High-tech Zweven over de grond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "High-tech Zweven over de grond"

Transcriptie

1 High-tech Zweven over de grond Ultrasnelle magneetzweefbaan Transrapid

2 Rijden zonder Wielen Vliegen zonder Vleugels De ultrasnelle magneetzweeftrein Transrapid is een baan gebonden vervoerssysteem voor personen en hoogwaardig vrachtverkeer met hoge snelheden. Het is de eerste fundamentele innovatie op het gebied van spoorwegtechnologie sinds de bouw van de eerste spoorbaan. De contactloze technologie van de ultrasnelle Transrapid die gebruik maakt van elektronica in plaats van mechanische componenten ondervangt voor het eerst de technische en economische beperkingen van wiel-spoor - technologie. De Transrapid is geruislozer, kostenefficienter en zuiniger dan enig ander spoorwegsysteem. Het is nagenoeg onmogelijk te ontsporen en de Transrapid rijdt comfortabel op alle snelheden. De baan van de Transrapid neemt minder ruimte in beslag en kan gemakkelijk worden ingepast in het bestaande landschap. De ultrasnelle magneetzweeftrein Transrapid belichaamt de vervoerstechnologie van de toekomst. Deze nieuwe technologie van Duitse 2 bodem is gereed voor commerciële inzet en heeft een voorsprong op de 3 wereldwijde concurrentie dankzij haar superieure systeemkenmerken. De belangrijkste systeemkenmerken van de Transrapid zijn: de contactloze en niet aan slijtage onderhevige hef-, geleidingsen aandrijftechnologie kent geen wrijving; synchrone lineaire statormotor, geïntegreerd in de magneetzweefbaan; hoge mate van veiligheid en comfort in alle mogelijke toepassingen, van (delta)metropolitane metro met een snelheid van 200 tot 350 km/u tot en met ultrasnel intercityvervoer met snelheden tot 500 km/u; het hoge acceleratie- en remvermogen; het flexibele tracé van de magneetzweefbaan door kleine boogstralen en een sterk klimvermogen (10%); de relatief lage geluidsemissie, ongeacht de snelheid; het geringe specifieke energiegebruik en de lage exploitatiekosten; het minimale grondverbruik van de magneetzweefbaan voor zowel de gelijkvloerse als de verhoogde variant.

3 Elektriciteit en Elektronica In plaats van Mechanica De magneetzweeftrein Transrapid heeft geen wielen, assen, overbrengingen of bovenleidingen. De Transrapid rolt niet, hij zweeft. De wielen en rails van de spoorbaan zijn vervangen door contactloze elektromagnetische hef-, geleidings- en aandrijfsystemen. Wiel-spoor Geleiding Elektromagnetische levitatie Geleiding Aandrijfsysteem Hef- en Geleidingssysteem Het contactloze hef- en geleidingssysteem van de magneetzweeftrein Transrapid werkt volgens het principe van elektromagnetische heffing. Het maakt gebruik van de aantrekkingskrachten tussen de afzonderlijke elektronisch bestuurde elektromagneten in het voertuig en de ferromagnetische reactierails die aan de onderzijde van de baan zijn aangebracht. De hefmagneten trekken het voertuig van onder naar de baan terwijl de geleidingsmagneten het zijwaarts langs de baan houden. De hef- en geleidingsmagneten zijn op beide zijden aangebracht over de gehele lengte van het voertuig. zijde van de baan en de onderzijde van het voertuig 150 mm zodat de magneetzweefbaan geen hinder ondervindt van voorwerpen of een laag sneeuw. Het ontwerp van de hef-, geleidings- en aandrijfsystemen van de Transrapid is modulair, foutbestendig en uitgerust met automatische diagnose-systemen waardoor de Transrapid ook bij uitval van afzonderlijke componenten kan blijven rijden. Hef- en geleidingsmodule De synchrone lineaire statormotor van de magneetzweeftrein tot volle bedrijfssnelheid, door de frequentie van de Transrapid wordt gebruikt voor zowel wisselstroom te variëren. Indien de richting van het Aandrijving aandrijven als voor remmen. De werking van dit magnetische veld wordt omgekeerd, wordt de motor contactloze aandrijf- en remsysteem kan worden vergeleken een generator, die het voertuig zonder enig contact Aandrijving met het werkingsprincipe van een roterende afremt. De remenergie kan worden teruggevoed aan Een uiterst betrouwbaar en volledig dubbel uitgevoerd elektronisch besturingssysteem zorgt ervoor dat het elektrische motor waarvan de stator is opengemaakt het openbare energie netwerk. voertuig op gemiddeld 10 mm van de baan zweeft. en gestrekt langs beide zijden van de baan is gemonteerd. In plaats van een roterend magnetisch veld ge- De lineaire statormotor in de magneetzweefbaan be- Draagvlak Tijdens levitatie bedraagt de afstand tussen de boven- Draagvlak (Heffing) 4 5 nereert de motor een verschuivend elektromagnetisch veld. De hefmagneten in het voertuig doen dienst als de rotor (bekrachtigingelement) van de elektrische motor. Voortbewegend elektromagnetisch veld staat uit verschillende motoronderdelen, die alleen worden bekrachtigd wanneer het voertuig passeert. De locatie en het vermogen van de substations hangt af van de belasting van het aandrijfsysteem. Op baansecties waar een grote stuwende kracht vereist is, bijvoorbeeld hellingen, acceleratie en remsecties, is het vermogen van de substations hoger dan op vlakke baansecties die met een constante snelheid worden afgelegd. En omdat de primaire component van het aandrijfsysteem is aangebracht in de magneetzweefbaan, hoeven Transrapid-voertuigen niet het volledige motorvermogen te bezitten voor piekbelastingen, zoals het geval is bij andere typen voertuigen. Stator Hefmagneet Geleidingsmagneet Geleidingsrail Hefmagneet Geleidingsmagneet In tegenstelling tot de conventionele spoorweg is de primaire aandrijfcomponent van de magneetzweeftrein Transrapid de statorspoelen met driefasenmotorwikkeling niet in het voertuig maar in de baan aangebracht. Een wisselstroom door de driefasen-motorwikkeling genereert een variërend elektromagnetisch veld dat het voertuig voortbeweegt, samen met de hefmagneten die optreden als bekrachtigingcomponent. De snelheid kan continu worden geregeld, van stilstand De hef- en geleidingssystemen worden contactloos van energie voorzien via de lineaire generators in de hefmagneten. De Transrapid heeft daarom geen bovenleiding. Bij een stroomstoring wordt de energie geleverd door boordaccu s, die tijdens de rit worden opgeladen door de lineaire generators. Motorsectie uitgeschakeld Motorsectie ingeschakeld Stroomvoorziening Motorsectie uitgeschakeld

4 Duurzame Technologie voor Comfortabel Reizen Transrapid Voertuigen voor Personnenvervoer en Hoogwaardig Vrachtverkeer 6 Luchthaven-shuttle: 2 of meer sectie s De Transrapid voertuigen zijn zodanig ontworpen dat ze voor de meest uiteenlopende toepassingen kunnen worden ingezet. De voertuigen zijn gemaakt van lichtgewicht modulaire componenten en kunnen worden ingepast in treinen van twee tot tien sectie s, al naar gelang de toepassing en het vervoersvolume. Behalve reizigers kan de Transrapid ook hoogwaardige vracht vervoeren in speciaal daarvoor ontworpen goederenwagons. Deze kunnen worden gebruikt voor speciale ultrasnelle goederentreinen of toegevoegd worden aan passagierstreinen voor een gecombineerde dienstregeling. De voertuigopbouw en het magnetisch zwevende onderstel vormen samen een voertuig. Ieder voertuig heeft vier hefframes die de aandrijvings-, hef-, geleidings- en remkrachten overbrengen. Om optimaal reiscomfort te garanderen, zijn de hefframes verbonden met de voertuigbak via een zelfnivellerende luchtveer en slingerophanging. Alle bewegende mechanische componenten tussen de voertuigopbouw en de magneten zijn aangebracht op trillingsdempende rubberen/metalen elementen. Een hef- en geleidingsmag- neet of een hef- en remmagneet zijn aangebracht op twee levitatieframes en vormen één magneetmodule. Gestandaardiseerde bevestigingselementen worden gebruikt voor het binnenmeubilair van de voertuigen. Dit meubilair kent een modulair ontwerp, zodat op efficiënte en flexibele wijze aan de wensen van de exploitant kan worden voldaan. Net als de hef- en geleidingssystemen wordt de energie voor de boordapparatuur via het magnetisch veld in de baan contactloos overgedragen. In de buurt van stations en andere lagesnelheidsgebieden wordt de energie aan boord geleverd door stroomrails die zijn aangebracht op de magneetzweefbaan. Bij de bouw van Transrapid-voertuigen kan vrijwel alle aandacht worden besteed aan aërodynamische aspecten. Daarom is er weinig luchtturbulentie als een Transrapid-voertuig passeert. De drukverdeling langs het voertuig en het effect op tegemoetkomende voertuigen is berekend met behulp van methoden die zijn ontwikkeld in de lucht- en ruimtevaartindustrie en waarvan de effectiviteit is gebleken uit metingen uitgevoerd in het Transrapid Testcentrum in Lathen. Het reiscomfort wordt niet nadelig beïnvloed wanneer het ene voertuig het andere passeert, omdat het voertuig luchtdrukdicht is. Technische gegevens Lengte eindsectie 27,0 m midden sectie 24,8 m Breedte 3,7 m Hoogte 4,2 m Maximale snelheid 500 km/u Leeggewicht, passagierstrein per sectie ca.53 ton Leeggewicht, goederentrein per sectie ca.48 ton Nuttige last, goederentrein per sectie ca.15 ton Aantal stoelen, passagierstrein eindsectie max. 92 midden sectie max Lange afstand: Tot 10 sectie s

5 Op het juiste spoor Precisie op ieder Niveau 8 Bij conventionele spoorwegsystemen is de functie van de spoorbaan beperkt tot het dragen van de last van het voertuig en het geleiden van het voertuig. De magneetzweefbaan van de Transrapid daarentegen heeft een ingebouwd aandrijfsysteem dat samen met het voertuig een geïntegreerd geheel vormt. Om zoveel mogelijk passagierscomfort te verkrijgen, moet aan bijzonder hoge eisen worden voldaan ten aanzien van fabricage, apparatuur, beschikbaarheid en levensduur. Gelijkvloers of verhoogd, van beton of staal, de magneetzweefbaan voldoet aan al deze eisen. De precisie van de werkingsoppervlakken wordt gegarandeerd door het gehele proces te integreren (tracéontwerp, vervaardigen baancomponentenen, uiteindelijke installatie en inbedrijfstelling) met behulp van de modernste apparatuur en technieken. De enkele of dubbele magneetzweefbaan bestaat uit afzonderlijke balken van staal of beton uitgevoerd in standaardlengten van 6,2 m tot 62 m. De magneetzweefbaan kan ondergronds, gelijkvloers of verhoogd worden uitgevoerd, afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. De middenafstand van de dubbele magneetzweefbaan bedraagt 4,4 m bij een snelheid tot 300 km/u of 5,1 m bij een snelheid tot 500 km/u. Het profiel voor vrije ruimten bedraagt respectievelijk 10,1 m en 11,4 m. Gelijkvloerse magneetzweefbaan Verhoogde magneetzweefbaan Een verhoogde magneetzweefbaan is met name geschikt voor gebieden die om ecologische of landbouwtechnische redenen niet doorkruist mogen worden en/of waar bestaande verkeersroutes geen hinder mogen ondervinden. Dankzij variabele pilaarhoogten van maximaal 20 m en standaard balkafmetingen van maximaal 31 m kan de magneetzweefbaan flexibel worden aangepast aan het landschap. De verhoogde magneetzweefbaan rust op een niet continue funderingen met pilaren die architectonisch aansluiten op de infrastructuur van de omgeving. In gebieden met ongunstige bodemomstandigheden kan een magneetzweefbaan ook laag bij de grond worden ingepast. Een verhoogde magneetzweefbaan veroorzaakt nagenoeg geen verstoring van het bestaande landschap en heeft dan ook praktisch geen invloed op het grond- en oppervlaktewater. Magneetzweefbaanuitrusting Gelijkvloerse magneetzweefbaan De magneetzweefbaan wordt in principe gelijkvloers aangelegd wanneer deze kan worden ingepast in bestaande verkeersroutes (wegen, spoorwegen), evenals verdiept, in een tunnel en op primaire civieltechnische constructies zoals bruggen en stations. Tot de specifieke kenmerken behoren de standaard balkafmetingen van 6,2 m en een hoogte tussen van 1,25 m tot 3,5 m. Gelijkvloerse magneetzweefbanen worden aangebracht op continue funderingen en zijn om veiligheidsredenen veelal omheind. verhoogd. In de rechte stand kan het voertuig zonder snelheidsbeperkingen de wissel passeren; in de aftakpositie is de snelheid beperkt tot 200 km/u (snelle wissel) of 100 km/u (langzame wissel). Bij rangeer- en onderhoudsfaciliteiten kan ook van magneetzweefbaan worden gewisseld met behulp van een omzettingstafel. Deze werken door het zijwaarts verplaatsen van een recht stuk magneetzweefbaan (met het voertuig er stilstaand bovenop) om daarmee toegang te krijgen tot meerdere sporen. 9 Wissels Verhoogde magneetzweefbaan De magneetzweeftrein Transrapid verandert van magneetzweefbaan met behulp van buigzame stalen wissels. Deze bestaan uit doorgaande stalen kokerbalken met een lengte van 78 tot 148 meter, die elastisch gebogen zijn door middel van elektromechanische aandrijvingen en in hun eindstand worden vergrendeld. De wissels worden elektronisch bestuurd en bewaakt. Rechte positie Aftakpositie 3,60 m Buigzame wissels kunnen worden uitgevoerd als tweeweg- of driewegwissels, hetzij gelijkvloers hetzij 78/148 m 31 m

6 Op het juiste spoor Precisie op ieder Niveau Onderbouw 10 De hoeveelheid grondwerk voor de fundering van de magneetzweefbaan is afhankelijk van de plaatselijke bodemgesteldheid. Vlakke funderingen zijn doorgaans toereikend. Paalfunderingen zijn alleen noodzakelijk wanneer de plaatselijke bodemomstandigheden problemen opleveren. In alle gevallen liggen de funderingen ongeveer 30 cm onder het bodemoppervlak om de waterafvoer en dieren zo min mogelijk te hinderen. Onder de gelijkvloerse magneetzweefbaan zijn doorgangen voor dieren aangebracht. Tunnels Dankzij de flexibele tracéparameters kan de magneetzweefbaan van de Transrapid in hoge mate worden afgestemd op het landschap. Daarom zijn tunnels zelden noodzakelijk, zelfs op heuvelachtig en bergachtig terrein. En wanneer ze nodig zijn, zijn de tunneldoorgangen voor de Transrapid kleiner dan die van conventionele spoorwegen. Dit is te danken aan de gladde, aërodynamische vorm van het voertuig en de geringe benodigde tussenruimte. Voor tunnels langer dan 150 meter en voertuigen met 2 tot 8 sectie s is de tunneldoorsnede in de bijgaande tabel weergegeven: Tunneldoorsnee (tunnellengte > 150 m) bij een snelheid van 250 km/u 400 km/u 450 km/u Dubbelsporige tunnel 70 m m m 2 Enkelsporige tunnel 36 m 2 85 m m 2 Flexibele tracéparameters Twee eigenschappen van de magneetzweeftrein Transrapid maken dat deze uitermate gunstige tracéparameters heeft. Dit zijn de actieve geleiding van het voertuig over de magneetzweefbaan en het aandrijfsysteem (de motor) in de magneetzweefbaan. Hiermee kunnen hellingen van 10% moeiteloos worden bedwongen en kunnen scherpe bochten of verkantingen tot 16º probleemloos worden genomen. Deze gunstige parameters zorgen er tevens voor dat de magneetzweefbaan zonder al te veel graafwerk kan worden aangepast aan het landschap en kan worden opgenomen in bestaande verkeersroutes, waardoor waardevol gebied en kosten worden gespaard. Transrapid Terminals Voor optimaal gemak en maximale klanttevredenheid kennen de Transrapid - Terminals (stations van de Transrapid magneetzweeftrein) altijd verbindingen met de andere vervoersmiddelen (spoor, weg, lucht). De Terminals zijn multimodaal, gunstig gelegen voor passagiers en dienstverleners en bieden eenvoudige aansluiting op andere transportmiddelen voor reizen naar verder weg gelegen bestemmingen. Afhankelijk van de Terminal en de ligging kan het hierbij gaan om intercitytreinen, regiotreinen, sneltrams, bussen, taxi s, metro s, (huur)auto s en/of vliegtuigen. Zo wordt de Transrapid-service opgenomen in het overkoepelende verkeersnetwerk om de samenleving maximale voordelen en vervoerscapaciteit te bieden. De acceptatie en rentabiliteit van de magneetzweeftrein zijn mede afhankelijk van de bereikbaarheid van de Terminal. Daarom wordt bij de routeplanning gelet op de nabijheid van alle beschikbare systemen, niet alleen van wegen. Wegverkeer kan alleen worden ontlast als automobilisten snel en eenvoudig kunnen overstappen op de Transrapid-trein om hun bestemming te bereiken. En dit vereist snelle, betrouwbare en voordelige toegang tot verkeersaders en de aanwezigheid van voldoende P&R - faciliteiten. 11 Transrapid (aandrijfsysteem in de magneetzweefbaan) helling (10%) Conventioneel railsysteem (aandrijfsysteem in het voertuig) helling (max. 4%)

7 Het Beste Systeem Innovatie voor meer Veiligheid Ondanks de hoge snelheden (tot 500 km/u) bent u aan boord van de Transrapid veiliger dan in welk ander willekeurig vervoersmiddel. Het voertuig kan praktisch niet ontsporen, omdat het zich om de magneetzweefbaan heen grijpt. En omdat magneetzweefbaan-overgangen niet toegestaan zijn, kan er niets op zijn pad komen. 12 Botsingen tussen Transrapid-voertuigen zijn uitgesloten door het technische systeemontwerp en de sectiematige schakeling van de lineaire stator motor. Het voertuig en het verschuivend magnetisch veld van de lineaire stator motor bewegen synchroon, dat wil zeggen met dezelfde snelheid en in dezelfde richting. Verder wordt de sectie van de lineaire statormotor waarin het voertuig zich beweegt pas ingeschakeld op het moment dat het voertuig voorbijkomt. Wat betreft brandbeveiliging voldoet de Transrapid aan de meest stringente normen. Er zijn geen brandstofreservoirs of brandbare materialen aan boord. In de voertuigen worden uitsluitend PVC-vrije materialen gebruikt die niet ontvlambaar zijn, slecht warmte geleiden en bestand zijn tegen doorbranden en hitte. Als extra veiligheidsvoorziening kunnen de sectie s worden afgesloten door middel van brandwerende deuren. Andere belangrijke elementen binnen het veiligheidsconcept zijn: automatische treinbeveiliging; passieve beveiligingsapparatuur ter voorkoming van schade aan de baanconstructie en ter zekerstelling van het profiel van vrije ruimte; automatische inspectie van de magneetzweefbaan; bescherming van de passagiers tijdens in- en uitstappen op de stations door middel van platformdeuren en opstapjes. Zelfs wanneer de stroom van het openbare net wegvalt terwijl de Transrapid zweeft, valt alleen het aandrijfsysteem (de motor) uit. Het levitatiesysteem en alle boordapparatuur wordt van stroom voorzien door boordaccu s, waardoor het voertuig blijft zweven en met hetzelfde momentum vooruit blijft bewegen. Als het volgende station te ver weg ligt, wordt het voertuig automatisch tot stilstand gebracht bij de volgende hulpstopplaats, waarvan er langs de route verscheidenen staan. Deze plaatsen zijn goed bereikbaar voor hulpdiensten. In deze gevallen wordt het voertuig afgeremd met behulp van wervelstroomremmen die in ieder sectie aanwezig zijn en die ook worden gevoed door de boordaccu s. De wervelstroomremmen vertragen het voertuig tot 10 km/u, waarna het voertuig daalt op de remblokken en tot stilstand komt. Zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat zich een ernstige technische storing in het Transrapid-systeem voordoet, wordt het voertuig altijd automatisch tot stilstand gebracht op een hulpstopplaats. Bij brand stopt het voertuig uit voorzorg ook automatisch bij de volgende hulpstopplaats. Indien nodig kan het voertuig daar snel en gemakkelijk worden ontruimd. Besturingssysteem Het besturingssysteem van de magneetzweeftrein Transrapid wordt gekenmerkt door centrale automatische besturing aan de hand van geprogrammeerde dienstregelingen in combinatie met decentrale bewaking en beveiliging van alle routes en voertuigbewegingen. De conventionele taken van de treinbestuurder, dat wil zeggen de juiste bediening van de Transrapid al naar gelang de locatie, worden volledig overgenomen door het Transrapid-besturingssysteem. De beveiligingsapparatuur bevindt zich in het voertuig en in stationaire faciliteiten. Een uiterst betrouwbaar en direct radiotransmissiesysteem wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen. De specifieke opstelling van de radiomasten langs de route zorgt ervoor dat de tweevoudige antennes op het voertuig altijd en overal signalen kunnen ontvangen van twee aparte radiomasten. De voertuigen kunnen nauwkeurig worden getraceerd met behulp van digitaal gecodeerde vlaggen op de magneetzweefbaan en de snelheid van het voertuig wordt voortdurend bewaakt. Het automatisch buiten werking stellen van de aandrijfstroom en de activering van de wervelstroomremmen van het voertuig zijn primaire veiligheidsfuncties van het besturingssysteem zodra een snelheidslimiet wordt overschreden. Verder wordt de afstand tussen achter elkaar rijdende voertuigen op de route, de bediening van de magneetzweefbaanwissels, de veiligheid van passagiers op de stations, en nog vele andere functies en processen geregeld en bewaakt door het besturingssysteem. Uitvoerend personeel, dat zelf geen verantwoordelijkheid draagt voor de operationele veiligheid en de gecertificeerde veiligheidsnorm voor de in de Transrapidapparatuur verwerkte signaaltechnologie, garandeert een hoge mate van veiligheid in het gehele systeem. Tot de andere taken van het besturingssysteem behoren het vastleggen van de voertuigwerking en het verstrekken van up-to-date informatie aan uitvoerend personeel en passagiers. 13

8 Een Vergelijking van Rentabiliteit: Goede Redenen voor Nieuwe Wegen Investeringskosten 14 De productie en constructie van de baaninfrastructuur vormen een belangrijk deel van de algehele investeringskosten voor de magneetzweeftrein Transrapid. Ondanks het hogere prestatieniveau zijn de investeringskosten voor Transrapid magneetzweefbanen vergelijkbaar met die voor hogesnelheidstreinen. Kijkend naar de investeringen in infrastructuur komt de Transrapid nog beter uit de bus als de route door onherbergzaam terrein voert. Hier kunnen de flexibele tracéparameters van de Transrapid (kleine boogstralen, groot klimvermogen, standaard verhoogde magneetzweefbaan) worden ingezet om de magneetzweefbaan af te stemmen op de omgeving in plaats van andersom. De noodzaak van kostbare civieltechnische constructies als bruggen en tunnels kan daardoor aanzienlijk worden teruggebracht. De hoge gemiddelde snelheden van de Transrapid vertalen zich in korte reistijden. Ook zorgen ze voor kleinere voertuigvloten dan bij vergelijkbare hogesnelheidssystemen, omdat minder voertuigen nodig zijn om hetzelfde verkeersvolume af te handelen. Minder voertuigen betekent lagere investeringskosten, zowel voor de treinen zelf als voor de onderhouds- en rangeerfaciliteiten langs de route, die ook geringer in aantal kunnen zijn. Investeringen in infrastructuur voor Duitse ICE en Transrapidroutes (kosten in miljoenen Euro/ dubbelsporig km) Exploitatie- en onderhoudskosten De exploitatie- en onderhoudskosten van de magneetzweeftrein Transrapid zijn lager dan die van vergelijkbare transportsystemen. In principe vallen de exploitatie- en onderhoudskosten uiteen in drie categorieën: personeel, onderhoud en energiegebruik. Voor de Transrapid geldt het volgende: de kleinere voertuigvloot vergt minder uitvoerend- en onderhoudspersoneel en minder reserveonderdelen en accessoires; dankzij de volautomatische besturing zijn de eisen die aan het personeel worden gesteld lager dan bij andere transportsystemen; de contactloze technologie beperkt de slijtage van de mechanische onderdelen (exploitatie leidt niet tot verkeerde afstelling of slijtage aan de magneetzweefbaanconstructie, apparatuur en oppervlakken); de meeste aan slijtage onderhevige mechanische componenten zijn vervangen door niet-slijtagegevoelige elektronische en elektromagnetische componenten; Onderhoud Centrale en decentrale onderhoudsfaciliteiten voor de voertuigen zijn opgesteld langs de route, al naar gelang de operationele eisen. De faciliteiten zijn zodanig uitgerust dat defecte componenten en modules snel kunnen worden vervangen om later te worden gerepareerd, ter plaatse of elders. Door de contactloze en niet-slijtagegevoelige technologie is onderhoud aan de magneetzweefbaan en de magneetzweefbaanapparatuur grotendeels beperkt tot de civieltechnische constructie, tenzij schade ontstaat door onvoorziene externe invloeden. Algehele kosten voor systeemonderhoud De magneetzweefbaan wordt geïnspecteerd en bewaakt vanaf de magneetzweefbaan zelf met behulp van een speciaal onderhoudsvoertuig dat is uitgerust met modules voor verscheidene activiteiten, zoals: meetsystemen voor het opsporen van veranderingen aan de magneetzweefbaan, met name aan de statorspoelen, geleidingsrails en balklagers; optisch inspectiesysteem met digitale beeldverwerking om de conditie van de magneetzweefbaancomponenten en -oppervlakken te controleren en te bewaken. Een toegangsweg langs de magneetzweefbaan voor onderhoudsdoeleinden is niet nodig. 15 de belasting van de magneetzweefbaan wordt gespreid (geen puntbelasting), hetgeen zorgt voor een lagere statische en dynamische belasting over het gehele snelheidsspectrum en daardoor minder spanning op de magneetzweefbaan; het specifieke energiegebruik (per stoel) is bij gelijke snelheden lager dan dat van vergelijkbare transportsystemen.

9 Waar de Lucht Schoon is een Milieuvriendelijk Systeem Geluidsniveau van op 25 m afstand passerende voertuigen Vriendelijk voor het milieu De ontwikkeling en invoering van een nieuw transportsysteem als de magneetzweeftrein Transrapid is vooral zinvol als het ook ecologische voordelen met zich meebrengt en bijdraagt aan het terugdringen van de vervuiling veroorzaakt door verkeer. Milieuvoordelen van de Transrapid: Geluidsemissie Geluid kan onplezierig en zelfs pijnlijk zijn, maar ook iets plezierigs waaraan we ons vrijwillig blootstellen (concerten, sportevenementen). Of een geluid al dan niet onplezierig is en als overlast wordt ervaren, hangt af van de persoonlijke beleving van ieder individu. Een dergelijke subjectieve beleving kan niet objectief worden gemeten. geen frictie- of aandrijfgeluiden dankzij de contactloze technologie; Geluidsniveaus kunnen echter wel worden gemeten, en wel aan de hand van de drukverschillen die een geen uitstoot van verbrandingsgassen of andere vervuilende stoffen geluidsbron in de lucht veroorzaakt. Geluidsdrukniveaus langs de route; worden uitgedrukt in db (A). Deze internatio- nale meeteenheid bootst de gevoeligheid van het onafhankelijk van het type primaire energie; menselijk oor na. De schaal loopt van 0 db (A) Tussen de hoorbaarheids- en pijndrempels kent het (hoorbare drempel) tot 130 db (A) (pijndrempel). menselijk oor vele gevoeligheden voor akoestische verhoogde en gelijkvloerse magneetzweefbaan nemen weinig grond in beslag; druk. Om deze gevoeligheid te kunnen uitdrukken ruimte onder de verhoogde magneetzweefbaan kan worden gebruikt, bijv. voor landbouw; geen compartimentering van het landschap, ontwikkelde structuren en biologische leefgebieden door gebruik van de verhoogde magneetzweefbaan; wild kan zich vrij bewegen bij een verhoogde magneetzweefbaan en amfibieën en kleine dieren kunnen ongehinderd onder de gelijkvloerse magneetzweefbaan door; Dagelijks geluid tussen 0 en 130 db (A), wordt gebruik gemaakt van een logaritmische decibelschaal. Een toename van 10 db (A) wordt waargenomen als een verdubbeling van het geluidsniveau. Vergeleken met andere transportsystemen is de Transrapid uitzonderlijk stil. Er is geen frictie- of aandrijfgeluid. Bij snelheden tot 250 km/u zweeft de Transrapid vrijwel geruisloos door steden en grootstedelijke gebieden. weinig ophogingen en verdiepingen, dus minimale verstoring van het landschap; verschillende magneetzweefbaantypen en flexibele tracéparameters voegen zich naar de topografische omstandigheden. Door de contactloze levitatie- en aandrijftechnologie is de geluidsemissie van de ultrasnelle magneetzweeftrein bij snelheden boven de 250 km/u hoofdzakelijk aërodynamisch van aard. De geluidsniveaus van passerende Transrapids zijn gemeten in het Transrapid Testcentrum. De niveaus voor de verhoogde baan vergeleken met andere spoorwegsystemen zijn hierboven weergegeven. Voor gelijkvloerse banen zijn de waarden zelfs nog lager.

10 Waar de Lucht Schoon is een Milieuvriendelijk Systeem Grondverbruik vergeleken m 2 /m Energiegebruik 18 Het gunstige energiegebruik van de Transrapid is te danken aan de toepassing van moderne vermogenselektronica, het ontbreken van elektromechanische vermogensomzetting met behulp van wrijvingsgebaseerde elementen voor aandrijving en stroomvoorziening aan boord, de hoge efficiëntie van de synchrone statormotor met bekrachtiging door de hefmagneten van het voertuig, en de gunstige voertuigeigenschappen (bijv. de lage massa van circa 0,5 ton per stoel en de lage bedrijfsweerstand van circa 0,2 kn per stoel bij een snelheid van 400 km/u). Over vergelijkbare afstanden is het specifieke primaire energiegebruik van autoverkeer driemaal zo hoog en dat van luchtverkeer zelfs vijf maal zo hoog als dat van de Transrapid. CO 2 -uitstoot Een lager energiegebruik betekent ook minder uitstoot van CO 2. De CO 2 -uitstoot hangt voornamelijk samen met het primaire energiegebruik, de methode en grondstoffen die worden gebruikt om de energie op te wekken, en de wijze van verspreiding van de opgewekte energie. De specifieke waarden voor CO 2 -uitstoot per 100 stoel-km zijn onderstaand weergegeven: Grondverbruik De magneetzweeftrein Transrapid neemt ten opzichte van andere transportsystemen de minste ruimte en grond in beslag voor de magneetzweefbaaninfrastructuur en de bijbehorende faciliteiten. De benodigde ruimte voor een verhoogde dubbelsporige magneetzweefbaan inclusief substations en apparatuur langs de route bedraagt circa 2,1 m 2 /m. De benodigde ruimte voor een gelijkvloerse dubbelsporige magneetzweefbaan inclusief substations en apparatuur langs de route bedraagt circa 12 m 2 /m. Een toegangsweg langs de magneetzweefbaan is niet nodig, noch om veiligheidsredenen noch ten behoeve van onderhoud van de magneetzweefbaan en langs de route opgestelde apparatuur. De grond wordt dan ook na de aanleg in de oorspronkelijke staat teruggebracht. In het Transrapid Testcentrum is de oorspronkelijke constructieweg dan ook grotendeels verwijderd. De weg is echter op sommige locaties op verzoek van de eigenaar intact gelaten om de toegang tot het testterrein te verbeteren en voor de plaatselijke boeren om beter toegang te hebben tot hun akkers onder en langs de magneetzweefbaan. 19 Specifiek energiegebruik per stoel De magneetzweeftrein Transrapid wordt van energie voorzien door het openbare elektriciteitsnetwerk.

11 Waar de Lucht Schoon is een milieuvriendelijk Systeem Magnetische velden Magnetische veldsterkten [ µ T ] Aërodynamische effecten 20 Het effect van de door de magneetzweeftrein Transrapid voortgebrachte magnetische velden op passagiers en het milieu is te verwaarlozen. Het is te vergelijken met het magnetische veld van de aarde en ligt derhalve ver onder de veldsterkte die wordt geproduceerd door vele huishoudelijke apparaten. Een föhn, een broodrooster of een elektrische naaimachine worden omgeven door veel sterkere magnetische velden dan die in de passagierscompartimenten van de Transrapid. De magnetische velden langs de magneetzweefbaan zijn zelfs nog zwakker. De elektromagnetische velden die worden gegenereerd in de statormotor, het hef- en geleidingssysteem en het radiotransmissiesysteem zijn in opdracht van de Duitse overheid gemeten door verscheidene deskundigen van onder meer het Duitse onderzoeksinstituut Forschungsgesellschaft für Energie und Umwelttechnologie. Over het gehele frequentiebereik genomen liggen de elektromagnetische veldsterkten 20 tot 1000 maal onder de toegestane wettelijke grenswaarden. Nadelige invloeden op pacemakers of magneetkaarten (bijv. creditcards) zijn derhalve uitgesloten. De luchtstroom rondom de Transrapid is uitvoerig onderzocht in het Transrapid Testcentrum, met de volgende resultaten: er zijn geen aërodynamische effecten waarneembaar onder de verhoogde magneetzweefbaan, ongeacht de snelheid waarmee de Transrapid rijdt; de aërodynamische effecten, te vergelijken met een licht briesje, kunnen worden gevoeld wanneer de Transrapid over de gelijkvloerse magneetzweefbaan rijdt. Kleine kiezels op de grond direct onder het voertuig en de baan worden niet weggeblazen; de snelheid van de luchtstroom langs het voertuig op een afstand van 1 m bij een snelheid van 350 km/u is minder dan 10 km/u. Trillingen Als de Transrapid voorbijkomt, worden de trillingen van de magneetzweefbaan via de funderingen verder afgeleid naar de grond. Het toegestane trillingsniveau is in Duitsland wettelijk vastgelegd. Conform DIN 4150 wordt de sterkte van de trillingen uitgedrukt in KB, waarbij gekeken wordt naar de duur en intensiteit van de invloed ervan (vergelijkbaar met de beoordeling van geluidsemissie). Metingen in het Transrapid Testcentrum hebben aangetoond dat de trillingen op een afstand van 25 m bij een snelheid van 250 km/u (de gangbare snelheid in stedelijke gebieden) onder de gevoelsdrempel voor mensen liggen. Op een afstand van 50 m is geen enkele trilling waarneembaar, ongeacht de snelheid van de trein. Weersinvloeden Een enorm voordeel van spoor baan gebonden transportsystemen is dat ze betrekkelijk weinig hinder ondervinden van de weersgesteldheid. Dit geldt ook voor de magneetzweeftrein Transrapid. De contactloze technologie blijft ook onder extreme weersomstandigheden naar behoren functioneren. De aandrijfcomponenten van de Transrapid worden onder de magneetzweefbaan beschermd tegen sneeuw- en ijsafzetting. Als zich teveel sneeuw en ijs op de magneetzweefbaan ophoopt, maakt een speciaal voertuig de magneetzweefbaan schoon. Dit schoonmaken wordt vergemakkelijkt door de gladde bovenzijde van de magneetzweefbaan. Zijwind en windstoten hebben weinig invloed op de Transrapid vanwege het actieve besturings- en geleidingssysteem. Windsnelheden tot 30 m/s hebben geen enkele nadelige invloed. Uit onderzoeken in het Transrapid Testcentrum is gebleken dat het voertuig bij windstoten tot 150 km/u probleemloos kan worden bediend, zelfs bij een voertuigsnelheid van 350 km/u. 21

12 Aantrekkelijke Reistijden op Alle Verbindingen De Transrapid is veelzijdig en daardoor geschikt voor vele toepassingen. Als een snelle verbinding tussen een stadscentrum en een perifeer gelegen vliegveld, als een snel regionaal transportsysteem in grootstedelijke gebieden, of als een snelle en kosteneffectieve verbinding tussen steden. Allemaal in het kader van een geavanceerd en krachtig intermodaal netwerk waarin alle transportsystemen op vernuftige wijze met elkaar zijn verbonden. Niet alleen voor ultrasnel passagiersvervoer, maar ook voor hoogwaardig goederen die snel afgeleverd moeten worden. De Transrapid is niet alleen snel, maar kan ook vliegensvlug accelereren naar hoge snelheden. Na slechts 5 km heeft de Transrapid een snelheid van 300 km/u. Moderne hogesnelheidstreinen hebben meer dan 28 km nodig om dezelfde snelheid te bereiken. De magneetzweeftrein Transrapid kan daarom worden ingezet op lange afstanden, maar ook op korte en middellange trajecten in grootstedelijke gebieden, met korte intervallen tussen de haltes. 22 Moderne luchthavens liggen vaak ver buiten de stad. Niet zelden duurt de reis van en naar het vliegveld even lang als de vlucht zelf. Een city-to-airport Transrapidverbinding kan de totale reistijd aanzienlijk verkorten. De beschikbare capaciteit wordt beter benut en het verkeersvolume wordt optimaal afgewikkeld. Een Transrapid-shuttle kan een afstand van ongeveer 30 km binnen 10 minuten afleggen. Afstanden tot bestemming met Transrapid (in uren) 23 Moderne hogesnelheidstreinen rijden doorgaans met een topsnelheid van 300 km/u op speciaal daarvoor ontworpen en gebouwde trajecten. De contactloze levitatie- en aandrijftechnologie van de magneetzweeftrein Transrapid zorgt voor een kosteneffectieve exploitatie bij aanzienlijk hogere snelheden (500 km/u). Hierdoor zijn de reistijden voor middellange en lange afstanden (tot 800 km) veel korter dan die van hogesnelheidstreinen. Acceleratie tot 300 km/u Reissnelheid Dankzij de buitengewone dynamiek, hoge gemiddelde snelheid en een aandrijfsysteem dat kan worden aangepast aan het landschap en de plaatselijke omstandigheden, zijn de reistijden van de Transrapid op middellange en lange afstanden vergelijkbaar met die van vliegtuigen. Tussenstops verlengen de reistijd met slechts enkele minuten.

13 Consortium Transrapid Nederland p/a Siemens Nederland N.V. Prinses Beatrixlaan 26 Postbus BB Den Haag tel : internet: The individual details given in the publication are to be regarded as guaranteed qualities if they are, individually and in each case, expressly confirmed to be so in writing. Internationale projecten: Testbaan Duitsland: Transrapid International GmbH & Co. KG Pascalstraße 10 F D Berlin Telephone: +49 (0) 30 / Telefax: +49 (0) 30 /

GOED REMMEN. BETER RIJDEN. INTARDER!

GOED REMMEN. BETER RIJDEN. INTARDER! GOED REMMEN. BETER RIJDEN. INTARDER! 1 2 ZUINIGHEID EN VEILIGHEID hebben bij het transport van goederen de hoogste prioriteit. Een veeleisende gevarieerde topografie, druk verkeer evenals kostendruk en

Nadere informatie

Elektrische hulpaandrijving. Simpelweg mobiel. Klein. Licht. Wendbaar. www.alber.nl

Elektrische hulpaandrijving. Simpelweg mobiel. Klein. Licht. Wendbaar. www.alber.nl Simpelweg mobiel. Elektrische hulpaandrijving Klein. Licht. Wendbaar. www.alber.nl Weer meer dingen samen doen, daar hebben we naar uitgekeken. Geniet van meer mobiliteit Van handbewogen naar elektrisch

Nadere informatie

Wij zijn voor ude optimale partner. Op locatie betekent voor ons overal. Ook bij u.

Wij zijn voor ude optimale partner. Op locatie betekent voor ons overal. Ook bij u. Wij zijn voor ude optimale partner. Op locatie betekent voor ons overal. Ook bij u. Planning Modernisering ja of nee, nu of later. Onze vakmensen geven u graag advies over de optimale oplossing voor uw

Nadere informatie

Schindler 9500 AE Horizontaal rolpad, type 30 Prestaties naar behoefte, efficiëntie naar wens. Schindler roltrappen en rolpaden

Schindler 9500 AE Horizontaal rolpad, type 30 Prestaties naar behoefte, efficiëntie naar wens. Schindler roltrappen en rolpaden Schindler 9500 AE Horizontaal rolpad, type 30 Prestaties naar behoefte, efficiëntie naar wens. Schindler roltrappen en rolpaden De betrouwbare oplossing voor openbaar mobiliteit. 2 3 Passagierveiligheid,

Nadere informatie

We kunnen zonder de trein.

We kunnen zonder de trein. We kunnen zonder de trein. Waarom is mobiele telefonie zo n ongelooflijk succes geworden? Omdat het voorziet in een behoefte. Waarom is openbaar vervoer veel minder succesvol? Omdat een flatscreen met

Nadere informatie

max-e de elektrische aandrijving voor uw manuele rolstoel

max-e de elektrische aandrijving voor uw manuele rolstoel max-e de elektrische aandrijving voor uw manuele rolstoel geeft u een maximale mobiliteit www.aat-online.de Mobiliteit is synoniem van vrijheid. In een rolstoel betekent dit zich zowel binnen als buiten

Nadere informatie

VOLT DE NIEUWE CHEVROLET

VOLT DE NIEUWE CHEVROLET VOLT DE NIEUWE CHEVROLET Chevrolet Volt De elektrische droom De nieuwe Chevrolet Volt is een unieke, multi-award winnende auto. Door het combineren van de voordelen van een elektrische auto met de actieradius

Nadere informatie

AC-inductiemotoren en BLDC-motoren lijken erg op elkaar. Het grootste verschil ligt in de constructie van de rotor.

AC-inductiemotoren en BLDC-motoren lijken erg op elkaar. Het grootste verschil ligt in de constructie van de rotor. Pneumatische pompen vormen al vele jaren de steunpilaar van de verfcirculatiewereld en daar zijn goede redenen voor. Ze zijn eenvoudig, betrouwbaar en dankzij de langzame heenen-weer gaande beweging beschadigen

Nadere informatie

SEW-EURODRIVE Driving the world. Servomotoren. Dynamiek binnen handbereik

SEW-EURODRIVE Driving the world. Servomotoren. Dynamiek binnen handbereik SEW-EURODRIVE Driving the world Servomotoren Dynamiek binnen handbereik Servomotoren CMP Precisie, dynamiek en kracht in een bijzonder compacte constructie - daarvoor staan de krachtige servomotoren van

Nadere informatie

oefen vt vwo5 h6 Elektromagnetisme Opgaven en uitwerkingen vind je op www.agtijmensen.nl Oefen vt vwo5 h6 Elektromagnetisme Opgave 1.

oefen vt vwo5 h6 Elektromagnetisme Opgaven en uitwerkingen vind je op www.agtijmensen.nl Oefen vt vwo5 h6 Elektromagnetisme Opgave 1. Opgaven en uitwerkingen vind je op www.agtijmensen.nl Oefen vt vwo5 h6 Elektromagnetisme Opgave 1. Elektrisch veld In de vacuüm gepompte beeldbuis van een TV staan twee evenwijdige vlakke metalen platen

Nadere informatie

EvoDrive AUTOMATISCHE BINNENDEUR

EvoDrive AUTOMATISCHE BINNENDEUR EvoDrive AUTOMATISCHE BINNENDEUR 2 MOTION4 is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwikkelen, ontwerpen en produceren van automatische systemen, gebaseerd op lineaire motor technologie, voor private,

Nadere informatie

De TRUMPF 3D laser systemen. Van applicatie ontwikkeling tot en met productie

De TRUMPF 3D laser systemen. Van applicatie ontwikkeling tot en met productie De TRUMPF 3D laser systemen STAP IN DE 3D WERELD VAN TRUMPF: Van applicatie ontwikkeling tot en met productie Met de TRUMPF TruLaser Robot en de TRUMPF TruLaser Cell bieden wij u op het gebied van lasersnijden

Nadere informatie

Havo 5 oefen et

Havo 5 oefen et Toetsstof havo 5 et4 volgens PTA: examenjaar 2010/2011 Opgaven en uitwerkingen vind je op www.agtijmensen.nl Stof volgens het PTA: havo5 h2: Trillingen en golven Havo5 h3: Energie en warmte Havo5 h4: Elektromagnetisme

Nadere informatie

Besam IFD type EN, TF en TM

Besam IFD type EN, TF en TM Besam IFD type EN, TF en TM Industriële snelvouwdeuren Ideaal voor een snelle doorgang bij middelgrote tot grote entrees ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Verkrijgbaar in vele aantrekkelijke

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

M&D-FLUGZEUGBAU INVESTEERT IN DE NIEUWE, INNOVATIEVE TECHNOLOGIE VAN RESATO INTERNATIONAL UIT NEDERLAND ACM 3040

M&D-FLUGZEUGBAU INVESTEERT IN DE NIEUWE, INNOVATIEVE TECHNOLOGIE VAN RESATO INTERNATIONAL UIT NEDERLAND ACM 3040 M&D-FLUGZEUGBAU INVESTEERT IN DE NIEUWE, INNOVATIEVE TECHNOLOGIE VAN RESATO INTERNATIONAL UIT NEDERLAND ACM 3040 Kwaliteit, flexibiliteit en ondersteuning zijn enkele belangrijke kenmerken waarom M&D Flugzeugbau

Nadere informatie

Aziatische vliegvelden in zee

Aziatische vliegvelden in zee Aziatische vliegvelden in zee Eric van Kooij - 7-1-2000 (Continued from Part 2) Zuid-Korea Zuid-Korea telt in totaal 14 vliegvelden, waarvan 3 luchthavens ook internationale vluchten bedienen (zie figuur

Nadere informatie

CRAYLER F3 SERIE STERKE MEENEEMHEFTRUCKS VOOR VEELEISENDE KLANTEN

CRAYLER F3 SERIE STERKE MEENEEMHEFTRUCKS VOOR VEELEISENDE KLANTEN CRAYLER F3 SERIE STERKE MEENEEMHEFTRUCKS VOOR VEELEISENDE KLANTEN VOORUITSTREVENDE TECHNOLOGIE De doordachte bouwwijze en de geringe onderhoudskosten maken van CRAYLER meeneemheftrucks efficiënte en betrouwbare

Nadere informatie

kiggen Stationaire PerSen EEN OPTIMALE INVESTERING DOOR INTELLIGENTE FUNCTIES

kiggen Stationaire PerSen EEN OPTIMALE INVESTERING DOOR INTELLIGENTE FUNCTIES kiggen Stationaire PerSen EEN OPTIMALE INVESTERING DOOR INTELLIGENTE FUNCTIES kiggen EEN OPTIMALE INVESTERING DOOR INTELLIGENTE FUNCTIES De Kiggen afvalpersen van Geesinknorba bieden veel slimme voordelen:

Nadere informatie

PRODUCTCATALOGUS DEENS ONTWERP GEPRODUCEERD IN DE EU

PRODUCTCATALOGUS DEENS ONTWERP GEPRODUCEERD IN DE EU PRODUCTCATALOGUS DEENS ONTWERP GEPRODUCEERD IN DE EU M 80 DWANGMENGER (80 L) De Baron M80 is een krachtige en efficiënte menger. De M80 zorgt voor een optimale mengkwaliteit voor verschillende samenstellingen

Nadere informatie

Serie TK. Snelloop-Spiraaldeuren voor vrieshuizen

Serie TK. Snelloop-Spiraaldeuren voor vrieshuizen Serie TK Snelloop-Spiraaldeuren voor vrieshuizen 02 Serie TK Bij diepvriesproducten mag de koudeketen tijdens de opslag en bij de transport niet worden onderbroken. Dit vereist enorme hoeveelheid energie

Nadere informatie

EasyHandling Meer dan een bouwpakket. Gemakkelijker. Sneller. Efficiënter.

EasyHandling Meer dan een bouwpakket. Gemakkelijker. Sneller. Efficiënter. EasyHandling Meer dan een bouwpakket Gemakkelijker. Sneller. Efficiënter. 2 EasyHandling De perfecte applicatie binnen handbereik Met Rexroth s EasyHandling wordt het automatiseren van systemen voor producthandling

Nadere informatie

Testen en metingen op windenergie.

Testen en metingen op windenergie. Testen en metingen op windenergie. Inleiding Als we rond groene energie begonnen te denken, dan kwam windenergie als een van de meest vanzelfsprekende vormen van groene energie naar boven. De wind heeft

Nadere informatie

Examen HAVO - Compex. natuurkunde 1,2

Examen HAVO - Compex. natuurkunde 1,2 natuurkunde 1,2 Examen HAVO - Compex Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 24 mei totale examentijd 3 uur 20 05 Vragen 1 tot en met 19 In dit deel staan de vragen waarbij de computer niet

Nadere informatie

RisePortoTM. SystemRoMedic. nieuw. generatie. Veilige en flexibele tiloplossingen voor elke situatie

RisePortoTM. SystemRoMedic. nieuw. generatie. Veilige en flexibele tiloplossingen voor elke situatie TM RisePortoTM SystemRoMedic nieuw De generatie Veilige en flexibele tiloplossingen voor elke situatie Altijd overal en RisePorto is een draagbare plafondlift met een ongewoon klein formaat en een zeer

Nadere informatie

Elektrische heftrucks

Elektrische heftrucks Elektrische heftrucks 24/7 service wereldwijd netwerk TX3 TX4 QX2 Voor al uw werkzaamheden van bestelling tot levering De elektrische hef UniCarriers THE BEST OF Door het samenvoegen van de drie onderscheidende

Nadere informatie

1/29/2016 Future Mobility. Essay. Roald Brink Lectoraal Vraagstuk B. Egeter / A. Westerduin IGOLIT01C

1/29/2016 Future Mobility. Essay. Roald Brink Lectoraal Vraagstuk B. Egeter / A. Westerduin IGOLIT01C 1/29/2016 Future Mobility Essay Roald Brink Lectoraal Vraagstuk B. Egeter / A. Westerduin IGOLIT01C Een autonoom verkeerssysteem is geen nabije toekomst Dagelijks maken miljoenen reizigers gebruik van

Nadere informatie

Changing winds. Windmills.

Changing winds. Windmills. Changing winds Windmills. Changing winds 10Kw Changing winds is de merknaam van windmolens gebouwd door: metaalconstructie Van Vlaenderen. Onze windmolens zijn er van superieure kwaliteit. We maken enkel

Nadere informatie

Technologie die werkt en vooruitgaat. ZF-Duodrive: de hydrostatische aandrijving

Technologie die werkt en vooruitgaat. ZF-Duodrive: de hydrostatische aandrijving Technologie die werkt en vooruitgaat. ZF-Duodrive: de hydrostatische aandrijving Tegenwoordig worden vrachtwagens niet enkel gebruikt om van A naar B te rijden, maar ook om werkzaamheden op lage snelheid

Nadere informatie

BMW STERBANDEN. BMW EfficientDynamics GOEDGEKEURD DOOR BMW ÉN MET 24 MAANDEN GARANTIE. Minder uitstoot. Meer rijplezier. Originele BMW banden

BMW STERBANDEN. BMW EfficientDynamics GOEDGEKEURD DOOR BMW ÉN MET 24 MAANDEN GARANTIE. Minder uitstoot. Meer rijplezier. Originele BMW banden Originele BMW banden Sterbandengarantie Echt rijplezier BMW STERBANDEN. GOEDGEKEURD DOOR BMW ÉN MET 24 MAANDEN GARANTIE. BMW EfficientDynamics Minder uitstoot. Meer rijplezier. WAT DEKT DE BMW STERBANDENGARANTIE?

Nadere informatie

SIVACON S4 en ALPHA. De standaard in energieverdeling. Veilig, flexibel en betrouwbaar. Answers for infrastructure.

SIVACON S4 en ALPHA. De standaard in energieverdeling. Veilig, flexibel en betrouwbaar. Answers for infrastructure. SIVACON S4 en ALPHA De standaard in energieverdeling Veilig, flexibel en betrouwbaar Answers for infrastructure. Veilig, flexibel en betrouwbaar De Siemens ALPHA-partner De Siemens ALPHA-partner is onze

Nadere informatie

Hiab XS 377 R Vermogen 36 tm

Hiab XS 377 R Vermogen 36 tm Hiab XS 377 R Vermogen 36 tm Productbrochure Levert capaciteit en efficiëntie op topniveau De Hiab XS 377 R levert uitmuntende prestaties De Hiab XS 377 R met eigen aandrijving is een robuuste en flexibele

Nadere informatie

Sweepmaster 900 / 980 R Voor comfortabel en stofvrij vegen, binnen en buiten

Sweepmaster 900 / 980 R Voor comfortabel en stofvrij vegen, binnen en buiten Reinigingstechniek Bedrijfsreiniging Sweepmaster 900 / 980 R Voor comfortabel en stofvrij vegen, binnen en buiten Zit-veegzuigmachines met een oppervlakterendement tot m 2 /h Perfect vegen snel en schoon

Nadere informatie

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN Deze bijlage bevat de eisen en de wijze van keuren die direct gerelateerd zijn aan de bouw van, of ombouw naar een elektrisch en hybride elektrisch

Nadere informatie

DIAMAGNETISCHE LEVITATIE MET BISMUTH.

DIAMAGNETISCHE LEVITATIE MET BISMUTH. DIAMAGNETISCHE LEVITATIE MET BISMUTH. Dank zij de komst van sterke neodymium magneten is het mogelijk om het afstotend gedrag van sommige diamagnetische materialen zichtbaar te maken. Ofschoon er veel

Nadere informatie

Position Paper. Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net

Position Paper. Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net Position Paper Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net 2 Position Paper TenneT Position Paper Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net GIL is in principe toepasbaar in zowel hoogspanningsstations

Nadere informatie

Samen voor Vught. 13 juni 2013

Samen voor Vught. 13 juni 2013 Samen voor Vught 13 juni 2013 Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is de aanleiding dat DKC is ingeschakeld Het PHS van het Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

MCS. Het baanbrekende systeem voor ongeëvenaarde veiligheid

MCS. Het baanbrekende systeem voor ongeëvenaarde veiligheid MCS Het baanbrekende systeem voor ongeëvenaarde veiligheid MCS unieke technologie & complexe toepassingen Magn De veiligheidstechniek van MCS werd in nauwe samenwerking met technische universiteiten ontwikkeld

Nadere informatie

GENNY MOBILITY NEDERLAND

GENNY MOBILITY NEDERLAND Over Genny 2.0 GENNY MOBILITY NEDERLAND 088-0123090 info@gennymobilitynederland.nl www.gennymobility.nl Bezoekadressen Postadres Piet Heinkade 25 Postbus 2054 1019 BR, Amsterdam 5202 CB, s-hertogenbosch

Nadere informatie

NIEUW. De beste energiebron voor onderweg CAMPER BOOT HUISJE

NIEUW. De beste energiebron voor onderweg CAMPER BOOT HUISJE NIEUW De beste energiebron voor onderweg CAMPER BOOT HUISJE De EFOY COMFORT laadt de accu voor uw elektrische apparaten volautomatisch op. Zo heeft u altijd voldoende stroom voor uw wensen het hele jaar

Nadere informatie

voorbeeld Zonnewagen Aantekeningen voor de leerkracht

voorbeeld Zonnewagen Aantekeningen voor de leerkracht Wetenschap Energie omzetting Energie overbrenging Krachten en beweging Wetenschappelijk onderzoek Design en technologie Verbeteringen door technisch design Onderdelen aan elkaar monteren Evalueren Mechanismen

Nadere informatie

Glas en akoestische isolatie Decibels berekenen

Glas en akoestische isolatie Decibels berekenen Geluid Algemeen Geluid wordt veroorzaakt door trillingen of golven die zich voortplanten in de lucht, een vloeistof of vaste materie zoals een muur. Het gaat om minieme veranderingen in de luchtdruk die

Nadere informatie

y Verwarming op brandstof 87

y Verwarming op brandstof 87 Klimat 5 1 y Verwarming op brandstof 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Benzine 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 excl. automaat Benzine 30618 095-1 Er is een nieuwe generatie verwarming geïntroduceerd

Nadere informatie

TKA 30 KS STERK EN VEELZIJDIG INZETBAAR

TKA 30 KS STERK EN VEELZIJDIG INZETBAAR TKA 30 KS STERK EN VEELZIJDIG INZETBAAR VARIABELE AFSTEMPELING De automatische opstellingsnivellering en de grote zijdelingse reikwijdte van de TKA 30 KS maken het mogelijk dat iedere taak bijzonder snel

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen OPDRACHTGEVER AUTEUR TenneT TenneT VERSIE 1.0 VERSIE STATUS Definitief PAGINA 1 van 7 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen 27 maart 2015 te Diemen 380 kv PAGINA 2 van 7 Voorwoord Op

Nadere informatie

warmte en licht energie omzetting elektriciteit In een lamp wordt energie omgezet

warmte en licht energie omzetting elektriciteit In een lamp wordt energie omgezet Energieomzetting We maken veel gebruik van elektrische energie. Aan elektrische energie hebben we niet zoveel. Elektrische energie is maar een tussenvorm van energie. Bij een elektrische verwarming, willen

Nadere informatie

SCHÄFER ORBITER SYSTEEM. Veilig - Snel - Intelligent

SCHÄFER ORBITER SYSTEEM. Veilig - Snel - Intelligent SCHÄFER ORBITER SYSTEEM Veilig - Snel - Intelligent 2 OVERZICHT SYSTEMEN Compacte Dynamische Opslagsystemen De wens om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte, zonder in te boeten aan efficiëntie

Nadere informatie

bij HTM Bas van der Linden 6 juni 2005

bij HTM Bas van der Linden 6 juni 2005 Welkom bij HTM Bas van der Linden 6 juni 2005 Rail in the city De visie van HTM - HTM is onderdeel van de samenleving in de stad - Veilig reizen voor klanten en veilige werkomstandigheden - Doorbreken

Nadere informatie

KENNIS VAN SPINDELS. Veelzijdige dienstverlening rondom uw spindel

KENNIS VAN SPINDELS. Veelzijdige dienstverlening rondom uw spindel KENNIS VAN SPINDELS Veelzijdige dienstverlening rondom uw spindel ALLES DRAAIT OM ONZE KLANTEN Wij bieden: Eerlijke prijzen Innovatieve reparatie methoden Snelle service Gespecialiseerde knowhow Unieke

Nadere informatie

VS.2. Verticale getrokken voermengwagens

VS.2. Verticale getrokken voermengwagens VS.2 Verticale getrokken voermengwagens MEER DAN 50 JAAR ERVARING 1969 De drang naar innovatie zorgde ervoor dat Sgariboldi in 1969 de eerste voermengwagen ontwikkelde. Vandaag de dag produceert Sgariboldi

Nadere informatie

SOLUTIONS DE MODERNISATION MODULAIRE POUR LES PORTES D ASCENSEUR. KONE ReNova

SOLUTIONS DE MODERNISATION MODULAIRE POUR LES PORTES D ASCENSEUR. KONE ReNova SOLUTIONS DE MODERNISATION MODULAIRE POUR LES PORTES D ASCENSEUR KONE ReNova KONE ReNova Slim glazen deuren : voor een gevoel van ruimte en moderne stijl De KONE ReNova Slim glazen deuren creëren een modern

Nadere informatie

Onze sterkste drive De automatische draaideuraandrijving GEZE Powerturn

Onze sterkste drive De automatische draaideuraandrijving GEZE Powerturn Onze sterkste drive De automatische draaideuraandrijving GEZE Powerturn www.powerturn.gezebenelux.com GEZE Benelux B.V. Industrieterrein Kapelbeemd Steenoven 36 5626 DK Eindhoven Nederland Telefoon: +31

Nadere informatie

De Full Hybrid Auris

De Full Hybrid Auris De Full Hybrid Auris Het beste van twee werelden De Full Hybrid Auris met Synergy Drive is de allereerste Full Hybrid in zijn klasse. Hybride rijden is kiezen voor een even unieke als hoogstaande rijervaring:

Nadere informatie

THE POWER OF SIMPLICITY

THE POWER OF SIMPLICITY NL www.resato.com/waterjet THE POWER OF SIMPLICITY The power of simplicity De technologie die Resato ontwikkelde voor het waterstraalsnijden mag gecompliceerd zijn, de uitwerking ervan in de machines is

Nadere informatie

de beste oplossingen voor vogeloverlast

de beste oplossingen voor vogeloverlast Verkoop, Plaatsing, Advies, Onderzoek & Ontwikkeling Pennensystemen Licht- en Geluidsystemen Vogelwering netten Electro Magnetische Puls-systemen Vogel Afschriksystemen Replica Roofvogels Het verjagen

Nadere informatie

dagen stroom zonder stopcontact! De beste energiebron voor onderweg CAMPER BOOT HUISJE

dagen stroom zonder stopcontact! De beste energiebron voor onderweg CAMPER BOOT HUISJE 365 dagen stroom zonder stopcontact! De beste energiebron voor onderweg CAMPER BOOT HUISJE De EFOY COMFORT laadt de accu voor uw elektrische apparaten volautomatisch op. Zo heeft u altijd voldoende stroom

Nadere informatie

Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (8)

Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (8) Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (8) E. Gernaat, ISBN 978-90-808907-3-2 1 Introductie hybride voertuigen We beginnen met een beknopt overzicht van de hybride uitvoeringen. 1.1 Overzicht

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Arbeid en energie

Hoofdstuk 4: Arbeid en energie Hoofdstuk 4: Arbeid en energie 4.1 Energiebronnen Arbeid: W =............. Energie:............................................................................... Potentiële energie: E p =.............

Nadere informatie

De bepaling van de positie van een. onderwatervoertuig (inleiding)

De bepaling van de positie van een. onderwatervoertuig (inleiding) De bepaling van de positie van een onderwatervoertuig (inleiding) juli 2006 Bepaling positie van een onderwatervoertuig. Inleiding: Het volgen van onderwatervoertuigen (submersibles, ROV s etc) was in

Nadere informatie

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 2 U hoeft zich geen zorgen meer te maken met de 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Het systeem wordt gedefinieerd door uw wensen

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

EEN KLEINE UPGRADE. EEN GROTE VERANDERING. EEN TOTALE VERNIEUWING. MODERNISEREN VOOR EEN COMPLEET NIEUWE EN VEILIGE LIFT.

EEN KLEINE UPGRADE. EEN GROTE VERANDERING. EEN TOTALE VERNIEUWING. MODERNISEREN VOOR EEN COMPLEET NIEUWE EN VEILIGE LIFT. Modernisering Waarom Zelfs met goed en regelmatig onderhoud hebben liftinstallaties niet het eeuwige leven. Verschillende componenten van de installatie hebben een beperkte levensduur en moeten op een

Nadere informatie

Actieve filters. 1 Power Quality

Actieve filters. 1 Power Quality Actieve filters De ontwikkeling van elektronica zorgt ervoor dat compensatietechnieken steeds intelligenter worden. Sinds een aantal jaren zien we dat een actief dynamisch filter (ADF) steeds vaker wordt

Nadere informatie

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE D

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE D ONDERWERP Samenvatting Akoestisch onderzoek Zevenaar-Didam-Wehl DATUM 25-8-2016 PROJECTNUMMER D02131.000095 ONZE REFERENTIE 078983752 D VAN Johan Christen AAN ProRail Het spoortraject Arnhem-Winterswijk

Nadere informatie

Samenvattende rapportage project Meerij- aanhanger P0901

Samenvattende rapportage project Meerij- aanhanger P0901 Samenvattende rapportage project Meerijaanhanger Gesubsidieerd door SenterNovem KTOH01022 Versie: Auteurs: Datum: openbaar IWO Project bv R. Hunik P. Hafkamp 29 november 2009 Onderliggende rapportages

Nadere informatie

Figuur 1B: Kans op blijvende gehoorschade in functie van het gemiddeld geluidsniveau (uitgedrukt in dba) en de blootstellingsduur.

Figuur 1B: Kans op blijvende gehoorschade in functie van het gemiddeld geluidsniveau (uitgedrukt in dba) en de blootstellingsduur. Figuur 1A: De A-weging om de geluidsterkte te corrigeren voor het menselijk oor. Bij 1000 Hz wordt geen correctie uitgevoerd: de weging is daar 0 db. Bij 100 Hz bedraagt de weging -20 db. Een mens hoort

Nadere informatie

Oplossingen voor mobiele energie, koeling en verwarming

Oplossingen voor mobiele energie, koeling en verwarming Oplossingen voor mobiele energie, koeling en verwarming De pure winst van In de ruim 30 jaar van haar bestaan heeft TRS zich ontwikkeld van locale serviceverlenende organisatie tot internationale producent

Nadere informatie

Persbericht. STILL presenteert nieuwe krachtpatsers. RX 70 modellen leggen de lat weer hoger

Persbericht. STILL presenteert nieuwe krachtpatsers. RX 70 modellen leggen de lat weer hoger RX 70 modellen leggen de lat weer hoger Wijnegem, januari 2013 - STILL, toonaangevende leverancier van intralogistieke oplossingen op maat, breidt haar RX 70-familie uit. Met de RX 70-60/80 en de RX 70-40/50

Nadere informatie

Uw partner in WMO oplossingen

Uw partner in WMO oplossingen Uw partner in WMO oplossingen Index 1. Leverancier en visie Blz. 3 2. De DFA127 draaideurautomaat Blz. 4 3. Service en garantie Blz. 7 4. Milieu en duurzaamheid Blz. 8 1. Uw leverancier: Record Automatische

Nadere informatie

Diesel & LPG heftrucks

Diesel & LPG heftrucks Diesel & LPG heftrucks eco-x 24/7 service wereldwijd netwerk DX GX De diesel en LPG vorkheftruck range van UniCarriers Uiterste precisie tot uw dienst THE BEST OF Door het samenvoegen van de drie onderscheidende

Nadere informatie

Toelatingstoets havoniveau natuurkunde max. 42 p, vold 24 p

Toelatingstoets havoniveau natuurkunde max. 42 p, vold 24 p Toelatingstoets havoniveau natuurkunde max. 42 p, vold 24 p Verantwoording: Opgave 1 uit havo natuurkunde 1,2: 2009_1 opg 4 (elektriciteit) Opgave 2 uit havo natuurkunde 1,2: 2009_2 opg 1 (licht en geluid)

Nadere informatie

Elektro-magnetisme Q B Q A

Elektro-magnetisme Q B Q A Elektro-magnetisme 1. Een lading QA =4Q bevindt zich in de buurt van een tweede lading QB = Q. In welk punt zal de resulterende kracht op een kleine positieve lading QC gelijk zijn aan nul? X O P Y

Nadere informatie

www otis com Otis behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in deze specificaties aan te brengen.

www otis com Otis behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in deze specificaties aan te brengen. www otis com Otis behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in deze specificaties aan te brengen. Printed in E.U. 61 153 (03.07) BTH OTIS Mod Liftmodernisering opnieuw uitgevonden

Nadere informatie

Modelspoor en het digitale tijdperk. (Deel IV).

Modelspoor en het digitale tijdperk. (Deel IV). Modelspoor en het digitale tijdperk. (Deel IV). In de vorige delen hebben we kunnen zien hoe een meertreinen besturingssysteem in elkaar steekt en dat er nogal wat verschillen tussen (kunnen) zijn. Ondanks

Nadere informatie

SunTuk Taxi. SunTuk - OnVolts. Contact informatie

SunTuk Taxi. SunTuk - OnVolts. Contact informatie SunTuk Taxi Contact informatie Cees de Graaf +31651673755 ceesdegraaf@planet.nl Timothy van Beelen +31641307489 info@onvolts-onderdelen.nl Voor productinformatie en verkoop, neem contact op met Timothy

Nadere informatie

Omdat je van warmte houdt! Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Eindeloos veel comfort, eindeloos veel warm water

Omdat je van warmte houdt! Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Eindeloos veel comfort, eindeloos veel warm water Omdat je van warmte houdt! All-in-one topcomfor t De is de nieuwste innovatie op het gebied van verwarming en warm water. Uniek aan de Aquanta is de snelheid waarmee hij continu een eindeloze hoeveelheid

Nadere informatie

Lineaire servomotoren voor de industrie

Lineaire servomotoren voor de industrie Lineaire servomotoren voor de industrie Elektrisch aandrijfsysteem Vrij positioneerbaar over de gehele slaglengte Nauwkeurige en dynamische positionering Lange levensduur door lineare directe aandrijving

Nadere informatie

Luchtverontreiniging Geluidsoverlast Goupil werkvoertuigen op maat, 100% elektrisch aangedreven

Luchtverontreiniging Geluidsoverlast Goupil werkvoertuigen op maat, 100% elektrisch aangedreven Rijdt u al elektrisch? % Luchtverontreiniging Geluidsoverlast Goupil werkvoertuigen op maat, 100% elektrisch aangedreven Uw keuze voor een Goupil Elektrotruck % CO2 uitstoot Kenmerken als Milieuvriendelijkheid,

Nadere informatie

Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management.

Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management. Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management www.emka-electronics.com Monitoring Service Toegangscontrole 2 Veiligheid voor alles Rack Management van EMKA Electronics De verscherpte voorschriften

Nadere informatie

Windenergie. Verdiepende opdracht

Windenergie. Verdiepende opdracht 2015 Windenergie Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel leer je meer over windenergie. Pagina 1 Inhoud 1. Windenergie... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3 Verwerking... 9 Pagina 2 1. Windenergie

Nadere informatie

VITRA. multi tool carrier

VITRA. multi tool carrier VITRA multi tool carrier VITRA MULTI TOOL CARRIER De ideale oplossing voor alle werkzaamheden De ideale oplossing voor de Nederlandse markt. Een krachtige en comfortabele multi tool carrier, optimaal wendbaar

Nadere informatie

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw,

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw, STADSREGM, ^ ^ "^^" ROTTERDAM Aan de lezer datum 14 mei 2008 ons kenmerk 25673 steller» A - van Kapel telefoon (010) 4172862 uw kenmerk betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

WAAROM KOMT DE AANKOMST- EN VERTREKBUNDEL IN ZWANKENDAMME?

WAAROM KOMT DE AANKOMST- EN VERTREKBUNDEL IN ZWANKENDAMME? WAAROM KOMT DE AANKOMST- EN VERTREKBUNDEL IN ZWANKENDAMME? In het plan-mer (milieueffectrapport) werden verschillende locaties voor de vertrek- en aankomstbundel voorgesteld en onderzocht: Pelikaan, Ramskapelle,

Nadere informatie

Rapid Food De deur voor de voedingsmiddelenindustrie. Technische specificatie

Rapid Food De deur voor de voedingsmiddelenindustrie. Technische specificatie Rapid Food De deur voor de voedingsmiddelenindustrie Technische specificatie Rapid Food Met name geschikt voor: Toegang tot productie-, was- en opslagruimten Ingang/uitgang van transportgebieden Bescherming

Nadere informatie

6.11 UTRECHT / DE HAAR VEENENDAAL

6.11 UTRECHT / DE HAAR VEENENDAAL 6.10 EMPLACEMENT AUTOHANDEL PON Emplacement PON is nu alleen in gebruik bij autohandel PON. Deze autohandel heeft al aangegeven in de toekomst te willen beschikken over een extra spoor. In paragraag 6.9

Nadere informatie

ECO-TL besparingset. De belangrijkste voordelen op een rij:

ECO-TL besparingset. De belangrijkste voordelen op een rij: ECO-TL besparingset De belangrijkste voordelen op een rij: 40 tot 50% besparing op uw energiekosten De T5 TL lamp gaat tot 3x langer mee dan de oude T8 TL lamp Zeer korte terugverdientijd Prettiger licht

Nadere informatie

De MIC Serie 550 Robuuste PTZ-buitencamera

De MIC Serie 550 Robuuste PTZ-buitencamera De MIC Serie 550 Robuuste PTZ-buitencamera 2 MIC Serie 550 De nieuwe norm voor bewaking Aantrekkelijk, compact ontwerp voor onopvallende installatie in bewakingsomgevingen Robuuste, vandalismebestendige

Nadere informatie

3KSplus. Het uitstekende systeem voor optimale beveiliging

3KSplus. Het uitstekende systeem voor optimale beveiliging 3KSplus Het uitstekende systeem voor optimale beveiliging 3KSplus gepatenteerde technologie & gebruik onder de zwaarste omstandigheden 3KSplus is het mechanische sluitsysteem met de hoogste weerstand.

Nadere informatie

25 jaar garantie op nominale capaciteit: Alleen postieve toleranties:

25 jaar garantie op nominale capaciteit: Alleen postieve toleranties: Zonnepanelen van Kwaliteit. Het is waar - op het eerste gezicht kunt u van buitenaf nauwelijks het verschil zien tussen de moderne zonnepanelen. Dat is de reden waarom de "innerlijke waarden" - dat wil

Nadere informatie

DC Tractievoeding Railsystemen: reductie EM emissie. Ir. D. van Bekkum

DC Tractievoeding Railsystemen: reductie EM emissie. Ir. D. van Bekkum DC Tractievoeding Railsystemen: reductie EM emissie Ir. D. van Bekkum 24-04-2013 Overzicht Elektrisch railvervoer: magnetische velden Reductieprincipes Voeding railsysteem: schematisch B-velden van die

Nadere informatie

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 2 1200 Serie Brandmeldcentrale Installatie van een veilig gevoel Volledige bescherming aangepast aan uw wensen De 1200 Serie Brandmeldcentrale

Nadere informatie

Rolluiken verhogen het wooncomfort, de privacy en veiligheid in uw eigen woning. Ze weren de zon, het licht, de warmte en de kou.

Rolluiken verhogen het wooncomfort, de privacy en veiligheid in uw eigen woning. Ze weren de zon, het licht, de warmte en de kou. Rolluiken A) Voorbouw rolluik B) Inbouw rolluik Voorbouw rolluik Rolluiken verhogen het wooncomfort, de privacy en veiligheid in uw eigen woning. Ze weren de zon, het licht, de warmte en de kou. Rolluiken

Nadere informatie

SXG 216 /323 /326. Krachtige en betrouwbare dieselzitmaaiers

SXG 216 /323 /326. Krachtige en betrouwbare dieselzitmaaiers SXG 216 /323 /326 Krachtige en betrouwbare dieselzitmaaiers Krachtig & betrouwbaar Bij de zitmaaiers van Iseki zit al het vakmanschap in één enkele machine: uitmuntende wereldvermaarde technologie van

Nadere informatie

HC Sinus Slide joints voor voeg reparaties in industrievloeren

HC Sinus Slide joints voor voeg reparaties in industrievloeren HC Sinus Slide joints voor voeg reparaties in industrievloeren Beschadigde dilatatievoegen zijn een echte nachtmerrie voor elke warehouse- and facility manager. Het is een bron van continue frustratie

Nadere informatie

Bereikbaarheid van de Delftse spoorzone Een oplossing met Personal Rapid Transit

Bereikbaarheid van de Delftse spoorzone Een oplossing met Personal Rapid Transit Bereikbaarheid van de Delftse spoorzone Een oplossing met Personal Rapid Transit De aanleg van de nieuwe spoortunnel door Delft heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid van de zone langs het huidige

Nadere informatie

TRAJECT CONTROLE. Case study - A2 (Amsterdam/Utrecht), Nederland

TRAJECT CONTROLE. Case study - A2 (Amsterdam/Utrecht), Nederland TRAJECT CONTROLE Case study - A2 (Amsterdam/Utrecht), Nederland MEER VERKEER MINDER LAWAAI & VERVUILING De belangrijkste verkeersader tussen het noorden en het zuiden van Nederland is de A2 tussen Amsterdam

Nadere informatie

Everything should be kept as simple as possible, but not simpler Albert Einstein. Integraal kijken naar behoeften van de klant.

Everything should be kept as simple as possible, but not simpler Albert Einstein. Integraal kijken naar behoeften van de klant. Everything should be kept as simple as possible, but not simpler Albert Einstein Integraal kijken naar behoeften van de klant Joke van Veen De opdracht van NS - maximale reizigersgroei en klanttevredenheid

Nadere informatie

Airconditioning. Mono- en Multisplit vivair

Airconditioning. Mono- en Multisplit vivair Airconditioning Mono- en Multisplit vivair DC inverter klasse follow me ionisatie vivair, een oplossing voor elk seizoen GAMMA TOP COMFORT DC INVERTER Residentieel gamma: model monosplit Residentieel gamma:

Nadere informatie

RC 390 2015: RACE-GENEN

RC 390 2015: RACE-GENEN RC 390 2015: RACE-GENEN Een raszuivere sportmotor. Tot de essentie teruggebracht. Wendbaar, snel, geschikt voor A2- rijbewijs en supersportief. Op landwegen of op het circuit: de Moto3-genen komen in elke

Nadere informatie

VEILIG OP WEG met uw caravan, bagagewagen of trailer

VEILIG OP WEG met uw caravan, bagagewagen of trailer VEILIG OP WEG met uw caravan, bagagewagen of trailer BANDEN VOOR RECREATIEVOERTUIGEN VOLOP S In het voorjaar en de zomer halen veel Nederlanders hun caravan, bagagewagen, paardentrailer of boottrailer

Nadere informatie