Orthoclone OKT 3 oplossing voor injectie 1 mg/ml

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Orthoclone OKT 3 oplossing voor injectie 1 mg/ml"

Transcriptie

1 J-C 2005 Ned. Informatie voor de patiënt Het is belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Orthoclone OKT3 al eerder toegediend heeft gekregen. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts of apotheker om uitleg als iets niet duidelijk is. Orthoclone OKT 3 oplossing voor injectie 1 mg/ml Dit geneesmiddel wordt in de handel gebracht door: WAT IS ORTHOCLONE OKT3? Orthoclone OKT3 bevat muromonab-cd3 (1 mg per ml). Muromonab zorgt voor de werking van Orthoclone OKT3. Dat is de naam van de zogenaamde muizen-monoklonale antilichamen die de afstoting van getransplanteerde organen (nier, lever of hart) voorkomen. Orthoclone OKT3 is een heldere, kleurloze oplossing, die per injectie wordt toegediend. Verder bevat de vloeistof hulpstoffen: polysorbaat 80, natriumdiwaterstoffosfaat (E 339), dinatriumwaterstoffosfaat (E 339), natriumchloride en water. Orthoclone OKT3 zit in een ampul met 5 ml injecievloeistof. De ampullen zijn per stuk verpakt in een doos. Orthoclone OKT3 oplossing voor injectie 1 mg/ml is in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG op naam van Janssen-Cilag B.V., Postbus 90240, 5000 LT Tilburg. WAARVOOR WORDT ORTHOCLONE OKT3 GEBRUIKT? Orthoclone OKT3 wordt gebruikt om te voorkomen dat een orgaan (nier, lever of hart) dat net getransplanteerd is, door het lichaam wordt afgestoten, als behandeling met ontstekingsremmende hormonen (steroïden) niet voldoende helpt. WANNEER MAG ORTHOCLONE OKT3 NIET WORDEN TOEGEDIEND? Orthoclone OKT3 mag niet worden toegediend: als u weet dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van Orthoclone OKT3 (welke dit zijn, vindt u onder: Wat is Orthoclone OKT3? ) of voor andere stoffen die afkomstig zijn van muizen of ratten; als uw longen vocht bevatten of als uw gewicht in de week voorafgaand aan de Orthoclone OKT3- behandeling meer dan 3% is toegenomen; als u een verhoogde bloeddruk heeft die nog niet tot het gewenste niveau is teruggebracht; als u aanvallen van spiertrekkingen heeft of heeft gehad of wanneer u aanleg hiervoor heeft (bijvoorbeeld epilepsie); als u (mogelijk) in verwachting bent of borstvoeding geeft; als u een antimuis-antilichaamtiter (HAMA) heeft van 1:1000 of meer (vraag hierover zo nodig uitleg aan uw arts). WELKE SPECIALE VOORZORGEN MOET U NEMEN? Zwangerschap Er is nog niets over bekend of Orthoclone OKT3 bij zwangerschap schadelijk is. Er is geen dieronderzoek gedaan naar een mogelijke schadelijke invloed van Orthoclone OKT3 op de voortplanting. Bent u

2 (misschien) in verwachting? Dan mag u Orthoclone OKT3 niet toegediend krijgen, behalve wanneer uw arts van de zwangerschap op de hoogte is en in overleg met u anders beslist. Borstvoeding Het is niet bekend of Orthoclone OKT3 in de moedermelk terechtkomt. Daarom mag u Orthoclone OKT3 niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Extra controle - Er wordt met name de eerste 48 uur na toediening van Orthoclone OKT3 zeer nauwlettend op u gelet vanwege het mogelijk optreden van ernstige bijwerkingen. - Bij de eerste paar toedieningen komt bij veel patiënten het zogenaamde cytokinine-re lease-syndroom (CRS) voor. Dit uit zich, 30 tot 60 minuten na toediening van Orthoclone OKT3, in stijfheid, griepachtige verschijnselen (bijvoorbeeld hoge koorts, koude rillingen, hoofdpijn, trillen, misselijkheid/braken, diarree, buikpijn, spier- en gewrichtspijn, een gevoel van zwakte, soms huiduitslag, hart-, long- of nierklachten). Deze reactie vermindert in de loop van de behandeling. De reactie is vaak heftiger bij patiënten die lijden aan ernstige aandoeningen aan longen of hart en bloedvaten. Als u hieraan lijdt, zal uw arts extra maatregelen treffen. - Aangezien Orthoclone OKT3 vaak in combinatie wordt gebruikt met andere middelen die het immuunsysteem onderdrukken is er een verhoogde kans op (ernstige) infecties, lymfklier- en huidkanker en trombose. Uw arts zal hier alert op zijn. - Voor, tijdens en na de behandeling met Orthoclone OKT3 zult u enkele onderzoeken ondergaan. Kinderen Er is zeer weinig ervaring bij kinderen. Deelname aan het verkeer, bedienen van machines en dergelijke Er zijn geen gegevens bekend over de effecten van Orthoclone OKT3 op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen. Extra informatie over bepaalde bestanddelen Orthoclone OKT3 bevat minder dan 1 mmol (23 mg) natrium per ampul, d.w.z. in wezen 'natriumvrij'. ANDERE GENEESMIDDELEN EN ORTHOCLONE OKT3 Stel uw arts of apotheker altijd op de hoogte wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt of binnenkort gaat gebruiken. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt, en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (bijvoorbeeld van de dosering). Informeer uw arts in elk geval als u naast Orthoclone OKT3 ook een of meer van de volgende geneesmiddelen gebruikt. geneesmiddelen die azathioprine bevatten (gebruikt om afstotingsreacties te onderdrukken, maar ook bij ernstige autoimmuunziekten zoals reuma en systemische lupus erythematodes (dat is een ziekte die de huid, gewrichten, nieren en het hart aantast); geneesmiddelen die corticosteroïden bevatten (gebruikt om afstotingsreacties en andere afweerreacties te onderdrukken); geneesmiddelen die ciclosporine bevatten (gebruikt om afstotingsreacties te onderdrukken, maar ook bij ernstige reuma, psoriasis en nefrotisch syndroom (dat is een ernstige nierziekte); geneesmiddelen die indomethacine bevatten (gebruikt bij ernstige reuma en jicht). DOSERING VAN ORTHOCLONE OKT3 De aanbevolen dosering voor de behandeling van een acute afstotingsreactie na nier-, lever- of harttransplantatie is 5 mg muromonab-cd3 (1 ampul Orthoclone OKT3) per dag. De behandeling duurt dagen. HOE MOET ORTHOCLONE OKT3 WORDEN GEBRUIKT? Belangrijk: Orthoclone OKT3 mag alleen worden toegediend door artsen die ervaring hebben met geneesmiddelen zoals Orthoclone OKT3 en met de behandeling van transplantatiepatiënten. Orthoclone OKT3 wordt gebruiksklaar gemaakt door de oplossing in een spuit op te zuigen via een filter. Het filter wordt dan verwijderd en er wordt een nieuwe naald aangebracht. Daarna wordt de oplossing ingespoten in een ader. In sommige gevallen krijgt u 1 tot 4 uur voordat u de eerste dosis Orthoclone OKT3-oplossing krijgt ingespoten een injectie (met methylprednisolonnatriumsuccinaat). Dit is om

