INVENTARIS. GEMEENTEARCHIEF i FONDS MOORSELE OKTOBER 198/4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVENTARIS. GEMEENTEARCHIEF i FONDS MOORSELE OKTOBER 198/4"

Transcriptie

1 INVENTARIS GEMEENTEARCHIEF i FONDS MOORSELE OKTOBER 198/4

2 1«GEMEENTEAECHIEP i EONDS M00RS.n;LE -1f-;e 55 ^ÏÈê^JK^J^fJSd. 155/1 Bestek tot hcvb herstellen van oo.rlog;sscb.ad.e aan het vredegerec.ht en aa-nhórigheden( 1920) ( 1 stuk) 172 G;emcK^m_;;eibej2tuOT 172e 1/1 Aanwijaea? der beraadslagingen van het p^emeen-. tobes-fcuur van MoorseleC1700 tot 1926)«( register) Gen^enteraad 172o2/1 Register der inschrijving van akten en be- sluiten van de gemeenteraad t 1828 tot ( regj.ster) 172.2/2 Idem : tot , ( register) 172«2/3 Idem : tot 1863.,. ( register) 172.2/4 Idem : 1864 tot ( register) 172.2/5 Idera : "1876 tot ( regis-ter) 172 2/5 Idem : 1891 tot ( regirrter) 172.2/7 Idem.: 1904 tot 1914o ( register) 172o2/8 Idem : 1915 tot 1918o (register) 172^.2/9 P:coc es verbaal van de gemeenteraads7,itting van 1914 tot I9I80 ( rcegister.) 172o2/1O Register ter inschrijving van akten en be- - s.l"üiten van de gemeente^jaad i I9I8 tot 1926c ( register) 172 o 3 9.ii &ls ll^ie-^l?ilïisê2e'-^'ê t^^^ Q. 172^3/1 Lijst van de baljuws, burgemeesters en schepene-n van Moorsele( I78O tot 1921) o ( 5 folio's) 172^3/2 Register ter inschrijving van de verslagen van het college van burgemeeste.r en sche-penen van tot 1870( 1)^ (register) ( 1) Het " register tor inschrijving 'van de -\rerslagen van het college -van Burgemeester en scbex^enen van ' tot 1849 " is te vinden onder t gemeenteraad Dr., 172 2/3..

3 o JlZJ-j/A Register te.r inschrijving van de verslagen va-n het college véui Burgemeester en schepcmen % 1870'tot ( register) I72..3/4 Idem t 1896 tot ( register) 172.3/5 Idem?.1904 tot ( reg.iste.r) 172 3/e Idem s 1915 tot 1918«( register) 182 o672 Nationa].e_MBat^hap33y v^ 182c672/1 Buur-tspoorweg Kortrijk~-Wervik Menen ^ Inschrijving van Moorsele op 101 aandelen (1893 en 1914) ^ ^ ^ -, N Briefwisseling (1918 tot 1930) ( losse stukken) /2 Dossier in verband met De Nationale Maatschappij der Buurtspoo,rwegen, lijn Kortrijk-Wervik-Menen. Inschrijving op het kapitaal» o (losse s-bukken) 185 «3 Opê.nba e^i_nst l;^^ 185,3/1 Leden van de Kerkfabriek en de Kerkraad 1855, 1863,.1896, 1897 en 1898» (losse s-bukken) 185«3/2 Begroting der Kerkfabriek van Moorsele ^ 1871, 1872, 1874, 1875, 1881, 1890, 1892, 1895, , , (37 katernen) 185 3/^> Rekening van de Kerkfabriek van Moorsele -" 1870, 1871, , 1898^1916, (34 katernen) 342 Ere-beke;ns_^vcK2Lp_e_rson^eeJ_.<, 3Z[.2/1 Eretekens voor personeel : - Vandenberghe Prederic (secretaris-on-bvanger van het we Idadighe idsbui'oau) 6»04 'J^2A\ ~ Devlies Karel, Vandamme Hendrik :-20.05^ Denijs Constant, Muller Jan : 15.0?c1919 (Voorzorgs- en wederkerie^heidsinstellmg) - De'lputte L» i Gemeenteraadslid, -" Devlies CL. i Schepen, 9^ Register van brie.fwisseling 1 ;i tot 23 0O ^000/-^ \ is te vinden onder : Gemeen-ceraad nr«i/^o2/3

4 3-472 o 1 ÊSJS.9ÜS,S E i-vjljy/'x Begrotingsstaat der gemeente Moorsele voor het dienstjaar 1884., (lias) 472o1/2 Idem (bundel) 472 e. 1/3 Idem, (bmido.l) 472 1/4.Idem ' (lias)' 472,1/5 Idem ' I89O0. (lias) 472o1/6 Idem 1891», Rekeni-ng van inkomsten en uitgaven van de lagere school -voor het dienstjaar I89I0 (bundels) 472.1/7 Begrot.ingsstaat 1892 (bimdel) 472.1/8 Idem Bijlage : begroting der'uitgaven en inkomsten van de gev/one dienst der lagere scholen» Dienstjaar 1893» (2 liassen) 472.1/9 Idem 1894 (2 liassen) 472.1/10 Idem 1895 (2 liassen) 472e1/11 Begrotingsstaat voor het dienstjaar 1899» Bijlage : Begroting der uitgaven en jjrikomsten van de gev/one dienst der lagere gemeente- en aangenomen school, dienstjaar 1899o(2 liassen) / / e 1/ / / c, 1/ /18 Beg.roting Beg.ri voor het dienstjaar I90I,, (r-egister) Idem 1902 (4 dubbele bladen) Idera Idem Idem Idem Idem 1903.,' (lias) 1904 (lias) 1905 (lias) 1906 (lias) I9O8 (lias)

5 UI Ui co C2 UI CS cö co CÖ Cö -H H H.rH H H r-i r-l ci Pi 02 cd H _Q 01 Cö -H -1 r-i CQ cö 03 CÖ H r-i as xi % XS o xi p ra cö. ^ H CÖ 'Ji a -%! CD'. O ca xs ^ö CÖ cö a f4 cö ö P -H A ^ :s H H ^ rq H i> x5 cö d M3 (D >1 JAi ^ M té. ts -P -P ca &a CQ CQ O rh CD CC ta o >-5 -P CG O CQ ca o >xi Cö q P XS r-i - d -p 02 O m o fl CD ^ CD ^ fvi u-\ f-v. o V- OJ K^ 4- -la t>- co g> o V- Oj r, 21 'J> ^ - V - ^ V - V - ' C - V - r - V - T - V - V - T - V - V ^ V V - Qü. fl -, CD iyi c J Ö i O o \ bd!' i u G 1 -LS ö ; -H i 1, fl! O f s 'S o 1 Ü5 S -d l J Ti ; i a QJ xi H S <^ XS 'r-ig nd H g 'd H s B OJ xi xi xi xi Ti "d xi H H-l H H H H H a fl O -P b OJ r:> H.'^ D- co a^ o V-..^ -^ (^ V" O-J CM (Tv ON a^ ct^ cr^ o"^- V- V- sr *r- t- V- a s a a S xi d 'd 'd Td "d "d f-i hi -f 'r^ H f-i H. a xi a 'd -P CG bd fl OJ cö CM > CJN-P v- fl o fl ui a..o xi i-i + o 4- OJ QS «o V- ir\ CD O! Cvl fl C7^ ON -c- 'v- K\ fco OJ " -H CJN sr fl P f l?4 Cö bd -P fl fl Ö > a a o 1 i p ca CO cö CM > cr^-p T- fl' O fl o m is A a ro -d H -r ON OJ V- fcjd ffl 'fl ffl a V CM ro. ^ O V- ru K\ =!- ^A ^ i>^ ^ v D C - C O ( T ^ v ~ r ^ r r ^ ^ ^ C7^ O ' V OJ KN 4- LOV V- C\j OJ C\j OJ OJ OJ Lf\ LA 'A a\ ir\ IA UA [>- O- C^ i>- -O c> c> 4- ^ ^ -^i" -=3" -^ ^ VD t>- co CJN O CU CM OJ OJ KN- \ \ \ \ \ LA la la LTN A [>-[>- O- C>- I>^.^d" -ÏT.^ -^3" ^-i

6 IPNDSEN 483.2/1 Foi-ids der gemeenten, 1924, 1925, stukken 484^ ISM&ÏÏS1. 484/1 Gemeentebelasting op honden, lias 484/2 Gemeentebelasting op honden, 1886«register 484/5 Opcentieme-n over 1928», ios stuk

