Persoonlijk Plan Aandachtspunten omgangsvormen, verzorging, lichaamsbeleving, weerbaarheid relaties en seksualiteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijk Plan Aandachtspunten omgangsvormen, verzorging, lichaamsbeleving, weerbaarheid relaties en seksualiteit"

Transcriptie

1 Persoonlijk Plan Aandachtspunten omgangsvormen, verzorging, lichaamsbeleving, weerbaarheid relaties en seksualiteit Het is belangrijk dat de begeleiding rond omgangsvormen, weerbaarheid en seksualiteit een onderdeel is van de algemene begeleidende, vormende en ondersteunende activiteiten. Hiervoor is het nodig dat concrete begeleidingsdoelen, begeleidingsafspraken en evaluatiemomenten worden geformuleerd, die deel uitmaken van het Persoonlijk Plan. Het kan zijn dat een cliënt op dit punt geen duidelijke vragen heeft. Dit wil niet altijd zeggen dat er geen begeleidingsvragen zijn. Hoe je zicht krijgt op vragen en behoeften, kan per cliënt anders zijn. Maak daarom (met collega s) een plan langs welke weg hierover duidelijkheid kan worden gekregen. De manier van informatie vergaren is in principe niet anders dan het nagaan van behoeften en voorkeuren van de cliënt m.b.t. (zelf)verzorging, wonen, werken, vrijetijdsbesteding, etc. Het aanzwengelen van het onderwerp seksualiteit maak je de cliënt duidelijk dat omgangsvormen, seksualiteit en relaties onderwerpen zijn die kunnen worden besproken. Ga vooraf na te gaan wat de 'taal van de cliënt is', of hij of zij hetzelfde verstaat onder bepaalde begrippen. Ook is het belangrijk vragen zodanig te stellen dat het antwoord van de cliënt zo min mogelijk wordt beïnvloed. Niet alleen gesprekken, maar ook reacties van een cliënt op een voorval, een film, e.d. kunnen een bron van informatie zijn. Beeldvorming Vanuit de cliënt Inventarisatie eigen wensen, dromen, ideeën, verlangens, vragen en zorgen. Inventarisatie van waarden en normen Het kan zijn dat een cliënt op dit punt geen duidelijke vragen heeft. Dit wil niet altijd zeggen dat er geen begeleidingsvragen zijn. Hoe je zicht krijgt op vragen en behoeften, kan per cliënt anders zijn. Maak daarom (met collega s) een plan langs welke weg hierover duidelijkheid kan worden gekregen. De manier van informatie vergaren is in principe niet anders dan het nagaan van behoeften en voorkeuren van de cliënt m.b.t. (zelf)verzorging, wonen, werken, vrijetijdsbesteding, etc. Het aanzwengelen van het onderwerp seksualiteit maak je de cliënt duidelijk dat omgangsvormen, seksualiteit en relaties onderwerpen zijn die kunnen worden besproken. Ga vooraf na gaan wat de 'taal van de cliënt is', of hij of zij hetzelfde verstaat onder bepaalde begrippen. Ook is het belangrijk vragen zodanig te stellen dat het antwoord van de cliënt zo min mogelijk wordt beïnvloed. Niet alleen gesprekken, maar ook reacties van een cliënt op een voorval, een film, e.d. kunnen een bron van informatie zijn. Vanuit de begeleiding Inventarisatie eigen wensen, dromen, ideeën, verlangens, vragen en zorgen. Inventarisatie van waarden en normen.

2 Om een beeld van de cliënt te krijgen, kan onder meer gebruik worden gemaakt van de Hermeneutische Cirkel 1 uit het boek van Bosch en Suykerbuik. Met de hermeneutische cirkel, kunnen de volgende aspecten in kaart worden gebracht. Verstandelijke ontwikkeling. Lichamelijke ontwikkeling. Sociale ontwikkeling. Levensgeschiedenis. Emotionele ontwikkeling en draagkracht. Eventuele psychiatrische problematiek. Ook kan in kaart worden gebracht wat de cliënt op de volgende gebieden laat zien: Omgang met het eigen lichaam. Toepassen van omgangsregels. Beleving van seksualiteit. Omgang met eigen behoeften en emoties. Eigen grenzen kennen en aangeven. Omgang met behoeften en emoties van anderen. Grenzen van een ander begrijpen en accepteren. Aandachtspunten Omgangsvormen en weerbaarheid Zelfbeeld van de cliënt? Inzicht in sociale situaties? Zicht op eigen mogelijkheden en beperkingen? Eigen wensen, verlangens en grenzen duidelijk maken? De eigen privacy bewaken? Onderhandelen. Rekening houden met vermogens en beperkingen van de ander? De privacy / persoonlijke ruimte van de ander respecteren? Rekening houden met wensen, voorkeuren of grenzen van anderen? Omgaan met de eigen beperking? 1 Bosch, E., Suykerbuik, E., Seksuele voorlichting aan mensen met een verstandelijke handicap - de kunst van het verstaan -, Nelissen, Baarn, 2000

3 Omgaan met eventuele onvervulde of onvervulbare verlangens? Omgaan met de eigen afhankelijkheid? Vriendschappen aangaan en onderhouden? Omgaan met afwijzing? Zicht op het effect van de eigen houding / het eigen gedrag op anderen? Fouten (mogen) maken en te herstellen? Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag en houding? Ja en nee gevoelens kunnen onderscheiden? Onderscheid kunnen maken tussen prettige, vervelende of verwarrende opmerkingen of aanrakingen? Gedragsalternatieven voor onprettige situaties? Eventuele ervaringen met grensoverschrijdingen of (seksueel) misbruik? Weten wat te doen wanneer iemand te ver gaat / je tot iets dwingt? Weten bij wie hij/zij terechtkan? Lichaamsbeleving en verzorging Kent de cliënt het eigen lichaam? Heeft de handicap invloed op de lichaamsbeleving? Weet de cliënt welke veranderingen er plaatsvinden tijdens pubertijd en menopauze? Hoe is het lichaamsbeeld van de cliënt? Is de cliënt in staat de eigen privacy en (lichamelijke) integriteit te bewaken? Respecteert de cliënt de (lichamelijke) integriteit, privacy en grenzen van anderen? Kan de cliënt zijn/haar eigen lichaamshygiëne bewaken? Heeft de cliënt hulp nodig bij lichamelijke verzorging? - Is er ruimte voor de cliënt om aan te geven wat zijn/haar wensen, voorkeuren en grenzen zijn bij deze verzorging? - Kan hij/zij 'ja' en 'nee' gevoelens duidelijk maken? Hoe? - Meisjes: omgaan met menstruatie / voorkeuren bij verzorging / keuze welk maandverband - Jongens: omgaan met natte dromen / (ochtend)erecties e.d. - Weet de cliënt het verschil tussen functionele en niet functionele aanrakingen tijdens de verzorging? Heeft de cliënt eventuele negatieve ervaringen op dit terrein? Etc. Sekse, relaties en seksualiteit Kennis van en inzicht in: - Verschillen tussen jongens en meisjes.

4 - Welke vormen van seksualiteit er zijn (homo-, hetero- of biseksualiteit). - Woorden en begrippen rond seksualiteit. - Vriendschap / verliefdheid. - Seksualiteit en relatievorming. - Omgaan met wensen en grenzen van jezelf en van de ander. - Het eigen lichaam; de eventuele invloed van de handicap op seksualiteitsbeleving. - Masturbatie: welke hulpmiddelen zijn er? - Verschil tussen vrijen en geslachtsgemeenschap. - Wat kan prettig of niet prettig zijn aan vrijen en geslachtsgemeenschap. - Voorbehoedsmiddelen; SOA; ongewenste zwangerschap. - Prostitutie, mogelijkheden en beperkingen. - Grensoverschrijdingen en seksueel misbruik. Is het nodig te weten welke seksuele voorkeur de cliënt heeft? In hoeverre is de cliënt seksueel voorgelicht? - Welke thema's dienen (nog) aan de orde te komen; waar, door wie en wanneer? - Welke zaken moeten regelmatig worden herhaald? Is de cliënt in staat zijn/haar wensen en grenzen op het gebied van seksualiteit aan te geven? Toont de cliënt gerichte seksuele nieuwsgierigheid? Waaruit blijkt dit? Kan de cliënt zichzelf bevredigen? Zijn er hulpmiddelen nodig die hij zou kunnen gebruiken en zijn deze bij de cliënt bekend? Heeft de cliënt voorwaardenscheppende hulp en begeleiding nodig op dit terrein? Hoe en door wie mag deze worden gegeven? Heeft de cliënt seksuele ervaringen? Is er sprake van een seksuele relatie? Heeft de cliënt behoefte aan seksuele ervaringen / een seksuele relatie? Kan hij/zij hier zelf vorm aan geven? Is er sprake van experimenteergedrag? Heeft de cliënt voldoende ruimte om te experimenteren? Is er sprake van negatieve seksuele ervaringen? Heeft de cliënt behoefte aan (extra) begeleiding, sturing en/of begrenzing op seksueel gebied? Is de cliënt in staat wensen en grenzen van anderen op seksueel gebied te respecteren? Is er aandacht nodig voor het gebruik van anticonceptie / voorbehoedmiddelen? Heeft de cliënt zicht op de eventuele beperkingen die zijn handicap op seksueel gebied met zich meebrengt? Kan de cliënt omgaan met eventuele onvervulde of onvervulbare verlangens? Is het raadzaam dat de cliënt (externe) deskundigen raadpleegt?

5 Grensoverschrijdingen (ervaringen met / gedrag t.a.v.) Ervaringen met grensoverschrijdend gedrag (pesten, discrimineren, intimideren, uitlachen, schelden, negeren, roddelen. Agressie. Seksueel misbruik (in het verleden). Vertonen van grensoverschrijdend gedrag. Rapportage en privacy Als het gaat om zaken als lichaamsbeleving en seksualiteit bestaat vaak veel onzekerheid en onduidelijkheid over wat nu wel en wat niet (meer) moet worden opgeschreven in (dag)rapportages en het individuele zorgplan. Ook bij het verstrekken van informatie aan ouders spelen deze vragen. Verslaglegging van begeleidingscontacten, handelingen, gevolgde procedures, besluitvorming e.d. is echter wel van belang. Om te kunnen voldoen aan de individuele begeleidings- en hulpvraag van de cliënt, moeten we deze in kaart kunnen brengen, planmatig vormgeven, evalueren en bijstellen. Hiervoor is een goede verslaglegging onontbeerlijk. Op het moment dat er onduidelijkheden zijn of er sprake is van meningsverschillen, kunnen verslagen inzicht geven in het gebeurde en bijdragen tot een goede bespreking en besluitvorming. Verslaglegging is ook van belang om ieders taken en bevoegdheden duidelijk af te baken en vast te leggen. Het bewaken van de privacy van de cliënten zit hem vooral in de manier waarop de verslaglegging en onderling overleg plaatsvindt. Richtlijnen voor het bewaken van de privacy van de cliënt: Bij alle rapportage is het van belang om wat bij de cliënt speelt op het gebied van seksualiteit te beschrijven in algemene termen. Details moeten zoveel mogelijk achterwege blijven en zijn lang niet altijd relevant. Het gaat erom zicht geven op wat er bij cliënt al dan niet speelt op het gebied van relatievorming en seksualiteit, zonder dat privé-details op schrift komen. Bij overdracht / dagrapportages kan het van belang zijn om zaken direct aan de betreffende mentor door te geven of gegevens in een gesloten enveloppe door te geven. Een verwijzing hiernaar in de rapportage is dan voldoende. Op het moment dat je met een collega wilt overleggen over een dilemma t.a.v. een cliënt dat algemeen van aard is, vraag jezelf dan af of het nodig is de naam van de cliënt erbij te betrekken. Ook hier geldt dat voor advies of overleg allerlei privé-details meestal overbodig zijn.

6 Op het moment dat het gaat om grensoverschrijdingen / seksueel misbruik gelden bovenstaande richtlijnen niet. Het protocol melden van seksueel misbruik en bijbehorende dossiervorming is dan van toepassing.

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 Inhoud Voorwoord 3 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 2. Een positieve benadering 8 Openheid 8 Hechting 8 Communicatie en betrokkenheid 9 Zelfbeeld,

Nadere informatie

In de hermeneutische cirkel stappen

In de hermeneutische cirkel stappen In de hermeneutische cirkel stappen Uit: Seksuele voorlichting aan mensen met een verstandelijke handicap/erik Bosch en Ellen Suykerbuyk/2000 Inleiding Als begeleider treed je in contact met de ander.

Nadere informatie

Seksuele opvoeding van kinderen (0 18 jaar) met een beperking. Brochure voor ouders

Seksuele opvoeding van kinderen (0 18 jaar) met een beperking. Brochure voor ouders Seksuele opvoeding van kinderen (0 18 jaar) met een beperking Brochure voor ouders 1 Inhoudsopgave Pagina 12 Verstandelijke beperking Er ontstaat bij deze kinderen een verschil tussen wat het lichaam kan

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Protocol agressie en geweld

Protocol agressie en geweld Inleiding Elke school dient te beschikken over een protocol met betrekking tot Agressie en Geweld. Voor iedereen, betrokken bij de school, is dit protocol een handvat bij bovenstaande problematiek. Hierbij

Nadere informatie

Gedragscode TriviumLindenhof

Gedragscode TriviumLindenhof Gedragscode TriviumLindenhof Hierbij presenteren wij de vernieuwde TriviumLindenhof-gedragscode. De gedragscode dient ervoor om helderheid en ondersteuning te bieden aan de medewerkers in hun dagelijks

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Kriebels op school. Draaiboek voor een ouderavond over relaties en seksualiteit in het basisonderwijs

Kriebels op school. Draaiboek voor een ouderavond over relaties en seksualiteit in het basisonderwijs Kriebels op school Draaiboek voor een ouderavond over relaties en seksualiteit in het basisonderwijs Liefde Vlinders in je buik Maar ze kunnen er niet uit Het kan heel somber zijn Maar ook heel fijn Liefde

Nadere informatie

Zorg zelf voor betere Preventie Seksueel Misbruik

Zorg zelf voor betere Preventie Seksueel Misbruik Zorg zelf voor betere Preventie Seksueel Misbruik Effectief werken aan preventie van seksueel misbruik met inzichten en instrumenten uit het Verbetertraject Preventie Seksueel Misbruik van Zorg voor Beter.

Nadere informatie

Seksualiteit zonder zorgen Een hulpmiddel bij het geven van voorlichting aan mensen met een verstandelijke beperking

Seksualiteit zonder zorgen Een hulpmiddel bij het geven van voorlichting aan mensen met een verstandelijke beperking 2010 Seksualiteit zonder zorgen Een hulpmiddel bij het geven van voorlichting aan mensen met een verstandelijke beperking Charlotte van der Mark & Wim Dunsbergen Christelijke Hogeschool Ede 17-6-2010 Colofon

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Waterlelie

Gedragsprotocol De Waterlelie Gedragsprotocol De Waterlelie Dit protocol bevat naast omschrijvingen van bepaalde vormen van grensoverschrijdend gedrag ook de stappen en maatregelen die genomen worden wanneer grensoverschrijdend gedrag

Nadere informatie

Pestprotocol Prinses Beatrixschool

Pestprotocol Prinses Beatrixschool Pestprotocol Prinses Beatrixschool Jij kunt het 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten 1.1 Wat verstaan wij onder pesten? 1.2 Welke gedragsrollen zien wij? Leerlingvolgsysteem 2.1 SCOL 2.2 Kinderen

Nadere informatie

Concept. Beroepscode voor Sociaal-agogische Werkers

Concept. Beroepscode voor Sociaal-agogische Werkers Concept Beroepscode voor Sociaal-agogische Werkers Phorza 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Preambule van de beroepscode pagina 5 Deel 1. Uitgangspunten met betrekking tot de beroepsuitoefening pagina

Nadere informatie

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

voor ouders 1 Wonderlijk gemaakt voor ouders (2012)

voor ouders 1 Wonderlijk gemaakt voor ouders (2012) voor ouders 1 Wonderlijk gemaakt voor ouders (2012) Voorwoord Aanleiding Bij seksuele vorming kunnen ouders en school elkaar uitstekend aanvullen en ondersteunen. Tijdens ouderavonden horen we vaak dat

Nadere informatie

Toolkit. Mijn kind wil een kind. Kinderen, waar kies ik voor?

Toolkit. Mijn kind wil een kind. Kinderen, waar kies ik voor? Toolkit Kinderen, waar kies ik voor? Mijn kind wil een kind Informatiefolder voor ouders van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens 2 Vraag een willekeurige persoon wat voor hem belangrijk

Nadere informatie

We streven naar een pestvrije school. Ieder kind heeft recht op een kindvriendelijke en veilige leeromgeving.

We streven naar een pestvrije school. Ieder kind heeft recht op een kindvriendelijke en veilige leeromgeving. Pestprotocol Doelstelling We streven naar een pestvrije school. Ieder kind heeft recht op een kindvriendelijke en veilige leeromgeving. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

sociaal veiligheidsplan

sociaal veiligheidsplan sociaal veiligheidsplan OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 INLEIDING 6 1.1 Werken aan veiligheid in en om school 6 1.2 Algemene doelen 6 1.3 Procedure 6 2 SCHOOL EN OMGANGSREGELS 7 2.1 Algemene omgangsregels

Nadere informatie

Het gaat niet over seks

Het gaat niet over seks Het gaat niet over seks Een onderzoek naar seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening Afstudeeronderzoek door studenten van Hogeschool Utrecht Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderzoekers

Nadere informatie

Werkblad beschrijving interventie

Werkblad beschrijving interventie Lang leve de liefde MBO Werkblad beschrijving interventie Gebruik de handleiding bij dit werkblad Voor meer informatie www.nji.nl/jeugdinterventies centrumgezondleven@rivm.nl www.ncj.nl/onderwerpen/233/erkenningscommissie-interventies

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau

Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau JENNIE MAST JULIE MEERVELD Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau N I Z

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Samen staan we sterker! Het KAIRO project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ESF-Equal.

Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Samen staan we sterker! Het KAIRO project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ESF-Equal. Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Rijn IJssel en Da Vinci college leiden jongeren op voor een beroep met arbeidsperspectief Het dr. Leo Kannerhuis en De Steiger begeleiden jongeren met ASS Samen

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Voorkomen en beperken van agressie en geweld. Essentiële onderdelen van uw plan van aanpak van agressie en geweld

Voorkomen en beperken van agressie en geweld. Essentiële onderdelen van uw plan van aanpak van agressie en geweld Voorkomen en beperken van agressie en geweld Essentiële onderdelen van uw plan van aanpak van agressie en geweld Voorkomen en beperken van agressie en geweld Essentiële onderdelen van uw plan van aanpak

Nadere informatie

MEE Signaal. Richtlijn kinderwens en ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking. MEE Ondersteuning bij leven met een beperking

MEE Signaal. Richtlijn kinderwens en ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking. MEE Ondersteuning bij leven met een beperking MEE Ondersteuning bij leven met een beperking MEE Signaal Richtlijn kinderwens en ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking MEE Signaal Richtlijn kinderwens en ouderschap van mensen met een

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS De Cirkel.

Veilig internetgebruik OBS De Cirkel. Veilig internetgebruik OBS De Cirkel. Binnen de stichting OOG, waar OBS De Cirkel een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet.

Nadere informatie