Werkzaamheden al volop aan de gang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkzaamheden al volop aan de gang"

Transcriptie

1 infobulletin dijkverleggingen ~ jaargang 1 ~ augustus 2014 Werkzaamheden al volop aan de gang Dieren en planten vinden hun plekje Nieuwe locatie voor familie Wijers

2 Bouwen en vooruitkijken Inhoud Het project Ruimte voor de Rivier is een nieuwe fase ingegaan. Na jarenlange planvorming en zorgvuldige afwegingen is nu de realisatiefase begonnen. Een periode van bouwen en vooruitkijken breekt aan. Bouwen en vooruitkijken Overdracht terp aan Wijers 2 3 Een nieuwe plek in de Voorsterklei voor de familie Wijers Voorsterklei & Cortenoever Gert van Dieren, terreinbeheerder 4 6 Dijkverlegging: tot in detail uitgewerkt 11 Vijf vragen aan... Rudy de Groote, omgevingsmanager Dieren en planten vinden hun plek toespraken namens het waterschap, de dijkverleggingen beschreven, en de rijkswaterstaat en de aannemer sprak ook manier waarop het waterschap de uitdaging Begin 2016 zijn de werkzaamheden Evert Jan Wijers een passend woordje is aangegaan om tot een goed ontwerp kunt u de veranderingen met eigen ogen afgerond. Dan zijn de dijken verlegd en zijn namens de familie. Hij stond stil bij de te komen. Deze feitelijke beschrijving is aanschouwen. U ziet de medewerkers van Cortenoever en Voorsterklei klaar om een rollen die gemeente, waterschap en aangevuld met een uitgebreid overzicht Aannemersbedrijf de Vries & van de Wiel grote hoeveelheid water op te vangen als rijkswaterstaat hebben vervuld, en van historie en interviews/herinneringen aan het werk, grote machines, zandhopen dat nodig is. Tot die tijd moet er nog veel De huidige melkveehouderij, De Schnaauwert, benoemde ook de grote steun die de van bewoners uit beide gebieden. en borden die u de weg wijzen. werk worden verzet. Dat doen we met de ligt bij toekomstige overstroming op een familie heeft ervaren van de buren in de Tijdens de overdracht van de terp is het In Voorsterklei zijn de werkzaamheden al grootste zorgvuldigheid zodat Cortenoever ongunstige plaats in de Voorsterklei en moet Voorsterklei. boek uitgereikt aan de (voormalig) bewoners volop aan de gang, in Cortenoever gaat in en Voorsterklei fijne gebieden blijven om daarom worden verwijderd. De familie krijgt het najaar de schop in de grond. te wonen en te werken en 4 miljoen 200 meter noordwaarts een nieuwe terp Boek Leven met de IJssel mensen straks droge voeten houden voor waarop twee woningen en een grotere Tijdens de feestelijke bijeenkomst is het boek het geval er hoog water komt. melkveehouderij worden gebouwd. Leven met de IJssel in Cortenoever en Als in de toekomst de IJssel buiten haar Voorsterklei gepresenteerd. De bewoners 8 10 Met het legen van de laatste shovel met zand heeft de familie Wijers op 17 juli haar nieuw aangelegde terp in de Voorsterklei in ontvangst genomen. Deze mijlpaal betekent voor de familie dat zij een start kan maken met de bouw van haar nieuwe melkveehouderij en woningen. Het is de eerste grote mijlpaal in de werkzaamheden voor de dijkverlegging, die nodig is om de IJssel bij hoogwater meer ruimte te geven. Als u door Cortenoever of Voorsterklei rijdt, Om deze nieuwe fase te markeren, zijn de Logistieke puzzel met grond Overdracht terp aan Wijers opzet en het uiterlijk van het infobulletin van Cortenoever en Voorsterklei. veranderd en is het infobulletin een Ik wens u veel leesplezier. oevers treedt, houden de bewoners van van Cortenoever en Voorsterklei krijgen te gezamenlijke uitgave van Waterschap Johan van den Boomgaard de terp droge voeten. maken met ingrijpende veranderingen. Vallei en Veluwe en Aannemersbedrijf Projectmanager de Vries & van de Wiel geworden. Dijkverleggingen In dit nummer informeren wij u over de Cortenoever en voortgang van de werkzaamheden, de Voorsterklei planning en wat daar allemaal bij komt Waterschap kijken. Tevens leest u over de veranderingen Vallei en Veluwe Het waterschap heeft deze veranderingen Feestelijke overdracht Belangstelling voor het boek? laten optekenen in het boek Leven met Heeft u belangstelling voor dit boek? U De overdracht is op een feestelijke manier de IJssel in Cortenoever en Voorsterklei. kunt het afhalen bij het projectkantoor van bovenop de nieuwe terp gevierd. Behalve In dit boek worden nut en noodzaak van het waterschap (Voorsterklei 17 te Voorst). voor de natuur en over de nieuwe terp van In t kort 14 de familie Wijers die op 17 juli is opgeleverd. Ook voor hen is nu de fase van bouwen Planning 2 16 en vooruitkijken aangebroken. infobulletin Cortenoever en Voorsterklei - juli 2014 waterschap 3

3 Een nieuwe plek in de Voorsterklei voor de familie Wijers De tafel in de woonkamer ligt vol met ordners en papieren. Een tekenend beeld voor het leven van de familie Wijers op dit moment. Na de zomervakantie start namelijk, na een proces van 10 jaar, de bouw van de boerderij en twee woningen op de nieuwe terp. Hanny, Evert Jan en zoon Johan kijken er inmiddels naar uit. Het is mooi dat straks alles nieuw is, maar je laat ook wat achter Terp Sinds zeven generaties woont de familie Wijers op boerderij De Schnaauwert in de schuren kan nu beginnen. Als eerste is de schuur voor jongvee aan de beurt zodat Ook qua gebouwen gaan we er natuurlijk op vooruit. Alles wordt nieuw, modern Veel steun De familie Wijers kijkt uit naar het moment Boerderij De Schnaauwert ligt op een Voorsterklei. Niet verwonderlijk dus dat deze voor de winter klaar is. Ook met de en waar mogelijk geautomatiseerd. van de verhuizing. Hanny Wijers: Het is nu brede hoge terp, ongeveer in het midden van de Voorsterklei. De huidige boerderij het de familie aan het hart gaat om de huidige plek te verlaten. Toch zijn er ook bouw van de woningen voor Evert Jan en Hanny en zoon Johan wordt al snel Koe heeft voorrang best druk. Er is zoveel te regelen en je moet veel besluiten nemen. Ondertussen is gebouwd in 1973 en wordt bewoond positieve ontwikkelingen om naar uit te begonnen. Johan: Op dit moment woon Ook voor de koeien zijn er veranderin- gaat het gewone werk ook door. Gelukkig door Evert Jan en Hanny Wijers-Bensink en kijken. Evert Jan Wijers: Nadat we aanvan- ik in Voorst maar omdat ik op termijn het gen op de nieuwe plek. In de stal komt hebben we goede mensen om ons heen de moeder van Evert Jan. Daarvoor stond kelijk tegen de plannen waren, hebben bedrijf ga overnemen, ga ik straks weer bij namelijk een melkrobot en de koeien die ons advies geven. Daar hebben we op deze plek een grote monumentale we op een gegeven moment de knop het bedrijf wonen. De moeder van Evert kunnen vrij naar behoefte de stal in lopen veel steun aan. T-boerderij die op 4 december 1972 door brand werd verwoest. In verband met de dijkverlegging wordt de boerderij verplaatst naar een nieuwe terp, een paar omgezet en nu we weten dat we ons bedrijf met een goed toekomstperspectief kunnen voortzetten op de nieuwe terp zijn we blij met het resultaat. Hanny Wijers Jan, die nu nog bij de boerderij woont, zoekt straks een andere geschikte plek. Van 120 naar 200 koeien en gemolken worden. Om dit mogelijk te maken wordt er een speciale oversteekplaats aangelegd op de nieuwe weg die door de kavel van de familie Wijers loopt. Nieuwe naam De huidige boerderij heet sinds jaar en dag De Schnaauwert. Die naam is Boerderij De Schnaauwert De boerderij is vernoemd naar het honderd meter verderop. De gebouwen vult haar man aan: Nu alles bekend is, Het project Ruimte voor de Rivier heeft Aan beide zijden van de oversteekplaats onlosmakelijk verbonden met de plek en stuk grond De Schnaauwert dat al in op de oude terp worden afgebroken ga je weer vooruitkijken. Het is mooi dat veel gevolgen voor de bewoners in het komen roosters zodat de koeien kunnen verhuist ook niet mee naar de nieuwe het jaar 1400 in een leenakte wordt maar de terp zelf wordt, vanwege zijn alles straks nieuw is maar je laat ook wat gebied. Er zijn ook kansen en die heeft oversteken maar niet de weg op kunnen. boerderij. Hanny Wijers: De Schnaauwert genoemd. De veldnaam Snaauwert is cultuurhistorische en archeologische achter. Dat geeft een dubbel gevoel. de familie Wijers met beide handen Het spreekt voor zich dat de koeien hier is echt de huidige plek. Die naam kun je een samenstelling van weerd en het waarde, niet afgegraven. Zo zal de terp in de toekomst, als een verhoging, de De bouw kan beginnen aangegrepen. Evert Jan Wijers: Doordat anderen gestopt zijn, kunnen wij straks voorrang hebben en de automobilist even moet wachten. Fietsers en wandelaars niet zomaar meenemen. We denken na over een naam voor de nieuwe boerderij oude woord sn(a)ode/sneu en brengt tot uitdrukking dat het (destijds) om oude plek van De Schnaauwert in het De nieuwe terp is op 17 juli 2014 over- uitbreiden. We hebben nu 120 melkkoei- kunnen via een speciaal hekje passeren. waar nu onze toekomst ligt. grond van slechte kwaliteit ging. landschap markeren. gedragen aan de familie Wijers. De bouw en, dat worden er straks 200. En van 100 van de twee woonhuizen en de drie grote stuks jongvee gaan we naar 120 stuks. In het volgende nummer: Broer en zus Roel en Elly van Agtmaal vertellen over hun toekomst in Cortenoever. waterschap 4 infobulletin Cortenoever en Voorsterklei - juli

