i 20 indicator Vereenvoudigde gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "i 20 indicator WWW.PRECIAMOLEN.COM Vereenvoudigde gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 i 20 inicator Vereenvouige gebruiershanleiing GU B - 12/2012

2 Dee hanleiing is bestem voor e gebruiers van e i 20 inicator. Danij ee hanleiing ult u het apparaat snel oner e nie hebben. Raapleeg e volgene hanleiingen voor e eletrische aansluiting en e installatie : bloschema van e beabeling : DD installatiehanleiing : MI gebruiershanleiing : MU Veilighei Voor het materiaal at wort aangesloten oor miel van een contactoos, bepaalt norm NF EN at ie contactoos in e buurt van het materiaal moet woren geplaatst en gemaelij bereibaar moet ijn. Voor het materiaal at vast verbonen is met het netwer, moet er in e vaste installatie een snel bereibare hoofschaelaar woren ingebouw.

3 Configuratie Toetsen m + O Keue van e applicatie in e configuratiemous Configuratie Enelvouige weging Pagina 6 Configuratie Telling Pagina 7 Configuratie Controle van toleranties Pagina 10 Configuratie Formulering Pagina 13 Configuratie Bereening Pagina 15 Gebrui Toets O De geoen applicatie starten Gebrui Enelvouige weging Pagina 6 Gebrui Telling Pagina 7 Gebrui Controle van toleranties Pagina 10 Gebrui Formulering Pagina 13 Gebrui Bereening Pagina 15 Voorat u e applicatie voor het eerst gebruit, moet u e parameters ervan in e configuratiemous controleren GU B 1

4 i 20 inicator Overicht $ Keyboar C Functie O Aan/uit Lang ruen om e inicator in te schaelen. M Applicatie/metrologie E m Escape Menu m + O Configuratiemous R C Bevestiging Richtingstoetsen Numerie eyboar en correctie & Tarrering of nulstelling S Batchoptelling Schaelt om tussen e twee weringsmoi. Een menu of e huiige invoer oner registratie verlaten. Verleent in e gebruismous toegang tot het instelmenu van e huiige applicatie. Dee toetsen ingerut houen om e inicator in e configuratiemous in te schaelen. Een menu openen of bevestiging van e huiige invoer. De menu- of lijstopties oorlopen. Inicatie < > in e hulpone. I Printen Inien er een printer aangesloten is GU

5 $ Scherm i W c Opschrift/symbool Gewichtsone Gebruiersone Hulpone 4. g g t lb Eenhei % D Functie Gebrui Weergave van numeriee gegevens : gewicht, aantal stus, bereene gegevens. - Inicaties voor e gebruier. - Staafiagram. 7. W1 W2 Berei 1 of 2 is actief. i - Inicatie NET inien registratie van tarra. - Eenheisaanvulling. - Inicatie van e gelige toetsen. Zie etails hieroner Formuleringsapplicatie : Hoeveelhei van een ingreiënt. (Neemt e plaats van e eenhei in.) - Applicaties : Symbool D wort weergegeven. Het weergegeven gewicht is geen metrologische referentie. - Metrologisch scherm Geen symbool. Het weergegeven gewicht is een metrologische referentie. Het gewicht is instabiel. Het gewicht bevint ich in e nulone en is stabiel GU B 3

6 i 20 inicator 8. 0 Laing van e accu : 0-10 % $ Basisparameters % % % 9.. Bevestiging van het inruen van een toets. 10. Opschrift/symbool. Opschrift/symbool % Taal PARAMETERS/LANGUAGE Keue tussen Frans en Engels. Functie Gebrui Telapplicatie : Eenheisgewicht te laag in vergelijing met e resolutie van het instrument. Functie Gebrui % Display Met PARAMETERS / DISPLAY / ECO MODE an e automatische uitschaeling woren ingestel : ON OFF - Uitschaeling van e achtergronverlichting na 30 s inactiviteit, gewicht op nul. - Na 1 uur inactiviteit, gewicht op nul, wort e inicator uitgeschael. Geen automatische uitschaeling. Met PARAMETERS/DISPLAY DISPLAY/BRIGHTNESS an e lichtsterte van e achtergronverlichting woren ingestel : 3 niveaus of uitschaeling. Met PARAMETERS/DISPLAY DISPLAY/COLOR an e leur van e schermachtergron woren ingestel : 7 mogelije leuren GU

7 $ Opslag Wanneer er configuratieparameters weren gewijig, unnen ie op twee manieren woren opgeslagen : - oor terug te eren naar het hoogste niveau van het configuratiemenu : menu< > SAVE Het scherm van e optie SAVE wort ongeveer 1 s lang weergegeven, vervolgens wort e eue om e gewijige parameters al an niet te bevestigen voorgestel. save<> save<> NO YES NO ieen om naar het configuratiemenu terug te eren oner e gewijige parameters op te slaan. YES ieen om naar het configuratiemenu terug te eren en e gewijige parameters op te slaan. - oor e toets O in te ruen. Oo nu wort het scherm van e optie SAVE ongeveer 1 s lang weergegeven, en e eue om e gewijige parameters al an niet te bevestigen vervolgens voorgestel. save<> save<> NO YES NO ieen om e inicator uit te schaelen oner e gewijige parameters op te slaan. YES ieen om e inicator uit te schaelen en e gewijige parameters op te slaan. Na e configuratie en e selectie van e opgeslagen applicatie start het systeem irect met e geoen applicatie wanneer e inicator wort ingeschael. Tijens het gebrui an e operator inien noig terugeren naar e configuratie van e geoen applicatie. Daarvoor moet hij e inicator herstarten in e configuratiemous en e proceure (Keue van e applicatie) opnieuw volgen GU B 5

8 i 20 inicator Enelvouige weging $ Configuratie 1. In het configuratiemenu e functie SIMPLE WT selecteren. (LOGIN / OPERATOR / APP / SELECT APP / SIMPLE WT). 2. De parameter PRINT MODE invoeren. Met ee parameter unt u voor ele weging e registratiemous ieen : MANUAL oor e toets R of I in te ruen. STABILITY automatisch op stabiliteit. De twee menu's hieroner ijn alleen actief als e mous STABILITY geselecteer is. In e anere gevallen ullen ee menu's niet ichtbaar ijn. - AUTO BATCH YES / NO. Biet e mogelijhei om automatisch een batch te beginnen. - PROD.THRESH rempelwaare huiig stu. PERIODIC automatisch na een perioe. Het menu hieroner is alleen actief als e mous PERIODIC geselecteer is. In e anere gevallen al het niet ichtbaar ijn. - Met PERIOD an e printperioe in minuten woren ingevoer (van 1 tot 60). $ Operationele mous 1. Zora het apparaat ingeschael is, is e mous voor enelvouige wegingen actief. De toetsen ie aarmee verbonen ijn : & : Een tarrering/nulstelling uitvoeren. I : Het resultaat van e huiige weging printen. R : De weging van een batch registreren. C: Annulering van e laatste weging van e batch. S : Batcheine HR: Een eerste weging uitvoeren. Het resultaat van e weging wort weergegeven (A), evenals het gewicht in hoge resolutie (B). 3. De huiige weging printen (I), als er een printer aangesloten is. Na het printen an er een nieuwe weging woren uitgevoer. B A HR: GU

9 Telling $ Configuratie 1. In het configuratiemenu e functie COUNT selecteren. (LOGIN / OPERATOR / APP / SELECT APP / COUNT). 2. De parameter TYPE invoeren. Met ee parameter an het type telling woren geoen. STANDARD Enelvouige telling. TOL CHK+/- telling met tolerantiecontrole. De mous STANDARD ieen. 3. De parameter PRINT MODE invoeren. Met ee parameter unt u voor ele weging e registratiemous ieen : MANUAL oor e toets R of I in te ruen. STABILITY automatisch op stabiliteit. 4. De parameter EXT. SCALE invoeren. Met ee parameter an een samplingweegschaal al an niet woren geactiveer. $ Operationele mous % Samplingfase 1. Zora het apparaat ingeschael is, begint e samplingfase < > NB.OF.PIECES 2. Het aantal samples op e weegschaal plaatsen. Het resultaat van e weging van e sample wort weergegeven (A). A 0.290< > NB.OF.PIECES GU B 7

10 i 20 inicator 3. De functie NB PIECES selecteren, om het aantal samples in te voeren (R). De huiige waare van het aantal stus wort weergegeven Het aantal stus met behulp van het eyboar invoeren. Het huiige ingevoere aantal wort op het scherm weergegeven (B). 5. Het aantal samples bevestigen (R). B De toetsen 4 en 6 gebruien om e overeenomstige gegevens weer te geven. huiig gewicht op e weegschaal (C). eenheisgewicht (D). gewicht in hoge resolutie (E). De proceure is ientie voor ele weging. C 50PCS W: 0.290KG D 50PCS Uw: KG E 50PCS HR: % Telfase 1. De volgene toetsen ijn met e telfase verbonen : m : Afbreen en terugeren naar e samplingfase. I : Het resultaat van e huiige weging printen. R : De weging van e batch registreren S : Batcheine. 50PCS W: 0.290KG GU

11 2. Een eerste weging uitvoeren. De volgene informatie wort getoon : het aantal bereene stuen (A), het gewicht van e weging (B), het bereene eenheisgewicht (C). 3. De huiige weging printen (I), als er een printer aangesloten is. Na het printen an er een nieuwe weging woren uitgevoer. B A 73PCS W: 0.290KG C 73PCS Uw: KG GU B 9

12 i 20 inicator Controle van toleranties $ Configuratie 1. In het configuratiemenu e functie TOL CHK+/- selecteren. (LOGIN / OPERATOR / APP / SELECT APP / TOL CHK+/-). 2. De parameter TOL DEF invoeren. Met ee parameter unt u e invoermous voor e toleranties ieen. ENTRY hanmatige invoer met behulp van het eyboar. ENTRY.WEIGH invoer of weging van een last. Wanneer e mous ENTRY.WEIGH wort geoen om een last te wegen, al het cijfer 0 moeten woren ingevoer met behulp van het eyboar. 3. De parameter COLOR invoeren. Met ee parameter unt u verschillene schermleuren gebruien voor e target, e tolerantie - en e tolerantie +. TOLERANCE - : NO/YES (inien ja wort het scherm geel wanneer e waare < e tolerantie -). TARGET : NO/YES (inien ja wort het scherm groen wanneer e waare binnen e tolerantie valt). TOLERANCE + : NO/YES (inien ja wort het scherm roo wanneer e waare > e tolerantie +). 4. De parameter PRINT MODE invoeren. Met ee parameter unt u voor ele weging e registratiemous ieen : MANUAL oor e toets R of I in te ruen. STABILITY automatisch op stabiliteit. De twee menu's hieroner ijn alleen actief als e mous STABILITY geselecteer is. In e anere gevallen ullen ee menu's niet ichtbaar ijn. AUTO BATCH YES / NO. Biet e mogelijhei om automatisch een batch te beginnen. PROD.THRESH rempelwaare huiig stu. 5. De parameter BEEP invoeren. Met ee parameter an aan een van e toleranties al an niet een pieptoon woren toegeen. $ Operationele mous De tolerantiecontrole wort uitgevoer in 3 stappen: e sampling (Zie "Samplingfase", pagina 7.), e vaststelling van e instellingen en e eigenlije controle GU

13 % Vaststelling van e instellingen 1. De last ie overeenstemt met e target invoeren of wegen, en vervolgens bevestigen (R). De toets (R) nogmaals inruen. De target is geregistreer < > TARGET KG 2. De last ie overeenstemt met e tolerantie - invoeren, en vervolgens bevestigen (R). De toets R nogmaals inruen. De instelling is geregistreer. Het aantal stus hangt samen met e target (tolerantie - = 1,384-0,050 = 1,334 g). Opmering: als e last wort gewogen, stemt het weergegeven gewicht irect overeen met het aantal at wort gebruit voor e tolerantie - (1,334). 3. Op eelfe manier te wer gaan voor e tolerantie < > TOLERANCE KG 4. Vervolgens nogmaals bevestigen om alle parameters te registreren (R) $ CONFIRM % Controle 1. De volgene toetsen ijn met e controlefase verbonen : m : Afbreen en terugeren naar e fase van e vaststelling van e toleranties. I : Het resultaat van e huiige weging printen. R : De huiige weging registreren. S : Batcheine < >. I GU B 11

14 i 20 inicator 2. Een eerste weging uitvoeren. De volgene informatie wort getoon: e resultaten van e controle, - oner e tolerantie - (A) - met betreing tot e target (B) - binnen e toleranties (C) - boven e tolerantie + (D) het eenheisgewicht, het totale gewicht. 3. De huiige weging printen (I), als er een printer aangesloten is. Na het printen an er een nieuwe weging woren uitgevoer. A 1.328< >. I. B 1.382< >. *. C 1.390< >. I. D 1.480< >. I.Á GU

15 Formulering $ Configuratie 1. In het configuratiemenu e functie FORMUL selecteren. (LOGIN / OPERATOR / APP / SELECT APP / FORMUL). 2. De parameter ACCUMUL. invoeren: YES: Het recept wort samengestel oor in een reservoir prouct toe te voegen. Het bereene resultaat wort getarreer na e registratie van ele bewering. NO: Het recept wort samengestel oor alle proucten apart te wegen. Het bereene resultaat wort pas op nul gestel naat het vorige prouct verwijer is. 3. De parameter DEC POINT invoeren: van 0 (geen ecimaal) tot 6. Met ee parameter an e plaats van het ecimaalpunt in e bereene weergave woren bepaal naargelang van het gewicht. 4. De parameter BEEP invoeren. Met ee parameter an er al an niet een pieptoon woren toegeen, wanneer 100 % van e gewenste hoeveelhei wort bereit. $ Operationele mous 1. Zora het apparaat ingeschael is, is e formuleringsmous actief. De toetsen ie aarmee verbonen ijn : &: Een tarrering/nulstelling uitvoeren. I : Het resultaat van e huiige weging printen. R : De weging van een formulering registreren. C: Annulering van e laatste weging van e formulering. S : Batcheine. QUANTITY g 0< > GU B 13

16 i 20 inicator 2. Op R ruen om e gewenste hoeveelhei in te voeren. 3. De waare met behulp van het numeriee eyboar invoeren (0 tot 9). Bevestigen (R). Als e ingevoere hoeveelhei 0 beraagt, wort e hoeveelhei gewogen. QUANTITY 2000 G : 00 g 0< > g Een eerste weging uitvoeren tot het gewenste percentage bereit is. 46 : 46% c 5. De huiige weging bevestigen (R). De informatie met betreing tot e weging wort op nul gestel, om een nieuwe weging uit te voeren. Er wort een meling met betreing tot het aantal wegingen aan e gegevens toegevoeg (A). A Nb: 1 0c 6. Herhaal e bewering o vaa als noig is, tot e samenstelling 100 % bereit. 7. Print het resultaat van e formulering, als er een printer aangesloten is (I). Na het printen an er een nieuwe formulering woren uitgevoer GU

17 Bereening $ Configuratie 1. In het menu voor e functionele configuratie e functie CONVERSION selecteren. (LOGIN / OPERATOR / APP / SELECT APP / CONVERSION). 2. De parameter UNITS invoeren. Met ee parameter unt u e in e bereeningen gebruite eenhei invoeren. 3. De parameter DEC POINT invoeren: van 0 (geen ecimaal) tot 6. Met ee parameter an e plaats van het ecimaalpunt in e bereene weergave woren bepaal naargelang van het gewicht. 4. De parameter PRINT MODE invoeren. Met ee parameter unt u voor ele weging e registratiemous ieen : MANUAL oor e toets R of I in te ruen. STABILITY automatisch op stabiliteit. De twee menu's hieroner ijn alleen actief als e mous STABILITY geselecteer is. In e anere gevallen ullen ee menu's niet ichtbaar ijn. AUTO BATCH YES / NO. Biet e mogelijhei om automatisch een batch te beginnen. PROD.THRESH rempelwaare huiig stu. $ Operationele mous % Vaststelling van e coëfficiënt 1. Het type coëfficiënt at overeenstemt met e richtingstoetsen (4 en 6) selecteren, en vervolgens bevestigen (R). Voorbeel met een coëfficiënt ie een eler is (A). De huiige waare van e coëfficiënt wort weergegeven (B). 2. De waare van e nieuwe coëfficiënt invoeren (C), en vervolgens bevestigen (R). A 0.000< > DIV FACTOR B 0 C GU B 15

18 i 20 inicator De bereeningsmous is operationeel. Wanneer er geen coëfficiënt is, unt u onmiellij naar e bereeningsfase gaan oor één eer e toets R in te ruen. De geoen eenhei wort weergegeven (D) M/L W: 0.000KG D % Bereening 1. De volgene toetsen ijn met e bereeningsfase verbonen : m : Afbreen en terugeren naar e fase van e vaststelling van e coëfficiënten. R : De huiige weging registreren. S : Batcheine. 0M/L W: 0.000KG 2. Een eerste weging uitvoeren. De volgene informatie wort getoon : het resultaat van e bereening voor e huiige weging (A), het gewicht van e weging (B), e gebruite eenhei, als er één is (C), het gewicht in hoge resolutie (D), e gebruite coëfficiënt (E). 3. De huiige weging printen (I), als er een printer aangesloten is. Na het printen an er een nieuwe weging woren uitgevoer. B W: 0.168KG D A 0M/L C 0M/L HR: E 0M/L / GU

19 Voorgeprogrammeere tarra $ Configuratie 1. De parameter WRITE TARE invoeren: Met ee parameter an het aantal opgeslagen tarrawaaren woren vastgestel (van 1 tot 10). 2. De parameter WRITE UTIL invoeren: Met ee parameter unnen e rechten van e gebruier in e gebruismous woren vastgestel. YES: Leen en schrijven ijn beschibaar voor e gebruier in e gebruismous. NO: Alleen leen is toegestaan in e gebruismous. $ Proceure 1. Op e toets m ruen en e verschillene functies oorlopen met behulp van e richtingstoetsen HR : De functie SAVED TARE selecteren, en vervolgens bevestigen (R) < > SAVED TARE 3. De functie WRITE TARE selecteren, en vervolgens bevestigen (R) < > READ TARE GU B 17

20 i 20 inicator 4. De tarra ie moet woren opgeslagen (hier1 SAVD.TARE) selecteren, en vervolgens bevestigen (R) < > 1 SAVD.TARE De huiige waare van e tarra wort weergegeven De tarrawaare invoeren met behulp van e toetsen van het numeriee eyboar, en vervolgens bevestigen (R). Het proceé is hetelfe voor el van e tarrawaaren E inruen om naar het vorige menu terug te eren. 7. De functie READ TARE selecteren met behulp van e richtingstoetsen, en vervolgens bevestigen (R) < > READ TARE 8. De weer te geven tarra selecteren, en vervolgens bevestigen (R). Het gewicht van e tarra wort weergegeven < > 1 SAVD.TARE HR : GU

21 Invoer van e referenties ID1 en ID2 Referenties 1 en 2 woren gebruit om een weging te ientificeren. 1. Er is een weging aan e gang HR: Op e toets m ruen en e verschillene functies oorlopen met behulp van e richtingstoetsen. 3. De functie voor vooraf bepaale tarrawaaren ID1 of ID2 selecteren, en vervolgens bevestigen (R). ID De waare van e referentie wort weergegeven. 4. De nieuwe waare van referentie 1 invoeren oor e toetsen van het igitale eyboar in te ruen. Ele referentie mag uit maximaal 9 al an niet oor ecimaalpunten gevolge cijfers van 1 tot 9 bestaan. Door tijens e invoer e toets C in te ruen, an het laatste ingevoere teen woren gewist De waare van referentie 1 bevestigen (R). Dee referentie al woren gebruit tijens het printen van e bon HR: GU B 19

22 i 20 inicator Opmeringen GU

23

24 Hoofantoor en fabrie PRECIA-MOLEN BP Privas - Franrij Tel. 33 (0) Fax 33 (0) HR: RCS Aubenas

i 30 indicator WWW.PRECIAMOLEN.COM Gebruikershandleiding

i 30 indicator WWW.PRECIAMOLEN.COM Gebruikershandleiding i 30 indicator WWW.PRECIAMOLEN.COM Gebruiershandleiding 04-52-00-3 MU - 11/2012 Deze handleiding is bestemd voor de gebruiers van de i 30 indicator. Danzij deze handleiding zult u het apparaat snel onder

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING VORKHEFTRUCKWEEGSTEMEN

GEBRUIKSAANWIJZING VORKHEFTRUCKWEEGSTEMEN GEBRUIKSAANWIJZING VORKHEFTRUCKWEEGSTEMEN N320 indicator Stimag B.V. Parellaan 22 2132 WS Hoofddorp tel. (023) 562 62 65 fax. (023) 562 97 44 Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen VORKHEFTRUCK

Nadere informatie

vacon 100 frequentieregelaars applicatie handleiding

vacon 100 frequentieregelaars applicatie handleiding vacon 100 frequentieregelaars applicatie hanleiing VOORWOORD VACON 3 VOORWOORD Document-ID: DPD01034F Datum: 5.12.2013 Softwareversie: FW0072V012 INFORMATIE OVER DEZE HANDLEIDING Het auteursrecht op eze

Nadere informatie

Afgeleiden berekenen met DERIVE

Afgeleiden berekenen met DERIVE /09/007 Afgeleien met DERIVE.fw 18:48:0 Afgeleien berekenen met DERIVE In DERIVE zijn alle regels ingebouw waarmee je ook op papier afgeleien berekent: lineariteit, prouct- en quotiëntregel, kettingregel.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING STL-(H)/R320 IJK

GEBRUIKSAANWIJZING STL-(H)/R320 IJK GEBRUIKSAANWIJZING STL-(H)/R320 IJK Augustus 2009 R320 indicator Stimag B.V. Parellaan 22 2132 WS Hoofddorp tel. (023) 562 62 65 fax. (023) 562 97 44 Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen

Nadere informatie

Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8

Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8 Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8 Al deze apparatuur is digitaal. Dit houdt in dat de apparaten enkele seconden nodig hebben voordat de instellingen opgeslagen zijn. Vervolgens wordt het beeld pas

Nadere informatie

Adres: Kerkstraat 26 Postcode en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447. Datum start: 15 december 2012 Datum goedgekeurd:

Adres: Kerkstraat 26 Postcode en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447. Datum start: 15 december 2012 Datum goedgekeurd: Plan van aanpak Huisartsenpost 't Hellegat Ares: Kerkstraat 26 Postcoe en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447 E-mailares: Scope van eze RIE: Gebruikte inventarisatievragenlijst: info@haphellegat.nl

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Tafelweegschalen. Adam Equipment GBK-serie

Gebruiksaanwijzing Tafelweegschalen. Adam Equipment GBK-serie Gebruiksaanwijzing Tafelweegschalen Adam Equipment GBK-serie Stimag B.V. Parellaan 22 2132 WS HOOFDDORP tel. (023) 562 62 65 fax. (023) 562 97 44 Voor verdere technische vragen kunt u contact opnemen met

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer. statutair gevestigd Ursem

Huishoudelijk Reglement van. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer. statutair gevestigd Ursem Huishouelijk Reglement van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer statutair gevestig Ursem 1 Inhousopgave huishouelijk reglement Blazije 2 Blazije 3 Blazije 4 Blazije 5 Blazije 6 Inhousopgave

Nadere informatie

ZMC is een van de grootste Europese producenten op het gebied van transportkettingen. Het bedrijf is opgericht in 1955.

ZMC is een van de grootste Europese producenten op het gebied van transportkettingen. Het bedrijf is opgericht in 1955. ZMC Transportketting ZMC is een van e grootste Europese proucenten op het gebie van transportkettingen. Het berijf is opgericht in 1955. ZMC prouceert genormaliseere transportkettingen volgens DIN 8181,

Nadere informatie

Beleidsnota inzake Planologische afwijkingsmogelijkheden volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 3 e herziening.

Beleidsnota inzake Planologische afwijkingsmogelijkheden volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 3 e herziening. Beleisnota inzake Planologische afwijkingsmogelijkheen volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 3 e herziening. Op 22 november 2014 is e Beleisnota inzake Planologische afwijkingsmogelijkheen

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Aanpak geweld Peelland

Aanpak geweld Peelland Aanpak gewel Peellan Waarom gewel? We willen at ieereen zich veilig kan voelen in zijn of haar woning, in e buurt, en in het orp of e sta. Ook moeten mensen zich veilig kunnen voelen tijens e uitvoer van

Nadere informatie

reservoir_ti_ _nl_q4.qxd 23/06/ :03 Page 1 Geberit AP Opbouwspoelreservoirs

reservoir_ti_ _nl_q4.qxd 23/06/ :03 Page 1 Geberit AP Opbouwspoelreservoirs reservoir_ti_2009-07-07_nl_q4.qx 23/06/2009 17:03 Page 1 Opbouwspoelreservoirs reservoir_ti_2009-07-07_nl_q4.qx 23/06/2009 17:03 Page 2 reservoir_ti_2009-07-07_nl_q4.qx 23/06/2009 17:03 Page 3 Inhoustafel

Nadere informatie

BSO Giekerk locatie nieuws

BSO Giekerk locatie nieuws BSO Giekerk locatie nieuws Oktober 2015 Beste ouers/verzorgers, Wij vinen het fijn at we u oor miel van een nieuwsbrief e sfeer kunnen laten proeven van e Kinerwou groep/locatie van uw kin(eren). Leuke

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ 09/01/2009 DE TOETSEN : Dient om een programmatie of rapport af te sluiten door 3 maal op te drukken Om een foutieve getal ingave te annuleren Om

Nadere informatie

PCG/2761 Bediening tarreer, printen INDICATOR 2761 Toets bediening BEDIENING TARREER, PRINTEN Omschrijving TARREREN (= nulstellen) T Last opleggen, tarreertoets bedienen, òf 1 2, 5 T Tarra gewicht intoetsen

Nadere informatie

Proeftentamen Onderhoudsmanagement B-M / OHT richttijd: 90 minuten

Proeftentamen Onderhoudsmanagement B-M / OHT richttijd: 90 minuten 1. Wat is e efinitie van een organisatiestrutuur? a. De taakomshrijving van afelingen en meewerkers, alsmee e ingeouwe ommuniatiekanalen waaroor afelingen en meewerkers met elkaar in verining staan.. Een

Nadere informatie

Synco 700 Vrij configureerbare regelaar RMS705. Basisdocumentatie. met de uitbreidingsmodulen RMZ785 en RMZ787. Building Technologies HVAC Products

Synco 700 Vrij configureerbare regelaar RMS705. Basisdocumentatie. met de uitbreidingsmodulen RMZ785 en RMZ787. Building Technologies HVAC Products Synco 700 Vrij configureerbare regelaar RMS705 met e uitbreiingsmoulen RMZ785 en RMZ787 asisocumentatie Versie 1.0 CE1P3123nl 03.2006 uiling Technologies HVC Proucts Siemens Neerlan N.V. HVC Proucts Werner

Nadere informatie

1.0 Standaard gebruik rondebord app met één rijder.

1.0 Standaard gebruik rondebord app met één rijder. 1.0 Standaard gebruik rondebord app met één rijder. Na starten rondebord applicatie. Druk op de knop voor handmatige invoer. Voer de opening in tot op de tiende nauwkeurig. Bijvoorbeeld 20.5 als opening

Nadere informatie

Een Net2 Entry Monitor configureren

Een Net2 Entry Monitor configureren Een Entry Monitor configureren Overzicht De Entry monitor is een audio / videomonitor en wordt gebruikt om op afstand te communiceren met bezoekers. Het wordt gevoed door middel van Power over Ethernet

Nadere informatie

Analoge uitgang Handleiding EZIII Gebruiker/Installateur

Analoge uitgang Handleiding EZIII Gebruiker/Installateur Analoge uitgang Handleiding EZIII Gebruiker/Installateur Fort Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Nederland www.digi-star.com D3708-NL Rev D Feb. 09, 2008 Handleiding - Gebruiker This page intentionally

Nadere informatie

Handleiding Basis Scannen software. CASIO QT-6000 en QT-6100

Handleiding Basis Scannen software. CASIO QT-6000 en QT-6100 Handleiding Basis Scannen software CASIO QT-6000 en QT-6100 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Registratiescherm... 4 1.1. Registratie op groepsniveau... 4 1.2. Registratie met barcode... 4 1.3. Registratie

Nadere informatie

VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee.

VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. VerzuimPakket uw (financiële) klappenvangers verzekeringen Goes, Bergen op Zoom, Mielburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. De exclusieve totaaloplossing van zorg en verzuim voor e onernemers in Zuiwest-

Nadere informatie

2. THERMISCHE EIGENSCHAPPEN

2. THERMISCHE EIGENSCHAPPEN Technische ocumentatie V CE 2004 Thermische eigenschappen 5 2. THERMISCHE EIGENSCHAPPEN 2.1 Warmteoverracht De overracht van warmte gebeurt stees tussen twee voorwerpen met verschillene temperaturen. De

Nadere informatie

Secutest SII+ praktische handleiding

Secutest SII+ praktische handleiding Secutest SII+ praktische handleiding NEN3140 versie Tool Care Nederland BV Griendweg 57 Tel: 078-6732062 Fax: 078-6735778 Uitgave 2011 www.secutester.nl info@toolcare.nl 2 3 Inhoud Pagina: Bediening &

Nadere informatie

iphone app - Rapporten

iphone app - Rapporten iphone app - Rapporten Rapporten - iphone App Net2 AN1114-NL Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie

Nadere informatie

Introductie Coach-modelleren

Introductie Coach-modelleren Inhoud Introductie Coach-modelleren... Coach-modelleren versus Excel...4 Opgave: Kennismaing met Coach-Modelleren...4 Satellietbanen in COACH-Modelleren...5 Opgave: GPS-satelliet...5 Alleen voor de geïnteresseerden...7

Nadere informatie

Polycom VVX300 / VVX310 / VVX400 / VVX410. Gebruikersgids

Polycom VVX300 / VVX310 / VVX400 / VVX410. Gebruikersgids Polycom VVX300 / VVX310 / VVX400 / VVX410 Gebruikersgids Inhoud Telefoon overzicht Basis telefonie mogelijkheden Geavanceerde telefonie mogelijkheden Antwoordapparaat & Gesprekshistoriek Telefoon voorkeuren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding - Hibu

Gebruikershandleiding - Hibu Gebruikershandleiding - Hibu Het toestel Hibu-knop De Hibu-knop werkt in combinatie met een applicatie op een smartphone. De locatie details en het instellen van de alarmmeldingen verlopen via het menu

Nadere informatie

Windows Weegsoftware AllScales Easy Multiscale Voorraad

Windows Weegsoftware AllScales Easy Multiscale Voorraad Windows Weegsoftware AllScales Easy Multiscale Voorraad Software voor (real time) communicatie met de PC, in combinatie met ALLSCALES weegapparatuur (geschikt voor gebruik tot 20* weegschalen). De software

Nadere informatie

SportsArt E82. Computerhandleiding

SportsArt E82. Computerhandleiding SportsArt E82 Computerhandleiding Het computerscherm 1. WEIGHT LOSS (65% HR Target): De Persoonlijke Cardio Adviseur berekent automatisch de ideale hartslag waarop u dient te trainen om gewicht te verliezen,

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding voor verbindingen

Handleiding voor verbindingen Hanleiing voor veriningen Pagina 1 van 5 Hanleiing voor veriningen Een aangesloten printer lokaal installeren (Winows) Opmerking: als uw esturingssysteem niet wort onersteun oor e Software en oumentatie,

Nadere informatie

JVC CAM Control. Handleiding. for Android. Nederlands LYT2562-008A 0812YMHYH-OT

JVC CAM Control. Handleiding. for Android. Nederlands LYT2562-008A 0812YMHYH-OT JVC CAM Control for Android Handleiding Nederlands LYT2562-008A 0812YMHYH-OT Gebruik van JVC CAM Control Gebruik een Android smartphone of tablet voor het bedienen van de camera. Met de applicatie voor

Nadere informatie

MAGIC CONTROLLING-WiFi-MODULE

MAGIC CONTROLLING-WiFi-MODULE MAGIC CONTROLLING-WiFi-MODULE Warmtepompen bedienen op afstand 1 INHOUD 1. Inhoud van de verpakking... 1 2. Beschrijving van de WiFi-module... 1 3. De WiFi-module gebruiken om het apparaat te bedienen...

Nadere informatie

Handleiding. Start met accepteren van pin- en creditcardbetalingen

Handleiding. Start met accepteren van pin- en creditcardbetalingen Handleiding Start met accepteren van pin- en creditcardbetalingen PIN-reader Bovenkant Magneetstriplezer Voorkant Bluetooth-symbool Batterij-indicator 0-knop (verbindingsknop) Annuleren Terug Bevestigen

Nadere informatie

Energienota gemeente Emmen

Energienota gemeente Emmen RIS.5449 Energienota gemeente Emmen Deel 2: Werken aan groene groei Energieprogramma 2012-2015 November 2011 Inhousopgave pagina 1. Inleiing 3 2. Big Five 3 3. Green Deal Noor-Neerlan 4 4. De opgave 5

Nadere informatie

ActiGait implanteerbaar stimulatie-apparaat voor dropvoet

ActiGait implanteerbaar stimulatie-apparaat voor dropvoet K ActiGait implanteerbaar stimulatie-apparaat voor ropvoet Hanleiing voor e chirurg Otto Bock HealthCare GmbH 647G357=NL 50 02.07/2 Printe in Germany 647G357=NL.in Achtung: 22.02.2007 :45:56 Uhr Inleiing...3

