High-tech Zweven over de grond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "High-tech Zweven over de grond"

Transcriptie

1 High-tech Zweven over de grond Ultrasnelle magneetzweefbaan Transrapid

2 Rijden zonder Wielen Vliegen zonder Vleugels De ultrasnelle magneetzweeftrein Transrapid is een baan gebonden vervoerssysteem voor personen en hoogwaardig vrachtverkeer met hoge snelheden. Het is de eerste fundamentele innovatie op het gebied van spoorwegtechnologie sinds de bouw van de eerste spoorbaan. De contactloze technologie van de ultrasnelle Transrapid die gebruik maakt van elektronica in plaats van mechanische componenten ondervangt voor het eerst de technische en economische beperkingen van wiel-spoor - technologie. De Transrapid is geruislozer, kostenefficienter en zuiniger dan enig ander spoorwegsysteem. Het is nagenoeg onmogelijk te ontsporen en de Transrapid rijdt comfortabel op alle snelheden. De baan van de Transrapid neemt minder ruimte in beslag en kan gemakkelijk worden ingepast in het bestaande landschap. De ultrasnelle magneetzweeftrein Transrapid belichaamt de vervoerstechnologie van de toekomst. Deze nieuwe technologie van Duitse 2 bodem is gereed voor commerciële inzet en heeft een voorsprong op de 3 wereldwijde concurrentie dankzij haar superieure systeemkenmerken. De belangrijkste systeemkenmerken van de Transrapid zijn: de contactloze en niet aan slijtage onderhevige hef-, geleidingsen aandrijftechnologie kent geen wrijving; synchrone lineaire statormotor, geïntegreerd in de magneetzweefbaan; hoge mate van veiligheid en comfort in alle mogelijke toepassingen, van (delta)metropolitane metro met een snelheid van 200 tot 350 km/u tot en met ultrasnel intercityvervoer met snelheden tot 500 km/u; het hoge acceleratie- en remvermogen; het flexibele tracé van de magneetzweefbaan door kleine boogstralen en een sterk klimvermogen (10%); de relatief lage geluidsemissie, ongeacht de snelheid; het geringe specifieke energiegebruik en de lage exploitatiekosten; het minimale grondverbruik van de magneetzweefbaan voor zowel de gelijkvloerse als de verhoogde variant.

3 Elektriciteit en Elektronica In plaats van Mechanica De magneetzweeftrein Transrapid heeft geen wielen, assen, overbrengingen of bovenleidingen. De Transrapid rolt niet, hij zweeft. De wielen en rails van de spoorbaan zijn vervangen door contactloze elektromagnetische hef-, geleidings- en aandrijfsystemen. Wiel-spoor Geleiding Elektromagnetische levitatie Geleiding Aandrijfsysteem Hef- en Geleidingssysteem Het contactloze hef- en geleidingssysteem van de magneetzweeftrein Transrapid werkt volgens het principe van elektromagnetische heffing. Het maakt gebruik van de aantrekkingskrachten tussen de afzonderlijke elektronisch bestuurde elektromagneten in het voertuig en de ferromagnetische reactierails die aan de onderzijde van de baan zijn aangebracht. De hefmagneten trekken het voertuig van onder naar de baan terwijl de geleidingsmagneten het zijwaarts langs de baan houden. De hef- en geleidingsmagneten zijn op beide zijden aangebracht over de gehele lengte van het voertuig. zijde van de baan en de onderzijde van het voertuig 150 mm zodat de magneetzweefbaan geen hinder ondervindt van voorwerpen of een laag sneeuw. Het ontwerp van de hef-, geleidings- en aandrijfsystemen van de Transrapid is modulair, foutbestendig en uitgerust met automatische diagnose-systemen waardoor de Transrapid ook bij uitval van afzonderlijke componenten kan blijven rijden. Hef- en geleidingsmodule De synchrone lineaire statormotor van de magneetzweeftrein tot volle bedrijfssnelheid, door de frequentie van de Transrapid wordt gebruikt voor zowel wisselstroom te variëren. Indien de richting van het Aandrijving aandrijven als voor remmen. De werking van dit magnetische veld wordt omgekeerd, wordt de motor contactloze aandrijf- en remsysteem kan worden vergeleken een generator, die het voertuig zonder enig contact Aandrijving met het werkingsprincipe van een roterende afremt. De remenergie kan worden teruggevoed aan Een uiterst betrouwbaar en volledig dubbel uitgevoerd elektronisch besturingssysteem zorgt ervoor dat het elektrische motor waarvan de stator is opengemaakt het openbare energie netwerk. voertuig op gemiddeld 10 mm van de baan zweeft. en gestrekt langs beide zijden van de baan is gemonteerd. In plaats van een roterend magnetisch veld ge- De lineaire statormotor in de magneetzweefbaan be- Draagvlak Tijdens levitatie bedraagt de afstand tussen de boven- Draagvlak (Heffing) 4 5 nereert de motor een verschuivend elektromagnetisch veld. De hefmagneten in het voertuig doen dienst als de rotor (bekrachtigingelement) van de elektrische motor. Voortbewegend elektromagnetisch veld staat uit verschillende motoronderdelen, die alleen worden bekrachtigd wanneer het voertuig passeert. De locatie en het vermogen van de substations hangt af van de belasting van het aandrijfsysteem. Op baansecties waar een grote stuwende kracht vereist is, bijvoorbeeld hellingen, acceleratie en remsecties, is het vermogen van de substations hoger dan op vlakke baansecties die met een constante snelheid worden afgelegd. En omdat de primaire component van het aandrijfsysteem is aangebracht in de magneetzweefbaan, hoeven Transrapid-voertuigen niet het volledige motorvermogen te bezitten voor piekbelastingen, zoals het geval is bij andere typen voertuigen. Stator Hefmagneet Geleidingsmagneet Geleidingsrail Hefmagneet Geleidingsmagneet In tegenstelling tot de conventionele spoorweg is de primaire aandrijfcomponent van de magneetzweeftrein Transrapid de statorspoelen met driefasenmotorwikkeling niet in het voertuig maar in de baan aangebracht. Een wisselstroom door de driefasen-motorwikkeling genereert een variërend elektromagnetisch veld dat het voertuig voortbeweegt, samen met de hefmagneten die optreden als bekrachtigingcomponent. De snelheid kan continu worden geregeld, van stilstand De hef- en geleidingssystemen worden contactloos van energie voorzien via de lineaire generators in de hefmagneten. De Transrapid heeft daarom geen bovenleiding. Bij een stroomstoring wordt de energie geleverd door boordaccu s, die tijdens de rit worden opgeladen door de lineaire generators. Motorsectie uitgeschakeld Motorsectie ingeschakeld Stroomvoorziening Motorsectie uitgeschakeld

