We hebben dit doel gerealiseerd via een persoonlijkheidsprofielstudie, een diepgaand interview en een select vaardighedenonderzoek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We hebben dit doel gerealiseerd via een persoonlijkheidsprofielstudie, een diepgaand interview en een select vaardighedenonderzoek."

Transcriptie

1 PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK Begijnendijk, postdatum Geachte, Ons baserend op de recent uitgevoerde sessies kunnen wij u onderstaande vaststellingen voorleggen. Iedere sessie had als doel het inschatten van het huidig prestatieniveau van de betrokkenen, de potentiële stijging van dit niveau en de hiertoe benodigde follow-up activiteiten. We hebben dit doel gerealiseerd via een persoonlijkheidsprofielstudie, een diepgaand interview en een select vaardighedenonderzoek. U vindt in bijlage dan ook onze ervaringen met: X Y Met de meeste hoogachting, Patrick J.A. van Steenis, Ph.D. Gedelegeerd Bestuurder SYNTEX & ENDEAVOUR hanteert bij zijn bedrijfsadviezen de Gedragscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen inzake discretie en geldigheid, alsook de Gedragscode van Vlaamse Gewest zoals opgelegd en gepubliceerd in 'Bijlage bij het Ministerieel Besluit tot uitvoering van artikel 12, 1e lid van het decreet van 3 maart 1993 houdende regeling tot erkenning van de wervings- en selectiebureaus in het Vlaamse Gewest.'

2 Sessie met X 1. Past hij? Sociale Stijl - Basisbehoefte - Persoonlijkheid X is een mature, voorzichtige, tactvolle en aimabele man die met zijn klanten, contactpersonen en andere gesprekspartners op een vooral relationele manier wil omgaan. Hij wordt daarbij ook gedreven door een commerciële ingesteldheid waardoor hij dus wel steeds blijft onthouden dat relatie en goed contact slechts een middel is om het doel te bereiken, namelijk: zakencijfer, omzet en winstmarge. Hij is rustig en beredeneerd in zijn gedrag en maakt een goede, professionele indruk. Die indruk vind je terug in zijn persoonlijke presentatie, manier van spreken, manier van omgaan met zijn contactpersonen en de persoonlijke orde en netheid die hij hanteert. Hij heeft daarom ook van nature meer en ook waarschijnlijk een beter contact met zakenrelaties op een iets hoger niveau: bouwheren, architecten, ingenieurs en dan de grotere installateurs. Het verschil in niveau, aanpak, jargon, formele stijl die hij hanteert, wordt groter wanneer hij om moet gaan met een kleinere installateur. Daar hanteert hij een even zakelijke en formele ingesteldheid waar vaak een iets persoonlijker contact bij dit soort klanten meer aangewezen zou zijn. 2. Wil hij? Consistentie qua cv - Motivatie & ambitie - Affiniteit met de branche, de firma en de functie X komt uit een heel andere branche, van opleiding klinisch laborant en tot voor kort tewerkgesteld als verkoper in een meubelzaak. Hij heeft daar evenwel het verkoopvak wel goed geleerd en wordt ook sterk gemotiveerd door het behalen van commerciële resultaten. Zijn basisbehoefte gaat meer uit naar zekerheid, wat zal verklaren dat hij voorzichtiger is in zijn relaties, meer beredeneerd, bedacht en beducht is dan eerder intuïtief en impulsief en wat ook verklaart dat zijn ambitie is om een hele goede commerciële kracht te zijn voor OPDRACHTGEVER en een betrouwbare medewerker en niet om binnen 2 jaar verkoopleider te worden. Hij zou voor dat laatste wel eens ambitie kunnen krijgen, maar hij beseft ook dat dat komt wanneer de tijd ervoor rijp is, wanneer hij zich bewezen heeft en wanneer de omstandigheden intern ervoor gecreëerd zijn. Op dat vlak is hij dus eerder afwachtend en hoopt zich te bewijzen via zijn opnieuw betrouwbaarheid en goede resultaten. 3. Kan hij? Opleiding - Ervaring - Vaardigheden X s gedrag in klantensituaties is een heel mooi voorbeeld van de roos van Leary, waar namelijk wordt gesteld dat dominant gedrag van de gesprekspartner leidt tot complementair gedrag van de andere partij. In de situatie waar een klant zakelijk is, kort, kortaf, sober, nuchter of dominant en dus eerder de leiding neemt, zal X zijn gedrag aanpassen, complementair zijn en in die situatie eerder inschikkelijk, faciliterend en accomoderend. Het is in die situatie dat we ook iets meer de typisch commerciële vaardigheden missen die men zou verwachten. X zal meer praten dan vragen, zal minder concrete standpunten innemen bij het onderhandelen, zal zijn eisen vager

3 formuleren en stelt het afsluiten uit. In een situatie daarentegen waarin hij zich duidelijk de meerdere voelt en merkt van zijn gesprekspartner zal hij zich ook non-verbaal dominanter opstellen, meer interpelleren, sterkere uitspraken doen, meer eisen stellen, weinig of geen concessies doen en de leiding nemen. Daar zien we het typisch commerciële gedrag. Qua productkennis spreekt hij de taal van de klant en lijkt hij ons te voldoen aan de normen die worden gesteld. De indruk die we van hem krijgen op organisatorisch en administratief vlak is er een van consciëntieusheid, betrouwbaarheid en plichtgetrouwheid. In zijn omgang met klanten toont hij zich een professionele gesprekspartners, een echte business-to-business man.

