i 30 indicator Gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "i 30 indicator WWW.PRECIAMOLEN.COM Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 i 30 indicator Gebruiershandleiding MU - 11/2012

2 Deze handleiding is bestemd voor de gebruiers van de i 30 indicator. Danzij deze handleiding zult u het apparaat snel onder de nie hebben. Raadpleeg de volgende handleidingen voor de eletrische aansluiting en de installatie : bloschema van de beabeling : DD installatiehandleiding : MI Voordat u de applicatie voor het eerst gebruit, moet u de parameters ervan in de configuratiemodus controleren. Veiligheid Voor het materiaal dat wordt aangesloten door middel van een contactdoos, bepaalt norm NF EN dat die contactdoos in de buurt van het materiaal moet worden geplaatst en gemaelij bereibaar moet zijn. Voor het materiaal dat vast verbonden is met het netwer, moet er in de vaste installatie een snel bereibare hoofdschaelaar worden ingebouwd.

3 Inhoudsopgave Voorwoord Documentconventies... 2 Aanbevelingen... 2 Overzicht Keyboard... 3 Navigatieprincipe... 4 Scherm... 5 Hulpzone details van de indicatie van de geldige toetsen... 6 Basisparameters... 6 Operatorfuncties Inleiding... 7 Inschaeling... 7 Nulstelling... 8 Tarreren... 8 Aanvangsnulstelling... 9 Weergave van bruto... 9 Weergave van de gegevens Metrologisch scherm Instelling operator Inleiding Handmatige invoer van een tarrawaarde (vooraf bepaalde tarrawaarde) Weergave in hoge resolutie Weergave van bruto Raadpleging DSD Configuratie operator Inleiding Configuratie van de parameters Opslag Foutmeldingen MU 1

4 i 30 indicator Voorwoord $ Documentconventies % Pictogrammen N Belangrije waarschuwing met betreing tot de veiligheid van mensen. P Opmering met betreing tot de bescherming en het goede onderhoud van het materiaal. O Opmering die bedoeld is om : - de handleiding gemaelijer te unnen lezen. - het materiaal optimaal te unnen te gebruien. % Terminologie en afortingen De menuopties of parameters worden als volgt genoteerd : OPERATOR / OPTIE 1 / OPTIE 2... / PARAMETER of INSTALLATEUR / OPTIE 1 / OPTIE 2... / PARAMETER Aangezien de functies allemaal in de "OPERATOR"-modus worden uitgevoerd, worden de weergaven in deze handleiding als volgt afgeort : OPTION 1 / OPTION / PARAMETER $ Aanbevelingen Voor een optimale precisie en voor de bescherming van het materiaal : Stel de indicator en de weegschaal niet bloot aan schoen of overbelasting. Laat geen massa op het instrument staan ; maa de weegschaal leeg na afloop van het wegen. Gebrui nooit oplos- of schuurmiddelen voor het reinigen MU

5 Overzicht $ Keyboard Functie O Aan/uit Lang druen om de indicator in te schaelen. M Applicatie/metrologie m + O Configuratiemodus E Escape m Menu R Bevestiging u < > d Richtingstoetsen Schaelt om tussen de twee weringsmodi. Houd deze toetsen ingedrut om de indicator in de configuratiemodus in te schaelen. Een menu of de huidige invoer zonder registratie verlaten. Hiermee opent u de configuratiemodus door de toets bij de inschaeling ingedrut te houden. Een menu openen of bevestiging van de huidige invoer. De menu- of lijstopties doorlopen. Indicatie < > in de hulpzone. Z Nulstelling t Tarreren B Weergave van bruto MU 3

6 i 30 indicator $ Navigatieprincipe Met de navigatietoetsen unt u de menu's en de lijsten met vooraf bepaalde waarden doorlopen. Ze zijn actief wanneer de symbolen < > worden weergegeven in zone 3 van het scherm (Zie "Scherm", pagina 5.): < > R De opties van een zelfde niveau doorlopen (of de mogelije waarden). De geozen optie (of de geozen waarde) bevestigen. In hetzelfde geval, voor de raadpleging van geregistreerde waarden : < > De weergegeven gegevens doorlopen. Invoer van een alfanumeriee waarde : < > u d 1. Naar de vorige of volgende positie in de in te voeren string gaan. 2. Invoer van een teen : selectie van het volgende of vorige teen in de alfabetische (of numeriee) volgorde. In geval van een navigatiefout : E Een menu, een rubrie of een optie verlaten (een niveau teruggaan). Naar de opslagoptie gaan (configuratiemodus) : E Teruggaan naar het hoogste niveau van het configuratiemenu om naar de opslagoptie te gaan. De toets indien nodig meermaals indruen MU

7 $ Scherm iz W d Opschrift/symbool Gewichtszone Functie Gebrui Weergave van numeriee gegevens : gewicht, aantal stus, bereende gegevens. 2. Gebruierszone Indicaties voor de gebruier. 3. Hulpzone 4. g g t lb Eenheid. 5. D - Indicatie NET indien registratie van tarra. - Eenheidsaanvulling. - Indicatie van de geldige toetsen. Zie details hieronder. - Applicatiemodus : Symbool D wordt weergegeven. Het weergegeven gewicht is geen metrologische referentie. - Metrologische modus Geen symbool. Het weergegeven gewicht is een metrologische referentie. 6. W1 W2 Meetberei : berei 1 of 2 is actief. i z Het gewicht is instabiel. Het gewicht bevindt zich in de nulzone en is stabiel. 7.. Bevestiging van het indruen van een toets MU 5

8 i 30 indicator $ Hulpzone details van de indicatie van de geldige toetsen 0-9 Numeriee invoer. 0 -Z Alfanumeriee invoer. 1-6 Numeriee invoer tussen twee gespecificeerde waarden (vb. : tussen 1 en 6). <> Indicatie van een menu (zelfs als er maar één optie bestaat). ESC Verlaten van een scherm met gegevens die alleen unnen worden beeen. $ Basisparameters % Taal PARAMETERS/LANGUAGE Frans of Engels iezen. % Display Met PARAMETERS / DISPLAY / ECO MODE an de automatische uitschaeling worden ingesteld : ON OFF Uitschaeling van de achtergrondverlichting na 30 s inactiviteit, gewicht op nul. Geen automatische uitschaeling van de achtergrondverlichting. Met PARAMETERS/DISPLAY DISPLAY/BRIGHTNESS an de lichtsterte van de achtergrondverlichting worden ingesteld : 3 niveaus of uitschaeling. Met PARAMETERS/DISPLAY DISPLAY/COLOR an de leur van de schermachtergrond worden ingesteld : 7 mogelije leuren. N Door een andere leur dan wit te iezen, unnen de testen van de applicatiemodus niet meer in leur worden weergegeven. % Datum en tijd PARAMETERS / DATE/TIME De wijziging van deze parameter gaat niet gepaard met een verzoe om opslag. Dat laatste gebeurt automatisch na de instelling van de tijd MU

9 Operatorfuncties $ Inleiding De operatorfuncties zijn beschibaar zodra de indicator ingeschaeld is. $ Inschaeling 1. Het instrument voert een automatische test uit. Ga na of het weergavescherm naar behoren functioneert (geen defecte segmenten) iz W md De softwareversie wordt weergegeven. v Als de automatische test voltooid is, initialiseert het instrument de meting, waarna het laar is voor gebrui. 0 BRIDGE i30 d z MU 7

10 i 30 indicator $ Nulstelling Met de nulstelfunctie unt u, wanneer het weegplateau leeg is en het weergegeven gewicht niet 0 is, het instrument op nul stellen (deze functie is bepert tot ± 2 % van het maximumberei van het instrument vanaf de aanvangsnul bij gebrui voor ijwaardige toepassingen of op een configuratiewaarde bij gebrui voor niet-ijwaardige toepassingen). 1. Met een leeg weegplateau schommelt het gewicht rond nul. 2. Selecteer de nulstelfunctie (Z). Het weergegeven gewicht wordt op nul gesteld. 240 d BRIDGE i30 0 BRIDGE i30 d z $ Tarreren Met de tarreerfunctie an het gewicht van de last op het weegplateau (container) als tarrawaarde worden opgeslagen, en vervolgens het nettogewicht van het product worden verregen. (weergegeven gewicht = huidig gewicht - tarra. Zo is het weergegeven NETTOGEWICHT positief tijdens het laden en negatief tijdens het lossen.). 1. Plaats de container op het weegplateau. 2. Selecteer de tarreerfunctie (T). Het weergegeven gewicht stemt overeen met het nettogewicht 260 d BRIDGE i30 BRIDGE i30 d 0NET z MU

11 $ Aanvangsnulstelling Deze nulstelling an worden uitgevoerd bij de inschaeling van de indicator. Daarvoor drut de gebruier bij de inschaeling op de toets T tot het apparaat gestart is. Deze nul fungeert als referentie voor de andere nulstelvoorzieningen. $ Weergave van bruto 1. Het nettoresultaat van een weging verschijnt. d 2340NET BRIDGE i30 2. Dru op toets B. Het scherm verandert van leur (cyaanblauw) en gedurende enele seconden wordt het brutogewicht weergegeven d BRIDGE i MU 9

12 i 30 indicator $ Weergave van de gegevens Dru op de toetsen < en > om de verschillende beschibare gegevens te doorlopen. 1. Naam van de brug, 2. Status van de vereerslichten, 3. Tijd, 4. Vergrendelingsbericht. 200 d BRIDGE i d )LT1 )LT2 200 d 16:37: d BUITEN.BRUG MU

13 $ Metrologisch scherm De volgende gegevens unnen uitsluitend worden geraadpleegd via het metrologische menu (M) 1. Dru op de toets > om de metrologische gegevens weer te geven. De overeenomstige gegevens zijn: MAX : maximumberei van het apparaat (A). d : indeling (B). Event.Cnt (C). MAX : A 0z 0z g d : 0z B 1 0z Event.Cnt: 0z C 1 : 0z MU 11

14 i 30 indicator Instelling operator $ Inleiding Zodra u in het metrologische scherm (M) bent, drut u op de toets m om naar de operatorinstelling te gaan. Gebrui vervolgens de toetsen < en > om naar de verschillende beschibare functies te gaan. $ Handmatige invoer van een tarrawaarde (vooraf bepaalde tarrawaarde) Met deze functie unt u handmatig een tarrawaarde invoeren, om het nettogewicht van 0 tot MAX (met 0 an de vooraf bepaalde tarrawaarde worden geannuleerd) weer te geven. 1. Selecteer de functie voor vooraf bepaalde tarrawaarden (PT) en bevestig deze vervolgens (R). PT d 4180< > 2. De huidige waarde van de tarra wordt weergegeven. d gd 3. Voer de nieuwe tarrawaarde in door op de richtingstoetsen te druen: u en d: de waarde van het geozen cijfer wijzigen. < en >: van het ene naar het andere cijfer gaan. d gd 4. Bevestig deze nieuwe waarde (R). De waarde wordt geregistreerd als tarrawaarde. Het resultaat van de weging wordt nu als nettowaarde weergegeven. 3940NET T: KG MU

15 $ Weergave in hoge resolutie 1. Ga naar de metrologische modus (M) MAX : 2. Dru op de toets m en doorloop de verschillende functies met behulp van de richtingstoetsen. 3. Selecteer de functie HR en bevestig deze vervolgens (R). HR 4180< > 4. Het resultaat wordt weergegeven met de precisie van de hoge resolutie, gedurende enele seconden voor ijwaardige toepassingen en permanent voor niet-ijwaardige toepassingen d MAX : $ Weergave van bruto 1. Ga naar de metrologische modus (M). 3940NET MAX : 2. Dru op de toets m en doorloop de verschillende functies met behulp van de richtingstoetsen. 3. Selecteer de functie G-N en bevestig deze vervolgens (R). G-N 3940< > 4. Het scherm verandert van leur (cyaanblauw) en het brutogewicht wordt weergegeven, gedurende enele seconden voor ijwaardige toepassingen en permanent voor nietijwaardige toepassingen d MAX : MU 13

16 i 30 indicator $ Raadpleging DSD 1. Ga naar de metrologische modus (M). 2. Dru op de toets m en doorloop de verschillende functies met behulp van de richtingstoetsen. 3. Selecteer de functie DSD en bevestig deze vervolgens (R). 4. Selecteer de functie READ DSD en bevestig deze vervolgens (R). of selecteer de functie DSD REF. en bevestig deze vervolgens (R). Aan de hand van deze referentie an een brug worden geïdentificeerd. 5. Selecteer de functie DSD NUM en bevestig deze vervolgens (R). 6. Voer het nummer van de te raadplegen file in met behulp van de toetsen < en >. Bevestig vervolgens dit nummer. Opmering: voer 0 in om de laatste registratie weer te geven. 7. Bevestig nogmaals om de gegevens weer te geven die bij de file horen. MAX : DSD READ DSD DSD REF. DSD NUM 349 RECORD 0 0< > 0< > 0< > 0< > < > MU

17 Configuratie operator $ Inleiding Dru tegelijertijd op de toetsen m + O bij de inschaeling of bij het opnieuw starten van de indicator, om naar de operatorconfiguratie te gaan. $ Configuratie van de parameters Deze parameters unnen worden bereit via het configuratiemenu. 1. Toegang tot het configuratiemenu. LOGIN / OPERATOR / APP. Raadpleeg de installatiehandleiding ( MI) voor de menu's PARAMETERS en MEASURE. 2. Voer de parameter BRIDGE.NAME in. Met deze parameter an een naam van 10 teens aan de brug worden toegeend. 3. Voer de parameter LOCK MSG in. Met deze parameter unt u het bericht iezen dat moet worden weergegeven wanneer de aanwezigheidsdrempelwaarde bereit is, en de ingang LOCK actief is. 4. Voer de parameter LOCK WT in. Deze parameter is actief wanneer de ingang LOCK actief is: YES het gewicht wordt in het rood weergegeven op het scherm. NO het gewicht wordt niet weergegeven. 5. Voer de parameter PRES THRES in. De volgende twee parameters worden geconfigureerd door de installateur. 6. Voer de parameter LIGHT1.NAME in. Met deze parameter an een naam aan het ingangsvereerslicht worden toegeend. 7. Voer de parameter LIGHT2.NAME in. Met deze parameter an een naam aan het uitgangsvereerslicht worden toegeend MU 15

18 i 30 indicator $ Opslag Wanneer er configuratieparameters werden gewijzigd, unnen die op twee manieren worden opgeslagen : - door terug te eren naar het hoogste niveau van het configuratiemenu, - door de toets O in te druen. menu< > SAVE Het scherm van de optie SAVE wordt ongeveer 1 s lang weergegeven, vervolgens wordt de euze om de gewijzigde parameters al dan niet te bevestigen voorgesteld. save< > save< > NO YES Kies NO om naar het configuratiemenu terug te eren zonder de gewijzigde parameters te hebben opgeslagen. Kies YES om naar het configuratiemenu terug te eren na de gewijzigde parameters te hebben opgeslagen MU

19 Foutmeldingen 1. Instrument onderbelast Controleer het weegplateau Voer een nulstelling uit 2. Instrument overbelast Verwijder een deel van de last d d 3. Geweigerde opdracht Voorbeeld : tarrering met een instabiel gewicht E26 d 4. Geweigerde nulstelling De voor deze functie toegestane gewichtsgrens is overschreden. Verwijder de last en dru op de nulstelnop E40 d MU 17

20 i 30 indicator Notes MU

21 Notes MU 19

22 i 30 indicator Notes MU

23

24 Hoofdantoor en fabrie PRECIA-MOLEN BP Privas - Franrij Tel. 33 (0) Fax 33 (0) HR: RCS Aubenas

i 40 indicator Gebruikershandleiding

i 40 indicator  Gebruikershandleiding i 40 indicator i 40-SS WWW.PRECIAMOLEN.COM i 40-DR i 40-PM Gebruiershandleiding 04-55-00-3 MU A - 12/2012 Deze handleiding is bestemd voor de gebruiers van de i 40 indicator. Danzij deze handleiding zult

Nadere informatie

i 35 indicator Gebruikershandleiding

i 35 indicator   Gebruikershandleiding i 35 indicator WWW.PRECIAMOLEN.COM Gebruiershandleiding 04-52-05-3 MU - 12/2012 Deze handleiding is bestemd voor de gebruiers van de i 35 indicator. Danzij deze handleiding zult u het apparaat snel onder

Nadere informatie

i 30 indicator Gebruikershandleiding

i 30 indicator  Gebruikershandleiding i 30 indicator WWW.PRECIAMOLEN.COM Gebruikershandleiding 04-52-00-3 MU A / 03/2014 Deze handleiding is bestemd voor de gebruikers van de i 30 indicator. Dankzij deze handleiding zult u het apparaat snel

Nadere informatie

i 20 indicator WWW.PRECIAMOLEN.COM Vereenvoudigde gebruikershandleiding

i 20 indicator WWW.PRECIAMOLEN.COM Vereenvoudigde gebruikershandleiding i 20 inicator WWW.PRECIAMOLEN.COM Vereenvouige gebruiershanleiing 04-50-00-3 GU B - 12/2012 Dee hanleiing is bestem voor e gebruiers van e i 20 inicator. Danij ee hanleiing ult u het apparaat snel oner

Nadere informatie

i 20 indicator Vereenvoudigde gebruikershandleiding

i 20 indicator  Vereenvoudigde gebruikershandleiding i 20 indicator WWW.PRECIAMOLEN.COM Vereenvoudigde gebruikershandleiding 04-50-00-3 GU C - 03/2014 Deze handleiding is bestemd voor de gebruikers van de i 20 indicator. Dankzij deze handleiding zult u het

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. voor hydraulisch weegsysteem model STH / R320 Pro. met uitleesinstrument R320 V1.60

GEBRUIKSAANWIJZING. voor hydraulisch weegsysteem model STH / R320 Pro. met uitleesinstrument R320 V1.60 GEBRUIKSAANWIJZING voor hydraulisch weegsysteem model STH / R320 Pro met uitleesinstrument R320 V1.60 Stimag B.V. Meer en Duin 64a 2163 HC Lisse Nederland tel. +31 23 562 62 65 fax. +31 23 562 97 44 Voor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING VORKHEFTRUCKWEEGSTEMEN

GEBRUIKSAANWIJZING VORKHEFTRUCKWEEGSTEMEN GEBRUIKSAANWIJZING VORKHEFTRUCKWEEGSTEMEN N320 indicator Stimag B.V. Parellaan 22 2132 WS Hoofddorp tel. (023) 562 62 65 fax. (023) 562 97 44 Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen VORKHEFTRUCK

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ST-B/U/PL met R320

GEBRUIKSAANWIJZING ST-B/U/PL met R320 GEBRUIKSAANWIJZING ST-B/U/PL met R320 November 2014 R320 indicator Stimag B.V. Meer en Duin 64a 2163 HC Lisse tel. Algemeen 088 4224 410 tel. Technische Dienst 088 4224 430 Voor verdere vragen kunt u contact

Nadere informatie

Analoge Uitgang 4 20mA

Analoge Uitgang 4 20mA Analoge Uitgang 4 20mA (optioneel 0-5V) Handleiding Gebruikers/installateurs (Voor softwareversie EZ2 7.0 en hoger) Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Nederland www.digi-star.com D3708-NL Rev E Mei

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING STL-(H)/R320 IJK

GEBRUIKSAANWIJZING STL-(H)/R320 IJK GEBRUIKSAANWIJZING STL-(H)/R320 IJK Augustus 2009 R320 indicator Stimag B.V. Parellaan 22 2132 WS Hoofddorp tel. (023) 562 62 65 fax. (023) 562 97 44 Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Tafelweegschaal PCE-BS 6000

GEBRUIKSAANWIJZING Tafelweegschaal PCE-BS 6000 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Tafelweegschaal

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R S

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R S Bedieningshandleiding ExaControl E7R S UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgids voor de gebruiker, Snelstartgids voor de installateur, Garantieverklaring

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 66

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 66 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0) 900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING R320

GEBRUIKSAANWIJZING R320 GEBRUIKSAANWIJZING R320 R320 indicator Stimag B.V. Meer en Duin 64 A 2163HC Lisse tel. 088 4224 410 Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen INHOUD 1) TOETSEN EN LAMPJES pagina 3 2) BEDIENING

Nadere informatie

Analoge uitgang Handleiding EZIII Gebruiker/Installateur

Analoge uitgang Handleiding EZIII Gebruiker/Installateur Analoge uitgang Handleiding EZIII Gebruiker/Installateur Fort Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Nederland www.digi-star.com D3708-NL Rev D Feb. 09, 2008 Handleiding - Gebruiker This page intentionally

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 66

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 66 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Tafelweegschalen. Adam Equipment GBK-serie

Gebruiksaanwijzing Tafelweegschalen. Adam Equipment GBK-serie Gebruiksaanwijzing Tafelweegschalen Adam Equipment GBK-serie Stimag B.V. Parellaan 22 2132 WS HOOFDDORP tel. (023) 562 62 65 fax. (023) 562 97 44 Voor verdere technische vragen kunt u contact opnemen met

Nadere informatie

Justeerinstructie Weeg-/steekwagen

Justeerinstructie Weeg-/steekwagen KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Justeerinstructie Weeg-/steekwagen KERN VHT Versie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. SBP 2300 Babyschaal

Gebruiksaanwijzing. SBP 2300 Babyschaal Gebruiksaanwijzing SBP 2300 Babyschaal Omschrijving toetsen scherm Weight Zero/Clock Enter weeg mode Terug naar klok mode CE Wis invoer vergissing Veranderen datum format in maand/dag of dag /maand Tare

Nadere informatie

Waarschuwingen. Het onderstaande symbool geeft belangrijke of nuttige informatie aan die u in gedachte dient te houden.

Waarschuwingen. Het onderstaande symbool geeft belangrijke of nuttige informatie aan die u in gedachte dient te houden. De onderstaande symbolen worden in de handleiding en op het apparaat zelf gebruikt als waarschuwing. Hiermee wordt getoond hoe het product veilig en correct wordt gebruikt om persoonlijk letsel aan u en

Nadere informatie

PCG/2761 Bediening tarreer, printen INDICATOR 2761 Toets bediening BEDIENING TARREER, PRINTEN Omschrijving TARREREN (= nulstellen) T Last opleggen, tarreertoets bedienen, òf 1 2, 5 T Tarra gewicht intoetsen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

HANDLEIDING RZ-D-4.40WD / RZ-D-4.433WD

HANDLEIDING RZ-D-4.40WD / RZ-D-4.433WD HANDLEIDING RZ-D-4.40WD / RZ-D-4.433WD INHOUD 1. Voorwoord... 3 2. Normale functies... 4 2.1 Instellen van de code... 4 2.2 Bedienen van een functie... 4 2.3 Te lage batterij spanning... 5 3. Menu functies...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Palletweegschaal PCE-PTS 1N

GEBRUIKSAANWIJZING Palletweegschaal PCE-PTS 1N PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Palletweegschaal

Nadere informatie

CWE 7745 /CWB 7726 Gebruikershandleiding

CWE 7745 /CWB 7726 Gebruikershandleiding CWE 7745 /CWB 776 Gebruikershandleiding Technische informatie Verklaring van de typeplaat Inbedrijfname Displaysymbolen Bediening Storingen Accu- / batterijbedrijf Productondersteuning 3 3 4 4 5 1 Technische

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EasyView K-type thermometer Model EA11A Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech EasyView thermometer. Dit apparaat biedt een enkelvoudige K-type thermokoppelinvoer met

Nadere informatie

PINEARTS HOLLAND BV

PINEARTS HOLLAND BV Veiligheidsmaatregelen Platformweegschaal Alle Endel SWS-Series Gebruikershandleiding PINEARTS HOLLAND BV WWW.PINEARTS.NL Veiligheidsmaatregelen Alle veiligheidsberichten zijn aangegeven met het woord

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7 Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Bedoeld gebruik...4 Algemeen...4 Op de juiste wijze omgaan met batterijen...5 Nooit zelf repareren...5 Ingebruikname... 6 Inhoud verpakking controleren...6 Batterij plaatsen...6

Nadere informatie

Car Black Box HD DVR

Car Black Box HD DVR Car Black Box HD DVR Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de Car Black Box HD DVR PRODUCT INFORMATIE 1 Mini USB aansluiting 2 DC Adapter

Nadere informatie

Inhoudsopgave Uitpakinstructies...1 Voordat u begint...5 Installatie...6 De fles met verzegelingsvloeistof vullen...9

Inhoudsopgave Uitpakinstructies...1 Voordat u begint...5 Installatie...6 De fles met verzegelingsvloeistof vullen...9 Inhoudsopgave 1 Uitpakinstructies...1 Verpakkingsmateriaal verwijderen...3 2 Voordat u begint...5 3 Installatie...6 De documentfeederladen installeren...6 De schuif en opvanglade installeren...7 Zijuitgang...8

Nadere informatie

iphone app - Roll Call

iphone app - Roll Call iphone app - Roll Call Roll Call - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie

PRF-79 thermostaat voorzien van;

PRF-79 thermostaat voorzien van; Let op: de PRF-79 thermostaat kan gebruikt worden voor elektrische vloerverwarming systemen en voor infrarood panelen. Standaard staat de thermostaat ingesteld op vloertemperatuur en ruimte temperatuur.

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

Handleiding R.E.D. Remote Echo Depthsounder:

Handleiding R.E.D. Remote Echo Depthsounder: Handleiding R.E.D. Remote Echo Depthsounder: Montage van de R.E.D. in uw voerboot: Zoek eerst een geschikte vlakke plek op in de boot voor het monteren van de sensor, deze plek goed afschuren met schuurpapier

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Thermostaat met display

Thermostaat met display H/LN4691-0 674 59-64170 Thermostaat met display RA00118AA_U-01PC-13W38 www.homesystems-legrandgroup.com Inhoudsopgave Thermostaat met display 1 Thermostaat met display 4 1.1 Functionering 4 1.2 Wat voor

Nadere informatie

iphone app - Rapporten

iphone app - Rapporten iphone app - Rapporten Rapporten - iphone App Net2 AN1114-NL Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

SNEL HANDLEIDING KIT-2BNVR2W

SNEL HANDLEIDING KIT-2BNVR2W KIT-2BNVR2W Opstarten van het camera bewakingssysteem. 1. Sluit een monitor aan op de NVR (monitor niet inbegrepen in de KIT). 2. Sluit de NVR aan op het netwerk. 3. Sluit de NVR aan op het lichtnet met

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. Mercurius. P2000 alarmontvanger

Gebruikers handleiding. Mercurius. P2000 alarmontvanger Gebruikers handleiding Mercurius P2000 alarmontvanger Inhoudsopgave: Functie toetsen. 3 Opties en functies. 4 Het scherm 5 Ontvangen en lezen van de meldingen... 6 Een bericht op slot zetten 7 Een bericht

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Marsden Weegindicator. Stimag B.V. Meer en Duin 64a 2163 HC Lisse tel. (023) fax.

GEBRUIKSAANWIJZING. Marsden Weegindicator. Stimag B.V. Meer en Duin 64a 2163 HC Lisse tel. (023) fax. GEBRUIKSAANWIJZING Marsden Weegindicator Stimag B.V. info@stimag.nl Meer en Duin 64a 2163 HC Lisse tel. (023) 562 62 65 fax. (023) 562 97 44 Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 63

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 63 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon+31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 63 Inhoudsopgave

Nadere informatie

3.5 Zak DVB-T TV. Model: TFT-370. Gebruikershandleiding

3.5 Zak DVB-T TV. Model: TFT-370. Gebruikershandleiding 3.5 Zak DVB-T TV Model: TFT-370 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Afbeelding van de draagbare TV...2 2 Basis Bediening...2 2.1 Apparaat aan/uit...2 2.2 Kanaal veranderen...3 2.3 2.4 Volume...3 Programmalijst...3

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 63

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 63 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

4.0 Bediening CD AM 19 C 12:10 45 C. Whirlpool Electronic LCD - Gebruikershandboek 12:10 12:10. Licht\kleurentherapie.

4.0 Bediening CD AM 19 C 12:10 45 C. Whirlpool Electronic LCD - Gebruikershandboek 12:10 12:10. Licht\kleurentherapie. 4.0 Bediening 4.0.1 Display indicatoren. In eerste regel van het display worden indicatoren weergegeven. De verschillende indicatoren op het display zijn afhankelijk van de opties en systeem welke u gekocht

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

Parkinson Thuis. Gebruikershandleiding

Parkinson Thuis. Gebruikershandleiding Parkinson Thuis Gebruikershandleiding FOX INZICHT APP Presentation Title Gebruik maken van de app Zorg ervoor dat uw Pebble horloge gekoppeld is met uw telefoon en dat u de Fox Inzicht App op uw smartphone

Nadere informatie

Weegschaaltruck EL20W-1150-TAZPN. Capaciteit: 2t

Weegschaaltruck EL20W-1150-TAZPN. Capaciteit: 2t NL GEBRUIKSAANWIJZING Weegschaaltruck EL20W-1150-TAZPN Capaciteit: 2t N.B.: Eigenaar en gebruiker moeten deze instructies voor gebruik van de handpallettruck lezen en begrijpen. Inhoudsopgave I. Algemeen

Nadere informatie

Parameter Standaard instelling Bereik Geheugen 1 1 tot 8 Geslacht Man Man / Vrouw Lengte 165 cm 100cm - 250cm Leeftijd 25 10-100

Parameter Standaard instelling Bereik Geheugen 1 1 tot 8 Geslacht Man Man / Vrouw Lengte 165 cm 100cm - 250cm Leeftijd 25 10-100 Gebruiksaanwijzing Shape weegschaal Date Introductie Gefeliciteerd met de aanschaf van uw weegschaal die behalve het lichaamsvetpercentage ook uw lichaamsvochtpercentage en spiermassa meet. Om het vet-

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mini-lichtmeter PCE-170A

Gebruiksaanwijzing Mini-lichtmeter PCE-170A PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch Gebruiksaanwijzing Mini-lichtmeter

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

Beknopte Startgids. Lightwriter SL50. Art.nr

Beknopte Startgids. Lightwriter SL50. Art.nr Beknopte Startgids Lightwriter SL50 Art.nr 1740400 MAAK KENNIS MET UW LIGHTWRITER De Lightwriter SL50 is een snelle, eenvoudige manier om te communiceren. De Lightwriter wordt mogelijk geleverd met beschermende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Canon Digitale Camera Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Inhoudsopgave Inleiding....................................... Beelden overbrengen via een draadloze verbinding.....

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Polycom VVX300 / VVX310 / VVX400 / VVX410. Gebruikersgids

Polycom VVX300 / VVX310 / VVX400 / VVX410. Gebruikersgids Polycom VVX300 / VVX310 / VVX400 / VVX410 Gebruikersgids Inhoud Telefoon overzicht Basis telefonie mogelijkheden Geavanceerde telefonie mogelijkheden Antwoordapparaat & Gesprekshistoriek Telefoon voorkeuren

Nadere informatie

gebruikershandleiding iungo beheren en bedienen via je smartphone, tablet of computer.

gebruikershandleiding iungo beheren en bedienen via je smartphone, tablet of computer. gebruikershandleiding iungo beheren en bedienen via je smartphone, tablet of computer. inleiding Bedankt voor de aanschaf van iungo! Met iungo krijg je inzicht in je energie- en gasverbruik en weet je

Nadere informatie

11/05 HD2302.0. Lees ook het engelse boekje

11/05 HD2302.0. Lees ook het engelse boekje REV. 1.3 11/05 HD2302.0 Lees ook het engelse boekje Photo-Radiometer HD2302 - - HD2302.0 1. Ingang voor sensoren, 8-pole DIN45326 connector. 2. Batterij symbool: displays de batterij spanning. 3. Functie

Nadere informatie

GPS repeater. Inleiding

GPS repeater. Inleiding NASA GPS repeater Inleiding De Clipper GPS repeater wordt geleverd met 10 meter kabel, een 9 pins RS 232 connector en een 12 Volt voedingkabel. Het apparaat neemt gegevens over zoals verzonden door een

Nadere informatie

1. Werking en gebruik van ESN

1. Werking en gebruik van ESN 1. Werking en gebruik van ESN Info over ESN (ECLIPSE Security Network) Dit product is voorzien van ESN (ECLIPSE Security Network). Wanneer de accu van het voertuig wordt losgekoppeld en weer wordt aangesloten,

Nadere informatie

Programmeerapparaat Tebis TX100

Programmeerapparaat Tebis TX100 5 Programmeerapparaat Tebis TX100 Detector verlichting radio quicklink Elektrische / mechanische eigenschappen: zie productblad Productcode Productbenaming TX100 versie TP product RF product TRC321B RF

Nadere informatie

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 HI0990N02A Pag. 1/14 TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 LIMOTEC Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HI0990N02A Pag. 2/14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX 570 + VX 820) www.ccv.nl

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX 570 + VX 820) www.ccv.nl Verkorte gebruikershandleiding CCV Smart (VX 570 + VX 820) Introductie In deze verkorte gebruikershandleiding voor uw betaalautomaat vindt u veel voorkomende handelingen. Ook is beschreven wat u kunt doen

Nadere informatie

Personenweegschaal MD 13523

Personenweegschaal MD 13523 Personenweegschaal MD 13523 Handleiding Inhoud Veiligheidsadviezen... 2 Over dit toestel... 2 Algemeen... 2 Op de juiste wijze omgaan et batterijen... 3 Repareer het toestel nooit zelf... 3 Inhoud van

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Laagdiktemeter PCE-CT 30

GEBRUIKSAANWIJZING Laagdiktemeter PCE-CT 30 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Laagdiktemeter

Nadere informatie

IMPRESSA CARD Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA CARD Gebruiksaanwijzing IMPRESSA CARD Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 63094 1/01 Jura Card Legende: = Displayaanduiding = Uitvoeren = Aanwijzing Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet http://www.juraworld.com

Nadere informatie

VDH doc Versie: v1.0 Datum: Software: ALFA75-MTT File: Do WPD Bereik: 0,0/+80,0 C per 0,1 C

VDH doc Versie: v1.0 Datum: Software: ALFA75-MTT File: Do WPD Bereik: 0,0/+80,0 C per 0,1 C Gebruikershandleiding ALFA 75MTT MelkTankThermostaat. VDH doc. 080743 Versie: v.0 Datum: 29052008 Software: ALFA75MTT File: Do080743.WPD Bereik: 0,0/+80,0 C per 0, C * Beschrijving. De ALFA 75MTT is een

Nadere informatie

Telweegschaal. Gebruikershandleiding

Telweegschaal. Gebruikershandleiding Veiligheidsmaatregelen Telweegschaal Alle Endel HJX-W Series Gebruikershandleiding Veiligheidsmaatregelen Alle veiligheidsberichten zijn aangegeven met het woord PAS OP. Dit woord betekend het volgende:

Nadere informatie

PINEARTS HOLLAND BV

PINEARTS HOLLAND BV Veiligheidsmaatregelen Prijsberekenende weegschaal Alle PBW1, PBW2 & PBW3 Gebruikershandleiding PINEARTS HOLLAND BV WWW.PINEARTS.NL Veiligheidsmaatregelen Alle veiligheidsberichten zijn aangegeven met

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding INLEIDING INLEIDING De buitenvoeler meet de buitentemperatuur en stuurt deze temperatuur door naar het verwarmingssysteem. De temperatuur voor het verwarmingssyteem wordt bepaald

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzingen Hete draad anemometer PCE-423

Gebruiksaanwijzingen Hete draad anemometer PCE-423 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede Nederland Tel.: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 430 36 46 info@pcebenelux.nl Gebruiksaanwijzingen Hete draad anemometer PCE-423 Inhoud 1 Uitrusting......3 2

Nadere informatie

Service Manual. Comfort System

Service Manual. Comfort System Service Manual Comfort System Elektronische Regeling Het IRC comfortsysteem is voorzien van een elektronische regeling ten behoeve van besturing en bewaking van het toestel. Het toestel is tevens voorzien

Nadere informatie

Handleiding HBO GO V.2

Handleiding HBO GO V.2 Handleiding HBO GO V.2 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 2 Ophalen HBO GO Ipad applicatie in de App Store. 3 Ophalen HBO GO Android Tablet applicatie in de Google Play Store.. 4 HBO GO Registreren en Inloggen..

Nadere informatie

Handleiding 2Voice Software Android

Handleiding 2Voice Software Android Handleiding 2Voice Software Android Pagina 1 van 12 Index 1. Algemeen... 3 2. Configuratie menu... 4 2.1. Aanmaken nieuwe configuratie... 4 2.2. Configuratie opslaan... 6 2.3. Uitlezen van configuratie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1

GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Drukmeter PCE-P01/P05

GEBRUIKSAANWIJZING Drukmeter PCE-P01/P05 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Drukmeter PCE-P01/P05

Nadere informatie

Gebruikers- & Installatie Handleiding CEMM basic

Gebruikers- & Installatie Handleiding CEMM basic Gebruikers- & Installatie Handleiding CEMM basic INTRODUCTIE CEMM basic is een apparaat die uw gas, elektra en uw zonnepaneel gegevens meet en die vertaald naar een energieoverzicht. Uw kosten en opbrengsten

Nadere informatie

Vertaling DRO handleiding D60 series

Vertaling DRO handleiding D60 series 2. Systeem parameters De aan/uit knop van de uitlezing zit aan de achterkant. De uitlezing start in een zelf-check modus wanneer u hem aanzet. De zelf-check modus controleert de LED s werking en of de

Nadere informatie

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken INHOUDSOPGAVE OVER DEZE HANDLEIDING............................................................................. 2 FUNCTIE AFDRUKVRIJGAVE...........................................................................

Nadere informatie

Nokia e71 mfe3 upgrade handleiding 20100407-001

Nokia e71 mfe3 upgrade handleiding 20100407-001 Nokia e71 mfe3 upgrade handleiding Eigenaar Jerry Onderwater Datum aanmaak maandag 5 april 2010 Datum laatste wijziging dinsdag 6 april 2010 Hieronder volgt de indeling van dit document, opgedeeld in hoofdstukken

Nadere informatie

iphone app - Timesheet

iphone app - Timesheet iphone app - Timesheet Timesheet - iphone app Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING TEXECOM vocale telefoonkiezer Installatie - & programmatiehandleiding 01-07-2017 LIMOTEC bvba Bosstraat 21 B 8570 Vichte Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be 1 1 INHOUD 2 INLEIDING...

Nadere informatie

Vr.Model-nr MPFOL15. Gebruikershandleiding

Vr.Model-nr MPFOL15. Gebruikershandleiding Vr.Model-nr MPFOL15 Gebruikershandleiding NL 1. Toetsen 1. M : Menu 2. : Afspelen/Pauzeren 3. < : Vorige track / Terugspoelen 4. > : Volgende track/ Vooruitspoelen 5. - : Volume verlagen 6. + : Volume

Nadere informatie

NL Digitale weegunit NL Digitale weegunit Vers. 2.01

NL Digitale weegunit NL Digitale weegunit Vers. 2.01 NL.... Digitale weegunit Vers. 2.01 1 NL... Digitale weegunit Bestelnummer: 11346 & 113461 1.00.... Doel en gebruik.... 3 1.01...Fabrikant...3 1.02...Beschrijving...3 1.03...Belangrijk/voorzorgsmaatregelen...3

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Mini-Hygro-Thermometer PCE-444

GEBRUIKSAANWIJZING Mini-Hygro-Thermometer PCE-444 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Mini-Hygro-Thermometer PCE-444

Nadere informatie

Beknopte handleiding animeo SOLO 1 en 2 zones Functie Wind - Zon - Regen en Klok

Beknopte handleiding animeo SOLO 1 en 2 zones Functie Wind - Zon - Regen en Klok Beknopte handleiding animeo SOLO 1 en 2 zones Functie Wind - Zon - Regen en Klok Druk en LCD-scherm Alvorens te starten o Met de navigator kan men vlot van de ene functie/parameter naar de andere bewegen.

Nadere informatie

SMARTWATCH BLUETOOTH M8 GEBRUIKSAANWIJZING

SMARTWATCH BLUETOOTH M8 GEBRUIKSAANWIJZING SMARTWATCH BLUETOOTH M8 GEBRUIKSAANWIJZING 1 INHOUD BOX Bluetooth Digital Smartwatch USB kabel Gebruiksaanwijzing FUNCTIES Bluetooth Digital Horloge met 24uurs aanduiding Compatibel met meeste Bluetooth

Nadere informatie

7 Serie. The Future Starts Now. Digitale thermometers Temp7. Temp7 PT100. Temp7 NTC. Temp7 K/T

7 Serie. The Future Starts Now. Digitale thermometers Temp7. Temp7 PT100. Temp7 NTC. Temp7 K/T 7 Serie Digitale thermometers Temp7 Temp7 PT100 Temp7 NTC Temp7 K/T Voor Pt100 RTD elektrodes 0,1 C van -99,9 tot +199,9 C / 1 C van -200 tot +999 C Voor NTC 30K elektrodes 0,1 C van -50,0 tot +150,0 C

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

Installeren Adobe Flash Player

Installeren Adobe Flash Player Om uw afzetkeuze en celindeling online in te vullen, moet het programma Flash geïnstalleerd zijn op uw computer. Mocht dit nog niet op uw computer staan, dan krijgt u automatisch een foutmelding zodra

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Weeghaak PCE-CS 3000/5000N

GEBRUIKSAANWIJZING Weeghaak PCE-CS 3000/5000N PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Weeghaak PCE-CS 3000/5000N Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aan de slag. Deze snelgids is voor de ClickToPhone software versie 83 of hoger.

Aan de slag. Deze snelgids is voor de ClickToPhone software versie 83 of hoger. Aan de slag Deze snelgids omschrijft hoe de ClickToPhone software moet worden geïnstalleerd, de Bluetooth hardware met de telefoon moet worden gekoppeld en hoe een gebruikersniveau moet worden gekozen.

Nadere informatie

ParkinsonThuis. Korte handleiding

ParkinsonThuis. Korte handleiding ParkinsonThuis Korte handleiding INTRODUCTIE Als onderdeel van deelname aan deze studie wordt u gevraagd het Pebble horloge om uw pols te dragen en de Fox Inzicht App op uw smartphone te gebruiken voor

Nadere informatie

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 AFMETINGEN 3 AANSLUIT SCHEMA 4 GEBRUIK 5 NOTITIES 6 ALARMEN EN STILALARM 7 MENU OVERZICHT 7 SET-UP EN PROGRAMMERING

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G E L V 1 5

H A N D L E I D I N G E L V 1 5 H A N D L E I D I N G E L L @ V 1 5 INHOUD Revision Data... 2 Introductie... 3 Ell@ Layout... 4 Aanzetten Ell@... 5 Unlocken van Ell@... 5 Hoofdmenu... 5 Raadplegen planning... 6 Invoeren prestatie...

Nadere informatie

1. INCLINE: Gebruik de INCLINE knoppen om het loopvlak te verhogen of te verlagen. De helling is instelbaar van 0% tot 12%.

1. INCLINE: Gebruik de INCLINE knoppen om het loopvlak te verhogen of te verlagen. De helling is instelbaar van 0% tot 12%. SportsArt 1288 HR Gebruiksaanwijzing computergedeelte A. KNOPFUNCTIES: 1. INCLINE: Gebruik de INCLINE knoppen om het loopvlak te verhogen of te verlagen. De helling is instelbaar van 0% tot 12%. 2. SPEED:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Laagdiktemeter PCE-CT 40/50

GEBRUIKSAANWIJZING Laagdiktemeter PCE-CT 40/50 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon+31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Laagdiktemeter PCE-CT 40/50 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ios Eduroam WPA2-Enterprise setup

ios Eduroam WPA2-Enterprise setup ios Eduroam WPA2-Enterprise setup Auteur: Donald Heering Status: Definitief Versie: 1.0 1 / 15 2 / 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 2 HANDMATIGE CONFIGURATIE VANAF HET DEVICE... 6 3 CONFIGURATIE MIDDELS

Nadere informatie

MF 3680 B. Aanvulling op de gebruikershandleiding

MF 3680 B. Aanvulling op de gebruikershandleiding MF 3680 B Aanvulling op de gebruikershandleiding S VOORWOORD Uw terminal kan 2 telefoonlijnen tegelijk gebruiken. U kunt bijvoorbeeld de ene lijn voor het verzenden en de andere lijn voor het ontvangen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Camera PCE-TC 28

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Camera PCE-TC 28 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Camera

Nadere informatie