4 Voorsterklei Cortenoever 1 Vervangen hoofdriool 2 Aanleg dijk 3 Verlagen maaiveld 4 Sloop gebouwen Legenda Veiligheid en bereikbaarheid voorop van een viaduct over de Wellenbergweg om te voorkomen dat kwel onder de dijk aan met de grond die vrijkomt uit de en een tijdelijke omleiding langs de Werkzaamheden Voorsterklei gestart optreedt waardoor de dijk instabiel kan maaiveldverlaging in het zuiden van Veiligheid en bereikbaarheid vinden wij Voorsterklei in Voorst. Op deze manier De eerste werkzaamheden in de raken. Cortenoever. In het laatste kwartaal van belangrijk. Daarom hebben wij een aantal scheiden wij het bouwverkeer van het Voorsterklei zijn in volle gang: de terp maatregelen genomen zoals het plaatsen overige verkeer. Dat is wel zo veilig. voor de familie Wijers is aangelegd met dit jaar starten we met het verwijderen zand uit het zuidelijk deel van de Werkzaamheden Cortenoever: na de zomer Voorsterklei. Daar wordt het maaiveld In Cortenoever starten de werkzaam- verlaagd en ontstaat een permanente heden na de zomer met het vervangen strang. Op deze manier houden we van de rioolpersleiding naar de RWZI. zoveel mogelijk rekening met de Vervolgens leggen wij de nieuwe dijk van de leegstaande gebouwen. omgeving: door gebiedseigen zand te gebruiken en door een viaduct voor het transportafstanden klein en is de Piketpaaltjes van Bennie uitvoeringstijd minimaal. De hinder voor Hallo, ik ben Bennie van der Meer. Als het goed is hebt omwonenden wordt op deze manier zo u mij al eens in het veld gezien. Ik ben uitzetter. Dat betekent dat veel mogelijk beperkt. Na de zomer ik buiten het land opmeet. Ik breng alle nieuwe veranderingen in beeld. gaan we verder met de aanleg van de Al die gekleurde piketten die in het land staan, die heb ik daar neerge- dijk en het graven van de strang. zet. Daar kan je al aan zien hoe de dijk en de sloten in de toekomst gaan Aan de noordwestzijde van het project- lopen. U kunt altijd even naar mij toe lopen als u vragen heeft. bouwverkeer aan te leggen zijn de gebied worden kwelschermen ingeheid 6 infobulletin Cortenoever en Voorsterklei - juli 2014 aannemer 7

5 Ik denk met de agrariërs mee Voor het dijkverleggingsproject Cortenoever-Voorsterklei vinden veel activiteiten tegelijkertijd plaats. Binnen twee jaar verandert het gebied volkomen van gezicht. Dit heeft een behoorlijke impact op de omgeving. De belangen van de omgeving worden binnen ons projectteam behartigd door het omgevingsteam. Onze terreinbeheerder Gert van Dieren is lid van dit omgevingsteam. In een kort interview vertelt hij over zijn werkzaamheden. Gert van Dieren: Als terreinbeheerder ben ik het vaste aanspreekpunt voor de omgeving. Hét aanspreekpunt voor de omgeving Gert: Als terreinbeheerder ben ik hét vaste aanspreekpunt voor de omgeving. De bewoners en agrariërs uit het gebied kennen mij van de bewoners avonden en persoonlijke gesprekken en spreken mij aan als zij vragen hebben. Ik leg dan uit welke werkzaamheden op korte termijn worden uitgevoerd zodat de mensen weten wat er gaat gebeuren. Eenvoudige klachten los ik direct op en bij grotere zaken zorg ik ervoor dat het binnen het projectteam op een snelle manier wordt opgepakt. Agrarische achtergrond Gert komt uit een agrarisch gezin en is opgegroeid in de weilanden van provincie Utrecht. Hij vertelt: Ik vind het leuk om vanuit mijn achtergrond met de agrariërs mee te denken. Zo hebben wij een aantal percelen kunnen aanwijzen waar een seizoen maisteelt nog net mogelijk was. Of wij waarschuwen een agrariër voordat wij zijn perceel gaan gebruiken, zodat hij nog op tijd zijn gras kan maaien. Een perceel braak laten liggen in het groeiseizoen vind ik zonde. Alert op hinder Ik weet als geen ander wat zich binnen én buiten het projectgebied afspeelt, vertelt Gert. Als ik door het project gebied rijd, dan kijk ik met de ogen van de omgeving naar het project. Waar zouden bewoners en agrariërs hinder van kunnen hebben? Zo zag ik laatst dat bij de dumpers met grond die op onze brug over de Wellenbergweg reden, wat grond op de weg eronder viel. Om te voorkomen dat de weggebruikers hier last van krijgen, hebben wij extra gronddichte schotten onder de brug aangebracht. Meer dan alleen aanspreekpunt Naast aanspreekpunt voor de mensen uit de omgeving te zijn, houdt Gert zich ook bezig met het behoud van de flora en fauna: binnen het project voert hij, samen met de ecologen, alle beschermingsmaatregelen uit. Door zijn functie als terreinbeheerder heeft Gert een helikopterview over het werk. Zo ziet hij ook zaken die spelen op het gebied van dijken en watergangen en speelt deze door naar de projectorganisatie van het werk. Ik vind het leuk om vanuit mijn achtergrond met de agrariërs mee te denken. Bereikbaarheid Mochten de mensen een vraag hebben over de werkzaamheden, dan ben ik alle werkdagen te bereiken op mijn mobiele nummer: maar iedereen mag ook gewoon bij onze keet binnenlopen. Op woensdagmiddag tussen en uur is het omgevingsteam altijd aanwezig in de keet om uitleg te geven over de werkzaamheden en vragen te beantwoorden. 8 infobulletin Cortenoever en Voorsterklei - juli aannemer

