Vergoedingenoverzicht 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergoedingenoverzicht 2015"

Transcriptie

1 Vergoedingenoverzicht Dit overzicht is een globale weergave van de en in de en en Aanvullende verzekeringen van Zorg en Zekerheid. Per zorgvorm vind u de prestaties waarop u aanspraak kunt maken met het bijbehorende artikel in de polisvoorwaarden. Voor het recht op verstrekkingen en en gelden in een aantal gevallen specifieke voorwaarden. Bovendien gelden bij de en aanvullende verzekeringen voor niet-gecontracteerde zorgverleners andere en, deze kunt u vinden in de polisvoorwaarden. De zorgverleners waarmee wij een contract hebben, kunt u vinden op Aan dit enoverzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van alle voorwaarden en en. Vergoedingenoverzicht 2015 AV-Top AV-Plus AV-Totaal Alternatieve consulten, en geneesmiddelen O.a. homeopathie, acupunctuur, antroposofie en chiropractie (maximale gezamenlijke voor en geneesmiddelen) ,00 460,00 460,00 A1 Behandelingen - 25,00 per 25,00 per 25,00 per - per per per 100% Geneesmiddelen - 50% 50% 50% - 75% 75% 75% 100% Brillenglazen, contactlenzen en brilmontuur Brillen, contactlenzen en brilmontuur (per ) B20 (vanaf (vanaf (vanaf - (vanaf of meeverzekerde kinderen t/m 12 jaar éénmaal per kalenderjaar een kinderbril vanaf 0 dioptrie, max. (vanaf (vanaf (vanaf 0 dioptrie) of meeverzekerde kinderen t/m 12 jaar éénmaal per kalenderjaar een kinderbril vanaf 0 dioptrie, max. A2.1 Ooglaseren ( voor de duur van de verzekering) max. max. max. max. 300,00 A2.2 Buitenland Vaccinatie wegens verblijf in het buitenland (gecontracteerd) % % A3.1 Vaccinatie wegens verblijf in het buitenland (niet-gecontracteerd) A3.1 Niet-spoedeisende medisch zorg, zonder toestemming van Zorg en Zekerheid Geneeskundige kosten in Europa vanaf 75% B Geneeskundige kosten buiten Europa B Spoedeisende medisch zorg Geneeskundige kosten in Europa 100% Geneeskundige kosten buiten Europa B B % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A3.3.1 A3.3.1 Tandheelkundige noodkosten A3.3.2

2 AV-Top AV-Plus AV-Totaal Medisch repatriëring en toezending geneesmiddelen Hulpverlening ANWB alarmcentrale bij medisch hulp - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A3.3.4 Zuurstof op vakantie - - A3.5 Farmaceutische zorg Geneesmiddelen Farmaceutische Zorg B ADHD geneesmiddelen B A4.1 Anticonceptie (pil, spiraal, pessarium) vanaf 18 tot buiten het verplicht eigen risico bij gecontracteerde zorg A % vanaf 100% vanaf - 100% vanaf 100% vanaf - 100% vanaf A4.2 Maagzuurremmers - - A4.3 Vaccinaties diarree bij zuigelingen Geboortezorg - - A4.4 Kraam - standaard - standaard - uitgebreid uitgebreid - uitgebreid Bevalling thuis 100% B A5.1 Bevalling met medische noodzaak in het ziekenhuis 100% B Bevalling zonder medische noodzaak in het ziekenhuis B , A5.2 Kraamzorg B7.3 Verlengde/ uitgestelde kraamzorg max. 16 uur max. 16 uur - max. 16 uur A5.3.1/ A5.3.2 Elektrische borstkolf (huur of koop) max. - max. max. - max. A5.4 Prenatale screening en structureel echoscopisch onderzoek 100% B Zwangerschapscursus A5.5 Borstvoedingscursus A5.6 Combinatietest (bloedonderzoek en nekplooimeting) A5.7

3 AV-Top AV-Plus AV-Totaal Niet-invasieve prenatale test (NIPT) 100% bij positieve combinatietest of onder voorwaarden B Preconceptieconsult A5.8 Lactatiekundige (begeleiding en advies bij borstvoeding) A5.9 Herstel en verblijf Herstellingsoord, zorghotel en hospice - max. per max. - max. per max. - max. 50,00 per max. max. 50,00 per max. max. 50,00 per max. max. 50,00 per max. A6.1 Kuurreizen (per ) A6.2 Logeerhuis (o.a. Ronald McDonald Huis) per per A6.3 Therapeutisch kamp voor jongeren (o.a. KIKA en De Luchtballon) ,00 - A6.4 Vervangende mantelzorg A6.5 Huidtherapie Acnébehandeling A7.1 Camouflagetherapie - - A7.2 Dermatografie A7.3 Elektrische epilatie of laserontharing - 550,00 550,00 550, , , ,00 A7.4 Voetverzorging voor verzekerden met suikerziekte of reumapatiënten 100% bij suikerziekte (minimaal Zorgprofiel 2) B ,00 (bij suikerziekte alleen Zorgprofiel 0 en 1) 210,00 (bij suikerziekte alleen Zorgprofiel 0 en 1) A7.5 Huisarts Consulten en 100% B Medische en B (prothese bh, pruiken, hoortoestel(per oor), steunpessarium) ja, exclusief eigen B20 per - per - 140,00 per 140,00 per 140,00 per per A8.1 Plaswekker A8.2 Steunzolen A8.3 bij thuisverpleging A8.4

4 AV-Top AV-Plus AV-Totaal Verbandmiddelen bij chronisch gebruik B Alarmering op sociale indicatie - max. 3,50 - max. 3,50 - max. 4,00 per maand max. 4,00 max. 4,00 max. 5,00 per maand A8.5 Gehoorbeschermers A8.6 Medisch ische zorg en ziekenhuisverblijf Medisch ische zorg en verpleging 100% m.u.v. specifiek uitgesloten zorg B Flebologie/ proctologie - 75,00-75,00 - A9.1 Oorstandcorrecties A9.5 Besnijdenis Zonder medische indicatie tot 18 jaar A9.2 Met medische indicatie - - A9.3 Sterilisatie Bij mannen door huisarts, door door huisarts, door - door huisarts of A9.4 Bij vrouwen door door - 700,00 door A9.4 Paramedische Oefentherapie max. aantal uit aanvullende verzekering voor chronische en niet chronische samen Tot 18 jaar Fysiotherapie 100% met chronische aandoening; met niet-chronische indicatie, bij ontoereikend resultaat extra B17.3 Oefentherapie Cesar/Mensendieck alle medisch max.9 alle medische A10.1 A10.2 Vanaf 18 jaar Fysiotherapie 100% vanaf 21ste behandeling met chronische aandoening B17.4 max. 9 alle medisch A10.1 Oefentherapie Cesar/Mensendieck alle medisch A10.2

5 AV-Top AV-Plus AV-Totaal Overige therapieën Beweegprogramma's (waaronder Fitkids en JOGG) - - A Verbijzonderingen fysiotherapie (o.a. huid-/, oedeemtherapie en manuele, kinder, psychosomatische, geriatrische fysio - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A Ergotherapie max. 10 uur B max. 10 uur max. 10 uur A10.4 Logopedie 100% B Voedingsvoorlichting/ dieetadvisering max. 3 behandeluren B kwartier tot 18 jaar 7 kwartier tot 18 jaar - 10 kwartier tot 18 jaar A10.3 Podoloog, podo(posturale)therapie - 50,00-50,00-125,00 A10.5 Stottertherapie (methode Dixhoorn, Del-Ferro, Boma of Hausdörfer) ,00-400,00 A10.6 Preventieve cursussen/ voorlichting GeZZondCheck (eenmaal per ) - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% A11.1 Preventieve cursussen (bijvoorbeeld stoppen met roken, afvallen, EHBO, medisch verantwoorde trainingsprogramma s, behandeling van over- /onder gewicht, Meer bewegen voor Ouderen) Stoppen met Roken - één programma per kalenderjaar B25-175,00 A11.2 Overgangsconsulent A11.3 Sport Medisch Advies (SMA) , A11.4 Psychologische en psychotherapeutische zorg Generalistische Basis GGZ vanaf 18 jaar Korte -, middellange-, intensieve- en chronische behandeling na verwijzing 100% B Gespecialiseerde GGZ vanaf 18 jaar Klinische gespecialiseerde GGZ na een verwijzing Niet-klinische gespecialiseerde GGZ na een verwijzing 100% B % B Overige psychologische zorg Overige hulp (o.a. Helen Dowling Instituut, Herstel en Balans en alternatieve psychologische hulp) Psychologische zorg voor ouder en kind (Nanny Training, Remedial Teaching, behandeling dyslexie en integratieve kinder- en spel , , ,00 B12.1 Lichttherapie voor seizoensdepressie - per max. 10 en of per max. 10 en of per max. 10 en of - per max. 10 en of per max. 10 en of per max. 10 en of per max. 10 en of B12.2

6 AV-Top AV-Plus AV-Totaal Revalidatie Revalidatie 100% B Tandheelkundige hulp Tandheelkundige hulp tot 18 jaar (in aanvulling op de basisverzekering) Basis tandheelkundige hulp exclusief kronen en bruggen 100% B Extra tandheelkundige hulp (gegoten vullingen en kronen en bruggen) % max ,00 A Orthodontie tot 18 jaar , , ,00-100% A Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar (maximum geldt voor alle en samen) Totale max. voor tandheelkundige hulp Controle, preventie, röntgendiagnostiek en mondhygiëne ,00 A % 100% 100% 100% 100% 100% 100% A Overige tandheelkundige hulp (o.a. gegoten vullingen, kronen en bruggen, orthodontie, prothetische hulp en volledige gebitsprothese) % 75% 75% 75% 75% 75% 85% A Volledige gebitsprothesen 75% B18.3 Kaakchirurgische zorg 100% B Gebitsprothesen reparaties en rebasen 100% B Ongeval dekking tandheelkunde ,00 A13.3 Implantaten in betande kaak ,00 door tandarts of door kaakchirurg 750,00 door tandarts of door kaakchirurg A13.4 Tandheelkundige zorg bijzondere gevallen 100% B Delen van tand (* tegen extra premie) Totaal per twee (betalende) verzekerden ,00 300, , , , ,00 A Overige en Bezoekkosten opgenomen gezinslid ,00 A14.1 Contributie patiënten vereniging voor chronische aandoeningen - max. - max. - max. max. max. max. A14.2 Vergoeding AWBZ / WMO A14.4 Lidmaatschap thuiszorgorganisatie ,50 Lidmaatschap sportvereniging tot 18 jaar ,00 bij NOC*NSF en gecontracteerde sportverenigingen en instellingen , ,00 bij NOC*NSF en gecontracteerde sportverenigingen en instellingen A14.5 A14.6

7 AV-Top AV-Plus AV-Totaal Verpleging en verzorging Verpleging en verzorging (wijkverpleging) 100% B ZvW PGB bij verpleging en verzorging (wijkverpleging) 100% B Vervoer Ambulancevervoer 100% B Zittend ziekenvervoer bij bepaalde medische indicaties, na toestemming van de Vervoerslijn Met openbaar vervoer Met eigen auto Met taxi 0,31 per km, exclusief eigen B B B A14.3 Zintuigelijk gehandicaptenzorg Extramurale zintuigelijk gehandicaptenzorg 100% B

Polisvoorwaarden 2015

Polisvoorwaarden 2015 Polisvoorwaarden 2015 Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Begripsomschrijvingen Basisverzekering Zorg Zeker Polis 1 Rubriek A Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2015. Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Gemeente

Polisvoorwaarden 2015. Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Gemeente Polisvoorwaarden 2015 Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Gemeente Vergoedingenoverzicht Begripsomschrijvingen Basisverzekering Zorg Zeker Polis 1 Rubriek A Grondslag van de

Nadere informatie

DELTA LLOYD START DELTA LLOYD EXTRA

DELTA LLOYD START DELTA LLOYD EXTRA Delta Lloyd Zorgverzekering en de Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen Alle bedragen in deze Pakketvergelijker zijn maximale bedragen en gelden per verzekerde per kalenderjaar, behalve als dit anders

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2011. Geldig vanaf 1 januari 2011

Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2011. Geldig vanaf 1 januari 2011 Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2011 Geldig vanaf 1 januari 2011 Delta Lloyd Zorgverzekering en de Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen Alle bedragen in deze Pakketvergelijker zijn maximale bedragen

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Delta Lloyd Start, Extra, Compleet, Comfort en Top Geldig vanaf 1 januari 2012 Delta Lloyd Zorgverzekering en de Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen Er is een

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2014

Vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2014 Vergoedingenoverzicht 04 Een overzicht van de vergoedingen van de en Aanvullende Verzekering Ster,, 3, 4, 5 en de Comfortverzekering Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Leeswijzer In dit vergoedingenoverzicht

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht ZEKUR 2014. Gewoon ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Doorlopende Reis

Vergoedingenoverzicht ZEKUR 2014. Gewoon ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Doorlopende Reis Vergoedingenoverzicht ZEKUR 2014 Extra ZEKUR Doorlopende Reis Leeswijzer Dit vergoedingenoverzicht geeft je een overzicht van de vergoedingen van en. Als er in het vergoedingenoverzicht een staat is deze

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD?

UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? DEKKINGSOVERZICHT ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN 2015 Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht ZorgBeter Verzekering

Dekkingsoverzicht ZorgBeter Verzekering Dekkingsoverzicht Verzekering Polis De Polis biedt u dekking voor de meest voorkomende vormen van zorg waaronder huisarts, ziekenhuis en medicijnen. Naast deze zorgverzekering kunt u kiezen uit vier aanvullende

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht Ziektekostenverzekeringen SPD 2013

Dekkingsoverzicht Ziektekostenverzekeringen SPD 2013 Dekkingsoverzicht Ziektekostenverzekeringen SPD 2013 Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Vraag voor een volledig overzicht naar onze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht ZORGverzekeringen 2013

Dekkingsoverzicht ZORGverzekeringen 2013 2 Uw Zorg verzekering 2013. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorg verzekering 2013. Waar bent u voor verzekerd? 3 Dekkingsoverzicht ZORGverzekeringen 2013 Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht

Nadere informatie

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Zorgverzekeringen 2015 Met deze pakketvergelijker ziet u in een oogopslag welke dekkingen in welke verzekering zijn opgenomen. Zo kunt u de verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2010. Geldig vanaf 1 januari 2010

Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2010. Geldig vanaf 1 januari 2010 Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2010 Geldig vanaf 1 januari 2010 en de aanvullende en Alle bedragen in deze Pakketvergelijker zijn maximale bedragen en gelden per verzekerde per kalenderjaar, behalve

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2013 Geldig vanaf 1 januari 2013

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2013 Geldig vanaf 1 januari 2013 Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2013 Pag. 1/14 F 01.9.59 1012 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2013 Geldig vanaf 1 januari 2013 Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2013 Pag.

Nadere informatie

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2012

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2012 Pakketvergelijker en 2012 Vergoedingen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Deze voorwaarden staan niet in deze pakketvergelijker. In de algemene voorwaarden en het

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT ZIEKTE KOSTEN VERZEKERING 2012

DEKKINGSOVERZICHT ZIEKTE KOSTEN VERZEKERING 2012 DEKKINGSOVERZICHT ZIEKTE KOSTEN VERZEKERING 2012 2 Dekkingsoverzicht ziektekostenverzekering 2012 Dekkingsoverzicht ziektekostenverzekering 2012 3 DEKKINGSOVERZICHT ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN 2012 Dit is

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2015

Vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2015 Vergoedingenoverzicht 05 Een overzicht van de vergoedingen van: Aanvullende Verzekering Ster,, 3, 4, 5 Comfortverzekering VERGOEDINGENOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN Leeswijzer In dit vergoedingenoverzicht

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2010. Geldig vanaf 1 januari 2010

Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2010. Geldig vanaf 1 januari 2010 Vergoedingenoverzicht Pakketvergelijker 2010 Geldig vanaf 1 januari 2010 Delta Lloyd Zorgverzekering en de Delta Lloyd aanvullende Zorgverzekeringen Alle bedragen in deze Pakketvergelijker zijn maximale

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Pakketvergelijker en 2014 Geldig vanaf 1 nuari 2014 Overzicht van de vergoedingen in 2014 Met deze pakketvergelijker hebt u een overzicht van de vergoedingen in 2014 van de basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 05 en Aanvullende verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2014

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2014 Vergoedingenoverzicht Zorgen 2014 Dit is geen voorwaardenoverzicht. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige polisvoorwaarden en reglementen vindt u op www.beterdichtbij.nl en

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Tand Goed, Tand Beter, Tand Best Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg

Nadere informatie

UW ZORGVERZEKERING 2014 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD?

UW ZORGVERZEKERING 2014 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? UW ZORGVERZEKERING 2014 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? 2 Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? 3 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN 2014

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN NEDERLANDSE SKI VERENIGING 2014

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN NEDERLANDSE SKI VERENIGING 2014 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN NEDERLANDSE SKI VERENIGING 2014 2 Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? 3 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN

Nadere informatie