Jaarverslag van de Vereniging Noord-Hofland 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag van de Vereniging Noord-Hofland 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag van de Vereniging Noord-Hofland 2014 Inhoud: Voorwoord pag. 2/3 Bestuur pag. 4 Activiteiten Subsidieperiode 2014 pag. 5/6 De activiteiten in Activiteitencentrum Alettahof pag. 6/16 Activiteitenrooster pag. 17/18 Notulen Algemene Ledenvergadering 8 mei 2014 pag. 18/21 Adres: Aletta Jacobsplantsoen RP Voorschoten T:

2 Voorwoord Het jaar 2014 is voor de Vereniging Noord Hofland samen te vatten in 2 zaken: Het jaar na Frits en het Jeugd- en Jongerenwerk was voor Nederland zonder meer een memorabel jaar dat begon in euforie omdat we op de Olympische Winterspelen bij het schaatsen zo'n beetje alle prijzen hebben gewonnen. Vervolgens speelt het Nederlands voetbalelftal de sterren van de hemel in Brazilië en wordt, geheel tegen de verwachtingen in 3e. Maar dan slaat het noodlot toe doordat boven de Oekraïne vlucht MH17 wordt neergehaald en daarbij laten 195 Nederlanders het leven. Dit veroorzaakt een schok binnen ons klein landje maar brengt ook grote saamhorigheid. De beelden van de brokstukken, de bloemenzee op Schiphol, de ceremonie bij aankomst van de slachtoffers op vliegveld Eindhoven en de rit naar Zeist, zullen voor de rest van mijn leven op het netvlies staan. Nederland is één in zijn emoties. Intussen gaat ons leven door en moeten we als bestuur een activiteitencentrum runnen zonder de steun van Frits! In de eerste 4 maanden van het jaar zijn nog ultieme pogingen ondernomen om een vervanger voor hem te vinden maar helaas. Na de Algemene Leden Vergadering moeten we gewoon zonder hem verder, voor die tijd worden zijn werkzaamheden onder de ander bestuursleden verdeeld. Opeens blijkt dan dat Frits wel erg veel deed voor de vereniging en dat het uitzetten van zijn taken een behoorlijke verzwaring blijkt voor de andere bestuursleden. Maar wat moet dat moet dus de schouders eronder en doorgaan want opgeven is tenslotte ook geen optie. Tijdens de ALV komen er 2 personen naar voren die wel interesse hebben in een functie binnen het bestuur, Walraven Koster die aangeeft gewoon in het bestuur te willen en dan wel ziet wat zijn mogelijkheden zijn en Nico Bode die aangeeft dat hij de notulen wil maken tijdens de bestuursvergaderingen. Beide heren worden hartelijk welkom geheten als aspirant lid van het bestuur en gaan ook daadwerkelijk aan de slag. Het is voor het oude bestuur vooral wennen aan de nieuwe leden maar ook aan de nieuwe functies die we onderling hebben. We waren even in de veronderstelling dat als Frits er niet meer was we sneller klaar zouden zijn tijdens de bestuursvergaderingen, want Frits was graag en lang aan het woord, maar niets was minder waar. Zorgvuldigheid in de procedures was gewenst en wie gaat wat doen en waarom en daar is pittig over gesproken tijdens de vergaderingen. Inmiddels is een en ander duidelijk en gaan wij u weer een voltallig bestuur presenteren tijdens de aanstaande ALV. In de maand mei liet de VVD Voorschoten, bij monde van raadslid Van der Haven een bommetje vallen in de buurt door te beweren dat het slecht gesteld was met het Jeugd- en Jongerenwerk (JJW) Er was vreselijk veel overlast en de gehele buurt zou lijden onder het lawaai, de vernielingen, het afval en het gedrag van de jongeren.

3 - 3- Een complete verrassing voor het bestuur en voor de medewerkers van het JJW. Die waren er van overtuigd dat het op dat moment goed ging met onze jeugd. Natuurlijk is er overlast geweest, en veel meer dan ons lief was, maar juist op dat moment niet. Op radio West werd door Van der Haven tijdens een interview een en ander verduidelijkt. De overlast betrof vooral het trapveldje en de ernaast gelegen speeltuin, maar ook de kinderopvang en de bewoners langs de Admiraal de Ruytersingel ondervonden last van hangjongeren, troep en geluidsoverlast. De heer Van der Haven was dan ook van mening dat het in diverse wijken in Voorschoten prima geregeld was, maar in Noord-Hofland was het een chaos met de jongeren. Volgens hem was het ook onwenselijk dat jongeren een jeugdhonk hebben in een activiteitencentrum dat in een woonwijk ligt. Met andere woorden als je het jeugdhonk sluit en de jongeren de straat op schopt is de overlast voorbij! Noord-Hofland is toevallig de enige wijk in Voorschoten waar de jongeren nog worden opgevangen in hun eigen honk, in de overige wijken zoeken ze dan ook hun heil in parken of onder luifels van winkels en dat geeft pas echt overlast. Het bestuur heeft onmiddellijk gereageerd door burgemeester en wethouders een brief te sturen met daarin het verzoek om een gesprek zodat een en ander eens goed uitgesproken zou worden. Dat gesprek is er uiteindelijk gekomen en daarin was vooral burgemeester Staatsen ernstig verontrust over de gang van zaken in onze wijk en dat gaf hij ook aan bij het begin van het gesprek. Hij kon echter al snel gerustgesteld worden doordat de wijkagenten, het JJW en het bestuur hem op de hoogte hebben gebracht van de werkelijke stand van zaken. Al met al een storm in een glas water die niet had hoeven te gebeuren als de heer Van der Haven eerst even had geïnformeerd bij collega in de fractie of bij de wijkagenten. Door de teamchef van politie die gaat over Voorschoten is in het veiligheidsoverleg nogmaals aan het complete gemeentebestuur uitgelegd dat je jeugdoverlast echt wel tegenkomt in Voorschoten maar in de wijk Noord Hofland nou net niet. Omdat de klacht vanuit de bewoners in de buurt was, heeft het bestuur samen met het JJW besloten een bijeenkomst te houden in Activiteitencentrum Alettahof voor buurtbewoners en jongeren. Tevens werden de wijkagenten en de verantwoordelijke wethouder Bremer uitgenodigd. JJW gaf uitleg over hun werkzaamheden en daarna was er ruimte voor vragen. Uiteindelijk is er veel uitgesproken tijdens deze avond en dat was uiteindelijk ook de conclusie: blijf met elkaar in gesprek en zeg het tegen de wijkagenten, het JJW of het bestuur als er iets niet goed gaat was dus een turbulent jaar voor het bestuur en de rest van Nederland. We zetten er een punt achter en beginnen met goede moed aan 2015 waarin ik verwacht dat het nieuwe bestuur er zal zijn voor Activiteitencentrum Alettahof en al zijn gebruikers. Ik nodig u van harte uit op onze Algemene Ledenvergadering op 6 mei 2015, zodat u kunt horen hoe goed het gaat met de vereniging waar ook u lid van bent! Groeten, Sjaak Spann, Voorzitter van de Vereniging Noord-Hofland

4 Bestuur Voorzitter Sjaak Spann E: T: Penningmeester Frans Bakker E: T: Secretaris Nel Ryan E: T: Aspirant bestuurslid (Beheer en Verhuur) Walraven Koster T: Bestuurslid Ben Arends E: Aspirant bestuurslid Nico Bode T: E: T: Huishoudelijke Zaken Inkoop Nel Ryan Onderhoud Gebouw Jan de Jong Ledenadministratie Ton Bakker E: Bestuursvergaderingen Het bestuur van de Vereniging Noord-Hofland kwam als volgt bijeen voor de bespreking van de lopende zaken: Elke maand een bestuursvergadering Een aantal keren heeft vrijwilligersoverleg plaatsgevonden Tevens regelmatig een overleg met de wethouders Overleg met de andere Voorschotense (activiteiten)centra Uiteraard de Algemene Ledenvergadering Regelmatig overleg met de activiteitenleiders Er is een nieuwjaarsreceptie gehouden Leden Eind 2014 bedroeg het ledenaantal van onze vereniging 379.