7 bo 501 H ll_.ë 9Hi!-iie]?ieiL 501^1/1 Kaart West-Vlaanderen, Noord-Frankrijk ' fragment ' landkaart 501 1/2 Kaart van do omgev.ing van Menen, 1902 schaal 1/40oOOO landkaart 51.ïiHESerli jko^stam /1 Uittreksel uit de registers van de burgerstand van Ledegem losse stukken 51O«7/2 Uittreksels uit de registers van andere gemeenten 5 geboorten in andere gemeenten, uitgereikt, voor 1930 losse s-bukken 510,7/3 Uittreksels uit de registers van andere gemeenten 5 huv/elijke-n rin. andere gemeenten, tot 1929^ losse stukken 52.BeiLSiMEë. 52O0I/I bevo.lkingsregis-ber 1 januari 1867v bijgewe.rkt tot register 521.1/1 bericht van verb],ij--fsverandering losse stukken 521«172 bericht van verblijfsverandering losse stukken 521«2/1 schrapping van ambtswege uit de bevolkingsregisters tot 1929 o losse stukken 521.5/1 inschrijvingsboek voor de identiteitskaarten 10 mei 1919 tot 6 november I925.register 53 1 ^iisl!2;bs3.?!3è.ê.ll 551.1/1 Lijst der kiezers voor de v^retgevende kamers en voor de gemeente, herzion.ing 1921 register 531.1/2 Lijst der kiezers voor de v/etgevende kamers en voor de gemeente-, herziening 1923 register 531«1/3 Lijst der kiezers voor de kamers^ senaat, provincie en gemeente 1925-'25 register 531 el/4 Aanvullende kiezerslijst registei-- 531,1/5 Aanvullende kiezerslijst register

8 7. 53I0I/6 Processen-ve-rbaal der o-pmerkingen-boek ter inschrijv.ing op de kiezers3.ijsten, i^egis-be.r 551^1/7 Uittreksel uit het.register der beraadslagingen van het college van burgemeester en scheidenön^ 'kiesbezv/aren, 11 nov. 1913,los s-buk 531 cl/8 Register der 'inschrij-ving der beraadslagingen, van college -van burgemeester en schepe-nen inzake. kiesbezwaren,. Beslissing nopens aan vragen tot.inschrijving of uitschrabbing, 10 ' december 1927 register 551 ^5 Kiezersl^y sten_ van_werlo?e^^^ 531<.5/1.Lijst der kiezers voor de vorming van de nijverheids-.en werckraad waarvan is te Kor-brijk voor het d3?iejaar.lijks tijdvak van 1921 tot regis-ber 531.5/2 Lijst der kiezers werkgevers ^ bedienden, " werk3,ieden voor de samenstelling van de v/e.rkrechtersraad van Kortrijk, 31 december, register, ' 551»6 M-'^^ ïl?2-ii i 5,.Z,lïL_5ie 53106/1 Alfabetische lijst dor kiezers voor het vormen van de rechtbank van koophandel, 1920 folio 551c6/2 Alfabetische lijst der kiezers voor de koophandelsrechtbank, 1922 folio 55106/5 Alfabetische lijst der kiezers voor de koophandeisreehtbank, I925. folio 531 6/4 Alfabetische lijst der kiezers voor de koophandelsrechtbank, folio

9 8. 5^M Militie 541/1 Militie, bewijss'bukken o losse stukken 541/2 Militie, tellingsbladen 1925 tot"1928, losse stukken 5'^l-7 iê:s-j..^jijjs''?j}jlb..jilj.jjljeiêyj^ 547/1 Papiergeld op 1 december 1914 onde.r waa.rboi'g der gemeente uitgegeven; Verzoek om terugbetaling In bijlage i 2 bilje-bten van 5 Fr<, (nr 788 en nr 1128)r,. losse stukken 547/2 Levering van een paard i'n 1814o. los stuk 55.0 derw_ij_s.. 55/1 StoJozefs vrije beroepsschool, Kortrijk, vraag om toelage ( ) los stuk 55/2 Angela Alleman, akte van bekwaamheid als lagere onderwijzeres (30..03^1925) los stuk 55/3 Rekeningen van Madeleine Van Houtte. voor eerste en tweede -brimester 1928= los stuk ' 55/4 Zuster Gabrielle (Marguèrite Roose), overleden aan een besmettelijke zrlekte^ (26 mei 1928).. los stuk 55/5 Dienstjaar 1920, Lager onderwijs, meisjesschool,, Inlichtingen te voegen bij de begroting, Gezamelijke staat van betal.ing<,. losse stulcken 55/6 Gezamelijke staat van betaling I92I, aangenomen meisjesschool^ losse stukken 55/7 Staat van het onderwijzend perscrneel 1929«los stuk 55/8 Aa'nnemingskontrakt der bewaarschool. Termijn , 55/9 Aannemingskontrakt der lagere jongensschool, termijn 1920^ /10 Aannemingskon'brakt der lagere meisjesschool, termijn /11, Vak-bekenschool Dossier

10 9. 55/12 Vervaardiging van boter, virerkmethode»... losse stukke.n 55/13- Muziekschool, briefwisseling o' losse stukken 55/14 Muziekschool, begroting voor 1874, 1875, 1880, 1887 en 1890 ' ' losse stukken /1 567/2 Eredienstc Ke r kv e r w ar min g; Luiden dei? klokken losse los stuk. stukken 57 SEe5J5.? ïve...^ïs.ebdomme2ie, 57/1 Repertorium van akten losse stukken 57/2 Verkoop door Auguste Antöin.e Soins d'allegambe, Parijs, aan Moorsele en Ledegem voor de steen v/eg«(1857) katern 57/3 - Aankoop en ve.rkoop- van gronden voor de steenweg naar Rollegem-Kapelle (1857) losse stukken 57/"^ Aankoop van het oud gemeentehuis, 1874o registe.r 57/5 Onteigeningen voor de weg Moorsele-Roeselare, 1891~1894 o los se st ukken 57/6 Openbare verpachting van het gemeentehuis tot gebruik van herbe.rg (1896)» losse stukkien 57/7 Openbare verpachtijig van goederen van het armenbestuur (1902)0 lias 57/8 Aankoop van een gebouw en land, (1903)<> 57/9 Verpachting van het gemeentehuis (I9O6) Dossier 57/10 Akte van verkoop aan Clement Vandeputte (I907), los stuk. 57/11 Aankoop van bouv;lancu1907 losse stukken 57/12 Onteigening leperstraat losse stukken 57/13 Verwerving gtond Rozenstraat, 1910e losse stukken

11 10«57/1^1 57/15 57/16 57/17 57/18 57/19 57/20 57/21 57/22 57/23 57/24 57/25 57/25 57/27 57/28 57/29 57/30 Grondverwerving Menenstraat, 1913,,,..losse stukken School voor jongens, 1876, plan Restauratie van de gemeenteschool voor jongens 1920 '. lia's. Herstel van de kerk van Moorsele, dossier Consti-'uctie van het vrredegerecht, mei, 1897 plan Schets tot het aanleggen van een begraafplaats te Moorsele, z.d plan Gemeentegoederen, opsomming van drie akten i nieuw k.er.kliof, 1920'; hospitaal, Kaf hoek,1903? hospitaal, losse s'bukken Oprichten van een Brits militair kerkhof op het grondgebied van Moorsele, 1921 " Kezelberg Military Ceme-bery" losse stukken Inrichten van een Duits militair kerkhof " Couvent" te Moorsele,1921 dossier Aanleg van de dorpsweg van Heule naar Moorsele over Gu.llegem, I85O dossier Steenweg naar Ledegem, I dossier Bestek en lastenboek van de v;eg naar Roeselare en Rumbeke via Rollegem-Kapelle tot Moorsele, 1886 register Gemeentelijke kasse.iweg van Roeselare en Rumbeke over Rollegem-Kapelle naar Moorsele met aansluiting op'de provinciale baan Roeselare -Menen ; bestek en lastenboek, 1891 dossier ; Herstel van de oorlogsschade aan de wegenis 1920, dossier Onderhoudsv;erken aan.de steenwegen van, grootgemeenschap tijdvak dossier Aanleggen van fietspaden, lastencohier en, begroting. dossier Beschrijvende tabel van de niet bevaarbare waterwegen van Moorsele, 1883 D?egister

12 57/51 ^^^^^ waterlopen J 1918, J-"^cn/y? Oorlogsgedenkteken P^^n 57/32., MoT-x^-n"Roeselare i^ci-'^.^ ^'^/5-3 Hoogspanningskabel Menen i^oe_^^^^^ ^^^^_^^^^ 11

13 o3 Huisvesting i aanraoedigilng inzake huis- ^JjJèJJ.-.J'B.-.J^JJ^L^-.._._^.-.-, «5/1 Beschermingscomiteit der werkmanswoningen en der instellilngen van voorzienigheid, aanvraag door Petrus Boüsse te Moorsele toelage 65 Ir, 10 september 1909 brie.f kaart Verenigingen en h-un activiteiten ; ^ /. -verenigingen van culturele aard en ontspan- 6Z^6 4/1 EiS-S~., _~--~ ~ ~ "- -" - Subsidieaanvraag door " La société des fanfares a Moorsele", 1873, los s-buk

14 s 201^4 B5Jr* 'ill,i_ie,l i 201 o4/1 Algemene landbouvrbelling in stukken 723 «3.iliere^n'b_eeJ/b ^rj2,'u^^^ 723o3/1 Hoenderbond 1928, statistiek,. losse stukken 75 Gevaarc'lijke, o'ngezonde e-n h.ind-erli jke inicich-b;l_ngen_^_^,_ /1 Hinderlijke inrichtingen nr 7 s Depoortere Eva.rist, zv/ingelar-ij ; nr 8 s Vanhauwaert Georges, weverij; nr 9 Gykie.ro Camiel en De'vriendt Adolf, vlasrote.rij en zv.7.ingelari j ; nr 10." Luycks Henri, vlasrotercij; nr 20 t Warlop Cyriel r vlaszv/ingelarijo dossiers 75/2 Register-o-pgave der aangevraagde machtigdiigen tot het oprichten van gevaarlijke, ongezond.e en hinderlijke inrichtingen, juli 1926 tot api'il 1927 register

15 M; 5ii?lsil l1?...,l_ill ^^ 810/1 Société ge-nerale Beige de distribution electrique,brussel ; cont.ract -bussen de gemeente Moorsele en de maatschappij.desclee en c"^^, 1922 boek ',, 810/2. Electric it e itsta.r ie ven, losse stukken 810/3 Maatschappij gas en electriciteit van Kortrijk Dosclee en cie,briefwisseling 1929 losse stukken 848 ïele^ojnmimj-catij^ 8^4-8/1 Kabels voo.r telefoonnet, aansluitingen t 2 in 1922; 2 in 1924; 5 in 1928 losse stukken 851. Êl?iË2ii!lS.^- ienj3t 851/1 Aciuaduct onder, de dorps v/eg nr 7, 1 plan en 2 brieven t 3 juli'1899 en 5 juli I914 losse s'bukken 865 5ieilst_jier^Vj/_egen 855/1, Leveringen voo.r het herdekken van fietspaden ; 19 april 1928 ; staat de.r -nieuwe gebouwen i I/7/I927-30/5/1928; aankoop van stenen en grind j I9 mei 1928 losse stukken

16 Grondplannen en bouwvergunningen 874c.1/1 Polier Ghombaere huivs en schuur z«d«874.1/2 Edmond Degeest 2 huizen z^d. ' I- fabriek Constant Char'leso, 874.1/3 Mijnheer Do Geest 2 huizen z^cu 874e 1/4 Edmond..Degeest-Vande-voorde herberg Zad-o 874c.1/5 Pelix Denijs, Rozestraat v/ei?kmanshuis Zcdo 874«1/5 We Displancke. ' 2 huizen z.dc, 874oiy7 Arthur Ghekiero, statie Keze.lberg 1 huis Zedo 874o1/8 Idem Idem z d /9 NoNc woonhuis j Zod«874.1/10 N.N huis -f bakkerij z.d«874.1/11 NoN. hu.ls z.d o. 874o1/12 N.N. ( ondernemer.? P DeLrue- Desplancke,, Moorsele, 2 v/oonhuizen z^d» 874 1/13 NoNo ( architect s P. Delrue) z.do voorge-ve.l 874»1/14 Omer Pype-Dejonghe, Barakken huis en achte.rgebowve'n Zedo 874c.1/l5 Achiel Verrue vlasschuur z«d..... Staties-braat( kad-aster s sectie A, nr 123,P 3) 874^1/16 Coöperatieve zw.-mgelarij op de Herthoek z«d«874o1/l7 Jules Masun, Rozestraat 20«02o /18 Rosseel 19.03o p1/19 Cyriel Vandamme, Rozestraat ' ' herberg 27o /20 August Houss in-de franc q, Herborg "In de Ki?oone" 25.O80I9OI 874^1/21 N.Ne, 'woonhuis I90O 874c.1/22 Tho. Vereecke-Legein bakkerij'.24«01o1902' 874o1/23. -Edmond Degeest, wijk overheule langs de kalsijde van Roeselare 29<.01o «1/24 Henri Houssin-Decock,woonhuis,herberg 15s /25 NoN«b.erberg(hoek) en 2 vroningen ^

17 15 874o 1/26 Ivo. Joye 5 langs de kalsijde van Moo;rse3 e naar.. Gu.i:iegem, Rozestraat I I 874a1/27 ' René Wallecan^ steenweg naar Menen...,. woo-nhuis 17.08« e 1/28 Edouard Pinet,; beenhouwer -,... woonhuis met winkel ,1/29 August'Houssin-Defrancq, kalsijde Guliegem Moorsele woonhuis Houssin Ramon, Kalsijde Gu.llegem~Moorsele woonhuis, 26o01«1906,874o1/30 NoN. huis 30«09o <,1/31 NJ^e 2 'woonhuizen 18o10o /32 Houssin-.De.francq ' 21o10e o1/33 Prangois Houssin, kalsijde Moorsele naar.. GuUegem woning. 19^12^ o1/34,.. Vereenigde Eigenaars Vlasbev/ex*kers Wijk Overheule. herberg., 28«03o /35 N.N.. herberg 19o06« o1/36 We Vandeputte, kalsijd.e van d,e tramstatie naar... de kruisstraat smidse 05^01« o1/37 Armbestuur van de Gemeente Moorsele bijgebouw hofstede 04o e1/38 Henry Coorman huis 04.03^ c.1/39 Isiedoor Vereecke,timmerman, kalsijde van Rollegem~-.Kapelle woonhxiis met v/erkv/rnkel 280O4.I9O8 874o1/40 Coöperatieve zv/ingelarij Overheule 13e05« o1/41 NJ'Ta (aannemer Jos Martin Vandenberghe Izegem) vfoonhuis 18 05« e1/42 Prangois Houss.in^ kalsijde Moorsele naar GuUegem woning, 08 «07^ o1/43 Jös Maddens. herberg 08^07«, /44 N.No woonhuis 19o09.e /45 Leopold VandamjBe woonhuis 01.04o o 1/46 Louis Vand-armne, gravé van d.e barakken tot de gravé Winkel-s-fcoElooijV/oonhuis 16e05e ^1/47 NoNe woonhuis 15^05« {{- 1/48 N.No herberg 25o05o1909

18 17» 874<.1/49 N«No,, woonhuis 25« /50 Constant Pareit-^Tanghe,..,"., woonhuis «>1/51 Alphons Jules Detollenare, timmerman., ',,. - woonhuis 29.12<, «1/52 Ivo Demuncjk woonhuis « o 1/53 NoN«woonh-ais 10o03e ,1/54 NoNc. woonhuis e1/55 Poulier Combaer, vlashandel.aar. ',. " woonhuis en schuur 12.05^ «1/56 Prederik Vandenberghe-Vancraeynest,. bestuurder ',. der vei'bondsme3l erij woonh-ais 19o05« I/57 Prederik Vandenberghe-Vancraeynest5 grondeeigenaar v/oonhuis,, 19^05^ *1/58 Jules Breemeersch, Roeselarestraat ', ^.^-^ _ woonhuis 3I0O7.I91O 874o1/59 Cyriel Deleu jwevelgems-braat J " '/' Woonhuis 15.01^ o1/60 Charles Desimpelaere, landbouwer,.. woonhuis 07.04« o1/61 Charles Desimpelaere, landbouwer.... woonhuis 30e05o o1/62 gebroedercs Parelt.fabriek 30o05., «1/63 gebroeders Parelt fabriek( vormee:cdering) 874*1/64 Camiel Withouck, vlasha.ndelaar, Roeseiarestraat.,., ', vlasschuur., e1/65 Henry Coorman, pos-bbode,,. ; poort 14e /66 Elnil Couverhover schuur 14^05^ o1/67 Henri Accou^ Rozes-fcraat " ', woning( ver^.ndering) 12.09* «1/68 August Pille en zoon, Her'bhoek V,V, vlasschuur o1/69 uitbreiding van het klooster H^ Pamilie '.. 22o /70 N.N. woonhuis 02 03« /71 N^N» v^oonhuis en v;inkel ^

19 18e 874o1/72'... H..L8, landbouwer, wijk Overheule. - woonhuis 19.03, « e1/73 Petrus Vandaroiae, v/ijk Overheule... woonhuis, 08o <!,1/74 Camiel Vandorj^e, land,bouv..fer, woonhuis 02« I/75 René V/allecan, bakker, steenv/eg naar Menen woonhuis, « o1/76 A.imé Vanhaverbeke^ leperstraat,.. woonhuis 25^ c,1/77 Isidoor Godderis, -Van Raes, gehucht Kezelberg,.... leperstraat 3 v/erkraanswoningen /.12o «1/78 Vervaecke, (eigendom godshuizen)' v;oonhuis, schu-or, koestal 4 exe /. /.I e1/79 Conrard Vancraeynest woonhuis. 1'7» o1/80 de kinderen Vandeputte woo3ihuis 17 «07 « «1/81 NeNe, hoek Ieperstraat-"Ledegemstraat herberg 02.03o ^1/82 d.e juffrouwen Corselis,Meensestraat 32 veranderen voorgevel 05« o1/83 Vanhoornebeek, Rollegemstraat, nr 29 woonhuis 28<,06o ^1/84 Laurent Malfait, Weve.lgemstraat.... ' woonhuis o «1/85 Henri Anckaert, Komme:cestraat ' ' '- ',. -bwee woonhuizen 13»07o c.1/86 Ge. Vanhaesebrouck 'tv/ee woonhuizen... 10o e1/87 N^No d-rio woonhuizen o1/88 Joseph D' Haene-Joye woonhuis 13e12o /89 Gecrges Dumortier-Joye 13.12o «1/90 Henri Vergote, bromdries, kassei naar GuUegem v/oonhuis 3I 01^ «1«91 Gustave Bouckenooghe, vlashandelaar, Wevel-.. straat v/oonhuis 10o02o1923

20 1' /92 Victor Musselie, wooh.huis 04 04« ^!-o1/93 Wwe Carrein woonhuis /94 Van Craeynest( voor rekening van het armbestuur).. Zuidhoek schuur 03c05c c1/95 Joseph Vanoverberghe woonhtiis 10a05o1_ /96 Wwe Carrein woonhuis ' 15o05o /97 Wwe Maliait( Wwe Charel Dutoit) -,.. twee woonhuizen( grenzen(3. aan hot wethuis), 24.07« r,1/98 Achiel Reynaert, Wevelgems'braat.. woonhuis, 18»08« ,1/99 Jules Vandenberghe woonhuis 11o09o ,. 1/100 ' De Heer Pille vlasschuur 30«10a o1/101 Remi Dekeyzer, kassei van Moorsele naar Menen, wijk Herthoek woonhuis 08.01« »1/102 Jerome Vantomme, nijveraar,. eigendom ter" ve.i'andering 22.01ol o1/103 Amand Devos woonhuis 08«07« Jules Vanraes woonhuis I7« Jules Pype woonhuis 12o03o I/IO4 Henri Coorevits, Karrestraat.. woonhuis 14o05.1, I/IO5 Jules Staelens-Vandamme, kassei van Mocrsele naar Rollegem-Kapelle woonhuis 14o ^1/106 A]adre Verlinde, gravé naar de Kezelberg... woonhuis 14^ ^1/107 Andre Verlinde, leperstraat naar de Kezelberg '.... woonhuis_ 14c e1/108 Jerome Lannoo woonhuis 04o04o /109 Jerome Lannoo v/oonhuis 04<, /110 Heer en Co Vandeputte, Kezelberg; '',, '.. hoeve, Soete 04<, /111 Gustaf Willem-yns woonhuis- 04« /112 Emile Dekeyzer, wijk Herthoek,. woonhuis 29«04^ ,.1/115 Jules Va-nraes, Kezelberg,... woc^nhuls 29.04« /114 Gustave Boidivi, Wevelgems-braat woonhuis 03e06o1924

21 <,1/115 Constant Vandamme, Roesela'restraarb,,,. woonhuis ' 03«06e /116 Hector Messely, Wijk Overheule v;oonhuis 11^ /117 N»Ne (arts?) ^ 01o07e /118 Denijs Duthoo, We Constant, Ledegemse kassei:.:.- '^ '^ ' ^, woonhuis /119 Amand Devos, brouwer, prov.inciale steenweg op de Kezelberg wooxihuis « /120 \'h'ie Ryckebosch woo-nhuis 28, o 1/121 NoNo woo-nhuis o1/122 Jules Dupont, metser, Wevelgemstraat woonhuis 10o /125 C. Vuylsteke, Wevelgems-braat, woonhuis, 10<.03c /124 Cyriel Decouter, Wevelgemsesteenweg woonhuis 24o05o /125 huis Vervisch^Wi-btouck _ woonhuis 24o05« o1/126 A. Devos-Depoortère, op de grondvesten van de herberg " het boldershof" op de Keze.lberg herberg <,1/127 ^ ^ '^ Gustaf Wittouck-Maesen, steenweg naar Roeselare woonhuis 07.04o ^1/128 Jules De Poo-rter-Bridelance, steenweg naar Roeselare vlasschuur 17.04, »1/129 Jo Vanderhaeghe, kleine Kortrijkstraat woonhuis 17o04» e1/130 J Van.derhaeghe,, kleine Kortrijkstraat v;oonhuis 17<.04o /131 Cyrille Van.lerberghe, steenweg naar Roeselare woonhuis 07^05^ /132 Th» Vanpoucke, Herthoek ' ^ ^^ ^^.^rwoonhuis 12o05» /153 de Heer Parelt, Rozestraat _. woonhuis. 25o05c /154 Julien Vynckier-Sch.rurs, Wevelgems-braat achtergebouv/en 22» o1/135 - Camiel Bou-btens, vlasbewerker, kassei van Moorsele naar Ledegem.^ooc \ woonhuis 29«07«1925

22 /136 Constant Everardt Vandeputte, vlashanclelaar steenweg naar Roeselare, v/ijk Overheule vlasschuur 25o Z1-1/137 De heer en Juffrouw Cappon, Kleine Kortrijkstraat, woonhuis 02c. 09^ /158 De Heer Decock woonhuis 22o12o /139. Gustaaf Remery, Wevelgemstraat 874o1/140 woonhuis 22., Meensestraat, installatie van een benzineverdeler ( type Ville de Oa-nnes) /141 Hendrik Delrue, Kortrijks-braat woonhuizen c1/142 Emiel Speybroeck, vlashandelaar, Wevelgemstraat ' woonhuis en' schuur 874c.1/143 12o01o1926 Camiel Vandoi^pe, Wevelgems-braat,, v/oonhuis met schuur I ,1/144 Remi Vancraeynest, Overheule woonhuis 02.02<, /145 Josephe Clarysse woonhuis 05a-02< /146 de Heren Staelens en Vanpoucke, steenweg op RolJegem kunstmatige vlasroterij 15o o1/147 Cyriel Withouck, vlashandelaar, Wevelgemsbraat v/oonhuis met schuur 15 02o /148 Petrus Deré, Herthoek vlasschuur ,1/149 Leon Descheemaker,Wevelgemstraat. woonhu.is 02.03» c1/150 Leon Descheemaker, Wevelgemstraat ' ' ^ " 'woonhuis 02.03« /151 Gustaf Camiel Gekiere-- Masschelein, vlas-.. handelaar, wijk Overheule schuur 02.03» ^1/152 Henri Vervenne, V/evelgem-straat.,. woonhuis /153 ïlenri Decommere, kassei Moorsele-Menen '. schuur ^1/154. Emiel Casier, Wevelgemstraat «1926

23 o o 3,:,/,,e «e.-e Vand»oo:.e:,.e, -Sr-Jc...ae 87,1/160 Jeroen BrydeiaBce,Ber*.en,^^^ ,\/iel aori^ond Lansendocken^Aol^iel^^f' ,;.,/ie. Mode.. Bple.e. en ^. f ^ J ^ ^ ' S j J ^ 87, 1/163 De heer Boudewión, l^-xïhunr ,,,'l/16,.uleB.Gu.taa.enMarie^Ha^?e-Ias^^_ ^^,,2e S7,.1/165.eanBa.ian.,Ba.a..en^^.^^,^ ^,.0, l^as 8,,.1/iee «e....e...oe. - 2^7:1926 s-r/is ro:%x->--i/aussr^"2-7.i926,,,,/,e9 Ac.ieXVa.nes.e,..e:..oe.,^,,, ,1/170 a.xoa Vanda-e, suike..x3dro.e., s.een,^s 8/* " ^ ' Menen, r. n-^nn Overheule,,,,.,/,71 redo;i.. Haene;ime-^-,-.Si , 1/17P H. «i-ucuck.eool06e.btraav.^^, /173 ' «"'^"''' "* 1^.-ll!l /17^-1-874»1/175 P. l Santy, we*na, ^ ^ ^ ^ ^ «- ^-''^'' 87..1/176 "-- - ' ^-rosè ^^«-7,S j- > woo-nhuis '^'^^ 874,1/177. Alfons Bekaert

24 o /178 Mevr«Pat-b;yn, Poststraat woonhuis 22.05« ^1/179 toelat-ing voor een electrische motor tot 5.PK.06.04e c.1/180 Oscar Desmet, machtiging tot het oprichten van een ondergrondse metalen benzinetank Wevelgemstraa-b 15»05o e,1/181 Cyrille Vanlerberghe, steenweg naar Roeselare sch-aur 18 05» o1/182 Jules Vande-nberghe, Wevelgems-braat ', schuur 02e05» /185 Joseph Deleu, Kazeerens-braat herstellen van woonhuis 14e /184 Jules Lecoutere maalderij 14 05o o1/185 Go Delrue, notaris, Rozens-kraat ' ' woonhuis /186 Gustaaf Ghekiere,, vlashandelaar, Overheule kleine vlasfabriek o1/187 Richard Opsommei-, zuidhoek lahgs de gravier naar Weveigem v/oonhuis 25.O80I e1/188 GLlbert Samain-Vanneste, brouwer, Barakken (bewoond door Achille Koukuyt, wever) verbetering.'aan woonhuis »1/189 Joseph Clarijsse, Overheule, ^ -^ woonhuis 07^ e1/190 Achiel Minne, Wevelgemstraat woonhuis en vlasschuur 07.02, o1/191 N.N«schuur ,1/192 Evarist Depoorter-Decuypere, vlashandelaar, Wevelgemstraat -vlasschuur e /193, Arthur Lust, vlashandelaar. ^ ',, vlasschuur ^1/194 M. Cappon, Herthoek,Menenstraat, vlasschuui? o o1/195 Alois Boudewijn, Herthoek woonhuis 05.O5.I o1/196 Marcel Noppe, Rollegemstraat - woonhuis, 19^

25 / c. 1/ / o1/ ,1/ o1/ ,1/ / / c1/ o1/ / / / / / o1/ / / / «1/ o1/218 Gustaaf Ghekiere, vlashandelaar, langs de gravier,overheule vlasfabriek 24^11o1927 Achilles Devlies, V/evelgemstraat' schuur 23»05«1928 Victor Vandemaele, landbouwer, Meerlaanstraat, schuur E^;-era.rd V/ittouck, Menensesteenweg, v.lasschuur 12« ABJ^ Houssin magazijn 30o10«1928 Omer Desmet woning met bakkerij August Gekeure en Adolf. Devriendt, Ove3?heule, roterij en stooirilcetel 24« Georges Vanhauv;aert, Salinusplaats, heropbouwen herberg "In den Arend" Jules Messiaen,, Barakkenhoek, V\rerlananshuis, schuur 08^02,1929 Leon Vervisch, kassei Moorsele-RoUegem, Kapellev/ijk, Overheule, vlasschuur Arthur V^atte-yne, stee'nweg Moorsele-Menen, villa' 280O2.I929 Jerome Desmot, Karrest.raat werkmanswoning 01«03«1929 Accou Camiel, Ovor.heule v;erkmansv/oning IO0O5 ^1929 Cyrielle Vanwijnsberghe, Gullegemstraat, v/erkmansv/oning 10e05'»1929 Antoine Vandaele, Overheule, woonhuis Maurice Vandemoo^rtele, Wevelgemse steenweg, we.rkmanshuis «1929 Maurice Vermee.rsch, Overhe-üle, v/oonhuis 20« Jules Vandamme, Wevelgemstraat, woning Cyrille Warlop,.huis 11«04,1929 Cyrille Lapeirre, Steenv/eg naar Roeselare vlasschuur Pe - Vande.rhaeghen, Kleine Kortri jj:cstraat, 16,.. v/erkmanswoning 17o04o1929 N»N«, Overheule, steenv/eg RoUegem-Kapelle, vlasschuur 07«

26 o1/ / / / / ,. 1/ / «1/ / / o'1/ / o1/ o1/ / c1/234 J Gekiere, Wevelgemstraat, won.ing 22e05e1929 Jules Vandemaele-Maschelijn, Overheule, Steenweg van Roeselare, WoonhuJ.s met sch'aur en aan.hor.igheden 09 06^1929 Oscar Ryenaert'-Denorrae, Kezelberg, werk.mansv/on.inp3 22 o 06^,1929 Alois Malfai-b~Dejaegh.ere, Kezelberg,.huis met ach.te.rgebouwen 20 07^.1929 Spillebeen, Kezelberg, woonhuis met vlasschuur Robert Dupont, Kortrijks'braat, werkmanswoning met smidse 17«08c.1929 de, heer Koe-bher, Kor-brij'ks-braat, v/erkjiianswo-ni-ng 17 «.08*1929 Jules, Stragier, Overheule woning, 17= Gus-bave Bou-rry, Rozestraat, ^n^noo v;erkjmanswoni-ng 13^,09 o \^AA^ Francois Delrue, Vrijstraat ^^ ^^ ^^^^ autogarage 12.09o1929 August Gekeure en Adolf Devriendts, Overheule schuur De heer Degeest- v/erkhuis 11.11o1929 Germain E^pee3.--Gesquiere en Joseph Vanhoutte Expeel, Kafhoek 2 wertananswoningen Jerome.Lannoo, Rozenstraat v/erkmansv;oning 21.11«1929 Camiel Ghesquiere, Roeselarestraat, woning de Heer Samijn, Roeseiarestraat vtoo-nhuis

27 GEMEENTE MOORSELE Oud archiefo 1 Metinge ende Caerte figuratif vant Laetschap van de Wulf dam. 1714» regis-ber 2 Lantbouck der Prochie ende Barro-nnie van Moorseele, 1724o register

28 27. Persoonsnamenregister Accou Camiel ' /209 Accou Hen'ri 874«1/67 Alleman Angela 55/2 Anckaert Henri 874o1/85 Bekaert Alfons 874«1'/177 Boidivi Gustave' 874«1/114 Bonte Achiel ^ 874.1/173 Bouckenooghe Gustave 874 1/91 Boudewijn Aloïs 874 1/195 Boudewijn 874.1/163 Bourry Gustave ' 874.1/227 Bousse Petrus 625«3/1 Bout-bens Camiel 874o1/135 Breemeersch Ju-les 874o1/58 Brijdelance Jeroom.. 874^1/160, Cappon de Heer en Mevr. ' 874o1/137 Cappon M. 874^1/194 Ca.rrein Wed., 874.1/93 ; 874.1/96 Cass-ier Emiel.874.1/15^^ Ghombaere Polier.874.1/1 ; 874.1/55 Clarijsse Joseph 874.1/189 ; 874,1/145 Coorevits Henri Coorman Henri 874.1/58 ; 874.1/65 Corselis juf.frouv/en ' 874.1/82 Couverhover Emil 874.1/65 Decock dhr /138 Decommere Henri 874.1/153 Decouter. Cijr.iel ' 874.1/123 De geest 874.1/3 Degeest ' 874.1/230 Degeest Edmond 874.1/2, Degeest Edmond-Vandevoorde 874.1/4 Dekeyzer Emile.' 874.1/112 Dekeyzer Remi 874.1/101

Inventaris van het gemeentearchief van Dentergem / G. Gadeyne, N. Maddens en E. Warlop.

Inventaris van het gemeentearchief van Dentergem / G. Gadeyne, N. Maddens en E. Warlop. BE-A0516_108851_107781_DUT Inventaris van het gemeentearchief van Dentergem / G. Gadeyne, N. Maddens en E. Warlop. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Voorlopige inventaris Archief van Steenhuffel

Voorlopige inventaris Archief van Steenhuffel Voorlopige inventaris Archief van Steenhuffel I. 18e EEUW EN FRANSE PERIODE 1 Stukken uit de 18e eeuw en uit de Franse periode. 18e eeuw 2 Stukken uit de 18e eeuw en uit de Franse periode. 18e eeuw II.

Nadere informatie

Edegem / A Bousse. - In: Inventarissen van hedendaagse archieven van gemeenten, deel I, p

Edegem / A Bousse. - In: Inventarissen van hedendaagse archieven van gemeenten, deel I, p BE-A0511_104535_102555_DUT Edegem / A Bousse. - In: Inventarissen van hedendaagse archieven van gemeenten, deel I, p. 51-54 Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in

Nadere informatie

Gemeenten. Vinkem (hedendaagse periode).

Gemeenten. Vinkem (hedendaagse periode). BE-A0513_101694_100312_DUT Gemeenten. Vinkem (hedendaagse periode). Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written

Nadere informatie

Leffinge / J. Mertens. - In: Inventarissen van gemeentearchieven, deel V, p

Leffinge / J. Mertens. - In: Inventarissen van gemeentearchieven, deel V, p BE-A0513_101654_100268_DUT Leffinge / J. Mertens. - In: Inventarissen van gemeentearchieven, deel V, p. 69-74. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Ramskapelle (Knokke-Heist) / J. De Smet. - In: Inventarissen van gemeentearchieven, deel I, p

Ramskapelle (Knokke-Heist) / J. De Smet. - In: Inventarissen van gemeentearchieven, deel I, p BE-A0513_101300_100184_DUT Ramskapelle (Knokke-Heist) / J. De Smet. - In: Inventarissen van gemeentearchieven, deel I, p. 45-48. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv

Nadere informatie

OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG

OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-2014 - 100 jaar later - deel 4 Roger Poelaert Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-1918: 100 JAAR LATER DEEL

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de gemeente Wuustwezel / G Ceurvels en E Houtman.

Inventaris van het archief van de gemeente Wuustwezel / G Ceurvels en E Houtman. BE-A0511_106243_104170_DUT Inventaris van het archief van de gemeente Wuustwezel 1798-1938 / G Ceurvels en E Houtman. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Kerkfabrieken. Damme / M. Bambust-Declerck.

Kerkfabrieken. Damme / M. Bambust-Declerck. BE-A0513_101025_100022_DUT Kerkfabrieken. Damme / M. Bambust-Declerck. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Wenduine / J. Mertens. - In: Inventarissen van gemeentearchieven, deel II, p

Wenduine / J. Mertens. - In: Inventarissen van gemeentearchieven, deel II, p BE-A0513_101696_100314_DUT Wenduine / J. Mertens. - In: Inventarissen van gemeentearchieven, deel II, p. 52-86. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State

Nadere informatie

Seniorenraad 14/10/2010

Seniorenraad 14/10/2010 Seniorenraad 14/10/2010 1 NEOS Gullegem voorzitter Berteloot Frieda Peperstraat 22 8560 Wevelgem 056/41 51 36 secretaris Van Maercke Christiane Driemasten 56 8560 Wevelgem 056/41 17 40 vertegenwoordiger

Nadere informatie

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg,

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, 1790-1922 Archief Delft 779 Familie De Heij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Persoonskaart van André De Cock ( )

Persoonskaart van André De Cock ( ) Persoonskaart van André De Cock ( 1921-1992) 1 Andre De Cock 2 Angele Baltens André De Cock (afb. 1) is geboren op dinsdag 20 september 1921 in Tielt, zoon van Achilles De Cock en Alice Bruneel. André

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN (vóór 1963 de tuchtkamer der deurwaarders bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen) Tot 31 augustus 2014

Nadere informatie

Komt hij terug? Wanneer komt papa terug? Leeft hij nog? Komt hij terug? WAK 2014 zesde leerjaar Vrije Basisschool Woumen - p.1

Komt hij terug? Wanneer komt papa terug? Leeft hij nog? Komt hij terug? WAK 2014 zesde leerjaar Vrije Basisschool Woumen - p.1 Leeft hij nog? Komt hij terug? Wanneer komt papa terug? zesde leerjaar Vrije Basisschool Woumen - p.1 Gebaseerd op een fragment van het oorlogsgedenkteken van Woumen (een ontwerp van Karel van Lerberghe,

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Inventaris van het gemeentearchief van Zwevegem / G. Gadeyne, N. Maddens en E. Warlop.

Inventaris van het gemeentearchief van Zwevegem / G. Gadeyne, N. Maddens en E. Warlop. BE-A0516_108983_107839_DUT Inventaris van het gemeentearchief van Zwevegem / G. Gadeyne, N. Maddens en E. Warlop. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Depot notaris H. J. Van Caillie te Oostende (1941 ). - In: Inventaris van de notariële minuten berustend op het Rijksarchief te Brugge, p

Depot notaris H. J. Van Caillie te Oostende (1941 ). - In: Inventaris van de notariële minuten berustend op het Rijksarchief te Brugge, p BE-A0513_102848_101897_DUT Depot notaris H. J. Van Caillie te Oostende (1941 ). - In: Inventaris van de notariële minuten berustend op het Rijksarchief te Brugge, p. 54-66. Het Rijksarchief in België Archives

Nadere informatie

Inventaris van gemeentearchief van Eke

Inventaris van gemeentearchief van Eke BE-A0514_107892_106259_DUT Inventaris van gemeentearchief van Eke Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written

Nadere informatie

Afstammelingen van De Vos, Adriaan I

Afstammelingen van De Vos, Adriaan I Afstammelingen van De Vos, Adriaan I 7 generaties I. De Vos, Adriaan I (g. 1669, o. 1747-04-30 - St-Baafs-Vijve) echt. Ottevare, Judoca (g. 1675-01-06 - Wielsbeke, o. 1748-02-03 - St-Baafs-Vijve), h. 1701-02-06

Nadere informatie

BE-A0511_104538_102558_DUT

BE-A0511_104538_102558_DUT BE-A0511_104538_102558_DUT Inventaris van het archief van de gemeente Emblem 1802-1940 / G Ceurvels en E Houtman. Emblem / F Schuermans. - In: Inventarissen van hedendaagse archieven van gemeenten, deel

Nadere informatie

Daniël Bouckaert Gits Raoul Boucquey Rumbeke Arnold D haene Rumbeke Luc De Keyser Rumbeke Alfons De Meester Roeselare Luc Denoo Lichtervelde Guido

Daniël Bouckaert Gits Raoul Boucquey Rumbeke Arnold D haene Rumbeke Luc De Keyser Rumbeke Alfons De Meester Roeselare Luc Denoo Lichtervelde Guido Bestuur en leden Bestuur Raoul Boucquey Arnold D haene Marc Vandoorne Luc Denoo Marc Vandendriessche Paul Verhalle Guido Fossez Fabian Vermeulen voorzitter ondervoorzitter secretaris penningmeester toneelmeester

Nadere informatie

Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805)

Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805) Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805) 1816-1855 Archief Delft 142 Gemeente Abtsregt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

Nadere informatie

!"#$%#&'()*&+, -./*)01//*'..*,23, 2345,#&'()*&+, 6..'7&'/8.9,:;;;,!<9&/*&8=,=>>'?, $188,$ A/,!"#$%/&('&*.'1/,

!#$%#&'()*&+, -./*)01//*'..*,23, 2345,#&'()*&+, 6..'7&'/8.9,:;;;,!<9&/*&8=,=>>'?, $188,$ A/,!#$%/&('&*.'1/, !"#$%#&'()*&+, -./*)01//*'..*,23, 2345,#&'()*&+, 6..'7&'/8.9,:;;;,!>'?, $188,$ A/,!"#$%/&('&*.'1/, ;2B;:B:;;2, , 6..'7&'/8.9,:;;;, 1.1. Raad 1.1.1. Samenstelling: Voorzitter: Leden: Eddie De

Nadere informatie

Gemeenten. Zandvoorde (Oostende).

Gemeenten. Zandvoorde (Oostende). BE-A0513_101704_100322_DUT Gemeenten. Zandvoorde (Oostende). Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written

Nadere informatie

Kerkfabriek van Ramskapelle (Brugge) / L. Danhieux. - In: Inventarissen van archieven van kerkfabrieken, deel II, p

Kerkfabriek van Ramskapelle (Brugge) / L. Danhieux. - In: Inventarissen van archieven van kerkfabrieken, deel II, p BE-A0513_101065_100059_DUT Kerkfabriek van Ramskapelle (Brugge) / L. Danhieux. - In: Inventarissen van archieven van kerkfabrieken, deel II, p. 31-34. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Naam lichting instrument

Naam lichting instrument banjo-orkest Vlaamse studenten alfabetische ledenlijst Naam lichting instrument Baete Milo 1967 hoorn Count of Naam Becue Bernard 1963 technieker lichting Total Beghein Marc n/a logistiek 1958 1 Bekaert

Nadere informatie

Uit het oog maar niet uit het hart

Uit het oog maar niet uit het hart Uit het oog maar niet uit het hart Momenteel zijn er meer dan veertig Hulstenaars die in een rustoord of flatje buiten Hulste verblijven. Al is hun domicilie niet meer bij ons, toch voelen zij nog mee

Nadere informatie

Inventaris van de kerkfabriek en parochie Sint- Baafs-Vijve / E. Warlop.

Inventaris van de kerkfabriek en parochie Sint- Baafs-Vijve / E. Warlop. BE-A0516_108596_107266_DUT Inventaris van de kerkfabriek en parochie Sint- Baafs-Vijve / E. Warlop. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - Kadaster. e4a C1993a. C1994c C2009. sch C2000 C2020

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - Kadaster. e4a C1993a. C1994c C2009. sch C2000 C2020 FOD Financiën Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - Kadaster.be Uittreksel uit het kadastraal percelenplan: HAALTERT 2 AFD/DENDERHOUTEM/ Sectie: C Toestand : 0.0.205 Scal: /2.000 C9,57?

Nadere informatie

KBDB - RFCB Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle Ringenverkoop aan hokken

KBDB - RFCB Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle Ringenverkoop aan hokken Gaasbeeksesteenweg 52-54, Halle Ringenverkoop aan hokken 362 - Gullegemse Duivenmaatschappij (Gullegem) LidNr Naam Straat & nummer Telefoon GSM Qty Ringnummer reeks Datum van 1311-43 Vanneste Roland 48,

Nadere informatie

(aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van 15 januari 2009)

(aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van 15 januari 2009) OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke aankooppremie voor woningen (aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van

Nadere informatie

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd bij besluiten in zitting van 28 maart 2006)

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd bij besluiten in zitting van 28 maart 2006) INGELMUNSTER Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke AANPASSINGSPREMIE voor senioren en personen met een handicap (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd

Nadere informatie

Burcht / M Proost. - In: Inventarissen van hedendaagse archieven van gemeenten, deel I, p

Burcht / M Proost. - In: Inventarissen van hedendaagse archieven van gemeenten, deel I, p BE-A0511_104533_102553_DUT Burcht / M Proost. - In: Inventarissen van hedendaagse archieven van gemeenten, deel I, p. 47-49 Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Het Snijdersplein. Voorwoord

Het Snijdersplein. Voorwoord Het Snijdersplein Voorwoord Ruim 4 jaar ben ik nu bezig om alle gegevens van de kadastrale percelen van de vestingstad s-hertogenbosch, in 1832 aangeduid als de secties G en H, vanaf het begin van het

Nadere informatie

Medailles sportverdienste zilver en goud

Medailles sportverdienste zilver en goud 1 1967 GOUD Dryepondt Gérard Koninklijke Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan 2 1967 GOUD d'hooghe Albert Royal Knokke Football Club 3 1967 GOUD Hoedt Oscar Koninklijke Vlaamse Scherpschutters 4 1967 GOUD

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1178 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar het archief is aanwezig vanaf 1836. Het waterschap maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Vereenigde

Nadere informatie

Plaatsingslijst parochiearchief St. Martinus te Herwen, 1743-1978

Plaatsingslijst parochiearchief St. Martinus te Herwen, 1743-1978 Plaatsingslijst parochiearchief St. Martinus te Herwen, 1743-1978 Doos 363 1. Doopboek, 1770-1812. 2. Doopboek, 1812-1878 en trouwboek, 1812-1878. 3. Leden- en contributieboek van het Genootschap der H.

Nadere informatie

GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG

GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-2014 - 100 jaar later - deel 3 Frans Peetermans Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-1918: 100 JAAR LATER DEEL

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het RK parochie H. Gertrudis te Jabeek, 1756-1964.

Inventaris van de archieven van het RK parochie H. Gertrudis te Jabeek, 1756-1964. Inventaris van de archieven van het RK parochie H. Gertrudis te Jabeek, 1756-1964. INHOUDSOPGAVE 1. Archief van het kerkbestuur en overige beheerders van wereldlijke zaken... 3 1.1. Stukken van algemene

Nadere informatie

Medailles sportverdienste zilver en goud

Medailles sportverdienste zilver en goud Medailles sportverdienste zilver en goud 197 2013 ZILVER Van der Voort Hugo Schutters- en Karabijnvereniging Vossenhul 196 2012 ZILVER Vilein Philippe Wielerclub De Jumpers Knokke 195 2011 ZILVER Vanleenhove

Nadere informatie

Ramskapelle, Belgische Militaire Begraafplaats

Ramskapelle, Belgische Militaire Begraafplaats BMP Vriendenkring van Carabiniers en Carabiniers-Grenadiers West-Vlaanderen Bogaert Marnik Ramskapelle, Belgische Militaire Begraafplaats Periode 1914-1915 19 Begraven Karabiniers op deze begraafplaats

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF PIERRE DE WULF

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF PIERRE DE WULF KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF PIERRE DE WULF P. De Wulf, 2 Genealogisch onderzoek 1 Nicolaas de Wulf en zijn voorouders 1. (Kopieën van) acten van de voorouders van

Nadere informatie

DEINZE: Archiefbestand Familiekunde Deinze

DEINZE: Archiefbestand Familiekunde Deinze DEINZE: Archiefbestand Familiekunde Deinze Microfilm DEINZE (Onze-Lieve-Vrouweparochie): 48, 50, 51, 52, 53 en 54. Microfilm DEINZE (Sint-Martinus): 48, 50, 51 en 52. BR1.1 BR 1.2 BR 1.3 BR 1.4 BR 1.5

Nadere informatie

Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet

Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet 1607-1965 2 Inleiding Het ontstaan van het armbestuur van Poortvliet zal vermoedelijk in de Middeleeuwen gezocht moeten worden. Er zal toen sprake zijn

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2015

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2015 DEFINITIEVE UITSLAG . ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------- CLICQUE Gino Wevelgem 2 de prijs Fond Jaarlingen 3028.152/14

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Aerts François - Van Looy Louis - Jordens Lydia

Aerts François - Van Looy Louis - Jordens Lydia A REEKS 55+ 1 Wijnegem 1 : Goris Leo - Van Dijck Gerard - Vera Panchana Dicky Jacinto Tel.0477.605 672 2 Sodipa 1 : Possemiers Albert - Van Der Schueren Monique - Frederickx Josette Tel.0475.989.400 3

Nadere informatie

Asduiven Kleine Hafo 2012 Oude Obrafo Coëf. Jaarse Obrafo Coëf. 1 BUVENS ROGER ,43 1 SPILSTEYNS - VANDENHOVE ,89 2 STOCKX

Asduiven Kleine Hafo 2012 Oude Obrafo Coëf. Jaarse Obrafo Coëf. 1 BUVENS ROGER ,43 1 SPILSTEYNS - VANDENHOVE ,89 2 STOCKX Asduiven Kleine Hafo 2012 Oude Obrafo Coëf. Jaarse Obrafo Coëf. 1 BUVENS ROGER 105092002 5 3,43 1 SPILSTEYNS - VANDENHOVE 112113468 5 3,89 2 STOCKX GEBROEDERS 92067160 5 5,60 2 MASSART VICTOR 112061046

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

Stamreeks van Florent VERMAERCKE

Stamreeks van Florent VERMAERCKE Stamreeks van Florent VERMAERCKE Hieronder volgt de stamreeks van Florent Vermaercke. Die bestaat uit de voorouders en nakomelingen in de rechte mannelijke lijn, de lijn van de naamdragers of naamdoorgevers.

Nadere informatie

Inventaris van gemeentearchief van Bassevelde, 1966 / J. Vermaut

Inventaris van gemeentearchief van Bassevelde, 1966 / J. Vermaut BE-A0514_107817_106008_DUT Inventaris van gemeentearchief van Bassevelde, 1966 / J. Vermaut Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium

Nadere informatie

Asduif Nieuw Verbond Oude duiven 1 VAN AERSCHOT JULES ,83 2 STOUTEN FLORENT ,86 3 STOUTEN FLORENT ,69 4

Asduif Nieuw Verbond Oude duiven 1 VAN AERSCHOT JULES ,83 2 STOUTEN FLORENT ,86 3 STOUTEN FLORENT ,69 4 Asduif Nieuw Verbond Oude duiven 1 VAN AERSCHOT JULES 102025437 17 183,83 2 STOUTEN FLORENT 82055760 17 207,86 3 STOUTEN FLORENT 92071059 17 255,69 4 LENS RUDI 102118938 16 228,95 5 SCHEPERS MAURITS 102026386

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het

Inventaris van het archief van het T00416 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Everdingen, 1628-1811 z. n. z. j. Inleiding De omvang van het archief bedraagt 1 m 1 Aanwijzingen voor de gebruiker Stukken uit dit archief kunnen

Nadere informatie

Meisjes eendjes Jongens eendjes 01/11/12

Meisjes eendjes Jongens eendjes 01/11/12 Meisjes eendjes Jongens eendjes 01/11/12 50m Verkyndere Camille 9.30 Halluin 14/07/08 50m Mahieu Thomas 10.70 Halluin 14/07/08 60m Verkyndere Camille 10.65 Blankenberge 09/08/08 60m Lenoir Bjorn 10.00

Nadere informatie

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5 Aanbesteding kerkgebouw 1911 Ds 1.1 Afleesboek 1847 t/m 1851 Ds 8.1 Akte van benoemingen Ds 11.1 Armenbestuur Valkenburg 1882 t/m 1921 Ds 17.1 Armenboek voor de beide CATWIJKEN 1818 t/m 1852 Ds 15.5 Begrotingen

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Hieronder treft u de werkwijze aan inzake inzending en declareren bij het Ministerie

Hieronder treft u de werkwijze aan inzake inzending en declareren bij het Ministerie IN 141.01500 U A L I T Y A S S U R A N C Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veere T.a.v. Dhr. CM. Filius Postbus 1000 4357T Domburg GMNT VR 07 02 Beesd, 06 maart 2014 Kenmerk: 2014-1003079_01 Betreft:

Nadere informatie

Debeerst Henricus Franciscus en kinderen

Debeerst Henricus Franciscus en kinderen Debeerst Henricus Franciscus en kinderen 11132 5 Debeerst Henricus Franciscus ^ Adinkerke º Adinkerke, 28 aug 1893 Koksijde - Oostduinkerke, 09 jun 1984 x Adinkerke, 10 nov 1920 Cuveele Maria Thérésia

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970 Uit: Kerkelijke archieven : deel 7 Kerkelijke archieven van

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

INVENTARIS ARCHIEF NMVB

INVENTARIS ARCHIEF NMVB INVENTARIS ARCHIEF NMVB I. WEST-VLAANDEREN ALGEMEEN 1. ONDERZOEK VOOR DE AANLEG VAN NIEUWE LIJNEN EN UITBREIDINGEN 1. 300/1 Dossier inzake het onderzoek voor de aanleg van het baanvak Knokke (Zoute) en

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid. Directie-generaal Oorlogsslachtoffers

FOD Sociale Zekerheid. Directie-generaal Oorlogsslachtoffers FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Oorlogsslachtoffers 1944-2014 > repatriëring van displaced persons (DP s) > directe hulp > vergoeding Leuven, herfst 1914 Wet 10/6/1919 Art. 2 invaliditeit 100%

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS Bron : Kadaster digileggersysteem Art. nr naam voornamen beroep woonplaats perceelnrs 448 wed.spierings Hendrik (1832) St.Michielsg.

Nadere informatie

Geraadpleegde bronnen bij genealogische opzoekingen # nr # Type Titel Auteur / Bron Uitgever Editie

Geraadpleegde bronnen bij genealogische opzoekingen # nr # Type Titel Auteur / Bron Uitgever Editie 9000 Kiezerslijst Kiezerslijst der Gemeente Willebroek (1 mei 1906-30 april 1907) Deze kiezerslijst is opgesteld volgens het sinds 193 geldende algemeen meervoudig kiesstelsel: iedere man van minstens

Nadere informatie

03/11/14. Kapitein Visser. Werkloosheid? Avontuur

03/11/14. Kapitein Visser. Werkloosheid? Avontuur 031114 De ciale, economische en culturele gevolgen van de betrokkenheid van Schimonnikogs bij de mod Nedlandse walvisvaart Het was een mooie tijd en het is als je als een kind op een eiland geboren bent

Nadere informatie

nummer Stamboeknr GebDat WG FOKKER EIGENAAR VADER MOEDER Bleu Du Maine

nummer Stamboeknr GebDat WG FOKKER EIGENAAR VADER MOEDER Bleu Du Maine Bleu Du Maine 1 1,5 8127-6694 19-feb-10 4 Huet Pascal Huet Pascal FR390235 70574 BE 1 81025448 2 1,7 4886-0174 09-mrt-10 1 Kurt Selleslagh Pierre D'haens 08090023 060043 4886-0012 3 1,4 8127-6692 18-feb-10

Nadere informatie

Grote Markt Antwerpen

Grote Markt Antwerpen 2 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03 338 22 70 3 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03 338 22 70 4 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03

Nadere informatie

Oostkamp. Kanton. Jaren IV-VIII van de Franse republiek / L. Van Werveke. - In: Rijksarchief Brugge. Inventarissen van gemeentearchieven, deel I.

Oostkamp. Kanton. Jaren IV-VIII van de Franse republiek / L. Van Werveke. - In: Rijksarchief Brugge. Inventarissen van gemeentearchieven, deel I. BE-A0513_102662_101046_DUT Oostkamp. Kanton. Jaren IV-VIII van de Franse republiek / L. Van Werveke. - In: Rijksarchief Brugge. Inventarissen van gemeentearchieven, deel I. Het Rijksarchief in België Archives

Nadere informatie

Nadere Toegang op de inv.nrs 112-157. Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede

Nadere Toegang op de inv.nrs 112-157. Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede NT0003-4_112-157 Nadere Toegang op de inv.nrs 112-157 uit het archief van het Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede 1852-1970 (3-4) z.n., z.j. Inleiding Het betreft hier een index op de bouwvergunningen van

Nadere informatie

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS OPZOEKINGEN IN DE REGISTERS VAN DE BURGER- LIJKE STAND

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS OPZOEKINGEN IN DE REGISTERS VAN DE BURGER- LIJKE STAND ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS OPZOEKINGEN IN DE REGISTERS VAN DE BURGER- LIJKE STAND In de voorgaande rubriek toonden we uitgaande van enkele concrete voorbeelden hoe we opzoekingen in de Burgerlijke Stand

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het klooster Luithagen of Sint-Annadal te Antwerpen

Inventaris van het archief van het klooster Luithagen of Sint-Annadal te Antwerpen BE-A0511_106763_104767_DUT Inventaris van het archief van het klooster Luithagen of Sint-Annadal te Antwerpen Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente T000381 Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Houten, 1685-2006 W.B. Heins 1994 Aanvulling door: M.A. van der Eerden-Vonk, 2013 1 INLEIDING Nog te schrijven na completering van

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba Dellaert geboren, als 1e kind. Tak Johanna. Huwelijk: op 1-5-1862

Nadere informatie

D i g i t a a l. 43ste jaargang, nr. 2 april 2015. Wij genieten de steun van:

D i g i t a a l. 43ste jaargang, nr. 2 april 2015. Wij genieten de steun van: 43ste jaargang, nr. 2 april 2015 D i g i t a a l Wij genieten de steun van: Familiekunde Vlaanderen vzw Vlaamse Overheid stad Kortrijk - stad Roeselare......................................................

Nadere informatie

Ereprijzen Guldensporenvlucht 2010 Jonge Duiven. Ereprijs Geschonken door aan Winnaar

Ereprijzen Guldensporenvlucht 2010 Jonge Duiven. Ereprijs Geschonken door aan Winnaar Ereprijzen Guldensporenvlucht 2010 Jonge Duiven Ereprijs Geschonken door aan Winnaar Gulden Spoor Mr Danny Van Bael, Anderlecht 1e prijs hoofdvlucht Yves Beulque, Anzegem Schaal Stad Brugge 1e prijs hoofdvlucht

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

ROESELARE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

ROESELARE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG ROESELARE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Kort voor de oorlog RO_03 Zo zag de Grote Markt er uit, kort voor de oorlog. - Wat zie je links vooraan in beeld? *Tip: als je de foto van de website haalt, dan

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden van en te ELSENE Mevrouwen, Mijne Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te nemen

Nadere informatie

Monumentenlijst Drechterland Bijgewerkt: 15 maart 2016

Monumentenlijst Drechterland Bijgewerkt: 15 maart 2016 Monumentenlijst Drechterland Bijgewerkt: 15 maart 2016 Rijksmonumenten 1 Binnenwijzend 54 1617 KW Westwoud kerk 14059 2 Binnenwijzend 78 1617 KX Westwoud stolpboerderij 14060 3 De Buurt 1 1606 AC Venhuizen

Nadere informatie