i 30 indicator Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "i 30 indicator WWW.PRECIAMOLEN.COM Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 i 30 indicator Gebruiershandleiding MU - 11/2012

2 Deze handleiding is bestemd voor de gebruiers van de i 30 indicator. Danzij deze handleiding zult u het apparaat snel onder de nie hebben. Raadpleeg de volgende handleidingen voor de eletrische aansluiting en de installatie : bloschema van de beabeling : DD installatiehandleiding : MI Voordat u de applicatie voor het eerst gebruit, moet u de parameters ervan in de configuratiemodus controleren. Veiligheid Voor het materiaal dat wordt aangesloten door middel van een contactdoos, bepaalt norm NF EN dat die contactdoos in de buurt van het materiaal moet worden geplaatst en gemaelij bereibaar moet zijn. Voor het materiaal dat vast verbonden is met het netwer, moet er in de vaste installatie een snel bereibare hoofdschaelaar worden ingebouwd.

3 Inhoudsopgave Voorwoord Documentconventies... 2 Aanbevelingen... 2 Overzicht Keyboard... 3 Navigatieprincipe... 4 Scherm... 5 Hulpzone details van de indicatie van de geldige toetsen... 6 Basisparameters... 6 Operatorfuncties Inleiding... 7 Inschaeling... 7 Nulstelling... 8 Tarreren... 8 Aanvangsnulstelling... 9 Weergave van bruto... 9 Weergave van de gegevens Metrologisch scherm Instelling operator Inleiding Handmatige invoer van een tarrawaarde (vooraf bepaalde tarrawaarde) Weergave in hoge resolutie Weergave van bruto Raadpleging DSD Configuratie operator Inleiding Configuratie van de parameters Opslag Foutmeldingen MU 1

4 i 30 indicator Voorwoord $ Documentconventies % Pictogrammen N Belangrije waarschuwing met betreing tot de veiligheid van mensen. P Opmering met betreing tot de bescherming en het goede onderhoud van het materiaal. O Opmering die bedoeld is om : - de handleiding gemaelijer te unnen lezen. - het materiaal optimaal te unnen te gebruien. % Terminologie en afortingen De menuopties of parameters worden als volgt genoteerd : OPERATOR / OPTIE 1 / OPTIE 2... / PARAMETER of INSTALLATEUR / OPTIE 1 / OPTIE 2... / PARAMETER Aangezien de functies allemaal in de "OPERATOR"-modus worden uitgevoerd, worden de weergaven in deze handleiding als volgt afgeort : OPTION 1 / OPTION / PARAMETER $ Aanbevelingen Voor een optimale precisie en voor de bescherming van het materiaal : Stel de indicator en de weegschaal niet bloot aan schoen of overbelasting. Laat geen massa op het instrument staan ; maa de weegschaal leeg na afloop van het wegen. Gebrui nooit oplos- of schuurmiddelen voor het reinigen MU

5 Overzicht $ Keyboard Functie O Aan/uit Lang druen om de indicator in te schaelen. M Applicatie/metrologie m + O Configuratiemodus E Escape m Menu R Bevestiging u < > d Richtingstoetsen Schaelt om tussen de twee weringsmodi. Houd deze toetsen ingedrut om de indicator in de configuratiemodus in te schaelen. Een menu of de huidige invoer zonder registratie verlaten. Hiermee opent u de configuratiemodus door de toets bij de inschaeling ingedrut te houden. Een menu openen of bevestiging van de huidige invoer. De menu- of lijstopties doorlopen. Indicatie < > in de hulpzone. Z Nulstelling t Tarreren B Weergave van bruto MU 3

6 i 30 indicator $ Navigatieprincipe Met de navigatietoetsen unt u de menu's en de lijsten met vooraf bepaalde waarden doorlopen. Ze zijn actief wanneer de symbolen < > worden weergegeven in zone 3 van het scherm (Zie "Scherm", pagina 5.): < > R De opties van een zelfde niveau doorlopen (of de mogelije waarden). De geozen optie (of de geozen waarde) bevestigen. In hetzelfde geval, voor de raadpleging van geregistreerde waarden : < > De weergegeven gegevens doorlopen. Invoer van een alfanumeriee waarde : < > u d 1. Naar de vorige of volgende positie in de in te voeren string gaan. 2. Invoer van een teen : selectie van het volgende of vorige teen in de alfabetische (of numeriee) volgorde. In geval van een navigatiefout : E Een menu, een rubrie of een optie verlaten (een niveau teruggaan). Naar de opslagoptie gaan (configuratiemodus) : E Teruggaan naar het hoogste niveau van het configuratiemenu om naar de opslagoptie te gaan. De toets indien nodig meermaals indruen MU

7 $ Scherm iz W d Opschrift/symbool Gewichtszone Functie Gebrui Weergave van numeriee gegevens : gewicht, aantal stus, bereende gegevens. 2. Gebruierszone Indicaties voor de gebruier. 3. Hulpzone 4. g g t lb Eenheid. 5. D - Indicatie NET indien registratie van tarra. - Eenheidsaanvulling. - Indicatie van de geldige toetsen. Zie details hieronder. - Applicatiemodus : Symbool D wordt weergegeven. Het weergegeven gewicht is geen metrologische referentie. - Metrologische modus Geen symbool. Het weergegeven gewicht is een metrologische referentie. 6. W1 W2 Meetberei : berei 1 of 2 is actief. i z Het gewicht is instabiel. Het gewicht bevindt zich in de nulzone en is stabiel. 7.. Bevestiging van het indruen van een toets MU 5

8 i 30 indicator $ Hulpzone details van de indicatie van de geldige toetsen 0-9 Numeriee invoer. 0 -Z Alfanumeriee invoer. 1-6 Numeriee invoer tussen twee gespecificeerde waarden (vb. : tussen 1 en 6). <> Indicatie van een menu (zelfs als er maar één optie bestaat). ESC Verlaten van een scherm met gegevens die alleen unnen worden beeen. $ Basisparameters % Taal PARAMETERS/LANGUAGE Frans of Engels iezen. % Display Met PARAMETERS / DISPLAY / ECO MODE an de automatische uitschaeling worden ingesteld : ON OFF Uitschaeling van de achtergrondverlichting na 30 s inactiviteit, gewicht op nul. Geen automatische uitschaeling van de achtergrondverlichting. Met PARAMETERS/DISPLAY DISPLAY/BRIGHTNESS an de lichtsterte van de achtergrondverlichting worden ingesteld : 3 niveaus of uitschaeling. Met PARAMETERS/DISPLAY DISPLAY/COLOR an de leur van de schermachtergrond worden ingesteld : 7 mogelije leuren. N Door een andere leur dan wit te iezen, unnen de testen van de applicatiemodus niet meer in leur worden weergegeven. % Datum en tijd PARAMETERS / DATE/TIME De wijziging van deze parameter gaat niet gepaard met een verzoe om opslag. Dat laatste gebeurt automatisch na de instelling van de tijd MU

9 Operatorfuncties $ Inleiding De operatorfuncties zijn beschibaar zodra de indicator ingeschaeld is. $ Inschaeling 1. Het instrument voert een automatische test uit. Ga na of het weergavescherm naar behoren functioneert (geen defecte segmenten) iz W md De softwareversie wordt weergegeven. v Als de automatische test voltooid is, initialiseert het instrument de meting, waarna het laar is voor gebrui. 0 BRIDGE i30 d z MU 7

10 i 30 indicator $ Nulstelling Met de nulstelfunctie unt u, wanneer het weegplateau leeg is en het weergegeven gewicht niet 0 is, het instrument op nul stellen (deze functie is bepert tot ± 2 % van het maximumberei van het instrument vanaf de aanvangsnul bij gebrui voor ijwaardige toepassingen of op een configuratiewaarde bij gebrui voor niet-ijwaardige toepassingen). 1. Met een leeg weegplateau schommelt het gewicht rond nul. 2. Selecteer de nulstelfunctie (Z). Het weergegeven gewicht wordt op nul gesteld. 240 d BRIDGE i30 0 BRIDGE i30 d z $ Tarreren Met de tarreerfunctie an het gewicht van de last op het weegplateau (container) als tarrawaarde worden opgeslagen, en vervolgens het nettogewicht van het product worden verregen. (weergegeven gewicht = huidig gewicht - tarra. Zo is het weergegeven NETTOGEWICHT positief tijdens het laden en negatief tijdens het lossen.). 1. Plaats de container op het weegplateau. 2. Selecteer de tarreerfunctie (T). Het weergegeven gewicht stemt overeen met het nettogewicht 260 d BRIDGE i30 BRIDGE i30 d 0NET z MU

11 $ Aanvangsnulstelling Deze nulstelling an worden uitgevoerd bij de inschaeling van de indicator. Daarvoor drut de gebruier bij de inschaeling op de toets T tot het apparaat gestart is. Deze nul fungeert als referentie voor de andere nulstelvoorzieningen. $ Weergave van bruto 1. Het nettoresultaat van een weging verschijnt. d 2340NET BRIDGE i30 2. Dru op toets B. Het scherm verandert van leur (cyaanblauw) en gedurende enele seconden wordt het brutogewicht weergegeven d BRIDGE i MU 9

12 i 30 indicator $ Weergave van de gegevens Dru op de toetsen < en > om de verschillende beschibare gegevens te doorlopen. 1. Naam van de brug, 2. Status van de vereerslichten, 3. Tijd, 4. Vergrendelingsbericht. 200 d BRIDGE i d )LT1 )LT2 200 d 16:37: d BUITEN.BRUG MU

13 $ Metrologisch scherm De volgende gegevens unnen uitsluitend worden geraadpleegd via het metrologische menu (M) 1. Dru op de toets > om de metrologische gegevens weer te geven. De overeenomstige gegevens zijn: MAX : maximumberei van het apparaat (A). d : indeling (B). Event.Cnt (C). MAX : A 0z 0z g d : 0z B 1 0z Event.Cnt: 0z C 1 : 0z MU 11

14 i 30 indicator Instelling operator $ Inleiding Zodra u in het metrologische scherm (M) bent, drut u op de toets m om naar de operatorinstelling te gaan. Gebrui vervolgens de toetsen < en > om naar de verschillende beschibare functies te gaan. $ Handmatige invoer van een tarrawaarde (vooraf bepaalde tarrawaarde) Met deze functie unt u handmatig een tarrawaarde invoeren, om het nettogewicht van 0 tot MAX (met 0 an de vooraf bepaalde tarrawaarde worden geannuleerd) weer te geven. 1. Selecteer de functie voor vooraf bepaalde tarrawaarden (PT) en bevestig deze vervolgens (R). PT d 4180< > 2. De huidige waarde van de tarra wordt weergegeven. d gd 3. Voer de nieuwe tarrawaarde in door op de richtingstoetsen te druen: u en d: de waarde van het geozen cijfer wijzigen. < en >: van het ene naar het andere cijfer gaan. d gd 4. Bevestig deze nieuwe waarde (R). De waarde wordt geregistreerd als tarrawaarde. Het resultaat van de weging wordt nu als nettowaarde weergegeven. 3940NET T: KG MU

15 $ Weergave in hoge resolutie 1. Ga naar de metrologische modus (M) MAX : 2. Dru op de toets m en doorloop de verschillende functies met behulp van de richtingstoetsen. 3. Selecteer de functie HR en bevestig deze vervolgens (R). HR 4180< > 4. Het resultaat wordt weergegeven met de precisie van de hoge resolutie, gedurende enele seconden voor ijwaardige toepassingen en permanent voor niet-ijwaardige toepassingen d MAX : $ Weergave van bruto 1. Ga naar de metrologische modus (M). 3940NET MAX : 2. Dru op de toets m en doorloop de verschillende functies met behulp van de richtingstoetsen. 3. Selecteer de functie G-N en bevestig deze vervolgens (R). G-N 3940< > 4. Het scherm verandert van leur (cyaanblauw) en het brutogewicht wordt weergegeven, gedurende enele seconden voor ijwaardige toepassingen en permanent voor nietijwaardige toepassingen d MAX : MU 13

16 i 30 indicator $ Raadpleging DSD 1. Ga naar de metrologische modus (M). 2. Dru op de toets m en doorloop de verschillende functies met behulp van de richtingstoetsen. 3. Selecteer de functie DSD en bevestig deze vervolgens (R). 4. Selecteer de functie READ DSD en bevestig deze vervolgens (R). of selecteer de functie DSD REF. en bevestig deze vervolgens (R). Aan de hand van deze referentie an een brug worden geïdentificeerd. 5. Selecteer de functie DSD NUM en bevestig deze vervolgens (R). 6. Voer het nummer van de te raadplegen file in met behulp van de toetsen < en >. Bevestig vervolgens dit nummer. Opmering: voer 0 in om de laatste registratie weer te geven. 7. Bevestig nogmaals om de gegevens weer te geven die bij de file horen. MAX : DSD READ DSD DSD REF. DSD NUM 349 RECORD 0 0< > 0< > 0< > 0< > < > MU

17 Configuratie operator $ Inleiding Dru tegelijertijd op de toetsen m + O bij de inschaeling of bij het opnieuw starten van de indicator, om naar de operatorconfiguratie te gaan. $ Configuratie van de parameters Deze parameters unnen worden bereit via het configuratiemenu. 1. Toegang tot het configuratiemenu. LOGIN / OPERATOR / APP. Raadpleeg de installatiehandleiding ( MI) voor de menu's PARAMETERS en MEASURE. 2. Voer de parameter BRIDGE.NAME in. Met deze parameter an een naam van 10 teens aan de brug worden toegeend. 3. Voer de parameter LOCK MSG in. Met deze parameter unt u het bericht iezen dat moet worden weergegeven wanneer de aanwezigheidsdrempelwaarde bereit is, en de ingang LOCK actief is. 4. Voer de parameter LOCK WT in. Deze parameter is actief wanneer de ingang LOCK actief is: YES het gewicht wordt in het rood weergegeven op het scherm. NO het gewicht wordt niet weergegeven. 5. Voer de parameter PRES THRES in. De volgende twee parameters worden geconfigureerd door de installateur. 6. Voer de parameter LIGHT1.NAME in. Met deze parameter an een naam aan het ingangsvereerslicht worden toegeend. 7. Voer de parameter LIGHT2.NAME in. Met deze parameter an een naam aan het uitgangsvereerslicht worden toegeend MU 15

18 i 30 indicator $ Opslag Wanneer er configuratieparameters werden gewijzigd, unnen die op twee manieren worden opgeslagen : - door terug te eren naar het hoogste niveau van het configuratiemenu, - door de toets O in te druen. menu< > SAVE Het scherm van de optie SAVE wordt ongeveer 1 s lang weergegeven, vervolgens wordt de euze om de gewijzigde parameters al dan niet te bevestigen voorgesteld. save< > save< > NO YES Kies NO om naar het configuratiemenu terug te eren zonder de gewijzigde parameters te hebben opgeslagen. Kies YES om naar het configuratiemenu terug te eren na de gewijzigde parameters te hebben opgeslagen MU

19 Foutmeldingen 1. Instrument onderbelast Controleer het weegplateau Voer een nulstelling uit 2. Instrument overbelast Verwijder een deel van de last d d 3. Geweigerde opdracht Voorbeeld : tarrering met een instabiel gewicht E26 d 4. Geweigerde nulstelling De voor deze functie toegestane gewichtsgrens is overschreden. Verwijder de last en dru op de nulstelnop E40 d MU 17

20 i 30 indicator Notes MU

21 Notes MU 19

22 i 30 indicator Notes MU

23

24 Hoofdantoor en fabrie PRECIA-MOLEN BP Privas - Franrij Tel. 33 (0) Fax 33 (0) HR: RCS Aubenas

i 20 indicator WWW.PRECIAMOLEN.COM Vereenvoudigde gebruikershandleiding

i 20 indicator WWW.PRECIAMOLEN.COM Vereenvoudigde gebruikershandleiding i 20 inicator WWW.PRECIAMOLEN.COM Vereenvouige gebruiershanleiing 04-50-00-3 GU B - 12/2012 Dee hanleiing is bestem voor e gebruiers van e i 20 inicator. Danij ee hanleiing ult u het apparaat snel oner

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S NL 1 SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S

GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S NL 1 SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 MENU OK ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S NL 1 NL 2 INHOUDSOPGAVE 1. LEGENDA AFSTANDSBEDIENING... 4 ONTVANGER (DECODER)... 5 AANSLUITSCHEMA...

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk Inleiding Dank u voor het vertrouwen dat u in de CATEYE V2c heeft gesteld. De V2c is een hoogwaardige fietscomputer voor fietsers die intensief willen trainen en hun trainingsgegevens willen analyseren.

Nadere informatie

FileMaker Go 14. Ontwikkelaarsgids

FileMaker Go 14. Ontwikkelaarsgids FileMaker Go 14 Ontwikkelaarsgids 2011-2015 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en FileMaker Go zijn handelsmerken

Nadere informatie

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Document revisie: 1.1 Publicatiedatum: juli 2004 Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Het kan voorkomen dat een Bridgemate niet functioneert naar behoren. Er kunnen hier verschillende oorzaken

Nadere informatie

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Gebruikershandboek Nederlands Juni 2010 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden

Nadere informatie

Teasi One - Gebruikershandleiding

Teasi One - Gebruikershandleiding Teasi One - Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Gebruik en bediening van navigatiesystemen 3 1. Uw apparaat leren kennen... 5 2. Het apparaat starten... 8 2.1. Eerste keer starten... 8 2.2. Tweede en volgende

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMAATREGELEN... 6 APPEARANCE... 11 TECHNISCHE SPECIFICATIES... 13

VEILIGHEIDSMAATREGELEN... 6 APPEARANCE... 11 TECHNISCHE SPECIFICATIES... 13 Handleiding Inhoudsopgave VEILIGHEIDSMAATREGELEN... 6 APPEARANCE... 11 TECHNISCHE SPECIFICATIES... 13 AAN DE SLAG... 14 Accu opladen 14 Apparaatbeheer 16 Overzicht beginmenu 17 Meldingenvenster 18 Bewegingen

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

TomTom Documentatiegids

TomTom Documentatiegids TomTom Documentatiegids Inhoud Wat zit er in de doos? 7 Wat zit er in de doos?... 7 Lees mij eerst 8 Het navigatiesysteem positioneren... 8 In je auto installeren... 8 Het navigatiesysteem in- en uitschakelen...

Nadere informatie

range extender/ accesspoint

range extender/ accesspoint Universele draadloze G range extender/ accesspoint Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN10 6GL, Groot-Brittannië +44 (0) 1933 35 2000 +44 (0) 1933 31 2000 fax Belkin B.V. Boeing Avenue

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire UI 12/22 UI 12/22 Funk Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire Installatie- en gebruikershandleiding Instructions de montage et de service Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Accu-Chek Aviva Combo

Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Combo 2008 Roche Diagnostics. Alle rechten voorbehouden. Roche Diagnostics GmbH, 68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK SPIRIT

Nadere informatie

TomTom GO Gebruikershandleiding

TomTom GO Gebruikershandleiding TomTom GO Gebruikershandleiding Inhoud Welkom bij navigatie met TomTom 6 Wat is er nieuw 7 Nieuw in deze release... 7 Starten 8 In de auto installeren... 8 Het navigatiesysteem positioneren... 8 Het navigatiesysteem

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-260(M)

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-260(M) Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-260(M) Inhoudsopgave Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Functieslot Pag.4 2 Installeren van de kassarol Pag.5

Nadere informatie

Documentatiegids bij TomTom Start 20-serie

Documentatiegids bij TomTom Start 20-serie Documentatiegids bij TomTom Start 20-serie Inhoud Wat zit er in de doos? 6 Wat zit er in de doos?... 6 Lees mij eerst 7 In je auto installeren... 7 Het navigatiesysteem in- en uitschakelen... 7 Installatie...

Nadere informatie

Gen 5 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Gen 5 GEBRUIKERSHANDLEIDING NEDERLANDS 405 605 WIFI 705 WIFI Gen 5 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 3.0 Surf naar www.archos.com/manuals om de meest recente versie van deze handleiding te downloaden. Beste klant, Dank u voor het kiezen

Nadere informatie

Figuur 1: LabelMANAGER 450 Elektronische labelmaker

Figuur 1: LabelMANAGER 450 Elektronische labelmaker USB-connector AC stroomconnector LCD-display Tape-uitgang www.dymo.com Lettertype/grootte Lettertype/vaste lengte Kader/uitlijnen Symbolen Stroom Snijder Instellingen Geheugen Taal Preview/invoegen Tabulatorstop

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PC-gebruik

Gebruikershandleiding PC-gebruik Gebruikershandleiding PC-gebruik Versie 2.0.2.18 / 1 Februari 2011 Mextal 2011 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Inloggen... 3 1.1 Installeren Plug-in... 4 1.2 Uitvoeren installatie controle... 5 1.2.1

Nadere informatie

Beveiliging en sturing/bediening Het Sepam-gamma Sepam serie 20 Installatie Gebruik Indienststelling

Beveiliging en sturing/bediening Het Sepam-gamma Sepam serie 20 Installatie Gebruik Indienststelling Beveiliging en sturing/bediening Het Sepam-gamma Sepam serie 20 Installatie Gebruik Inhoudstafel pagina installatie 3 identificatie van het materieel 3 montage 4 aansluiting 6 gebruik 14 expert MMI 15

Nadere informatie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie FileMaker Pro 12 Zelfstudie 2007 2012 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Uw ipad voorbereiden voor optimaal gebruik tijdens Testafnames

Hoofdstuk 1: Uw ipad voorbereiden voor optimaal gebruik tijdens Testafnames Hoofdstuk 1: Uw ipad voorbereiden voor optimaal gebruik tijdens Testafnames Stap-voor-stap instructies Januari 2014 Copyright 2014. NCS Pearson, Inc. of haar filiaal/filialen. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding Blu-ray Disc Speler Handleiding Inhoud Belangrijk Voor Uw Veiligheid 3 Uitpakken 5 Een goede plaats Bepalen 5 Schoonmaken 5 Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon Product! 5 BDT 2/BDT 20 Eigenschappen

Nadere informatie

PM 15 / PM 16. O Gebruikshandleiding Hartslagmeter zonder borstband

PM 15 / PM 16. O Gebruikshandleiding Hartslagmeter zonder borstband PM 15 / PM 16 NL O Gebruikshandleiding Hartslagmeter zonder borstband BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de

Nadere informatie

BlackBerry Z10 Smartphone. Gebruikershandleiding

BlackBerry Z10 Smartphone. Gebruikershandleiding BlackBerry Z10 Smartphone Gebruikershandleiding Gepubliceerd: 2014-05-07 SWD-20140507101035147 Inhoud Instellen en basisbeginselen...6 Nieuw in deze versie... 6 Uw toestel in één oogopslag... 7 Wat is

Nadere informatie

Communiceren Surfen Foto's en video's. Veiligheid

Communiceren Surfen Foto's en video's. Veiligheid Moto G afb In het kort Start t Startscherm en apps Beheren en aanpassen Bellen Contacten Berichten E-mail Typen Communiceren Surfen Foto's en video's Muziek Boeken Games Locatie catievaststellen en navigeren

Nadere informatie