Watersportvereniging Brouwershaven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Watersportvereniging Brouwershaven"

Transcriptie

1 Watersportvereniging Brouwershaven bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs, Algemeen lid : R.J. Heijstek, Algemeen lid : H.A. van der Kouwe, Algemeen lid : W.E. Garschagen, secretariaat : postadres: postbus 47, 4318 ZG Brouwershaven fax: ABN-AMRO rekeningnr IBAN: NL36 ABNA BIC/Swift-code: ABNANL2A clubhuis t roefje : Haven Noordzijde 38, b.g.g J. van Harinxma evenementencommissie : A.P.G. van der Sluijs, tel : J. Beyer, mevr. H. Beyer, : H.A. van der Kouwe, : J.J. Laros, mevr. T. Laros, : J. Walthuis, mevr. W. Walthuis, jeugdzeilcommissie : W.E. Garschagen, , fax : R.J. Heijstek, M. Heijstek, : A. van Poelgeest, : N. Tromp, : C.H. Sprengelmeijer, redactiecommissie : R. de Groot, mevr. A. de Groot, clubblad de reede : P. Hellingman, : P.P.S.C. Tielemans, , fax ledenraadcommissie : P.J. Huijbrecht, : H.H.A.M. Janssen, : F.W. Ridderhof, gemeentelijk : J. Gerrits havenmeester : , fax , marifoonkanaal

2 Inhoudsopgave Watersportvereniging Brouwershaven Van de bestuurstafel Nota bene Van de redactie Activiteitenkalender Jaarverslag Winterklus Eerste verdedigingslinie Kapot gerepareerd Ligplaats? E De wedstrijden KOMBUIS SPAM à la carte Schroefasveiligheid KNRM - Helicopterinstructie De avonturen van de Nije Faam Leiding SCOUTING BROUWERSHAVEN gezocht Sail4sharity Zeelandbrug - een staaltje van techniek Clubmaterialen Clubhuis t roefje

3 Van de bestuurstafel Na een wederom zachte winter (slechts één keer lag er een klein laagje ijs op de ijsbaan in Brouw en in de haven) ontwaakt de watersport weer uit de winterslaap. Begin maart is het volgens al ruim 12 graden Celsius; de watertemperatuur in de Grevelingen bij meetpaal BOM 1 (nabij Bommenede) komt volgens het Hydro Meteo Centrum Zeeland van Rijkswaterstaat Directie Zeeland nog maar tot 7,1 graden. Pasen valt dit jaar erg vroeg. Waarschijnlijk bent u al druk met onderhoudsklussen aan uw schip of overlegt u over te verrichten werkzaamheden met de zeilmaker, de tuiger of de werf. Straks gaan we het water weer op! U kunt geen krant openslaan: energiebesparing en vermindering van C02-uitstoot is een hot issue. Door actief te zeilen besparen we brandstof, maar er kan nog meer. Momenteel wordt geadverteerd met LED lampen. Het energieverbruik van LED lampen is slechts een tiende deel is van een vergelijkbare normale gloeilamp. Voor vervanging van gloeilampjes van de binnenverlichting van uw boot lijkt een warme kleur LED lampen ideaal: perfect voor de energie huishouding. Ook het gloeilampje van uw reddingboeilicht en uw joon kunt u vervangen door een LEDlampje: aanzienlijk meer licht en minder stroomverbruik. Met uw navigatieverlichting moet u even oppassen. De aangeboden vrij kostbare LED lampen blijken niet geschikt ter vervanging van de gloeilamp in het driekleuren toplicht of uw gecombineerde boordlicht (rood/groen).

4 Na montage van de LED lamp kloppen de sectoren van de navigatieverlichting niet meer! Dit kan tot gevaarlijke verwarrende situaties leiden (zie ziltmagazine.com - editie 22 en 23). Nog een ander interessant gegeven: bepaalde typen radarreflectoren blijken in de praktijk helemaal NIET te werken. De alom veelgebruikte buisreflectoren zijn in recente praktijk tests volstrekt nutteloos gebleken. Vervangen dus door een goed exemplaar (zie Waterkampioen 3/4/2008). Bestuurlijk was er tijdens de winterperiode weer het nodige aan de orde. Er zit weer enige beweging in de privatisering van de jachthaven. Van de gemeente Schouwen-Duiveland ontvingen we onlangs een uitnodiging voor een eerste presentatie van Grontmij, in het kader van het onderzoek met een uitputtende uitwerking van de effecten van privatisering. Op dit moment is het nog te vroeg om enige indicatie te geven wanneer dit onderzoek zal zijn afgerond. Wordt vervolgd dus. De boeken van 2007 van de vereniging zijn met een klein negatief resultaat afgesloten. De jaarrekening 2007 wordt momenteel opgemaakt door de accountant. Bij de stukken voor de komende algemene vergadering ziet u de resultaten. Met de zogeheten kennisgroep vennootschapsbelasting van het Ministerie van Financiën is samen met het Watersportverbond in januari overlegd over de vraag wanneer er vennootschapsbelasting wordt geheven van watersport-

5 verenigingen. De uitkomsten van dit overleg worden eind april verwacht. We namen deel aan een bijeenkomst belegd door Rijkswaterstaat Zeeland inzake het bedienen van sluizen op afstand. De bediening is voorzien vanuit het Ir. Topshuis op Neeltje Jans (zie foto). Vanaf Pinksteren gaat dat volgens de planning zijn beslag krijgen. Men start met de kleinere sluizen, Grevelingensluis, Zandkreeksluis, Bergsediepsluis en de Roompotsluis. Rijkswaterstaat is ook in overleg met de Provincie om de bruggen en sluizen over het kanaal door Walcheren vanaf daar te gaan bedienen. De veiligheid wordt gewaarborgd. Het grote voordeel is bediening 24 uur per dag en zeven dagen per week. Meer informatie vindt u in de brochures van Rijkswaterstaat benaderbaar op onze website (Tip 9 op de homepage). We overlegden verder met Jan en Joke Harinxma, over de exploitatie van bar en keuken van ons clubhuis t roefje. Jan en Joke hebben een aantal verfrissende ideeën. We gaan het komende seizoen allemaal meemaken in t roefje. Houdt u ook onze website in de gaten. Last but not least maken we u graag attent op de serie zomeravond zeilwedstrijden van onze zeilcommissie op vrijdag mei en juni a.s. Start om uur. We zien allen uit naar het nieuwe vaarseizoen! We wensen u veel succes bij het vaarklaar maken van uw schip en een goede start van het seizoen! We treffen u graag - wellicht al met Pasen - in t roefje, in Brouw of op de Grevelingen en anders bij de algemene vergadering op zaterdag 5 april a.s. Het bestuur Algemene ledenvergadering: 5 april 2008 om uur in clubhuis t roefje

6 RESTAURANT-BAR Dagelijks verse vis- en vleesspecialiteiten LA PLAISANTERIE Haven Noordzijde 9, 4318 AB Brouwershaven - tel

7 NOTA BENE 1. Uw clubhuisstrippenkaart 2008 kunt u vanaf eind maart besteden in clubhuis t roefje. 2. TOT 1 JULI 2008-ROOKAFSPRAKEN; WEL ZO SPORTIEF: Op 2 april 2005 heeft de Algemene Ledenvergadering van Watersportvereniging Brouwershaven de volgende rookafspraken gemaakt: a. alle ledenvergaderingen, verenigingsactiviteiten, andere vergaderingen en de jeugdactiviteiten van onze vereniging zijn per definitie altijd rookvrij, ook in clubhuis t roefje ; b. in ons clubhuis worden geen rookwaren verkocht; c. uitsluitend na uur in clubhuis t roefje roken. PER 1 JULI 2008 IS ONS CLUB- HUIS CONFORM WETTELIJK VOORSCHRIFT ROOKVRIJ. Per 1 juli 2008 wordt de hele sportsector tegelijk met de horeca, kunsten cultuursector rookvrij. Roken in alle sportaccommodaties wordt vanaf die datum door de overheid niet meer toegestaan. 3. Afwezigheid tijdens vakantie of weekend altijd melden aan de havenmeester (telefonisch of via marifoon kanaal 31 / briefje in de brievenbus van het havenkantoor). 4. Om vervuiling van schepen en steigers (en ook ratten!) te voorkomen in de haven de meeuwen of eenden niet voeren. Afval alleen in de containers; niet er naast zetten! Zijn alle containers vol, dan s.v.p. uw afval mee naar huis nemen. 5. Bij langdurig parkeren tijdens uw vakantie graag het parkeerterrein in de nabijheid van de nieuwe haven of de brandweerkazerne gebruiken. De markt en de parkeerstroken rond de stadshaven worden in de vakantieperiode gebruikt voor evenementen zoals de kermis en Brouwse Dag. Tijdens uw vakantie wordt uw auto indien deze in de weg staat door de organisatoren van deze evenementen verwijderd. Aan de nieuwe haven s.v.p. efficiënt naast elkaar en in de vakken parkeren. Uw medelid na u heeft dan ook nog een parkeerplaats. 6. U gelieve na gebruik van elektra met de sepkey daadwerkelijk zelf de stroom uit te schakelen (display op gele houder meldt uit en nummer gebruikt stopcontact, lampje (oranjerood) van stopcontact brandt niet meer.) Let op: schakelt u de stroom niet uit bij uw vertrek, dan kunnen derden - op uw kosten! stroom afnemen. Lukt het uitschakelen niet, dan dit melden met kastnummer en nummer stopcontact aan havenmeester. Er mogen geen hangsloten of stekkers

8 8 aan de stopcontacten achter blijven. Uw netsnoer s.v.p. oprollen en aan boord opbergen. Let er op dat u slechts één elektra aansluiting activeert. Voor nadere info over het sepkey systeem zie ook onze website. Het Sep-Key systeem werkt volgens het prepay-concept. U dient (net zoals bij een GSM) tijdig zelf voor voldoende saldo te zorgen en tijdig dit tegoed aan te vullen. 7. Uit de nieuwe gemeentelijke Havenverordening Schouwen-Duiveland 2007 : Artikel 10. Doorvaart bruggen en sluizen (..) 3. Bij de keersluis Brouwershaven hebben uitvarende vaartuigen voorrang wanneer de verkeerslichten niet worden bediend. Artikel 8. Openbare orde, veiligheid, milieu, stads- en dorpsschoon en voorkoming van gevaar, schade of hinder 1. Vaartuigen moeten deugdelijk worden afgemeerd, zodat de vrijheid van het scheepvaartverkeer, de veiligheid van de opvarenden of de veiligheid op het water niet in gevaar wordt gebracht of er schade ontstaat. 2.Niet toegestaan is het: a. aanbrengen van wijzigingen aan steigers en kaden en dergelijke; b. dumpen van (huishoudelijk) afval, olie, de inhoud van chemische toiletten of andere verontreinigingen anders dan in de daarvoor bestemde containers; c. gebruik van onderwaterclosets; d. op de steigers en kaden laten liggen van toebehoren als masten, rondhout, meertouwen en dergelijke.; e. laten uitsteken van onderdelen van het vaartuig of bijboten en dergelijke waardoor gevaar of hinder kan ontstaan; f. ontsteken van open vuur en barbecuen in de haven; g. vissen in de haven; h. sportduiken en zwemmen in de haven en springen van keersluizen en bruggen; i. los laten lopen van honden; j. zeilen en het voeren van zeil binnen het havengebied, met uitzondering van diegene die niet in het bezit is van een voortstuwingsinstallatie; k. harder varen dan 5 km per uur; l. verstoren van de rust; m. ankeren of dreggen; n. ijs te breken met uitzondering van het ijs rond een vaartuig; o. rijden met een (motor)rijwiel op de steigers; p. een vaartuig op te leggen. (.) 5. Iedereen die zich in de havens bevindt, is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen. Bij het niet opvolgen van instructies of het bij herhaling overtreden van deze verordening, kan ontzegging van verder gebruik van de havenfaciliteiten volgen. 6. In geval van storm, brand of enig ander van buitenaf komend onheil is iedereen die in de haven aanwezig is, verplicht hulp te verlenen.

9 Van de redactie In deze editie van de reede vindt u naast het concept jaarverslag 2007, de laatste activiteitenkalender 2008, weer de rubriek Ligplaats?, bijdragen van de KNRM, enige aardige bijdragen van onze leden, een paar praktische artikelen en een reisverslag. Wij vragen uw speciale aandacht voor onze website NL De laatste nieuwtjes betreffende evenementen en links naar webalbums met foto s van de evenementen alsook allerlei interessante links en documenten zijn daar te vinden. Onze website heeft een uitgebreide zogeheten boom structuur. Vanaf de hompage kunt u doorklikken naar vele subpagina s en documenten, veelal in pdf-format. De redactie commissie is bijzonder verheugd dat u regelmatig kopij voor de reede aanlevert. Wij roepen u allen op om een stukje te schrijven voor de reede of voor onze website. Een vakantieverslag of enige technische tips, alle kopij is van harte welkom. Het is uw verenigingsblad. De sluitingsdatum voor de volgende editie is 15 mei Kopij kunt u ook per aanleveren via adres: Voor het afdrukken van (grotere) foto s zijn scherpe en kwalitatief goede opnamen nodig. Indien mogelijk zou u uw digitale camera op de beste fotokwaliteit kunnen instellen. Alleen foto s met bestandsformaat ca 0,8 tot 1 MB per stuk kunnen groter worden afgedrukt. Grote fotobestanden kunt u de redactie het beste toezenden op een CD. We wensen u veel leesplezier! De redactiecommissie

10 T +31 (0) M +31 (0)

11 Activiteitenkalender 2008 zaterdag 15 maart 2008 instructie motoronderhoud bezoek Stads- en Commerciewerf te Zierikzee zaterdag 5 april 2008 ledenvergadering in t roefje om uur na afloop gemeenschappelijke maaltijd (voorinschrijving noodzakelijk, zie convocatie) 1 tot en met 4 mei 2008 Hemelvaart toertocht zaterdag 10 mei 2008 onderlinge zeilwedstrijd vrijdag mei en juni zomeravond-zeilwedstrijden start om uur zondag 24 augustus 2008 Deltacombi jeugdzeilwedstrijden georganiseerd door Stichting de Vlakte van Brouwershaven zaterdag 30 augustus 2008 behendigheidsproef en barbecue zaterdag 13 september 2008 match-zeilen zaterdag 4 oktober 2008 weekendtoertocht zaterdag 1 november 2008 ledenvergadering in t roefje om uur na afloop gemeenschappelijke maaltijd (voorinschrijving noodzakelijk, zie convocatie) zaterdag 15 november 2008 excursie maritiem museum Rotterdam en radarpost Voor informatie over de evenementen kunt u en met de evenementencommissie: Deelname aan evenementen, georganiseerd door Watersportvereniging Brouwershaven, geschiedt altijd geheel op eigen risico. Noch Watersportvereniging Brouwershaven, noch haar bestuur, noch haar evenementen-commissie is aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens deelname aan evenementen in welke vorm en hoe dan ook ontstaan. 11

12 12

13 Jaarverslag 2007 Algemeen Dit jaar bestond Watersportvereniging Brouwershaven 40 jaar. In nauwe samenwerking met de jeugdzeilcommissie organiseerde onze evenementencommissie op 9 juni ons 40 jarig jubileumfeest. Met veel plezier kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd lustrumfeest met bruisende jeugdactiviteiten en demonstraties, een geanimeerde receptie en een spetterende feestavond. Als vereniging hadden we geheel kosteloos onderdak voor ons feest in de loodsen van de winterberging van de gebroeders Van Ast. In 2007 waren er de twee gebruikelijke algemene vergaderingen. Tijdens deze ledenvergaderingen werden de statuten en het huishoudelijk reglement aangepast. In de voorjaarsvergadering werden in ons huishoudelijk reglement bepalingen opgenomen betreffende het onderhouden van het schip. In de najaarsvergadering werden de Statuten en het Huishoudelijk Reglement geactualiseerd. In april was er weer een informele bijeenkomst in ons clubhuis t roefje met onze Duitstalige leden. In oktober was er een bijeenkomst voor de leden over de privatisering van de haven en de toekomst van onze vereniging. 13

14 14 Bestuur In 2007 bestond het bestuur uit Frans Olmer, (voorzitter), Pieter Tielemans (secretaris), Peter van der Sluijs (penningmeester), Henk van der Kouwe, Willem Garschagen en Rob Heijstek (vice-voorzitter). Willem trad af tijdens de najaarsvergadering. Hij is door de algemene ledenvergadering voor een nieuwe termijn benoemd. Financiën De goedgekeurde jaarrekening 2006 en de vastgestelde begroting 2008 geven een beeld van een financieel gezonde vereniging, ook voor de lange termijn. De contributie werd conform het eerder besluit van de Algemene vergadering met een euro verhoogd. De liggelden voor 2008 zijn met 1,8% verhoogd. Lastiger was de verhoging van de contributie 2008 van het watersportverbond. Er was op het moment van onze ALV nog geen voorstel voor de contributie voor Inmiddels is duidelijk dat de contributie aan het Watersportverbond uit gaat komen op 15,52 per rekenlid. Er spelen twee onzekere factoren, de Onroerende Zaakbelasting en de Vennootschapsbelasting. De gemeente heeft ons medegedeeld dat de haven gewaardeerd gaat worden en dat dit tot een aanslag Onroerende Zaakbelasting voor het gebruik in 2007 en volgende jaren zal leiden. De resultaten van de waardering worden afgewacht De Belastingdienst Zuidwest / Kantoor Goes is van mening dat onze vereniging belastingplichtig is voor de vennootschapbelasting. Samen met het Watersportverbond is in mei overleg gevoerd met functionarissen van de belastingdienst. In januari 2008 wordt dit overleg samen met de directie van de kennisgroep en vertegenwoordigers van NOCNSF voortgezet. Inmiddels heeft de Tweede Kamer de staatssecretaris van financiën bij motie gevraagd nader te onderzoeken of alle sportverenigingen in Nederland de status van Algemeen nut beogende instelling (ANBI) kunnen krijgen. Op initiatief van het Watersportverbond werd overleg gevoerd met een aantal watersportverenigingen over ervaringen met BTW en vennootschapsbelasting. Watersportverbond In het najaar van 2006 bleek dat de financiële positie van het Watersportverbond ernstig was aangetast en een extra kapitaalinjectie in 2007 noodzakelijk was. Door de Algemene ledenvergadering van het Watersportverbond was besloten om de contributie voor 2007 te verhogen tot EUR 11,52 per lid en tot een eenmalige bijdrage in 2007 van EUR 7 per lid, EUR 4 te betalen in februari 2007 en EUR 3 in september Tijdens de voorjaarsvergadering van het Watersportverbond op dinsdagavond 8 mei 2007 is groen licht gegeven aan het bestuur om te komen tot een effectieve organisatievorm van het Watersporterbond. Zeer veel direct betrokkenen en vrijwilligers zijn hiermee aan de slag gegaan en dat heeft ertoe geleid dat er op deze vergadering een transparante, productgerichte organisatie werd gepresenteerd, bestaande uit drie hoofdsectoren Toervaren, Topsport en Wedstrijdsport. De jaarplannen van deze sectoren zijn inmiddels door de ledenvergadering van het Watersportverbond goedgekeurd.

15 Ledenraadcommissie In de ledenraadcommissie hebben zitting: de heer P.J. Huijbrecht, de heer H.H.A.M. Janssen, en de heer F.W. Ridderhof. De heer H.H.A.M. Janssen werd tijdens de voorjaarsvergadering benoemd. In 2007 werd twee keer beroep ingesteld en één keer een klacht ingediend bij de ledenraadcommissie. Tevens adviseerde de ledenraadcie bij het actualiseren van onze statuten en huishoudelijk reglement. Redactiecommissie De redactiecommissie van het clubblad de reede bestond in 2006 uit Pieter Tielemans, Pieter Hellingman, Anneke de Groot en de heer René de Groot. Voor ons clubblad de reede is bij TNT post een zogeheten periodieken-vergunning aangevraagd. De portikosten voor de verzending aan leden in het binnenland kunnen aldus ongeveer worden gehalveerd. Ook kan worden bespaard door de uitnodigingen voor de ledenvergaderingen als een bijlage bij ons clubblad te verzenden. In het clubblad kwam een nieuwe rubriek Ligplaats? Deze valt bij vele leden in de smaak. Gelukkig zonden ook dit jaar weer veel leden bijdragen en artikelen voor het clubblad in. De redactiecommissie onderhield ook dit jaar de website van de vereniging www. wvbrouwershaven.nl. Deze werd weer uitgebreid en kreeg nog weer meer links naar interessante websites. Ook zijn vele webalbums met foto s van evenementen te benaderen. De website werd in 2007 weer meer bezocht. Ook kreeg de website een afzonderlijke lustrum pagina! 2007 Watersportvereniging Brouwershaven - 40! met allerlei gegevens, programma s en foto s betreffende het lustrumfeest. Lid John Frencken, in het dagelijks leven uitgever, gaf begin juni een jubileum glossy uit (die voorafgaand aan het jubileumfeest per post aan alle leden is toezonden) met tal van wetenswaardigheden en interviews over 40 jaar Watersportvereniging Brouwershaven. De redactie commissie verzorgde enige interviews met grondleggers van onze vereniging in dit jubileumblad. Evenementencommissie De evenementencommissie bestond in 2007 uit Peter van der Sluijs, Joachim Beyer en mevrouw Heidi Beyer, Henk van der Kouwe, Henk Markenstein, Hans en Tineke Laros en Jan en Wilma Walthuis. De heer Henk Markenstein heeft in het najaar zijn werkzaamheden voor de evenementencommissie beëindigd. De evenementencommissie is er ook in 2007 weer in geslaagd om - naast een uitermate geslaagd lustrumfeest - tevens een keur van gezellige en zeer geslaagde verenigingsevenementen te organiseren: 17 februari excursie watersportbedrijven Brouwershaven en Brouws museum 15

16 16 17 maart instructie EHBO, onderkoeling en AED in t roefje, in samenwerking met dokter Roth, huisarts te Brouwershaven 5 mei onderlinge zeilwedstrijd mei toertocht naar Neeltje Jans en Burghsluis 25 augustus barbecue met behendigheidstocht 8 september match-zeilen 29 september weekend toertocht naar Yerseke 15 oktober excursie naar Goeree Diverse links naar webalbums met foto s van deze evenementen vindt u op onze website. Jeugdzeilcommissie De jeugdzeilcommissie ging in 2007 met volle inzet groot enthousiasme verder. Zij bestaat uit de leden Willem Garschagen, Rob Heijstek, Marloes Heijstek, Aad van Poelgeest Norbert Tromp en Cees Sprengelmeijer en werd bijgestaan door een schare van vrijwilligers en ouders. Het vorig jaar geïntroduceerde jeugdlidmaatschap is een groot succes. Dit

17 jaar hadden we meer dan 40 jeugdleden. Omdat er niet voldoende begeleiding beschikbaar was, is tijdelijk een ledenstop voor jeugdleden-beginners ingesteld. De Randmeer Jacob Cats is in 2007 weer veel gebruikt. We hielpen met de Stichting de Vlakte van Brouwershaven de Deltacombi jeugdzeilwedstrijden organiseren op 19 augustus. Deze wedstrijden voor jeugdleden van diverse watersportverenigingen waren een groot succes. Het enthousiasme van de kinderen voor het zeilen is geweldig leuk om te ervaren. Een aantal van onze jeugdzeilers heeft dit jaar na de opleiding binnen onze vereniging en een kritische beoordeling door CWO-beoordelingsgemachtigde Willem Garschagen CWO1 en zelfs enige CWO 2 diploma s behaald. 17

18 De jeugdzeilcommissie wil zich in 2008 gaan ontpoppen als zeilcommissie en op een aantal vrijdagen in mei en juni avondwedstrijden gaan organiseren Clubhuis t roefje Ons clubhuis is dit jaar voorzien van twee extra openslaande dakramen. Hierdoor is het er veel lichter en is de ventilatie nu uitstekend. De keuken heeft recent een technische update gehad. De realisatie van sanitair in de benedenberging is in verband met de ophanden zijnde privatisering van de haven uitgesteld. De exploitatie van bar en keuken van ons clubhuis geschiedde ook dit jaar onder supervisie van Suzanne van Restaurant De Brouwerie. Suzanne meldde ons dat zij - na een extra termijn van een jaar - per 1 januari 2008 de exploitatie graag aan een ander wenste over te dragen. Het betuur meldde deze vacature aan de leden, hetgeen er toe leidde dat per 1 januari 2008 de exploitatie van bar en keuken van ons clubhuis is overgenomen door de heer Jan van Harinxma. Haven In de haven werden in de loop van het jaar diverse steigerdelen vervangen en zijn nieuwe meerringen bijgeplaatst. Met de havenmeester en gemeente werd geregeld overlegd over lopende zaken. De Gemeente Schouwen-Duiveland heeft de roestvast stalen noodtrappen in onze haven (en in de andere havens van Schouwen-Duiveland) tijdelijk verwijderd. De lassen van deze trappen bleken niet bestand tegen het zoute water. Er wordt momenteel gestudeerd op een alternatief. Met het oog op de veiligheid in de haven is verzocht om de zwemtrap op uw schip zo te bevestigen dat deze ook door een markt 1 brouwershaven

19 drenkeling (in het water) uitgeklapt kan worden, of de trap tijdens verblijf in de haven in het water te laten hangen. Onze haven beschikt sedert mei van dit jaar over WiFi Internet. In de haven kan men met een laptop contact leggen met het Internet om te verzenden en te ontvangen, weerberichten te bekijken, e.d. Voor het gebruik van dit WiFi netwerk is een (maandelijks wisselende) inlogcode nodig, die - zonder kosten verkrijgbaar is op het havenkantoor en in ons clubhuis t roefje. De afrekening van het elektraverbruik tussen onze vereniging de gemeente verloopt nog altijd stroef. Dit komt door de software. Door de gemeente wordt met de leverancier overleg gevoerd over een oplossing. Overleg met gemeente Door de Gemeenteraad is in 2007 besloten dat de exploitatie van jachthavens geen gemeentelijke kerntaak is. Door de gemeente wordt een studie gedaan naar de mogelijke effecten van de privatisering van de jachthavens van Scharendijke en Brouwershaven. Inmiddels is er door de gemeente een onderzoeksopdracht verstrekt aan de Grontmij. Dit onderzoek zou voor de zomer van 2008 moeten zijn afgerond. Ook het bestuur heeft de mogelijke effecten van een privatisering geïnventariseerd en in oktober in een bijeenkomst daarover met de leden belegd. Stadsraad Brouwershaven De Stadsraad Brouwershaven regelde mede met onze financiële ondersteuning - voor Brouwershaven twee defibrillatoren (AED). Eén daarvan vindt u in het rode kastje aan het sanitairgebouw bij de L-steiger. Overleg met Prowonec De planvorming inzake Innovation Island was onderwerp van een informatief overleg met vertegenwoordigers van Prowonec B.V., de combinatie van Zeeuwse aannemers. Overleg met Rijkswaterstaat We namen deel aan een zogeheten dialoogcessie georganiseerd door Rijkswaterstaat over het op termijn op afstand bedienen van sluizen en bruggen in Zeeland. Dit gaat voor een aantal kleinere sluizen (waaronder die van Bruinisse) zijn beslag krijgen in Deze bediening is er dan wel 24 uur per dag. De veiligheid wordt gegarandeerd. Overleg met Watersportvereniging Sint-Annaland Met het dagelijks bestuur van Watersportvereniging Sint-Annaland werden ervaringen uitgewisseld over privatisering en tal van bestuurlijke zaken. Dit soort gesprekken zullen wij periodiek met hen voeren. Al met al was 2007 weer een intensief jaar. De doorgevoerde beleidsmatige aanpassingen waarborgen continuïteit voor de toekomst van onze vereniging en de jachthaven van Brouwershaven. Pieter Tielemans secretaris Frans Olmer voorzitter 19

20 Winterklus 20 Douwe IJkema a.b. SY Amplitude De strijd tegen de aangroei is weer begonnen, onze schepen worden weer ontdaan van kokkels, schelpen, en ander zeebanket en worden weer van een nieuwe laag antfouling voorzien. Koning Winter (voor zover hij nog aan de macht is) maakt de dienst weer uit. Toch hebben we het winterseizoen nodig om al onze wensen en verbeteringen toe te passen, nieuwe meters, wijnkoelers, plotters, schroeven, anodes te monteren en dromen van reizen welke we het nieuwe seizoen hopen te maken. Bij zo n droomreis, we waren op weg naar de Oostzee, liepen we Texel aan. De stroom gierde het Mastgat in, dus de reis was aardig gepland. Vlak voor de haven van Oude Schild wilden we de nieuwe, pas geplaatste motor starten... Hoe we ook probeerden, hij sloeg niet aan! Na het nodige sleutelwerk bleek er een stukje tempex in de brandstofleiding te zitten. Bij sommige schepen, ook die van ons, zit de tank diep in de kiel gebouwd en moet je minstens een kwartier met verkrampte vingers pompen om de olie voor het filter te krijgen. Al pompende op de woelige baren bracht mij dat op het idee voor de volgende winterklus, een rubberen knijpbal in de olieleiding te monteren zodat het oppompen nu nog maar een fractie duurt. Inmiddels waren we op onze tocht bijna op Terschelling beland, zodat we nog 2 uur op de motor tegen de stroom terug naar Oude Schild moesten ploegen.

21 Eerste verdedigingslinie René de Groot U zult zeggen wat is dat nou, wat hebben wij daar mee te maken. Gelezen in de laatste uitgave van het blad Zeilen: Onze eerste verdedigingslinie tegen terrorisme ligt overzees, in de havens en vliegvelden van andere landen, waar mensen beginnen aan hun reis naar ons land. En om ons te beschermen op de plekken waar het gevaar het groots is, geloof ik dat het tijd is om haast te maken met onze plannen, weg van ouderwetse en papiergebaseerde systemen en overstappen naar een realtime monitoring systeem. De weg voorwaarts is het elektronisch screenen van alle passagiers die ons land in- en uit willen via havens en vliegvelden. Zodat van terrorisme verdachte mensen geïdentificeerd en gestopt kunnen worden voordat ze ons land bereiken. Na een analyse van de bestaande anti-terrorisme screening zal de minister van Binnenlandse Zaken het bestaande e-borderssysteem verbeteren. Zodat het alle passagiersinformatie bevat die nodig is om terroristen, criminelen en illegale immigranten te volgen en te onderscheppen. Dit sprak Gordon Brown, premier van het Verenigd Koninkrijk, tot het parlement. Of een zeiltochtje of vakantie naar Engeland zo leuk blijft als nu, is te bezien, (om nog niet te spreken van de absurde havengelden). Want wat is het geval. Vanaf 2010 is het voor iedere zeiler verplicht zich te melden als hij/zij een tocht overzee maakt. Van te voren een lijst invullen met alle gegevens van je jacht, de opvarenden en de spullen aan boord, enzovoorts, en dat moet alles via het Internet. Volgens de Engelse Home Office is deze maatregel bedoeld om het hoofd te bieden aan de toenemende dreiging van terrorisme, georganiseerde misdaad en de instroom van illegalen. Dus voor je vertrekt een internetcafé opzoeken of met je laptop internetten. Is zeilen nog leuk? Uiteraard een volmondig: Ja. Maar waar gaat dit heen met zulke regeltjes, papieroorlog, iedereen weet alles over iedereen. Maar ik zeg u: Wij gingen al niet veel naar Engeland, maar over twee jaar helemaal nooit meer!! Dit is wel persoonlijk, maar hier word ik toch erg verdrietig van. 21

22 Kapot gerepareerd gereedschap, reserveonderdelen en een aardige monteur Michelle Blaauw - KNRM 22 Natuurlijk wil iedere schipper zijn schip goed in orde hebben. Nu heeft een schip zoveel aspecten, dat het nauwelijks te verwachten is, dat u als eigenaar van een boot, van welk type dan ook, in staat zult zijn om alle kanten van uw boot door en door te kennen. Het is al fantastisch als u de werking van de meeste installaties en instrumenten globaal kent en ongeveer kunt nagaan wat er stuk zou kunnen zijn. Maar om ook alles te kunnen repareren mag u wel een professional in de jachtbouw zijn. Het zwakke punt bij watersporters is natuurlijk het gebrek aan vaaruren. Hebt u wel eens een schatting gemaakt van het aantal dagen dat u aan boord doorbrengt? In de zes of zeven maanden dat de boot vaarklaar ligt, komt u met zestig dagen hoog uit. De kans dat er in die tijd iets stuk gaat, is niet zo heel groot. U krijgt dus niet zo vaak de gelegenheid om uw kundigheid te beproeven. Dan is het logisch, dat je geen routine in het doen van reparaties opdoet. Dan is het zaak je grenzen te kennen en voor specialistische klussen een beroep te doen op de specialist. Hebt u daar geen geld voor, dan is er misschien met ruildiensten een afspraak te maken met iemand in uw jachthaven: u leent uw kaarten van de Oostzee uit en de ander verwisselt uw filters en impeller. Want het kan zo maar zijn dat het niet lukt om na de reparatie de boel weer goed in elkaar te zetten. Voor je het weet lig je anderhalve dag op een monteur te wachten nadat je de brandstoffilters hebt vervangen. Als je dan de motor niet ontlucht krijgt heeft een monteur ook een paar uur nodig om te ontdekken dat bijvoorbeeld de afsluiting van het groffilter niet afdoende is. En passant leer je ook nog een paar termen technisch buitenlands. Daar zit je dan: je begint in een situatie waarin alles het nog doet en na een half uur heb je je motor kapot gerepareerd: niets is echt stuk, maar je motor is wel onbruikbaar. Reddingbootbemanningen hebben in de afgelopen decennia ook ervaren, dat er

23 steeds meer apparatuur aan boord is, die niet meer door amateurs kan worden gerepareerd of onderhouden. Nu is de elektronica aan boord van een reddingboot wel heel geavanceerd en over het algemeen wat uitgebreider dan op het gemiddelde plezierbootje. Gevoelig dus en moeilijker zelf te repareren. Bij de KNRM begrijpen we ook heel goed, dat u geen specialist op ieder gebied kunt zijn. Houdt u zich bij de overzichtelijke klussen, dan kunt u al veel ellende voorkomen. De precieze dingen laat u dan aan de specialisten over. De conclusie mag duidelijk zijn: wij eenvoudige vrijetijdsschippers kunnen niet alles en dat hoeft ook niet. Je grenzen kennen vraagt soms al genoeg handigheid 23

24 Ligplaats? 24 Ligplaats? E10 Wie? Francis Coosemans Wat voor een boot? Zeiljacht Etap 32S Naam? Allegria Soort zeilen? Grootzeil / rolgenua / stormfok / halfwinder Ik vaar al sinds: In 1979 heb ik leren zeilen met een Caravelle en een Oranjeplaat. Daarna volgden een Schakel, een Randmeer, een Etap 23, een Etap 30 en nu een Etap32S. Hoe lang al lid? 17 jaar. Samenstelling bemanning? Ik ben solozeiler omdat Jacqueline, mijn echtgenote, wel houdt van bloemen en tuinen, maar niet van water. Toervaarder/ wedstrijdzeiler? Toeren van de vroege lente tot de late herfst.

25 Ik heb een ligpaats in Brouwershaven aan de Grevelingen en ben lid van Watersportvereniging Brouwershaven omdat: De Grevelingen een prachtig meer is, ideaal voor een solozeiler en omdat je in Brouwershaven alle faciliteiten hebt voor de boot en de mens en ook omdat ik me thuis voel in onze vereniging. Favoriete vakantiebestemming? Zeeland Ik zou graag een keer mee zeilen met: De Eendracht (richting Antarctica) Echt onmisbaar aan boord vind ik: De automatische piloot (mijn zeilmaat tijdens moeilijke momenten) En buiten boord : de Nauticatch, een BH ( boothouder ) die mij helpt bij het in- en uitvaren van de box. Een leven zonder boot is als: Leven zonder een gezonde kick. Mijn ideale schip is of zou zijn: Etap 32S DE CHINESE LANGE MUUR Markt 15, 4318 AE Brouwershaven Telefoon V o o r v e r j a a r d a g e n, b r u i l o f t e n e n pa r t y- s e r v i c e. Het is ook mogelijk uw bestellingen telefonisch op te geven. (Het gehele jaar geopend dagelijks van uur). 25

26 De Wedstrijden Addy Quartel Dat Jan Ketting met zijn Mariholm 26 De Marie in de clubwedstrijden van 5 mei 2007 een verrassende (gedeelde) 1e plaats veroverde (met Hans Padmos) bleek later toch niet zo n grote surprise. Ook zijn deelname, als nieuwkomer, in de Grevelingen Cup was zeer succesvol. In het laatste zomer-wedstrijd weekend, werd de Marie zaterdag 3e in en super lichtweer race, en zondag zelfs 1e in een dikke bries.(af en toe ruim 5!) In de eerste wedstrijd van de Grevelingen Wintercup was Jan opnieuw succesvol. Met windcondities van 4 tot 5 Beaufort werd de Marie keurig 2e in een veld van 17 schepen in zijn klasse. Ook in het komende seizoen is Jan Ketting van plan acte de presence te geven in het wedstrijd-gebeuren. De voorbereidingen zijn al in volle gang. 26

27 KOMBUIS SPAM à la carte Tijdens de tweede wereldoorlog werd varkensvlees op een bepaalde manier toebereid en ingeblikt. Deze bereiding stond bekend als spam en is door de fabrikant ook geregistreerd onder de merknaam SPAM. Tot op de dag van vandaag wordt dit product aangeboden in een rechthoekig blikje dat geopend moet worden met de meegeleverde sleutel. U vindt het in de supermarkt bij de vleesconserven onder de naam Luncheon Meat. In de bootjeswereld is het volgens mij zeer bekend als laatste redmiddel, wanneer er niets anders meer uit de kombuis komt. Voor wie het niet kent of vergeten is geef ik het recept van: Spam met kerriesaus. Voor 2 personenen: 1 kop (zilvervlies)rijst 2 kop water 1 blik ananasstukjes 1 zakje kerriesaus 1 blik luncheon meat 1 eetlepel bloem margarine of olie om te bakken Rijst koken op de scheepsmanier, dat wil zeggen bij het ontbijt water aan de kook brengen en daar de rijst in gooien. Let op: 2 kopjes water op 1 kopje rijst. Ongeveer 10 minuten zachtjes laten koken en dan het deksel op de pan vastbinden, een grote handdoek of een dikke krant om de pan wikkelen en het geheel in de slaapzak of onder het dekbed te rusten leggen. s Avonds is het prima (nog steeds flink warme) rijst. Uit een half liter blikje ananasstukjes het sap in een pannetje gieten en met water aanvullen tot de vereiste hoeveelheid vloeistof is bereikt die nodig is voor het toebereiden van de kerriesaus, zie hiervoor de verpakking. Het spamblikje openen en het vlees in dobbelstenen snijden. De blokjes omschudden met een opgehoopte eetlepel bloem en zachtjes bakken in de koekenpan. Als de blokjes bruine plekjes beginnen te tonen de ananasstukjes toevoegen en enkele minuten meebakken. Rijst op het bord scheppen en bedekken met het vlees en de saus. Eet smakelijk. Uit: Bootbits - de digitale nieuwsbrief van de HCC Watersport Gebruikersgroep, Nummer 57 - oktober

28 Schroefasveiligheid Karel Fros, Nederlansche Vereniging van Kustzeilers 28 Als je leest over het vergaan van het jacht Angelique, word je aan het denken gezet. Je vraagt je af of zoiets met je eigen schip ook kan gebeuren. Door de aard van mijn werkzaamheden had ik wel eens te maken met losgeraakte schroefassen; daardoor kan ik een aantal tips geven om het risico van verlies van de schroefas, of schade aan schroefraam, scheg of roer te voorkomen. 1. In geval van een klemkoppeling als verbinding tussen keerkoppeling en schroefas is het absoluut noodzakelijk zelfborgende moeren te gebruiken en alle bouten en moeren te borgen met een type Locktite dat niet verhit hoeft te worden, als het nodig is de moeren los te nemen. 2. In de zijde van de klemkoppeling kan een borgschroef worden geplaatst, de schroefas moet na montage iets worden ingeboord en ook deze schroef moet met Locktite worden geborgd. 3. In plaats van een borgschroef kan ook een gaatje door klemkoppeling en schroefas worden geboord; in dit gaatje zetten we een z.g. rolpen, een tapse pen of een splitpen. 4. De simpelste en goedkoopste manier om te voorkomen dat de schroefas eruit valt is direct na de koppeling één of twee slangklemmen om de schroefas te doen en deze stevig vast te draaien. Indien een Volvo Seal gebruikt wordt als asafdichting, kan men ter voorkoming van beschadiging daarvan, beter een zinken asanode als stopper toepassen. Onnodig te vermelden, dat zo n anode binnen niet als zodanig dienst doet, hij kan dus niet wegteren en los van de as komen.

29 5. De volgens mij beste beveiliging is de montage van een axiale schroefasafdichting. Hiermee snijdt het mes aan meerdere kanten: Omdat het ene deel van de afdichting om de as geklemd zit kan de schroefas er niet meer vandoor gaan, zo n afdichting is watergesmeerd maar lekt absoluut niet, de weerstand van de afdichting is minimaal en de afdichting slijt niet in de schroefas. Voorbeelden zijn de Hollex seal en de Deep Sea Seal. Met de laatste heb ik veel ervaring, ik heb een twintigtal bij klanten gemonteerd en vaar er zelf ook mee. Mijn in 1992 gemonteerde seal heb ik vorig jaar vervangen omdat de levensduur van het rubber erop zou zitten. Echter, het rubber ziet er nog steeds uit als nieuw en vertoont geen barstjes en het loopvlak van keramisch materiaal op gesinterd brons vertoont minimale slijtage. Dit seal heeft ca 3500 draaiuren gemaakt. Het in het verhaal over de Angelique gegeven advies om de schroefasanode voor de uithouder te plaatsen, geeft geen garantie dat de schroefas in de koker blijft als hij loskomt. Anodes worden opgeofferd en het is goed mogelijk dat hij los op de as komt te zitten. Bovendien wordt de afstand tussen schroef en anode te groot, waardoor de bescherming vermindert. 29

30 HELIKOPTER ASSISTENTIE OP ZEE 30 Tijdens een reddingactie kan het voorkomen dat u in een situatie komt waarin hulp van derden onontbeerlijk is. Als een dergelijke situatie zich voordoet op een grote afstand van de kust, dan wordt deze hulp in veel gevallen verleend m.b.v. een SAR helikopter. In dit artikel worden een aantal vaste procedures besproken: 1. Hoe kunt u VHF/marifoon contact onderhouden met de helikopter. 2. Veiligheidsmaatregelen welke u aan boord moet nemen bij helikopter assistentie. 3. Procedure afspraken tussen reddingboot en helikopter. 1. VHF contact met helikopter: De reddingboot zal in de regel altijd via VHF kanaal 67 contact onderhouden met de helikopter. Tijdens de hoist operatie gelieve geen VHF contact maken. De vliegers concentreren zich dan op het vaartuig onder de heli en er is dan eigenlijk geen gelegenheid om via de VHF te communiceren. Zodra de heli weer weg vliegt om de volgende stap van de operatie te starten is VHF contact weer mogelijk. 2. Veiligheidsmaatregelen aan boord bij helikopter assistentie. Voordat de helikopter boven uw schip arriveert, is het, zowel voor uw eigen veiligheid als voor de veiligheid van de heli-

31 kopter noodzakelijk dat u goede aandacht besteed aan de volgende punten: a. Zorg dat alles wat los aan dek ligt wordt verwijderd of goed wordt vastgezet. Door de zeer harde wind, welke door de hoofdrotor van de helikopter wordt opgewekt (=downwash) kunnen los liggende materialen opwaaien en ernstige verwondingen of schades veroorzaken. b. Let er op dat alle luiken en/of bergruimtes goed afgesloten zijn. c. Draag iets van gehoorbescherming (b.v.watjes ) d. Laat alle personen welke aan dek zijn een overlevingspak met reddingvest dragen. Het verdient aanbeveling om de te evacueren persoon of personen uit te rusten met een niet automatisch reddingvest. e. Alle klapbare antennes ( indien mogelijk) neerklappen. Lange uitstekende delen zouden de vliegers kunnen hinderen bij het naderen van de reddingboot. f. Radar uit. De kabel van de hijslier of de begeleidingslijn kan in een draaiende scanner verstrikt raken. 3. Procedure afspraken tussen reddingboot en helikopter. Het is om vliegtechnische redenen noodzakelijk dat wanneer een helikopter stil hangt, de helikopter met de neus in de wind hangt. Gelet op deze beperking, is het van groot belang dat u een goede koers gaat varen om dit ook mogelijk te maken. De te varen koers moet zodanig zijn dat de wind over rood (BB) 30 graden binnen komt. Tevens verdient het aanbeveling om wat voorwaartse snelheid te houden. Dit geeft een betere richting stabiliteit. (zie fig. 1) Als u vervolgens door de helikopter bemanning bent gelokaliseerd, zal de helikopter in de meeste gevallen een rondje over uw schip vliegen dit i.v.m. de navigatie apparatuur in de helikopter en tevens zal de bemanning tijdens deze ronde overleggen op welke wijze zij de operatie zullen gaan uitvoeren. Zeker bij het evacueren vanaf zeiljachten, kunt u de navolgende werkwijze verwachten. Als eerste zal de helikopterbemanning een assistentielijn met zandzak bij u aan dek brengen (hiline ). Pak deze lijn aan en haal de lijn zoveel mogelijk binnenboord. Vervolgens zal de helikopter iets naar links uitvliegen om op die wijze vrij te blijven van slingerende masten of antennes. (zie tek. 3) 31

32 T LOEFJE SUITS YOU! ALSO TECH GEAR: GAASTRA, PAUL&SHARK, SLAM, MUSTO, ETC. T T LOEFJE WATERSPORT NIEUWE HAVEN 1-3 ZIERIKZEE T S 32

33 Als de helikopter in deze positie is aangekomen zal als eerste de helikopterredder naar beneden komen. (zie fig. 4) Laat de helikopterredder recht onder de helikopter naar beneden komen tot dat hij ongeveer vijf meter boven het water komt. Op dat moment kunt u de helikopterredder naar binnen trekken. (zie fig. 5) Vanaf het moment dat de helikopterredder aan boord is zal de helikopterredder de leiding van de operatie op zich nemen waarbij hij zeker uw assistentie nodig zal hebben. Vervolgens zal, in geval van een medische evacuatie, een arts worden neergelaten. Als de arts eenmaal aan boord is, zal de helikopter van uw schip weg vliegen en op enige afstand wachten tot dat de arts heeft besloten op welke wijze de patiënt kan worden vervoerd. Deze beslissing wordt vervolgens door de helikopterredder aan de helikopterbemanning doorgegeven waarna de helikopter terug keert om b.v. een brancard bij u aan boord af te zetten. Voordat de patiënt wordt opgehesen, zal eerst de arts worden opgehaald. Nadat de arts weer aan boord van de helikopter is, zal de te evacueren persoon of personen worden opgehesen. Dit ophijsen kan zowel d.m.v een hijssling als door middel van een brancard geschieden. Eventueel zal de helikopterredder gelijktijdig met de patiënt worden opgehesen. (z.g. dubbel lift methode) Nadat zowel de te evacueren persoon of personen en de helikopterredder aan boord van de helikopter zijn terug gekeerd zal tot slot de z.g. assistentielijn worden binnen gehaald. Tot slot nog een aantal belangrijke aandachtspunten: a. Zet nimmer lijnen welke vanuit de helikopter worden neergelaten vast aan uw schip. b. Volg de aanwijzingen van de helikopterredder op, hij is op de hoogte van alle te volgen procedures. c. Hangende in de hijssling altijd de armen strak langs het lichaam houden en de benen tegen elkaar aan. Niet zwaaien, niet vasthouden aan de hijshaak. Alles gaat vanzelf, zelf dus niets doen. KNRM Operationele Dienst 33

34 De avonturen van de Nije Faam 34 Ons lid Mariëtta van Bakel vaart samen met partner Paul Kamstra op de Nije Faam, een ketch van het merk Germania 40. Zij maken een wereldreis van vijf jaar. Uit hun nieuwsbrieven volgt een deel van hun belevenissen van het vertrek tot Porto in Portugal. Meer informatie vindt u op (redactie) Mariëtta In de laptopwinkel stonden ook fototoestellen. Ik had me al georiënteerd op een vervanging van mijn gejatte digitale camera en hier zag ik een wel heel aantrekkelijke aanbod. Snel beslist. Zullen we ook een videocamera kopen? Dan kunnen we iets meer actie vastleggen dan op een Nije Faam foto. In het mandje ermee. En nu maar hopen dat de pinautomaat alles accepteert. Gelukkig. De handleidingen van alle nieuw verworven apparaten liggen op mijn nachtkastje. Mocht ik eens wakker liggen dan kan ik mijn tijd nuttig besteden. Op mijn werk ben ik druk bezig alles netjes af te werken zodat mijn opvolger niet teveel hoeft te puzzelen. Graag wil ik nog alle ouders van de kinderen spreken om mijn bevindingen te vertellen. Af en toe loop ik onverwacht een andere klas in, waar me dan snel duidelijk gemaakt wordt dat ik niet welkom ben. Zouden ze iets van plan zijn voor mijn afscheid? In Tilburg heb ik met mijn zuster Annemiek nog eens mijn appartement bezocht. Het is nu in de verhuur. Het ziet ernaar uit dat deze huurder een poos blijft, maar je weet het nooit, misschien zal Annemiek nog eens op zoek moeten naar een andere. Al mijn spullen, die in Paul s huis stonden en niet mee gaan op wereldreis, zijn bij mijn zuster ondergebracht. Ik ben wel een boffert met zo n kanjer van een zuster. Regelmatig nemen

35 we al afscheid van mensen, die we niet meer gaan zien. We proberen er steeds voldoende tijd voor uit te trekken. Het helpt allemaal mee aan het gevoel dat het vertrek werkelijk dichterbij komt, maar 29 april lijkt nog steeds ver weg. Het is zover Het afscheid op school is geweest. Paul en ik werden door piraten geboeid en op het toneel geslingerd. Daar hebben 160 kinderen ons een daverend vaarwelfeest gegeven. Met muziek van expeditie Robinson moesten Paul en ik een test van bekwaamheid afleggen. Leg maar eens uit wat stuur- en bakboord is, wat voor een maat een vadem is, wat voor watergeluiden er belangrijk zijn, waarvoor is een boei, een misthoorn en de scheepsbel. En na de vele gedichten, zeemansliederen over meisjes die loos waren, avonturen van Pipeloentje en het dondert en het bliksemt meters bier kwam het afscheid nemen van de collega s, die ik en passant nog wat voor mij overbodige boeken in de maag gesplitst heb. Je vindt vele manieren om van je rotzooi af te komen. Het afscheid van de vrienden, kennissen en wat familie in het clubhuis van de watersportvereniging de Golfbreker in Zaltbommel is geweest. Het voelde als een warme deken om ons heen. Nagenoeg iedereen was gekomen om nog een woordje te zeggen, een hart onder de riem te steken en ons te bevaderen en/of te bemoederen. Over die warme deken gesproken. Mijn zuster heeft in het geniep al mijn vrienden, mijn familieleden, collega s, koorleden en mijn aanleun familie aan het werk gezet. Iedereen heeft een stukje voor een deken gemaakt en Annemiek heeft al die kunstwerkjes tot een prachtige lappendeken gecomponeerd. Die sprei over ons bed zal ons lang doen herinneren aan iedereen. We zijn zondag 17 april om twee uur vertrokken uit Zaltbommel en na een nachtelijke tocht door Amsterdam zijn we woensdag aangekomen in Volendam. Hier wordt deze week nog een kuiptent gemaakt. We liggen met de boot aan een promenadekade, waar steeds busladingen Japanners, Amerikanen, en andere toeristen voorbij komen. Onze boot is nog nooit zo vaak gefotografeerd. Of zouden ze al die Hollandse geveltjes op de gevoelige plaat zetten? Nu is nog precies een week voor we onze moeders echt vaarwel gaan zeggen. Niet leuk. Maar het verlangen naar de horizon trekt toch harder. En het gaat toch om grenzen verleggen? Niet vergeten: 11 e gebod: gij zult genieten. 29 April was het afscheid in IJmuiden. Dat was gepland. De hele familie zou op komen draven. Menigeen had er een snip- 35

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven 2007 3/4 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs, 0111-692309 Algemeen lid :

Nadere informatie

clubblad Jaargang Nummer

clubblad Jaargang Nummer clubblad Jaargang Nummer 2009 4 Watersportvereniging Brouwershaven 2009 4 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs,

Nadere informatie

clubblad Jaargang Nummer

clubblad Jaargang Nummer clubblad Jaargang Nummer 2009 3 Watersportvereniging Brouwershaven 2009 3 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs,

Nadere informatie

clubblad Jaargang Nummer 2013 3/4

clubblad Jaargang Nummer 2013 3/4 clubblad Jaargang Nummer 2013 3/4 Watersportvereniging Brouwershaven 2013 3/4 bestuur Voorzitter : R.J. Heijstek, 078-6172181 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der

Nadere informatie

Clubblad. juli 2006. 1961-2006 45 jaar WSV Haringvliet. WSV HARINGVLIET www.wsvharingvliet.nl 1

Clubblad. juli 2006. 1961-2006 45 jaar WSV Haringvliet. WSV HARINGVLIET www.wsvharingvliet.nl 1 Clubblad 141 juli 2006 Het Bestek Officieel orgaan van: WSV-Haringvliet te Hellevoetsluis aangesloten bij Het Watersportverbond Correspondentieadres: Postbus 26, 3220 AA Hellevoetsluis Bankrekening 50

Nadere informatie

UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 4 BESTUURSMEDEDELINGEN VERENIGINGSNIEUWS 5 ZEEMANSCHAP EN NAVIGATIE 6 PLANOLOGIE 12 LEDENADMINISTRATIE 14

UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 4 BESTUURSMEDEDELINGEN VERENIGINGSNIEUWS 5 ZEEMANSCHAP EN NAVIGATIE 6 PLANOLOGIE 12 LEDENADMINISTRATIE 14 oktober 2001 30e jaargang Uitgave van de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers. Verschijnt 7x per jaar. ISSN 1384-9492 NEDERLANDSE VERENIGING VAN TOERZEILERS SECRETARIS: A.W. de Ruyter van Steveninck,

Nadere informatie

50 jaar WSVW. Jubileumkrant

50 jaar WSVW. Jubileumkrant 50 jaar WSVW Jubileumkrant 2 1961-2011 50 jaar WSVW Jubileumkrant Colofon Deze Jubileumkrant is een éénmalige uitgave ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de WSVW opgericht op 13 maart 1961, in

Nadere informatie

Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld

Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld Scharminkel Colofon Jaargang 32 N o 2-2012 Krant nummer 129 Dagelijks bestuur Voorzitter: George Postma Beets 106a, 0299-403882 1475 JH Beets Secretaris: Pim ten Klei Grootweg 5 0229-551878 1647CN Berkhout

Nadere informatie

SLUISKADE 11 BLAUWALG: (VIS)VOER VOOR BIOLOGEN? KLUSSEN TOT WE ER BIJ NEERVALLEN. NIEUWE GEZICHTEN bij de ZEILCOMMISSIE

SLUISKADE 11 BLAUWALG: (VIS)VOER VOOR BIOLOGEN? KLUSSEN TOT WE ER BIJ NEERVALLEN. NIEUWE GEZICHTEN bij de ZEILCOMMISSIE SLUISKADE 11 n a v i s e t n a u t a KLUSSEN TOT WE ER BIJ NEERVALLEN BLAUWALG: (VIS)VOER VOOR BIOLOGEN? NIEUW: DE KOOKKOLOM NIEUWE GEZICHTEN bij de ZEILCOMMISSIE BINNENKORT: DE GROTE KENNISMAKINGSAVOND

Nadere informatie

INHOUD JAARGANG 35 NO 2 JUNI 2009. zomernummer

INHOUD JAARGANG 35 NO 2 JUNI 2009. zomernummer JAARGANG 35 NO 2 JUNI 2009 zomernummer INHOUD 1. Van de voorzitter 2. Van de bestuurstafel 3. Van de redactie 5. Kennismaken nieuwe leden 6. Havencommissie 7. Van de Havenmeester 8. In en om de haven 10.

Nadere informatie

van de voorzitter Het aanzien van onze clubvlag 7 De stuurinrichting 8 750ste lid Mijlpaal

van de voorzitter Het aanzien van onze clubvlag 7 De stuurinrichting 8 750ste lid Mijlpaal Kuippraat Inhoudsopgave Kuippraat 1 Met eigen boot in Griekenland 2 Vertrouw op uw gezond verstand 7 van de voorzitter Het aanzien van onze clubvlag 7 De stuurinrichting 8 750ste lid 3 Mijlpaal uitgenodigd

Nadere informatie

Veerse Meer! Zeven dagen per week geopend m.u.v. september tot en met maart, zondags gesloten (tenzij anders vermeld). Tot binnenkort!

Veerse Meer! Zeven dagen per week geopend m.u.v. september tot en met maart, zondags gesloten (tenzij anders vermeld). Tot binnenkort! Alles voor uw hobby op een van de mooiste locaties aan het Veerse Meer! Kom kijken in onze watersportwinkel waar we u een ruim assortiment bieden. Laat u geheel vrijblijvend informeren over de mogelijkheden

Nadere informatie

SLUISKADE 11 FEESTELIJKE HEROPENING OP 4 MAART! n a v i s e t n a u t a. Clubmagazine van Watersportvereniging Almere-Haven februari 2006 nr.

SLUISKADE 11 FEESTELIJKE HEROPENING OP 4 MAART! n a v i s e t n a u t a. Clubmagazine van Watersportvereniging Almere-Haven februari 2006 nr. SLUISKADE 11 n a v i s e t n a u t a FEESTELIJKE HEROPENING OP 4 MAART! Clubmagazine van Watersportvereniging Almere-Haven februari 2006 nr. 9 HULDEBETOON AAN DE HAVENMEESTERS Bart Schrijndel van Velzen

Nadere informatie

SLUIS KADE11 JAZZWEEKEND IN ENKHUIZEN. Rondje om Noord-Holland VERSLAG ALV 25 MEI NR 33 JUNI 2011 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENINGING ALMERE HAVEN

SLUIS KADE11 JAZZWEEKEND IN ENKHUIZEN. Rondje om Noord-Holland VERSLAG ALV 25 MEI NR 33 JUNI 2011 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENINGING ALMERE HAVEN KADE11 SLUIS NR 33 JUNI 2011 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENINGING ALMERE HAVEN Rondje om Noord-Holland MET DEZE QR KRIJG JE ALLE INFORMATIE OVER ONZE WSV! JAZZWEEKEND IN ENKHUIZEN VERSLAG ALV 25 MEI Onze

Nadere informatie

UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 4. VERENIGINGSNIEUWS 5 * Lustrum. VERENIGINGSEVENEMENTEN 6 *24 e Rally Lowestoft *Double Dutch naar Lowestoft

UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 4. VERENIGINGSNIEUWS 5 * Lustrum. VERENIGINGSEVENEMENTEN 6 *24 e Rally Lowestoft *Double Dutch naar Lowestoft juni 2002 31e jaargang Uitgave van de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers. Verschijnt 7x per jaar. ISSN 1384-9492 NEDERLANDSE VERENIGING VAN TOERZEILERS SECRETARIS: A. F. Marks, PENNINGMEESTER: B. van

Nadere informatie

KADE11. De haven in beeld Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering. NR 45 juni 2014

KADE11. De haven in beeld Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering. NR 45 juni 2014 KADE11 SLUIS NR 45 juni 2014 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENIGING ALMERE HAVEN S KA De haven in beeld MAGAZINE VAN W Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering Retouradres:

Nadere informatie

INFO REDDINGSVESTEN VEILIG OPLEIDEN. De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA

INFO REDDINGSVESTEN VEILIG OPLEIDEN. De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA INFO V OORTVAREND VERZEKERD REDDINGSVESTEN DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA VEILIG OPLEIDEN De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen JAARGANG 2 UITGAVE 1 APRIL 2015 EOC INFO is een uitgave van

Nadere informatie

Kuippraat. Inhoudsopgave. Kuippraat 1. Vacature 3

Kuippraat. Inhoudsopgave. Kuippraat 1. Vacature 3 Kuippraat van de voorzitter Duinkerken, Zomer 2009. Er zijn prettiger steden om verwaaid te liggen, maar alles beter dan met 30 knopen tegenwind op het Kanaal. Verzonken in een boek zie ik ze in de verte

Nadere informatie

BRULBOEI JAARGANG 36 NO 3 SEPTEMBER 2010 INHOUD

BRULBOEI JAARGANG 36 NO 3 SEPTEMBER 2010 INHOUD BRULBOEI BRULBOEI D JAARGANG 36 NO 3 SEPTEMBER 2010 WSV DRIMMELEN 1. Van de vice-voorzitter 3. Van de redactie Lezerspost 5. Van de bestuurstafel 6. Visdag 7. De activiteitencommissie 9. Van de havenmeester

Nadere informatie

SLUISKADE 11 SPINNEN! GETVER... REISVERHALEN TEXEL EN KROATIE ENGELANDTOCHT 2008 - IEDEREEN EEN ANDERE KANT OP NIEUW: DE JOHN VAN LITBOKAAL

SLUISKADE 11 SPINNEN! GETVER... REISVERHALEN TEXEL EN KROATIE ENGELANDTOCHT 2008 - IEDEREEN EEN ANDERE KANT OP NIEUW: DE JOHN VAN LITBOKAAL SLUISKADE 11 n a v i s e t n a u t a NIEUW: DE JOHN VAN LITBOKAAL SPINNEN! GETVER... FRENCH CAT WORDT NATTE POES REISVERHALEN TEXEL EN KROATIE ENGELANDTOCHT 2008 - IEDEREEN EEN ANDERE KANT OP Clubmagazine

Nadere informatie

SPUIGAT. Zeilen in China Viswedstrijd Cedo Nulli. mei 2013. Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen Spuigat mei 2013 1

SPUIGAT. Zeilen in China Viswedstrijd Cedo Nulli. mei 2013. Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen Spuigat mei 2013 1 SPUIGAT mei 2013 Zeilen in China Viswedstrijd Cedo Nulli Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen Spuigat mei 2013 1 Dé watersportwinkel van Scheveningen! INHOUD Al meer dan

Nadere informatie

Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld. Donateur Donateursbijdrage (minimaal) p/jaar 31,60

Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld. Donateur Donateursbijdrage (minimaal) p/jaar 31,60 Jaargang 33 Krantnummer 133 Nr 2-2013 Scharminkel Colofon Jaargang 33 N o 2-2013 Krant nummer 133 Dagelijks bestuur Voorzitter: George Postma Beets 106a, 0299-403882 1475 JH Beets Secretaris: Peter Kwakkelstein

Nadere informatie

Langszij Kuippraat. van de voorzitter

Langszij Kuippraat. van de voorzitter Kuippraat van de voorzitter De ziet er anders uit, voelt anders aan en ruikt zelfs anders! Dat komt niet alleen door de leden die hun verhalen in geuren en kleuren aan het papier hebben toevertrouwd. Verrassing

Nadere informatie

Clubblad. april 2006. Bijlage: ligplaatshouders per 1 maart 2006. WSV HARINGVLIET www.wsvharingvliet.nl 1

Clubblad. april 2006. Bijlage: ligplaatshouders per 1 maart 2006. WSV HARINGVLIET www.wsvharingvliet.nl 1 Clubblad 140 april 2006 Het Bestek Officieel orgaan van: WSV-Haringvliet te Hellevoetsluis aangesloten bij Het Watersportverbond Correspondentieadres: Postbus 26, 3220 AA Hellevoetsluis Bankrekening 50

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Het verenigingsblad dat u op koers houdt

Het verenigingsblad dat u op koers houdt Het verenigingsblad dat u op koers houdt Orgaan van de Tilburgse Watersportvereniging Jaargang 17 - nummer 1 - Februari 2012 Stuurman nr. 1 Februari 2012 Inhoud 1 Van de redactie 2 Van de voorzitter 3

Nadere informatie

Over&Weer. Alle sloepvaarders, zeilers en motorbootvaarders, een prachtig vaarseizoen 2014 gewenst! CLUBBLAD WATERSPORTVERENIGING NIEUWE MEER

Over&Weer. Alle sloepvaarders, zeilers en motorbootvaarders, een prachtig vaarseizoen 2014 gewenst! CLUBBLAD WATERSPORTVERENIGING NIEUWE MEER Over&Weer nr 460 - maart 2014 CLUBBLAD WATERSPORTVERENIGING NIEUWE MEER Alle sloepvaarders, zeilers en motorbootvaarders, een prachtig vaarseizoen 2014 gewenst! Over&Weer Clubblad van de Watersportvereniging

Nadere informatie

33e jaargang nr. 2 November 2013. 4241 EB Arkel Mia van der Neut tel. 0183-564036. Correspondentieadres t Gorsje:

33e jaargang nr. 2 November 2013. 4241 EB Arkel Mia van der Neut tel. 0183-564036. Correspondentieadres t Gorsje: t Gorsje Clubblad WSV De Gors 33e jaargang nr. 2 November 2013 Jachthaven De Gors Leden van verdienste: Rietveld 1 Hr. G.B. Vonk 4241 EB Arkel Mia van der Neut tel. 0183-564036 Correspondentieadres t Gorsje:

Nadere informatie

K.M.J.C. JOURNAAL. officieel orgaan van de KONINKLIJKE MARINE JACHT CLUB

K.M.J.C. JOURNAAL. officieel orgaan van de KONINKLIJKE MARINE JACHT CLUB K.M.J.C. JOURNAAL officieel orgaan van de KONINKLIJKE MARINE JACHT CLUB Nummer 1, 2012 K.M.J.C. JOURNAAL Officieel orgaan van de KONINKLIJKE MARINE JACHT CLUB Opgericht: 29 april 1899 Girorekening: 111760

Nadere informatie

Langszij. In dit nummer:

Langszij. In dit nummer: Langszij Jaargang nr. 42 nummer 2 April 2013 Verschijnt vijfmaal per jaar en is het officieel orgaan van de Watersportvereniging Flevo opgericht 9 Juli 1931 te Harderwijk en aangesloten bij het Watersportverbond

Nadere informatie