Human Factors and Motor Gliding Een coproductie van: Ad Kennes, CI Kempische Aero Club, Weelde en Jan de Jong, Commissie Instructie Zweefvliegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Human Factors and Motor Gliding Een coproductie van: Ad Kennes, CI Kempische Aero Club, Weelde en Jan de Jong, Commissie Instructie Zweefvliegen"

Transcriptie

1 Human Factors and Motor Gliding Een coproductie van: Ad Kennes, CI Kempische Aero Club, Weelde en Jan de Jong, Commissie Instructie Zweefvliegen Ad Kennes & Jan de Jong 1

2 Road Map I. Waarom Human Factors? II. III. IV. IV. Definitie Human Factors Human Factors en RFI(A)-TMG s De Dirty Dozen (Human Factors) Naam en symptomen Oorzaak en beïnvloeding Veiligheidsnetten De Dirty Dozen op een rij V. Conclusie en Aanbeveling Vragen en commentaar??? Ad Kennes & Jan de Jong 2

3 I. Waarom Human Factors? Belangrijkste oorzaak vliegongevallen is verschoven van techniek naar mens! HUMAN MACHINE Ad Kennes & Jan de Jong 3

4 II.. Definitie Human Factors (1) Er bestaat geen universele definitie! Wel pagina s vol definities op het internet Beste definitie (?) (NASA Ames Research Center) : Human Factors is an umbrella term for several areas of research that include: human performance, technology, design and human-computer interaction. Ad Kennes & Jan de Jong 4

5 II.. Definitie Human Factors (2) Praktische definitie (Northrop Grumman IT): Human Factors is a body of information about human abilities, human limitations and other human characteristics from a physical and psychological perspective that are relevant to the design, operations and maintenance of complex systems Ad Kennes & Jan de Jong 5

6 III Human Factors and RFI(A)-TMG s De kennis van de rol van Human Factors is belangrijk voor alle instructeurs om twee redenen: Taak instructeur die kennis over te dragen Met deze kennis beter instructie te geven Probleem: Welk deel van het gebied Human Factors te bespreken bij een opfriscursus? Antwoord: Aansluitend bij de praktijk van het vliegen Duidelijk, eenvoudig en simpel En vandaar de keuze voor Ad Kennes & Jan de Jong 6

7 THE DIRTY DOZEN Ad Kennes & Jan de Jong 7

8 THE DIRTY DOZEN HUMAN FACTORS FOR MOTOR GLIDING Ad Kennes & Jan de Jong 8

9 IV. De Dirty Dozen : 6 bekende (physiologische) Human Factors en 6 minder bekende (psychologische) Human Factors 1 I llness 2 Medicine 3 Stress 4 Alcohol 5 Fatigue 6 Eating 7 Gebrek aan communicatie 8 Gebrek aan zelfkennis 9 Gebrek aan alertheid en concentratie 10 Gebrek aan kennis en resources 11 Gebrek aan teamwork 12 Gebrek aan normen In goed Nederlands: het Smerige Dozijn Ad Kennes & Jan de Jong 9

10 We gaan ze allemaal eens bekijken Ad Kennes & Jan de Jong 10

11 En ook naar mogelijke veiligheids- netten voor enkele van het dozijn... Ad Kennes & Jan de Jong 11

12 Noteer even: Deze slides gelden voor zowel instructeurs als beginnelingen, en alles wat er tussen in zit!! Ad Kennes & Jan de Jong 12

13 1 Illness : Ziekte Een ziekte is een min of meer ernstige of langdurige storing in het functioneren van lichaam en geest. (van Dale) Wanneer men niet zeker weet of men wel of niet ziek is, geldt - ook al voelt men zich niet ziek dat men uiterst zorgvuldig moet overwegen of men wel capabel is om te gaan vliegen. Ad Kennes & Jan de Jong 13

14 Punten van belang bij ziekten: Ziekten kunnen een belangrijke invloed hebben op denkvermogen, reactievermogen, alertheid en uithoudingsvermogen. De ernst van een ziekte kan sterk variëren. Of we te ziek zijn om te vliegen kunnen wij zelf vaak niet bepalen: Raadpleeg bij twijfel een medicus! Remedie: Ga niet vliegen voordat je je dokter gevraagd hebt of het verantwoord is om te gaan vliegen! Ad Kennes & Jan de Jong 14

15 2 Medicine : Medicijngebruik Sommige medicijnen zijn als drugs: Ze worden gebruikt om op een niet-natuurlijke wijze het beter worden of het je goed voelen te bevorderen. Ze beïnvloeden als ziekten: denkvermogen, reactievermogen, alertheid en uithoudingsvermogen. Remedie: Vraag aan je arts of je met jouw medicijngebruik veilig kunt vliegen. Ad Kennes & Jan de Jong 15

16 3. Stress : Mentale spanning Een weinig stress kan heel gezond zijn en de veiligheid bevorderen. Overmatige stress is veelal funest voor de vliegveiligheid. Effect van overmatige stress hetzelfde als van drugs: Ook stress tast denkvermogen, reactievermogen, alertheid en uithoudingsvermogen aan. Remedie: Ga niet vliegen met stress Ad Kennes & Jan de Jong 16

17 Hoe gaan we met stress om? Laat niet toe dat je emotioneel wordt. Kijk rationeel en nuchter naar het probleem. Luister naar je rationele inwendige stem, niet naar je emotionele stem. Leer wat je trigger-knoppen zijn om in stress te geraken en herprogrammeer je toekomstige reacties. Oefen met technieken voor stress-beheersing. Ad Kennes & Jan de Jong 17

18 Alternatieve anti-stress technieken: Wees realistisch en praktisch! TAKE A BREAK!! Praat eens met iemand die niet emotioneel bij het probleem betrokken is. Besef dat jij de enige persoon bent die jouw reacties onder controle kan houden! Pak probleem per probleem aan, laat ze echter niet ophopen. Geruchten, reageer niet zolang de zaken nog geen feit zijn.. Laat je niet opnaaien. Ad Kennes & Jan de Jong 18

19 4. Alcohol Alcohol in je bloed maakt veilig vliegen onmogelijk. Remedie: Vliegen binnen 10 uur na de laatste alcohol verboden Ad Kennes & Jan de Jong 19

20 5. Fatigue: Vermoeidheid Vermoeid zijn betekent: Afgemat zijn door werken of fysieke inspanning het geestelijk op zijn, of het (even) tijdelijk uitgeblust zijn. Dit kan zowel fysisch, mentaal of emotioneel het geval zijn. Remedie: Zorg dat je goed uitgerust bent voor je gaat vliegen Ad Kennes & Jan de Jong 20

21 Wat is vermoeidheid? Vermoeidheid is een normale reactie van het lichaam op een fysieke en mentale spanning gedurende een langere tijd. Er zijn twee types vermoeidheid: 1. Acute vermoeidheid is van korte duur, een goede nachtrust kan afdoende zijn. 2. Chronisch vermoeidheid doet zich voor over een langere periode, er is een langere periode van recovery nodig. Ad Kennes & Jan de Jong 21

22 Oorzaken van vermoeidheid: Lange vluchtduur! Hoge en intensieve stress. Te grote koude of te grote warmte in de cockpit. Lange tijd erg geconcentreerd bezig zijn. Conditie van de piloot. Verkeerde zithouding. Verkeerd begin: Men kan uiteraard al vermoeid aan de vlucht beginnen! Ad Kennes & Jan de Jong 22

23 Symptomen van vermoeidheid: Er is een verhoogde prikkel nodig om te reageren. Verzwakte waakzaamheid. Teruglopend geheugen. We hebben er geen zin meer in. We hebben weinig benul van de situatie. We moeten geeuwen, krijgen slaap. Ad Kennes & Jan de Jong 23

24 6 Eating (and drinking) Voor optimale concentratie is het - vooral voor langere vluchten - nodig dat men fysiek optimaal geconditioneerd is. Remedie: eet en drink voor het vliegen voldoende zodat je je lekker voelt. drink vooral tijdens de vlucht voldoende om uitdroging te voorkomen. Ad Kennes & Jan de Jong 24

25 7. Gemis aan communicatie Een gemis aan goede communicatie tijdens en ook voor de vlucht kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid. Ad Kennes & Jan de Jong 25

26 Essentieel voor goede communicatie: Goed kunnen luisteren Do : 1. Denk aan en gebruik de Golden Rule Do unto others as you would have them do to you 2. Wees duidelijk en omschrijf de zaken 3. Stel vragen Don t : 1. Loop niet vooruit op de zaken in de trant van: Ik weet toch al wel wat hij gaat zeggen 2. Wijk niet af, blijf bij de zaak en 3. Voorkom onnodige discussie 4. Sluit je niet af. Ad Kennes & Jan de Jong 26

27 8 Gebrek aan zelfkennis Gebrek aan zelfkennis kan leiden tot: A. Zelfoverschatting of zelfingenomenheid B. Gebrek aan zelfbewustheid of assertiviteit OF? Ad Kennes & Jan de Jong 27

28 Veiligheidsnetten voor Zelfingenomenheid Werk altijd volgens een checklist Werk nooit vanuit je geheugen. Ben beducht voor de gevaren van overconfidentie! Kijk uit voor de dingen die ongewoon zijn, vlieg niet met oogkleppen op. Bedenk dat er meer fouten worden gemaakt tijdens simpel werk dan tijdens ingewikkeld werk! Weet dat het aantal gevlogen uren en gemaakte starts geen garantie zijn voor kwaliteit, het zou kunnen. Ad Kennes & Jan de Jong 28

29 Veiligheidsnetten voor Gebrek aan assertiviteit : Verdedig jezelf, laat je niet wegzetten of afbluffen: Doe wat jij denkt voor de veiligheid te moeten doen. Communiceer je gevoelens kalm, correct, en kordaat en loop niet boos weg als je het gevoel hebt niet begrepen te worden. Weiger om jouw gevoel voor normen en waarden opzij te zetten. Do the right thing Ad Kennes & Jan de Jong 29

30 9 Gebrek aan oplettendheid en concentratie ( = Lack of awareness ) De fout om niet alert en oplettend te zijn kan grote gevolgen hebben voor je eigen veiligheid en die van een ander! Ad Kennes & Jan de Jong 30

31 10 Gebrek aan kennis en resources Kennis en ook het gebrek aan training en ervaring kan hiertoe gerekend worden Ad Kennes & Jan de Jong 31

32 Veiligheidsnetten bij het Ontbreken van kennis Zorg dat je geschoold wordt. (bent) Zorg voor een goede on the job training met goede begeleiding. Het kan zijn dat je moet studeren. Gebruik up to date manuals en data, verlopen materiaal kan dodelijk zijn! Ad Kennes & Jan de Jong 32

33 Resources = hulp- of redmiddelen De juiste middelen, gereedschappen, boekwerken e.d. te gebruiken of aan te schaffen, dit ten behoeve van de uit te voeren taak. Ad Kennes & Jan de Jong 33

34 Veiligheidsnetten bij het ontbreken van resources Communiceer je zorg, betreft de ontbrekende hulpmiddelen, met de leiding. Er moet wel eens geld uitgegeven worden om op de lange duur er enig voordeel van te hebben. Neem ook zelf initiatieven, ontbreekt er een checklist, onderneem zelf dan eens iets...? Ad Kennes & Jan de Jong 34

35 11 Gebrek aan teamwork Gebrek aan samenwerking om een doel te bereiken kan er toe leiden dat het doel nooit bereikt wordt. Ad Kennes & Jan de Jong 35

36 Veiligheidsnetten bij Gebrek aan teamwork Bespreek en plan altijd de WIE-, WAT-, WANNEER- en HOE vraag van het werk wat gedaan moet worden. Wees er van overtuigd dat iedereen akkoord is met hetzelfde en het ook begrepen heeft! Laat elke betrokkene communiceren, dit geldt voor alle lagen van de piramide. Laat vooral de top ook communiceren met de onderste laag!..? Ad Kennes & Jan de Jong 36

37 12 Gebrek aan normen Dit geldt onafhankelijk van je pet! Het zich niet houden aan algemeen aanvaarde of geldende normen voor zaken die niet in de manuals omschreven zijn, kan ernstige consequenties voor de veiligheid tot gevolg hebben Ad Kennes & Jan de Jong 37

38 Wat wordt verstaan onder normen? Het is een goede manier van werken of goed zaken regelen die niet op papier is vastgelegd maar wel algemeen als goed ervaren wordt : Werk altijd in overeenstemming met de laatste actuele manuals,, werk deze regelmatig bij!! Wees erop bedacht dat veel gewoonte werkzaamheden niet per definitie juist zijn! Gebruik geen Short Short-cuts. Die zijn vaak de oorzaak voor ongelukken geweest. Ad Kennes & Jan de Jong 38

39 VI. De Dirty Dozen op een rij : 1 I llness 2 Medicine 3 Stress 4 Alcohol 5 Fatigue 6 Eating Ad Kennes & Jan de Jong 39

40 IV. De Dirty Dozen op een rij : 7 Gebrek aan communicatie 8 Gebrek aan zelfkennis 9 Gebrek aan alertheid en concentratie 10 Gebrek aan kennis en resources 11 Gebrek aan teamwork 12 Gebrek aan normen Ad Kennes & Jan de Jong 40

41 VI.. CONCLUSIE en AANBEVELING Ad Kennes & Jan de Jong 41

42 BE(A)WARE OF THE DIRTY DOZEN Ad Kennes & Jan de Jong 42

43 Enkele uitspraken (Om te onthouden!): "Learn from the mistakes of others. You won't live long enough to make all of them yourself." "Good judgement comes from experience and experience comes from bad judgement." "Try to keep the number of your landings equal to the number of your takeoffs." "Remember, you're always a student in an aircraft." "Flying is the perfect vocation for the man who wants to feel like a boy, not for the man who still is a boy." Ad Kennes & Jan de Jong 43

44 Dank U voor Uw aandacht Stel gerust Uw vragen Geef Uw commentaar Ad Kennes & Jan de Jong 44

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

HUMAN FACTORS VOOR DE ZWEEFVLIEGOPLEIDING CREW RESOURCE MANAGEMENT & BESLISSINGEN NEMEN IN DE LUCHTVAART

HUMAN FACTORS VOOR DE ZWEEFVLIEGOPLEIDING CREW RESOURCE MANAGEMENT & BESLISSINGEN NEMEN IN DE LUCHTVAART HUMAN FACTORS VOOR DE ZWEEFVLIEGOPLEIDING CREW RESOURCE MANAGEMENT & BESLISSINGEN NEMEN IN DE LUCHTVAART V 1.1 β-versie Goos Hageman 28 januari 2008 1 INHOUDSOPGAVE Ongevallen en Zweefvliegen... 3 PILOT

Nadere informatie

Werk in balans. Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers

Werk in balans. Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers Werk in balans Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers 1 Colofon Uitgave: TNO, januari 2010 Postbus 718 / 2130 AS Hoofddorp / 023-5549393 www.tno.nl/arbeid Oorspronkelijke uitgave: A guide

Nadere informatie

Mini Stress Cursus 101 Deel 2. Time Management = Zelf Management

Mini Stress Cursus 101 Deel 2. Time Management = Zelf Management Mini Stress Cursus 101 Deel 2 Time Management = Zelf Management 1 Time Management = Zelf Management Door Jack Boekhorst - OptimaleGezondheid.com E-mail: klantenservice@optimalegezondheid.com 2010-2011

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN 1 Inleiding

Nadere informatie

Persoonlijke Effectiviteit

Persoonlijke Effectiviteit Hand-out behorende bij de training Persoonlijke Effectiviteit Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX

Nadere informatie

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is voor mensen bij wie de diagnose kanker is gesteld. Ook is het raadzaam de mensen in uw naaste omgeving,

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Communiceren over je ziekte op het werk: ervaringen van werknemers met kanker, reuma of spierziekte

Communiceren over je ziekte op het werk: ervaringen van werknemers met kanker, reuma of spierziekte Project Werken aan Werk Communiceren over je ziekte op het werk: ervaringen van werknemers met kanker, reuma of spierziekte Verslag door Tamara Raaijmakers, projectleider Voorlichting en arbeid NFK Dit

Nadere informatie

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Informatie voor patiënten F0554-1011 april 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen?

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen? Traumatisch hersenletsel Wat kunt u zelf doen? 2 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Het doel van deze brochure 4 1.2 Wat u vooraf moet weten 4 1.3 Tien tips bij het lezen van deze brochure 4 1.4 Tenslotte 5 2.

Nadere informatie

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag Albert Sonnevelt 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Uitstelgedrag? 3 Hoofdstuk 2 - Uitstellen is menselijk 16 Hoofdstuk 3 - Leer keuzes maken 28 Hoofdstuk

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Huisstijl handboek. Klantgericht werken in het KlantContactCentrum

Huisstijl handboek. Klantgericht werken in het KlantContactCentrum Huisstijl handboek Klantgericht werken in het KlantContactCentrum Samenwerken, Klantgericht, Ondernemend, Omgevingsgericht en Resultaatgericht! SKOOR 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING KLANTGERICHT WERKEN EN

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES INHOUD Inhoudsopgave... 2 Disclaimer... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Leeswijzer... 5 2 Werkdruk...

Nadere informatie

Haal het maximale uit je Algemene Zakelijke Bijeenkomst

Haal het maximale uit je Algemene Zakelijke Bijeenkomst Haal het maximale uit je Algemene Zakelijke Bijeenkomst De wekelijkse Zakelijke Bijeenkomsten van AGEL zijn heel krachtig om je onderneming te laten groeien. Voor potentiële gegadigden zijn het de perfecte

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor atleten, trainers, bestuurders, juryleden, ouders en supporters

GEDRAGSCODE voor atleten, trainers, bestuurders, juryleden, ouders en supporters GEDRAGSCODE voor atleten, trainers, bestuurders, juryleden, ouders en supporters Atleten 1. We staan voor fairplay tegenover tegenstander, scheidsrechter en publiek. 2. Aanvaard de beslissingen van de

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

www. opvoedvaardigheden.nl

www. opvoedvaardigheden.nl Opvoedvaardigheden Stefan Rooyackers Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Uitgever Ebooks. Incidentele onvolkomenheden kunnen

Nadere informatie