5 - 5 - Activiteiten Subsidieperiode 2014 De Vereniging Noord-Hofland kent de volgende soorten activiteiten: 1. activiteiten voor jeugd- en jongeren; 2. activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de maatschappelijke participatie; 3. activiteiten die zoveel mogelijk kostendekkend zijn en 4. overige losse activiteiten. Ad. 1 - activiteiten voor jeugd- en jongeren De vereniging heeft in het Activiteitencentrum Alettahof de jongerenontmoetingsruimte de Walk-In. In deze ruimte worden allerlei activiteiten voor jongeren georganiseerd. Hiervoor krijgt de vereniging externe beroepsmatige ondersteuning door de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland/Holland-Rijnland (JJMH/HR). Daarnaast kon, dankzij de komst van een sociaal beheerder, de openingstijden worden verruimd. Voor de actuele openingstijden zie de bijdrage van JJW in dit jaarverslag. Jaarlijks wordt er met JJMH/HR en het bestuur van de vereniging afspraken gemaakt over de ondersteuning en de voorwaarden waaronder dat mogelijk is. Hiervoor wordt een werkplan gemaakt. Zaken die hierin vermeld worden zijn onder andere doelstelling en werkdoelen, manier van aanpak, te ondernemen activiteiten en de middelen die daarvoor nodig zijn. Aan het eind wordt er geëvalueerd en wordt een nieuw werkplan opgesteld. Ook de sociaal beheerder vormt een onderdeel van dit plan. Buiten de Walk-In worden nog diverse activiteiten georganiseerd, zoals een middag/avond uit met de jongeren en op oudejaarsdag een pokertoernooi. Ad 2 - activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de maatschappelijke participatie Dit zijn de volgende activiteiten: Senioreninloop iedere maandagmorgen. Ommekeer (AA-club). Iedere week is er een bijeenkomst. Zingen op zondag van Hollandse liedjes. Iedere 3 de zondag in de maand vindt deze activiteit plaats. Ad. 3 - activiteiten die zoveel mogelijk kostendekkend zijn De activiteiten die hieronder vallen worden georganiseerd door vrijwilligers. Het is de bedoeling, dat de activiteiten geen kosten opleveren voor de vereniging. Wel bestaat de mogelijkheid bij bijzondere gebeurtenissen of ter promotie, dat de vereniging middelen beschikbaar stelt (gebouw of geld).

6 - 6- Onder deze categorie vallen de volgende activiteiten: Bridge dinsdagavond Bridge woensdagmiddag Bridge donderdagmiddag Bridge NVVH, vrouwennetwerk Yoga, vrouwennetwerk Foto Doka Collectief Voorschoten Keramiek Otis Musicalgezelschap Portretschilderen Schilderstechnieken Yoga Klaverjassen Daarnaast worden ook cursussen gegeven, te weten: Cursussen bridge voor beginners en gevorderden Workshops digitale fotografie Ad. 4 - overige losse activiteiten Middag / avond voor alle vrijwilligers Nieuwjaarsreceptie voor leden, donateurs en genodigden Algemene Ledenvergadering Schaaktoernooi op Koninginnedag Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen Rijbewijskeuringen Trombosedienst Huurdersverenigingen van omliggende flatgebouwen Stembureau voor verkiezingen De Zonnebloem De activiteiten in Activiteitencentrum Alettahof Bridgen De bridgeclub Noord-Hofland bestaat al sinds Ooit begonnen in Het Arsenaal aan de Leidseweg, zijn we in de jaren negentig verhuisd naar Activiteitencentrum Alettahof waar we nog steeds met veel plezier spelen. Momenteel bedraagt het aantal leden 160. Speeldagen zijn: Dinsdagavond uur Woensdagmiddag uur Er is plaats voor nieuwe leden, al is dit voor beide speeldagen beperkt. Bridgelessen worden verzorgd door Nel Ryan, gediplomeerd bridgedocente.

7 - 7- Er worden voornamelijk bridgelessen voor beginners georganiseerd en opfriscursussen voor de leden. Dit gebeurt door middel van themamiddagen, waar in september 2015 mee gestart gaat worden. Leerlingen van de beginnerscursussen hebben voorrang bij plaatsing op de dinsdag of woensdag, zodat ze hun lessen in praktijk kunnen brengen. Tijdens de maanden juli en augustus wordt een zomerbridge georganiseerd. Informatie: Nel Ryan (dinsdagavond) T: Be Mulder (woensdagmiddag) T: FDCV fotoclub Voorschoten De leden van FDCV fotoclub Voorschoten hebben hun hobby afgelopen jaar weer met veel enthousiasme uitgeoefend. Hoewel de digitale fotografie de overhand heeft genomen, is er nog steeds ruimte voor de analoge techniek. Inmiddels is het aantal leden gestegen tot ruim 30, zij komen over 2 avonden verspreid bijeen. De maandaggroep houdt zich voornamelijk bezig met fotografiek: het grafisch bewerken van foto s op de computer, met behulp van een fotobewerkingsprogramma, vaak in zwart-wit. Op de donderdag is het grootste aantal leden actief. Op deze avonden beoordelen ze elkaars foto s, doen aan studiofotografie en bewerken foto s op de computer. In 2012 zijn diverse FDCV-leden gestart met het fotografisch vastleggen van alle kunstwerken in Voorschoten, met als prachtig resultaat de expositie Kunst op Straat in Museum Voorschoten. Daarnaast werden ook nog 2 exposities ingericht. Eén in het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp, de ander in zorgcentrum Mariënhaven te Warmond. Tevens stond de fotoclub tijdens het Weekend van Voorschoten met een kraam op de Kunstmarkt. Fotograaf Cees Brinkman exposeerde deze zomer in het Rijnlands Revalidatie Centrum. De leden gingen buiten de clubavonden ook gezamenlijk op pad naar o.a. het Wassenaarse strand en de Amsterdamse Waterleidingduinen. In 2014 heeft Cees Brinkman aan een zestal mensen de workshop Digitale fotografie en fotobewerking gegeven. Voor informatie over nieuwe cursussen kunt u telefonisch contact opnemen met Cees Brinkman. Wilt u alle informatie over de fotoclub lezen en foto s van de FDCV-leden bekijken, ga dan naar Informatie: Jan de Jong, T: Aanvulling door Cees Brinkman Workshop digitale fotografie.

8 - 8 - Deze heeft in 2014 slechts 2x plaats gevonden en is enkele keren niet door kunnen gaan bij gebrek aan deelnemers. De keren dat het wel doorging hadden we slechts 3 deelnemers per keer. Hadden meerdere zich opgegeven, op het allerlaatste moment werd er toch weer afgemeld. De weekbladen plaatsen geen stukjes meer, want zeggen zij: het is een commercieel iets en zij krijgen daardoor commentaar van bedrijven die wel een betaalde advertentie plaatsen. Dit resulteert voor ons in minimale aanmeldingen. Door huiselijke omstandigheden doe ik het nog steeds wat rustig aan, maar probeer in maart 2015 weer een workshop te starten. Mits er minimaal 5 deelnemers zijn. Informatie: Cees Brinkman T: / E: Meer bewegen voor ouderen Op maandagochtend van tot heeft in 2014 weer de activiteit Meer Bewegen voor Ouderen kortweg MBvO plaats gevonden. Totaal zijn er 39 bijeenkomsten geweest. De lessen vonden plaats in de grote zaal van de Alettahof. Met gebruik van muziek en verschillende materialen zijn we gedurende 45 minuten in beweging. Zowel lopend, staand als zittend zijn we in beweging en we oefenen zowel individueel, met 2-tallen of in groepsverband. De lessen zijn gericht op het behouden van de conditie, de spierkracht en mobiliteit van het hele lichaam en het trainen van de balans, om zo het risico op vallen in en om het huis te beperken. Daarnaast vinden de deelnemers er gezelligheid en doen er nieuwe contacten op. Er zijn momenteel 15 deelnemers. Er kunnen nog nieuwe mensen geplaatst worden. Meer informatie over deze activiteit van Voor Elkaar vindt U op of u kunt contact opnemen met de docente. Informatie: Noortje Sanberg, fysiotherapeute, T: JJW Ook in 2014 was stichting jeugd- en jongerenwerk weer actief in Noord-Hofland. Dit doen we onder het dak van Activiteitencentrum Alettahof. De jongeren kunnen hier terecht in het jongerencentrum (de Walk-in). Walk-in De Walk-in biedt de jongeren een inloop - mogelijkheid in Noord-Hofland, het doel is om (overlastgevende) jongeren van de straat naar binnen te krijgen.

9 - 9- Er zijn zo'n 50 jongeren die gebruik maken van deze laagdrempelige voorziening. Vooral de tienergroep is het afgelopen jaar sterk toegenomen. De jongeren zien het als hun plek en er is goed contact met de groepen die buiten de openingstijden bij het centrum te vinden is. De Walk-in is meerdere dagdelen per week open voor inloopactiviteiten. De activiteiten zullen in Noord-Hofland onverminderd worden voortgezet en er gaan meer dagen naar de groeiende tienergroep ( t/m 18 jaar). Activiteiten In de verschillende schoolvakanties draait het jongerenwerk een aangepast programma. Zo zijn we vlak voor de zomervakantie wezen paintballen met de tienergroep. Hier hebben ongeveer 16 jongeren aan meegedaan. Ook reden er 2 ouders mee. Dit was een succes omdat de jongeren hier veel plezier aan hebben beleefd en is zeker voor herhaling vatbaar. Met de oudere groep zijn we wezen eten in Leiden. Voor een vast bedrag kon je onbeperkt eten bij Luxor. Daarna zijn de jongens die avond met ze allen uit geweest. In de wintervakantie zijn we wezen zaalvoetballen in de Vliethorst. De opkomst was heel goed. Er deden zo'n 30 jongeren aan mee. Het winnende team kreeg als prijs bioscoopkaartjes. Op 31 december organiseren we altijd een pokertoernooi om de overlast in de wijk te verminderen. En ook dit jaar was het ondanks dat vele op wintervakantie waren toch druk bezocht. Er namen ongeveer 30 tieners deel aan deze activiteit. En er waren mooie prijzen te winnen zoals ieder jaar. Dit jaar was de hoofdprijs een Samsung tablet. Verder waren er een kledingbon, muziekboxen en bioscoop kaartjes te winnen. Naast deze activiteiten doen we regelmatig tijdens de inloop kleine activiteiten zoals een FIFA-toernooi of pooltoernooi en we voetballen regelmatig op het pleintje achter de Walk-in. Vanwege de groei van de tienergroep en de vroege zomervakantie zou er sprake zijn van een golf van overlast door deze tieners. Als offensief hebben we een buurt bijeenkomst georganiseerd met het bestuur van Alettahof. Het was de bedoeling om jongeren en buurtbewoners in contact met elkaar te laten komen en vragen en klachten van buurtbewoners aan te horen. Onder de aanwezigen waren ook nog wijkagenten, wethouder Bianca Bremer, jongerenwerk en bestuur van Alettahof. Dit was een succes omdat alle aanwezigen met een goed gevoel en een beter beeld naar huis zijn gegaan. De overlast is enorm afgenomen omdat we de jongeren naar Walk-in hebben weten te trekken. Ambulant jongerenwerk Ambulant jongerenwerk is het werk op straat. Het team gaat de wijken in om jonger Om jongeren te vinden, contact te leggen en te onderhouden. Dit is de basis van het verdere werk, vanuit de opgebouwde band kan worden gewerkt aan het opzetten van (inloop) activiteiten.

10 De jongerenwerkers geven op straat ook voorlichtingen en promoten hun activiteiten. Op de bekende knelpunten zoals het pleintje achter Alettahof, winkelcentrum Noord- Hofland, park Ter Wadding, VV voorschoten en verschillende basisscholen is de overlast enorm gedaald. Dit komt omdat we deze jongeren naar de Walk-in hebben weten te trekken en andere een nieuwe hangplekken hebben gevonden. Informatie: Ali Yusuuf T: Cursus schilderen Gedurende de maanden september tot en met mei hebben 13 leden deelgenomen aan de cursus schilderen. De activiteit vindt plaats op zaterdagmorgen van 9.30 tot uur. De kosten van deze cursus bedragen 300,- en genoemd bedrag dient in twee termijnen voldaan te worden. In deze cursus wordt gewerkt met de technieken olieverf- en acrylverfschilderen en aquarelleren. De cursist kan kiezen uit vrij werken, naar stilleven werken of de thema's volgen van de cursus. U werkt in een groep met individuele aandacht per cursist. Het gebruik van de schildersmaterialen zoals doeken, papier en verfsoorten, is een belangrijk onderdeel. Het inlijsten van het werk wordt geleerd en krijgt per werkstuk de juiste aanpak. U krijgt les van een gediplomeerd docent met ruime ervaring in het lesgeven. Informatie: Willem Kerklaan, T: (na uur) E: Bridgeclub donderdagmiddag DOMBO De (tweewekelijkse) donderdagmiddagbridge in de Alettahof vormt een hechte groep leden. Het aantal leden bedraagt momenteel 48. De sfeer is prima en er wordt altijd met veel animo gespeeld. Medio 2015 bestaat de donderdagmiddagbridge 10 jaar! Aan het eind van het lopende seizoen wordt dat gezellig met z n allen gevierd! Informatie: Marian Borsboom, T:

11 Hollandse liedjes Elke derde zondag van de maand klinken er bekende Hollandse liedjes in onze Alettahof. Begeleid door accordeon wordt er onbezorgd meegezongen uit "Kun je nog zingen, zing dan mee", en de meest bekende melodieën uit het boek verzoeknummers. Informatie: Joop Willems of Brinkman T: Ladies Bridge van de NVVH-Vrouwennetwerk Deze club bestaat uit 57 leden die allen, zoals voor alle activiteiten geldt, ook lid zijn van de Vereniging Noord-Hofland. Er wordt om de veertien dagen op donderdagmiddag gebridged en we spelen in twee lijnen. Twee keer per jaar wordt er een bridgedrive georganiseerd. Wij spelen van september tot eind mei. De leiding is in handen van Lidy Bleumers. Informatie: Lidy Bleumers, T: NVBS afdeling Rijnland De NVBS is een landelijke vereniging opgericht in 1931, met een lange naam. De Nederlandse Vereniging van belangstellenden in het Spoor en Tramwegwezen. Zij heeft afdelingen door heel Nederland. Het gaat hier om afdeling Rijnland, die maandelijks bijeenkomsten belegd en nu sinds oktober 2010 op de 3 de woensdag van de maand gebruikt maakt van de grote zaal van Alettahof. Op onze bijeenkomsten worden altijd presentaties gegeven over spoor- en tramweg onderwerpen, zowel van binnenlandse als buitenlandse oorsprong. De onderwerpen kunnen over historische-, actuele- en toekomstige thema s gaan. Hierbij is het tonen van foto s, dia s en films het belangrijkste onderdeel van de presentaties. De zaal met het (mede op ons verzoek) aangeschafte grote projectiescherm en de verduisteringsrolgordijnen voldoet hiervoor goed. Het bezoekersaantal (drie of vier bestuursleden niet inbegrepen) ging in 2014 met gemiddeld bijna 9 personen per avond omhoog naar een totaal van 369 bezoekers verdeeld over 10 avonden. Verschil in interessegebied veroorzaakt een behoorlijke fluctuatie in de bezoekersaantallen. Bezoekers vinden het ook prettig dat er een bar aanwezig is. Wel hebben we dit jaar de gratis koffie bij aanvang mede door de prijsverhoging moeten laten vallen en beperkt tot de bijeenkomst van januari. De afdeling heeft het jaar dankzij het hogere bezoekersaantal met een klein positief saldo kunnen afsluiten. Het opvoeren van de reclameactiviteiten voor onze bijeenkomsten heeft ook bijgedragen tot toename van ons bezoek.