3 bijwerkingen, die vooral optreden na de eerste toediening, tegen te gaan. Soms krijgt u tegen bijwerkingen ook paracetamol of middelen tegen overgevoeligheidsreacties. Omdat er nauwelijks ervaring is met de toediening van Orthoclone OKT3 aan kinderen, kan er geen specifieke dosering worden geadviseerd. WAT MOET U DOEN IN GEVAL VAN OVERDOSERING? Symptomen van overdosering zijn: sterk verhoogde lichaamstemperatuur, ernstige rillingen, spierpijn, braken, diarree, vocht vasthouden, een verminderde urine-afscheiding, vocht in de longen, een vertraagde hartslag en in sommige gevallen bloedarmoede, al of niet in combinatie met een slechte nierfunctie. Waarschuw onmiddellijk een arts als u last krijgt van een van deze verschijnselen. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Een geneesmiddel heeft naast het beoogde effect soms ook ongewenste effecten: de zogenaamde bijwerkingen. Van Orthoclone OKT3 zijn de volgende bijwerkingen bekend. De volgende bijwerkingen komen zeer vaak voor (bij meer dan 1 op de 10 patiënten): - algemeen: koorts, hoofdpijn, beven, vochtophoping; raadpleeg onmiddellijk uw arts als u koorts krijgt en zorg ervoor dat u extra veel drinkt; - maag en darmen: diarree, misselijkheid en braken; - hart en bloedvaten: hoge of lage bloeddruk, snelle hartslag; - luchtwegen: kortademigheid; - huid: uitslag. De volgende bijwerkingen komen vaak voor (bij 1 op de 10 tot 1 op de 100 patiënten): - infecties: stijve nek, wijzend op hersenvliesontsteking; - bloed en lymfestelsel: te weinig witte of rode bloedcellen of bloedplaatjes, te veel witte bloedcellen; - spijsvertering: gebrek aan eetlust; - psychisch: verwardheid na de operatie, nervositeit, neerslachtigheid; - zenuwstelsel: duizeligheid, slaapzucht (lethargie), slaperigheid, stuipen; - hart en bloedvaten: trage of verstoorde hartslag, vaatvernauwing; - luchtwegen: vreemd geluid in de borst, geforceerde ademhaling (hyperventilatie), fluitende of stokkende ademhaling, vocht in de longen, zuurstoftekort; - maag en darmen: pijn; - huid: overmatige transpiratie, jeuk, verwijde bloedvaten, uitslag met roodheid; - botten en spieren: gewrichtspijn; - urineweg en nieren: nierstoornis; - algemeen: koorts, koude rillingen, vochtophoping. De volgende bijwerkingen komen soms voor (bij 1 op de 100 tot 1 op de 1000 patiënten): - infecties: longontsteking; - bloed en lymfestelsel: lymfklierkanker, tekort aan lymfecellen, stollingsstoornis; - psychisch: waarnemingen van dingen die er niet zijn, stemmingswisselingen, paranoia, ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose); - zenuwstelsel: coma, hersenaandoening, vallende ziekte (epilepsie), verlaagde spierspanning; - ogen: overgevoeligheid voor licht, ontsteking van het bindvlies (het buitenste oogvlies); - oren en evenwicht: oorsuizen, slecht horen; - hart en bloedvaten: hartstilstand, hartfalen, pijn op de borst, hartinfarct; - luchtwegen: ademstilstand, lokale acute ontsteking van longweefsel; - maag en darmen: bloedingen (bloed in ontlasting of zwarte ontlasting); - lever en gal: leverontsteking; - botten en spieren: spierpijn; - urineweg en nieren: weinig of geen urineproductie; - algemeen: zwakte, pijn op de borst, vermoeidheid, niet lekker voelen, pijnlijke romp; - (bloed)onderzoek: verhoogde waarden van bepaalde enzymen (aspartaat-aminotransferase en alanineaminotransferase).

