Delta Lloyd Zorgverzekering met ZorgGarant Aanvullende Zorgverzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering met Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Delta Lloyd Zorgverzekering met ZorgGarant Aanvullende Zorgverzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering met Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen"

Transcriptie

1 Delta Lloyd Zorgverzekering met ZorgGarant Aanvullende Verzekeringen Veranderingen en informatie Per 1 januari 2009 Delta Lloyd Zorgverzekering met Delta Lloyd Aanvullende Veranderingen en informatie

2 Delta Lloyd Zorgverzekering met Delta Lloyd Aanvullende Veranderingen en informatie 1. Delta Lloyd : de helpende hand in 2009 Vandaag hebt u de informatie over uw nieuwe zorgverzekering voor 2009 ontvangen. Ook het komende verzekeringsjaar kunt u bij Delta Lloyd blijven rekenen op kwalitatief goede en snelle zorg. Bovendien biedt Delta Lloyd u ook dit jaar de helpende hand waar u dat nodig hebt. Daarom hebben wij voor u dit informatieblad gemaakt, met daarin een toelichting op de wijzigingen per 1 januari Meer informatie In dit informatieblad staan alle belangrijke wijzigingen vermeld. Ook is er een compleet overzicht van de vergoedingen opgenomen. Wilt u nog meer weten over de Delta Lloyd, over de exacte inhoud van uw polis of over de Gezondheidsservices? Surf dan naar en klik op de homepage op Gezondheid. Daar vindt u onder andere: alle informatie over vergoedingen en polisvoorwaarden; een programma om premies te berekenen; mogelijkheid tot het aanvragen van een wijzigingsformulier of een Europese Zorgpas; hulp bij het vinden van een zorgverlener bij u in de buurt; een overzicht van vaak gestelde vragen. U zult zien dat u bij Delta Lloyd nog steeds kunt rekenen op een uitstekende dekking voor een scherpe premie. Hebt u geen internet of wilt u gewoon een medewerker spreken? Dan zijn wij u natuurlijk ook graag van dienst. U kunt ons bereiken via (070) Veranderingen in de basisverzekering van Delta Lloyd Voorafgaande toestemming Voor een aantal behandelingen toetsten wij altijd achteraf of deze voor vergoeding in aanmerking komen. Dat kon leiden tot vervelende situaties. De behandeling had al plaatsgevonden, maar de kosten werden soms niet of maar voor een deel vergoed. Om dat te voorkomen is er nu voor de volgende behandelingen toestemming vooraf nodig: oogheelkunde, keel- neus- en 2

3 oorheelkunde, dermatologie, plastische chirurgie, chronische fysio- en oefentherapie, het aanbrengen van tandheelkundige implantaten, osteotomie en extractie onder narcose, kraamzorg, revalidatie, orgaantransplantaties, nietklinische haemodialyse en peritoneaaldialyse, opname in een zelfstandig behandel centrum en opname in een niet-gecontracteerde instelling in het buitenland. De vrijheid om naar de zorgverlener van uw eigen keuze te gaan is onveranderd gebleven. Gebitsprotheses Er is toestemming vooraf nodig voor: behandeling door een tandarts én de kosten zijn hoger dan 600,- behandeling door een tandprotheticus én de kosten zijn hoger dan 500,- vervanging van de gebitsprothese binnen 8 jaar plaatsing van de prothese in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde De eigen bijdrage voor uitneembare volledige overkappingsprotheses is verhoogd naar 125,- (was 90,-). Geestelijke Gezondheidszorg U hoeft geen eigen bijdrage meer te betalen voor psychotherapie. De eigen bijdrage voor kortdurende psychologische zorg blijft wel bestaan. Behandeling van ernstige dyslexie De diagnose en behandeling van zeer ernstige dyslexie bij kinderen van zeven en acht jaar wordt vergoed uit de basisverzekering. De voorwaarden voor vergoeding kunt u nalezen in de polisvoorwaarden. Hulpmiddelen Een aantal hulpmiddelen wordt niet meer vergoed. Dit zijn allergeenvrije en stofdichte hoezen, faxapparatuur en sta-op-stoelen. Eigen bijdragen Voor een aantal vergoedingen uit de Delta Lloyd Zorgverzekering geldt een eigen bijdrage en / of een wettelijk vastgestelde vergoedingslimiet (kraamzorg, hulpmiddelen en ziekenvervoer). Deze worden jaarlijks door de overheid aangepast. 4. Veranderingen in de Delta Lloyd Aanvullende In de algemene voorwaarden die voor alle aanvullende zorgverzekeringen gelden zijn de volgende onderdelen aangepast: Wijziging van uw verzekering Mocht u uw aanvullende verzekering gedurende het kalenderjaar wijzigen, dan tellen de kosten die zijn vergoed onder uw oude aanvullende verzekering mee voor het vergoedingsmaximum op uw nieuwe aanvullende verzekering. Betaaltermijnen Naast betaling van de premie per maand, kwartaal of per jaar, is ook betaling per half jaar mogelijk. De korting voor halfjaarbetaling is 1,5% en voor kwartaalbetaling 0,75%. De korting bij jaarbetaling blijft 3%. Als u uw betaaltermijn wilt aanpassen dan kunt u dit aangeven op het wijzigingsformulier. 3

4 Delta Lloyd Zorgverzekering met Delta Lloyd Aanvullende Veranderingen en informatie Collectieve premiekorting Als uw dienstverband wordt beëindigd als gevolg van arbeidsongeschiktheid, VUT of een wachtgeldregeling blijft uw collectieve premiekorting gehandhaafd. Uitsluitingen De kosten die zijn ontstaan door uw schuld, nalatigheid, het niet nakomen van verplichtingen of het belemmeren van het genezingsproces vergoeden wij niet. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien, zullen wij op u verhalen. Bewakingsapparatuur De beperking dat deze apparatuur alleen ter voorkoming van wiegendood wordt verstrekt is vervallen. Er is voortaan een voorschrift van een kinderarts en een akkoordverklaring vooraf nodig. Bemiddeling door Delta Lloyd is niet meer noodzakelijk. Lactatiekundige zorg Voor aanspraak op lactatiekundige zorg is een verwijzing van een arts noodzakelijk. noodzakelijk. De kosten worden ook vergoed als de behandeling plaatsvindt in de huispraktijk van een medischspecialist of in een erkende én gecontracteerde privé-kliniek. Sterilisatie en het ongedaan maken daarvan Er is een verwijzing van een arts nodig. Voor sterilisatie is een akkoordverklaring noodzakelijk als deze door een huisarts wordt uitgevoerd. De kosten worden ook vergoed als behandeling in een erkende of gecontracteerde privé-kliniek of huispraktijk van een medisch-specialist plaatsvindt. Besnijdenis Deze behandeling vergoedt Delta Lloyd ook als deze wordt uitgevoerd in een gecontracteerde instelling (anders dan een ziekenhuis), zelfstandig behandel centrum of de huispraktijk van een huisarts / medisch specialist. Stottertherapie Er is vooraf een akkoordverklaring nodig. Plastische chirurgie (flapoorcorrectie) De akkoordverklaring vooraf vervalt, maar een verwijzing van een arts is wel 4

5 Huidtherapieën Acné behandeling Delta Lloyd vergoedt deze behandeling alleen als deze is voorgeschreven door een arts. Ontharing in het gelaat Deze behandeling wordt voortaan vergoed voor zowel mannen als vrouwen. Voorwaarde is een voorschrift van een arts. Ook als de behandeling door een schoonheidsspecialist wordt uitgevoerd zal Delta Lloyd deze vergoeden. Camouflagetherapie Deze behandeling wordt alleen vergoed als deze is voorgeschreven door een arts. UV b lichtapparatuur Als u een akkoordverklaring heeft dan vergoedt Delta Lloyd de kosten van huur of aanschaf tot het maximum verzekerde bedrag. Voetverzorging (podotherapie/podologie) Delta Lloyd vergoedt nu ook voetverzorging bij de medische indicaties reumatoïde artritis of ernstige bloedvatproblemen in de benen. De behandeling voor deze medische indicaties mag worden uitgevoerd door een podotherapeut of een pedicure diabetes voet, pedicure reumatische voet of een medisch pedicure. Voorwaarde voor behandeling door de pedicure is wel dat deze is ingeschreven in het kwaliteitsregister van ProCert. De podotherapie/podologie voor overige behandelingen, uitgevoerd door een podotherapeut of podoloog, maakt geen onderdeel meer uit van de dekking alternatieve geneeswijzen. Per 1 januari 2009 geldt een zelfstandige maximale vergoeding van 100,- (Extra) of 150,- (Compleet, Comfort en Top). Een voorschrift van een arts is nodig. Kronen en bruggen voor verzekerden jonger dan 22 jaar Naast behandeling door de tandarts worden de kosten ook vergoed als de behandeling plaatsvindt in een centrum voor mondzorg. Farmaceutische hulp Delta Lloyd vergoedt alleen de kosten van de door haar aangewezen voorkeursgeneesmiddelen én de eventuele eigen bijdrage die voor deze middelen betaald moeten worden. Wettelijk is bepaald dat onderling vervangbare middelen (niet zijnde voorkeursgeneesmiddelen) en middelen tegen erectiestoornissen ook niet meer vergoed worden. De uitsluiting voor IVF middelen is komen te vervallen. De kosten van farmaceutische hulp worden ook vergoed als de zorg voorgeschreven is door een arts verstandelijk gehandicapten, verpleeghuisarts en in speciale omstandigheden bij een andere zorgverlener. Steunzolen Vergoeding vindt plaats als de zorg verleend is door een erkende en gecontracteerde orthopedisch schoen of instrumentmaker of een pro of orthesemaker. Er is een voorschrift van een arts nodig. Preventieve onderzoeken Alle onderzoeken moeten onder verantwoording van een arts worden uitgevoerd. 5

6 Delta Lloyd Zorgverzekering met Delta Lloyd Aanvullende Veranderingen en informatie Sportmedisch Advies Ook de kosten voor röntgen en labora - toriumonderzoek worden vergoed. De zorgverlener moet aange sloten zijn bij de Federatie SMA of een gecertificeerd sportduikerarts zijn. Alternatieve behandelingen De beperking in de soorten alternatieve behandelingen is vervallen. Als de zorgverlener lid is van een door ons erkende beroepsvereniging komt de alternatieve behandeling in aanmerking voor vergoeding. Alternatieve geneesmiddelen Behandeling door de voorschrijver van deze middelen moet onder de dekking van de basis- of aanvullende verzekering vallen. Eerstelijns psychologische zorg De voorwaarden ten aanzien van een behandelplan en de beperking beroepsverenigingen zijn vervallen. Daarnaast wordt de eigen bijdrage ook vergoed als gebruik wordt gemaakt van een persoonsgebonden budget. Kuuroord De kosten van vervoer naar én het verblijf in het kuuroord worden ook vergoed. De beperking voor behandeling binnen Europa is vervallen. De behandeling moet zijn voorgeschreven door een reumatoloog en voorafgaand is toestemming nodig. Herstel & Balans Delta Lloyd vraagt niet meer om een behandelplan. Wel is een voorschrift van een oncoloog of revalidatiearts nodig. Reiskosten ouders De reiskosten voor ouders woonachtig in Nederland worden ook vergoed als hun kind (jonger dan 18 jaar) in een ziekenhuis in België of Duitsland is opgenomen. Voor ouders woonachtig in het buitenland worden de kosten alleen vergoed als het kind is opgenomen in het woonland. Therapeutische kindervakantiekampen Het vereiste dat een kamp voor kinderen met diabetes moet zijn georganiseerd door de Diabetesvereniging Nederland is vervallen. Lidmaatschap patiëntenvereniging De vereniging moet zijn aangesloten bij de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie. 6

7 Hulp in het buitenland Repatriëring is niet langer beperkt tot terugkeer naar Nederland, maar kan ook naar uw woonland. Rechtshulp bij schade door medische kunstfouten De dekking voor rechtsbijstand bij medische kunstfouten vervalt. Traumazorg Het aantal situaties waarin u aanspraak op traumazorg kunt maken is uitgebreid. Advieslijn Via (0800) kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week bij een vertrouwenspersoon advies inwinnen over zaken die gerelateerd zijn aan privé situaties, werk en life style. 5. Verzekerden met een Delta Lloyd aanvullende zorgverzekering Start, Start+, Studentenverzekering of Comfort In augustus informeerden wij verzekerden met één van de bovengenoemde pakketten dat deze op houden te bestaan. Daarbij is ook een vergelijking gegeven van de belangrijkste dekkingen van de oude en de nieuwe verzekering. Deze verzekerden hebben nu een aanbod ontvangen voor een nieuwe verzekering, waarbij ons uitgangspunt is geweest een gelijkwaardige dekking te bieden. In het vergoedingenoverzicht kunt u zien welke dekking u nieuwe verzekering heeft. Bent u tevreden met ons aanbod? Dan hoeft u niets te doen. Het is uiteraard ook mogelijk te kiezen voor een ander pakket. Raadpleeg daarvoor zonodig de vergoedingsoverzichten en de polisvoorwaarden. U kunt een wijziging doorgeven met het wijzigingsformulier. 6. Verzekerden met een Delta Lloyd Tandengaaf 100% tot 100, De Delta Lloyd Tandengaaf 100% tot 100, houdt op te bestaan per 1 januari 2009, omdat een te klein aantal verzekerden gebruik maakt van deze verzekering. Deze verzekerden hebben een nieuw aanbod gekregen voor een Delta Lloyd Tandengaaf 100% tot 150,. 7. Verzekerden met één of meerdere Buitenlandverzekeringen Deze verzekerden hebben wij in september geïnformeerd over de wijzigingen in hun verzekering(en). Ook zij hebben een aanbod ontvangen voor een gelijkwaardige verzekering. In het vergoedingenoverzicht kunt u de dekking nagaan. Als u tevreden bent met ons aanbod hoeft u niets te doen. Toch wijzigen? Dit kunt u doen met het wijzigingsformulier. 8. Administratieve veranderingen Onderstaand informeren wij u over een aantal veranderingen van administratieve aard. Andere telefoonnummers Voortaan kunt u voor wachtlijstbemiddeling, informatie over gecontracteerde 7

8 Delta Lloyd Zorgverzekering met Delta Lloyd Aanvullende Veranderingen en informatie zorgverleners, kraamzorgservice en het aanvragen van hulpmiddelen bellen naar: (013) Het nieuwe telefoonnummer voor hulp bij verblijf in het buitenland is (020) Dit nummer staat vermeld op uw nieuwe zorgpas die u in december ontvangt. U kunt deze nieuwe telefoonnummers vanaf 1 januari 2009 gaan gebruiken. Voor informatie over uw verzekering, de Zorgpas, de Europese Zorgpas, het aanvragen van formulieren en het doorgeven van wijzigingen kunt u blijven bellen naar (070) Het innen van de premie en het overmaken van een vergoeding Wij innen één totaalbedrag bij de hoofd verzekerde. Er wordt niet meer geïnd bij eventuele medeverzekerden. Ook is het niet meer mogelijk om een vergoeding over te laten maken op een rekeningnummer van een medeverzekerde. opsturen. In januari 2009 ontvangt u dit formulier. Uw declaraties over 2008 kunt u met het bestaande declaratieformulier insturen. Wij vragen u dit zo spoedig mogelijk te doen. Maandelijks overzicht van voorgeschoten bedragen Met zorgverleners hebben wij afgesproken dat zij de kosten voor uw behandelingen rechtstreeks bij ons kunnen declareren. Wij betalen deze zorgkosten voor u aan uw zorgverlener, ongeacht of uw zorgverzekering deze kosten daadwerkelijk dekt. Het voordeel hiervan is dat u geen nota ontvangt. In 2009 ontvangt u, indien van toepassing, maandelijks een overzicht van de aan uw zorgverlener voorgeschoten bedragen. Wij innen eventueel onterecht voorgeschoten bedragen op dezelfde wijze als de premie. Nieuw formulier voor het indienen van declaraties De declaraties over 2009 moet u met een Notabegeleidingsformulier Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de complete inhoud en vergoedingen van de Delta Lloyd verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. 8

9 2009 Delta Lloyd Zorgverzekering met Delta Lloyd Aanvullende Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de Vergoedingenoverzicht complete inhoud en vergoedingen van de Delta Lloyd verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. 9

10 Delta Lloyd Zorgverzekering met de Delta Lloyd aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht OMSCHRIJVING MAXIMALE VERGOEDING DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD ZORGVERZEKERING START EXTRA COMPLEET COMFORT TOP ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN Alternatieve geneeswijzen 250,- 500,- 1000,- 100% inclusief geneesmiddelen BRILLENGLAZEN & CONTACTLENZEN Brillenglazen / contactlenzen conform Reglement 100,- 200,- 100% 2 Hulpmiddelen 1 per 2 jaar 2 per 2 jaar 2 BUITENLAND Buitenland vaccinaties 250,- 250,- 250,- 250,- 250,- Dekkingsgebied buitenland dekking wereld wereld wereld wereld wereld Medische kosten 3 max. 100% Nederlands tarief Mondzorg spoedeisend (vanaf 18 jaar) 250,- 250,- 250,- 250,- 250,- Redding en berging , , , , ,- Repatriëring overledenen 6.000, , , , ,- Repatriëring zieken / gewonden 100% 100% 100% 100% 100% Spoedeisende medische zorg 3 max. 100% aanvulling tot aanvulling tot aanvulling tot aanvulling tot aanvulling tot Nederlands tarief 100% 100% 100% 100% 100% Telecommunicatiekosten 350,- 350,- 350,- 350,- 350,- Toezending medicijnen 4 100% 100% 100% 100% 100% Ziekenvervoer naar ziekenhuis max. 100% aanvulling tot aanvulling tot aanvulling tot aanvulling tot aanvulling tot (spoedeisend, volgens dekking Nederlands tarief 100% 100% 100% 100% 100% Delta Lloyd Zorverzekering) 3 FARMACEUTISCHE ZORG Anti-conceptie (pil, spiraal, pessarium) 100% met e.b. Eigen bijdrage anticonceptie 100% 100% 100% 100% 100% Dieetpreparaten conform Reglement Farmaceutische Zorg Eigen bijdrage GVS geneesmiddelen 150,- 200,- 100% Geneesmiddelen conform Reglement Farmaceutische Zorg Geneesmiddelen buiten Reglement binnen Geneesmiddelenwet 150,- 200,- 100% HERSTEL & VERBLIJF 5 Eigen bijdrage thuiszorg/hospice (AWBZ) 500, , ,- 100% Herstellingsoorden 250,- 500, , ,- 100% Herstel & balans 500, ,- 100% Kinderopvang 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- Kindervakantie (therapeutische kampen) 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- Pag. 2 Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd Zorgverzekering met de Delta Lloyd aanvullende verzekeringen

11 OMSCHRIJVING MAXIMALE VERGOEDING DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD ZORGVERZEKERING START EXTRA COMPLEET COMFORT TOP (VERVOLG) HERSTEL & VERBLIJF 5 Kuuroorden 1.000, ,- 100% Logeerkosten/verblijfkosten gezinsleden of tot 200,- tot 200,- tot 200,- tot 200,- tot 200,- Reiskosten ouders ( 0,19 per km) ( 0,19 per km) ( 0,19 per km) ( 0,19 per km) ( 0,19 per km) Thuiszorg bij chronische ziekte 1.000,- Thuiszorg bij ziekenhuisverblijf 1.000,- Verblijfkosten oncologisch ziekenhuis 500, , ,- 100% HUIDTHERAPIE Acnè behandeling 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- Camouflagetherapie 100,- 150,- 200,- 100% Ontharing gezicht/hals dmv epilatie of laserbehandeling 500, , ,- 100% UV-B lichttherapie 6 500, , ,- 100% Voetverzorging bij diabetes 50,- 100,- 150,- 100% HUISARTS Consulten en behandelingen 100% Consult via Internet 100% HULPMIDDELENZORG Wettelijke eigen bijdrage hulpmiddelen 500, , ,- 100% Medische hulpmiddelen conform Reglement Hulpmiddelen Persoonsalarmering 100% 100% 100% 100% 100% Plaswekker 100% 100% 100% 100% 100% max. 90 dgn max. 90 dgn max. 90 dgn max. 90 dgn max. 90 dgn Steunzolen/podologische hulpmiddelen 100,- 150,- 200,- 100% Therapeutische sportorthese 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- Verbandmiddelen (alleen bij chronisch gebruik) conform Reglement Hulpmiddelen MEDISCH-SPECIALISTISCHE ZORG (exclusief GGZ) 7 Audiologische zorg 100% Cosmetische chirurgische 1.500,- 1x pvd Erfelijkheidsonderzoek 100% Fertiliteitsbevorderende behandelingen 7 100% Besnijdenis (circumcisie) 100,- 150,- 200,- 100% Haemodialyse en peritoneaaldialyse 100% Kinderoncologie 100% Medische-specialistische zorg in ziekenhuis/zbc/huispraktijk 100% Medisch-specialistische zorg/verpleging 100% Mechanische beademing 100% Orgaantransplantatie 100% Plastisch chirurgische zorg 8 100% afh. van ind. Plastisch chirurgische zorg 8 (beperkt aantal indicaties) 100% 100% 100% Ongedaan maken van sterilisatie 100% 100% 100% 100% 100% Revalidatie 100% Snurken (operatieve behandeling) 100% 100% 100% Sterilisatie 100% 100% 100% 100% 100% Trombose dienst 100% MEDISCH VERANTWOORD BEWEGEN Revalidatiezwemmen (groepstherapie) 100,- 150,- 200,- 100% Sport / revalidatie hartpatiënten 100,- 150,- 200,- 100% Sportmedisch advies 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- Pag. 3 Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd Zorgverzekering met de Delta Lloyd aanvullende verzekeringen

12 OMSCHRIJVING MAXIMALE VERGOEDING DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD ZORGVERZEKERING START EXTRA COMPLEET COMFORT TOP MONDZORG Mondzorg excl. kronen en bruggen 100% (tot 22 jaar) 9 Kronen, bruggen (tot 22 jaar) 500,- 500,- 500,- 500,- 500,- Orthodontie (tot 18 jaar) 1.000, , ,- 100% 1x pvd 1x pvd 1x pvd Orthodontie (vanaf 18 jaar) 1.500,- 1x pvd Gebitsprothese eigen bijdrage 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- Gebitsprothese reparaties en rebasen 100% Kaakchirurgische zorg 9 100% Tandheelkundige zorg 100% bijzondere gevallen Volledige gebitsprothese 9 75% PARAMEDISCHE ZORG Dieetadvisering max. 4 uur 2 uur 3 uur 4 uur 100% Ergotherapie max. 10 uur Fysiotherapie en oefentherapie chronisch: volledig, (tot 18 jaar) niet chronisch: max. 18 beh. per ind. 6 beh. pjr 9 beh. pjr 100% 100% 100% Fysiotherapie en oefentherapie chronisch: volledig (vanaf 18 jaar) vanaf 10e beh. niet chronisch: geen vergoeding 6 beh. pjr 9 beh. pjr 100% 100% 100% Incontinentiebehandeling 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- Logopedie 100% Podotherapie / podologie 100,- 150,- 150,- 150,- Stottertherapie (behandeling) % 100% 100% 100% 100% PREVENTIEVE ONDERZOEKEN 11 (MAX. 3 PJR) ONDER ANDERE: Hart- en bloedvatenonderzoek 100% 100% 100% 100% 100% Periodiek geneeskundige onderzoek 100% 100% 100% 100% 100% Cholesteroltest 100% 100% 100% 100% 100% ADVISERING Overgangsconsulenten 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- PSYCHOLOGISCHE ZORG Eerste lijns psychologische zorg 8 zittingen met e.b % 13 Psychotherapie 100% Eigen bijdrage eerstelijns 250,- 250,- 100% 100% 100% psychologische zorg Niet-klinische psychiatrische hulp 100% Traumazorg (opvang bij schokkende 100% 100% 100% 100% 100% gebeurtenissen door gecontracteerde zorgverlener) VERLOSKUNDIGE ZORG EN KRAAMZORG Bevalling met medische indicatie - bevalling en kraamzorg in ziekenhuis 100% - poliklinische bevalling 100% Bevalling zonder medische indicatie 14 - poliklinische bevalling 100%, met e.b. Bevalling en kraamzorg in kraamhotel %, met e.b. Bevalling en kraamzorg thuis %, met e.b. Bewakingsapparatuur baby % 100% 100% 100% 100% Pag. 4 Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd Zorgverzekering Vergoedingsoverzicht met de ZorgGarant Delta Lloyd Individueel aanvullende verzekeringen

13 OMSCHRIJVING MAXIMALE VERGOEDING DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD DELTA LLOYD ZORGVERZEKERING START EXTRA COMPLEET COMFORT TOP (VERVOLG) VERLOSKUNDIGE ZORG EN KRAAMZORG Cursussen rondom bevalling 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- Wettelijke eigen bijdrage bevalling 100% 100% 100% 100% 100% Wettelijke eigen bijdrage kraamzorg 100% 100% 100% 100% 100% Geboortetens 15 volledig volledig volledig volledig volledig Kraamzorg bij adoptie baby < 6 mnd 3 x 3 uur 3 x 3 uur 3 x 3 uur 3 x 3 uur 3 x 3 uur Lactatiekundige zorg 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- Prenatale screening 20 weken 100% 100% 100% 100% 100% Uitbreiding kraamzorg 5 dgn x 3 uur 5 dgn x 3 uur 5 dgn x 3 uur 5 dgn x 3 uur 5 dgn x 3 uur VERVOER Ambulancevervoer % Wettelijke eigen bijdrage ziekenvervoer % 100% 100% 100% Zittend ziekenvervoer - openbaar vervoer bij aangewezen indicaties %, met e.b. - ziekenvervoer eigen auto bij aangewezen indicaties 16 0,25 per km, met e.b - ziekenvervoer taxi bij aangewezen indicaties %, met e.b. - ziekenvervoer taxi bij niet-aangewezen indicaties % 100% 100% 100% - ziekenvervoer eigen auto bij niet-aangewezen indicaties 17 0,19 per km 0,19 per km 0,19 per km 0,24 per km ZIEKENHUIS Ziekenhuisverblijf 100% Medisch-specialistische zorg 100% DIVERSEN Gewichtscontrole kinderen ,- 200,- 200,- 200,- 200,- Obesitas poliklinisch ,- 1x pvd 500,- 1x pvd Lidmaatschap patiëntenvereniging % 100% Delta Lloyd TandenGaaf U heeft keuze uit twee vergoedingenpercentages: 75% en 100%. U kunt vervolgens kiezen uit de volgende maximaal verzekerde bedragen: TandenGaaf 100% tot 150,- TandenGaaf 75% tot 150,- TandenGaaf 100% tot 250,- TandenGaaf 75% tot 250,- TandenGaaf 100% tot 500,- * TandenGaaf 75% tot 500,- * TandenGaaf 100% tot 1.000,- * * tandenverklaring nodig voor acceptatie Delta Lloyd Luxe Verpleging OMSCHRIJVING Verpleegklasse ziekenhuis (1 of 2 persoonskamer) Vergoeding bij gedwongen verblijf in lagere klasse Tv/telefoon/internet/radio Reiskosten partner MAXIMALE VERGOEDING 100% tot max. 150,- per nacht 70,- per dag tot max ,- pjr aansluitkosten en huurkosten openbaar vervoer, taxivervoer en eigen vervoer op basis van 0,19 per km tot max. 100,- pjr Pag. 5 Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd Zorgverzekering met de Delta Lloyd aanvullende verzekeringen

14 Legenda 1. De vergoeding geldt alleen als voldaan wordt aan de indicatie en de termijn. 2. Uitgesloten zijn visuscorrigerende zonnebrilglazen en gebruiks- en onderhoudsmateriaal. 3. Het maximum is afhankelijk van het wettelijke of het marktconforme tarief in Nederland voor de behandeling. Uitgesloten zijn voorziene kosten, eigen bijdrage en eigen risico uit de Zorgverzekering. 4. Uitgesloten zijn bepaalde kosten (o.a. douaneheffingen en retourvracht) bij toezending van medicijnen. 5. Voor een aantal behandelvormen is onze akkoordverklaring vooraf noodzakelijk. U dient veelal gebruik te maken van een door ons erkende, gecontracteerde of geselecteerde zorgaanbieder. Eigen bijdrage die ingehouden wordt op Persoons Gebonden Budget wordt niet vergoed. 13. Er is alleen vergoeding als sprake is van verlenging van een behandeling die uit de Zorgverzekering is vergoed en als de therapeut behoort bij de beroepsgroepen genoemd in de polisvoorwaarden. Er is geen vergoeding voor behandelingen die te maken hebben met psychoanalyse en behandelingen voor medisch opvoedkundige kwesties, dyslexie, taalonderzoek, spellingsonderzoek, anderstaligheid of logopedische behandelingen op school. 14. Bij een poliklinische bevalling en bevalling in een kraamhotel is de eigen bijdrage 15 euro per persoon per dag en het meerdere boven 108 euro per persoon per dag. Voor kraamzorg thuis of in een kraamhotel of geboortecentrum is de eigen bijdrage 3,80 euro per uur. 15. Er geldt een maximum periode van 12 maanden voor de bruikleen van bewakingsapparatuur, na voorafgaande akkoordverklaring. Voor TENS apparatuur moet u een voorafgaande akkoordverklaring vragen. 6. Voor UV-B behandeling is onze akkoordverklaring vooraf nodig. 7. Privé-klinieken zijn uitgesloten. IVF behandelingen zijn beperkt tot 3 pogingen en voor een aantal vormen van medisch specialistische zorg heeft u onze akkoordverklaring vooraf nodig. Voor orgaantransplantatie geldt een beperkte lijst. 16. Er is geen vergoeding voor ambulancevervoer in verband met zorg gedurende dagdeel in AWBZ-instelling. U hebt een voorafgaande akkoordverklaring nodig van Delta Lloyd voor zittend ziekenvervoer. U kunt maximaal over een enkele reisafstand van 200 km declareren. De wettelijke eigen bijdrage is 89 euro per persoon per jaar. 8. Privéklinieken zijn uitgesloten. U hebt vooraf toestemming nodig voor plastische chirurgie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen medische plastische chirurgie en cosmetische chirurgie. 9. Er is een voorafgaande akkoordverklaring nodig voor mondzorg in bijzondere gevallen, tandvervangende zorg bij verzekerden jonger dan 22 jaar, voor gebitsprothesen boven een bepaald bedrag, bij vervanging binnen 8 jaar en indien geplaatst in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde en voor bepaalde kaakchirurgische behandelingen. 10. Uitgesloten is vergoeding voor verblijfskosten bij stottertherapie. 17. U hebt een voorafgaande akkoordverklaring van Delta Lloyd nodig. Er is geen vergoeding voor vervoerskosten in verband met zorg die op grond van de AWBZ vergoed wordt, kosten openbaar vervoer en kosten in verband met resocialisatie en weekendverlof. 18. Voor de vergoeding dient u naar een door ons erkende of gecontracteerde zorgaanbieder te gaan. 19. De patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij: de NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie), de CG-raad (Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland) of de CSO (Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties). 11. Zie de polisvoorwaarden 2009 voor de lijst met uitsluitingen. 12. Wettelijk is vastgesteld dat de eigen bijdrage 10 euro per zitting is. AFKORTINGEN beh. = behandeling(en) dgn = dagen e.b. = eigen bijdrage km = kilometer GVS = Geneesmiddelenvergoedingssysteem ind. = indicatie max. = maximaal pjr = per kalenderjaar pvd = per verzekeringsduur zit = zittingen Voor de Delta Lloyd Zorgverzekering en de Delta Lloyd aanvullende verzekeringen geldt dat alle 100% vergoedingen worden uitgekeerd tot maximaal het gecontracteerde tarief, het wettelijke tarief of het marktconforme tarief. Deze overzichten geven de vergoedingen en dekkingen op hoofdlijnen weer. Voor de volledige inhoud en omvang van de verzekeringspakketten verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. F Pag. 6 Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd Zorgverzekering met de Delta Lloyd aanvullende verzekeringen

Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2010. Geldig vanaf 1 januari 2010

Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2010. Geldig vanaf 1 januari 2010 Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2010 Geldig vanaf 1 januari 2010 Delta Lloyd Zorgverzekering en de Delta Lloyd aanvullende Zorgverzekeringen Alle bedragen in deze Pakketvergelijker zijn maximale

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2010. Geldig vanaf 1 januari 2010

Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2010. Geldig vanaf 1 januari 2010 Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2010 Geldig vanaf 1 januari 2010 en de aanvullende en Alle bedragen in deze Pakketvergelijker zijn maximale bedragen en gelden per verzekerde per kalenderjaar, behalve

Nadere informatie

Verzekeringen. Delta Lloyd Zorgverzekering met de Delta Lloyd aanvullende verzekeringen. Vergoedingenoverzicht

Verzekeringen. Delta Lloyd Zorgverzekering met de Delta Lloyd aanvullende verzekeringen. Vergoedingenoverzicht Verzekeringen 2009 Delta Lloyd Zorgverzekering met de Delta Lloyd aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Pag. 1 Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd ZorgGarant Start, Compleet en Top F 01.9.54-1205

Nadere informatie

Verzekeringen. Delta Lloyd Zorgverzekering (vrije keuze polis) met ZorgGarant aanvullende verzekeringen. Vergoedingenoverzicht

Verzekeringen. Delta Lloyd Zorgverzekering (vrije keuze polis) met ZorgGarant aanvullende verzekeringen. Vergoedingenoverzicht Verzekeringen 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering (vrije keuze polis) met ZorgGarant aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Pag. 1 Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd ZorgGarant Start, Compleet en

Nadere informatie

Verzekeringen. Delta Lloyd Zorgverzekering met ZorgGarant aanvullende verzekeringen. Vergoedingenoverzicht. Per 1 Januari 2007

Verzekeringen. Delta Lloyd Zorgverzekering met ZorgGarant aanvullende verzekeringen. Vergoedingenoverzicht. Per 1 Januari 2007 Verzekeringen Per 1 Januari 2007 Delta Lloyd Zorgverzekering met ZorgGarant aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Pag. 1 Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd ZorgGarant Start, Compleet en Top F

Nadere informatie

DELTA LLOYD START DELTA LLOYD EXTRA

DELTA LLOYD START DELTA LLOYD EXTRA Delta Lloyd Zorgverzekering en de Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen Alle bedragen in deze Pakketvergelijker zijn maximale bedragen en gelden per verzekerde per kalenderjaar, behalve als dit anders

Nadere informatie

Delta Lloyd Zorgverzekering met ZorgGarant Aanvullende Zorgverzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering met Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen

Delta Lloyd Zorgverzekering met ZorgGarant Aanvullende Zorgverzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering met Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen met ZorgGarant Aanvullende Verzekeringen Per 1 januari 2009 Delta Lloyd Zorgverzekering 1. Delta Lloyd : de helpende hand in 2009 Vandaag hebt u de informatie over uw nieuwe zorgverzekering voor 2009 ontvangen.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2011. Geldig vanaf 1 januari 2011

Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2011. Geldig vanaf 1 januari 2011 Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2011 Geldig vanaf 1 januari 2011 Delta Lloyd Zorgverzekering en de Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen Alle bedragen in deze Pakketvergelijker zijn maximale bedragen

Nadere informatie

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2010

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2010 Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie Geldig vanaf 1 januari 2010 Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Delta Lloyd Start, Extra, Compleet, Comfort en Top Geldig vanaf 1 januari 2012 Delta Lloyd Zorgverzekering en de Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen Er is een

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht OHRA Zorgverzekeringen 2009

Vergoedingenoverzicht OHRA Zorgverzekeringen 2009 Vergoedingenoverzicht en 2009 Vergoedingen ( vergoedt maximaal WTG, afgesproken of marktconforme tarieven) Alternatieve geneeswijzen alternatieve geneeswijzen (inclusief geregistreerde geneesmiddelen)

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Kruidvat Basisverzekeringen 2009

Vergoedingenoverzicht Kruidvat Basisverzekeringen 2009 Vergoedingenoverzicht en 2009 Vergoedingen vergoedt maximaal WTG, afgesproken of marktconforme tarieven; kosten ten laste van de via niet-gecontracteerde zorgverleners vergoedt voor 75%. Alternatieve geneeswijzen

Nadere informatie

Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen

Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen Pag. 1/8 NV / 2010 en Aanvullende Verzekeringen Pakketvergelijker, en 2011 Alle bedragen in deze Pakketvergelijker zijn maximale bedragen en gelden per verzekerde per kalenderjaar, behalve als dit anders

Nadere informatie

Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen

Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen Pag. 1/8 NV / 2010 en Aanvullende Verzekeringen Pakketvergelijker, en 2011 Alle bedragen in deze Pakketvergelijker zijn maximale bedragen en gelden per verzekerde per kalenderjaar, behalve als dit anders

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Delta Lloyd Start, Extra, Compleet, Comfort en Top Geldig vanaf 1 januari 2012 Delta Lloyd Zorgverzekering en de Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen Er is een

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht ZorgBeter Verzekering

Dekkingsoverzicht ZorgBeter Verzekering Dekkingsoverzicht Verzekering Polis De Polis biedt u dekking voor de meest voorkomende vormen van zorg waaronder huisarts, ziekenhuis en medicijnen. Naast deze zorgverzekering kunt u kiezen uit vier aanvullende

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Vergoedingenoverzicht aanvullende verzekeringen

Vergoedingenoverzicht. Vergoedingenoverzicht aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Vergoedingenoverzicht aanvullende verzekeringen HIER WAAK IK De Vergoedingenoverzicht aanvullende verzekeringen van Lancyr gezondheidsservices beweegadvies 1 x (eerste of intake)

Nadere informatie

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2012

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2012 Pakketvergelijker en 2012 Vergoedingen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Deze voorwaarden staan niet in deze pakketvergelijker. In de algemene voorwaarden en het

Nadere informatie

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2011

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2011 Pakketvergelijker en 2011 Vergoedingen Alle bedragen in deze pakketvergelijker zijn maximale bedragen en gelden per verzekerde per kalender,behalve als dit anders staat vermeld.o H RA vergoedt maximaal

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd ZorgGarant Collectief

Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd ZorgGarant Collectief Vergoedingenoverzicht DELTA LLOYD ZORGVERZEKERING EN ZORGGARANT AANVULLENDE VERZEKERINGEN MODULE TANDENGAAF 250, 500, 1000, 1500 De Zorgverzekering biedt u dekking voor de meest voorkomende vormen van

Nadere informatie

OMSCHRIJVING 0-17 JAAR 18-24 JAAR 25-54 JAAR 25-54 JAAR 55 + JAAR MET KINDEREN

OMSCHRIJVING 0-17 JAAR 18-24 JAAR 25-54 JAAR 25-54 JAAR 55 + JAAR MET KINDEREN Toelichting Willis 1205 23-11-2005 17:16 Pagina 1 Module Levensfase 0-17 JAAR 18-24 JAAR 25-54 JAAR 25-54 JAAR 55 + JAAR MET KINDEREN Anticonceptie Eigen bijdrage anticonceptie < 21 jaar 100% 100% Anticonceptie

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd ZorgGarant Individueel

Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd ZorgGarant Individueel Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd ZorgGarant Individueel DELTA LLOYD ZORGVERZEKERING EN AANVULLENDE VERZEKERINGEN MODULE TANDENGAAF 250, 500, 1000, 1500 De Delta Lloyd Zorgverzekering biedt u dekking voor

Nadere informatie

Ziektekosten. Dekkingsoverzicht. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ziektekosten. Dekkingsoverzicht. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ziektekosten Dekkingsoverzicht De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Dekkingsoverzicht Ziektekostenen (2008) Preventie: Basis Aanvulling Budget Aanvulling Basis Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Uw vergoedingen voor 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische en homeopathische middelen Astma Centrum Davos* Audiologisch centrum* Beademing*

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen AZVZ Vergoedingenoverzicht Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de en Aanvullende verzekeringen van Zorg en Zekerheid/AZVZ. Per zorgvorm

Nadere informatie

Voor iedereen die meer wil weten. Meer weten. Over de OHRA Zorgverzekering, de aanvullende zorgverzekeringen en de tandartsverzekering,

Voor iedereen die meer wil weten. Meer weten. Over de OHRA Zorgverzekering, de aanvullende zorgverzekeringen en de tandartsverzekering, Voor iedereen die meer wil weten Over de OHRA Zorgverzekering, de aanvullende zorgverzekeringen en de tandartsverzekering, inclusief het complete vergoedingenoverzicht Meer weten OHRA Zorgverzekering Zelf

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso Uw vergoedingen voor 2014 AV Frieso Vergoedingenoverzicht Basisverzekering en aanvullende verzekering 2014 Omschrijving Abonnementskosten medische alarmering Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische

Nadere informatie

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen 2011 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2011

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen 2011 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2011 Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen 2011 Veranderingen en informatie Geldig vanaf 1 januari 2011 1 Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2012

Dekkingsoverzicht 2012 Dekkingsoverzicht 2012 Basis ZO R G I N H E T Z I E K E N H U I S Specialistische en 100% - - - - MammaPrint - 100% 100% 100% 100% Plastische chirurgie (Basis)* 100% - - - - Plastische chirurgie (aanvullende

Nadere informatie

Ziektekosten. Dekkingsoverzicht. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ziektekosten. Dekkingsoverzicht. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ziektekosten Dekkingsoverzicht De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Dekkingsoverzicht Ziektekostenverzekeringen 2010 Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max.

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max. 2013 Zet drie keuzevoordeel modules uit in uw PNO Budget en ontvang 15% korting op de premie! Dekkingsoverzicht Basis PNO Be Young PNO Budget PNO Extra PNO Compleet Zorg in het ziekenhuis Specialistische

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014)

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) 2 Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? 3 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE ZORGVERZEKERING ANTROPOSANA 2016

VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE ZORGVERZEKERING ANTROPOSANA 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE ZORGVERZEKERING ANTROPOSANA 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE VERZEKERINGEN ANTROPOSANA 2016 Acnebehandeling (1) (2) 100% maximaal 250,- per jaar 100% maximaal 250,-

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2013 Geldig vanaf 1 januari 2013

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2013 Geldig vanaf 1 januari 2013 Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2013 Pag. 1/14 F 01.9.59 1012 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2013 Geldig vanaf 1 januari 2013 Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2013 Pag.

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2013 Geldig vanaf 1 januari 2013

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2013 Geldig vanaf 1 januari 2013 Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2013 Pag. 1/16 F 01.9.59 1012 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2013 Geldig vanaf 1 nuari 2013 Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2013 Pag. 3/16

Nadere informatie

Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht

Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht De beste zorgverzekeraar van Nederland PNO Ziektekosten is al meer dan zestig jaar dé zorgverzekeraar voor de mediasector. En voor de vierde keer op rij

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering. De collectieve OHRA Zorgverzekering voor leden van VOS/ABB

OHRA Zorgverzekering. De collectieve OHRA Zorgverzekering voor leden van VOS/ABB Zorgverzekering De collectieve Zorgverzekering voor leden van VOS/ABB Collectieve Zorgverzekering Bij houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2016 Aanvullende Verzekeringen ASR

Dekkingsoverzicht 2016 Aanvullende Verzekeringen ASR Dekkingsoverzicht 2016 Aanvullende Verzekeringen ASR Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige en reglementen zijn zijn te vinden op onze website

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2018 ASR Aanvullende verzekeringen

Vergoedingenoverzicht 2018 ASR Aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht 2018 ASR Aanvullende verzekeringen Dit overzicht is bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht geeft een algemene omschrijving

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvulling Jongeren - Budget - Basis - Uitgebreid - Optimaal

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvulling Jongeren - Budget - Basis - Uitgebreid - Optimaal Dekkingsoverzicht 2014 - Budget - Basis - - Aan de hieronder genoemde kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de voor informatie. Raadpleeg uw zorgpolis welke van onderstaande

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2017

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2017 Vergoedingenoverzicht Zorgen 2017 Dit overzicht is bedoeld om de verschillende en gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht geeft een algemene omschrijving van de zorg waarop u recht heeft.

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2015 Aanvulling Compact, Budget, Basis, Uitgebreid en Optimaal

Dekkingsoverzicht 2015 Aanvulling Compact, Budget, Basis, Uitgebreid en Optimaal Dekkingsoverzicht 2015, Budget, Basis, en Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige en reglementen zijn te vinden op onze website en op te

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Pakketvergelijker en 2014 Geldig vanaf 1 nuari 2014 Overzicht van de vergoedingen in 2014 Met deze pakketvergelijker hebt u een overzicht van de vergoedingen in 2014 van de basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Servicegids OHRA Zorgverzekering 2009. Bewaarexemplaar

Servicegids OHRA Zorgverzekering 2009. Bewaarexemplaar Servicegids Zorgverzekering 2009 Bewaarexemplaar Bij werken meer dan 1.000 mensen. Van jonge mensen, die net beginnen op de arbeidsmarkt, tot mensen die op het punt staan om met pensioen te gaan. Maar

Nadere informatie

100% 100% 100% 100% 100% homeopatisch of antroposofisch geneesmiddel) Bevalling en kraamzorg Bevalling Bevalling ziekenhuis met medische noodzaak

100% 100% 100% 100% 100% homeopatisch of antroposofisch geneesmiddel) Bevalling en kraamzorg Bevalling Bevalling ziekenhuis met medische noodzaak 2014 Pakketvergelijker 2014 Start Extra Compleet Comfort Top Zilver Alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen Totale vergoeding alternatieve geneeswijzen en 250,- 500,- 1.000,- 1.500,- 200,- geneesmiddelen

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvulling Jongeren - Budget - Basis - Uitgebreid - Optimaal

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvulling Jongeren - Budget - Basis - Uitgebreid - Optimaal Dekkingsoverzicht 2013 - Budget - Basis - - Raadpleeg uw zorgpolis welke van de onderstaande pakketten voor u van toepassing zijn. De genoemde gelden per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders vermeld.

Nadere informatie

Artikelnummer Compact. 100% max. 25,00 per dag. 100% max. 25,00 per dag. 100% max. 100% max. 100% max. 100% max. 40,00 (vanaf 2.

Artikelnummer Compact. 100% max. 25,00 per dag. 100% max. 25,00 per dag. 100% max. 100% max. 100% max. 100% max. 40,00 (vanaf 2. Vergoedingenoverzicht Dit overzicht is een globale weergave van de en in de en en Aanvullende verzekeringen van Zorg en Zekerheid. Per zorgvorm vind u de prestaties waarop u aanspraak kunt maken met het

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

AANVULLENDE VERZEKERING FRIESO GEWOON COMPLEET VERZEKERD VOOR EEN SCHERPE PRIJS

AANVULLENDE VERZEKERING FRIESO GEWOON COMPLEET VERZEKERD VOOR EEN SCHERPE PRIJS AANVULLENDE VERZEKERING FRIESO GEWOON COMPLEET VERZEKERD VOOR EEN SCHERPE PRIJS GEEN ZORGEN OVER UW ZORG Wilt u een goede zorgverzekering, maar moet u rondkomen van een beperkt inkomen? Dan kunt u rekenen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2015

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2015 Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2015 Dit is geen voorwaardenoverzicht. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige polisvoorwaarden en reglementen vindt u op www.beterdichtbij.nl

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer verzekeringen en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2014

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2014 Vergoedingenoverzicht Zorgen 2014 Dit is geen voorwaardenoverzicht. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige polisvoorwaarden en reglementen vindt u op www.beterdichtbij.nl en

Nadere informatie

Overzicht aanvullende pakketten bij Delta Lloyd

Overzicht aanvullende pakketten bij Delta Lloyd Overzicht aanvullende pakketten bij Delta Lloyd Vergoedingen 2015 Start Etra Compleet Comfort Top Alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen 250,- per jaar (geneeswijzen: 50,- per dag) 500,- per jaar

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Zorgverzekering Vrije Keuze Plan Internationaal Aanvullende verzekeringen in combinatie met de Garant Basis Internationaal.

Nationale-Nederlanden Zorgverzekering Vrije Keuze Plan Internationaal Aanvullende verzekeringen in combinatie met de Garant Basis Internationaal. Nationale-en Zorgverzekering Vrije Keuze Plan e verzekeringen in combinatie met de Garant Basis. Verzekerde kosten Garant Basis Garant Start* Garant* Garant Plus* Garant Top* Ziekenhuisopname Revalidatie

Nadere informatie

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Zorgverzekeringen 2015 Met deze pakketvergelijker ziet u in een oogopslag welke dekkingen in welke verzekering zijn opgenomen. Zo kunt u de verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken.

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Basisverzekering Ditzo 2014. Geldend vanaf 1 januari 2014

Vergoedingenoverzicht Basisverzekering Ditzo 2014. Geldend vanaf 1 januari 2014 Vergoedingenoverzicht Basisverzekering Ditzo 2014 Geldend vanaf 1 januari 2014 Basisverzekering Anticonceptiva (de pil, koperhoudend spiraaltje en pessarium) Eigen risico Eigen bijdrage Vergoeding 100%

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2018

Polisvoorwaarden 2018 Polisvoorwaarden 2018 Vergoedingen overzicht Gemeente Haarlem Vergoedingenoverzicht Gemeente Haarlem Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

Vergoedingen Basisverzekering en Aanvullende Verzekeringen

Vergoedingen Basisverzekering en Aanvullende Verzekeringen Vergoedingen Basisverzekering en Aanvullende Verzekeringen Vergoedingenoverzicht Basisverzekering en Aanvullende Verzekeringen 2011 Omschrijving Basisverzekering AV Sanne AV Femke AV Ayla Alternatieve

Nadere informatie

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Beperkt, Uitgebreid en Plus Aanvullende verzekeringen Tand Goed, Tand Beter en Tand Best Aanvullende verzekeringen Jong, Gezin en Vitaal Raadpleeg uw zorgpolis

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2018

Polisvoorwaarden 2018 Polisvoorwaarden 2018 Vergoedingen overzicht Gemeenten Vergoedingenoverzicht Gemeente Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen van Zorg

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringen Start - Surplus - Summum

Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringen Start - Surplus - Summum Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende en Start - Surplus - Summum Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Nadere informatie

collectief bij VGZ ben?

collectief bij VGZ ben? Collectievemet speciale VGZ Zorgverzekering aanvullende verzekering! 2006 Alle aandacht voor goede zorg Waarom ik collectief bij VGZ ben? www.vgz.nl In drie stappen verzekerd van goede zorg: 1. Zeg uw

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringen Start Collectief - Surplus Collectief - Summum Collectief

Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringen Start Collectief - Surplus Collectief - Summum Collectief Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringen Start Collectief - Surplus Collectief - Summum Collectief Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket MIX Aanvullende Wij vergoeden de kosten tot maximaal

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. ONVZ Zorgplan Internationaal Vergoedingsoverzicht Internationaal vergoedingsoverzicht 2016 Onderstaande overzichten

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Tand Goed, Tand Beter, Tand Best Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2011. Het nieuw e zorgverzekeren, nu nog m akkelijker

OHRA Zorgverzekering 2011. Het nieuw e zorgverzekeren, nu nog m akkelijker Zorgverzekering 2011 Het nieuw e zorgverzekeren, nu nog m akkelijker Inhoud Het nieuwe zorgverzekeren, nu nog m akkelijker 4 D e O HRA Zorgverzekering 5 W elke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen?

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekering Ditzo 2015. Geldend vanaf 1 januari 2015

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekering Ditzo 2015. Geldend vanaf 1 januari 2015 Vergoedingenoverzicht Zorgverzekering Ditzo 2015 Geldend vanaf 1 januari 2015 Zorgverzekering Anticonceptiva (de pil, koperhoudend spiraaltje en pessarium) Eigen risico Eigen bijdrage Vergoeding 100% tot

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN ANTROPOSANA 2014

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN ANTROPOSANA 2014 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN ANTROPOSANA 2014 2 Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? 3 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN ANTROPOSANA

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten

Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten V G Z Z O R G V E R Z E K E R I N G 2 0 0 8 A Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten ZORG BEPERKTE UITGEBREIDE PLUS Alternatieve zorg consulten, behandelingen en geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor Basisverzekering en aanvullende verzekeringen

Uw vergoedingen voor Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Uw vergoedingen voor 2017 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen 2017 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER

FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER Basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen 2015 FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER TOELICHTING In deze Globale Vergoedingenwijzer vind je overzichten van de Basisverzekeringen,

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor medewerkers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2016

Pakketvergelijker voor medewerkers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2016 Pakketvergelijker voor medewerkers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2016 Geldig vanaf 1 januari 2016 Overzicht van de vergoedingen in 2016 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Dekkingsoverzicht 2014 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Aan de hieronder genoemde en kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in

Nadere informatie

CZ Pakketoverzicht 2015. Gemeenten Start

CZ Pakketoverzicht 2015. Gemeenten Start CZ Pakketoverzicht 2015 Pakketoverzicht De meeste Nederlanders zijn verplicht een zorgverzekering te hebben. In de basisverzekering zitten de meest noodzakelijke vergoedingen voor zorg. Wilt u een uitgebreidere

Nadere informatie

ZoRg goed geregeld voor jou

ZoRg goed geregeld voor jou 100% www.takecarenow.nl ZoRg goed geregeld voor jou vergoedingenoverzicht a.013vo75.10.1.indd 3 13-10-09 09:40 Takecarenow! in 2010 Je basisverzekering De TakeCareNow! Internet Basispolis is een naturaverzekering.

Nadere informatie

DEEL 1: VERGOEDINGEN OVERZICHT PER 1 JANUARI 2007

DEEL 1: VERGOEDINGEN OVERZICHT PER 1 JANUARI 2007 DEEL 1: VERGOEDINGEN OVERZICHT PER 1 JANUARI 2007 1. Inleiding In dit overzicht staan de behandelingen die wij geheel of gedeeltelijk vergoeden per aanvullende verzekering genoemd. Achter de betreffende

Nadere informatie

ondernemen wordt een stuk relaxter het dekkingsoverzicht ziektekostenverzekering

ondernemen wordt een stuk relaxter het dekkingsoverzicht ziektekostenverzekering ondernemen wordt een stuk relaxter met het dekkingsoverzicht ziektekostenverzekering 2 2011 Het dekkingsoverzicht van De Amersfoortse Het dekkingsoverzicht van De Amersfoortse 2011 3 Dekkingsoverzicht

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen inclusief tandartskosten Aanvulling TotaalZorg en Aanvulling TotaalZorg Extra

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen inclusief tandartskosten Aanvulling TotaalZorg en Aanvulling TotaalZorg Extra Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen inclusief tandartskosten Aanvulling TotaalZorg en Aanvulling TotaalZorg Extra Raadpleeg uw zorgpolis welke van de onderstaande pakketten voor u van toepassing

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht Dit overzicht is een globale weergave van de en in de en en Aanvullende verzekeringen van Zorg en Zekerheid. Per zorgvorm vind u de prestaties waarop u aanspraak kunt maken met het

Nadere informatie

DEEL 1: VERGOEDINGEN OVERZICHT PER 1 JANUARI 2008

DEEL 1: VERGOEDINGEN OVERZICHT PER 1 JANUARI 2008 DEEL 1: VERGOEDINGEN OVERZICHT PER 1 JANUARI 2008 1. Inleiding In dit overzicht staan de behandelingen die wij geheel of gedeeltelijk vergoeden per aanvullende verzekering genoemd. Achter de betreffende

Nadere informatie

3 Polissen onderling vergelijken (Alleen verschillen):

3 Polissen onderling vergelijken (Alleen verschillen): 1/3 Fortis ASR Ziektekostenverzekering Flexibel 2/3 Fortis ASR Ziektekostenverzekering Flexibel 3/3 Fortis ASR Ziektekostenverzekering Flexibel + Aanvullend Instap + Aanvullend Basis + Aanvullend Uitgebreid

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN 2017

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN 2017 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN 2017 Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige polisvoorwaarden en reglementen zijn te vinden op www.amersfoortse.nl/zorg

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer Ahold 2015 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer Ahold 2015 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer Ahold 2015 en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer en en aanvullende verzekeringen 2015 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer vindt u overzichten

Nadere informatie

expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT

expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT COLLECTIEVE VERZEKERING 2015 VERGOEDINGENOVERZICHT EXPATRIATE HEALTH INSURANCE 2015 Hieronder ziet u een overzicht van de vergoedingen van onze XHI ziektekostenverzekeringen.

Nadere informatie

dekkingsoverzicht ziektekostenverzekering Antroposana 2013

dekkingsoverzicht ziektekostenverzekering Antroposana 2013 dekkingsoverzicht ziektekostenverzekering Antroposana 2013 2 Dekkingsoverzicht Antroposana 2013 Dekkingsoverzicht Antroposana 2013 3 Dekkingsoverzicht Ziektekostenverzekeringen antroposana 2013 Dit is

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2014

Vergoedingenoverzicht 2014 Vergoedingenoverzicht 2014 U kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Vergoedingen aanvullende verzekering

Vergoedingen aanvullende verzekering 2007 Vergoedingen aanvullende verzekering 2007 Vergoedingen aanvullende verzekering De hieronder genoemde bedragen zijn per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders vermeld. In alle gevallen moeten de

Nadere informatie