12 De verwachting is dat we nu ongeveer het maximum bereikt hebben. We blijven echter in de weer om meer bezoekers te trekken. Onze bijeenkomsten zijn uiteraard toegankelijk voor alle NVBS-leden, dus ook van buiten de regio Rijnland (Leiden en omstreken), maar ook voor buitenstaanders en introducés uit de buurt met belangstelling op railgebied. Niet apart uitgesplitst schatten wij dat ongeveer 25% van onze bezoekers in Voorschoten woont. Informatie: Karel Hoorn E: of Peter v.d. Kerk T: Portretgroep AC Alettahof Voorschoten Op de vrijdagochtend, tussen en uur is de "portretgroep" actief in de grote zaal van Alettahof. Deze zaal heeft een ideale lichtinval, omdat hij op het noorden gelegen is en direct zonlicht ons geen problemen geeft. Ook de ruimte geeft ons genoeg mogelijkheden voor de opstelling van schildersezels en tafels. Wat de groep betreft, deze bestaat uit 12 personen, die allen min of meer geschoold zijn in schilderen en tekenen. Wij werken altijd naar levend model. Er wordt echter geen les gegeven. Wel houden we een evaluatie na afloop. Wij staan open voor enthousiaste deelnemers, van wie een regelmatige komst wordt verwacht en een bijdrage voor de kosten van het model, lidmaatschap van de Vereniging Noord- Hofland, gebruik van de zaal en de koffie. Ook de kosten voor het model zijn laag en afhankelijk van de groepsgrootte. Wij zijn voor 6 weken (half juli t/m augustus) niet aanwezig en de rest van het jaar iedere vrijdag. Bovendien is er momenteel geen wachtlijst. U kunt altijd tijdens het pauzeren om uur even de Alettahof binnenlopen om met de portretgroep kennis te maken. Op de website van Alettahof.nl: "zie de foto's van de groep aan het werk". Informatie: Andrea Meijer, T: Keramiek Op de maandagochtend is vaste prik de Keramiekgroep aanwezig in de Alettahof. Er wordt geen les gegeven, de groep bestaat uit 10 personen die allen ervaring hebben in keramiek. Wat niet wil zeggen dat onderling geen ervaringen worden uitgewisseld en werk dat af is niet uitgebreid door een ieder wordt bewonderd. Om het werk te bakken brengen we het naar een oud-deelneemster die thuis een oven heeft. Het gekleide werk wordt eerst biscuit gebakken en daarna gekwast met glazuur en nog een tweede keer gebakken. In juni hadden we een lunch en de laatste bijeenkomst vóór de kerst maakten we kerststukjes en gingen we aansluitend uit lunchen. De groep is 43 keer samen geweest. Informatie: Eliora van der Hout, T:

13 De Ommekeer AA is een wereldomvattende organisatie die zich richt op mensen die problemen ondervinden vanwege hun alcoholgebruik. Wereldwijd bestaan er tienduizenden werkgroepen, waarvan ook één in Voorschoten. De groepen bestaan uit mannen en vrouwen van alle leeftijden die problemen hebben of hadden met de manier waarop zij alcohol gebruiken/gebruikten. De naam van de groep in Voorschoten is: De Ommekeer en bestaat sinds 2004 Bijeenkomsten worden wekelijks gehouden in Activiteitencentrum Alettahof op woensdagavond, aanvang uur. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomsten op twee voorwaarden: u hebt het uitdrukkelijk verlangen om te stoppen met drinken en u bent op de avond van de bijeenkomst nuchter. Ons ledenaantal is variabel, gemiddeld 7 personen. Wij kwamen in keer bijeen. Schroom niet, in Voorschoten gingen tientallen u al voor. Wereldwijd zelfs miljoenen!!! Liever eerst even telefonisch contact of informatie? Informatie: Jan. T: Yoga Maandagochtend t.b.v. Het Vrouwennetwerk Donderdagochtend les voor iedereen toegankelijk. Van januari tot juni werden er 18 lessen, en van september tot december werden er op die dagen 14 lessen gegeven. Er waren 21 deelnemers die in de grote goed verwarmde ruimte met veel plezier de lessen volgden. De lessen waren gevarieerd, soms met muziek, maar altijd staande- zittendeliggende asana s. Onderzoek zonder oordeel de vitaliteit die je op die dag hebt, respecteer de ruimte die je hebt, de mogelijkheden en de beperkingen! Leef!! Dit jaar hebben we extra nadruk gelegd op de bekkenbodem. Op de eerste maandag van de maand is er gelegenheid tot koffiedrinken, om de veertien dagen is dat op donderdag, daar kan van alles besproken worden, van mooie wandelingen tot tips voor tentoonstellingen, maar ook vragen omtrent de gegeven les. Informatie: G. Boelhouwer, T:

14 Klaverjassen De klaverjasclub van de Vereniging Noord-Hofland kaart één keer in de veertien dagen in de even weken op vrijdagavond in Activiteitencentrum Alettahof. De club bestond in 2014 uit 20 deelnemers exclusief een aantal mensen waar we op konden terugvallen indien er één of twee kaarters te weinig waren. In 2014 hadden we 26 klaverjasavonden. De competitie werd 12 december 2014 afgesloten met een gezellige avond met per ronde een prijsje en voor iedere aanwezige een leuke prijs. De eerste drie van de competitie waren: 1 ste René van der Heijden met punten, 2 de Plony van der Ploeg met punten en 3 de Leny Bakker met punten. We kunnen zeker nog wat nieuwe gezellige klaverjassers gebruiken, dus schroom niet en kom gewoon eens langs, alleen of met zijn tweeën het maakt niet uit. De kosten voor een avond bedragen 2,50 euro per persoon en vooraf aanmelden is niet nodig. De zaal is open om uur en om uur beginnen wij, dus kom op tijd. Informatie: Leny Bakker, T: OTIS Musical gezelschap Musicalgezelschap Otis uit Leiden werd opgericht in 1989 en bestaat momenteel uit 48 zingende, spelende en dansende leden was voor Musicalgezelschap Otis een bijzonder jaar. We bestonden namelijk 25 jaar. Dat was reden voor een feestje! Dit hebben wij gevierd door op 24 mei een mooi jubileumconcert uit te voeren in theater Ins Blau te Leiden. In dit concert kwamen de highlights van 25 jaar Otismusicals voorbij. Om die reden kreeg het concert de naam "OoiTis". Het concert is tweemaal uitverkocht bezocht en was een groot succes voor onze leden, ereleden, vrijwilligers en fans! Wij streven ernaar om jaarlijks een grote musicalvoorstelling te brengen in het theater. Om dit te realiseren gaat onze hobby naast de avonden in de Alettahof, gestaag door in diverse werkcommissies, zang- en danslessen. Het gezelschap wordt ondersteund door een professioneel artistiek team, welke bestaat uit de muzikaal leider&zangcoach (Merel van Geest, vanaf medio 2013), de regisseur (Hans van Gelderen), de choreograaf (Ellen Schuring, vanaf maart 2014) en de repetitor/pianiste (Julia Buizer). Op 31 oktober, 1 en 2 november 2014 was het zover. We hebben onze mooie productie, genaamd "Halloween, A Musical Fright Night" uitgevoerd in het prachtige Stadstheater te Zoetermeer.