4 Duurzame Technologie voor Comfortabel Reizen Transrapid Voertuigen voor Personnenvervoer en Hoogwaardig Vrachtverkeer 6 Luchthaven-shuttle: 2 of meer sectie s De Transrapid voertuigen zijn zodanig ontworpen dat ze voor de meest uiteenlopende toepassingen kunnen worden ingezet. De voertuigen zijn gemaakt van lichtgewicht modulaire componenten en kunnen worden ingepast in treinen van twee tot tien sectie s, al naar gelang de toepassing en het vervoersvolume. Behalve reizigers kan de Transrapid ook hoogwaardige vracht vervoeren in speciaal daarvoor ontworpen goederenwagons. Deze kunnen worden gebruikt voor speciale ultrasnelle goederentreinen of toegevoegd worden aan passagierstreinen voor een gecombineerde dienstregeling. De voertuigopbouw en het magnetisch zwevende onderstel vormen samen een voertuig. Ieder voertuig heeft vier hefframes die de aandrijvings-, hef-, geleidings- en remkrachten overbrengen. Om optimaal reiscomfort te garanderen, zijn de hefframes verbonden met de voertuigbak via een zelfnivellerende luchtveer en slingerophanging. Alle bewegende mechanische componenten tussen de voertuigopbouw en de magneten zijn aangebracht op trillingsdempende rubberen/metalen elementen. Een hef- en geleidingsmag- neet of een hef- en remmagneet zijn aangebracht op twee levitatieframes en vormen één magneetmodule. Gestandaardiseerde bevestigingselementen worden gebruikt voor het binnenmeubilair van de voertuigen. Dit meubilair kent een modulair ontwerp, zodat op efficiënte en flexibele wijze aan de wensen van de exploitant kan worden voldaan. Net als de hef- en geleidingssystemen wordt de energie voor de boordapparatuur via het magnetisch veld in de baan contactloos overgedragen. In de buurt van stations en andere lagesnelheidsgebieden wordt de energie aan boord geleverd door stroomrails die zijn aangebracht op de magneetzweefbaan. Bij de bouw van Transrapid-voertuigen kan vrijwel alle aandacht worden besteed aan aërodynamische aspecten. Daarom is er weinig luchtturbulentie als een Transrapid-voertuig passeert. De drukverdeling langs het voertuig en het effect op tegemoetkomende voertuigen is berekend met behulp van methoden die zijn ontwikkeld in de lucht- en ruimtevaartindustrie en waarvan de effectiviteit is gebleken uit metingen uitgevoerd in het Transrapid Testcentrum in Lathen. Het reiscomfort wordt niet nadelig beïnvloed wanneer het ene voertuig het andere passeert, omdat het voertuig luchtdrukdicht is. Technische gegevens Lengte eindsectie 27,0 m midden sectie 24,8 m Breedte 3,7 m Hoogte 4,2 m Maximale snelheid 500 km/u Leeggewicht, passagierstrein per sectie ca.53 ton Leeggewicht, goederentrein per sectie ca.48 ton Nuttige last, goederentrein per sectie ca.15 ton Aantal stoelen, passagierstrein eindsectie max. 92 midden sectie max Lange afstand: Tot 10 sectie s

5 Op het juiste spoor Precisie op ieder Niveau 8 Bij conventionele spoorwegsystemen is de functie van de spoorbaan beperkt tot het dragen van de last van het voertuig en het geleiden van het voertuig. De magneetzweefbaan van de Transrapid daarentegen heeft een ingebouwd aandrijfsysteem dat samen met het voertuig een geïntegreerd geheel vormt. Om zoveel mogelijk passagierscomfort te verkrijgen, moet aan bijzonder hoge eisen worden voldaan ten aanzien van fabricage, apparatuur, beschikbaarheid en levensduur. Gelijkvloers of verhoogd, van beton of staal, de magneetzweefbaan voldoet aan al deze eisen. De precisie van de werkingsoppervlakken wordt gegarandeerd door het gehele proces te integreren (tracéontwerp, vervaardigen baancomponentenen, uiteindelijke installatie en inbedrijfstelling) met behulp van de modernste apparatuur en technieken. De enkele of dubbele magneetzweefbaan bestaat uit afzonderlijke balken van staal of beton uitgevoerd in standaardlengten van 6,2 m tot 62 m. De magneetzweefbaan kan ondergronds, gelijkvloers of verhoogd worden uitgevoerd, afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. De middenafstand van de dubbele magneetzweefbaan bedraagt 4,4 m bij een snelheid tot 300 km/u of 5,1 m bij een snelheid tot 500 km/u. Het profiel voor vrije ruimten bedraagt respectievelijk 10,1 m en 11,4 m. Gelijkvloerse magneetzweefbaan Verhoogde magneetzweefbaan Een verhoogde magneetzweefbaan is met name geschikt voor gebieden die om ecologische of landbouwtechnische redenen niet doorkruist mogen worden en/of waar bestaande verkeersroutes geen hinder mogen ondervinden. Dankzij variabele pilaarhoogten van maximaal 20 m en standaard balkafmetingen van maximaal 31 m kan de magneetzweefbaan flexibel worden aangepast aan het landschap. De verhoogde magneetzweefbaan rust op een niet continue funderingen met pilaren die architectonisch aansluiten op de infrastructuur van de omgeving. In gebieden met ongunstige bodemomstandigheden kan een magneetzweefbaan ook laag bij de grond worden ingepast. Een verhoogde magneetzweefbaan veroorzaakt nagenoeg geen verstoring van het bestaande landschap en heeft dan ook praktisch geen invloed op het grond- en oppervlaktewater. Magneetzweefbaanuitrusting Gelijkvloerse magneetzweefbaan De magneetzweefbaan wordt in principe gelijkvloers aangelegd wanneer deze kan worden ingepast in bestaande verkeersroutes (wegen, spoorwegen), evenals verdiept, in een tunnel en op primaire civieltechnische constructies zoals bruggen en stations. Tot de specifieke kenmerken behoren de standaard balkafmetingen van 6,2 m en een hoogte tussen van 1,25 m tot 3,5 m. Gelijkvloerse magneetzweefbanen worden aangebracht op continue funderingen en zijn om veiligheidsredenen veelal omheind. verhoogd. In de rechte stand kan het voertuig zonder snelheidsbeperkingen de wissel passeren; in de aftakpositie is de snelheid beperkt tot 200 km/u (snelle wissel) of 100 km/u (langzame wissel). Bij rangeer- en onderhoudsfaciliteiten kan ook van magneetzweefbaan worden gewisseld met behulp van een omzettingstafel. Deze werken door het zijwaarts verplaatsen van een recht stuk magneetzweefbaan (met het voertuig er stilstaand bovenop) om daarmee toegang te krijgen tot meerdere sporen. 9 Wissels Verhoogde magneetzweefbaan De magneetzweeftrein Transrapid verandert van magneetzweefbaan met behulp van buigzame stalen wissels. Deze bestaan uit doorgaande stalen kokerbalken met een lengte van 78 tot 148 meter, die elastisch gebogen zijn door middel van elektromechanische aandrijvingen en in hun eindstand worden vergrendeld. De wissels worden elektronisch bestuurd en bewaakt. Rechte positie Aftakpositie 3,60 m Buigzame wissels kunnen worden uitgevoerd als tweeweg- of driewegwissels, hetzij gelijkvloers hetzij 78/148 m 31 m

6 Op het juiste spoor Precisie op ieder Niveau Onderbouw 10 De hoeveelheid grondwerk voor de fundering van de magneetzweefbaan is afhankelijk van de plaatselijke bodemgesteldheid. Vlakke funderingen zijn doorgaans toereikend. Paalfunderingen zijn alleen noodzakelijk wanneer de plaatselijke bodemomstandigheden problemen opleveren. In alle gevallen liggen de funderingen ongeveer 30 cm onder het bodemoppervlak om de waterafvoer en dieren zo min mogelijk te hinderen. Onder de gelijkvloerse magneetzweefbaan zijn doorgangen voor dieren aangebracht. Tunnels Dankzij de flexibele tracéparameters kan de magneetzweefbaan van de Transrapid in hoge mate worden afgestemd op het landschap. Daarom zijn tunnels zelden noodzakelijk, zelfs op heuvelachtig en bergachtig terrein. En wanneer ze nodig zijn, zijn de tunneldoorgangen voor de Transrapid kleiner dan die van conventionele spoorwegen. Dit is te danken aan de gladde, aërodynamische vorm van het voertuig en de geringe benodigde tussenruimte. Voor tunnels langer dan 150 meter en voertuigen met 2 tot 8 sectie s is de tunneldoorsnede in de bijgaande tabel weergegeven: Tunneldoorsnee (tunnellengte > 150 m) bij een snelheid van 250 km/u 400 km/u 450 km/u Dubbelsporige tunnel 70 m m m 2 Enkelsporige tunnel 36 m 2 85 m m 2 Flexibele tracéparameters Twee eigenschappen van de magneetzweeftrein Transrapid maken dat deze uitermate gunstige tracéparameters heeft. Dit zijn de actieve geleiding van het voertuig over de magneetzweefbaan en het aandrijfsysteem (de motor) in de magneetzweefbaan. Hiermee kunnen hellingen van 10% moeiteloos worden bedwongen en kunnen scherpe bochten of verkantingen tot 16º probleemloos worden genomen. Deze gunstige parameters zorgen er tevens voor dat de magneetzweefbaan zonder al te veel graafwerk kan worden aangepast aan het landschap en kan worden opgenomen in bestaande verkeersroutes, waardoor waardevol gebied en kosten worden gespaard. Transrapid Terminals Voor optimaal gemak en maximale klanttevredenheid kennen de Transrapid - Terminals (stations van de Transrapid magneetzweeftrein) altijd verbindingen met de andere vervoersmiddelen (spoor, weg, lucht). De Terminals zijn multimodaal, gunstig gelegen voor passagiers en dienstverleners en bieden eenvoudige aansluiting op andere transportmiddelen voor reizen naar verder weg gelegen bestemmingen. Afhankelijk van de Terminal en de ligging kan het hierbij gaan om intercitytreinen, regiotreinen, sneltrams, bussen, taxi s, metro s, (huur)auto s en/of vliegtuigen. Zo wordt de Transrapid-service opgenomen in het overkoepelende verkeersnetwerk om de samenleving maximale voordelen en vervoerscapaciteit te bieden. De acceptatie en rentabiliteit van de magneetzweeftrein zijn mede afhankelijk van de bereikbaarheid van de Terminal. Daarom wordt bij de routeplanning gelet op de nabijheid van alle beschikbare systemen, niet alleen van wegen. Wegverkeer kan alleen worden ontlast als automobilisten snel en eenvoudig kunnen overstappen op de Transrapid-trein om hun bestemming te bereiken. En dit vereist snelle, betrouwbare en voordelige toegang tot verkeersaders en de aanwezigheid van voldoende P&R - faciliteiten. 11 Transrapid (aandrijfsysteem in de magneetzweefbaan) helling (10%) Conventioneel railsysteem (aandrijfsysteem in het voertuig) helling (max. 4%)

