ZMC is een van de grootste Europese producenten op het gebied van transportkettingen. Het bedrijf is opgericht in 1955.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZMC is een van de grootste Europese producenten op het gebied van transportkettingen. Het bedrijf is opgericht in 1955."

Transcriptie

1 ZMC Transportketting ZMC is een van e grootste Europese proucenten op het gebie van transportkettingen. Het berijf is opgericht in ZMC prouceert genormaliseere transportkettingen volgens DIN 8181, DIN 87, DIN 85 en e British Stanar range in alle uitvoeringen, waaroner holleboutuitvoering, iverse meenemers, raagkettingen en transportkettingen in roestvast stalen uitvoering. Daarnaast prouceert ZMC klantspecifieke kettingen zoals onerhousvrije uitvoeringen. Factoren ie van invloe zijn op e keuze van transportketting 1) Type transportinstallatie 2) Totaal te transporteren gewicht ) Transportsnelhei 4) Kettingsteek 1) Type transportinstallatie Er zijn twee hoofgroepen ketting: a) Sleepketting b) Rollenketting Verer vint een onerschei plaats in toepassingen: a) Horizontaal transport b) Hellen transport c) Verticaal transport ) Combinatie 5) Bevestigingslippen 6) Berijfsomstanigheen 7) Smering 8) Breukbelasting 2) Totaal te transporteren gewicht Hieroner wort verstaan het te transporteren gewicht plus eventuele aanbouwelen op e ketting. Het is belangrijk rekening te houen met eventuele piekbelasting op slechts enkele kettingschakels. ) Transportsnelhei De kettingsnelhei is een van e belangrijkste factoren bij e bepaling van transportcapaciteit en is in grote mate afhankelijk van het te transporteren gewicht en het tanental van het kettingwiel. Een gunstige transportsnelhei ligt tussen e 0 en 0 m/min. Het polygoon-effect wort in e han gewerkt oor een grote kettingsteek te combineren met een laag tanental. Het polygoon-effect herkent men als een ongelijkmatige loop van e ketting en het meelopen van e ketting in e wielen. Raapleeg hierover onze technici. 4) Kettingsteek De selectie van e kettingsteek wort oner anere bepaal oor: a) Diameter van het kettingwiel b) Gewicht van transportgoe c) Kettingsnelhei ) Rol- en busbelasting 5) Bevestigingslippen Verer in eze catalogus treft u per type transportketting verschillene mogelijkheen. 6) Berijfsomstanigheen De omgeving waarin e transporteur werkt heeft een grote invloe op e gewenste uitvoering. De keuze voor het type ketting, afmetingen, kwaliteit van e materialen, toleranties, gewenste levensuur, corrosiewerene behaneling en veiligheisfactor ient te woren afgestem op e volgene factoren: - Vervuilingsgraa - Temperatuur - Aanwezighei van agressieve stoffen - Vochtigheisgraa - Etc. ZMC transportkettingen kunnen zoner problemen woren toegepast bij omgevingstemperaturen tussen -ºC en +0ºC. Bij een hiervan afwijkene temperatuur aviseren wij u één van onze technici te raaplegen. 7) Smering Smering van e transportketting is essentieel omat het wrijving reuceert en corrosie tegengaat. 8) Breukbelasting Breukbelastingen zoals vermel in eze catalogus woren tijens e kettingprouctie continu gecontroleer. Volgens e norm ISO 1977 mag e werkelijke breukbelasting niet lager liggen an 95% van e opgegeven waare. I Mak Aanrijvingen Kettingocumentatie

2 Selectie aan e han van e trekkracht (T) De bepaling van e trekkracht geschiet in e navolgene stappen: 1) Gewicht van het te transporteren prouct (1-kg) 2) Gewicht van e transportketting (-kg) ) Wrijvingsfactor (fr) 4) Service factor = FS 1) Gewicht van het te transporteren prouct (1-kg) 2) Gewicht van e transportketting (-kg) ) Wrijvingsfactor (fr) * Glijene wrijving (fr) * Rollene wrijving (fr) Er zijn veel factoren ie een grote invloe hebben op e wrijvingsfactor. Voor een juiste inschatting is het raazaam at u contact opneemt met een van onze technici. De wrijvingsfactor kan normaal variëren van 0,5-0,05. Men ient er rekening mee te houen at e opstart wrijving 1,5 tot maal groter kan zijn an e wrijving in berijf. Wanneer men een zo gunstig mogelijke wrijvingsfactor zoekt, is het raazaam een ketting te kiezen waarbij e uitwenige roliameter 2,5 maal groter is an e uitwenige iameter van e bus. 5) Snelheisfactor = fv 6) Wielfactor FA 7) Formules 6) Wielfactor FA De wielfactor is een correctie op e weerstan ie e ketting onervint bij e omloop van het wiel. FA= 1,05 voor wielen gelager miels bronzen bus. 1,0 voor wielen gelager miels kogellagers. De som van 1 + maal e factor FA (per geplaatst wiel) geeft e totale trekkracht (kg). (Wort in e formules verer niet opgenomen.) 7) Formules om e uiteinelijke trekkracht te bepalen zijn als volgt: - Horizontaal transport 4) Service factor = FS Een correctie factor op e trekkracht is e service factor welke van e berijfsomstanigheen en e eigenschappen van het transportgoe afhangt. Aan e han van onerstaane tabel bepaalt u e servicefactor. Zoner looprol: Met looprol: ( + 1) fr FS ( + 1) fv FS Berijfsomstanigheen: ositie van e belasting FS - In lijn met e ketting 1 - Niet in lijn met e ketting 1,2 Eigenschappen van het transportgoe - Gelijkmatige vereling 1 - Ongelijkmatige vereling 1,2 - Zeer ongelijkmatige vereling 1,5 Frequentie van starts en stops - Miner an 5 x per ag 1 - Van 5 x per ag - 2 x per uur 1,2 - Meer an 2 per uur 1,5 Werkomgeving - Schoon 1 - Vuil 1,2 - Vochtig en zeer vuil 1, Gebruiksuur - Tot uur per ag 1 - Tot 24 uur per ag 1,2 Wanneer meerere omstanigheen van toepassing zijn ient e factor in verhouing verhoog te woren. 5) Snelheisfactor = fv Een anere correctiefactor op e trekkracht is e snelheisfactor. Deze factor is afhankelijk van het tanental van e toegepaste wielen en e kettingsnelhei. Aan e han van e tabel bepaalt u e snelheisfactor. Snelhei Aantal tanen van het kettingwiel - Hellen transport Zoner looprol: [cosα ( + 1) fr + sinα 1] FS Met looprol: [cosα ( + 1) fv + sinα 1] FS - Verticaal transport (/2 + ) FS ZMC Transportketting mtr/min , ,0 1,4 2,0 4,4 1,0 1, 2,0 1,1 1,4 1,0 1,2 0,7 1,1 0,7 1,0 0,7 0,7 Mak Aanrijvingen Kettingocumentatie I

3 Bepaling van e uitvoering en het type van e gewenste transportketting Wanneer e totale trekkracht in e ketting bepaal is, ienen we na te gaan of e afzonerlijke kettingonerelen e werkelijke belasting aan kunnen. Wanneer een transportketting zwaarer belast wort an 2/ van e breukbelasting, treet blijvene vervorming als gevolg van metaalmoehei op. De totale trekkracht vermenigvulig met een veiligheisfactor (6-8) geeft e breukbelasting aan, waaraan e te kiezen transport ketting minimaal moet voloen. Het is aan te raen eze veiligheisfactor in overleg met onze technici te bepalen. In situaties waar een zware last slechts op een kort eel van e ketting rust, is het noozakelijk e afzonerlijke belasting van rol/bus en bus/pen te controleren. T Berekening van eze belasting b) enbelasting = = kg/mm 2 Lb x Dp a) Rolbelasting = = kg/mm 2 = gewicht (last) per rol (kg) L x Dr T L = = totale trekkracht in e ketting (kg) totale lengte van e rol (mm) Lb = totale lengte van e bus (mm) Dr = binneniameter van e rol (mm) Dp = uitwenige iameter van e pen (mm) Maximaal toegestane belasting Onerelen in contact Max. belasting Bus en kg/mm 2 Ingezet, gehar staal Ingezet, gehar staal 2,5 Ingezet, gehar staal Gehar staal 2,1 Roestvast staal Roestvast staal 1,2 Brons Ingezet, gehar staal 1 Onerelen in contact Max. belasting Rol Bus kg/mm 2 Ingezet, gehar staal Ingezet, gehar staal 1 Gehar staal Ingezet, gehar staal 1 Brons Ingezet, gehar staal 0,60 Kunststof Ingezet, gehar staal 0, Roestvast staal Roestvast staal 0,40 Coering van kettingen In het algemeen geeft het kettingnummer e belangrijkste eigenschappen zoals: steek, inwenige breete, roliameter, breukbelasting, etc. aan. De aanuiing van transportketting volgens British Stanar (BS), DIN 87 en DIN 85 valt in elen uiteen. Allereerst een nummer at e kettinggrootte aangeeft, gevolg oor een letter (A, B, C of D) waarmee e uitvoering van e rol/bus wort aangegeven (bus-kleine rol-grote rol-flensrol). Deze letter wort weer gevolg oor een getal waarmee e steek in mm wort aangegeven. Voorbeel a) Kettingtype Z40-A-1,6 Z40 : massievebout ketting (BS), breeksterkte : N A : uitvoering als busketting 1,6 : steek: 1,6 mm Voorbeel b) Kettingtype MC 2-D-200 MC 2 : hollebout ketting (DIN 87), breeksterkte: N D : uitvoering met flensrollen 200 : steek: 200 mm In anere gevallen geeft een nummer bijvoorbeel 52 een totale uitvoering aan. Het gaat hier meestal om kettingen volgens fabrieksnorm. Overige afwijkingen ienen apart gespecificeer te woren, zoals: a) Ketting, type 500, verzinkt b) Ketting, type 500, met vereele zijplaten c) Ketting, type 500, met roliameter 20 mm ) Ketting, type Z40-A-1,6 roestvast staal Kettingen ie niet stanaar zijn, ienen compleet gespecificeer te woren. 12 I Mak Aanrijvingen Kettingocumentatie

4 Kettingwielen Naast e stanaar range zoals weergegeven in eze catalogus prouceert ZMC nog een groot aantal speciale transportkettingen. Deze transportkettingen woren volgens klant-specificaties geprouceer en kunnen exclusief gelever woren. Een aantal voorbeelen: Bij e keuze van e kettingwielen ient men rekening te houen met het volgene: a) Wielen met een zo groot mogelijke iameter genieten e voorkeur. Een zo groot mogelijk aantal tanen voorkomt verlenging in e schakels en reuceert het polygoon-effect. b) Het aangereven kettingwiel bevint zich altij aan ie zije waar het transportgoe e transporteur verlaat. c) Bij transporteurs bestaane uit 2 of meer kettingstrengen naast elkaar is het belangrijk at e aangereven wielen paarsgewijs gespie zijn zoat e tanen synchroon lopen. De keerwielen ienen onafhankelijk, vrij raaien geplaatst te woren. Kettingwielen voor ZMC-transportketting zijn in eze catalogus niet apart vermel. Miels onerstaane formules is het zeer eenvouig e afmetingen van het oor u toe te passen kettingwiel te berekenen. Steekcirkeliameter (Dp) Dp = x factor volgens onerstaane tabel (mm) = kettingsteek Aantal Factor Aantal Factor Aantal Factor tanen tanen tanen ,000 2,05 2,61 2,924,26,549,864 4,9 4,494 4,8 5,126 5,442 5,759 6,076 6, ,709 7,027 7,44 7,661 7, ,614 8,91 9,249 9,567 9,885,202,52 18, ,474,792 12,1 12,428 12,746 1,06 1,82 1,700 14,018 14,6 14,654 14,972 15,290 15,608 15,926 Kopcirkeliameter (De) Max = Dp + x D Min = Dp + 0,5 x D waarin: De = kopcirkeliameter (mm) Dp = steekcirkeliameter (mm) D = iameter van e kettingrol (mm) Voetcirkeliameter (Di) Di = Dp - D (mm) waarin: Di = voetcirkeliameter (mm) Dp = steekcirkeliameter (mm) D = iameter van e kettingrol (mm) ZMC Transportketting Naast eze hoofmaten kunt u zelf opgeven wat e naafiameter en e totale hoogte van het wiel ienen te zijn. Normaal gesproken ient e naafiameter minimaal 1,5 x e iameter van e as te zijn waarop het wiel gemonteer moet woren. Mak Aanrijvingen Kettingocumentatie I 1

5 Speciale bevestigingslippen, ie afwijken van e uitvoeringen zoals vermel in eze catalogus, woren qua montagepatroon op ezelfe wijze zoals onerstaan aangegeven, maar e.e.a. ient te woren aangevul met het tekening nummer. Voorbeel: Ketting nr. 704A1-01, tekening nr Als bevestigingslippen gewenst zijn op even steek interval an woren eze gemonteer op e buitenschakel, tenzij aners aangegeven. Onerstaan e meest voorkomene montagepatronen van bevestigingslippen. K1-01 M1-01 MK1-01 K2-01 M2-01 MK2-01 K-01 M1-02 MK1-02 K1-02 M2-02 MK2-02 K2-02 M1-0 MK1-0 M2-0 MK2-0 K-02 M1-04 MK1-04 K1-0 M2-04 MK2-04 K I Mak Aanrijvingen Kettingocumentatie

6 A1-01 K1-01 M1-01 A2-01 K2-01 M2-01 A-01 K-01 M1-02 A1-02 K1-02 M2-02 A2-02 K2-02 M1-0 M2-0 A-02 K-02 M1-04 A1-0 K1-0 M2-04 A2-0 K2-0 A-0 K-0 A1-04 K1-04 ZMC Transportketting A2-04 K2-04 A-04 K-04 Afwijkene uitvoeringen en bevestigingslippen zijn op aanvraag leverbaar. Mak Aanrijvingen Kettingocumentatie I 15

7 Niet gestanaariseere ketting F2 F1 L S 1/2F1 H D7 D6 D5 D1 Hollebout uitvoering Ketting L D1 D5 D6 D7 H S F1 F2 Breuk- Ketting nr. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm belasting N gewicht kg/mtr ,5 1,8 8, , ,5 260SS* 20,5 1,8 8, , ,5 260RZ** 20,5 1,8 8, 6 22, ,9 260RBZ** 20,5 1,8 8, 6 22, ,9 (*) Roestvast stalen ketting (**) Verzinkte ketting Speciale uitvoeringen: - rollen van nylon, elrin, etc. - verzinkt of vernikkel - voorgerekt en gelabelle 142 I Mak Aanrijvingen Kettingocumentatie

8 Niet gestanaariseere ketting e b a s e b a s c c b1 b2 e2 s Bevestigingslippen Ketting a b b1 b2 c e e1 s Extra gewicht nr. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/stk SS, 1,5 1, , 14-8, 4,5 4,5 9,5 9,5 0,020 0,020 ZMC Transportketting Mak Aanrijvingen Kettingocumentatie I 14

9 Niet gestanaariseere ketting F2 F1 H L S 1/2F1 D7 D6 D5 D2 Hollebout uitvoering Ketting L D2 D5 D6 D7 H S F1 F2 Breuk- Ketting nr. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm belasting N gewicht kg/mtr ,5 2, ,5 2,1 262SS* 5 0, ,1 W865AR ,5 W604R , ,5 1,5 (*) Roestvast stalen ketting Speciale uitvoeringen: - rollen van nylon, elrin, etc. - verzinkt of vernikkel - voorgerekt en gelabelle 144 I Mak Aanrijvingen Kettingocumentatie

ZMC is een van de grootste Europese producenten op het gebied van transportkettingen. Het bedrijf is opgericht in 1955.

ZMC is een van de grootste Europese producenten op het gebied van transportkettingen. Het bedrijf is opgericht in 1955. ZMC Tranportketting ZMC i een van de grootte Europee producenten op het gebied van tranportkettingen. Het bedrijf i opgericht in 1955. ZMC produceert genormalieerde tranportkettingen volgen DIN 8181, DIN

Nadere informatie

Rollenketting Kettingwielen Tandwielen Transportketting

Rollenketting Kettingwielen Tandwielen Transportketting Rollenketting Kettingwielen Tandwielen Transportketting Kettingdocumentatie Rollenketting Kettingwielen Tandwielen Transportketting Mak Aandrijvingen Kettingdocumentatie I 1 Inhoudsopgave pag. Renold Rollenketting

Nadere informatie

Het eerste standaard lager programma voor extreme toepassingen, dat uit voorraad geleverd kan worden. SNR - Industry

Het eerste standaard lager programma voor extreme toepassingen, dat uit voorraad geleverd kan worden. SNR - Industry Het eerste stanaar lager programma voor extreme toepassingen, at uit voorraa gelever kan woren. SNR - Inustry I N U S T R Y TN21NLa:TN21NLa 4/12/08 14:56 Page 2 Een speciaal kogellager programma voor e

Nadere informatie

Voorkennis + lijst met standaardintegralen

Voorkennis + lijst met standaardintegralen Scheien van variabelen een oplosmethoe voor eerste ore-ifferentiaalvergelijkingen WISNET-HBO NHL upate mei 2009 Inleiing Het met pen en papier berekenen van e analytische oplossing van een eerste ore ifferentiaalverglijking

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6.1 Algemeen... 2 6.1.1 Inleiding... 2 6.1.2 Principe van evenwichtsdraagvermogen... 3. 6.2 Toetsing volgens de Eurocode...

Inhoudsopgave. 6.1 Algemeen... 2 6.1.1 Inleiding... 2 6.1.2 Principe van evenwichtsdraagvermogen... 3. 6.2 Toetsing volgens de Eurocode... HOOFDSTUK 6 ONTWERPEN VAN FUNDEREN OP STAAL Inhousopgave 6.1 Algemeen... 6.1.1 Inleiing... 6.1. Principe van evenwichtsraagvermogen... 3 6. Toetsing volgens e Eurocoe... 4 6.3 Berekening van een funering

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 4 Voorkennis V-1 a De oörinaten zijn A( 2, 1), B(2, 3) en C(5, 4 Qw ). V-2 a Per stap van 1 naar rehts gaat e lijn Qw omhoog. Vanuit C ga je 7 stappen naar rehts en us 7 Qw = 3 Qw omhoog. Omat 4 Qw + 3

Nadere informatie

Hoofdstuk 11A - Rekenen

Hoofdstuk 11A - Rekenen Voorkennis V- aantal grammen 000 00 aantal euro s 6,0 0,006, Je moet e, etalen. V-a aantal m 00 aantal euro s 4 000 6 V-a Hij moet e 6.,- etalen. aantal m 00 0,00 aantal euro s 4 000 6 6 Hij krijgt m mortel

Nadere informatie

Experimentele voorschriften voor de dimensionering van de ballast voor zonnepanelen op platte daken

Experimentele voorschriften voor de dimensionering van de ballast voor zonnepanelen op platte daken Experimentele voorschriften voor e imensionering van e ballast voor zonnepanelen op platte aken Wij vestigen uw aanacht op e auteursrechten ie van toepassing zijn op it werk. In it kaer is elke reprouctie,

Nadere informatie

Ondergrondse leidingsystemen

Ondergrondse leidingsystemen Georg Fischer N.V. Prijslijst uitgave januari 2015 Onergronse leiingsystemen Complete leiingsystemen afgestem op uw toepassing water- en gasistributie Oplossingen voor water- en gasbeheer, oor nieuwe en

Nadere informatie

REXNORD ketting Prijslijst 2012

REXNORD ketting Prijslijst 2012 REXNORD ketting Prijslijst 2012 Prijzen in Euro, exclusief BTW. Wijzigingen/zetfouten voorbehouden. Overige prijzen op aanvraag (o.a.). Versie: MO 01-09-2012 Standaard rollenketting DIN 8187, ISO 606 (Europese

Nadere informatie

Afgeleiden berekenen met DERIVE

Afgeleiden berekenen met DERIVE /09/007 Afgeleien met DERIVE.fw 18:48:0 Afgeleien berekenen met DERIVE In DERIVE zijn alle regels ingebouw waarmee je ook op papier afgeleien berekent: lineariteit, prouct- en quotiëntregel, kettingregel.

Nadere informatie

VAN DER LOUW GRAFISCH CENTRUM

VAN DER LOUW GRAFISCH CENTRUM Op onze Special Projects af - eling woren innovatieve promotieartikelen en verpakkingen ontworpen ie aan al uw wensen voloen. Heeft u zelf een goe iee, an werken wij at verer uit. Heeft u zelf géén iee,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer. statutair gevestigd Ursem

Huishoudelijk Reglement van. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer. statutair gevestigd Ursem Huishouelijk Reglement van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer statutair gevestig Ursem 1 Inhousopgave huishouelijk reglement Blazije 2 Blazije 3 Blazije 4 Blazije 5 Blazije 6 Inhousopgave

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Katholieke Universiteit Leuven Groep Wetenschap & Technologie. September 2008

Zomercursus Wiskunde. Katholieke Universiteit Leuven Groep Wetenschap & Technologie. September 2008 Zomercursus Wiskune Katholieke Universiteit Leuven September 2008 Rekenregels voor het berekenen van afgeleien (versie 27 juni 2008) Inleiing De afgeleie van een functie f in een punt R is e helling (richtingscoëfficiënt)

Nadere informatie

Schroef- en slagsystemen

Schroef- en slagsystemen Een groot assortiment aan bevestigingsmaterialen voor praktisch alle montagewerkzaamheen - van plug tot keilbout, van plafonhaak tot ringoog, van stalen nagel tot houtschroef en van revel voor OBO-pinnen

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a / V-2a e Voorkennis Zie e figuur hieroner. Zie e figuur hieroner. De lijn n en het punt P kunnen ook aan e anere kant van lijn l liggen. Zie e figuur hieroner. P Zie e figuur hieroven. In vierhoek

Nadere informatie

CT5520. Juni 2006. Udo Ouwerkerk, 1040995 Floor van den Berg, 1093568

CT5520. Juni 2006. Udo Ouwerkerk, 1040995 Floor van den Berg, 1093568 CT550 Juni 006 Uo Ouwerkerk, 1040995 Floor van en Berg, 1093568 Voorwoor Dit rapport is gemaakt in het kaer van het ontwerp voor een breiing van een bestaane rinkwaterzuivering voor het vak CT550: Drinkwaterbereiing.

Nadere informatie

GLOBALE OPLOSSINGEN OM VEILIG TE WERKEN OP HOOGTE

GLOBALE OPLOSSINGEN OM VEILIG TE WERKEN OP HOOGTE SFTY OK SYSTM Uw officiële vereler Stanley lack&decker elgium.v... - Divisie FOM gie Walschaertstraat 16 - Mechelen Tel. +32 (0) 47 3 mail. facom.belgium@sbinc.com Stanley lack&decker Netherlans V - Facom

Nadere informatie

Groeien doe je maar 1 keer... Daarom 10 belangrijke voedingsfeiten

Groeien doe je maar 1 keer... Daarom 10 belangrijke voedingsfeiten Groeien oe je maar 1 keer... Daarom 10 belangrijke voeingsfeiten Inleiing De groeifase is van groot belang voor het toekomstige leven van e pup. Tijens e groeifase krijgt het lichaam zijn uiteinelijke

Nadere informatie

Gespecialiseerde heet en koud water systemen PP-R leidingsysteem

Gespecialiseerde heet en koud water systemen PP-R leidingsysteem Gespecialiseere heet en kou water systemen PP-R leiingsysteem Wefatherm Bewezen techniek Wefatherm PP-R heet en kou water systemen woren al vele jaren ingezet wanneer leiingsystemen aan hoge eisen op het

Nadere informatie

Voorkennis. Hoekmeting

Voorkennis. Hoekmeting Hoekmeting Hoeken meten we in graen of in raialen. Hiernaast zie je e eenheiscirkel in het vlak (e cirkel met straal en e oorsprong als mielpunt) waarop e beie verelingen zijn aangegeven. Een volleige

Nadere informatie

Tentamen Natuurkunde I 09.00 uur - 12.00 uur woensdag 7 januari 2009 docent drs.j.b. Vrijdaghs

Tentamen Natuurkunde I 09.00 uur - 12.00 uur woensdag 7 januari 2009 docent drs.j.b. Vrijdaghs Tentamen Natuurkune 9. uur -. uur woensag 7 januari 9 ocent rs.j.. Vrijaghs Aanwijzingen: Dit tentamen omvat 5 opgaven met totaal 5 eelvragen Maak elke opgave op een apart vel voorzien van naam, nummer

Nadere informatie

Rollenketting Kettingwielen Tandwielen Transportketting

Rollenketting Kettingwielen Tandwielen Transportketting Rollenketting Kettingwielen Tandwielen Transportketting Kettingdocumentatie Rollenketting Kettingwielen Tandwielen Transportketting Mak Aandrijvingen Kettingdocumentatie I Inhoudsopgave pag. Renold Rollenketting

Nadere informatie

reservoir_ti_ _nl_q4.qxd 23/06/ :03 Page 1 Geberit AP Opbouwspoelreservoirs

reservoir_ti_ _nl_q4.qxd 23/06/ :03 Page 1 Geberit AP Opbouwspoelreservoirs reservoir_ti_2009-07-07_nl_q4.qx 23/06/2009 17:03 Page 1 Opbouwspoelreservoirs reservoir_ti_2009-07-07_nl_q4.qx 23/06/2009 17:03 Page 2 reservoir_ti_2009-07-07_nl_q4.qx 23/06/2009 17:03 Page 3 Inhoustafel

Nadere informatie

Georg Fischer N.V. Prijslijst uitgave juni 2015. Vlinderklep type 578

Georg Fischer N.V. Prijslijst uitgave juni 2015. Vlinderklep type 578 Georg Fischer N.V. Prijslijst uitgave juni 2015 Vlinerklep 578 Complete leiingsystemen afgestem op uw toepassing water- en gasistributie Oplossingen voor water- en gasbeheer, oor nieuwe en gerenoveere

Nadere informatie

8 a. x K (in euro s) x K (in euro s)

8 a. x K (in euro s) x K (in euro s) Hoofstuk 6 RECHTE LIJNEN 6.0 INTRO b, =, km c k = l a km kost,0: =,0 b rankje kost : =,0, us e entree is,0,0 = 0,-. Nee, als je bij e onerste lijn 8 naar rechts gaat ga je omhoog, us als je naar rechts

Nadere informatie

BSO Giekerk locatie nieuws

BSO Giekerk locatie nieuws BSO Giekerk locatie nieuws Oktober 2015 Beste ouers/verzorgers, Wij vinen het fijn at we u oor miel van een nieuwsbrief e sfeer kunnen laten proeven van e Kinerwou groep/locatie van uw kin(eren). Leuke

Nadere informatie

- II.20 - Johan Baeten

- II.20 - Johan Baeten 8 8.1 Inleiene principes bieen als vooreel een mechanisch eenvouige constructie en een hoge gevoelighei. Ze vragen echter ook een compleere elektronica om het bekomen uitgangssignaal achteraf lineair te

Nadere informatie

1 Functies die aan verandering onderhevig zijn

1 Functies die aan verandering onderhevig zijn Veraneringsprocessen in e tij (eerste ore) upate april 2009 copyright WISNET-NHL Lees eerst aanachtig e inleiing 0 Inleiing In eze les, ie niet beslist van begin tot ein oorgewerkt hoeft te woren, vin

Nadere informatie

Wiskunde D Online uitwerking 4 VWO blok 4 les 1

Wiskunde D Online uitwerking 4 VWO blok 4 les 1 Wiskune D Online uitwerking 4 VWO blok 4 les aragraaf. Opgave a et e stelling van thagoras volgt at (, ) ( ) + ( ) ( 3 ) + ( ) + 3 3 b De roosterpunten met afstan 3 tot liggen op e cirkel met als mielpunt

Nadere informatie

Auteur(s): M. Berger, P. Hollander Titel: Voortstuwing tijdens zwemmen Jaargang: 15 Jaartal: 1997 Nummer: 5 Oorspronkelijke paginanummers: 223-233

Auteur(s): M. Berger, P. Hollander Titel: Voortstuwing tijdens zwemmen Jaargang: 15 Jaartal: 1997 Nummer: 5 Oorspronkelijke paginanummers: 223-233 Auteur(s): M. Berger,. Hollaner Titel: Voortstuwing tijens zwemmen Jaargang: 15 Jaartal: 1997 Nummer: 5 Oorspronkelijke paginanummers: 223-233 Deze online uitgave mag, oner uielijke bronvermeling, vrij

Nadere informatie

EUROCHAIN ketting Prijslijst 2011

EUROCHAIN ketting Prijslijst 2011 EUROCHAIN ketting Prijslijst 2011 Prijzen in Euro, exclusief BTW. Wijzigingen/zetfouten voorbehouden. Overige prijzen op aanvraag (o.a.). Versie: MO 01-09-2011 EUROCHAIN Met trots introduceert IWIS de

Nadere informatie

Adres: Kerkstraat 26 Postcode en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447. Datum start: 15 december 2012 Datum goedgekeurd:

Adres: Kerkstraat 26 Postcode en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447. Datum start: 15 december 2012 Datum goedgekeurd: Plan van aanpak Huisartsenpost 't Hellegat Ares: Kerkstraat 26 Postcoe en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447 E-mailares: Scope van eze RIE: Gebruikte inventarisatievragenlijst: info@haphellegat.nl

Nadere informatie

VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee.

VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. VerzuimPakket uw (financiële) klappenvangers verzekeringen Goes, Bergen op Zoom, Mielburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. De exclusieve totaaloplossing van zorg en verzuim voor e onernemers in Zuiwest-

Nadere informatie

Samenvatting Structuur, vorm en dynamica van biologische membranen

Samenvatting Structuur, vorm en dynamica van biologische membranen Samenvatting Structuur, vorm en ynamica van biologische membranen Timon Iema 19 november 2009 Biofysica is e stuie van e natuurkune achter biologische processen. Haar werkterrein is voornamelijk e iniviuele

Nadere informatie

K RAC HTEN. 2.1 De dynamometer

K RAC HTEN. 2.1 De dynamometer 2 K RC HTEN M E TE N Wanneer je een zware last vooruit trekt, lever je een kracht. Je weet echter niet hoe groot ie kracht is. Om een kracht te meten, gebruik je spiraalveren. Deze rekken uit als je eraan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Grafieken en vergelijkingen

Hoofdstuk 1 Grafieken en vergelijkingen Hoofstuk 1 Grafieken en vergelijkingen Opstap Formule, grafiek en vergelijking O-1a Om uur staat het water 6 6 mm hoog in e regenmeter. aantal uren h... h 6 hoogte water aantal uren v :... v 6 hoogte water

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-1a De punten op een afstan van 3 m van lijn l liggen op twee lijnen evenwijig aan l. De punten op een afstan van 5 m van punt liggen op een irkel met straal 5 en mielpunt. De vier snijpunten

Nadere informatie

2. THERMISCHE EIGENSCHAPPEN

2. THERMISCHE EIGENSCHAPPEN Technische ocumentatie V CE 2004 Thermische eigenschappen 5 2. THERMISCHE EIGENSCHAPPEN 2.1 Warmteoverracht De overracht van warmte gebeurt stees tussen twee voorwerpen met verschillene temperaturen. De

Nadere informatie

Tentamen Signalen en Systemen 2: 3BB32, 10 maart 2009

Tentamen Signalen en Systemen 2: 3BB32, 10 maart 2009 Tentamen Signalen en Systemen : 3BB3, 10 maart 009 Omerkingen ij het tentamen - O het tentamen mag een (grafisch) rekenaaraat geruikt woren - Geruik van aner materiaal zoals oeken, aantekeningen of lato

Nadere informatie

Hoofdstuk 12B - Breuken en functies

Hoofdstuk 12B - Breuken en functies Hoofstuk B - Breuken en funties Voorkennis V-a g V-a h 0 0 i 9 j 0 0 0 9 0 9 e k 0 f l 9 9 Elk stukje wort : 0 0, meter. a 0 0 0 00 L 0, 0, 0,0 0,0 0,0 De lengte van elk stukje wort an twee keer zo klein.

Nadere informatie

Optimising work environments. www.sirksekuur.be. www.idewe.be

Optimising work environments. www.sirksekuur.be. www.idewe.be 2012 Optimising work environments www.iewe.be Fluiten mag bij veilig gerag 2012 Januari m 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 w 4 11 18 25 5 12 19 26 v 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 www.iewe.be Optimising

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. LEIDINGMATERIALEN Koperen buizen, hulpstukken en verbindingen

WATERWERKBLAD. LEIDINGMATERIALEN Koperen buizen, hulpstukken en verbindingen WATERWERKBLAD LEIDINGMATERIALEN Koperen buizen, hulpstukken en verbiningen WB 2.2 A DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouen 1. Titels van e vermele norm en anere publicaties NEN 1006 Algemene voorschriften

Nadere informatie

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO Hoofstuk 5 Gelijkvormighei VWO 5 Vergroten en verkleinen a 5 a 9 riehoekjes, zie plaatje: a 0,5:,9, en :, ij 9 inh 7 0,5,57 m ij 7 5 5,9 5,95 m 6,9 0,7 m 9 e 6 a a Die van ij Die van 0 ij 0, ie van 8 ij

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Voorkennis V-a Van lijn k is het hellingsgetal en het startgetal en e formule is = +. Van lijn l is het hellingsgetal en het startgetal en e

Nadere informatie

Grondwater, wie. doet wat?

Grondwater, wie. doet wat? Gronwater, wie oet wat? Gronwater, wie oet wat? Inhou 1 Wat is gronwater? 3 2 Wat kunt u zelf oen? 3 3 Wat kan e gemeente voor u betekenen? 4 4 Wat is e rol van van het waterschap? 6 5 Wat oet e provincie?

Nadere informatie

12 mnd 18 mnd 24 mnd 30 mnd module M 0,3 0,5 0, snelheid V

12 mnd 18 mnd 24 mnd 30 mnd module M 0,3 0,5 0, snelheid V Hoofstuk 6, Verbanen combineren 1 Hoofstuk 6 Verbanen en grafieken Kern 1 tabellen en grafieken 1 a Nee, pas vanaf winkracht 9 spreekt men van storm. Bij winkracht 7 is er sprake van hare win. b Nee. Een

Nadere informatie

ActiGait implanteerbaar stimulatie-apparaat voor dropvoet

ActiGait implanteerbaar stimulatie-apparaat voor dropvoet K ActiGait implanteerbaar stimulatie-apparaat voor ropvoet Hanleiing voor e chirurg Otto Bock HealthCare GmbH 647G357=NL 50 02.07/2 Printe in Germany 647G357=NL.in Achtung: 22.02.2007 :45:56 Uhr Inleiing...3

Nadere informatie

HENCO TEChNISCH HANDBOEK. gas

HENCO TEChNISCH HANDBOEK. gas HENCO TEChNISCH HANBOEK HENCO TEChNISCH HANBOEK NL verwarming rinkwater gas Pagina BUIZEN HENCO PERS. STANAR. GAS. SUPER SIZES HENCO Vision. FITTINGEN. VERELERS MESSING PERSFITTINGEN. STANAR. GAS Messing

Nadere informatie

Blok 3 - Vaardigheden

Blok 3 - Vaardigheden Moerne wiskune 9e eitie Havo A eel Blok 3 - Vaarigheen lazije 19 1a 1, 3 3000 = 8900 = 8310, 0, 07 000000 = 8000 = 810, 300 1700 = 6870000 = 6910, 8 0, 000 0, 007 = 0, 000001 = 1, 10 6 e 6344, 1 781, 98

Nadere informatie

15 Financiële reorganisatie

15 Financiële reorganisatie 15 Finaniële reorganisatie hoofstuk 15.1 A 15.2 C 15.3 A 15.4 B 15.5 C 15.6 D 15.7 D 15.8 A 15.9 C 15.10 D 15.11 B 3.000.000 + 4.000.000 3.000.000 = 4.000.000 15.12 C 15.13 C ((3.000 + 2.000 4.000) / 3.000)

Nadere informatie

Prinsenlaan te Rotterdam

Prinsenlaan te Rotterdam Sterkteberekening t.b.v. kantoor Prinsenlaan te Rotteram oprachtgever Hogeschool Rotteram G.H. e Jonghweg 4-6, Rotteram project Kantoor Prinsenlaan te Rotteram orernummer ribbhs 2006-07 ocumentnummer rib

Nadere informatie

4.1 Optische eigenschappen

4.1 Optische eigenschappen 4. Optische eigenschappen Opgave a De auto heeft een kleinere massa. Kunststof is flexiel: je krijgt niet gemakkelijk een euk. De auto roest niet. De kunststoffen moeten tegen e hoge temperaturen in e

Nadere informatie

Locatienieuws. BSO Giekerk Januari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. BSO Giekerk Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws BSO Giekerk Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen vanuit e BSO een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan

Nadere informatie

Doorstromen of op tijd rijden? Of allebei? De besturing van knelpunten in het spoorwegnet

Doorstromen of op tijd rijden? Of allebei? De besturing van knelpunten in het spoorwegnet 1 Doorstromen of op tij rijen? Of allebei? De besturing van knelpunten in het spoorwegnet Alfons Schaafsma 1 Bijrage aan het Colloquium Vervoerplanologisch Speurwerk 2006 http://www.vervoersplanologischspeurwerk.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 11A - Rekenen

Hoofdstuk 11A - Rekenen Hoofstuk 11A - Rekenen Voorkennis V-1 aantal grammen 1000 1 00 aantal euro s 6,0 0,006 1, Je moet e 1, etalen. V-a aantal soesjes 1 1 V-a aantal ml water 100 8, 1,66 Ze heeft 1,6 ml water noig. aantal

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofstuk 1: Inleiing 1.1. Richtingsvelen. Zie Stewart, 9.2. 1.2. Oplossingen van enkele ifferentiaalvergelijkingen. Zelf oorlezen. 1.3. Classificatie van ifferentiaalvergelijkingen. Differentiaalvergelijkingen

Nadere informatie

Bezopen wiskunde. Enkele wiskundige modellen. Widmark model

Bezopen wiskunde. Enkele wiskundige modellen. Widmark model Bezopen wiskune In het artikel Doorzakken in Moelomgeving uit Signaal 17 (1997 pp. 21-22) i is te lezen hoe e moelomgeving van IP-Coach 4 gebruikt kon woren om alcoholafbraak in het menselijk lichaam te

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING AS HUURDER STUDENTEN HUISVESTINGS COMPLEX BLUE GRAY AMSTERDAM

INTENTIEVERKLARING AS HUURDER STUDENTEN HUISVESTINGS COMPLEX BLUE GRAY AMSTERDAM INTENTIEVERKLARING AS HUURDER STUDENTEN HUISVESTINGS COMPLEX BLUE GRAY AMSTERDAM Algemene informatie m.b.t. project en Veruurer/eigenaar: Het project Blue Gray is een initiatief van een particuliere partij

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a 20 e f Voorkennis De autosnelweg loopt van noor naar zui. De Sloterplas loopt van nooroost naar zuiwest. Osorp ligt vanaf station msteram Lelylaan gezien in het westen. Het Sloterpark ligt vanaf station

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Materialenstaat. Hoofdstuk 1 Hét handboek voor brandveilig werken. Hoofdstuk 2 Situaties nader toegelicht

Inhoudsopgave. Materialenstaat. Hoofdstuk 1 Hét handboek voor brandveilig werken. Hoofdstuk 2 Situaties nader toegelicht Inhousopgave 4 6 10 12 21 31 39 44 Hoofstuk 1 Hét hanboek voor branveilig werken Hoofstuk 2 Situaties naer toegeliht Hoofstuk 3 Het lezen van een etailmatrix Dakopstan zoner shubvormige afwerking Dakopstan

Nadere informatie

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af.

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af. Opgve 1 Vn twee korte en twee lnge luifers is een rehthoek geleg. Omt je geen fmetingen weet hngt e omtrek vn eze rehthoek f vn twee vrielen, nmelijk lengtekorteluif er en lengtelngeluif er. Welke formule

Nadere informatie

Industrie Bovenfrezen Catalogus IBC 2015. Abrasief. Bouw. Hout. Platen. Aluminium. Metaal. Kunststof

Industrie Bovenfrezen Catalogus IBC 2015. Abrasief. Bouw. Hout. Platen. Aluminium. Metaal. Kunststof Inustrie Bovenfrezen Catalogus IBC 2015 Abrasief Bouw Hout Platen Aluminium Metaal Kunststof Betrouwbaar TEHE I BETOUWBAA Al meer an 90 jaar levert tehle werelwij, aan zowel gebruikers als e hanel, technisch

Nadere informatie

( ) 1. G&R vwo A deel 4 16 Toepassingen van de differentiaalrekening C. von Schwartzenberg 1/13 = =

( ) 1. G&R vwo A deel 4 16 Toepassingen van de differentiaalrekening C. von Schwartzenberg 1/13 = = C von Schwartzenberg 1/1 1a 1b 1c 1 1 1 4 5 4 6 4 4 5 f ( ) 6 + 6 6 + 6 6 f '( ) 4 + + 4 4 + + 4 g( ) 5 8 g '( ) 5 1 5 Onthou: y y '( ) 1 8 8 1 1 1 h + + + h'( ) 1 1 7 6 6 k ( ) ( 1) + 8 k '( ) 1( 1 )

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 - Overgangsmatrices

Hoofdstuk 9 - Overgangsmatrices lazije 232 1a Er zijn 497 auto s e Eenweg ie via het plein e Gansstraat gaan. De som e eerste kolom geeft het aantal auto s e Eenweg, us 900. De som alle getallen in e matrix is 4000, het aantal auto s

Nadere informatie

De kleur van. In dit nummer o.a.: Denktank Staatsliedenbuurt Wooninitiatief TaDaiMah Actieve bewonerscommissies Uw huurcontract opzeggen

De kleur van. In dit nummer o.a.: Denktank Staatsliedenbuurt Wooninitiatief TaDaiMah Actieve bewonerscommissies Uw huurcontract opzeggen Bewonersmagazine van Tablis Wonen Verschijnt rie keer per jaar Jaargang 1, nummer 03 ecember 2012 wonen De kleur van In it nummer o.a.: Nieuwe voorzitter aan e slag Werken aan kwaliteit Een (bran)veilige

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor de externe verslaggeving

Wet- en regelgeving voor de externe verslaggeving 4 Wet- en regelgeving voor e externe verslaggeving 401 a Afleggen van verantwooring aan vermogensvershaffers. Informatievershaffing aan elangheenen. De informatie wort vershaft om (potentiële) vermogensvershaffers

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 110 Voorkennis V-1a Isaa maakt e zoetste limonae, want hij oet het minste water ij e siroop. Bij elk glas siroop oet hij 3,5 glazen water. Henk maakt e minst zoete limonae. Bij elk glas siroop oet hij

Nadere informatie

Verluchtings. roosters. Traditionele roosters Toezichtluiken voor bad Plafondluiken Doorkijkluiken K attenluikje voor huisdieren

Verluchtings. roosters. Traditionele roosters Toezichtluiken voor bad Plafondluiken Doorkijkluiken K attenluikje voor huisdieren Verluchtings roosters Traitionele roosters Toezichtluiken voor ba Plafonluiken Doorkijkluiken K attenluikje voor huisieren 5 10 3 6 4 1 7 9 2 Verluchtingsroosters Inhou 1 2 3 De Nicoll service 4 De speciale

Nadere informatie

Havo A deel 1 Uitwerkingen Moderne wiskunde

Havo A deel 1 Uitwerkingen Moderne wiskunde Havo A eel Uitwerkingen Moerne wiskune Vaarigheen lazije 4 a 7 e 600 00 a 66 3 % 0 % % 5% 3 3a 80 = 4 0 80 = 8 66 = 66 = 3 6 4a Grove shatting: 0% van 500 is 00. Berekening geeft 0, 77 5 = 9, 7. Shatting:

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 - Statistiek

Hoofdstuk 3 - Statistiek V-1a e Voorkennis Bij e rehter tael is het zinvol een lijniagram te tekenen, want aar zit een ontwikkeling in e tij in. De linker tael estaat uit los van elkaar staane merken en typen. aantal auto s aantal

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 - Integreren

Hoofdstuk 4 - Integreren Hoofstuk - Integreren Moerne wiskune 9e eitie vwo B eel Voorkennis: Oppervlakten lazije 98 V-a BC Oppervlakte ABC Driehoek ABC is gelijkvormig met riehoek ADB us AC AB waaruit volgt at BC BD us BD BD c

Nadere informatie

Voorspandraad op lengte

Voorspandraad op lengte Voorspandraad op lengte NEDRI Product Range: Voorspandraad op lengte Het voorspandraad op lengte van NEDRI garandeert duurzaamheid en kwaliteit. De voornaamste toepassing is voorgespannen betonnen dwarsliggers

Nadere informatie

L14.11 WIELEN L14 SCHUIFDEUREN

L14.11 WIELEN L14 SCHUIFDEUREN L14 SCHUIFDEUREN L14.11 01.07.2016 Waregemstraat 5-9870 Zulte - Belgium - T. +32 9 388 88 81 - F. +32 9 388 88 21 - commercial@sobinco.com - www.sobinco.com L14.11 INDELING 1. Regelbare wielen...l14.11.03

Nadere informatie

Energienota gemeente Emmen

Energienota gemeente Emmen RIS.5449 Energienota gemeente Emmen Deel 2: Werken aan groene groei Energieprogramma 2012-2015 November 2011 Inhousopgave pagina 1. Inleiing 3 2. Big Five 3 3. Green Deal Noor-Neerlan 4 4. De opgave 5

Nadere informatie

Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis. Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis. Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis

Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis. Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis. Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis Tabellenboek gezonheismonitor 0-12 jarigen regio Toelichting: In e eerste kolommen staan e resultaten voor e Cj's in. De laatste kolommen geven het resultaat voor en. Wanneer het percentage van en/of ikgerukt

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD. LEIDINGMATERIALEN Koperen buizen, hulpstukken en verbindingen

CONCEPT WATERWERKBLAD. LEIDINGMATERIALEN Koperen buizen, hulpstukken en verbindingen Herziening van ecember 1994 CONCEPT WATERWERKBLAD LEIDINGMATERIALEN Koperen buizen, hulpstukken en verbiningen WB 2.2 A DATUM: JUNI 2016 Auteursrechten voorbehouen 1. Titels van e vermele normen, wetgeving

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De afgeleide

Hoofdstuk 4 De afgeleide Havo B eel Uitwerkingen Moerne wiskune Hoofstuk De afgeleie lazije 9 V-a 8 8 8 kg Lengte in m Gewiht in kg 8 7 8 9 8 gewiht 8 8 lengte m weegt 8 kg us m weegt 8 : 8 kg. e 8 m 8 8 is het startgetal en 8

Nadere informatie

componenten voor kettingtransporteurs Gesmede gaffelketting Bolt N Go bevestigingssysteem Kettingtandwielen Ketting omkeerwielen Toebehoren

componenten voor kettingtransporteurs Gesmede gaffelketting Bolt N Go bevestigingssysteem Kettingtandwielen Ketting omkeerwielen Toebehoren Selected supplier 4B componenten voor kettingtransporteurs in Nederland & België componenten voor kettingtransporteurs Gesmede gaffelketting Bolt N Go bevestigingssysteem Kettingtandwielen Ketting omkeerwielen

Nadere informatie

Aanpak geweld Peelland

Aanpak geweld Peelland Aanpak gewel Peellan Waarom gewel? We willen at ieereen zich veilig kan voelen in zijn of haar woning, in e buurt, en in het orp of e sta. Ook moeten mensen zich veilig kunnen voelen tijens e uitvoer van

Nadere informatie

11.1 Straling van sterren

11.1 Straling van sterren . Straling van sterren Opgave a De afstan ie het liht in een jaar aflegt, ereken je met e formule voor e snelhei. Geruik hierij e nauwkeurige waare voor e omlooptij van e aare om e in BINAS tael. s = v

Nadere informatie

2015/1. Speciale uitgave Het bouwdetail: een ware eisenbundel. Toegankelijkheid p14. Energetische aspecten p7. Brandveiligheid p25

2015/1. Speciale uitgave Het bouwdetail: een ware eisenbundel. Toegankelijkheid p14. Energetische aspecten p7. Brandveiligheid p25 Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwberijf Speciale uitgave Het bouwetail: een ware eisenbunel 2015/1 Afgifte: Brussel X Erkenningsnummer: P 01011 12 e jaargang Driemaanelijkse

Nadere informatie

Beleidsnota inzake Planologische afwijkingsmogelijkheden volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 3 e herziening.

Beleidsnota inzake Planologische afwijkingsmogelijkheden volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 3 e herziening. Beleisnota inzake Planologische afwijkingsmogelijkheen volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 3 e herziening. Op 22 november 2014 is e Beleisnota inzake Planologische afwijkingsmogelijkheen

Nadere informatie

Locatienieuws. POV 't Healtsje BSO de Beamhutte Februari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. POV 't Healtsje BSO de Beamhutte Februari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws POV 't Healtsje BSO e Beamhutte Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen vanuit e POV en BSO een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4

Nadere informatie

Bijlage A bij hoofdstuk 1 1 Het kostprijsmodel van Dienst Regelingen 2 Tariefnota Bestuursraad

Bijlage A bij hoofdstuk 1 1 Het kostprijsmodel van Dienst Regelingen 2 Tariefnota Bestuursraad Bijlagen Bijlage A bij hoofstuk 1 1 Het kostprijsmoel van Dienst Regelingen 2 Tariefnota Bestuursraa Bijlage B bij hoofstuk 3 Begrotings- en jaarplancyclus Bijlage C bij hoofstuk 4 1 Verantwooring 2 Begrippen

Nadere informatie

Productcatalogus Norm

Productcatalogus Norm Prouctcatalogus Norm 2 Inhou Algemene informatie 5 Inhou per categorie 17 FASTINOX-schroevenzoeker 39 Verbiningselementen volgens DIN, ISO, WS-Normen 48 Fittingen 374 Kabel, ketting en toebehoren 395 Technisch

Nadere informatie

Wijken voor bewoners Asset-Based Community Development in Nederland

Wijken voor bewoners Asset-Based Community Development in Nederland AB Wijken voor bewoners Asset-Base Community Development in Neerlan AB Wat is e ABCD-aanpak? De Asset-Base Community Development (ABCD)-benaering is een van oorsprong Amerikaanse methoe, ie lokale talenten

Nadere informatie

Catalogus. Rollenketting Kettingwielen Tandwielen Spanbussen Flexibele koppelingen Transportketting. Mak Aandrijvingen

Catalogus. Rollenketting Kettingwielen Tandwielen Spanbussen Flexibele koppelingen Transportketting. Mak Aandrijvingen Rollenketting Kettingwielen Tandwielen Spanbussen Flexibele koppelingen Transportketting Catalogus Mak Aandrijvingen Telefoon: +31 (0)320 266 966 Fax: +31 (0)320 266 999 Postbus 462 8200 AL Lelystad Pascallaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Exponentiële formules

Hoofdstuk 7 Exponentiële formules Opstap Mahten en proenten O-1a 7 4 2401 ( 12) 5 248 832 8 4 4096 10 6 1 000 000 e 1 9 1 f 11 3 1331 g 3 5 243 h ( 3) 5 243 O-2a 620 000 6,2 10 5 43 000 000 4,3 10 7 0,000 12 1,2 10 4 8 000 000 000 8 10

Nadere informatie

Meetkunde 2 - Omtrek 2 - Cirkels. Versie 2a - donderdag 29 maart 2007

Meetkunde 2 - Omtrek 2 - Cirkels. Versie 2a - donderdag 29 maart 2007 eetkune 2 - Omtrek 2 - Cirkels Versie 2a - onerag 29 maart 2007 De cirkel is een verzameling punten op een vaste afstan van één punt (het mielpunt ). Je kunt een cirkel tekenen met een passer. De afstan

Nadere informatie

Algemene informatie Page 1.1

Algemene informatie Page 1.1 BS KK: Breedspiraalband met kopkanten BS-KK-MV Meervoudig gevlochten breedspiraalband met kopkanten BS breedspiraalbanden worden al vele jaren met succes gebruikt in o.a. de voedingsmiddelenindustrie,

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Blok - Vaarigheen lazije 0 a g h, p, p i p 0 p e q q q q q f 0 a a 0a a t t t t t t a Per weken is e groeifator,, 9 Een kwartaal heeft : weken. De groeifator per kwartaal is us, 990,. Een ag is -week,

Nadere informatie

Inhoudsmaten. Verkennen. Uitleg. Opgave 1. Dit is een kubus met ribben van 1 m lengte. Hoeveel bedraagt de inhoud ervan?

Inhoudsmaten. Verkennen. Uitleg. Opgave 1. Dit is een kubus met ribben van 1 m lengte. Hoeveel bedraagt de inhoud ervan? Inhousmten Verkennen Opgve 1 Dit is een kuus met rien vn 1 m lengte. Hoeveel ergt e inhou ervn? Kun je e nm kuieke meter ls eenhei vn inhou verklren? In hoeveel kleinere kuussen is eze kuieke meter vereel?

Nadere informatie

Kabelbeschermbuissysteem 30mm

Kabelbeschermbuissysteem 30mm Support Systems & Solutions B.V. Cable Management Solutions B.V. Kabelbeschermbuissysteem 30mm E-STRUT BV Postbus 10025 3004 AA Rotterdam The Netherlands T: +31 (0)10 522 33 51 F: +31 (0)10 521 49 51 info@eurostrut.com

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 0 Voorkennis: Differentiëren en rekenregels lazije 0 V-a h ( ) 0 f () t 6 t + t 0 t + t n () t t t 7 t 6t e k ( p) p p + 0 0p 7 p g ( ) + 08 V-a f( ) ( + ) 6 f ( ) 6 h ( ) ( + 9) 8 gt () tt ( + t ) t +

Nadere informatie

Knauf Diamond Board. Knauf Diamond Board. De plaat Metalen staanderwanden Inbraakwerende wand

Knauf Diamond Board. Knauf Diamond Board. De plaat Metalen staanderwanden Inbraakwerende wand Knauf iamon Boar Knauf iamon Boar e plaat Metalen staanerwanen Inbraakwerene wan Knauf iamon Boar Toepassingsgebieen Vergelijking van gipsplaten Plaattype Algemene eigenschappen Bouwfysica Bijzonere toepassingen

Nadere informatie

Allemaal naar de peuterspeelzaal. Een planmatige aanpak van werving en toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie.

Allemaal naar de peuterspeelzaal. Een planmatige aanpak van werving en toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie. Allemaal naar e peuterspeelzaal Een planmatige aanpak van werving en toeleiing naar voor- en vroegschoolse eucatie Allemaal naar e peuterspeelzaal Een planmatige aanpak van werving en toeleiing naar voor-

Nadere informatie

Shuttle. Shuttle Groot volume opraap-silagewagen

Shuttle. Shuttle Groot volume opraap-silagewagen Shuttle Shuttle Groot volume opraap-silagewagen Shuttle Hoogwaardige veevoeders professioneel op transport Optimale gewasdoorvoer zonder vernauwing in het kanaal vanaf de pick-up met extra kortgewasrol

Nadere informatie

De breedte van de rechthoek is gelijk aan de omtrek van die grote cirkel.

De breedte van de rechthoek is gelijk aan de omtrek van die grote cirkel. Verieping - De ol 1a De reete van e rehthoek is preies gelijk aan e lengte van e roe irkel op e ol. De omtrek van ie irkel is 2 π 20 125,7 m. De hoogte van e rehthoek is gelijk aan e halve omtrek van e

Nadere informatie

Box-prijslijst ALZMETALL tafelboormachine type ALZTRONIC 6

Box-prijslijst ALZMETALL tafelboormachine type ALZTRONIC 6 type ALZTRONIC 6 Technische gegevens Alztronic 6 staal 60 (v=20 m/min) 6 mm afstand spilneus - tafel spindelsnelheid (traploos regelbaar) 700-10000 omw/min Alzmetall Alztronic 6 standaard exclusief tafel

Nadere informatie