Opdrachtgever: gemeente Rucphen Politie Zeeland-West-Brabant Oktober Introductiecursus Voor leden van Buurtpreventieteams syllabus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdrachtgever: gemeente Rucphen Politie Zeeland-West-Brabant Oktober 2013. Introductiecursus Voor leden van Buurtpreventieteams syllabus"

Transcriptie

1 Opdrachtgever: gemeente Rucphen Politie Zeeland-West-Brabant Oktober 2013 Introductiecursus Voor leden van Buurtpreventieteams syllabus

2 2 Voorwoord Veiligheid is al lang niet meer alleen de verantwoordelijkheid van de politie, gemeente of andere handhavingsinstanties. Ook de inwoners van onze gemeente hebben invloed op de veiligheid en daarmee het woon- en leefplezier in hun eigen buurt, wijk of dorp. Deelnemers aan een buurtpreventieteam pakken hun verantwoordelijkheid op en werken samen met hun buren, wijkagent, medewerkers van handhaving en anderen aan de leefbaarheid in hun wijk. Want buurtpreventie draait vooral om samenwerking. Het delen van informatie, samenwerken aan projecten op het gebied van onder andere inbraakpreventie en verkeersveiligheid en natuurlijk het elkaar steunen en er voor elkaar zijn wanneer dat nodig is staan daarbij centraal. U ontvangt deze syllabus bij de training buurtpreventie, die u volgt voordat u als buurtpreventist aan de slag gaat. De syllabus is een handzaam naslagwerk om later nog eens door te nemen. Voor vragen of onduidelijkheden kunt u natuurlijk altijd terecht bij de coördinator van uw team. Wij wensen u veel succes bij het vergroten van de veiligheid in uw wijk. M. Blom A.P. van den Berg Juridisch Adviseur handhaving Ambtenaar openbare veiligheid/ Gemeente Rucphen Leidinggevende team Handhaving. Gemeente Rucphen 2

3 3 Inhoudsopgave 1. Doelstelling en leerdoelen 2. Wat is buurtpreventie? 3. Horen, zien en melden 4. Waarnemen 5. Communicatie 6. Emoties 7. Agressie 8. Conflicthantering 9. Informatie over bevoegdheden burgerarrest en eigenhandig optreden 10. Meldingsformulier 11. Aantekeningen 3

4 4 1. Doelstellingen en leerdoelen Doel van de cursus De cursist weet wat buurtpreventie is, wat van hem/haar verwacht wordt en wat hij/zij van de partners mag verwachten. De cursist is in staat om communicatieve vaardigheden op een zo efficiënt mogelijke manier in te zetten. Op deze wijze ontstaat er een functioneel gesprek tussen partijen. Ook is de cursist op de hoogte van de bevoegdheden die hij of zij mag toepassen. Uitgangspunt is steeds: U bent zelf het instrument waarmee u werkt! Specifieke leerdoelen: De cursist: - Weet wat buurtpreventie is, wat van hem/haar verwacht wordt en wat hij/zij van de partners mag verwachten - Kent het meldingsprotocol en gebruikt het meldingsformulier - Is zich bewust van non-verbale communicatie - Kan actief luisteren - Kan ik-boodschappen hanteren - Is geïnformeerd over bevoegdheden, burgerarrest en eigenhandig optreden. 2. Wat is buurtpreventie? Wat is een buurtpreventieteam? Een groep samenwerkende, betrokken bewoners die zich georganiseerd hebben en zich actief inzetten voor hun buurt. Wat is het doel van buurtpreventie? Een veilige en leefbare buurt waarin het fijn is om te wonen en waar bewoners oog hebben voor elkaar en de problemen in hun buurt. Alleen bewoners? Een goede samenwerking op basis van partnerschap met instanties als politie, gemeente, welzijnswerk, woningstichtingen enz. is een vereiste voor een goed functioneren van een buurtpreventieteam. Hoe is een buurtpreventieteam georganiseerd? Een buurtpreventieteam werkt zelfstandig. De coördinatie van een team wordt verzorgd door vrijwilligers uit het team. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het team en het relatiebeheer met de partners. Het team wordt gefaciliteerd en eventueel ondersteund vanuit het team handhaving van de gemeente. Wat wordt van u als vrijwilliger van een buurtpreventieteam verwacht? - U maakt preventieve voetrondes door de wijk of buurt. Opvallend gekleed met hesje (dit kan wisselen per kern of team). - U signaleert problemen - Indien mogelijk zelf die problemen oplossen - Eventueel de problemen doorgeven aan de politie, gemeente, woningstichting, enz - U werkt actief mee aan het bevorderen van contacten tussen wijkbewoners - U geeft preventieve voorlichting aan medebewoners - Op vrijwillige basis kunt u deelnemen aan integrale projecten zoals Voetspoor, projecten omtrent de jaarwisseling, projecten omtrent het verkeer, enz. Wat zijn de merkbare effecten van buurtpreventie? - Afname jeugdoverlast - Afname aantal vernielingen en overige kleine criminaliteit - Op initiatief van bewoners worden infrastructurele aanpassingen gerealiseerd. - Toename veiligheidsgevoel bewoners. (subjectieve veiligheid) - Toename sociale betrokkenheid en contacten bewoners onderling. 4

