Werkzaamheden al volop aan de gang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkzaamheden al volop aan de gang"

Transcriptie

1 infobulletin dijkverleggingen ~ jaargang 1 ~ augustus 2014 Werkzaamheden al volop aan de gang Dieren en planten vinden hun plekje Nieuwe locatie voor familie Wijers

2 Bouwen en vooruitkijken Inhoud Het project Ruimte voor de Rivier is een nieuwe fase ingegaan. Na jarenlange planvorming en zorgvuldige afwegingen is nu de realisatiefase begonnen. Een periode van bouwen en vooruitkijken breekt aan. Bouwen en vooruitkijken Overdracht terp aan Wijers 2 3 Een nieuwe plek in de Voorsterklei voor de familie Wijers Voorsterklei & Cortenoever Gert van Dieren, terreinbeheerder 4 6 Dijkverlegging: tot in detail uitgewerkt 11 Vijf vragen aan... Rudy de Groote, omgevingsmanager Dieren en planten vinden hun plek toespraken namens het waterschap, de dijkverleggingen beschreven, en de rijkswaterstaat en de aannemer sprak ook manier waarop het waterschap de uitdaging Begin 2016 zijn de werkzaamheden Evert Jan Wijers een passend woordje is aangegaan om tot een goed ontwerp kunt u de veranderingen met eigen ogen afgerond. Dan zijn de dijken verlegd en zijn namens de familie. Hij stond stil bij de te komen. Deze feitelijke beschrijving is aanschouwen. U ziet de medewerkers van Cortenoever en Voorsterklei klaar om een rollen die gemeente, waterschap en aangevuld met een uitgebreid overzicht Aannemersbedrijf de Vries & van de Wiel grote hoeveelheid water op te vangen als rijkswaterstaat hebben vervuld, en van historie en interviews/herinneringen aan het werk, grote machines, zandhopen dat nodig is. Tot die tijd moet er nog veel De huidige melkveehouderij, De Schnaauwert, benoemde ook de grote steun die de van bewoners uit beide gebieden. en borden die u de weg wijzen. werk worden verzet. Dat doen we met de ligt bij toekomstige overstroming op een familie heeft ervaren van de buren in de Tijdens de overdracht van de terp is het In Voorsterklei zijn de werkzaamheden al grootste zorgvuldigheid zodat Cortenoever ongunstige plaats in de Voorsterklei en moet Voorsterklei. boek uitgereikt aan de (voormalig) bewoners volop aan de gang, in Cortenoever gaat in en Voorsterklei fijne gebieden blijven om daarom worden verwijderd. De familie krijgt het najaar de schop in de grond. te wonen en te werken en 4 miljoen 200 meter noordwaarts een nieuwe terp Boek Leven met de IJssel mensen straks droge voeten houden voor waarop twee woningen en een grotere Tijdens de feestelijke bijeenkomst is het boek het geval er hoog water komt. melkveehouderij worden gebouwd. Leven met de IJssel in Cortenoever en Als in de toekomst de IJssel buiten haar Voorsterklei gepresenteerd. De bewoners 8 10 Met het legen van de laatste shovel met zand heeft de familie Wijers op 17 juli haar nieuw aangelegde terp in de Voorsterklei in ontvangst genomen. Deze mijlpaal betekent voor de familie dat zij een start kan maken met de bouw van haar nieuwe melkveehouderij en woningen. Het is de eerste grote mijlpaal in de werkzaamheden voor de dijkverlegging, die nodig is om de IJssel bij hoogwater meer ruimte te geven. Als u door Cortenoever of Voorsterklei rijdt, Om deze nieuwe fase te markeren, zijn de Logistieke puzzel met grond Overdracht terp aan Wijers opzet en het uiterlijk van het infobulletin van Cortenoever en Voorsterklei. veranderd en is het infobulletin een Ik wens u veel leesplezier. oevers treedt, houden de bewoners van van Cortenoever en Voorsterklei krijgen te gezamenlijke uitgave van Waterschap Johan van den Boomgaard de terp droge voeten. maken met ingrijpende veranderingen. Vallei en Veluwe en Aannemersbedrijf Projectmanager de Vries & van de Wiel geworden. Dijkverleggingen In dit nummer informeren wij u over de Cortenoever en voortgang van de werkzaamheden, de Voorsterklei planning en wat daar allemaal bij komt Waterschap kijken. Tevens leest u over de veranderingen Vallei en Veluwe Het waterschap heeft deze veranderingen Feestelijke overdracht Belangstelling voor het boek? laten optekenen in het boek Leven met Heeft u belangstelling voor dit boek? U De overdracht is op een feestelijke manier de IJssel in Cortenoever en Voorsterklei. kunt het afhalen bij het projectkantoor van bovenop de nieuwe terp gevierd. Behalve In dit boek worden nut en noodzaak van het waterschap (Voorsterklei 17 te Voorst). voor de natuur en over de nieuwe terp van In t kort 14 de familie Wijers die op 17 juli is opgeleverd. Ook voor hen is nu de fase van bouwen Planning 2 16 en vooruitkijken aangebroken. infobulletin Cortenoever en Voorsterklei - juli 2014 waterschap 3

3 Een nieuwe plek in de Voorsterklei voor de familie Wijers De tafel in de woonkamer ligt vol met ordners en papieren. Een tekenend beeld voor het leven van de familie Wijers op dit moment. Na de zomervakantie start namelijk, na een proces van 10 jaar, de bouw van de boerderij en twee woningen op de nieuwe terp. Hanny, Evert Jan en zoon Johan kijken er inmiddels naar uit. Het is mooi dat straks alles nieuw is, maar je laat ook wat achter Terp Sinds zeven generaties woont de familie Wijers op boerderij De Schnaauwert in de schuren kan nu beginnen. Als eerste is de schuur voor jongvee aan de beurt zodat Ook qua gebouwen gaan we er natuurlijk op vooruit. Alles wordt nieuw, modern Veel steun De familie Wijers kijkt uit naar het moment Boerderij De Schnaauwert ligt op een Voorsterklei. Niet verwonderlijk dus dat deze voor de winter klaar is. Ook met de en waar mogelijk geautomatiseerd. van de verhuizing. Hanny Wijers: Het is nu brede hoge terp, ongeveer in het midden van de Voorsterklei. De huidige boerderij het de familie aan het hart gaat om de huidige plek te verlaten. Toch zijn er ook bouw van de woningen voor Evert Jan en Hanny en zoon Johan wordt al snel Koe heeft voorrang best druk. Er is zoveel te regelen en je moet veel besluiten nemen. Ondertussen is gebouwd in 1973 en wordt bewoond positieve ontwikkelingen om naar uit te begonnen. Johan: Op dit moment woon Ook voor de koeien zijn er veranderin- gaat het gewone werk ook door. Gelukkig door Evert Jan en Hanny Wijers-Bensink en kijken. Evert Jan Wijers: Nadat we aanvan- ik in Voorst maar omdat ik op termijn het gen op de nieuwe plek. In de stal komt hebben we goede mensen om ons heen de moeder van Evert Jan. Daarvoor stond kelijk tegen de plannen waren, hebben bedrijf ga overnemen, ga ik straks weer bij namelijk een melkrobot en de koeien die ons advies geven. Daar hebben we op deze plek een grote monumentale we op een gegeven moment de knop het bedrijf wonen. De moeder van Evert kunnen vrij naar behoefte de stal in lopen veel steun aan. T-boerderij die op 4 december 1972 door brand werd verwoest. In verband met de dijkverlegging wordt de boerderij verplaatst naar een nieuwe terp, een paar omgezet en nu we weten dat we ons bedrijf met een goed toekomstperspectief kunnen voortzetten op de nieuwe terp zijn we blij met het resultaat. Hanny Wijers Jan, die nu nog bij de boerderij woont, zoekt straks een andere geschikte plek. Van 120 naar 200 koeien en gemolken worden. Om dit mogelijk te maken wordt er een speciale oversteekplaats aangelegd op de nieuwe weg die door de kavel van de familie Wijers loopt. Nieuwe naam De huidige boerderij heet sinds jaar en dag De Schnaauwert. Die naam is Boerderij De Schnaauwert De boerderij is vernoemd naar het honderd meter verderop. De gebouwen vult haar man aan: Nu alles bekend is, Het project Ruimte voor de Rivier heeft Aan beide zijden van de oversteekplaats onlosmakelijk verbonden met de plek en stuk grond De Schnaauwert dat al in op de oude terp worden afgebroken ga je weer vooruitkijken. Het is mooi dat veel gevolgen voor de bewoners in het komen roosters zodat de koeien kunnen verhuist ook niet mee naar de nieuwe het jaar 1400 in een leenakte wordt maar de terp zelf wordt, vanwege zijn alles straks nieuw is maar je laat ook wat gebied. Er zijn ook kansen en die heeft oversteken maar niet de weg op kunnen. boerderij. Hanny Wijers: De Schnaauwert genoemd. De veldnaam Snaauwert is cultuurhistorische en archeologische achter. Dat geeft een dubbel gevoel. de familie Wijers met beide handen Het spreekt voor zich dat de koeien hier is echt de huidige plek. Die naam kun je een samenstelling van weerd en het waarde, niet afgegraven. Zo zal de terp in de toekomst, als een verhoging, de De bouw kan beginnen aangegrepen. Evert Jan Wijers: Doordat anderen gestopt zijn, kunnen wij straks voorrang hebben en de automobilist even moet wachten. Fietsers en wandelaars niet zomaar meenemen. We denken na over een naam voor de nieuwe boerderij oude woord sn(a)ode/sneu en brengt tot uitdrukking dat het (destijds) om oude plek van De Schnaauwert in het De nieuwe terp is op 17 juli 2014 over- uitbreiden. We hebben nu 120 melkkoei- kunnen via een speciaal hekje passeren. waar nu onze toekomst ligt. grond van slechte kwaliteit ging. landschap markeren. gedragen aan de familie Wijers. De bouw en, dat worden er straks 200. En van 100 van de twee woonhuizen en de drie grote stuks jongvee gaan we naar 120 stuks. In het volgende nummer: Broer en zus Roel en Elly van Agtmaal vertellen over hun toekomst in Cortenoever. waterschap 4 infobulletin Cortenoever en Voorsterklei - juli

4 Voorsterklei Cortenoever 1 Vervangen hoofdriool 2 Aanleg dijk 3 Verlagen maaiveld 4 Sloop gebouwen Legenda Veiligheid en bereikbaarheid voorop van een viaduct over de Wellenbergweg om te voorkomen dat kwel onder de dijk aan met de grond die vrijkomt uit de en een tijdelijke omleiding langs de Werkzaamheden Voorsterklei gestart optreedt waardoor de dijk instabiel kan maaiveldverlaging in het zuiden van Veiligheid en bereikbaarheid vinden wij Voorsterklei in Voorst. Op deze manier De eerste werkzaamheden in de raken. Cortenoever. In het laatste kwartaal van belangrijk. Daarom hebben wij een aantal scheiden wij het bouwverkeer van het Voorsterklei zijn in volle gang: de terp maatregelen genomen zoals het plaatsen overige verkeer. Dat is wel zo veilig. voor de familie Wijers is aangelegd met dit jaar starten we met het verwijderen zand uit het zuidelijk deel van de Werkzaamheden Cortenoever: na de zomer Voorsterklei. Daar wordt het maaiveld In Cortenoever starten de werkzaam- verlaagd en ontstaat een permanente heden na de zomer met het vervangen strang. Op deze manier houden we van de rioolpersleiding naar de RWZI. zoveel mogelijk rekening met de Vervolgens leggen wij de nieuwe dijk van de leegstaande gebouwen. omgeving: door gebiedseigen zand te gebruiken en door een viaduct voor het transportafstanden klein en is de Piketpaaltjes van Bennie uitvoeringstijd minimaal. De hinder voor Hallo, ik ben Bennie van der Meer. Als het goed is hebt omwonenden wordt op deze manier zo u mij al eens in het veld gezien. Ik ben uitzetter. Dat betekent dat veel mogelijk beperkt. Na de zomer ik buiten het land opmeet. Ik breng alle nieuwe veranderingen in beeld. gaan we verder met de aanleg van de Al die gekleurde piketten die in het land staan, die heb ik daar neerge- dijk en het graven van de strang. zet. Daar kan je al aan zien hoe de dijk en de sloten in de toekomst gaan Aan de noordwestzijde van het project- lopen. U kunt altijd even naar mij toe lopen als u vragen heeft. bouwverkeer aan te leggen zijn de gebied worden kwelschermen ingeheid 6 infobulletin Cortenoever en Voorsterklei - juli 2014 aannemer 7

5 Ik denk met de agrariërs mee Voor het dijkverleggingsproject Cortenoever-Voorsterklei vinden veel activiteiten tegelijkertijd plaats. Binnen twee jaar verandert het gebied volkomen van gezicht. Dit heeft een behoorlijke impact op de omgeving. De belangen van de omgeving worden binnen ons projectteam behartigd door het omgevingsteam. Onze terreinbeheerder Gert van Dieren is lid van dit omgevingsteam. In een kort interview vertelt hij over zijn werkzaamheden. Gert van Dieren: Als terreinbeheerder ben ik het vaste aanspreekpunt voor de omgeving. Hét aanspreekpunt voor de omgeving Gert: Als terreinbeheerder ben ik hét vaste aanspreekpunt voor de omgeving. De bewoners en agrariërs uit het gebied kennen mij van de bewoners avonden en persoonlijke gesprekken en spreken mij aan als zij vragen hebben. Ik leg dan uit welke werkzaamheden op korte termijn worden uitgevoerd zodat de mensen weten wat er gaat gebeuren. Eenvoudige klachten los ik direct op en bij grotere zaken zorg ik ervoor dat het binnen het projectteam op een snelle manier wordt opgepakt. Agrarische achtergrond Gert komt uit een agrarisch gezin en is opgegroeid in de weilanden van provincie Utrecht. Hij vertelt: Ik vind het leuk om vanuit mijn achtergrond met de agrariërs mee te denken. Zo hebben wij een aantal percelen kunnen aanwijzen waar een seizoen maisteelt nog net mogelijk was. Of wij waarschuwen een agrariër voordat wij zijn perceel gaan gebruiken, zodat hij nog op tijd zijn gras kan maaien. Een perceel braak laten liggen in het groeiseizoen vind ik zonde. Alert op hinder Ik weet als geen ander wat zich binnen én buiten het projectgebied afspeelt, vertelt Gert. Als ik door het project gebied rijd, dan kijk ik met de ogen van de omgeving naar het project. Waar zouden bewoners en agrariërs hinder van kunnen hebben? Zo zag ik laatst dat bij de dumpers met grond die op onze brug over de Wellenbergweg reden, wat grond op de weg eronder viel. Om te voorkomen dat de weggebruikers hier last van krijgen, hebben wij extra gronddichte schotten onder de brug aangebracht. Meer dan alleen aanspreekpunt Naast aanspreekpunt voor de mensen uit de omgeving te zijn, houdt Gert zich ook bezig met het behoud van de flora en fauna: binnen het project voert hij, samen met de ecologen, alle beschermingsmaatregelen uit. Door zijn functie als terreinbeheerder heeft Gert een helikopterview over het werk. Zo ziet hij ook zaken die spelen op het gebied van dijken en watergangen en speelt deze door naar de projectorganisatie van het werk. Ik vind het leuk om vanuit mijn achtergrond met de agrariërs mee te denken. Bereikbaarheid Mochten de mensen een vraag hebben over de werkzaamheden, dan ben ik alle werkdagen te bereiken op mijn mobiele nummer: maar iedereen mag ook gewoon bij onze keet binnenlopen. Op woensdagmiddag tussen en uur is het omgevingsteam altijd aanwezig in de keet om uitleg te geven over de werkzaamheden en vragen te beantwoorden. 8 infobulletin Cortenoever en Voorsterklei - juli aannemer

6 Logistieke puzzel met grond Dijkverlegging: tot in detail uitgewerkt Voor de bouw van de terp Wijers en de nieuwe dijken zijn verschillende soorten grond nodig. Zo krijgt de dijk aan de buitenzijde een dikke laag erosiebestendige klei. De terp wordt gemaakt van goed doorlatend zand om minimale zettingen te verkrijgen, zodat snel gebouwd kan worden op de terp. Alle chauffeurs weten precies waar ze in het projectgebied heen moeten rijden. Het was een complexe puzzel... Direct nadat de Vries & van de Wiel de opdracht kreeg hebben onze ontwerpers de grote lijnen die het waterschap had geformuleerd tot in detail uitgewerkt. We hebben daarbij in het bijzonder gelet op de verkeerskundige aspecten, het ruimtebeslag, de beoogde kadastrale grenzen en de ruimtelijke kwaliteit. Dit alles zonder de toekomstige veiligheid die de nieuwe dijk moet gaan waarborgen, uit het oog te verliezen. We hebben ook gelet op elementen zoals: past de nieuwe dijk in het landschap? Sluit de weg netjes aan? Is de helling niet te steil? Uit grondonderzoek blijkt dat er in de gebruikt voor onder andere de terp. De klei Voorsterklei veel zand en klei aanwezig is. wordt als beschermende toplaag of in een Hierdoor hoeft er geen materiaal van kleikist aan de voet van de dijk toegepast. Om dijken aan te leggen en het maaiveld buiten het gebied te worden aangevoerd. De bovenste vruchtbare grondlaag wordt te verlagen zijn diverse vergunningen Dit is een groot voordeel als het gaat om apart geschoven en later op de kleilaag van nodig. De belangrijkste vergunningen zijn omgevingshinder: de transportafstanden de nieuwe dijk toegepast zodat het gras door het waterschap al aangevraagd blijven minimaal. Grote transportbewegin- snel kan groeien. Alle chauffeurs weten (ontgrondingenvergunning, natuurbescher- gen met grond door de nabijgelegen precies waar ze in het projectgebied heen mingswet, bestemmingsplan e.d.). woonkernen zijn uitgesloten. Daarnaast moeten rijden. Het was een complexe puzzel, De vergunningen die direct aan de wordt door deze werkwijze aanzienlijk maar het is gelukt om de puzzel te leggen! uitvoeringswijze gerelateerd zijn, vragen minder brandstof verbruikt. wij aan. Zo is op dit moment een architect bezig om de gevels van de gemalen te Het gebied is verdeeld in een groot aantal ontwerpen zodat ze goed passen in het vakken, waarvan de grondsamenstelling gebied en aansluiten bij de wensen en per vak bekend is. Aan ieder vak is eisen van het waterschap. vervolgens een bestemming gekoppeld. Het goede zand uit het gebied wordt 10 infobulletin Cortenoever en Voorsterklei - juli 2014 Projectteam de Vries & van de Wiel aannemer 11

7 Vijf vragen aan... Dieren en planten vinden hun plek Rudy de Groote, omgevingsmanager namens Waterschap Vallei en Veluwe Wat doet een omgevingsmanager? Hoe ziet je werkdag eruit? Dat is erg belangrijk. En het moment dat Ongeveer 60% van mijn tijd ben ik aan het definitieve ontwerp in de gemeenten In de ontwerpfase van het project was het het overleggen of bellen. Een deel hiervan Voorst en Brummen in mei 2013 is mijn taak om de benodigde besluiten en was ook overleg met de inwoners zoals vastgesteld en het positieve advies van de Met de belangenorganisaties is gekeken geplaatst bij zowel woningen in het gebied de communicatie in het gebied te verzorgen de keukentafelgesprekken en de informatie- commissie MER. Dan wordt bevestigd dat naar de gevolgen van het verleggen van als in de Vogelbuurt in Brummen. De kasten en af te stemmen met verschillende avonden die we hebben gehouden. je op de goede weg zit met alle verschil- de dijken, de verwachting dat het gebied zijn grotendeels door kinderen en ouderen bevoegde gezagen. Bewoners en Nu ben ik bezig met bewoners om voor de lende belangen en kun je verder. iedere 25 jaar een keer overstroomt en de getimmerd en geschilderd. De Vogelwerk- ondernemers konden met hun vragen opstallen die blijven de schadebeperkende bij mij terecht. Nu de uitvoeringsfase is maatregelen in beeld te brengen en aangebroken, richt mijn taak zich op maatregelen die nodig zijn om de dieren groep heeft hierbij een belangrijke rol en planten in het gebied te behouden. gespeeld. hierover overeenstemming te bereiken. Wanneer is het project voor jou geslaagd? schadebeperking, gedoogplicht en toetsen Ten slotte bereid ik de gedoogplicht- Het project is voor mij geslaagd als over verplaatst of zijn er aanpassingen gedaan Kamsalamanders en kunnen de mensen met hun vragen procedure voor, als we voor tijdelijke vijf jaar iedereen zijn of haar plek heeft in het landschap. Tijd om te kijken hoe het In Cortenoever leven kamsalamanders. rechtstreeks bij de aannemer terecht. werkstroken geen minnelijke toestemming gevonden. Dat het weer een fijn gebied met een aantal van deze dieren en planten Om hun leefgebied te versterken worden Voor het Rijk ben ik de verbinding met kunnen bereiken. Daarnaast ben ik is om te wonen en dat melkveehouders gaat. verbindingen tussen de watergangen het projectbureau als het gaat om ongeveer 20% van mijn tijd bezig om te er hun inkomen uit kunnen halen. Dat grondverwerving. Mensen denken toetsen of het werk van de aannemer mensen de nieuwe situatie hebben Steenuilen hoger gelegen delen kunnen. Daarnaast overigens vaak dat ik de adviseur ben voor volgens de afspraken met de omgeving geaccepteerd en er waar mogelijk een Voor de steenuilen zijn 20 nieuwe nestkasten worden bestaande poelen opgeschoond de bewoners in het gebied maar dat is niet is gedaan. De overige 20% ben ik bezig nieuwe kans van hebben gemaakt. Dat en meerdere foerageergebieden aangelegd. en wordt er op dit moment een nieuwe zo. Ik neem hun belangen wel mee maar met het Rijk over aankopen en verplaat- zie ik nu al op diverse plekken gebeuren Ook zijn er muizenruiters geplaatst waar poel gegraven. ben niet uitsluitend hun vertegenwoordiger. singen en met het beantwoorden van en dat geeft mij voldoening. muizen in de winter een onderkomen Met wie heb je allemaal contact? Inmiddels zijn al diverse dieren en planten aangelegd waardoor zij gemakkelijk naar juridische vraagstukken. Ik ben ook de vinden. Deze plekken zijn uiteraard juridisch adviseur in het project. aantrekkelijk voor uilen en andere muis- Gulden Sleutelbloem etende vogels. De Vogelwerkgroep Zutphen Leerlingen van basisschool Sjaloom ringt de uilen in het gebied. Ook de jonge hebben in april 2013 de Gulden in het project. Dat maakt mijn werk boeiend. Wat zijn voor jou belangrijke mijlpalen? uilen in de nieuwe kasten worden door de Sleutelbloem verplaatst. Dit voorjaar Denk bijvoorbeeld aan de bewoners en de Er zijn diverse mooie mijlpalen te noemen. Vogelwerkgroep geringd. Op deze manier was al te zien dat dat goed is gegaan. bedrijven in het gebied, diverse natuur- en Ik denk bijvoorbeeld aan het moment in kan men zien welke uil waar heen gaat In februari en maart stonden de milieuverenigingen, het Rijk, de provincie, 2009 dat de acceptabele overstromings- en of de uitgevoerde maatregelen het bloemen volop in bloei. het waterschap en de gemeenten. Dat zijn frequentie op één keer per 25 jaar is gewenste effect hebben. dus ook bestuurders, ambtenaren en de vastgelegd (in plaats van een jaarlijkse commissie MER (Milieu Effect Rapportage) overstroming). Hierdoor konden we de Huismussen Dassen e.d. landbouwfunctie in het gebied behouden. Voor elk nest van de huismus dat verdwijnt, Aannemersbedrijf de Vries & van de Wiel heeft moeten twee nieuwe nestlocaties worden camera s laten ophangen bij de dassenburcht gevonden. In Cortenoever verdwijnen in de Voorsterklei. Op de beelden is te zien 150 nesten en in Voorsterklei 25. Dat dat de dassen er niet altijd zijn. Bij de betekent dat er 350 nieuwe plekken moeten Rammelwaard heeft de das al wel een komen. In Cortenoever en Voorsterklei is goede plek. Daar is een nieuwe burcht aan bewoners gevraagd om een gebouwd en er komt er nog eentje bij. huismuskast aan het huis te hangen en Een burcht bestaat uit een berg zand en daar hebben veel mensen gehoor aan enkele buizen waar de das vervolgens gegeven. In totaal zijn er 660 kasten zelf mee aan de slag gaat. Er zijn heel veel partijen die een rol spelen Ik hoop dat over vijf jaar iedereen zijn plek heeft gevonden. 12 Bij een project als Ruimte voor de Rivier wordt nauwkeurig onderzocht welke dieren en planten in het gebied voorkomen. De planten en dieren die beschermd zijn, moeten vervolgens geholpen worden. Vanaf het begin van het project zijn diverse belangenorganisaties erbij betrokken. Hun kennis bleek al snel van grote waarde. infobulletin Cortenoever en Voorsterklei - juli 2014 dassenburcht waterschap 13

8 in t kort Gemeente Brummen en Voorst compenseren bos Tijdelijke omleiding Voorsterklei Strang in de Voorsterklei: geen zwemwater! In Cortenoever en Voorsterklei worden De nieuwe dijk komt te liggen nabij In het zuiden van de Voorsterklei heeft veel bossen en hagen weggehaald om het oude tracé van de weg Voorsterklei. de aannemer het maaiveld verlaagd. de doorstroming van het water te Deze weg is opgebroken; er is een Hierdoor is een permanente strang water bevorderen. Volgens de Algemene nieuwe (tijdelijke) asfaltweg 30 meter ontstaan. In de winter zal er meer water Plaatselijke Verordening (APV) van de meer naar het westen gelegd, zodat zijn dan in de zomer. Deze strang is gemeenten en de Provinciale boswet het gebied goed bereikbaar blijft. nadrukkelijk niet geschikt als zwemwater, moet dit groen vervolgens gecompen- De omleiding is met borden aangegeven. er bestaat een risico op drijfzand! seerd worden. De gemeente Voorst doet dit door 1,6 ha bos aan te leggen tussen Voorst en Voorsterklei, ten zuiden van het bestaande gemaal. Gemeente Brummen compenseert het groen in de groene buffer die ten noorden van de Overlast en veiligheid: Stuifzandoverlast beperken met waterwagen Voorsterkids op werkbezoek De kinderen die in de Voorsterklei wonen brachten een bezoek aan de aannemer en het waterschap. Zij fi etsen elke dag van Fred Doodeman (de Vries & van de Wiel) en Johan van den Boomgaard (Waterschap Vallei en Veluwe) beantwoordden de vragen en gaven een toelichting op de nieuwe IJsselbrug wordt aangeplant. In de zomer en bij langdurige droogte en naar school en zien de werkzaamheden veiligheid. De kinderen konden de rijdt een waterwagen rond op de voor de dijkverlegging in de Voorsterklei. graafmachines van dichtbij bekijken en bouwterreinen. De waterwagen sproeit Zij wilden wel eens horen hoe het zit met keerden daarna weer naar huis. de terreinen waar transportbewegingen de werkzaamheden: wat doen al die projectkantoor van het waterschap in de plaatsvinden. Door de bouwwegen nat dumpers en bulldozers in onze buurt, en Ook behoefte aan een toelichting op de Voorsterklei. De gegevens staan op de te maken is de stofoverlast minimaal. waar komt de nieuwe dijk precies te liggen? dijkverlegging? Neem contact op met het achterpagina van dit informatiebulletin! Gezamenlijke website waterschap en aannemer Vanaf begin augustus kunt u via de Uitkijkpunt en dijkprofiel website informatie over de dijkverleggingen in In de Voorsterklei heeft de aannemer, op Cortenoever en Voorsterklei vinden. Op steenworp afstand van het informatiecen- de website staan (toekomst)foto s, trum, een uitkijkpunt gerealiseerd, voorzien van informatie over de planningstekeningen en contactgegevens. Ook treft u diverse fi lmpjes aan Schadebeperkende maatregelen voor blijvers werkzaamheden. Fietsers, recreanten en over de dijkverleggingen en Ruimte voor Diverse bewoners kunnen ondanks de dijkverleggingen in Cortenoever en Voorsterklei andere bezoekers kunnen vanaf dit punt de Rivier. Er is een webcam geïnstalleerd wel in hun huis blijven wonen, maar moeten maatregelen (laten) treffen om bij hoog- de werkzaamheden goed zien. Direct naast bij de terp van de familie Wijers zodat u water de schade te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van stopcontacten, het uitkijkpunt zijn doeken gespannen de voortgang kunt volgen. Vragen en of een kelder vullen met zand, zodat bij hoogwater geen luchtbellen onder het huis waarop een doorsnede van de dijk is opmerkingen kunt u ook doorgeven via kunnen ontstaan. De eerste contracten zijn ondertekend en er zijn zelfs al maatregelen geprojecteerd. Ga ook eens kijken! de website. gerealiseerd! waterschap 14 infobulletin Cortenoever en Voorsterklei - juli aannemer

9 Planning dijkverlegging Voorsterklei maart 2014 Start grondtransport juli 2014 Oplevering Terp Wijers Cortenoever september 2013 de Vries & van de Wiel gecontracteerd oktober 2014 Verwachte start werkzaamheden Het project In Cortenoever en Voorsterklei komen landinwaarts nieuwe dijken, waardoor de IJssel bij hoogwater meer ruimte krijgt. De huidige dijken worden op enkele plaatsen verlaagd tot drempels. Alléén bij extreem hoogwater stromen de gebieden tussen de oude en nieuwe dijk mee en verlagen dan de waterstand in de IJssel. Cortenoever en Voorsterklei gaan gemiddeld een keer per 25 jaar meestromen met de IJssel, waardoor de landbouwfunctie blijft bestaan. de Vries & van de Wiel Holthuizerweg 14, 6971 JE Brummen tegenover de rioolwaterzuiverings installatie (RWZI) In noodgevallen belt u met: Vragen? Inloop op woensdag van uur. Vakantieperiode Van 28 juli tot 11 augustus zijn wij gesloten. Waterschap Vallei en Veluwe Bezoek ons projectbureau Voorsterklei 17, 7383 RX Voorst Inloopspreekuur Maandag, woensdag, donderdag van tot uur. Telefoon (0575)

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING. Samen aan de slag met de maatregelen

SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING. Samen aan de slag met de maatregelen SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING Samen aan de slag met de maatregelen 1 04 06 08 10 12 14 15 18 22 24 25 26 28 30 32 33 34 Samenvatting: samen aan de slag met

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag 28-2-2014 Eindredactie: Ingrid Bakker Nicky van den Bosch Astrid kroes Cheyenne Ligtenberg Léon Pereboom Gebruik- en

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Plan/project-MER Afsluitdijk

Plan/project-MER Afsluitdijk Plan/project-MER Afsluitdijk Samenvatting Mei 2015 Plan/project-MER Afsluitdijk Samenvatting Mei 2015 Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inhoud 1 Planuitwerking Afsluitdijk: aanleiding

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11 Inhoudsopgave Voorwoord......................................................................................................................... 3 Visie op nieuwbouw...........................................................................................................

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Een tuin van de hele buurt

Een tuin van de hele buurt Een tuin van de hele buurt 'De weg tot een gemeenschappelijke tuin Leonore Noorduyn en Arjen Wals Wageningen Universiteit en Researchcentrum Leerstoelgroep Communicatie- en innovatiestudies Wetenschapswinkel

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Bagger anders bekeken, beter benut

Bagger anders bekeken, beter benut Bagger anders bekeken, beter benut toepassing van baggerspecie in gebiedsontwikkelingsprojecten WINN is het Innovatieprogramma voor Wateruitdagingen van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat gaat in WINN, samen

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

KAN HET ANDERS? Een leeronderzoek naar samenwerken in de keten Jeugd & Veiligheid & Zorg

KAN HET ANDERS? Een leeronderzoek naar samenwerken in de keten Jeugd & Veiligheid & Zorg KAN HET ANDERS? Een leeronderzoek naar samenwerken in de keten Jeugd & Veiligheid & Zorg Sioo, Interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde Utrecht/Rotterdam, februari 2009 2 KAN HET ANDERS?

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Waarom moet De Vallei open blijven? De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat

Waarom moet De Vallei open blijven? De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat Waarom moet De Vallei open blijven? Basisschool De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat 1 De Vallei, regionale basisschool voor Natuurlijk Leren

Nadere informatie