15 Hierbij is voor het eerst sinds lange tijd weer gewerkt met een uitgebreid orkest, onder leiding van dirigent Sarif Tribou. De voorstellingen waren een groot succes en de voorstelling op zondagmiddag is professioneel op film gezet. Na de laatste voorstelling op zondagavond hebben we een feestje gebouwd in een plaatselijk café. Eind november hebben we het jaar afgesloten met een klein jubileumfeestje voor onze leden in een kroegje in Leiden. Hier heeft de jubileumcommissie zogenaamde " Oty s uitgereikt aan leden die zich op een positieve wijze inzetten voor de vereniging. We sloten het jaar af met een aantal gezellige kerstoptreden in het centrum van Leiden en in Rotterdam. Daarnaast gaven wij een unieke serenade aan een van onze lieve sponsoren. Dit optreden werd gedaan in Huis ter Duin en vond plaats op een prachtige locatie en met bijzondere mensen die het amateurtheater een warm hart toedragen. De grootste highlights van 2014 waren: In mei het spetterend jubileumconcert, OTIS 25 jaar! Eind oktober/begin november: Halloween, A Musical Fright Night Grote theatervoorstellingen in Stadstheater Zoetermeer met de première op 30 oktober. Op beide producties kijken wij vol passie en trots terug! Bezoek voor meer informatie en mooie foto s ook onze website, Marleen de Greef (voorzitter) Paul van Tongeren (contactpersoon Alettahof) John Conklin (penningmeester) Margreet Osinga (algemeen bestuurslid) Joke Schwencke (algemeen bestuurslid) Beheer Alettahof Vele activiteiten in de Alettahof vinden plaats op vaste tijden. Geen nieuwe activiteiten zijn in het verslagjaar van start gegaan. De Engelse les op maandagmiddag is beëindigd in verband met medische omstandigheden van de docente, wij zijn naarstig op zoek naar een nieuwe docent(e). Indien ruimtes niet worden gebruikt door vaste activiteiten proberen wij die te verhuren aan derden voor een zogenaamd commercieel tarief die u kunt vinden onder verhuur op de website van de Alettahof. Verhuur - JJW-pokertoernooi - Schaaktoernooi - Dominotoernooi - Bridgelessen - Workshops - Zonnebloem

16 Kalliste Bouwproject. - Rijbewijzen Keuring - Bloedprikken Trombose dienst - Bestekgek (sieraden maken van bestek) Er zijn nog enkele mogelijkheden. Mocht u belangstelling hebben laat het ons weten. Onderhoud Het afgelopen verslagjaar werd het gebouw schoongemaakt op woensdag- en vrijdagmorgen door schoonmaakbedrijf Botan, aan het eind van dit jaar heeft het bestuur besloten afscheid te nemen van de firma Botan en verder te gaan met GOM per Het groot onderhoud wordt in overleg met de Gemeente Voorschoten uitgevoerd conform een onderhoudsschema. Het klein technisch onderhoud geschiedt grotendeels door vrijwilligers. Vervanging van apparatuur voor rekening van de Vereniging Noord-Hofland geschiedt conform een investeringsoverzicht in overleg met de penningmeester. Dit jaar werden alle koelers vervangen voor nieuwe en zuinigere exemplaren. Tevens werden de koelers onder bar naar achteren, op een verhoging, geplaatst ook de koeler in de Walk In is vervangen. De oude vaatwasser werd vervangen voor een nieuw sneller en zuiniger exemplaar, tevens werd ook dit apparaat hoger geplaatst zodat het vullen en leegmaken makkelijker gaat. De kraan van het aanrecht is ook vervangen door een nieuwe. Er is dit jaar nagenoeg geen schade aan het gebouw geweest door vandalisme. In het afgelopen jaar is ook de dakbedekking op de grote zaal vervangen en is er een groot lek gedicht op een van de zij daken. Informatie: Sjaak Spann, T

17 Maandag uur Keramiek Eliora van der Hout uur Yoga vrouwennetwerk Greetje Boelhouwer uur Gym Ouderen Noortje Sanberg uur Engelse Les Mw. Berna Smit uur Otis Musical Gez. Marleen de Grijff uur Foto Doka Jan de Jong Dinsdag uur Trombosedienst M. Lammerts uur Cursus Digitale fotografie* Cees Brinkman uur Walk in jaar Ali Yuusuf uur Cursus Digitale fotografie* Cees Brinkman [*1e en 3e dinsdag van de maand] uur Bridge Nel Ryan Woensdag uur Bridge Bé Mulder uur Rijbewijskeuring * Regelzorg [* 1x per vier weken] uur Walk-in 16+ Ali Yuusuf uur Ommekeer J. Notenboom uur Ned.Ver.Bel.Spoor * P.v.d.Kerk [* 3e woensdag van de maand] Donderdag uur Yoga Greetje Boelhouwer uur Ladies Bridge * Mw. A. Bleumers uur Middagbridge * Marianne Borsboom [* 1x per 14 dagen] uur Walk-in 16+ Ali Yuusuf uur Foto Doka Jan de Jong uur Otis Dans en Regie Marleen de Grijff Vrijdag uur Portretschilderen Andrea Meijer uur Walk in jaar Ali Yuusuf uur Klaverjassen * Leny Bakker [* 1x per 14 dagen; even weken] uur Walk-in 16+ Ali Yuusuf Zaterdag uur Schildertechnieken Willem Kerklaan Zondag uur Hollands Lied * Joop Willems [* 3e zondag van de maand] uur Walk-in jaar (om de 14 dagen) Ali Yuusuf uur Walk-in 16+ (om de 14 dagen) Ali Yuusuf

18 Concept notulen Algemene Leden Vergadering Vereniging Noord-Hofland 8 mei 2014 Aanwezig: Sjaak Spann, Frans Bakker, Nel Ryan, Frits Bleumers, Ben Arends, Lidy Bleumers, Bé Mulder, Henk Oudelaar, Ton Bakker, Walraven Koster, Greet Boelhouwer, Andrea Meyer, Simone van Beurden, Jan de Jong, Ferry Rondagh, Henny Bode, Anneke Kroezen, Diny Koek, Elly van Es, Trudy de Jong, Loes Beyersbergen, Ietje Reulink, Jopie vd Krogt, Cees Brinkman, Leo Koek, John vd Zalm, Rutger Vos en Ali Yuusuf. Afwezig met bericht: Jannie van Ast, Thea Tepper, Addy Camper, Arnold van Dantzich, Marilies Speleers, Arie vd Geest, Jan en Sonja Schröder, Leny Bakker en Tonnie Spann. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de leden hartelijk welkom.