5 5 3. Horen, zien en melden Buurtpreventieleden vormen extra ogen en oren in de wijk. Zij gedragen zich als gewone bewoners. Zij nemen dus geen enkel risico en beperken zich tot het melden van verdachte personen en/of situaties aan relevante professionele organisaties. Door deze meldingen kunnen de professionele partners hun taak (nog) beter uitvoeren. HOREN, ZIEN & MELDEN - Is een inbraak gaande, een heterdaad (bv fietsendiefstal) of andere noodsituatie dan melt men het alarmnummer (spoed). - Is een inbraak gepleegd of treft men een verdachte situatie, dan belt men (geen spoed, wel politie) - Kunnen zaken/waargenomen situaties wachten (dus geen spoed en/of directe opvolging), dan volgt een melding aan de coördinator van het team. Door hem/haar worden meldingen doorgezet naar een contactpersoon van de politie en/of gemeente. - Bij overige zaken kan men denken aan kapotte straatverlichting of andere voorkomende soortgelijke zaken. Melden via reguliere weg (klachtenlijn gemeente / of daarvoor bestemde telefoonnummers vermeld op kaartje). - Bij het doen van meldingen wordt altijd vermeld dat het om BUURTRPEVENTIE gaat onder vermelding van BVH-nummer (nummer waaronder het buurtpreventieproject met daarbij behorende afspraken in het bedrijfsprocessensysteem van de politie is vastgelegd, staat vermeld op uw deelnemerspasje). Een voorbeeld van het meldformulier is bijgevoegd onder paragraaf 11. Het staat een team overigens vrij om dit formulier aan te passen. 4. Waarnemen Een goede waarneming voldoet aan de vijf gouden W s: - Wie - Wat - Waar - Wanneer - Waarmee Ook kentekens en duidelijke signalementen zijn voor de politie van (opsporings-) belang. Het menselijk brein is vluchtig. Je kunt dingen onthouden door te trainen, te oefenen en te herhalen. In het algemeen geldt dat een hoge concentratie en actief waarnemen (dus kijken, maar ook luisteren) de meeste informatie oplevert. Dat klinkt echter eenvoudiger dan dat het is. Een signalement kan namelijk door verschillende oorzaken beïnvloed worden. Stress of angst, maar ook afstand, slechte verlichting of niet actief kunnen waarnemen. Bijvoorbeeld omdat het niet veilig is om lang naar iemand te kijken. Dit betekent dat vijf getuigen vijf verschillende signalementen van één verdachte kunnen geven. Het blijft dus lastig. Deze tips kunnen u helpen. - Probeer systematisch te kijken, bijvoorbeeld van boven naar beneden. - Kijk vooral naar karakteristieke details aan iemands lichaam of kleding: littekens, tatoeages, wratten, opvallende sieraden of schoenen. Een raar loopje of aparte manier van doen. Soms kan het ook helpen de verdachte te vergelijken met een voor jou bekende persoon en dan de verschillen aan te geven. Dat kan helpen met het onthouden en geeft de ander meteen een beeld. Bijvoorbeeld: de verdachte leek op Rutger Hauer, maar had langer haar, een oorbel en zijn neus was platter. - Probeer de lengte van een persoon aan iets objectiefs te refereren, zoals de hoogte van een deur, kast of een schroef in de deurpost. - Let naast uiterlijk, kleding en taalgebruik van een persoon ook op voertuigen. Kentekens kun je onthouden door woorden te vormen met de letters als ezelsbruggetje. Schrijf kenteken, merk en kleur op, zodra je daarvoor (op een veilige manier) in de gelegenheid bent. Mensen vergeten vaak dat de mobiele telefoon meer kan dan 112 bellen op die spannende momenten. Je kunt een foto van de verdachte of het voertuig maken, je kunt het kenteken als 5

6 6 sms-je opslaan of enige andere vorm van social media gebruiken waarbij je snel een berichtje kan typen en opslaan. Ook andere gegevens kunnen zo snel worden vastgelegd. Tegenwoordig zal het eerder zoeken zijn naar een pen en papier, dan naar een mobiele telefoon, die gewoon in een broekzak of handtas zit. 5. Communicatie Bij communicatie is er sprake van een zender en een ontvanger. Boodschappen van zender naar ontvanger en vice versa kunnen minder effectief zijn of niet effectief door miscommunicatie. Dit kan liggen aan de zender en/of aan de omgeving (ruis). Het grootste gedeelte van de communicatie wordt non-verbaal overgebracht (93%), o.a. door intonatie. Non-verbaal is het betrekkingsniveau (relationeel aspect), verbaal het inhoudsniveau (feitelijk). Voorbeelden van lichaamstaal (non-verbaal): - Gebaren - Oogcontact - Gelaatsuitdrukking - Lichaamshouding - Kleding, haar - Afstand Verbale boodschappen hebben een inhoudelijk, expressief, relationeel en appellerend aspect. Bij communicatie ligt vaak de nadruk op, hoe je iets zegt. Toch is het juist goed om ook stil te staan bij het luisteren. Luisteren is namelijk veel moeilijker dan praten. Als je goed luistert kom je meer te weten. Dit lijkt een open deur maar let maar eens goed op in een gesprek! Wat staat goed luisteren in de weg? - Je eigen referentiekader - Vooroordelen over de persoon of onderwerp - Je gemoedstoestand - Spreker spreekt onduidelijk - Onderwerp heeft niet je aandacht - Je hebt eigenlijk de oplossing al in gedachten - Ruis in de omgeving Een handige truc om goed te luisteren is de afkorting LSD. Luisteren Samenvatten Doorvragen Begin met luisteren, vat dat wat je gehoord hebt samen want zo check je of je het goed begrepen hebt. Daarna kun je nog doorvragen (verdieping). Wat helpt bij het luisteren? - Luister met lichaam en hoofd: maak goed oogcontact en neem een open houding aan. - Luister naar wat er gezegd wordt: wees onbevooroordeeld, denk vooruit, onderbreek niet. - Luistern aar hoe het gezegd wordt: niet verbale tekens, stemintonatie. Conflictvermijdend Het kan voorkomen dat u iemand gaat aanspreken op ongewenst gedrag. Communicatie, zowel de inhoud als de manier waarop het gezegd wordt, dragen bij aan het voorkomen van conflictsituaties. U doet dit door de ik-boodschap te hanteren. De ik-boodschap zegt iets over jezelf en niet over de ander. Er zijn 3 soorten ik-boodschappen: 1. Positieve, waaronder complimenten en positieve feedback. 2. Verklarende, geven aan welke positieve of negatieve gevoelens bij jou leven. 3. Confronterende, je zegt wat over je gevoelens en koppelt het daarbij aan het gedrag van de ander. 6

