i 20 indicator Vereenvoudigde gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "i 20 indicator WWW.PRECIAMOLEN.COM Vereenvoudigde gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 i 20 inicator Vereenvouige gebruiershanleiing GU B - 12/2012

2 Dee hanleiing is bestem voor e gebruiers van e i 20 inicator. Danij ee hanleiing ult u het apparaat snel oner e nie hebben. Raapleeg e volgene hanleiingen voor e eletrische aansluiting en e installatie : bloschema van e beabeling : DD installatiehanleiing : MI gebruiershanleiing : MU Veilighei Voor het materiaal at wort aangesloten oor miel van een contactoos, bepaalt norm NF EN at ie contactoos in e buurt van het materiaal moet woren geplaatst en gemaelij bereibaar moet ijn. Voor het materiaal at vast verbonen is met het netwer, moet er in e vaste installatie een snel bereibare hoofschaelaar woren ingebouw.

3 Configuratie Toetsen m + O Keue van e applicatie in e configuratiemous Configuratie Enelvouige weging Pagina 6 Configuratie Telling Pagina 7 Configuratie Controle van toleranties Pagina 10 Configuratie Formulering Pagina 13 Configuratie Bereening Pagina 15 Gebrui Toets O De geoen applicatie starten Gebrui Enelvouige weging Pagina 6 Gebrui Telling Pagina 7 Gebrui Controle van toleranties Pagina 10 Gebrui Formulering Pagina 13 Gebrui Bereening Pagina 15 Voorat u e applicatie voor het eerst gebruit, moet u e parameters ervan in e configuratiemous controleren GU B 1

4 i 20 inicator Overicht $ Keyboar C Functie O Aan/uit Lang ruen om e inicator in te schaelen. M Applicatie/metrologie E m Escape Menu m + O Configuratiemous R C Bevestiging Richtingstoetsen Numerie eyboar en correctie & Tarrering of nulstelling S Batchoptelling Schaelt om tussen e twee weringsmoi. Een menu of e huiige invoer oner registratie verlaten. Verleent in e gebruismous toegang tot het instelmenu van e huiige applicatie. Dee toetsen ingerut houen om e inicator in e configuratiemous in te schaelen. Een menu openen of bevestiging van e huiige invoer. De menu- of lijstopties oorlopen. Inicatie < > in e hulpone. I Printen Inien er een printer aangesloten is GU

5 $ Scherm i W c Opschrift/symbool Gewichtsone Gebruiersone Hulpone 4. g g t lb Eenhei % D Functie Gebrui Weergave van numeriee gegevens : gewicht, aantal stus, bereene gegevens. - Inicaties voor e gebruier. - Staafiagram. 7. W1 W2 Berei 1 of 2 is actief. i - Inicatie NET inien registratie van tarra. - Eenheisaanvulling. - Inicatie van e gelige toetsen. Zie etails hieroner Formuleringsapplicatie : Hoeveelhei van een ingreiënt. (Neemt e plaats van e eenhei in.) - Applicaties : Symbool D wort weergegeven. Het weergegeven gewicht is geen metrologische referentie. - Metrologisch scherm Geen symbool. Het weergegeven gewicht is een metrologische referentie. Het gewicht is instabiel. Het gewicht bevint ich in e nulone en is stabiel GU B 3

6 i 20 inicator 8. 0 Laing van e accu : 0-10 % $ Basisparameters % % % 9.. Bevestiging van het inruen van een toets. 10. Opschrift/symbool. Opschrift/symbool % Taal PARAMETERS/LANGUAGE Keue tussen Frans en Engels. Functie Gebrui Telapplicatie : Eenheisgewicht te laag in vergelijing met e resolutie van het instrument. Functie Gebrui % Display Met PARAMETERS / DISPLAY / ECO MODE an e automatische uitschaeling woren ingestel : ON OFF - Uitschaeling van e achtergronverlichting na 30 s inactiviteit, gewicht op nul. - Na 1 uur inactiviteit, gewicht op nul, wort e inicator uitgeschael. Geen automatische uitschaeling. Met PARAMETERS/DISPLAY DISPLAY/BRIGHTNESS an e lichtsterte van e achtergronverlichting woren ingestel : 3 niveaus of uitschaeling. Met PARAMETERS/DISPLAY DISPLAY/COLOR an e leur van e schermachtergron woren ingestel : 7 mogelije leuren GU

7 $ Opslag Wanneer er configuratieparameters weren gewijig, unnen ie op twee manieren woren opgeslagen : - oor terug te eren naar het hoogste niveau van het configuratiemenu : menu< > SAVE Het scherm van e optie SAVE wort ongeveer 1 s lang weergegeven, vervolgens wort e eue om e gewijige parameters al an niet te bevestigen voorgestel. save<> save<> NO YES NO ieen om naar het configuratiemenu terug te eren oner e gewijige parameters op te slaan. YES ieen om naar het configuratiemenu terug te eren en e gewijige parameters op te slaan. - oor e toets O in te ruen. Oo nu wort het scherm van e optie SAVE ongeveer 1 s lang weergegeven, en e eue om e gewijige parameters al an niet te bevestigen vervolgens voorgestel. save<> save<> NO YES NO ieen om e inicator uit te schaelen oner e gewijige parameters op te slaan. YES ieen om e inicator uit te schaelen en e gewijige parameters op te slaan. Na e configuratie en e selectie van e opgeslagen applicatie start het systeem irect met e geoen applicatie wanneer e inicator wort ingeschael. Tijens het gebrui an e operator inien noig terugeren naar e configuratie van e geoen applicatie. Daarvoor moet hij e inicator herstarten in e configuratiemous en e proceure (Keue van e applicatie) opnieuw volgen GU B 5

8 i 20 inicator Enelvouige weging $ Configuratie 1. In het configuratiemenu e functie SIMPLE WT selecteren. (LOGIN / OPERATOR / APP / SELECT APP / SIMPLE WT). 2. De parameter PRINT MODE invoeren. Met ee parameter unt u voor ele weging e registratiemous ieen : MANUAL oor e toets R of I in te ruen. STABILITY automatisch op stabiliteit. De twee menu's hieroner ijn alleen actief als e mous STABILITY geselecteer is. In e anere gevallen ullen ee menu's niet ichtbaar ijn. - AUTO BATCH YES / NO. Biet e mogelijhei om automatisch een batch te beginnen. - PROD.THRESH rempelwaare huiig stu. PERIODIC automatisch na een perioe. Het menu hieroner is alleen actief als e mous PERIODIC geselecteer is. In e anere gevallen al het niet ichtbaar ijn. - Met PERIOD an e printperioe in minuten woren ingevoer (van 1 tot 60). $ Operationele mous 1. Zora het apparaat ingeschael is, is e mous voor enelvouige wegingen actief. De toetsen ie aarmee verbonen ijn : & : Een tarrering/nulstelling uitvoeren. I : Het resultaat van e huiige weging printen. R : De weging van een batch registreren. C: Annulering van e laatste weging van e batch. S : Batcheine HR: Een eerste weging uitvoeren. Het resultaat van e weging wort weergegeven (A), evenals het gewicht in hoge resolutie (B). 3. De huiige weging printen (I), als er een printer aangesloten is. Na het printen an er een nieuwe weging woren uitgevoer. B A HR: GU

9 Telling $ Configuratie 1. In het configuratiemenu e functie COUNT selecteren. (LOGIN / OPERATOR / APP / SELECT APP / COUNT). 2. De parameter TYPE invoeren. Met ee parameter an het type telling woren geoen. STANDARD Enelvouige telling. TOL CHK+/- telling met tolerantiecontrole. De mous STANDARD ieen. 3. De parameter PRINT MODE invoeren. Met ee parameter unt u voor ele weging e registratiemous ieen : MANUAL oor e toets R of I in te ruen. STABILITY automatisch op stabiliteit. 4. De parameter EXT. SCALE invoeren. Met ee parameter an een samplingweegschaal al an niet woren geactiveer. $ Operationele mous % Samplingfase 1. Zora het apparaat ingeschael is, begint e samplingfase < > NB.OF.PIECES 2. Het aantal samples op e weegschaal plaatsen. Het resultaat van e weging van e sample wort weergegeven (A). A 0.290< > NB.OF.PIECES GU B 7

10 i 20 inicator 3. De functie NB PIECES selecteren, om het aantal samples in te voeren (R). De huiige waare van het aantal stus wort weergegeven Het aantal stus met behulp van het eyboar invoeren. Het huiige ingevoere aantal wort op het scherm weergegeven (B). 5. Het aantal samples bevestigen (R). B De toetsen 4 en 6 gebruien om e overeenomstige gegevens weer te geven. huiig gewicht op e weegschaal (C). eenheisgewicht (D). gewicht in hoge resolutie (E). De proceure is ientie voor ele weging. C 50PCS W: 0.290KG D 50PCS Uw: KG E 50PCS HR: % Telfase 1. De volgene toetsen ijn met e telfase verbonen : m : Afbreen en terugeren naar e samplingfase. I : Het resultaat van e huiige weging printen. R : De weging van e batch registreren S : Batcheine. 50PCS W: 0.290KG GU

