Watersportvereniging Brouwershaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Watersportvereniging Brouwershaven"

Transcriptie

1 Watersportvereniging Brouwershaven /4 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs, Algemeen lid : R.J. Heijstek, Algemeen lid : H.A. van der Kouwe, Algemeen lid : W.E. Garschagen, secretariaat : fax: : postbus 47, 4318 ZG Brouwershaven ABN-AMRO rekeningnr IBAN: NL36 ABNA BIC/Swift-code: ABNANL2A clubhuis t roefje : Haven Noordzijde 38, evenementencommissie : A.P.G. van der Sluijs, tel : J. Beyer, mevr. H. Beyer, : H.A. van der Kouwe, : J.J. Laros, mevr. T. Laros, : H. Markenstein, : J. Walthuis, mevr. W. Walthuis, jeugdzeilcommissie : W.E. Garschagen, , fax : R.J. Heijstek, M. Heijstek, : A. van Poelgeest, : N. Tromp, : C.H. Sprengelmeijer, redactiecommissie : R. de Groot, mevr. A. de Groot, clubblad de reede : P. Hellingman, : P.P.S.C. Tielemans, , fax ledenraadcommissie : P.J. Huijbrecht, : H.H.A.M. Janssen, : F.W. Ridderhof, gemeentelijk : J. Gerrits havenmeester : , fax , marifoonkanaal 31

2 Inhoudsopgave Watersportvereniging Brouwershaven Van de bestuurstafel Nota bene Van de redactie Activiteitenkalender Ontvangst DYC tijdens boot-düsseldorf Concept notulen Goed op weg naar krachtig en slagvaardig watersportverbond Wachtlijst en aankoop van een nieuw groter schip Check de uitlaatslang van uw motor Aanloop Wemeldinge - nieuwe hoofdvaarroute over Oosterschelde Help Mental Sailing of rampenbestrijding vanuit uw luie stoel Ligplaats? D Natuur in de Grevelingen, vlinders, zeehonden en bruinvissen Duiken in het verleden Belangrijk voor ouders en bezitters van bijboten Hoe bent u verzekerd? Vakantie 2006, deel Nieuws uit de regio Vakantie Op Merote Vader Knipmes nadert zijn voltooiing Clubmaterialen Clubhuis t roefje

3 Van de bestuurstafel In september, oktober en begin november leek het weer tijdens de weekends op een echte Indian Summer! Vanaf de tweede week in november werd het echter gevoelig kouder en gingen de meeste schepen in winterslaap. Dit najaar was in bestuurlijk opzicht een actieve periode. Medio oktober werd in t roefje een bijeenkomst gehouden met belangstellende leden over de toekomst van de vereniging en de privatisering van de haven. Een delegatie van het bestuur nam deel aan de vergadering van de Vereniging regio Deltawateren. Op initiatief van het Watersportverbond werd overleg gevoerd met een aantal watersportverenigingen over ervaringen met BTW en vennootschapsbelasting. De najaarvergadering, waarin ondermeer de begroting 2008 en een statutenwijziging aan de orde kwamen, werd goed bezocht. De statutenwijziging is inmiddels notarieel verleden; de tekst van de statuten is in te zien op onze website. De concept-notulen kunt u lezen in deze editie van de reede. 3

4 Met kandidaten voor de exploitatie van de bar en keuken in ons clubhuis t roefje werden gesprekken gevoerd. In de komende editie van de reede kunt u er meer over lezen en via onze website zullen wij u op de hoogte houden. Met het dagelijks bestuur van Water-sportvereniging Sint-Annaland werden ervaringen uitgewisseld over privatisering en tal van bestuurlijke zaken. Dit soort gesprekken zullen wij periodiek met hen gaan voeren. Innovation Island was onderwerp van een informatief overleg met vertegenwoordigers van Prowonec B.V., de combinatie van Zeeuwse aannemers. De privatisering van de haven en ons sepkeysysteem gaf aanleiding tot de nodige contacten met de gemeente Schouwen-Duiveland. Last but not least werd de haven voor 2008 ingedeeld: de jaarnota 2008 heeft u begin december per post ontvangen. 4 De evenementencommissie organiseerde dit najaar een zeer gezellige toertocht naar Yerseke en een gemoedelijke excursie naar Goeree. Webalbums met vele foto s van onze activiteiten vindt u op onze website. Per is een enquête gehouden naar de belangstelling voor wintercursussen en de evenementencommissie heeft voor 2008 een activiteitenkalender opgesteld met een keur van evenementen. U treft de activiteitenkalender aan in deze editie van de reede. De activiteitenkalender kunt u eveneens inzien op onze website. Noteert u de data van de geplande evenementen alvast in uw agenda voor Graag treffen wij u tijdens de komende winterevenementen in Brouw. Natuurlijk werd er ook de laatste maanden nog gezeild door onze jeugdleden. Wederom heeft een aantal van onze jeugdleden het CWO diploma s gehaald. Allen van harte gefeliciteerd! De jeugdzeilcommissie wil zich in 2008 gaan ontpoppen als zeilcommissie en gaat op een aantal vrijdagen in mei en juni avondwedstrijden organiseren. In augustus 2008 worden weer de bekende Deltacombi jeugdzeilwedstrijden vanuit Brouwershaven gehouden. Onze nieuwjaarsreceptie vindt plaats op zaterdag 5 januari a.s. om uur in clubhuis t roefje. Het bestuur verwacht velen van u op deze receptie te mogen begroeten om samen het glas te heffen op een goed Wij wensen u fijne feestdagen, een prettige jaarwisseling, goede gezondheid en een behouden vaart in 2008! Het bestuur

5 Nieuwjaarsreceptie: 5 januari 2008 om uur in clubhuis t roefje Wij wensen u Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2008 met gunstige wind in de zeilen!

6 RESTAURANT-BAR Dagelijks verse vis- en vleesspecialiteiten LA PLAISANTERIE Haven Noordzijde 9, 4318 AB Brouwershaven - tel

7 NOTA BENE 1. Uw clubhuisstrippenkaart 2007 kunt u besteden in clubhuis t roefje. dan s.v.p. uw afval mee naar huis nemen. 2. ROOKAFSPRAKEN; WEL ZO SPORTIEF: Op 2 april 2005 heeft de Algemene Ledenvergadering van Watersportvereniging Brouwershaven ter voorkoming van een algeheel wettelijk rookverbod in clubhuizen in het kader van zelfregulering (conform het voorstel van NOC/NSF, met instemming van het Ministerie van VWS) de volgende rookafspraken gemaakt: a. alle ledenvergaderingen, verenigingsactiviteiten, andere vergaderingen en de jeugdactiviteiten van onze vereniging zijn per definitie altijd rookvrij, ook in clubhuis t roefje ; b. in ons clubhuis worden geen rookwaren verkocht; c. uitsluitend na uur in clubhuis t roefje roken. 3. Afwezigheid tijdens vakantie of weekend altijd melden aan de havenmeester (telefonisch of via marifoon kanaal 31 / briefje in de brievenbus van het havenkantoor). 4. Om vervuiling van schepen en steigers (en ook ratten!) te voorkomen in de haven de meeuwen of eenden niet voeren. Afval alleen in de containers; niet er naast zetten! Zijn alle containers vol, 5. Bij langdurig parkeren tijdens uw vakantie graag het parkeerterrein in de nabijheid van de nieuwe haven of de brandweerkazerne gebruiken. De markt en de parkeerstroken rond de stadshaven worden in de vakantieperiode gebruikt voor evenementen zoals de kermis en Brouwse Dag. Tijdens uw vakantie wordt uw auto indien deze in de weg staat door de organisatoren van deze evenementen verwijderd. Aan de nieuwe haven s.v.p. efficiënt naast elkaar en in de vakken parkeren. Uw medelid na u heeft dan ook nog een parkeerplaats. 6. U gelieve na gebruik van elektra met de sepkey daadwerkelijk zelf de stroom uit te schakelen (display op gele houder meldt uit en nummer gebruikt stopcontact, lampje (oranjerood) van stopcontact brandt niet meer.) Let op: schakelt u de stroom niet uit bij uw vertrek, dan kunnen derden - op uw kosten! stroom afnemen. Lukt het uitschakelen niet, dan dit melden met kastnummer en nummer stopcontact aan havenmeester. Er mogen geen hangsloten of stekkers aan de stopcontacten achter blijven. Uw netsnoer s.v.p. oprollen en aan boord opbergen. Let er op dat u slechts één elektra 7

8 aansluiting activeert. Voor nadere info over het sepkey systeem zie ook onze website. Het Sep-Key systeem werkt volgens het prepay-concept. U dient (net zoals bij een GSM) tijdig zelf voor voldoende saldo te zorgen en tijdig dit tegoed aan te vullen. 7. Uit de nieuwe gemeentelijke Havenverordening Schouwen- Duiveland 2007 : Artikel 10. Doorvaart bruggen en sluizen (..) 3. Bij de keersluis Brouwershaven hebben uitvarende vaartuigen voorrang wanneer de verkeerslichten niet worden bediend. Artikel 8. Openbare orde, veiligheid, milieu, stads- en dorpsschoon en voorkoming van gevaar, schade of hinder 1. Vaartuigen moeten deugdelijk worden afgemeerd, zodat de vrijheid van het scheepvaartverkeer, de veiligheid van de opvarenden of de veiligheid op het water niet in gevaar wordt gebracht of er schade ontstaat. 2. Niet toegestaan is het: a. aanbrengen van wijzigingen aan steigers en kaden en dergelijke; b. dumpen van (huishoudelijk) afval, olie, de inhoud van chemische toiletten of andere verontreinigingen anders dan in de daarvoor bestemde containers; c. gebruik van onderwaterclosets; d. op de steigers en kaden laten liggen van toebehoren als masten, rondhout, meertouwen en dergelijke.; e. laten uitsteken van onderdelen van het vaartuig of bijboten en dergelijke waardoor gevaar of hinder kan ontstaan; f. ontsteken van open vuur en barbecuen in de haven; g. vissen in de haven; h. sportduiken en zwemmen in de haven en springen van keersluizen en bruggen; i. los laten lopen van honden; j. zeilen en het voeren van zeil binnen het havengebied, met uitzondering van diegene die niet in het bezit is van een voortstuwingsinstallatie; k. harder varen dan 5 km per uur; l. verstoren van de rust; m.ankeren of dreggen; n. ijs te breken met uitzondering van het ijs rond een vaartuig; o. rijden met een (motor)rijwiel op de steigers; p. een vaartuig op te leggen. (.) 5. Iedereen die zich in de havens bevindt, is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen. Bij het niet opvolgen van instructies of het bij herhaling overtreden van deze verordening, kan ontzegging van verder gebruik van de havenfaciliteiten volgen. 6. In geval van storm, brand of enig ander van buitenaf komend onheil is iedereen die in de haven aanwezig is, verplicht hulp te verlenen.

9 Van de redactie In deze extra dikke najaarseditie van de reede vindt u naast de concept notulen van de najaarsvergadering, de activiteitenkalender 2008, ook de rubriek Ligplaats?, nieuws uit de regio, artikel van de KNRM en enige aardige bijdragen en reisverslagen. Wij vragen uw speciale aandacht voor onze website NL De laatste nieuwtjes betreffende evenementen en links naar webalbums met foto s van de evenementen alsook allerlei interessante links en documenten zijn daar te vinden. Onze website heeft een uitgebreide zogeheten boom structuur. Vanaf de hompage kunt u doorklikken naar vele subpagina s en documenten, veelal in pdf-format. De redactie commissie is bijzonder verheugd dat u regelmatig kopij voor de reede aanlevert. Wij roepen u allen op om een stukje te schrijven voor de reede of voor onze website. Een vakantieverslag of enige technische tips, alle kopij is van harte welkom. Het is uw verenigingsblad. De sluitingsdatum voor de volgende editie is 15 februari Kopij kunt u ook per aanleveren via adres wvbrouwershaven.nl Voor het afdrukken van (grotere) foto s zijn scherpe en kwalitatief goede opnamen nodig. Indien mogelijk zou u uw digitale camera op de beste fotokwaliteit kunnen instellen. Alleen foto s met bestandsformaat ca 0,8 tot 1 MB per stuk kunnen groter worden afgedrukt. Grote fotobestanden kunt u de redactie het beste toezenden op een CD. We wensen u veel leesplezier, gezellige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2008 met een gunstige wind in de zeilen! De redactiecommissie

10 T +31 (0) M +31 (0)

11 Activiteitenkalender 2008 zaterdag 5 januari 2008 nieuwjaarsreceptie in t roefje om uur zaterdag 19 januari 2008 ontvangst Düsseldorfer Yachtclub tijdens boot-düsseldorf. 16 / 17 februari 2008 cursus zaterdag 15 maart instructie motoronderhoud - bezoek Stads- en Commerciewerf te Zierikzee zaterdag 5 april 2008 ledenvergadering in t roefje om uur na afloop gemeenschappelijke maaltijd (voorinschrijving noodzakelijk, zie convocatie) 1 tot en met 4 mei 2008 Hemelvaart toertocht zaterdag 17 mei 2008 onderlinge zeilwedstrijd zondag 24 augustus 2008 Deltacombi jeugdzeilwedstrijden georganiseerd door Stichting de Vlakte van Brouwershaven zaterdag 30 augustus 2008 behendigheidsproef en barbecue zaterdag 13 september 2008 match-zeilen zaterdag 4 oktober 2008 weekendtoertocht zaterdag 1 november 2008 ledenvergadering in t roefje om uur na afloop gemeenschappelijke maaltijd (voorinschrijving noodzakelijk, zie convocatie) zaterdag 15 november 2008 excursie maritiem museum Rotterdam en radarpost Voor informatie over de evenementen kunt u en met de evenementencommissie: Deelname aan evenementen, georganiseerd door Watersportvereniging Brouwershaven, geschiedt altijd geheel op eigen risico. Noch Watersportvereniging Brouwershaven, noch haar bestuur, noch haar evenementen-commissie is aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens deelname aan evenementen in welke vorm en hoe dan ook ontstaan. 11

12 Ontvangst DYC tijdens boot-düsseldorf 2008 Van ons lid Joachim Beyer, secretaris van de Düsseldorfer Yachtclub e.v. ontvingen we een uitnodiging voor een ontvangst op 19 januari 2008 in de Düsseldorfer Yachtclub om uur tijdens boot-düsseldorf. Zo u na uw bezoek aan boot-düsseldorf 2008 deze receptie wenst te bezoeken, graag uw komst (en aantal personen) vooraf melden aan Joachim Beyer via adres Het adres van de Düsseldorfer Yachtclub is: Rotterdamer Straße Düsseldorf, op loopafstand van de Messe. Een kaartje vindt u op de website (onder button Hafen ). 12

13 Concept notulen 55ste Algemene Ledenvergadering 3 november 2007 om uur Presentielijst Een aantal van 44 stemgerechtigde leden, waaronder het bestuur, heeft de presentielijst getekend. Er zijn geen jeugdleden aanwezig. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 2. Ingekomen stukken en mededelingen De voorzitter meldt dat een lid is geroyeerd, omdat hij ondanks diverse aanmaningen door de penningmeester de jaarnota 2007 na drie maanden nog niet had betaald. - stand van zaken privatisering haven De gemeenteraad wenst de jachthaven van Brouwershaven in beginsel te privatiseren. Een vervolgonderzoek met een uitputtende uitwerking van alle effecten moet nog worden aanbesteed aan een extern bureau. Medio november a.s. (week 46) wordt beslist welk bureau dit onderzoek gaat uitvoeren. Op 13 oktober jl. is in t roefje een bijeenkomst gedachtevorming gehouden met onze leden. We mochten ca 40 leden verwelkomen. Een en ander leidde tot een levendige discussie waaruit bleek dat de aanwezige leden de privatisering een goede ontwikkeling vinden. De te verwachten problemen bleken al goed in kaart te zijn gebracht. - stand van zaken nieuwe beheerder clubhuis Hoewel op ons bericht om te solliciteren voor de exploitatie van de bar en keuken van het clubhuis geen leden zich hebben gemeld, heeft het bestuur inmiddels wel twee gegadigden waarmee besprekingen zijn of op korte termijn zullen worden gevoerd. - update ontwikkelingen Watersportverbond Het Watersportverbond ligt weer op koers. De interne organisatie wordt momenteel geheel herzien. De contributie voor 2008 zal naar verwachting EUR 15,52 worden en in de daarop volgende jaar afhankelijk van het gewenste dienstenpakket verder stijgen naar EUR 20 per lid. - update vennootschapsbelasting Er is in mei jl. een gesprek gevoerd met de Belastingdienst/Zuidwest in Goes. Naar 13

14 14 aanleiding daarvan heroverweegt de kennisgroep binnen het Ministerie van financiën de positie van de watersportverenigingen. Hierover is momenteel nog geen nader bericht. De sportkoepel NOC/NSF (waarbij ook het Watersportverbond is aangesloten) is een lobby bij de staatssecretaris van Financiën ca gestart om alle sportverenigingen in Nederland als algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt te krijgen. - update Onroerende Zaakbelasting (WOZ) De gemeente heeft aangezegd dat de haven gewaardeerd gaat worden. En dat dit tot een aanslag voor het gebruik in 2007 en volgende jaren zal leiden. Het tarief voor de gebruikersheffing is EUR 2,50 per EUR vastgestelde waarde. Wij zijn met adviseurs aan het nagaan of gezien het niet-exclusieve gebruik van de haven (ook de passanten maken krachtens de overeenkomst met de gemeente gebruik van uw ligplaats; de passantenopbrengsten voor de gemeente) een WOZ aanslag wel mogelijk is. De secretaris verzoekt de aanwezige leden de presentielijst te tekenen en te retourneren. Hij vraagt de aanwezigen tijdens de vergadering de mobiele telefoon uit te schakelen. Hij merkt op dat de tweede nooduitgang van het clubhuis loopt via de zolder achter het toilet door de deur, vervolgens rechts trap af en dan via nooduitgang op begane grond naar buiten: volg de bordjes. Verzamelpunt is voor de watersportwinkel van Bijl-Tuigerij. Bericht van verhindering is ontvangen van de leden: Anthonisse, Blokpoel, Boersma, Burger, Van Eekeren, Van Galen, Gester, Hof, Klein, Klompe, Knoester, Kloosterziel, Lensdorf, Maartense, Marijnissen, Molenwijk, Moritz, Muller, Nibbelink, Pesel, Rood, Franz Schnitzler, Jacques Steenbergen, Walthuis, Willemse. Het bestuur verzoekt u in een voorkomend geval verkoop van uw schip, adreswijzigingen en wijziging telefoon nummers direct schriftelijk te melden aan het bestuur. Van circa 90% van onze leden beschikken we over een adres. Voor het verzenden van een korte reminder betreffende een evenement is dit ideaal. Zo u over een adres beschikt gelieve u dit ons toe te zenden. Ook uw GSM nummer is in geval van een onverhoopt niet ontvangen verhuismelding van groot nut gebleken. Melding van deze gegevens kan per via onze website Op de website vindt u een recente wachtlijst ligplaatsen, een kaart van de invaart van de haven, plattegronden van de jachthaven en Brouwershaven, de prijslijst van de clubmaterialen alsook de statuten, het huishoudelijk reglement, de gemeentelijke havenverordening en het ligplaatsenbeleid. Onze website wordt erg goed bezocht: gemiddeld ruim 2000 bezoekers per maand en hits per jaar (dit is weer een toename met ca 20% t.o.v. vorig jaar). Onze website krijgt zeer regelmatig (soms wekelijks) een update: de recentste informatie omtrent de vereniging en evenementen (waaronder webalbums met foto s van de evenementen) als ook actuele gelinkte informatie (waaronder een virtueel weerstation met de actuele meteo-gegevens van Vlissingen en een link naar de site Weerstation Brouwershaven) vindt u hier. Tot slot nog enige aardige berichten: De nieuwe gemeentelijke havenverordening

15 is van kracht. Zie ook onze website en de samenvatting in de laatste editie van clubblad de reede. Vanaf omstreeks Pinksteren 2008 zult u dag en nacht door de Grevelingensluis te Bruinisse alsook de Zandkreek-, Roompoten Bergsediepsluis kunnen schutten. Deze sluizen zullen op afstand worden bediend vanuit een centrale op Neeltje Jans. Nadere informatie vindt u in een folder van Rijkswaterstaat, in te zien via onze website. Tegenwoordig kunt u om 10 minuten voor het hele uur ook een uitstekend weerbericht van Radar Vlissingen (in het Engels) uitluisteren op marifoonkanaal 21. Vaak is dit bericht op de Grevelingen en in Brouwershaven) beter te ontvangen dan dat van Centrale Vlissingen (om 10 minuten voor het hele uur) op kanaal 14. Vergeet niet uw reddingvesten te controleren! Bepaalde automatische reddingvesten blijken onvoldoende te werken met name wanneer u een zwaar zeilpak en laarzen draagt. Aanbevolen is om in dat geval een 275N vest te dragen. Het advies van de KNRM is tijdens het varen ALTIJD een reddingvest te dragen bij een watertemperatuur van 15 graden Celsius of lager, s nachts, bij mist of vanaf windkracht 4 en als u zeeziek bent. Zie ook de folder van de KNRM via onze website. Enige data voor in de nieuwe agenda van 2008: Nieuwjaarsreceptie: 5 januari 2008 Algemene Ledenvergadering: 5 april 2008 Algemene Ledenvergadering: 1 november 2008 allen om uur in t roefje. Ontvangst Düsseldorfer Yachtclub e.v. tijdens boot-dusseldorf op 19 januari 2008 Helaas zijn momenteel ca 80 stuks aanmeldingen voor de ligplaats 2008 nog niet binnen in onze postbus. Deze leden krijgen binnenkort per aangetekende brief een herinnering. Er is een ingekomen brief van de heer Huijbrecht over onze statuten en het HR en een van de heer Joachim Beyer, de secretaris van Düsseldorfer Yachtclub e.v. met een uitnodiging voor een ontvangst op 19 januari 2008 (tijdens boot-dusseldorf). De secretaris verzoekt die leden die tijdens de vergadering iets willen zeggen of inbrengen vooraf hun naam te noemen voor de notulen. 3. Verslag van de Algemene ledenvergadering vergadering van 31 maart De conceptnotulen van de vergadering van 31 maart waren opgenomen in editie van de reede. Tijdens de vergadering worden ze andermaal uitgedeeld en per pagina doorgelopen. De notulen van de vorige vergadering worden door de vergadering goedgekeurd en vervolgens door de voorzitter en de secretaris ondertekend. 4. Vaststellen liggeldtarieven 2008 en verhoging contributie. De penningmeester licht het doel van de verhoging van het liggeld met 1,8% en de jaarlijkse contributie verhoging van EUR 1 toe. Het is de bedoeling om de spankracht in de begroting te houden nu de organisatie van instructies en evenementen echt aanslaat en hier redelijk veel animo voor is. Het voorstel tot de verhoging van het liggeld met 1,8% en de 15

16 16 jaarlijkse contributie verhoging van EUR 1 wordt zonder hoofdelijke stemming door de vergadering goedgekeurd. 5. Vaststellen begroting Aan de hand van een PowerPoint presentatie wordt de begroting 2008 en de financiële positie van de vereniging door de penningmeester nader toegelicht. Gerekend moet worden met een verdere verhoging van de contributie van het watersportverbond Er ligt een voorstel van EUR 15,52 en in de daarop volgende jaar afhankelijk van het gewenste dienstenpakket naar EUR 20 per lid. In de conceptbegroting is nog rekening gehouden met EUR 20 per lid. Het lagere tarief heeft tot gevolg dat het geraamde tekort ca EUR minder zal zijn. De gemeente heeft ons aangezegd dat de haven gewaardeerd gaat worden. En dat dit tot een aanslag voor het gebruik in 2007 en volgende jaren zal leiden. Het tarief voor de gebruikersheffing is EUR 2,50 per EUR vastgestelde waarde. Tot op heden werd van gemeentelijke objecten, waar de gemeente (mede-) gebruiker van is, geen onroerende zaakbelasting geheven omdat feitelijk sprake is van vestzak broekzak. De haven wordt thans gewaardeerd. Daar zijn op basis van omzet en gebruik geobjectiveerde landelijke maatstaven voor ontwikkeld. Die kennen wij slechts globaal. Daarom is het bedrag P.M. opgenomen. Op een vraag van de heer Joppe om mede gelet op de lagere tariefstelling van het verbond de cijfers aan te passen en een positief resultaat te begroten, antwoordt de penningmeester dat het mede gelet op de VPB problematiek wel eens goed is om een negatief resultaat te hebben. De begroting 2008 wordt zonder hoofdelijke stemming door de vergadering goedgekeurd. Er ligt al een voorstel voor de gemeentelijke watertoeristenbelasting Hoewel de tarieven weer aanzienlijk stijgen ten opzichte van 2007 en tot de hoogste van de provincie Zeeland behoren, is het de verwachting dat dit voorstel op 8 november a.s. door de gemeenteraad zal worden aangenomen. (De door de gemeenteraad op 8 november 2007 vastgestelde watertoeristenbelasting 2008 bedraagt: voor vaartuigen van 4 t/m 7 meter EUR 29,75; voor vaartuigen van 7 t/ m 9 meter EUR 48,90; voor vaartuigen van 9 t/m 12 meter EUR 44,70; voor vaartuigen van meer dan 12 meter EUR 68,40.) 6. Voordracht bestuurslid. Bestuurslid de heer W. Garschagen is volgens rooster aan de beurt om af te treden. Hij stelt zich herkiesbaar. Artikel 11 en artikel 12 van de Statuten en artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement zijn van toepassing. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. De vergadering benoemt de heer Garschagen bij acclamatie tot bestuurslid. 7. Voorstel wijziging Statuten, huishoudelijk reglement en commissiereglement. Door de ledenraadcommissie werd het bestuur er op gewezen dat onze Statuten, het huishoudelijk reglement en commissiereglement niet voor alle leden eenduidig en goed leesbaar zijn. Met name niet is vastgelegd welke rechten een lid heeft tijdens een schorsing gedurende de behandeling van een beroep tegen een royement. Mede gelet ook op de privatiseringsplannen van de jachthaven heeft het bestuur deze regelingen tegen het licht gehouden. Het bestuur stelt voor de Statuten, het huishoudelijk reglement en commissiere-

17 glement aan te passen. De voorzitter licht de wijzigingen toe. De ledenraadcommissie stelt voor om in geval van een royement tevens een opgaaf te doen van de rechten die dit geschorste lid gedurende zijn schorsing gedurende de behandeling van zijn beroep niet kan uitoefenen. Na enige toelichting op vragen van de heer Hellingman en de heer Quartel over onder meer artikel 12 van de statuten worden de aanpassingen van de statuten, huishoudelijk reglement en commissiereglement door de vergadering goedgekeurd. 8. Jaarverslag havenmeester. De gemeentelijk havenmeester, de heer J. Gerrits krijgt het woord. Het was al met al een goed seizoen. We hadden circa 100 schepen meer als passanten ten opzichte van April en oktober waren goede maanden. Al met al waren er relatief weinig incidenten, behoudens een incident met de bemanning van een huurboot. Het bestuur heeft binnengekomen klachten van leden doorgezet naar het verhuurbedrijf. Het verhuurbedrijf zal deze mensen in de toekomst geen boot meer verhuren. Het nieuwe schoonmaakbedrijf Asito, dat sedert begin dit jaar alle gemeentelijke gebouwen reinigt, functioneert naar tevredenheid. Komende winter wordt wederom het nodige onderhoud gedaan. Slechte planken op de steigers worden vervangen en de ondiepte direct voor de sluisingang (buitenkant oostzijde) wordt verwijderd. Er komen nog voor het volgend vaarseizoen nieuwe noodtrappen. De havenmeester roept een ieder op om stevige trossen te gebruiken en oude landvasten te vervangen. Ook adviseert hij de buitenboordmotoren in de winter te verwijderen. Recentelijk zijn drie buitenboordmotoren gestolen. De dieven zijn gelukkig dezelfde avond nog gepakt. De motoren zijn teruggeven aan de eigenaren. De havenmeester verzoekt leden waar iets vermist wordt dit hem te melden. Hij kan dit dan melden bij het KLPD. Vraag van René de Groot: hoe lang is er dit najaar nog drinkwater op de steigers? Havenmeester: Eerst zodra bekend is dat de vorst invalt, wordt gestart met het winterklaar maken van de haven. Het water op de steigers wordt dan afgetapt. Dit zal via een bericht aan de leden worden gemeld. Het miva-toilet (middelste deur) van het sanitair aan de L-steiger blijft open. (Let op: tijdens de feestdagen wordt ook dit tijdelijk afgesloten). Het zal mogelijk blijven om daar water te tappen. Ook het watertappunt bij het brandstofstation blijft zo lang mogelijk operationeel. De heer Antheunissen vraagt of er in de hoek bij de L-steiger vaker drijvend zwerfafval kan worden verwijderd. Hij heeft dit in de schroef gekregen. Havenmeester: er komt een lekkorf. Nu vist ons lid mevrouw Pimmelaar regelmatig afval uit de haven en deponeert dit (tot verdriet van de plantsoenendienst) in de hoek van het plantsoen. De struiken kunnen slecht tegen het weglekkende zoute water. De heer Van der Mark vraagt of er specifieke afspraken zijn met At Sea Yachting over het afmeren van boten die in dit bedrijf in de verkoop heeft. Havenmeester: dit is inderdaad het geval. De steiger is verhuurd tot waar de container staat (hoek stadshaven) en At Sea mag de schepen maximaal twee dik afmeren. De heer Van der Mark vraagt de havenmeester deze afspraken daadwerkelijk te handhaven teneinde voldoende plaats voor passanten te waarborgen. De heer Laros vraagt of er wordt opgetre- 17

18 18 den tegen slecht onderhouden schepen. Havenmeester dit wordt gemeld aan de secretaris, die dan prompt het lid een brief of zendt met het verzoek voor adequaat onderhoud te zorgen. De heer Ketting vraagt of er iets gedaan kan worden aan de roestige walkant bij de P-steiger. Havenmeester: Het onderhoud aan de roestige stalen deksloof bij de grootste ligplaatsen van de A-steiger en de P-steiger is in behandeling. 9. Jeugdzeilen. Bestuurslid Willem Garschagen krijgt het woord. We hebben dit jaar ca 50 jeugdleden. Volgend jaar zijn dat er waarschijnlijk iets minder; dat is ook beter te managen. Het gaat goed met de jeugdleden: er zijn op tien zaterdagen lessen verzorgd. De oudere jeugdleden maken goede vorderingen. Tijdens het jubileumfeest heeft de jeugdzeilcommissie voor leuke activiteiten gezorgd. De jeugdzeilcommissie wil graag haar activiteiten uitbreiden en volgend jaar als zeilcommissie in mei en juni 2008 op zes vrijdagen zomeravondwedstrijden voor de leden gaan organiseren met na afloop nabespreking in t roefje. Tevens stelt hij voor dat deze zeilcommissie onderlinge wedstrijden gaat organiseren. De heer Hans Laros merkt op dat dit laatste momenteel een activiteit is van de evenementencommissie. De heer Garschagen stelt ook voor te onderzoeken of in Brouwershaven een regionaal steunpunt voor de zeilsport kan worden gerealiseerd. De vergadering is akkoord met dit onderzoek. 10. Evenementen 2007 en Peter van der Sluijs, voorzitter van de evenementencommissie, krijgt het woord. Hij memoreert de vele geslaagde en gezellige evenementen van het afgelopen jaar. De deelname aan de barbecue en de toertochten was goed. Wegens succes is het Match-zeilen geprolongeerd. Momenteel wordt onderzocht of er voldoende belangstelling is om in de winterperiode enige cursussen te organiseren. Voor het komende seizoen zijn er de volgende activiteiten gepland: 5 januari 2008 nieuwjaarsreceptie 19 januari 2008 ontvangst Düsseldorfer Yachtclub e.v. tijdens Boot Dusseldorf 16 / 17 februari 2008 cursus marifonie (onder voorbehoud) 15 maart 2008 bezoek commerciewerf en cursus motoronderhoud 5 april 2008 algemene vergadering 1 tot 4 mei 2008 hemelvaarttoertocht 17 mei 2008 onderlinge wedstrijd 30 augustus 2008 puzzeltocht en barbecue 13 september 2008 match-zeilen 4 / 5 oktober 2008 najaarstoertocht 1 november 2008 algemene vergadering 15 november 2008 najaarsactiviteit 11. Rondvraag. De heer Quartel vraagt of de beroepsvissers op de Grevelingen netten ook in een vaarwater mogen zetten. Secretaris: Uit overleg met Rijkswaterstaat is gebleken dat

19 dat in het hoofdvaarwater Grevelingen niet zou mogen. In een nevenvaarwater (Geul van Bommenede, Hals of Springersdiep) kan dat wel. Op de hydrografische kaart wordt hier ook uitdrukkelijk voor gewaarschuwd. (Uit latere nadere informatie blijkt dat ook in het hoofdvaarwater netten kunnen worden geplaatst. Een en ander zal worden gemeld in het overleg van de vereniging Regio Deltawateren.) De heer Antheunis vraag of het mogelijk is bij de L-steiger enige vingerpieren aan te brengen. Hij alsook de echtgenote van een ander lid is niet meer zo vast ter been. Voorzitter: we mogen als vereniging zelf geen vingerpieren aanbrengen. We zullen een en ander overleggen met de havenmeester. Wellicht is een andere ligplaats met een walkant of zijsteiger voor u een oplossing. 12. Welkom nieuwe leden. De nieuwe leden Broere, Kilgore, Krol en Karl-Heinz Schnitzler stellen zich aan de vergadering voor en ontvangen een mok of een speldje en een sticker met het logo van de vereniging. 13. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering, bedankt de aanwezigen voor hun aandacht en inbreng en nodigt een ieder uit aan de bar voor één drankje op kosten van de vereniging. Watersportvereniging Brouwershaven Pieter Tielemans secretaris markt 1 brouwershaven

20 Goed op weg naar krachtig en slagvaardig Watersportverbond Onder ruime belangstelling vond vandaag in Bunnik de jaarlijkse algemene ledenvergadering van het Watersportverbond plaats. Op deze vergadering werden de jaarplann en 2008 gepresenteerd met de daaraan gekoppelde budgetteringen. Een contributieverhoging werd voorgesteld en met ruime meerderheid aangenomen. Ook ging de vergadering unaniem akkoord met het voorstel van het bestuur over een aantal te benoemen personen in bestuur en commissies. De heer H. Snoekc werd door de vergadering benoemd tot voorzitter van het bestuur van het Watersportverbond. Jaarplannen 2008 Op 8 mei 2007 heeft de ledenvergadering groen licht gegeven aan het bestuur om te komen tot een effectieve organisatievorm van het Watersporterbond. Zeer veel direct betrokkenen en vrijwilligers zijn hiermee aan de slag gegaan en dat heeft ertoe geleid dat er op deze vergadering een transparante, productgerichte organisatie werd gepresenteerd, bestaande uit drie hoofdsectoren Toervaren, Topsport en Wedstrijdsport. De jaarplannen van deze sectoren werden door de ledenvergadering goedgekeurd. Contributieverhoging in 2008 De door het bestuur voorgestelde contributieverhoging, mede voorgesteld om deze plannen te verwezenlijken werd met grote meerderheid door de vergadering aan genomen (707 stemmen voor, 27 blanco en 175 tegen). De contributie werd door de vergadering vastgesteld op 15,52 per rekenlid.

Huishoudelijk reglement van watersportvereniging Flacquee

Huishoudelijk reglement van watersportvereniging Flacquee Huishoudelijk reglement van watersportvereniging Flacquee Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 De verantwoordelijkheid voor de gebouwen van de vereniging berust bij het bestuur. Het beheer wordt uitgevoerd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2010

NIEUWSBRIEF Oktober 2010 NIEUWSBRIEF Oktober 2010 Beste Albin Motorboot Vaarders, Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief, editie najaar 2010. Veel leesplezier, en u weet het: elke reactie van u is welkom op ons e-mail adres

Nadere informatie

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3:

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: - 1 - Artikel 1: In dit reglement wordt verstaan onder: a. haven: de bij de vereniging in eigendom zijnde aanlegsteiger met toegangstrap en constructies; b. visboot: een vaartuig dat door middel van roeiriemen

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking Wereldregio,

Datum ondertekening. Bron bekendmaking Wereldregio, Havenverordening SchouwenDuiveland 2013 Page 1 of 7 Zoek regelingen op overheinl Gemeente Schouwen Duiveland Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheinl! Havenverordening SchouwenDuiveland

Nadere informatie

Lidmaatschap WSV Almere Haven

Lidmaatschap WSV Almere Haven I N F O R M A T I E algemeen De Watersportvereniging is opgericht op 16 augustus 1977 en is aangesloten bij het Watersportverbond onder verenigingsnummer 324. De Vereniging heeft een locatie aan het Gooimeer

Nadere informatie

Jachthaven de Brasem N.V.

Jachthaven de Brasem N.V. Plantage 37 2377 AB Oude Wetering Tel. Haven 071 3312664 Tel. Havenmeester 06 15091232 Email: info@jachthavendebrasem.nl Website: www.jachthavendebrasem.nl ING Bank: NL83INGB0000361500 KVK 28015827 BTW

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Roompot Marina ROOMPOT MARINA, UW VEILIGE THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE! ROOMPOT MARINA, UW THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE!

Roompot Marina ROOMPOT MARINA, UW VEILIGE THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE! ROOMPOT MARINA, UW THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE! Roompot Marina ROOMPOT MARINA, UW THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE! 4-sterren-jachthaven met moderne faciliteiten bekroond met de Blauwe Vlag (milieuonderscheiding) direct gelegen aan Nationaal Park De

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 28-03-2009 Leden Artikel 1 1. Leden van de vereniging zijn personen van 18 jaar of ouder die zich schriftelijk hebben aangemeld overeenkomstig artikel 2 van de statuten. 2. Personen

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven 2007 2 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs, 0111-692309 Algemeen lid : R.J.

Nadere informatie

Lidmaatschap WSV Almere Haven

Lidmaatschap WSV Almere Haven I N F O R M A T I E algemeen De Watersportvereniging is opgericht op 16 augustus 1977 en is aangesloten bij het Watersportverbond onder verenigingsnummer 324. De Vereniging heeft een locatie aan het Gooimeer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Havenreglement van de Parkhaven te Middelharnis

Havenreglement van de Parkhaven te Middelharnis Artikel 1 1. De exploitatie van de Parkhaven te Middelharnis, dat wil zeggen, van het gehele haventerrein, is in handen van, hierna te noemen verhuurder, gevestigd te Hardinxveld- Giessendam. 2. Verhuurder

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Lidmaatschap WSV Almere Haven

Lidmaatschap WSV Almere Haven I N F O R M A T I E algemeen De Watersportvereniging is opgericht op 16 augustus 1977 en is aangesloten bij het Watersportverbond onder verenigingsnummer 324. De Vereniging heeft een locatie aan het Gooimeer

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Havenreglement van de Stichting Jachthaven Scharendijke (SJS):

Havenreglement van de Stichting Jachthaven Scharendijke (SJS): Havenreglement van de Stichting Jachthaven Scharendijke (SJS): Begripsbepalingen: 1. Vaartuig: alle soorten van drijvende lichamen die vanwege hun drijfvermogen worden gebruikt dan wel bestemd zijn of

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

watersportvereniging hoogvliet

watersportvereniging hoogvliet Artikel 1 - Beheer Het beheer van de jachthaven berust bij het bestuur en wordt onder leiding van één of meerdere havenmeester(s) namens haar uitgevoerd. Artikel 2 Afmeting vaartuigen 1 Vaartuigen, toebehorend

Nadere informatie

Nummer acht, December 2014

Nummer acht, December 2014 NIEUWSBRIEF Nummer acht, December 2014 Onderwerpen in deze nieuwsbrief: Bestuursmededelingen 1. Kerstgroet / Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2. Van de Havencommissie 3. Barcommissie Oproep 4. Evenementenkalender

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

HAVENREGLEMENT, "Port Entrepot", (vastgesteld: 18 6 2014)

HAVENREGLEMENT, Port Entrepot, (vastgesteld: 18 6 2014) HAVENREGLEMENT, "Port Entrepot", (vastgesteld: 18 6 2014) 1. Algemeen 1.1. Een ieder die zich op het terrein of in de haven van Vereniging van Eigenaars Kopgebouw en Jachthaven Entrepot bevindt, wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Algemene Bepalingen. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Watersportvereniging De Kievit. Zij is gevestigd te Dordrecht. Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE HAVEN EN HET HAVENTERREIN VAN DE TIELSE WATERSPORTVERENIGING DE WAAL (HVR)

REGLEMENT VOOR DE HAVEN EN HET HAVENTERREIN VAN DE TIELSE WATERSPORTVERENIGING DE WAAL (HVR) REGLEMENT VOOR DE HAVEN EN HET HAVENTERREIN VAN DE TIELSE WATERSPORTVERENIGING DE WAAL (HVR) Tekst HVR 24-03-2015 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit Reglement voor de Haven en het Haventerrein is vastgesteld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Artikel 1 In dit reglement wordt de Leiderdorpse Bridge Club L.B.C. aangeduid als de vereniging. Artikel 2 De vereniging is lid van het district

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013 HAVENVERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013 gelet op de artikelen

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven Notice of race 20 en 21 juni 2014 - Brouwse Classic s Regatta (BCR) 1. Reglementen. 1.1 Op wedstrijden zijn van toepassing de regels voor wedstrijdzeilen 2013-2016 (RvW),

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan:

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan: Nieuwsbrief Uitnodiging Jaarvergadering Aan: Mededeling Leden Ons leden aantal is niet groot we zouden best meer leden kunnen gebruiken Weet u nog mensen die belangstelling hebben of lid willen worden.

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

W.V. SLOTERPLAS. Informatieblad Watersport Vereniging Sloterplas. www.wvsloterplas.nl

W.V. SLOTERPLAS. Informatieblad Watersport Vereniging Sloterplas. www.wvsloterplas.nl Informatieblad Watersport Vereniging Sloterplas www.wvsloterplas.nl INFORMATIEBLAD Inhoud pag Algemene informatie 1 Algemene informatie 2 Tarieven vanaf juni 2012 3 ALGEMENE INFORMATIE Algemene Informatie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Gilde van Vrijwillige Molenaars

Huishoudelijk Reglement Gilde van Vrijwillige Molenaars Huishoudelijk Reglement Gilde van Vrijwillige Molenaars Vastgesteld op de ledenvergadering van 5 april 2014, met aanpassingen goedgekeurd op de bijzondere ledenvergadering van 7 november 2015. Lidmaatschap

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

Beste sportvissers / Leden en bezoekers,

Beste sportvissers / Leden en bezoekers, Beste sportvissers / Leden en bezoekers, Na het succes van onze eerste nieuwsbrief die is verschenen op 1 mei 2008 waar we trouwens veel leuke reacties over hebben ontvangen, zijn we aan onze 2 e editie

Nadere informatie

Tennisvereniging Oudegein. Huishoudelijk reglement (versie mei 2016) Rechten en plichten van leden

Tennisvereniging Oudegein. Huishoudelijk reglement (versie mei 2016) Rechten en plichten van leden Tennisvereniging Oudegein. Huishoudelijk reglement (versie mei 2016) Rechten en plichten van leden 1. Leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de ter plaatse geldende baanreglementen (park-, afhang-

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT E.H.B.O. vereniging Cuijk Cuijk, 7 juli 2003. Pagina 1 Doel en middelen: ARTIKEL 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Golfclub Houtrak d.d

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Golfclub Houtrak d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT Golfclub Houtrak d.d. 09-11-2006 Artikel 1 Kleuren en embleem van de vereniging 1. De kleuren van de vereniging zijn blauw-geel. 2. Het embleem van de vereniging is een gestileerde

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Dit huishoudelijke reglement is volgens artikel 24.1 van de statuten van de vereniging Golf Club Bentwoud vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 24 juni 2013. Algemene

Nadere informatie

Yvonne van Daal 67, opgegroeid in Sint Anthonis en getrouwd met Koen Geurts 62, geboren en getogen in Cuijk.

Yvonne van Daal 67, opgegroeid in Sint Anthonis en getrouwd met Koen Geurts 62, geboren en getogen in Cuijk. Hoe het begon. Even voorstellen. Wij zijn Yvonne en Koen. Yvonne van Daal 67, opgegroeid in Sint Anthonis en getrouwd met Koen Geurts 62, geboren en getogen in Cuijk. Ik (Koen) zeil al sinds mijn 12 e

Nadere informatie

clubblad Jaargang Nummer

clubblad Jaargang Nummer clubblad Jaargang Nummer 2010 1 Watersportvereniging Brouwershaven 2010 1 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs,

Nadere informatie

Btw 2017 watersportverenigingen

Btw 2017 watersportverenigingen Btw 2017 watersportverenigingen KNMC-VNM & Watersportverbond 1 Programma Deel 1 Inleiding door Hedwich Kuipers Deel 2 Inhoudelijke uitleg door Pieter Tielemans Vragen Vervolg 2 Drs. Hedwich Kuipers Coördinator

Nadere informatie

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 - Status en inhoud van de regels...

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Havenreglement rev. 2015.2

Havenreglement rev. 2015.2 Havenreglement rev. 2015.2 Ten geleide Het havenreglement is een uitwerking van de huishoudelijke afspraken in de haven van de WVA. Dit havenreglement is gewijzigd en vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Roei- Zeil- & Wrikwedstrijden

Roei- Zeil- & Wrikwedstrijden Op zaterdag 13 en zondag 14 september 2014 organiseert de Admiraliteit 5 Rond Amstel en IJ de Roei- Zeil en. Dit jaar zal er op zaterdag worden gezeild worden op de Nieuw Meer en zondag geroeid en gewrikt

Nadere informatie

Terreinreglement van de Kralingsche Zeilclub

Terreinreglement van de Kralingsche Zeilclub Terreinreglement van de Kralingsche Zeilclub Art. 1 1.1 Dit reglement is van toepassing op: 1. Het ter beschikking van de vereniging staande water en terrein; 2. De zich hierin en hierop bevindende opstallen

Nadere informatie

Wéér een rondje Schiermonnikoog,

Wéér een rondje Schiermonnikoog, Wéér een rondje Schiermonnikoog, Op zondag 25 sept. jl., het vaarseizoen was bijna voorbij, de jachthaven van Schiermonnikoog lag nog in diepe rust, maakten we in alle vroegte onze boten klaar om te vertrekken

Nadere informatie

Reglement kade- en ligplaatsgeld 2012

Reglement kade- en ligplaatsgeld 2012 Reglement kade- en ligplaatsgeld 2012 Delfzijl Eemshaven B. REGLEMENT KADE- EN LIGPLAATSGELD 2012 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvrager: de natuurlijke- of rechtspersoon

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Bart van Hussen - Schipper/Eigenaar Merellaan 14 5613 AL Eindhoven (M) +31 (06) 50 278 774 (E) info@windindezeilen.com (W) www.windindezeilen.

Bart van Hussen - Schipper/Eigenaar Merellaan 14 5613 AL Eindhoven (M) +31 (06) 50 278 774 (E) info@windindezeilen.com (W) www.windindezeilen. Bart van Hussen - Schipper/Eigenaar Merellaan 14 5613 AL Eindhoven (M) +31 (06) 50 278 774 (E) info@windindezeilen.com (W) www.windindezeilen.com #windindezeilen1 Wind in de Zeilen organiseert zeiltochten

Nadere informatie

Inhoud. 4 Zeelandweekend 2014. 5 Advertentie Beldert. 5 Samenvatting paasduik 2014. 6 Clubavonden. 6 Duikcentrum Nijmegen.

Inhoud. 4 Zeelandweekend 2014. 5 Advertentie Beldert. 5 Samenvatting paasduik 2014. 6 Clubavonden. 6 Duikcentrum Nijmegen. Inhoud Pagina 3 Voorwoord 4 Zeelandweekend 2014 5 Advertentie Beldert 5 Samenvatting paasduik 2014 6 Clubavonden 6 Duikcentrum Nijmegen 8 Agenda 9 kantduikmanagement 10 Colofon 11 Advertentie DCN 2 Voorwoord

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Artikel 1: Lidmaatschap.

Artikel 1: Lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Watersportvereniging "RIJN EN LEK Artikel 1: Lidmaatschap. a. Hij of zij die als lid, jeugdlid, gegadigde of begunstiger wenst te worden toegelaten, meldt zich hiertoe aan bij de

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven 2008 1 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs, 0111-692309 Algemeen lid : R.J.

Nadere informatie

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Indeling presentatie Basis verkeersregels (herhaling voor mensen met eerdere opleiding) Suggesties tav gedrag en veiligheid - Varen doe je samen Tips van de

Nadere informatie

Aankondiging. Nederlands Kampioenschap. In de Regenboogklasse

Aankondiging. Nederlands Kampioenschap. In de Regenboogklasse Aankondiging voor het Nederlands Kampioenschap In de Regenboogklasse georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging Sneek in samenwerking met het Watersportverbond van 5 tot en met 8 september

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014

Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014 Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014 Beste Zeiler/roeier. De Winter is voorbij, nog een paar dagen en de zomertijd komt er aan, hetgeen betekend dat het 's avonds weer langer licht wordt, en men weer de gelegenheid

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Deze aflevering: Van de voorzitter 3 Eindfeest op zaterdag 8 november 5 Klusdag op zaterdag 15 november 6 Activiteiten kalender 2014 7 Van de ledenadministratie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 november 2011. Het gedeelte Beperkt en het gedeelte Algemeen bestaan ieder uit 20 vragen (60

Nadere informatie

Zeilkamp als ontdekkingsreis

Zeilkamp als ontdekkingsreis Zeilkamp als ontdekkingsreis Inleiding: Het ASAP Sailing kajuitzeilkamp is voor personen vanaf 12 jaar die interesse hebben om goed te leren varen en op grotere zeilschepen. We gaan met een compleet uitgerust

Nadere informatie

Welkom in de haven van Vlaardingen!

Welkom in de haven van Vlaardingen! Welkom in de haven van Vlaardingen! U bent net onze fraaie stad binnengevaren of u bent van plan dat te doen. En dat is een felicitatie waard! Want Vlaardingen is een stad die u zal verrassen. Een knus

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie