Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen"

Transcriptie

1 Pag. 1/8 NV / 2010 en Aanvullende Verzekeringen Pakketvergelijker, en 2011 Alle bedragen in deze Pakketvergelijker zijn maximale bedragen en gelden per verzekerde per kalenderjaar, behalve als dit anders staat vermeld. De vergoeding is maximaal het wettelijke of marktconforme (gebruikelijke) tarief. In alle gevallen geldt dat de behandelaar en/of instelling moet hebben erkend. Alternatieve geneesmiddelen tot max. 100,Dit is inclusief alternatieve behandelingen. tot max. 200,Dit is inclusief alternatieve behandelingen. tot max. 400,Dit is inclusief alternatieve behandelingen. Alternatieve geneeswijzen Max. 20,- per behandeldag. Maximaal 100,- Dit is inclusief alternatieve geneesmiddelen. Max. 25,- per behandeldag. Maximaal 200,- Dit is inclusief alternatieve geneesmiddelen. Max. 35,- per behandeldag. Maximaal 400,- Dit is inclusief alternatieve geneesmiddelen. Totale vergoeding alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen 100,- 200,- 400,- 75,- per verzekerde per 2 jaren (ook ooglaserbehandeling). 100,- per verzekerde per 2 jaren (ook ooglaserbehandeling). 200,- per verzekerde per 2 jaren (ook ooglaserbehandeling). Alternatieve geneeswijzen Brillen & contactlenzen Brillen (incl. montuur) / contactlenzen / ooglaseren Buitenland conform Reglement Hulpmiddelen. 1 F Buitenland vaccinaties (beperkte lijst) Medische kosten Max. Nederlands tarief.

2 Pag. 2/8 NV / 2010 en Aanvullende Verzekeringen Pakketvergelijker, en 2011 Mondzorg spoedeisend (vanaf 18 jaar) 275,- per verzekerde Repatriëring overledenen n.v.t. n.v.t. n.v.t. Repatriëring zieken / gewonden indien medisch noodzakelijk Spoedeisende medische zorg (buiten EU/EER zwitserland en verdragslanden) Spoedeisende medische zorg (binnen EU/EER zwitserland en verdragslanden) Max. Nederlands tarief. Max. Nederlands tarief. 200% van het Nederlands marktconform tarief. gedeclareerde tarief. 200% van het Nederlands marktconform tarief. gedeclareerde tarief. Telecommunicatiekosten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Toezending medicijnen n.v.t. n.v.t. n.v.t. Farmaceutische zorg Anticonceptie (pil, spiraal, pessarium) Anticonceptie vanaf 21 jaar Anticonceptie eigen bijdrage GVS tot 21 jaar Dieetpreparaten Geneesmiddelen Herstel en verblijf 2 Logeerhuis Huidtherapie Acnè-behandeling Tot 21 jaar vergoed met e.b. Conform Reglement Farmaceutische Zorg. Conform Reglement Farmaceutische Zorg. Huisarts Consulten en behandelingen Consult via internet Hulpmiddelenzorg Medische hulpmiddelen Conform Reglement Hulpmiddelen. Steunzolen/podologische hulpmiddelen Verbandmiddelen (alleen bij chronisch gebruik) Medisch-specialistische 4, 10 zorg (exclusief GGZ) Audiologische zorg Erfelijkheidsonderzoek Conform Reglement Hulpmiddelen. Max. 200,- per verzekerde Max. 100,- per verzekerde Max. 200,- per verzekerde Max. 230,- per verzekerde Max. 55,- 345,- per verzekerde 200% van het Nederlands marktconform tarief. gedeclareerde tarief. Max. 200,- per verzekerde Max. 250,- per verzekerde 75% van de kosten voor één kamer. Max. 230,- per verzekerde Max. 55,-

3 Pag. 3/8 NV / 2010 en Aanvullende Verzekeringen Pakketvergelijker, en 2011 Fertiliteitsbevorderende behandelingen 3 Haemodialyse en peritoneaaldialyse Kinderoncologie Mechanische beademing Medische-specialistische zorg in ziekenhuis/zbc/huispraktijk Medisch-specialistische zorg/ verpleging Orgaantransplantatie (beperkte lijst) Plastisch chirurgische zorg 4 Revalidatie, afh. van ind. Sterilisatie Trombosedienst Medisch verantwoord bewegen Gezondheidscursussen en beweegprogramma s Sportmedisch advies Mondzorg Max. 75,- per verzekerde Max. 100,- per verzekerde Max. 250,- voor onderstaande zorg samen. Tot 18 jaar 1e en 2e preventief onderzoek Overige tandheelkunde Vanaf 18 jaar 1e en 2e preventief onderzoek Overige tandheelkunde gebitsprothese 75% Eigen bijdrage volledige prothese Gebitsprothese reparaties en rebasen Kaakchirurgische zorg 5 Kronen, bruggen en eenvoudige extracties door kaakchirurg Orthodontie Orthodontie (tot 22 jaar), éénmalig per verzekeringsduur Max. 100,- per verzekerde Max. 200,- per verzekerde Max. 450,- voor onderstaande zorg samen. 80%, met een maximum van 1.500,-

4 Pag. 4/8 NV / 2010 en Aanvullende Verzekeringen Pakketvergelijker, en 2011 Mondzorg bijzondere gevallen Tandheelkundige zorg bijzondere gevallen Paramedische zorg Bekkentherapie bij incontinentie 9 beh. pjr. Dyslexie voor 7, 8, 9 en 10 jarige kinderen Ergotherapie Max. 10 uur. Fysiotherapie en oefentherapie (tot 18 jaar) Fysiotherapie en oefentherapie (vanaf 18 jaar) Logopedie Voetbehandeling bij diabetes (preventief) Voetbehandeling overige situaties (door podoloog of podotherapeut) Preventieve onderzoeken Medische screening bij adoptie Chronisch: 9 volledig, niet chronisch: 9 max. 18 beh. per ind. Chronisch: 9 volledig vanaf 13e beh. niet chronisch: 9 geen vergoeding. 150,- aanvullend op de. 150,- per verzekerde per 50,- per verzekerde per 325,- aanvullend op de. 325,- per verzekerde per 70,- per verzekerde per 500,- aanvullend op de. 500,- per verzekerde per 115,- per verzekerde per Advisering Dieetadvisering Max. 4 uur. Max. 2 uur. Psychologische zorg Maximaal 460,- voor onderstaande zorg (behalve Herstel en Balans) samen. Eerste lijns psychologische zorg 8 zittingen met e.b. 6 Vanaf 9e behandeling Eigen bijdrage eerstelijns psychologische zorg Inloophuizen Herstel en Balans Niet-klinische psychiatrische hulp Psychotherapie Verloskundige zorg en kraamzorg Bevalling en kraamzorg in kraamhotel 7 (max. 365 dgn) (max. 365 dgn), met e.b. Max. 900,- per verzekerde per behandelprogramma. Max. 900,- per verzekerde per behandelprogramma.

5 Pag. 5/8 NV / 2010 en Aanvullende Verzekeringen Pakketvergelijker, en 2011 Bevalling met medische indicatie Bevalling en kraamzorg in ziekenhuis Poliklinische bevalling Bevalling zonder medische indicatie 7 Poliklinische bevalling, met e.b. Verloskundige zorg en kraamzorg Bevalling en kraamzorg thuis 7, met e.b. Prenatale screening niet medisch noodzakelijk Vervoer Ambulancevervoer Zittend ziekenvervoer: openbaar vervoer bij aangewezen indicaties 8, met e.b. ziekenvervoer eigen auto bij aangewezen indicaties 8 0,27 per km, met e.b. ziekenvervoer taxi bij aangewezen indicaties 8, met e.b. Ziekenhuis Medisch-specialistische zorg Ziekenhuisverblijf Diversen Preventiecursussen Stoppen met roken, omgaan met problematiesch Alcoholgebruik, Depressieve klachten

6 Pag. 6/8 NV / 2010 en Aanvullende Verzekeringen TandenGaaf Alle tandartsverzekeringen van kennen vergoedingen van van behandelingen. Er zijn 4 maximaal verzekerde bedragen die oplopen in hoogte: TandenGaaf vergoeding tot maximaal 150,- TandenGaaf vergoeding tot maximaal 250,- TandenGaaf vergoeding tot maximaal 500,- TandenGaaf vergoeding tot maximaal 1.000,- * * tandartsverklaring nodig voor acceptatie Luxe Verpleging maximale vergoeding Om een noodzakelijk verblijf in een ziekenhuis wat comfortabeler te maken, kunt u de module Luxe Verpleging afsluiten. Hiermee krijgt u bijvoorbeeld de kosten van een luxe arrangement, TV en internet vergoed tot maximaal 150,- per nacht. In het geval dat dit niet beschikbaar is, krijgt u een vergoeding van 70,- per dag tot max ,- Ook worden de reiskosten van uw partner vergoed voor openbaar vervoer, taxivervoer en eigen vervoer op basis van 0,19 per km tot max. 100,- Kijk voor meer informatie op Gezondheidsservices Preventieve cursussen 250,- Griepprik eenmaal per jaar Nordic Walking 50,- per jaar

7 Pag. 7/8 NV / 2010 en Aanvullende Verzekeringen Legenda 1. Het maximum is afhankelijk van het wettelijke of het marktconforme tarief in Nederland voor de behandeling. Uitgesloten zijn voorziene kosten, de eigen bijdrage, het wettelijk verplichte eigen risico en het vrijwillige eigen risico uit de (basisverzekering). 2. Voor een aantal behandelvormen is onze akkoordverklaring vooraf noodzakelijk. U dient veelal gebruik te maken van een door ons erkende, gecontracteerde of geselecteerde zorgaanbieder. 3. IVF behandelingen zijn beperkt tot 3 pogingen en voor een aantal vormen van medisch specialistische zorg heeft u onze akkoordverklaring vooraf nodig. 4. U hebt vooraf toestemming nodig voor plastische chirurgie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen medische plastische chirurgie en cosmetische chirurgie. 5. Er is een voorafgaande akkoordverklaring nodig voor mondzorg in bijzondere gevallen, tandvervangende zorg bij verzekerden jonger dan 18 jaar, voor gebitsprothesen boven een bepaald bedrag, bij vervanging binnen 8 jaar en indien geplaatst in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde en voor bepaalde kaakchirurgische behandelingen. 6. Wettelijk is vastgesteld dat de eigen bijdrage 10,- per zitting is. 7. Bij een poliklinische bevalling en bevalling in een kraamhotel is de eigen bijdrage 15,50 per persoon per dag en het meerdere boven 111,50 per persoon per dag. Voor kraamzorg thuis of in een kraamhotel of geboortecentrum is de eigen bijdrage 3,90 per uur. 8. U hebt voorafgaand een akkoordverklaring nodig van voor zittend ziekenvervoer. U kunt maximaal over een enkele reisafstand van 200 km declareren. De wettelijke eigen bijdrage is 92,- per persoon 9. Indicaties die voorkomen op de lijst met aandoeningen zoals vastgesteld door de overheid. Deze lijst kunt u vinden op 10. Twijfelt u over de vergoeding van een ziekenhuisbehandeling, bijvoorbeeld bij niet-gecontracteerde zorg, een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) of vergoeding uit de aanvullende verzekering? Bel dan vooraf de ziekenhuislijn (013) Afkortingen dagmax. beh. dgn e.b. km GVS ind. max. pjr pvd zit dagmaximum behandeling(en) dagen eigen bijdrage kilometer Geneesmiddelenvergoedingssysteem indicatie maximaal per kalenderjaar per verzekeringsduur zittingen Voor de en de aanvullende verzekeringen geldt dat alle vergoedingen worden uitgekeerd tot maximaal het gecontracteerde tarief, het wettelijke tarief of het marktconforme tarief.

8 Pag. 8/8 NV / 2010 Uw assurantieadviseur is: Onderdeel Klantenservice Postbus (026) BA Amsterdam Internet Postadres en Postbus 4016, 5004 JA Tilburg Disclaimer Deze overzichten geven de vergoedingen en dekkingen op hoofdlijnen It weer. nostrud Voor magnism de volledige olorem inhoud velit en adigna omvang conum van ad de ea verzekeringspakketten verwijzen alisl ut wij iuscil u naar dunt de veniamc polisvoorwaarden. onsequisi blandre Aan dit overzicht minim inci. kunnen feugiam, sisi bla facidunt geen rechten worden ontleend.

DELTA LLOYD START DELTA LLOYD EXTRA

DELTA LLOYD START DELTA LLOYD EXTRA Delta Lloyd Zorgverzekering en de Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen Alle bedragen in deze Pakketvergelijker zijn maximale bedragen en gelden per verzekerde per kalenderjaar, behalve als dit anders

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2010. Geldig vanaf 1 januari 2010

Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2010. Geldig vanaf 1 januari 2010 Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2010 Geldig vanaf 1 januari 2010 en de aanvullende en Alle bedragen in deze Pakketvergelijker zijn maximale bedragen en gelden per verzekerde per kalenderjaar, behalve

Nadere informatie

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen 2011 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2011

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen 2011 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2011 Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen 2011 Veranderingen en informatie Geldig vanaf 1 januari 2011 1 Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende

Nadere informatie

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2010

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2010 Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie Geldig vanaf 1 januari 2010 Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende

Nadere informatie

Verzekeringen. Delta Lloyd Zorgverzekering (vrije keuze polis) met ZorgGarant aanvullende verzekeringen. Vergoedingenoverzicht

Verzekeringen. Delta Lloyd Zorgverzekering (vrije keuze polis) met ZorgGarant aanvullende verzekeringen. Vergoedingenoverzicht Verzekeringen 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering (vrije keuze polis) met ZorgGarant aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Pag. 1 Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd ZorgGarant Start, Compleet en

Nadere informatie

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2012

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2012 Pakketvergelijker en 2012 Vergoedingen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Deze voorwaarden staan niet in deze pakketvergelijker. In de algemene voorwaarden en het

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

Delta Lloyd Zorgverzekering met ZorgGarant Aanvullende Zorgverzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering met Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen

Delta Lloyd Zorgverzekering met ZorgGarant Aanvullende Zorgverzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering met Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering met ZorgGarant Aanvullende Verzekeringen Veranderingen en informatie Per 1 januari 2009 Delta Lloyd Zorgverzekering met Delta Lloyd Aanvullende Veranderingen en informatie Delta

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Pakketvergelijker en 2014 Geldig vanaf 1 nuari 2014 Overzicht van de vergoedingen in 2014 Met deze pakketvergelijker hebt u een overzicht van de vergoedingen in 2014 van de basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Pakketvergelijker voor werknemers. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Pakketvergelijker voor werknemers. en 2014. Geldig vanaf 1 nuari 2014 Overzicht van de vergoedingen in 2014 Met deze pakketvergelijker hebt u een overzicht van de vergoedingen in 2014 van de basisverzekering

Nadere informatie

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2012

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2012 Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2012 Alle wijzigingen op een rij Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoud Pagina Uw Delta Lloyd Zorgverzekering 1. Veranderingen in uw Delta Lloyd Zorgverzekering - de basisverzekering

Nadere informatie

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Zorgverzekeringen 2015 Met deze pakketvergelijker ziet u in een oogopslag welke dekkingen in welke verzekering zijn opgenomen. Zo kunt u de verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd ZorgGarant Individueel

Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd ZorgGarant Individueel Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd ZorgGarant Individueel DELTA LLOYD ZORGVERZEKERING EN AANVULLENDE VERZEKERINGEN MODULE TANDENGAAF 250, 500, 1000, 1500 De Delta Lloyd Zorgverzekering biedt u dekking voor

Nadere informatie

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2014

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2014 Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2014 Alle wijzigingen op een rij Geldig vanaf 1 nuari 2014 Uw Delta Lloyd Zorgverzekering Inhoudsopgave Uw Delta Lloyd Zorgverzekering 3 Wettelijke wijzigingen in de basisverzekering

Nadere informatie

Welke verzekering past bij u?