6 Logistieke puzzel met grond Dijkverlegging: tot in detail uitgewerkt Voor de bouw van de terp Wijers en de nieuwe dijken zijn verschillende soorten grond nodig. Zo krijgt de dijk aan de buitenzijde een dikke laag erosiebestendige klei. De terp wordt gemaakt van goed doorlatend zand om minimale zettingen te verkrijgen, zodat snel gebouwd kan worden op de terp. Alle chauffeurs weten precies waar ze in het projectgebied heen moeten rijden. Het was een complexe puzzel... Direct nadat de Vries & van de Wiel de opdracht kreeg hebben onze ontwerpers de grote lijnen die het waterschap had geformuleerd tot in detail uitgewerkt. We hebben daarbij in het bijzonder gelet op de verkeerskundige aspecten, het ruimtebeslag, de beoogde kadastrale grenzen en de ruimtelijke kwaliteit. Dit alles zonder de toekomstige veiligheid die de nieuwe dijk moet gaan waarborgen, uit het oog te verliezen. We hebben ook gelet op elementen zoals: past de nieuwe dijk in het landschap? Sluit de weg netjes aan? Is de helling niet te steil? Uit grondonderzoek blijkt dat er in de gebruikt voor onder andere de terp. De klei Voorsterklei veel zand en klei aanwezig is. wordt als beschermende toplaag of in een Hierdoor hoeft er geen materiaal van kleikist aan de voet van de dijk toegepast. Om dijken aan te leggen en het maaiveld buiten het gebied te worden aangevoerd. De bovenste vruchtbare grondlaag wordt te verlagen zijn diverse vergunningen Dit is een groot voordeel als het gaat om apart geschoven en later op de kleilaag van nodig. De belangrijkste vergunningen zijn omgevingshinder: de transportafstanden de nieuwe dijk toegepast zodat het gras door het waterschap al aangevraagd blijven minimaal. Grote transportbewegin- snel kan groeien. Alle chauffeurs weten (ontgrondingenvergunning, natuurbescher- gen met grond door de nabijgelegen precies waar ze in het projectgebied heen mingswet, bestemmingsplan e.d.). woonkernen zijn uitgesloten. Daarnaast moeten rijden. Het was een complexe puzzel, De vergunningen die direct aan de wordt door deze werkwijze aanzienlijk maar het is gelukt om de puzzel te leggen! uitvoeringswijze gerelateerd zijn, vragen minder brandstof verbruikt. wij aan. Zo is op dit moment een architect bezig om de gevels van de gemalen te Het gebied is verdeeld in een groot aantal ontwerpen zodat ze goed passen in het vakken, waarvan de grondsamenstelling gebied en aansluiten bij de wensen en per vak bekend is. Aan ieder vak is eisen van het waterschap. vervolgens een bestemming gekoppeld. Het goede zand uit het gebied wordt 10 infobulletin Cortenoever en Voorsterklei - juli 2014 Projectteam de Vries & van de Wiel aannemer 11

7 Vijf vragen aan... Dieren en planten vinden hun plek Rudy de Groote, omgevingsmanager namens Waterschap Vallei en Veluwe Wat doet een omgevingsmanager? Hoe ziet je werkdag eruit? Dat is erg belangrijk. En het moment dat Ongeveer 60% van mijn tijd ben ik aan het definitieve ontwerp in de gemeenten In de ontwerpfase van het project was het het overleggen of bellen. Een deel hiervan Voorst en Brummen in mei 2013 is mijn taak om de benodigde besluiten en was ook overleg met de inwoners zoals vastgesteld en het positieve advies van de Met de belangenorganisaties is gekeken geplaatst bij zowel woningen in het gebied de communicatie in het gebied te verzorgen de keukentafelgesprekken en de informatie- commissie MER. Dan wordt bevestigd dat naar de gevolgen van het verleggen van als in de Vogelbuurt in Brummen. De kasten en af te stemmen met verschillende avonden die we hebben gehouden. je op de goede weg zit met alle verschil- de dijken, de verwachting dat het gebied zijn grotendeels door kinderen en ouderen bevoegde gezagen. Bewoners en Nu ben ik bezig met bewoners om voor de lende belangen en kun je verder. iedere 25 jaar een keer overstroomt en de getimmerd en geschilderd. De Vogelwerk- ondernemers konden met hun vragen opstallen die blijven de schadebeperkende bij mij terecht. Nu de uitvoeringsfase is maatregelen in beeld te brengen en aangebroken, richt mijn taak zich op maatregelen die nodig zijn om de dieren groep heeft hierbij een belangrijke rol en planten in het gebied te behouden. gespeeld. hierover overeenstemming te bereiken. Wanneer is het project voor jou geslaagd? schadebeperking, gedoogplicht en toetsen Ten slotte bereid ik de gedoogplicht- Het project is voor mij geslaagd als over verplaatst of zijn er aanpassingen gedaan Kamsalamanders en kunnen de mensen met hun vragen procedure voor, als we voor tijdelijke vijf jaar iedereen zijn of haar plek heeft in het landschap. Tijd om te kijken hoe het In Cortenoever leven kamsalamanders. rechtstreeks bij de aannemer terecht. werkstroken geen minnelijke toestemming gevonden. Dat het weer een fijn gebied met een aantal van deze dieren en planten Om hun leefgebied te versterken worden Voor het Rijk ben ik de verbinding met kunnen bereiken. Daarnaast ben ik is om te wonen en dat melkveehouders gaat. verbindingen tussen de watergangen het projectbureau als het gaat om ongeveer 20% van mijn tijd bezig om te er hun inkomen uit kunnen halen. Dat grondverwerving. Mensen denken toetsen of het werk van de aannemer mensen de nieuwe situatie hebben Steenuilen hoger gelegen delen kunnen. Daarnaast overigens vaak dat ik de adviseur ben voor volgens de afspraken met de omgeving geaccepteerd en er waar mogelijk een Voor de steenuilen zijn 20 nieuwe nestkasten worden bestaande poelen opgeschoond de bewoners in het gebied maar dat is niet is gedaan. De overige 20% ben ik bezig nieuwe kans van hebben gemaakt. Dat en meerdere foerageergebieden aangelegd. en wordt er op dit moment een nieuwe zo. Ik neem hun belangen wel mee maar met het Rijk over aankopen en verplaat- zie ik nu al op diverse plekken gebeuren Ook zijn er muizenruiters geplaatst waar poel gegraven. ben niet uitsluitend hun vertegenwoordiger. singen en met het beantwoorden van en dat geeft mij voldoening. muizen in de winter een onderkomen Met wie heb je allemaal contact? Inmiddels zijn al diverse dieren en planten aangelegd waardoor zij gemakkelijk naar juridische vraagstukken. Ik ben ook de vinden. Deze plekken zijn uiteraard juridisch adviseur in het project. aantrekkelijk voor uilen en andere muis- Gulden Sleutelbloem etende vogels. De Vogelwerkgroep Zutphen Leerlingen van basisschool Sjaloom ringt de uilen in het gebied. Ook de jonge hebben in april 2013 de Gulden in het project. Dat maakt mijn werk boeiend. Wat zijn voor jou belangrijke mijlpalen? uilen in de nieuwe kasten worden door de Sleutelbloem verplaatst. Dit voorjaar Denk bijvoorbeeld aan de bewoners en de Er zijn diverse mooie mijlpalen te noemen. Vogelwerkgroep geringd. Op deze manier was al te zien dat dat goed is gegaan. bedrijven in het gebied, diverse natuur- en Ik denk bijvoorbeeld aan het moment in kan men zien welke uil waar heen gaat In februari en maart stonden de milieuverenigingen, het Rijk, de provincie, 2009 dat de acceptabele overstromings- en of de uitgevoerde maatregelen het bloemen volop in bloei. het waterschap en de gemeenten. Dat zijn frequentie op één keer per 25 jaar is gewenste effect hebben. dus ook bestuurders, ambtenaren en de vastgelegd (in plaats van een jaarlijkse commissie MER (Milieu Effect Rapportage) overstroming). Hierdoor konden we de Huismussen Dassen e.d. landbouwfunctie in het gebied behouden. Voor elk nest van de huismus dat verdwijnt, Aannemersbedrijf de Vries & van de Wiel heeft moeten twee nieuwe nestlocaties worden camera s laten ophangen bij de dassenburcht gevonden. In Cortenoever verdwijnen in de Voorsterklei. Op de beelden is te zien 150 nesten en in Voorsterklei 25. Dat dat de dassen er niet altijd zijn. Bij de betekent dat er 350 nieuwe plekken moeten Rammelwaard heeft de das al wel een komen. In Cortenoever en Voorsterklei is goede plek. Daar is een nieuwe burcht aan bewoners gevraagd om een gebouwd en er komt er nog eentje bij. huismuskast aan het huis te hangen en Een burcht bestaat uit een berg zand en daar hebben veel mensen gehoor aan enkele buizen waar de das vervolgens gegeven. In totaal zijn er 660 kasten zelf mee aan de slag gaat. Er zijn heel veel partijen die een rol spelen Ik hoop dat over vijf jaar iedereen zijn plek heeft gevonden. 12 Bij een project als Ruimte voor de Rivier wordt nauwkeurig onderzocht welke dieren en planten in het gebied voorkomen. De planten en dieren die beschermd zijn, moeten vervolgens geholpen worden. Vanaf het begin van het project zijn diverse belangenorganisaties erbij betrokken. Hun kennis bleek al snel van grote waarde. infobulletin Cortenoever en Voorsterklei - juli 2014 dassenburcht waterschap 13

8 in t kort Gemeente Brummen en Voorst compenseren bos Tijdelijke omleiding Voorsterklei Strang in de Voorsterklei: geen zwemwater! In Cortenoever en Voorsterklei worden De nieuwe dijk komt te liggen nabij In het zuiden van de Voorsterklei heeft veel bossen en hagen weggehaald om het oude tracé van de weg Voorsterklei. de aannemer het maaiveld verlaagd. de doorstroming van het water te Deze weg is opgebroken; er is een Hierdoor is een permanente strang water bevorderen. Volgens de Algemene nieuwe (tijdelijke) asfaltweg 30 meter ontstaan. In de winter zal er meer water Plaatselijke Verordening (APV) van de meer naar het westen gelegd, zodat zijn dan in de zomer. Deze strang is gemeenten en de Provinciale boswet het gebied goed bereikbaar blijft. nadrukkelijk niet geschikt als zwemwater, moet dit groen vervolgens gecompen- De omleiding is met borden aangegeven. er bestaat een risico op drijfzand! seerd worden. De gemeente Voorst doet dit door 1,6 ha bos aan te leggen tussen Voorst en Voorsterklei, ten zuiden van het bestaande gemaal. Gemeente Brummen compenseert het groen in de groene buffer die ten noorden van de Overlast en veiligheid: Stuifzandoverlast beperken met waterwagen Voorsterkids op werkbezoek De kinderen die in de Voorsterklei wonen brachten een bezoek aan de aannemer en het waterschap. Zij fi etsen elke dag van Fred Doodeman (de Vries & van de Wiel) en Johan van den Boomgaard (Waterschap Vallei en Veluwe) beantwoordden de vragen en gaven een toelichting op de nieuwe IJsselbrug wordt aangeplant. In de zomer en bij langdurige droogte en naar school en zien de werkzaamheden veiligheid. De kinderen konden de rijdt een waterwagen rond op de voor de dijkverlegging in de Voorsterklei. graafmachines van dichtbij bekijken en bouwterreinen. De waterwagen sproeit Zij wilden wel eens horen hoe het zit met keerden daarna weer naar huis. de terreinen waar transportbewegingen de werkzaamheden: wat doen al die projectkantoor van het waterschap in de plaatsvinden. Door de bouwwegen nat dumpers en bulldozers in onze buurt, en Ook behoefte aan een toelichting op de Voorsterklei. De gegevens staan op de te maken is de stofoverlast minimaal. waar komt de nieuwe dijk precies te liggen? dijkverlegging? Neem contact op met het achterpagina van dit informatiebulletin! Gezamenlijke website waterschap en aannemer Vanaf begin augustus kunt u via de Uitkijkpunt en dijkprofiel website informatie over de dijkverleggingen in In de Voorsterklei heeft de aannemer, op Cortenoever en Voorsterklei vinden. Op steenworp afstand van het informatiecen- de website staan (toekomst)foto s, trum, een uitkijkpunt gerealiseerd, voorzien van informatie over de planningstekeningen en contactgegevens. Ook treft u diverse fi lmpjes aan Schadebeperkende maatregelen voor blijvers werkzaamheden. Fietsers, recreanten en over de dijkverleggingen en Ruimte voor Diverse bewoners kunnen ondanks de dijkverleggingen in Cortenoever en Voorsterklei andere bezoekers kunnen vanaf dit punt de Rivier. Er is een webcam geïnstalleerd wel in hun huis blijven wonen, maar moeten maatregelen (laten) treffen om bij hoog- de werkzaamheden goed zien. Direct naast bij de terp van de familie Wijers zodat u water de schade te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van stopcontacten, het uitkijkpunt zijn doeken gespannen de voortgang kunt volgen. Vragen en of een kelder vullen met zand, zodat bij hoogwater geen luchtbellen onder het huis waarop een doorsnede van de dijk is opmerkingen kunt u ook doorgeven via kunnen ontstaan. De eerste contracten zijn ondertekend en er zijn zelfs al maatregelen geprojecteerd. Ga ook eens kijken! de website. gerealiseerd! waterschap 14 infobulletin Cortenoever en Voorsterklei - juli aannemer

9 Planning dijkverlegging Voorsterklei maart 2014 Start grondtransport juli 2014 Oplevering Terp Wijers Cortenoever september 2013 de Vries & van de Wiel gecontracteerd oktober 2014 Verwachte start werkzaamheden Het project In Cortenoever en Voorsterklei komen landinwaarts nieuwe dijken, waardoor de IJssel bij hoogwater meer ruimte krijgt. De huidige dijken worden op enkele plaatsen verlaagd tot drempels. Alléén bij extreem hoogwater stromen de gebieden tussen de oude en nieuwe dijk mee en verlagen dan de waterstand in de IJssel. Cortenoever en Voorsterklei gaan gemiddeld een keer per 25 jaar meestromen met de IJssel, waardoor de landbouwfunctie blijft bestaan. de Vries & van de Wiel Holthuizerweg 14, 6971 JE Brummen tegenover de rioolwaterzuiverings installatie (RWZI) In noodgevallen belt u met: Vragen? Inloop op woensdag van uur. Vakantieperiode Van 28 juli tot 11 augustus zijn wij gesloten. Waterschap Vallei en Veluwe Bezoek ons projectbureau Voorsterklei 17, 7383 RX Voorst Inloopspreekuur Maandag, woensdag, donderdag van tot uur. Telefoon (0575)

Leidraad Bewonersavond Cortenoever

Leidraad Bewonersavond Cortenoever Leidraad Bewonersavond Cortenoever 24 november 2014 20:00 22:00 u Bronckhorst Hoeve, Brummen Met deze aanvullende informatie voor de bewonersavond in Voorsterklei beschrijven wij welke werkzaamheden we

Nadere informatie

Ruim baan voor de volgende generatie

Ruim baan voor de volgende generatie infobulletin dijkverleggingen ~ jaargang 2 ~ maart 2015 Ruim baan voor de volgende generatie Minister Schultz op werkbezoek Hoe werkt een gemaal? Inhoud Hoog bezoek uit Den Haag Iedereen maakt in zijn

Nadere informatie

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND!

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Nieuwsbrief augustus 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Tot nu toe waren er nog weinig werkzaamheden te zien voor de ver bre - ding van de N279 tussen s-hertogenbosch

Nadere informatie

Open dag trekt ruim 400 bezoekers. Kleilaag zorgt voor meer stevigheid rondom de boerderij. Gemaal Laag Helbergen

Open dag trekt ruim 400 bezoekers. Kleilaag zorgt voor meer stevigheid rondom de boerderij. Gemaal Laag Helbergen infobulletin dijkverleggingen ~ jaargang 2 ~ juli 2015 Open dag trekt ruim 400 bezoekers Kleilaag zorgt voor meer stevigheid rondom de boerderij Gemaal Laag Helbergen Inhoud Dijkverlegging in de schijnwerpers

Nadere informatie

VOETPRINT VAN NIEUWE WEG IS AL TE ZIEN

VOETPRINT VAN NIEUWE WEG IS AL TE ZIEN Nieuwsbrief november 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel VOETPRINT VAN NIEUWE WEG IS AL TE ZIEN Het gaat goed. Tot nu toe zijn we zeker tevreden. We hebben even last gehad van een natte periode,

Nadere informatie

infobulletin dijkverleggingen ~ jaargang 3 ~ februari 2016 Gemaal Nijenbeek Vijfde generatie maakt nieuwe start Inrichting buitendijks gebied

infobulletin dijkverleggingen ~ jaargang 3 ~ februari 2016 Gemaal Nijenbeek Vijfde generatie maakt nieuwe start Inrichting buitendijks gebied infobulletin dijkverleggingen ~ jaargang 3 ~ februari 2016 Gemaal Nijenbeek Vijfde generatie maakt nieuwe start Inrichting buitendijks gebied Inhoud Dijken Voorsterklei en Cortenoever in 2016 waterveilig

Nadere informatie

Dag van de Dijk en open huis Wijers grote publiekstrekkers! De schop in de dijk. Asfaltwerkzaamheden

Dag van de Dijk en open huis Wijers grote publiekstrekkers! De schop in de dijk. Asfaltwerkzaamheden infobulletin dijkverleggingen ~ jaargang 2 ~ oktober 2015 Dag van de Dijk en open huis Wijers grote publiekstrekkers! De schop in de dijk Asfaltwerkzaamheden Inhoud Richting een nette afronding Richting

Nadere informatie

Ruimte voor water. in het rivierengebied

Ruimte voor water. in het rivierengebied Ruimte voor water in het rivierengebied Het rivierengebied bestaat bij de gratie van de grote rivieren met daarlangs de zich eindeloos voortslingerende dijken. Daartussen vruchtbare klei, groene weilanden

Nadere informatie

Aannemingsmaatschappij De Vries & Van de Wiel De heer N. Samson Postbus AE SCHAGEN. : besluit verlening omgevingsvergunning

Aannemingsmaatschappij De Vries & Van de Wiel De heer N. Samson Postbus AE SCHAGEN. : besluit verlening omgevingsvergunning Aannemingsmaatschappij De Vries & Van de Wiel De heer N. Samson Postbus 218 1741 AE SCHAGEN Brummen : 25 juni 2014 Ons kenmerk : O-002185 Uw kenmerk : Onderwerp : besluit verlening omgevingsvergunning

Nadere informatie

Nieuwsbrief KRW IJssel

Nieuwsbrief KRW IJssel December 2016 Nieuwsbrief KRW IJssel Waterschap Vallei en Veluwe voert in opdracht van Rijkswaterstaat maatregelen uit langs de IJssel om in 2016 te voldoen aan de ecologische doelstellingen uit de Europese

Nadere informatie

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017 December 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

Lesbrief. Dijken. Kijken naar dijken. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. Dijken. Kijken naar dijken. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief Dijken Kijken naar dijken www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Kijken naar dijken Zonder de duinen en de dijken zou jij hier niet kunnen wonen: bijna de

Nadere informatie

Rivierverruiming Uiterwaarden Neder-Rijn

Rivierverruiming Uiterwaarden Neder-Rijn Nieuwsbrief Jaargang 1 Nummer 1 Maart 2010 Rivierverruiming Uiterwaarden Neder-Rijn Beste bewoner, Alstublieft. We bieden u de eerste nieuwsbrief aan over rivierverruiming in de uiterwaarden van de Neder-Rijn.

Nadere informatie

December van Baarle te realiseren.

December van Baarle te realiseren. December 2017 In de kom van Baarle- Nassau (Nederland) en Baarle-Hertog (België) is sprake van problemen op het gebied van doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid. Om deze problemen aan te pakken

Nadere informatie

Aannemer Boskalis aan de slag met realisatie N260

Aannemer Boskalis aan de slag met realisatie N260 December 2016 De kom van Baarle-Nassau (Nederland) en Baarle- Hertog (België) heeft doorstromings- en leefbaarheidsproblemen. Om deze problemen aan te pakken werken de provincie Noord-Brabant, provincie

Nadere informatie

Verruiming Julianakanaal

Verruiming Julianakanaal Verruiming Julianakanaal Toelichting voor de bewoners van de gemeente Stein De Vries & van de Wiel Kust- & Oeverwerken Fred Doodeman (omgevingsmanager) 30 oktober 2013 Inhoud Voorstellen De Vries & van

Nadere informatie

Aankondiging werkzaamheden en afsluiting tunnel Kooiweg en tunnel Heuvelsesteeg en werkzaamheden ten behoeve van de verlegging van het Valleikanaal

Aankondiging werkzaamheden en afsluiting tunnel Kooiweg en tunnel Heuvelsesteeg en werkzaamheden ten behoeve van de verlegging van het Valleikanaal Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1208-RBO

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Mijlpaal: eerste helft renovatie afgerond

Mijlpaal: eerste helft renovatie afgerond april 2013 PAGINA 1 In dit nummer Mijlpaal: Eerste helft renovatie afgerond. Start verhuur en verkoop. De aannemer aan het woord. Stand van zaken De Parkbuurt. Uitvoering en planning openbare ruimte 2013.

Nadere informatie

Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015

Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015 Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015 Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015 Inleiding In dit boekje leest u in hoofdlijnen hoe het ontwerp van de Beuningse uiterwaarden er uit ziet.

Nadere informatie

Gemaal Laag Helbergen bijna klaar

Gemaal Laag Helbergen bijna klaar infobulletin dijkverleggingen ~ jaargang 3 ~ mei 2016 Gemaal Laag Helbergen bijna klaar Speciaalbier en kwaliteitskoffie in Laag Helbergen Oude bandijk Cortenoever verlaagd Inhoud Projectmanager aan het

Nadere informatie

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden Persbericht Datum: 26 oktober 2016 Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden In de zomer van 2017 gaat de ombouw van de

Nadere informatie

Grote nevengeul. Gans. Gans Aanvullen met materiaal uit het projectgebied, van dezelfde of betere milieukwaliteit

Grote nevengeul. Gans. Gans Aanvullen met materiaal uit het projectgebied, van dezelfde of betere milieukwaliteit Gans L a a d po nt o n in om de waterveiligheid te De Waal heeft in de een en T H de waterkwaliteit te Door schoon en gezond Waalbanddijk Orchidee Grote nevengeul Weggraven scheidingsdam tussen de twee

Nadere informatie

Nieuwsbrief Noordzuid

Nieuwsbrief Noordzuid Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 1, editie 2, juli 2015 Nieuwsbrief over Noordzuidverbinding Het project is dit jaar gestart met eerste werkzaamheden voor de Noordzuidverbinding. Tegelijkertijd gaan de gemeente

Nadere informatie

Borgharen maakt kennis met ontwerp nieuwe sluis Grote opkomst bijeenkomst nieuwe sluis Limmel

Borgharen maakt kennis met ontwerp nieuwe sluis Grote opkomst bijeenkomst nieuwe sluis Limmel Borgharen maakt kennis met ontwerp nieuwe sluis Grote opkomst bijeenkomst nieuwe sluis Limmel Ruim 100 omwonenden uit Borgharen en Itteren kwamen af op de informatiebijeenkomst op 4 juni jl. over de nieuwe

Nadere informatie

dijkverleggingen /Grote voortgang dijkverleggingen /Overeenstemming Beekzicht / Voorbereidende werkzaamheden / Natuurmaatregelen liggen op schema

dijkverleggingen /Grote voortgang dijkverleggingen /Overeenstemming Beekzicht / Voorbereidende werkzaamheden / Natuurmaatregelen liggen op schema Informatiebrief april 2013 dijkverleggingen Cortenoever Voorsterklei /Grote voortgang dijkverleggingen /Overeenstemming Beekzicht / / Natuurmaatregelen liggen op schema Inhoudsopgave Grote voortgang dijkverleggingen

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud

Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud Wat is gewoon onderhoud? Gewoon onderhoud is het jaarlijks verwijderen van een overmaat aan begroeiing, vuil enzovoort dat zich in en direct naast de watergang

Nadere informatie

Effecten revitalisatie oude meander Lunterse Beek op de aanwezige dassen

Effecten revitalisatie oude meander Lunterse Beek op de aanwezige dassen Effecten revitalisatie oude meander Lunterse Beek op de aanwezige dassen Verslag opgesteld door Stichting Das&Boom in opdracht van het Waterschap Vallei en Veluwe Beek-Ubbergen, maart 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN. Waar woonwensen werkelijkheid worden

UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN. Waar woonwensen werkelijkheid worden UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN Waar woonwensen werkelijkheid worden 1 2 DROOMPLEK GEVONDEN? OF ZOEKT U NOG? HOE WORDT UW DROOMWONING WERKELIJKHEID? Iedereen heeft dromen. Zeker als het om wonen gaat. Maar

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

IGP Laarakkerse Waterleiding: nieuw perspectief

IGP Laarakkerse Waterleiding: nieuw perspectief Nieuwsbrief IGP Laarakkerse Waterleiding: nieuw perspectief Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het Integraal Gebiedsprogramma (IGP) Laarakkerse Waterleiding. In deze brief vindt u informatie over een

Nadere informatie

Informatie over de versterking van de Noord-Hollandse kust Voor je spreekbeurt of werkstuk

Informatie over de versterking van de Noord-Hollandse kust Voor je spreekbeurt of werkstuk Informatie over de versterking van de Noord-Hollandse kust Voor je spreekbeurt of werkstuk De kust is (niet) veilig! De dijk aan de kust van Petten ziet er zo sterk en krachtig uit, maar toch is hij niet

Nadere informatie

Verslag. 2 1400 meter ligt te laag en moet verhoogd worden: is dat zowel aan de west- als oostkant?

Verslag. 2 1400 meter ligt te laag en moet verhoogd worden: is dat zowel aan de west- als oostkant? Aan aan- en afwezigen en tijd bespreking, 20.00 uur Plaats bespreking Het Plashuis, Noorden Projectnummer 01.0638 E-mail noordsedorpsweg @waternet.nl Aanwezig bewoners en geïnteresseerden Onderwerp bespreking

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomst Verbetering Regionale Keringen Bredaseweg Terheijden

Verslag informatiebijeenkomst Verbetering Regionale Keringen Bredaseweg Terheijden Verslag informatiebijeenkomst Verbetering Regionale Keringen Bredaseweg Terheijden Datum: 12 januari 2016 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Café Ons Thuis, Bredaseweg 20 Terheijden Welkom door Leon van Rijthoven

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

Uitvoering dijkverbetering. Kern Eemdijk-Zuid (KEZ) (Eemdijk ) 22 juni 2016

Uitvoering dijkverbetering. Kern Eemdijk-Zuid (KEZ) (Eemdijk ) 22 juni 2016 Uitvoering dijkverbetering Kern Eemdijk-Zuid (KEZ) (Eemdijk 98 128) 22 juni 2016 Programma 1. Aanleiding en contract 2. Introductie Tebezo, toelichting uitvoeringswijze en planning Walter de Vor Karst

Nadere informatie

Verslag 2016 Uilenwerkgroep Zutphen de Oelenwappers

Verslag 2016 Uilenwerkgroep Zutphen de Oelenwappers Verslag 2016 Uilenwerkgroep Zutphen de Oelenwappers Het broedseizoen verliep na een aarzelend begin goed. Steenuil en vooral kerkuil hebben voor een mooi nageslacht gezorgd. Bij de torenvalk viel het broedresultaat

Nadere informatie

De ingrijpende renovatie is afgerond

De ingrijpende renovatie is afgerond september 2012 PAGINA 1 In dit nummer De ingrijpende renovatie is afgerond. Start sloopwerk in oktober. Start inrichting openbare ruimte. Overlast voor bewoners. Leggen en verleggen kabels en leidingen.

Nadere informatie

De Koning makelaars presenteren:

De Koning makelaars presenteren: De Koning makelaars presenteren: Kavel aan de Oukoopsedijk in Reeuwijk (nabij huisnummer 19) dekoningwonen.nl Maakt deze kavel uw woondroom waar? U heeft uw ideeën over de manier waarop u wilt wonen en

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

NIEUWS PROJECT WEN Nummer 5

NIEUWS PROJECT WEN Nummer 5 050-Dijkverbetering ZuidelijkeRandmeren_000x000.indd 5-09-5 0:56 NIEUWS PROJECT WEN Nummer 5 Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem Traject Westdijk-Eemdijk noord Nieuws Project WEN Voor meer informatie

Nadere informatie

memo Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur Algemeen

memo Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur Algemeen /,~ Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu memo Aanleg en onderhoud nestplaatsen Algemeen ("bijen hotels") voor Schorzijdebij Rijkswaterstaat Projectbureau pia Waterschap Scheldestromen

Nadere informatie

Februari Werk aan de stad in februari

Februari Werk aan de stad in februari Februari 2017 Via deze nieuwsbrief informeren wij u iedere maand over de werkzaamheden in Assen. Ook vertellen wij u meer over acties en regelingen die bijdragen aan de bereikbaarheid van de stad. Werk

Nadere informatie

Informatie over bevoorrading, planning, bereikbaarheid en werkzaamheden Werkzaamheden van mei 2017 tot december 2017

Informatie over bevoorrading, planning, bereikbaarheid en werkzaamheden Werkzaamheden van mei 2017 tot december 2017 Haarlemmerstraat op de schop Informatie over bevoorrading, planning, bereikbaarheid en werkzaamheden Werkzaamheden van mei 2017 tot december 2017 Impressies Haarlemmerstraat na afronden werkzaamheden Achtergrond

Nadere informatie

11-14 september Drachtsterweg en Drachtsterbrug afgesloten

11-14 september Drachtsterweg en Drachtsterbrug afgesloten drachtsterweg en omgeving DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN VAN HET PROJECT. aug/sept 2015 WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJ-BAAN.NL OF VIA TEL. 058 284 40 40 11-14 september

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de projecten in en om Aduard

Vragen en antwoorden over de projecten in en om Aduard Vragen en antwoorden over de projecten in en om Aduard Brug Aduard, rondweg Aduard-Nieuwklap, knooppunt Nieuwklap en vervangen deklaag N983 van brug tot N355 Versie 19 februari 2016 1. Waarom worden deze

Nadere informatie

WERKBLAD OPDRACHTEN. Locatie: De Drie Linden Giersbergen 8 Drunen. 2008 Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen

WERKBLAD OPDRACHTEN. Locatie: De Drie Linden Giersbergen 8 Drunen. 2008 Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen Dassenwerk WERKBLAD OPDRACHTEN Locatie: De Drie Linden Giersbergen 8 Drunen 2008 Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen 1. Waar ben je? Je gaat een onderzoek doen in een klein gebied van Nationaal

Nadere informatie

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Dit Projectplan gaat over het aanpassen van de Heelsumse beek vanaf de N225 tot aan de

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91 MEMO aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins datum doorkiesnummer bijlage(n) 01-10-2013 (070) 326 15 87 - (070) 326 15 91 betreft Voorlopig Faseringsdraaiboek Haagweg

Nadere informatie

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD.

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. In onderstaande werkprotocollen geeft de tabel aan waneer de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In de tabel wordt

Nadere informatie

Eemnes. De Eempolder ( Bron:

Eemnes. De Eempolder ( Bron: Eemnes De Eempolder ( Bron: www.eemvallei.nl) Introductie Eemnes is een kleine, zelfstandige gemeente in de provincie Utrecht, zeer centraal gelegen in het hart van Nederland. Onderzoek uit 2011 wees uit

Nadere informatie

Combinatie Dura Vermeer Ploegam. Aan de bewoners van dit adres. Geachte heer/mevrouw,

Combinatie Dura Vermeer Ploegam. Aan de bewoners van dit adres. Geachte heer/mevrouw, AFZENDER Postbus 20, 6663 ZG Lent Combinatie Dura Vermeer Ploegam Aan de bewoners van dit adres 1/6 ONDERWERP Voorbereidende werkzaamheden Ruimte voor de Waal Geachte heer/mevrouw, POSTADRES Postbus 20

Nadere informatie

Bijlandse Waard. Herinrichting voor veiligheid, natuur en beleving

Bijlandse Waard. Herinrichting voor veiligheid, natuur en beleving Bijlandse Waard Herinrichting voor veiligheid, natuur en beleving Mogelijkheden voor recreatie Het centrale deel van de Bijlandse Waard wordt een stil gebied om flora en fauna te beschermen. De randen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold

NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold Drachten - Drentse grens Maart 2015 NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold > Subsidie > Bustour > Afsluitingen Eerste asfalt voor nieuwe N381 Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft woensdag

Nadere informatie

Voorzieningen Leidsche Rijn

Voorzieningen Leidsche Rijn De wijkraad, de ogen en oren van de wijk Voorzieningen Leidsche Rijn maart 2012 Voorzieningen Leidsche Rijn inhoud Tussenstand wijkraadpleging voorzieningen 2012 Winkel Centrum Terwijde Leidsche Rijn Centrum

Nadere informatie

NIEUWS PROJECT WEN Nummer 4

NIEUWS PROJECT WEN Nummer 4 00-Dijkverbetering ZuidelijkeRandmeren_000x000.indd NIEUWS PROJECT WEN Nummer Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem Traject Westdijk-Eemdijk noord Nieuws Project WEN Voor meer informatie kunt u terecht

Nadere informatie

M & M Onroerend Goed B.V. M. Kruithof Beulakerweg AC GIETHOORN. Datum 28 april 2017 Betreft Beslissing op uw aanvraag. Geachte heer Kruithof,

M & M Onroerend Goed B.V. M. Kruithof Beulakerweg AC GIETHOORN. Datum 28 april 2017 Betreft Beslissing op uw aanvraag. Geachte heer Kruithof, > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle M & M Onroerend Goed B.V. M. Kruithof Beulakerweg 77 8355 AC GIETHOORN Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 wnb@rvo.nl Aanvraagnummer

Nadere informatie

Natuurontwikkeling buitendijkse gebieden langs de Eem. Informatie-avond over de uitvoeringsaspecten

Natuurontwikkeling buitendijkse gebieden langs de Eem. Informatie-avond over de uitvoeringsaspecten langs de Eem Informatie-avond over de uitvoeringsaspecten Doel informatiebijeenkomst Bewoners informeren over de 19.30 uur presentaties Uitvoering natuurinrichting plenair Mogelijkheid om vragen te stellen

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen Ambacht heeft vanaf 19 april 2012, gedurende een periode

Nadere informatie

Ruimte voor de Rivier

Ruimte voor de Rivier Ruimte voor de Rivier Huub Hector Projectmanager Juni 2014 Ruimte voor de rivier Doelstelling Ruimte voor de Rivier: Doelstelling & ontwerp Met wie doen we dat? Uitvoering 2 Programma Ruimte voor de Rivier

Nadere informatie

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12 Afzender Postbus 111, 2130 AC Hoofddorp, Nederland Aan de bewoners van dit adres Datum 7 februari 2014 Referentie 121027-02834 Bladnummer 1/6 Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Nadere informatie

trtrsterhtrf holman L ln de presentatie wordt gesproken over een wekelijks inloopspreekuur. Op welk moment

trtrsterhtrf holman L ln de presentatie wordt gesproken over een wekelijks inloopspreekuur. Op welk moment 4 trtrsterhtrf holman I nformatieavond Woonschepenhav en, 26-Í-Í-2OL4 Vragen en Antwoorden: L ln de presentatie wordt gesproken over een wekelijks inloopspreekuur. Op welk moment wordt dit inloopspreekuur

Nadere informatie

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u van ons de eerste nieuwsbrief over de realisatie Verbreding A1 Bunschoten-Spakenburg richting het Knooppunt Hoevelaken. Deze nieuwsbrief heeft het doel u te informeren

Nadere informatie

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap.

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. NATUURVERBINDING HOORNEBOEG GOOIS NATUURRESERVAAT Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. PRODUCTIEBOS MAAKT PLAATS VOOR OORSPRONKELIJK HEIDELANDSCHAP TEN ZUIDEN VAN HILVERSUM LIGGEN

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo).

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Doel en aanleiding Verzoek Adriaans voor vestiging Adriaans heeft gevraagd om zich op

Nadere informatie

Nota zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Doorgaande fietsverbinding Castricum Akersloot fase 2

Nota zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Doorgaande fietsverbinding Castricum Akersloot fase 2 Nota zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Doorgaande fietsverbinding Castricum Akersloot fase 2 Gemeente Castricum OPENBAAR DOCUMENT Vastgesteld door de gemeenteraad op 19 april 2012 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Voor het welzijn van kind en school. Klas 3!

Voor het welzijn van kind en school. Klas 3! Voor het welzijn van kind en school Klas 3! Wat is energie Energie heb je nodig om iets te doen. Je hebt het nodig om een auto mee te kunnen laten rijden, een huis mee te verwarmen of een fabriek mee te

Nadere informatie

IJsselsprong Zutphen. Nota Ruimte budget 20 miljoen euro. Planoppervlak 160 hectare

IJsselsprong Zutphen. Nota Ruimte budget 20 miljoen euro. Planoppervlak 160 hectare Nota Ruimte budget 20 miljoen euro Planoppervlak 160 hectare IJsselsprong Zutphen Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Waterveiligheid als motor Bescherming tegen

Nadere informatie

OOSTWAARDPAD. mooi in alle seizoenen!

OOSTWAARDPAD. mooi in alle seizoenen! OOSTWAARDPAD mooi in alle seizoenen! n de Oostwaard van de Biesbosch is een grotendeels onverhard wandelpad uitgezet, langs boerenakkers en dwars door karakteristieke grienden. Boeren hebben enthousiast

Nadere informatie

Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten. onderzoeken mogelijkheid Uitkijkpunt, versterken relatie Dijk - Waal

Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten. onderzoeken mogelijkheid Uitkijkpunt, versterken relatie Dijk - Waal Ideeën en kansen Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten Zoekzone TOP en informatiecentrum Mogelijkheden landschapsversterking bijv. oude strang terugbrengen Behouden en versterken leefgebied

Nadere informatie

Met de schoonfamilie op een erf

Met de schoonfamilie op een erf 6 Met de schoonfamilie op een erf De voordeur van de familie Buitenhuis wordt zelden gebruikt. Bezoek komt gezellig binnen via de keukendeur. Zo gaat dat op het platteland. BINNENKijKEN / boerderij 7 De

Nadere informatie

Natuurkunde in het veld

Natuurkunde in het veld Natuurkunde in het veld Voorwoord: Het natuurkundige deel van het vakoverstijgend project Dinkel heeft als titel Natuurkunde in het veld. Hierin gaan jullie een aantal natuurkundige zaken in en aan de

Nadere informatie

Samenvatting informatie inloopavond Stadswerven Zuid 25 juni 2012

Samenvatting informatie inloopavond Stadswerven Zuid 25 juni 2012 Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Projectmanagement Spuiboulevard 300 DORDRECHT www.dordrecht.nl Contactpersoon R. Domenie T 078-7704293 E rhcm.domenie@dordrecht.nl Datum 25 juni 2012 Ons kenmerk

Nadere informatie

9 e Nieuwsbrief April 2017

9 e Nieuwsbrief April 2017 9 e Nieuwsbrief April 2017 Stichting Breedband Noord Veluwe en CIF De Stichting Breedband Noord Veluwe is burgerinitiatief van vijf inwoners van de Noord Veluwe. Doel is om snel internet (breedband) in

Nadere informatie

Scholenbouw. Inhoud. Evenementen. Volg ons ook via social media. Voorwoord. Contact en informatie. Nummer 1 / 1 februari 2013

Scholenbouw. Inhoud. Evenementen. Volg ons ook via social media. Voorwoord. Contact en informatie. Nummer 1 / 1 februari 2013 Scholenbouw Nummer 1 / 1 februari 2013 Inhoud Nieuwe Niedorp - Winkel 2 t Veld, Veldzicht 2 Wieringerwaard 3 Den Oever 4 Rsg Wiringherlant 5 21 januari Raadsvergadering Voorwoord In deze nieuwsbrief leest

Nadere informatie

: Informatie werkzaamheden kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg : Communicatie A2 Maastricht DOORKIESNR. : 043-350 71 50 BIJLAGEN : 3

: Informatie werkzaamheden kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg : Communicatie A2 Maastricht DOORKIESNR. : 043-350 71 50 BIJLAGEN : 3 BETREFT BEHANDELD DOOR : Informatie werkzaamheden kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg : Communicatie A2 Maastricht DOORKIESNR. : 043-350 71 50 BIJLAGEN : 3 Maastricht, 02 oktober 2013 Geachte heer / mevrouw,

Nadere informatie

Gedicht over de Loonse en Drunense Duinen (Uit: Bergen Zand met hoedjes op van Elle van Lieshout en Erik van Os)

Gedicht over de Loonse en Drunense Duinen (Uit: Bergen Zand met hoedjes op van Elle van Lieshout en Erik van Os) Keutelgedichten Het konijntje Er was eens een konijntje en hij was echt niet dom hij keek wanneer hij drukken moest steeds even achterom Dan telde hij de keuteltjes die vielen in het gras zo wist hij elke

Nadere informatie

Bouwperiode Isabellastraat en Willem III laan

Bouwperiode Isabellastraat en Willem III laan Bouwperiode Isabellastraat en Willem III laan (bouw) tijdelijk spoor aan westkant tijdelijke overweg Loonsebaan (fietsers en voetgangers) bouw onderdoorgang Loonsebaan bouw 4e spoor mogelijke locatie bouwdepots

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, inclusief weekendafsluiting

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, inclusief weekendafsluiting Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-0949-RBO

Nadere informatie

Voorwoord. aanvulling voor de natuur- en recreatiemogelijkheden,

Voorwoord. aanvulling voor de natuur- en recreatiemogelijkheden, DE ZANDMOTOR van zand naar land De provincie Zuid-Holland is één van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. Het ligt grotendeels onder zeeniveau. Met het veranderende klimaat komt van verschillende kanten

Nadere informatie

Werken aan veilige dijken

Werken aan veilige dijken Werken aan veilige dijken Dijkversterkingen locatie Céramique Waterschap Roer en Overmaas werkt in najaar 2013 en voorjaar 2014 aan het versterken van een deel van de dijken langs de Maas in, in de wijken

Nadere informatie

Driehoek Schaerweijdelaan

Driehoek Schaerweijdelaan September 2015 Driehoek Schaerweijdelaan Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Eind 2014 / begin 2015 informeerde Seyster Veste de bewoners van de driehoek Schaerweijdelaan

Nadere informatie

Informatiebulletin Veessen-Wapenveld

Informatiebulletin Veessen-Wapenveld Informatiebulletin Veessen-Wapenveld Nr 9 september 2009 Tussen Veessen en Wapenveld ligt vanaf 2015 een hoogwatergeul. Dat is ingrijpend voor u als bewoner of agrariër in het gebied, en voor het landschap.

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

Q&A informatiebijeenkomst woensdag 9 november 2016

Q&A informatiebijeenkomst woensdag 9 november 2016 Q&A informatiebijeenkomst woensdag 9 november 2016 Op dit moment zijn we druk met de voorbereidingen voor het eerste nieuwe gebouw op Het Dorp. Als u regelmatig op Het Dorp komt, gaat u daar iets van merken.

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

De uitkomsten van het onderzoek van TAUW en de toetsing aan het huidige beleid, zijn in deze memo samengevat.

De uitkomsten van het onderzoek van TAUW en de toetsing aan het huidige beleid, zijn in deze memo samengevat. MEMO Datum : 24 mei 2016 Aan Van : Stadsdeelcommissie Noord : Hans van Agteren Onderwerp : Grondwateroverlast Enschede Noord Inleiding In het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) zijn zeven gebieden benoemd

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Steiger en beschoeiing nabij Rozenbrug. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Steiger en beschoeiing nabij Rozenbrug. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 732501 Aanvraagnaam Steiger en beschoeiing nabij Rozenbrug Uw referentiecode

Nadere informatie

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u van ons de eerste nieuwsbrief over de realisatie Verbreding A1 Bunschoten-Spakenburg richting het Knooppunt Hoevelaken. Deze nieuwsbrief heeft het doel u te informeren

Nadere informatie

Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 2, editie 4, april 2016

Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 2, editie 4, april 2016 Nieuw sbrief van de gemeente Hellendoorn met informatie over de Noordzuid verbinding Bekijk deze nieuw sbrief in je brow ser Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 2, editie 4, april 2016 Het werk is begonnen!

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning

Aanvraag omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Strijdigheid met Ruimtelijke Ordening Kappen Rij- en werkstroken bij dijken en kunstwerken Ruimte voor de Rivier project, Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 23 januari 2012 Aanvraaggegevens:

Nadere informatie

ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT

ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT Als je in een huurwoning woont die gerenoveerd wordt, wil je natuurlijk zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent en wat je van ons kunt verwachten. Dat vertellen

Nadere informatie

Werk in uitvoering. Dit is de vierde Nieuwsbrief Werk in Uitvoering. Hierin staat de informatie over het onderhoud in, aan en om uw woning.

Werk in uitvoering. Dit is de vierde Nieuwsbrief Werk in Uitvoering. Hierin staat de informatie over het onderhoud in, aan en om uw woning. Werk in uitvoering Nummer 4 - december 2013 Dit is de vierde Nieuwsbrief Werk in Uitvoering. Hierin staat de informatie over het onderhoud in, aan en om uw woning. Wat er vooraf ging. Bewonersbijeenkomst

Nadere informatie

TIJDELIJK FIETSPAD LANGS DE HAAGSE ARC TEN BEHOEVE VAN HET ICC COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG

TIJDELIJK FIETSPAD LANGS DE HAAGSE ARC TEN BEHOEVE VAN HET ICC COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG Gemeente Den Haag RIS104445_02-04-2003 Ons kenmerk DSO/DSO/2003.380 TIJDELIJK FIETSPAD LANGS DE HAAGSE ARC TEN BEHOEVE VAN HET ICC COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG Overwegende dat het

Nadere informatie