7 Het Beste Systeem Innovatie voor meer Veiligheid Ondanks de hoge snelheden (tot 500 km/u) bent u aan boord van de Transrapid veiliger dan in welk ander willekeurig vervoersmiddel. Het voertuig kan praktisch niet ontsporen, omdat het zich om de magneetzweefbaan heen grijpt. En omdat magneetzweefbaan-overgangen niet toegestaan zijn, kan er niets op zijn pad komen. 12 Botsingen tussen Transrapid-voertuigen zijn uitgesloten door het technische systeemontwerp en de sectiematige schakeling van de lineaire stator motor. Het voertuig en het verschuivend magnetisch veld van de lineaire stator motor bewegen synchroon, dat wil zeggen met dezelfde snelheid en in dezelfde richting. Verder wordt de sectie van de lineaire statormotor waarin het voertuig zich beweegt pas ingeschakeld op het moment dat het voertuig voorbijkomt. Wat betreft brandbeveiliging voldoet de Transrapid aan de meest stringente normen. Er zijn geen brandstofreservoirs of brandbare materialen aan boord. In de voertuigen worden uitsluitend PVC-vrije materialen gebruikt die niet ontvlambaar zijn, slecht warmte geleiden en bestand zijn tegen doorbranden en hitte. Als extra veiligheidsvoorziening kunnen de sectie s worden afgesloten door middel van brandwerende deuren. Andere belangrijke elementen binnen het veiligheidsconcept zijn: automatische treinbeveiliging; passieve beveiligingsapparatuur ter voorkoming van schade aan de baanconstructie en ter zekerstelling van het profiel van vrije ruimte; automatische inspectie van de magneetzweefbaan; bescherming van de passagiers tijdens in- en uitstappen op de stations door middel van platformdeuren en opstapjes. Zelfs wanneer de stroom van het openbare net wegvalt terwijl de Transrapid zweeft, valt alleen het aandrijfsysteem (de motor) uit. Het levitatiesysteem en alle boordapparatuur wordt van stroom voorzien door boordaccu s, waardoor het voertuig blijft zweven en met hetzelfde momentum vooruit blijft bewegen. Als het volgende station te ver weg ligt, wordt het voertuig automatisch tot stilstand gebracht bij de volgende hulpstopplaats, waarvan er langs de route verscheidenen staan. Deze plaatsen zijn goed bereikbaar voor hulpdiensten. In deze gevallen wordt het voertuig afgeremd met behulp van wervelstroomremmen die in ieder sectie aanwezig zijn en die ook worden gevoed door de boordaccu s. De wervelstroomremmen vertragen het voertuig tot 10 km/u, waarna het voertuig daalt op de remblokken en tot stilstand komt. Zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat zich een ernstige technische storing in het Transrapid-systeem voordoet, wordt het voertuig altijd automatisch tot stilstand gebracht op een hulpstopplaats. Bij brand stopt het voertuig uit voorzorg ook automatisch bij de volgende hulpstopplaats. Indien nodig kan het voertuig daar snel en gemakkelijk worden ontruimd. Besturingssysteem Het besturingssysteem van de magneetzweeftrein Transrapid wordt gekenmerkt door centrale automatische besturing aan de hand van geprogrammeerde dienstregelingen in combinatie met decentrale bewaking en beveiliging van alle routes en voertuigbewegingen. De conventionele taken van de treinbestuurder, dat wil zeggen de juiste bediening van de Transrapid al naar gelang de locatie, worden volledig overgenomen door het Transrapid-besturingssysteem. De beveiligingsapparatuur bevindt zich in het voertuig en in stationaire faciliteiten. Een uiterst betrouwbaar en direct radiotransmissiesysteem wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen. De specifieke opstelling van de radiomasten langs de route zorgt ervoor dat de tweevoudige antennes op het voertuig altijd en overal signalen kunnen ontvangen van twee aparte radiomasten. De voertuigen kunnen nauwkeurig worden getraceerd met behulp van digitaal gecodeerde vlaggen op de magneetzweefbaan en de snelheid van het voertuig wordt voortdurend bewaakt. Het automatisch buiten werking stellen van de aandrijfstroom en de activering van de wervelstroomremmen van het voertuig zijn primaire veiligheidsfuncties van het besturingssysteem zodra een snelheidslimiet wordt overschreden. Verder wordt de afstand tussen achter elkaar rijdende voertuigen op de route, de bediening van de magneetzweefbaanwissels, de veiligheid van passagiers op de stations, en nog vele andere functies en processen geregeld en bewaakt door het besturingssysteem. Uitvoerend personeel, dat zelf geen verantwoordelijkheid draagt voor de operationele veiligheid en de gecertificeerde veiligheidsnorm voor de in de Transrapidapparatuur verwerkte signaaltechnologie, garandeert een hoge mate van veiligheid in het gehele systeem. Tot de andere taken van het besturingssysteem behoren het vastleggen van de voertuigwerking en het verstrekken van up-to-date informatie aan uitvoerend personeel en passagiers. 13

8 Een Vergelijking van Rentabiliteit: Goede Redenen voor Nieuwe Wegen Investeringskosten 14 De productie en constructie van de baaninfrastructuur vormen een belangrijk deel van de algehele investeringskosten voor de magneetzweeftrein Transrapid. Ondanks het hogere prestatieniveau zijn de investeringskosten voor Transrapid magneetzweefbanen vergelijkbaar met die voor hogesnelheidstreinen. Kijkend naar de investeringen in infrastructuur komt de Transrapid nog beter uit de bus als de route door onherbergzaam terrein voert. Hier kunnen de flexibele tracéparameters van de Transrapid (kleine boogstralen, groot klimvermogen, standaard verhoogde magneetzweefbaan) worden ingezet om de magneetzweefbaan af te stemmen op de omgeving in plaats van andersom. De noodzaak van kostbare civieltechnische constructies als bruggen en tunnels kan daardoor aanzienlijk worden teruggebracht. De hoge gemiddelde snelheden van de Transrapid vertalen zich in korte reistijden. Ook zorgen ze voor kleinere voertuigvloten dan bij vergelijkbare hogesnelheidssystemen, omdat minder voertuigen nodig zijn om hetzelfde verkeersvolume af te handelen. Minder voertuigen betekent lagere investeringskosten, zowel voor de treinen zelf als voor de onderhouds- en rangeerfaciliteiten langs de route, die ook geringer in aantal kunnen zijn. Investeringen in infrastructuur voor Duitse ICE en Transrapidroutes (kosten in miljoenen Euro/ dubbelsporig km) Exploitatie- en onderhoudskosten De exploitatie- en onderhoudskosten van de magneetzweeftrein Transrapid zijn lager dan die van vergelijkbare transportsystemen. In principe vallen de exploitatie- en onderhoudskosten uiteen in drie categorieën: personeel, onderhoud en energiegebruik. Voor de Transrapid geldt het volgende: de kleinere voertuigvloot vergt minder uitvoerend- en onderhoudspersoneel en minder reserveonderdelen en accessoires; dankzij de volautomatische besturing zijn de eisen die aan het personeel worden gesteld lager dan bij andere transportsystemen; de contactloze technologie beperkt de slijtage van de mechanische onderdelen (exploitatie leidt niet tot verkeerde afstelling of slijtage aan de magneetzweefbaanconstructie, apparatuur en oppervlakken); de meeste aan slijtage onderhevige mechanische componenten zijn vervangen door niet-slijtagegevoelige elektronische en elektromagnetische componenten; Onderhoud Centrale en decentrale onderhoudsfaciliteiten voor de voertuigen zijn opgesteld langs de route, al naar gelang de operationele eisen. De faciliteiten zijn zodanig uitgerust dat defecte componenten en modules snel kunnen worden vervangen om later te worden gerepareerd, ter plaatse of elders. Door de contactloze en niet-slijtagegevoelige technologie is onderhoud aan de magneetzweefbaan en de magneetzweefbaanapparatuur grotendeels beperkt tot de civieltechnische constructie, tenzij schade ontstaat door onvoorziene externe invloeden. Algehele kosten voor systeemonderhoud De magneetzweefbaan wordt geïnspecteerd en bewaakt vanaf de magneetzweefbaan zelf met behulp van een speciaal onderhoudsvoertuig dat is uitgerust met modules voor verscheidene activiteiten, zoals: meetsystemen voor het opsporen van veranderingen aan de magneetzweefbaan, met name aan de statorspoelen, geleidingsrails en balklagers; optisch inspectiesysteem met digitale beeldverwerking om de conditie van de magneetzweefbaancomponenten en -oppervlakken te controleren en te bewaken. Een toegangsweg langs de magneetzweefbaan voor onderhoudsdoeleinden is niet nodig. 15 de belasting van de magneetzweefbaan wordt gespreid (geen puntbelasting), hetgeen zorgt voor een lagere statische en dynamische belasting over het gehele snelheidsspectrum en daardoor minder spanning op de magneetzweefbaan; het specifieke energiegebruik (per stoel) is bij gelijke snelheden lager dan dat van vergelijkbare transportsystemen.

9 Waar de Lucht Schoon is een Milieuvriendelijk Systeem Geluidsniveau van op 25 m afstand passerende voertuigen Vriendelijk voor het milieu De ontwikkeling en invoering van een nieuw transportsysteem als de magneetzweeftrein Transrapid is vooral zinvol als het ook ecologische voordelen met zich meebrengt en bijdraagt aan het terugdringen van de vervuiling veroorzaakt door verkeer. Milieuvoordelen van de Transrapid: Geluidsemissie Geluid kan onplezierig en zelfs pijnlijk zijn, maar ook iets plezierigs waaraan we ons vrijwillig blootstellen (concerten, sportevenementen). Of een geluid al dan niet onplezierig is en als overlast wordt ervaren, hangt af van de persoonlijke beleving van ieder individu. Een dergelijke subjectieve beleving kan niet objectief worden gemeten. geen frictie- of aandrijfgeluiden dankzij de contactloze technologie; Geluidsniveaus kunnen echter wel worden gemeten, en wel aan de hand van de drukverschillen die een geen uitstoot van verbrandingsgassen of andere vervuilende stoffen geluidsbron in de lucht veroorzaakt. Geluidsdrukniveaus langs de route; worden uitgedrukt in db (A). Deze internatio- nale meeteenheid bootst de gevoeligheid van het onafhankelijk van het type primaire energie; menselijk oor na. De schaal loopt van 0 db (A) Tussen de hoorbaarheids- en pijndrempels kent het (hoorbare drempel) tot 130 db (A) (pijndrempel). menselijk oor vele gevoeligheden voor akoestische verhoogde en gelijkvloerse magneetzweefbaan nemen weinig grond in beslag; druk. Om deze gevoeligheid te kunnen uitdrukken ruimte onder de verhoogde magneetzweefbaan kan worden gebruikt, bijv. voor landbouw; geen compartimentering van het landschap, ontwikkelde structuren en biologische leefgebieden door gebruik van de verhoogde magneetzweefbaan; wild kan zich vrij bewegen bij een verhoogde magneetzweefbaan en amfibieën en kleine dieren kunnen ongehinderd onder de gelijkvloerse magneetzweefbaan door; Dagelijks geluid tussen 0 en 130 db (A), wordt gebruik gemaakt van een logaritmische decibelschaal. Een toename van 10 db (A) wordt waargenomen als een verdubbeling van het geluidsniveau. Vergeleken met andere transportsystemen is de Transrapid uitzonderlijk stil. Er is geen frictie- of aandrijfgeluid. Bij snelheden tot 250 km/u zweeft de Transrapid vrijwel geruisloos door steden en grootstedelijke gebieden. weinig ophogingen en verdiepingen, dus minimale verstoring van het landschap; verschillende magneetzweefbaantypen en flexibele tracéparameters voegen zich naar de topografische omstandigheden. Door de contactloze levitatie- en aandrijftechnologie is de geluidsemissie van de ultrasnelle magneetzweeftrein bij snelheden boven de 250 km/u hoofdzakelijk aërodynamisch van aard. De geluidsniveaus van passerende Transrapids zijn gemeten in het Transrapid Testcentrum. De niveaus voor de verhoogde baan vergeleken met andere spoorwegsystemen zijn hierboven weergegeven. Voor gelijkvloerse banen zijn de waarden zelfs nog lager.

10 Waar de Lucht Schoon is een Milieuvriendelijk Systeem Grondverbruik vergeleken m 2 /m Energiegebruik 18 Het gunstige energiegebruik van de Transrapid is te danken aan de toepassing van moderne vermogenselektronica, het ontbreken van elektromechanische vermogensomzetting met behulp van wrijvingsgebaseerde elementen voor aandrijving en stroomvoorziening aan boord, de hoge efficiëntie van de synchrone statormotor met bekrachtiging door de hefmagneten van het voertuig, en de gunstige voertuigeigenschappen (bijv. de lage massa van circa 0,5 ton per stoel en de lage bedrijfsweerstand van circa 0,2 kn per stoel bij een snelheid van 400 km/u). Over vergelijkbare afstanden is het specifieke primaire energiegebruik van autoverkeer driemaal zo hoog en dat van luchtverkeer zelfs vijf maal zo hoog als dat van de Transrapid. CO 2 -uitstoot Een lager energiegebruik betekent ook minder uitstoot van CO 2. De CO 2 -uitstoot hangt voornamelijk samen met het primaire energiegebruik, de methode en grondstoffen die worden gebruikt om de energie op te wekken, en de wijze van verspreiding van de opgewekte energie. De specifieke waarden voor CO 2 -uitstoot per 100 stoel-km zijn onderstaand weergegeven: Grondverbruik De magneetzweeftrein Transrapid neemt ten opzichte van andere transportsystemen de minste ruimte en grond in beslag voor de magneetzweefbaaninfrastructuur en de bijbehorende faciliteiten. De benodigde ruimte voor een verhoogde dubbelsporige magneetzweefbaan inclusief substations en apparatuur langs de route bedraagt circa 2,1 m 2 /m. De benodigde ruimte voor een gelijkvloerse dubbelsporige magneetzweefbaan inclusief substations en apparatuur langs de route bedraagt circa 12 m 2 /m. Een toegangsweg langs de magneetzweefbaan is niet nodig, noch om veiligheidsredenen noch ten behoeve van onderhoud van de magneetzweefbaan en langs de route opgestelde apparatuur. De grond wordt dan ook na de aanleg in de oorspronkelijke staat teruggebracht. In het Transrapid Testcentrum is de oorspronkelijke constructieweg dan ook grotendeels verwijderd. De weg is echter op sommige locaties op verzoek van de eigenaar intact gelaten om de toegang tot het testterrein te verbeteren en voor de plaatselijke boeren om beter toegang te hebben tot hun akkers onder en langs de magneetzweefbaan. 19 Specifiek energiegebruik per stoel De magneetzweeftrein Transrapid wordt van energie voorzien door het openbare elektriciteitsnetwerk.

11 Waar de Lucht Schoon is een milieuvriendelijk Systeem Magnetische velden Magnetische veldsterkten [ µ T ] Aërodynamische effecten 20 Het effect van de door de magneetzweeftrein Transrapid voortgebrachte magnetische velden op passagiers en het milieu is te verwaarlozen. Het is te vergelijken met het magnetische veld van de aarde en ligt derhalve ver onder de veldsterkte die wordt geproduceerd door vele huishoudelijke apparaten. Een föhn, een broodrooster of een elektrische naaimachine worden omgeven door veel sterkere magnetische velden dan die in de passagierscompartimenten van de Transrapid. De magnetische velden langs de magneetzweefbaan zijn zelfs nog zwakker. De elektromagnetische velden die worden gegenereerd in de statormotor, het hef- en geleidingssysteem en het radiotransmissiesysteem zijn in opdracht van de Duitse overheid gemeten door verscheidene deskundigen van onder meer het Duitse onderzoeksinstituut Forschungsgesellschaft für Energie und Umwelttechnologie. Over het gehele frequentiebereik genomen liggen de elektromagnetische veldsterkten 20 tot 1000 maal onder de toegestane wettelijke grenswaarden. Nadelige invloeden op pacemakers of magneetkaarten (bijv. creditcards) zijn derhalve uitgesloten. De luchtstroom rondom de Transrapid is uitvoerig onderzocht in het Transrapid Testcentrum, met de volgende resultaten: er zijn geen aërodynamische effecten waarneembaar onder de verhoogde magneetzweefbaan, ongeacht de snelheid waarmee de Transrapid rijdt; de aërodynamische effecten, te vergelijken met een licht briesje, kunnen worden gevoeld wanneer de Transrapid over de gelijkvloerse magneetzweefbaan rijdt. Kleine kiezels op de grond direct onder het voertuig en de baan worden niet weggeblazen; de snelheid van de luchtstroom langs het voertuig op een afstand van 1 m bij een snelheid van 350 km/u is minder dan 10 km/u. Trillingen Als de Transrapid voorbijkomt, worden de trillingen van de magneetzweefbaan via de funderingen verder afgeleid naar de grond. Het toegestane trillingsniveau is in Duitsland wettelijk vastgelegd. Conform DIN 4150 wordt de sterkte van de trillingen uitgedrukt in KB, waarbij gekeken wordt naar de duur en intensiteit van de invloed ervan (vergelijkbaar met de beoordeling van geluidsemissie). Metingen in het Transrapid Testcentrum hebben aangetoond dat de trillingen op een afstand van 25 m bij een snelheid van 250 km/u (de gangbare snelheid in stedelijke gebieden) onder de gevoelsdrempel voor mensen liggen. Op een afstand van 50 m is geen enkele trilling waarneembaar, ongeacht de snelheid van de trein. Weersinvloeden Een enorm voordeel van spoor baan gebonden transportsystemen is dat ze betrekkelijk weinig hinder ondervinden van de weersgesteldheid. Dit geldt ook voor de magneetzweeftrein Transrapid. De contactloze technologie blijft ook onder extreme weersomstandigheden naar behoren functioneren. De aandrijfcomponenten van de Transrapid worden onder de magneetzweefbaan beschermd tegen sneeuw- en ijsafzetting. Als zich teveel sneeuw en ijs op de magneetzweefbaan ophoopt, maakt een speciaal voertuig de magneetzweefbaan schoon. Dit schoonmaken wordt vergemakkelijkt door de gladde bovenzijde van de magneetzweefbaan. Zijwind en windstoten hebben weinig invloed op de Transrapid vanwege het actieve besturings- en geleidingssysteem. Windsnelheden tot 30 m/s hebben geen enkele nadelige invloed. Uit onderzoeken in het Transrapid Testcentrum is gebleken dat het voertuig bij windstoten tot 150 km/u probleemloos kan worden bediend, zelfs bij een voertuigsnelheid van 350 km/u. 21

12 Aantrekkelijke Reistijden op Alle Verbindingen De Transrapid is veelzijdig en daardoor geschikt voor vele toepassingen. Als een snelle verbinding tussen een stadscentrum en een perifeer gelegen vliegveld, als een snel regionaal transportsysteem in grootstedelijke gebieden, of als een snelle en kosteneffectieve verbinding tussen steden. Allemaal in het kader van een geavanceerd en krachtig intermodaal netwerk waarin alle transportsystemen op vernuftige wijze met elkaar zijn verbonden. Niet alleen voor ultrasnel passagiersvervoer, maar ook voor hoogwaardig goederen die snel afgeleverd moeten worden. De Transrapid is niet alleen snel, maar kan ook vliegensvlug accelereren naar hoge snelheden. Na slechts 5 km heeft de Transrapid een snelheid van 300 km/u. Moderne hogesnelheidstreinen hebben meer dan 28 km nodig om dezelfde snelheid te bereiken. De magneetzweeftrein Transrapid kan daarom worden ingezet op lange afstanden, maar ook op korte en middellange trajecten in grootstedelijke gebieden, met korte intervallen tussen de haltes. 22 Moderne luchthavens liggen vaak ver buiten de stad. Niet zelden duurt de reis van en naar het vliegveld even lang als de vlucht zelf. Een city-to-airport Transrapidverbinding kan de totale reistijd aanzienlijk verkorten. De beschikbare capaciteit wordt beter benut en het verkeersvolume wordt optimaal afgewikkeld. Een Transrapid-shuttle kan een afstand van ongeveer 30 km binnen 10 minuten afleggen. Afstanden tot bestemming met Transrapid (in uren) 23 Moderne hogesnelheidstreinen rijden doorgaans met een topsnelheid van 300 km/u op speciaal daarvoor ontworpen en gebouwde trajecten. De contactloze levitatie- en aandrijftechnologie van de magneetzweeftrein Transrapid zorgt voor een kosteneffectieve exploitatie bij aanzienlijk hogere snelheden (500 km/u). Hierdoor zijn de reistijden voor middellange en lange afstanden (tot 800 km) veel korter dan die van hogesnelheidstreinen. Acceleratie tot 300 km/u Reissnelheid Dankzij de buitengewone dynamiek, hoge gemiddelde snelheid en een aandrijfsysteem dat kan worden aangepast aan het landschap en de plaatselijke omstandigheden, zijn de reistijden van de Transrapid op middellange en lange afstanden vergelijkbaar met die van vliegtuigen. Tussenstops verlengen de reistijd met slechts enkele minuten.

13 Consortium Transrapid Nederland p/a Siemens Nederland N.V. Prinses Beatrixlaan 26 Postbus BB Den Haag tel : internet: The individual details given in the publication are to be regarded as guaranteed qualities if they are, individually and in each case, expressly confirmed to be so in writing. Internationale projecten: Testbaan Duitsland: Transrapid International GmbH & Co. KG Pascalstraße 10 F D Berlin Telephone: +49 (0) 30 / Telefax: +49 (0) 30 /

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

Vakkennis Machinist Cluster 5: Railinfra

Vakkennis Machinist Cluster 5: Railinfra Vakkennis Machinist Cluster 5: Railinfra Huidige versie: Eerdere versies: Versie 1.0 Vóór review (TT 14-07-13) Versie 2.0 Na review (RvS 29-07-13) Versie 2.1 Na review (TT 02-08-13) Versie 3.0 (TT 11-12-13)

Nadere informatie

cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden

cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden Bundel behorende bij de cursus. Mei 2003 Uitgegeven door: studievereniging MONSOON en de Werkgroep OntwikkelingsTechnieken, Universiteit Twente Werkgroep

Nadere informatie

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7 Inhoud Hoofdstuk 0: Inleiding Hoofdstuk 1: Draaistroommotoren Hoofdstuk 2: Frequentie-omvormers Hoofdstuk 3: Frequentie-omvormers en draaistoomm. Hoofdstuk 4: Bescherming en Veiligheid Bijlage I: Algemene

Nadere informatie

Schetsontwerp OLS-DSM

Schetsontwerp OLS-DSM vorig menu Schetsontwerp OLS-DSM Onderzoek naar ondergronds transport en andere transportconcepten bij DSM ten behoeve van het project "modal shift DSM". Centrum Transport Technologie, Delft/Rotterdam,

Nadere informatie

Energiek door Energie

Energiek door Energie Energiek door Energie Duurzaamheid met apparatuur V.M. Kickert Energie door Energie Duurzaamheid met apparatuur. FysioFit Health Investment Center Haaksbergerstraat 196 7513 ED Enschede Universiteit Twente

Nadere informatie

Sporen naar Eindhoven

Sporen naar Eindhoven Sporen naar Eindhoven Verkennend onderzoek naar verbetering van de internationale openbaar vervoerverbindingen met Eindhoven Rapport uitgebracht aan de gemeente Eindhoven Delft, juni 2004 Kees van Goeverden

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied in Horst aan de Maas: routes voor realisatie

Breedband in het buitengebied in Horst aan de Maas: routes voor realisatie Breedband in het buitengebied in Horst aan de Maas: routes voor realisatie Datum: Utrecht, september 2014 Publicatienummer 2014.040-1516 Auteurs: ir. Tommy van der Vorst ir. ing. Reg Brennenraedts MBA

Nadere informatie

Wind Amplified Rotor Platforms (WARP)

Wind Amplified Rotor Platforms (WARP) Technologische verkenning van Wind Amplified Rotor Platforms (WARP) Auteur: Ronald van Dijk Studienr.: 1098888 E-mail: r.vandijk@tnw.tudelft.nl Vak: Docent: Techniek en toekomst (WM0908TU) Dr.ir. Karel

Nadere informatie

Onderhoud. Functiediagnose. Foutdiagnose

Onderhoud. Functiediagnose. Foutdiagnose Techniek Onderhoud Functiediagnose Foutdiagnose Märklin service-handboek 0734 Voorwoord Robuuste techniek en verfijnde detaillering zijn de typerende kenmerken van Märklinlocomotieven. De toch al lange

Nadere informatie

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN Nederland is een waterrijk en dichtbevolkt land, zodat bruggen en viaducten behoren tot de gebruikelijke infrastructuur. Met de toenemende mobiliteit door het nog steeds groeiende

Nadere informatie

Conditiebewaking aan windturbines Een verkennende studie

Conditiebewaking aan windturbines Een verkennende studie Juni 2001 ECN-C--01-058 Conditiebewaking aan windturbines Een verkennende studie J.P. Verhoef T.W. Verbruggen Verantwoording Deze studie is uitgevoerd door ECN binnen een door NOVEM gesubsidieerd project

Nadere informatie

innovatieve en duurzame luchthaven

innovatieve en duurzame luchthaven Schiphol de meest innovatieve en duurzame luchthaven Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart Amsterdam Airport Schiphol Technisch Universiteit Delft Luchtverkeersleiding Nederland

Nadere informatie

Wegwijzer woon-werkverkeer

Wegwijzer woon-werkverkeer Hoc de rol van de auto in het woon-werkverkeer teruggedrongen kan worden, staat beschreven in het "Handboek woon-werkverkeer'. De aehlerjuw'dinronnalie die daarbij van pas koml is op ovcr/ichlclijke wijze

Nadere informatie

(Brand)stof tot nadenken 25 vragen en antwoorden over brandstof en voertuigtechniek

(Brand)stof tot nadenken 25 vragen en antwoorden over brandstof en voertuigtechniek (Brand)stof tot nadenken 25 vragen en antwoorden over brandstof en voertuigtechniek Dit is een uitgave van Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit Postbus 74800 1070 DM Amsterdam Telefoon 020-504 49 49 www.bovag.nl

Nadere informatie

vm 124 Vereniging FME-CWM Vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40

vm 124 Vereniging FME-CWM Vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 MIG/MAG lassen en zijn varianten vm 124 Vereniging FME-CWM Vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer Telefoon: (079) 353 11 00 Telefax:

Nadere informatie

Motortechnologieën voor hogere energie-efficiëntie in toepassingen

Motortechnologieën voor hogere energie-efficiëntie in toepassingen Motortechnologieën voor hogere energie-efficiëntie in toepassingen Een overzicht van trends en toepassingen. Keuze vrijheid aansturen van breed scala motor types www.danfoss.nl/vlt 2 Danfoss VLT Drives

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

AANBEVELINGEN VOOR DE VERLICHTING VAN LANGE TUNNELS VOOR HET GEMOTORI S EERDE WEGVERKEER

AANBEVELINGEN VOOR DE VERLICHTING VAN LANGE TUNNELS VOOR HET GEMOTORI S EERDE WEGVERKEER AANBEVELINGEN VOOR DE VERLICHTING VAN LANGE TUNNELS VOOR HET GEMOTORI S EERDE WEGVERKEER R- 90-3 Dr.ir. D.A. Schreuder Leidschendam, 1990 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV -2-

Nadere informatie

Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2

Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2 Uitvoeringsstrategie vaste kunstwerken Mei 2013, versie 9.0 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 3 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 4

Nadere informatie

SSA 2011 editie. Hacousto. Protec. Protec Brandbeveiliging B.V. Communicatie - Video - Security Solutions

SSA 2011 editie. Hacousto. Protec. Protec Brandbeveiliging B.V. Communicatie - Video - Security Solutions SSA 2011 editie Hacousto Communicatie - Video - Security Solutions Hacousto Communicatie - Video - Security Solutions Protec Protec Brandbeveiliging B.V. Protec Protec Brandbeveiliging B.V. VIDEOTECHNIEK

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Managementsamenvatting 4. 2 Strategie ProRail 6. 3 Prestaties ProRail 2013 9. Inleiding 9 Overzicht Prestaties 9

Inhoudsopgave. 1 Managementsamenvatting 4. 2 Strategie ProRail 6. 3 Prestaties ProRail 2013 9. Inleiding 9 Overzicht Prestaties 9 Beheerplan 2013 Beheerplan 2013 ProRail Beheerplan 2013 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Strategie ProRail 6 3 Prestaties ProRail 2013 9 Inleiding 9 Overzicht Prestaties 9 4 Waarmaken van de

Nadere informatie

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003 Masterplan Spoorzone Oktober 2003 1 2 1 Voorwoord Voor u ligt het masterplan dat de herontwikkeling van de Spoorzone in beeld brengt wanneer het bestaande spoorviaduct vervangen wordt door een spoortunnel.

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

4 II EM\AUT B1. Waterkracht

4 II EM\AUT B1. Waterkracht Filip Doucé 4 II EM\AUT B1 Docent: Dexters Annick Waterkracht KHLim-IWT 2002-2003 1. Inleiding Tot ver in de 19e eeuw was hout de belangrijkste brandstof en werd een groot deel van de energie geleverd

Nadere informatie

GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS

GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS Nancy Omtzigt, Nils de Reus Rapport R06/03 17 juli 2006 De opdrachtgever van dit rapport was: Rijkswaterstaat,

Nadere informatie

Fietsbalans -2 Enschede. Deel 2 onderzoeksverslag 1. Rapportage Fietsbalans -2. Enschede. Deel 2 Onderzoeksverslag. Utrecht, maart 2009

Fietsbalans -2 Enschede. Deel 2 onderzoeksverslag 1. Rapportage Fietsbalans -2. Enschede. Deel 2 Onderzoeksverslag. Utrecht, maart 2009 Fietsbalans -2 Enschede. Deel 2 onderzoeksverslag 1 Rapportage Fietsbalans -2 Enschede Deel 2 Onderzoeksverslag Utrecht, maart 2009 Fietsbalans -2 Enschede. Deel 2 onderzoeksverslag 2 Fietsbalans -2 Enschede.

Nadere informatie

Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 1. Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Brand- en inbraakbeveiliging

Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 1. Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Brand- en inbraakbeveiliging Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 1 Cursus/Handleiding/Naslagwerk Brand- en inbraakbeveiliging Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 2 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel 2 Inleiding 4

Nadere informatie

NAAR EEN BETERE BENUTTING VAN HET VLAAMSE WEGENNET

NAAR EEN BETERE BENUTTING VAN HET VLAAMSE WEGENNET FAKULTEIT TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT BURGERLIJKE BOUWKUNDE KASTEELPARK ARENBERG 40 B-3001 HEVERLEE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN NAAR EEN BETERE BENUTTING VAN HET VLAAMSE WEGENNET DOOR MIDDEL

Nadere informatie

Energieopslaglabel. Een methode voor het vergelijken van het volledige spectrum van opslagsystemen

Energieopslaglabel. Een methode voor het vergelijken van het volledige spectrum van opslagsystemen Energieopslaglabel Een methode voor het vergelijken van het volledige spectrum van opslagsystemen Energieopslaglabel Een methode voor het vergelijken van het volledige spectrum van opslagsystemen Auteurs:

Nadere informatie