vernauwde halsslagader

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vernauwde halsslagader"

Transcriptie

1 vernauwde halsslagader Uw arts heeft bij u een vernauwde halsslagader vastgesteld. Een andere benaming daarvoor is arteria carotis. Wat houdt dat in? En hoe wordt het behandeld? Dat en meer leest u in deze folder. De halsslagader De linker- en rechterhalsslagader zijn de belangrijkste slagaders in het hoofd. Vlak boven het hart komen ze als vertakkingen uit de grote lichaamsslagader (aorta). Ze lopen voor in de hals tussen de luchtpijp en de halsspier die van buitenaf te zien is. Vlak onder de kaak splitsen ze zich in één tak naar het aangezicht en één tak naar de hersenen. Samen met nog enkele slagaders voorzien zij de hersenen van bloed. schematisch overzicht van de bloedsomloop

2 Het ontstaan van een vernauwing Een vernauwing in de halsslagader is het gevolg van aderverkalking (athero sclerose). Bij aderverkalking verkalkt en verhardt (=sclerose) de wand van de slagader. De slagader wordt hierdoor vernauwd of zelfs afgesloten. Het is niet precies bekend waardoor aderverkalking ontstaat. Het is wel duidelijk dat roken, een hoge bloeddruk, diabetes (suikerziekte), overgewicht of een te hoog cholesterolgehalte hierbij een belangrijke rol spelen. Aderverkalking kan ook een embolie veroorzaken. Er breekt dan een propje van de verkalking af. Dit propje kan verder stroomafwaarts in de hersenen het bloedvat helemaal afsluiten. Deze propjes leveren het grootste risico voor een beroerte. Klachten Een vernauwing of zelfs een afsluiting in de halsslagader hoeft geen klachten te geven. Het bloed kan altijd nog via andere slagaders in de hersenen komen. Dit verloopt bij iedereen anders. Bij de ene mens zijn de reserveverbindingen tussen de slagaders naar de hersenen beter aangelegd dan bij de andere. De andere bloedvaten kunnen ook vernauwingen hebben. Een vernauwing van de halsslagader en een propje kunnen als gevolg hebben dat hersencellen afsterven. Dit kan leiden tot een beroerte (CVA). Driekwart van alle mensen die een beroerte krijgen, hebben hieraan voorafgaand kortdurende verschijnselen. Dit worden TIA s (Transient Ischemic Attacks) genoemd. Het zijn waarschuwingssignalen voor een toekomstige beroerte. Deze verschijnselen worden veroorzaakt door tijdelijk bloedtekort in de hersenen. Verschijnselen die op een TIA of CVA kunnen wijzen: kortdurend (meestal enkele minuten) eenzijdig krachtverlies of verlamming van een hand, arm of been tintelingen of een doof gevoel in een arm, hand of been een periode van moeilijker kunnen spreken afhangende mondhoek voorbijgaande blindheid aan één oog Door op tijd deze verschijnselen te herkennen en te behandelen, kunt u mogelijk een beroerte voorkomen. Onderzoek en diagnose Meestal verwijst de huisarts u naar een neuroloog om te beoordelen of er werkelijk sprake was van een TIA of CVA. Soms is een CT-scan (computer-tomogram, een röntgenonderzoek) van het hoofd nodig om te zien of en hoeveel schade er in de hersenen is opgetreden. Meestal laat de neuroloog een uitgebreid onderzoek van de halsvaten uitvoeren. Dit is een Duplexonderzoek, een combinatie van onderzoek met geluidsgolven en echografie. Met dit onderzoek kan nauwkeurig worden 2

3 gemeten hoeveel vernauwing er in de halsslagader is opgetreden. Het is belangrijk om te weten hoeveel de halsslagader vernauwd is, want bij een vernauwing van meer dan 70 procent neemt het risico op een beroerte sterk toe. In het eerste jaar na het optreden van de waarschuwingsverschijnselen, de TIA s, is de kans op een beroerte dan tien tot vijftien procent. Als een vernauwing minder dan 70 procent bedraagt, stroomt er in principe voldoende bloed door de slagader naar de hersenen. Wordt de vernauwing bij toeval gevonden en zijn er nog geen verschijnselen opgetreden? Dan is de kans op een beroerte aanzienlijk kleiner, twee tot vijf procent per jaar. Kijk voor meer informatie over de vaatonderzoeken bij Radiologie op onze website De behandeling Een vernauwde halsslagader kan worden behandeld met medicijnen, een operatie of beide. De meest zinvolle behandeling voor u is afhankelijk van de ernst van de vernauwing, uw lichamelijke conditie en uw leeftijd. Uw arts bespreekt dit met u. Medicijnen Heeft u (vermoedelijk) een TIA gehad? Dan krijgt u in elk geval acetylsalicylzuur (bijvoorbeeld Ascal, Aspirine) voorgeschre ven. Dit middel wordt gegeven als bloedverdunner. Hierdoor vermindert de kans op een beroerte en een hartinfarct. Er is slechts een kleine hoeveelheid van dit geneesmiddel per dag nodig, zodat er weinig bijwerkingen zijn. Ook hoge bloeddruk en een te hoog cholesterolgehalte zijn met medicijnen te behandelen. Hiernaast is een gezonde levensstijl van groot belang: niet roken, voldoende lichaamsbeweging, gezonde, gevarieerde voeding met weinig verzadigd vet en niet te veel alcohol. Operatie Een operatie aan de halsslagader brengt risico s met zich mee. Tijdens de operatie kunnen bloedpropjes of stukjes van de verkalkte vaatwand loslaten. Deze kunnen naar de hersenen meestromen en een herseninfarct veroorzaken. Dit terwijl de operatie juist bedoeld is om een beroerte te voorkomen. De kans hierop bedraagt twee tot vijf procent. De keuze om wel of niet te opereren moet daarom goed worden overwogen. De schade die is ontstaan door de vernauwing is helaas niet te herstellen met een operatie. Het is niet zinvol om een halsslagader die al helemaal dicht zit, opnieuw open te maken. De operatie De operatie vindt plaats onder narcose. U krijgt een bloedverdunnend medicijn om bloedstolsels te voorkomen. Via een snede aan de zijkant van de hals zoekt de chirurg de slagader op. Vervolgens klemt hij de slagader af. 3

4 Een kortdurende onderbreking van de bloedstroom naar de hersenen is niet gevaarlijk. De bloeddruk in de slagader wordt gemeten. Bij te lage druk brengt de arts een kleine plastic buis (shunt) in het bloedvat. Hij knelt met klemmetjes de vaatwand strak om het buisje. Daarna stroomt het bloed door het buisje weer naar de hersenen. Meestal is een shunt echter niet nodig. Tijdens de operatie maakt de chirurg de slagader schoon. Hij verwijdert de binnenste laag van de vaatwand. Hierna sluit hij de halsslagader weer. Soms kan de slagader op de plaats van de hechtingen vernauwd raken. Om dit te voorkomen plaatst de arts op deze plek een reepje kunststof of een stukje ader, dat tijdens de operatie uit uw been wordt verwijderd. Na de operatie Na de operatie verblijft u een paar uur op de uitslaapkamer. Als de verdoving is uitgewerkt, kan de wond pijnlijk zijn. U krijgt hiervoor pijnstillers. Complicaties Geen enkele operatie is zonder risico s. Zo zijn er ook bij deze operatie complicaties mogelijk, die eigenlijk bij alle operaties kunnen voorkomen, zoals wondinfectie, hartinfarct, longontsteking, trombose of longembolie. Daarnaast zijn er nog enkele voor deze operatie specifieke complicaties mogelijk: Tijdens of vlak na de operatie kan een beroerte optreden. De kans hierop is klein. Aangezien deze operatie juist wordt uitgevoerd om een beroerte te voorkomen is dit een ernstige complicatie. Omdat u aan de bloedvaten wordt geopereerd en bloedverdunnende medicijnen krijgt, bestaat er een verhoogde kans op een bloeding na de operatie. Dan is het soms nodig om de bloeding te stoppen tijdens een tweede operatie. Dit heeft verder geen nadelige gevolgen. Minder ernstige, maar toch vervelende complicaties kunnen optreden als er tijdens de operatie zenuwen beschadigd raken die in het operatiegebied lopen. Als gevolg daarvan kunnen slikstoornis sen of problemen aan de stemband (heesheid) ontstaan. Ook is het mogelijk dat u na de operatie last heeft van een doof gevoel of tintelingen van de oorlel, of in het gebied van kaak en mondhoek. Meestal is het een kneuzing van die zenuw. Dat gevoel is van tijdelijke aard en zal na korte tijd verdwijnen. 4

5 Naar huis U krijgt een medicijn voor een goede doorstroming van bloed naar de hersenen. Het herstel is meestal zeer snel. U kunt na twee tot vier dagen het ziekenhuis verlaten. De snede in de hals geneest bijna altijd mooi. U krijgt een afspraak om terug te komen voor de controle tijdens het spreekuur (poliklinisch). Na ongeveer drie maanden volgt een Duplex-onderzoek om de halsslagaders te beoordelen. Na de operatie is het mogelijk dat de bloeddruk tijdelijk verhoogd is. Dan krijgt u bloeddrukverlagende medicijnen. Na deze operatie is het niet nodig om nog lang onder controle te blijven. Meestal is een jaar poliklinische controle voldoende. Door de operatie is de aderverkalking, die ook in de andere bloedvaten voorkomt, niet gestopt! Het is dan ook verstandig om te zorgen dat de aderverkalking zo min mogelijk toe - neemt. Dit doet u door de risicofactoren hiervoor zo klein mogelijk te maken: stoppen met roken, behandelen van hoge bloeddruk en diabetes, een dieet volgen en cholesterolverlagende medicijnen gebruiken. Uitstel operatie/ingreep Houd er rekening mee dat het altijd mogelijk is dat een operatie uitgesteld wordt door onvoorziene omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan een patiënt die spoedeisende hulp nodig heeft. Hij krijgt om medische redenen altijd voorrang. Uiteraard stellen wij dan alles in het werk om u zo snel mogelijk te opereren/te behandelen. Klacht of opmerking? Wij doen er alles aan uw bezoek aan ons ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij raden u aan uw opmerkingen of klachten direct te bespreken met de betrokkene(n) of de leidinggevende van onze afdeling. Andere mogelijkheden vindt u in de folder Klacht of opmerking?. Deze folder is verkrijgbaar op de afdeling, bij het Voorlichtings centrum of via Vragen? Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, raadpleeg dan de folder Opname chirurgie voor het juiste telefoonnummer. U kunt ook een sturen naar of de website of raadplegen. De informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek dat u met de chirurg heeft gehad. Realiseert u zich dat voor u de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven. Meer informatie over de 5

6 opname op Chirurgie en de opnamedatum kunt u lezen in de folder Opname Chirurgie. Patiëntenvereniging Er is een Patiëntenvereniging die ook de belangen behartigt van patiënten met een vernauwing in de halsslagader. Het adres is: De hart en vaatgroep Prof. Bronkhorstlaan MB Bilthoven of postbus 132, 3720 AC Bilthoven 6

7 7

8 onze lieve vrouwe gasthuis amsterdam locatie ijburg ijburglaan 727 locatie oosterpark oosterpark 9 locatie prinsengracht prinsengracht 769 postadres postbus hm amsterdam telefoonnummer (020) website Bron: De tekst is gebaseerd op informatie van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Redactie en uitgave Communicatie en Patiëntenvoorlichting juni 2011/chirurgie/ algemene voorwaarden op behandelingen in het olvg zijn de algemene voorwaarden van het olvg van toepassing zie

verwijderen van de milt

verwijderen van de milt verwijderen van de milt U krijgt binnenkort een operatie voor het verwijderen van de milt. Een ander woord voor miltverwijdering is splenectomie. Wat is de milt? Welke redenen zijn er om de milt te verwijderen?

Nadere informatie

Vernauwing in de halsslagader. (Carotisstenose)

Vernauwing in de halsslagader. (Carotisstenose) Vernauwing in de halsslagader (Carotisstenose) Inhoud Pagina Inleiding 3 Vernauwing in de halsslagader 4 De halsslagaders in de bloedsomloop 4 De functie van de halsslagaders 5 Hoe ontstaat een vernauwing

Nadere informatie

Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl TIA Behandeling op de Spoedeisende Hulp Informatie voor patiënten F1098-3111 maart 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie

TIA: een voorbijgaande beroerte

TIA: een voorbijgaande beroerte TIA: een voorbijgaande beroerte Herkenning en behandeling 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder omlaag,

Nadere informatie

Stilstaan bij etalagebenen

Stilstaan bij etalagebenen Stilstaan bij etalagebenen Onderzoek en behandeling 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder omlaag, want ruim

Nadere informatie

Inleiding 4. 3 Adviezen 8. 4 Aanvullende informatie voor patiënten met een hartklepprothese 10

Inleiding 4. 3 Adviezen 8. 4 Aanvullende informatie voor patiënten met een hartklepprothese 10 na een hartoperatie 2 Inhoud Inleiding 4 1 Naar huis of naar een ander ziekenhuis 4 1.1 Cardioloog in het OLVG 4 1.2 Cardioloog in een ander ziekenhuis 5 1.3 Weer thuis 5 1.4 Bloedverdunnende middelen

Nadere informatie

Na een beroerte... Zichtbare en onzichtbare gevolgen 1

Na een beroerte... Zichtbare en onzichtbare gevolgen 1 Na een beroerte... Zichtbare en onzichtbare gevolgen 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder omlaag, want

Nadere informatie

2. Voorbereiding op de operatie

2. Voorbereiding op de operatie scoliose-operatie Inhoud 1.Wat is scoliose?... 3 2. Voorbereiding op de operatie... 3 2.1 Gesprek over narcose... 3 2.2 Röntgenfoto s... 4 2.3 Wanneer word ik geopereerd?... 4 3. Opname op de Kinderverpleegafdeling...

Nadere informatie

Inleiding. 3 Beroerte, en dan?

Inleiding. 3 Beroerte, en dan? Beroerte, en dan? Inhoud Pagina Inleiding 3 De hersenen en hun functie 5 Wat is een beroerte? 7 Oorzaken en risicofactoren 8 - De kans op een (tweede) beroerte verkleinen 10 Herken de signalen van een

Nadere informatie

Vrouwen en harten vaatziekten

Vrouwen en harten vaatziekten Vrouwen en harten vaatziekten De verschillen tussen mannen en vrouwen 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder

Nadere informatie

PATIËNTENVERSIE RICHTLIJN BEROERTE

PATIËNTENVERSIE RICHTLIJN BEROERTE PATIËNTENVERSIE RICHTLIJN BEROERTE Colofon Patiëntenversie richtlijn beroerte 2008 Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Postbus 20064 3502 LB Utrecht www.cbo.nl mwr@cbo.nl Deze brochure is

Nadere informatie

Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie

Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie Orthopedie Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Pre-operatieve screening en anesthesie... 3 Verdoving... 4 Voorbereiding... 4 De opname... 4

Nadere informatie

-------- vzw CATO ----- Vriendenkring Hart- en vaatpatiënten ----- Regio Dender, Schelde, DURME ----------

-------- vzw CATO ----- Vriendenkring Hart- en vaatpatiënten ----- Regio Dender, Schelde, DURME ---------- Brochure: Hart- en Vaatziekten is een uitgave van de vzw Cato, vriendenkring van hart- en vaatpatiënten uit de regio Dender, Schelde, Durme Uitgave: september 2010 Verantwoordelijke uitgever: vzw Cato,

Nadere informatie

continent ileostoma Een stoma

continent ileostoma Een stoma continent ileostoma Uw darmen werken niet goed, en daarom heeft uw arts voorgesteld om een stoma aan te leggen bij de dunne darm. Hoe werkt een stoma en hoe werkt het spijsverteringskanaal? Hoe wordt de

Nadere informatie

Operatie van een liesbreuk

Operatie van een liesbreuk Chirurgie Operatie van een liesbreuk Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis voor een liesbreukoperatie. U wordt in principe opgenomen op de afdeling Dagbehandeling op de

Nadere informatie

Boezemfibrilleren Onderzoek en behandeling

Boezemfibrilleren Onderzoek en behandeling Boezemfibrilleren Onderzoek en behandeling 1 De Hartstichting De Hartstichting wil dat minder mensen vroegtijdig hart- en vaatziekten krijgen of eraan overlijden. Ook het ongemak en leed dat patiënten

Nadere informatie

Thoraxcentrum. Hartoperatie. Ontslag en daarna

Thoraxcentrum. Hartoperatie. Ontslag en daarna Thoraxcentrum Hartoperatie Ontslag en daarna Hartoperatie Thoraxcentrum Inhoud Inleiding 5 Ontslag en poliklinische controles 5 Praktische zaken rond uw ontslag 5 Poliklinische controles 6 Weer thuis na

Nadere informatie

Werken aan vitale vaten Patiëntenbrochure Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement

Werken aan vitale vaten Patiëntenbrochure Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement Werken aan vitale vaten Patiëntenbrochure Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Hart- en vaatziekten 5 Opsporing en onderzoek 9 Behandeling 17 Beslisboom bij Richtlijn

Nadere informatie

Arthroscopie van de enkel

Arthroscopie van de enkel Arthroscopie van de enkel Afdeling Orthopedie, locatie AZU Universitair Medisch Centrum Utrecht Divisie heelkundige specialismen, afdeling Orthopedie afdeling Patiëntencommunicatie, 2004. Waar in deze

Nadere informatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie Anesthesie en pijnbehandeling Rondom een operatie Inhoud Inleiding 3 Vormen van anesthesie 3 Wat doet de anesthesioloog 4 Algehele anesthesie 5 Voordelen van algehele anesthesie 5 Nadelen van algehele

Nadere informatie

Verder na een hartoperatie

Verder na een hartoperatie Cardiothoracale chirurgie Verder na een hartoperatie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud 1. Uw herstel thuis... 3 1.1 Lichamelijke verschijnselen na de operatie... 3 1.2 Emoties na de operatie... 4 1.3 Wonden...

Nadere informatie

Beroerte of cerebrovasculair accident (CVA)

Beroerte of cerebrovasculair accident (CVA) Beroerte of cerebrovasculair accident (CVA) CerebroVasculair Accident (CVA) C. Lafosse Revalidatieziekenhuis RevArte Inleiding... Herseninfarct... Hersenbloeding... Intracraniale hersenbloeding... Subduraal

Nadere informatie

Leefregels en adviezen na een hartinfarct

Leefregels en adviezen na een hartinfarct CARDIOLOGIE Leefregels en adviezen na een hartinfarct ADVIES Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een (dreigend) hartinfarct? 4 Behandeling 4 Onderzoeken 6 Risicofactoren 6 Medicijnen 10 Leefregels na een

Nadere informatie

Patiëntenvoorlichting Neurologie

Patiëntenvoorlichting Neurologie Patiëntenvoorlichting Neurologie Medicijnen, leefstijl- en andere adviezen na een TIA of herseninfarct. Inleiding Bij u is een TIA of een herseninfarct geconstateerd. Gelukkig treedt daarbij vaak (volledig

Nadere informatie

Goede zorg na een CVA/TIA. Informatie voor patiënten en hun naasten

Goede zorg na een CVA/TIA. Informatie voor patiënten en hun naasten Goede zorg na een CVA/TIA Informatie voor patiënten en hun naasten Goede zorg na een CVA/TIA Informatie voor patiënten en hun naasten Deze brochure is een uitgave van het Kennisnetwerk CVA Nederland. De

Nadere informatie

Thoracoscopische operatie

Thoracoscopische operatie Thoracoscopische operatie kijkoperatie in de borstholte Deze folder geeft u informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een longoperatie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de

Nadere informatie

Thoraxcentrum Twente. Een hartoperatie. Patiënten Informatie Map (PIM) Eigendom van adres postcode en woonplaats telefoon TCT 3/12 10

Thoraxcentrum Twente. Een hartoperatie. Patiënten Informatie Map (PIM) Eigendom van adres postcode en woonplaats telefoon TCT 3/12 10 Thoraxcentrum Twente Een hartoperatie Patiënten Informatie Map (PIM) Eigendom van adres postcode en woonplaats telefoon TCT 3/12 10 Inleiding U bent bij uw cardioloog geweest in verband met hartklachten.

Nadere informatie

Een hartklepimplantatie via uw lies

Een hartklepimplantatie via uw lies Cardiologie Een hartklepimplantatie via uw lies www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Hoe werken de hartkleppen van een gezond hart?... 3 Wat is aortaklepstenose?... 4 Oorzaken van aortaklepstenose... 5 Klachten...

Nadere informatie