Wijkbijeenkomst Rivierenbuurt / Herewegbuurt 10 juli 2012 Locatie: Talmahuis, Merwedestraat 54 Tijd: uur Thema: Bedrijvigheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkbijeenkomst Rivierenbuurt / Herewegbuurt 10 juli 2012 Locatie: Talmahuis, Merwedestraat 54 Tijd: 19.30 22.30 uur Thema: Bedrijvigheid"

Transcriptie

1 Wijkbijeenkomst Rivierenbuurt / Herewegbuurt 10 juli 2012 Locatie: Talmahuis, Merwedestraat 54 Tijd: uur Thema: Bedrijvigheid Doel en verloop van de avond In de 2 voorgaande bijeenkomsten op 5 en 12 juni is het thema bedrijvigheid benoemd. Dat thema wordt vanavond verder uitgewerkt. Er wordt deze avond gewerkt met 3 tafels. Bij elke tafel ligt een grote luchtfoto, informatie over de aanwezige bedrijvigheid, beleidsdocumenten van de gemeente, flipovers en tekenmateriaal. Bij elke tafel worden 2 rondes gehouden. Na afloop van de rondes koppelt 1 groepslid plenair de bevindingen terug. Terugkoppelaars zijn ambtenaren en bewoners. De deelnemers hebben gekeken naar de huidige en de toekomstige wijk. In het achterhoofd houdt men dat de keuzes die we nu maken moeten bijdragen aan de toekomstige wijk. De deelnemers gaan daarom uit van de kracht van de wijk zoals hij nu is én de visie die ze voor voor de toekomst van de wijk hebben. Ronde 1: Huidige situatie wordt in beeld gebracht. Het gaat om het uitwisselen en aanvullen van de informatie, om bewustwording van de huidige situatie. Gekeken wordt wat behouden moet worden, wat de kwaliteiten zijn. Ronde 2: Inventariseren van de ideeën voor de toekomst. Het gaat om het benoemen van de kansen die de deelnemers voor nieuwe ontwikkelingen in de toekomstige wijk zien. De ideeën worden voorzien van argumenten over waarom ze geopperd zijn. Deze argumenten zijn later belangrijk als de ideeën als wijkvisie op papier worden gezet voor het gemeentebestuur. Vervolg Na de 2 rondes zijn de ideeën uit Ronde 2 nader besproken, met name de argumenten. Zo wordt de haalbaarheid van de ideeën alvast getoetst. Het is nu nog lastig om de bijdrages van de avond te vertalen naar een beeld van de wijk. Dit komt doordat er nog tegenstrijdigheden zitten in de bijdrages en dat sommige bijdrages elkaar overlappen. Tijdens een volgende bijeenkomst gaan we de meest inspirerende ideeën er uit pakken. Dan wordt er dieper ingegaan op de afwegingen die je kunt maken en wordt er gediscussieerd. We gaan met elkaar de tegenstrijdigheden en de overlap inzichtelijk maken en we gaan keuzes maken oftewel prioriteren. Die keuzes of prioriteiten werken we vervolgens uit in scenario s. Daarbij benoemen we de relevante belanghebbenden en wat/wie er verder nodig zijn om te bereiken wat we willen: de randvoorwaarden. De deelnemers geven aan dat de koers van de 4 grote projecten rondom de wijk van grote invloed is op de scenario s en de randvoorwaarden die we kunnen maken. De infrastructuur rondom de wijk is een kans, maar wordt ook gezien als een bedreiging voor de ontwikkelingen en de bedrijvigheid in de wijk. 1

2 Evaluatie, opmerkingen na afloop De ondernemers en andere belanghebbenden die aanwezig waren, hadden een naamkaartje op kunnen doen. Op die manier kun je elkaar beter vinden en kun je de bijdrages en opmerkingen beter plaatsen in de context waarin ze gemaakt worden. Bevindingen ronde 1 - Inventarisatie Algemene inventarisatie: Er is een Plus Supermarkt, computerzaak, fietsenwinkel, dierenkliniek, huisarts (medisch getinte bedrijven), medisch centrum, zorggerelateerde bedrijven: Lentis. Werk & Welzijn, persoonlijke dienstverleningen, ICT, Grafisch Museum: uniek! Huidige strip Vechtstraat, buurtvereniging, buurthuiskamer van ZINN (ambulante zorg), Stichting Terwille in de Davidstraat, Dinkelpark, begraafplaats, zwembad, Puddingfabriek (zalen en ondernemers), kinderdagverblijf, kapper, pedicure, brengservice, fysio sportief, tandarts, payroll-bedrijf, schoonmaakbedrijf, fietsenwinkel, curves, asci, stadstuin, snackbar, dierenspeciaalzaak, kroeg, zonnestudio, garagebedrijf, glas-in-lood-bedrijf,. Men waardeert de aanwezigheid van kleine medische zorg dichtbij, zoals de huisarts. De strip met bedrijven aan de Vechtstraat wordt vooral besproken. Deze strip is goed gevuld, behalve het pand van de MTW. Men vindt het jammer dat daar nu leegstand is. Dat kan leiden tot verloedering als het te lang duurt. Ook de kleinere andere locaties in de wijk komen ter sprake. De Barestraat is wat uit beeld qua bedrijvigheid. Men merkt op dat de bedrijvigheid verdwijnt uit de wijk. Dit wordt verklaard doordat de wijk dicht bij het grote kernwinkelgebied van de binnenstad zit. Zo dicht bij het centrum liggen is fijn. Waar wel behoefte aan blijft in de wijk, is de dagelijkse behoeftes en boodschappen dichtbij kunnen doen. Er is toch nog best veel bedrijvigheid in de wijk. Geconstateerd wordt dat de buurt nu bijna alles heeft wat nodig is. Bedrijvigheid is goed, maar niet te veel, want het is wel een woonbuurt. Kleinschaligheid of een schaal die past bij de wijk en de omvang van de gebouwen is prima. Ook is er zelfs een bezorgservice in de wijk. Deze werkt vanuit een voorheen leeg pand. In de Herewegbuurt wordt weinig bedrijvigheid geconstateerd, behalve langs de oostzijde van de Hereweg. Er zijn geen winkels meer in de Herewegbuurt. Daarbij wordt door sommigen opgemerkt dat dat niet per se erg is: daar heb je dan ook geen overlast van, geen extra verkeer. De nieuwbouw van het Rivierenhof en het Dinkelpark heeft een wijkcentrum, een hart, gecreëerd. Het nieuwe centrum wordt als positief ervaren. De huidige aanwezige horeca is leuk: De Klikspaan, De Stadstuin, Waterloo. Er zijn ruim 250 ZZP ers in de wijk, maar hun bedrijvigheid is niet goed zichtbaar. Ook zijn ze vanavond niet ruim vertegenwoordigd. Studenten geven ook levendigheid (sociale bedrijvigheid), maar dit is een fragiel evenwicht. De levendigheid kan snel omslaan in overlast, vooral omdat de studenten onevenredig verdeeld over de wijk wonen. 2

3 De bezetting van het bestaande vastgoed kan beter, er is nu leegstand op sommige locaties. Er worden meer kinderen in de wijk gesignaleerd, wat vraagt om kinderopvang. De woningmarktcrisis wordt als oorzaak hiervoor aangewezen. Jonge stellen kunnen niet verhuizen en krijgen hun kinderen in hun huidige woning. Verder zijn alle leeftijden vertegenwoordigd, maar niet veel verschillende nationaliteiten. Ook de aanwezigheid van de basisschool geeft levendigheid in de wijk. De Vrije School zit volgens sommigen te dichtbij de ringweg qua luchtkwaliteit en leefmilieu. De bedrijvigheid rond de Puddingfabriek wordt besproken. Hier is de bedrijvigheid omgeschakeld van industrieel naar creatief, wat positief wordt gevonden. De Silo aan de Achterweg wordt genoemd. Hier is ruimte voor feesten. De huidige bereikbaarheid van de bedrijvigheid is goed. De wijk is besloten / omsloten, wat ook zo zijn voordelen heeft. Bevindingen ronde 2 - Wensen en argumenten Wens: Daghoreca, paviljoen, kiosk in het Dinkelpark. Broodje, biertje halen. Argument: verbinden, sociale bedrijvigheid, levendigheid overdag, met daghoreca kan het Dinkelpark tot leven gewekt worden. Wens: MFC, STIP, gemeente en wijkagent alles in 1 gebouw Argument: verzamelen, alles onder 1 dak, gemakkelijk te vinden, dichtbij zijn voor vooral de ouderen in de wijk. Interactie tussen jong en oud organiseren, bijdragen aan sociale cohesie. Wens: Bedrijfsverzamelgebouw. Als locatie wordt het Abn Amro-pand genoemd dat nu leegstaat. Argument: delen van de faciliteiten, vergaderruimtes en van materiaal. Ontmoeten, uitwisselen en elkaar stimuleren. ZZP ers hebben zelf geen vergaderruimte. De vergaderruimtes kunnen ook door anderen gebruikt worden, want de wijk is goed bereikbaar per trein. Wens: meer hippe bedrijvigheid voor ouderen, beweegtuinen, koffieshop Argument: Geen Wens: Stromend water in het Dinkelpark Argument: Dat komt de waterkwaliteit en daarmee de verblijfskwaliteit ten goede. Het is ook beter voor de visstand. Wens: Vechtstraat ontlasten van winkelverkeer. Winkelverkeer via de Barestraat laten rijden. Argument: dan kan de herinrichting voor een aantrekkelijker verblijfsklimaat in de Vechtstraat zorgen. Wens: buurthuiskamer, maar dan hipper dan Talmahuis, in café-vorm bijvoorbeeld Argument: verbinden van alle leeftijden. Wens: Lidl / Aldi en een Action naast de Plus. Een extra supermarkt uit het goedkope segment. Er zijn ook bewoners die een tweede supermarkt graag op een andere locatie zien vanwege verspreiding. 3

4 Argument: dan kan de Aldi weg van het Hoornse diep. Daar zitten ze qua verkeer niet goed. De grote parkeerplaats achter de Plus is geschikt voor gebruik door meer winkels. Concentratie van deze winkels heeft een bezoekersaantrekkende werking op andere winkels en kleine bedrijfjes. Een Aldi of Lidl is complementair aan de bestaande Plus supermarkt en dit trekt meer bezoekers, goed voor non-stop shopping. Wens: Ook een bloemist, bakker, boekwinkel, warenmarkt, kleine winkels, speciaalzaken, multicultureel, biologisch, marktkraampjes. Kleine, ondersteunende, op de supermarkt aanvullende winkels. Fietsenmaker houden. Dagelijkse boodschappen en persoonlijke dienstverlening dichtbij. Argument: Klein en specialistische sluit aan bij de bestaande kleinschalige bouwvolumes in de wijk. Ze vergroten de aantrekkingskracht van het winkelaanbod. Aanvulling op het supermarktassortiment, eentonigheid doorbreken. Kleinschaligheid sluit ook aan bij wat de wijk aan infrastructuur te bieden heeft; middelgrote straten, routes voor langzaam verkeer. Er is ruimte voor klein laden- en lossenvrachtverkeer. Als je een lekke band hebt, moet je lopen, dus de fietsenmaker moet dichtbij zitten. Wens: ambachten en creatieve sector in de wijk houden Argument: zij kunnen spullen repareren en de leegstand vullen met hun ateliers. Wens: herinrichting Vechtstraat uitstellen Argument: Beter in 1 keer goed, dan dat het straks overnieuw moet als nieuwe winkels meer verkeer aantrekken. Eigenlijk is alleen de bocht met de Hereweg nu een knelpunt. Wens: Trap wijk/spoor verbeteren Argument: deze trap is moeilijk begaanbaar en zou los van de stationsplannen aangepakt moeten worden. Dus nu verbeteren en in overleg gaan met ProRail in plaats van over 20 jaar. Wens: kunst in de wijk zichtbaar maken Argument: zichtbaar maken. Wens: scholen, speelruimte, kinderopvang behouden, spelen met toezicht Argument: als je de kleine kinderen wilt behouden of nieuwe jonge gezinnen wilt aantrekken, heb je deze functies nodig. Wens: MBO-opleidingen (bijvoorbeeld mode-gerelateerd) een plek geven in de wijk Argument: goedkope en leergierige werknemers voor de bedrijven, vulling leegstand, werkervaring voor de studenten, social-return voor de wijk Wens: flexibere bestemmingsplannen Argument: meer functiewisseling mogelijk maken om de bedrijvigheid te stimuleren. Wens: betere coördinatie van de processen van de grote projecten rondom de wijk en betere samenhang brengen in de processen Argument: dat draagt bij aan een betere bereikbaarheid voor de bedrijvigheid en aan de leefbaarheid van de wijk. 4

5 Wens: een bereikbare wijk voor bedrijvigheid en voor particulieren in de wijk. Niet afgesloten worden door de grote verkeersprojecten rondom de wijk. Argument: de wijk is niet groot, dus klandizie komt ook van buiten af. Wens: zuidtangent voor de ringweg Argument: de wijk moet goed bereikbaar blijven voor de bedrijvigheid, maar niet bedreigd worden door de grote projecten. Wens: eerste half uur mogen parkeren met een parkeerschijf Argument: dat is flexibeler en dan kan je bezoek of je klant de bezoekerspas op komen halen zonder een boete te krijgen. Dit draagt bij aan een betere bereikbaarheid. Wens: meer parkeren Argument: dan krijg je minder snel een bekeuring. Wens: autoluwe wijk Argument: aantrekkelijker straatbeeld. Wens: Tunneltje ringweg naar Papiermolen behouden Argument: bereikbaarheid van/naar zuiden. Wens: Apotheek, afgiftepunt mag ook (bezorgen?) Argument: dit is een wijk met veel ouderen die deze functie graag dichtbij huis hebben. Wens: meer doen met het Grafisch Museum, het museum zeker behouden, publiciteit, marketing Argument: zichtbaar worden, met name vanaf het station. Wens: bedrijvigheid in het segment last en zorg niet verder laten groeien Argument: dan te veel overlast en onrust in de wijk. Wens: Klokje van de Kloostertoren in ere herstellen Argument: gewoon gezellig, representatie van de wijk. Wens: ZZP ers zichtbaarder maken en als buurt beter gebruik maken van wat zij te bieden hebben. Argument: buurteconomie, elkaar versterken en helpen. Koop elders niet wat de buurt u biedt. Wens: wisselwinkels Argument: leegstand tegengaan met tijdelijke invulling Wens: aantrekkelijke wijk blijven door kleine maatregelen, bijvoorbeeld meer prullebakken Argument: schone wijk is aantrekkelijke wijk. 5

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 Project Lintenmanagement 6 1.3 Afbakening projectgebied

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost

Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost A2 Maastricht / Speciale bijlage bovengrondse (her)inrichting / juni 2015 Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost 2 Ontwikkeling vastgoed is Anno 2015 moeten grote gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

Centrumvisie Uden 2016 BIJ ONS IN UDEN:

Centrumvisie Uden 2016 BIJ ONS IN UDEN: Centrumvisie Uden 2016 BIJ ONS IN UDEN: Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Inleiding. Voor u ligt een vlugschrift van de uitkomsten van de gesprekken 1 in de wijk. Uit de afzonderlijke verslagen hebben we

Inleiding. Voor u ligt een vlugschrift van de uitkomsten van de gesprekken 1 in de wijk. Uit de afzonderlijke verslagen hebben we 2 Inleiding Woningcorporatie Woonstad Rotterdam bezit ongeveer 70 procent van het vastgoed in Spangen en is daarmee een belangrijke partij in de wijk. De woningcorporatie maakt dit jaar een toekomstvisie

Nadere informatie

De Innovatiefabriek in Zoetermeer

De Innovatiefabriek in Zoetermeer Van Diemenstraat 28 Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 5141 356 f 020 5141 334 e info@quint-result.nl www.quint-result.nl Rapport De Innovatiefabriek in Zoetermeer Wat zijn de wensen en behoeften van

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

Verslag detectives van het wonen

Verslag detectives van het wonen Verslag detectives van het wonen Datum: Dinsdag 12 Maart Dinsdag 12 maart gingen ca. 20 Detectives van het wonen op zoek naar interessante informatie voor de nieuwe woonvisie van Achtkarspelen. Ze voerden

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad

Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad Kern van het programma Rotterdam Carrièrestad is het BINDEN (rationeel en emotioneel) van studenten en afgestudeerden aan de regio Rotterdam op de gebieden studeren,

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Toekomstagenda Apeldoorn Zuidwest 2009-2012

Toekomstagenda Apeldoorn Zuidwest 2009-2012 Toekomstagenda Apeldoorn Zuidwest 2009-2012 stadsdeel aanpak wijkgericht werken in Apeldoorn 1 2 Toekomstagenda Apeldoorn Zuidwest 2009-2012 stadsdeel aanpak wijkgericht werken in Apeldoorn 3 Inhoud Vooraf

Nadere informatie

Verslag van HET VERVOLG: visies op leegstand, hergebruik, transformatie en centrumvisie 2 april 2014, raadhuis Hilversum

Verslag van HET VERVOLG: visies op leegstand, hergebruik, transformatie en centrumvisie 2 april 2014, raadhuis Hilversum HET VERVOLG Verslag van HET VERVOLG: visies op leegstand, hergebruik, transformatie en centrumvisie 2 april 2014, raadhuis Hilversum Gespreksleiding: Peter van Dulst, voorzitter Hilversumse architectuurprijs

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

HATERT ONDER DE PANNEN

HATERT ONDER DE PANNEN HATERT ONDER DE PANNEN Toekomstplan voor Hatert Oktober 2001 Directie Wijkaanpak en Leefbaarheid Gemeente Nijmegen 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Waarom dit rapport? 3 1.2 Hoe is het rapport gemaakt?

Nadere informatie

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015 Dag van de toekomst Rapportage uitkomsten 11443 Januari 2015 1 Inhoudsopgave Geschreven voor: Introductie 3 Samenvatting 6 Toekomstvisies 10 Ambities en nietsies 24 Trekhaakspel 28 Geschreven door: Bijlagen:

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT Nu Vooruit VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT VOORWOORD Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Delft, zonder luchtkastelen maar met realistische doelen tot 2018. In een tijd van minder publiek

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE 2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE gesteund door vsp Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016 Stichting Bibliotheek Rotterdam Meerjarenbeleidplan 2013-2016 21 november 2013 Hoofdstukindeling: Managementsamenvatting 1. Trends en bibliotheekontwikkelingen 2. Missie en visie Stadsbibliotheken en Regionale

Nadere informatie

Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom. Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom. November 2008

Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom. Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom. November 2008 Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom 1 November 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Wonen en woonklimaat 6 2.1 Woningbouw 7 2.2 Bouwen in eigen beheer 8 2.3 Wonen en

Nadere informatie

HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvA-studenten

HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvA-studenten HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvAstudenten FERNANDO MCDOUGAL CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JULI 204 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

Branding Arnhem Centrum Oost

Branding Arnhem Centrum Oost Branding Arnhem Centrum Oost Eindrapport: februari 2008 Opdrachtgever Gemeente Arnhem Volkshuisvesting Arnhem Auteur ECORYS Rutten Communicatieadvies drs. Michel Buhrs drs. David Bosch Inhoud Inleiding

Nadere informatie

KANSEN VOOR KALSDONK! Kansen voor de Philipsbuurt

KANSEN VOOR KALSDONK! Kansen voor de Philipsbuurt KANSEN VOOR KALSDONK! Kansen voor de Philipsbuurt Subsidieaanvraag Roosendaal in het kader van de 40+ regeling VROM 26 februari 2010. 1 Voorwoord VROM wil via de zogeheten 40+ subsidieregeling een impuls

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein 1 (33) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 18 december kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1.081 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie