FLORON jaarverslag Wilde planten op de kaart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FLORON jaarverslag 2013. Wilde planten op de kaart"

Transcriptie

1 FLORON jaarverslag 2013 Wilde planten op de kaart

2 2FLORON jaarverslag 2013 Planten op de kaart in jubileumjaar Het jaar 2013 was het eerste volle jaar waarin de Stichting FLORON opereerde als pure vrijwilligersorganisatie en waarin het Landelijke Bureau onderdeel was van de Stichting RAVON. Het was dus ook het jaar waarin de onderlinge samenwerking tussen alle betrokkenen op een nieuwe leest moest worden geschoeid. Vooral het verder versterken van de goede band met de vrijwilligers stond voorop. Terugkijkend kan worden geconcludeerd dat de nieuwe verhoudingen uitsluitend positief hebben uitgepakt. Alle betrokken partijen hebben de kansen benut die de nieuwe setting boden. Er was duidelijk sprake van heel veel positieve energie die zich op alle terreinen van het plantenwerk heeft gemanifesteerd. In 2013 heeft FLORON haar 25-jarig bestaan gevierd. Tegelijk was 2013 het jaar waarin nieuwe initiatieven zijn opgepakt en FLORON - mede dankzij de niet aflatende inzet van de grote achterban van vrijwilligers - planten weer stevig op de kaart kon zetten. Het jubileum is gevierd met een dubbeldik jubileumnummer van FLORON-nieuws en een extra feestelijke FLORON-dag. Deze dag werd georganiseerd in samenwerking met de KNNV. Om het draagvlak voor planten verder te vergroten is bovendien een donateurschap ingesteld, waarmee mensen hun steun voor het werk van FLORON kunnen laten zien. Het jaar werd afgesloten met een positief gevoel. Het gevoel dat FLORON leeft en een positief imago heeft bij een grote en actieve achterban. Ook met het gevoel dat er nog veel te doen is en dat we daar met zijn allen hard aan werken. Dat alles met voor ogen de bescherming van de in het wild levende planten in Nederland. Hans van Dord Voorzitter Stichting FLORON Rob van Westrienen Directeur RAVON, team FLORON

3 VRIJWILLIGERS Uitreiking prijs Vrijwilliger van het jaar 2013 (foto: Baudewijn Odé) FLORON-dag Op zaterdag 14 december 2013 hebben ruim 400 mensen de FLORON-dag bezocht. Nog nooit was het zo druk op die dag, die dit maal samen met de KNNV is georganiseerd. De dag kende een afwisselend programma met parallelle lezingen, een informatiemarkt en een gezellige borrel na afloop. Tijdens de FLORON-dag is Annie Vos uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar, vanwege haar belangrijke werk voor de bescherming van planten in Drenthe. Verder werd de nieuwe website en Facebook-pagina gelanceerd. FLORON jaarverslag Tijdschrift en nieuwsbrief De FLORON-vrijwilligers en relaties ontvangen twee keer per jaar FLORON-nieuws, een nieuwsbrief vol interessante artikelen en informatie over de lopende projecten. Het dubbeldikke najaarsnummer stond dit maal volledig in het teken van het 25-jarig bestaan van FLORON. Met verslagen van recente inventarisatiekampen, excursies, bijzondere vondsten en beschermingsactiviteiten is het werk dat door de vele honderden vrijwilligers wordt gedaan onder de aandacht gebracht door ze zelf aan het woord te laten. Met recht een nummer dóór en vóór onze vrijwilligers. Alle nummers van onze nieuwsbrief zijn te downloaden op

4 4FLORON jaarverslag 2013 Nieuwe website In december 2013 lanceerde FLORON haar nieuwe website. Informatie over vrijwilligersprojecten en advieswerk zijn nu in één oogopslag te vinden. Tweets en Natuurberichten worden op de homepage getoond. En door gebruik te maken van de nieuwste technieken, zoals HTML5 en responsive design kan de website ook goed worden bekeken op tablets en telefoons. Thema-excursies Om het 25-jarig bestaan van FLORON te vieren zijn twee themaexcursies georganiseerd. In het weekend van 22 en 23 juni stonden de planten van het grensvlak van land en water centraal. Op 15 verschillende plaatsen in Nederland konden deelnemers kennis maken met misschien wel de meest karakteristieke planten van Nederland. In het weekend van 24 en 25 augustus stond de stad centraal. Onder deskundige leiding van onze sleutelvrijwilligers kon men zich in 14 steden laten verrassen door de onvoorspelbare plantengroei van de stedelijke natuur. Overige excursies en inventarisatieweekenden Onze districtscoördinatoren, zeer actieve en betrokken FLORON vrijwilligers, organiseerden daarnaast meer dan 50 excursies. Ook waren er drie inventarisatiekampen die goed zijn bezocht. Aan deze activiteiten kan iedereen deelnemen die geïnteresseerd is in planten. Het is een uitgelezen kans om plantenkennis op te doen. Minder ervaren floristen leren van oude rotten in het vak allerlei handige, soms niet in de flora te vinden, kenmerken. Deze uitwisseling van kennis draagt bij aan de betrouwbaarheid en volledigheid van de door de vrijwilligers verzamelde gegevens. De districtscoördinatoren ontvangen van het Landelijk Bureau maandelijks informatie over lopende en nieuwe vrijwilligersprojecten zodat zij de vrijwilligers goed kunnen faciliteren en stimuleren. Daarnaast organiseert FLORON ieder jaar een weekend voor de districtscoördinatoren. Dit weekend gebruiken we om bij te praten. Ook een excursie maakt deel uit van het programma. Dit jaar hebben we een bezoek gebracht aan het landgoed Nemelaer bij Haaren, in beheer bij het Brabants landschap. Stadsplantenexcursie in Schiedam (foto:willemien Troelstra)

5 Social media Twitter en Facebook worden door FLORON ingezet om contact te houden met de achterban en nieuws vanuit de eigen organisatie te zenden. Ondanks dat FLORON nog maar kort actief is, is het aantal volgers al 385 en het aantal likes al ruim 400. Door regelmatig berichten te plaatsen, hopen we dat deze aantallen in de komende jaren flink hoger worden. 5FLORON jaarverslag 2013