4 Orthoclone OKT3 is een zeer krachtig geneesmiddel tegen afstotingsreacties. Daardoor kan het bacteriën en virussen activeren die nog aanwezig zijn in het lichaam, of die met de getransplanteerde organen, de wond, de infusen, katheter en dergelijke het lichaam binnenkomen. Omdat het afweersysteem van het lichaam met verschillende geneesmiddelen wordt onderdrukt, hebben transplantatiepatiënten een grotere kans op kanker, met name op lymfklier- en huidkanker. Dit risico wordt vergroot wanneer Orthoclone OKT3 wordt toegevoegd aan andere geneesmiddelen tegen afstotingsreacties. Ook is het mogelijk dat de toediening van Orthoclone OKT3 een ernstige allergische reactie veroorzaakt. De verschijnselen hiervan zijn: gewrichtspijn, kortademigheid en/of lage bloeddruk. Als dit optreedt, moet de toediening onmiddellijk gestaakt worden en moeten deze verschijnselen worden behandeld. Andere meldingen zijn: - infecties: ontstekingen van het centraal zenuwstelsel en van het middenoor; - goedaardige/kwaadaardige gezwellen: kwaadaardige gezwellen van het centraal zenuwstelsel; - bloed en lymfestelsel: verschillende vormen van bloedarmoede en andere afwijkingen van het bloed; - spijsvertering: gebrek aan eetlust (anorexie); - zenuwstelsel: langdurige of aanhoudende epileptische aanvallen, hersenontsteking, duizeligheid, spraakstoornissen (afasie), gedeeltelijke verlamming, verminderd bewustzijn, (kleine/voorbijgaande) beroerte (CVA of TIA), bloedingen binnen de schedel, vocht in de hersenen, verlamming van een van de oogzenuwen; - ogen: wazig zien, dubbelzien, vocht in een bepaald deel van de oogzenuw, ontsteking van het bindvlies (het buitenste oogvlies); - oren en evenwicht: oorsuizen, draaiduizeligheid; - hart en bloedvaten: trage hartslag, hartfunctiestoornissen, blozen/opvliegers, overmatige transpiratie; - luchtwegen: vreemd geluid in de borst, geforceerde ademhaling (hyperventilatie), lokale acute ontsteking van longweefsel (door bacteriën of virussen); - maag en darmen: darmverstopping, maag-darmbloedingen (bloed in ontlasting of zwarte ontlasting); - lever en gal: vergroting van de lever of de milt, leverontsteking, meestal met een virusinfectie of vergrote lymfeklieren; - huid: ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), roodheid, opvliegers, overmatige transpiratie; - botten en spieren: gewrichtspijn, spierpijn, stijfheid; - algemeen: vermoeidheid; - urineweg en nieren: weinig of geen urineproductie, toename van stikstof in de urine, (tijdelijke) slechte werking van de nieren; - onderzoek: afwijkende urine. Neem contact op met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel het uw arts ook als er bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter. HOE MOET ORTHOCLONE OKT3 WORDEN BEWAARD? De juiste bewaarwijze is: in de originele verpakking; samen met deze gebruiksaanwijzing; tussen 2 C en 8 C (niet invriezen); buiten het bereik en zicht van kinderen. HOE LANG IS ORTHOCLONE OKT3 HOUDBAAR? Een onaangebroken ampul Orthoclone OKT3 is houdbaar tot de datum op de verpakking (mits op de juiste manier bewaard). Voorbeeld: niet te gebruiken na of EXP.: betekent dat u Orthoclone OKT3 na juni 2008 niet meer mag gebruiken. Een geopende ampul moet onmiddellijk worden gebruikt en het ongebruikte deel moet als chemisch afval worden behandeld.

5 Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld in oktober Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten... Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt. Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat. Wat houdt een juist gebruik in? Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen. Gebruik het alleen in de voorgeschreven hoeveelheid. Gebruik het niet langer dan is aangegeven. Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik en zicht van kinderen. Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen. Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen. Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer; die is meestal te vochtig. Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of naar een inzamelpunt voor klein chemisch afval: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu. Wilt u meer weten over Orthoclone OKT3 of over afstotingsreacties? Vragen over Orthoclone OKT3 of over afstotingsreacties kunt u het beste stellen aan uw arts of apotheker. okt3b/wha/

In het register ingeschreven onder Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 mg/ml, oplossing voor injectie

In het register ingeschreven onder Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 mg/ml, oplossing voor injectie Informatie voor de patiënt Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Haldol decanoas al eerder toegediend heeft gekregen. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg Baclofen Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind dit geneesmiddel

Nadere informatie

RVG 26865. Version 2015_06 Page 1 of 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ACETYLSALICYLZUUR APOTEX CARDIO 80 MG Acetylsalicylzuur

