Beste LIFT-leden, hierbij de LIFT-nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen en LIFT-initiatieven voor u en de medewerkers.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste LIFT-leden, hierbij de LIFT-nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen en LIFT-initiatieven voor u en de medewerkers."

Transcriptie

1 Beste -leden, hierbij de -nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen en -initiatieven voor u en de medewerkers. NIEUWSBRIEF Limburgs Interim Functievervullings Traject 1995 is het jaar van de flippo s, weet u organisatie gaan werken. De ministeries in Den nog? Het jaar van enorme wateroverlast Haag waren er toen al mee bezig. Mark werd in Nederland, het jaar waarin Fokker veel in 1998 de eerste coördinator. Vanaf de eerste mensen ontslaat en waarin Guus Meewis gesprekken was mijn insteek: voorkom dat je peri- & Vagant een nummer-1 notering halen odiek met een aantal HRM-functionarissen samen met Het is een nacht. Dat jaar werd een kop koffie drinkt en een kroket eet. Zet vol in op ook het samenwerkingsverband het bouwen van een netwerk en ga concreet aan opgericht, op 22 mei om precies te zijn. de slag met kandidaten en vacatures. Vijf partijen de gemeenten Heerlen en Eerste coördinator: zieltjes winnen Maastricht, de provincie Limburg, de Universiteit Maastricht en het ABP sloegen. de handen ineen. Ze wilden de mobiliteit Mijn belangrijkste doel: zieltjes winnen, leden wer- onder medewerkers vergroten. Immers: ven. Er was meteen al veel belangstelling voor het Niet weer samen een zonder mobiliteit geen doorstroming van kroketje eten! ( ) personeel en geen instroom van vers Mark van der Hijden was manager Flexpool, bloed in de organisatie. een interne uitzendorganisatie van het ABP, toen de burgemeesters van project, samen met Annelies van der Horst van de Universiteit Maastricht heb ik heel wat keren het verhaal van gepresenteerd. Al snel werd Dat probleem speelde bij alle partijen. Er was Heerlen en Maastricht het idee voor duidelijk dat het mobiliteits- sprake van grote personeelsboventalligheid, waar- een mobiliteitscentrum opperden. probleem niet exclusief door medewerkers nog meer geneigd waren zich Flexpool was de kweekbak voor was voor de overheids- vast te klampen aan hun eigen stoel. Zekerheid en flexibel inzetbare medewerkers. organisaties. Ook vanuit behoud van werk, dat was het motto. Tussen toen Ik had dus ervaring met de tijdelijke het bedrijfsleven groeide en nu is veel gebeurd en veel veranderd. Hoewel inzetvanmedewerkersinvastedienst. de mede dankzij de mobiliteit in de regio lang- Daarom werd ik gevraagd mee te zaam toeneemt, is de behoefte om de mobiliteit denken over het mobiliteitsbureau. In- en de flexibiliteit in de regio te stimuleren geble- terim functievervulling was toen hot. Het is ven. blijft daaraan werken. Nu, bij het derde een unieke methode om mensen te verleiden den zich spontaan aanmelden. Bij een tij- lustrum, willen we echter eerst even terugkijken om in beweging te komen: met behoud van de delijke vacature in een van de deelnemende orga- door de ogen van vier mensen die nauw betrok- rechtspositie in de eigen organisatie en een terug- nisaties, werd de kandidatenlijst geraadpleegd om ken waren/zijn bij de start en de ontwikkeling van keergarantie op de functie, tijdelijk in een andere de juiste match tot stand te brengen. Voordien was belangstelling. groeide gestaag zonder daar gericht acquisitie voor te plegen. Kandidaten voor kon- ki j k verder op pagina 2. voor meer info : www. liftnet. nl

2 NIEUWSBRIEF Frans Overman, voorzitter Het voorzitterschap van kreeg ik bij mijn nieuwe baan erbij Frans Overman trad in 1998 aan als voorzitter van. Bij mijn aanstelling tot directeur PZ van ABP kreeg ik die functie erbij. Er werd wel inzet en activiteit verwacht. Kijk, het succes van is het succes van de coördinator, laat dat duidelijk zijn. Maar het bestuur diende wel netwerken te activeren, deuren te openen, paden te effenen. Dat is een leuke rol die ik tot eind 2003 met plezier heb ingevuld. Je kunt dat alleen doen als je ook in de missie van gelooft. De arbeidsmarkt in de regio was lastig, maar mensen kozen toch voor zekerheid. Ik zag als een praktisch instrument om ruimte te krijgen op de arbeidsmarkt. Als je ergens met baangarantie een frisse neus mag halen, ervaar je dat er veel meer mogelijk en aantrekkelijk is dan je dacht. De jongere werknemers van nu hebben dat ingedronken, maar er zijn veel mensen die op dit terrein koudwatervrees voelen. Die wilden we wegnemen. Voor mij persoonlijk speelde nog mee dat ik geloof dat mensen maximaal 4-6 jaar op een functie moeten blijven. Als iemand na zo n periode van baan het ondenkbaar dat iemand met een specifieke kennis, tijdelijk kon worden uitgeleend aan een andere organisatie. Ook hebben we veel uitzoekwerk gedaan over het administreren en doorberekenen van salariskosten en dergelijke, dat ging niet allemaal van een leien dakje. Dat was de beginperiode van en tot het moment dat ik zelf ben gaan liften heb ik daar met veel plezier aan gewerkt Boemel wordt intercity ( ) Mark van der Hijden werd opgevolgd door Silvie Laumans, na haar werd Marjolein Braeken coördinator. Ik werkte bij azm, wilde iets met HRM doen en kon gedetacheerd worden bij. Meteen gedaan. Het eerste lustrum kwam er net aan, mocht ik organiseren. Er was wat te vieren want met 32 aangesloten organisaties stond stevig. Voor mij was het ook een startpunt: ik wilde de netwerkfunctie nog beter benutten. Vanaf dat lustrum hebben we van vergaderingen altijd netwerkbijeenkomsten gemaakt. We gingen dieper in op een thema, nodigden sprekers uit. Parallel daaraan hebben we een website ontwikkeld. Een moderne organisatie hoorde anno 2000 niet alles per fax af te werken! Als je het van je netwerk moet hebben, mogen er geen drempels zijn om contact te hebben en kennis te delen. Daarom heb ik ook een virtueel kenniscentrum (kennisnet) opgezet. Zo hoopte ik de beschikbare kennis beter te kunnen delen en te voorkomen dat iedereen steeds zelf het wiel moest uitvinden. Het was een veelbelovend initiatief, maar we waren er achteraf gezien misschien te vroeg mee. Ik denk dat het nu meer succes zou hebben. Niettemin hielden we de vaart er goed in: bij mijn afscheid in 2004 hadden we 50 aangesloten organisaties. Belangrijker nog: mensen durfden te gaan bewegen. Ik zelf ook. Na vier jaar kreeg ik op de avond van mijn afscheid een aanbod van een bestuurslid. Ben ik op ingegaan. Inmiddels heb ik een nieuwe switch gemaakt. Ik ben nu loopbaanbegeleider en stressconsultant met een eigen bureau. Ik heb nog steeds profijt van het netwerk dat ik in mijn -jaren heb opgebouwd. Natuurlijk volg ik nog steeds: compliment voor de Week van de Mobiliteit. Ik weet wat de coördinator en de officemanager moeten verzetten om dat voor elkaar te krijgen. En dan zulke resultaten, petje af! Herbronnen ( ) In de jaren 2004 en 2005 groeide gestaag door. Maar terwijl het netwerk groeide, vielen de activiteiten wat stil. Tijd om te herbronnen. legde zichzelf op de analysetafel, peilde de mening en wensen van de aangesloten bedrijven en presenteerde in 2006 een nieuw strategisch plan. De openingszin ervan was veelzeggend: leeft, maar sprankelt niet. De meeste van de 58 aangesloten organisaties waren in voortdurende staat van reorganisatie (lees: afslanking) en zagen vooral als outplacementbureau. Een bureau dat niet optimaal zou functioneren omdat er te weinig plaatsingen werden gerealiseerd. Het was duidelijk dat iets aan beeldvorming en imago moest doen. Want was en is geen plaatsings- kijk verder op pagina 3. voor meer info:

3 verandert, kan vervolg Frans Overman NIEUWSBRIEF instrument maar een mobiliteitsinstrument. Eentje den Masja Janssen van IGOM en ik de eerste se- dat successen boekt bovendien! Het strategisch rieuze gesprekken over de Week van de Mobiliteit. hij een versnelling geven aan de organisatie plan 2006 wilde veel meer als mobiliteits- In 2008 vond die week voor het eerst plaats. Het waar hij dan belandt. Als je langer blijft zitten, instrument profileren, suggereerde een mobiliteits- succes was overdonderend. Veel mensen vinden vermindert de mogelijkheid tot versnellen. Dat is dag en wilde een coördinator die primair account- het plezierig om eens elders te kijken en veel or- jammer voor werkgever én werknemer. Zelf ben manager zou zijn. De eerste die deze nieuwe func- ganisaties vinden het prettig om hen wegwijs te ik altijd mobiel gebleven, ja. Ik ben zeven keer tie inhoud zou geven was Miriam van Drunen. maken en zichzelf te presenteren. Het vervolg van baan gewisseld; als interim manager is voor kwam er in In die tweede week werden alle mij verandering van werkomgeving nu een con- verwachtingen qua deelnemers en belangstelling tinue factor geworden. overtroffen. De derde week gaan we alweer snel voorbereiden. Een tweede piek is de start van de -workshops voor medewerkers van de leden in Doel was om de afdelingen P&O te faciliteren en mensen te activeren. Tegelijk zou het netwerk daar sterker van worden. We hebben inmiddels een reeks workshops gehad. Gemiddeld nemen er zo n mensen deel. Bij steeds meer mensen groeit het besef dat stil blijven zitten geen reële optie is. Niet Buffelen voor de leden ( ) iedereen hoeft van baan te veranderen, maar je Miriam van Drunen was voor haar eerdere werk- (opleidings-)mogelijkheden. De workshops stimu- gevers contactpersoon voor. In 2006 solliciteer- leren daartoe. de ze als coördinator/accountmanager. December Een derde hoogtepunt dat ik hier wil noemen is de van dat jaar begon ze. Het strategisch plan 2006 nieuwe site die we sinds 2007 hebben opgezet. De was helder: ik zou vooral accountmanager moe- informatie is toegankelijker en meer aansprekend. ten zijn. Ik vulde dat in als: contacten onderhouden, De site is en centraal ontmoetingspunt voor kandi- contacten leggen, leden helpen waar mogelijk, het daten, organisaties en. moet je wel bewust zijn van je omgeving en van je netwerk versterken en nieuwe initiatieven ontplooien om de toegevoegde waarde van Derde lustrum (2010) te etaleren. Omdat ik al een aantal Dit jaar viert zijn derde lustrum. De organisatie jaren contactpersoon voor was is springlevend en wint nog steeds aan waarde. geweest, kende ik veel mensen en Er is wel iets om bij stil te staan. We zijn inmiddels organisaties. Dat was een voordeel. gegroeid naar 65 leden met ongeveer Een ander voordeel was dat Brigitte werknemers. Naar schatting 75% van die leden als officemanager mijn handen vrij- behoort tot de vaste kern van, de andere 25% maakte voor het accountwerk. overwegen hun lidmaatschap als de conjunctuur Als ik terugkijk zie ik wel een paar pie- tegenzit. We hebben dus een stevige basis om ken in het -landschap. Een belangrijke door te pakken. Ik verwacht dat we door praktisch piek is de Week van de Mobiliteit. In 2007 had- handelen een steeds belangrijker bijdrage kunnen ki j k verder op pagina 4. voor meer info : www. liftnet. nl

4 Direct naar: Automatisering / ICT Onderwijs Gezondheidheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening Management, Directie en Staf Verkoop & Marketing Over Administratief / Secretarieel Financieel Juridisch Overig Productie & Techniek >>Nieuwe organisatie >>Mobiltieitskrant Gemeente Echt-Susteren >>Nieuwsbrief Projecten in de Lift >>Schrijf je nu in Mijn voor de Baan jouw Baan medewerkersworkshop BI >> Systeemontwikkelaar Match van de week >> Agenda >> 17 april MEERbijeenkomst 22 juni jaarvergadering 6 september workshop Week van de Mobiliteit Direct naar: Vacatures Projecten in de Mijn baan jouw Baan Automatisering / ICT EVC traject Medewerker Bijeenkomsten Customer Support ICT Services Workshops medewerkers 24 maart - Hub ze al geschjreeve? 17 juni - LinkedIn op het werk Nieuws Onderwijs Column (10 Over vacatures) Formulieren Collages LinkedIn >> Agenda MEER Bedrijven Gezondheidheidszorg Partners en Maatschappelijke Dienstverlening Management, Directie en Staf Verkoop & Marketing Over Administratief / Secretarieel Financieel Juridisch Overig Productie & Techniek >>Nieuwe organisatie >>Mobiltieitskrant Gemeente Echt-Susteren >>Nieuwsbrief Projecten in de Lift >>Schrijf je nu in Mijn voor de Baan jouw Baan medewerkersworkshop BI >> Systeemontwikkelaar Match van de week >> Agenda >> 17 april MEERbijeenkomst 22 juni jaarvergadering 6 september workshop Week van de Mobiliteit NIEUWSBRIEF Doelstelling 1995 In de onderkenning van de algehele werkgelegenheidsproblematiek in de regio Zuid-Limburg zullen de bedrijven en instellingen extra aandacht besteden aan mobiliteit binnen en buiten hun organisaties. Door instroom, doorstroom en uitstroom van personeel te bevorderen ontstaat een bedrijfsklimaat dat, gelet op de ontwikkelingen in de omgeving, een meer flexibele aanpassing van de organisatie mogelijk maakt. Bovendien is een adequate toepassing van mobiliteitsbevordering een extra instrument bij het bieden van ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden aan de medewerkers. Jaar Aantal Aantal leden werknemers circa circa circa Gerald Janssen, voorzitter Lift vanaf 2003 Limburg verder vitaliseren leveren aan de mobiliteit op de arbeidsmarkt. Vergis je niet: er is veel en gevarieerde bedrijvigheid in de regio. Die moeten we behouden om economisch mee te kunnen. De eerste voorwaarde is, dat de arbeidsmarkt functioneert. Werkgevers moeten de juiste mensen kunnen aantrekken, mensen moeten het prettig vinden om hier te werken, wonen en leven. Daar moet de regio in blijven investeren. Er zijn veel initiatieven nodig om te zorgen dat de regio zijn aantrekkingskracht ook in de toekomst behoudt. De Week van de Mobiliteit is één van die initiatieven. De Week brengt leven op de arbeidsmarkt, brengt mensen en bedrijven met elkaar in contact, initieert samenwerking en draagt bij aan het beeld van een dynamische regio. In alle bescheidenheid: dat is nogal wat. Succes genereert succes, hoor je wel eens. Hoe dat werk is heel goed zichtbaar in het project jouw baan, mijn baan, een vervolg op de Week van de Mobiliteit. In dit project gaan werknemers een of twee weken bij een andere organisatie werken. Doel: perspectief verbreden, kennis vermeerderen, netwerk vergroten. Een ander nieuw initiatief is Projecten in de. Doel ervan is de opbouw van een projectenbank waarin organisaties projecten aanbieden aan werknemers van andere organisaties. Daarmee is niet alles gezegd. Want er zullen nieuwe ontwikkelingen komen en zal daar op inspelen met initiatieven om mensen sterker te maken in hun optreden op de arbeidsmarkt. gaat voorlopig gestaag verder. vernieuwt website Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de nieuwe website van Lift. Om de leden nog meer service te kunnen bieden herschikt Lift de website en worden er een aantal funktionaliteiten toegevoegd. De site krijgt een eigentijdse design, zo blijft Lift up-to-date. Vanaf september gaat de nieuwe liftnet.nl online. Barometer Logorotator Barometer Logorotator kijk verder op pagina 5. voor meer info:

5 Het bestuur van en de medewerkers wensen u een mooie zomertijd. Wij hopen u weer opgeladen te mogen ontmoeten tijdens de volgende -bijeenkomst. 4 november Najaarconferentie De toekomst van Lift en haar leden Monique Bex vond nieuwe baan via Zo snel kan het gaan. Ik had hoge verwachtingen van, maar dit overtrof alles. Fantastisch! Hoe bevalt het? Na mijn afstuderen in 2006 begon ik bij de AID in een juniorfunctie. Leuke baan, veel geleerd. Bij de belastingdienst heb ik echt een volgende stap gezet. Ik heb een stevig takenpakket dat ik zelfstandig met veel eigen verantwoordelijkheid invul. En er zijn veel groei- en ontwikkelingsmogelijkheden. Ik ben heel blij met de overstap. Mind & Senses zal op 4 november 2010, in samenwerking met Joseph Kessels, een inspirerend, vernieuwend en verassend programma presenteren waarin mobiliteit en kennisontwikkeling centraal staan. 15 jaar Lift, 15 jaar mobiliteit, 15 jaar employabiliteit. 4 november Limburg in de! In december 2008 meldde Monique Bex zich bij. Door het vertrek van de AID uit Kerkrade zou zij haar baan als P&O Adviseur kwijtraken. Ze hoopte dat het netwerk haar verder zou kunnen helpen. Begin januari 2009 stuurde haar CV naar de belastingdienst Heerlen. Midden januari had ze haar eerste gesprek. Een week later hoorde ze dat zij de beste kandidaat was. In maart maakte ze de overstap. Eind 2009 liep haar tijdelijke dienstverband af. Inmiddels heeft Monique een vaste aanstelling bij de belastingdienst. Wat is lift? Het Limburgs Interim Functievervullings Traject () is een samenwerkingsverband tussen verschillende werkgevers in Limburg. bevordert de mobiliteit (in de breedste zin van het woord) van medewerkers bij aangesloten organisaties om daarmee hun kennis en Agenda Is mobiliteit een thema binnen de belastingdienst Limburg? Zeker. De belastingdienst Limburg moet afslanken. De gemiddelde leeftijd van mijn collega s ligt op 50 jaar. We onderzoeken de mogelijkheden om het begrip mobiliteit een actuele lading te geven. De interim functievervulling van is natuurlijk een geweldige oplossing. De mobiliteit van mensen groeit wanneer ze de zekerheid hebben dat ze terug kunnen naar hun oude plek. Thema bijeenkomst EVCtrajecten Zie voor de precieze aanvangstijden van de bijeenkomsten. Activiteit jul aug sep Themabijeenkomst nov 29 Netwerkbijeenkomst Kandidaat Gerichte Acties okt Medewerkers Najaarsconferentie workshop 4 bovendien het uitwisselen van kennis Algemene Ledenvergadering 4 over loopbaanontwikkeling, mobiliteit Bijeenkomst Medewerker ervaring te verbreden. stimuleert dec 2011 volgt 1 Najaarsconferentie 15 jaar 13 en andere HRM-thema s. voor meer info : www. liftnet. nl

LIFT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING >

LIFT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > LIFT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten veel belang aan uw mening als het gaat om de beoordeling van onze dienstverlening. Het invullen van de enquête kost u slechts enkele minuten. Wij

Nadere informatie

Groeien, verbreden, verdiepen. Kies je koers. Loopbaanontwikkeling & mobiliteit

Groeien, verbreden, verdiepen. Kies je koers. Loopbaanontwikkeling & mobiliteit Groeien, verbreden, verdiepen Kies je koers Loopbaanontwikkeling & mobiliteit Voorwoord Recht doen aan talent In dit boekje vind je onze visie op loopbaanontwikkeling en mobiliteit voor de komende tijd.

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

matchen van vacatures en kandidaten via één gezamenlijk systeem, de...

matchen van vacatures en kandidaten via één gezamenlijk systeem, de... Jaargang 5, nr. 4 28 juni 2012 SAM Regiopool LIFT in beweging na vertrek van Brigitte Collaris WORKSHOP Crea Zoekprofiel van Rita van der Laan Miriam van Drunen leidde LIFT 6 jaar lang naar enorm succes

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Investing In Children Durham, Engeland

Investing In Children Durham, Engeland Investing In Children Durham, Engeland Investing In Children (IIC) is een organisatie die zich richt op het verbeteren van de levens van kinderen en jongeren door op te komen voor hun rechten. Ze proberen

Nadere informatie

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid Het Kadaster staat midden in de maatschappij. We hebben een belangrijke taak in het registreren van vastgoed

Nadere informatie

Werken met mensen en kwaliteit waarborgen

Werken met mensen en kwaliteit waarborgen VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 10 - maart 2008 gemeente in focus De gemeenten Alkmaar, Den Helder en Hoorn gaan samen een mobiliteitspunt...

Nadere informatie

LIFT N E T W E R K > M O B I L I T E I T > K E N N I S D E L I N G

LIFT N E T W E R K > M O B I L I T E I T > K E N N I S D E L I N G LIFT N E T W E R K > M O B I L I T E I T > K E N N I S D E L I N G > jaarverslag 2006 Inhoudsopgave Colofon Voorwoord 3 Een nieuwe start 4 Enkele succesverhalen 5 Realisatie 2006 7 Begroting 2007 8 Dagelijks

Nadere informatie

"Ik wil weten wat mensen beweegt in hun werk"

Ik wil weten wat mensen beweegt in hun werk VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 13 - juni 2008 kandidaat belicht Vanaf voorjaar 2007 is Wietze van der Ploeg werkzaam bij de gemeente

Nadere informatie

E VIR AG. ontwikkeling in beweging

E VIR AG. ontwikkeling in beweging E VIR AG ontwikkeling in beweging Voorwoord In het najaar van 2005 kreeg de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) de vraag van de nieuw opgerichte Projectdirectie Leren & Werken of het mogelijk was

Nadere informatie

vhp2 Journaal vhp2.nl 5 e jaargang - nr. 3 - september 2014

vhp2 Journaal vhp2.nl 5 e jaargang - nr. 3 - september 2014 vhp2 5 e jaargang - nr. 3 - september 2014 Journaal Kantoor VHP2, Ruusbroeclaan Eindhoven Interactieve pagina kiezer (klik op het onderwerp) Woord van de voorzitter AAC Nieuws Duurzame inzetbaarheid Loopbaancoaching:

Nadere informatie

Droge voeten en goed georganiseerde

Droge voeten en goed georganiseerde VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 3 - juni 2007 kandidaat belicht Inmiddels ben ik al weer zes jaar werkzaam bij de overheid... >>

Nadere informatie

Centrum voor Loopbaan en Mobiliteit

Centrum voor Loopbaan en Mobiliteit Centrum voor Loopbaan en Mobiliteit Voor een frisse blik op je loopbaan Werken met plezier, nu en in de toekomst Als je optimaal gebruikmaakt van je kwaliteiten en mogelijkheden lever je vast met veel

Nadere informatie

Inhoud. 1. Trots op jullie inzet 3. 2. Kengetallen Personeel 2014 5. 3. interviews 6. 4. Overige cijfers en grafieken 26. - Druk met de 3 D s 7

Inhoud. 1. Trots op jullie inzet 3. 2. Kengetallen Personeel 2014 5. 3. interviews 6. 4. Overige cijfers en grafieken 26. - Druk met de 3 D s 7 Sociaal Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Trots op jullie inzet 3 2. Kengetallen Personeel 2014 5 3. interviews 6 - Druk met de 3 D s 7 - Mensen weer een toekomst geven 8 - Hokken of flexen 10 - Bestemmingsplannen:

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Meer vrije speelruimte dan je denkt

Meer vrije speelruimte dan je denkt VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 8 - oktober 2009 kandidaat belicht tips & evenementen nader bekeken In december

Nadere informatie

INHOUD. Jaar verslag 2014. Voorpagina

INHOUD. Jaar verslag 2014. Voorpagina 1 Jaar verslag Voorpagina 2 Stichting Lezen & Schrijven gelooft dat heel Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer. Vooraf kernwaarden 3 06 Voorwoord door Marja van Bijsterveldt

Nadere informatie

magazine A+O fonds Gemeenten nr. 40 December 2012

magazine A+O fonds Gemeenten nr. 40 December 2012 magazine A+O fonds Gemeenten nr. 40 December 2012 COLUMN Geen natuurlijk lijderschap In dit Agressie en geweld tegen publieke dienstverleners krijgt de laatste jaren terecht veel aandacht. Met het programma

Nadere informatie

"Werken aan kwalitatieve doelstellingen"

Werken aan kwalitatieve doelstellingen VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 16 - november 2008 kandidaat belicht Vanaf 1 november 2007 werk ik bij de

Nadere informatie

Arbeidsmarktnetwerken in de regio. De kracht van samenwerken

Arbeidsmarktnetwerken in de regio. De kracht van samenwerken Arbeidsmarktnetwerken in de regio De kracht van samenwerken 3 Arbeidsmarktnetwerken in de regio Inhoudsopgave Voorwoord 5 De kracht van samenwerken 7 Ontwikkelingen en tendensen 9 Gelderland, Limburg

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011-2012

Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord: weten waarvoor je het doet.......................................... 4 2. Medezeggenschap: er valt veel te winnen........................................

Nadere informatie

'Jonge ambtenaren moeten één front gaan vormen.' VacatureMatch! De GemeenteBanen Krant van Nederland. tot uw dienst. kandidaat belicht.

'Jonge ambtenaren moeten één front gaan vormen.' VacatureMatch! De GemeenteBanen Krant van Nederland. tot uw dienst. kandidaat belicht. VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 11 - april 2008 kandidaat belicht Mijn naam is Marlen Wirjo en ik ben 29 jaar. Ik ben geboren in

Nadere informatie

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering 2 Best Practices Colofon Deze brochure is een uitgave van: Overleg Arbeidsvoorwaarden Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De productie is verzorgd door: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

SAMEN LEREN IN NETWERKEN. Leernetwerken voor en door schoolleiders en bestuurders. In opdracht van de VO academie van de VO raad

SAMEN LEREN IN NETWERKEN. Leernetwerken voor en door schoolleiders en bestuurders. In opdracht van de VO academie van de VO raad 5 SAMEN LEREN IN NETWERKEN Leernetwerken voor en door schoolleiders en bestuurders In opdracht van de VO academie van de VO raad Eerder verschenen in deze brochurereeks: Beroepsprofiel schoolleiders voortgezet

Nadere informatie

psw werk info PSW Werk ondersteunt mensen met een arbeidsbeperking THEMANUMMER Wajong en Werk meer weten psw werk 0475 474 400 www.pswml.

psw werk info PSW Werk ondersteunt mensen met een arbeidsbeperking THEMANUMMER Wajong en Werk meer weten psw werk 0475 474 400 www.pswml. PSW Werk Info is de nieuwsbrief van PSW Werk en wordt breed verspreid onder cliënten, medewerkers en bedrijven die betrokken zijn. Het is een uitgave van PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-

Nadere informatie

Niet een advocatenkantoor, maar werken bij de gemeente

Niet een advocatenkantoor, maar werken bij de gemeente VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 9 - november 2009 kandidaat belicht Sinds 1995 werk ik bij de gemeente Leeuwarden

Nadere informatie

Ervaring werkt door! werk.nl uwv.nl. Terugblik project Talent 45-plus in 2009. UWV Februari 2010 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Ervaring werkt door! werk.nl uwv.nl. Terugblik project Talent 45-plus in 2009. UWV Februari 2010 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. werk.nl uwv.nl Ervaring werkt door! Terugblik project Talent 45-plus in 2009 UWV Februari 2010 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. WB110 15743 02-10 Ten geleide Het thema participatie

Nadere informatie