Welke verzekering past bij u? Welke verzekering past bij u? Als u een nieuwe collectieve zorgverzekering gaat kiezen, is het belangrijk dat u een verzekering kiest die past bij uw situatie. In deze pakketvergelijker vindt u een overzicht

Nadere informatie

Welke collectieve verzekering past bij u?

Welke collectieve verzekering past bij u? CZ Pakketvergelijker Zorgen 2013 collectief Welke collectieve past bij u? Wilt u een nieuwe collectieve zorg kiezen? Deze pakketvergelijker is een samenvatting van de collectieve zorgen van CZ. Zo ziet

Nadere informatie

CZ Pakketvergelijker 2015

CZ Pakketvergelijker 2015 CZ Pakketvergelijker 2015 Zorgverzekeringen Welke verzekering past bij u? Als u een nieuwe zorgverzekering gaat kiezen, is het belangrijk dat u een verzekering kiest die past bij uw situatie. In deze pakketvergelijker

Nadere informatie

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2015. Alle wijzigingen op een rij

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2015. Alle wijzigingen op een rij Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2015 Alle wijzigingen op een rij Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud Uw Delta Lloyd Zorgverzekering 3 Wettelijke wijzigingen in de basisverzekering 4 Wijzigingen door Delta

Nadere informatie

CZ Pakketvergelijker zorgverzekeringen 2011

CZ Pakketvergelijker zorgverzekeringen 2011 CZ Pakketvergelijker zorgen 2011 Top Collectief, Excellent en Supertop Welke past bij u? Wilt u een nieuwe zorg kiezen? Deze pakketvergelijker is een samenvatting van de zorgen van CZ. Zo ziet u in één

Nadere informatie

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2013

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2013 Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2013 Alle wijzigingen op een rij Geldig vanaf 1 januari 2013 Uw Delta Lloyd Zorgverzekering Inhoudsopgave Uw Delta Lloyd Zorgverzekering 3 Verplichte wijzigingen in de

Nadere informatie

OMSCHRIJVING 0-17 JAAR 18-24 JAAR 25-54 JAAR 25-54 JAAR 55 + JAAR MET KINDEREN

OMSCHRIJVING 0-17 JAAR 18-24 JAAR 25-54 JAAR 25-54 JAAR 55 + JAAR MET KINDEREN Toelichting Willis 1205 23-11-2005 17:16 Pagina 1 Module Levensfase 0-17 JAAR 18-24 JAAR 25-54 JAAR 25-54 JAAR 55 + JAAR MET KINDEREN Anticonceptie Eigen bijdrage anticonceptie < 21 jaar 100% 100% Anticonceptie

Nadere informatie

CZ Pakketvergelijker. Zorgverzekeringen 2014. Welke verzekering past bij u?

CZ Pakketvergelijker. Zorgverzekeringen 2014. Welke verzekering past bij u? CZ Pakketvergelijker Zorgen 2014 Welke past bij u? Wilt u een nieuwe zorg kiezen? Deze pakketvergelijker is een samenvatting van de zorgen van CZ. Zo ziet u in één oogopslag welk pakket het best bij u

Nadere informatie

Welke verzekering past bij u?

Welke verzekering past bij u? Pakketvergelijker 2015 Welke past bij u? Als u een nieuwe zorg gaat kiezen, is het belangrijk dat u een kiest die past bij uw situatie. In deze pakketvergelijker vindt u een overzicht van alle en van de

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014)

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) 2 Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? 3 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD?

UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? DEKKINGSOVERZICHT ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN 2015 Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht. Ziektekostenverzekering

Dekkingsoverzicht. Ziektekostenverzekering Fortis Basis Ziektekostenverzekeringen N.V., KvK 32110828, en Fortis Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V., KvK 3211 0823, hebben een vergunning van de Nederlandsche Bank N.V. tot het uitoefenen van

Nadere informatie