede gezondheid (45 %). Mannen zijn overwegend gelukkiger dan vrouwen (57 % versus 51 %), en zijn optimistischer ingesteld (30 % versus 21 %). Nestverlaters die minder gelukkig zijn, wijten dat vooral aan een tekort aan geld (58 %, waarvan 61 % bij de vrouwen en 50 % bij de mannen) en aan een gebrek aan mooie toekomstperspectieven (34 %). Een eigen leuke familie zie ik wel zitten De grootste ambitie van de nestverlaters is het stichten van een eigen gezin (43 %). Bij vrouwen is die wens zelfs nog iets groter dan bij mannen (56 % versus 49 %). Op de tweede plaats komt een stressvrij leven (21 %), en pas daarna kiezen jongeren voor een succesvolle carrière (17 %). Levenskwaliteit primeert dus duidelijk op het werk. Ook wij hebben een (tweedehands) baksteen Jongeren willen een eigen huis. 1 op 3 wil dat zelfs meteen bij het verlaten van de ouderlijke woonst. 43 % geeft er de voorkeur aan om een nieuw huis te bouwen, 57 % koopt liever tweedehands. Voor er aan een eigen stek gedacht wordt, moet er wel eerst voldoende gespaard zijn (76 %), en moeten de jongeren een vaste job hebben (70 %). Financiële hulp van de ouders is maar voor 9 % een voorwaarde. Opmerkelijk is ook dat het hebben van een eigen woning als belangrijker wordt gepercipieerd dan zelf al voldoende van het leven en de vrijheid genoten te hebben (51 % versus 31 %). Verzekeringen? Help!, maar ik ben gelukkig niet alleen De meerderheid van de nestverlaters geeft aan goed tot heel goed verzekerd te zijn. Toch vindt slechts 13 % dat hij of zij er ook een goede kennis over heeft. 6 op 10 geeft aan dat jongeren geviseerd worden door verzekeringen en ongeveer evenveel vindt verzekeringen een noodzakelijk kwaad. 1 op 5 heeft er geen flauw idee van hoe hij of zij een verzekering moet afsluiten. Als het over verzekeringen gaat, vertrouwen nestverlaters nog het meest op hun eigen ouders (77 %). Dat percentage ligt hoger bij vrouwen dan bij mannen (80 % versus 72 %). Tenslotte blijkt uit de enquête... dat jongeren echt tevreden zijn met dit initiatief van DVV. Ze apprecieren de betrokkenheid en zijn blij eindelijk hun eigen mening te kunnen geven. DVV zal nu aan de slag gaan met deze resultaten om onze producten en diensten nog beter af te kunnen stemmen op jongeren, en zo echt raad op mensenmaat te kunnen geven, concludeert Luc Rasschaert. Over de enquête Online enquête uitgevoerd in september 2011 door InSites Consulting in opdracht van DVV bij jongeren tussen 15 en 35 jaar oud, met 34 % mannen en 66 % vrouwen. Via radiospots, webbannering en een onlinefilm werden jongeren opgeroepen om de enquête in te vullen. Om meer te weten, surf op 13

14 Prijzen wandelzoektocht Pasar weer uitgedeeld De Gentse feesten vormen het jaarlijks hoogtepunt in de stad. Tien dagen lang is de Gentse binnenstad herschapen in een reusachtig feestplein. Dit volksfeest biedt heel wat creatieve initiatieven en ook Pasar Gent Eeklo vzw heeft al jaren een aanbod. De Wandelzoektocht van Pasar is ondertussen een vaste waarde. Voor de achttiende keer werd een nieuw parcours uitgestippeld en ontdekte je alweer nieuwe plekjes en bezienswaardigheden. De 18de editie van de Wandelzoektocht van Pasar liet je kennis maken met interessante gebouwen en bezienswaardigheden... op een parcours dat geen lus was. De wandeling eindigde aan een halte waar je de... tram terug naar het centrum kon nemen,... meer bepaald, aan het PC Dr. Guislain De prijsuitreiking vond plaats in het Logistiek en Administratief Centrum van Thuiszorgwinkels CM in Zwijnaarde waar de 16. A B C genodigden werden verwelkomd door de 17. A B C 18. A B voorzitter C van Thuiszorgwinkel vzw Eddy 19. A B Temmerman. C Nadien legde Stany Haers, 20. A B directeur C Thuiszorgwinkel CM haarfijn uit 14 dat niet enkel zieken en mensen met hun handicap bij Thuiszorgwinkel terecht kunnen, maar dat ook de actieve recreant aag 2:... en... de jonge moeders er meer dan hun gading vinden. FOTO: NELE VERMEERSCH Wandelzoektocht Pasar 2011 Ingericht door Pasar Gent - Eeklo vzw araan kan deelgenomen Na de worden Wie Gent wil ontdekken speech van voorzitster van Pasar Gent Eeklo vzw Lyliane Hebbrecht, werden de eerste tien winnaars door regioverantwoordelijke kundige rondleiding in het gebouw. één zal van voor de sponsors. het ganse Wie gezin! zin had, Voor kon de nadien Voor het nog oplossen mee op van een de vak- vragen merken dat deze stad enorm eerste keer wandel je niet in heb je geen naslagwerken nodig. ggy s en rolwagens. boeiend is. Het rijke cultuurhistorische overhandigd verleden door en het met de tram (er is ook een kan nuttig zijn. Goed uit de een lus, maar keer je terug Een beetje algemene kennis. Er mag per deelnemer slechts Nele Vermeersch afgeroepen. Zij kregen hun prijs levendige heden zijn in alternatieve route te voet), doppen kijken is wel de boodschap. Bij de vragen kunnen perfecte harmonie. Je kunt tal wat ons toelaat verder van het n van 15/08 t/m 19/08) van musea en tentoonstellingen centrum te gaan, maar daarom tussen ( ) gegevens staan, bezoeken, maar je kan ook De eerste tien winnaars: niet minder boeiend is. betreffende de plaats waar 30 12u en van 13u tot 17u30 gezellig gaan winkelen, een je moet zoeken. Geen enkele boottochtje maken, gastronomisch eten of heerlijke Gegevens en richtlijnen De juiste oplossingen: vraag is onoplosbaar. Er komen 1. Sofie Vermeersch uit Aalter s zitten van het secretariaat geen strikvragen voor en er is.pasar.be/zoektochtgent. 2. Roger Clemminck uit Gentbrugge terrasjes doen. 1. Avoor 9. deze C zoektocht: 17. B slechts één juist antwoord per ens met (*) zijn verplicht in te 3. Guillaume Lachaert uit Deinze 2. C 10. B 18. C vraag. De antwoordstrook moet rden niet toegelaten. De Gentse feesten vormen De opdrachten staan tussen Pasar. 4. Lionel D Hoker uit Gent worden ingevuld in overeenstemming met het nummer van het jaarlijks hoogtepunt in 3. A 11. A 19. C de wegbeschrijvingen, d.w.z. en neemt deel op eigen 5. risico. Ronald Daelemans uit Brasschaat de stad. Tien dagen lang, van 4. A dat 12. je Bde 20. opdracht B moet de vraag. 6. Kiara Van Hauwe uit Maldegem 16 t/m 25 juli, is de Gentse 5. C oplossen 13. B voor de volgende wegbeschrijving. Als herkennings- MAAK BEST EERST EEN KLAD. 7. Celine Vermassen uit Merelbeke binnenstad herschapen in een reusachtig feestplein. 8. Paul Bruggeman uit Moerbeke 6. B punten 14. kunnen C Controlevraag teksten, voorwerpen 15. of A afbeeldingen Schiftingsvraag worden 1 (lotto): Geschrapte of onleesbare ant- (bij VDK): 36 Dit volksfeest biedt heel wat 9. Firmin Beirnaert uit Lovendegem 7. A creatieve initiatieven en ook gegeven. Voorbeeld: "KAPEL" is 10. Mw. Francine De La Meilleure uit Adegem 8. C 16. A Schiftingsvraag 2 (aantal woorden formulieren): worden als foutief aanzien. Pasar Gent Eeklo heeft een aanbod. De Wandelzoektocht van Pasar is al een vaste waarde. Voor de achttiende keer werd een nieuw parcours uitgestippeld en ontdek je alweer nieuwe plekjes en bezienswaardigheden. De 18 e editie van de Wandel- het woord "kapel". KAPEL duidt op een kapel of een afbeelding van een kapel. De gebruikte afkortingen zijn: L = links R = rechts RD = rechtdoor ( ) = bevat gegevens betreffende de opdrachten of vragen Pasar wenst je een heel aangename zoektocht en veel succes toe. MET

15 Prikbord Het grote geld Er is in de wereld meer dan genoeg om iedereen te eten te geven, als we maar goed herverdelen. We moeten dan ook niet de armoede bestrijden maar overdreven rijkdom aanpakken en werk maken van herverdeling. Met een vermogensbelasting lossen we niet alle problemen op, maar bezorgen we de overheid wel veel extra inkomsten. De tien rijkste families in België bezitten samen ruim 32 miljard euro. En de tien procent rijkste Belgen hebben de helft van al het vermogen in ons land in handen. Als we de één procent rijkste Belgen belasten, verdienen we jaarlijks al bijna zeven miljard euro. Close up VRIJWILLIGER IN DE KIJKER Wim Van den Berghe ACW-voorzitter Destelbergen - Heusden Beroep: onderwijzer en actief in enkele verenigingen Gezin: gehuwd met Ann Demon en vader van Ellen (26 jaar), Nele (24 jaar), Ine (22 jaar) en Hanne (20 jaar) In ACW: sinds Mijn levensmotto: samen kunnen we heel wat bereiken! Hoe heb je ACW leren kennen? Ik kende het als koepelvereniging via mijn ouders thuis. Mijn vader was wijkmeester bij kwb en moeder was wijkmeesteres bij KAV en kernlid bij KVLV. Later werd ik zelf vertegenwoordiger van het CM-bestuur. Wie heel veel bezit, mag best een stukje daarvan aan de gemeenschap afstaan. Dat heeft niets met communisme te maken, zoals tegenstrevers wel eens beweren. Het is gewoon een kwestie van rechtvaardigheid. In een ideale wereld zouden we alle inkomsten moeten globaliseren. Dat komt erop neer dat je alle inkomsten onder de personenbelasting laat vallen en dat daarop dan een progressief tarief wordt betaald. (Citaten uit het interview met Guido Deckers van het ACV over de campagne rond rechtvaardige fiscaliteit in Ons Recht van oktober 2011) Je engageert je als voorzitter. Wat is je drijfveer? Ik vind dat het nodig is dat de grote massa als middenveld een kanaal heeft om zijn stem te laten horen. Samen staan we sterker, kunnen we zeker meer bereiken, attenderen en wegen op een aantal zaken waar het algemeen belang mee gebaat is. Dat we dit doen als vrijwilliger helpt soms wel deuren openen! Het ACW ondersteunt deze stem en zorgt voor een grotere weerklank. In samenspraak met andere verenigingen uit onze familie (CM, KAV, Pasar, ACV, Okra) en met gelijkgestemde verenigingen (Gezinsbond) brengen we zaken in de aandacht en proberen we constructief zaken te veranderen. We proberen dit zoveel mogelijk in overleg te doen. Hoeveel tijd spendeer je aan het ACW en zijn deelorganisaties? Ik spendeer toch maandelijks diverse uren aan de werking van het ACW en vooral aan zijn deelorganisatie CM. Ik ben lid van de Raad van Bestuur, van de Algemene Vergadering Midden-Vlaanderen en Landsbond, lid van de Algemene Vergadering van de Maatschappij voor Onderlinge Bijstand (MOB) en van de Zorgkas. 15 Maak er spel van! Het gezamenlijke jaarthema van de zeven Vlaamse jeugdbewegingen Chirojeugd Vlaanderen, FOS Open Scouting, Jeugd Rode Kruis, KLJ, KSJ-KSA-VKSJ, Wel Jong Niet Hetero, Scouts en Gidsen Vlaanderen is dit werkjaar Armoede is een onrecht. Maak er spel van! Door informatieve spelen en speelse actie zullen de jeugdbewegingen kinderen en jongeren meer bewust maken van de armoedeproblematiek.. Volg Wereldsolidariteit op twitter Wereldsolidariteit is sinds kort ook op twitter actief, onder de naam Wereldsol. Zit jij ook op twitter en wil je graag op de hoogte gehouden worden van het nieuws van Wereldsolidariteit? Volg WS dan op twitter (www.twitter.com). Wel en wee Geboortes Heleen, dochter van Jan Reunes, stafmedewerker ACW Gent-Eeklo Lieke Schoenmaeckers, kleindochter van Madeleine D hondt en Cesar Notschaele van ACW Asper Miel, kleinzoon van Frank Van Hecke, voorzitter Pasar Drongen Lars, zoon van Heidi Van Heuverswyn, medewerker Pasar Gent - Eeklo vzw Manten, kleinzoon van Raphaël De Bock, voorzitter Pasar Zelzate Louise, kleindochter van Viviane Bulthé, medewerker Pasar De Pinte Ella Van Hoecke, kleindochter van Lieve Borstlap, lid gemeentelijk ACW Lovendegem & sectorverantwoordelijke Familiehulp Zorgsector Regio, en Jo Van Waeleghem, bestuurslid ACW Gent Eeklo en hoofd juridische dienst ACV Gent-Eeklo Overlijdens Swat Vervloet, vader van Louis Vervloet, voorzitter ACW Gent-Eeklo en ACW Gentbrugge Chris Crispijn, oud-personeelslid en vrijwillig medewerker van toen nog Vakantiegenoegens op de camping in Oudenaarde en bij de nationale acties van Vakantiegenoegens/Pasar Guido Verbeke, vader van Geert Verbeke, voorzitter ACW Gent-Centrum en lid van het verbondsbestuur. Maurice Calleyl, vader van Gilbert, medewerker Pasar Destelbergen - Heusden Juliana Adam, weduwe van Lucien Fruru, gewezen voorzitter van de Christelijke Centrale der Textielen Kledingbewerkers van België en gewezen erevoorzitter van VDK Spaarbank Maurice Van Acker, vader van Rudy, proost ACW Deinze en gewezen proost van KAJ

16 Hoe groener de auto, hoe groter de korting Dankzij mijn DVV-consulent Hebt u gekozen voor een milieuvriendelijke wagen? Bij DVV belonen we dat met fikse kortingen op uw premie Burgerlijke Aansprakelijkheid (= BA) auto: tot 20%!* Vind een DVV-consulent in uw buurt: bel 0800/ of surf naar Mijn BA auto tot 20% * goedkoper Raad op mensenmaat * Aanbod geldig onder voorwaarden en onder voorbehoud van aanvaarding van het risico. De voordelen toegekend bij lage CO2- uitstoot en bij milieuvriendelijk rijden zijn niet cumuleerbaar. DVV is een merk- en handelsnaam van DIB NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder CBFA-nummer 0037, RPR Brussel BTW BE V.U. Guy Roelandt, Livingstonelaan 6, B-1000 Brussel. 16 VU: Mario Pauwels - Korenlei Gent

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009 Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel ChanceArt 10 december 2009 Inhoud 1. De naakte cijfers 2. Decenniumdoelstellingen 3. Armoedebarometers 4. Armoede en cultuurparticipatie 5. Pleidooi

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Sponsordossier Vakantiekampen

Sponsordossier Vakantiekampen Sponsordossier contact Rodekruisvakanties vzw Sofie Vehent Motstraat 40 2800 Mechelen 015/44 35 11 rodekruisvakanties@rodekruis.be Armoede Wie arm is, heeft het financieel moeilijker dan anderen en leeft

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun

Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun Nu de gemeenten hun nieuwe besturen hebben gevormd en het beleid

Nadere informatie

Samen. tegen. armoede

Samen. tegen. armoede Samen tegen armoede projectenoproep 2011 Welzijnszorg vzw - Lisa Van Damme Welzijnszorg vzw steunt jaarlijks meer dan 150 projecten van organisaties die zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociale

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Oudenaarde lijsttrekker Jean-Pierre Wonen is ook in het zuiden van onze provincie, m.a.w. in de Vlaamse Ardennen niet goedkoper geworden. Integendeel.

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar vandaag met een flink fiscaal voordeel Uw pensioen is misschien nog niet voor nu meteen, maar het is

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen.

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. Durfplan voor Vlaanderen. Een plan voor morgen en overmorgen. Op 7 juni kiest u hoe we samen de toekomst ingaan. Mét of zonder plan. Ons

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt.

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. Dames en Heren Beste vrienden Een gelukkig Nieuwjaar. Van harte Voor u, voor wie u dierbaar is, en voor ons allemaal. Een gelukkig Nieuwjaar. Een

Nadere informatie

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven Inhoud Een korte terugblik Het OCMW anno 2011: Sociaal woelige tijden 3 mogelijke

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie vergadering van Besluit van de Deputatie aanwezig, kenmerk betreft verslaggever 1. Feitelijke en juridische gronden, dossiernummer: zittingnummer: termijn: Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 57.

Nadere informatie

Mogelijkheden van windenergie op bedrijventerreinen

Mogelijkheden van windenergie op bedrijventerreinen Mogelijkheden van windenergie op bedrijventerreinen 7 juni 2007 inhoud energie waarom windenergie voor- en nadelen van windenergie windaanbod vergunningen en regelgeving aspecten van belang: windplan Vlaanderen

Nadere informatie

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Geraardsbergen lijsttrekker Onderwijs, welzijn, cultuur en ontspanning: dat zijn mijn prioriteiten. Ik zet mij in voor onderwijs: niet alleen

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2003-I

Eindexamen aardrijkskunde havo 2003-I Politiek en ruimte Opgave 6 bron 9 In de periode 2000-2006 zal de Europese Unie financiële steun voor sociaal-economische ontwikkeling toekennen aan twee soorten regio s: de regio s met een ontwikkelingsachterstand

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Geachte heer Commissaris Andor, Geachte mensen van De Link, mensen van de Europese partnerorganisaties,

Nadere informatie

tekst voor voorbereiding forum visie

tekst voor voorbereiding forum visie + Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Collega s, Voorzitter, Armoede is moeilijk te bestrijden. Ook de collega s van de oppositie zullen dat moeten toegeven. Zo is mevrouw Lieten 5 jaar

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren,

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Van harte welkom in de vernieuwde Zandstuve, hier in Den Ham. Zoals u inmiddels weet, is het voor

Nadere informatie

sport- en bewegingsproject HIP (HIP= Herbakker in Perfecte staat) Wijkcentrum De Kring - Eeklo

sport- en bewegingsproject HIP (HIP= Herbakker in Perfecte staat) Wijkcentrum De Kring - Eeklo sport- en bewegingsproject HIP (HIP= Herbakker in Perfecte staat) Wijkcentrum De Kring - Eeklo kader voor het HIP-project verschillende beleidsplannen van Eeklo (jeugd, cultuur, sport): werken aan de verhoogde

Nadere informatie

EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten. 26 september 2012 Brussel

EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten. 26 september 2012 Brussel EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten 26 september 2012 Brussel 1. Europa 2020 - Minder en minder aandacht voor inclusieve groei en armoede doelstelling Economisch

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

Bezinning voor wie wil stilstaan bij de campagne Een toekomst zonder armoede. Om te combineren met de dvd, een infoavond of ander campagne-aanbod.

Bezinning voor wie wil stilstaan bij de campagne Een toekomst zonder armoede. Om te combineren met de dvd, een infoavond of ander campagne-aanbod. Bezinning voor wie wil stilstaan bij de campagne Een toekomst zonder armoede. Om te combineren met de dvd, een infoavond of ander campagne-aanbod. Kom en duw mee Beste begeleider, Deze korte bezinning

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari 2014. OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Aanwezig : Eddy Marcoen, voorzitter; Dr. De Roo Ludo (vanaf agendapunt 5), Haesevoets Daniël, Lemmens Mia, Struys

Nadere informatie

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Vergrijzing Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Robert Petit Het departement Research van Dexia heeft een bijzonder interessante studie gepubliceerd voor de gemeentelijke beleidsvoerders die

Nadere informatie

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden Studiedag VVSG Kinderopvang en Gezinsbeleid Mechelen 26 maart 2013 2010: Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: strijd tegen kinderarmoede is topprioriteit voor de Vlaamse regering

Nadere informatie

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Situering Opdracht: minister, bevoegd voor het Stedenbeleid De stadsmonitor is een

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

KVLV helpt vrouwen over de drempel naar beweging!

KVLV helpt vrouwen over de drempel naar beweging! 3 juni 2004 KVLV helpt vrouwen over de drempel naar beweging! IS ER POSITIEF NIEUWS? Recent interuniversitair onderzoek bij 12.000 Vlamingen tussen 10 en 75 jaar doet Minister Marino Keulen besluiten dat

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE april 2010 Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Voor wie is Flexibel Pension Saving met Home -clausule bestemd? Fidea richt zich met dit product (*) specifiek

Nadere informatie

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler ARMOEDE- BESTRIJDING Copyright : R. Reidler Memorandum 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 1. EUROPESE 2020 STRATEGIE 1.1. Armoede 1.1.1. Armoede en sociale uitsluiting zichtbaar brengen in implementatie EU2020-strategie

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit Wat zegt sp.a over de kinderbijslag De kinderbijslag wordt straks een Vlaamse bevoegdheid. We willen een sterk vereenvoudigd systeem van kinderbijslag waarbij elk kind hetzelfde bedrag krijgt, onafhankelijk

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

InSites Consulting. Dit ben ik (en 3104 anderen)

InSites Consulting. Dit ben ik (en 3104 anderen) Dit ben ik (en 3104 anderen) Dit ben ik! Mediagebruik Q: Welke van de volgende activiteiten onderneem je in je vrije tijd? Op internet surfen 78% Televisie kijken Met vrienden op stap gaan 73% 73% Muziek

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 17 oktober 2008. Armoede in België

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 17 oktober 2008. Armoede in België ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 17 oktober 2008 Armoede in België Ter gelegenheid van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober heeft de Algemene Directie Statistiek

Nadere informatie

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN het sociaal onderzoek van het OCMW WEGWIJS IN HET SOCIAAL ONDERZOEK in negen stappen... Wat is het sociaal onderzoek? Waarom het sociaal onderzoek? Wie voert

Nadere informatie

Beste vrienden, Een nieuw land

Beste vrienden, Een nieuw land Beste vrienden, Welkom in Pairi Daiza. We zijn met meer dan 7.000. Daarmee vormen we vandaag voor één dag een klein Vlaams dorp in Wallonië. Onze vrienden van de PS moeten zich geen zorgen maken: we zijn

Nadere informatie

Vrienden, ik wil eindigen met een driedubbele oproep:

Vrienden, ik wil eindigen met een driedubbele oproep: Beste vrienden, We zijn aan het einde gekomen van een gevulde dag, met interessante sprekers. Over generaties heen en tussen generaties in, het debat voeren over solidariteit is niet evident. Maar waar

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

STANDPUNT VERZEKERINGEN

STANDPUNT VERZEKERINGEN Illustratie 1 logo vrouwenraad STANDPUNT VERZEKERINGEN De Richtlijn 2004/113/EG verbiedt discriminatie op grond van geslacht bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten. Er mag dus geen gebruikgemaakt

Nadere informatie

WIN ALS EERSTE THE BLUE HOUSE

WIN ALS EERSTE THE BLUE HOUSE WIN ALS EERSTE THE BLUE HOUSE PRIJS VOOR DUURZAAM & BETAALBAAR BOUWEN THE BLUE HOUSE / PRIJS VOOR DUURZAAM & BETAALBAAR BOUWEN Duurzaam bouwen gaat verder dan wat zonnepanelen hier en wat warmtepompen

Nadere informatie

Kerstbezinning laat ons paraplumensen worden

Kerstbezinning laat ons paraplumensen worden Kerstbezinning laat ons paraplumensen worden Beste begeleider, Deze bezinning is geschikt als bezinnend moment bij een kerstfeest. Ze legt de link tussen Kerstmis en de campagne van Welzijnszorg 2014 Iedereen

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be Beleef verschillende levens in één leven Op een serene manier verschillende levens beleven in één leven vol ervaringen

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

Informatie 10 januari 2015

Informatie 10 januari 2015 Informatie 10 januari 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS ARMOEDE WERELDWIJD Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede leven: zij beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater,

Nadere informatie

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Life@Ease Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Zelf uw professionele loopbaan bepalen, uw eigen baas zijn, klanten blij maken, uw eigen zaak

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Alles is in volle opbouw.

Alles is in volle opbouw. Alles is in volle opbouw. Duits paviljoen ook te zien op de vlgd dia Vlgd dia Hall van machines Oud Vlaanderen met het Belfort van Bethune(fr) Hoofdingang aan de Kortrijksesteenweg 2 dia s verder Het Duits

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 15 oktober 2015

PERSBERICHT Brussel, 15 oktober 2015 PERSBERICHT Brussel, 15 oktober 2015 Materiële deprivatie in België Met een diepere blik op materiële deprivatie bij kinderen 6% van de Belgische bevolking heeft te maken met ernstige materiële deprivatie,

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? De UNIZO afdelingen Zonnebeke en Passendale hebben zich, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

ARMOEDEBAROMETER 2015

ARMOEDEBAROMETER 2015 ARMOEDEBAROMETER 2015 Wat zeggen de cijfers? ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN Kinderarmoede: 11.2% Sinds 2008 gestaag gestegen Toekomst: blijft stijgen Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis

Nadere informatie

Samen sport mee(r) op jongerenmaat maken.

Samen sport mee(r) op jongerenmaat maken. Samen sport mee(r) op jongerenmaat maken. Tips voor leerkrachten en trainers een samenwerking tussen Panathlon en de Vlaamse Sportfederatie vzw De campagne Sport op Jongerenmaat Waarom? Elke jongere heeft

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag al werk van een goed pensioen Een beter pensioen Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen Met één jaarlijkse

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Gert Peersman Universiteit Gent Seminarie VGD Accountants 3 november 2014 Dé grootste uitdaging voor de regering Alsmaar stijgende Noordzeespiegel

Nadere informatie

Wetenschappelijke studie geeft zicht op de leefomstandigheden van daklozen en mensen zonder papieren

Wetenschappelijke studie geeft zicht op de leefomstandigheden van daklozen en mensen zonder papieren Kabinet van Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Philippe COURARD Kabinet van Minister van KMO'S, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine LARUELLE Persbericht

Nadere informatie

Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën

Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën Care Invest, Een mooi vooruitzicht in de beleggingsmarkt In deze tijden is het niet gemakkelijk om nog een stabiel en renderend beleggingsproduct

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Nadat uit onderzoek bleek dat minder dan een kwart van de 50-plussers voldoende beweegt of

Nadere informatie

Nawoord. Armoede vandaag

Nawoord. Armoede vandaag Nawoord Via hun levensverhaal laten Emilie en Nico ons binnenkijken in de leefwereld van mensen in armoede. Het is een beklijvend getuigenis over hun dagelijkse strijd om te overleven, ook over hun verlangen

Nadere informatie

Welzijn inkomen en armoede

Welzijn inkomen en armoede Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 10 oktober 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Welzijn inkomen en armoede Samenvatting gemiddeld inkomen per Kempenaar 16.423/jaar (2010) iets lager

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

De wind in de zeilen voor Dilbeek

De wind in de zeilen voor Dilbeek De wind in de zeilen voor Dilbeek Op zoek naar geschikte locaties voor windturbines in Dilbeek aan de hand van het Windplan Vlaanderen en de Vlaamse Omzendbrief Windenergie Waarom windenergie? Op zoek

Nadere informatie

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst SAMENVATTING VAN HET PS-PROGRAMMA INLEIDING De verkiezingen van 25 mei 2014 zullen beslissend zijn. Ze gaan om de toekomst van onze Sociale zekerheid, ons

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Van harte welkom hier vanmorgen in het JOC. Als plaatselijk ACW-voorzitter, ben ik blij jullie hier te mogen ontmoeten.

Van harte welkom hier vanmorgen in het JOC. Als plaatselijk ACW-voorzitter, ben ik blij jullie hier te mogen ontmoeten. Goedemorgen, Van harte welkom hier vanmorgen in het JOC. Als plaatselijk ACW-voorzitter, ben ik blij jullie hier te mogen ontmoeten. Voor sommigen is het misschien de eerste maal dat men hier binnenkomt.

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede OCMW Gent en kinderarmoede Algemeen kader Regie kinderarmoede : OCMW als regisseur (Beleidsondersteuning / Dept. Sociale Dienstverlening) Armoedebeleidsplan (Regie Joris

Nadere informatie

"Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur"

Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur "Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur" ONS DOEL Kunst is goed en leuk om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds Brabant wil financiële drempels

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie