Watersportvereniging Brouwershaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Watersportvereniging Brouwershaven"

Transcriptie

1 Watersportvereniging Brouwershaven bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs, Algemeen lid : R.J. Heijstek, Algemeen lid : H.A. van der Kouwe, Algemeen lid : W.E. Garschagen, secretariaat : postadres: postbus 47, 4318 ZG Brouwershaven fax: ABN-AMRO rekeningnr IBAN: NL36 ABNA BIC/Swift-code: ABNANL2A clubhuis t roefje : Haven Noordzijde 38, b.g.g J. van Harinxma evenementencommissie : A.P.G. van der Sluijs, tel : J. Beyer, mevr. H. Beyer, : H.A. van der Kouwe, : J.J. Laros, mevr. T. Laros, : J. Walthuis, mevr. W. Walthuis, jeugdzeilcommissie : W.E. Garschagen, , fax : R.J. Heijstek, M. Heijstek, : A. van Poelgeest, : N. Tromp, : C.H. Sprengelmeijer, redactiecommissie : R. de Groot, mevr. A. de Groot, clubblad de reede : P. Hellingman, : P.P.S.C. Tielemans, , fax ledenraadcommissie : P.J. Huijbrecht, : H.H.A.M. Janssen, : F.W. Ridderhof, gemeentelijk : J. Gerrits havenmeester : , fax , marifoonkanaal

2 Inhoudsopgave Watersportvereniging Brouwershaven Van de bestuurstafel Nota bene Van de redactie Activiteitenkalender Jaarverslag Winterklus Eerste verdedigingslinie Kapot gerepareerd Ligplaats? E De wedstrijden KOMBUIS SPAM à la carte Schroefasveiligheid KNRM - Helicopterinstructie De avonturen van de Nije Faam Leiding SCOUTING BROUWERSHAVEN gezocht Sail4sharity Zeelandbrug - een staaltje van techniek Clubmaterialen Clubhuis t roefje

3 Van de bestuurstafel Na een wederom zachte winter (slechts één keer lag er een klein laagje ijs op de ijsbaan in Brouw en in de haven) ontwaakt de watersport weer uit de winterslaap. Begin maart is het volgens al ruim 12 graden Celsius; de watertemperatuur in de Grevelingen bij meetpaal BOM 1 (nabij Bommenede) komt volgens het Hydro Meteo Centrum Zeeland van Rijkswaterstaat Directie Zeeland nog maar tot 7,1 graden. Pasen valt dit jaar erg vroeg. Waarschijnlijk bent u al druk met onderhoudsklussen aan uw schip of overlegt u over te verrichten werkzaamheden met de zeilmaker, de tuiger of de werf. Straks gaan we het water weer op! U kunt geen krant openslaan: energiebesparing en vermindering van C02-uitstoot is een hot issue. Door actief te zeilen besparen we brandstof, maar er kan nog meer. Momenteel wordt geadverteerd met LED lampen. Het energieverbruik van LED lampen is slechts een tiende deel is van een vergelijkbare normale gloeilamp. Voor vervanging van gloeilampjes van de binnenverlichting van uw boot lijkt een warme kleur LED lampen ideaal: perfect voor de energie huishouding. Ook het gloeilampje van uw reddingboeilicht en uw joon kunt u vervangen door een LEDlampje: aanzienlijk meer licht en minder stroomverbruik. Met uw navigatieverlichting moet u even oppassen. De aangeboden vrij kostbare LED lampen blijken niet geschikt ter vervanging van de gloeilamp in het driekleuren toplicht of uw gecombineerde boordlicht (rood/groen).

4 Na montage van de LED lamp kloppen de sectoren van de navigatieverlichting niet meer! Dit kan tot gevaarlijke verwarrende situaties leiden (zie ziltmagazine.com - editie 22 en 23). Nog een ander interessant gegeven: bepaalde typen radarreflectoren blijken in de praktijk helemaal NIET te werken. De alom veelgebruikte buisreflectoren zijn in recente praktijk tests volstrekt nutteloos gebleken. Vervangen dus door een goed exemplaar (zie Waterkampioen 3/4/2008). Bestuurlijk was er tijdens de winterperiode weer het nodige aan de orde. Er zit weer enige beweging in de privatisering van de jachthaven. Van de gemeente Schouwen-Duiveland ontvingen we onlangs een uitnodiging voor een eerste presentatie van Grontmij, in het kader van het onderzoek met een uitputtende uitwerking van de effecten van privatisering. Op dit moment is het nog te vroeg om enige indicatie te geven wanneer dit onderzoek zal zijn afgerond. Wordt vervolgd dus. De boeken van 2007 van de vereniging zijn met een klein negatief resultaat afgesloten. De jaarrekening 2007 wordt momenteel opgemaakt door de accountant. Bij de stukken voor de komende algemene vergadering ziet u de resultaten. Met de zogeheten kennisgroep vennootschapsbelasting van het Ministerie van Financiën is samen met het Watersportverbond in januari overlegd over de vraag wanneer er vennootschapsbelasting wordt geheven van watersport-

5 verenigingen. De uitkomsten van dit overleg worden eind april verwacht. We namen deel aan een bijeenkomst belegd door Rijkswaterstaat Zeeland inzake het bedienen van sluizen op afstand. De bediening is voorzien vanuit het Ir. Topshuis op Neeltje Jans (zie foto). Vanaf Pinksteren gaat dat volgens de planning zijn beslag krijgen. Men start met de kleinere sluizen, Grevelingensluis, Zandkreeksluis, Bergsediepsluis en de Roompotsluis. Rijkswaterstaat is ook in overleg met de Provincie om de bruggen en sluizen over het kanaal door Walcheren vanaf daar te gaan bedienen. De veiligheid wordt gewaarborgd. Het grote voordeel is bediening 24 uur per dag en zeven dagen per week. Meer informatie vindt u in de brochures van Rijkswaterstaat benaderbaar op onze website (Tip 9 op de homepage). We overlegden verder met Jan en Joke Harinxma, over de exploitatie van bar en keuken van ons clubhuis t roefje. Jan en Joke hebben een aantal verfrissende ideeën. We gaan het komende seizoen allemaal meemaken in t roefje. Houdt u ook onze website in de gaten. Last but not least maken we u graag attent op de serie zomeravond zeilwedstrijden van onze zeilcommissie op vrijdag mei en juni a.s. Start om uur. We zien allen uit naar het nieuwe vaarseizoen! We wensen u veel succes bij het vaarklaar maken van uw schip en een goede start van het seizoen! We treffen u graag - wellicht al met Pasen - in t roefje, in Brouw of op de Grevelingen en anders bij de algemene vergadering op zaterdag 5 april a.s. Het bestuur Algemene ledenvergadering: 5 april 2008 om uur in clubhuis t roefje

6 RESTAURANT-BAR Dagelijks verse vis- en vleesspecialiteiten LA PLAISANTERIE Haven Noordzijde 9, 4318 AB Brouwershaven - tel

7 NOTA BENE 1. Uw clubhuisstrippenkaart 2008 kunt u vanaf eind maart besteden in clubhuis t roefje. 2. TOT 1 JULI 2008-ROOKAFSPRAKEN; WEL ZO SPORTIEF: Op 2 april 2005 heeft de Algemene Ledenvergadering van Watersportvereniging Brouwershaven de volgende rookafspraken gemaakt: a. alle ledenvergaderingen, verenigingsactiviteiten, andere vergaderingen en de jeugdactiviteiten van onze vereniging zijn per definitie altijd rookvrij, ook in clubhuis t roefje ; b. in ons clubhuis worden geen rookwaren verkocht; c. uitsluitend na uur in clubhuis t roefje roken. PER 1 JULI 2008 IS ONS CLUB- HUIS CONFORM WETTELIJK VOORSCHRIFT ROOKVRIJ. Per 1 juli 2008 wordt de hele sportsector tegelijk met de horeca, kunsten cultuursector rookvrij. Roken in alle sportaccommodaties wordt vanaf die datum door de overheid niet meer toegestaan. 3. Afwezigheid tijdens vakantie of weekend altijd melden aan de havenmeester (telefonisch of via marifoon kanaal 31 / briefje in de brievenbus van het havenkantoor). 4. Om vervuiling van schepen en steigers (en ook ratten!) te voorkomen in de haven de meeuwen of eenden niet voeren. Afval alleen in de containers; niet er naast zetten! Zijn alle containers vol, dan s.v.p. uw afval mee naar huis nemen. 5. Bij langdurig parkeren tijdens uw vakantie graag het parkeerterrein in de nabijheid van de nieuwe haven of de brandweerkazerne gebruiken. De markt en de parkeerstroken rond de stadshaven worden in de vakantieperiode gebruikt voor evenementen zoals de kermis en Brouwse Dag. Tijdens uw vakantie wordt uw auto indien deze in de weg staat door de organisatoren van deze evenementen verwijderd. Aan de nieuwe haven s.v.p. efficiënt naast elkaar en in de vakken parkeren. Uw medelid na u heeft dan ook nog een parkeerplaats. 6. U gelieve na gebruik van elektra met de sepkey daadwerkelijk zelf de stroom uit te schakelen (display op gele houder meldt uit en nummer gebruikt stopcontact, lampje (oranjerood) van stopcontact brandt niet meer.) Let op: schakelt u de stroom niet uit bij uw vertrek, dan kunnen derden - op uw kosten! stroom afnemen. Lukt het uitschakelen niet, dan dit melden met kastnummer en nummer stopcontact aan havenmeester. Er mogen geen hangsloten of stekkers

8 8 aan de stopcontacten achter blijven. Uw netsnoer s.v.p. oprollen en aan boord opbergen. Let er op dat u slechts één elektra aansluiting activeert. Voor nadere info over het sepkey systeem zie ook onze website. Het Sep-Key systeem werkt volgens het prepay-concept. U dient (net zoals bij een GSM) tijdig zelf voor voldoende saldo te zorgen en tijdig dit tegoed aan te vullen. 7. Uit de nieuwe gemeentelijke Havenverordening Schouwen-Duiveland 2007 : Artikel 10. Doorvaart bruggen en sluizen (..) 3. Bij de keersluis Brouwershaven hebben uitvarende vaartuigen voorrang wanneer de verkeerslichten niet worden bediend. Artikel 8. Openbare orde, veiligheid, milieu, stads- en dorpsschoon en voorkoming van gevaar, schade of hinder 1. Vaartuigen moeten deugdelijk worden afgemeerd, zodat de vrijheid van het scheepvaartverkeer, de veiligheid van de opvarenden of de veiligheid op het water niet in gevaar wordt gebracht of er schade ontstaat. 2.Niet toegestaan is het: a. aanbrengen van wijzigingen aan steigers en kaden en dergelijke; b. dumpen van (huishoudelijk) afval, olie, de inhoud van chemische toiletten of andere verontreinigingen anders dan in de daarvoor bestemde containers; c. gebruik van onderwaterclosets; d. op de steigers en kaden laten liggen van toebehoren als masten, rondhout, meertouwen en dergelijke.; e. laten uitsteken van onderdelen van het vaartuig of bijboten en dergelijke waardoor gevaar of hinder kan ontstaan; f. ontsteken van open vuur en barbecuen in de haven; g. vissen in de haven; h. sportduiken en zwemmen in de haven en springen van keersluizen en bruggen; i. los laten lopen van honden; j. zeilen en het voeren van zeil binnen het havengebied, met uitzondering van diegene die niet in het bezit is van een voortstuwingsinstallatie; k. harder varen dan 5 km per uur; l. verstoren van de rust; m. ankeren of dreggen; n. ijs te breken met uitzondering van het ijs rond een vaartuig; o. rijden met een (motor)rijwiel op de steigers; p. een vaartuig op te leggen. (.) 5. Iedereen die zich in de havens bevindt, is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen. Bij het niet opvolgen van instructies of het bij herhaling overtreden van deze verordening, kan ontzegging van verder gebruik van de havenfaciliteiten volgen. 6. In geval van storm, brand of enig ander van buitenaf komend onheil is iedereen die in de haven aanwezig is, verplicht hulp te verlenen.

9 Van de redactie In deze editie van de reede vindt u naast het concept jaarverslag 2007, de laatste activiteitenkalender 2008, weer de rubriek Ligplaats?, bijdragen van de KNRM, enige aardige bijdragen van onze leden, een paar praktische artikelen en een reisverslag. Wij vragen uw speciale aandacht voor onze website NL De laatste nieuwtjes betreffende evenementen en links naar webalbums met foto s van de evenementen alsook allerlei interessante links en documenten zijn daar te vinden. Onze website heeft een uitgebreide zogeheten boom structuur. Vanaf de hompage kunt u doorklikken naar vele subpagina s en documenten, veelal in pdf-format. De redactie commissie is bijzonder verheugd dat u regelmatig kopij voor de reede aanlevert. Wij roepen u allen op om een stukje te schrijven voor de reede of voor onze website. Een vakantieverslag of enige technische tips, alle kopij is van harte welkom. Het is uw verenigingsblad. De sluitingsdatum voor de volgende editie is 15 mei Kopij kunt u ook per aanleveren via adres: Voor het afdrukken van (grotere) foto s zijn scherpe en kwalitatief goede opnamen nodig. Indien mogelijk zou u uw digitale camera op de beste fotokwaliteit kunnen instellen. Alleen foto s met bestandsformaat ca 0,8 tot 1 MB per stuk kunnen groter worden afgedrukt. Grote fotobestanden kunt u de redactie het beste toezenden op een CD. We wensen u veel leesplezier! De redactiecommissie

10 T +31 (0) M +31 (0)

11 Activiteitenkalender 2008 zaterdag 15 maart 2008 instructie motoronderhoud bezoek Stads- en Commerciewerf te Zierikzee zaterdag 5 april 2008 ledenvergadering in t roefje om uur na afloop gemeenschappelijke maaltijd (voorinschrijving noodzakelijk, zie convocatie) 1 tot en met 4 mei 2008 Hemelvaart toertocht zaterdag 10 mei 2008 onderlinge zeilwedstrijd vrijdag mei en juni zomeravond-zeilwedstrijden start om uur zondag 24 augustus 2008 Deltacombi jeugdzeilwedstrijden georganiseerd door Stichting de Vlakte van Brouwershaven zaterdag 30 augustus 2008 behendigheidsproef en barbecue zaterdag 13 september 2008 match-zeilen zaterdag 4 oktober 2008 weekendtoertocht zaterdag 1 november 2008 ledenvergadering in t roefje om uur na afloop gemeenschappelijke maaltijd (voorinschrijving noodzakelijk, zie convocatie) zaterdag 15 november 2008 excursie maritiem museum Rotterdam en radarpost Voor informatie over de evenementen kunt u en met de evenementencommissie: Deelname aan evenementen, georganiseerd door Watersportvereniging Brouwershaven, geschiedt altijd geheel op eigen risico. Noch Watersportvereniging Brouwershaven, noch haar bestuur, noch haar evenementen-commissie is aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens deelname aan evenementen in welke vorm en hoe dan ook ontstaan. 11

12 12

13 Jaarverslag 2007 Algemeen Dit jaar bestond Watersportvereniging Brouwershaven 40 jaar. In nauwe samenwerking met de jeugdzeilcommissie organiseerde onze evenementencommissie op 9 juni ons 40 jarig jubileumfeest. Met veel plezier kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd lustrumfeest met bruisende jeugdactiviteiten en demonstraties, een geanimeerde receptie en een spetterende feestavond. Als vereniging hadden we geheel kosteloos onderdak voor ons feest in de loodsen van de winterberging van de gebroeders Van Ast. In 2007 waren er de twee gebruikelijke algemene vergaderingen. Tijdens deze ledenvergaderingen werden de statuten en het huishoudelijk reglement aangepast. In de voorjaarsvergadering werden in ons huishoudelijk reglement bepalingen opgenomen betreffende het onderhouden van het schip. In de najaarsvergadering werden de Statuten en het Huishoudelijk Reglement geactualiseerd. In april was er weer een informele bijeenkomst in ons clubhuis t roefje met onze Duitstalige leden. In oktober was er een bijeenkomst voor de leden over de privatisering van de haven en de toekomst van onze vereniging. 13

14 14 Bestuur In 2007 bestond het bestuur uit Frans Olmer, (voorzitter), Pieter Tielemans (secretaris), Peter van der Sluijs (penningmeester), Henk van der Kouwe, Willem Garschagen en Rob Heijstek (vice-voorzitter). Willem trad af tijdens de najaarsvergadering. Hij is door de algemene ledenvergadering voor een nieuwe termijn benoemd. Financiën De goedgekeurde jaarrekening 2006 en de vastgestelde begroting 2008 geven een beeld van een financieel gezonde vereniging, ook voor de lange termijn. De contributie werd conform het eerder besluit van de Algemene vergadering met een euro verhoogd. De liggelden voor 2008 zijn met 1,8% verhoogd. Lastiger was de verhoging van de contributie 2008 van het watersportverbond. Er was op het moment van onze ALV nog geen voorstel voor de contributie voor Inmiddels is duidelijk dat de contributie aan het Watersportverbond uit gaat komen op 15,52 per rekenlid. Er spelen twee onzekere factoren, de Onroerende Zaakbelasting en de Vennootschapsbelasting. De gemeente heeft ons medegedeeld dat de haven gewaardeerd gaat worden en dat dit tot een aanslag Onroerende Zaakbelasting voor het gebruik in 2007 en volgende jaren zal leiden. De resultaten van de waardering worden afgewacht De Belastingdienst Zuidwest / Kantoor Goes is van mening dat onze vereniging belastingplichtig is voor de vennootschapbelasting. Samen met het Watersportverbond is in mei overleg gevoerd met functionarissen van de belastingdienst. In januari 2008 wordt dit overleg samen met de directie van de kennisgroep en vertegenwoordigers van NOCNSF voortgezet. Inmiddels heeft de Tweede Kamer de staatssecretaris van financiën bij motie gevraagd nader te onderzoeken of alle sportverenigingen in Nederland de status van Algemeen nut beogende instelling (ANBI) kunnen krijgen. Op initiatief van het Watersportverbond werd overleg gevoerd met een aantal watersportverenigingen over ervaringen met BTW en vennootschapsbelasting. Watersportverbond In het najaar van 2006 bleek dat de financiële positie van het Watersportverbond ernstig was aangetast en een extra kapitaalinjectie in 2007 noodzakelijk was. Door de Algemene ledenvergadering van het Watersportverbond was besloten om de contributie voor 2007 te verhogen tot EUR 11,52 per lid en tot een eenmalige bijdrage in 2007 van EUR 7 per lid, EUR 4 te betalen in februari 2007 en EUR 3 in september Tijdens de voorjaarsvergadering van het Watersportverbond op dinsdagavond 8 mei 2007 is groen licht gegeven aan het bestuur om te komen tot een effectieve organisatievorm van het Watersporterbond. Zeer veel direct betrokkenen en vrijwilligers zijn hiermee aan de slag gegaan en dat heeft ertoe geleid dat er op deze vergadering een transparante, productgerichte organisatie werd gepresenteerd, bestaande uit drie hoofdsectoren Toervaren, Topsport en Wedstrijdsport. De jaarplannen van deze sectoren zijn inmiddels door de ledenvergadering van het Watersportverbond goedgekeurd.

15 Ledenraadcommissie In de ledenraadcommissie hebben zitting: de heer P.J. Huijbrecht, de heer H.H.A.M. Janssen, en de heer F.W. Ridderhof. De heer H.H.A.M. Janssen werd tijdens de voorjaarsvergadering benoemd. In 2007 werd twee keer beroep ingesteld en één keer een klacht ingediend bij de ledenraadcommissie. Tevens adviseerde de ledenraadcie bij het actualiseren van onze statuten en huishoudelijk reglement. Redactiecommissie De redactiecommissie van het clubblad de reede bestond in 2006 uit Pieter Tielemans, Pieter Hellingman, Anneke de Groot en de heer René de Groot. Voor ons clubblad de reede is bij TNT post een zogeheten periodieken-vergunning aangevraagd. De portikosten voor de verzending aan leden in het binnenland kunnen aldus ongeveer worden gehalveerd. Ook kan worden bespaard door de uitnodigingen voor de ledenvergaderingen als een bijlage bij ons clubblad te verzenden. In het clubblad kwam een nieuwe rubriek Ligplaats? Deze valt bij vele leden in de smaak. Gelukkig zonden ook dit jaar weer veel leden bijdragen en artikelen voor het clubblad in. De redactiecommissie onderhield ook dit jaar de website van de vereniging www. wvbrouwershaven.nl. Deze werd weer uitgebreid en kreeg nog weer meer links naar interessante websites. Ook zijn vele webalbums met foto s van evenementen te benaderen. De website werd in 2007 weer meer bezocht. Ook kreeg de website een afzonderlijke lustrum pagina! 2007 Watersportvereniging Brouwershaven - 40! met allerlei gegevens, programma s en foto s betreffende het lustrumfeest. Lid John Frencken, in het dagelijks leven uitgever, gaf begin juni een jubileum glossy uit (die voorafgaand aan het jubileumfeest per post aan alle leden is toezonden) met tal van wetenswaardigheden en interviews over 40 jaar Watersportvereniging Brouwershaven. De redactie commissie verzorgde enige interviews met grondleggers van onze vereniging in dit jubileumblad. Evenementencommissie De evenementencommissie bestond in 2007 uit Peter van der Sluijs, Joachim Beyer en mevrouw Heidi Beyer, Henk van der Kouwe, Henk Markenstein, Hans en Tineke Laros en Jan en Wilma Walthuis. De heer Henk Markenstein heeft in het najaar zijn werkzaamheden voor de evenementencommissie beëindigd. De evenementencommissie is er ook in 2007 weer in geslaagd om - naast een uitermate geslaagd lustrumfeest - tevens een keur van gezellige en zeer geslaagde verenigingsevenementen te organiseren: 17 februari excursie watersportbedrijven Brouwershaven en Brouws museum 15

16 16 17 maart instructie EHBO, onderkoeling en AED in t roefje, in samenwerking met dokter Roth, huisarts te Brouwershaven 5 mei onderlinge zeilwedstrijd mei toertocht naar Neeltje Jans en Burghsluis 25 augustus barbecue met behendigheidstocht 8 september match-zeilen 29 september weekend toertocht naar Yerseke 15 oktober excursie naar Goeree Diverse links naar webalbums met foto s van deze evenementen vindt u op onze website. Jeugdzeilcommissie De jeugdzeilcommissie ging in 2007 met volle inzet groot enthousiasme verder. Zij bestaat uit de leden Willem Garschagen, Rob Heijstek, Marloes Heijstek, Aad van Poelgeest Norbert Tromp en Cees Sprengelmeijer en werd bijgestaan door een schare van vrijwilligers en ouders. Het vorig jaar geïntroduceerde jeugdlidmaatschap is een groot succes. Dit

17 jaar hadden we meer dan 40 jeugdleden. Omdat er niet voldoende begeleiding beschikbaar was, is tijdelijk een ledenstop voor jeugdleden-beginners ingesteld. De Randmeer Jacob Cats is in 2007 weer veel gebruikt. We hielpen met de Stichting de Vlakte van Brouwershaven de Deltacombi jeugdzeilwedstrijden organiseren op 19 augustus. Deze wedstrijden voor jeugdleden van diverse watersportverenigingen waren een groot succes. Het enthousiasme van de kinderen voor het zeilen is geweldig leuk om te ervaren. Een aantal van onze jeugdzeilers heeft dit jaar na de opleiding binnen onze vereniging en een kritische beoordeling door CWO-beoordelingsgemachtigde Willem Garschagen CWO1 en zelfs enige CWO 2 diploma s behaald. 17

18 De jeugdzeilcommissie wil zich in 2008 gaan ontpoppen als zeilcommissie en op een aantal vrijdagen in mei en juni avondwedstrijden gaan organiseren Clubhuis t roefje Ons clubhuis is dit jaar voorzien van twee extra openslaande dakramen. Hierdoor is het er veel lichter en is de ventilatie nu uitstekend. De keuken heeft recent een technische update gehad. De realisatie van sanitair in de benedenberging is in verband met de ophanden zijnde privatisering van de haven uitgesteld. De exploitatie van bar en keuken van ons clubhuis geschiedde ook dit jaar onder supervisie van Suzanne van Restaurant De Brouwerie. Suzanne meldde ons dat zij - na een extra termijn van een jaar - per 1 januari 2008 de exploitatie graag aan een ander wenste over te dragen. Het betuur meldde deze vacature aan de leden, hetgeen er toe leidde dat per 1 januari 2008 de exploitatie van bar en keuken van ons clubhuis is overgenomen door de heer Jan van Harinxma. Haven In de haven werden in de loop van het jaar diverse steigerdelen vervangen en zijn nieuwe meerringen bijgeplaatst. Met de havenmeester en gemeente werd geregeld overlegd over lopende zaken. De Gemeente Schouwen-Duiveland heeft de roestvast stalen noodtrappen in onze haven (en in de andere havens van Schouwen-Duiveland) tijdelijk verwijderd. De lassen van deze trappen bleken niet bestand tegen het zoute water. Er wordt momenteel gestudeerd op een alternatief. Met het oog op de veiligheid in de haven is verzocht om de zwemtrap op uw schip zo te bevestigen dat deze ook door een markt 1 brouwershaven

19 drenkeling (in het water) uitgeklapt kan worden, of de trap tijdens verblijf in de haven in het water te laten hangen. Onze haven beschikt sedert mei van dit jaar over WiFi Internet. In de haven kan men met een laptop contact leggen met het Internet om te verzenden en te ontvangen, weerberichten te bekijken, e.d. Voor het gebruik van dit WiFi netwerk is een (maandelijks wisselende) inlogcode nodig, die - zonder kosten verkrijgbaar is op het havenkantoor en in ons clubhuis t roefje. De afrekening van het elektraverbruik tussen onze vereniging de gemeente verloopt nog altijd stroef. Dit komt door de software. Door de gemeente wordt met de leverancier overleg gevoerd over een oplossing. Overleg met gemeente Door de Gemeenteraad is in 2007 besloten dat de exploitatie van jachthavens geen gemeentelijke kerntaak is. Door de gemeente wordt een studie gedaan naar de mogelijke effecten van de privatisering van de jachthavens van Scharendijke en Brouwershaven. Inmiddels is er door de gemeente een onderzoeksopdracht verstrekt aan de Grontmij. Dit onderzoek zou voor de zomer van 2008 moeten zijn afgerond. Ook het bestuur heeft de mogelijke effecten van een privatisering geïnventariseerd en in oktober in een bijeenkomst daarover met de leden belegd. Stadsraad Brouwershaven De Stadsraad Brouwershaven regelde mede met onze financiële ondersteuning - voor Brouwershaven twee defibrillatoren (AED). Eén daarvan vindt u in het rode kastje aan het sanitairgebouw bij de L-steiger. Overleg met Prowonec De planvorming inzake Innovation Island was onderwerp van een informatief overleg met vertegenwoordigers van Prowonec B.V., de combinatie van Zeeuwse aannemers. Overleg met Rijkswaterstaat We namen deel aan een zogeheten dialoogcessie georganiseerd door Rijkswaterstaat over het op termijn op afstand bedienen van sluizen en bruggen in Zeeland. Dit gaat voor een aantal kleinere sluizen (waaronder die van Bruinisse) zijn beslag krijgen in Deze bediening is er dan wel 24 uur per dag. De veiligheid wordt gegarandeerd. Overleg met Watersportvereniging Sint-Annaland Met het dagelijks bestuur van Watersportvereniging Sint-Annaland werden ervaringen uitgewisseld over privatisering en tal van bestuurlijke zaken. Dit soort gesprekken zullen wij periodiek met hen voeren. Al met al was 2007 weer een intensief jaar. De doorgevoerde beleidsmatige aanpassingen waarborgen continuïteit voor de toekomst van onze vereniging en de jachthaven van Brouwershaven. Pieter Tielemans secretaris Frans Olmer voorzitter 19

20 Winterklus 20 Douwe IJkema a.b. SY Amplitude De strijd tegen de aangroei is weer begonnen, onze schepen worden weer ontdaan van kokkels, schelpen, en ander zeebanket en worden weer van een nieuwe laag antfouling voorzien. Koning Winter (voor zover hij nog aan de macht is) maakt de dienst weer uit. Toch hebben we het winterseizoen nodig om al onze wensen en verbeteringen toe te passen, nieuwe meters, wijnkoelers, plotters, schroeven, anodes te monteren en dromen van reizen welke we het nieuwe seizoen hopen te maken. Bij zo n droomreis, we waren op weg naar de Oostzee, liepen we Texel aan. De stroom gierde het Mastgat in, dus de reis was aardig gepland. Vlak voor de haven van Oude Schild wilden we de nieuwe, pas geplaatste motor starten... Hoe we ook probeerden, hij sloeg niet aan! Na het nodige sleutelwerk bleek er een stukje tempex in de brandstofleiding te zitten. Bij sommige schepen, ook die van ons, zit de tank diep in de kiel gebouwd en moet je minstens een kwartier met verkrampte vingers pompen om de olie voor het filter te krijgen. Al pompende op de woelige baren bracht mij dat op het idee voor de volgende winterklus, een rubberen knijpbal in de olieleiding te monteren zodat het oppompen nu nog maar een fractie duurt. Inmiddels waren we op onze tocht bijna op Terschelling beland, zodat we nog 2 uur op de motor tegen de stroom terug naar Oude Schild moesten ploegen.

21 Eerste verdedigingslinie René de Groot U zult zeggen wat is dat nou, wat hebben wij daar mee te maken. Gelezen in de laatste uitgave van het blad Zeilen: Onze eerste verdedigingslinie tegen terrorisme ligt overzees, in de havens en vliegvelden van andere landen, waar mensen beginnen aan hun reis naar ons land. En om ons te beschermen op de plekken waar het gevaar het groots is, geloof ik dat het tijd is om haast te maken met onze plannen, weg van ouderwetse en papiergebaseerde systemen en overstappen naar een realtime monitoring systeem. De weg voorwaarts is het elektronisch screenen van alle passagiers die ons land in- en uit willen via havens en vliegvelden. Zodat van terrorisme verdachte mensen geïdentificeerd en gestopt kunnen worden voordat ze ons land bereiken. Na een analyse van de bestaande anti-terrorisme screening zal de minister van Binnenlandse Zaken het bestaande e-borderssysteem verbeteren. Zodat het alle passagiersinformatie bevat die nodig is om terroristen, criminelen en illegale immigranten te volgen en te onderscheppen. Dit sprak Gordon Brown, premier van het Verenigd Koninkrijk, tot het parlement. Of een zeiltochtje of vakantie naar Engeland zo leuk blijft als nu, is te bezien, (om nog niet te spreken van de absurde havengelden). Want wat is het geval. Vanaf 2010 is het voor iedere zeiler verplicht zich te melden als hij/zij een tocht overzee maakt. Van te voren een lijst invullen met alle gegevens van je jacht, de opvarenden en de spullen aan boord, enzovoorts, en dat moet alles via het Internet. Volgens de Engelse Home Office is deze maatregel bedoeld om het hoofd te bieden aan de toenemende dreiging van terrorisme, georganiseerde misdaad en de instroom van illegalen. Dus voor je vertrekt een internetcafé opzoeken of met je laptop internetten. Is zeilen nog leuk? Uiteraard een volmondig: Ja. Maar waar gaat dit heen met zulke regeltjes, papieroorlog, iedereen weet alles over iedereen. Maar ik zeg u: Wij gingen al niet veel naar Engeland, maar over twee jaar helemaal nooit meer!! Dit is wel persoonlijk, maar hier word ik toch erg verdrietig van. 21

22 Kapot gerepareerd gereedschap, reserveonderdelen en een aardige monteur Michelle Blaauw - KNRM 22 Natuurlijk wil iedere schipper zijn schip goed in orde hebben. Nu heeft een schip zoveel aspecten, dat het nauwelijks te verwachten is, dat u als eigenaar van een boot, van welk type dan ook, in staat zult zijn om alle kanten van uw boot door en door te kennen. Het is al fantastisch als u de werking van de meeste installaties en instrumenten globaal kent en ongeveer kunt nagaan wat er stuk zou kunnen zijn. Maar om ook alles te kunnen repareren mag u wel een professional in de jachtbouw zijn. Het zwakke punt bij watersporters is natuurlijk het gebrek aan vaaruren. Hebt u wel eens een schatting gemaakt van het aantal dagen dat u aan boord doorbrengt? In de zes of zeven maanden dat de boot vaarklaar ligt, komt u met zestig dagen hoog uit. De kans dat er in die tijd iets stuk gaat, is niet zo heel groot. U krijgt dus niet zo vaak de gelegenheid om uw kundigheid te beproeven. Dan is het logisch, dat je geen routine in het doen van reparaties opdoet. Dan is het zaak je grenzen te kennen en voor specialistische klussen een beroep te doen op de specialist. Hebt u daar geen geld voor, dan is er misschien met ruildiensten een afspraak te maken met iemand in uw jachthaven: u leent uw kaarten van de Oostzee uit en de ander verwisselt uw filters en impeller. Want het kan zo maar zijn dat het niet lukt om na de reparatie de boel weer goed in elkaar te zetten. Voor je het weet lig je anderhalve dag op een monteur te wachten nadat je de brandstoffilters hebt vervangen. Als je dan de motor niet ontlucht krijgt heeft een monteur ook een paar uur nodig om te ontdekken dat bijvoorbeeld de afsluiting van het groffilter niet afdoende is. En passant leer je ook nog een paar termen technisch buitenlands. Daar zit je dan: je begint in een situatie waarin alles het nog doet en na een half uur heb je je motor kapot gerepareerd: niets is echt stuk, maar je motor is wel onbruikbaar. Reddingbootbemanningen hebben in de afgelopen decennia ook ervaren, dat er

23 steeds meer apparatuur aan boord is, die niet meer door amateurs kan worden gerepareerd of onderhouden. Nu is de elektronica aan boord van een reddingboot wel heel geavanceerd en over het algemeen wat uitgebreider dan op het gemiddelde plezierbootje. Gevoelig dus en moeilijker zelf te repareren. Bij de KNRM begrijpen we ook heel goed, dat u geen specialist op ieder gebied kunt zijn. Houdt u zich bij de overzichtelijke klussen, dan kunt u al veel ellende voorkomen. De precieze dingen laat u dan aan de specialisten over. De conclusie mag duidelijk zijn: wij eenvoudige vrijetijdsschippers kunnen niet alles en dat hoeft ook niet. Je grenzen kennen vraagt soms al genoeg handigheid 23

24 Ligplaats? 24 Ligplaats? E10 Wie? Francis Coosemans Wat voor een boot? Zeiljacht Etap 32S Naam? Allegria Soort zeilen? Grootzeil / rolgenua / stormfok / halfwinder Ik vaar al sinds: In 1979 heb ik leren zeilen met een Caravelle en een Oranjeplaat. Daarna volgden een Schakel, een Randmeer, een Etap 23, een Etap 30 en nu een Etap32S. Hoe lang al lid? 17 jaar. Samenstelling bemanning? Ik ben solozeiler omdat Jacqueline, mijn echtgenote, wel houdt van bloemen en tuinen, maar niet van water. Toervaarder/ wedstrijdzeiler? Toeren van de vroege lente tot de late herfst.

25 Ik heb een ligpaats in Brouwershaven aan de Grevelingen en ben lid van Watersportvereniging Brouwershaven omdat: De Grevelingen een prachtig meer is, ideaal voor een solozeiler en omdat je in Brouwershaven alle faciliteiten hebt voor de boot en de mens en ook omdat ik me thuis voel in onze vereniging. Favoriete vakantiebestemming? Zeeland Ik zou graag een keer mee zeilen met: De Eendracht (richting Antarctica) Echt onmisbaar aan boord vind ik: De automatische piloot (mijn zeilmaat tijdens moeilijke momenten) En buiten boord : de Nauticatch, een BH ( boothouder ) die mij helpt bij het in- en uitvaren van de box. Een leven zonder boot is als: Leven zonder een gezonde kick. Mijn ideale schip is of zou zijn: Etap 32S DE CHINESE LANGE MUUR Markt 15, 4318 AE Brouwershaven Telefoon V o o r v e r j a a r d a g e n, b r u i l o f t e n e n pa r t y- s e r v i c e. Het is ook mogelijk uw bestellingen telefonisch op te geven. (Het gehele jaar geopend dagelijks van uur). 25

26 De Wedstrijden Addy Quartel Dat Jan Ketting met zijn Mariholm 26 De Marie in de clubwedstrijden van 5 mei 2007 een verrassende (gedeelde) 1e plaats veroverde (met Hans Padmos) bleek later toch niet zo n grote surprise. Ook zijn deelname, als nieuwkomer, in de Grevelingen Cup was zeer succesvol. In het laatste zomer-wedstrijd weekend, werd de Marie zaterdag 3e in en super lichtweer race, en zondag zelfs 1e in een dikke bries.(af en toe ruim 5!) In de eerste wedstrijd van de Grevelingen Wintercup was Jan opnieuw succesvol. Met windcondities van 4 tot 5 Beaufort werd de Marie keurig 2e in een veld van 17 schepen in zijn klasse. Ook in het komende seizoen is Jan Ketting van plan acte de presence te geven in het wedstrijd-gebeuren. De voorbereidingen zijn al in volle gang. 26

27 KOMBUIS SPAM à la carte Tijdens de tweede wereldoorlog werd varkensvlees op een bepaalde manier toebereid en ingeblikt. Deze bereiding stond bekend als spam en is door de fabrikant ook geregistreerd onder de merknaam SPAM. Tot op de dag van vandaag wordt dit product aangeboden in een rechthoekig blikje dat geopend moet worden met de meegeleverde sleutel. U vindt het in de supermarkt bij de vleesconserven onder de naam Luncheon Meat. In de bootjeswereld is het volgens mij zeer bekend als laatste redmiddel, wanneer er niets anders meer uit de kombuis komt. Voor wie het niet kent of vergeten is geef ik het recept van: Spam met kerriesaus. Voor 2 personenen: 1 kop (zilvervlies)rijst 2 kop water 1 blik ananasstukjes 1 zakje kerriesaus 1 blik luncheon meat 1 eetlepel bloem margarine of olie om te bakken Rijst koken op de scheepsmanier, dat wil zeggen bij het ontbijt water aan de kook brengen en daar de rijst in gooien. Let op: 2 kopjes water op 1 kopje rijst. Ongeveer 10 minuten zachtjes laten koken en dan het deksel op de pan vastbinden, een grote handdoek of een dikke krant om de pan wikkelen en het geheel in de slaapzak of onder het dekbed te rusten leggen. s Avonds is het prima (nog steeds flink warme) rijst. Uit een half liter blikje ananasstukjes het sap in een pannetje gieten en met water aanvullen tot de vereiste hoeveelheid vloeistof is bereikt die nodig is voor het toebereiden van de kerriesaus, zie hiervoor de verpakking. Het spamblikje openen en het vlees in dobbelstenen snijden. De blokjes omschudden met een opgehoopte eetlepel bloem en zachtjes bakken in de koekenpan. Als de blokjes bruine plekjes beginnen te tonen de ananasstukjes toevoegen en enkele minuten meebakken. Rijst op het bord scheppen en bedekken met het vlees en de saus. Eet smakelijk. Uit: Bootbits - de digitale nieuwsbrief van de HCC Watersport Gebruikersgroep, Nummer 57 - oktober

28 Schroefasveiligheid Karel Fros, Nederlansche Vereniging van Kustzeilers 28 Als je leest over het vergaan van het jacht Angelique, word je aan het denken gezet. Je vraagt je af of zoiets met je eigen schip ook kan gebeuren. Door de aard van mijn werkzaamheden had ik wel eens te maken met losgeraakte schroefassen; daardoor kan ik een aantal tips geven om het risico van verlies van de schroefas, of schade aan schroefraam, scheg of roer te voorkomen. 1. In geval van een klemkoppeling als verbinding tussen keerkoppeling en schroefas is het absoluut noodzakelijk zelfborgende moeren te gebruiken en alle bouten en moeren te borgen met een type Locktite dat niet verhit hoeft te worden, als het nodig is de moeren los te nemen. 2. In de zijde van de klemkoppeling kan een borgschroef worden geplaatst, de schroefas moet na montage iets worden ingeboord en ook deze schroef moet met Locktite worden geborgd. 3. In plaats van een borgschroef kan ook een gaatje door klemkoppeling en schroefas worden geboord; in dit gaatje zetten we een z.g. rolpen, een tapse pen of een splitpen. 4. De simpelste en goedkoopste manier om te voorkomen dat de schroefas eruit valt is direct na de koppeling één of twee slangklemmen om de schroefas te doen en deze stevig vast te draaien. Indien een Volvo Seal gebruikt wordt als asafdichting, kan men ter voorkoming van beschadiging daarvan, beter een zinken asanode als stopper toepassen. Onnodig te vermelden, dat zo n anode binnen niet als zodanig dienst doet, hij kan dus niet wegteren en los van de as komen.

29 5. De volgens mij beste beveiliging is de montage van een axiale schroefasafdichting. Hiermee snijdt het mes aan meerdere kanten: Omdat het ene deel van de afdichting om de as geklemd zit kan de schroefas er niet meer vandoor gaan, zo n afdichting is watergesmeerd maar lekt absoluut niet, de weerstand van de afdichting is minimaal en de afdichting slijt niet in de schroefas. Voorbeelden zijn de Hollex seal en de Deep Sea Seal. Met de laatste heb ik veel ervaring, ik heb een twintigtal bij klanten gemonteerd en vaar er zelf ook mee. Mijn in 1992 gemonteerde seal heb ik vorig jaar vervangen omdat de levensduur van het rubber erop zou zitten. Echter, het rubber ziet er nog steeds uit als nieuw en vertoont geen barstjes en het loopvlak van keramisch materiaal op gesinterd brons vertoont minimale slijtage. Dit seal heeft ca 3500 draaiuren gemaakt. Het in het verhaal over de Angelique gegeven advies om de schroefasanode voor de uithouder te plaatsen, geeft geen garantie dat de schroefas in de koker blijft als hij loskomt. Anodes worden opgeofferd en het is goed mogelijk dat hij los op de as komt te zitten. Bovendien wordt de afstand tussen schroef en anode te groot, waardoor de bescherming vermindert. 29

30 HELIKOPTER ASSISTENTIE OP ZEE 30 Tijdens een reddingactie kan het voorkomen dat u in een situatie komt waarin hulp van derden onontbeerlijk is. Als een dergelijke situatie zich voordoet op een grote afstand van de kust, dan wordt deze hulp in veel gevallen verleend m.b.v. een SAR helikopter. In dit artikel worden een aantal vaste procedures besproken: 1. Hoe kunt u VHF/marifoon contact onderhouden met de helikopter. 2. Veiligheidsmaatregelen welke u aan boord moet nemen bij helikopter assistentie. 3. Procedure afspraken tussen reddingboot en helikopter. 1. VHF contact met helikopter: De reddingboot zal in de regel altijd via VHF kanaal 67 contact onderhouden met de helikopter. Tijdens de hoist operatie gelieve geen VHF contact maken. De vliegers concentreren zich dan op het vaartuig onder de heli en er is dan eigenlijk geen gelegenheid om via de VHF te communiceren. Zodra de heli weer weg vliegt om de volgende stap van de operatie te starten is VHF contact weer mogelijk. 2. Veiligheidsmaatregelen aan boord bij helikopter assistentie. Voordat de helikopter boven uw schip arriveert, is het, zowel voor uw eigen veiligheid als voor de veiligheid van de heli-

31 kopter noodzakelijk dat u goede aandacht besteed aan de volgende punten: a. Zorg dat alles wat los aan dek ligt wordt verwijderd of goed wordt vastgezet. Door de zeer harde wind, welke door de hoofdrotor van de helikopter wordt opgewekt (=downwash) kunnen los liggende materialen opwaaien en ernstige verwondingen of schades veroorzaken. b. Let er op dat alle luiken en/of bergruimtes goed afgesloten zijn. c. Draag iets van gehoorbescherming (b.v.watjes ) d. Laat alle personen welke aan dek zijn een overlevingspak met reddingvest dragen. Het verdient aanbeveling om de te evacueren persoon of personen uit te rusten met een niet automatisch reddingvest. e. Alle klapbare antennes ( indien mogelijk) neerklappen. Lange uitstekende delen zouden de vliegers kunnen hinderen bij het naderen van de reddingboot. f. Radar uit. De kabel van de hijslier of de begeleidingslijn kan in een draaiende scanner verstrikt raken. 3. Procedure afspraken tussen reddingboot en helikopter. Het is om vliegtechnische redenen noodzakelijk dat wanneer een helikopter stil hangt, de helikopter met de neus in de wind hangt. Gelet op deze beperking, is het van groot belang dat u een goede koers gaat varen om dit ook mogelijk te maken. De te varen koers moet zodanig zijn dat de wind over rood (BB) 30 graden binnen komt. Tevens verdient het aanbeveling om wat voorwaartse snelheid te houden. Dit geeft een betere richting stabiliteit. (zie fig. 1) Als u vervolgens door de helikopter bemanning bent gelokaliseerd, zal de helikopter in de meeste gevallen een rondje over uw schip vliegen dit i.v.m. de navigatie apparatuur in de helikopter en tevens zal de bemanning tijdens deze ronde overleggen op welke wijze zij de operatie zullen gaan uitvoeren. Zeker bij het evacueren vanaf zeiljachten, kunt u de navolgende werkwijze verwachten. Als eerste zal de helikopterbemanning een assistentielijn met zandzak bij u aan dek brengen (hiline ). Pak deze lijn aan en haal de lijn zoveel mogelijk binnenboord. Vervolgens zal de helikopter iets naar links uitvliegen om op die wijze vrij te blijven van slingerende masten of antennes. (zie tek. 3) 31

32 T LOEFJE SUITS YOU! ALSO TECH GEAR: GAASTRA, PAUL&SHARK, SLAM, MUSTO, ETC. T T LOEFJE WATERSPORT NIEUWE HAVEN 1-3 ZIERIKZEE T S 32

33 Als de helikopter in deze positie is aangekomen zal als eerste de helikopterredder naar beneden komen. (zie fig. 4) Laat de helikopterredder recht onder de helikopter naar beneden komen tot dat hij ongeveer vijf meter boven het water komt. Op dat moment kunt u de helikopterredder naar binnen trekken. (zie fig. 5) Vanaf het moment dat de helikopterredder aan boord is zal de helikopterredder de leiding van de operatie op zich nemen waarbij hij zeker uw assistentie nodig zal hebben. Vervolgens zal, in geval van een medische evacuatie, een arts worden neergelaten. Als de arts eenmaal aan boord is, zal de helikopter van uw schip weg vliegen en op enige afstand wachten tot dat de arts heeft besloten op welke wijze de patiënt kan worden vervoerd. Deze beslissing wordt vervolgens door de helikopterredder aan de helikopterbemanning doorgegeven waarna de helikopter terug keert om b.v. een brancard bij u aan boord af te zetten. Voordat de patiënt wordt opgehesen, zal eerst de arts worden opgehaald. Nadat de arts weer aan boord van de helikopter is, zal de te evacueren persoon of personen worden opgehesen. Dit ophijsen kan zowel d.m.v een hijssling als door middel van een brancard geschieden. Eventueel zal de helikopterredder gelijktijdig met de patiënt worden opgehesen. (z.g. dubbel lift methode) Nadat zowel de te evacueren persoon of personen en de helikopterredder aan boord van de helikopter zijn terug gekeerd zal tot slot de z.g. assistentielijn worden binnen gehaald. Tot slot nog een aantal belangrijke aandachtspunten: a. Zet nimmer lijnen welke vanuit de helikopter worden neergelaten vast aan uw schip. b. Volg de aanwijzingen van de helikopterredder op, hij is op de hoogte van alle te volgen procedures. c. Hangende in de hijssling altijd de armen strak langs het lichaam houden en de benen tegen elkaar aan. Niet zwaaien, niet vasthouden aan de hijshaak. Alles gaat vanzelf, zelf dus niets doen. KNRM Operationele Dienst 33

34 De avonturen van de Nije Faam 34 Ons lid Mariëtta van Bakel vaart samen met partner Paul Kamstra op de Nije Faam, een ketch van het merk Germania 40. Zij maken een wereldreis van vijf jaar. Uit hun nieuwsbrieven volgt een deel van hun belevenissen van het vertrek tot Porto in Portugal. Meer informatie vindt u op (redactie) Mariëtta In de laptopwinkel stonden ook fototoestellen. Ik had me al georiënteerd op een vervanging van mijn gejatte digitale camera en hier zag ik een wel heel aantrekkelijke aanbod. Snel beslist. Zullen we ook een videocamera kopen? Dan kunnen we iets meer actie vastleggen dan op een Nije Faam foto. In het mandje ermee. En nu maar hopen dat de pinautomaat alles accepteert. Gelukkig. De handleidingen van alle nieuw verworven apparaten liggen op mijn nachtkastje. Mocht ik eens wakker liggen dan kan ik mijn tijd nuttig besteden. Op mijn werk ben ik druk bezig alles netjes af te werken zodat mijn opvolger niet teveel hoeft te puzzelen. Graag wil ik nog alle ouders van de kinderen spreken om mijn bevindingen te vertellen. Af en toe loop ik onverwacht een andere klas in, waar me dan snel duidelijk gemaakt wordt dat ik niet welkom ben. Zouden ze iets van plan zijn voor mijn afscheid? In Tilburg heb ik met mijn zuster Annemiek nog eens mijn appartement bezocht. Het is nu in de verhuur. Het ziet ernaar uit dat deze huurder een poos blijft, maar je weet het nooit, misschien zal Annemiek nog eens op zoek moeten naar een andere. Al mijn spullen, die in Paul s huis stonden en niet mee gaan op wereldreis, zijn bij mijn zuster ondergebracht. Ik ben wel een boffert met zo n kanjer van een zuster. Regelmatig nemen

35 we al afscheid van mensen, die we niet meer gaan zien. We proberen er steeds voldoende tijd voor uit te trekken. Het helpt allemaal mee aan het gevoel dat het vertrek werkelijk dichterbij komt, maar 29 april lijkt nog steeds ver weg. Het is zover Het afscheid op school is geweest. Paul en ik werden door piraten geboeid en op het toneel geslingerd. Daar hebben 160 kinderen ons een daverend vaarwelfeest gegeven. Met muziek van expeditie Robinson moesten Paul en ik een test van bekwaamheid afleggen. Leg maar eens uit wat stuur- en bakboord is, wat voor een maat een vadem is, wat voor watergeluiden er belangrijk zijn, waarvoor is een boei, een misthoorn en de scheepsbel. En na de vele gedichten, zeemansliederen over meisjes die loos waren, avonturen van Pipeloentje en het dondert en het bliksemt meters bier kwam het afscheid nemen van de collega s, die ik en passant nog wat voor mij overbodige boeken in de maag gesplitst heb. Je vindt vele manieren om van je rotzooi af te komen. Het afscheid van de vrienden, kennissen en wat familie in het clubhuis van de watersportvereniging de Golfbreker in Zaltbommel is geweest. Het voelde als een warme deken om ons heen. Nagenoeg iedereen was gekomen om nog een woordje te zeggen, een hart onder de riem te steken en ons te bevaderen en/of te bemoederen. Over die warme deken gesproken. Mijn zuster heeft in het geniep al mijn vrienden, mijn familieleden, collega s, koorleden en mijn aanleun familie aan het werk gezet. Iedereen heeft een stukje voor een deken gemaakt en Annemiek heeft al die kunstwerkjes tot een prachtige lappendeken gecomponeerd. Die sprei over ons bed zal ons lang doen herinneren aan iedereen. We zijn zondag 17 april om twee uur vertrokken uit Zaltbommel en na een nachtelijke tocht door Amsterdam zijn we woensdag aangekomen in Volendam. Hier wordt deze week nog een kuiptent gemaakt. We liggen met de boot aan een promenadekade, waar steeds busladingen Japanners, Amerikanen, en andere toeristen voorbij komen. Onze boot is nog nooit zo vaak gefotografeerd. Of zouden ze al die Hollandse geveltjes op de gevoelige plaat zetten? Nu is nog precies een week voor we onze moeders echt vaarwel gaan zeggen. Niet leuk. Maar het verlangen naar de horizon trekt toch harder. En het gaat toch om grenzen verleggen? Niet vergeten: 11 e gebod: gij zult genieten. 29 April was het afscheid in IJmuiden. Dat was gepland. De hele familie zou op komen draven. Menigeen had er een snip- 35

Huishoudelijk reglement van watersportvereniging Flacquee

Huishoudelijk reglement van watersportvereniging Flacquee Huishoudelijk reglement van watersportvereniging Flacquee Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 De verantwoordelijkheid voor de gebouwen van de vereniging berust bij het bestuur. Het beheer wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven 2007 2 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs, 0111-692309 Algemeen lid : R.J.

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking Wereldregio,

Datum ondertekening. Bron bekendmaking Wereldregio, Havenverordening SchouwenDuiveland 2013 Page 1 of 7 Zoek regelingen op overheinl Gemeente Schouwen Duiveland Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheinl! Havenverordening SchouwenDuiveland

Nadere informatie

WELLNESS HARBOUR T LEUKEN. VEEL TE BIEDEN in het prachtige natuurgebied de Maasduinen.

WELLNESS HARBOUR T LEUKEN. VEEL TE BIEDEN in het prachtige natuurgebied de Maasduinen. WELLNESS HARBOUR T LEUKEN VEEL TE BIEDEN in het prachtige natuurgebied de Maasduinen. Wellness harbour t Leuken Jachthaven t Leuken is een naam die al tientallen jaren een begrip is in de watersport. Gastvrijheid

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2010

NIEUWSBRIEF Oktober 2010 NIEUWSBRIEF Oktober 2010 Beste Albin Motorboot Vaarders, Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief, editie najaar 2010. Veel leesplezier, en u weet het: elke reactie van u is welkom op ons e-mail adres

Nadere informatie

Hybride voortstuwing sloep met ballen

Hybride voortstuwing sloep met ballen Hybride voortstuwing sloep met ballen Sloep met ballen is een overnaads geklonken aluminium reddingssloep van 8,25 m met een gewicht van circa 2500 kilo. Voor deze sloep ben ik op zoek naar een hybride

Nadere informatie

VOLVO Ocean Race 2009

VOLVO Ocean Race 2009 VOLVO Ocean Race 2009 Rotterdam - Stockholm Nadat we na binnenkomst Rotterdam een paar dagen rust hadden gehad waarbij er ook weer bemanning gewisseld is zijn we bij de race voor Hoek van Holland geweest,

Nadere informatie

clubblad Jaargang Nummer

clubblad Jaargang Nummer clubblad Jaargang Nummer 2010 1 Watersportvereniging Brouwershaven 2010 1 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs,

Nadere informatie

Jachthaven de Brasem N.V.

Jachthaven de Brasem N.V. Plantage 37 2377 AB Oude Wetering Tel. Haven 071 3312664 Tel. Havenmeester 06 15091232 Email: info@jachthavendebrasem.nl Website: www.jachthavendebrasem.nl ING Bank: NL83INGB0000361500 KVK 28015827 BTW

Nadere informatie

Veiligheidsreader 27 e studenteneditie van de Race of the Classics

Veiligheidsreader 27 e studenteneditie van de Race of the Classics Veiligheidsreader 27 e studenteneditie van de Race of the Classics Zondag 29 maart tot en met zondag 5 april 2014 Inhoud Inleiding Veiligheid aan boord en in de havens s Avonds en s nachts Tips voor veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsreader. 9 e editie 14 oktober tot en met 19 oktober 2014. Versie: 26-9-2014 Final

Veiligheidsreader. 9 e editie 14 oktober tot en met 19 oktober 2014. Versie: 26-9-2014 Final 9 e editie 14 oktober tot en met 19 oktober 2014 Versie: 26-9-2014 Final Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 2. Veiligheid aan boord en in de havens p. 4 3. Veiligheid s avonds en s nachts p. 5 4. Tips voor

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven 2008 2 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs, 0111-692309 Algemeen lid : R.J.

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Robinson Crusoe. Daniel Defoe

Robinson Crusoe. Daniel Defoe Robinson Crusoe Robinson Crusoe maakt deel uit van de reeks Wereldverhalen van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Wereldverhalen is een serie beroemde verhalen. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Postbus

Nadere informatie

Verklaring zeewaardigheid schip /zeevaardigheid schipper

Verklaring zeewaardigheid schip /zeevaardigheid schipper Naam: Polisnummer: Verklaring zeewaardigheid schip /zeevaardigheid schipper OM TE BEPALEN OF UW VAARTUIG VOLDOENDE ZEEWAARDIG IS EN U VOLDOENDE ZEEVAARDIG, DIENT U DE ONDERSTAANDE CHECKLIST IN TE VULLEN.

Nadere informatie

Lidmaatschap WSV Almere Haven

Lidmaatschap WSV Almere Haven I N F O R M A T I E algemeen De Watersportvereniging is opgericht op 16 augustus 1977 en is aangesloten bij het Watersportverbond onder verenigingsnummer 324. De Vereniging heeft een locatie aan het Gooimeer

Nadere informatie

De nieuwe havenverordeningen. hoorn.nl

De nieuwe havenverordeningen. hoorn.nl De nieuwe havenverordeningen hoorn.nl Programma van de avond 20.00-20.05 Opening door mevr. E. Haasbroek 20.05-20.15 Inleiding door Wethouder Tap 20.15-20.40 Presentatie over de nieuwe havenverordeningen

Nadere informatie

Gedeelde passie voor zeezeilen

Gedeelde passie voor zeezeilen Word lid van de vereniging De NVvK verwelkomt zeezeilers graag als nieuw lid. De NVvK is een vereniging van en voor zeezeilers. Om dit uitgangspunt te handhaven, verwachten we van een nieuw lid ook enige

Nadere informatie

Meezeilen vanuit Kos. Actief zeezeilen

Meezeilen vanuit Kos. Actief zeezeilen Meezeilen vanuit Kos Actief zeezeilen Van mei tot en met oktober varen we elke week vanuit Kos langs de twaalf eilanden van de Dodekanesos. Een zeezeiltocht vanaf Kos verzekert je van een vakantie volop

Nadere informatie

Nummer acht, December 2014

Nummer acht, December 2014 NIEUWSBRIEF Nummer acht, December 2014 Onderwerpen in deze nieuwsbrief: Bestuursmededelingen 1. Kerstgroet / Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2. Van de Havencommissie 3. Barcommissie Oproep 4. Evenementenkalender

Nadere informatie

Lidmaatschap WSV Almere Haven

Lidmaatschap WSV Almere Haven I N F O R M A T I E algemeen De Watersportvereniging is opgericht op 16 augustus 1977 en is aangesloten bij het Watersportverbond onder verenigingsnummer 324. De Vereniging heeft een locatie aan het Gooimeer

Nadere informatie

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Indeling presentatie Basis verkeersregels (herhaling voor mensen met eerdere opleiding) Suggesties tav gedrag en veiligheid - Varen doe je samen Tips van de

Nadere informatie

HAVENREGLEMENT Artikel 1 Het beheer van de jachthaven. Artikel 2 Uitsluiting aansprakelijkheid bestuur.

HAVENREGLEMENT Artikel 1 Het beheer van de jachthaven. Artikel 2 Uitsluiting aansprakelijkheid bestuur. HAVENREGLEMENT Het bestuur van de Watersportvereniging Uit Nood Ontstaan, gevestigd aan het Prinsemolenpad 12 3054 XN te Rotterdam, heeft het navolgende reglement voor de jachthaven en haar terreinen vastgesteld.

Nadere informatie

ALUMINIUM RUWBOUWSTELLING

ALUMINIUM RUWBOUWSTELLING OPBOUW- EN GEBRUIKSHANDLEIDING ALUMINIUM RUWBOUWSTELLING CUSTERS APRIL 2009 CUSTERS HYDRAULICA B.V. Smakterweg 33, 5804 AE VENRAY NL Telefoon : +31 (0) 478 55 30 00 Postbus 22, 5800 AA VENRAY NL Fax :

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 november 2011. Het gedeelte Beperkt en het gedeelte Algemeen bestaan ieder uit 20 vragen (60

Nadere informatie

Havenreglement van de Parkhaven te Middelharnis

Havenreglement van de Parkhaven te Middelharnis Artikel 1 1. De exploitatie van de Parkhaven te Middelharnis, dat wil zeggen, van het gehele haventerrein, is in handen van, hierna te noemen verhuurder, gevestigd te Hardinxveld- Giessendam. 2. Verhuurder

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven 2007 1 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs, 0111-692309 Algemeen lid : R.J.

Nadere informatie

Terreinreglement van de Kralingsche Zeilclub

Terreinreglement van de Kralingsche Zeilclub Terreinreglement van de Kralingsche Zeilclub Art. 1 1.1 Dit reglement is van toepassing op: 1. Het ter beschikking van de vereniging staande water en terrein; 2. De zich hierin en hierop bevindende opstallen

Nadere informatie

Zeilkamp als ontdekkingsreis

Zeilkamp als ontdekkingsreis Zeilkamp als ontdekkingsreis Inleiding: Het ASAP Sailing kajuitzeilkamp is voor personen vanaf 12 jaar die interesse hebben om goed te leren varen en op grotere zeilschepen. We gaan met een compleet uitgerust

Nadere informatie

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet.

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet. Ontwerp-huishoudelijk reglement van de Jawa/Cz Club Nederland Op grond van artikel 20 van de statuten. Toelichting: Alhoewel een huishoudelijk reglement niet lijkt te passen bij een vereniging die als

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven 2007 3/4 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs, 0111-692309 Algemeen lid :

Nadere informatie

1.5 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.

1.5 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben. 21 Nederlandse Zeilschool Kampioenschappen KKmKKampioenschapeenenschappen Aankondiging voor het Nederlands Kampioenschap Zeilscholen In ter beschikking gestelde Polyvalken georganiseerd door KONINKLIJKE

Nadere informatie

S(~DI~PI~N. NIEUWSIJlUEf NUMMElt 11,.JULI 2015

S(~DI~PI~N. NIEUWSIJlUEf NUMMElt 11,.JULI 2015 S(~DI~PI~N IN}IOUD Het roer gaat om Oproep De Droom van de schepencarrousel Doelstellingen Markante schepen in beweging Professionaliseren Nieuwe schepen Schepen carrousel en social media Donateur worden

Nadere informatie

Roompot Marina ROOMPOT MARINA, UW VEILIGE THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE! ROOMPOT MARINA, UW THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE!

Roompot Marina ROOMPOT MARINA, UW VEILIGE THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE! ROOMPOT MARINA, UW THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE! Roompot Marina ROOMPOT MARINA, UW THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE! 4-sterren-jachthaven met moderne faciliteiten bekroond met de Blauwe Vlag (milieuonderscheiding) direct gelegen aan Nationaal Park De

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2010 2015. van de WATERSPORTVERENIGING LELYSTAD

BELEIDSPLAN 2010 2015. van de WATERSPORTVERENIGING LELYSTAD BELEIDSPLAN 2010 2015 van de WATERSPORTVERENIGING LELYSTAD Een visie zonder plan is een droom.. INHOUDSOPGAVE Titelpagina Pagina 1 Inhoudsopgave Pagina 2 Hoofdstuk 1: Inleiding Pagina 3 Hoofdstuk 2: Visie

Nadere informatie

W.V. de Pettelaer 2012

W.V. de Pettelaer 2012 Doel van deze presentatie Het huidige bestuur ondersteunen bij het vinden van nieuwe bestuursleden en de uitvoering van verenigingstaken Ideeën te kunnen toetsen op voldoende draagvlak voor een andere

Nadere informatie

Varen in Assen. Welkom in het centrum van Assen!

Varen in Assen. Welkom in het centrum van Assen! Varen in Assen Welkom in het centrum van Assen! Veel boten zijn de laatste jaren de haven van Assen binnengevaren. Geen wonder, de haven ligt in hartje stad. Met op loopafstand een scala aan winkels, restaurants

Nadere informatie

1. In dit reglement wordt begrepen onder:

1. In dit reglement wordt begrepen onder: 1. In dit reglement wordt begrepen onder: Havencomplex Stichting Bestuur Havenmeester Zomerseizoen Winterseizoen Vaste ligplaats Passant: Havencommissaris Het terrein en water van de jachthaven met het

Nadere informatie

HAVENREGLEMENT, "Port Entrepot", (vastgesteld: 18 6 2014)

HAVENREGLEMENT, Port Entrepot, (vastgesteld: 18 6 2014) HAVENREGLEMENT, "Port Entrepot", (vastgesteld: 18 6 2014) 1. Algemeen 1.1. Een ieder die zich op het terrein of in de haven van Vereniging van Eigenaars Kopgebouw en Jachthaven Entrepot bevindt, wordt

Nadere informatie

28 november Naar Andance, Andancette. We vertrekken in de mist. Daarna wordt het helder.

28 november Naar Andance, Andancette. We vertrekken in de mist. Daarna wordt het helder. 28 november 2011. Naar Andance, Andancette. We vertrekken in de mist. Daarna wordt het helder. Het tweelingdorp is gescheiden door de Rôhne. Met een oude brug die bloedgevaarlijk is want er racen auto

Nadere informatie

Periode De Winterstallingsperiode is in principe van 15 oktober t/m 31 mei. Daarbuiten geldt het zomerstallingstarief of ligplaatstarief.

Periode De Winterstallingsperiode is in principe van 15 oktober t/m 31 mei. Daarbuiten geldt het zomerstallingstarief of ligplaatstarief. AANMELDINGSFORMULIER WINTERSTALLING 2016/2017 Om teleurstelling te voorkomen, gaarne dit formulier compleet ingevuld vóór 31 Augustus 2016 aan ons toesturen aan info@mys.nl of per post naar Overleek 7,

Nadere informatie

Rooming-in. Afdeling Kindergeneeskunde

Rooming-in. Afdeling Kindergeneeskunde Rooming-in Afdeling Kindergeneeskunde Rooming-in is het zoveel mogelijk zelf verzorgen van uw kind. Kinderen hebben het recht hun ouders 24 uur per dag bij zich te hebben. U kunt zoveel als voor u mogelijk

Nadere informatie

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK Montage-instructies voor cassetteschermen ALVORENS U VAN UW ROLLUIK KUNT GAAN GENIETEN DIENT U EERST HET ROLLUIK TE MONTEREN INHOUD VERPAKKING VERPAKKING 1 1. PANTSER IN KAST

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Welkom in de haven van Vlaardingen!

Welkom in de haven van Vlaardingen! Welkom in de haven van Vlaardingen! U bent net onze fraaie stad binnengevaren of u bent van plan dat te doen. En dat is een felicitatie waard! Want Vlaardingen is een stad die u zal verrassen. Een knus

Nadere informatie

Informatie zeilkamp organiseren

Informatie zeilkamp organiseren WWW.NIEUWE-MAEN.NL Informatie zeilkamp organiseren Beste leraar/lerares, U wilt een excursie, werkweek of uitje plannen voor uw leerlingen. Wij nodigen u dan ook graag uit voor een informatie bijeenkomst

Nadere informatie

Anodes op kunststof en houten schepen

Anodes op kunststof en houten schepen BAARS ANODE Anodes op kunststof en houten schepen Inhoud: 1. Algemeen 2. Enkelschroefsvaartuig 3. Dubbelschroefvaartuig 4. Enkelschroefvaartuig met uitstekende schroefas 5. Saildrive, hekdrive of buitenboordmotor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN The Dunes Te Cadzand Bad Verkorte versie voor huurders 1 Vereniging van Eigenaren The Dunes Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle appartementdelen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE MATTENSCHIPPERSRACE BLOKZIJL-ZWARTSLUIS-BLOKZIJL te houden op zaterdag 28 april 2012

REGLEMENT VAN DE MATTENSCHIPPERSRACE BLOKZIJL-ZWARTSLUIS-BLOKZIJL te houden op zaterdag 28 april 2012 REGLEMENT VAN DE MATTENSCHIPPERSRACE BLOKZIJL-ZWARTSLUIS-BLOKZIJL te houden op zaterdag 28 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DEELNAME De schipper van elk deelnemend schip zal zich onderwerpen aan

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven Notice of race 20 en 21 juni 2014 - Brouwse Classic s Regatta (BCR) 1. Reglementen. 1.1 Op wedstrijden zijn van toepassing de regels voor wedstrijdzeilen 2013-2016 (RvW),

Nadere informatie

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen Verhuizen Wat u moet weten als u gaat verhuizen Inhoudsopgave 5 6 7 8 9 10 11 De huur opzeggen De huuropzegging intrekken Uw woning opleveren Overname Heeft u iets veranderd? Wel of geen inspectie van

Nadere informatie

Vervanging schroefas afdichting Albin 25, een DHZ klusje?

Vervanging schroefas afdichting Albin 25, een DHZ klusje? Vervanging schroefas afdichting Albin 25, een DHZ klusje? Standaard is de Albin 25 vanuit de werf afgeleverd met een watergesmeerde schroefas en een olie gevulde seal afdichting. We kunnen wel aannemen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2016

Ontwikkelingen in 2016 Ontwikkelingen in 2016 Huidige situatie Watersportverenigingen zonder winstoogmerk: sportvrijstelling voor de btw, voor onder meer het ter beschikking stellen van lig- en bergplaatsen. Uitzondering voor

Nadere informatie

Regioteam Rivierengebied Watersportverbond. Nieuwsbrief 1. April 2016

Regioteam Rivierengebied Watersportverbond. Nieuwsbrief 1. April 2016 Nieuwsbrief 1 April 2016 ----------------------------------------------------------------------------------- In deze Nieuwsbrief: v Voorwoord van onze voorzitter. v Uitbreiding Beatrixsluis te Vreeswijk

Nadere informatie

clubblad Jaargang Nummer

clubblad Jaargang Nummer clubblad Jaargang Nummer 2011 1 Watersportvereniging Brouwershaven 2011 1 bestuur Voorzitter : R.J. Heijstek, 078-6172181 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn)

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn) Het nieuwe seizoen De dagen beginnen al weer langer te worden, we gaan op weg naar de lente. Voor de meeste leden begint het al weer aardig te kriebelen. Hopelijk wordt het een mooi voorjaar met wat warme

Nadere informatie

Rondje Noord-Holland 2016

Rondje Noord-Holland 2016 Rondje Noord-Holland 2016 Naarden-IJmuiden-Den Helder-Makkum- Enkhuizen-Naarden Woensdag 4 mei tot/met zondag 8 mei De Aemilia in actie tijdens het Rondje Noord-Holland 2015 V1.1 Voorwaarden: - Deelname

Nadere informatie

Even voorstellen en. het zomerevenement 2010

Even voorstellen en. het zomerevenement 2010 Even voorstellen en. het zomerevenement 2010 Ik adem uit en glimlach.de Vega 1292 Chinook ligt veilig afgemeerd in de box van de Marina in Volendam. Het is altijd concentreren om het scheepje (zonder hulproer)

Nadere informatie

Havenreglement rev. 2015.2

Havenreglement rev. 2015.2 Havenreglement rev. 2015.2 Ten geleide Het havenreglement is een uitwerking van de huishoudelijke afspraken in de haven van de WVA. Dit havenreglement is gewijzigd en vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE HAVEN EN HET HAVENTERREIN VAN DE TIELSE WATERSPORTVERENIGING DE WAAL (HVR)

REGLEMENT VOOR DE HAVEN EN HET HAVENTERREIN VAN DE TIELSE WATERSPORTVERENIGING DE WAAL (HVR) REGLEMENT VOOR DE HAVEN EN HET HAVENTERREIN VAN DE TIELSE WATERSPORTVERENIGING DE WAAL (HVR) Tekst HVR 24-03-2015 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit Reglement voor de Haven en het Haventerrein is vastgesteld

Nadere informatie

Scienta Nova ISO 22.000. Verbeterpunten en voorbeelden met foto s van SC 35 UK 158 Z 402

Scienta Nova ISO 22.000. Verbeterpunten en voorbeelden met foto s van SC 35 UK 158 Z 402 ISO 22.000 Verbeterpunten en voorbeelden met foto s van SC 35 UK 158 Z 402 Wat is ISO 22.000 Systeem waar werken aan boord en op kantoor is vastgelegd Door deze methode te volgen is de vis veilig voor

Nadere informatie

Aankondiging. voor de ZUIDERZEEWEEK 2015. en het. Voor de J-22 en J-24 klasse

Aankondiging. voor de ZUIDERZEEWEEK 2015. en het. Voor de J-22 en J-24 klasse Aankondiging voor de ZUIDERZEEWEEK 2015 en het Klasse kampioenschap Voor de J-22 en J-24 klasse georganiseerd door WSV Hoorn en Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers van 18 september tot en met 20

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MFA DE MOLENWIEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MFA DE MOLENWIEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT MFA DE MOLENWIEK Pagina 1 van 6 Huishoudelijk reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. ALGEMEEN Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle gebruiksovereenkomsten en geldt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling

Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling Waar de medische grenzen eindigen, fietsen wij nog een stukje verder Stichting Co-Cycling Schierstins 7 1082 TC Amsterdam E: Info@cocycling.nl I: www.cocycling.nl

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL FEBRUARI 2015 Beste buren, Deze nieuwsbrief wil het bestuur u informeren over diverse onderwerpen. Onderstaand een verdere inhoudsopgave: 1 Aankondiging ALV 2015 2 Nieuwe website

Nadere informatie

clubblad Jaargang Nummer

clubblad Jaargang Nummer clubblad Jaargang Nummer 2014 1 Watersportvereniging Brouwershaven 2014 1 bestuur Voorzitter : R.J. Heijstek, 078-6172181 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs,

Nadere informatie

W.V. SLOTERPLAS. Informatieblad Watersport Vereniging Sloterplas. www.wvsloterplas.nl

W.V. SLOTERPLAS. Informatieblad Watersport Vereniging Sloterplas. www.wvsloterplas.nl Informatieblad Watersport Vereniging Sloterplas www.wvsloterplas.nl INFORMATIEBLAD Inhoud pag Algemene informatie 1 Algemene informatie 2 Tarieven vanaf juni 2012 3 ALGEMENE INFORMATIE Algemene Informatie

Nadere informatie

Voorbereiding post 5. De eik elk seizoen anders Groep 1-2

Voorbereiding post 5. De eik elk seizoen anders Groep 1-2 Voorbereiding post 5 De eik elk seizoen anders Groep 1-2 Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre Dit is de digitale voorbereiding op post 5: De eik elk seizoen anders, voor groep 1 en 2. Inhoud: Algemeen Verhaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3. In deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief 3. In deze nieuwsbrief Nieuwsbrief 3 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2014 jaargang 2 In deze nieuwsbrief Tips om je huis veilig achter te laten Als je je eenzaam voelt Vacatures redactielid en penningmeester

Nadere informatie

Gipon Hoogaars 900. Visie Doeve Makelaars. BTW n.v.t.

Gipon Hoogaars 900. Visie Doeve Makelaars. BTW n.v.t. Doeve Makelaars/taxateurs vof Sworn & EMCI certificated Brokers & Valuers S&P Yachts & Ships Westhavenkade 87c NL-3133 AV Vlaardingen Havennummer 703 Tel +31(0)10 248 98 30 Mobiel +31(0)653 20 20 84 Email

Nadere informatie

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41 Montage-instructie Rolluik RV40 - RV41 Inhoud verpakking 1 1. pantser in kast 2. bediening a. handbediening: koord- of bandopwinder b. elektrisch: schakelaar + stekker c. afstandbediend: afstandbediening

Nadere informatie

Nieuwsbrief City Marina Rotterdam

Nieuwsbrief City Marina Rotterdam Nieuwsbrief City Marina Rotterdam Inhoud van deze nieuwsbrief: City Marina Rotterdam hartje winter Winterklaar Tarieven en contracten Brandstof Verhuurvloot Assistent havenmeester (Water)vogels Nieuwjaarsdiner

Nadere informatie

DRAAKZEILEN IN MUIDEN SEIZOEN 2014

DRAAKZEILEN IN MUIDEN SEIZOEN 2014 DRAAKZEILEN IN MUIDEN SEIZOEN 2014 Inleiding Zeilen met jachten van de al weer vijfentachtigjarige Internationale Drakenklasse op het IJsselmeer voor Muiden kent een lange historie over vele decennia met

Nadere informatie

WWS Dameszeilen! Kort lesschema! Benamingen en begrippen!

WWS Dameszeilen! Kort lesschema! Benamingen en begrippen! WWS Dameszeilen Kort lesschema Hieronder een zeer beknopte beschrijving van het basiszeilen. Wanneer je dit allemaal onder de knie hebt kun je gerust een bootje meenemen. Het is geschreven als korte leidraad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

lesbrieven geluidsgolven avonturenpakket de uitvinders en het leerkrachtenbestand Lesbrief 3:

lesbrieven geluidsgolven avonturenpakket de uitvinders en het leerkrachtenbestand Lesbrief 3: lesbrieven leerkrachtenbestand Lesbrief 3: geluidsgolven avonturenpakket de uitvinders en het VERBORGEN OOG Copyright De Uitvinders Uitgave 2014 Versie 3.0 KAPITEINS LOGBOEK derde Logboekbericht De kok

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Watersportvereniging De Maas

Huishoudelijk reglement Watersportvereniging De Maas Huishoudelijk reglement Watersportvereniging De Maas artikel 1 - Leden, hun rechten en verplichtingen versie november 2015 1. Alleen door zijn toetreden verklaart ieder lid te zullen voldoen aan de vereisten

Nadere informatie

HAVENREGLEMENT WATERSPORTVERENIGING LELYSTAD TOEPASSELIJKHEID HAVENREGLEMENT

HAVENREGLEMENT WATERSPORTVERENIGING LELYSTAD TOEPASSELIJKHEID HAVENREGLEMENT HAVENREGLEMENT WATERSPORTVERENIGING LELYSTAD TOEPASSELIJKHEID HAVENREGLEMENT Artikel 1. Een ieder die op enigerlei wijze gebruik maakt van voorzieningen die de vereniging biedt, is onderworpen aan de bepalingen

Nadere informatie

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen.

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen. Outback Australië Voor mij is Australië een heel bijzondere plek. Waarom? Dat zal ik uitleggen. Het begon al toen ik voor het eerst in Australië kwam. Ik stapte uit het vliegtuig. Meteen merkte ik dat

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg.

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Bestuurslid op de TV bij L1. 7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Begin januari werd het ROL via de provincie gevraagd een bijdrage te leveren

Nadere informatie

BINNENVAART HANDLEIDING

BINNENVAART HANDLEIDING BINNENVAART HANDLEIDING juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...03 2. HAVENNUMMERS...03 3. AFVALSTOFFENBESLUIT BINNENVAART...03 4. AANMELDEN VOOR BELADEN...04 5. AFMEREN VOOR BELADEN...05 6. BELADEN...06

Nadere informatie

Horeca & Commercie klas 3 nu echt begonnen

Horeca & Commercie klas 3 nu echt begonnen Horeca & Commercie klas 3 nu echt begonnen Aan het begin van het schooljaar mochten we als opleiding een zeer grote groep Horeca & Commercie leerlingen begroeten in klas 3. Nog nooit was een klas voor

Nadere informatie

Buitenhof reis Riviercruise 20 juni 2013 t/m 26 juni 2013

Buitenhof reis Riviercruise 20 juni 2013 t/m 26 juni 2013 Buitenhof reis Riviercruise 20 juni 2013 t/m 26 juni 2013 Buitenhof reis Riviercruise 20 juni t/m 26 juni 2013 Donderdag 20 juni 2013 Vandaag om half 10 zijn we compleet en kan de boot, De Horizon, vertrekken

Nadere informatie

Mariëtte Middelbeek REDDERS LANGS DE KUST VERHALEN UIT DE REDDINGBOOT. Muitgeverij. marmer

Mariëtte Middelbeek REDDERS LANGS DE KUST VERHALEN UIT DE REDDINGBOOT. Muitgeverij. marmer redders langs de kust Mariëtte Middelbeek REDDERS LANGS DE KUST VERHALEN UIT DE REDDINGBOOT Muitgeverij marmer Schoolreis Ed Koopman / KNRM Enkhuizen / Donderdagmiddag 15:34 uur DE DRIEËNDERTIG KINDEREN

Nadere informatie

DUKDALF. Restaurant. Restaurant DUKDALF THUISHAVEN VOOR SFEERVOL GENIETEN. facebook.com/dukdalf THUISHAVEN VOOR SFEERVOL GENIETEN

DUKDALF. Restaurant. Restaurant DUKDALF THUISHAVEN VOOR SFEERVOL GENIETEN. facebook.com/dukdalf THUISHAVEN VOOR SFEERVOL GENIETEN DUKDALF Restaurant THUISHAVEN VOOR SFEERVOL GENIETEN Zandstraat 9 5331 PG Kerkdriel Restaurant DUKDALF THUISHAVEN VOOR SFEERVOL GENIETEN Telefoon: 0418 674195 info@restaurantdukdalf.nl www.restaurantdukdalf.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2015 - Tussenverslag Hellingbeurt Urk

Nieuwsbrief November 2015 - Tussenverslag Hellingbeurt Urk Nieuwsbrief November 2015 - Tussenverslag Hellingbeurt Urk Varen Amsterdam Urk Het plan was om in één dag vanaf Amsterdam naar Urk te varen, maar de omstandigheden waren zeer dichte mist en geen wind.

Nadere informatie

Hier kunt u genieten van het bruisende leven in La Mata, onder de rook van Torrevieja en van de Spaanse zon.

Hier kunt u genieten van het bruisende leven in La Mata, onder de rook van Torrevieja en van de Spaanse zon. Aqua Nature La Mata Nieuwbouw appartementen complex Aqua Nature bij het strand van La Mata, Playa de La Mata, uw ideale strandvakantie met of zonder kinderen. Slechts 50 meter lopend vanaf de bekende witte

Nadere informatie

L E I D R A A D BUITENLANDSE REIS

L E I D R A A D BUITENLANDSE REIS L E I D R A A D BUITENLANDSE REIS Organisatie Voor het organiseren van buitenlandse reizen van de Hobby Caravan Club H.C.C. is een leidraad opgesteld. Deze leidraad is opgedeeld in een aantal logisch te

Nadere informatie

WOUDSCHOTEN - WEEKEND 2008

WOUDSCHOTEN - WEEKEND 2008 WOUDSCHOTEN - WEEKEND 2008 De Nederlandse Vereniging van Toerzeilers organiseert op 26 en 27 januari 2008 voor de vijf en dertigste keer het Woudschoten weekend. Dit weekend dankt zijn naam aan de plaats

Nadere informatie

Jarig in juni. 09-06-1964 Ronald Joosen. 12-06 -1934 Frans Hultermans. 21-06-1980 Sander Gulickx. 28-06-1949 Aert van Beuzekom.

Jarig in juni. 09-06-1964 Ronald Joosen. 12-06 -1934 Frans Hultermans. 21-06-1980 Sander Gulickx. 28-06-1949 Aert van Beuzekom. WV De Vrije Coureur Opgericht in 1972. NL 27 RABO 0145 1025 48 Nieuwsbrief, 7 mei 2015 www.wielerverenigingdevrijecoureur.nl Jarig in mei. 3-5-1959 Peter van Dongen. 4-5-1961 Wil Eelants. 9-5 -1962 Hans

Nadere informatie

Nieuwsbrief Katwijkerbuurt

Nieuwsbrief Katwijkerbuurt Nieuwsbrief Katwijkerbuurt Beste buurtbewoners, Voor U ligt de nieuwsbrief van juni 2014. Wij van de redactie zullen U d.m.v. deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de activiteiten die georganiseerd

Nadere informatie

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft.

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft. 43 Examen maart 2013 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Verklaring van de gebruikte symbolen 1. Hieronder is een verkeerssituatie

Nadere informatie

Verslag Harlingen Terschelling race 2010

Verslag Harlingen Terschelling race 2010 Verslag Harlingen Terschelling race 2010 Donderdag 13 mei 2010, We hebben Klaas en Barbara Hofker van het voormalige reddingsschip Hilda bereid gevonden, ons via Terschelling naar Harlingen te brengen

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen en Veiligheidsreglement

Wedstrijdbepalingen en Veiligheidsreglement Inhoud Doelstelling... 2 Regels... 2 Verantwoordelijkheid... 2 Uitnodiging / Mededelingen aan deelnemers... 2 Inschrijving... 3 Wijziging in de wedstrijdbepalingen... 3 Seinen op de wal... 3 Start en Finish...

Nadere informatie

Inhoud. Voorbereiding. Waar ga je naar toe. Hoe doe je het met School. Een probleem. Ik heb niks te doen. Dag en nacht varen.

Inhoud. Voorbereiding. Waar ga je naar toe. Hoe doe je het met School. Een probleem. Ik heb niks te doen. Dag en nacht varen. Inhoud Voorbereiding Waar ga je naar toe Hoe doe je het met School Een probleem Ik heb niks te doen Dag en nacht varen De wereld rond Geen eten Vissen Bang voor vissen haaien Snorkelen Terug INLEIDING.

Nadere informatie