Nadere informatie

Justeerinstructie Weeg-/steekwagen

Justeerinstructie Weeg-/steekwagen KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Justeerinstructie Weeg-/steekwagen KERN VHT Versie

Nadere informatie

KERN YKD Version 1.0 1/2007

KERN YKD Version 1.0 1/2007 KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen-Frommern Postfach 40 52 72332 Balingen Tel. 0049 [0]7433-9933-0 Fax. 0049 [0]7433-9933-149 e-mail: info@kern-sohn.com Web: www.kern-sohn.com NL Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Het eerste standaard lager programma voor extreme toepassingen, dat uit voorraad geleverd kan worden. SNR - Industry

Het eerste standaard lager programma voor extreme toepassingen, dat uit voorraad geleverd kan worden. SNR - Industry Het eerste stanaar lager programma voor extreme toepassingen, at uit voorraa gelever kan woren. SNR - Inustry I N U S T R Y TN21NLa:TN21NLa 4/12/08 14:56 Page 2 Een speciaal kogellager programma voor e

Nadere informatie

1 Functies die aan verandering onderhevig zijn

1 Functies die aan verandering onderhevig zijn Veraneringsprocessen in e tij (eerste ore) upate april 2009 copyright WISNET-NHL Lees eerst aanachtig e inleiing 0 Inleiing In eze les, ie niet beslist van begin tot ein oorgewerkt hoeft te woren, vin

Nadere informatie

Optimising work environments. www.sirksekuur.be. www.idewe.be

Optimising work environments. www.sirksekuur.be. www.idewe.be 2012 Optimising work environments www.iewe.be Fluiten mag bij veilig gerag 2012 Januari m 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 w 4 11 18 25 5 12 19 26 v 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 www.iewe.be Optimising

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MFP kleur systemen. Aanteken vel. infotec kenniscentrum. Infotec gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding MFP kleur systemen. Aanteken vel. infotec kenniscentrum. Infotec gebruikershandleiding Gebruikershandleiding MFP kleur systemen Aanteken vel Het Bedieningspaneel Functie paneel Functietoetsen Geeft de keuze om te wisselen tussen de functies: Kopiëren - Doc. Server Faxen - Printen - Scannen

Nadere informatie

i SNIPER Gebruikershandleiding Rev. 2008-03-07

i SNIPER Gebruikershandleiding Rev. 2008-03-07 i SNIPER Gebruikershandleiding Rev. 28-3-7 - Inhoud Belangrijke voorzorgsmaatregelen...3 Waarschuwingen...3 1. Omschrijving van de display 4 2. Omschrijving van de knoppen 5 3. Telmodes 3-1. COUNT Mode...6

Nadere informatie

BEP 600-DCM V2.3 COUNTOUR MATRIX DC MONITOR

BEP 600-DCM V2.3 COUNTOUR MATRIX DC MONITOR BEP 600-DCM V2.3 COUNTOUR MATRIX DC MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKSAANWIJZING LEES DE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U GAAT INSTALLEREN INDEX KENMERKEN 3 AFMETINGEN 3 GEÏNSTALLEERD MET DRIE VOLTAGEMETERS

Nadere informatie

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) 28/10/2014 Ins-30201-NL Net2 Entry - Paneel Paxton Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) Documentatie

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING AS HUURDER STUDENTEN HUISVESTINGS COMPLEX BLUE GRAY AMSTERDAM

INTENTIEVERKLARING AS HUURDER STUDENTEN HUISVESTINGS COMPLEX BLUE GRAY AMSTERDAM INTENTIEVERKLARING AS HUURDER STUDENTEN HUISVESTINGS COMPLEX BLUE GRAY AMSTERDAM Algemene informatie m.b.t. project en Veruurer/eigenaar: Het project Blue Gray is een initiatief van een particuliere partij

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

Uitgebreid Informatierapport Besteldatum 10 jan 2013 Klantnummer 870-096052 Referentie

Uitgebreid Informatierapport Besteldatum 10 jan 2013 Klantnummer 870-096052 Referentie Kees van er Hart Van: kees@elsenga.nl Verzonen: onerag 10 januari 201314:07 Aan: Kees van er Hart Onerwerp: Elsenga Installatietechniek B.V. leuk he Uitgebrei Informatierapport Bestelatum 10 jan 2013 Klantnummer

Nadere informatie

Telweegschaal. Gebruikershandleiding

Telweegschaal. Gebruikershandleiding Veiligheidsmaatregelen Telweegschaal Alle Endel HJX-W Series Gebruikershandleiding Veiligheidsmaatregelen Alle veiligheidsberichten zijn aangegeven met het woord PAS OP. Dit woord betekend het volgende:

Nadere informatie

7 Serie. The Future Starts Now. Digitale thermometers Temp7. Temp7 PT100. Temp7 NTC. Temp7 K/T

7 Serie. The Future Starts Now. Digitale thermometers Temp7. Temp7 PT100. Temp7 NTC. Temp7 K/T 7 Serie Digitale thermometers Temp7 Temp7 PT100 Temp7 NTC Temp7 K/T Voor Pt100 RTD elektrodes 0,1 C van -99,9 tot +199,9 C / 1 C van -200 tot +999 C Voor NTC 30K elektrodes 0,1 C van -50,0 tot +150,0 C

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

Welkom bij payleven. Bovenop Magneetstriplezer. Voorkant. Bluetooth-symbool. Batterij indicator. USBpoort. Aan/uit

Welkom bij payleven. Bovenop Magneetstriplezer. Voorkant. Bluetooth-symbool. Batterij indicator. USBpoort. Aan/uit Welkom bij payleven Samen met onze gratis app en uw eigen smartphone of tablet bent u nu klaar om pin- en creditcardbetalingen te accepteren. Hier volgt een uitleg van de verschillende mogelijkheden en

Nadere informatie

Dealer handleiding Basis software. CASIO QT-6000 en QT-6100

Dealer handleiding Basis software. CASIO QT-6000 en QT-6100 Dealer handleiding Basis software CASIO QT-6000 en QT-6100 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemeen... 4 Basis Horeca... 5 1 Uitleg van de toetsen op alfabetische volgorde per scherm... 5 1.1 Dealerscherm...

Nadere informatie

Professionele. Thermokoppel-thermometer. Turbotech TT8891. Enter REC DIF

Professionele. Thermokoppel-thermometer. Turbotech TT8891. Enter REC DIF Professionele Thermokoppel-thermometer Turbotech TT8891 Enter REC DIF Deze contact-thermometer met drie ingangen biedt een snelle respons alsook een hoge nauwkeurigheid. Hij werkt als temperatuurprobe

Nadere informatie

Inhoudsopgave Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen Product informatie 2.1 Product beschrijving 2.2 Product Specificaties 2.3

Inhoudsopgave Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen Product informatie 2.1 Product beschrijving 2.2 Product Specificaties 2.3 Inhoudsopgave 1. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen...1 2. Product informatie...2 2.1 Product beschrijving...2 2.2 Product Specificaties...3 2.3 Accessoires incl...3 2.4 Navigatie Karakters...3 2.5

Nadere informatie

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort.

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort. SCHERM DEFIBRILLATOR OVERZICHT APPARAAT Knop Type patiënt Indicator Klaar voor gebruik USB-poort Therapieknop Overzicht apparaat AED Off Uit Monitor Display Kies energie Laden-knop Pacemaker Knop Lead

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing applicatie smartphone Haier smart air

Gebruiksaanwijzing applicatie smartphone Haier smart air Gebruiksaanwijzing applicatie smartphone Haier smart air Download de Haiersmartair app, via Google play of App store *Downloaden is ook mogelijk via de QR code die U vindt op de verpakking van de WIFI

Nadere informatie

VAN DER LOUW GRAFISCH CENTRUM

VAN DER LOUW GRAFISCH CENTRUM Op onze Special Projects af - eling woren innovatieve promotieartikelen en verpakkingen ontworpen ie aan al uw wensen voloen. Heeft u zelf een goe iee, an werken wij at verer uit. Heeft u zelf géén iee,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EasyView K-type thermometer Model EA11A Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech EasyView thermometer. Dit apparaat biedt een enkelvoudige K-type thermokoppelinvoer met

Nadere informatie

Vertaling DRO handleiding D60 series

Vertaling DRO handleiding D60 series 2. Systeem parameters De aan/uit knop van de uitlezing zit aan de achterkant. De uitlezing start in een zelf-check modus wanneer u hem aanzet. De zelf-check modus controleert de LED s werking en of de

Nadere informatie

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 Copyright @ 1988-2014 * CVBA Seynaeve Rudi * Alle Rechten Voorbehouden SR.NET prikklok - INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Systeemeisen...... 1.2 Voorbeeldconfiguraties......

Nadere informatie

Riemclip houder 1 PVC houder 2

Riemclip houder 1 PVC houder 2 Gebruikershandleiding Inleiding Dank u voor het kopen van de 3D stappenteller. De stappenteller is uitgerust met klok, 7-daags geheugen, stappenteller, afstand en calorie teller functies. Belangrijk: De

Nadere informatie

MULTIMEDIABOX.nl Custom made solutions hardware & software. Advanced Menu

MULTIMEDIABOX.nl Custom made solutions hardware & software. Advanced Menu MULTIMEDIABOX.nl Custom made solutions hardware & software Advanced Menu Datum: 07-06-2011 Versie: V0.01 Auteur: Multimediabox.nl RVB Plaats: Eindhoven 1 Waarschuwing: In dit document kunnen instellingen

Nadere informatie

Gebruik van HT630. 1 Menu Scannen : stelt de keuze voor twee codering modes:

Gebruik van HT630. 1 Menu Scannen : stelt de keuze voor twee codering modes: Gebruik van HT630 - Zet de HT630 aan door op het gele knop te drukken. - Het programma SARAH MCOM/MINV start dan automatisch en stelt volgend menu voor: 1 Menu Scannen : stelt de keuze voor twee codering

Nadere informatie

User Guide. Polycom IP 331

User Guide. Polycom IP 331 User Guide Polycom IP 331 Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep dempen Een oproep op hold plaatsen

Nadere informatie

Voorwoord Hans Bruning

Voorwoord Hans Bruning oorwoor Bijzoner elom; een boe at je e weg wijst naar e meest gastvrije en bijzonere aressen in Neerlan. aarom bijzoner? Omat in alle genoeme eme winels, onernemingen en horecagelegenheen mensen met een

Nadere informatie

AMAX panel 4000 / AMAX panel 4000 EN

AMAX panel 4000 / AMAX panel 4000 EN AMAX panel 4000 / AMAX panel 4000 ICP-AMAX4-P1 / ICP-AMAX4-P2- / ICP-AMAX4-P3- nl Quick Start Guie AMAX panel 4000 / AMAX panel 4000 Inhou nl 3 Inhousopgave 1 Beknopte informatie 4 2 Systeemoverzicht

Nadere informatie

Aan de slag. Deze snelgids is voor de ClickToPhone software versie 83 of hoger.

Aan de slag. Deze snelgids is voor de ClickToPhone software versie 83 of hoger. Aan de slag Deze snelgids omschrijft hoe de ClickToPhone software moet worden geïnstalleerd, de Bluetooth hardware met de telefoon moet worden gekoppeld en hoe een gebruikersniveau moet worden gekozen.

Nadere informatie

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX 570 + VX 820) www.ccv.nl

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX 570 + VX 820) www.ccv.nl Verkorte gebruikershandleiding CCV Smart (VX 570 + VX 820) Introductie In deze verkorte gebruikershandleiding voor uw betaalautomaat vindt u veel voorkomende handelingen. Ook is beschreven wat u kunt doen

Nadere informatie

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 HI0990N02A Pag. 1/14 TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 LIMOTEC Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HI0990N02A Pag. 2/14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Electronische loep "One"

Electronische loep One Electronische loep "One" Eenvoudige, betaalbare, elektronische loep voor mensen met visuele beperkingen Deze draagbare elektronische loep geeft een scherp beeld en hoog contrast met een vergroting van

Nadere informatie

Maarssenbroek, Maarssen-dorp, (Oud) Maarsseveen/Tienhoven/Molenpolder, Oud Zuilen. Afvalkalender 2012

Maarssenbroek, Maarssen-dorp, (Oud) Maarsseveen/Tienhoven/Molenpolder, Oud Zuilen. Afvalkalender 2012 Maarssenbroek, Maarssen-orp, (Ou) Maarsseeen/Tienhoen/Molenpoler, Ou Zuilen Afalkalener 2012 Geeente Stichtse Vecht Afalkalener 2012 Afalkalener 1 Voor e ijken/gebieen: Kaelenspoor, Boostee, Waterstee,

Nadere informatie

Experimentele voorschriften voor de dimensionering van de ballast voor zonnepanelen op platte daken

Experimentele voorschriften voor de dimensionering van de ballast voor zonnepanelen op platte daken Experimentele voorschriften voor e imensionering van e ballast voor zonnepanelen op platte aken Wij vestigen uw aanacht op e auteursrechten ie van toepassing zijn op it werk. In it kaer is elke reprouctie,

Nadere informatie

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Voor de iphone SHARP CORPORATION April 27, 2012 1 Inhoudsopgave 1 Overzicht... 3 2 Ondersteunde besturingssystemen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Installatie

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. Mercurius. P2000 alarmontvanger

Gebruikers handleiding. Mercurius. P2000 alarmontvanger Gebruikers handleiding Mercurius P2000 alarmontvanger Inhoudsopgave: Functie toetsen. 3 Opties en functies. 4 Het scherm 5 Ontvangen en lezen van de meldingen... 6 Een bericht op slot zetten 7 Een bericht

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q1-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

Installatiehandleiding Bedien-unit luxe Warmte Terug Win unit

Installatiehandleiding Bedien-unit luxe Warmte Terug Win unit Installatiehandleiding Bedienunit luxe Warmte Terug Win unit Typenr. 967.280007 Inhoudsopgave 1 TECHNISCHE SPECIFICATIES......................................... 2 2 FUNCTIONELE SPECIFICATIES.......................................

Nadere informatie

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR Menustructuur De menustructuur van de DS-72xxHVI-ST Serie DVR is als volgt: Opstarten en Afsluiten Het juist opstarten en afsluiten is cruciaal voor de levensduur van uw DVR. Opstarten van uw DVR: 1. Plaats

Nadere informatie

EPB-CERTIFICAAT OPENBAAR GEBOUW

EPB-CERTIFICAAT OPENBAAR GEBOUW GEBRUIKERSHANDLEIDING EPB-CERTIFICAAT OPENBAAR GEBOUW Connectiegids ten behoeve van de certificateur Pagina 1/9 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 VOORWOORD BETREFFENDE DEZE GIDS... 3 2 VERREISTE SOFTARE...

Nadere informatie

DB9714. Installatie gids. www.fasttel.be Db9714 versie 2.2.3 Pagina 1 of 9

DB9714. Installatie gids. www.fasttel.be Db9714 versie 2.2.3 Pagina 1 of 9 DB9714 Installatie gids Db9714 versie 2.2.3 Pagina 1 of 9 INLEIDING We stellen het zeer op prijs dat u hebt gekozen voor het systeem van video over PC. Er is voldoende aandacht besteed aan de erg eenvoudige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel Definities 1 Doel van de verzekering 2 Grondslag van de verzekering 3. 4 Arbeidsongeschiktheid

Algemene voorwaarden. Artikel Definities 1 Doel van de verzekering 2 Grondslag van de verzekering 3. 4 Arbeidsongeschiktheid REAAL UNIM Plus Arbeisongeschiktheisverzekering 0510 Algemene voorwaaren 36 12 27 11-06 Inhou Artikel Definities 1 Doel van e verzekering 2 Gronslag van e verzekering 3 Arbeisongeschikthei 4 Vaststelling

Nadere informatie

Blok 2 - Vaardigheden

Blok 2 - Vaardigheden Blok - Vaarigheen lazije a Het startgetal is en het hellingsgetal is De formule ie ij e lijn ast is y x De lijn k heeft het zelfe hellingsgetal als e lijn l, us De formule is y x+ 7 e Het hellingsgetal

Nadere informatie

Net2 Anywhere - Installatie

Net2 Anywhere - Installatie Anywhere - Installatie Wat is Anywhere? Anywhere is een reeks van applicaties die gebruik maken van het internet om extra functies toe te voegen aan uw toegangscontrolesysteem. De beveiligde webserver

Nadere informatie

Maken van animaties voor voertuigmodellen

Maken van animaties voor voertuigmodellen Men vn nimtie voor voertuigmoellen C. Kurver DCT 6.55 Bchelor Einproject Stuentnummer: 5535 Begeleier: r. ir. A.J.C. Schmeit Techniche Univeriteit Einhoven Fculteit Wertuigbouwune Dynmic n Control Technology

Nadere informatie

Installatie PlanCare Dossier educatief

Installatie PlanCare Dossier educatief Installatie PlanCare Dossier educatief Verwijder eerst de voorgaande versie(s) van PlanCare educatief met behulp van het Windows Configuratiescherm. De nieuwe software wordt aan licentiehouders ter beschikking

Nadere informatie

In dit document vindt u een uitleg van het systeem Cargo-Office waarin u orders aan kunt sturen naar Eijgenhuijsen.

In dit document vindt u een uitleg van het systeem Cargo-Office waarin u orders aan kunt sturen naar Eijgenhuijsen. Orderinvoer via logistic planet In dit document vindt u een uitleg van het systeem Cargo-Office waarin u orders aan kunt sturen naar Eijgenhuijsen. Inhoud instructie 1 Inloggen 2 2 Wijzigen gebruikersgegevens

Nadere informatie

DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0

DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0 DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0 INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3: adapters

Nadere informatie

Beheer receptuurwegingen in een gevalideerde omgeving

Beheer receptuurwegingen in een gevalideerde omgeving Beheer receptuurwegingen in een gevalideerde omgeving Mettler-Toledo B.V. Peter Kieboom Inhoud Inleiding Systeembeschrijving Validatie FormWeigh.Net Samenvatting Inleiding METTLER TOLEDO creëerde een receptuursysteem

Nadere informatie

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids STAP 1: DE APPARATEN VERBINDEN Figuur 1 (ver.e) QIG-SS07232003 ** Schakel Uw DSL/Kabel Modem in. 1-1. Verbind de adapter met

Nadere informatie

AQUASMART Infrared remote control

AQUASMART Infrared remote control LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE AQUASMART Infrared remote control IS O 9 00 1 001 BEDIENING EN ONDERHOUD Afstandbediening IR afstandsbediening Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u de apparatuur

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING CBC

GEBRUIKSAANWIJZING CBC GEBRUIKSAANWIJZING CBC Tel-weegschaal Adam Equipment Stimag B.V. Meer en duin 64 A 2163HC lisse tel. (023) 562 62 65 fax. (023) 562 97 44 info@stimag.nl Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen

Nadere informatie

handleiding gigaset sl75 WLAN

handleiding gigaset sl75 WLAN handleiding gigaset sl75 WLAN Maak uw Gigaset toestel gebruiksklaar door verbinding te maken met uw netwerk en vervolgens de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale, in te voeren in de webinterface

Nadere informatie

iphone app - Timesheet

iphone app - Timesheet iphone app - Timesheet Timesheet - iphone app Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie

Knik en de Voorschriften

Knik en de Voorschriften Kni en e Voorschriten Overgenomen uit : Basisboe Toegepaste Mechanica, J.W. Welleman,. Doling en J.W. Hartman, Waltman, ISB 90-1-911-6, 001 Kni en e Voorschriten Bij het imensioneren van een constructie

Nadere informatie

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 AFMETINGEN 3 AANSLUIT SCHEMA 4 GEBRUIK 5 NOTITIES 6 ALARMEN EN STILALARM 7 MENU OVERZICHT 7 SET-UP EN PROGRAMMERING

Nadere informatie

Computer Instructies voor de SM-5062

Computer Instructies voor de SM-5062 Hoofdscherm Staafgrafiek Recovery Knop om de Recovery functie te activeren Programma Profielen Select Knoppen Enter Knop om keuzes te bevestigen Reset Knop om gegevens te wissen Start/Stop Knop Computer

Nadere informatie