19 Vaststellen van de notulen van de ALV van 2 mei 2013 De heer Walraven-Koster moet zijn Walraven Koster. De notulen zijn hierbij vastgesteld. 3. Ingekomen stukken en mededelingen Er zijn geen ingekomen stukken. 3.1 De voorzitter neemt het jaar door met de vergadering. Dit is terug te lezen in het voorwoord van het jaarverslag Kees Luynenburg (barman di-avond) is overleden. 3.3 Subsidies door Rabowensenfonds en Fonds 1818 zijn toegekend. 3.4 De nieuwe vaatwasser moet ongeveer een kwartier voor gebruik worden aangezet en na afloop van de activiteit worden uitgezet. De laatste activiteit spoelt de machine schoon (zie rooster) 4. Financieel verslag van de penningmeester over het boekjaar 2013 Frans Bakker neemt het financieel verslag met de vergadering door. 4.1 Er is een beroep gedaan op de teruggave energiebelasting voor kerken en instellingen en er is 5000 euro teruggekregen over de afgelopen jaren. 4.2 Alle bankrekeningen blijven uit praktische overwegingen bestaan. 4.3 Het te betalen bedrag voor energieverbruik en voor de telefoon zijn vastgezet. 4.4 Drukkosten zijn verminderd door gebruik De winst van 2013 moet worden verantwoord in 2014 en gaat naar reservering en viering lustrum. 4.6 De keukeninventaris wordt deels vernieuwd: 4000 euro subsidie en 2000 euro eigen geld. 4.7 Het ledental is helaas iets teruggelopen. 4.8 Het financieel jaarverslag wordt hierbij vastgesteld door de ledenvergadering. 5. Verslag van de kascommissie 5.1 De kascommissie, bestaande uit Henk Oudelaar en Bé Mulder, bedankt de penningmeester voor het vele werk. De boekhouding ziet er goed verzorgd uit. De commissie adviseert de ALV de aangeboden jaarstukken goed te keuren en het gehele bestuur decharge te verlenen tav het in het boekjaar 2013 gevoerde financieel beheer en spreekt zijn waardering uit voor penningmeester en bestuur. De vergadering gaat hiermee akkoord. 5.2 De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie. 6. Vaststelling van de begroting De penningmeester neemt de begroting met de vergadering door. De begroting is sluitend. 6.2 De subsidie is voor 4 jaar vastgesteld. 6.3 Vanuit de vergadering wordt gevraagd of de zondagmiddagbridge terug kan komen als bron van inkomsten. Die activiteit is destijds gesneuveld door het rookverbod. Het lijkt niet haalbaar om deze activiteit nieuw leven in te blazen.

20 Afscheid Frits Bleumers Helaas moet het bestuur na 10 jaar afscheid nemen van Frits. Frits heeft ongelofelijk hard gewerkt om beheer en verhuur in goede banen te leiden en heeft hierbij heel veel bereikt. De voorzitter bedankt Frits op passende wijze. Namens Bridgeclub Noord-Hofland bedankt Bé Mulder Frits voor het vele werk dat hij heeft verricht. Frits bedankt alle aanwezigen voor hun inzet en steun. 8. (Her)benoeming bestuursleden (Nel Ryan is herkiesbaar) Nel Ryan treedt dit jaar af en is herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming. Sjaak en Frans gaan beheer en verhuur doen, Ben wordt contact persoon voor de activiteitenleiders en Nel gaat de inkoop doen. 9. (Her)benoeming leden kascommissie De volgende leden zijn benoemd tot kascommissie: Bé Mulder en Simone van Beurden. Reservelid wordt: Anneke Kroezen. 10. Gebruik en onderhoud Alettahof Gebruik: Frits Bleumers vraagt of de activiteitenleiders rekening willen houden met het feit dat nu hij weggaat, er minder vaak bestuursleden aanwezig zullen zijn in de zaal. Hij vraagt of iedereen daar rekening mee wil houden en de zaal in goede staat wil achterlaten. Onderhoud: Nel zal proberen het dagelijks onderhoud in de gaten te houden. Greet zal er voor zorgen dat de stofzuigerzakken op tijd vervangen worden. 11. Activiteitenprogramma 2015 Er is nog beperkt ruimte voor nieuwe activiteiten. Behalve bridge is alles mogelijk. Informatie beschikbaar via Sjaak. 12. Rondvraag Sjaak stelt Rutger en Ali van JJW voor aan de vergadering en benadrukt het belangrijke werk dat zij doen. 13. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. Hij bedankt de leden voor hun komst en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje.

Voorwoord. Jaarverslag van de Vereniging Noord-Hofland -2-

Voorwoord. Jaarverslag van de Vereniging Noord-Hofland -2- Voorwoord -2- Jaarverslag van de Vereniging Noord-Hofland Inhoud: 2013 Voorwoord pag. 2/4 Bestuur pag. 3/4 Activiteiten Subsidieperiode 2013 pag. 4/6 De activiteiten in Activiteitencentrum Alettahof pag.

Nadere informatie

Jaarverslag van de Vereniging Noord-Hofland. 2012 Een jubileumjaar -2-

Jaarverslag van de Vereniging Noord-Hofland. 2012 Een jubileumjaar -2- -2- Jaarverslag van de Vereniging Noord-Hofland Inhoud: 2012 Voorwoord, 2012 Een jubileumjaar pag. 2/3 Bestuur pag. 3/4 Activiteiten Subsidieperiode 2012 pag. 4/6 De activiteiten in Activiteitencentrum

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2013

Sociaal jaarverslag 2013 Sociaal jaarverslag 2013 Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest Voorschoten 11 april 2014 Het bestuur Inleiding In het jaar 2013 heeft de vereniging weer vele activiteiten ontplooid. Daarmee heeft

Nadere informatie

VERENIGING NOORD-HOFLAND

VERENIGING NOORD-HOFLAND Inhoud: -1- JAARBOEKJE van de VERENIGING NOORD-HOFLAND 2011 Voorwoord pag. 2/3 Aankondiging 30-jarig jubileumfeest 3 Bestuur, Activiteiten en Commissies 4/5 De activiteiten in AC Alettahof 6/13 en 16/20

Nadere informatie

Informatie. over. Fotoclub Rapenland

Informatie. over. Fotoclub Rapenland Informatie over Fotoclub Rapenland 1 Inhoudsopgave Pagina 3 : algemeen : geschiedenis : waarom een fotoclub Pagina 4 : het bestuur : verloop van een clubavond : forumavonden : forumavond met afdrukken

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Informatie MEERWAARDE

Informatie MEERWAARDE Informatie MEERWAARDE Van stichting Meerwaarde hebben wij toestemming gekregen om de activiteiten t.b.v. ouderen en volwassenen uit het programmaboekje najaar 2005 te publiceren. De activiteiten vinden

Nadere informatie

Wijkontmoetingscentrum

Wijkontmoetingscentrum Wijkontmoetingscentrum GEZOCHT! (M/V) Inwoners van t Harde met groene vingers ten behoeve van onze vijf nieuwe moestuinbakken. U kunt mogelijk één keer per maand ondersteunen bij het onderhoud. Mocht u

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Aanwezig: Tycho van der Wal - voorzitter Mark de Munter - secretaris Stephanie van Eijk - penningmeester Engel Dorst - ledenadministrateur

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Activiteitenfolder maart 2016

Activiteitenfolder maart 2016 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder maart 2016 Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur (keuken sluit om 19.30 uur) Zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur Ontmoetingscentrum

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Buurtvereniging Het Oude Buurtje Hoofddorp

Buurtvereniging Het Oude Buurtje Hoofddorp Verslag Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging Het Oude Buurtje Nr. : 1 Datum : 11 juni 2015 Aanwezig bestuur : Leo Spruit (voorzitter), Larissa Dortland (penningmeester), Harm van Nieuwenhuijzen (algemeen

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

5 EXPO S - 5 WEEKENDEN - 5 LOCATIES

5 EXPO S - 5 WEEKENDEN - 5 LOCATIES 5 EXPO S - 5 WEEKENDEN - 5 LOCATIES Fotowerkgroep Zien en Doorzien / Phoenix Cultuur, Ute Weber De pracht en kracht van foto's De 5 fotoclubs uit Meierijstad exposeren eigen werk; elke club in eigen dorp

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai Jaarverslag 2009 Stichting Stedenband Etten-Leur Šiauliai VOORWOORD Met veel plezier bieden wij U hierbij het jaarverslag 2009 van de Stichting Stedenband Etten-Leur - Šiauliai aan. Het afgelopen jaar