6 6FLORON jaarverslag 2013 Bithynische wikke, in 2013 voor het eerst in Nederland gevonden (foto: Peter Meininger) FLORON en planten in het nieuws FLORON brengt op verschillende manieren planten onder de aandacht. Zo zijn er acht natuurberichten verschenen op Natuurbericht.nl. Belangrijke thema s daarin waren vondsten van nieuwe en bijzondere soorten en aankondigingen/verslagen van landelijke activiteiten rondom het jubileumjaar. Deze berichten worden over het algemeen goed gelezen, maar ze krijgen pas een forse impact als ze daarnaast ook door andere media worden overgenomen. Zo heeft het natuurbericht over de Bithynische wikke, een soort die zich mogelijk als gevolg van klimaatverandering in Nederland heeft gevestigd, geleid tot veel aandacht in de lokale en zelfs landelijke pers. De natuurberichten over de nieuwkomer Ruig springzaad en de uitvoering van het herstelplan voor de Zwartblauwe rapunzel in Noord-Brabant zijn opgepakt door het programma Vara s Vroege Vogels. Visitekaartjes Floristen krijgen vaak vragen over wat ze aan het doen zijn. FLORON heeft de vrijwilligers daarom visitekaartjes gegeven waarop wordt uitgelegd hoe de flora in Nederland in kaart wordt gebracht. Geïnteresseerden kunnen vervolgens op de websites van FLORON (floron.nl en verspreidingsatlas.nl/planten) meer informatie over de wilde flora vinden. Het idee van de visitekaartjes kwam van de Werkgroep Stadsplanten Breda, die hiermee goede ervaring had opgedaan. DATA Ambrosia Ambrosia kan als hooikoortsplant een negatieve invloed hebben op de gezondheid van mensen. Daarom wordt er door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit jaarlijks een campagne gevoerd om waarnemingen door te geven en de plant te bestrijden ( FLORON speelt een rol in het stimuleren van het doen van waarnemingen en in de validatie van de waarnemingen die binnenkomen. Hotspots van Alsemambrosia in Nederland (1975 tm/m 2013)

7 Planten op de kaart en in grafiek Dankzij de waarnemingen van vrijwilligers weten we in Nederland veel van de verspreiding van wilde planten. Deze gegevens worden verzameld in het kader van het Verspreidingsonderzoek Vaatplanten, dat onderdeel is van het Netwerk Ecologische Monitoring en wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken. De belangrijkste manier om deze gegevens te verzamelen is traditioneel het strepen van een kilometerhok. Mensen inventariseren daarbij een vierkante kilometer van de topografische kaart en geven alle soorten die ze aantreffen aan op een zogenoemde streeplijst. Deze gegevens zijn van groot belang om te kunnen achterhalen hoe het met onze flora gaat en worden daarom ook gebruikt voor analyses ten behoeve van de Rode Lijst. De gegevens zijn echter niet geschikt om jaarlijks iets over de verspreiding van soorten te kunnen zeggen. kunnen vrijwilligers eenvoudig een hok reserveren om mee te doen aan dit nieuwe project. In samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn voor het eerst landelijke trendgrafieken van planten berekend. Ze zijn nog in een experimenteel stadium, maar het perspectief om binnen korte tijd betrouwbare trendgrafieken van soorten te kunnen presenteren is groot. Ze kunnen worden ingezet om op ieder gewenst moment uitspraken te doen over de stand van zaken van een soort of bijvoorbeeld een groep ecologisch verwante soorten. Bovendien wordt het interessant om de trends van planten naast die van vlinders, vogels en andere soortgroepen met landelijke trendgegevens te kunnen zetten. Door deze gegevens iets systematischer te gaan verzamelen komen er mogelijkheden om met statistische technieken jaarlijks uitspraken te kunnen doen over soorten. Daarom is FLORON enkele jaren geleden gestart met Het Nieuwe Strepen. De belangrijkste twee kenmerken van deze nieuwe wijze van strepen zijn het standaardiseren van de inventarisatie-inspanning en het (door onafhankelijke waarnemers) jaarlijks dubbel inventariseren van circa 200 km-hokken. Via Links: eerste resultaat van trendanalyse van Bijenorchis in de periode CBS en FLORON Onder: Bijenorchis (foto: Jelger Herder) 7 FLORON jaarverslag 2013

8 8FLORON jaarverslag 2013 Samenwerkingsovereenkomst In december is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de vier partijen die verspreidingsatlas.nl mogelijk maken: BLWG, FLORON, NMV en het Landelijk Informatiecentrum Kranswieren. De samenwerkingsovereenkomst geldt tot eind 2018 en bevat afspraken over het beheer van het platform en de minimale eisen die gesteld worden aan de weergegeven soortinformatie. Verspreidingsatlas.nl De inspanningen van meer dan honderd jaar floristisch onderzoek presenteert FLORON op verspreidingsatlas.nl. De website wordt voortdurend bijgewerkt met nieuwe waarnemingen uit alle beschikbare bronnen van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Verspreidingsatlas. nl is een initiatief van de BLWG (mossen- en korstmossenwerkgroep) waar FLORON zich samen met de Nederlandse Mycologische Vereniging bij aangesloten heeft. FLORON ontsluit op verspreidingsatlas.nl niet alleen verspreidingsgegevens, maar ook andere soortinformatie, waaronder foto s, soortteksten, literatuuropgaven en determinatiesleutels. Zo ontstaat een actueel, digitaal naslagwerk. Dit jaar heeft FLORON ruim 1500 literatuurverwijzingen toegevoegd en is een begin gemaakt met het schrijven van soortteksten voor zeldzame en recent nieuw ons land gevestigde plantensoorten. Verspreidingsatlas.nl is ook een belangrijk instrument voor het terugkoppelen van de resultaten van de inventarisaties die door vrijwilligers worden gedaan. Ook bieden we een platform aan andere doelgroepen, zoals natuurfotografen en soortspecialisten, die minder actief zijn met het in kaart brengen van de gehele flora, maar wel veel kennis hebben over één of meer soorten.

9 Exoten Het vrijwilligersnetwerk van FLORON speelt een belangrijke rol in de signalering van exotische planten in Nederland. We voeren daartoe een NEM Verspreidingsonderzoek voor Exoten uit in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Niet alleen volgen we zo de ontwikkeling van reeds aanwezige exotische planten, maar ook signaleren de vele ogen in het veld de nieuw binnenkomende of verwilderende planten. Een voorbeeld van zo n nieuwkomer is Ruig springzaad, een soort waarvan in 2013 bekend werd dat de soort zich op twee plaatsen zelfstandig kan handhaven. ONDERZOEK & BESCHERMING V.l.n.r.: Monsterverwerking in het lab, het drogen van de planten en herbariumdozen met bramen (foto s : FLORON) DNA barcoding FLORON werkt sinds 2011 samen met Naturalis aan het verzamelen van planten voor het maken van DNA-barcodes. Met behulp van DNA-barcoding kunnen planten straks op basis van hun DNA geïdentificeerd worden. Inmiddels zijn ruim 3000 planten verzameld, waarbij van elke plant een DNA-monster en een gedroogde plant op een herbariumvel beschikbaar is. In 2014 worden de resultaten geanalyseerd. Daarbij gaat speciale belangstelling uit naar lastige soorten, waarvan de taxonomie en status in de flora mogelijk kan veranderen op basis van het DNA-onderzoek dat in dit project werd uitgevoerd. 9FLORON jaarverslag 2013

10 FLORON jaarverslag Nederlands Expertise Centrum Exoten (NEC-E) FLORON werkt met diverse organisaties samen in het Nederlands Expertise Centrum Exoten. Het NEC-E is een kenniscentrum dat tot doel heeft om met een wetenschappelijke bril de problematiek van de exoten in Nederland te benaderen. Belangrijke type projecten zijn de Risicobeoordelingen van exoten die in Nederland nog niet algemeen voorkomen. Voor deze soorten wordt alle beschikbare kennis in een rapportage gebundeld en worden de risico s op negatieve effecten op economie, ecologie en mensgezondheid beoordeeld en eventuele mogelijkheden voor beheer of bestrijding besproken. FLORON is in opdracht van de NVWA betrokken geweest bij de risicobeoordeling van Waterwaaier. Voor deze soort is o.a. geconcludeerd dat het traditioneel bestrijden eerder negatief uitpakt dan helpt bij het in toom houden van deze soort (zie FLORON-nieuws 19). Pilot edna Drijvende waterweegbree FLORON is in opdracht van het het Ministerie van Economische Zaken gestart met een pilotstudie waarin de haalbaarheid van environmental DNA (edna) analyses voor het aantonen van Drijvende waterweegbree wordt onderzocht. We werken daarbij samen met RAVON en het Franse SPYGEN, organisaties die gezamenlijk veel ervaring hebben met deze nieuwe methode. De edna methode maakt gebruik van het feit dat organismen die in het water leven daarin kleine fragmenten DNA achter laten. Door watermonsters in het laboratorium van SPYGEN te analyseren op de aanwezigheid van deze unieke stukjes DNA kan het voorkomen van een doelsoort worden aangetoond. Voor waterplanten is deze methodiek nog niet eerder toegepast. FLORON richt zich in deze pilot op Drijvende waterweegbree. Als soort van de Habitatrichtlijn is het van belang om te weten waar Drijvende waterweegbree (nog) aanwezig is. Drijvende waterweegbree is in sommige wateren echter een lastige soort om te inventariseren. We hopen dat de edna methodiek hier uitkomst biedt. Waterwaaier (foto: Ben Kieft) Drijvende waterweegbree (foto: Jelger Herder)

11 Actieplan Zwartblauwe rapunzel Zwartblauwe rapunzel is een kenmerkende soort van beekdalhooilanden en relatief lichte plekken aan bosranden en langs bospaden. Het is een bedreigde soort die langzaam bezig is te verdwijnen uit het Nederlandse landschap. Dit was aanleiding om te starten met een actieplan. Met subsidie van de Provincie Noord-Brabant kon FLORON aan de slag om de Zwartblauwe rapunzel voor Noord-Brabant te behouden. Er is daarbij nauw samengewerkt met Science4Nature, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Zo is onder andere de productie van zaden geholpen door handmatig stuifmeel van de ene naar de andere plant te brengen. Een tijdrovende klus die heeft geleid tot de productie van veel meer zaden. In overleg met de terreinbeheerders is ervoor gekozen om een deel van de zaden te reserveren voor de uitvoering van een herstelprogramma. Dit is hard nodig omdat de omvang van de resterende populaties in Noord-Brabant inmiddels dusdanig klein is (slechts 15 planten) dat spontaan herstel uitgesloten is. Ook in Drenthe zet FLORON zich in voor het behoud van de Zwartblauwe rapunzel. Met subsidie van de Provincie Drenthe zijn we gestart met het bijeenbrengen van verspreidingsgegevens en het maken van een plan van aanpak voor een in 2014 uit te voeren veldonderzoek. In Drenthe werkt FLORON samen met Staatsbosbeheer en een enthousiaste groep vrijwilligers van de Werkgroep Florakartering Drenthe. Zwartblauwe rapunzel (foto: Hans van Groen) FLORON jaarverslag Inventarisatie Vlijmens ven Het Vlijmens ven maakt onderdeel uit van het Natura 2000 gebied Vlijmens Ven, Moerputten, Bossche Broek. Voor zowel Drijvende waterweegbree als diverse kranswieren zijn in dit gebied instandhoudingdoelen opgesteld. FLORON heeft in opdracht van Waterschap Aa en Maas het huidige voorkomen van Drijvende waterweegbree en kranswieren in kaart gebracht. Deze inventarisatie dient als basis om na de geplande inrichting te kunnen beoordelen of de soorten nog steeds in het gebied voorkomen en of het leefgebied is uitgebreid.

12 2 FLORON jaarverslag 2013 Organisatie FLORON is sinds 2012 een merknaam van Stichting RAVON. Dit betekent dat de bedrijfsmatige activiteiten van Stichting FLORON alsook de ondersteuning van de FLORON vrijwilligers onder de vlag van RAVON worden uitgevoerd. Meer lezen? Zie Medewerkers Op 31 december 2013 waren er 4 personen volledig werkzaam voor FLORON (3 FTE). Daarnaast werd ondersteuning en management geleverd vanuit RAVON. Financiën De omzet van RAVON was Dit is hoger dan in voorgaande jaren, wat mede veroorzaakt wordt door de fusie met de FLORON-werkorganisatie en een stijging van het werk derden. Over het boekjaar 2013 kon worden toegevoegd aan de algemene reserve. Wilt u meer weten over de financiën, dan kunt u contact opnemen met RAVON Nijmegen: Colofon ORGANISATIE Deze brochure kunt u online lezen op (> publicaties > digitaal > jaarverslagen). Hier vind u ook de publicatielijst. Scan de QR-code hiernaast voor een directe verwijzing naar de site. Redactie: Edwin Dijkhuis, Baudewijn Odé en Laurens Sparrius Foto omslag: Drijvende waterweegbree (foto: Jelger Herder) Vormgeving: Jelger Herder en Rolf van Leeningen FLORON Postbus GL Nijmegen Dankwoord De vele honderden vrijwilligers die ons het afgelopen jaar hebben ondersteund willen we bij deze hartelijk bedanken. Tevens zijn wij onze opdrachtgevers, opdrachtnemers, subsidiegevers en samenwerkingspartners zeer erkentelijk voor het in FLORON gestelde vertrouwen en prettige samenwerking. Adinf bv Alterra Bioclear bv BLWG Brabants Landschap COGEM De Vlinderstichting Gegevensautoriteit Natuur Gemeente Almere Hugo de Vries-fonds KNNV Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging Ministerie van Economische Zaken Naturalis Biodiversity Center Nederlands Expertisecentrum Exoten, NEC-E Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit NLBIF Prins Bernhard Cultuurfonds Provincie Drenthe Provincie Gelderland Provincie Noord-Brabant Radboud Universiteit, FNWI Roelf Pot Onderzoek- en Adviesbureau Rijkswaterstaat Soortenbescherming Nederland SOVON Vogelonderzoek Nederland SPYGEN Staatsbosbeheer Steunstichting VZZ Stichting Flora van Nederland Stichting FLORON Stichting Natuurplaza Stichting Science4Nature Stichting VOFF Waterschap Aa en Maas Waterschap Scheldestromen Werkgroep Florakartering Drenthe LAAT FLORON BLOEIEN! Als donateur ondersteunt u de planten in Nederland. Als u 20 per jaar doneert, dan ontvangt u ook ons tijdschrift.

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 17-09-2013 Agendapunt 5 Steller / afdeling E. Leuver / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 1 Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vrijwilligers beschermen

Meerjarenplan. Vrijwilligers beschermen Meerjarenplan Vrijwilligers beschermen 2008 t/m 2012 Vrijwilligers beschermen Stichting RAVON RAVON zet zich, samen met haar betrokken donateurs en vrijwilligers, al jaren in voor de bescherming van reptielen,

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2010-2013. Samenvatting. SOVON Vogelonderzoek Nederland. Meerjarenvisie

Meerjarenvisie 2010-2013. Samenvatting. SOVON Vogelonderzoek Nederland. Meerjarenvisie Meerjarenvisie 2010-2013 Samenvatting SOVON Vogelonderzoek Nederland Meerjarenvisie Meerjarenvisie 2010-2013 Colofon Samenstelling: SOVON Vogelonderzoek Nederland Eindredactie: Fred Hustings Lay-out: Peter

Nadere informatie

RAVON jaarverslag Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland

RAVON jaarverslag Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland RAVON jaarverslag 2013 Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland 2RAVON jaarverslag 2013 Onderzoek voor bescherming We maken ons elk jaar weer sterk voor een goede bescherming van onze amfibieën,

Nadere informatie

Onzichtbaar maar wel aanwezig! Soorten in kaart brengen met Environmental DNA

Onzichtbaar maar wel aanwezig! Soorten in kaart brengen met Environmental DNA Onzichtbaar maar wel aanwezig! Soorten in kaart brengen met Environmental DNA STOWA Gentechnieken-dag Presentatie is eigendom van RAVON en SPYGEN Enkel voor eigen gebruik deelnemers. Niks uit deze presentatie

Nadere informatie

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013 Rapportnummer 2013-022 Datum 20-11-2013 Samensteller Ineke Radstaat-Koopmans Offerte ingediend bij Prins

Nadere informatie

FLORON jaarverslag 2015 Jaar van de Muurplanten

FLORON jaarverslag 2015 Jaar van de Muurplanten FLORON jaarverslag 2015 Jaar van de Muurplanten 2FLORON jaarverslag 2015 Voorwoord 2015 was opnieuw een goed jaar voor FLORON. De eerste mijlpaal was het uitbrengen van het eerste nummer van het tijdschrift

Nadere informatie

Vissenweekend Overijssel 2013

Vissenweekend Overijssel 2013 Vissenweekend Overijssel 2013 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Vissenweekend Overijssel 2013 Een rapportage van RAVON M.E. Schiphouwer & A. de Bruin December 2013 STICHTING RAVON POSTBUS

Nadere informatie

RAVON JAARVERSLAG 2007

RAVON JAARVERSLAG 2007 RAVON JAARVERSLAG 2007 reptielen amfibieën vissen onderzoek Nederland Gelderse vissers s nachts in actie Foto: Maaike Pouwels Voorkant: rivierdonderpad (Cottus perifretum) Foto: Paul van Hoof RAVON heeft

Nadere informatie

Nederlands Soortenregister en Nationale Databank Flora en Fauna (wordt synchroon gehouden)

Nederlands Soortenregister en Nationale Databank Flora en Fauna (wordt synchroon gehouden) Beheer van soortenlijsten Nederlands Soortenregister en Nationale Databank Flora en Fauna (wordt synchroon gehouden) Stand van zaken Mutaties zijn nieuwe adventieven + vroeger gebruikte synoniemen (Gerard

Nadere informatie

Stichting RAVON. Jaarrekening 2014. Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen

Stichting RAVON. Jaarrekening 2014. Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen Stichting RAVON Jaarrekening 2014 Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen Balans per 31 december 2014 ( x 1.00) 31-12-2014 31-12-2013 Activa

Nadere informatie

Groene glazenmaker in de provincie Groningen

Groene glazenmaker in de provincie Groningen Groene glazenmaker in de provincie Groningen Groene glazenmaker in de provincie Groningen Groene glazenmaker in de provincie Groningen Tekst: Albert Vliegenthart Met medewerking van: Herman de Heer, Henk

Nadere informatie

JAARVERSLAG Landelijke endometriose dag. Donateurs en achterban

JAARVERSLAG Landelijke endometriose dag. Donateurs en achterban 27 MAART 2017 ENDOMETRIOSE STICHTING Donateurs en achterban DE DONATEURS ZIJN IN TE DELEN IN VERSCHILLENDE GROEPEN LANDELIJKE ENDOMETRIOSE DAG 2016 MMC BEURZEN EN CONGRESSEN 2016 WEBSITE BELANGRIJK COMMUNICATIE

Nadere informatie

Soortenbescherming. Buitenevenementen

Soortenbescherming. Buitenevenementen Soortenbescherming en Buitenevenementen Bron www.drloket.nl Flora en faunawet en buitenevenementen Bron www.drloket.nl Pagina 1 Buitenevenementen Wilt u een evenement in de buitenlucht organiseren? Dan

Nadere informatie

FLORON Publicatielijst 2016

FLORON Publicatielijst 2016 FLORON Publicatielijst 2016 1. Artikelen Ing. J.E. Dijkhuis, drs. J. Loermans en ing. M.H.A.B. Wagelmans, MSc. 2016. Pollen gemodificeerd maïs geen bedreiging voor waterleven. Land & Water 3: 30-31. Michiel

Nadere informatie

edna vismonitoring van grote modderkruiper naar soortsamenstelling (KRW)

edna vismonitoring van grote modderkruiper naar soortsamenstelling (KRW) edna vismonitoring van grote modderkruiper naar soortsamenstelling (KRW) Jelger Herder Utrecht, 9 april 2015 Sommige soorten zijn lastig te monitoren Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) Vrijwilligers

Nadere informatie

Inhaalslag Verspreidingsonderzoek. De mossen van de Habitatrichtlijn: Geel schorpioenmos & Tonghaarmuts. BLWG Rapport 2004.07.

Inhaalslag Verspreidingsonderzoek. De mossen van de Habitatrichtlijn: Geel schorpioenmos & Tonghaarmuts. BLWG Rapport 2004.07. Inhaalslag Verspreidingsonderzoek De mossen van de Habitatrichtlijn: Geel schorpioenmos & Tonghaarmuts BLWG Rapport 2004.07 Oktober 2004 In opdracht van Expertisecentrum LNV Inhaalslag verspreidingsonderzoek,

Nadere informatie

Environmental DNA Ontwikkelingen en mogelijkheden

Environmental DNA Ontwikkelingen en mogelijkheden Environmental DNA Ontwikkelingen en mogelijkheden Jelger Herder Nijmegen, 21 maart 2013 Veel soorten zijn lastig te vinden Grote modderkruiper Verlandende vegetaties Verstopt zich bij gevaar in de modder

Nadere informatie

Meerjarenplan stichting EIS Nederland 2011 2016

Meerjarenplan stichting EIS Nederland 2011 2016 Meerjarenplan stichting EIS Nederland 2011 2016 Samenvatting Uitbreiding aantal actieve werkgroepen tot 60. Verdere professionalisering van het bureau. Betere profilering van de organisatie. Verdere groei

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2014-2017. In het kort

Meerjarenvisie 2014-2017. In het kort In het kort Colofon Samenstelling: Sovon Vogelonderzoek Nederland Eindredactie: Fred Hustings Lay-out: Peter Eekelder Foto s: Theo Baas, Koos Dansen. Peter Eekelder, Frans Martens, Gerben Mensink & Johan

Nadere informatie

Verspreidingsonderzoek Nederlandse zoogdieren VONZ 2012

Verspreidingsonderzoek Nederlandse zoogdieren VONZ 2012 Verspreidingsonderzoek Nederlandse zoogdieren VONZ 2012 D.L. Bekker & H. Hollander Rapport nummer 2013.10 mei 2013 Rapport van de Zoogdiervereniging in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur Rapport

Nadere informatie

Globaal rapport verspreiding beschermde en bedreigde soorten

Globaal rapport verspreiding beschermde en bedreigde soorten Page 1 of 6 Globaal rapport verspreiding beschermde en bedreigde soorten Samenstelling: 17 december 2009 Let op: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Lees ook de afwijzing van aansprakelijkheid

Nadere informatie

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen Stichting RAVON Jaarrekening 2015 Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen Inhoudsopgave Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 ( x 1.00)...

Nadere informatie

RA VON jaarverslag 2011. Reptielen Amfibieën Vissen

RA VON jaarverslag 2011. Reptielen Amfibieën Vissen RA VON jaarverslag 2011 Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland Innovatie helpt ons vooruit Nieuwe onderzoeksmethodes zoals environmental DNA en telemetrie hebben ons verder geholpen in het onderzoek

Nadere informatie

RAVON jaarverslag 2010 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND

RAVON jaarverslag 2010 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND RAVON jaarverslag 2010 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Een jaar vol samenwerking De rode draad van dit jaar was samenwerking. Natuurlijk met onze actieve vrijwilligers en donateurs maar

Nadere informatie

CSI in de Polder Environmental DNA voor het opsporen van dieren

CSI in de Polder Environmental DNA voor het opsporen van dieren CSI in de Polder Environmental DNA voor het opsporen van dieren Jelger Herder Nijmegen, 20 april 2013 Veel soorten zijn lastig te vinden Grote modderkruiper Verlandende vegetaties Verstopt zich bij gevaar

Nadere informatie

Directoraat-generaal Agro en Natuur Bezoekadres Postadres Overheidsidentificatienr Ons kenmerk

Directoraat-generaal Agro en Natuur Bezoekadres Postadres Overheidsidentificatienr Ons kenmerk > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Directie en Biodiversiteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

FLORON Nieuws. 25 jaar

FLORON Nieuws. 25 jaar FLORON Nieuws 25 jaar Nummer 19 December 2013 Jubileumuitgave Verleden, heden, toekomst FLORON Nieuwe soort voor Nederland: Bythinische Wikke Verspreidingsatlas.nl (schrijvers gezocht) Herstelplan Zwartblauwe

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 van RAVON Afdeling Utrecht Maart 2015

Nieuwsbrief 18 van RAVON Afdeling Utrecht Maart 2015 Nieuwsbrief 18 van RAVON Afdeling Utrecht Maart 2015 Contactpersoon RAVON Utrecht Wim de Wild wim.de.wild@ziggo.nl tel. 030-6963771 RAVON Utrecht verstuurt onregelmatig een nieuwsbrief naar de RAVON waarnemers

Nadere informatie

Opzet van de presentatie. Beleidscontext Team Invasieve Exoten Risicoanalyses Maatregelen Water gerelateerde projecten Juridische vragen Afsluiting

Opzet van de presentatie. Beleidscontext Team Invasieve Exoten Risicoanalyses Maatregelen Water gerelateerde projecten Juridische vragen Afsluiting Opzet van de presentatie Beleidscontext Team Invasieve Exoten Risicoanalyses Maatregelen Water gerelateerde projecten Juridische vragen Afsluiting 2 En wat doet het Team Invasieve Exoten? Wiebe TIE bestaat

Nadere informatie

Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 17 november 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 17 november 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

BREEAM-NL 2013 GEBIED. Beoordelingsrichtlijn Gebiedsontwikkeling

BREEAM-NL 2013 GEBIED. Beoordelingsrichtlijn Gebiedsontwikkeling BREEAM-NL 2013 GEBIED Beoordelingsrichtlijn Gebiedsontwikkeling 2013 Inhoudsopgave Ruimtelijke Ontwikkeling... 3 Pagina 10 van 10 Ruimtelijke Ontwikkeling Pagina 3 van 10 1.1 RO 6 Abiotische structuren

Nadere informatie

Een vegetatieopname maken 6 Een flora-inventarisatie uitvoeren 9 Een natuurtoets uitvoeren 11

Een vegetatieopname maken 6 Een flora-inventarisatie uitvoeren 9 Een natuurtoets uitvoeren 11 Inhoudsopgave 2inhoudsopgave A B C G Oriëntatie s Oriënteren op het onderzoeken van flora en fauna 4 Werkwijzer Een vegetatieopname maken 6 Een flora-inventarisatie uitvoeren 9 Een natuurtoets uitvoeren

Nadere informatie

Landelijke klapekstertelling winter 2008/2009 Eindresultaten

Landelijke klapekstertelling winter 2008/2009 Eindresultaten Landelijke klapekstertelling winter 2008/2009 Eindresultaten Foto J. Schwiebbe - http://www.birdphoto.nl April 2009, Matthijs Broere (Waarneming.nl) & Fred Hustings (SOVON) 1. Inleiding Afgelopen winter

Nadere informatie

Vrijwilligers voor flora en fauna inventarisaties: een gouden combinatie

Vrijwilligers voor flora en fauna inventarisaties: een gouden combinatie Vrijwilligers voor flora en fauna inventarisaties: een gouden combinatie 19 juni 2017 Theo Verstrael Sovon Vogelonderzoek Nederland Inhoud Vrijwilligers & natuurmonitoring Achtergronden & motivaties Wat

Nadere informatie

Met DNA visstand monitoren op de grote rivieren

Met DNA visstand monitoren op de grote rivieren Met DNA visstand monitoren op de grote rivieren Wouter Patberg (Koeman en Bijkerk), Jan Warmink (Sylphium molecular ecology), Hans Ruiter (Rijkswaterstaat), Bart Wullings, Edwin Kardinaal (KWR Watercycle

Nadere informatie

Uitslag enquête Vereniging Avifauna Groningen, oktober 2012

Uitslag enquête Vereniging Avifauna Groningen, oktober 2012 Uitslag enquête Vereniging Avifauna Groningen, oktober 2012 Hieronder volgen de resultaten van de enquête gehouden in oktober 2012 onder leden en volgers van de Vereniging Avifauna Groningen (VAG). Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

Eindrapportage verspreidingsonderzoek vaatplanten 2010 onderdeel invasieven

Eindrapportage verspreidingsonderzoek vaatplanten 2010 onderdeel invasieven Eindrapportage verspreidingsonderzoek vaatplanten 2010 onderdeel invasieven Baudewijn Odé, Wout van der Slikke & Ruud Beringen maart 2011 In opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur en Team Invasieve

Nadere informatie

Overzicht cursussen voor (aankomende) vrijwillige waarnemers en beschermers

Overzicht cursussen voor (aankomende) vrijwillige waarnemers en beschermers Overzicht cursussen voor (aankomende) vrijwillige waarnemers en beschermers Een cursus betreft meestal twee dagdelen. Uitvoering door ervaren en deskundige docenten van de onderstaande organisaties. Meer

Nadere informatie

MEERJARENPLAN EIS KENNISCENTRUM INSECTEN

MEERJARENPLAN EIS KENNISCENTRUM INSECTEN MEERJARENPLAN EIS KENNISCENTRUM INSECTEN 2017-2022 1 Samenvatting ambities Uitbreiding aantal actieve werkgroepen tot 70. Voortzetten reguliere faunistische publicaties. Meer aandacht voor opleiden nieuwe

Nadere informatie

Smart Export data analyse

Smart Export data analyse Smart Export data analyse Versie 1.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over ingestelde topics een uitgebreide export in Excel te ontvangen. Op basis van de instellingen binnen het topic wordt

Nadere informatie

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy.

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. De online tool BeSocialEasy vindt voor jou berichten die worden gepubliceerd op weblogs, fora, nieuws sites, blogs en verschillende social media platformen (zoals

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de kaartmodule NEM Meetnet Amfibieën

Handleiding voor het gebruik van de kaartmodule NEM Meetnet Amfibieën Handleiding voor het gebruik van de kaartmodule NEM Meetnet Amfibieën http://www.ravon.nl/kaartmodule Versie 1.1 30 maart 2015 Edo Goverse p.a. IBED/UvA Postbus 93501 1090 EA Amsterdam 020-525 7331 e.goverse@uva.nl

Nadere informatie

Leni Duistermaat, Naturalis sectie Botanie, onderzoeker Nederlandse flora

Leni Duistermaat, Naturalis sectie Botanie, onderzoeker Nederlandse flora Herbariummateriaal verzamelen nog van deze tijd?! Leni Duistermaat, Naturalis sectie Botanie, onderzoeker Nederlandse flora Leni.Duistermaat@naturalis.nl Nederland kent een lange traditie van het inventariseren

Nadere informatie

Handleiding. inventarisatieprojecten FLORON

Handleiding. inventarisatieprojecten FLORON Handleiding inventarisatieprojecten FLORON FLORON 2006 Handleiding inventarisatieprojecten FLORON FLORON 2006 Samenstelling en productie van deze handleiding werden mogelijk gemaakt door een bijdrage van

Nadere informatie

Amsterdam Rotterdam UTRECHT

Amsterdam Rotterdam UTRECHT Amsterdam Rotterdam UTRECHT Inleiding Clipit onderzoekt regelmatig de berichtgeving rondom de grootste steden van Nederland. We vergelijken de steden op punten als aantal berichten, PR-waarde en sentiment,

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen Stichting RAVON Jaarrekening 2016 Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen Balans per 31 december 2016 ( x 1,00) 31 december 2016 31 december

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 21 Mei 2014 Rapportnummer 031 Projectnummer 012 opdrachtgever Fam. Ten Dam Kolenbranderweg

Nadere informatie

Invoerportaal Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Invoerportaal Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Invoerportaal Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Handleiding Thijs Schippers Versie 1.0 (juni 2016) Colofon Datum: Juni 2016 Titel: Handleiding invoermodule Subtitel: Meetnet Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

Soorten monitoren met Environmental DNA in de praktijk Jelger Herder

Soorten monitoren met Environmental DNA in de praktijk Jelger Herder 14:30 Soorten monitoren met Environmental DNA in de praktijk Jelger Herder 14:45 DNA monitoring Kees van Bochove 15:00 Vragen 1/17 Soorten monitoren met Environmental DNA in de praktijk Jelger Herder Eindhoven,

Nadere informatie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie 1 NATUUR 1.1 Natuurwetgeving & Planologie De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwerking

Nadere informatie

OPKOMST VAN DE HALSBANDPARKIET IN NEDERLAND EN UTRECHT André van Kleunen

OPKOMST VAN DE HALSBANDPARKIET IN NEDERLAND EN UTRECHT André van Kleunen OPKOMST VAN DE HALSBANDPARKIET IN NEDERLAND EN UTRECHT André van Kleunen De halsbandparkiet (Psittacula krameri) komt van oorsprong voor in Afrika, in een gordel ten zuiden van de Sahara en op het Indisch

Nadere informatie

Generieke functieomschrijvingen (Bijlage 8 bij Aanbestedingsleidraad Raamovereenkomst multidisciplinaire ingenieursdiensten,

Generieke functieomschrijvingen (Bijlage 8 bij Aanbestedingsleidraad Raamovereenkomst multidisciplinaire ingenieursdiensten, Generieke functieomschrijvingen (Bijlage 8 bij Aanbestedingsleidraad Raamovereenkomst multidisciplinaire ingenieursdiensten, kenmerk I&A/2015/0449) Perceel 1 GWW RAW 1.1 Tekenaar Minimaal MBO Civiele/cultuurtechniek.

