OVER DE GRENS. Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg Dinsdag 1 oktober 2013 Thomas More Zandpoortvest, Mechelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVER DE GRENS. Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg Dinsdag 1 oktober 2013 Thomas More Zandpoortvest, Mechelen"

Transcriptie

1 OVER DE GRENS Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg Dinsdag 1 oktober 2013 Thomas More Zandpoortvest, Mechelen Lieve Dams 2 GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG - DEFINITIE Het niet respecteren van iemands persoonlijke grens Alle ongewenst gedrag of alle ongepaste omgangsvormen, passief of actief, die de kwaliteit van leven en werken in een voorziening in gevaar kunnen brengen Iedere vorm van fysiek of verbaal geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag Dit gedrag ook bij anderen niet steunen of toelaten 1

2 Lieve Dams 3 BASISREGEL Behandel niemand zoals u zelf ook niet behandeld wilt worden Goed begin maar niet voldoende Persoonlijke grens en beleving (subjectieve) van GOG verschilt Lieve Dams 4 Grensoverschrijdende gedrag van zorgvrager naar zorgverstrekker Wat maakt dat gedrag in een hulpverleners-cliëntrelatie als GOG beschouwd wordt Welke processen/mechanismen beïnvloeden de subjectieve beleving van de mate van GOG 2

3 Lieve Dams 5 MECHANISMEN Machtsongelijkheid in elke relatie zorgverstrekker-zorgvrager Macht erotiseert Kader = ook evolutief, gebonden aan bepaalde tijdsgeest, vroeger anders dan nu, we moeten meegaan met tijdsgeest Subjectief: persoonlijke grenzen kunnen verschillen Afhankelijk van de context Elke intermenselijk contact = risicosituatie voor ongepast/ongewenst gedrag Sommigen overschrijden onwetend de grens Ongepast gedrag = Destructief Te joviale attitude Professionele afstand In begrijpbare taal spreken dat gedrag ongewenst is Lieve Dams 6 SAMENSPEL tss SUBJECTIEVE, JURIDISCHE en DEONTOLOGICHE ASPECTEN Hulpverlener is verantwoordelijk voor de zorg Grenzen van de therapeutische relatie worden overschreden Eigen draagkracht Zorgverstrekker kan op verschillende manieren geconfronteerd worden met GOG (familie, patiënt, collega) Nood aan formele richtlijnen en ondersteuning 3

4 Lieve Dams 7 ONGEPASTE OMGANGSVORMEN Seksueel grensoverschrijdend gedrag: non-verbaal/verbaal/fysiek Pesterijen: onrechtmatig gedrag + herhaling in de tijd Geweld: fysieke/psychische agressie Lieve Dams 8 SEKSUEEL Non-verbaal: Verbaal: Fysiek: Schunnige bewegingen maken Seksueel getinte opmerkingen, mails, sms jes, Aanrakingen verkrachting 4

5 Lieve Dams 9 PESTERIJEN Roddelen Zwart maken Uitlachen Te veel of te weinig werk geven Uitvoering werk saboteren Sociaal isoleren/uitsluiten activiteiten Persoonlijke bezittingen/werkmateriaal beschadigen Gevaarlijk werk laten uitvoeren (in barre omstandigheden) Telefoonverkeer controleren Mails controleren Bureaulades/locker, agenda, tas inkijken Toezicht houden op werkzaamheden Lieve Dams 10 GEWELD Psychisch: Uitschelden, vernederen, bedreigen Fysiek: Slagen met of zonder verwondingen, bedreigingen 5

6 Lieve Dams 11 ASSERTIEF of AGRESSIEF? Assertiviteit - opkomen voor jezelf, je gedachten, je gevoelens maar ook je overtuigingen - zonder de redelijke grenzen van anderen te overschrijden Roos van Leary gedrag roept tegen-gedrag op Lieve Dams 12 ROOS VAN LEARY BT: aanvallen boven BS: leiden tegen samen OT: verdedigen onder OS: volgen 6

7 Lieve Dams 13 Veelvoorkomend probleem? Afhankelijk van: - De aard - De Duur - De intensiteit van de relatie Fysieke agressie 1 kans op 10 werkjaren (Foster et al., 2007) Verbale agressie 81% verbaal bedreigd gevoeld in voorbije maand (spoed) (Ryan, 2006) Seksueel ongewenst gedrag 20% ongewenst gedrag ervaren (spoed) (Ryan, 2006) Abusive acts 2% van zorgverleners bekende (ouderenzorg) (Sandvide et al, 2004) Lieve Dams 14 SUBJECTIEF gevoel zorgverstrekker Oncomfortabel gevoel Onveilig gevoel Angstig gevoel Onkuis gevoel Machteloos gevoel Vernederd gevoel 7

8 Lieve Dams 15 KNUFFEL WORDT MEER Zorgverstrekker moet altijd de grens duidelijk aangeven Op tijd alarmeren Signalen van GOG tijdig (h)erkennen Op niveau van zorgvrager handelen Bewust of onbewust vrijwillig of onvrijwillig Wederkerigheid en betrokkenheid van de zorgverstrekker Juiste boodschap overbrengen aan ontvanger GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID Lieve Dams 16 Directie, de vertrouwenspersoon en coachen, alle leidinggevenden Interne dienst preventie, het comité preventie en bescherming en de personeelsdienst Teams en individuele medewerkers 8

9 Lieve Dams 17 EERSTE STAPPEN Meld en/of bespreek probleemgedrag in team Melding maken in patiëntendossier Steun-netwerk voor zorgverlener Steun-netwerk voor zorgvrager Zorg overdragen aan collega Duidelijk (persoonlijke) grens stellen Lieve Dams 18 COMMUNICATIEMODEL 9

10 Lieve Dams 19 communicatiemodel Boodschapper Ontvanger Erkenning als beroepsbeoefenaar Erkenning als mens ook De zorgrelatie is dus géén eenrichtingsverkeer van zorgverlener naar zorgvrager Ook de zorgvrager geeft heel veel van zichzelf door zich kwetsbaar op te stellen en bloot te geven. Daarnaast projecteren zorgvrager en zorgverstrekker vaak gevoelens, wensen en ervaringen uit het verleden op elkaar Intimiteit zonder seksualiteit Lieve Dams 20 VALKUILEN Wilsbekwame vs wilsonbekwame zorgvrager (demente, intellectueel beperkte) Het is vaak niet duidelijk af te bakenen wat de grens tussen wilsbekwaam en wilsonbekwaam is, er is een grijze zone tussen bekwaamheid en onbekwaamheid (verminderd handelsen oordeelvermogen, verminderde sociale remmingen...) Dient eerst te zoeken naar de betekenis van het gedrag van de wilsonbekwame/beperkte zorgvrager (bv zich masturberen op de kamer waar elk moment iemand kan binnenkomen) vb gevangenis Nederland kijken naar seksfilm en verder kijken en handelen, terwijl psychiater voor gesprek komt Juiste duiding geven aan betekenis van gedrag van zorgvrager Gedrag dat grensoverschrijdend lijkt, hoeft dat immers nog niet te zijn 10

11 Lieve Dams 21 LET OP Binnen de zorgrelatie is, dan wel sprake van een zekere wederkerigheid en gelijkwaardigheid Maar niet van gelijkheid Lieve Dams 22 SEKSUEEL ONTREMD GEDRAG BV Masturberen in het openbaar Inhoud/betekenis van het gedrag goed begrijpen Defect in frontale kwab Verlies van oriëntatie Overcompensatie van andere verlieservaringen Compensatie vormen voor het gebrek aan fysieke nabijheid of intimiteit Vergeten dat hij net seksueel actief geweest is Verveling Psychogeriatrie/mentaal beperkten/gevangenis 11

12 Lieve Dams 23 ZORGETHISCHE BENADERING Integratie van de beide persoonlijkheden Gepast seksueel gedrag dient aanvaard en gestimuleerd te worden De emotionele, fysieke en seksuele veiligheid dient behouden te worden Integriteit Lieve Dams 24 INTEGRITEIT Dekt verschillende ladingen - Lichamelijke integriteit (de ander geen fysiek geweld aandoen en persoonlijke privacy respecteren) - Psychische of emotionele integriteit (respect opbrengen voor iemands persoonlijkheid) - Relationele integriteit (ruimte geven om relaties met andere personen aan te gaan op basis van wederkerigheid) Probleem grenzen stellen: mentaal beperkten, dementerenden, gedragsgestoorden Hulp: psycholoog, psychiater, geriater 12

13 Lieve Dams 25 FYSIEKE AGRESSIE Bv. man dreigt met mes op afdeling Ernstig psychisch probleem Medicatie: bv Medrol, insuline Kortdurende toestand vs chronische toestand BELAGING/STALKING Lieve Dams 26 Roddelende bezoekster Bv. partner van patiënt gaat op gang/kamers andere patiënten roddelen over u en zelfs naar directeur Ze wacht u thuis op en bedreigd u Ze telefoneert u privé Ze draait infuus tijdens bezoek verder open Ze geeft medicatie niet aan man Ze beschuldigt u hiervan en gaat naar politie 13

14 Lieve Dams 27 DEONTOLOGIE VS JURIDISCHE Patiënt/familie kan zorgverstrekker aanklagen, ook al is dit ongegrond Deontologische code voor elke beroepsgroep Strafrecht Deontologische code voor patiënten? Lieve Dams 28 NIET JURIDISCH Orde der geneesheren: waarschuwing tot schorsing/verwijdering van lijst al dan niet definitief Psychologencommissie (recent) Directie Personeelszaken Juridische dienst 14

15 Lieve Dams 29 STRAFRECHT Laster en eerroof Stalking Belaging Pesten Slagen en verwondingen/foltering Zeden (Poging doodslag) (Poging moord) Lieve Dams 30 JURIDISCH (Arbeidsrecht ontslag) Correctioneel vervolging Rechtstreeks bij procureur des Konings 15

16 Lieve Dams 31 PREVENTIEBELEID Open klimaat creëren om klachten te deponeren Algemeen kader voor GOG Preventieadviseur Algemeen kader opnemen in arbeidsreglement Deontologische code creëren Met collega s kunnen reflecteren op de eigen ambivalente/verwarrende gevoelens Maturiteit zorgverstrekker Teamworking is essentieel in aanpak GOG Lieve Dams 32 Logica v/d hulpverlening vs justitiële aanpak Aanduiden van twee verschillende personen indien er sprake is van een vermoeden van GOG Meldingspersoon, die volgens een in de voorziening afgesproken meldingstraject (samenstellen van een werkgroep, overleg voeren met de preventieadviseur psychosociale aspecten...) dat rekening houdt met de wetgeving over beroepsgeheim en het daaraan gekoppelde spreekrecht, contact kan opnemen met de procureur des Konings die dit dossier dan verder opvolgt Zorgcoördinator, die de coördinatie van de hulpverleningsdimensie op zich kan nemen (hulpverleningsopdracht niet uit oog verliezen) Handelingsprotocol, op voorhand uitgetekend en dat rekening houdt met de eigenheid van de voorziening en de specifieke regionale inbedding Interne meldplicht inbouwen in arbeidsreglement Herstelbemiddeling best door externe 16

17 Lieve Dams 33 Ondersteunend netwerk in directe omgeving DIRECTIE PERSONEELSZAKEN DIENSTHOOFD COLLEGA S Lieve Dams 34 MINISTER JO VANDEURZEN Zorgnet Vlaanderen: Handelingsprotocol over seksueel grensoverschrijdend gedrag , het telefonische meldpunt voor geweld, misbruik en kindermishandeling, dat minister Vandeurzen in maart vorig jaar lanceerde, krijgt maandelijks ruim 200 oproepen. Het meldpunt is er voor alle vormen van geweld. De meeste oproepen gaan over kindermisbruik en partnergeweld. Bij ruim de helft van de oproepen volgt er een doorverwijzing naar de hulpverlening, politie of justitie. In 30% van de gevallen bellen mensen voor advies. Twee op de drie bellers zijn vrouwen. Minister Vandeurzen gaat het meldpunt de komende maanden nog bekender maken. Ouderen, zieken, kinderen en jongeren: Ze verdienen zorg, geen zorgen 17

18 Lieve Dams 35 Praktische handvatten Een discussie aangaan wanneer gemoederen heet opgeladen zijn, heeft geen zin Men gaat opbieden tegenover elkaar Benoemen wanneer je je niet goed voelt in de interactie met de patiënt of de familie Steeds vanuit jezelf spreken Rekening houden met ziekte patiënt bv. dementerende, gedragsgestoorde jongere,. Draagkracht hulpverlener vergroten door training Wanneer grensoverschrijdend gedrag verwacht wordt, spreek er vooraf over met diensthoofd/geneesheer en evalueer naderhand Geen nevenactiviteiten met patiënten Grenzen vooraf stellen Duidelijke taal aangeven wat wel en niet kan Duidelijk aangeven wanneer persoonlijke grens bereikt wordt Duidelijk aangeven wanneer u welke verdere stappen zult ondernemen Goed hanteren van overdracht tegenoverdracht in therapeutische relatie Anonieme (beroepsgeheim) adviesvraag richten tot het gerecht (bijvoorbeeld procureur des Konings) Het verhaal van Prometeus of onbegrensdheid in de hulpverlening Het verhaal van Prometeus of onbegrensdheid in de hulpverlening Willy Van Haver Lieve Dams

Preventie, detectie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag. preventie, detectie en aanpak

Preventie, detectie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag. preventie, detectie en aanpak Preventie, detectie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag 1 Grensoverschrijdend gedrag preventie, detectie en aanpak 2 Preventie, detectie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag Grensoverschrijdend

Nadere informatie

17Omgaan met intimiteit

17Omgaan met intimiteit DC 17Omgaan met intimiteit 1 Inleiding In je werk verzorg je mensen. Je wast hen, verschoont hen, kleedt hen aan en uit. Je komt aan hun lichaam en bent steeds dicht bij hen in de buurt aan het werk. Bovendien

Nadere informatie

Gedragscode TriviumLindenhof

Gedragscode TriviumLindenhof Gedragscode TriviumLindenhof Hierbij presenteren wij de vernieuwde TriviumLindenhof-gedragscode. De gedragscode dient ervoor om helderheid en ondersteuning te bieden aan de medewerkers in hun dagelijks

Nadere informatie

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN <BEDRIJFSNAAM> VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN 1. INLEIDING ziet het als haar taak te zorgen voor arbeidsomstandigheden die zorgen voor een veilig,

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Protocol. (On)Gewenst Gedrag MCO

Protocol. (On)Gewenst Gedrag MCO Protocol (On)Gewenst Gedrag MCO INHOUD 1. Uitgangspunten MCO 3 1.1. Intentieverklaring 3 1.2. Begripsbepalingen 3 1.3. Werkklimaat 3 1.4. MCO beleid 4 2. Wettelijk kader 4 2.1. Algemeen 4 2.2. Toetsingscriteria

Nadere informatie

Wegwijzer. Methodische benadering van (vermoedens van) ouderenmis(be)handeling. In samenwerking met. In opdracht van

Wegwijzer. Methodische benadering van (vermoedens van) ouderenmis(be)handeling. In samenwerking met. In opdracht van Wegwijzer Methodische benadering van (vermoedens van) ouderenmis(be)handeling In opdracht van In samenwerking met 29 september 2009 "De bron van elke misdaad is een bepaald gebrek aan inzicht, een foute

Nadere informatie

Fase 5: Nazorg:... 21 Een schematisch stappenplan bij een vermoeden van kindermishandeling:... 22 Gevolgen van kindermisbruik...

Fase 5: Nazorg:... 21 Een schematisch stappenplan bij een vermoeden van kindermishandeling:... 22 Gevolgen van kindermisbruik... Inhoud Voorwoord... 4 Getuigenis J. (16 jaar)... 5 Wat is kindermishandeling?... 6 De verschillende vormen van kindermishandeling... 7 Lichamelijke mishandeling... 7 Lichamelijke verwaarlozing... 7 Emotionele-

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES INHOUD Inhoudsopgave... 2 Disclaimer... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Leeswijzer... 5 2 Werkdruk...

Nadere informatie

Dia 1. In Veilige Handen: het hele pakket. Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk

Dia 1. In Veilige Handen: het hele pakket. Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk Dia 1 In Veilige Handen: het hele pakket Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk INTRODUCTIE Werkconferentie 26 september 2009 Voorstellen en eigen achtergrond, op welke manier

Nadere informatie

Presentie als preventie!

Presentie als preventie! Scriptie Presentie als preventie! KORT Ruth De Meersseman is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Maatschappelijk werk. Tijdens haar stage in een beschutte werkplaats merkte Meersseman

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 V&VN i.s.m. NU 91 Hoe ga je om met het beroepsgeheim? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden i.s.m. Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Het beroepsgeheim 3 Wat houdt

Nadere informatie

maart 2010 KINDEROPVANG FCB Een landelijk werkende organisatie van werkgevers en werknemers Handreiking Ongewenst gedrag in Kindercentra

maart 2010 KINDEROPVANG FCB Een landelijk werkende organisatie van werkgevers en werknemers Handreiking Ongewenst gedrag in Kindercentra maart 2010 KINDEROPVANG FCB Een landelijk werkende organisatie van werkgevers en werknemers Handreiking Ongewenst gedrag in Kindercentra Inhoud Ongewenst gedrag in kindercentra 3 Maatregelen 5 Verdeling

Nadere informatie

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan?

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Pedagogisch dossier Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Team Vertrouwenscentum Kindermishandeling Vlaams-Brabant Dit dossier is een bijlage bij: KINDERSURPRISE Een filmverhaal voor tieners over

Nadere informatie

Pesten. op het werk. www.aclvb.be

Pesten. op het werk. www.aclvb.be Pesten op het werk www.aclvb.be Pesten op het werk www.aclvb.be D/1831/2009/7/16000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Inhoud Woord vooraf... 4 Inleiding... 5 1. Wat is pesten?... 7 1.

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Begeleiden 7 1.1 Begeleiden 7 Praktijk: Niet meer snoepen 7 Praktijk: Culturele verschillen 7 Praktijk: Niet

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Waterlelie

Gedragsprotocol De Waterlelie Gedragsprotocol De Waterlelie Dit protocol bevat naast omschrijvingen van bepaalde vormen van grensoverschrijdend gedrag ook de stappen en maatregelen die genomen worden wanneer grensoverschrijdend gedrag

Nadere informatie

Agressie & geweld. Veiligheidsprotocol. R. Buren 08.2453. 1 september 2008 aanpassing 24 juli 2010, brieven in bijlagen 3.2.

Agressie & geweld. Veiligheidsprotocol. R. Buren 08.2453. 1 september 2008 aanpassing 24 juli 2010, brieven in bijlagen 3.2. Veiligheidsprotocol Auteur R. Buren Registratienummer 08.2453 aanpassing 24 juli 2010, brieven in bijlagen Versie 3.2 Status Definitief Sector Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Basistraining omgaan met Agressie en ander grensoverschrijdend gedrag

Basistraining omgaan met Agressie en ander grensoverschrijdend gedrag Basistraining omgaan met Agressie en ander grensoverschrijdend gedrag Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Individuele leerdoelen pagina 6 Logboek pagina 9 Definities van geweld pagina 15 Vormen van agressie

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 Deel I: Theoretisch kader. 6 1.1. Een confrontatie

Nadere informatie

sociaal veiligheidsplan

sociaal veiligheidsplan sociaal veiligheidsplan OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 INLEIDING 6 1.1 Werken aan veiligheid in en om school 6 1.2 Algemene doelen 6 1.3 Procedure 6 2 SCHOOL EN OMGANGSREGELS 7 2.1 Algemene omgangsregels

Nadere informatie

Pestprotocol. Hoe vergroten wij de kans op. een respectvolle omgang met. elkaar in het Middelbaar Beroeps. Onderwijs?

Pestprotocol. Hoe vergroten wij de kans op. een respectvolle omgang met. elkaar in het Middelbaar Beroeps. Onderwijs? Pestprotocol Hoe vergroten wij de kans op een respectvolle omgang met elkaar in het Middelbaar Beroeps Onderwijs? Inhoudsopgave Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Een respectvolle leer- en werkomgeving binnen

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, Stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: 2 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

Aanpak Pesten, terug naar Respect

Aanpak Pesten, terug naar Respect Aanpak Pesten, terug naar Respect Een structurele aanpak bij het voorkomen van en omgaan met pesten binnen het Vlietland Ziekenhuis. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Afbakening 4. Welk gedrag

Nadere informatie

Tijd voor reflectie hoofdstuk 3 1

Tijd voor reflectie hoofdstuk 3 1 3 De ander zien als persoon Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 1, 1948) Elk mens is een persoon met een eigen

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

De meerwaarde van herstelgericht omgaan met conflicten

De meerwaarde van herstelgericht omgaan met conflicten Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2008-054 datum : 2008-09-08 gewijzigd : contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie