Deelsessie 12: Gevolgen van de Prostitutiewet voor de APV

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelsessie 12: Gevolgen van de Prostitutiewet voor de APV"

Transcriptie

1 Deelsessie 12: Gevolgen van de Prostitutiewet voor de APV

2 De wet op hoofdlijnen Wat staat er in het wetsvoorstel? -verhoging van de minimumleeftijd voor de prostituees naar 21 jaar (art. 2) -invoering van een verplicht en grotendeels uniform vergunningenstelsel voor de uitoefening van een seksbedrijf (art. 9-20) -instelling landelijk register van vergunningen voor prostitutiebedrijven (art. 20) -regels m.b.t. adverteren (art. 21) -invoering van een nuloptie: de mogelijkheid om seksbedrijven uit te sluiten (art. 23) -introductie verplicht bedrijfsplan (art. 24) -plicht/mogelijkheid bepaalde zaken bij verordening te regelen

3 De wet op hoofdlijnen Wat staat er niet (meer) in het wetsvoorstel -registratieplicht voor prostituees -vergewisplicht voor klanten -grondslag voor stellen nadere eisen aan de in de gemeente werkende prostituees

4 Geschiedenis en stand van zaken 1/2 overgrote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel regulering prostitutie. SP, PvdD, PvdA, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV motie aan de regering gevraagd om de prostitutiewet te wijzigen via een novelle. geschrapt: de registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht voor klanten.

5 Geschiedenis en stand van zaken 2/2 Op 3 maart 2014 heeft Opstelten de novelle ingediend bij de Tweede Kamer. De aanpassing maakt een einde aan de registratieplicht De Eerste voor Kamer prostituees heeft op 9 en juli vergewisplicht 2013 in een voor de klant. Het wetsvoorstel motie aan de bevat regering verder gevraagd de om verhoging de van de minimumleeftijd voor de prostituees naar 21 jaar, een uniform vergunningenstelsel geschrapt: en de registers registratieplicht voor voor geweigerde prostituees vergunningen en de escortvergunningen. vergewisplicht voor klanten. En nu?

6 Enkele begrippen prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling;

7 Enkele begrippen - seksbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie voor een ander tegen betaling of uit het bedrijfsmatig aanbieden van vertoningen van seksinrichting tegen betaling; het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie

8 Enkele begrippen seksinrichting: voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, onderdeel van een seksbedrijf;

9 Bij verordening 10, tweede lid, VERPLICHT Bij gemeentelijke verordening worden regels gesteld over het uitoefenen van een seksbedrijf in de gemeente. 3:3, 3:4 (deels), 3:9 (deels), 3:10, 3:11, 3:13 (deels), 3:14

10 Bij verordening 10, eerste lid, NIET-VERPLICHT Bij gemeentelijke - prostitutiebedrijf: activiteit, bestaande uit De Eerste verordening Kamer heeft kan, op 9 juli ter 2013 bescherming een van de openbare orde, motie de aan woon- de regering en leefomgeving gevraagd de of de veiligheid en de gezondheid van prostituees of klanten, een maximum worden gesteld geschrapt: aan het de aantal registratieplicht vergunningen voor prostituees voor een seksbedrijf dat in wordt de vorm verleend. van bemiddeling Een tussen vergunning klant en kan mede voor één seksinrichting worden verleend. 3:4

11 Bij verordening 12, derde lid, NIET-VERPLICHT Bij gemeentelijke - prostitutiebedrijf: activiteit, bestaande uit De Eerste verordening Kamer heeft kunnen op 9 juli 2013 regels in een worden gesteld over: a. de wijze van indiening van de aanvraag; b. de overige gegevens geschrapt: de of registratieplicht bescheiden voor die prostituees nodig zijn voor de beoordeling van in de de vorm aanvraag van bemiddeling van de tussen vergunning; klant en c. de procedure bij verlenging van de vergunning. 3:5, 3:8

12 Bij verordening 15, derde lid, NIET-VERPLICHT 3. Bij gemeentelijke verordening kunnen, ter bescherming van de openbare orde, de woon- en leefomgeving of de veiligheid en de gezondheid van prostituees of klanten, aanvullende gronden voor de weigering van de vergunning voor een seksbedrijf worden gesteld. 3:6

13 Bij verordening 18, derde lid, NIET-VERPLICHT Bij gemeentelijke verordening kunnen, ter bescherming van de openbare orde, de woon- en leefomgeving of de veiligheid en de gezondheid van prostituees of klanten, aanvullende gronden voor de intrekking van de vergunning worden gesteld. 3:7

14 Bij verordening 23, NIET-VERPLICHT Bij gemeentelijke verordening kan, ter bescherming van de openbare orde, de woon- en leefomgeving of de veiligheid en de gezondheid van prostituees of klanten, worden bepaald dat voor het uitoefenen van een prostitutiebedrijf in de gemeente geen vergunning wordt verleend. 3:4 (deels)

15 Bij verordening 24, vierde lid, NIET-VERPLICHT Bij gemeentelijke verordening kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de inhoud van het bedrijfsplan. 3:12

16 Bij verordening 149 Gemeentewet, NIET-VERPLICHT De raad maakt de verordeningen die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt. 3:9 (deels), 3:13 (deels), 3:15, 3:16, 3:17, 3:18, 3:19

17 Wanneer is prostitutie bedrijfsmatig (onder de Wrp)? Mag de gemeente thuiswerken straks nog verbieden? De Wrp definieert De Eerste Kamer heeft op 9 juli als 2013 volgt: in een de activiteit, bestaande uit motie het bedrijfsmatig aan de regering gevraagd gelegenheid om de geven tot prostitutie (artikel 1). Prostitutiebedrijven zijn vergunningplichtig geschrapt: (artikel de registratieplicht 9) en kunnen voor prostituees bovendien verboden worden middels in de de vorm nuloptie van bemiddeling (artikel tussen 23). klant Het en is dus met name van belang om te bepalen of er sprake is van bedrijfsmatige activiteiten.

18 Bedrijfsmatige activiteiten In de Memorie van Toelichting staan een aantal factoren waarvan afhangt of een activiteit bedrijfsmatig wordt verricht. Deze factoren zijn: 1) het oogmerk om (een aanvulling op) een inkomen te genereren, 2) het aantal uren dat aan de activiteit wordt besteed, 3) de wijze van klantenwerving (bijvoorbeeld of er wordt geadverteerd om de werkzaamheden onder de aandacht van publiek te brengen en klanten te trekken), en 4) de organisatiegraad en de omvang van het prostitutieaanbod.

19 Bedrijfsmatige activiteiten Met betrekking tot klantenwerving merkt de memorie van toelichting op dat als: -er zodanig met dat adres wordt geadverteerd dat het tot passanten leidt, of -er reclame-uitingen aan het pand zichtbaar zijn, dan is er sprake wel van een prostitutiebedrijf volgens de Wrp en is wel een vergunning noodzakelijk.

20 Bedrijfsmatige activiteiten En met betrekking tot de organisatiegraad merkt de memorie van toelichting op dat als: -er personeel in dienst is, of -er meerdere prostituees op hetzelfde adres werkzaam zijn, er volgens de Wrp wel sprake is van een prostitutiebedrijf er wel een vergunning noodzakelijk. Ook een individu zonder personeel kan ook een bedrijf zijn en is dus ook vergunningplichtig.

21 Bedrijfsmatige activiteiten -Als prostitutie plaats vindt in woningen, kunnen deze locaties onder omstandigheden als de bedrijfsruimte van een prostitutiebedrijf aangemerkt worden. -Een dergelijk privé-huis De Eerste Kamer het bedrijfsmatig is voor heeft op 9 juli 2013 in een gelegenheid het publiek geven toegankelijk, tot er wordt klanten immers toegang verschaft. Het is aan de gemeenten om desgewenst regels daarover op te nemen prostitutiewet in de plaatselijke te wijzigen via verordening een novelle. (als het dus om een prostitutiebedrijf - gaat). escortbedrijf: de activiteit, bestaande uit het -Als de prostituee bedrijfsmatig op enigerlei gelegenheid wijze werkzaam geven tot is voor prostitutie degene die de ruimte beschikbaar stelt, in dan de vorm is er van zonder bemiddeling meer sprake tussen van klant een en prostitutiebedrijf en moet er dus een vergunning aangevraagd worden.

22 Niet-Bedrijfsmatige activiteiten Er is niet automatisch sprake van bedrijfsmatigheid. Als een prostituee: -zelfstandig werkt, -op haar thuisadres, -en geen andere prostituees in haar woning laat werken, dan is er volgens de memorie van toelichting geen sprake van prostitutiebedrijf, maar van een thuiswerker.

23 Niet-Bedrijfsmatige activiteiten Elders in de memorie van toelichting staat dat er niet van een prostitutiebedrijf wordt gesproken als: -er sprake is van één prostituee, -op haar eigen adres, -zonder uiterlijke kenmerken, -die niet (uitvoerig) adverteert. Als er geen sprake is van bedrijfsmatige activiteiten (dus het gaat niet om een prostitutiebedrijf), dan is er sprake van een aan huis gebonden beroep, en is er dus geen vergunning nodig. Deze vorm van prostitutie vanuit woningen valt niet onder de nuloptie, en kan dus niet worden verboden.

24 Structurele activiteiten Er zit echter ook een ondergrens aan het begrip prostitutie waar rekening mee gehouden dient te worden. Uit de memorie van toelichting blijkt dat "het zich beschikbaar stellen" duidt op een structurele situatie, zodat allerlei incidentele seksuele handelingen met een ander niet onder het begrip 'prostitutie' vallen, zelfs niet als 'de ander' een tegenprestatie levert (bijvoorbeeld in de vorm van betaling).

25 Dus? - seksbedrijf: de activiteit, bestaande uit het Er zijn dus verschillende indicatoren die meegenomen moeten worden bij het beoordelen of bepaalde activiteiten als bedrijfsmatig zijn aan te merken. De wet biedt hierover geen uitsluitsel, maar wel handvatten. (Interpreterende) beleidsregels kunnen hiervoor soelaas bieden.

26 - seksbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig Vragen? gelegenheid geven tot prostitutie Forum Gemeenterecht (forum.vng.nl)

Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche

Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche Artikelsgewijze toelichting Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

Nadere informatie

ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056

ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Nieuw Prostitutiehoofdstuk model-apv uw kenmerk ons kenmerk ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056 bijlage(n) 2 datum

Nadere informatie

ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056

ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Nieuw Prostitutiehoofdstuk model-apv uw kenmerk ons kenmerk ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056 bijlage(n) 2 datum

Nadere informatie

Wijziging prostitutiehoofdstuk APV Nijmegen

Wijziging prostitutiehoofdstuk APV Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging prostitutiehoofdstuk APV Nijmegen Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In 2009 is het wetsvoorstel voor de Wet regulering

Nadere informatie

Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art APV)

Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art APV) Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art. 3.2.1 APV) Algemeen De Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen Artikel 151a van de Gemeentewet

Nadere informatie

Voer Prostitutiewet snel in, maar stel prostituee niet strafbaar

Voer Prostitutiewet snel in, maar stel prostituee niet strafbaar Reactie van de Nationaal rapporteur op het gewijzigde voorstel Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche Voer Prostitutiewet snel in, maar stel prostituee niet strafbaar Het gewijzigde

Nadere informatie

Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV

Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of bijvoorbeeld [aantal]

Nadere informatie

Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV

Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of bijvoorbeeld [aantal]

Nadere informatie

Verordening tot (2e) wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening

Verordening tot (2e) wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 123512 18 december 2015 Verordening tot (2e) wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2013. De raad

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp Aan de gemeenteraad. 1. Inleiding Omdat de totstandkoming

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de zevende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Súdwest- Fryslân:

b e s l u i t: vast te stellen de zevende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Súdwest- Fryslân: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Súdwest-Fryslân. Nr. 26091 3 maart 2016 Prostitutie- en horecabepalingen APV De raad van de gemeente Súdwest-Fryslân; gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 211 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie

Nadere informatie

Handhavingsarrangement prostitutie Alkmaar 2016

Handhavingsarrangement prostitutie Alkmaar 2016 CVDR Officiële uitgave van Alkmaar. Nr. CVDR441134_1 29 mei 2018 Handhavingsarrangement prostitutie Alkmaar 2016 Dit handhavingsarrangement geldt voor zowel de vergunde seksbedrijven als illegale prostitutie.

Nadere informatie

Wijzigingsverordening Hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Nijmegen

Wijzigingsverordening Hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Nijmegen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 144550 19 oktober 2016 Wijzigingsverordening Hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Nijmegen De Raad van de gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 885 Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Tijdens de plenaire behandeling

Nadere informatie

Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel?

Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel? mr. E.D.I. Martens Senior officier van justitie Mensenhandel Het gaat ons allemaal aan CIROC 3 december 2014 Doel presentatie: Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel? 1. Wat is illegale prostitutie?

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Zaaknummer: Z Prostitutiebeleid

Zaaknummer: Z Prostitutiebeleid Zaaknummer: Z11.16267 Prostitutiebeleid Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Inleiding... 3 1.3 Evaluatie prostitutiebeleid 2000... 3 1.4 Doelstellingen prostitutiebeleid... 3 2. Wet-

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t.a.v. mr. J. Verbruggen Postbus 20011 2511 EA Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t.a.v. mr. J. Verbruggen Postbus 20011 2511 EA Den Haag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t.a.v. mr. J. Verbruggen Postbus 20011 2511 EA Den Haag Contactpersoon Mw. dr. mr. M. Boot-Matthijssen Telefoon 070 370 45 14 Datum 21 januari 2009

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken enkoninkrijksrelaties (BZK) Mw. Dr. G. ter Horst Postbus EA 'S-GRAVENHAGE (070) BABVI/U

Ministerie van Binnenlandse Zaken enkoninkrijksrelaties (BZK) Mw. Dr. G. ter Horst Postbus EA 'S-GRAVENHAGE (070) BABVI/U Ministerie van Binnenlandse Zaken enkoninkrijksrelaties (BZK) Mw. Dr. G. ter Horst Postbus 20011 2500 EA 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8253 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Reactie consultatie

Nadere informatie

Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: Aan de gemeenteraad, Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad van Amsterdam Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders; Besluit: I. Vast te stellen

Nadere informatie

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Geachte leden van de Tweede Kamer, Aan de voorzitter en leden van de Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum: 5 oktober 2015 Betreft: Wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding

Nadere informatie

Bijlage F bij raadsstuk 2017/478071

Bijlage F bij raadsstuk 2017/478071 1 Bijlage F bij raadsstuk 2017/478071 Reactie op technische vragen van 18 mei 2017 van Christen Unie (Frank Visser) over hoofdstuk 3 APV Hieronder wordt ingegaan op de gestelde technische vragen. Tevens

Nadere informatie

Samenvatting plenair debat Tweede Kamer wetsvoorstel Regulering Prostitutie d.d. 1 februari 2011

Samenvatting plenair debat Tweede Kamer wetsvoorstel Regulering Prostitutie d.d. 1 februari 2011 Samenvatting plenair debat Tweede Kamer wetsvoorstel Regulering Prostitutie d.d. 1 februari 2011 Op 1 februari 2011 debatteerde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Regulering Prostitutie. Op een later

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Den Haag. Gelet op artikelen 149 en 151a, eerste lid, van de Gemeentewet

Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Den Haag. Gelet op artikelen 149 en 151a, eerste lid, van de Gemeentewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-gravenhage. Nr. 182249 22 december 2016 Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Den Haag De raad van de gemeente Den Haag, Gezien het voorstel

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 3.1, tweede lid onder k In artikel 3.1 onder k wordt het prostitutiebedrijf gedefinieerd als de activiteit bestaande uit het bedrijfsmatig of in een omvang alsof het

Nadere informatie

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Algemeen De Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen Artikel 151a van de Gemeentewet bepaalt, dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 33 885 Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche C VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VEILIGHEID

Nadere informatie

Samenvatting. De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt als volgt:

Samenvatting. De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt als volgt: Samenvatting Op 10 november 2009 is een voorstel van wet voor het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) ingediend dat zich richt op het verkleinen van lokale en

Nadere informatie

1. Het dragen van een gezichtsbedekkende sluier in publieke ruimten moet worden verboden.

1. Het dragen van een gezichtsbedekkende sluier in publieke ruimten moet worden verboden. 1. Het dragen van een gezichtsbedekkende sluier in publieke ruimten moet worden verboden. EENS (VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, SGP, CU, VNL, 50Plus, PvdD). ONEENS (D66, GL, DENK). Op 27 november 2015 is er door

Nadere informatie

In artikel 1 worden in de omschrijving van seksbedrijf de woorden of het verrichten van vervangen door: of tot het verrichten van.

In artikel 1 worden in de omschrijving van seksbedrijf de woorden of het verrichten van vervangen door: of tot het verrichten van. 32 211 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) NOTA VAN WIJZIGING

Nadere informatie

Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche W03.13.0382/II Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

Aan de gemeenteraad, Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: Aan de gemeenteraad, Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad van Amsterdam Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders; Besluit: Vast te stellen de

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Meierijstad (3e wijziging)

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Meierijstad (3e wijziging) CVDR Officiële uitgave van Meierijstad. Nr. CVDR611691_1 12 november 2018 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Meierijstad (3e wijziging) De raad van de gemeente Meierijstad;

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Meierijstad (3e wijziging)

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Meierijstad (3e wijziging) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Meierijstad Nr. 155223 18 juli 2018 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Meierijstad (3e wijziging) De raad van de gemeente

Nadere informatie

Paragraaf 4. Prostitutie. Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven

Paragraaf 4. Prostitutie. Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven Paragraaf 4. Prostitutie Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven Artikel 3.27 Exploitatie van een prostitutiebedrijf De basisregel luidt dat elk prostitutiebedrijf een exploitatievergunning nodig heeft. Exploiteren

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 32 211 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

CZW Contactpersoon Kenmerk

CZW Contactpersoon Kenmerk > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Koningin CZW WVOB Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.minbzk.nl Contactpersoon mr. drs. C.R. van Strijen T 070 426

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 885 Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 16 april 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

Verordening sekswinkels, seksinrichtingen, straatprostitutie, prostitutie- en escortbedrijven gemeente Zederik 2015

Verordening sekswinkels, seksinrichtingen, straatprostitutie, prostitutie- en escortbedrijven gemeente Zederik 2015 CVDR Officiële uitgave van Zederik. Nr. CVDR372786_1 6 december 2016 Verordening sekswinkels, seksinrichtingen, straatprostitutie, prostitutie- en escortbedrijven gemeente Zederik 2015 De Raad der gemeente

Nadere informatie

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 26 juni 2019, in beraadslaging over het besluit Wijziging prostitutiehoofdstuk APV ;

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 26 juni 2019, in beraadslaging over het besluit Wijziging prostitutiehoofdstuk APV ; Amendement: "nog even wat meer geduld..." De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 26 juni 2019, in beraadslaging over het besluit Wijziging prostitutiehoofdstuk APV ; Constaterende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 885 Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 20

Nadere informatie

Vast te stellen de hierna volgende beleidsregel handhaving illegale prostitutie.

Vast te stellen de hierna volgende beleidsregel handhaving illegale prostitutie. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 51415 25 april 2016 Beleidsregel handhaving illegale prostitutie Kenmerk: W054469 / 58683 De Burgemeester van Lisse; Het college van Burgemeester

Nadere informatie

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005 Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Papendrecht

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR404391_1. Beleidsregel handhaving illegale prostitutie

CVDR. Nr. CVDR404391_1. Beleidsregel handhaving illegale prostitutie CVDR Officiële uitgave van Lisse. Nr. CVDR404391_1 17 oktober 2017 Beleidsregel handhaving illegale prostitutie De Burgemeester van Lisse; Het college van Burgemeester en wethouders van Lisse Ieder vanuit

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 5722. VERORDENING VAN UTRECHT 2013 Nr. 68. Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen e.d. Afdeling 3.1 Algemene bepalingen.

GEMEENTEBLAD. Nr. 5722. VERORDENING VAN UTRECHT 2013 Nr. 68. Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen e.d. Afdeling 3.1 Algemene bepalingen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 5722 5 februari 2014 VERORDENING VAN UTRECHT 2013 Nr. 68 STREKT TER VERVANGING D.D. 30 JANUARI 2014. Verordening tot wijziging van de Algemene

Nadere informatie

NOTA PROSTITUTIE en OVERIGE SEKSBEDRIJVEN

NOTA PROSTITUTIE en OVERIGE SEKSBEDRIJVEN GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groningen. Nr. 63810 20 mei 2016 NOTA PROSTITUTIE en OVERIGE SEKSBEDRIJVEN 1. Inleiding 3 2. Het huidige Groningse prostitutiebeleid 3 2.1. Korte schets van

Nadere informatie

Model APV sekswerk PROUD, belangenvereniging van sekswerkers in Nederland

Model APV sekswerk PROUD, belangenvereniging van sekswerkers in Nederland Model APV sekswerk PROUD, belangenvereniging van sekswerkers in Nederland 1 Amsterdam, 2 juni 2016 Geachte dames en heren, Voor u ligt de Model APV sekswerk van PROUD, belangenvereniging van sekswerkers

Nadere informatie

vast te stellen de Beleidsregels lokaal prostitutiebeleid gemeente Schouwen-Duiveland 2010.

vast te stellen de Beleidsregels lokaal prostitutiebeleid gemeente Schouwen-Duiveland 2010. Beleidsregels lokaal prostitutiebeleid 2010 De burgemeester van Schouwen-Duiveland en het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gelet

Nadere informatie

Datum: 8 oktober 2016 Betreft: Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden in de seksbranche (32 211/33 885)

Datum: 8 oktober 2016 Betreft: Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden in de seksbranche (32 211/33 885) Aan de voorzitter en leden van de Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Vereniging Vrouw en Recht Postbus 778 2300 AT Leiden info@vrouwenrecht.nl

Nadere informatie

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Besluit van Ontwerpbesluit prostitutie en seksbranche 2014, houdende nadere regels inzake de regulering van prostitutie en de bestrijding van misstanden in de seksbranche (Besluit prostitutie en seksbranche)

Nadere informatie

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, eveneens bijlage bij de bij deze modelverordening behorende ledenbrief.

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, eveneens bijlage bij de bij deze modelverordening behorende ledenbrief. Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV bijgewerkt Q1 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of

Nadere informatie

Bijlage 1: Artikelvermelding met beleidsinhoudelijke wijzigingen (en met eventueel tekstuele wijzigingen)

Bijlage 1: Artikelvermelding met beleidsinhoudelijke wijzigingen (en met eventueel tekstuele wijzigingen) Bijlage 1: Artikelvermelding met beleidsinhoudelijke wijzigingen (en met eventueel tekstuele wijzigingen) Artikel 2:6 beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen - Na overleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 885 Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER

Nadere informatie

Nota Seksbranche 2016 Model prostitutiebeleid NH

Nota Seksbranche 2016 Model prostitutiebeleid NH Nota Seksbranche 2016 Model prostitutiebeleid NH Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche... 2 1.2 Wijziging gemeentelijk prostitutiebeleid... 3 1.3

Nadere informatie

Artikel 3:1 Afbakening De artikelen 1:2, 1:3 en 1:5 tot en met 1:8 zijn niet van toepassing op het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde.

Artikel 3:1 Afbakening De artikelen 1:2, 1:3 en 1:5 tot en met 1:8 zijn niet van toepassing op het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde. Bijlage 01: Overzicht wijzigingen 1. Artikel 3:1 Begripsbepalingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a. prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een

Nadere informatie

Projectplan Aanpak misstanden in de prostitutiesector Leeuwarden. Gemeente Leeuwarden

Projectplan Aanpak misstanden in de prostitutiesector Leeuwarden. Gemeente Leeuwarden Projectplan Aanpak misstanden in de prostitutiesector Leeuwarden Gemeente Leeuwarden datum: september 2013 1 Inleiding In dit projectplan wordt op verzoek van de Leeuwarder gemeenteraad verslag gedaan

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

CONCEPT CONCEPT* Prostitutiebeleid

CONCEPT CONCEPT* Prostitutiebeleid CONCEPT CONCEPT* Prostitutiebeleid Vastgesteld op 19 januari 2016 In werking getreden op 4 maart 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vergunningen 4 3. Toezicht 6 4. Handhaving 8 Bijlage Format bedrijfsplan

Nadere informatie

Handhavingsarrangement seksbranche.

Handhavingsarrangement seksbranche. Handhavingsarrangement seksbranche. In samenspraak met diverse ketenpartners (verschillende gemeenten in de regio Oost- Nederland, politie, Openbaar Ministerie en het RIEC) is een handhavingsarrangement

Nadere informatie

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen. Stemmingen Stemmingen Wijziging Paspoortwet Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten,

Nadere informatie

Uitwerking Hoofdstuk 3 APV Prostitutie Alkmaar 2016

Uitwerking Hoofdstuk 3 APV Prostitutie Alkmaar 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 21156 13 februari 2017 Uitwerking Hoofdstuk 3 APV Prostitutie Alkmaar 2016 1. Inleiding In 2000 is het algemeen bordeelverbod opgeheven. Met de

Nadere informatie

Tweede Kamer, 96e vergadering, dinsdag 16 juni Stemmingen Erfgoedwet

Tweede Kamer, 96e vergadering, dinsdag 16 juni Stemmingen Erfgoedwet Tweede Kamer, 96e vergadering, dinsdag 16 juni 2015 Stemmingen Erfgoedwet Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel

Nadere informatie

Programma Prostitutie. 29 september 2014 Beleidsregels voor voldoende toezicht in raamprostitutiebedrijven

Programma Prostitutie. 29 september 2014 Beleidsregels voor voldoende toezicht in raamprostitutiebedrijven Programma Prostitutie Memo Datum Onderwerp 29 september 2014 Beleidsregels voor voldoende toezicht in raamprostitutiebedrijven De beleidsregels voldoende toezicht zijn tegelijkertijd vastgesteld op 4 juli

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 211 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie

Nadere informatie

E. M. H. (Emma) Meuter Studentnummer:

E. M. H. (Emma) Meuter Studentnummer: Auteur: E. M. H. (Emma) Meuter Studentnummer: 2060961 Opleiding: HBO-Rechten Onderwijsinstelling: Juridische Hogeschool Avans-Fontys Opdrachtgever: Gemeente Waalre Afstudeermentor: mw. mr. S. Beekman 1

Nadere informatie

en Justitie - de motie-segers/van Toorenburg over het hervatten van de gesprekken met de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers te weten:

en Justitie - de motie-segers/van Toorenburg over het hervatten van de gesprekken met de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers te weten: 19 Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017,

Nadere informatie

Gemeente yjroningen. Afdeling CS OOV/Advies/GMT Onderwerp Conceptstukken nieuw prostitutiebeleid

Gemeente yjroningen. Afdeling CS OOV/Advies/GMT Onderwerp Conceptstukken nieuw prostitutiebeleid Afdeling CS OOV/Advies/GMT Onderwerp Conceptstukken nieuw prostitutiebeleid Gemeente yjroningen Aan de leden van de raadscommissie Financiën en Veiligheid Telefoon (050) 367 76 44 Biilage(n) 1 Datum 1

Nadere informatie

b e s l u i t e n : de volgende nadere regels vast te stellen met betrekking tot seksinrichtingen en escortbedrijven.

b e s l u i t e n : de volgende nadere regels vast te stellen met betrekking tot seksinrichtingen en escortbedrijven. Burgemeester en wethouders van Middelburg; overwegende, dat de gemeenteraad in de vergadering van 25 september 2000 de beleidsnota Prostitutiebeleid Gemeente Middelburg d.d. 5 september 2000 heeft vastgesteld;

Nadere informatie

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZANDVOORT Overwegende, dat het in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen

Nadere informatie

Datum 30 september 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen inzake signalen over misstanden in de illegale prostitutie

Datum 30 september 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen inzake signalen over misstanden in de illegale prostitutie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR461344_1. Prostitutieverordening Weesp 2017 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

CVDR. Nr. CVDR461344_1. Prostitutieverordening Weesp 2017 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN CVDR Officiële uitgave van Weesp. Nr. CVDR461344_1 18 februari 2019 Prostitutieverordening Weesp 2017 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1:1 Begripsbepalingen algemeen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Bijlage I Implementatiehandleiding bijgewerkt Q1 2016

Bijlage I Implementatiehandleiding bijgewerkt Q1 2016 Bijlage I Implementatiehandleiding bijgewerkt Q1 2016 Algemeen De modelverordening kent een groot aantal bepalingen waarbij individuele gemeenten keuzes moeten maken, afhankelijk van het gewenste te voeren

Nadere informatie

Directie Openbare Orde en Veiligheid

Directie Openbare Orde en Veiligheid Directie Openbare Orde en Veiligheid Memo Aan Van Datum Onderwerp Eerste Kamercommissies voor Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken Burgemeester E.E. van der Laan, Karen Nieuwenhuis, Brian Varma

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 189d 25 437 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, enige andere wetboeken en enige wetten (opheffing algemeen bordeelverbod) NADER VOORLOPIG

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissies voor - Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking Registratieplicht raamprostituees van de gemeente Utrecht; z2016-

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking Registratieplicht raamprostituees van de gemeente Utrecht; z2016- bij -. 7 Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking Registratieplicht raamprostituees van de gemeente Utrecht; z2016-14894. 1 Inleiding: aanleiding voorafgaand onderzoek

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL. Hoofdstuk 1 Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL. Hoofdstuk 1 Inleiding Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 en de bijbehorende toelichting (zesde partiële herziening)

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 en de bijbehorende toelichting (zesde partiële herziening) Ontwerp raadsvoorstel Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 en de bijbehorende toelichting (zesde partiële herziening) Artikel I De Algemene plaatselijke verordening

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

BELEIDSNOTA PROSTITUTIEBELEID GEMEENTE MIDDELBURG

BELEIDSNOTA PROSTITUTIEBELEID GEMEENTE MIDDELBURG BELEIDSNOTA PROSTITUTIEBELEID GEMEENTE MIDDELBURG Inhoud 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN...3 3 REGIONALE AFSTEMMING...4 4 BESCHRIJVING VAN DE FEITELIJKE SITUATIE...4 5 REGELGEVING...5 5.1 ALGEMEEN...5

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 32 211 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie

Nadere informatie

De escortbranche: toezicht, handhaving en naleving

De escortbranche: toezicht, handhaving en naleving De escortbranche: toezicht, handhaving en naleving Groningen, september 2016 Inhoud SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 9 1.1 CONTEXT... 9 1.2 ONDERZOEKSVRAGEN... 10 1.3 AANPAK... 11 1.4 LEESWIJZER... 12

Nadere informatie

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: Mededelingen Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: Schouten en Gerbrands. Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. Stemmingen Stemmingen Wijziging van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

15 Regulering prostitutie

15 Regulering prostitutie 15 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche ( 33885 ). De algemene beraadslaging wordt geopend. Ik heet de

Nadere informatie

OVERZICHT VOORGESTELDE AANPASSINGEN APV HOOFDSTUK 3 (SEKSINRICHTINGEN)

OVERZICHT VOORGESTELDE AANPASSINGEN APV HOOFDSTUK 3 (SEKSINRICHTINGEN) OVERZICHT VOORGESTELDE AANPASSINGEN APV HOOFDSTUK 3 (SEKSINRICHTINGEN) Aanpassing Artikel Effect Toelichting APV (voorstel) Invoering leeftijdsgrens van minimaal 21 jaar voor de gehele prostitutiebranche

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 211 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie

Nadere informatie

Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015. Conceptnota

Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015. Conceptnota Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015 Conceptnota Colofon Uitgave Gemeente Zundert 8 april 2015 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA Zundert T 076 599 56 00 F 076 566 56 66

Nadere informatie

1. Adresgegevens m.b.t. het gebouw/de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden

1. Adresgegevens m.b.t. het gebouw/de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden Postadres: Postbus 35, 4530 AA TERNEUZEN Telefoon: 14 0115, fax 0115 618 429 Bezoekadres: Stadhuisplein 1, Terneuzen E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl. Aanvraagformulier Exploitatievergunning

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:4 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VERGUNNING SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:4 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VERGUNNING SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:4 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VERGUNNING SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN DIE ONDER

Nadere informatie

2.1.3 Voorstel vergunningsvoorwaarden

2.1.3 Voorstel vergunningsvoorwaarden BIBOB. 34 Op grond van het door het Bureau BIBOB uitgebrachte advies kan de gemeente een beslissing nemen om de gevraagde vergunning te verlenen, te weigeren of te verlenen met aanvullende voorwaarden.

Nadere informatie

Voorbeeld handhavingsarrangement voor seksinrichtingen en escortbedrijven (gemeente Den Haag)

Voorbeeld handhavingsarrangement voor seksinrichtingen en escortbedrijven (gemeente Den Haag) RIS117862e_05- JUL-2004 Bijlage 5 Voorbeeld handhavingsarrangement voor seksinrichtingen en escortbedrijven (gemeente Den Haag) 1. Seksinrichtingen a. Exploitatie van een seksinrichting zonder de daarvoor

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN PROSTITUTIEBEDRIJVEN

BEDRIJFSPLAN PROSTITUTIEBEDRIJVEN BEDRIJFSPLAN PROSTITUTIEBEDRIJVEN Als exploitant van een prostitutiebedrijf dient u per 1 juli 2016 te beschikken over een bedrijfsplan. De verplichting is opgenomen in artikel 3:15 van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN

Nadere informatie

Beleidsnota prostitutie en seksbranche Naar een veilige seksbranche - Almere 2018

Beleidsnota prostitutie en seksbranche Naar een veilige seksbranche - Almere 2018 Beleidsnota prostitutie en seksbranche Naar een veilige seksbranche - Almere 2018 De gemeente Almere streeft naar een veilige seksbranche. Deze nota beschrijft de vier speerpunten waarmee dit doel bereikt

Nadere informatie

Herziening ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Herziening ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING vastgesteld door de gemeenteraad op basis van art. 149 Gemeentewet de raad maakt verordeningen die hij in het belang van de gemeente nodig acht autonome regelgeving regelen van de gemeentelijke huishouding

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid Betreffende wetsvoorstel: 31874 Wijziging

Nadere informatie

Nota Prostitutiebeleid Terneuzen 2013

Nota Prostitutiebeleid Terneuzen 2013 Nota Prostitutiebeleid Terneuzen 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Begripsomschrijvingen 4 1.3 Regionale afstemming 6 Hoofdstuk 2: Regelgeving 7 2.1 Algemeen 7 2.2 Gemeentelijke

Nadere informatie

Beleidsnota prostitutie en seksbranche Almere 2017

Beleidsnota prostitutie en seksbranche Almere 2017 Beleidsnota prostitutie en seksbranche Almere 2017 De gemeente Almere streeft naar een seksbranche die veilig is voor zowel prostituees als hun klanten. Deze nota beschrijft de vier speerpunten waarmee

Nadere informatie