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Hieronder het overzicht met: 1. Opbrengsten congres en workshop? 2. Ondernomen acties? 3. Wat staat er nog open? 1. Belangrijkste opbrengsten Congres

Hieronder het overzicht met: 1. Opbrengsten congres en workshop? 2. Ondernomen acties? 3. Wat staat er nog open? 1. Belangrijkste opbrengsten Congres Hieronder het overzicht met: 1. Opbrengsten congres en workshop? 2. Ondernomen acties? 3. Wat staat er nog open? 1. Belangrijkste opbrengsten Congres Congres Het congres is in 2013 voor de 1e keer in de

Nadere informatie

Reputatie en social media

Reputatie en social media Reputatie en social media Themadag Communicatie Pensioenfederatie Zeist 11 december 2012 1 Actualiteit Online reacties op berichtgeving rond de nieuwe pensioenregeling Speciale pagina op de website: 30.000

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Enschede 2 December 2010 Rapportnummer 0123 Projectnummer

Nadere informatie

Inventarisatie beschermde vissen met behulp van vrijwilligers in het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland 2008

Inventarisatie beschermde vissen met behulp van vrijwilligers in het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland 2008 Inventarisatie beschermde vissen met behulp van vrijwilligers in het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland 2008 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Inventarisatie beschermde vissen met

Nadere informatie

De online impact van een supertalent voor PSV

De online impact van een supertalent voor PSV De online impact van een supertalent voor PSV Klantcase Foto: Photo-Prestige KLANTCASE Hoe social ontplofte na de transfer van Hirving Lozano Transfers. Een grote happening die de gemoederen flink bezig

Nadere informatie

Orchideeën in Almere Namens de Projectgroep Rode Lijst en de Werkgroep Europese Orchideeën

Orchideeën in Almere Namens de Projectgroep Rode Lijst en de Werkgroep Europese Orchideeën Orchideeën in Almere Namens de Projectgroep Rode Lijst en de Werkgroep Europese Orchideeën Hans Vosman, project.rodelijst@hccnet.nl www.natuurspoor.nl Inleiding 1. Projectgroep Rode Lijst 2. Werkgroep

Nadere informatie

Libellenmonitoring in Nederland ervaringen na 16 jaar tellen

Libellenmonitoring in Nederland ervaringen na 16 jaar tellen Libellenmonitoring in Nederland ervaringen na 16 jaar tellen Tim Termaat Libellenstudiedag Vlaanderen 15 februari 2014 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hoe gaat

Nadere informatie

Presentatie Peet van de Wiel & Ignas van Schaick

Presentatie Peet van de Wiel & Ignas van Schaick Presentatie Peet van de Wiel & Ignas van Schaick Peet van de Wiel (Podium) Ignas van Schaick (EMS FILMS) Trailer De Nieuwe Wildernis De Nieuwe Wildernis, het merk De waarde en de impact van het medium

Nadere informatie

Analyse edna Italiaanse kamsalamander 2013

Analyse edna Italiaanse kamsalamander 2013 Analyse edna Italiaanse kamsalamander 2013 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Analyse edna Italiaanse kamsalamander 2013 Een rapportage van RAVON in opdracht van De Nederlandse Voedsel en

Nadere informatie

WAAROM DIGITAAL ADVERTEREN ADVERTEREN OP DE HOMEPAGE ONLINE ADVERTEREN

WAAROM DIGITAAL ADVERTEREN ADVERTEREN OP DE HOMEPAGE ONLINE ADVERTEREN WAAROM DIGITAAL ADVERTEREN Onze website www.noa.nl is hét online kennisplatform voor professionals in de afbouw. Het is een veel bezocht platform, omdat er gratis veel kennisintensieve artikelen te lezen

Nadere informatie

Handleiding. inventarisatieprojecten

Handleiding. inventarisatieprojecten Handleiding inventarisatieprojecten 2014 1 Checklist Veldbenodigdheden topografische kaart streeplijst flora potlood loep gum gps plankje (A4-formaat) elastieken of papierklemmen afsluitbare plastic zak

Nadere informatie

HET VLIEGEND HERT IN GELDERLAND VINCENT KALKMAN & SANDER WIJDEVEN

HET VLIEGEND HERT IN GELDERLAND VINCENT KALKMAN & SANDER WIJDEVEN 2003 HET VLIEGEND HERT IN GELDERLAND RESULTATEN 2003 VINCENT KALKMAN & SANDER WIJDEVEN VLIEGEND HERT IN GELDERLAND RESULTATEN 2003 2003 tekst Vincent Kalkman & Sander Wijdeven productie Stichting European

Nadere informatie

Hierbij treft u aan de antwoorden op de vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de monitoring in het kader van Natura 2000 (ingezonden 7 juni 2013).

Hierbij treft u aan de antwoorden op de vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de monitoring in het kader van Natura 2000 (ingezonden 7 juni 2013). > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Natuur & Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl NieuwsRegio.nl is hét platform om uw bedrijf in de regio Nieuwkoop digitaal op de kaart te zetten. NieuwsRegio heeft dagelijks meer dan 1.500 bezoekers en meer

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van PUK Benelux B.V. Auteurs; Mevr. M. Giezen-Van Laarhoven,

Nadere informatie

Aanleiding Gegevensautoriteit Natuur

Aanleiding Gegevensautoriteit Natuur Aanleiding Gegevensautoriteit Natuur Strengere wetgeving op natuurgebied (Flora en faunawet) werd ingevoerd. Toenmalig minister Veerman zag in toenemende mate economische en ecologische belangen botsen.

Nadere informatie

Monitoring Wat doen we ermee? Het gebruik van gegevens in de praktijk

Monitoring Wat doen we ermee? Het gebruik van gegevens in de praktijk Monitoring Wat doen we ermee? Het gebruik van gegevens in de praktijk Lange geschiedenis Veel gebeurd 1e 3e Provinciale milieukartering Ruimtelijk beleid, Natuurbeleid, Landschap Terreinbeheerders Beheer

Nadere informatie

Monitoring met vrijwilligers

Monitoring met vrijwilligers Monitoring met vrijwilligers Samen voor meer biodiversiteit Michel Brands Bert Lemmens Aanleiding Bestuurlijk de behoefte om effecten van natuur- en landschapsbeleid meetbaar te maken. Middelen hiervoor

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

Quick scan flora en fauna Nieuwbouw twee woningen Toom Budel

Quick scan flora en fauna Nieuwbouw twee woningen Toom Budel Quick scan flora en fauna Nieuwbouw twee woningen Toom Budel april 2010 projectnummer: 1003/093/RV-1 Versie 1: april 2010 in opdracht van Everhage b.v. t.a.v. de heer A. Evers Speelheuvelstraat 23 5711

Nadere informatie

Coördinerend Orgaan Invasieve Exoten (COIE)

Coördinerend Orgaan Invasieve Exoten (COIE) Coördinerend Orgaan Invasieve Exoten (COIE) Wiebe Lammers Kwartiermaker COIE Ministerie van LNV / Plantenziektenkundige Dienst j.w.lammers@minlnv.nl Tel: 0317 496 646 13 december 2007 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

NOTITIE TEN BEHOEVE VAN AANVRAAG WABO: VELLEN HOUTOPSTANDEN

NOTITIE TEN BEHOEVE VAN AANVRAAG WABO: VELLEN HOUTOPSTANDEN Locatie: NOTITIE TEN BEHOEVE VAN AANVRAAG WABO: VELLEN HOUTOPSTANDEN In- en uitrit aan de Kanaalweg Lammenschanspark te Leiden Opdrachtgever: Gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Contactpersoon:

Nadere informatie

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins.

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins. Rapportage werkzaamheden periode: September 2008 September 2009 Samenvatting Het Diaconaal Steunpunt (DS) zet zich in om het diaconaat van de GKv te stimuleren via het ondersteunen van de diaken. Met afgelopen

Nadere informatie

Werken met de NDFF. 4 januari Renée Bekker

Werken met de NDFF. 4 januari Renée Bekker Werken met de NDFF 4 januari 2016 Renée Bekker Nationale Databank Flora en Fauna - NDFF centraal beschikbaar maken gegevens over voorkomen soorten in Nederland bundeling gegevensbronnen uniforme validatie

Nadere informatie

IGP Laarakkerse Waterleiding: nieuw perspectief

IGP Laarakkerse Waterleiding: nieuw perspectief Nieuwsbrief IGP Laarakkerse Waterleiding: nieuw perspectief Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het Integraal Gebiedsprogramma (IGP) Laarakkerse Waterleiding. In deze brief vindt u informatie over een

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

d rm Neder wa e landopg

d rm Neder wa e landopg Opgewarmd Nederland deel Plant en dier: blijven, komen, weggaan of... Soorten, verspreiding en klimaat Kleine beestjes: sterk in beweging Libellen: voordeel van een warmer klimaat Dagvlinders: extra onder

Nadere informatie

FLORON Nieuws. Nummer 16 Oktober 2012

FLORON Nieuws. Nummer 16 Oktober 2012 FLORON Nieuws Nummer 16 Oktober 2012 Kampverslagen 2012 Gaudinia fragilis ontdekt op de Kop va n de Oude Wiel Eerste resultaat Het Nieuwe Strepen 2012 Koprus in het Land van Cuijk Van het landelijk bureau

Nadere informatie

Raadsledennieuwsbrief Nummer 1, januari 2012

Raadsledennieuwsbrief Nummer 1, januari 2012 pagina 1 van 5 Raadsledennieuwsbrief Nummer 1, januari 2012 Speciale lustrumsite VNG 100 jaar Inhoud Speciale lustrumsite VNG 100 jaar! Praat mee over toekomstbestendige gemeenten Uitnodiging lezing over

Nadere informatie

Adverteren in de de Utrechtse Sportkrant. januari 2017

Adverteren in de de Utrechtse Sportkrant. januari 2017 Adverteren in de de Utrechtse Sportkrant januari 2017 De Utrechtse Sportkrant is het enige onafhankelijke sportweekblad. Over de Utrechtse Sportkrant Eind september 2016 verscheen het eerste nummer van

Nadere informatie

edna als alternatief voor de Passieve Vismonitoring

edna als alternatief voor de Passieve Vismonitoring edna als alternatief voor de Passieve Vismonitoring De toepassing van de edna methode in stromend water Wouter Patberg - 9 april 2015 - Vissennetwerk Inleiding edna de edna methode in een notendop e staat

Nadere informatie

Meer dan 400 paar Zwarte sterns in Zuid- Holland Verslag van monitoring van aantallen en broedsucces in 2014

Meer dan 400 paar Zwarte sterns in Zuid- Holland Verslag van monitoring van aantallen en broedsucces in 2014 Meer dan 400 paar Zwarte sterns in Zuid- Holland Verslag van monitoring van aantallen en broedsucces in 2014 Foto:%Mark%Collier% Meer dan 400 paar Zwarte sterns in Zuid-Holland Verslag van monitoring

Nadere informatie

ASSCHATTERWEG LEUSDEN. Nader onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen en de functie van de omgeving voor vleermuizen

ASSCHATTERWEG LEUSDEN. Nader onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen en de functie van de omgeving voor vleermuizen ASSCHATTERWEG LEUSDEN Nader onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen en de functie van de omgeving voor vleermuizen COLOFON OPDRACHT Onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen en de eventuele

Nadere informatie

Ecologische Quick-scan

Ecologische Quick-scan Ecologische Quick-scan Concept Nieuwe Hoven 41, Gorinchem Eco-line Ecologisch Onderzoek en Advies Frambozengaarde 1 3992 KC Houten Inhoud Locatie...3 Methode...4 Resultaat...5 Conclusie...7 Aanbeveling...7

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN STICHTING HOLTINGER SCHAAPSKUDDE

COMMUNICATIEPLAN STICHTING HOLTINGER SCHAAPSKUDDE COMMUNICATIEPLAN STICHTING HOLTINGER SCHAAPSKUDDE Onderdeel Inhoud 1. Wat is de SHS De Holtinger schaapskudde is eigendom van de Stichting Holtinger Schaapskudde (SHS). Deze stichting voert het beheer

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

RAVON jaarverslag 2012. Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland

RAVON jaarverslag 2012. Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland RAVON jaarverslag 2012 Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland Het onzichtbare zichtbaar maken Zegenvissen in de Waal DATA 2 Het hele jaar door zijn we bezig onze reptielen, amfibieën en vissen

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie