Beste LIFT-leden, hierbij de LIFT-nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen en LIFT-initiatieven voor u en de medewerkers.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste LIFT-leden, hierbij de LIFT-nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen en LIFT-initiatieven voor u en de medewerkers."

Transcriptie

1 Beste -leden, hierbij de -nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen en -initiatieven voor u en de medewerkers. NIEUWSBRIEF Limburgs Interim Functievervullings Traject 1995 is het jaar van de flippo s, weet u organisatie gaan werken. De ministeries in Den nog? Het jaar van enorme wateroverlast Haag waren er toen al mee bezig. Mark werd in Nederland, het jaar waarin Fokker veel in 1998 de eerste coördinator. Vanaf de eerste mensen ontslaat en waarin Guus Meewis gesprekken was mijn insteek: voorkom dat je peri- & Vagant een nummer-1 notering halen odiek met een aantal HRM-functionarissen samen met Het is een nacht. Dat jaar werd een kop koffie drinkt en een kroket eet. Zet vol in op ook het samenwerkingsverband het bouwen van een netwerk en ga concreet aan opgericht, op 22 mei om precies te zijn. de slag met kandidaten en vacatures. Vijf partijen de gemeenten Heerlen en Eerste coördinator: zieltjes winnen Maastricht, de provincie Limburg, de Universiteit Maastricht en het ABP sloegen. de handen ineen. Ze wilden de mobiliteit Mijn belangrijkste doel: zieltjes winnen, leden wer- onder medewerkers vergroten. Immers: ven. Er was meteen al veel belangstelling voor het Niet weer samen een zonder mobiliteit geen doorstroming van kroketje eten! ( ) personeel en geen instroom van vers Mark van der Hijden was manager Flexpool, bloed in de organisatie. een interne uitzendorganisatie van het ABP, toen de burgemeesters van project, samen met Annelies van der Horst van de Universiteit Maastricht heb ik heel wat keren het verhaal van gepresenteerd. Al snel werd Dat probleem speelde bij alle partijen. Er was Heerlen en Maastricht het idee voor duidelijk dat het mobiliteits- sprake van grote personeelsboventalligheid, waar- een mobiliteitscentrum opperden. probleem niet exclusief door medewerkers nog meer geneigd waren zich Flexpool was de kweekbak voor was voor de overheids- vast te klampen aan hun eigen stoel. Zekerheid en flexibel inzetbare medewerkers. organisaties. Ook vanuit behoud van werk, dat was het motto. Tussen toen Ik had dus ervaring met de tijdelijke het bedrijfsleven groeide en nu is veel gebeurd en veel veranderd. Hoewel inzetvanmedewerkersinvastedienst. de mede dankzij de mobiliteit in de regio lang- Daarom werd ik gevraagd mee te zaam toeneemt, is de behoefte om de mobiliteit denken over het mobiliteitsbureau. In- en de flexibiliteit in de regio te stimuleren geble- terim functievervulling was toen hot. Het is ven. blijft daaraan werken. Nu, bij het derde een unieke methode om mensen te verleiden den zich spontaan aanmelden. Bij een tij- lustrum, willen we echter eerst even terugkijken om in beweging te komen: met behoud van de delijke vacature in een van de deelnemende orga- door de ogen van vier mensen die nauw betrok- rechtspositie in de eigen organisatie en een terug- nisaties, werd de kandidatenlijst geraadpleegd om ken waren/zijn bij de start en de ontwikkeling van keergarantie op de functie, tijdelijk in een andere de juiste match tot stand te brengen. Voordien was belangstelling. groeide gestaag zonder daar gericht acquisitie voor te plegen. Kandidaten voor kon- ki j k verder op pagina 2. voor meer info : www. liftnet. nl

2 NIEUWSBRIEF Frans Overman, voorzitter Het voorzitterschap van kreeg ik bij mijn nieuwe baan erbij Frans Overman trad in 1998 aan als voorzitter van. Bij mijn aanstelling tot directeur PZ van ABP kreeg ik die functie erbij. Er werd wel inzet en activiteit verwacht. Kijk, het succes van is het succes van de coördinator, laat dat duidelijk zijn. Maar het bestuur diende wel netwerken te activeren, deuren te openen, paden te effenen. Dat is een leuke rol die ik tot eind 2003 met plezier heb ingevuld. Je kunt dat alleen doen als je ook in de missie van gelooft. De arbeidsmarkt in de regio was lastig, maar mensen kozen toch voor zekerheid. Ik zag als een praktisch instrument om ruimte te krijgen op de arbeidsmarkt. Als je ergens met baangarantie een frisse neus mag halen, ervaar je dat er veel meer mogelijk en aantrekkelijk is dan je dacht. De jongere werknemers van nu hebben dat ingedronken, maar er zijn veel mensen die op dit terrein koudwatervrees voelen. Die wilden we wegnemen. Voor mij persoonlijk speelde nog mee dat ik geloof dat mensen maximaal 4-6 jaar op een functie moeten blijven. Als iemand na zo n periode van baan het ondenkbaar dat iemand met een specifieke kennis, tijdelijk kon worden uitgeleend aan een andere organisatie. Ook hebben we veel uitzoekwerk gedaan over het administreren en doorberekenen van salariskosten en dergelijke, dat ging niet allemaal van een leien dakje. Dat was de beginperiode van en tot het moment dat ik zelf ben gaan liften heb ik daar met veel plezier aan gewerkt Boemel wordt intercity ( ) Mark van der Hijden werd opgevolgd door Silvie Laumans, na haar werd Marjolein Braeken coördinator. Ik werkte bij azm, wilde iets met HRM doen en kon gedetacheerd worden bij. Meteen gedaan. Het eerste lustrum kwam er net aan, mocht ik organiseren. Er was wat te vieren want met 32 aangesloten organisaties stond stevig. Voor mij was het ook een startpunt: ik wilde de netwerkfunctie nog beter benutten. Vanaf dat lustrum hebben we van vergaderingen altijd netwerkbijeenkomsten gemaakt. We gingen dieper in op een thema, nodigden sprekers uit. Parallel daaraan hebben we een website ontwikkeld. Een moderne organisatie hoorde anno 2000 niet alles per fax af te werken! Als je het van je netwerk moet hebben, mogen er geen drempels zijn om contact te hebben en kennis te delen. Daarom heb ik ook een virtueel kenniscentrum (kennisnet) opgezet. Zo hoopte ik de beschikbare kennis beter te kunnen delen en te voorkomen dat iedereen steeds zelf het wiel moest uitvinden. Het was een veelbelovend initiatief, maar we waren er achteraf gezien misschien te vroeg mee. Ik denk dat het nu meer succes zou hebben. Niettemin hielden we de vaart er goed in: bij mijn afscheid in 2004 hadden we 50 aangesloten organisaties. Belangrijker nog: mensen durfden te gaan bewegen. Ik zelf ook. Na vier jaar kreeg ik op de avond van mijn afscheid een aanbod van een bestuurslid. Ben ik op ingegaan. Inmiddels heb ik een nieuwe switch gemaakt. Ik ben nu loopbaanbegeleider en stressconsultant met een eigen bureau. Ik heb nog steeds profijt van het netwerk dat ik in mijn -jaren heb opgebouwd. Natuurlijk volg ik nog steeds: compliment voor de Week van de Mobiliteit. Ik weet wat de coördinator en de officemanager moeten verzetten om dat voor elkaar te krijgen. En dan zulke resultaten, petje af! Herbronnen ( ) In de jaren 2004 en 2005 groeide gestaag door. Maar terwijl het netwerk groeide, vielen de activiteiten wat stil. Tijd om te herbronnen. legde zichzelf op de analysetafel, peilde de mening en wensen van de aangesloten bedrijven en presenteerde in 2006 een nieuw strategisch plan. De openingszin ervan was veelzeggend: leeft, maar sprankelt niet. De meeste van de 58 aangesloten organisaties waren in voortdurende staat van reorganisatie (lees: afslanking) en zagen vooral als outplacementbureau. Een bureau dat niet optimaal zou functioneren omdat er te weinig plaatsingen werden gerealiseerd. Het was duidelijk dat iets aan beeldvorming en imago moest doen. Want was en is geen plaatsings- kijk verder op pagina 3. voor meer info:

3 verandert, kan vervolg Frans Overman NIEUWSBRIEF instrument maar een mobiliteitsinstrument. Eentje den Masja Janssen van IGOM en ik de eerste se- dat successen boekt bovendien! Het strategisch rieuze gesprekken over de Week van de Mobiliteit. hij een versnelling geven aan de organisatie plan 2006 wilde veel meer als mobiliteits- In 2008 vond die week voor het eerst plaats. Het waar hij dan belandt. Als je langer blijft zitten, instrument profileren, suggereerde een mobiliteits- succes was overdonderend. Veel mensen vinden vermindert de mogelijkheid tot versnellen. Dat is dag en wilde een coördinator die primair account- het plezierig om eens elders te kijken en veel or- jammer voor werkgever én werknemer. Zelf ben manager zou zijn. De eerste die deze nieuwe func- ganisaties vinden het prettig om hen wegwijs te ik altijd mobiel gebleven, ja. Ik ben zeven keer tie inhoud zou geven was Miriam van Drunen. maken en zichzelf te presenteren. Het vervolg van baan gewisseld; als interim manager is voor kwam er in In die tweede week werden alle mij verandering van werkomgeving nu een con- verwachtingen qua deelnemers en belangstelling tinue factor geworden. overtroffen. De derde week gaan we alweer snel voorbereiden. Een tweede piek is de start van de -workshops voor medewerkers van de leden in Doel was om de afdelingen P&O te faciliteren en mensen te activeren. Tegelijk zou het netwerk daar sterker van worden. We hebben inmiddels een reeks workshops gehad. Gemiddeld nemen er zo n mensen deel. Bij steeds meer mensen groeit het besef dat stil blijven zitten geen reële optie is. Niet Buffelen voor de leden ( ) iedereen hoeft van baan te veranderen, maar je Miriam van Drunen was voor haar eerdere werk- (opleidings-)mogelijkheden. De workshops stimu- gevers contactpersoon voor. In 2006 solliciteer- leren daartoe. de ze als coördinator/accountmanager. December Een derde hoogtepunt dat ik hier wil noemen is de van dat jaar begon ze. Het strategisch plan 2006 nieuwe site die we sinds 2007 hebben opgezet. De was helder: ik zou vooral accountmanager moe- informatie is toegankelijker en meer aansprekend. ten zijn. Ik vulde dat in als: contacten onderhouden, De site is en centraal ontmoetingspunt voor kandi- contacten leggen, leden helpen waar mogelijk, het daten, organisaties en. moet je wel bewust zijn van je omgeving en van je netwerk versterken en nieuwe initiatieven ontplooien om de toegevoegde waarde van Derde lustrum (2010) te etaleren. Omdat ik al een aantal Dit jaar viert zijn derde lustrum. De organisatie jaren contactpersoon voor was is springlevend en wint nog steeds aan waarde. geweest, kende ik veel mensen en Er is wel iets om bij stil te staan. We zijn inmiddels organisaties. Dat was een voordeel. gegroeid naar 65 leden met ongeveer Een ander voordeel was dat Brigitte werknemers. Naar schatting 75% van die leden als officemanager mijn handen vrij- behoort tot de vaste kern van, de andere 25% maakte voor het accountwerk. overwegen hun lidmaatschap als de conjunctuur Als ik terugkijk zie ik wel een paar pie- tegenzit. We hebben dus een stevige basis om ken in het -landschap. Een belangrijke door te pakken. Ik verwacht dat we door praktisch piek is de Week van de Mobiliteit. In 2007 had- handelen een steeds belangrijker bijdrage kunnen ki j k verder op pagina 4. voor meer info : www. liftnet. nl

4 Direct naar: Automatisering / ICT Onderwijs Gezondheidheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening Management, Directie en Staf Verkoop & Marketing Over Administratief / Secretarieel Financieel Juridisch Overig Productie & Techniek >>Nieuwe organisatie >>Mobiltieitskrant Gemeente Echt-Susteren >>Nieuwsbrief Projecten in de Lift >>Schrijf je nu in Mijn voor de Baan jouw Baan medewerkersworkshop BI >> Systeemontwikkelaar Match van de week >> Agenda >> 17 april MEERbijeenkomst 22 juni jaarvergadering 6 september workshop Week van de Mobiliteit Direct naar: Vacatures Projecten in de Mijn baan jouw Baan Automatisering / ICT EVC traject Medewerker Bijeenkomsten Customer Support ICT Services Workshops medewerkers 24 maart - Hub ze al geschjreeve? 17 juni - LinkedIn op het werk Nieuws Onderwijs Column (10 Over vacatures) Formulieren Collages LinkedIn >> Agenda MEER Bedrijven Gezondheidheidszorg Partners en Maatschappelijke Dienstverlening Management, Directie en Staf Verkoop & Marketing Over Administratief / Secretarieel Financieel Juridisch Overig Productie & Techniek >>Nieuwe organisatie >>Mobiltieitskrant Gemeente Echt-Susteren >>Nieuwsbrief Projecten in de Lift >>Schrijf je nu in Mijn voor de Baan jouw Baan medewerkersworkshop BI >> Systeemontwikkelaar Match van de week >> Agenda >> 17 april MEERbijeenkomst 22 juni jaarvergadering 6 september workshop Week van de Mobiliteit NIEUWSBRIEF Doelstelling 1995 In de onderkenning van de algehele werkgelegenheidsproblematiek in de regio Zuid-Limburg zullen de bedrijven en instellingen extra aandacht besteden aan mobiliteit binnen en buiten hun organisaties. Door instroom, doorstroom en uitstroom van personeel te bevorderen ontstaat een bedrijfsklimaat dat, gelet op de ontwikkelingen in de omgeving, een meer flexibele aanpassing van de organisatie mogelijk maakt. Bovendien is een adequate toepassing van mobiliteitsbevordering een extra instrument bij het bieden van ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden aan de medewerkers. Jaar Aantal Aantal leden werknemers circa circa circa Gerald Janssen, voorzitter Lift vanaf 2003 Limburg verder vitaliseren leveren aan de mobiliteit op de arbeidsmarkt. Vergis je niet: er is veel en gevarieerde bedrijvigheid in de regio. Die moeten we behouden om economisch mee te kunnen. De eerste voorwaarde is, dat de arbeidsmarkt functioneert. Werkgevers moeten de juiste mensen kunnen aantrekken, mensen moeten het prettig vinden om hier te werken, wonen en leven. Daar moet de regio in blijven investeren. Er zijn veel initiatieven nodig om te zorgen dat de regio zijn aantrekkingskracht ook in de toekomst behoudt. De Week van de Mobiliteit is één van die initiatieven. De Week brengt leven op de arbeidsmarkt, brengt mensen en bedrijven met elkaar in contact, initieert samenwerking en draagt bij aan het beeld van een dynamische regio. In alle bescheidenheid: dat is nogal wat. Succes genereert succes, hoor je wel eens. Hoe dat werk is heel goed zichtbaar in het project jouw baan, mijn baan, een vervolg op de Week van de Mobiliteit. In dit project gaan werknemers een of twee weken bij een andere organisatie werken. Doel: perspectief verbreden, kennis vermeerderen, netwerk vergroten. Een ander nieuw initiatief is Projecten in de. Doel ervan is de opbouw van een projectenbank waarin organisaties projecten aanbieden aan werknemers van andere organisaties. Daarmee is niet alles gezegd. Want er zullen nieuwe ontwikkelingen komen en zal daar op inspelen met initiatieven om mensen sterker te maken in hun optreden op de arbeidsmarkt. gaat voorlopig gestaag verder. vernieuwt website Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de nieuwe website van Lift. Om de leden nog meer service te kunnen bieden herschikt Lift de website en worden er een aantal funktionaliteiten toegevoegd. De site krijgt een eigentijdse design, zo blijft Lift up-to-date. Vanaf september gaat de nieuwe liftnet.nl online. Barometer Logorotator Barometer Logorotator kijk verder op pagina 5. voor meer info:

5 Het bestuur van en de medewerkers wensen u een mooie zomertijd. Wij hopen u weer opgeladen te mogen ontmoeten tijdens de volgende -bijeenkomst. 4 november Najaarconferentie De toekomst van Lift en haar leden Monique Bex vond nieuwe baan via Zo snel kan het gaan. Ik had hoge verwachtingen van, maar dit overtrof alles. Fantastisch! Hoe bevalt het? Na mijn afstuderen in 2006 begon ik bij de AID in een juniorfunctie. Leuke baan, veel geleerd. Bij de belastingdienst heb ik echt een volgende stap gezet. Ik heb een stevig takenpakket dat ik zelfstandig met veel eigen verantwoordelijkheid invul. En er zijn veel groei- en ontwikkelingsmogelijkheden. Ik ben heel blij met de overstap. Mind & Senses zal op 4 november 2010, in samenwerking met Joseph Kessels, een inspirerend, vernieuwend en verassend programma presenteren waarin mobiliteit en kennisontwikkeling centraal staan. 15 jaar Lift, 15 jaar mobiliteit, 15 jaar employabiliteit. 4 november Limburg in de! In december 2008 meldde Monique Bex zich bij. Door het vertrek van de AID uit Kerkrade zou zij haar baan als P&O Adviseur kwijtraken. Ze hoopte dat het netwerk haar verder zou kunnen helpen. Begin januari 2009 stuurde haar CV naar de belastingdienst Heerlen. Midden januari had ze haar eerste gesprek. Een week later hoorde ze dat zij de beste kandidaat was. In maart maakte ze de overstap. Eind 2009 liep haar tijdelijke dienstverband af. Inmiddels heeft Monique een vaste aanstelling bij de belastingdienst. Wat is lift? Het Limburgs Interim Functievervullings Traject () is een samenwerkingsverband tussen verschillende werkgevers in Limburg. bevordert de mobiliteit (in de breedste zin van het woord) van medewerkers bij aangesloten organisaties om daarmee hun kennis en Agenda Is mobiliteit een thema binnen de belastingdienst Limburg? Zeker. De belastingdienst Limburg moet afslanken. De gemiddelde leeftijd van mijn collega s ligt op 50 jaar. We onderzoeken de mogelijkheden om het begrip mobiliteit een actuele lading te geven. De interim functievervulling van is natuurlijk een geweldige oplossing. De mobiliteit van mensen groeit wanneer ze de zekerheid hebben dat ze terug kunnen naar hun oude plek. Thema bijeenkomst EVCtrajecten Zie voor de precieze aanvangstijden van de bijeenkomsten. Activiteit jul aug sep Themabijeenkomst nov 29 Netwerkbijeenkomst Kandidaat Gerichte Acties okt Medewerkers Najaarsconferentie workshop 4 bovendien het uitwisselen van kennis Algemene Ledenvergadering 4 over loopbaanontwikkeling, mobiliteit Bijeenkomst Medewerker ervaring te verbreden. stimuleert dec 2011 volgt 1 Najaarsconferentie 15 jaar 13 en andere HRM-thema s. voor meer info : www. liftnet. nl

LIFT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING >

LIFT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > LIFT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten veel belang aan uw mening als het gaat om de beoordeling van onze dienstverlening. Het invullen van de enquête kost u slechts enkele minuten. Wij

Nadere informatie

LIFT N E T W E R K > M O B I L I T E I T > K E N N I S D E L I N G

LIFT N E T W E R K > M O B I L I T E I T > K E N N I S D E L I N G LIFT N E T W E R K > M O B I L I T E I T > K E N N I S D E L I N G > strategisch plan 2006 Aanleiding voor strategisch plan LIFT leeft, maar het sprankelt niet OPZET STRATEGISCH PLAN De aanpak De strategie

Nadere informatie

Miriam van Drunen Gehuwd, 3 kinderen (17, 14 en 5) HAVO A-verpleegkundige 1987 1995 verpleegkundige 1995 1999 administratief medewerker HBO APPB 1999 2006 p-adviseur, mobiliteitsconsulent, zzp-er Vanaf

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

voor talent in beweging

voor talent in beweging voor talent in beweging Waarom een regionaal mobiliteitscentrum De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen.

Nadere informatie

VOOR TALENT IN BEWEGING

VOOR TALENT IN BEWEGING VOOR TALENT IN BEWEGING 1 2 Waarom een regionaal mobiliteitscentrum? De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht

Nadere informatie

NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > LIFT

NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > LIFT LIFT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten veel belang aan uw mening als het gaat om de beoordeling van onze dienstverlening. Het invullen van de enquête kost u slechts enkele minuten. Wij

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Beleid Mobiliteit Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Inleiding In het strategisch beleidsplan van de stichting staat als een van de vijf

Nadere informatie

C3 werkt! biedt perspectief

C3 werkt! biedt perspectief C3 werkt! biedt perspectief Beeld: Afra Klinkenberg Sta je aan het begin van je carrière, ben je een ervaren professional, of sta je je op het het punt een een nieuwe uitdaging aan aan te te gaan? gaan?

Nadere informatie

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Een onorthodoxe re-integratieaanpak Door: Fenny Brandsma Alle gemeenten hebben ermee te maken: reorganisatie, krimp en boventallige medewerkers. Sommige gemeenten

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg 25 november 2010, Rotterdam 1 Kleur in de Zorg Projectleider: Yasmin Seddiki Fotografie: Mladen

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling

Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling Talentenpool: 2 Juni 2016 Nijmegen Nico Sekeris Talentenpool: Flexibilisering en werkzekerheid kan samen Airbnb concepten versterken werving & selectie

Nadere informatie

Samenwerken bij mobiliteit en recruitment. Jan van Goch 20 mei 2011

Samenwerken bij mobiliteit en recruitment. Jan van Goch 20 mei 2011 Samenwerken bij mobiliteit en recruitment Jan van Goch 20 mei 2011 Agenda Voorstellen Inleiding Ontwikkelingen/innovaties Voorbeelden samenwerkingsverbanden Vragen Voorstellen Jan van Goch 2001 heden Connexys

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

MET ELKAAR KOM JE VERDER

MET ELKAAR KOM JE VERDER MET ELKAAR KOM JE VERDER 2 ACE IS EEN HR-PLATFORM VAN ONTMOETEN, VERBINDEN, ACTIVEREN EN INSPIREREN. 3 Het ACE Integraal Netwerk bestaat uit drie onderdelen: ACE: het HR-netwerk voor regionale werkgevers.

Nadere informatie

Hotsheet november 2013

Hotsheet november 2013 Hotsheet november 2013 StepStone feiten & cijfers StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1,730,386 Aantal bezoeken 553,732 Unieke bezoekers 369,601 Aantal vacatures 1,430 November

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Mobiliteit Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Opzet Verschillende vormen van mobiliteit Sectoren Betrokken partijen: Werknemers Werkgevers O&O fondsen En verder Hoe te organiseren

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid MT-presentatie Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers?. Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid Campagne De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid Start Startsein in

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werknemers

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werknemers uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werknemers WerkZekerplan Voor nieuw werk en zekerheid Ontslag is een vervelende situatie, want uw toekomst is ineens onzeker.

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Welkom. Investeren in talent loont

Welkom. Investeren in talent loont Welkom Investeren in talent loont Symposium Investeren in talent loont Uw gastheer: Chris van Bokkum TechniekTalent.nu Investeren in talent Hans van der Spek Manager Kenniscentrum HRM / Berenschot Actuele

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werknemers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werknemers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werknemers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor wergevers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Handleiding Registratie

Handleiding Registratie Handleiding Registratie Registratie Als werkgever of werving & selectie intermediair heeft u de mogelijkheid vacatures te plaatsen binnen het Linkwell netwerk. Met behulp van dit document wordt u stap

Nadere informatie

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief 1. Inleiding In de vergadering van BDOF van 16 april jl. is een positieve grondhouding ten aanzien van een eventueel mobiliteitscentrum en een flexpool

Nadere informatie

brochure Transvita voor leerkrachten Transvita samen vitaal door verandering

brochure Transvita voor leerkrachten Transvita samen vitaal door verandering brochure Transvita voor leerkrachten Transvita samen vitaal door verandering De Talentenpool, pak je kans en meld je aan! Het leven is soms net Monopoly. Soms heb je geluk en kom je met je pion op het

Nadere informatie

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015.

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening bijeenkomst Klantengroep Samenwerking Noord (Holland Web Week), Groningen, 16 september 2015 Dames en heren, Goed nieuws is geen nieuws, zeggen

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

HOME PAGINA Welkom bij Rob Keehnen Werving & Selectie

HOME PAGINA Welkom bij Rob Keehnen Werving & Selectie Als header graag mijn logo met ernaast Rob Keehnen Werving & Selectie In oranje ernaast Passie voor vast en tijdelijk personeel Aan de onderzijd(fooder) een oranje balk op elke pagina met adres. HOME PAGINA

Nadere informatie

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel?

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel? Voor zover mensen mij nog niet kennen ik ben Els van Esch, manager van het Personeelsdiensten Centrum Boxtel Werken in Boxtel is een initiatief van het PDC. Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken

Nadere informatie

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Strategische personeelsplanning in stapjes Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Negentien gemeenten in West-Brabant willen in 2017 één gezamenlijke

Nadere informatie

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING POLITIE NEDERLAND augustus 2014 EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING Klik hier voor: 1 Ervaringen van politiemedewerkers met EVC René Haenraets, Eenheid Limburg,

Nadere informatie

Mijn Startbaan Enquête 2009

Mijn Startbaan Enquête 2009 Mijn Startbaan Enquête 2009 Opzet van de enquête september 2009 promotie 2009 464 burgerlijk ir. s, 212 bio-ir. s 1510 industrieel ing. s 338 enquêtes werden teruggestuurd 335 enquêtes werden na kwaliteitscontrole

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Wervingskalender Wervingsmethoden en -middelen met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Wervingskalender Wervingsmethoden en -middelen met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks. 2010 Derks & Derks Wervingskalender Wervingsmethoden en -middelen met humor belicht. Januari 53 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Headhunting Werving

Nadere informatie

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk 6 Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen, is een werkgevers netwerk nodig. Geen kaartenbak voor koude acquisitie, maar een kwalitatief

Nadere informatie

Breda beleeft het samen

Breda beleeft het samen Talent van medewerkers staat centraal Breda beleeft het samen Tekst: Walter Baardemans / Fotografie: Kees Winkelman Medewerkers van de afdeling Uitvoering van gemeente Breda volgden vorig jaar met succes

Nadere informatie

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid Presentatie Uitvoering mobiliteitsbeleid Huidige situatie - Een veranderende overheid Regievoerende, agenderende en participerende overheid Rotterdam, stad in beweging voor resultaat op straat Financiële

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP Altijd voorzien van passend personeel Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP Werving Werving & & Selectie Selectie Traject Traject Als werkgever heeft u al genoeg aan uw hoofd. Uw producten

Nadere informatie

Mensen maken het verschil. Driessen HRM

Mensen maken het verschil. Driessen HRM Mensen maken het verschil Driessen HRM Bas van Leeuwen Programma manager Onderzoek Thema s Publicaties HRM-advies en ondersteuning Actief in 3 domeinen Driessen: brengt mens en werk bij elkaar; zorgt via

Nadere informatie

LIFT N E T W E R K > M O B I L I T E I T > K E N N I S D E L I N G

LIFT N E T W E R K > M O B I L I T E I T > K E N N I S D E L I N G LIFT N E T W E R K > M O B I L I T E I T > K E N N I S D E L I N G > jaarverslag 2006 Inhoudsopgave Colofon Voorwoord 3 Een nieuwe start 4 Enkele succesverhalen 5 Realisatie 2006 7 Begroting 2007 8 Dagelijks

Nadere informatie

Katalysator voor netwerkend ICT

Katalysator voor netwerkend ICT Katalysator voor netwerkend ICT Nieuwsbrief uitgave juni 2014 ONDERWERPEN 1. 2. 3. 4. 5. Nieuwe website Regitel Nieuw bestuurslid Ledenvergadering juli 2014 komt eraan Stagiair gestart voor Regitel Stand

Nadere informatie

Boventallige medewerkers volledig vrijgemaakt voor solliciteren

Boventallige medewerkers volledig vrijgemaakt voor solliciteren Bureau Vlot! scoort bovengemiddeld Boventallige medewerkers volledig vrijgemaakt voor solliciteren Door: Marijke Vromans / Fotografie: Kees Winkelman Vorig jaar droegen 51 medewerkers van de gemeente Haarlem

Nadere informatie

Werkzoekende van de maand februari

Werkzoekende van de maand februari 1e jaargang nummer 4, Netwerkgroep JobRunners Rijswijk bestaat uit gemotiveerde maart 2015 40+ leden die elkaar ondersteunen bij het vinden van werk. Uitgangspunt is het versterken van de positie om zodoende

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

Over PS in foodservice Wie wij zijn Onze cijfers, cultuur & mensen

Over PS in foodservice Wie wij zijn Onze cijfers, cultuur & mensen Over PS in foodservice Wie wij zijn Onze cijfers, cultuur & mensen Vacature & profiel Senior Account Manager PS België Competenties Senior Account Manager PS België Wat biedt PS jou Procedure Bij PS in

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat doen wij?

Wie zijn wij en wat doen wij? Bedrijfsplan 2014-2016 maart 2016 Wie zijn wij en wat doen wij? De stichting Het is Netwerken werd in 2013 opgericht dóór en vóór werkzoekende 45-plussers in Kennemerland. Ons doel is de arbeidskansen

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan Training INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Is loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit een belangrijk thema in uw organisatie

Nadere informatie

Dag van de Mobiliteit

Dag van de Mobiliteit Dag van de Mobiliteit Draaiboek voor organisaties Inspiratie, ideeën en netwerken! Draaiboek 2016 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 DE DAG VAN DE MOBILITEIT WAT HOUDT DIT IN? 4 1. HOE WERKT HET, DE DAG VAN DE

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan CORINA KRAAN, BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN, GEMEENTE WOERDEN De training maakt heel helder waar je staat. Dankzij de feedbackgesprekken

Nadere informatie

Kunsteducatie. Marcel Brandsen Esther Smit. 13 mei 2013

Kunsteducatie. Marcel Brandsen Esther Smit. 13 mei 2013 Kunsteducatie Marcel Brandsen Esther Smit 13 mei 2013 Onderwerpen 1. C3werkt! 2 Organisatie begeleiding 3 Begeleidingstrajecten 4 Workshops en scholing C3 voor een gezonde mobiliteit in de creatieve industrie

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 even voorstellen Experts Jeroen Freijser MBA (manager Facility Management KPN) Anneke de Graaf

Nadere informatie

5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting

5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting 5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting E-book geschreven door Sollicitatiedokter.nl Inhoudsopgave 1. Behandel solliciteren als een baan... pagina 1 2. Wees

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT LIFT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT LIFT LIFT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten veel belang aan uw mening als het gaat om de beoordeling van onze dienstverlening. Het invullen van de enquête kost u slechts enkele minuten. Wij

Nadere informatie

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl Onderwijs Corporate Communicatie Scan Godding & co corporate communicatie Bredaseweg 86 5038 NH Tilburg 013-518 6158 013-518 6159 info@godding-co.nl De communicatiescan geeft inzicht in uw communicatiebeleid.

Nadere informatie

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent Voorwoord Miljoenen mensen in Nederland maken gebruik van Facebook, Twitter en LinkedIn om met elkaar in contact te zijn. Professioneel gebruik van deze social media maakt dat je sneller nieuw werk vindt!

Nadere informatie

Doe maar gewoon, doe Blömer

Doe maar gewoon, doe Blömer Open cultuur met informele sfeer Ons team bestaat uit jonge en enthousiaste mensen die het kapitaal vormen van onze organisatie. Zij dragen bij aan onze informele en open sfeer. Naast hard werken en het

Nadere informatie

HOE ZIT HET MET HET VAK INFORMATICA IN DE BOVENBOUW?

HOE ZIT HET MET HET VAK INFORMATICA IN DE BOVENBOUW? Beste F.A.M. Peeters, lidnummer 1207 van i&i Nu in heel Nederland de lessen weer zijn begonnen vragen we graag een minuutje van uw tijd. Uw vakvereniging wil voorop lopen in de slag om de leraarskwaliteit.

Nadere informatie

HRM-index maart: 66,5 (+ 3,5) HR-managers zien stevige groei van moeilijk vervulbare vacatures.

HRM-index maart: 66,5 (+ 3,5) HR-managers zien stevige groei van moeilijk vervulbare vacatures. HRM-index maart: 66,5 (+ 3,5) HRM-index maart 20 HR-managers zien stevige groei van moeilijk vervulbare vacatures. Hoofdindex: De verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid De HRM-index van maart is

Nadere informatie

NET WERK ABONNE MENT

NET WERK ABONNE MENT NET WERK ABONNE MENT NETWERK- ABONNEMENT Als u op zoek bent naar een nieuwe baan, dan wordt er regelmatig tegen u gezegd dat u moet netwerken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 50 Company is een

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP.

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP. Altijd voorzien van passend personeel Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP. Werving Werving & & Selectie Selectie Traject Traject Als werkgever heeft u al genoeg aan uw hoofd. Uw producten

Nadere informatie

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding:

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding: Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit Inleiding: In 2001 heeft de Veenplas al een mobiliteitsplan opgesteld. Gezien alle

Nadere informatie

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers WerkZekerplan Voor nieuw werk en zekerheid In uw organisatie dreigt overtolligheid of ontslag voor een of meer werknemers.

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Workshop Mobiliteit en Vitaliteit. Tinka van Vuuren en Astrid Wolswijk 1 november 2012

Workshop Mobiliteit en Vitaliteit. Tinka van Vuuren en Astrid Wolswijk 1 november 2012 Workshop Mobiliteit en Vitaliteit Tinka van Vuuren en Astrid Wolswijk 1 november 2012 Inhoud 1. Wat is mobiliteit, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 2. Oefening mobiliteit in beeld 3. Handreiking Mobiliteit

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap Het Ambachtshuis Brabant Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap u Vakmanschap benutten Ambachten maken wezenlijk deel uit van de Nederlandse economie. Ze worden beoefend door bijna 1 miljoen Nederlanders,

Nadere informatie

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Mobiliteitstrajecten Bezoekadres: Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein Postadres: Postbus 732 3430 AS Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

Witboek Matchmaking For the love of transformation

Witboek Matchmaking For the love of transformation Witboek Matchmaking For the love of transformation Fase 1: Opdoffen Fase 2: Daten Zoek actief naar de juiste LOCATIE, doe je huiswerk goed, reken je suf, wees reëel, ga niet over één nacht ijs en verken

Nadere informatie

Als werkgever in de zorg sector heeft u

Als werkgever in de zorg sector heeft u Als werkgever in de zorg sector heeft u dagelijks te maken met vragen op het gebied van personeel en arbeid Ondersteuning voor werkgevers op het gebied van personeelsbeleid en arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Actieplan Jeugdwerkloosheid augustus 2014

Nieuwsbrief Actieplan Jeugdwerkloosheid augustus 2014 Nieuwsbrief Actieplan Jeugdwerkloosheid augustus 2014 De zin in werk-week staat bijna voor de deur 20 september is het zover! De start van de Zin in werk- week. Een hele week in het teken van de strijd

Nadere informatie

Schooljaar , nr. 6 datum: 01 maart 2007

Schooljaar , nr. 6 datum: 01 maart 2007 Schooljaar 2006-2007, nr. 6 datum: 01 maart 2007 Afscheid Op donderdag 1 maart neemt Antoinette Berns afscheid van haar school: basisschool Montessori Nijmegen. Meer dan veertig jaar heeft Antoinette op

Nadere informatie