clubblad Jaargang Nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "clubblad Jaargang Nummer"

Transcriptie

1 clubblad Jaargang Nummer

2 Watersportvereniging Brouwershaven bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs, Algemeen lid : R.J. Heijstek, Algemeen lid : J.H. Timofei, Algemeen lid : W.E. Garschagen, secretariaat : postadres: postbus 47, 4318 ZG Brouwershaven fax: bank: ABNAMRO rekeningnr IBAN: NL36 ABNA BIC/Swift-code: ABNANL2A Botenlift met mastenkraan clubhuis t roefje : Haven Noordzijde 38, b.g.g J. van Harinxma VOLVO PENTA CENTER ZUID-WEST NEDERLAND DEALER Alle scheepsreparaties en -onderhoud Sloepverhuur Opblaasboten Technische watersportwinkel Anti-fouling, lakken en onderhoudsproducten Inbouw boegschroeven Scheepselectra scheepselectronica Jachthaven Den Osse NA Brouwershaven Nederland Telefoon +31 (0) Fax +31 (0) Internet activiteitencommissie : A.P.G. van der Sluijs, : G.P. Persoon, mevr. J. Persoon, : J.J. Laros, mevr. T. Laros, : J. Walthuis, mevr. W. Walthuis, : F. van Sinderen, : J. Germing, : W.E. Garschagen, , fax : R.J. Heijstek, M. Heijstek, : A. van Poelgeest, redactiecommissie : R. de Groot, mevr. A. de Groot, clubblad de reede : P. Hellingman, : P.P.S.C. Tielemans, , fax ledenraadcommissie : P.J. Huijbrecht, : H.H.A.M. Janssen, : F.W. Ridderhof, gemeentelijk : J. Gerrits havenmeester : , fax , marifoonkanaal

3 10 1 Inhoudsopgave Van de bestuurstafel Van de bestuurstafel... 3 Nota bene Van de redactie Activiteitenkalender Jaarverslag Digitaal Nuttige telefoonnummers Nuttige nautische websites Verbond tegen aanpassing kanaal 25 Post Ouddorp Nieuws uit de Regio Charity Cup Red jezelf veilig zeilen op groot water Tips Met de Existence naar Frankrijk Terugtocht via de Solent...53 Miss Verstand en H. Nekkig jaar WV De Schelde Maritiem Clubmaterialen Clubhuis t roefje Enorme windparken op zee Zon Na een weer koudere winter met veel meer sneeuw dan vorig jaar (er is wederom geschaatst op de ijsbaan in Brouw) en de storm Xinthia de laatste dag van februari, start binnenkort gelukkig weer het nieuwe vaarseizoen. De dagen lengen en de temperatuur wordt langzaam aangenamer. Op 28 maart gaat de zomertijd in. De klok gaat weer een uur vooruit. Pasen valt dit jaar begin april. De komende weken bent u vast druk met klussen aan uw schip zodat u in april al weer kunt varen! Bestuurlijk was er tijdens de winterperiode weer de nodige activiteit. We lieten deze winter ons clubhuis t roefje binnen schilderen en de keuken aanpassen en de toiletgroep renoveren. Ook de trap werd gerepareerd en opnieuw bekleed. Zeeuwland zorgde voor renovatie van de (ten gevolge van de overstroming in februari 1953) door het zout zwaar aangetaste muren in de bergingen 3

4 4 op de begaande grond. Het resultaat van deze werkzaamheden kunt u binnenkort bewonderen. Economisch varen we ook nu nog in zwaar weer. Gelukkig was medio februari ruim 95% van de liggeldnota s 2010 betaald. De penningmeester heeft de laatste aanmaningen verstuurd. De boeken van 2009 van de vereniging zijn afgesloten. De jaarrekening 2009 wordt opgemaakt door de accountant. Bij de stukken voor de komende algemene vergadering ziet u de resultaten. Het jaarverslag 2009 leest u in deze editie van de reede. Op het moment van het ter perse gaan van deze editie van de reede zit er nog steeds niet veel vaart in de privatisering van de haven. Nadere ontwikkelingen verwachten we eerst na de gemeenteraadsverkiezingen. Wel lieten we bureau Oranjewoud de haven taxeren en een onderhoudsrapport opmaken. Uit het concept onderhoudsrapport bleek een paar gebreken aan de steigers die directe reparatie behoefden. We hebben dit concept doorgezonden aan de gemeente. De slechte delen van de steigers zijn door de gemeente direct hersteld. We verzoeken u andermaal vriendelijk om uw verzekerings polis na te kijken en er voor zorg te dragen dat de WA-dekking van uw pleziervaartuigverzekering voor uw boot tenminste EUR bedraagt, zoals besloten in de laatste najaarsvergadering. De J27 Creekwater too van Willem Garschagen zeilde in 2009 met een geheel Brouwse bemanning (Jan Ketting, Tom Werff, Arjan Otter, Mark Roth, Remy Flohil, Charlotte Heijstek en Jade Ottema) in de top van de ORC 3 klasse Nederland. Creekwater too werd eerste in de competitie voor de Verbondsbezem (overall Nederlands kampioenschap 2009). Het Brouwse zeilteam Creekwater won vanwege deze prestatie op zaterdag 13 februari 2010 in de gemeentelijke sportverkie- Gemeentelijke sportverkiezing Zomeravondwedstrijden zing 2009 de tweede prijs in de categorie sportploeg van het jaar. Een erkenning van de zeilsport! De activiteitencommissie - in nieuwe setting - heeft een aansprekende activiteitenkalender opgesteld. Deze activiteitenkalender is opgenomen in deze editie van de reede en kunt u inzien op onze website. Graag treffen wij u tijdens de evenementen in Brouw. We maken u attent op de aspergerace op zaterdag 1 mei aanstaande en de serie zomeravond zeilwedstrijden op de vrijdagavond vanaf mei a.s. Wegens groot succes vorige jaren geprolongeerd! In augustus 2010 worden weer de bekende Deltacombi jeugdzeilwedstrijden vanuit Brouwershaven gehouden. Ook wordt er naar gestreefd om eind augustus 2010 weer een Brouwershavenconcert met feestelijk verlichte schepen te organiseren. We zien uit naar het nieuwe vaarseizoen! We wensen u veel succes met het vaarklaar maken van uw schip en een goede start van het seizoen! We treffen u graag bij de algemene vergadering op zaterdag 27 maart a.s. in t roefje, in Brouw of op de Grevelingen. Het bestuur 5

5 NOTA BENE 6 RESTAURANT-BAR Dagelijks verse vis- en vleesspecialiteiten LA PLAISANTERIE Haven Noordzijde 9, 4318 AB Brouwershaven - tel Uw clubhuisstrippenkaart 2010 kunt u vanaf medio april besteden in clubhuis t roefje. 2. ONS CLUBHUIS IS CONFORM WETTELIJK VOORSCHRIFT ROOKVRIJ. De hele sportsector is evenals de horeca, kunst- en cultuursector rookvrij. Roken in alle sportaccommodaties wordt door de overheid niet meer toegestaan. 3. Afwezigheid tijdens vakantie of weekend altijd melden aan de havenmeester (telefonisch of via marifoon kanaal 31 / briefje in de brievenbus van het havenkantoor). 4. Om vervuiling van schepen en steigers (en ook ratten!) te voorkomen in de haven de meeuwen of eenden niet voeren. Afval alleen in de containers; niet er naast zetten! Zijn alle containers vol, dan s.v.p. uw afval mee naar huis nemen. 5. Bij langdurig parkeren tijdens uw vakantie graag het parkeerterrein in de nabijheid van de nieuwe haven of de brandweerkazerne gebruiken. De weg voor de Muralt en bij het kleine molentje nabij de N, O en P steiger s.v.p. uitsluitend kortstondig gebruiken om te laden en te lossen. De markt en de parkeerstroken rond de stadshaven worden in de vakantieperiode gebruikt voor evenementen zoals de kermis en Brouwse Dag. Tijdens uw vakantie wordt uw auto indien deze in de weg staat door de organisatoren van deze evenementen verwijderd. Aan de nieuwe haven s.v.p. efficiënt naast elkaar en in de vakken parkeren. Uw medelid na u heeft dan ook nog een parkeerplaats. 6. U gelieve na gebruik van elektra met de sepkey daadwerkelijk zelf de stroom uit te schakelen (display op gele houder meldt uit en nummer gebruikt stopcontact, lampje (oranjerood) van stopcontact brandt niet meer.) Let op: schakelt u de stroom niet uit bij uw vertrek, dan kunnen derden - op uw kosten! stroom afnemen. Lukt het uitschakelen niet, dan dit melden met kastnummer en nummer stopcontact aan havenmeester. Er mogen geen hangsloten of stekkers 7

6 8 aan de stopcontacten achter blijven. Uw netsnoer s.v.p. oprollen en aan boord opbergen. Let er op dat u slechts één elektra aansluiting activeert. Voor nadere info over het sepkey systeem zie ook onze website. Het Sep-Key systeem werkt volgens het prepay-concept. U dient (net zoals bij een GSM) tijdig zelf voor voldoende saldo te zorgen en tijdig dit tegoed aan te vullen. 7. Verkoop van uw schip, adreswijzigingen of wijziging van telefoonnummers graag direct schriftelijk melden aan het bestuur. 8. Graag uw adres doorgeven aan het bestuur. Voor het verzenden van een korte reminder betreffende een evenement of mededeling is dit ideaal. Ook uw GSM nummer is in geval van een onverhoopt niet ontvangen verhuismelding van groot nut. Melding van deze gegevens kan per via onze website 9. Uit de gemeentelijke Havenverordening Schouwen-Duiveland 2007 : Artikel 10. Doorvaart bruggen en sluizen (..) 3. Bij de keersluis Brouwershaven hebben uitvarende vaartuigen voorrang wanneer de verkeerslichten niet worden bediend. Artikel 8. Openbare orde, veiligheid, milieu, stads- en dorpsschoon en voorkoming van gevaar, schade of hinder 1. Vaartuigen moeten deugdelijk worden afgemeerd, zodat de vrijheid van het scheepvaartverkeer, de veiligheid van de opvarenden of de veiligheid op het water niet in gevaar wordt gebracht of er schade ontstaat. 2. Niet toegestaan is het: a. aanbrengen van wijzigingen aan steigers en kaden en dergelijke; b. dumpen van (huishoudelijk) afval, olie, de inhoud van chemische toiletten of andere verontreinigingen anders dan in de daarvoor bestemde containers; c. gebruik van onderwaterclosets; d. op de steigers en kaden laten liggen van toebehoren als masten, rondhout, meertouwen en dergelijke.; e. laten uitsteken van onderdelen van het vaartuig of bijboten en dergelijke waardoor gevaar of hinder kan ontstaan; f. ontsteken van open vuur en barbecuen in de haven; g. vissen in de haven; h. sportduiken en zwemmen in de haven en springen van keersluizen en bruggen; i. los laten lopen van honden; j. zeilen en het voeren van zeil binnen het havengebied, met uitzondering van diegene die niet in het bezit is van een voortstuwingsinstallatie; k. harder varen dan 5 km per uur; l. verstoren van de rust; m. ankeren of dreggen; n. ijs te breken met uitzondering van het ijs rond een vaartuig; o. rijden met een (motor)rijwiel op de steigers; p. een vaartuig op te leggen. (.) 5. Iedereen die zich in de havens bevindt, is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen. Bij het niet opvolgen van instructies of het bij herhaling overtreden van deze verordening, kan ontzegging van verder gebruik van de havenfaciliteiten volgen. 6. In geval van storm, brand of enig ander van buitenaf komend onheil is iedereen die in de haven aanwezig is, verplicht hulp te verlenen. 9

7 Van de redactie 10 T +31 (0) M +31 (0) In de Algemene vergadering van het najaar van 2009 is besloten dat we de eerste editie ons clubblad de reede vanaf 2010 in kleur gaan uitbrengen. De tweede, derde en vierde editie van de reede verschijnt eveneens in full color, maar zal uitsluitend nog digitaal benaderbaar zijn via onze website. De redenen hiervoor zijn naast een zeer aanzienlijke kostenbesparing (drukken, handling en portikosten) overwegingen van milieutechnische aard. Het uitgeven van een clubblad kent al met al aanzienlijke milieueffecten. Per jaar betreft het in totaal een aanzienlijke hoeveelheid bedrukt papier en ook energie om ons clubblad ieder kwartaal bij u thuis op de deurmat te krijgen. Zodra er een editie van clubblad de reede on-line staat, ontvangt u via een berichtje. In deze editie van de reede vindt u naast het concept jaarverslag 2009, de laatste actuele activiteitenkalender 2010, bijdragen van de KNRM, enige aardige bijdragen van onze leden en een reisverslag ook een aantal gegevens die voor u van belang zijn zoals nuttige telefoonnummers, handige websites enz. De gedrukte editie van de reede vormt zo een naslagwerk voor aan boord. Wij vragen uw speciale aandacht voor onze website De laatste nieuwtjes betreffende evenementen en links naar webalbums met foto s van de evenementen alsook allerlei interessante links en documenten zijn daar te vinden. Onze website heeft een uitgebreide boom structuur. Vanaf de homepage kunt u doorklikken naar vele subpagina s en documenten, veelal in pdf-format. De redactie commissie is bijzonder verheugd dat u regelmatig kopij voor de reede aanlevert. Wij roepen u allen op om een stukje te schrijven voor de reede of voor onze website. Een vakantieverslag of enige technische tips, alle kopij is van harte welkom. Het is uw verenigingsblad. De sluitingsdatum voor de volgende editie is 15 mei Kopij kunt u ook per aanleveren via adres Voor het afdrukken van (grotere) foto s zijn scherpe en kwalitatief goede opnamen nodig. Indien mogelijk zou u uw digitale camera op de beste fotokwaliteit kunnen instellen. Alleen foto s met bestandsformaat ca 0,8 tot 1 MB per stuk kunnen groter worden afgedrukt. Grote fotobestanden kunt u de redactie het beste toezenden op een CD. We wensen u veel leesplezier! De redactiecommissie 11

8 Activiteitenkalender Schröder Jachtservice Molenstraat BT Brouwershaven T E I zaterdag 27 maart 2010 bezoek aan Kustwachtpost Ouddorp ledenvergadering in t roefje om uur na afloop gemeenschappelijke maaltijd (voorinschrijving noodzakelijk, zie convocatie) zaterdag 1 mei 2010 asperge race - onderlinge zeilwedstrijd - start u vrijdag mei 2010 zomeravondwedstrijden - start voor de haven om u bij de GB tot en met 16 mei 2010 Hemelvaart toertocht naar Wemeldinge - Veere - Zierikzee vrijdag juni 2010 zomeravondwedstrijden - start voor de haven om u bij de GB 14 zaterdag 5 juni 2010 match-zeilen zaterdag 12 juni 2010 haring race - onderlinge zeilwedstrijd - start u zaterdag 26 juni 2010 vollemaanstocht op de Grevelingen bij helder weer zaterdag 24 juli 2010 puzzeltocht en barbecue vrijdag augustus 10 zomeravondwedstrijden - start voor de haven om u bij de GB 14 zaterdag 21 augustus 2010 Brouwershavenconcert zondag 29 augustus 2010 Deltacombi jeugdzeilwedstrijden zaterdag 11 september 2010 weekendtoertocht zaterdag 2 oktober 2010 snert race - onderlinge zeilwedstrijd - start uur zaterdag 30 oktober 2010 nader te bepalen dagactiviteit ledenvergadering in t roefje om uur na afloop gemeenschappelijke maaltijd (voorinschrijving noodzakelijk, zie convocatie) Voor informatie over de evenementen kunt u en met de activiteitencommissie: Deelname aan activiteiten, georganiseerd door Watersportvereniging Brouwershaven, geschiedt altijd geheel op eigen risico. Noch Watersportvereniging Brouwershaven, noch haar bestuur, noch haar activiteitencommissie is aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens deelname aan activiteiten in welke vorm en hoe dan ook ontstaan. 13

9 Jaarverslag In 2009 waren er de twee gebruikelijke ledenvergaderingen in het voor en najaar. In april was er weer een informele bijeenkomst in ons clubhuis t roefje met onze Duitstalige leden. We organiseerden medio oktober een kennismakingsbijeenkomst voor onze 20 nieuwe leden in t roefje. Bestuur In 2009 bestond het bestuur uit Frans Olmer, (voorzitter), Pieter Tielemans (secretaris), Peter van der Sluijs (penningmeester), Henk Timofei, Willem Garschagen en Rob Heijstek (vice-voorzitter). Peter van der Sluijs trad af tijdens de voorjaarsvergadering. Hij werd door de Algemene vergadering herbenoemd. Rob Heijstek trad af tijdens de najaarsvergadering. Hij werd door de Algemene vergadering herbenoemd. Financiën De goedgekeurde jaarrekening 2008 en de vastgestelde begroting 2010 geven een beeld van een financieel gezonde vereniging, ook voor de lange termijn. De contributie werd conform het eerder besluit van de Algemene vergadering met een euro verhoogd. De liggelden voor 2009 zijn met 2% verhoogd. Ondanks het feit dat de Europese economie in erg zwaar weer verkeerde was het goed om te constateren dat eind januari ruim 93% van de jaarnota s 2009 was voldaan. Er speelde in 2009 nog een onzekere factor: de vennootschapsbelasting. De Belastingdienst Zuidwest / Kantoor Goes was aanvankelijk van mening dat een watersportvereniging vaak geen sportvereniging is en dat onze vereniging belastingplichtig is voor de vennootschapbelasting. Door de secretaris is samen met het Watersportverbond met de kennisgroep van het Ministerie van Financiën en vertegenwoordigers van NOCNSF intensief overleg gevoerd. Dit heeft geleid tot een aangepaste wijze van aanpak door de belastingdienst. De belastingdienst heeft over deze gewijzigde aanpak bij het Watersportverbond in Nieuwegein in januari 2009 een presentatie gehouden. Deze onderhandelingen, die samen met het Watersportverbond en NOC*NSF met de Belastingdienst zijn gevoerd, hebben effect gehad. De Belastingdienst Zuidwest / Kantoor Goes heeft inmiddels schriftelijk bevestigd dat onze vereniging niet wordt geregistreerd voor de vennootschapsbelasting. Wil dit zo blijven dan zal de vereniging wel al haar huidige verenigingsactiviteiten moeten continueren. Een goed bericht medio november was dat Minister Verburg besloten heeft af te zien van de invoering van een vaarbelasting/watersportbijdrage. Ledenraadcommissie In de ledenraadcommissie hebben zitting: de heer P.J. Huijbrecht, de heer H.H.A.M. Janssen, en de heer F.W. Ridderhof. De heer Ridderhof werd tijdens de voorjaarsvergadering herbenoemd. Gedurende 2009 werd er één keer beroep ingesteld bij de ledenraadcommissie. Redactiecommissie De redactiecommissie van het clubblad de reede bestond in 2009 uit Pieter Tielemans, Pieter Hellingman, Anneke de Groot en de heer René de Groot. Gelukkig zonden ook dit jaar weer vele leden bijdragen en artikelen voor het clubblad in. De website van de vereniging www. wvbrouwershaven.nl werd verder uitgebouwd en kreeg weer nieuwe links naar interessante websites. Ook zijn er nieuwe webalbums met foto s van evenementen van de vereniging te benaderen. De website werd in 2009 weer vaker bezocht dan in de voorgaande jaren. In de najaarsvergadering is besloten dat de eerste editie ons clubblad de reede vanaf 2010 in kleur wordt uitgebracht. De tweede, derde en vierde editie van de reede verschijnt eveneens in full color, maar deze zullen uitsluitend nog digitaal benaderbaar zijn via onze website. Zodra een editie van clubblad de reede on-line staat, ontvangen de leden via een bericht. 15

10 16 Evenementencommissie De evenementencommissie bestond in 2009 uit Peter van der Sluijs, Joachim Beyer en mevrouw Heidi Beyer, Hans en Tineke Laros, Jacqueline en Gerard Persoon en Jan en Wilma Walthuis. De heer Joachim Beyer en mevrouw Heidi Beyer hebben in het najaar hun werkzaamheden voor de evenementencommissie beëindigd. Hans en Tineke Laros stoppen ook met hun activiteiten, maar organiseren volgend jaar nog een keer de hemelvaarttoertocht naar Veere, Wemeldinge en Zierikzee. De evenementencommissie is er ook in 2009 weer in geslaagd om een keur van gezellige en zeer geslaagde verenigingsevenementen te organiseren: 17 januari 2009 bezoek Düsseldorfer Yachtclub tijdens Boot-Düsseldorf 28 februari 2009 excursie naar de Maeslandkering in Hoek van Holland met een presentatie van Michelle Blaauw van de KNRM zaterdag 9 mei 2009 onderlinge zeilwedstrijd: de aspergerace 21 tot en met 24 mei 2009 Hemelvaart toertocht naar Hellevoetsluis, Willemstad en Dintelmond zaterdag 19 september 2009 match-zeilen zaterdag 3 oktober 2009 weekendtoertocht naar Wilhelminadorp zaterdag 14 november 2009 natuurwandeling Dijkwater met de voormalige landbouwhavens Stevensluis, Nieuweveen en Beldert en aansluitend een wijnproeverij bij wijnhoeve de Kleine Schorre in Dreischor. Diverse links naar webalbums met foto s van deze evenementen vindt u op onze website. De krachten van de evenementencommissie en de groep van vrijdagavondzeilers werden in het derde kwartaal gebundeld en er werd een nieuwe activiteitencommissie gevormd, bestaande uit het bestuur, de leden van de oude evenementencom- missie, en de leden Folkert van Sinderen en Hans Germing. Het doel hiervan is de onderlinge coördinatie en samenwerking te bevorderen en te komen tot synergetische win-win effecten. Jeugdzeilcommissie De jeugdzeilcommissie ging in 2009 met volle inzet groot enthousiasme verder. Zij bestaat uit de leden Willem Garschagen, Rob Heijstek, Marloes Heijstek, Aad van Poelgeest en Cees Sprengelmeijer en werd bijgestaan door een schare van vrijwilligers en ouders. Dit jaar hadden we ruim 30 jeugdleden. Omdat er niet voldoende begeleiding beschikbaar was, is de ledenstop voor jeugdleden-beginners gehandhaafd. De Randmeer Jacob Cats is in 2009 voor de jeugdzeilinstructies niet vaak gebruikt. Om deze reden is besloten de randmeer te verkopen. Op zondag 30 augustus werd weer een Deltacombi vanuit Brouwershaven georganiseerd. Er was een grote opkomst met circa 60 open zeilboten, bij mooi weer en een goede wind. De jeugdleden Maurice Bijl en de gebroeders Schilperoort zeilden zeer verdienstelijk in de Zeeuwse Delta Combi. Deze wedstrijden voor jeugdleden van diverse watersportverenigingen waren een groot succes. Het enthousiasme van de kinderen voor het zeilen is geweldig leuk om te ervaren. Een aantal van onze jeugdzeilers heeft dit jaar na de opleiding binnen onze vereniging en een kritische beoordeling door CWO-beoordelingsgemachtigde Willem Garschagen weer enige CWO diploma s behaald. Nieuwe activiteiten Willem Garschagen organiseerde voor onze leden een serie zomeravond-zeilwedstrijden op de vrijdagavonden vrijdag mei juni en juli. Dit was een enorm succes, met s avonds na afloop een bijzonder gezellig apressail in clubhuis t roefje. De groep van vrijdagavondzeilers heeft de onderlinge zeilcompetitie tot in de winter op zondagmorgen voortgezet. Een aantal van onze leden zeilde bijzonder verdienstelijk in diverse wedstrijden. Jan Ketting en Co Quartel hebben de Shipmate Classic Yachtregatta in Hellevoetsluis gewonnen. Twan Hanse zeilt in de top van de J 80 klasse in Nederland. 17

11 18 De Creekwater too van Willem Garschagen zeilt met een voltallige Brouwse bemanning in de top van de ORC 3 klasse in Nederland. Ze werden 1e in de competitie voor de Verbondsbezem (overall Nederlands kampioenschap 2009). Op 7 en 8 november nam een aantal van onze leden met groot succes deel aan het eerste Open Benelux Kampioenschap J-80 op de Grevelingen. Twan Hanse van Team Faber + Münker werd de eerste Benelux kampioen J-80. De Jack van Willem Garschagen werd tweede. Jade Ottema zeilde het kampioenschap mee met de Jalapeno, die vierde werd. Natuurlijk werd er ook weer veel gezeild door onze jeugdleden. Charlotte Heijstek en Mark Roth hebben deelgenomen aan het WK Splash in Wales. Tussen 5 en 11 september 2009 zijn in Zeeland de Seniorengames 2009 georganiseerd. Het bestuur heeft helaas moeten besluiten het onderdeel zeilen van de Seniorgames 2009 in september niet verder te ondersteunen wegens te weinig deelname en het niet afdekken door de organisatie van de Seniorgames van de daardoor aanzienlijk oplopende tekorten. Deze beslissing is door het Watersportverbond volledig ondersteund. Op 19 en 20 september 2009 hielpen we mee de Skon Sailingtour Brouwershaven te organiseren. Ook dit was een bijzonder succesvol evenement met 130 splashes en flashes. De activiteitencommissie organiseerde samen met lid John Frencken dit najaar op 10 oktober nog de Open Brouwse Snertrace. De eerste prijs die gewonnen werd door lid Orjan Otter was een weekend verblijf in Zwitserland. Daarnaast hebben wij een aantal lange afstand zeilers als lid dat grote tochten maakt: Marietta van Bakel en Paul Kamstra, zie Gerard en Jacqueline 19

12 20 Willem Garschagen met de trofee Persoon zeilden met de Down Under op de Middellandse zee. Een verslag werd opgenomen in clubblad de reede. Oudlid Frank Mielard zwerft met zijn Vader Knipmes door Nederland. Zie ook Willem Garschagen wisseltroffee Bestuurslid Willem Garschagen is al jaren binnen ons bestuur de voorvechter van het jeugdzeilen en allerlei gezellige zeilevenementen is en de motor achter laagdrempelige zeilwedstrijden van de de vrijdagavondclub. Omdat het bestuur het ongepast acht om een trofee aan zich zelf uit te delen, is besloten om de Willem Garshagen wisseltrofee in te stellen. Direct na afloop van de Snertrace op 10 oktober heeft de voorzitter de trofee aan de heer Willem Garschagen overhandigd. Deze trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan een lid dat zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Willem Garschagen mag zo lang hij bestuurslid is jaarlijks bepalen aan wie de trofee wordt uitgereikt. Dit jaar heeft hij besloten dat de wisseltroffee gaat naar René en Anneke de Groot wegens alle leuke verhalen in het clubblad de reede en omdat zij de meeste zeemijlen per jaar maken. Willem Garschagen met René en Anneke de Groot Clubhuis t roefje Jan van Harinxma met zijn crew zorgde voor de bar en keuken van ons clubhuis t roefje. Gedurende de zomer werd ons clubhuis bezocht door vele passanten en leden. Haven In de haven werden in de loop van het jaar diverse steigerdelen vervangen en zijn nieuwe meerringen bijgeplaatst. Met de havenmeester en gemeente werd geregeld overlegd over lopende zaken. Onze haven beschikt sedert 2007 over WiFi Internet. In de haven kan men met een laptop contact leggen met het Internet om te verzenden en te ontvangen, weerberichten te bekijken, e.d. Het WiFi netwerk is ook in 2009 door leden en passanten intensief gebruikt. Overleg met gemeente Door de Gemeenteraad was in 2007 besloten dat de exploitatie van jachthavens geen gemeentelijke kerntaak is. Door de gemeente wordt een studie gedaan naar de mogelijke effecten van de privatisering van de jachthavens van Scharendijke en Brouwershaven. Dit onderzoek wordt verricht door de Grontmij. Van de gemeente Schouwen-Duiveland ontvingen we eind januari een eerste ruwe en vrijblijvende schets opgesteld door Grontmij - Marktplan. Nader overleg en onderhandelingen met de gemeente zijn noodzakelijk. Op dit moment is het nog te vroeg om enige indicatie te geven wanneer en of de privatisering feitelijk zijn beslag gaat krijgen. Ter voorbereiding van de besprekingen met de gemeente hebben we offerte opgevraagd bij een ingenieursbureau Oranjewoud teneinde een scherp beeld te krijgen van de onderhoudstoestand en de waarde van de haven. Wordt vervolgd dus. Stadsraad Brouwershaven We onderhielden contacten met de Stadsraad Brouwershaven en de Ondernemersvereniging Brouwershaven. We schreven gezamenlijk met de Stadsraad Brouwershaven en de Ondernemersvereniging Brouwershaven een commentaar op de gemeentelijke watersportvisie. Besloten is om in 2010 het Brouwershavenconcert nieuw leven in te blazen. Overleg met Rijkswaterstaat We namen deel aan een overleg georganiseerd door Rijkswaterstaat over het op afstand bedienen van sluizen en bruggen in Zeeland. Dit heeft voor kleinere sluizen (waaronder die van Bruinisse) zijn beslag gekregen in Deze bediening is er dan wel 24 uur per dag. De veiligheid wordt gegarandeerd. We ontvingen een opmerkelijk schrijven van Rijkwaterstaat Zeeland (opgenomen in deze editie van de reede) inzake Kustwachtpost Ouddorp. Omdat Rijkswaterstaat onlangs is gesommeerd om de zendantennes op de vuurtoren van Ouddorp zeegericht te maken is communicatie via de marifoon door vaarweg gebruikers op binnenwater zoals de Grevelingen vanaf 16 november 2009 niet meer toegestaan. Het uitluisteren van de uurberichten op het halve uur op marifoonkanaal 25- voor zover die nog op de Grevelingen te ontvangen zijn - en communicatie met de Kustwachtpost Ouddorp via de mobiele telefoon met Kustwachtpost Ouddorp (telefoonnummer ) mag nog wel. Een ongunstige ontwikkeling die tot onveilige situaties kan leiden. Het Watersportverbond onderzoekt of zij in een overleg tussen de autoriteiten een bemiddelende rol kan spelen. We dienden als vereniging een inspraak reactie in tegen de aanwijzing van de Grevelingen als Natura 2000 gebied. Al met al was 2009 bestuurlijk weer een intensief jaar. De doorgevoerde beleidsmatige aanpassingen waarborgen continuïteit voor de toekomst van onze vereniging en de jachthaven van Brouwershaven. Pieter Tielemans secretaris Frans Olmer voorzitter 21

13 Digitaal door Douwe IJkema a.b. S.Y. Amplitude Staande-mast route in de winter De Majesteit heeft nog gewaarschuwd in haar kerstrede, de samenleving raakt te veel gedigitaliseerd! Edoch de redactie gooit haar kop in de schijnbare wind, vanaf heden verschijnt onze Reede één maal per jaargang op papier en zelfs in full colour! De volgende nummers van de Reede verschijnen uitsluitend DIGI-TAAL. Snel nog maar een mooie winterfoto van de staande-mast route aanleveren. In de zomer ziet het zwart van de boten en in de winter soms wit van de sneeuw. Ook een mooi moment voor de redactie om Reede vervolgens in alle teksten met een hoofdletter te gaan schrijven, want dat verdient het blad! In DIGI-TAAL moet dat zeker lukken! De Reede moet er dus ook aan geloven. Als je overdenkt hoe de DIGI-TAAL al op onze schepen heeft ingegrepen: - de diepte meten we niet meer met een stok met strepen; - de snelheid niet meer met een wieltje aan een touwtje achter het hek; - de positie niet meer met een passer en liniaal; - we homen niet meer met een radiorichtingzoeker naar de veilige haven; - de gloeibuizen verdwenen uit onze radio s; - de windkracht- en hoek meten we niet meer met een natte vinger; - we sturen niet meer zelf; - we staan niet meer half uur in rij te wachten tot het verliefde stel is uitgepraat in de telefooncel vol muggen; - we spelen geen rummikub meer bij het licht van de olielamp in de kajuit; - de havenmeester komt niet meer langs met een bonnetje; alles moet digitaal. Gelukkig, mijn eega is analoog gebleven

14 Nuttige telefoonnummers Huisartsenpost Schouwen Duiveland Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, Zierikzee Telefoon: Kustwachtcentrum alarmnummer: VHF 16 / 23/83 Kustwachtcentrum operationeel en Radio Medisch Advies: Huisartsenpraktijk Brouwershaven de Waag Markt 32, 4318 AH Brouwershaven Telefoon: Alarmnummer politie, brandweer, ambulance: 112 Algemeen nummer politie: ANWB Wegenwacht: Havenkantoor Brouwershaven: VHF31 Clubhuis t roefje : Kustwachtpost Ouddorp: VHF 25 nautisch bericht ieder uur HH:30 Nautische Centrale Neeltje Jans: Grevelingensluis: VHF 20 Krammersluis: VHF 22 Zeelandbrug: VHF 18 Roompotsluis: VHF 18 Zandkreeksluis: VHF 18 Goese Sas: VHF 18 Post Wemeldinge: VHF 68 nautisch bericht ieder uur HH:15 Centrale Vlissingen: VHF 14 nautisch bericht ieder uur HH:50 25

15 Nuttige nautische websites Zie ook de links en tips op Weerberichten Informatie: Watersportwijzer: Vaarwegen en havens: Lokaal nieuws: Watersportvereniging Brouwershaven De actuele tekst van de Statuten, het huishoudelijk reglement, het commissie reglement en de gemeentelijke havenverordening alsook de actuele wachtlijst en het ligplaatsenbeleid vindt u via de diverse links op onze website

16 KUSTWACHTCENTRUM (JRCC Den Helder) KUSTWACHTCENTRUM (JRCC Den Helder) NIEUWSBRIEF nr. 29 (Juli 2002) NIEUWSBRIEF nr. 41 (Juli 2007) UITZENDING WEERBERICHTEN VOOR DE NOORDZEE EN VOOR DE NEDERLANDSE KUSTWATEREN EN RUIME BINNENWATEREN. Het Kustwachtcentrum te Den Helder verzorgt de uitzending van de weerberichten voor de Noordzee, de Nederlandse kustwateren en de ruimere binnenwateren via de VHF werkkanalen 23 en 83, de MF frequentie 3673 khz en de NAVTEX De werkwijze, de aankondiging, de uitzendtijden en de frequenties voor de weerberichten zijn als volgt: VHF: (Weerbericht voor de Nederlandse kustwateren en de ruime binnenwateren): Weerberichten voor de Nederlandse kustwateren en de ruime binnenwateren worden, zonder voorafgaande aankondiging op VHF kanaal 16, uitgezonden op de VHF kanalen 23 en 83 op de volgende vaste tijden: 08.05, 13.05, en lokale tijd*. * Lokale tijd tussen eind maart en eind oktober = UTC + 2 uren Lokale tijd tussen eind oktober en eind maart = UTC + 1 uur Sedert 24 juni 2002 geldt voor dit weerbericht de nieuwe districtsindeling van het KNMI, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen kustwateren en ruime binnenwateren. De kustwateren omvat de districten: Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Texel en Rottum. De ruime binnenwateren omvat de districten: Zierikzee, Marken, IJsselmeer, Harlingen en Delfzijl Zie ook de nieuwsbrief van het KNMI van februari MF: (Weerbericht voor de Noordzee): Weerberichten voor de Noordzee worden zonder voorafgaande aankondiging uitgezonden op de MF frequentie 3673 khz op de volgende vaste tijden: en UTC. NAVTEX: (Weerbericht voor de Noordzee): Met ingang van 3 juli 2002 is het Kustwachtcentrum gestart met de uitzending van het weerbericht voor de Noordzee op de NAVTEX op de volgende vaste tijden: en UTC. Het weerbericht omvat: de van kracht zijnde stormwaarschuwingen, synopsis, voorspelling voor de komende 12 uur en verwachtingen voor de komende 24 uur. Voorspelling en verwachtingen gelden voor de districten Theems, Humber, Duitse Bocht en Doggersbank. Nieuw in dit weerbericht is de vermelding van de golfhoogtes voor deze districten. WEST-TERSCHELLING 53.21'.26"N '50"E Ontvang station MF/HF 2187,5 khz DSC 2182 khz Noodfrequentie + Overige Kustwacht MF Frequenties VHF Tx/Rx Antenne richting 345 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 83 voor: Navigatieberichten Weerberichten en RMA HUISDUINEN 52.57'.09"N '.18"E VHF Tx/RX Antenne richting 000 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 23 voor: Navigatieberichten Weerberichten en RMA NORA 52.17'.35"N '.19"E Ontvang station M/HF 2187,5 khz DSC 2182 khz Noodfrequentie + Overige Kustwacht MF Frequenties SCHEVENINGEN 52.05'.41"N '.27"E Zendstation MF/HF 2187,5 khz DSC 2182 khz Noodfrequentie 518 khz Navtex 3673 khz voor: Navigatieberichten en Weerberichten + Overige Kustwacht MF Frequenties VHF Tx/Rx Antenne Richting 330 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 83 voor: Navigatieberichten Weerberichten en RMA KUSTWACHT VHF EN MF/HF ZEND- EN ONTVANGLOKATIES. WESTKAPELLE 51.31'.45" N '.50" E VHF Tx/R x Antenne Richting 330 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 83 voor: Navigatieberichten Weerberichten en RMA IJMUIDEN N E VHF Tx/Rx Antenne richting 320 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 23 voor Navber weerberichten en RMA RENESSE 51.44'.06" N '.18" E VHF Tx/Rx Antenne richting 310 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 23 voor: Navigatieberichten Weerberichten en RMA SCHIERMONNIKOOG 53.28'.32"N '.19"E VHF Tx/Rx Antenne richting 345 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 23 voor: Navigatieberichten Weerberichten en RMA Waddenzee IJsselmeer SCHOORL 52.43'.00"N '.42"E VHF Tx/Rx Antenne riching 310 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 83 voor: Navigatieberichten Weerberichten en RMA APPINGEDAM 53.20'.08"N '.33"E Zendstation MF/HF 2187,5 khz DSC 2182 khz Noodfrequentie + Overige Kustwacht MF Frequenties VHF Tx/Rx Antenne richting 000 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 83 voor: Navigatieberichten Weerberichten en RMA KORNWERDERZAND 53.04'.09"N '.18"E VHF Tx/Rx Antenne richting 280 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 23 voor: Navigatieberichten Weerberichten en RMA WEZEP 52.26'.50"N '.51" E VHF Tx/Rx Antenne richting 330 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 23 voor: Navigatieberichten Weerberichten en RMA HOORN 52.38'.39"N '.54"E VHF Tx/Rx Antenne richting 110 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 83 voor: Navigatieberichten Weerberichten en RMA WOENSDRECHT 51.26'.14"N '.13"E VHF Tx/Rx Antenne richting 350 Kanaal 16 en 70 DSC + Kanaal 23 voor: Navigatieberichten Weerberichten en RMA 28 Hiermede is nieuwsbrief nr. 22 vervallen. nadere informatie kan verkregen worden bij: KUSTWACHTCENTRUM Den Helder, afd. voorlichting, tel /334 of op onze internet site: Hiermede is nieuwbrief nr 30 vervallen. nadere informatie kan verkregen worden bij: KUSTWACHTCENTRUM Den Helder, afd. voorlichting, tel /334 of op onze internet site: 29

17 KUSTWACHTCENTRUM (JRCC Den Helder) KUSTWACHTCENTRUM (JRCC Den Helder) NIEUWSBRIEF nr. 18 (November 2000) NIEUWSBRIEF nr. 42 (Juli 2007) UITZENDING VEILIGHEIDSBERICHTEN. OVERZICHT BEMANDE POSTEN LANGS DE NEDERLANDSE KUST. Het Kustwachtcentrum te Den Helder verzorgt de uitzending van de veiligheidsberichtgeving via de openbare marifoon (VHF) werkkanalen 23 en 83, op de middengolf (MF) werkfrequentie 3673 khz en via de Navtex. Veiligheidsberichten omvatten navigatieberichten, stormwaarschuwingen, berichten m.b.t. plaatsbepalingssystemen en ijsberichten. Werkwijze, aankondiging, uitzendtijden en frequenties voor de veiligheidsberichten zijn als volgt: LOCATIE: ROEPNAAM: VHF-KANAAL: BEZETTING: Schiermonnikoog Zeeverkeerspost 5 24 uur Schiermonnikoog Terschelling Verkeerscentrale 2 24 uur Brandaris VHF: Stormwaarschuwingen worden direct na ontvangst uitgezonden op de VHF kanalen 23 en 83, na aankondiging op VHF kanaal 16. Daarna wordt de stormwaarschuwing, na aankondiging op VHF kanaal 16, iedere 4 uur op de vaste tijd uitgezonden, op de kanalen 23 en 83 tot intrekking of vernieuwing van de waarschuwing. De andere veiligheidsberichten zullen, indien nodig, direct na ontvangst worden uitgezonden op de VHF kanalen 23 en 83, na aankondiging op VHF kanaal 16. Indien er aanleiding toe is (bijvoorbeeld een zeer belangrijk navigatiebericht) zal nog een aankondiging op VHF DSC kanaal 70 worden gedaan. Verder worden deze veiligheidsberichten, na aankondiging op VHF kanaal 16, uitgezonden op de vaste uitzendtijden op de VHF kanalen 23 en 83. Vaste uitzendtijden VHF: 03.33, 0733, 11.33, 15.33, en UTC Den Helder Verkeerscentrale uur Den Helder IJmuiden Verkeerscentrale 7 of uur IJmuiden Scheveningen Verkeerscentrale uur Scheveningen Hoek van Holland Verkeerscentrale 1 of 3 24 uur Hoek van Holland Ouddorp Zeeverkeerspost uur Ouddorp MF: Stormwaarschuwingen worden direct na ontvangst uitgezonden, na aankondiging op MF DSC khz. Daarna volgt, zonder voorafgaande aankondiging, nog één uitzending op de eerstvolgende vaste uitzendtijd. De andere veiligheidsberichten zullen, indien nodig, direct na ontvangst worden uitgezonden op de MF frequentie 3673 khz, na aankondiging op MF DSC khz. Verder worden deze veiligheidsberichten, zonder voorafgaande aankondiging, uitgezonden op de vaste uitzendtijden op de MF frequentie 3673 khz. Vaste uitzendtijden MF: 03.33, 07.33, 11.33, 15.33, en UTC NAVTEX: Stormwaarschuwingen worden direct na ontvangst en éénmaal op de eerstvolgende vaste uitzendtijd uitgezonden. De andere veiligheidsberichten worden, indien nodig, direct na ontvangst en op vaste uitzendtijden uitgezonden. Vaste uitzendtijden NAVTEX: 02.30, 06.30, 10.30, 14.30, en UTC. Vlissingen Verkeerscentrale 14 of uur Vlissingen N.B.: In geval van (tijdelijk) onbezette post: Kustwachtcentrum aanroepen op kanaal 16. Hiermede is nieuwsbrief 35 vervallen. Hiermede is nieuwsbrief nr. 14 vervallen. 30 nadere informatie kan verkregen worden bij: KUSTWACHTCENTRUM Den Helder, afd. voorlichting, tel /334 of op onze internet site: nadere informatie kan verkregen worden bij: KUSTWACHTCENTRUM Den Helder, afd. voorlichting, tel /334 of op onze internet site: 31

18 Verbond tegen aanpassing kanaal 25 Post Ouddorp De juiste koers naar succes. Als stuurman bepaal je zelf je koers. Maar je weet ook dat het soms beter is om te overleggen. Twee weten nu eenmaal meer dan één. Als je de ambitie hebt om een eigen bedrijf te starten, interesse hebt in beleggen of vragen hebt over andere bankzaken, maak dan eens een afspraak met een van onze adviseurs. Wij helpen graag bij het uitzetten van de koers. donderdag 10 december 2009 Het Watersportverbond maakt bezwaar tegen de aanpassing van VHF Kanaal 25 Ouddorp door Rijkswaterstaat (RWS). Als gevolg van deze aanpassing is het niet meer mogelijk de weerberichten op kanaal 25 uit te luisteren. In een brief aan RWS Zeeland wijst het Watersportverbond op het grote belang van marifoonkanaal 25 en Post Ouddorp voor de vaarveiligheid in de Deltawateren. Weerbericht voor de pleziervaart In de verre omtrek van Post Ouddorp luistert de recreatievaart via kanaal 25 de weerberichten uit. Dit zal door de aanpassingen niet meer mogelijk zijn. Zo zal het bijvoorbeeld op het Grevelingenmeer erg moeilijk, zo niet onmogelijk zijn het weerbericht te volgen. Maatregelen door Watersportverbond voorgesteld Als Rijkswaterstaat besluit om de aanpassing van kanaal 25 door te zetten, stelt het Watersportverbond in de brief naar RWS een aantal maatregelen voor ter compensatie van de achteruitgang in communicatiemogelijkheden als gevolg van deze aanpassing. De compensatiemaatregelen die het Watersportverbond voorstelt zijn relatief eenvoudig. Henk Botterweg, regiovertegenwoordiger regio Deltawateren legt uit: Een alternatief voor de pleziervaart op de Oosterschelde zou zijn om de weerberichten die door Post Ouddorp worden uitgezonden, door Post Wemeldinge te laten relayeren*. Hierdoor wordt de recreatievaart op het oostelijk deel van het Grevelingenmeer bediend, omdat zij Post Wemeldinge op kanaal 68 kan ontvangen. Kanaal 23 Een tweede maatregel die het Watersportverbond in zijn brief voorstelt is om op kanaal 23 ieder uur een weerbericht uit te zenden. Kanaal 23 heeft een groot bereik en wanneer de weerberichten in plaats van 4 keer per dag, ieder uur van de dag worden uitgezonden, zal dit een goede compensatie zijn voor het wegvallen van kanaal 25, Post Ouddorp. 32 * Relayeren: radio uitzendingen die van afstand worden ontvangen en versterkt weer uitzenden. 33

19 Nieuws uit de Regio Pieter Hellingman 5 meter. Het werk aan de landhoofden wordt vanaf een hangsteiger gedaan. 34 Herstelwerk aan keersluis Brouwershaven De keersluis in Brouwershaven is eigendom van de gemeente Schouwen- Duiveland. Als de vorst uit de lucht is, wordt maandag 15 maart begonnen met herstelwerkzaamheden aan de keersluis in Brouwershaven. Doordat de wapening roest, is er schade aan het beton ontstaan. De boel op de gewone manier repareren volstaat niet. Om weer een jaar of tien vooruit te kunnen wordt daarom galvanische kathodische bescherming toegepast, een bepaalde techniek van corrosiebestrijding die ook bij bijvoorbeeld offshoreconstructies wordt gebruikt. Het werk in de sluis wordt verricht vanaf een gemotoriseerd ponton, waardoor de doorvaart tijdelijk beperkt wordt van 8 tot Privatisering jachthaven vertraagd De jachthaven Scharendijke is nu nog in handen van de gemeente, maar dat zal veranderen. De privatisering van de jachthaven Scharendijke is met een jaar vertraagd. Dat heeft wethouder Wijnand Renden aan de watersportvereniging Scharendijke laten weten. Het uitstel heeft nadelige financiële gevolgen voor de vereniging. De noodzakelijke vernieuwingen in de haven zullen nu duurder uitpakken. Flamingo s strijken neer in Grevelingenmeer Een groep van dertig flamingo s is neergestreken in het Grevelingenmeer. De dieren zijn gespot ter hoogte van Den Osse. Daar dobberde de groep in alle rust op het water. Het is niet de eerste keer dat de dieren gezien worden in het Grevelingenmeer. Bijna ieder jaar duiken ergens in de Delta flamingo s op. Ze zijn al wel eens op het Zoommeer gezien en ook in de Oosterschelde zijn in het verleden flamingo s gesignaleerd. Nog even geduld voor Brouwershaven Het is enige tijd stil geweest, maar achter de schermen is hard doorgewerkt. Het eerste project van Innovation Island, dat wordt ontwikkeld, staat een flinke impuls te wachten. De zestiende-eeuwse stadswal die nu nog wat verborgen ligt wordt beter zichtbaar vanuit de stad en de omgeving. Het rommelige bedrijventerrein aan de rand van het dorp ondergaat een metamorfose. De verpauperde gebouwen maken plaats voor woon-werkpanden waar mensen met een bedrijf aan huis terechtkunnen. Ook de haven wordt meegenomen in de plannen en de bestaande wegen worden logischer met elkaar verbonden. Het is nog maar een concept. Begin volgend jaar is de structuurvisie klaar voor inspraak. Daarna volgen nog alle planologische procedures. 35

20 36 Geld voor watersport Schouwen In 2011 wordt anderhalve ton vrijgemaakt voor de watersport op Schouwen- Duiveland. Ook in de jaren daarna wordt geld gereserveerd voor deze recreatievorm. Met het geld voert de gemeente een aantal aanbevelingen uit de Watersportvisie uit. Zo komen er nieuwe afmeerplaatsen voor de chartervaart en worden langs Grevelingen en Oosterschelde zes strandjes opgeknapt. Onderzoek Grevelingen Natuur- en recreatieschap De Grevelingen zal een recreantenonderzoek doen. Doel is om inzicht te krijgen in het bezoek, de bezoekers en hun waardering van de recreatiegebieden. In 2006 is voor het eerst een uitgebreid recreantenonderzoek gehouden. Na literatuuronderzoek werd toen een telefonische enquête gehouden onder drieduizend mensen. De gegevens die dat opleverde werden gecombineerd met een enquête onder driehonderd passanten en interviews met experts op verschillende terreinen. Dat onderzoek wordt nu gezien als nulmeting. Door in 2010 opnieuw onderzoek te doen door middel van een enquête hoopt het Grevelingenschap ontwikkelingen in waardering en beleving helder te krijgen. Uit het recreantenonderzoek 2010 moet onder meer blijken met welke recreatiemotieven de mensen de natuur- en recreatiegebieden bezoeken. Ook hoopt het Grevelingenschap antwoord te krijgen op vragen als welke voorzieningen gebruikt worden en welke activiteiten de recreant onderneemt. Centrale vraag waar een antwoord op gezocht wordt is in hoeverre het aanbod in het Grevelingengebied aansluit op de recreatiemotieven. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om het beleid zonodig bij te stellen en bijvoorbeeld bepaalde voorzieningen te plaatsen of iets aan de inrichting van het gebied te veranderen. Het Grevelingenschap trekt in totaal euro uit voor het onderzoek. Watersportvisie voor Grevelingen Natuur- en recreatieschap Grevelingen heeft een concept watersportvisie gemaakt. In de visie wordt onder meer ingezet op (onderzoek naar) aansluitingen met andere wateren. Er wordt gedacht over een schutsluis in de Brouwersdam, een verbinding tussen het Krammer-Volkerak en de Grevelingen en een vaarverbinding tussen Haringvliet en de Grevelingen door Goeree. Verder zijn er plannen voor nieuwe en bestaande havens. De haven van Bommende bij Zonnemaire zou bijvoorbeeld geschikter moeten worden voor passanten en bij de Grevelingendam komt wellicht een centrum voor open zeilboten met les- en verhuurmogelijkheden. De visie staat Zij ziet de bui al hangen Hoe krijgen we de financiering rond? Met deze waarschuwende woorden gaf staatssecretaris Tineke Huizinga. De ideeën voor verbetering van het Grevelingenmeer zijn groots en kostbaar. Het is een prachtig plan en het is wat mij betreft ook de goede manier van denken. Het is alleen heel jammer dat het plan komt in een tijd dat we 20 procent moeten bezuinigen op de begroting. We moeten elk dubbeltje omkeren, zei staatssecretaris Huizinga. Desondanks vindt ze het de moeite waard om bijna een miljoen euro uit te trekken voor de nadere studie. Onder voorzitterschap van Marieke van Lier Lels gaat een commissie in twee jaar tijd alles op een rijtje zetten en de uiteindelijke keuze welke projecten worden uitgevoerd voor het ministerie voorbereiden. In de commissie zitten vertegenwoordigers van de overheden, de opdrachtgevers en ook het bedrijfsleven is betrokken bij de het onderzoek en de beoordeling van de ideeën. Eind 2011 moet de commissie het eindrapport klaar hebben. Het onderzoek heeft betrekking op zowel de Grevelingendam als de Brouwersdam en het Grevelingenmeer. Uitgangspunt is de uitkomst van een eerste verkenning. Daaruit blijkt onder meer dat alleen met de instroom van grote hoeveelheden vers zout water de kwaliteit van het water kan verbeteren. Nu is het meer op diepe plekken zo dood als een pier. Uit de verkenningen blijkt ook dat een getijcentrale elektriciteit oplevert voor huishoudens en dat een dergelijke centrale alleen al voor een enorme impuls in het toerisme kan zorgen. Provincie ziet mogelijkheden voor evenwichtige groei van watersport Het aantal ligplaatsen voor de watersport in Zeeland moet worden uitgebreid. Maar wel zo dat het landschap er niet door wordt aangetast. Plannen van ondernemers moeten sneller door de ambtelijke 37

clubblad Jaargang Nummer

clubblad Jaargang Nummer clubblad Jaargang Nummer 2011 1 Watersportvereniging Brouwershaven 2011 1 bestuur Voorzitter : R.J. Heijstek, 078-6172181 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs,

Nadere informatie

Overzicht marifoonkanalen, MF-frequenties en internetsites voor weerinformatie.

Overzicht marifoonkanalen, MF-frequenties en internetsites voor weerinformatie. Weerberichten voor de Nederlandse kustwateren en de ruime binnenwateren worden uitgezonden op VHF kanaal 23 en 83 op de vaste tijden (zie schema), zonder dat er een vooraankondiging komt op VHF kanaal

Nadere informatie

clubblad Jaargang Nummer

clubblad Jaargang Nummer clubblad Jaargang Nummer 2012 1 Watersportvereniging Brouwershaven 2012 1 bestuur Voorzitter : R.J. Heijstek, 078-6172181 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs,

Nadere informatie

clubblad Jaargang Nummer

clubblad Jaargang Nummer clubblad Jaargang Nummer 2013 1 Watersportvereniging Brouwershaven 2013 1 bestuur Voorzitter : R.J. Heijstek, 078-6172181 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs,

Nadere informatie

clubblad Jaargang Nummer

clubblad Jaargang Nummer clubblad Jaargang Nummer 2014 1 Watersportvereniging Brouwershaven 2014 1 bestuur Voorzitter : R.J. Heijstek, 078-6172181 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs,

Nadere informatie

Rondje Noord-Holland 2016

Rondje Noord-Holland 2016 Rondje Noord-Holland 2016 Naarden-IJmuiden-Den Helder-Makkum- Enkhuizen-Naarden Woensdag 4 mei tot/met zondag 8 mei De Aemilia in actie tijdens het Rondje Noord-Holland 2015 V1.1 Voorwaarden: - Deelname

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking Wereldregio,

Datum ondertekening. Bron bekendmaking Wereldregio, Havenverordening SchouwenDuiveland 2013 Page 1 of 7 Zoek regelingen op overheinl Gemeente Schouwen Duiveland Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheinl! Havenverordening SchouwenDuiveland

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van watersportvereniging Flacquee

Huishoudelijk reglement van watersportvereniging Flacquee Huishoudelijk reglement van watersportvereniging Flacquee Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 De verantwoordelijkheid voor de gebouwen van de vereniging berust bij het bestuur. Het beheer wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Rondje Noord-Holland 2015

Rondje Noord-Holland 2015 Rondje Noord-Holland 2015 Naarden-IJmuiden-Oudeschild-Harlingen-Lelystad- Naarden Woensdag 13 mei tot/met zondag 17 mei Versie: 1.0 Voorwaarden: - Deelname voor eigen risico en verantwoordelijkheid. -

Nadere informatie

AANKONDIGING Randmeerevenement Zeilwedstrijden voor Waarschepen

AANKONDIGING Randmeerevenement Zeilwedstrijden voor Waarschepen AANKONDIGING Randmeerevenement Zeilwedstrijden voor Waarschepen Georganiseerd door de WATERSPORTVERENIGING ZEEWOLDE in samenwerking met de VERENIGING VAN WAARSCHIPPERS. 29 en 30 augustus 2015 op het Wolderwijd

Nadere informatie

Examenvragen Basis Certificaat Marifonie 1

Examenvragen Basis Certificaat Marifonie 1 Examenvragen Basis Certificaat Marifonie 1 Veel succes bij het maken van de vragen. 1. De juiste volgorde van de inhoud van het noodbericht is: (3) A. noodsein, naam schip, roepnaam, positie, aard verlangde

Nadere informatie

clubblad Jaargang Nummer

clubblad Jaargang Nummer clubblad Jaargang Nummer 2009 4 Watersportvereniging Brouwershaven 2009 4 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs,

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven Notice of race 20 en 21 juni 2014 - Brouwse Classic s Regatta (BCR) 1. Reglementen. 1.1 Op wedstrijden zijn van toepassing de regels voor wedstrijdzeilen 2013-2016 (RvW),

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2010

NIEUWSBRIEF Oktober 2010 NIEUWSBRIEF Oktober 2010 Beste Albin Motorboot Vaarders, Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief, editie najaar 2010. Veel leesplezier, en u weet het: elke reactie van u is welkom op ons e-mail adres

Nadere informatie

Gedeelde passie voor zeezeilen

Gedeelde passie voor zeezeilen Word lid van de vereniging De NVvK verwelkomt zeezeilers graag als nieuw lid. De NVvK is een vereniging van en voor zeezeilers. Om dit uitgangspunt te handhaven, verwachten we van een nieuw lid ook enige

Nadere informatie

Lidmaatschap WSV Almere Haven

Lidmaatschap WSV Almere Haven I N F O R M A T I E algemeen De Watersportvereniging is opgericht op 16 augustus 1977 en is aangesloten bij het Watersportverbond onder verenigingsnummer 324. De Vereniging heeft een locatie aan het Gooimeer

Nadere informatie

2 RECLAME Er wordt van deelnemers niet verwacht om reclame van evenement sponsors te voeren op hun boot.

2 RECLAME Er wordt van deelnemers niet verwacht om reclame van evenement sponsors te voeren op hun boot. Aankondiging voor het Open Kampioenschap Watersportverbond District Noord voor Jeugd, Zwaard en Kielboten georganiseerd door WaterSportvereniging Heeg onder auspiciën van het Watersportverbond van zaterdag

Nadere informatie

Belangrijke Marifoonkanalen in Nederland

Belangrijke Marifoonkanalen in Nederland Marifoonkanalen van VTS gebieden langs de Westerschelde. Westhinder VC Zeebrugge VHF 60 Approach Scheur 2 VC VC Zeebrugge VHF 65 Scheur 2 Westpit / Wielingen 4 VC Zee Brugge VC Zeebrugge VHF 69 Westpit

Nadere informatie

Nummer acht, December 2014

Nummer acht, December 2014 NIEUWSBRIEF Nummer acht, December 2014 Onderwerpen in deze nieuwsbrief: Bestuursmededelingen 1. Kerstgroet / Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2. Van de Havencommissie 3. Barcommissie Oproep 4. Evenementenkalender

Nadere informatie

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Indeling presentatie Basis verkeersregels (herhaling voor mensen met eerdere opleiding) Suggesties tav gedrag en veiligheid - Varen doe je samen Tips van de

Nadere informatie

clubblad Jaargang Nummer

clubblad Jaargang Nummer clubblad Jaargang Nummer 2010 2 Watersportvereniging Brouwershaven 2010 2 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs,

Nadere informatie

Aankondiging. Schuttevaerrace

Aankondiging. Schuttevaerrace Aankondiging voor de Schuttevaerrace Van vrijdag 5 tot en met zondag 7 juni 2015 op het IJsselmeer en de Waddenzee. Georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging Sneek in samenwerking met de stichting

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven 2008 2 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs, 0111-692309 Algemeen lid : R.J.

Nadere informatie

1.5 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.

1.5 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben. 21 Nederlandse Zeilschool Kampioenschappen KKmKKampioenschapeenenschappen Aankondiging voor het Nederlands Kampioenschap Zeilscholen In ter beschikking gestelde Polyvalken georganiseerd door KONINKLIJKE

Nadere informatie

Lidmaatschap WSV Almere Haven

Lidmaatschap WSV Almere Haven I N F O R M A T I E algemeen De Watersportvereniging is opgericht op 16 augustus 1977 en is aangesloten bij het Watersportverbond onder verenigingsnummer 324. De Vereniging heeft een locatie aan het Gooimeer

Nadere informatie

Goed marifoongebruik? Begrepen, over!

Goed marifoongebruik? Begrepen, over! Goed marifoongebruik? Begrepen, over! Goed marifoongebruik is essentieel voor een vlotte en veilige vaart. Niet onbelangrijk als u weet dat de Nederlandse vaarwegen tot de drukste ter wereld behoren. In

Nadere informatie

Nieuwsbrief PhoeniX Sailing 30 april 2007 4 e jaargang no. 1

Nieuwsbrief PhoeniX Sailing 30 april 2007 4 e jaargang no. 1 Nieuwsbrief PhoeniX Sailing 30 april 2007 4 e jaargang no. 1 Winter 2006-2007 Naast de wintertrainingen op het Haringvliet is er aan de IMX-40 PhoeniX in de maanden februari en maart onderhoud gepleegd

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven 2007 2 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs, 0111-692309 Algemeen lid : R.J.

Nadere informatie

Jachthaven de Brasem N.V.

Jachthaven de Brasem N.V. Plantage 37 2377 AB Oude Wetering Tel. Haven 071 3312664 Tel. Havenmeester 06 15091232 Email: info@jachthavendebrasem.nl Website: www.jachthavendebrasem.nl ING Bank: NL83INGB0000361500 KVK 28015827 BTW

Nadere informatie

Veiligheidsreader 27 e studenteneditie van de Race of the Classics

Veiligheidsreader 27 e studenteneditie van de Race of the Classics Veiligheidsreader 27 e studenteneditie van de Race of the Classics Zondag 29 maart tot en met zondag 5 april 2014 Inhoud Inleiding Veiligheid aan boord en in de havens s Avonds en s nachts Tips voor veiligheid

Nadere informatie

Marifoon Kanaalindeling Kustgebied, Waddengebied en IJsselmeergebied

Marifoon Kanaalindeling Kustgebied, Waddengebied en IJsselmeergebied Marifoon Kanaalindeling Kustgebied, Waddengebied en IJsselmeergebied Marifoonkanalen van VTS gebieden langs de Westerschelde. GEBIED van tot VTS POST MARIFOON Westhinder Wandelaar / Middelkerkebank Wandelaar

Nadere informatie

Aankondiging. Schuttevaerrace

Aankondiging. Schuttevaerrace Aankondiging voor de Schuttevaerrace Van vrijdag 1 tot en met zondag 3 juli 2016 op het IJsselmeer en de Waddenzee. Georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging Sneek in samenwerking met de stichting

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven 2008 1 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs, 0111-692309 Algemeen lid : R.J.

Nadere informatie

clubblad Jaargang Nummer

clubblad Jaargang Nummer clubblad Jaargang Nummer 2009 3 Watersportvereniging Brouwershaven 2009 3 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs,

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven 2007 3/4 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs, 0111-692309 Algemeen lid :

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 november 2011. Het gedeelte Beperkt en het gedeelte Algemeen bestaan ieder uit 20 vragen (60

Nadere informatie

Aankondiging. Nederlands Kampioenschap. In de Regenboogklasse

Aankondiging. Nederlands Kampioenschap. In de Regenboogklasse Aankondiging voor het Nederlands Kampioenschap In de Regenboogklasse georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging Sneek in samenwerking met het Watersportverbond van 5 tot en met 8 september

Nadere informatie

Facts and figures naar aanleiding van sluiting zwembad. Communicatie Verenigingen/ zwemklanten m.b.t. sluiting zwembad

Facts and figures naar aanleiding van sluiting zwembad. Communicatie Verenigingen/ zwemklanten m.b.t. sluiting zwembad Facts and figures naar aanleiding van sluiting zwembad Doelgroep Gennep Boxmeer Gestopt Zwemles 108 20 43 (waarvan 17 afzwemmers ) Doelgroepen 1 groep MBVH 3 groepen MBVO 1 Aqua rug in behandeling Aantal

Nadere informatie

Aankondiging. voor de ZUIDERZEEWEEK 2015. en het. Voor de J-22 en J-24 klasse

Aankondiging. voor de ZUIDERZEEWEEK 2015. en het. Voor de J-22 en J-24 klasse Aankondiging voor de ZUIDERZEEWEEK 2015 en het Klasse kampioenschap Voor de J-22 en J-24 klasse georganiseerd door WSV Hoorn en Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers van 18 september tot en met 20

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen en Veiligheidsreglement

Wedstrijdbepalingen en Veiligheidsreglement Inhoud Doelstelling... 2 Regels... 2 Verantwoordelijkheid... 2 Uitnodiging / Mededelingen aan deelnemers... 2 Inschrijving... 3 Wijziging in de wedstrijdbepalingen... 3 Seinen op de wal... 3 Start en Finish...

Nadere informatie

AANKONDIGING. te houden op. donderdag 28 en vrijdag 29 mei 2015

AANKONDIGING. te houden op. donderdag 28 en vrijdag 29 mei 2015 AANKONDIGING voor de 69 e HARLINGEN - TERSCHELLING - RACE te houden op donderdag 28 en vrijdag 29 mei 2015 Beste zeiler/zeilster, Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de HT-Race. Uiteraard gaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Regioteam Delta Noord

Nieuwsbrief Regioteam Delta Noord Nieuwsbrief Regioteam Delta Noord Secretariaat: Hans Mani, email: wg.deltanoord@watersportverbond.com Nieuwsbrief, verschijnt twee- of driejaarlijks, voorjaar, (zomer) en najaar Nieuwsbrief nr. 13. Voorjaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn)

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn) Het nieuwe seizoen De dagen beginnen al weer langer te worden, we gaan op weg naar de lente. Voor de meeste leden begint het al weer aardig te kriebelen. Hopelijk wordt het een mooi voorjaar met wat warme

Nadere informatie

Watergetijden 2013. Zierikzee

Watergetijden 2013. Zierikzee Watergetijden 2013 Zierikzee Getijdengegevens beschikbaar gesteld door: Rijkswaterstaat Directie Zeeland Hydro Meteo Centrum Zeeland Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade welke

Nadere informatie

Regioteam Rivierengebied Watersportverbond. Nieuwsbrief 1. April 2016

Regioteam Rivierengebied Watersportverbond. Nieuwsbrief 1. April 2016 Nieuwsbrief 1 April 2016 ----------------------------------------------------------------------------------- In deze Nieuwsbrief: v Voorwoord van onze voorzitter. v Uitbreiding Beatrixsluis te Vreeswijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jeugdzeilen GWV De Vrijbuiter

Nieuwsbrief Jeugdzeilen GWV De Vrijbuiter FEBRUARI 2015 - EDITIE 1 Nieuwsbrief Jeugdzeilen GWV De Vrijbuiter In dit nummer 1 Even voorstellen 2 Informatiebijeenkomst Even voorstellen Het is jullie waarschijnlijk niet ontgaan dat er een nieuwe

Nadere informatie

IMPRESSIE HEMELVAARTTOCHT 2015 (VOYAGER)

IMPRESSIE HEMELVAARTTOCHT 2015 (VOYAGER) IMPRESSIE HEMELVAARTTOCHT 2015 (VOYAGER) Voor de Voyager begon de Hemelvaarttocht 2015 met de afvaart om 13:30 vanuit Lelystad haven met zon, 15 knopen wind en een snelheid over de grond van 6 knopen.

Nadere informatie

Havenreglement van de Parkhaven te Middelharnis

Havenreglement van de Parkhaven te Middelharnis Artikel 1 1. De exploitatie van de Parkhaven te Middelharnis, dat wil zeggen, van het gehele haventerrein, is in handen van, hierna te noemen verhuurder, gevestigd te Hardinxveld- Giessendam. 2. Verhuurder

Nadere informatie

De nieuwe havenverordeningen. hoorn.nl

De nieuwe havenverordeningen. hoorn.nl De nieuwe havenverordeningen hoorn.nl Programma van de avond 20.00-20.05 Opening door mevr. E. Haasbroek 20.05-20.15 Inleiding door Wethouder Tap 20.15-20.40 Presentatie over de nieuwe havenverordeningen

Nadere informatie

clubblad Jaargang Nummer 2012 3/4

clubblad Jaargang Nummer 2012 3/4 clubblad Jaargang Nummer 2012 3/4 Watersportvereniging Brouwershaven 2012 3/4 bestuur Voorzitter : R.J. Heijstek, 078-6172181 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der

Nadere informatie

AANKONDIGING. Voor de LENCO REGATTA Voor de klassen ORC Club 1 t/m 4 FF65 klasse Tirion 21 klasse J/22 Klasse

AANKONDIGING. Voor de LENCO REGATTA Voor de klassen ORC Club 1 t/m 4 FF65 klasse Tirion 21 klasse J/22 Klasse AANKONDIGING Voor de LENCO REGATTA 2016 Voor de klassen ORC Club 1 t/m 4 FF65 klasse Tirion 21 klasse J/22 Klasse En voor het Open Nederlands Kampioenschap Quarter Ton klasse Georganiseerd door Watersportvereniging

Nadere informatie

Open Benelux Kampioenschap 2013 J 80 eenheidsklasse

Open Benelux Kampioenschap 2013 J 80 eenheidsklasse Open Benelux Kampioenschap 2013 J 80 eenheidsklasse 16 & 17 november Notice of Race Locatie Grevelingen meer (nabij Port Zelande)n Wedstrijdorganisatie Wedstrijdcomité GrevelingenCup & J80 klasse organisatie

Nadere informatie

Het Zeeuws kampioenschap onderwaterfotografie wordt door Aquashot georganiseerd op zondag 22 mei en zondag 26 juni 2016.

Het Zeeuws kampioenschap onderwaterfotografie wordt door Aquashot georganiseerd op zondag 22 mei en zondag 26 juni 2016. I INLEIDING Het Zeeuws kampioenschap onderwaterfotografie wordt door Aquashot georganiseerd op zondag 22 mei en zondag 26 juni 2016. Het Zeeuws kampioenschap (ZK) staat open voor ALLE beginnende onderwaterfotografen

Nadere informatie

STICHTING WINDKRACHT 12 PRESENTEERT: WINDVLAAG

STICHTING WINDKRACHT 12 PRESENTEERT: WINDVLAAG STICHTING WINDKRACHT 12 PRESENTEERT: WINDVLAAG NR. 4 31 MEI 2007 HET 4 E BERICHT VAN STICHTING WINDKRACHT 12 MET HET LAATSTE NIEUWS OVER DE AANKOMENDE ZOMER EN VEELBELOVENDE INFORMATIE VOOR DE TOEKOMST.

Nadere informatie

clubblad Jaargang Nummer

clubblad Jaargang Nummer clubblad Jaargang Nummer 2012 2 Watersportvereniging Brouwershaven 2012 2 bestuur Voorzitter : R.J. Heijstek, 078-6172181 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE MATTENSCHIPPERSRACE BLOKZIJL-ZWARTSLUIS-BLOKZIJL te houden op zaterdag 28 april 2012

REGLEMENT VAN DE MATTENSCHIPPERSRACE BLOKZIJL-ZWARTSLUIS-BLOKZIJL te houden op zaterdag 28 april 2012 REGLEMENT VAN DE MATTENSCHIPPERSRACE BLOKZIJL-ZWARTSLUIS-BLOKZIJL te houden op zaterdag 28 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DEELNAME De schipper van elk deelnemend schip zal zich onderwerpen aan

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen 10 gouden tips voor roeiers Veilig varen doen we samen Roeien op de Geldersche IJssel, Neder-Rijn, Lek, Pannerdensch Kanaal, Twentekanalen, Zwarte Water, Zwolle-IJsselkanaal en Meppelerdiep Veilig roeien

Nadere informatie

Seizoen 2015. Welkom aan boord!

Seizoen 2015. Welkom aan boord! Seizoen 2015 Welkom aan boord! Welkom aan boord Vanaf januari 2015 is het weer tijd voor VaarTV, 13 weken lang elke zondag om 17.00 bij RTL4. Het breed toegankelijk programma over watersport. We maken

Nadere informatie

clubblad Jaargang Nummer

clubblad Jaargang Nummer clubblad Jaargang Nummer 2010 3 Watersportvereniging Brouwershaven 2010 3 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs,

Nadere informatie

VKZ Voor en Door 2013

VKZ Voor en Door 2013 VKZ Voor en Door 2013 Er is niets zo de moeite waard als rondklooien in een Kolibri Eemnes 23 februari 2013 Ruim 10 jaar ervaring met Torretje, Kolibri 560 Sinds 2007 ervaringen met TOR, Kolibri 660 Doel

Nadere informatie

Programma items 2015. Welkom aan boord!

Programma items 2015. Welkom aan boord! Programma items 2015 Welkom aan boord! Welkom aan boord Vanaf zaterdag 17 januari 2015 is het weer tijd voor VaarTV, 13 weken lang elke zaterdag om 17.00 bij RTL4. Het breed toegankelijk programma over

Nadere informatie

Zeilvereniging Oosterplas Algemene Leden Vergadering ZVO. 11 maart 2012

Zeilvereniging Oosterplas Algemene Leden Vergadering ZVO. 11 maart 2012 Zeilvereniging Oosterplas Algemene Leden Vergadering ZVO 11 maart 2012 1. Opening voorzitter en vaststellen agenda 2. Mededelingen voorzitter / Secretaris ontvangen stukken 3. Verslag vorige algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven 2007 1 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs, 0111-692309 Algemeen lid : R.J.

Nadere informatie

Communicatie op het water

Communicatie op het water Communicatie op het water Een marifoon is een zend- en ontvangapparaat voor maritieme communicatie. Via de marifoon legt u contact met andere schepen en met walstations, zoals sluizen, verkeersposten of

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WSVW BEGRIPSBEPALINGEN. artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WSVW BEGRIPSBEPALINGEN. artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT WSVW BEGRIPSBEPALINGEN artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Vereniging: Watersportvereniging "Wolphaartsdijk" (afgekort WSVW) opgericht te Wolphaartsdijk op 13 maart

Nadere informatie

CWO ZEILINSTRUCTIE 2015

CWO ZEILINSTRUCTIE 2015 CWO ZEILINSTRUCTIE 2015 KIELBOOT / ZWAARDBOOT / JEUGDZEILEN INSTRUCTIEBEPALINGEN INHOUDSOPGAVE HET INSTRUCTIECOMITÉ... 3 INSTRUCTIEBEPALINGEN... 4 Deel I... 4 1. Regels... 4 2. Inschrijvingen... 4 3. Kosten...

Nadere informatie

clubblad Jaargang Nummer

clubblad Jaargang Nummer clubblad Jaargang Nummer 2011 4 Watersportvereniging Brouwershaven 2011 4 bestuur Voorzitter : R.J. Heijstek, 078-6172181 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis Nieuwsbrief nummer 2 / 2013 In deze nieuwsbrief: 1. Opknappen Weerhuis 2. Kijkje in de keuken Zaandijkersluis 3. Vakantieperiode Opknappen Weerhuis Door Madelon Mantel Op dinsdag 2 juli jl. hebben wij

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Zeilkamp als ontdekkingsreis

Zeilkamp als ontdekkingsreis Zeilkamp als ontdekkingsreis Inleiding: Het ASAP Sailing kajuitzeilkamp is voor personen vanaf 12 jaar die interesse hebben om goed te leren varen en op grotere zeilschepen. We gaan met een compleet uitgerust

Nadere informatie

Wat je van ver haalt is!

Wat je van ver haalt is! Wat je van ver haalt is! Hemelvaartsweekend was het zover. Na begin van het jaar de koop van onze Westbas 29 Offshore overeengekomen te zijn met de Duitse eigenaren, was nu het moment om de boot naar Nederland

Nadere informatie

Inhoud. 4 Zeelandweekend 2014. 5 Advertentie Beldert. 5 Samenvatting paasduik 2014. 6 Clubavonden. 6 Duikcentrum Nijmegen.

Inhoud. 4 Zeelandweekend 2014. 5 Advertentie Beldert. 5 Samenvatting paasduik 2014. 6 Clubavonden. 6 Duikcentrum Nijmegen. Inhoud Pagina 3 Voorwoord 4 Zeelandweekend 2014 5 Advertentie Beldert 5 Samenvatting paasduik 2014 6 Clubavonden 6 Duikcentrum Nijmegen 8 Agenda 9 kantduikmanagement 10 Colofon 11 Advertentie DCN 2 Voorwoord

Nadere informatie

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft.

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft. 43 Examen maart 2013 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Verklaring van de gebruikte symbolen 1. Hieronder is een verkeerssituatie

Nadere informatie

Ook vragen over een drastische aanpassing van het zeilplan op een 22 maakte heel wat los onder de leden. Wat valt er verder zo al te melden?

Ook vragen over een drastische aanpassing van het zeilplan op een 22 maakte heel wat los onder de leden. Wat valt er verder zo al te melden? Nieuwsbrief Sailmasterclub Jaargang 2011 no. 3 Zierikzee, 1 juli 2011 NB: weekend ZouT 2 weken later!! Beste leden van de Sailmasterclub, Inmiddels is de zomer aangebroken en gaan we de zeilplannen uitvoeren

Nadere informatie

VOLVO Ocean Race 2009

VOLVO Ocean Race 2009 VOLVO Ocean Race 2009 Rotterdam - Stockholm Nadat we na binnenkomst Rotterdam een paar dagen rust hadden gehad waarbij er ook weer bemanning gewisseld is zijn we bij de race voor Hoek van Holland geweest,

Nadere informatie

Lidmaatschap WSV Almere Haven

Lidmaatschap WSV Almere Haven I N F O R M A T I E algemeen De Watersportvereniging is opgericht op 16 augustus 1977 en is aangesloten bij het Watersportverbond onder verenigingsnummer 324. De Vereniging heeft een locatie aan het Gooimeer

Nadere informatie

1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5

1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5 MEDIAHANDLEIDING Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5 Bijlagen Bijlage 1 Conceptmail redactie persbericht 6 Bijlage 2

Nadere informatie

Programma Opleidingen en Cursussen 2009-2010

Programma Opleidingen en Cursussen 2009-2010 Programma Opleidingen en Cursussen 2009-2010 Opleiding/Cursus Aantal dagen Kosten Klein vaarbewijs 1 (Start 09-02-10) 8 90 euro * Klein vaarbewijs 2 (Start 11-03-10) 8 90 euro * Marifoon Basis ** 4 50

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 28-03-2009 Leden Artikel 1 1. Leden van de vereniging zijn personen van 18 jaar of ouder die zich schriftelijk hebben aangemeld overeenkomstig artikel 2 van de statuten. 2. Personen

Nadere informatie

Platform Motorboot Extra ondersteuning voor motorbootvaarders

Platform Motorboot Extra ondersteuning voor motorbootvaarders Platform Motorboot Extra ondersteuning voor motorbootvaarders De leden van het Platform Motorboot stellen zich voor: Joop Simmers (67) Ik prijs me gelukkig om te kunnen acteren in dit nieuwe team dat de

Nadere informatie

Examen Basiscertificaat Marifonie

Examen Basiscertificaat Marifonie Agentschap Telecom Examen Basiscertificaat Marifonie paraaf 1e controle: Max,te behalen : 50 aantal min-: paraaf 2e controle: aantal behaalde : Min.benodigd aantal : 35 Achternaam Voorna(a)m(en) Straat

Nadere informatie

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement.

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement. Forumreglement DCN Reglement voor het gebruik van de forums op de website van de Dehler Club Nederland (verder te noemen het Reglement ) Door deel te nemen aan de forums op de website van de Dehler Club

Nadere informatie

Reglement kade- en ligplaatsgeld 2012

Reglement kade- en ligplaatsgeld 2012 Reglement kade- en ligplaatsgeld 2012 Delfzijl Eemshaven B. REGLEMENT KADE- EN LIGPLAATSGELD 2012 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvrager: de natuurlijke- of rechtspersoon

Nadere informatie

Havenreglement van de Stichting Jachthaven Scharendijke (SJS):

Havenreglement van de Stichting Jachthaven Scharendijke (SJS): Havenreglement van de Stichting Jachthaven Scharendijke (SJS): Begripsbepalingen: 1. Vaartuig: alle soorten van drijvende lichamen die vanwege hun drijfvermogen worden gebruikt dan wel bestemd zijn of

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL FEBRUARI 2015 Beste buren, Deze nieuwsbrief wil het bestuur u informeren over diverse onderwerpen. Onderstaand een verdere inhoudsopgave: 1 Aankondiging ALV 2015 2 Nieuwe website

Nadere informatie

W.V. SLOTERPLAS. Informatieblad Watersport Vereniging Sloterplas. www.wvsloterplas.nl

W.V. SLOTERPLAS. Informatieblad Watersport Vereniging Sloterplas. www.wvsloterplas.nl Informatieblad Watersport Vereniging Sloterplas www.wvsloterplas.nl INFORMATIEBLAD Inhoud pag Algemene informatie 1 Algemene informatie 2 Tarieven vanaf juni 2012 3 ALGEMENE INFORMATIE Algemene Informatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief de 34ste, Dec Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief de 34ste, Dec Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief de 34ste, Dec. 2014 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de 4e nieuwsbrief van het 9de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat er in de maanden oktober, november en december gebeurd

Nadere informatie

N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur Aan de leden van de raad der gemeente Edam-Volendam Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 9 juli 2015 Onderwerp Doorkiesnummer Bijlage(n)

Nadere informatie

DWARSLIGGERS. Mr. J.C. Herweijer, advocaat

DWARSLIGGERS. Mr. J.C. Herweijer, advocaat Dwarsliggers DWARSLIGGERS Mr. J.C. Herweijer, advocaat Uitgave: Watersportverbond Wattbaan 31-49 3439 ML Nieuwegein Tel. 030-751 37 00 Email: info@watersportverbond.nl Februari 2003 Aangepast November

Nadere informatie

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. Aankondiging voor het Eneco Luchterduinen jeugd Evenement 2015 georganiseerd door de Zeilvereniging Noordwijk in samenwerking met het Watersportverbond 4 & 5 Juli 2015 1. DE REGELS 1.1 De wedstrijdserie

Nadere informatie

Welkom in de haven van Vlaardingen!

Welkom in de haven van Vlaardingen! Welkom in de haven van Vlaardingen! U bent net onze fraaie stad binnengevaren of u bent van plan dat te doen. En dat is een felicitatie waard! Want Vlaardingen is een stad die u zal verrassen. Een knus

Nadere informatie

Voor wedstrijden op de Oosterschelde en zijn mondingen, georganiseerd door de watersportvereniging Sint Annaland

Voor wedstrijden op de Oosterschelde en zijn mondingen, georganiseerd door de watersportvereniging Sint Annaland Wedstrijdbepalingen WSV Sint Annaland Voor wedstrijden op de Oosterschelde en zijn mondingen, georganiseerd door de watersportvereniging Sint Annaland 1 REGELS 1.1 De wedstrijden zijn onderworpen aan:

Nadere informatie

Verhuur van luxe 6 persoons recreatievilla met 3 slaapkamers in Resort Aquastaete op vakantiepark Aquadelta in Bruinisse, Zeeland

Verhuur van luxe 6 persoons recreatievilla met 3 slaapkamers in Resort Aquastaete op vakantiepark Aquadelta in Bruinisse, Zeeland Verhuur van luxe 6 persoons recreatievilla met 3 slaapkamers in Resort Aquastaete op vakantiepark Aquadelta in Bruinisse, Zeeland Dit luxe vakantiepark ligt direct aan het Grevelingenmeer met 2 stranden,

Nadere informatie

Examenvragen Basis Certificaat Marifonie 2

Examenvragen Basis Certificaat Marifonie 2 Examenvragen Basis Certificaat Marifonie 2 1. Aan boord moet men overschakelen van zenden op ontvangen en andersom. Het kuststation kan gelijktijdig zenden en ontvangen. Er wordt gewerkt op 2 verschillende

Nadere informatie

Terreinreglement van de Kralingsche Zeilclub

Terreinreglement van de Kralingsche Zeilclub Terreinreglement van de Kralingsche Zeilclub Art. 1 1.1 Dit reglement is van toepassing op: 1. Het ter beschikking van de vereniging staande water en terrein; 2. De zich hierin en hierop bevindende opstallen

Nadere informatie

Beleidsplan VWDTP

Beleidsplan VWDTP Beleidsplan VWDTP 2016-2025 februari 2016 Inleiding: In het licht van veranderende omstandigheden, zowel lokaal als regionaal, en als follow-up op het eindrapport van de Werkgroep Financiële Onderbouwing

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; Aanpassing Statuten oktober 2015 Artikel 6 4c. Een opgelegde straf wordt aan de leden bekend gemaakt. Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie