clubblad Jaargang Nummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "clubblad Jaargang Nummer"

Transcriptie

1 clubblad Jaargang Nummer

2 Watersportvereniging Brouwershaven bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs, Algemeen lid : R.J. Heijstek, Algemeen lid : J.H. Timofei, Algemeen lid : W.E. Garschagen, secretariaat : postadres: postbus 47, 4318 ZG Brouwershaven fax: bank: ABNAMRO rekeningnr IBAN: NL36 ABNA BIC/Swift-code: ABNANL2A Botenlift met mastenkraan clubhuis t roefje : Haven Noordzijde 38, b.g.g J. van Harinxma VOLVO PENTA CENTER ZUID-WEST NEDERLAND DEALER Alle scheepsreparaties en -onderhoud Sloepverhuur Opblaasboten Technische watersportwinkel Anti-fouling, lakken en onderhoudsproducten Inbouw boegschroeven Scheepselectra scheepselectronica Jachthaven Den Osse NA Brouwershaven Nederland Telefoon +31 (0) Fax +31 (0) Internet activiteitencommissie : A.P.G. van der Sluijs, : G.P. Persoon, mevr. J. Persoon, : J.J. Laros, mevr. T. Laros, : J. Walthuis, mevr. W. Walthuis, : F. van Sinderen, : J. Germing, : W.E. Garschagen, , fax : R.J. Heijstek, M. Heijstek, : A. van Poelgeest, redactiecommissie : R. de Groot, mevr. A. de Groot, clubblad de reede : P. Hellingman, : P.P.S.C. Tielemans, , fax ledenraadcommissie : P.J. Huijbrecht, : H.H.A.M. Janssen, : F.W. Ridderhof, gemeentelijk : J. Gerrits havenmeester : , fax , marifoonkanaal

3 10 1 Inhoudsopgave Van de bestuurstafel Van de bestuurstafel... 3 Nota bene Van de redactie Activiteitenkalender Jaarverslag Digitaal Nuttige telefoonnummers Nuttige nautische websites Verbond tegen aanpassing kanaal 25 Post Ouddorp Nieuws uit de Regio Charity Cup Red jezelf veilig zeilen op groot water Tips Met de Existence naar Frankrijk Terugtocht via de Solent...53 Miss Verstand en H. Nekkig jaar WV De Schelde Maritiem Clubmaterialen Clubhuis t roefje Enorme windparken op zee Zon Na een weer koudere winter met veel meer sneeuw dan vorig jaar (er is wederom geschaatst op de ijsbaan in Brouw) en de storm Xinthia de laatste dag van februari, start binnenkort gelukkig weer het nieuwe vaarseizoen. De dagen lengen en de temperatuur wordt langzaam aangenamer. Op 28 maart gaat de zomertijd in. De klok gaat weer een uur vooruit. Pasen valt dit jaar begin april. De komende weken bent u vast druk met klussen aan uw schip zodat u in april al weer kunt varen! Bestuurlijk was er tijdens de winterperiode weer de nodige activiteit. We lieten deze winter ons clubhuis t roefje binnen schilderen en de keuken aanpassen en de toiletgroep renoveren. Ook de trap werd gerepareerd en opnieuw bekleed. Zeeuwland zorgde voor renovatie van de (ten gevolge van de overstroming in februari 1953) door het zout zwaar aangetaste muren in de bergingen 3

4 4 op de begaande grond. Het resultaat van deze werkzaamheden kunt u binnenkort bewonderen. Economisch varen we ook nu nog in zwaar weer. Gelukkig was medio februari ruim 95% van de liggeldnota s 2010 betaald. De penningmeester heeft de laatste aanmaningen verstuurd. De boeken van 2009 van de vereniging zijn afgesloten. De jaarrekening 2009 wordt opgemaakt door de accountant. Bij de stukken voor de komende algemene vergadering ziet u de resultaten. Het jaarverslag 2009 leest u in deze editie van de reede. Op het moment van het ter perse gaan van deze editie van de reede zit er nog steeds niet veel vaart in de privatisering van de haven. Nadere ontwikkelingen verwachten we eerst na de gemeenteraadsverkiezingen. Wel lieten we bureau Oranjewoud de haven taxeren en een onderhoudsrapport opmaken. Uit het concept onderhoudsrapport bleek een paar gebreken aan de steigers die directe reparatie behoefden. We hebben dit concept doorgezonden aan de gemeente. De slechte delen van de steigers zijn door de gemeente direct hersteld. We verzoeken u andermaal vriendelijk om uw verzekerings polis na te kijken en er voor zorg te dragen dat de WA-dekking van uw pleziervaartuigverzekering voor uw boot tenminste EUR bedraagt, zoals besloten in de laatste najaarsvergadering. De J27 Creekwater too van Willem Garschagen zeilde in 2009 met een geheel Brouwse bemanning (Jan Ketting, Tom Werff, Arjan Otter, Mark Roth, Remy Flohil, Charlotte Heijstek en Jade Ottema) in de top van de ORC 3 klasse Nederland. Creekwater too werd eerste in de competitie voor de Verbondsbezem (overall Nederlands kampioenschap 2009). Het Brouwse zeilteam Creekwater won vanwege deze prestatie op zaterdag 13 februari 2010 in de gemeentelijke sportverkie- Gemeentelijke sportverkiezing Zomeravondwedstrijden zing 2009 de tweede prijs in de categorie sportploeg van het jaar. Een erkenning van de zeilsport! De activiteitencommissie - in nieuwe setting - heeft een aansprekende activiteitenkalender opgesteld. Deze activiteitenkalender is opgenomen in deze editie van de reede en kunt u inzien op onze website. Graag treffen wij u tijdens de evenementen in Brouw. We maken u attent op de aspergerace op zaterdag 1 mei aanstaande en de serie zomeravond zeilwedstrijden op de vrijdagavond vanaf mei a.s. Wegens groot succes vorige jaren geprolongeerd! In augustus 2010 worden weer de bekende Deltacombi jeugdzeilwedstrijden vanuit Brouwershaven gehouden. Ook wordt er naar gestreefd om eind augustus 2010 weer een Brouwershavenconcert met feestelijk verlichte schepen te organiseren. We zien uit naar het nieuwe vaarseizoen! We wensen u veel succes met het vaarklaar maken van uw schip en een goede start van het seizoen! We treffen u graag bij de algemene vergadering op zaterdag 27 maart a.s. in t roefje, in Brouw of op de Grevelingen. Het bestuur 5

5 NOTA BENE 6 RESTAURANT-BAR Dagelijks verse vis- en vleesspecialiteiten LA PLAISANTERIE Haven Noordzijde 9, 4318 AB Brouwershaven - tel Uw clubhuisstrippenkaart 2010 kunt u vanaf medio april besteden in clubhuis t roefje. 2. ONS CLUBHUIS IS CONFORM WETTELIJK VOORSCHRIFT ROOKVRIJ. De hele sportsector is evenals de horeca, kunst- en cultuursector rookvrij. Roken in alle sportaccommodaties wordt door de overheid niet meer toegestaan. 3. Afwezigheid tijdens vakantie of weekend altijd melden aan de havenmeester (telefonisch of via marifoon kanaal 31 / briefje in de brievenbus van het havenkantoor). 4. Om vervuiling van schepen en steigers (en ook ratten!) te voorkomen in de haven de meeuwen of eenden niet voeren. Afval alleen in de containers; niet er naast zetten! Zijn alle containers vol, dan s.v.p. uw afval mee naar huis nemen. 5. Bij langdurig parkeren tijdens uw vakantie graag het parkeerterrein in de nabijheid van de nieuwe haven of de brandweerkazerne gebruiken. De weg voor de Muralt en bij het kleine molentje nabij de N, O en P steiger s.v.p. uitsluitend kortstondig gebruiken om te laden en te lossen. De markt en de parkeerstroken rond de stadshaven worden in de vakantieperiode gebruikt voor evenementen zoals de kermis en Brouwse Dag. Tijdens uw vakantie wordt uw auto indien deze in de weg staat door de organisatoren van deze evenementen verwijderd. Aan de nieuwe haven s.v.p. efficiënt naast elkaar en in de vakken parkeren. Uw medelid na u heeft dan ook nog een parkeerplaats. 6. U gelieve na gebruik van elektra met de sepkey daadwerkelijk zelf de stroom uit te schakelen (display op gele houder meldt uit en nummer gebruikt stopcontact, lampje (oranjerood) van stopcontact brandt niet meer.) Let op: schakelt u de stroom niet uit bij uw vertrek, dan kunnen derden - op uw kosten! stroom afnemen. Lukt het uitschakelen niet, dan dit melden met kastnummer en nummer stopcontact aan havenmeester. Er mogen geen hangsloten of stekkers 7

6 8 aan de stopcontacten achter blijven. Uw netsnoer s.v.p. oprollen en aan boord opbergen. Let er op dat u slechts één elektra aansluiting activeert. Voor nadere info over het sepkey systeem zie ook onze website. Het Sep-Key systeem werkt volgens het prepay-concept. U dient (net zoals bij een GSM) tijdig zelf voor voldoende saldo te zorgen en tijdig dit tegoed aan te vullen. 7. Verkoop van uw schip, adreswijzigingen of wijziging van telefoonnummers graag direct schriftelijk melden aan het bestuur. 8. Graag uw adres doorgeven aan het bestuur. Voor het verzenden van een korte reminder betreffende een evenement of mededeling is dit ideaal. Ook uw GSM nummer is in geval van een onverhoopt niet ontvangen verhuismelding van groot nut. Melding van deze gegevens kan per via onze website 9. Uit de gemeentelijke Havenverordening Schouwen-Duiveland 2007 : Artikel 10. Doorvaart bruggen en sluizen (..) 3. Bij de keersluis Brouwershaven hebben uitvarende vaartuigen voorrang wanneer de verkeerslichten niet worden bediend. Artikel 8. Openbare orde, veiligheid, milieu, stads- en dorpsschoon en voorkoming van gevaar, schade of hinder 1. Vaartuigen moeten deugdelijk worden afgemeerd, zodat de vrijheid van het scheepvaartverkeer, de veiligheid van de opvarenden of de veiligheid op het water niet in gevaar wordt gebracht of er schade ontstaat. 2. Niet toegestaan is het: a. aanbrengen van wijzigingen aan steigers en kaden en dergelijke; b. dumpen van (huishoudelijk) afval, olie, de inhoud van chemische toiletten of andere verontreinigingen anders dan in de daarvoor bestemde containers; c. gebruik van onderwaterclosets; d. op de steigers en kaden laten liggen van toebehoren als masten, rondhout, meertouwen en dergelijke.; e. laten uitsteken van onderdelen van het vaartuig of bijboten en dergelijke waardoor gevaar of hinder kan ontstaan; f. ontsteken van open vuur en barbecuen in de haven; g. vissen in de haven; h. sportduiken en zwemmen in de haven en springen van keersluizen en bruggen; i. los laten lopen van honden; j. zeilen en het voeren van zeil binnen het havengebied, met uitzondering van diegene die niet in het bezit is van een voortstuwingsinstallatie; k. harder varen dan 5 km per uur; l. verstoren van de rust; m. ankeren of dreggen; n. ijs te breken met uitzondering van het ijs rond een vaartuig; o. rijden met een (motor)rijwiel op de steigers; p. een vaartuig op te leggen. (.) 5. Iedereen die zich in de havens bevindt, is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen. Bij het niet opvolgen van instructies of het bij herhaling overtreden van deze verordening, kan ontzegging van verder gebruik van de havenfaciliteiten volgen. 6. In geval van storm, brand of enig ander van buitenaf komend onheil is iedereen die in de haven aanwezig is, verplicht hulp te verlenen. 9

7 Van de redactie 10 T +31 (0) M +31 (0) In de Algemene vergadering van het najaar van 2009 is besloten dat we de eerste editie ons clubblad de reede vanaf 2010 in kleur gaan uitbrengen. De tweede, derde en vierde editie van de reede verschijnt eveneens in full color, maar zal uitsluitend nog digitaal benaderbaar zijn via onze website. De redenen hiervoor zijn naast een zeer aanzienlijke kostenbesparing (drukken, handling en portikosten) overwegingen van milieutechnische aard. Het uitgeven van een clubblad kent al met al aanzienlijke milieueffecten. Per jaar betreft het in totaal een aanzienlijke hoeveelheid bedrukt papier en ook energie om ons clubblad ieder kwartaal bij u thuis op de deurmat te krijgen. Zodra er een editie van clubblad de reede on-line staat, ontvangt u via een berichtje. In deze editie van de reede vindt u naast het concept jaarverslag 2009, de laatste actuele activiteitenkalender 2010, bijdragen van de KNRM, enige aardige bijdragen van onze leden en een reisverslag ook een aantal gegevens die voor u van belang zijn zoals nuttige telefoonnummers, handige websites enz. De gedrukte editie van de reede vormt zo een naslagwerk voor aan boord. Wij vragen uw speciale aandacht voor onze website De laatste nieuwtjes betreffende evenementen en links naar webalbums met foto s van de evenementen alsook allerlei interessante links en documenten zijn daar te vinden. Onze website heeft een uitgebreide boom structuur. Vanaf de homepage kunt u doorklikken naar vele subpagina s en documenten, veelal in pdf-format. De redactie commissie is bijzonder verheugd dat u regelmatig kopij voor de reede aanlevert. Wij roepen u allen op om een stukje te schrijven voor de reede of voor onze website. Een vakantieverslag of enige technische tips, alle kopij is van harte welkom. Het is uw verenigingsblad. De sluitingsdatum voor de volgende editie is 15 mei Kopij kunt u ook per aanleveren via adres Voor het afdrukken van (grotere) foto s zijn scherpe en kwalitatief goede opnamen nodig. Indien mogelijk zou u uw digitale camera op de beste fotokwaliteit kunnen instellen. Alleen foto s met bestandsformaat ca 0,8 tot 1 MB per stuk kunnen groter worden afgedrukt. Grote fotobestanden kunt u de redactie het beste toezenden op een CD. We wensen u veel leesplezier! De redactiecommissie 11

8 Activiteitenkalender Schröder Jachtservice Molenstraat BT Brouwershaven T E I zaterdag 27 maart 2010 bezoek aan Kustwachtpost Ouddorp ledenvergadering in t roefje om uur na afloop gemeenschappelijke maaltijd (voorinschrijving noodzakelijk, zie convocatie) zaterdag 1 mei 2010 asperge race - onderlinge zeilwedstrijd - start u vrijdag mei 2010 zomeravondwedstrijden - start voor de haven om u bij de GB tot en met 16 mei 2010 Hemelvaart toertocht naar Wemeldinge - Veere - Zierikzee vrijdag juni 2010 zomeravondwedstrijden - start voor de haven om u bij de GB 14 zaterdag 5 juni 2010 match-zeilen zaterdag 12 juni 2010 haring race - onderlinge zeilwedstrijd - start u zaterdag 26 juni 2010 vollemaanstocht op de Grevelingen bij helder weer zaterdag 24 juli 2010 puzzeltocht en barbecue vrijdag augustus 10 zomeravondwedstrijden - start voor de haven om u bij de GB 14 zaterdag 21 augustus 2010 Brouwershavenconcert zondag 29 augustus 2010 Deltacombi jeugdzeilwedstrijden zaterdag 11 september 2010 weekendtoertocht zaterdag 2 oktober 2010 snert race - onderlinge zeilwedstrijd - start uur zaterdag 30 oktober 2010 nader te bepalen dagactiviteit ledenvergadering in t roefje om uur na afloop gemeenschappelijke maaltijd (voorinschrijving noodzakelijk, zie convocatie) Voor informatie over de evenementen kunt u en met de activiteitencommissie: Deelname aan activiteiten, georganiseerd door Watersportvereniging Brouwershaven, geschiedt altijd geheel op eigen risico. Noch Watersportvereniging Brouwershaven, noch haar bestuur, noch haar activiteitencommissie is aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens deelname aan activiteiten in welke vorm en hoe dan ook ontstaan. 13

9 Jaarverslag In 2009 waren er de twee gebruikelijke ledenvergaderingen in het voor en najaar. In april was er weer een informele bijeenkomst in ons clubhuis t roefje met onze Duitstalige leden. We organiseerden medio oktober een kennismakingsbijeenkomst voor onze 20 nieuwe leden in t roefje. Bestuur In 2009 bestond het bestuur uit Frans Olmer, (voorzitter), Pieter Tielemans (secretaris), Peter van der Sluijs (penningmeester), Henk Timofei, Willem Garschagen en Rob Heijstek (vice-voorzitter). Peter van der Sluijs trad af tijdens de voorjaarsvergadering. Hij werd door de Algemene vergadering herbenoemd. Rob Heijstek trad af tijdens de najaarsvergadering. Hij werd door de Algemene vergadering herbenoemd. Financiën De goedgekeurde jaarrekening 2008 en de vastgestelde begroting 2010 geven een beeld van een financieel gezonde vereniging, ook voor de lange termijn. De contributie werd conform het eerder besluit van de Algemene vergadering met een euro verhoogd. De liggelden voor 2009 zijn met 2% verhoogd. Ondanks het feit dat de Europese economie in erg zwaar weer verkeerde was het goed om te constateren dat eind januari ruim 93% van de jaarnota s 2009 was voldaan. Er speelde in 2009 nog een onzekere factor: de vennootschapsbelasting. De Belastingdienst Zuidwest / Kantoor Goes was aanvankelijk van mening dat een watersportvereniging vaak geen sportvereniging is en dat onze vereniging belastingplichtig is voor de vennootschapbelasting. Door de secretaris is samen met het Watersportverbond met de kennisgroep van het Ministerie van Financiën en vertegenwoordigers van NOCNSF intensief overleg gevoerd. Dit heeft geleid tot een aangepaste wijze van aanpak door de belastingdienst. De belastingdienst heeft over deze gewijzigde aanpak bij het Watersportverbond in Nieuwegein in januari 2009 een presentatie gehouden. Deze onderhandelingen, die samen met het Watersportverbond en NOC*NSF met de Belastingdienst zijn gevoerd, hebben effect gehad. De Belastingdienst Zuidwest / Kantoor Goes heeft inmiddels schriftelijk bevestigd dat onze vereniging niet wordt geregistreerd voor de vennootschapsbelasting. Wil dit zo blijven dan zal de vereniging wel al haar huidige verenigingsactiviteiten moeten continueren. Een goed bericht medio november was dat Minister Verburg besloten heeft af te zien van de invoering van een vaarbelasting/watersportbijdrage. Ledenraadcommissie In de ledenraadcommissie hebben zitting: de heer P.J. Huijbrecht, de heer H.H.A.M. Janssen, en de heer F.W. Ridderhof. De heer Ridderhof werd tijdens de voorjaarsvergadering herbenoemd. Gedurende 2009 werd er één keer beroep ingesteld bij de ledenraadcommissie. Redactiecommissie De redactiecommissie van het clubblad de reede bestond in 2009 uit Pieter Tielemans, Pieter Hellingman, Anneke de Groot en de heer René de Groot. Gelukkig zonden ook dit jaar weer vele leden bijdragen en artikelen voor het clubblad in. De website van de vereniging www. wvbrouwershaven.nl werd verder uitgebouwd en kreeg weer nieuwe links naar interessante websites. Ook zijn er nieuwe webalbums met foto s van evenementen van de vereniging te benaderen. De website werd in 2009 weer vaker bezocht dan in de voorgaande jaren. In de najaarsvergadering is besloten dat de eerste editie ons clubblad de reede vanaf 2010 in kleur wordt uitgebracht. De tweede, derde en vierde editie van de reede verschijnt eveneens in full color, maar deze zullen uitsluitend nog digitaal benaderbaar zijn via onze website. Zodra een editie van clubblad de reede on-line staat, ontvangen de leden via een bericht. 15

10 16 Evenementencommissie De evenementencommissie bestond in 2009 uit Peter van der Sluijs, Joachim Beyer en mevrouw Heidi Beyer, Hans en Tineke Laros, Jacqueline en Gerard Persoon en Jan en Wilma Walthuis. De heer Joachim Beyer en mevrouw Heidi Beyer hebben in het najaar hun werkzaamheden voor de evenementencommissie beëindigd. Hans en Tineke Laros stoppen ook met hun activiteiten, maar organiseren volgend jaar nog een keer de hemelvaarttoertocht naar Veere, Wemeldinge en Zierikzee. De evenementencommissie is er ook in 2009 weer in geslaagd om een keur van gezellige en zeer geslaagde verenigingsevenementen te organiseren: 17 januari 2009 bezoek Düsseldorfer Yachtclub tijdens Boot-Düsseldorf 28 februari 2009 excursie naar de Maeslandkering in Hoek van Holland met een presentatie van Michelle Blaauw van de KNRM zaterdag 9 mei 2009 onderlinge zeilwedstrijd: de aspergerace 21 tot en met 24 mei 2009 Hemelvaart toertocht naar Hellevoetsluis, Willemstad en Dintelmond zaterdag 19 september 2009 match-zeilen zaterdag 3 oktober 2009 weekendtoertocht naar Wilhelminadorp zaterdag 14 november 2009 natuurwandeling Dijkwater met de voormalige landbouwhavens Stevensluis, Nieuweveen en Beldert en aansluitend een wijnproeverij bij wijnhoeve de Kleine Schorre in Dreischor. Diverse links naar webalbums met foto s van deze evenementen vindt u op onze website. De krachten van de evenementencommissie en de groep van vrijdagavondzeilers werden in het derde kwartaal gebundeld en er werd een nieuwe activiteitencommissie gevormd, bestaande uit het bestuur, de leden van de oude evenementencom- missie, en de leden Folkert van Sinderen en Hans Germing. Het doel hiervan is de onderlinge coördinatie en samenwerking te bevorderen en te komen tot synergetische win-win effecten. Jeugdzeilcommissie De jeugdzeilcommissie ging in 2009 met volle inzet groot enthousiasme verder. Zij bestaat uit de leden Willem Garschagen, Rob Heijstek, Marloes Heijstek, Aad van Poelgeest en Cees Sprengelmeijer en werd bijgestaan door een schare van vrijwilligers en ouders. Dit jaar hadden we ruim 30 jeugdleden. Omdat er niet voldoende begeleiding beschikbaar was, is de ledenstop voor jeugdleden-beginners gehandhaafd. De Randmeer Jacob Cats is in 2009 voor de jeugdzeilinstructies niet vaak gebruikt. Om deze reden is besloten de randmeer te verkopen. Op zondag 30 augustus werd weer een Deltacombi vanuit Brouwershaven georganiseerd. Er was een grote opkomst met circa 60 open zeilboten, bij mooi weer en een goede wind. De jeugdleden Maurice Bijl en de gebroeders Schilperoort zeilden zeer verdienstelijk in de Zeeuwse Delta Combi. Deze wedstrijden voor jeugdleden van diverse watersportverenigingen waren een groot succes. Het enthousiasme van de kinderen voor het zeilen is geweldig leuk om te ervaren. Een aantal van onze jeugdzeilers heeft dit jaar na de opleiding binnen onze vereniging en een kritische beoordeling door CWO-beoordelingsgemachtigde Willem Garschagen weer enige CWO diploma s behaald. Nieuwe activiteiten Willem Garschagen organiseerde voor onze leden een serie zomeravond-zeilwedstrijden op de vrijdagavonden vrijdag mei juni en juli. Dit was een enorm succes, met s avonds na afloop een bijzonder gezellig apressail in clubhuis t roefje. De groep van vrijdagavondzeilers heeft de onderlinge zeilcompetitie tot in de winter op zondagmorgen voortgezet. Een aantal van onze leden zeilde bijzonder verdienstelijk in diverse wedstrijden. Jan Ketting en Co Quartel hebben de Shipmate Classic Yachtregatta in Hellevoetsluis gewonnen. Twan Hanse zeilt in de top van de J 80 klasse in Nederland. 17

11 18 De Creekwater too van Willem Garschagen zeilt met een voltallige Brouwse bemanning in de top van de ORC 3 klasse in Nederland. Ze werden 1e in de competitie voor de Verbondsbezem (overall Nederlands kampioenschap 2009). Op 7 en 8 november nam een aantal van onze leden met groot succes deel aan het eerste Open Benelux Kampioenschap J-80 op de Grevelingen. Twan Hanse van Team Faber + Münker werd de eerste Benelux kampioen J-80. De Jack van Willem Garschagen werd tweede. Jade Ottema zeilde het kampioenschap mee met de Jalapeno, die vierde werd. Natuurlijk werd er ook weer veel gezeild door onze jeugdleden. Charlotte Heijstek en Mark Roth hebben deelgenomen aan het WK Splash in Wales. Tussen 5 en 11 september 2009 zijn in Zeeland de Seniorengames 2009 georganiseerd. Het bestuur heeft helaas moeten besluiten het onderdeel zeilen van de Seniorgames 2009 in september niet verder te ondersteunen wegens te weinig deelname en het niet afdekken door de organisatie van de Seniorgames van de daardoor aanzienlijk oplopende tekorten. Deze beslissing is door het Watersportverbond volledig ondersteund. Op 19 en 20 september 2009 hielpen we mee de Skon Sailingtour Brouwershaven te organiseren. Ook dit was een bijzonder succesvol evenement met 130 splashes en flashes. De activiteitencommissie organiseerde samen met lid John Frencken dit najaar op 10 oktober nog de Open Brouwse Snertrace. De eerste prijs die gewonnen werd door lid Orjan Otter was een weekend verblijf in Zwitserland. Daarnaast hebben wij een aantal lange afstand zeilers als lid dat grote tochten maakt: Marietta van Bakel en Paul Kamstra, zie Gerard en Jacqueline 19

12 20 Willem Garschagen met de trofee Persoon zeilden met de Down Under op de Middellandse zee. Een verslag werd opgenomen in clubblad de reede. Oudlid Frank Mielard zwerft met zijn Vader Knipmes door Nederland. Zie ook Willem Garschagen wisseltroffee Bestuurslid Willem Garschagen is al jaren binnen ons bestuur de voorvechter van het jeugdzeilen en allerlei gezellige zeilevenementen is en de motor achter laagdrempelige zeilwedstrijden van de de vrijdagavondclub. Omdat het bestuur het ongepast acht om een trofee aan zich zelf uit te delen, is besloten om de Willem Garshagen wisseltrofee in te stellen. Direct na afloop van de Snertrace op 10 oktober heeft de voorzitter de trofee aan de heer Willem Garschagen overhandigd. Deze trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan een lid dat zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Willem Garschagen mag zo lang hij bestuurslid is jaarlijks bepalen aan wie de trofee wordt uitgereikt. Dit jaar heeft hij besloten dat de wisseltroffee gaat naar René en Anneke de Groot wegens alle leuke verhalen in het clubblad de reede en omdat zij de meeste zeemijlen per jaar maken. Willem Garschagen met René en Anneke de Groot Clubhuis t roefje Jan van Harinxma met zijn crew zorgde voor de bar en keuken van ons clubhuis t roefje. Gedurende de zomer werd ons clubhuis bezocht door vele passanten en leden. Haven In de haven werden in de loop van het jaar diverse steigerdelen vervangen en zijn nieuwe meerringen bijgeplaatst. Met de havenmeester en gemeente werd geregeld overlegd over lopende zaken. Onze haven beschikt sedert 2007 over WiFi Internet. In de haven kan men met een laptop contact leggen met het Internet om te verzenden en te ontvangen, weerberichten te bekijken, e.d. Het WiFi netwerk is ook in 2009 door leden en passanten intensief gebruikt. Overleg met gemeente Door de Gemeenteraad was in 2007 besloten dat de exploitatie van jachthavens geen gemeentelijke kerntaak is. Door de gemeente wordt een studie gedaan naar de mogelijke effecten van de privatisering van de jachthavens van Scharendijke en Brouwershaven. Dit onderzoek wordt verricht door de Grontmij. Van de gemeente Schouwen-Duiveland ontvingen we eind januari een eerste ruwe en vrijblijvende schets opgesteld door Grontmij - Marktplan. Nader overleg en onderhandelingen met de gemeente zijn noodzakelijk. Op dit moment is het nog te vroeg om enige indicatie te geven wanneer en of de privatisering feitelijk zijn beslag gaat krijgen. Ter voorbereiding van de besprekingen met de gemeente hebben we offerte opgevraagd bij een ingenieursbureau Oranjewoud teneinde een scherp beeld te krijgen van de onderhoudstoestand en de waarde van de haven. Wordt vervolgd dus. Stadsraad Brouwershaven We onderhielden contacten met de Stadsraad Brouwershaven en de Ondernemersvereniging Brouwershaven. We schreven gezamenlijk met de Stadsraad Brouwershaven en de Ondernemersvereniging Brouwershaven een commentaar op de gemeentelijke watersportvisie. Besloten is om in 2010 het Brouwershavenconcert nieuw leven in te blazen. Overleg met Rijkswaterstaat We namen deel aan een overleg georganiseerd door Rijkswaterstaat over het op afstand bedienen van sluizen en bruggen in Zeeland. Dit heeft voor kleinere sluizen (waaronder die van Bruinisse) zijn beslag gekregen in Deze bediening is er dan wel 24 uur per dag. De veiligheid wordt gegarandeerd. We ontvingen een opmerkelijk schrijven van Rijkwaterstaat Zeeland (opgenomen in deze editie van de reede) inzake Kustwachtpost Ouddorp. Omdat Rijkswaterstaat onlangs is gesommeerd om de zendantennes op de vuurtoren van Ouddorp zeegericht te maken is communicatie via de marifoon door vaarweg gebruikers op binnenwater zoals de Grevelingen vanaf 16 november 2009 niet meer toegestaan. Het uitluisteren van de uurberichten op het halve uur op marifoonkanaal 25- voor zover die nog op de Grevelingen te ontvangen zijn - en communicatie met de Kustwachtpost Ouddorp via de mobiele telefoon met Kustwachtpost Ouddorp (telefoonnummer ) mag nog wel. Een ongunstige ontwikkeling die tot onveilige situaties kan leiden. Het Watersportverbond onderzoekt of zij in een overleg tussen de autoriteiten een bemiddelende rol kan spelen. We dienden als vereniging een inspraak reactie in tegen de aanwijzing van de Grevelingen als Natura 2000 gebied. Al met al was 2009 bestuurlijk weer een intensief jaar. De doorgevoerde beleidsmatige aanpassingen waarborgen continuïteit voor de toekomst van onze vereniging en de jachthaven van Brouwershaven. Pieter Tielemans secretaris Frans Olmer voorzitter 21

13 Digitaal door Douwe IJkema a.b. S.Y. Amplitude Staande-mast route in de winter De Majesteit heeft nog gewaarschuwd in haar kerstrede, de samenleving raakt te veel gedigitaliseerd! Edoch de redactie gooit haar kop in de schijnbare wind, vanaf heden verschijnt onze Reede één maal per jaargang op papier en zelfs in full colour! De volgende nummers van de Reede verschijnen uitsluitend DIGI-TAAL. Snel nog maar een mooie winterfoto van de staande-mast route aanleveren. In de zomer ziet het zwart van de boten en in de winter soms wit van de sneeuw. Ook een mooi moment voor de redactie om Reede vervolgens in alle teksten met een hoofdletter te gaan schrijven, want dat verdient het blad! In DIGI-TAAL moet dat zeker lukken! De Reede moet er dus ook aan geloven. Als je overdenkt hoe de DIGI-TAAL al op onze schepen heeft ingegrepen: - de diepte meten we niet meer met een stok met strepen; - de snelheid niet meer met een wieltje aan een touwtje achter het hek; - de positie niet meer met een passer en liniaal; - we homen niet meer met een radiorichtingzoeker naar de veilige haven; - de gloeibuizen verdwenen uit onze radio s; - de windkracht- en hoek meten we niet meer met een natte vinger; - we sturen niet meer zelf; - we staan niet meer half uur in rij te wachten tot het verliefde stel is uitgepraat in de telefooncel vol muggen; - we spelen geen rummikub meer bij het licht van de olielamp in de kajuit; - de havenmeester komt niet meer langs met een bonnetje; alles moet digitaal. Gelukkig, mijn eega is analoog gebleven

14 Nuttige telefoonnummers Huisartsenpost Schouwen Duiveland Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, Zierikzee Telefoon: Kustwachtcentrum alarmnummer: VHF 16 / 23/83 Kustwachtcentrum operationeel en Radio Medisch Advies: Huisartsenpraktijk Brouwershaven de Waag Markt 32, 4318 AH Brouwershaven Telefoon: Alarmnummer politie, brandweer, ambulance: 112 Algemeen nummer politie: ANWB Wegenwacht: Havenkantoor Brouwershaven: VHF31 Clubhuis t roefje : Kustwachtpost Ouddorp: VHF 25 nautisch bericht ieder uur HH:30 Nautische Centrale Neeltje Jans: Grevelingensluis: VHF 20 Krammersluis: VHF 22 Zeelandbrug: VHF 18 Roompotsluis: VHF 18 Zandkreeksluis: VHF 18 Goese Sas: VHF 18 Post Wemeldinge: VHF 68 nautisch bericht ieder uur HH:15 Centrale Vlissingen: VHF 14 nautisch bericht ieder uur HH:50 25

15 Nuttige nautische websites Zie ook de links en tips op Weerberichten Informatie: Watersportwijzer: Vaarwegen en havens: Lokaal nieuws: Watersportvereniging Brouwershaven De actuele tekst van de Statuten, het huishoudelijk reglement, het commissie reglement en de gemeentelijke havenverordening alsook de actuele wachtlijst en het ligplaatsenbeleid vindt u via de diverse links op onze website

16 KUSTWACHTCENTRUM (JRCC Den Helder) KUSTWACHTCENTRUM (JRCC Den Helder) NIEUWSBRIEF nr. 29 (Juli 2002) NIEUWSBRIEF nr. 41 (Juli 2007) UITZENDING WEERBERICHTEN VOOR DE NOORDZEE EN VOOR DE NEDERLANDSE KUSTWATEREN EN RUIME BINNENWATEREN. Het Kustwachtcentrum te Den Helder verzorgt de uitzending van de weerberichten voor de Noordzee, de Nederlandse kustwateren en de ruimere binnenwateren via de VHF werkkanalen 23 en 83, de MF frequentie 3673 khz en de NAVTEX De werkwijze, de aankondiging, de uitzendtijden en de frequenties voor de weerberichten zijn als volgt: VHF: (Weerbericht voor de Nederlandse kustwateren en de ruime binnenwateren): Weerberichten voor de Nederlandse kustwateren en de ruime binnenwateren worden, zonder voorafgaande aankondiging op VHF kanaal 16, uitgezonden op de VHF kanalen 23 en 83 op de volgende vaste tijden: 08.05, 13.05, en lokale tijd*. * Lokale tijd tussen eind maart en eind oktober = UTC + 2 uren Lokale tijd tussen eind oktober en eind maart = UTC + 1 uur Sedert 24 juni 2002 geldt voor dit weerbericht de nieuwe districtsindeling van het KNMI, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen kustwateren en ruime binnenwateren. De kustwateren omvat de districten: Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Texel en Rottum. De ruime binnenwateren omvat de districten: Zierikzee, Marken, IJsselmeer, Harlingen en Delfzijl Zie ook de nieuwsbrief van het KNMI van februari MF: (Weerbericht voor de Noordzee): Weerberichten voor de Noordzee worden zonder voorafgaande aankondiging uitgezonden op de MF frequentie 3673 khz op de volgende vaste tijden: en UTC. NAVTEX: (Weerbericht voor de Noordzee): Met ingang van 3 juli 2002 is het Kustwachtcentrum gestart met de uitzending van het weerbericht voor de Noordzee op de NAVTEX op de volgende vaste tijden: en UTC. Het weerbericht omvat: de van kracht zijnde stormwaarschuwingen, synopsis, voorspelling voor de komende 12 uur en verwachtingen voor de komende 24 uur. Voorspelling en verwachtingen gelden voor de districten Theems, Humber, Duitse Bocht en Doggersbank. Nieuw in dit weerbericht is de vermelding van de golfhoogtes voor deze districten. WEST-TERSCHELLING 53.21'.26"N '50"E Ontvang station MF/HF 2187,5 khz DSC 2182 khz Noodfrequentie + Overige Kustwacht MF Frequenties VHF Tx/Rx Antenne richting 345 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 83 voor: Navigatieberichten Weerberichten en RMA HUISDUINEN 52.57'.09"N '.18"E VHF Tx/RX Antenne richting 000 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 23 voor: Navigatieberichten Weerberichten en RMA NORA 52.17'.35"N '.19"E Ontvang station M/HF 2187,5 khz DSC 2182 khz Noodfrequentie + Overige Kustwacht MF Frequenties SCHEVENINGEN 52.05'.41"N '.27"E Zendstation MF/HF 2187,5 khz DSC 2182 khz Noodfrequentie 518 khz Navtex 3673 khz voor: Navigatieberichten en Weerberichten + Overige Kustwacht MF Frequenties VHF Tx/Rx Antenne Richting 330 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 83 voor: Navigatieberichten Weerberichten en RMA KUSTWACHT VHF EN MF/HF ZEND- EN ONTVANGLOKATIES. WESTKAPELLE 51.31'.45" N '.50" E VHF Tx/R x Antenne Richting 330 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 83 voor: Navigatieberichten Weerberichten en RMA IJMUIDEN N E VHF Tx/Rx Antenne richting 320 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 23 voor Navber weerberichten en RMA RENESSE 51.44'.06" N '.18" E VHF Tx/Rx Antenne richting 310 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 23 voor: Navigatieberichten Weerberichten en RMA SCHIERMONNIKOOG 53.28'.32"N '.19"E VHF Tx/Rx Antenne richting 345 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 23 voor: Navigatieberichten Weerberichten en RMA Waddenzee IJsselmeer SCHOORL 52.43'.00"N '.42"E VHF Tx/Rx Antenne riching 310 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 83 voor: Navigatieberichten Weerberichten en RMA APPINGEDAM 53.20'.08"N '.33"E Zendstation MF/HF 2187,5 khz DSC 2182 khz Noodfrequentie + Overige Kustwacht MF Frequenties VHF Tx/Rx Antenne richting 000 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 83 voor: Navigatieberichten Weerberichten en RMA KORNWERDERZAND 53.04'.09"N '.18"E VHF Tx/Rx Antenne richting 280 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 23 voor: Navigatieberichten Weerberichten en RMA WEZEP 52.26'.50"N '.51" E VHF Tx/Rx Antenne richting 330 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 23 voor: Navigatieberichten Weerberichten en RMA HOORN 52.38'.39"N '.54"E VHF Tx/Rx Antenne richting 110 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 83 voor: Navigatieberichten Weerberichten en RMA WOENSDRECHT 51.26'.14"N '.13"E VHF Tx/Rx Antenne richting 350 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 23 voor: Navigatieberichten Weerberichten en RMA 28 Hiermede is nieuwsbrief nr. 22 vervallen. nadere informatie kan verkregen worden bij: KUSTWACHTCENTRUM Den Helder, afd. voorlichting, tel /334 of op onze internet site: Hiermede is nieuwbrief nr 30 vervallen. nadere informatie kan verkregen worden bij: KUSTWACHTCENTRUM Den Helder, afd. voorlichting, tel /334 of op onze internet site: 29

17 KUSTWACHTCENTRUM (JRCC Den Helder) KUSTWACHTCENTRUM (JRCC Den Helder) NIEUWSBRIEF nr. 18 (November 2000) NIEUWSBRIEF nr. 42 (Juli 2007) UITZENDING VEILIGHEIDSBERICHTEN. OVERZICHT BEMANDE POSTEN LANGS DE NEDERLANDSE KUST. Het Kustwachtcentrum te Den Helder verzorgt de uitzending van de veiligheidsberichtgeving via de openbare marifoon (VHF) werkkanalen 23 en 83, op de middengolf (MF) werkfrequentie 3673 khz en via de Navtex. Veiligheidsberichten omvatten navigatieberichten, stormwaarschuwingen, berichten m.b.t. plaatsbepalingssystemen en ijsberichten. Werkwijze, aankondiging, uitzendtijden en frequenties voor de veiligheidsberichten zijn als volgt: LOCATIE: ROEPNAAM: VHF-KANAAL: BEZETTING: Schiermonnikoog Zeeverkeerspost 5 24 uur Schiermonnikoog Terschelling Verkeerscentrale 2 24 uur Brandaris VHF: Stormwaarschuwingen worden direct na ontvangst uitgezonden op de VHF kanalen 23 en 83, na aankondiging op VHF kanaal 16. Daarna wordt de stormwaarschuwing, na aankondiging op VHF kanaal 16, iedere 4 uur op de vaste tijd uitgezonden, op de kanalen 23 en 83 tot intrekking of vernieuwing van de waarschuwing. De andere veiligheidsberichten zullen, indien nodig, direct na ontvangst worden uitgezonden op de VHF kanalen 23 en 83, na aankondiging op VHF kanaal 16. Indien er aanleiding toe is (bijvoorbeeld een zeer belangrijk navigatiebericht) zal nog een aankondiging op VHF DSC kanaal 70 worden gedaan. Verder worden deze veiligheidsberichten, na aankondiging op VHF kanaal 16, uitgezonden op de vaste uitzendtijden op de VHF kanalen 23 en 83. Vaste uitzendtijden VHF: 03.33, 0733, 11.33, 15.33, en UTC Den Helder Verkeerscentrale uur Den Helder IJmuiden Verkeerscentrale 7 of uur IJmuiden Scheveningen Verkeerscentrale uur Scheveningen Hoek van Holland Verkeerscentrale 1 of 3 24 uur Hoek van Holland Ouddorp Zeeverkeerspost uur Ouddorp MF: Stormwaarschuwingen worden direct na ontvangst uitgezonden, na aankondiging op MF DSC khz. Daarna volgt, zonder voorafgaande aankondiging, nog één uitzending op de eerstvolgende vaste uitzendtijd. De andere veiligheidsberichten zullen, indien nodig, direct na ontvangst worden uitgezonden op de MF frequentie 3673 khz, na aankondiging op MF DSC khz. Verder worden deze veiligheidsberichten, zonder voorafgaande aankondiging, uitgezonden op de vaste uitzendtijden op de MF frequentie 3673 khz. Vaste uitzendtijden MF: 03.33, 07.33, 11.33, 15.33, en UTC NAVTEX: Stormwaarschuwingen worden direct na ontvangst en éénmaal op de eerstvolgende vaste uitzendtijd uitgezonden. De andere veiligheidsberichten worden, indien nodig, direct na ontvangst en op vaste uitzendtijden uitgezonden. Vaste uitzendtijden NAVTEX: 02.30, 06.30, 10.30, 14.30, en UTC. Vlissingen Verkeerscentrale 14 of uur Vlissingen N.B.: In geval van (tijdelijk) onbezette post: Kustwachtcentrum aanroepen op kanaal 16. Hiermede is nieuwsbrief 35 vervallen. Hiermede is nieuwsbrief nr. 14 vervallen. 30 nadere informatie kan verkregen worden bij: KUSTWACHTCENTRUM Den Helder, afd. voorlichting, tel /334 of op onze internet site: nadere informatie kan verkregen worden bij: KUSTWACHTCENTRUM Den Helder, afd. voorlichting, tel /334 of op onze internet site: 31

18 Verbond tegen aanpassing kanaal 25 Post Ouddorp De juiste koers naar succes. Als stuurman bepaal je zelf je koers. Maar je weet ook dat het soms beter is om te overleggen. Twee weten nu eenmaal meer dan één. Als je de ambitie hebt om een eigen bedrijf te starten, interesse hebt in beleggen of vragen hebt over andere bankzaken, maak dan eens een afspraak met een van onze adviseurs. Wij helpen graag bij het uitzetten van de koers. donderdag 10 december 2009 Het Watersportverbond maakt bezwaar tegen de aanpassing van VHF Kanaal 25 Ouddorp door Rijkswaterstaat (RWS). Als gevolg van deze aanpassing is het niet meer mogelijk de weerberichten op kanaal 25 uit te luisteren. In een brief aan RWS Zeeland wijst het Watersportverbond op het grote belang van marifoonkanaal 25 en Post Ouddorp voor de vaarveiligheid in de Deltawateren. Weerbericht voor de pleziervaart In de verre omtrek van Post Ouddorp luistert de recreatievaart via kanaal 25 de weerberichten uit. Dit zal door de aanpassingen niet meer mogelijk zijn. Zo zal het bijvoorbeeld op het Grevelingenmeer erg moeilijk, zo niet onmogelijk zijn het weerbericht te volgen. Maatregelen door Watersportverbond voorgesteld Als Rijkswaterstaat besluit om de aanpassing van kanaal 25 door te zetten, stelt het Watersportverbond in de brief naar RWS een aantal maatregelen voor ter compensatie van de achteruitgang in communicatiemogelijkheden als gevolg van deze aanpassing. De compensatiemaatregelen die het Watersportverbond voorstelt zijn relatief eenvoudig. Henk Botterweg, regiovertegenwoordiger regio Deltawateren legt uit: Een alternatief voor de pleziervaart op de Oosterschelde zou zijn om de weerberichten die door Post Ouddorp worden uitgezonden, door Post Wemeldinge te laten relayeren*. Hierdoor wordt de recreatievaart op het oostelijk deel van het Grevelingenmeer bediend, omdat zij Post Wemeldinge op kanaal 68 kan ontvangen. Kanaal 23 Een tweede maatregel die het Watersportverbond in zijn brief voorstelt is om op kanaal 23 ieder uur een weerbericht uit te zenden. Kanaal 23 heeft een groot bereik en wanneer de weerberichten in plaats van 4 keer per dag, ieder uur van de dag worden uitgezonden, zal dit een goede compensatie zijn voor het wegvallen van kanaal 25, Post Ouddorp. 32 * Relayeren: radio uitzendingen die van afstand worden ontvangen en versterkt weer uitzenden. 33

19 Nieuws uit de Regio Pieter Hellingman 5 meter. Het werk aan de landhoofden wordt vanaf een hangsteiger gedaan. 34 Herstelwerk aan keersluis Brouwershaven De keersluis in Brouwershaven is eigendom van de gemeente Schouwen- Duiveland. Als de vorst uit de lucht is, wordt maandag 15 maart begonnen met herstelwerkzaamheden aan de keersluis in Brouwershaven. Doordat de wapening roest, is er schade aan het beton ontstaan. De boel op de gewone manier repareren volstaat niet. Om weer een jaar of tien vooruit te kunnen wordt daarom galvanische kathodische bescherming toegepast, een bepaalde techniek van corrosiebestrijding die ook bij bijvoorbeeld offshoreconstructies wordt gebruikt. Het werk in de sluis wordt verricht vanaf een gemotoriseerd ponton, waardoor de doorvaart tijdelijk beperkt wordt van 8 tot Privatisering jachthaven vertraagd De jachthaven Scharendijke is nu nog in handen van de gemeente, maar dat zal veranderen. De privatisering van de jachthaven Scharendijke is met een jaar vertraagd. Dat heeft wethouder Wijnand Renden aan de watersportvereniging Scharendijke laten weten. Het uitstel heeft nadelige financiële gevolgen voor de vereniging. De noodzakelijke vernieuwingen in de haven zullen nu duurder uitpakken. Flamingo s strijken neer in Grevelingenmeer Een groep van dertig flamingo s is neergestreken in het Grevelingenmeer. De dieren zijn gespot ter hoogte van Den Osse. Daar dobberde de groep in alle rust op het water. Het is niet de eerste keer dat de dieren gezien worden in het Grevelingenmeer. Bijna ieder jaar duiken ergens in de Delta flamingo s op. Ze zijn al wel eens op het Zoommeer gezien en ook in de Oosterschelde zijn in het verleden flamingo s gesignaleerd. Nog even geduld voor Brouwershaven Het is enige tijd stil geweest, maar achter de schermen is hard doorgewerkt. Het eerste project van Innovation Island, dat wordt ontwikkeld, staat een flinke impuls te wachten. De zestiende-eeuwse stadswal die nu nog wat verborgen ligt wordt beter zichtbaar vanuit de stad en de omgeving. Het rommelige bedrijventerrein aan de rand van het dorp ondergaat een metamorfose. De verpauperde gebouwen maken plaats voor woon-werkpanden waar mensen met een bedrijf aan huis terechtkunnen. Ook de haven wordt meegenomen in de plannen en de bestaande wegen worden logischer met elkaar verbonden. Het is nog maar een concept. Begin volgend jaar is de structuurvisie klaar voor inspraak. Daarna volgen nog alle planologische procedures. 35

20 36 Geld voor watersport Schouwen In 2011 wordt anderhalve ton vrijgemaakt voor de watersport op Schouwen- Duiveland. Ook in de jaren daarna wordt geld gereserveerd voor deze recreatievorm. Met het geld voert de gemeente een aantal aanbevelingen uit de Watersportvisie uit. Zo komen er nieuwe afmeerplaatsen voor de chartervaart en worden langs Grevelingen en Oosterschelde zes strandjes opgeknapt. Onderzoek Grevelingen Natuur- en recreatieschap De Grevelingen zal een recreantenonderzoek doen. Doel is om inzicht te krijgen in het bezoek, de bezoekers en hun waardering van de recreatiegebieden. In 2006 is voor het eerst een uitgebreid recreantenonderzoek gehouden. Na literatuuronderzoek werd toen een telefonische enquête gehouden onder drieduizend mensen. De gegevens die dat opleverde werden gecombineerd met een enquête onder driehonderd passanten en interviews met experts op verschillende terreinen. Dat onderzoek wordt nu gezien als nulmeting. Door in 2010 opnieuw onderzoek te doen door middel van een enquête hoopt het Grevelingenschap ontwikkelingen in waardering en beleving helder te krijgen. Uit het recreantenonderzoek 2010 moet onder meer blijken met welke recreatiemotieven de mensen de natuur- en recreatiegebieden bezoeken. Ook hoopt het Grevelingenschap antwoord te krijgen op vragen als welke voorzieningen gebruikt worden en welke activiteiten de recreant onderneemt. Centrale vraag waar een antwoord op gezocht wordt is in hoeverre het aanbod in het Grevelingengebied aansluit op de recreatiemotieven. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om het beleid zonodig bij te stellen en bijvoorbeeld bepaalde voorzieningen te plaatsen of iets aan de inrichting van het gebied te veranderen. Het Grevelingenschap trekt in totaal euro uit voor het onderzoek. Watersportvisie voor Grevelingen Natuur- en recreatieschap Grevelingen heeft een concept watersportvisie gemaakt. In de visie wordt onder meer ingezet op (onderzoek naar) aansluitingen met andere wateren. Er wordt gedacht over een schutsluis in de Brouwersdam, een verbinding tussen het Krammer-Volkerak en de Grevelingen en een vaarverbinding tussen Haringvliet en de Grevelingen door Goeree. Verder zijn er plannen voor nieuwe en bestaande havens. De haven van Bommende bij Zonnemaire zou bijvoorbeeld geschikter moeten worden voor passanten en bij de Grevelingendam komt wellicht een centrum voor open zeilboten met les- en verhuurmogelijkheden. De visie staat Zij ziet de bui al hangen Hoe krijgen we de financiering rond? Met deze waarschuwende woorden gaf staatssecretaris Tineke Huizinga. De ideeën voor verbetering van het Grevelingenmeer zijn groots en kostbaar. Het is een prachtig plan en het is wat mij betreft ook de goede manier van denken. Het is alleen heel jammer dat het plan komt in een tijd dat we 20 procent moeten bezuinigen op de begroting. We moeten elk dubbeltje omkeren, zei staatssecretaris Huizinga. Desondanks vindt ze het de moeite waard om bijna een miljoen euro uit te trekken voor de nadere studie. Onder voorzitterschap van Marieke van Lier Lels gaat een commissie in twee jaar tijd alles op een rijtje zetten en de uiteindelijke keuze welke projecten worden uitgevoerd voor het ministerie voorbereiden. In de commissie zitten vertegenwoordigers van de overheden, de opdrachtgevers en ook het bedrijfsleven is betrokken bij de het onderzoek en de beoordeling van de ideeën. Eind 2011 moet de commissie het eindrapport klaar hebben. Het onderzoek heeft betrekking op zowel de Grevelingendam als de Brouwersdam en het Grevelingenmeer. Uitgangspunt is de uitkomst van een eerste verkenning. Daaruit blijkt onder meer dat alleen met de instroom van grote hoeveelheden vers zout water de kwaliteit van het water kan verbeteren. Nu is het meer op diepe plekken zo dood als een pier. Uit de verkenningen blijkt ook dat een getijcentrale elektriciteit oplevert voor huishoudens en dat een dergelijke centrale alleen al voor een enorme impuls in het toerisme kan zorgen. Provincie ziet mogelijkheden voor evenwichtige groei van watersport Het aantal ligplaatsen voor de watersport in Zeeland moet worden uitgebreid. Maar wel zo dat het landschap er niet door wordt aangetast. Plannen van ondernemers moeten sneller door de ambtelijke 37

clubblad Jaargang Nummer

clubblad Jaargang Nummer clubblad Jaargang Nummer 2009 4 Watersportvereniging Brouwershaven 2009 4 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs,

Nadere informatie

clubblad Jaargang Nummer

clubblad Jaargang Nummer clubblad Jaargang Nummer 2009 3 Watersportvereniging Brouwershaven 2009 3 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs,

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven 2007 3/4 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs, 0111-692309 Algemeen lid :

Nadere informatie

clubblad Jaargang Nummer 2013 3/4

clubblad Jaargang Nummer 2013 3/4 clubblad Jaargang Nummer 2013 3/4 Watersportvereniging Brouwershaven 2013 3/4 bestuur Voorzitter : R.J. Heijstek, 078-6172181 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der

Nadere informatie

Veerse Meer! Zeven dagen per week geopend m.u.v. september tot en met maart, zondags gesloten (tenzij anders vermeld). Tot binnenkort!

Veerse Meer! Zeven dagen per week geopend m.u.v. september tot en met maart, zondags gesloten (tenzij anders vermeld). Tot binnenkort! Alles voor uw hobby op een van de mooiste locaties aan het Veerse Meer! Kom kijken in onze watersportwinkel waar we u een ruim assortiment bieden. Laat u geheel vrijblijvend informeren over de mogelijkheden

Nadere informatie

Clubblad. juli 2006. 1961-2006 45 jaar WSV Haringvliet. WSV HARINGVLIET www.wsvharingvliet.nl 1

Clubblad. juli 2006. 1961-2006 45 jaar WSV Haringvliet. WSV HARINGVLIET www.wsvharingvliet.nl 1 Clubblad 141 juli 2006 Het Bestek Officieel orgaan van: WSV-Haringvliet te Hellevoetsluis aangesloten bij Het Watersportverbond Correspondentieadres: Postbus 26, 3220 AA Hellevoetsluis Bankrekening 50

Nadere informatie

Clubblad. april 2006. Bijlage: ligplaatshouders per 1 maart 2006. WSV HARINGVLIET www.wsvharingvliet.nl 1

Clubblad. april 2006. Bijlage: ligplaatshouders per 1 maart 2006. WSV HARINGVLIET www.wsvharingvliet.nl 1 Clubblad 140 april 2006 Het Bestek Officieel orgaan van: WSV-Haringvliet te Hellevoetsluis aangesloten bij Het Watersportverbond Correspondentieadres: Postbus 26, 3220 AA Hellevoetsluis Bankrekening 50

Nadere informatie

Wij zijn gespecialiseerd in het zandstralen, spuiten en aflakken van uw gehele schip.

Wij zijn gespecialiseerd in het zandstralen, spuiten en aflakken van uw gehele schip. Voorjaar 2013 - 2 - Wij zijn gespecialiseerd in het zandstralen, spuiten en aflakken van uw gehele schip. Wij verkopen binnen- en buitenboordmotoren (dealer Mercury) en onderhouden alle merken binnen-

Nadere informatie

UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3. VERENIGINGSNIEUWS 7 * Toerzeiltochten Uiterton * Attachment vakanties

UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3. VERENIGINGSNIEUWS 7 * Toerzeiltochten Uiterton * Attachment vakanties december 2001 30e jaargang Uitgave van de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers. Verschijnt 7x per jaar. ISSN 1384-9492 NEDERLANDSE VERENIGING VAN TOERZEILERS SECRETARIS: A. F. Marks, PENNINGMEESTER:

Nadere informatie

oktober 2008 WSV HARINGVLIET www.wsvharingvliet.nl 1

oktober 2008 WSV HARINGVLIET www.wsvharingvliet.nl 1 150 oktober 2008 Het Bestek Officieel orgaan van: WSV-Haringvliet te Hellevoetsluis aangesloten bij Het Watersportverbond Correspondentieadres: Postbus 26, 3220 AA Hellevoetsluis Girorekening 70 81 60

Nadere informatie

Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld

Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld Scharminkel Colofon Jaargang 32 N o 2-2012 Krant nummer 129 Dagelijks bestuur Voorzitter: George Postma Beets 106a, 0299-403882 1475 JH Beets Secretaris: Pim ten Klei Grootweg 5 0229-551878 1647CN Berkhout

Nadere informatie

Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld. Donateur Donateursbijdrage (minimaal) p/jaar 31,60

Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld. Donateur Donateursbijdrage (minimaal) p/jaar 31,60 Jaargang 33 Krantnummer 133 Nr 2-2013 Scharminkel Colofon Jaargang 33 N o 2-2013 Krant nummer 133 Dagelijks bestuur Voorzitter: George Postma Beets 106a, 0299-403882 1475 JH Beets Secretaris: Peter Kwakkelstein

Nadere informatie

UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 4. VERENIGINGSNIEUWS 5 * Lustrum. VERENIGINGSEVENEMENTEN 6 *24 e Rally Lowestoft *Double Dutch naar Lowestoft

UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 4. VERENIGINGSNIEUWS 5 * Lustrum. VERENIGINGSEVENEMENTEN 6 *24 e Rally Lowestoft *Double Dutch naar Lowestoft juni 2002 31e jaargang Uitgave van de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers. Verschijnt 7x per jaar. ISSN 1384-9492 NEDERLANDSE VERENIGING VAN TOERZEILERS SECRETARIS: A. F. Marks, PENNINGMEESTER: B. van

Nadere informatie

INHOUD 1 UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3 MEDEDELINGEN UIT HET BESTUUR 5

INHOUD 1 UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3 MEDEDELINGEN UIT HET BESTUUR 5 191 INHOUD 1 UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3 MEDEDELINGEN UIT HET BESTUUR 5 VERENIGINGSEVENEMENTEN 5 De bemanningsbank Sluisbezoek, verslag van onze jongste verslaggever REISVERSLAGEN 8 Met de Witte

Nadere informatie

Z e l f l o z e r. Rotterdamsche Zeilvereeniging. 34e jaargang, oktober 2008, nummer 2

Z e l f l o z e r. Rotterdamsche Zeilvereeniging. 34e jaargang, oktober 2008, nummer 2 Z e l f l o z e r Rotterdamsche Zeilvereeniging 34e jaargang, oktober 2008, nummer 2 Rotterdamsche Zeilvereeniging Opgericht 22-11-1912 Kralingse Plaslaan 113 3062 CD ROTTERDAM Telefoon: 010 452 1213 Leden

Nadere informatie

50 jaar WSVW. Jubileumkrant

50 jaar WSVW. Jubileumkrant 50 jaar WSVW Jubileumkrant 2 1961-2011 50 jaar WSVW Jubileumkrant Colofon Deze Jubileumkrant is een éénmalige uitgave ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de WSVW opgericht op 13 maart 1961, in

Nadere informatie

SLUISKADE 11 FEESTELIJKE HEROPENING OP 4 MAART! n a v i s e t n a u t a. Clubmagazine van Watersportvereniging Almere-Haven februari 2006 nr.

SLUISKADE 11 FEESTELIJKE HEROPENING OP 4 MAART! n a v i s e t n a u t a. Clubmagazine van Watersportvereniging Almere-Haven februari 2006 nr. SLUISKADE 11 n a v i s e t n a u t a FEESTELIJKE HEROPENING OP 4 MAART! Clubmagazine van Watersportvereniging Almere-Haven februari 2006 nr. 9 HULDEBETOON AAN DE HAVENMEESTERS Bart Schrijndel van Velzen

Nadere informatie

Over&Weer. Alle sloepvaarders, zeilers en motorbootvaarders, een prachtig vaarseizoen 2014 gewenst! CLUBBLAD WATERSPORTVERENIGING NIEUWE MEER

Over&Weer. Alle sloepvaarders, zeilers en motorbootvaarders, een prachtig vaarseizoen 2014 gewenst! CLUBBLAD WATERSPORTVERENIGING NIEUWE MEER Over&Weer nr 460 - maart 2014 CLUBBLAD WATERSPORTVERENIGING NIEUWE MEER Alle sloepvaarders, zeilers en motorbootvaarders, een prachtig vaarseizoen 2014 gewenst! Over&Weer Clubblad van de Watersportvereniging

Nadere informatie

Van de voorzitter. De beste wensen voor twintig-dertien

Van de voorzitter. De beste wensen voor twintig-dertien Over&Weer Clubblad van de Watersportvereniging Nieuwe Meer nummer 456 februari 2013 Verschijnt 4x per jaar Redactie: Luuk Raaman, Luite Koopmans Jessica Wijsenbeek, Daan Schiff, Henk C. Jansen, Simon Borensztajn

Nadere informatie

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 584

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 584 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

SPUIGAT. Zeilen in China Viswedstrijd Cedo Nulli. mei 2013. Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen Spuigat mei 2013 1

SPUIGAT. Zeilen in China Viswedstrijd Cedo Nulli. mei 2013. Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen Spuigat mei 2013 1 SPUIGAT mei 2013 Zeilen in China Viswedstrijd Cedo Nulli Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen Spuigat mei 2013 1 Dé watersportwinkel van Scheveningen! INHOUD Al meer dan

Nadere informatie

KADE11. De haven in beeld Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering. NR 45 juni 2014

KADE11. De haven in beeld Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering. NR 45 juni 2014 KADE11 SLUIS NR 45 juni 2014 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENIGING ALMERE HAVEN S KA De haven in beeld MAGAZINE VAN W Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering Retouradres:

Nadere informatie

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

Clubblad. Vereniging Voor Watertoerisme Schelde. V.V.W. Schelde. Vlissingen

Clubblad. Vereniging Voor Watertoerisme Schelde. V.V.W. Schelde. Vlissingen Clubblad V.V.W. Schelde Vereniging Voor Watertoerisme Schelde Vlissingen CLUBORGAAN Vereniging voor Watertoerisme Schelde, Vlissingen Opgericht 9 juni 1934 Nr. 1 2015 Adres: Jachthaven en Clubgebouw de

Nadere informatie

LET OP!: Uitgave 6 Maart 2009. de actie Stootkussen Openingstocht 24 mei 2009. uitnodiging. Algemene ledenvergadering op 17 maart 2009 om 20:30.

LET OP!: Uitgave 6 Maart 2009. de actie Stootkussen Openingstocht 24 mei 2009. uitnodiging. Algemene ledenvergadering op 17 maart 2009 om 20:30. 1 LET OP!: de actie Stootkussen Openingstocht 24 mei 2009 uitnodiging Algemene ledenvergadering op 17 maart 2009 om 20:30 2 Waterrecreatie vereniging Het Twiske Dokter de boerstraat 21a 1511 VG Oostzaan

Nadere informatie

UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 4 BESTUURSMEDEDELINGEN VERENIGINGSNIEUWS 5 ZEEMANSCHAP EN NAVIGATIE 6 PLANOLOGIE 12 LEDENADMINISTRATIE 14

UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 4 BESTUURSMEDEDELINGEN VERENIGINGSNIEUWS 5 ZEEMANSCHAP EN NAVIGATIE 6 PLANOLOGIE 12 LEDENADMINISTRATIE 14 oktober 2001 30e jaargang Uitgave van de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers. Verschijnt 7x per jaar. ISSN 1384-9492 NEDERLANDSE VERENIGING VAN TOERZEILERS SECRETARIS: A.W. de Ruyter van Steveninck,

Nadere informatie

UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3 BESTUURSMEDEDELINGEN 4 VERENIGINGSNIEUWS 4 PLANOLOGIE 6 ZEEMANSCHAP EN NAVIGATIE 10 TECHNIEK AAN BOORD 14

UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3 BESTUURSMEDEDELINGEN 4 VERENIGINGSNIEUWS 4 PLANOLOGIE 6 ZEEMANSCHAP EN NAVIGATIE 10 TECHNIEK AAN BOORD 14 februari 2003 32e jaargang Uitgave van de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers. Verschijnt 7x per jaar. ISSN 1384-9492 NEDERLANDSE VERENIGING VAN TOERZEILERS SECRETARIS: A. F. Marks, PENNINGMEESTER:

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

Wij zijn gespecialiseerd in het zandstralen, spuiten en aflakken van uw gehele schip.

Wij zijn gespecialiseerd in het zandstralen, spuiten en aflakken van uw gehele schip. Herfst 2013 - 2 - Wij zijn gespecialiseerd in het zandstralen, spuiten en aflakken van uw gehele schip. Wij verkopen binnen- en buitenboordmotoren (dealer Mercury) en onderhouden alle merken binnen- en

Nadere informatie

ASVNieuwsbrief. Najaarsvergadering 3 oktober 2015 Zalencomplex de Harmonie te Rotterdam Aanvang 10:00 uur, na de middag openbaar.

ASVNieuwsbrief. Najaarsvergadering 3 oktober 2015 Zalencomplex de Harmonie te Rotterdam Aanvang 10:00 uur, na de middag openbaar. Augustus 2015 ASVNieuwsbrief Nieuwe sluis Terneuzen Aan de politiek Gevaren afstandsbediening bruggen en sluizen Uit het land der Galliers Blijf op de hoogte! Najaarsvergadering 3 oktober 2015 Zalencomplex

Nadere informatie