Nadere informatie

VERON afdeling Amsterdam

VERON afdeling Amsterdam Afz: VERON afd. Amsterdam P/A Tolkamerstraat 105 1107 PC Amsterdam Zuidoost. 1 Voorwoord voorzitter Beste Amsterdamse radioamateurs, Na een onderbreking van enkele jaren hebben wij op 7 en 8 september

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert Gemert 16 oktober 2015 Slide 2 1. Opening Slide 3 2. Notulen: Algemene ledenvergadering 06 maart 2015 Notulen algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Concurrentieonderzoek

Concurrentieonderzoek Concurrentieonderzoek Naam: Pieter Zegers Vak: Project 2 IVG Opdracht: Concurrentieonderzoek Inhoudsopgave Amateurs- schildervereniging Het Bossche Palet Tijden en technieken. Hervion College Contributie

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Jaaroverzicht 2015 van Stichting Vrienden van t Huys te Hoecke (SVHH) Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Het contactadres van SVHH is: Zorgwaard locatie t Huys te Hoecke,

Nadere informatie

Activiteit Datum start & tijdstip Duur Prijs Tabblad. 19.30 21.30 uur Maandelijks gratis 1. Vrijdagmiddag van 14.00 16.00 uur

Activiteit Datum start & tijdstip Duur Prijs Tabblad. 19.30 21.30 uur Maandelijks gratis 1. Vrijdagmiddag van 14.00 16.00 uur Activiteit Datum start & tijdstip Duur Prijs Tabblad Alzheimercafé 19.30 21.30 uur Maandelijks gratis 1 Contact: Mevrouw M. de Leeuw Aquarelleren club Donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur Vrijdagmorgen

Nadere informatie

ACTIVITEITEN RONDEDANS

ACTIVITEITEN RONDEDANS ACTIVITEITEN In de RONDEDANS Dienstencentrum Rondedans Julianastraat 74 2316 NZ Leiden Tel: 071-7074200 E-mail: g.zanda@radiuswelzijn.nl Dienstencentrum Rondedans Weekoverzicht vaste activiteiten Maandag

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Januari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2014

Sociaal Jaarverslag 2014 Sociaal Jaarverslag 2014 Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2014 van Dorpsraad Lieshout. Waarom dit jaarverslag? Graag willen wij u informeren over het doel van de Dorpsraad en welke activiteiten we in

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

Recreatief, creatief, sportief en workshops

Recreatief, creatief, sportief en workshops Recreatief, creatief, sportief en workshops t Binnenhuys De Meent 4 3833 EA Leusden U bent van harte welkom! t Binnenhuys: Dé plek voor recreatie, creativiteit, sport en workshops Voorwoord Midden in Leusden

Nadere informatie

Dorpshuis Badhoevedorp

Dorpshuis Badhoevedorp Nieuwskrant November 2016 Dorpshuis Badhoevedorp Snelliuslaan 35, 1171 CZ Badhoevedorp dorpshuis-badhoevedorp@maatvast.nl T: 020-4490696 AGENDA NOVEMBER Beste lezer, Op 1 april 2016 hebben wij onze intrek

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Activiteitenfolder december 2015

Activiteitenfolder december 2015 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder december 2015 Aangepaste openingstijden Prinsenhof: 11 december: Gesloten tot 11.30 uur 24 december: Gesloten vanaf 14.00 uur Gesloten: 25,

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

Aanvullend op het bestuursverslag kan ik u melden dat m.b.t. het jaar 2014 het volgende van toepassing was:

Aanvullend op het bestuursverslag kan ik u melden dat m.b.t. het jaar 2014 het volgende van toepassing was: Speeltuinvereniging Het Kruiskampkwartier Pullstraat 3 3814 VA Amersfoort Burgemeester en Wethouders Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort Amersfoort, 7 april 2015 Betreft: verantwoording 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede december 2016

Activiteiten programma De Meerstede december 2016 Mededeling: dinsdag 6 december wordt het huis in de kerstsfeer gezet door creatieve vrijwilligers. Donderdag 1 december Sinterklaas lunch feest. De goede Sint komt vanmiddag op de Lunch. Hij moet tenslotte

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2015 Emilie Lindenbergh Een nieuw begin Binnenkort de nieuwe website! Kunstschilder

Nieuwsbrief 2015 Emilie Lindenbergh Een nieuw begin Binnenkort de nieuwe website! Kunstschilder Nieuwsbrief 2015 Emilie Lindenbergh Een nieuw begin Binnenkort de nieuwe website! Kunstschilder Exposities: Kloosterkapel, Kerkstraat 8, Vorstenbosch tot 9 maart Expositie in de (h)artgalerij in het Brinkhuis,

Nadere informatie

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2014-2015 juni nummer 11

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2014-2015 juni nummer 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wonderboom januari 2008

Nieuwsbrief Wonderboom januari 2008 Nieuwsbrief Wonderboom januari 2008 Om alle vrienden, ouders, deelnemers en vrijwilligers van Wonderboom op de hoogte te brengen van de activiteiten en andere belangrijke zaken is deze nieuwsbrief opgesteld.

Nadere informatie

Brede School Zuid Oost

Brede School Zuid Oost Brede School Zuid Oost Met de lente voor de deur een nieuwe activiteitenfolder! Verschillende organisaties bieden ook in de derde periode van het schooljaar 2012-2013 een divers activiteitenprogramma aan

Nadere informatie

Cursusaanbod en workshops 2012-2013

Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Marc Kuyper Hans van der Pas Atelier: Wateringweg 155 email : art@marckuyper.com en hvdp@telfort.nl 2031EG Haarlem telefoon 06-11204994 (inspreken) Volop gratis parkeergelegenheid

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

ACTIVITEITEN EN CURSUS AANBOD 2016 2017. Aquajoggen Periode : september t/m juni

ACTIVITEITEN EN CURSUS AANBOD 2016 2017. Aquajoggen Periode : september t/m juni ACTIVITEITEN EN CURSUS AANBOD 2016 2017 Aquajoggen Periode : september t/m juni Tijdstip : dinsdagmorgen van 9.00-9.30 uur Plaats : zwembad De Duker Kosten : ± 95,00 pp, afhankelijk van het aantal deelnemers.

Nadere informatie

IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012

IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012 IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012 Secretariaat: Westbroekerweg 81 1991 LX Velserbroek Tel. 023-5389451 e-mail adres: michael@dejump.nl Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Foto s van de geschonken kunstwerken 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden bijgaand

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2016

Nieuwsbrief september 2016 Nieuwsbrief september 2016 Dag dames, Nu de zomer bijna voorbij is en het verenigingsleven overal weer gaat beginnen ontvangt u deze eerste nieuwsbrief van ons nieuwe verenigingsjaar, 2016-2017. Ik

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Januari 2016 nr 7 IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden.

Januari 2016 nr 7 IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden. IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden. Januari 2016 nr 7 OPROEP In deze nieuwsbrief wil ik ook graag een oproep

Nadere informatie

Dagbestedings- activiteiten Hoog Duinen. Juli 2016

Dagbestedings- activiteiten Hoog Duinen. Juli 2016 Dagbestedings- activiteiten Hoog Duinen Juli 2016 De vaste activiteiten in deze maand zijn: Gymnastiek Lees / gespreksgroep Biljarten Kerkdienst In de maand juli is er geen gymnastiek. Iedere maandochtend

Nadere informatie

Activiteitenfolder januari 2016

Activiteitenfolder januari 2016 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder januari 2016 Namens iedereen van Ontmoetingscentrum Prinsenhof, wensen wij u een mooi en gelukkig nieuwjaar! Om het nieuwe jaar goed te beginnen,

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016 Ouderen 1 ONTMOETINGSCENTRUM DE ROOS Adres: Beekstraat 29 6001 GG Weert Tel: 0495-688190 (tijdens kantooruren) 0495-688199 (buiten kantooruren) Fax: 0495-537299

Nadere informatie

Computer Club Weesp. Zomer

Computer Club Weesp. Zomer Zomer Computer Club Weesp 2011 De Computer Club Weesp is een Vereniging die is opgericht door vijf enthousiaste vrijwilligers die veel vrije tijd hebben gestoken in het op zetten van een club voor de minder

Nadere informatie

Activiteitenfolder november 2015

Activiteitenfolder november 2015 Activiteitenfolder november 2015 Wat kunt u deze maand allemaal van ons verwachten? We openen onze deuren waarbij u een kijkje kan nemen achter de schermen van Prinsenhof. Daarnaast hebben we onze maandelijkse

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Algemene regels over het lidmaatschap

Algemene regels over het lidmaatschap HUISHOUDELIJK REGLEMENT KAMERKOOR TON sur TON Dit Huishoudelijk Reglement vult de Statuten van de Vereniging Kamerkoor Ton sur Ton aan. Artikel 1 De vereniging heeft gemiddeld 30 tot maximaal 35 zingende

Nadere informatie

De Paèrdestal gaat weer open

De Paèrdestal gaat weer open De Paèrdestal gaat weer open In de Nieuwe Paèrdestal gaat weer van alles gebeuren. Welzijnsinstelling SMWO gaat in de wijk leuke, gezellige en leerzame activiteiten verzorgen voor de kinderen en jeugd

Nadere informatie

kalender Woon-zorgcentrum Rustoord: maart 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014

kalender Woon-zorgcentrum Rustoord: maart 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014 Dinsdag 01 Woensdag 02 Donderdag 03 09.15-10.15 uur Bibliotheek is geopend Bibliotheek 09.30 uur-10.30 uur Inschrijven Diner Rustorant. Het diner is op 8 April

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Schildervakanties. Inspirerende workshops en vrij schilderen

Schildervakanties. Inspirerende workshops en vrij schilderen Schildervakanties Kunstschilder José van den Helder-van Oudenallen geeft met veel enthousiasme schilderworkshops voor beginnende en gevorderde schilders. Op een vrije en toegankelijke manier brengt zij

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

Beleids- en activiteitenplan 2013-2018

Beleids- en activiteitenplan 2013-2018 Beleids- en activiteitenplan 2013-2018 Inleiding Buurtvereniging Buytenrode is een gezonde vereniging die op 25 augustus 1977 is opgericht; vrijwel direct na oplevering van de nieuwbouw in de wijk Buytenwegh.

Nadere informatie

Wat wordt bedoeld met activiteitenbegeleiding?

Wat wordt bedoeld met activiteitenbegeleiding? Wat wordt bedoeld met activiteitenbegeleiding? De activiteitenbegeleiding van Maarsheerd zorgt er voor dat de activiteiten worden afgestemd op de zorgbehoefte van de bewoners. Het team bestaat uit hiervoor

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 pagina 0 van 10 1. INHOUD pagina 1. Inhoud... 1 2. Algemeen... 1 3. Balans... 2 4. Winst-

Nadere informatie

Oriëntatiecursus Muzikale Vorming

Oriëntatiecursus Muzikale Vorming Oriëntatiecursus Muzikale Vorming Februari- maart- april- mei- juni- juli 2011 www.harmoniejulianawaalre.nl www.harmoniedevolharding.nl 1 Oriëntatiecursus Muzikale Vorming in 't kort Om de toestroom van

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

PROGRAMMA Samen eten Keramieken Individuele laptop/tablet les

PROGRAMMA Samen eten Keramieken Individuele laptop/tablet les PROGRAMMA Samen eten Verschillende koks uit de buurt koken, we drinken een glas wijn en nemen het leven door. Datum: Iedere 2 e vrijdag van de maand Tijd: vanaf 17.00 uur tot ± 21.00 uur Prijs: 17,50 (incl.

Nadere informatie

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website.

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2009 te Driebergen 13:19 Opening Voorzitter Jur v/d Velde opent de vergadering met het introduceren van de doelstellingen van Provero. Daarna stellen de oprichters

Nadere informatie

Van het hoofdbestuur André van Helden

Van het hoofdbestuur André van Helden Week 46, 2013 46e jaargang http://usvhercules.nl/argo Van het hoofdbestuur André van Helden November en december zijn de maanden waarin de ledenvergaderingen worden gehouden van de afdelingen en algemeen.

Nadere informatie

** korting per aangebrachte cursist. CREATIEVE / WELLNESS VAKANTIE WEKEN VAN ARTFRIENDS 31 juli t/m 7 augustus 2010 7 t/m 14 augustus 2010

** korting per aangebrachte cursist. CREATIEVE / WELLNESS VAKANTIE WEKEN VAN ARTFRIENDS 31 juli t/m 7 augustus 2010 7 t/m 14 augustus 2010 Individuele en groeps deelname korting per aangebrachte cursist Gratis workshopdeelname: Creëer je eigen groep Voor een aantal cursussen en workshops kun je je individueel inschrijven. Voor die cursussen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. April Nieuwsbrief

Nieuwsbrief. April Nieuwsbrief Nieuwsbrief April 2016 Nieuwsbrief Musical De DJ draait door Op donderdag 7 en vrijdag 8 april hebben we prachtige optredens van de kinderen gezien in het café. We hebben op school met veel plezier de

Nadere informatie

Speeltuin De Rivierenwijk Jaarverslag 2014

Speeltuin De Rivierenwijk Jaarverslag 2014 Speeltuin De Rivierenwijk Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord...3 In de speeltuin...4 Activiteiten...5 Leden- en Bezoekersaantallen...6 Het speeltuingebouw...6 Bestuur en vrijwilligers...7 Contact met de

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

INTER AMICOS. Maandblad. Buurt en speeltuinvereniging Inter Amicos Handelskade 2a 2282 KV Rijswjk Telefoon: 070-3988535

INTER AMICOS. Maandblad. Buurt en speeltuinvereniging Inter Amicos Handelskade 2a 2282 KV Rijswjk Telefoon: 070-3988535 INTER AMICOS Maandblad Buurt en speeltuinvereniging Inter Amicos Handelskade 2a 2282 KV Rijswjk Telefoon: 070-3988535 Januari 2009 Voorzitter A.J.J. van der Ploeg Lindelaan 23 2282 EL Rijswijk 070-3951530

Nadere informatie

Activiteitenfolder februari 2016

Activiteitenfolder februari 2016 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder februari 2016 Februari wordt voor Ontmoetingscentrum Prinsenhof een bijzondere maand. We gaan eindelijk verhuizen naar het Alexanderhof.

Nadere informatie

kunstenacademie august de boeck asse Beeldende kunst Kasteel Vijverbeek Asse Nieuwstraat, 122 1730 Asse 02 452 63 30

kunstenacademie august de boeck asse Beeldende kunst Kasteel Vijverbeek Asse Nieuwstraat, 122 1730 Asse 02 452 63 30 Beeldende kunst Kasteel Vijverbeek Asse Nieuwstraat, 122 1730 Asse 02 452 63 30 Inlichtingen: Guido Van Elsen crejong@skynet.be en eld kunstenacademie august de boeck asse be K de ku ns t kkunstenacademie

Nadere informatie

Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork

Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork JAARRAPPORT 2014 Project: Kleinschalige woonzorg Noorden Datum: Januari 2014 ( concept 3 aangevuld door Jan en Sonja) Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork Projectmanager:

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5 Mededelingen van het Bestuur Algemene Leden Vergadering Op maandag 19 september heeft de ALV plaatsgevonden. De opkomst van de leden was zeer beperkt. Het bestuur

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM ALGEMEEN - Het bestuur bestond op 1 januari 2013 uit: Rien van Heck, voorzitter Cees Jochems, secretaris Jef Lazaroms, penningmeester Wil

Nadere informatie