4 X.xls Results Criterion Sc Pro Err Corr Mtrx Sales Competencies 1 0,60 60% moderate results 60% Behoeftenanalyse Luistervaardigheid Gericht adviseren Afsluiten Management Control Selling-in Selling-out Commerciële Bloeddorstigheid Business Acumen Goal Setting Recources Management Doel > Middel Facts > Feelings Proactief > Reactief Emotionele Intelligentie Aanpassingsvermogen Customer Care Productkennis Potentieel 0% 25% 50% 75% 100% GEDETAILLEERDE SALES COMPETENTIES Behoeftenanalyse Behoeftenanalyse: peilen en polsen; doortastend bevragen zonder irritant te worden; fact finding; 'thera-peuteren'. Luistervaardigheid: actief luisteren ('wat zegt hij?' ), analytisch ('wat bedoelt hij?' ) en empathisch ('wat voelt hij?' ). Gericht adviseren: relevante informatie geven; argumenteren; overtuigen; presenteren i.f.v. de behoeften van de klant. Productkennis Potentieel Luistervaardigheid Gericht adviseren Afsluiten: koopsignalen herkennen; eenduidige akkoorden realiseren; vragen om instemming; misverstanden uitsluiten. Management Control: de bovenhand willen én kunnen houden over het gesprek; gesprekspartners wijzen op hun verantwoordelijkheden; met de klant een discussie durven aangaan op strategisch niveau. Selling-in: omvang van de bestellingen in eenheden, omzet en bruto winstmarge; evenredige verdeling van het productgamma. Selling-out (indien van toepassing): ervoor zorgen dat de klant als value added reseller op zijn beurt veel verkoopt; hem van alle middelen hiertoe voorzien; de verkopers van de klant product- en verkoopopleiding geven en aan zijn kant krijgen. Commerciële Bloeddorstigheid: houden van de kick van de verkoop; die kick nodig hebben; de nodige dosis assertiviteit en zelfs gezonde agressiviteit hebben om ondanks tegenstand het doel te realiseren. Business Acumen: zakelijk inzicht; kansen zien en grijpen; potentieel kunnen inschatten; 80/20 lijsten kunnen interpretereren; klanten kunnen differentiëren naar omzet, marge, loyaliteit en potentieel. Goal Setting: acties ondernemen in functie van doelstellingen; strategieën vertalen naar tactieken en operationele acties. Recources Management: verhouding kwantitatieve prestaties in vergelijking met de beschikbare tijd; aantal acties per tijdseenheid; kunnen inschatten van de prioriteit van zijn acties in functie van hun rendement of potentieel. Doel > Middel: beseffen dat alle commerciële inspanningen slechts middelen zijn om het doel te bereiken en geen doelen op zich; zich realiseren dat het uiteindelijke doel de verkoop is en de klantenrelatie (slechts) een zeer goed middel daartoe. Facts > Feelings: zich laten leiden door feiten eerder dan door gevoelens; relaties en gevoelens kunnen scheiden van de commerciële doelstelling; de gesprekspartner kunnen overtuigen op basis van logische argumenten. Proactief > Reactief: vanuit eigen initiatief handelen; projecten initiëren; geen afwachtende houding aannemen; zelf op de proppen komen met voorstellen, acties, tips, adviezen...; bij het afsluiten zelf eenheden voorstellen. Emotionele Intelligentie: aanvoelen en invoelen van de sociale stijl van de gesprekspartner; inspelen op diens basisbehoeften; rapport ('nestwarmte') tussen beiden creëren. Customer Care Aanpassingsvermogen Emotionele Intelligentie Proactief > Reactief Afsluiten Management Control Selling-in Selling-out Versatiliteit: veerkracht; inschatten van de situatie en kunnen aanpassen aan de situatie. Customer Care: oprechte interesse tonen voor de klant; persoonlijke gegevens van de klant opslaan en benutten. Facts > Feelings Commerciële Bloeddorstigheid Productkennis: kennis van de eigen producten en van die van de concurrentie; SWOT analyses van beide kunnen maken. Potentieel: vooruitzichten als verkoper of hoger; mogelijke te verwachten groei; assimilatie- en leervermogen. Doel > Middel Business Acumen Recources Management Goal Setting Veldstraat 46-50, 3130 Begijnendijk Tel Fax SYNTEX & ENDEAVOUR The Best Way to Cope With Change is to Help Create it

5 Sessie met Y 1. Past hij? Sociale Stijl - Basisbehoefte - Persoonlijkheid Doordat Y weer werd opgehouden door zijn manager (naar zijn eigen zeggen, maar grappig bedoeld) verscheen hij flink te laat op de afspraak maar hij had mij wel verwittigd. Een tweede afspraak viel weg omdat de klant zelf afbelde omdat hij vroeger van het verlengde weekend wilde genieten en daardoor is mijn kennismaking met Y beperkt gebleven tot het bezoeken van één, weliswaar heel grote, klant of beter voorschrijver, namelijk S in Leuven. Ook om die reden wil ik de impact van dit verslag zelf wat relativeren omdat het is gebaseerd op het samen meemaken van één klant maar die afspraak heeft lang genoeg geduurd om er twee waard te zijn. Y was wat gegeneerd omdat hij te laat was en was daardoor ook wat nerveus zo mogelijk nog nerveuzer dan in zijn gewone doen, want onder de uiterlijke rust zit een bezig bijtje dat ondertussen aan 101 dingen denkt en alles wil checken en zeker wil zijn en zich professioneel wil indekken tegen eventuele misverstanden. Het contact zowel met mij als met de klant verliep heel vlot. Het betrof twee contactpersonen die Y al een tijd kent, met wie hij intensief samenwerkt en daarom bestond ook ¾ van het gesprek uit het opdissen van klantenverhalen, wat zwanzen met elkaar, wat onderhandel-blufpoker spelen, wat het opbouwen van de goede relatie en de werksfeer weliswaar zeer ten goede is gekomen. Ik vermeld er ook bij dat Y ondertussen niet heeft nagelaten om een aantal commerciële items op tafel te brengen, en daarover iets meer verderop in dit verslag. 2. Wil hij? Consistentie qua cv - Motivatie & ambitie - Affiniteit met de branche, de firma en de functie Y kent duidelijk zijn product heel goed, en is er ook wel trots op dat hij met de klant op gelijk niveau kan spreken, ook al is de klant ingenieur, ook Y is op een blauwe maandag aan een ingenieur-scheikunde begonnen. Hij houdt van zijn vrijheid, is blij om niet dagelijks op den bureau te moeten zitten en beperkt dat tot eens per veertien dagen. 3. Kan hij? Opleiding - Ervaring - Vaardigheden Als we een aantal vaststellingen opsommen krijgen we meteen een goed beeld van Y zijn commerciële competenties. Hij is nog wat verkoper oude stijl. In de zin dat hij nogal vaak en veel zelf aan het woord is, hierdoor is hij te weinig actief bezig met het bevragen van zijn klant of zijn contactpersoon. Het gaat hier niet om het bevragen in de zin van elkaar leren kennen, voorschrijfgedrag inventariseren en criteria proberen te ontdekken want de relatie met zijn klant was in die mate vlot en familiair dat ze mekaar al heel goed kennen, maar het gaat wel om vragen op het moment dat de klant iets zegt. En dan vragen Hoe bedoelt u?, of doorvragen naar Heeft u dan misschien een project dat hiervoor in aanmerking komt?. En alleszins meer op de uitspraken van de klant inpikken dan nu het geval is. Y noteert ook weinig. Dit viel zelfs de klant op omdat hij zei neem uw pen nu en schrijf dit op. Achteraf bleek wel dat Y dat wat afgesproken was vrij goed kon recapituleren, dus zit het wel in zijn geheugen. Maar in zo n gesprek waar het gaat

6 om onderhandelingen en een klant of een bouwheer die aan het studiebureau om extra prijscalculaties vraagt, en wanneer het studiebureau zelf zegt dat de klant bepaalde citeria en eisen heeft, dan moet dit meticuleus worden genoteerd. Dat het niet gebeurt, heeft er ook een aantal keren toe geleid dat er misverstanden ontstonden. Bijvoorbeeld door autonome verlichting die niet in de actieve plafonds mochten worden gezet, maar waar de klant zelf zei dat deze wel mochten worden voorzien in de plafonds van alle technische ruimtes, daar waar Y verstaan had dat autonome verlichting nergens mocht worden gebruikt. Gelukkig was de klant daar om hem daarop snel te corrigeren. Daarnaast heeft Y ook enkele stevige interventies gedaan en vooral op 3 momenten. Het eerste moment was waar hij bij S polst naar de mogelijkheid van downlighters en daar OPDRACHTGEVER voorstelt. De klant houdt de boot af en Y verdedigt OP- DRACHTGEVER. Dat verdedigen had met meer bravoure gekund, de pluspunten sterker in de verf zetten, enthousiaster zijn, en vooral minder bescheiden. Een tweede commercieel moment betreft het vragen naar de mogelijkheid om designverlichting van OPDRACHTGEVER te nemen in het nieuwe KBC-verzekeringengebouw. Ook een boot die de klant afhoudt, maar waar Y wel zegt dat het om de referentieklant KBC gaat en vandaar het belang voor OPDRACHTGEVER om ook designverlichting daar te hebben hangen. Het derde moment is daar waar Y aan de klant vraagt om met de bouwheer rechtstreeks te mogen contact opnemen. Met andere woorden: hij bereikt wel zijn doelstellingen, zij het dan op de vaak oude manier, met een halve zwans en een kwinkslag, daar waar we tegenwoordig in de business-to-business sfeer en het key-account management onze mensen liever met agendapunten zien werken, duidelijke afspraken, duidelijk geformuleerde verzoeken en minder in de sfeer van tussen pot en pint. Het contact met Y is verder vlot verlopen. Hij zal zich weliswaar de vraag stellen waar dit nu allemaal voor diende en hij zal ook wel nieuwsgierig zijn naar wat die mannen van Syntex van hem gevonden hebben, maar uiteraard is deze informatie die we u verschaffen strikt vertrouwelijk en is het niet opportuun om deze feedback ook mee te geven aan de betrokkenen zelf. Alleszins niet in deze assessment fase, omdat het hier om een leerfase gaat waarin wij leren van deze mensen en hun vertrouwen moeten verdienen om samen stevig te gaan trainen. In een fase waarin we met hen de baan opgaan om te coachen nà de training, zijn we uiteraard de eerste om hen zelf ongezouten onze feedback te geven. Deze feedback is dan ook meer een dienst aan u als opdrachtgever dan een screening van de betrokkenen en zeker niet bestemd als feedback naar henzelf.

7 Y.xls Results Criterion Sc Pro Err Corr Mtrx Sales Competencies 1 0,57 57% moderate results 57% Behoeftenanalyse Luistervaardigheid Gericht adviseren Afsluiten Management Control Selling-in Selling-out Commerciële Bloeddorstigheid Business Acumen Goal Setting Recources Management Doel > Middel Facts > Feelings Proactief > Reactief Emotionele Intelligentie Aanpassingsvermogen Customer Care Productkennis Potentieel 10,0 0% 25% 50% 75% 100% GEDETAILLEERDE SALES COMPETENTIES Behoeftenanalyse Behoeftenanalyse: peilen en polsen; doortastend bevragen zonder irritant te worden; fact finding; 'thera-peuteren'. Luistervaardigheid: actief luisteren ('wat zegt hij?' ), analytisch ('wat bedoelt hij?' ) en empathisch ('wat voelt hij?' ). Gericht adviseren: relevante informatie geven; argumenteren; overtuigen; presenteren i.f.v. de behoeften van de klant. Productkennis Potentieel Luistervaardigheid Gericht adviseren Afsluiten: koopsignalen herkennen; eenduidige akkoorden realiseren; vragen om instemming; misverstanden uitsluiten. Management Control: de bovenhand willen én kunnen houden over het gesprek; gesprekspartners wijzen op hun verantwoordelijkheden; met de klant een discussie durven aangaan op strategisch niveau. Selling-in: omvang van de bestellingen in eenheden, omzet en bruto winstmarge; evenredige verdeling van het productgamma. Selling-out (indien van toepassing): ervoor zorgen dat de klant als value added reseller op zijn beurt veel verkoopt; hem van alle middelen hiertoe voorzien; de verkopers van de klant product- en verkoopopleiding geven en aan zijn kant krijgen. Commerciële Bloeddorstigheid: houden van de kick van de verkoop; die kick nodig hebben; de nodige dosis assertiviteit en zelfs gezonde agressiviteit hebben om ondanks tegenstand het doel te realiseren. Business Acumen: zakelijk inzicht; kansen zien en grijpen; potentieel kunnen inschatten; 80/20 lijsten kunnen interpretereren; klanten kunnen differentiëren naar omzet, marge, loyaliteit en potentieel. Goal Setting: acties ondernemen in functie van doelstellingen; strategieën vertalen naar tactieken en operationele acties. Recources Management: verhouding kwantitatieve prestaties in vergelijking met de beschikbare tijd; aantal acties per tijdseenheid; kunnen inschatten van de prioriteit van zijn acties in functie van hun rendement of potentieel. Doel > Middel: beseffen dat alle commerciële inspanningen slechts middelen zijn om het doel te bereiken en geen doelen op zich; zich realiseren dat het uiteindelijke doel de verkoop is en de klantenrelatie (slechts) een zeer goed middel daartoe. Facts > Feelings: zich laten leiden door feiten eerder dan door gevoelens; relaties en gevoelens kunnen scheiden van de commerciële doelstelling; de gesprekspartner kunnen overtuigen op basis van logische argumenten. Proactief > Reactief: vanuit eigen initiatief handelen; projecten initiëren; geen afwachtende houding aannemen; zelf op de proppen komen met voorstellen, acties, tips, adviezen...; bij het afsluiten zelf eenheden voorstellen. Emotionele Intelligentie: aanvoelen en invoelen van de sociale stijl van de gesprekspartner; inspelen op diens basisbehoeften; rapport ('nestwarmte') tussen beiden creëren. Customer Care Aanpassingsvermogen Emotionele Intelligentie Proactief > Reactief Afsluiten Management Control Selling-in Selling-out Versatiliteit: veerkracht; inschatten van de situatie en kunnen aanpassen aan de situatie. Customer Care: oprechte interesse tonen voor de klant; persoonlijke gegevens van de klant opslaan en benutten. Facts > Feelings Commerciële Bloeddorstigheid Productkennis: kennis van de eigen producten en van die van de concurrentie; SWOT analyses van beide kunnen maken. Potentieel: vooruitzichten als verkoper of hoger; mogelijke te verwachten groei; assimilatie- en leervermogen. Doel > Middel Business Acumen Recources Management Goal Setting Veldstraat 46-50, 3130 Begijnendijk Tel Fax SYNTEX & ENDEAVOUR The Best Way to Cope With Change is to Help Create it

8 Kennismaking met de binnendienst Onze korte gesprekken met de aanwezigen hebben volgende indrukken, vragen en suggesties voortgebracht. Uiteraard is uw ervaring met deze mensen veel ruimer en hoort onze feedback te worden gezien in het licht van een korte kennismaking met de betrokkenen. J: rationele kerel, plichtsbewust, betrouwbaar, ordelijk; nog steeds beetje onder de voet van zijn 'falen' als buitendienst (verdedigt zich nog te sterk hiervoor en zoekt de schuld bij de organisatie); beetje wrang, aanvankelijk defensief, later weliswaar op 'zijn praatstoel'; technisch bekwaam, helpt klanten, kent het beter dan zij, is goed op de hoogte; het klikt niet al te best met Y ('is te wanordelijk, prater, verkopers zijn babbelaars, moeten het alleen maar goed kunnen uitleggen en wij...'). M: rustig, bedacht, heeft haar werk op een rijtje, lijkt niet echt 'overwerkt' (dankzij opsplitsing sector A'pen?); pakt de zaken rustig aan, iets té rustig naar mijn aanvoelen, mist wat punch; is bang om op te volgen ('klanten hebben dat niet graag'). P: reageert hevig en meteen, onmiddellijk komt het verhaal over het werk, de dossiers, de overlast, het opleiden van een nieuwe collega, 'werk ik te traag of is er gewoon teveel werk?'; lijkt wel een hoge hit-rate te hebben (ratio uitgaande offertes / bestellingen), maar veel bestelling komen ook 'spontaan binnen'; komt niet aan opvolging van uitgaande offertes toe: 'eerst de inkomende bestellingen, dan de uitgaande offertes en als er dan ooit nog eens tijd zou over zijn...'; wat te defensief ingesteld momenteel om op korte termijn proactief ingezet te (kunnen) worden; begint wat op zijn uren te letten. K: contactvaardig, bereidwillig, best wel snugger, weet wat ze moet zeggen tegen wie en wanneer; volgt op wat ze in Selligent zet (maar ze zijn creatief met wat ze in Selligent zetten en wat niet; de rest staat weliswaar in excel, maar is minder onmiddellijk opvolgbaar door de verkoopleiders). A.: een juweeltje, snel, proactief, ondernemend; wil accent op prospectie leggen en opvolging maar komt er ook onvoldoende aan toe, denkt na over manieren om er wel aan toe te komen, houdt momenteel binnen- en buitendienst van haar regio zowat overeind; zeer communicatief, sterke commerciële reflex; tip: maak haar ooit hoofd binnendienst. J: maar heel even mee gesproken maar wel heel de tijd bezig gezien terwijl ik de binnendienstcollega's interviewde; maakt minder sterke indruk, laag energy-level, gaat weinig van uit; wat minimalistische ingesteldheid; typisch Waals, 'not my kind of guy' Y: eerste indruk: geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, slim zelfs sluw dametje, spreekt weinig integer over ex-werkgever, wat rancuneus, niet ongevoelig voor erkenning en persoonlijk imago en resultaat, ik merk bij mezelf zelfs wat twijfel over haar betrouwbaarheid. A: was in rapportage

9 Vragen en voorstellen... Het systeem van binnen- en buitendienst schijnt te werken. De rep moet op de baan zijn en de klanten moeten toch bij iemand terecht kunnen, dus... De binnendienstmensen zijn technisch flink op de hoogte. Ze hebben een grote autonomie en onderhandelen ook zelf. Ze voelen zich ook de coördinator, coach en soms zelfs het geweten van hun buitendienstcollega. Enkelen vinden zich beter dan hun buitendienstcollega; sommigen hebben er geen hoge hoed van op. Opdracht van de buitendienst lijkt het lastenboek goed te laten omschrijven; proactief werken. Aan sectorbeheer te doen en projecten te 'infiltreren' van bouwheer, over studiebureau, architect tot installateur. Goede omschrijving in lastenboek (als het OPDRACHTGEVER wordt gegund) verhoogt de onderhandel-durf van de binnen- en buitendienst ('goed omschreven -> 80% zekerheid van order -> lage korting' en 'slecht omschreven -> 30% kans op order -> hoge korting'). Beiden hebben nood aan een goede kwalificatie van ieder project en iedere contactpersoon ('Welk project? Wie beslist? Wie beïnvloedt? Welk budget? Welke criteria?...') Opvolging van offertes gebeurt momenteel niet, hoewel iedereen zegt dat ie dat wel zou willen. We twijfelen aan dat laatste. Opvolgen betekent 'nee' incasseren en vragen 'waarom?'. Toch nog insisteren en tactvol assertief zijn. Dit dwingt hen uit hun veilige 'order entry' - hoekje. Slechts 3 à 4 zullen hiertoe te bewegen zijn. Er gebeurt momenteel weinig tot niets aan prospectie: 1. Bouwkroniek uitpluizen 2. Afspraken maken voor de buitendienst bij industriëlen 3. Afspraken maken voor de buitendienst bij bestaande klanten met het oog op renovatie 4. Referentieklanten in bvb een industriepark gebruiken om daar ter plaatse een infosessie te organiseren voor de bedrijven in de buurt Er wordt uiteraard veel tijd gestoken in het lezen van lastenboeken om een gerichte offerte te kunnen maken. Hoewel er voorstellen opgaan om dit 'te delegeren aan iemand die dat voor hen zou doen' lijkt ons dit niet opportuun. De 'ownership' van het project, de offerte, het onderhandelen... gaat zo verloren. Eventueel kan wel het maken van offertes op basis van een vraag van een klant worden gedelegeerd? De sector Antwerpen is ontdubbeld; om historische redenen horen we. Schijnt te werken, maar komt op het eerste gezicht als verarmend over. Is het niet beter om één regioverantwoordelijke alle mogelijke contactpersonen die met hetzelfde project te maken hebben te laten bewerken? Misschien de buitendienstmedewerkers ontdubbelen in soorten projecten ipv in doelgroepen van contactpersonen (bouwheren, studiebureaus, architecten, installateurs). Er wordt creatief / selectief met Selligent omgesprongen; en dan nog raken sommigen achterop. Hier zouden we betere interne regels moeten formuleren en de niet-selligent orders ook laten opvolgen.

10 Wat opvolging betreft: een telefoontje duurt echt niet zo lang, maar het is wel het eerste dat men laat vallen als het druk is. Terwijl dit eigenlijk juist hun job is. De binnendienstmedewerkers worden meer 'veredelde order entry' medewerkers. De binnendienstmedewerker vindt zich vaak beter bezig dan de buitendienst. Vinden dat ze meer werk hebben en harder moeten werken. Is een klassieker in sales forces. Maar is wel beeldvorming die we moeten tegengaan. Wat zijn de selectiecriteria die worden gehanteerd bij het: 1. selecteren voor welk lastenboek een offerte wordt gemaakt en voor welke niet? 2. selecteren wie wordt opgevolgd en wie niet? Qua training van deze mensen zijn een aantal competenties voor hen relevant: o SSS-1: Telling is not Selling: vragen stellen, luisteren; bevragen, peilen en polsen van de contactpersoon; voorschrijvers en beslissers overtuigen om met OP- DRACHTGEVER te werken; de S.E.C.S.-techniek om hen van de concurrentie weg te krijgen. o SSS-2: Follow-up!: opvolgen, telefonisch en face-to-face, weerstandenbehandeling, telefonische prospectie, afspraken maken... o SSS-3: Always Be Closing: de ABC van de verkoop; koopsignalen en afsluittechnieken: 'preventief afsluiten': eerst checken wat het potentieel is van de opdracht, in welke mate de contactpersoon ook de beslisser is of beïnvloeder en wat het budget is o SSS-4: Emotionele Intelligentie 1: sociale stijlen en basisbehoeften herkennen van gesprekspartners; inspelen op diverse persoonlijkheden; je eigen stijl aanpassen in functie van de noden van de situatie o SSS-5: Emotionele Intelligentie 2: non-verbale communicatie; signalen oppikken; weerstand herkennen; aan relatie-opbouw doen o SSS-6: Onderhandelen op Niveau: onderhandelen; strategische voorbereiding; veto's durven stellen; peilen en polsen; intern overleg en intern onderhandelen o SSS-7: Proactief Account Management: het kluwen van beslissers en beïnvloeders herkennen; decision making units bespelen; strategisch denkwerk; interne verkoop o En over alle sessies heen items als: Assertiviteit; Telefonische opvolging van offertes; Inbound Calls sterk kwalificeren én diskwalificeren (wat is het potentieel? op basis van welke criteria checken we dit uniform?), Communicatie tussen binnen- en buitendienst; semi - teambuilding sessie (over elkaars 'Kerncompetenties' en hoe tegengestelden eigenlijk elkaar aanvullingen kunnen zijn); 'Time Management = Self- Management' Ons voorstel is om de duo's samen te houden en de groepen per verkoopleider te trainen. De verkoopleider is er steeds bij, neemt deel, geeft structurele input ('Hoe kunnen we dit concreet toepassen vanaf morgen?', 'Waar kun je dit kwijt in Selligent?', 'Hoe volg ik jullie telefonische offerteopvolging op?'...) en leert met zijn / haar mensen verkooprollenspelen te doen. Ondertussen zien we zeer regelmatig en qua momenten vooraf afgesproken en ingepland de beide verkoopleiders en begeleiden we hen in hun verkoopsstructuren en opvolgingsplannen want 'Structure Influences Behaviour'.

11 GEDRAGSREGELS VOOR ARBEIDS- EN SELECTIEPSYCHOLOGEN SYNTEX & ENDEAVOUR nv/sa hanteert bij haar tussenkomsten de Gedragscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen inzake discretie en geldigheid. Onderstaande voorschriften vormen het fundament van deze beroepsethiek, vastgelegd in Beroepsethiek voor Psychologen, N.I.P., Dit uittreksel hanteert de term trainer-consultant met betrekking tot de bevoegde SYNTEX & ENDEAVOUR-medewerker, opdrachtgever is de cliënt op wiens aanvraag de prestaties gebeuren en betrokkene, trainee en kandidaat hebben betrekking op de persoon op wie de opdracht van toepassing is. 1. Algemene regels 1.1. Vertrouwelijkheid De trainer-consultant brengt geen gegevens naar buiten zonder voorafgaand overleg. Bij het aangaan van een opdracht bespreekt de trainer-consultant met opdrachtgever, trainees en overige betrokkenen welke gegevens als vertrouwelijk dienen te worden beschouwd. Wanneer de trainer-consultant in het kader van zijn werk gegevens inbrengt in een interdisciplinair team, is daarvoor de instemming van de trainees nodig Vertrouwensrelatie Bij het aangaan van een assessment-, training-, of coachingrelatie treedt de trainer-consultant in een vertrouwensrelatie met personen of groepen waarin de geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht besloten ligt met betrekking tot als vertrouwelijk beschouwde gegevens. De trainer-consultant mag deze vertrouwensrelatie niet schaden Aanvaardbaarheid De trainer-consultant moet zijn beroepsethiek kunnen waarmaken. Alvorens een opdracht te aanvaarden, zal de trainer-consultant er zich dan ook van vergewissen dat de voorwaarden geschapen zijn die hem in staat stellen om zich tegenover opdrachtgever, trainees en alle daarbij direct of indirect betrokkenen overeenkomstig de beroepscode en de gedragsregels te gedragen. Wanneer het gaat om de samenwerking met andere in- of externe adviseurs is de trainer-consultant verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat in overleg zodanige afspraken worden gemaakt dat de toepassing wordt gegarandeerd van wat in de beroepscode - en in de nadere uitwerking daarvan in deze gedragsregels - is neergelegd. De trainer-consultant zal een opdracht weigeren of tussentijds beëindigen wanneer redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de uitvoering hem in conflict zal brengen met de beroepscode en met deze gedragsregels. 2. Regels bij het aangaan van de professionele relatie 2.1. Instemming van de betrokkenen De medewerking van trainees en betrokkenen dient te berusten op overleg en vrijwilligheid. Het is niet geoorloofd personen aan een assessment, training of coaching te laten deelnemen zonder hun instemming. Het deelnemen aan een individuele assessment in het kader van opleiding, training, vorming of een selectie- of promotieprocedure wordt geacht te geschieden met impliciete instemming. Voorwaarde daartoe is dat de trainee duidelijk is gemaakt waaruit deze assessment bestaat. Voor de uitvoering van een collectieve assessment van organisaties of groepen is instemming van trainees en betrokkenen of representatieve vertegenwoordigers vereist.

12 De trainer-consultant erkent het recht van elke trainee om op welk tijdstip dan ook zijn medewerking aan de assessment, training of coaching op te zeggen. De trainer-consultant bespreekt evenwel met de trainee de mogelijke consequenties van zijn weigering voor diens relatie tot de opdrachtgever Introductie Trainees en betrokkenen hebben, wanneer hun medewerking wordt gevraagd, het recht te weten wat dit voor hen inhoudt en wat het resultaat is waaraan zij hebben bijgedragen. De trainer-consultant dient aan hen met wie hij een professionele relatie wil aangaan een waarheidsgetrouwe beschrijving te geven van de assessment, training of coaching, alsmede een duidelijk inzicht te verschaffen in zaken als de probleemstelling, de te volgen methodiek, de doeleinden waartoe de resultaten gebruikt worden, de wijze van rapportering aan henzelf, de opdrachtgever en eventueel andere betrokkenen. Wijzigingen in bovenstaande punten moeten met trainees en betrokkenen worden doorgesproken. Bovendien wijst de trainer-consultant op het bestaan van het klachtrecht en de wijze waarop dit is geregeld. Wanneer bij een assessment, training of coaching een vaste procedure wordt gevolgd, zal aan trainees en betrokkenen van tevoren schriftelijk informatie hierover te worden verstrekt Zorgvuldigheid Het aanvaarden van een opdrachtrelatie verplicht de trainer-consultant tot de grootste zorgvuldigheid waar het gaat om informatieverstrekking, rapportering en advisering met betrekking tot de positie van personen met wie de trainer-consultant reeds een professionele relatie heeft of heeft gehad. 3. Regels tijdens de duur van de professionele relatie 3.1. Methodiek Bij het aangaan van een professionele relatie zal de trainer-consultant maatregelen treffen die hem in staat stellen psychische schade die personen zouden kunnen ondervinden tijdig te herkennen en hen daartegen te beschermen. De trainer-consultant zal zich in zijn handelen onthouden van discriminatie en onnodige aantasting van de privé-sfeer. Bij gebruik van assessment-, training-, of coachingmethoden onthoudt de trainer-consultant zich van het wekken van onjuiste verwachtingen over wat hij met zijn activiteiten beoogt. Hij zal ter zake levende onjuiste verwachtingen bestrijden Interdisciplinaire samenwerking en assistentie Participatie van methoden en resultaten is essentieel voor de ontwikkeling van het vak waarbij evenwel onder geen beding de vertrouwensrelatie mag worden geschonden. De trainer-consultant heeft het recht vertrouwelijke informatie in geanonimiseerde vorm te bespreken met vakgenoten. Ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever, trainees en betrokkenen dienen voor hen specifieke gegevens - tenzij anders is afgesproken - zodanig te worden gepresenteerd dat de herkomst niet meer herkenbaar is. 4. Rapportering 4.1. Recht op informatie Ieder die met een trainer-consultant een professionele relatie aangaat, heeft het recht geïnformeerd te worden over de resultaten daarvan. De trainee heeft het recht van de trainer-consultant de inhoud en het resultaat te vernemen van een op hem persoonlijk betrekking hebbende assessment, training of coaching. Dit kan geschieden in een voor de trainee kosteloze nabespreking waarin deze in de gelegenheid wordt gesteld kennis te nemen van de letterlijke tekst aangaande hetgeen er over hem werd of wordt gerapporteerd. Indien de trainee daarom verzoekt, kan hem een kopie van het rapport ter hand worden gesteld. De trainer-consultant is hiertoe evenwel geenszins verplicht.

13 4.2. Vertrouwelijkheid De trainer-consultant dient maatregelen te treffen ter voorkoming van inzage door anderen. Hij dient zijn opdrachtgever en overige betrokkenen te houden aan grote zorgvuldigheid. De trainer-consultant zal nimmer aan nieuwe opdrachtgevers kopieën van eerder uitgebrachte rapporten verstrekken. Hij wijst eveneens de opdrachtgever op het ontoelaatbare hiervan. De op punt van vertrouwelijkheid met opdrachtgever en/of trainee gemaakte afspraken blijven van kracht wanneer de opdracht of het contact met de opdrachtgever wordt beëindigd. Wanneer het rapport een individuele persoon betreft, beperkt de trainer-consultant zich in zijn rapportering tot het schriftelijk verstrekken van slechts die informatie die voor het beantwoorden van de vraagstelling van belang is en met indicatie van de reikwijdte van het advies. Wanneer de trainee na overleg met de trainer-consultant dit uitdrukkelijk verlangt, zal de trainer-consultant rapportering over hem aan de opdrachtgever achterwege laten. De trainer-consultant dient de trainee evenwel voor te lichten over de consequenties daarvan. De trainer-consultant is verplicht zijn medewerkers, voor zover die onder zijn professionele verantwoordelijkheid werkzaam zijn, te binden aan deze gedragsregels. Deze gebondenheid blijft van kracht na afloop van het dienstverband of de samenwerkingsrelatie Vertrouwelijkheid van gegevens De trainer-consultant dient zodanige maatregelen te treffen dat zonder zijn voorafgaande toestemming van de opgeslagen gegevens geen ander gebruik kan worden gemaakt dan waarvoor ze zijn afgestaan. Hij is verplicht voor eventueel ander gebruik aan de cliënt alsnog schriftelijk toestemming te vragen met uitzondering van de toepassing ervan bij interdisciplinaire samenwerking, intercollegiale samenwerking en assistentie. Dossiers en archieven staan te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de trainer-consultant, respectievelijk de afdeling, dan wel het adviesbureau in wiens dienst de trainer-consultant werkzaam is en kunnen na toestemming van de opdrachtgever slechts aan professionele collega's doch nimmer aan derden worden overgedragen. De trainee heeft recht op inzage in zijn dossier voor zover het de op zijn persoon betrekking hebbende gegevens betreft. De trainer-consultant verschaft hem daarbij een verklarende uitleg Opslag van gegevens Bij de opslag dient de trainer-consultant maatregelen te treffen om misbruik te voorkomen. De trainer-consultant zal zich, met name wanneer door hem verzamelde gegevens beschikbaar blijven, ervan vergewissen dat hiervan geen misbruik, ook in de zin van gebruik waarvoor de cliënt geen toestemming zou hebben gegeven, gemaakt kan worden Bewaringstermijn van gegevens Aan de trainee moet desgevraagd de garantie worden gegeven dat de op zijn persoon betrekking hebbende gegevens na gebruik op elk gewenst moment zullen worden vernietigd. De trainee dient daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen dat de trainer-consultant gedurende dezelfde termijn dient te bewaren als ter zake van het dossier is voorgeschreven, ten bewijze van het feit dat de gegevens werden vernietigd op verzoek van de trainee. De trainer-consultant bewaart na beëindiging van een professionele relatie het dossier niet langer dan noodzakelijk, i.e. minstens een jaar doch hoogstens gedurende vijf jaar.

Gedragscode BLOM Partners

Gedragscode BLOM Partners Gedragscode BLOM Partners De uitgangspunten Het uitgangspunt voor de gedragscode van BLOM Partners is eerbied voor de medemens als een zelfstandig en verantwoordelijk persoon, die recht heeft op een zo

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

Behoeftegericht verkopen

Behoeftegericht verkopen TRAINING Behoeftegericht verkopen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING BEHOEFTEGERICHT VERKOPEN Klanten kopen geen producten. Ze kopen wat die

Nadere informatie

TRAINING Onderhandelen

TRAINING Onderhandelen TRAINING Onderhandelen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING ONDERHANDELEN Iedereen in krijgt vroeg of laat te maken met onderhandelingsmethodes.

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie

BEROEPSCODE VOOR DE PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDE, die lid is van de VERENIGING VOOR PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDEN (VVP)

BEROEPSCODE VOOR DE PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDE, die lid is van de VERENIGING VOOR PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDEN (VVP) BEROEPSCODE VOOR DE PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDE, die lid is van de VERENIGING VOOR PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDEN (VVP) Omschrijvingen: Psychologisch-pedagogisch assistent (PPA) MBO- of MBO + -niveau: Deze

Nadere informatie

TRAINING Onderhandelen Voor Debiteurenbeheerders

TRAINING Onderhandelen Voor Debiteurenbeheerders TRAINING Onderhandelen Voor Debiteurenbeheerders www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING ONDERHANDELEN Voor debiteurenbeheerders Deze training is

Nadere informatie

Professionalisering. Beroepscode. Datum: 20-11-2013. Versie: 1.0

Professionalisering. Beroepscode. Datum: 20-11-2013. Versie: 1.0 Professionalisering Beroepscode Datum: 20-11-2013 Versie: 1.0 Inhoudsopgave Omschrijvingen... 3 Algemeen... 3 Aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening... 3 Aspecten met betrekking tot de houding

Nadere informatie

TRAINING Grote orders binnenhalen

TRAINING Grote orders binnenhalen TRAINING Grote orders binnenhalen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING GROTE ORDERS BINNENHALEN Een kleine order is vaak in één verkoopgesprek

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

TRAINING Account Management

TRAINING Account Management TRAINING Account Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING ACCOUNT MANAGEMENT Steeds vaker blijkt dat ondernemingen het aantal toeleveranciers

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert.  Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

TRAINING Doelgericht communiceren

TRAINING Doelgericht communiceren TRAINING Doelgericht communiceren www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING DOELGERICHT COMMUNICEREN In de organisatie nemen de medewerkers van de binnendienst

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie VERKOOPTECHNIEKEN. Lestijden 40 Studiepunten 40 Ingeschatte totale 40 uur studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie VERKOOPTECHNIEKEN. Lestijden 40 Studiepunten 40 Ingeschatte totale 40 uur studiebelasting ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding VERZEKERINGEN

Nadere informatie

TRAINING Beursdeelname

TRAINING Beursdeelname TRAINING Beursdeelname www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING BEURSDEELNAME Deelname aan een beurs is voor een bedrijf een uitgelezen moment om zich

Nadere informatie

TRAINING. Showroomverkoop. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Showroomverkoop.  Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Showroomverkoop www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING SHOWROOMVERKOOP Het is eigenlijk een felicitatie waard, want het verkooptraject is

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Competenties verbonden aan het ComPas

Competenties verbonden aan het ComPas Competenties verbonden aan het ComPas 5 kerncompetenties en 8 erg waardevol competenties 1. Kunnen samenwerken... 2 2. Contactvaardig zijn... 3 3. Inlevingsvermogen/empathie bezitten... 4 4. Zelfreflectie...

Nadere informatie

TRAINING Assertiviteit

TRAINING Assertiviteit TRAINING Assertiviteit www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING ASSERTIVITEIT Er zijn nogal wat mensen die niet voor zich zelf opkomen, zich onzeker

Nadere informatie

Casus Seksuele handelingen als zorgvraag: directe aanpassing beroepscode?

Casus Seksuele handelingen als zorgvraag: directe aanpassing beroepscode? Casus Seksuele handelingen als zorgvraag: directe aanpassing beroepscode? 1. Inleiding In de media was de afgelopen weken uitgebreid aandacht voor de casus van de studente verpleegkunde die geacht werd

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

TRAINING Grote orders binnenhalen

TRAINING Grote orders binnenhalen TRAINING Grote orders binnenhalen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING GROTE ORDERS BINNENHALEN Een kleine order is vaak in één verkoopgesprek

Nadere informatie

TRAINING Time Management

TRAINING Time Management TRAINING Time Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING TIME MANAGEMENT Deze ééndaagse training time management is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

TRAINING Presenteren. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING Presenteren. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Presenteren www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING PRESENTEREN Iedere verkoper wil zijn gehoor boeien, meeslepen zelfs, zodat zijn klanten

Nadere informatie

Prospecteren met succes

Prospecteren met succes TRAINING Prospecteren met succes www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING PROSPECTEREN MET SUCCES De meeste verkopers hebben er een hekel aan en veel

Nadere informatie

Commercieel Excelleren (4 dagen)

Commercieel Excelleren (4 dagen) Commercieel Excelleren (4 dagen) Wilt u uw mindset en verkooptechnieken nóg verder aanscherpen? En wilt u zich binnenkort meten met de absolute top van salesprofessionals in Nederland? Kies dan voor de

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN. Naam: C.P.A. Kandidaat. Datum onderzoek

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN. Naam: C.P.A. Kandidaat. Datum onderzoek - VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN Naam: C.P.A. Kandidaat Datum onderzoek De resultaten van dit assessment center mogen slechts geïnterpreteerd worden vanuit de vraagstelling

Nadere informatie

TRAINING Onderhandelen

TRAINING Onderhandelen TRAINING Onderhandelen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING ONDERHANDELEN Iedereen in krijgt vroeg of laat te maken met onderhandelingsmethodes.

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

TRAINING Het verkopen van de prijs

TRAINING Het verkopen van de prijs TRAINING Het verkopen van de prijs www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management De prijs is vaak een moeilijk onderwerp. Het zorgt voor veel discussies en veel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ZELFSTANDIGE SALES COACH

FUNCTIEBESCHRIJVING ZELFSTANDIGE SALES COACH FUNCTIEBESCHRIJVING ZELFSTANDIGE SALES COACH Doel : Het doel van deze functiebeschrijving is je een zo concreet mogelijk inzicht te geven in de aard van deze functie, waarvoor je interesse getoond hebt,

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

TRAINING Beïnvloeden kan je leren Voor verkopers

TRAINING Beïnvloeden kan je leren Voor verkopers TRAINING Beïnvloeden kan je leren Voor verkopers www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING BEÏNVLOEDEN KAN JE LEREN VOOR VERKOPERS Beïnvloeden of manipulatie

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk.

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk. COMPETENTIEPROFIEL COACH BEGELEIDING MODULES PSYCHO-EDUCATIEPAKKET DEMENTIE EN NU De coach van Dementie en nu is hij/zij die de vormingssessies begeleidt voor een groep mantelzorgers van personen met dementie.

Nadere informatie

TRAINING Servicetechnicus Als Ambassadeur

TRAINING Servicetechnicus Als Ambassadeur TRAINING Servicetechnicus Als Ambassadeur www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING SERVICETECHNICUS ALS AMBASSADEUR Servicetechnici vormen het gezicht

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0211 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

TRAINING Doelgericht communiceren

TRAINING Doelgericht communiceren TRAINING Doelgericht communiceren www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING DOELGERICHT COMMUNICEREN In de organisatie nemen meer dan alleen de buitendienst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Over Dingerdis Customer Care. Inleiding. 1. Situaties die weerstand oproepen. 2. Zes veel voorkomende vormen van weerstand

Inhoudsopgave. Over Dingerdis Customer Care. Inleiding. 1. Situaties die weerstand oproepen. 2. Zes veel voorkomende vormen van weerstand Ronald Dingerdis Inhoudsopgave Over Dingerdis Customer Care Inleiding 1. Situaties die weerstand oproepen 2. Zes veel voorkomende vormen van weerstand 3. Omgaan met weerstand van anderen 4. Omgaan met

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst Competentiebeoordeling Kandidaat-rapportage Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inhoudsopgave Inleiding 3 Basisgegevens van de rapportage

Nadere informatie

Privacy Reglement van MAMSA

Privacy Reglement van MAMSA Privacy Reglement van MAMSA Preambule Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan MAMSA of een van haar samenwerkingspartners kennis draagt alsmede alle tot een persoon te

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

A c e! Z e l f t e s t O m g a a n m e t w e e r s t a n d

A c e! Z e l f t e s t O m g a a n m e t w e e r s t a n d Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen A c e! Z e l f t e s t O m g a a n m

Nadere informatie

TRAINING Telefonisch verkopen

TRAINING Telefonisch verkopen TRAINING Telefonisch verkopen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING TELEFONISCH VERKOPEN Doordat de concurrentie toeneemt en je klant dus meer keuze

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Gedragsregels voor de MfN-registermediator

Gedragsregels voor de MfN-registermediator Gedragsregels voor de MfN-registermediator Deze gedragsregels zijn een richtlijn voor het gedrag van de MfN-registermediator. Zij dienen tevens als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Gedragscode Noloc Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels.

Gedragscode Noloc Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels. Gedragscode Noloc Het Noloc-lid volgt bij zijn 1 beroepsuitoefening de volgende gedragsregels: 1. Algemeen 1.1. Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels. 1.2. Het lid richt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door Knap Kindercoaching

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door Knap Kindercoaching ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door Knap Kindercoaching Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014 woensdag 8 januari 2014 Rapportage Een competentie is een samenspel van wat je weet, kunt, wilt en wat je durft. Het gaat dus om dit klavertje-vier dat een verkoper in staat stelt in concrete situaties

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

TRAINING Credit marketing

TRAINING Credit marketing TRAINING Credit marketing www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING CREDIT MARKETING Een eendaagse groepstraining die is gericht op de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

EXCELLENT VERKOPEN FACE TO FACE COMMUNICATIE TRAINING. Pieterman & Partners

EXCELLENT VERKOPEN FACE TO FACE COMMUNICATIE TRAINING. Pieterman & Partners EXCELLENT VERKOPEN FACE TO FACE COMMUNICATIE TRAINING Pieterman & Partners EXCELLENT VERKOPEN RESULTAAT Met succes communicatieve en commercieel technische vaardigheden in verkoop toepassen Meer rendement

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen

LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen 1. Doel 1. Kwaliteiten van de groepsleden op tafel leggen 2. De opdracht zo concreet mogelijk maken, door brainstorm, groepsleden

Nadere informatie

TAKEN EN PROFIEL. van de mentor

TAKEN EN PROFIEL. van de mentor TAKEN EN PROFIEL van de mentor Mei 2011 MNN / regio Stichting Mentorschap Amsterdam 1 Inleiding In deze notitie zijn de taken en het profiel van de mentor beschreven. Bij het opstellen van deze notitie

Nadere informatie

Functieprofiel. Wat is het?

Functieprofiel. Wat is het? Functieprofiel Wat is het? Een functieprofiel is een omschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een functie binnen een organisatie. Het zorgt ervoor dat discussies worden vermeden

Nadere informatie

Effectief Communiceren NPZ-NRZ

Effectief Communiceren NPZ-NRZ Hand-out Workshop Effectief Communiceren NPZ-NRZ De kracht van aandacht 10 mei 2011 Nu vind ik mezelf wel aardig Als je eenmaal ziet dat het zelfbeeld van een kind positiever wordt, zul je al gauw zien

Nadere informatie

KLANTVRIENDELIJK TELEFOON & RECEPTIEVERKEER

KLANTVRIENDELIJK TELEFOON & RECEPTIEVERKEER KLANTVRIENDELIJK TELEFOON & RECEPTIEVERKEER INBOUND TELEFOONCOMMUNICATIE Pieterman & Partners KLANTVRIENDELIJK TELEFOON & RECEPTIEVERKEER RESULTAAT Efficiënt en klantgericht telefoonverkeer en representatieve

Nadere informatie

INFORMATIE ASSESSMENT NIEUWE STIJL VAN WEERT+PARTNERS MALIESINGEL 39 3581 BK UTRECHT T.030-8200226 E. INFO@VANWEERT.NL WWW.VANWEERT.

INFORMATIE ASSESSMENT NIEUWE STIJL VAN WEERT+PARTNERS MALIESINGEL 39 3581 BK UTRECHT T.030-8200226 E. INFO@VANWEERT.NL WWW.VANWEERT. INFORMATIE ASSESSMENT NIEUWE STIJL VAN WEERT+PARTNERS MALIESINGEL 39 3581 BK UTRECHT T.030-8200226 E. INFO@VANWEERT.NL WWW.VANWEERT.NL Geachte xxx, U bent uitgenodigd voor een assessment en wij realiseren

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

De Leeuw Consult. Verslag talent analyse De heer/mevrouw Januari 2013

De Leeuw Consult. Verslag talent analyse De heer/mevrouw Januari 2013 De Leeuw Consult Verslag talent analyse De heer/mevrouw Januari 2013 De Leeuw Consult 1 Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen voor het hanteren van het rapport 2 2. Opbouw van het rapport 3 3. Algemeen

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

ZAKELIJKE COMMUNICATIE. Mondeling. Assessment 1.1. Samenwerken op een reclamebureau: instructie voor de accountmanager Voorbereidingstijd: 5 minuten

ZAKELIJKE COMMUNICATIE. Mondeling. Assessment 1.1. Samenwerken op een reclamebureau: instructie voor de accountmanager Voorbereidingstijd: 5 minuten ZAKELIJKE COMMUNICATIE Mondeling Assessment 1.1. Samenwerken op een reclamebureau: instructie voor de accountmanager Voorbereidingstijd: 5 minuten Je werkt sinds drie jaar als accountmanager bij Reclamebureau

Nadere informatie

Adviesgesprek Van contact naar contract

Adviesgesprek Van contact naar contract Adviesgesprek Van contact naar contract Het doel van het eerste adviesgesprek is het om het eens te worden over de vraag van de opdrachtgever en over de werkwijze van de adviseur. Het resultaat is een

Nadere informatie

Individueel Rapport Webcamtest Sales

Individueel Rapport Webcamtest Sales Psychecommerce Rapportage voor wct41105 pagina 1 Individueel Rapport Webcamtest Sales Gebruikersnaam: wct49185 Testdatum: 11 juli 2007 U hebt onlangs de Webcamtest Sales gemaakt. De situaties uit de Webcamtest

Nadere informatie

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Programma Korte toelichting Nutri-akt Arbeidsmarkt Sollicitatieproces Zelfreflectie Sollicitatiebrief

Nadere informatie

competenties en voorbeeldvragen

competenties en voorbeeldvragen competenties en voorbeeldvragen 1 Aanpassingsvermogen Blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan een veranderende omgeving of veranderende taken, andere vakgebieden of verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU VERSIE 1, oktober 2006. Aangepast 29 augustus 2012 PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU De directie van Difference4you: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

Training met persolog profielen

Training met persolog profielen Training met persolog profielen Verkrijg de beste resultaten op het werk en in uw dagelijks leven Ontdek een praktische manier om uw persoonlijkheid te ontwikkelen: U leert verschillende gedragstendensen

Nadere informatie

Beroepscode van de. Beroepsvereniging van. Spiritueel Werkers (inclusief gedragsregels)

Beroepscode van de. Beroepsvereniging van. Spiritueel Werkers (inclusief gedragsregels) Beroepscode van de Beroepsvereniging van Spiritueel Werkers (inclusief gedragsregels) Opgesteld op 2 mei 2006 en goedgekeurd door de ALV van 17 juni 2006 te Heeze. Behorend bij de Statuten van de Beroepsvereniging

Nadere informatie

Over een relatie met een (ex-)zorgvrager. Aanvulling bij Omgaan met aspecten van seksualiteit tijdens de beroepsuitoefening

Over een relatie met een (ex-)zorgvrager. Aanvulling bij Omgaan met aspecten van seksualiteit tijdens de beroepsuitoefening Over een relatie met een (ex-)zorgvrager Aanvulling bij Omgaan met aspecten van seksualiteit tijdens de beroepsuitoefening 1 Inleiding In 2011 heeft de V&VN Commissie Ethiek de notitie Omgaan met aspecten

Nadere informatie

Assesment voor Customer Care Manager. Potentieel Assessment Center. ten behoeve van. Functie Customer Care Center Manager. De heer D.

Assesment voor Customer Care Manager. Potentieel Assessment Center. ten behoeve van. Functie Customer Care Center Manager. De heer D. Assesment voor Customer Care Manager Potentieel Assessment Center ten behoeve van Functie Customer Care Center Manager De heer D. Van Gils Bussum, 11 februari 2004 Inhoudsopgave 1. Dit rapport 2. Doelstelling

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

TRAINING Telefonisch Incasseren

TRAINING Telefonisch Incasseren TRAINING Telefonisch Incasseren www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING TELEFONISCH INCASSEREN In de praktijk wordt vastgesteld dat het telefonisch

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

Voorbeeld 360 graden feedback rapport

Voorbeeld 360 graden feedback rapport Voorbeeld 36 graden feedback rapport DEMO 36 graden feedbackrapport DEMO 36º FEEDBACKRAPPORT RAPPORT VAN DE HEER JANSEN JANUARI 25 HOEVEEL THEMA S EN DEELNEMERS? 36gradenfeedback.nl werkt met drie verschillende

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 1. BELEIDSONDERSTEUNEND WERKEN Beleidsondersteunend werken is het verwerken van alle relevante informatie in duidelijke, overzichtelijke

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Rapport selectieassessment

Rapport selectieassessment Rapport selectieassessment Datum: Kandidaat: dhr Proefpersoon Organisatie: XYZ Rol: Manager Customer Support Adviseur: Dit rapport beschouwen wij als strikt vertrouwelijk en zal niet zonder toestemming

Nadere informatie