11 2. Een eerste weging uitvoeren. De volgene informatie wort getoon : het aantal bereene stuen (A), het gewicht van e weging (B), het bereene eenheisgewicht (C). 3. De huiige weging printen (I), als er een printer aangesloten is. Na het printen an er een nieuwe weging woren uitgevoer. B A 73PCS W: 0.290KG C 73PCS Uw: KG GU B 9

12 i 20 inicator Controle van toleranties $ Configuratie 1. In het configuratiemenu e functie TOL CHK+/- selecteren. (LOGIN / OPERATOR / APP / SELECT APP / TOL CHK+/-). 2. De parameter TOL DEF invoeren. Met ee parameter unt u e invoermous voor e toleranties ieen. ENTRY hanmatige invoer met behulp van het eyboar. ENTRY.WEIGH invoer of weging van een last. Wanneer e mous ENTRY.WEIGH wort geoen om een last te wegen, al het cijfer 0 moeten woren ingevoer met behulp van het eyboar. 3. De parameter COLOR invoeren. Met ee parameter unt u verschillene schermleuren gebruien voor e target, e tolerantie - en e tolerantie +. TOLERANCE - : NO/YES (inien ja wort het scherm geel wanneer e waare < e tolerantie -). TARGET : NO/YES (inien ja wort het scherm groen wanneer e waare binnen e tolerantie valt). TOLERANCE + : NO/YES (inien ja wort het scherm roo wanneer e waare > e tolerantie +). 4. De parameter PRINT MODE invoeren. Met ee parameter unt u voor ele weging e registratiemous ieen : MANUAL oor e toets R of I in te ruen. STABILITY automatisch op stabiliteit. De twee menu's hieroner ijn alleen actief als e mous STABILITY geselecteer is. In e anere gevallen ullen ee menu's niet ichtbaar ijn. AUTO BATCH YES / NO. Biet e mogelijhei om automatisch een batch te beginnen. PROD.THRESH rempelwaare huiig stu. 5. De parameter BEEP invoeren. Met ee parameter an aan een van e toleranties al an niet een pieptoon woren toegeen. $ Operationele mous De tolerantiecontrole wort uitgevoer in 3 stappen: e sampling (Zie "Samplingfase", pagina 7.), e vaststelling van e instellingen en e eigenlije controle GU

13 % Vaststelling van e instellingen 1. De last ie overeenstemt met e target invoeren of wegen, en vervolgens bevestigen (R). De toets (R) nogmaals inruen. De target is geregistreer < > TARGET KG 2. De last ie overeenstemt met e tolerantie - invoeren, en vervolgens bevestigen (R). De toets R nogmaals inruen. De instelling is geregistreer. Het aantal stus hangt samen met e target (tolerantie - = 1,384-0,050 = 1,334 g). Opmering: als e last wort gewogen, stemt het weergegeven gewicht irect overeen met het aantal at wort gebruit voor e tolerantie - (1,334). 3. Op eelfe manier te wer gaan voor e tolerantie < > TOLERANCE KG 4. Vervolgens nogmaals bevestigen om alle parameters te registreren (R) $ CONFIRM % Controle 1. De volgene toetsen ijn met e controlefase verbonen : m : Afbreen en terugeren naar e fase van e vaststelling van e toleranties. I : Het resultaat van e huiige weging printen. R : De huiige weging registreren. S : Batcheine < >. I GU B 11

14 i 20 inicator 2. Een eerste weging uitvoeren. De volgene informatie wort getoon: e resultaten van e controle, - oner e tolerantie - (A) - met betreing tot e target (B) - binnen e toleranties (C) - boven e tolerantie + (D) het eenheisgewicht, het totale gewicht. 3. De huiige weging printen (I), als er een printer aangesloten is. Na het printen an er een nieuwe weging woren uitgevoer. A 1.328< >. I. B 1.382< >. *. C 1.390< >. I. D 1.480< >. I.Á GU

15 Formulering $ Configuratie 1. In het configuratiemenu e functie FORMUL selecteren. (LOGIN / OPERATOR / APP / SELECT APP / FORMUL). 2. De parameter ACCUMUL. invoeren: YES: Het recept wort samengestel oor in een reservoir prouct toe te voegen. Het bereene resultaat wort getarreer na e registratie van ele bewering. NO: Het recept wort samengestel oor alle proucten apart te wegen. Het bereene resultaat wort pas op nul gestel naat het vorige prouct verwijer is. 3. De parameter DEC POINT invoeren: van 0 (geen ecimaal) tot 6. Met ee parameter an e plaats van het ecimaalpunt in e bereene weergave woren bepaal naargelang van het gewicht. 4. De parameter BEEP invoeren. Met ee parameter an er al an niet een pieptoon woren toegeen, wanneer 100 % van e gewenste hoeveelhei wort bereit. $ Operationele mous 1. Zora het apparaat ingeschael is, is e formuleringsmous actief. De toetsen ie aarmee verbonen ijn : &: Een tarrering/nulstelling uitvoeren. I : Het resultaat van e huiige weging printen. R : De weging van een formulering registreren. C: Annulering van e laatste weging van e formulering. S : Batcheine. QUANTITY g 0< > GU B 13

16 i 20 inicator 2. Op R ruen om e gewenste hoeveelhei in te voeren. 3. De waare met behulp van het numeriee eyboar invoeren (0 tot 9). Bevestigen (R). Als e ingevoere hoeveelhei 0 beraagt, wort e hoeveelhei gewogen. QUANTITY 2000 G : 00 g 0< > g Een eerste weging uitvoeren tot het gewenste percentage bereit is. 46 : 46% c 5. De huiige weging bevestigen (R). De informatie met betreing tot e weging wort op nul gestel, om een nieuwe weging uit te voeren. Er wort een meling met betreing tot het aantal wegingen aan e gegevens toegevoeg (A). A Nb: 1 0c 6. Herhaal e bewering o vaa als noig is, tot e samenstelling 100 % bereit. 7. Print het resultaat van e formulering, als er een printer aangesloten is (I). Na het printen an er een nieuwe formulering woren uitgevoer GU

17 Bereening $ Configuratie 1. In het menu voor e functionele configuratie e functie CONVERSION selecteren. (LOGIN / OPERATOR / APP / SELECT APP / CONVERSION). 2. De parameter UNITS invoeren. Met ee parameter unt u e in e bereeningen gebruite eenhei invoeren. 3. De parameter DEC POINT invoeren: van 0 (geen ecimaal) tot 6. Met ee parameter an e plaats van het ecimaalpunt in e bereene weergave woren bepaal naargelang van het gewicht. 4. De parameter PRINT MODE invoeren. Met ee parameter unt u voor ele weging e registratiemous ieen : MANUAL oor e toets R of I in te ruen. STABILITY automatisch op stabiliteit. De twee menu's hieroner ijn alleen actief als e mous STABILITY geselecteer is. In e anere gevallen ullen ee menu's niet ichtbaar ijn. AUTO BATCH YES / NO. Biet e mogelijhei om automatisch een batch te beginnen. PROD.THRESH rempelwaare huiig stu. $ Operationele mous % Vaststelling van e coëfficiënt 1. Het type coëfficiënt at overeenstemt met e richtingstoetsen (4 en 6) selecteren, en vervolgens bevestigen (R). Voorbeel met een coëfficiënt ie een eler is (A). De huiige waare van e coëfficiënt wort weergegeven (B). 2. De waare van e nieuwe coëfficiënt invoeren (C), en vervolgens bevestigen (R). A 0.000< > DIV FACTOR B 0 C GU B 15

18 i 20 inicator De bereeningsmous is operationeel. Wanneer er geen coëfficiënt is, unt u onmiellij naar e bereeningsfase gaan oor één eer e toets R in te ruen. De geoen eenhei wort weergegeven (D) M/L W: 0.000KG D % Bereening 1. De volgene toetsen ijn met e bereeningsfase verbonen : m : Afbreen en terugeren naar e fase van e vaststelling van e coëfficiënten. R : De huiige weging registreren. S : Batcheine. 0M/L W: 0.000KG 2. Een eerste weging uitvoeren. De volgene informatie wort getoon : het resultaat van e bereening voor e huiige weging (A), het gewicht van e weging (B), e gebruite eenhei, als er één is (C), het gewicht in hoge resolutie (D), e gebruite coëfficiënt (E). 3. De huiige weging printen (I), als er een printer aangesloten is. Na het printen an er een nieuwe weging woren uitgevoer. B W: 0.168KG D A 0M/L C 0M/L HR: E 0M/L / GU

19 Voorgeprogrammeere tarra $ Configuratie 1. De parameter WRITE TARE invoeren: Met ee parameter an het aantal opgeslagen tarrawaaren woren vastgestel (van 1 tot 10). 2. De parameter WRITE UTIL invoeren: Met ee parameter unnen e rechten van e gebruier in e gebruismous woren vastgestel. YES: Leen en schrijven ijn beschibaar voor e gebruier in e gebruismous. NO: Alleen leen is toegestaan in e gebruismous. $ Proceure 1. Op e toets m ruen en e verschillene functies oorlopen met behulp van e richtingstoetsen HR : De functie SAVED TARE selecteren, en vervolgens bevestigen (R) < > SAVED TARE 3. De functie WRITE TARE selecteren, en vervolgens bevestigen (R) < > READ TARE GU B 17

20 i 20 inicator 4. De tarra ie moet woren opgeslagen (hier1 SAVD.TARE) selecteren, en vervolgens bevestigen (R) < > 1 SAVD.TARE De huiige waare van e tarra wort weergegeven De tarrawaare invoeren met behulp van e toetsen van het numeriee eyboar, en vervolgens bevestigen (R). Het proceé is hetelfe voor el van e tarrawaaren E inruen om naar het vorige menu terug te eren. 7. De functie READ TARE selecteren met behulp van e richtingstoetsen, en vervolgens bevestigen (R) < > READ TARE 8. De weer te geven tarra selecteren, en vervolgens bevestigen (R). Het gewicht van e tarra wort weergegeven < > 1 SAVD.TARE HR : GU

21 Invoer van e referenties ID1 en ID2 Referenties 1 en 2 woren gebruit om een weging te ientificeren. 1. Er is een weging aan e gang HR: Op e toets m ruen en e verschillene functies oorlopen met behulp van e richtingstoetsen. 3. De functie voor vooraf bepaale tarrawaaren ID1 of ID2 selecteren, en vervolgens bevestigen (R). ID De waare van e referentie wort weergegeven. 4. De nieuwe waare van referentie 1 invoeren oor e toetsen van het igitale eyboar in te ruen. Ele referentie mag uit maximaal 9 al an niet oor ecimaalpunten gevolge cijfers van 1 tot 9 bestaan. Door tijens e invoer e toets C in te ruen, an het laatste ingevoere teen woren gewist De waare van referentie 1 bevestigen (R). Dee referentie al woren gebruit tijens het printen van e bon HR: GU B 19

22 i 20 inicator Opmeringen GU

23

24 Hoofantoor en fabrie PRECIA-MOLEN BP Privas - Franrij Tel. 33 (0) Fax 33 (0) HR: RCS Aubenas

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-260(M)

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-260(M) Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-260(M) Inhoudsopgave Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Functieslot Pag.4 2 Installeren van de kassarol Pag.5

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal

Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal zoeken 9 Zoeken 10 Netsearch 11 Nummer opties 13 BPM

Nadere informatie

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk Inleiding Dank u voor het vertrouwen dat u in de CATEYE V2c heeft gesteld. De V2c is een hoogwaardige fietscomputer voor fietsers die intensief willen trainen en hun trainingsgegevens willen analyseren.

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-380M

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-380M Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-380M Inhoudsopgave Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Functieslot Pag.4 2 Installeren van de kassarol Pag.5

Nadere informatie

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Document revisie: 1.1 Publicatiedatum: juli 2004 Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Het kan voorkomen dat een Bridgemate niet functioneert naar behoren. Er kunnen hier verschillende oorzaken

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-650

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-650 Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-65 Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Functieslot Pag.4 2 Installeren van de kassarol Pag.5 3 Display Pag.7

Nadere informatie

Beveiliging en sturing/bediening Het Sepam-gamma Sepam serie 20 Installatie Gebruik Indienststelling

Beveiliging en sturing/bediening Het Sepam-gamma Sepam serie 20 Installatie Gebruik Indienststelling Beveiliging en sturing/bediening Het Sepam-gamma Sepam serie 20 Installatie Gebruik Inhoudstafel pagina installatie 3 identificatie van het materieel 3 montage 4 aansluiting 6 gebruik 14 expert MMI 15

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PC-gebruik

Gebruikershandleiding PC-gebruik Gebruikershandleiding PC-gebruik Versie 2.0.2.18 / 1 Februari 2011 Mextal 2011 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Inloggen... 3 1.1 Installeren Plug-in... 4 1.2 Uitvoeren installatie controle... 5 1.2.1

Nadere informatie

BeoVision 10. Handleiding

BeoVision 10. Handleiding BeoVision 10 Handleiding Inhoud Menuoverzicht, 3 Hier vindt u een overzicht van de schermmenu's. Navigeren in menu's, 4 Hier leest u hoe u de verschillende afstandsbedieningen kunt gebruiken voor het bedienen

Nadere informatie

Lijsten op uw TI grafische rekenmachine.

Lijsten op uw TI grafische rekenmachine. Lijsten op uw TI grafische rekenmachine. Een van de sterke punten van een grafische rekenmachine is de mogelijkheid berekeningen uit te voeren op een lijst met getallen, in plaats van op een enkel getal.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding Blu-ray Disc Speler Handleiding Inhoud Belangrijk Voor Uw Veiligheid 3 Uitpakken 5 Een goede plaats Bepalen 5 Schoonmaken 5 Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon Product! 5 BDT 2/BDT 20 Eigenschappen

Nadere informatie

Documentatiegids bij TomTom Start 20-serie

Documentatiegids bij TomTom Start 20-serie Documentatiegids bij TomTom Start 20-serie Inhoud Wat zit er in de doos? 6 Wat zit er in de doos?... 6 Lees mij eerst 7 In je auto installeren... 7 Het navigatiesysteem in- en uitschakelen... 7 Installatie...

Nadere informatie

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding KPN ÉÉN Software Integratie Outlook Handleiding Inhoud 1. Inleiding 3 2. Installeren 4 3. Snel starten 5 3.1 Telefoonscherm 5 3.2 Preview venster 6 4. Bellen 7 4.1 Bellen met een telefoonnummer op papier

Nadere informatie

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one uw veelzijdige huisgenoot Gigaset DX800A all in one uw veelzijdige huisgenoot... overtuigt van binnen én

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMAATREGELEN... 6 APPEARANCE... 11 TECHNISCHE SPECIFICATIES... 13

VEILIGHEIDSMAATREGELEN... 6 APPEARANCE... 11 TECHNISCHE SPECIFICATIES... 13 Handleiding Inhoudsopgave VEILIGHEIDSMAATREGELEN... 6 APPEARANCE... 11 TECHNISCHE SPECIFICATIES... 13 AAN DE SLAG... 14 Accu opladen 14 Apparaatbeheer 16 Overzicht beginmenu 17 Meldingenvenster 18 Bewegingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access op ipad.

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access op ipad. Inhoud 1) Inleiding Pagina 2 2) Het token Pagina 2 3) Junos Pulse installeren en configureren Pagina 3 4) Een verbinding maken met Junos Pulse Pagina 5 5) Een werkstation op afstand overnemen Pagina 7

Nadere informatie

TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding

TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding P/N 1072766C-NL REV 1.0 ISS 10OCT14 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Naleving van FCCrichtlijnen Canada Naleving van ACMArichtlijnen Certificering EU-richtlijnen

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Gebruikershandboek Nederlands Juni 2010 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire UI 12/22 UI 12/22 Funk Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire Installatie- en gebruikershandleiding Instructions de montage et de service Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Alle systemen. Voor het eerst aan het werk met Windows 7 en Office 2010. Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 06-09-2010 Eigenaar: SSC ICT

Alle systemen. Voor het eerst aan het werk met Windows 7 en Office 2010. Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 06-09-2010 Eigenaar: SSC ICT Alle systemen Voor het eerst aan het werk met Windows en Office 2010 Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 06-09-2010 Eigenaar: SSC ICT De eerste keer werken met Windows en Office 2010 Voordat u

Nadere informatie

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten 1.0 Introductie Wanneer je een product hebt aangeschaft van Eminent waarbij het vereist is een harde schijf in te bouwen, kan het vaak lastig zijn een

Nadere informatie

Handleiding Reference Manager 12 met Word2010

Handleiding Reference Manager 12 met Word2010 WALAEUS BIIBLIIOTHEEK Handleiding Reference Manager 12 met Word2010 1. Een database aanmaken Start het programma. Kies File > New database. Geef in het scherm New Reference Manager Database de opslagplaats

Nadere informatie