7 7 De boodschap bestaat dus vaak uit drie delen: - Gedrag van de ander. - De gevolgen daarvan voor jou. - De gevoelens die daarbij horen. Ik zie dat u uw hond uitlaat bij dit speelveldje. Hierdoor kan ik mijn zoon hier niet meer laten spelen en ik vind dat niet prettig. Op een ik-boodschap zal de ander bijna altijd reageren. Afhankelijk van de persoon, het onderwerp en de relatie, kan dat erg emotioneel zijn. Daardoor zal de ander niet meer goed kunnen luisteren. Er komt een vorm van weerstand, zoals verdedigen, in de tegenaanval gaan, stil worden. Je kunt dan ook na een ik-boodschap het beste actief gaan luisteren. 6. Emoties Tijdens het uitvoeren van je taak kun je te maken krijgen met emoties. Emoties hebben een signaalfunctie. Er zijn 4 basisemoties: blijdschap, verdriet, boosheid en angst. Deze kunnen we in verschillende gradaties voelen. Gedrag wordt voor een groot deel bepaald door de emoties die iemand ervaart. Het gaat te ver om hier dieper op in te gaan, maar realiseer je dat er altijd iets onder de waterlijn zit wat er voor zorgt dat iemand bepaalde emoties toont. Ook hier is het van belang om daar zo min mogelijk een oordeel over te hebben. Als je er dan toch iets mee wilt, probeer het dan te snappen waarom iemand zich zo gedraagt. Ik zie dat u boos bent. Waar komt die boosheid vandaan? Vervelend voor u. Wat kunt u of wat kunnen wij daar aan doen? Wat is de oplossing voor dit probleem? Kan ik u helpen met het oplossen van dit probleem? 7. Agressie Helaas kan het wel eens gebeuren dat er agressie in het spel is. Agressie en geweld kennen verschillende uitingsvormen: - Verbaal geweld - Non-verbaal geweld - Bedreigen - Fysiek geweld Hoe om te gaan met agressie? Allereerst moet je je realiseren dat eigen veiligheid en die van andere buurtbewoners het allerbelangrijkste is. Als je de indruk hebt dat het gesprek wat je probeert aan te gaan met een buurtbewoner averechts werkt neem je afstand. Te allen tijden wordt bij fysiek geweld afstand gehouden. Sommige personen zijn zo onvoorspelbaar en kunnen uit het niets een klap geven. Dit zijn lastige situaties maar ook hier geldt, afstand. Afweren is nodig en effectief. Een klap terug verkopen is uit den boze! 8. Conflicthantering Er zijn drie fasen in een conflict: 1. Latent; Sluimerend aanwezig, er is iets ongrijpbaar en niet duidelijk te verwoorden. 2. Manifest; Bewust worden, met wie en waarover wordt of komt tot uitdrukking. Nu is het tijd om het conflict te bespreken. 3. Hevig; In deze categorie komt het neer op vechten, negeren, treiteren en dwarsliggen. Het uitspreken van de emotie en alert zijn is in deze fase de beste optie. Belangrijk bij conflicthantering: - Hanteer de ik-boodschap. - Laat je niet op de kast jagen, blijf je eigen doel voor ogen houden. 7

8 8 - Bereid je voor (wat wil je bereiken en hoe gaat dat het beste lukken?) - Ga niet in discussie. - Stel je niet verwijtend op maar zeg dat je naar een oplossing zoekt. - Stel vragen (hoe komen we hier uit?). Denk altijd aan: - Eigen veiligheid! - Wat wil/kan ik bereiken? - Relatie met de ander? 9. Informatie over bevoegdheden, burgerarrest en eigenhandig optreden Wat staat er in de wet? Burgerarrest en eigenhandig optreden Nederland kent een uitgebalanceerd systeem van rechtshandhaving, waarbij de politie strafbare feiten opspoort onder het gezag van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM tracht vervolgens recht te doen namens de samenleving. In zo n samenleving is geen ruimte voor eigenrichting. Burgers kunnen wel behulpzaam zijn bij het oplossen van strafbare feiten. Zo mogen burgers bijvoorbeeld iemand aanhouden als zij zien dat er een strafbaar feit wordt gepleegd. Daaraan zijn echter wel voorwaarden verbonden. Burgerarrest Burgers die bijvoorbeeld een overvaller of een inbreker op heterdaad betrappen, mogen deze persoon aanhouden, maar daarbij geen onnodig geweld of wapens gebruiken (burgerarrest). Doen zij dat wel, dan maken zij zich schuldig aan eigenrichting en dat is strafbaar. Het zogeheten burgerarrest (citizensarrest) volgt uit artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering. Daarin staat dat in geval van ontdekking op heterdaad ieder bevoegd is de verdachte aan te houden. De aangehoudene moet wel onverwijld overgedragen worden aan een opsporingsambtenaar (politie). Iedere burger mag dus een ander aanhouden als hij ziet dat deze een strafbaar feit pleegt. Daarbij mag de verdachte worden beetgepakt en in bedwang worden gehouden. Tevens mag daarbij dwang worden uitgeoefend, bijvoorbeeld door hem tegen de grond te houden. Wie is verdachte In artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering staat beschreven wie als verdachte kan worden aangemerkt. Lid 1 van dit artikel vermeld als volgt: Als verdachte wordt voordat de vervolging is aangevangen aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit. Feiten en omstandigheden kunnen zijn: waarneming van strafbare gedragingen, verklaringen van getuigen, sporen bij misdrijven en anonieme tips. Ook ervaringsoordelen van opsporingsambtenaren mogen een basis voor verdenking opleveren. Gebruik van geweld Onnodig geweld mag niet worden gebruikt. Wapens mogen ook niet worden gebruikt. Dit is in ons land voorbehouden aan opsporingsambtenaren. Uiteraard mag degene die to een burgerarrest over gaat zich wel verdedigen als de verdachte geweld gebruikt. Deze verdediging moet wel in verhouding zijn met het door de verdachte toegepaste geweld. Zowel politiemensen als Officieren van Justitie betrachten in de praktijk in dit soort zaken een zekere coulance richting burgers die het initiatief hebben genomen tot een aanhouding. Het is begrijpelijk dat bij een schermutseling of een enerverende achtervolging degene die de aanhouding verricht meer fysieke dwang gebruikt dan in normale omstandigheden. Het mag echter niet zo zijn dat een verdachte die geboeid is wordt geschopt of geslagen. De fysieke dwang moet ophouden zodra een verdachte zich overgeeft of weerloos is. Welke bevoegdheden heb ik als lid van een buurtpreventieteam? Als lid van een buurtpreventieteam heeft u dezelfde bevoegdheden als iedere andere burger. Extra bevoegdheden zijn alleen voorbehouden aan opsporingsambtenaren. 8

9 9 Mag ik, als lid van een buurtpreventieteam, een verdachte aanhouden? Op grond van artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering is bij ontdekking op heterdaad iedereen bevoegd een verdachte aan te houden. De aangehoudene moet wel onverwijld aan de politie worden overgedragen. Om te voorkomen dat de verdachte de benen neemt, mag de aanhouder dwang uitoefenen, bijvoorbeeld door hem tegen de grond te houden. Het gebruikte geweld mag niet verder gaan dan nodig is om te bereiken dat de verdachte er niet vandoor gaat. Zowel politiemensen als Officieren van Justitie zijn in de praktijk coulant tegenover burgers die het initiatief hebben genomen om iemand aan te houden. Er is echter een duidelijke grens waar de geweldstoepassing moet ophouden. Zodra de verdachte zich heeft overgegeven of weerloos is, dan is het doel bereikt en is er geen geweld meer nodig. Dat geldt voor een aanhouding door de politie, maar ook voor een aanhouding door burgers. Wanneer het geweld doorgaat nadat iemand is aangehouden, slaat het om in redeloos geweld. Een aanhouding door een burger is prima, maar wat niet mag is dat de aangehoudene vervolgens een paar flinke klappen na krijgt. Of dat nou is omdat iemand stoom moet afblazen of omdat hij het idee heeft dat hij zelf de verdachte moet straffen, zulk geweld is niet toelaatbaar. Ik zie dat er ingebroken wordt. Ben ik, als lid van een buurtpreventieteam, verplicht te handelen en de verdachte aan te houden? Nee u bent niet verplicht conform artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering te handelen. Dit artikel bespreekt over een bevoegdheid die alle burgers hebben en waarvan u gebruik mag maken. U moet er wel rekening mee houden dat u zich na afloop te allen tijde moet kunnen verantwoorden. Uw handelen zal getoetst worden op rechtmatigheid en proportionaliteit ( was de aanhouding terecht en heeft u niet te veel geweld gebruikt). In situaties waarin u niet zeker van uw zaak bent adviseren wij u uw eigen veiligheid niet uit het oog te verliezen en een confrontatie niet aan te gaan. Het is dan in veel gevallen beter een goede melding te doen via Een goede melding bevat informatie over: - De exacte plaats van het delict; - Een goede omschrijving van hetgeen er plaats vindt; - Een goed signalement van de dader(s) en een eventueel gebruikt voertuig; - De wijze waarop de politie met u contact op kan nemen. 9

10 10 10.Meldingsformulier Datum:. Tijd: Naam buurtpreventielid: Team/wijk: Stichting Thuisvester Kentekens foutgeparkeerde auto s voor Thuisvester complexen Signalen bij Thuisvester complexen en woningen Vuilophaling/stalling in portieken Defecten in Thuisvester complexen en woningen Signalen van huurders ( noteren of huurder toestemming geeft om zijn/haar naam te noteren) Rapportage: Buitendienst Groen: acute signalen wat betreft groen Bestrating en dergelijke Reiniging: grof zwerfvuil, graffiti, bloembakken, perken, etc. Verkeersborden: verkeerspalen, verkeersborden, verkeersregelinginstallaties ( straat + eventuele kruising + nummer verkeerslicht + welke er stuk is) Signalen van bewoners (noteren of bewoners toestemming geeft om zijn/haar naam te rapporteren) Rapportage: Handhaving Vermoeden van onderverhuur (straat + huisnummer). Groene en grijze containers die buiten vuilophaaltijden herhaaldelijk buiten staan. Aanhangwagen/caravan, etc. die vier aaneengesloten dagen op openbaar terrein op dezelfde plek staan. Herhaaldelijk fout parkeergedrag (straat + kentekens) Overlast in welke vorm dan ook ( drugs-, jongeren-, hondenpoep-, zwerfafval-, overlast). Signalen van bewoners ( noteren of toestemming wordt gegeven zijn/haar naam te noteren). Rapportage: Politie/wijkagent Kentekengegevens van voertuigen die in overtreding zijn (kenteken + merk + type + kleur + mogelijke eigenaar + waar gezien). Herhaaldelijk fout parkeergedrag ( straten) Signalen van bewoners ( noteren of toestemming wordt gegeven zijn/haar naam te noteren). Bewoners die in overtreding zijn Hangplekken van jeugdige bewoners. Gevaarlijke verkeerssituaties. 10

11 11 Rapportage: Van Gansewinkel Ondergrondse containers, Cocon betonnen bakken, Glasbakken, kledingcontainers. Al het vuil in een straal van 5 m om deze containers Afvalcontainers van burgers Rapportage: Algemeen Signalen van bewoners ( noteren of toestemming wordt gegeven zijn/haar naam te noteren). Klein zwerfvuil Openbare afvalbakken Alle overige zaken Rapportage: 11

12 12 11.Aantekeningen 12

WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt. Muiderberg

WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt. Muiderberg WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt Muiderberg Welkom Wat is WhatsApp? Het doel van WhatsApp- buurtpreventie. Georganiseerde WhatsApp-groepen.

Nadere informatie

Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing!

Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing! Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing! Wat kunt U deze avond verwachten? Afwijkend gedrag herkennen, Een verdachte situatie herkennen, Situaties

Nadere informatie

Verbindingsactietraining

Verbindingsactietraining Verbindingsactietraining Vaardigheden Open vragen stellen Luisteren Samenvatten Doorvragen Herformuleren Lichaamstaal laten zien Afkoelen Stappen Werkafspraken Vertellen Voelen Willen Samen Oplossen Afspraken

Nadere informatie

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl Overlast Harde muziek, rommel op de galerij, blaffende honden ergernissen waar u mee te maken kunt krijgen als huurder. Vaak kunnen deze ergernissen opgelost worden door gewoon met elkaar te praten. In

Nadere informatie

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG:

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters op een

Nadere informatie

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen 1 Inleiding In het begeleiden van studenten zul je regelmatig feedback moeten geven en ontvangen: feedback is onmisbaar in de samenwerking. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen

Nadere informatie

Communicatie. ontvanger. zender. boodschap. kanaal. feedback

Communicatie. ontvanger. zender. boodschap. kanaal. feedback FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN Communicatie coderen decoderen zender boodschap kanaal ontvanger feedback - interpretatiekader Communicatie LSD Techniek - Luisteren - Samenvatten - Doorvragen LSD Techniek

Nadere informatie

Luisteren, doorvragen en feedback geven

Luisteren, doorvragen en feedback geven Luisteren, doorvragen en feedback geven Rogier Guns P-GIS 23 April 2007 Doelstelling presentatie LSD methode Actief Luisteren Doorvragen Feedback geven Let op: Sommige technieken lijken (theoretisch) heel

Nadere informatie

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback?

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback? 2 7 Feedback ontvangen Feedback kun je zien als een cadeau. Je kunt het aannemen, uitpakken en er je voordeel mee doen. Of je neemt het cadeau aan, bedankt de gever en legt het vervolgens in een kast om

Nadere informatie

www.rkdiaconie.nl/ er zijn/ specifieke activiteit uitvoeren

www.rkdiaconie.nl/ er zijn/ specifieke activiteit uitvoeren BEGRIJP JE WAT IK ZEG? Over communicatie, luisteren en vooroordelen Situering Om op een zinvolle manier met elkaar te communiceren, heb je veel vaardigheden nodig. De doelstellingen van deze trainingsachtige

Nadere informatie

Positieve communicatie

Positieve communicatie Positieve communicatie Annemie Pachen Inleiding. Communicatie is een doorlopend proces waarin een individu via verbale en/of non-verbale symbolen met een bepaalde bedoeling, informatie geeft aan een ander

Nadere informatie

Een overval is een ingrijpende gebeurtenis. Bijna alle slachtoffers van een overval vertonen nadien

Een overval is een ingrijpende gebeurtenis. Bijna alle slachtoffers van een overval vertonen nadien Overvalpreventie Overval; Het door middel van geweld, of dreiging met geweld, wegnemen of dwingen tot afgifte van enig goed. (of een poging daartoe). In dit hoofdstuk beperken wij ons tot overvalpreventie

Nadere informatie

Overlast. Woningstichting Gulpen. Overlast

Overlast. Woningstichting Gulpen. Overlast Harde muziek, rommel op de galerij, blaffende honden, klussende buren; irritaties waar u mee te maken kunt krijgen als huurder. Vaak kunnen deze irritaties opgelost worden door gewoon met elkaar te praten.

Nadere informatie

De handreiking voor inwoners WhatsApp buurtpreventie

De handreiking voor inwoners WhatsApp buurtpreventie 2016 De handreiking voor inwoners WhatsApp buurtpreventie Inhoud Inleiding... 3 Doelstellingen... 3 Opbouw WhatsApp groepen per straat, buurt of wijk... 3 Een beginnende WhatsApp groep... 3 Meerdere groepen

Nadere informatie

Conflict en aangifte. module 3. Sport, dienstverlening en veiligheid

Conflict en aangifte. module 3. Sport, dienstverlening en veiligheid Conflict en aangifte module 3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 AANGIFTE DOEN...4 Hoe kan een aangifte worden gedaan?... 4 Wat gebeurt er met de aangifte?... 4 AMBTSHALVE VERVOLGBARE DELICTEN EN KLACHTDELICTEN...6

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk?

Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk? Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk? Zodra er twee of meer mensen in 1 ruimte zijn is er sprake van communicatie, ook al wordt er niet gesproken. Het is

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Thema Kernelementen Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Tips voor de trainer: Werken met mensen is werken met emotie. Leer emoties als signaal te herkennen, maar niet als leidraad te

Nadere informatie

Wees duidelijk tegen je klanten

Wees duidelijk tegen je klanten Ronald Dingerdis Wees duidelijk tegen je klanten 3 In onze training Klantgerichtheid en communicatie vroeg een cursist me onlangs of je tegen je klant kan zeggen dat hij extreem vervelend is. Dat hij onredelijk

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen?

Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen? Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen? Familie of naaste zijn van iemand die zichzelf beschadigt kan erg moeilijk zijn. Iemand van wie je houdt doet zichzelf pijn en het lijkt alsof je niks kunt

Nadere informatie

Week van de Veiligheid

Week van de Veiligheid 2010 Week van de Veiligheid Week 41 (11 tot 17 oktober) is de nationale week van de veiligheid in de supermarkt. Ken jij jouw rol? Bij geweld of agressie Bij winkeldiefstal Bij binnenkomen en verlaten

Nadere informatie

Inleiding communicatie

Inleiding communicatie Inleiding communicatie Communicatie is een proces tussen zender en ontvanger. De boodschap wordt door de ander waargenomen, geïnterpreteerd en geëvalueerd. Als de boodschap niet overkomt, is er sprake

Nadere informatie

De rol van Mercatus bij een overlastsituatie

De rol van Mercatus bij een overlastsituatie De rol van Mercatus bij een overlastsituatie Mercatus heeft een inspanningsverplichting bij overlast. Mercatus vindt het belangrijk dat de bewoners eerst actie ondernemen, dit om de sfeer in de buurt goed

Nadere informatie

Aan de slag blijven. Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud

Aan de slag blijven. Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud Jezelf presenteren De medewerker moet zichzelf goed presenteren. Bijvoorbeeld door er schoon en verzorgd uit te zien. Zo laat hij/zij een goede indruk

Nadere informatie

Buurtpreventie Gemeente Schinnen

Buurtpreventie Gemeente Schinnen Buurtpreventie 2015 Bewoners, politie en gemeente kunnen er samen voor zorgen dat de leefomgeving veiliger wordt. Samen met inwoners aan de slag om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten is ook het

Nadere informatie

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport Sanne Gielen Inleiding Starten met een nieuwe sport is voor iedereen spannend; Hoe zal de training eruit zien? Zal de coach aardig zijn? Heb ik een klik met mijn teamgenoten? Kán ik het eigenlijk wel?

Nadere informatie

Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012

Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012 Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012 Ontwikkeld door Welzijn Centraal en vrijwilligers. Mede mogelijk gemaakt door Gemeente Leeuwarden, Woon Friesland

Nadere informatie

Effectief Communiceren NPZ-NRZ

Effectief Communiceren NPZ-NRZ Hand-out Workshop Effectief Communiceren NPZ-NRZ De kracht van aandacht 10 mei 2011 Nu vind ik mezelf wel aardig Als je eenmaal ziet dat het zelfbeeld van een kind positiever wordt, zul je al gauw zien

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Stel je eigen Toolkit samen en vul hem aan! Je kunt elk moment nieuwe middelen kiezen uit de Toolkit van GRAS. Kijk daarvoor op de site: www.gras.

Stel je eigen Toolkit samen en vul hem aan! Je kunt elk moment nieuwe middelen kiezen uit de Toolkit van GRAS. Kijk daarvoor op de site: www.gras. Inleiding Toolkit Om effectief te communiceren worden in trainingen veel verschillende modellen aangeboden. Je ziet dan soms door de bomen het bos niet meer. GRAS heeft voor jou een aantal communicatie-hulpmiddelen

Nadere informatie

Kindvriendelijke verhoorstudio

Kindvriendelijke verhoorstudio Het horen van kinderen door de politie HET HOREN VAN KINDEREN DOOR DE POLITIE Jannie van der Sleen Binnen een strafrechtelijk onderzoek: Doel van het verhoor is waarheidsvinding/feiten: Is er al dan niet

Nadere informatie

EXAMINATOR. Proeve van Bekwaamheid 5.08

EXAMINATOR. Proeve van Bekwaamheid 5.08 Proeve van Bekwaamheid 5.08 EXAMINATOR Benodigdheden voor uitvoering van deze proeve: instructie voor kandidaat portofoon pen en papier tijdelijke instructie script medewerker afdeling marketing script

Nadere informatie

Workshop Telefonisch Afspraken Maken

Workshop Telefonisch Afspraken Maken Workshop Telefonisch Afspraken Maken Alleen bellen als je wat hebt te vertellen! Waarom zijn we interessant voor elkaar? Bv gemeenschappelijke behoefte aan: - omzetvermeerdering; - inspiratie, leren van

Nadere informatie

Werkplan. Opstarten Whatsapp groep

Werkplan. Opstarten Whatsapp groep Werkplan Opstarten Whatsapp groep Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Doelstellingen oprichten Whatsapp groep... 3 Opbouw Whatsapp groepen per wijk... 4 Beginnende Whatsapp groep:... 4 Meerdere

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

GEVEN EN ONTVANGEN VAN FEEDBACK

GEVEN EN ONTVANGEN VAN FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN VAN FEEDBACK De manier waarop je met collega s omgaat, roept effecten op bij hen. De manier waarop je je gedraagt, dingen zegt, doet of juist laat, maakt dus op anderen een bepaalde

Nadere informatie

Wat is assertiviteit en hoe kan het je helpen met je persoonlijke wellness?

Wat is assertiviteit en hoe kan het je helpen met je persoonlijke wellness? Wellness Ontwikkelings Activiteit Assertief zijn Hoe deze techniek je leven kan verbeteren Voordelen Meer zelfvertrouwen Meer geloof in je eigen kunnen Eerder nee durven te zeggen Vermindering van Weinig

Nadere informatie

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2 Toetsopdracht Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 2B2 Datum: 15 januari 2013 Reflectieverslag bijeenkomst 1,2 en 3 Zingevingsgesprekken Dit

Nadere informatie

Veilige Buurt-APP Buurtpreventie. Bommelerwaard

Veilige Buurt-APP Buurtpreventie. Bommelerwaard Veilige Buurt-APP Buurtpreventie Bommelerwaard Voorstellen Ingrid Visser; Wijkagent Kerkdriel Tomas Sluiter; Wijkagent Hedel/ Hoenzadriel André Meijer; Wijkagent Ammerzoden/ Velddriel/ Well/ Wellseind

Nadere informatie

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39 NOODNUMMER Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 9 De volgende vragen gaan over de LAATSTE keer dat u belde om de

Nadere informatie

Handleiding Buurtpreventie. Ogen &Oren project Versie: september 2017

Handleiding Buurtpreventie. Ogen &Oren project Versie: september 2017 Handleiding Buurtpreventie Ogen &Oren project Versie: september 2017 1 Handleiding Buurtpreventie... 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 - Buurtpreventie... 4 1.1 Wat is buurtpreventie?... 4 1.2 Wat is buurtpreventie

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Pagina 1

Calamiteitenprotocol Pagina 1 Calamiteitenprotocol Wensbus/Wensauto Dit protocol is opgesteld ten behoeve van alle vrijwilligers die een wensbus of wensauto rijden en geeft aan hoe te handelen bij calamiteiten. A. Waarom doen we dit

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Opzetten van een. Dorpslijst Horssen Gérard de Wildt Maart 2016

Opzetten van een. Dorpslijst Horssen Gérard de Wildt Maart 2016 1 Opzetten van een buurt WHATSAPP-groep Dorpslijst Horssen Gérard de Wildt Maart 2016 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat zijnde doelstellingen van de Whatsapp... 3 3.Opbouw van de Whatsapp groepen

Nadere informatie

ENKELE HULPMIDDELEN EN TIPS BIJ HET VOEREN VAN EEN GESPREK VOOR GESPREKSVOERDERS

ENKELE HULPMIDDELEN EN TIPS BIJ HET VOEREN VAN EEN GESPREK VOOR GESPREKSVOERDERS ENKELE HULPMIDDELEN EN TIPS BIJ HET VOEREN VAN EEN GESPREK VOOR GESPREKSVOERDERS Geef de voorbereidingsvragen aan je medewerkers enkele dagen voor het gesprek plaatsvindt Bereid jezelf goed voor door de

Nadere informatie

WAT IS GRENS OVERSCHRIJDEND GEDRAG? Veiligheid van leerlingen, vrijwilligers en instructeurs/instructrices is een

WAT IS GRENS OVERSCHRIJDEND GEDRAG? Veiligheid van leerlingen, vrijwilligers en instructeurs/instructrices is een WAT IS GRENS OVERSCHRIJDEND GEDRAG? Veiligheid van leerlingen, vrijwilligers en instructeurs/instructrices is een basisvoorwaarde om prettig met elkaar om te kunnen gaan, te kunnen zwemmen, zwemles te

Nadere informatie

Omgaan met agressie op straat. Inclusief 10 tips om agressie te voorkomen

Omgaan met agressie op straat. Inclusief 10 tips om agressie te voorkomen Omgaan met agressie op straat Inclusief 10 tips om agressie te voorkomen Inleiding Whitepaper Agressie op straat komt steeds vaker voor. Handhavers moeten optreden bij (verbaal) agressieve en gewelddadige

Nadere informatie

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Stap 1 Vermoeden van mishandeling klik hier Stap 2 Overleg Stap 3 Informatie verzamelen Stap 4 Actie Stap

Nadere informatie

Inleiding 2. Wie is Christine? 4. Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5. Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6

Inleiding 2. Wie is Christine? 4. Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5. Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 Wie is Christine? 4 Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5 Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6 Tip 3: Geef feedback over uw waarneming en vermijd interpretaties

Nadere informatie

1 SITUATIE 2 TEST. Als ik luister denk ik niet aan andere zaken. Ik laat mensen uitpraten. Ik plaats wat ik hoor in een duidelijk kader

1 SITUATIE 2 TEST. Als ik luister denk ik niet aan andere zaken. Ik laat mensen uitpraten. Ik plaats wat ik hoor in een duidelijk kader LUISTEREN drs. W. Bontenbal 1 SITUATIE Wanneer u naar een lied luistert, luistert u dan naar de tekst of naar de muziek? Stelt u zich voor dat u zojuist bij een enerverende vergadering vandaan komt, u

Nadere informatie

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school.

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school. Protocol gedrag Een goede school heeft geen pestprojecten nodig, of anders gezegd: doet dagelijks een pestproject, mits zij zich er steeds van bewust blijft welke processen in de groepsvorming een belangrijke

Nadere informatie

Basistraining Voorlichting geven Hand-out

Basistraining Voorlichting geven Hand-out Basistraining Voorlichting geven Hand-out Welkom bij de basistraining Voorlichting geven. Leuk dat je je hebt opgegeven om meer te weten te komen over voorlichting geven, voorlichtingen voorbereiden en

Nadere informatie

Emotionele Intelligentie

Emotionele Intelligentie Emotionele Intelligentie ubeon Academy Programma Emotionele intelligentie (EQ) staat voor het vermogen om eigen en andermans gevoelens te herkennen en er op effectieve wijze mee om te gaan. 70 % van communicatie

Nadere informatie

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie.

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie. Beste bewoner, Zoals u van ons gewend bent, houden we u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw buurt. Ook in deze nieuwsbrief leest u alles over het laatste nieuws. Verbeteringen in

Nadere informatie

Bekijk de Leerdoelen die bij deze casus horen. Beantwoord daarna de vraag.

Bekijk de Leerdoelen die bij deze casus horen. Beantwoord daarna de vraag. Feedbackvragen Overtuigen en presenteren Vraag 1 Bekijk de Leerdoelen die bij deze casus horen. Beantwoord daarna de vraag. Geef per doel aan of je die al beheerst, waarbij N = nee, O = om verder te ontwikkelen

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Weerbaarheid Informatie voor ouders Het Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunt met deskundig advies, tips en begeleiding. Een centraal punt voor al je vragen over opvoeden en opgroeien, dat is handig!

Nadere informatie

SCW kerntaak 1 - Thema 5: communicatie

SCW kerntaak 1 - Thema 5: communicatie Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Miloeska Fennema 10 januari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/70499 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Communicatie. Els Ronsse. april 2008

Communicatie. Els Ronsse. april 2008 Communicatie Els Ronsse april 2008 Communicatie =? Boodschappen Heen en weer Coderen loopt bij mensen met autisme vaak fout Maar communicatie is meer. Relatiegericht Aandacht vragen Bevestiging geven Aanmoedigen

Nadere informatie

WhatsApp PreventieApp

WhatsApp PreventieApp Den Helder Stad Binnen de Linie maart 2016 WhatsApp PreventieApp Inleiding WhatsApp is een berichtenservice die gebruikt kan worden door mensen met een smartphone. Voor het gebruik van WhatsApp is naast

Nadere informatie

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit!

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! Inhoud Leefgeluiden, je hoort ze pagina 3 Praten helpt pagina 4 U komt er niet uit

Nadere informatie

WHATSAPP ALS BUURTPREVENTIE Plan van aanpak

WHATSAPP ALS BUURTPREVENTIE Plan van aanpak WHATSAPP ALS BUURTPREVENTIE Plan van aanpak 1. Inleiding WhatsApp is een berichtenservice die gebruikt kan worden door mensen met een smartphone. Voor het gebruik van WhatsApp is naast de smartphone een

Nadere informatie

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 De manier waarop je met elkaar omgaat en hoe je met elkaar in gesprek gaat is belangrijk in het dagelijks werk. Het helpt je elkaar beter te begrijpen

Nadere informatie

Protocol. Pestprotocol

Protocol. Pestprotocol Pestprotocol Algemeen Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

Feedback geven en confronteren

Feedback geven en confronteren Feedback geven en confronteren Masterclass Hans van Oosten Definitie feedback Feedback is wat je anderen teruggeeft over hoe zij op jou overkomen (hun communicatie, hun gedrag), hoe dit door jou geïnterpreteerd

Nadere informatie

7.5 HANDELINGSINSTRUCTIES AGRESSIE AAN DE TELEFOON

7.5 HANDELINGSINSTRUCTIES AGRESSIE AAN DE TELEFOON 7.5 HANDELINGSINSTRUCTIES AGRESSIE AAN DE TELEFOON Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinator agressie en geweld, leidinggevenden en medewerkers

Nadere informatie

WELKOM! WONEN IN WESTERGOUWE

WELKOM! WONEN IN WESTERGOUWE WELKOM! WONEN IN WESTERGOUWE U bent 1 van de eerste bewoners van de nieuwe wijk westergouwe. Aan u als pionier daarom een hartelijk welkom! Verschillende partijen werken aan de bouw, onderhoud en beheer

Nadere informatie

Voorbeeld meldprotocol. Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk

Voorbeeld meldprotocol. Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk Voorbeeld meldprotocol Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk Voorbeeld Meldprotocol Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel

Nadere informatie

Toolboxmeeting Agressie & Geweld

Toolboxmeeting Agressie & Geweld Agressie en geweld, seksuele intimidatie en pesten op het werk vormen een aanzienlijk probleem. Uit onderzoek blijkt dat het ziekteverzuim onder slachtoffers van seksuele intimidatie en agressie en geweld

Nadere informatie

Algemeen directeur Directeur sociale zaken

Algemeen directeur Directeur sociale zaken VOORWOORD Wanneer je aan je collega s zou vragen waarom zij naar het werk gaan, dan geven zij vast verschillende antwoorden. De één wil bijvoorbeeld veel geld verdienen, terwijl de ander het juist belangrijk

Nadere informatie

4 communicatie. Ik weet welke informatie anderen nodig hebben om mij te kunnen begrijpen. Ik vertel anderen wat ik denk of voel.

4 communicatie. Ik weet welke informatie anderen nodig hebben om mij te kunnen begrijpen. Ik vertel anderen wat ik denk of voel. 4 communicatie Communicatie is het uitwisselen van informatie. Hierbij gaat het om alle informatie die je doorgeeft aan anderen en alle informatie die je van anderen krijgt. Als de informatie aankomt,

Nadere informatie

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden.

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden. Actief luisteren Om effectief te kunnen communiceren en de boodschap van een ander goed te begrijpen, is het belangrijk om de essentie te achterhalen. Je bent geneigd te denken dat je een ander wel begrijpt,

Nadere informatie

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Compassie leven 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Inhoudsopgave Voorwoord Wekelijkse inspiraties 01 Geweld in de taal? Wie, ik?

Nadere informatie

Oefenvragen Management Assistent A - Communicatie

Oefenvragen Management Assistent A - Communicatie Oefenvragen Management Assistent A - Communicatie 1. De meeste mensen zijn primair: A. visueel ingesteld. B. kinesthetisch ingesteld. C. socialistisch ingesteld. D. auditief ingesteld. 2. Wat is het belangrijkste

Nadere informatie

Communicatiemodel. Communicatieniveaus

Communicatiemodel. Communicatieniveaus Download #06 Een fantastisch communicatiemodel trainingmodule Communicatiemodel Mensen uiten hun gevoelens op verschillende manieren. De een laat meteen zien hoe hij zich voelt bij een situatie, terwijl

Nadere informatie

Taghon Geert Oktober 2009

Taghon Geert Oktober 2009 Taghon Geert Oktober 2009 Agressie een nieuw fenomeen? Vroeger Zichtbaar Nu Onzichtbaar POSITIEF: 80%!! 20 % => 5% problematisch Agressie = Communicatie Kanalen Bestaande kennis en ervaring, normen vooroordelen,

Nadere informatie

Wat te doen als een leerling verbaal agressief of handtastelijk wordt tegen een leerkracht?

Wat te doen als een leerling verbaal agressief of handtastelijk wordt tegen een leerkracht? Inleiding: De school dient aandacht te schenken aan en beleid te ontwikkelen op het gebied van veiligheid tegen agressie en geweld op school. Dit moet resulteren in een plan welk bedoeld is om de veiligheid

Nadere informatie

Contact bijeenkomst Buurtpreventie

Contact bijeenkomst Buurtpreventie Contact bijeenkomst Buurtpreventie 23 februari 2017 24 contactpersonen buurtpreventie Whatsapp Doel Hoe werkt het Gebruik DO s en DON TS Doel whatsapp Het signaleren van verdachte situaties en dit doorgeven

Nadere informatie

Gesprekskaarten pedagogisch handelen

Gesprekskaarten pedagogisch handelen Gesprekskaarten pedagogisch handelen Samenwerkingsproject Samen Opleiden tussen Peel en Maas en Dommel en Aa Themagroep Pedagogisch Handelen kaarten.indd 1 28-01-17 19:17 kaarten.indd 2 28-01-17 19:17

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5

INHOUDSOPGAVE: 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5 Agressieprotocol Omnia Wonen INHOUDSOPGAVE: Hfd.stuk Paginanr. 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5 2 1. VOORWOORD Van tijd tot tijd is

Nadere informatie

workshop? 2. In welke situatie(s) voel je je wel eens onveilig in je werk? 3. Wat heb je nodig om je veilig te voelen

workshop? 2. In welke situatie(s) voel je je wel eens onveilig in je werk? 3. Wat heb je nodig om je veilig te voelen 1. Om welke reden(en) volg je deze workshop? 2. In welke situatie(s) voel je je wel eens onveilig in je werk? 3. Wat heb je nodig om je veilig te voelen in je werk? 4. Waarin blink jij jjmet betrekking

Nadere informatie

Peuters: lief maar ook wel eens lastig

Peuters: lief maar ook wel eens lastig Peuters: lief maar ook wel eens lastig Informatie voor ouders Het Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunt met deskundig advies, tips en begeleiding. Een centraal punt voor al je vragen over opvoeden en

Nadere informatie

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg Inleiding: Ongewenst gedrag, zoals in dit document beschreven wordt, is een veel voorkomend verschijnsel geworden in onze samenleving. Het veroorzaakt in het algemeen gevoelens van onveiligheid en machteloosheid.

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

Workshop Superusers Mondriaan

Workshop Superusers Mondriaan Workshop Superusers Mondriaan Gespreksvaardigheden John van der Baaren Marjo Stalmeier Iwan Wopereis Juli-augustus 2012 Onderwerpen Taken superuser Kwaliteiten superuser Gespreksvaardigheden een voorbeeld

Nadere informatie

Als ze er allemaal zo uitzagen

Als ze er allemaal zo uitzagen Als ze er allemaal zo uitzagen 1 Wijkbijeenkomst Pannenschuur 2 Veilig Wonen algemeen Whatsapp waarom Werking Whatsapp 3 Buurtapp Wijkagent Pannenschuur Welkom Cees Pasmans 4 Aantallen Aantal inbraken

Nadere informatie

Doen! Het opstellen van de aangifte

Doen! Het opstellen van de aangifte Aangifte? Doen! Aangifte? Er is bij u ingebroken, uw fiets is gestolen of er is geweld tegen u gebruikt. Het zijn maar een paar voorbeelden van strafbare feiten. Redenen om aangifte te doen. Waarom aangifte

Nadere informatie

Voorts klaagt verzoeker erover dat deze politieambtenaren hem ongepaste vragen hebben gesteld.

Voorts klaagt verzoeker erover dat deze politieambtenaren hem ongepaste vragen hebben gesteld. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat hij zonder gegronde reden in de nacht van 1 op 2 april 2009 is staande gehouden door ambtenaren van het regionale politiekorps Kennemerland. Voorts klaagt

Nadere informatie

Zij weer? Over inbrekers die twee keer langskomen

Zij weer? Over inbrekers die twee keer langskomen TERUG MAIL SLA OP Zij weer? Over inbrekers die twee keer langskomen SAMENVATTING 27/1/2009 Als er in de buurt is ingebroken, kun je maar beter de ramen dichthouden en een extra slot op de deur doen. De

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Nog beter horen! JobRotary Wat zegt de werkzoekende nu echt. Nettie Aarts

Nog beter horen! JobRotary Wat zegt de werkzoekende nu echt. Nettie Aarts Nog beter horen! JobRotary Wat zegt de werkzoekende nu echt Nettie Aarts Horen en luisteren Vandaag Kennismaking en jou sterke kant LSD Valkuilen Oefening Luisterstijlen Afronding kennismaking In 2 tallen

Nadere informatie

Accuraat communiceren

Accuraat communiceren Accuraat communiceren Erna Pluym Senior Trainer Consultant/ Business Development Manager erna.pluym@acerta.be 0472 92 11 66 Communicatie, waarom zo belangrijk? Communicatie, waarom zo belangrijk? Had ik

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips

Thema. Kernelementen. Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips Thema Kernelementen Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips Tips voor de trainer: Doseer je informatie: less is more. Beoordeel wat je gymnasten doen, niet wie ze

Nadere informatie

2012 Mediation Trainingsinstituut MTi pagina 3 van 7

2012 Mediation Trainingsinstituut MTi pagina 3 van 7 Naar aanleiding van uw vraag om informatie over onze mogelijkheid om voor ca. 20 medewerkers binnen de gemeente Zandvoort een training mediationvaardigheden te verzorgen, treft u hierbij een offerte aan

Nadere informatie

Het horen van kinderen door de politie. Het horen van kinderen door de politie. Kindvriendelijke verhoorstudio. Verhoorkamer/Praatkamer

Het horen van kinderen door de politie. Het horen van kinderen door de politie. Kindvriendelijke verhoorstudio. Verhoorkamer/Praatkamer Wat gaat er vooraf aan een interview van een kind door de politie (een verhoor)? KINDGESPREKKEN OVER MISHANDELING; ZORGVULDIG IN GESPREK OVER GEWELD Jannie van der Sleen Melding Informatief gesprek Aangifte

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012. Rapportnummer: 2012/117

Rapport. Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012. Rapportnummer: 2012/117 Rapport Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012 Rapportnummer: 2012/117 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat politieambtenaren van het regionale

Nadere informatie

Afgesproken verdeling van de boeken over de groepen

Afgesproken verdeling van de boeken over de groepen DE KANJERTRAINING. Op de Jozefschool wordt er in alle groepen kanjertraining gegeven. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd. Doel van de Kanjertraining? Deze werkwijze biedt lln. kapstokken aan om beter

Nadere informatie

Peuters. Lief maar ook wel eens lastig

Peuters. Lief maar ook wel eens lastig 1 Peuters Lief maar ook wel eens lastig 2 Peuters: Lief maar ook wel eens lastig Peuters zijn ondernemend en nieuwsgierig. Ze willen alles weten en ze willen alles zelf doen. En als ze iets niet willen,

Nadere informatie