RVG 26865. Version 2015_06 Page 1 of 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ACETYLSALICYLZUUR APOTEX CARDIO 80 MG Acetylsalicylzuur Version 2015_06 Page 1 of 6 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ACETYLSALICYLZUUR APOTEX CARDIO 80 MG Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acetylsalicylzuur Cardio Aurobindo 80 mg, dispergeerbare tabletten. acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acetylsalicylzuur Cardio Aurobindo 80 mg, dispergeerbare tabletten. acetylsalicylzuur 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1502 Pag. 1 van 7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Acetylsalicylzuur Cardio Aurobindo 80 mg, dispergeerbare tabletten acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg, dispergeerbare tabletten m1-3-1 PIL Page 1 of 6

Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg, dispergeerbare tabletten m1-3-1 PIL Page 1 of 6 m1-3-1 PIL Page 1 of 6 Uw arts heeft u Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg voorgeschreven. Dit is een middel dat de samenklontering van bloedplaatjes remt. In deze bijsluitertekst vindt u informatie over

Nadere informatie

BIJSLUITER INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Minrin Melt 240 µg, lyophilisaat voor oraal gebruik. Desmopressine-acetaat

BIJSLUITER INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Minrin Melt 240 µg, lyophilisaat voor oraal gebruik. Desmopressine-acetaat BIJSLUITER INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Blz. 1 van 5 Minrin Melt 60 µg, lyophilisaat voor oraal gebruik Minrin Melt 120 µg, lyophilisaat voor oraal gebruik Minrin Melt 240 µg, lyophilisaat voor oraal gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Cisordinol-Acutard 50 mg/ml Zuclopentixol (als acetaat)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Cisordinol-Acutard 50 mg/ml Zuclopentixol (als acetaat) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Cisordinol-Acutard 50 mg/ml Zuclopentixol (als acetaat) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Neotigason 10, capsules 10 mg Neotigason 25, capsules 25 mg. Acitretine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Neotigason 10, capsules 10 mg Neotigason 25, capsules 25 mg. Acitretine 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1401 Pag. 1 van 9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Neotigason 10, capsules 10 mg Neotigason 25, capsules 25 mg Acitretine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. IntronA 18 miljoen IE oplossing voor injectie in multi-dosis pen interferon-alfa-2b

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. IntronA 18 miljoen IE oplossing voor injectie in multi-dosis pen interferon-alfa-2b Bijsluiter: informatie voor de gebruiker IntronA 18 miljoen IE oplossing voor injectie in multi-dosis pen interferon-alfa-2b Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Serdolect 4 mg, 12 mg, 16 mg en 20 mg filmomhulde tabletten Sertindol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Serdolect 4 mg, 12 mg, 16 mg en 20 mg filmomhulde tabletten Sertindol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 4 mg, 12 mg, 16 mg en 20 mg filmomhulde tabletten Sertindol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

TriNovum tabletten norethisteron/ethinylestradiol

TriNovum tabletten norethisteron/ethinylestradiol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER TriNovum tabletten norethisteron/ethinylestradiol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? Sirdalud 2 mg en 4 mg tablet (tizanidine) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem

Nadere informatie

BIJSLUITER. DEXAMFETAMINESULFAAT 1 mg en 5 mg tablet

BIJSLUITER. DEXAMFETAMINESULFAAT 1 mg en 5 mg tablet BIJSLUITER DEXAMFETAMINESULFAAT 1 mg en 5 mg tablet Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

1. WAT IS ADVIL OVAAL 400 EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAT IS ADVIL OVAAL 400 EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Advil Ovaal 400, filmomhulde tabletten 400 mg Bevat ibuprofen Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. ABILIFY 30 mg tabletten aripiprazol

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. ABILIFY 30 mg tabletten aripiprazol Bijsluiter: informatie voor de gebruiker ABILIFY 30 mg tabletten aripiprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Concerta 18 mg, tabletten met verlengde afgifte Concerta 36 mg, tabletten met verlengde afgifte Concerta 54 mg, tabletten met verlengde afgifte methylfenidaathydrochloride

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Mono-Cedocard Retard 25, capsules met gereguleerde afgifte 25 mg Mono-Cedocard Retard 50, capsules met gereguleerde afgifte 50 mg Mono-Cedocard Retard 100, capsules

Nadere informatie

Cinnarizine 25 PCH, tabletten 25 mg Cinnarizine

Cinnarizine 25 PCH, tabletten 25 mg Cinnarizine 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER Cinnarizine 25 PCH, 25 mg Cinnarizine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Concerta 27 mg tabletten met verlengde afgifte. methylfenidaathydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Concerta 27 mg tabletten met verlengde afgifte. methylfenidaathydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Concerta 27 mg tabletten met verlengde afgifte methylfenidaathydrochloride De naam van dit geneesmiddel is Concerta, het bevat het werkzaam bestanddeel methylfenidaathydrochloride.

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. OxyNorm drank 5 mg/5 ml OxyNorm drank 10 mg/ml. Oxycodonhydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. OxyNorm drank 5 mg/5 ml OxyNorm drank 10 mg/ml. Oxycodonhydrochloride Bijsluiter: informatie voor de patiënt OxyNorm drank 5 mg/5 ml OxyNorm drank 10 mg/ml Oxycodonhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Cinnarizine Actavis 25 mg, tabletten. cinnarizine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Cinnarizine Actavis 25 mg, tabletten. cinnarizine 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1207 Pag. 1 van 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Cinnarizine Actavis 25 mg, tabletten cinnarizine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

1. Wat is Paroxetine en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Paroxetine en waarvoor wordt dit middel gebruikt? and Package Leaflet page 1/16 1.3.1 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Paroxetine 20 mg, filmomhulde tabletten Werkzame stoffen: paroxetine (als mesilaat) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

OMEPRAZOL RATIOPHARM 10 MG OMEPRAZOL RATIOPHARM 20 MG OMEPRAZOL RATIOPHARM 40 MG maagsapresistente capsules

OMEPRAZOL RATIOPHARM 10 MG OMEPRAZOL RATIOPHARM 20 MG OMEPRAZOL RATIOPHARM 40 MG maagsapresistente capsules 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Omeprazol ratiopharm 10 mg, Omeprazol ratiopharm 20 mg, Omeprazol ratiopharm 40 mg, omeprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

Carvedilol Sandoz 3,125/6,25/12,5/25/50 mg D1201.R/D1315.R 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CARVEDILOL SANDOZ GEBRUIKT.

Carvedilol Sandoz 3,125/6,25/12,5/25/50 mg D1201.R/D1315.R 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CARVEDILOL SANDOZ GEBRUIKT. Carvedilol Sandoz 3,125/6,25/12,5/25/50 mg Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Microgynon 20, 100 microgram/20 microgram omhulde tabletten levonorgestrel en ethinylestradiol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Microgynon 20, 100 microgram/20 microgram omhulde tabletten levonorgestrel en ethinylestradiol Bijsluiter Microgynon 20 1 van 16 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Microgynon 20, 100 microgram/20 microgram omhulde tabletten levonorgestrel en ethinylestradiol Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

1. WAT IS MICROGYNON 30 EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

1. WAT IS MICROGYNON 30 EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT Bijsluiter Microgynon 30 1 van 11 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER Microgynon 30, 0,15 mg/0,03 mg omhulde tabletten levonorgestrel / ethinylestradiol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide Bijsluiter: informatie voor de gebruiker MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

Flufenazinedecanoaat

Flufenazinedecanoaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Anatensol Decanoaat 25 mg/ml oplossing voor injectie Anatensol Decanoaat 100 mg/ml concentraat voor oplossing voor injectie Flufenazinedecanoaat Lees goed de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER. Microgynon 30, 0,15 mg/0,03 mg omhulde tabletten. levonorgestrel / ethinylestradiol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER. Microgynon 30, 0,15 mg/0,03 mg omhulde tabletten. levonorgestrel / ethinylestradiol Bijsluiter Microgynon 30 1 van 14 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER Microgynon 30, 0,15 mg/0,03 mg omhulde tabletten levonorgestrel / ethinylestradiol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie