Hoge bloedsuiker: Een gevaar voor hart en bloedvaten! Meer weten over...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoge bloedsuiker: Een gevaar voor hart en bloedvaten! Meer weten over..."

Transcriptie

1 Diabetes Interactief Educatie Programma Hoge bloedsuiker: Een gevaar voor hart en bloedvaten! Meer weten over... Waarom zijn hoge glucosewaarden gevaarlijk? Schade aan de grote bloedvaten: hart en hersenen Schade aan de ogen: DIABETISCHE RETINOPATHIE Schade aan de nieren: DIABETISCHE NEFROPATHIE Schade aan de zenuwbanen: DIABETISCHE NEUROPATHIE Neuropathische pijn: aanpakken is de boodschap! Schade aan de voeten: diabetische voet Andere risicofactoren Waarom zijn hoge glucosewaarden gevaarlijk? Diabetes is een probleem van hart- en bloedvaten: verhoogde glucosewaarden veroorzaken schade aan de kleine en de grote bloedvaten, en zo aan het hele lichaam. Bovendien gaat diabetes vaak hand in hand met andere risico s op hart en bloedvatziekten, waardoor de kans op een hart- of herseninfarct nog sterk verhoogt.

2 Schade aan de grote bloedvaten: hart en hersenen De bloedvaten naar het hart en naar de hersenen zijn de belangrijkste grote bloedvaten. Veranderingen aan hart en slagaders komen bij mensen met diabetes vaker voor dan bij mensen zonder diabetes, ze komen op jongere leeftijd voor en zijn ook meer uitgesproken. Een hoge bloeddruk (hypertensie) kan deze vaatveranderingen nog in de hand werken. Daarom is het zo belangrijk dat bij mensen met diabetes een hoge bloeddruk snel wordt opgespoord en strikt wordt behandeld. Een veel voorkomend, vroegtijdig signaal dat de slagaders zijn aangetast, is pijn in de kuiten die opduikt bij het stappen en weer verdwijnt als men stilstaat. In de volksmond spreekt men dan ook vaak van etalagebenen of vitrineziekte : personen die tijdens het wandelen of winkelen last krijgen, verbergen hun pijn door even voor een uitstalraam te blijven stilstaan. Een operatie aan de grote bloedvaten van het been kan dan nuttig zijn om opnieuw een betere doorstroming van de slagaders te bekomen. Toch blijven daarnaast ook aanpassingen van de levensstijl uiterst belangrijk om de verdere evolutie af te remmen: maatregelen inzake rookstop, gewichtscontrole, een goede suikerregeling en cholesterolverlaging zijn noodzakelijk. Als de slagaders van het hart zelf verstopt raken, dan vermindert de toevoer van bloed en zuurstof naar de hartspier. Dit leidt uiteindelijk vaak tot een hartinfarct. Een mogelijk gevolg van een hartinfarct is dat de pompwerking van het hart vermindert, waardoor inspanningen leveren moeilijker wordt. Dat is zeker voor mensen met diabetes een slechte zaak, omdat meer bewegen juist een belangrijk onderdeel is in de behandeling van de ziekte. Een verstopping van de slagaders naar de hersenen kan kleine voorbijgaande aanvalletjes of TIA s ( transient ischemic attack,) veroorzaken, of in het slechtste geval leiden tot een echt herseninfarct of beroerte. De gevolgen hiervan zijn vaak zeer zwaar. Patiënten houden er vaak een blijvende handicap aan over, zoals ernstige problemen met praten of lopen. De meest voorkomende aandoeningen van de grote bloedvaten staan samengevat in deze tabel.

3

4 Schade aan de kleine bloedvaten: organen en zenuwbanen Schade aan de ogen: DIABETISCHE RETINOPATHIE Diabetes is een belangrijke oorzaak van slechtziendheid. Hoe komt dat? Het netvlies (of de retina) van het oog hebben we nodig om te kunnen zien. Bij langdurig verhoogde glucosewaarden worden de bloedvaatjes van het netvlies in het oog vaak als eerste aangetast. De schade aan het netvlies ontwikkelt zich in verschillende fasen. Eerst zijn er gedurende enkele jaren lichte bloedvatveranderingen die u zelf niet opmerkt (achtergrondretinopathie). Dan kunnen de beschadigde vaatjes gaan lekken. Als dat vochtophoping geeft in de buurt van de gele vlek (de macula, de plek op het netvlies waarmee we het scherpst zien), ontstaat een vermindering van het gezichtsvermogen. Deze laatste fase heet proliferatieve retinopathie: een wildgroei (of proliferatie) aan nieuwe vaatjes met bloedingen leidt tot klachten en slechtziendheid. Hoewel klachten over verminderd gezichtsvermogen meestal pas laat opduiken, komt netvliesschade door diabetes veel voor. Diabetes is zelfs één van de belangrijkste oorzaken van slechtziendheid en blindheid in de westerse wereld. De kans op beschadiging van het netvlies is des te groter naarmate de diabetes langer bestaat en/of slechter geregeld is. Hoge bloeddruk versnelt het proces. Een strikte regeling van de glucose en van de bloeddruk kunnen het ontstaan en de ontwikkeling van diabetische retinopathie vertragen. Tijdige opsporing is belangrijk: de oogarts kan via een oogonderzoek of via een foto van het netvlies beginnende afwijkingen vaststellen, zelfs nog voor ze klachten geven. Ook behandelen is in een vroeg stadium gelukkig perfect mogelijk: met laserstralen worden aangetaste bloedvaatjes hersteld en wordt de lekkage gestopt.

5 Schade aan de nieren: DIABETISCHE NEFROPATHIE De belangrijkste taak van de nieren is het verwijderen van afvalstoffen via de urine en het regelen van de zout- en vochtbalans. De afvalinstallatie die de nieren zijn, bestaat uit zo n miljoen filtertjes, opgebouwd uit piepkleine vaatkluwens met afvoerbuisjes naar de urine. Langdurig verhoogde glucosewaarden beschadigen deze filter, waardoor eiwit in de urine kan lekken. Eiwit in de urine is dan ook een vroeg teken van nierschade, al kan het ook een gevolg zijn van blaasontsteking. De schade aan de nieren ontwikkelt zich in verschillende fasen. In de eerste fase (dreigende nierschade) is het eiwitverlies nog klein en spreekt men van microalbuminurie. Dan volgt aantoonbare nierschade met méér eiwitverlies of macro-albuminurie. Dit gaat vrijwel altijd gepaard met een hoge bloeddruk. Verdere vaatschade in de filter leidt tot een geleidelijke vermindering en uiteindelijk tot het uitvallen van de nierfunctie. Diabetes is in de westerse wereld de belangrijkste oorzaak van een verminderde nierfunctie. Vooral micro-albuminurie komt veel voor. Of er nierschade ontstaat, hoe snel die opduikt en hoe ernstig ze is, is afhankelijk van een aantal risicofactoren. De belangrijkste risicofactoren voor nierschade zijn: een slechte regeling van de bloedsuiker en een hoge bloeddruk. Ook een erfelijke aanleg kan het risico verhogen. Duidelijke klachten duiken meestal pas laat op, wanneer er al ernstig eiwitverlies is en de nierfunctie flink is afgenomen. Ook hier is tijdig opsporen belangrijk. Het noodzakelijke onderzoek kan gebeuren via de huisdokter: het volstaat dat hij of zij één maal per jaar uw ochtendurine naar het laboratorium zendt om de aanwezigheid van kleine hoeveelheden eiwit in de urine op te sporen. Zodra schade aan de nieren is vastgesteld, moet het probleem zo snel mogelijk worden aangepakt, vooral om erger te voorkomen. Tijdige opsporing en behandeling is dan ook belangrijk: via een aangepaste voeding en tabletten kan het eiwitverlies worden teruggedrongen en blijft de nierfunctie gespaard.

6 Schade aan de zenuwbanen: DIABETISCHE NEUROPATHIE Ook onze zenuwbanen worden gevoed en van zuurstof voorzien door kleine bloedvaatjes. Er zijn zenuwbanen die de werking van de organen regelen de zogenaamde autonome zenuwen -, zenuwbanen die de beweging regelen de motorische zenuwen - en zenuwbanen die de gevoelsprikkels regelen de sensorische of gevoelszenuwen. Allemaal kunnen ze door diabetes worden aangetast. Schade aan de autonome zenuwen kan leiden tot gestoorde maag-, darm-, blaas- en seksuele functies. Soms veroorzaakt ze ook duizeligheid. Schade aan de bewegingszenuwen kan leiden tot verminderde spierkracht en coördinatiestoornissen. Schade aan de gevoelszenuwen kan leiden tot overprikkeling, met bijvoorbeeld pijn en tintelingen, maar ook tot onderprikkeling, waardoor waarschuwende pijnprikkels nog onvoldoende doorkomen. Daarom is het belangrijk dat uw ogen de functie van uw zenuwen enigszins overnemen: u moet leren zien wat u niet meer kunt voelen. Zenuwschade door diabetes komt waarschijnlijk vaker voor dan gedacht. Risicofactoren voor zenuwschade zijn: een slechte regeling van de bloedsuiker, hoge bloeddruk, verhoogde cholesterol, roken en fors alcoholgebruik. De beste manier om schade aan de zenuwbanen te verhelpen, is het aanpakken van de risicofactoren en de neuropatische pijn of zenuwpijn op een doeltreffende manier te behandelen.

7 Neuropathische pijn: aanpakken is de boodschap! Zowat de helft van alle diabetespatiënten zou klagen over neuropathische of zenuwpijn. Hoe slechter de diabetes geregeld is, hoe groter de kans op klachten. Neuropathische pijn kan variëren van aanhoudend zeuren tot erg intense brandende pijngewaarwordingen. Het meest uitgesproken is de pijn in de benen. Neuropathische pijn is dan ook vaak het signaal of de voorbode van diabetische voetproblemen, en verdient daarom alle aandacht. Pijn is altijd een persoonlijke beleving die tot op vandaag door geen enkele machine kan worden gemeten. Om een inschatting te kunnen maken van de ernst van pijn, maakt men wel eens gebruik van een pijnschaal. Hierbij wordt op een meetlatje de intensiteit van de pijn aangeduid. Het cijfer 0 staat daarbij voor: helemaal geen pijn en 10 voor: de hevigste pijn die men zich kan indenken. Als het resultaat van deze metingen 4 is of hoger, spreekt men van matig intense pijn of erger. Is dit het geval, dan kan aan de hand van een specifieke vragenlijst (de zogenaamde DN4) worden nagegaan of deze matig intense pijn wel degelijk een neuropathische pijn is. Een volgende stap kan dan het onderzoek zijn van de huidgevoeligheid met behulp van een een zogenaamde monofilamenttest. Hierbij wordt een starre buigbare draad op de huid gedrukt. Bij een gezonde huidgevoeligheid voelt men het monofilament wel drukken op de huid, maar dit is zeker niet pijnlijk. Bij een neuropathie is de gevoeligheid van de huid verstoord waardoor dit toch pijnlijk kan aanvoelen of net helemaal niet gevoeld wordt. Tegelijk kan dit zogenaamde monofilament worden gebruikt om in de voeten het verlies aan gevoel door de diabetische neuropathie op te sporen. Een afwijkend resultaat van de monofilamenttest wijst op een verhoogd risico voor een huidzweer (ulcus) en andere complicaties van de diabetische voet.

8 Schade aan de voeten: diabetische voet Mensen met diabetes hebben bijzonder kwetsbare voeten. Dat komt omdat verschillende problemen door diabetes als het ware in de voeten samenkomen. Voeten bevinden zich het verst van het hart. Bloed moet dus een hele weg afleggen om daar te geraken, en daarvoor zijn gezonde bloedvaten nodig. Dij diabetes echter treedt er vaak vernauwing op van de bloedvaten, waardoor het zuurstofrijke bloed de voeten minder gemakkelijk bereikt. Wanneer ook nog de gevoelszenuwen zijn aangetast, dan worden pijn en kwetsuren minder gevoeld. Wondjes of drukpunten die anders wel veel pijn zouden doen, worden daardoor vaak niet of te laat opgemerkt. 3 tot 10% van de mensen met diabetes krijgt te kampen met een voetzweer (ulcus) die in het slechtste geval tot amputatie leidt. Voetproblemen moeten dan ook zoveel mogelijk worden vermeden door een systematische controle van de voeten, de nodige aandacht voor goed schoeisel en een tijdige en deskundige behandeling van wondjes en andere voetproblemen.

9 Andere risicofactoren Roken Roken verhoogt sterk het risico op hart- en vaatziekten. Rookstop is bij diabetes dan ook een belangrijk aandachtspunt. Verhoogde bloeddruk (hypertensie) Normaal schommelt de bloeddruk rond 120 over 70 mmhg, bij jongeren en vrouwen is dat soms wat lager, bij ouderen wat hoger. Hoe hoger de bloeddruk, hoe hoger de kans op hart- en vaatziekten. Verhoogde bloeddruk komt in onze westerse wereld zeer veel voor, en bij mensen met diabetes type 2 nog méér dan bij anderen. Maar omdat diabetes op zich al een aanslag pleegt op de bloedvaten, is een goede controle van de bloeddruk voor mensen met suikerziekte juist extra belangrijk. Concreet mag de bloeddruk bij mensen met diabetes niet hoger zijn dan 130 over 80 mmhg. Als er al sprake is van een hart- of vaatziekte of van micro-albuminurie (eiwit in de urine) dan is de streefwaarde nog lager: 125 over 75 mmhg. Het is bewezen dat men, door een verhoogde bloeddruk terug onder controle te brengen, de kans op hartziekten, beroerte en sterfte verlaagt. Gewichtsverlies bij overgewicht, meer lichaamsbeweging en zoutbeperking hebben in de strijd tegen hypertensie hun nut bewezen. Daarnaast zijn vaak ook nog medicijnen nodig. Er bestaan verscheidene soorten bloeddrukverlagende middelen, die vaak in combinatie moeten worden gebruikt. Verhoogde bloedvetten (cholesterol en triglyceriden) Er zitten verschillende vetten in het bloed. Het bekendste vet is cholesterol, dat voor een deel via de voeding wordt aangeleverd en voor een deel in de lever wordt aangemaakt. Cholesterol wordt in het bloed vervoerd als LDL- en HDL-cholesterol. LDL wordt ook wel slechte cholesterol genoemd, omdat hij het meest schadelijk is voor de bloedvaten. HDL is de goede cholesterol omdat die minder schade aanbrengt aan de bloedvaten. Bij diabetes type 2 is helaas vaak de LDL verhoogd en de HDL verlaagd. Een verhoogd cholesterolgehalte is meestal het gevolg van een voeding die te rijk is aan vetten, maar soms is er ook een erfelijke factor in het spel. Naast cholesterol zijn er nog andere vetten die schadelijk zijn voor het hart en de bloedvaten: dit zijn de triglyceriden. Ook deze vetten stijgen sterk door een verkeerde voeding, stoornissen in de vetstofwisseling of door fors alcoholgebruik.

10 Concreet mag het gehalte aan totale cholesterol bij mensen met diabetes niet hoger zijn dan 175 mg/dl, en het gehalte aan LDL of slechte cholesterol niet hoger dan 100mg/dL. Het gehalte aan triglyceriden mag niet hoger zijn dan 150 mg/dl. Een verbetering van de vetsamenstelling, met lage LDL-cholesterol, goede HDLcholesterol en lage triglyceriden, vermindert aanzienlijk de kans op hart- en vaatziekten. Een evenwichtige voeding met weinig ongezonde en voldoende gezonde vetten, in combinatie met regelmatige lichaamsbeweging en eventueel cholesterolverlagende geneesmiddelen kan helpen om de bloedvetten op het gewenste peil te krijgen.

Ziektebeelden. Linken

Ziektebeelden. Linken Ziektebeelden Linken Inleiding Aderverkalking/Atherosclerose (vaatziekte) Aandoeningen van de kransslagaders of coronaire aandoeningen Angina Pectoris (hartkramp) Hartinfarct/hartaanval Hartklepaandoeningen

Nadere informatie

De niercheckpoli INTERNE GENEESKUNDE

De niercheckpoli INTERNE GENEESKUNDE INTERNE GENEESKUNDE De niercheckpoli U bent doorgestuurd naar de niercheckpoli van het Laurentius Ziekenhuis omdat er bij u nierfunctiestoornissen zijn vastgesteld. U heeft een aantal onderzoeken gehad,

Nadere informatie

-------- vzw CATO ----- Vriendenkring Hart- en vaatpatiënten ----- Regio Dender, Schelde, DURME ----------

-------- vzw CATO ----- Vriendenkring Hart- en vaatpatiënten ----- Regio Dender, Schelde, DURME ---------- Brochure: Hart- en Vaatziekten is een uitgave van de vzw Cato, vriendenkring van hart- en vaatpatiënten uit de regio Dender, Schelde, Durme Uitgave: september 2010 Verantwoordelijke uitgever: vzw Cato,

Nadere informatie

Uw nieren zijn van levensbelang Nieren, hoge bloeddruk en diabetes.

Uw nieren zijn van levensbelang Nieren, hoge bloeddruk en diabetes. Uw nieren zijn van levensbelang Nieren, hoge bloeddruk en diabetes. Nieren, hoge bloeddruk en diabetes. Nieren, hart- en vaatziekten, diabetes en een hoge bloeddruk hebben veel met elkaar te maken. Nieren

Nadere informatie

Volwassenen met een nefrotisch syndroom

Volwassenen met een nefrotisch syndroom Volwassenen met een nefrotisch De meest gestelde vragen Nierpatiënten Vereniging Nederland Secretariaat: Postbus 284 1400 AG Bussum T 035-691 21 28 F 035-691 93 34 E info@nvn.nl I www.nvn.nl pagina 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werken aan vitale vaten Patiëntenbrochure Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement

Werken aan vitale vaten Patiëntenbrochure Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement Werken aan vitale vaten Patiëntenbrochure Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Hart- en vaatziekten 5 Opsporing en onderzoek 9 Behandeling 17 Beslisboom bij Richtlijn

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Heliomare Wijk aan Zee 1 VOORLICHTINGSBROCHURE NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1. Het doel van deze informatiefolder...

Nadere informatie

Vernauwing in de halsslagader. (Carotisstenose)

Vernauwing in de halsslagader. (Carotisstenose) Vernauwing in de halsslagader (Carotisstenose) Inhoud Pagina Inleiding 3 Vernauwing in de halsslagader 4 De halsslagaders in de bloedsomloop 4 De functie van de halsslagaders 5 Hoe ontstaat een vernauwing

Nadere informatie

Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode

Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode O p t i m a l e G e z o n d h e i d. c o m Hoge Bloeddruk Direct Verlagen Interview Door: Jack Boekhorst - Initiatiefnemer / Coach OptimaleGezondheid.com

Nadere informatie

Looptraining. lopen.. lopen... lopen...

Looptraining. lopen.. lopen... lopen... Looptraining lopen.. lopen... lopen... van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Looptraining Deze brochure biedt een looptrainingsprogramma om de vaatziekte atherosclerose (slagaderverkalking) te

Nadere informatie

Van Pieterberg tot Pieterburen - Diabeteszorg en preventie van complicaties in Nederland

Van Pieterberg tot Pieterburen - Diabeteszorg en preventie van complicaties in Nederland Van Pieterberg tot Pieterburen - Diabeteszorg en preventie van complicaties in Nederland Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Endocrinologie en Stofwisselingsziekten aan de

Nadere informatie

Na een beroerte... Zichtbare en onzichtbare gevolgen 1

Na een beroerte... Zichtbare en onzichtbare gevolgen 1 Na een beroerte... Zichtbare en onzichtbare gevolgen 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder omlaag, want

Nadere informatie

P Doe de risicotest P Laat uw bloedsuikerwaarde meten P Lees wat u zelf kunt doen

P Doe de risicotest P Laat uw bloedsuikerwaarde meten P Lees wat u zelf kunt doen Diabetes en uw apotheek Als bij u diabetes is vastgesteld, dan kunt u natuurlijk terecht bij uw apotheek. Het apotheekteam zorgt ervoor dat u: Op tijd het juiste medicijn krijgt. Medicijnen krijgt die

Nadere informatie

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt!

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt! Voorwoord Dit is het overzicht van de hoorcollegestof van het Startblok Bachelor. De stof die tijdens de hoorcolleges is behandeld, wordt samengevat in dit verslag. Ten tijde van het printen van deze samenvatting

Nadere informatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie Anesthesie en pijnbehandeling Rondom een operatie Inhoud Inleiding 3 Vormen van anesthesie 3 Wat doet de anesthesioloog 4 Algehele anesthesie 5 Voordelen van algehele anesthesie 5 Nadelen van algehele

Nadere informatie

Via de voeding nierstenen vermijden, kan dat?

Via de voeding nierstenen vermijden, kan dat? Urologie Via de voeding nierstenen vermijden, kan dat? Inhoud 1 Soorten nierstenen... 3 2 Ontstaan... 4 3 Problemen... 4 4 Symptomen... 4 5 Diagnose... 4 6 Oorzaken... 4 7 Behandeling... 5 8 Geneesmiddelen...

Nadere informatie

Open been. Wat is een open been? Dermatologie Open been

Open been. Wat is een open been? Dermatologie Open been Open been Als uw arts u deze brochure heeft gegeven, hebt u last van een vervelende aandoening. Waarschijnlijk lijdt u pijn en hebt u gemerkt dat de wonden aan uw onderbeen of aan uw voet niet willen genezen.

Nadere informatie

Een hartinfarct. En dan?

Een hartinfarct. En dan? Een hartinfarct. En dan? Onderzoek en behandeling 1 De Hartstichting De Hartstichting wil dat minder mensen vroegtijdig hart- en vaatziekten krijgen of eraan overlijden. Ook het ongemak en leed dat patiënten

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

Ulcus cruris. (open been)

Ulcus cruris. (open been) Ulcus cruris (open been) In deze folder geven wij u meer informatie over een ulcus cruris (een open been). Het open been (ulcus cruris) Een open been is een wond aan het onderbeen, die meestal aan de binnenkant

Nadere informatie

laag van het oog. fiets van gekeken

laag van het oog. fiets van gekeken Wat is leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD)? Maculadegeneratiee is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de macula lutea, of gele vlek. Zoals in een fototoestel de film de lichtgevoelige

Nadere informatie

TIA: een voorbijgaande beroerte

TIA: een voorbijgaande beroerte TIA: een voorbijgaande beroerte Herkenning en behandeling 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder omlaag,

Nadere informatie

Als uw nieren niet goed meer werken

Als uw nieren niet goed meer werken Nierstichting Nederland Antwoordnummer 533 1400 VB Bussum 1400VB533 Nierpatiënten Vereniging Nederland Antwoordnummer 515 1400 VB Bussum 1400VB515 Als uw nieren niet goed meer werken chronische Nierschade

Nadere informatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie Wat is anesthesie? patiënteninformatie 1. Wat is anesthesie? Dokter, ik zal toch nog wakker worden? is een vraag die patiënten vaak stellen aan de anesthesist. Het besef dat ze tijdens de operatie de controle

Nadere informatie

De ziekte van Von Hippel-Lindau. erfelijkheid en kanker

De ziekte van Von Hippel-Lindau. erfelijkheid en kanker De ziekte van Von Hippel-Lindau erfelijkheid en kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Kanker in de familie 6 Hoe ontstaat een erfelijke aanleg? 7 De ziekte van Von Hippel-Lindau 10

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DIABETES

INFORMATIE OVER DIABETES INFORMATIE OVER DIABETES 1126 DIABETES MELLITUS In Nederland lijden naar schatting ongeveer 650.000 mensen aan diabetes mellitus (suikerziekte). Van de Nederlandse bevolking heeft 3,9 procent nu of binnenkort

Nadere informatie

7Specifieke doelgroepen

7Specifieke doelgroepen DC 7Specifieke doelgroepen helpende zorg en welzijn 1 Inleiding Je werkt als helpende zorg en welzijn met veel verschillende soorten mensen. Je kunt de mensen waar je mee werkt indelen naar: hun ontwikkelingsfase;

Nadere informatie