Opleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde Studiegids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde 1.1.1.1.1.1 Studiegids 1.1.1.1.1.2 2002-2003"

Transcriptie

1 Opleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde Studiegids Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Opleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde

2 juli 2002 Opleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde Niels Bohrweg 2 NL RA Leiden WWW De actuele informatie uit deze gids en nog veel meer belangrijke zaken rond opleiding en onderzoek van de Leidse Natuur- en Sterrenkunde is te vinden op internet: Een aparte website voor studiegidsen van de Universiteit Leiden start op 1 september 2002:

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Opleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde 7 Bachelor 7 Vooropleiding 8 Het programma voor de propedeuse 8 Tentamens 10 Studiebegeleiding 11 Het Studiebegeleidingsplan voor de propedeuse 11 Propedeutisch examen 14 Slaagregeling voor het propedeutisch-examen natuur- en sterrenkunde 14 Na de propedeuse: 15 Het vervolg van de bachelor opleidingen. 15 Bachelor programma natuurkunde: jaar 2 en 3 15 Introductie natuurkundig onderzoek 15 Natuurwetenschappelijk onderzoek, samenleving en bedrijfsleven 16 Bachelor programma sterrenkunde: jaar 2 en Bachelor examen algemeen 17 Slaagregeling Bachelor examen Sterrenkunde resp. Natuurkunde 17 Bachelor mogelijkheden in tabelvorm 17 Tabel 1 1e jaar Bachelor, Propedeuse programma Natuurkunde (N) en Sterrenkunde (A) 18 Tabel 2 2e jaar Bachelor Natuurkunde (N) en Sterrenkunde (A) 18 Tabel 3 3e jaar Bachelor Natuurkunde (N) en Sterrenkunde (A) 19 Tabel 4 Variatieruimte Bachelor 2e en 3e jaar Natuurkunde (N) en Sterrenkunde (A) 19 Tabel 5a 1e jaar Bachelor programma-combinaties 20 Tabel 5b 2e jaar Bachelor programma-combinaties 21 Tabel 5c 3e jaar Bachelor programma-combinaties 22 Tabel 6 Variatieruimte Bachelor N/A in 2e en 3e jaar 23 Tabel 6 Variatieruimte Bachelor N/A in 2e en 3e jaar 23 Tabel 7 Variatieruimte Bachelor W/A in 2e en 3e jaar 23 Tabel 8 Keuzevakken Wiskunde in Bachelor W/A 23 Tabel 9 Keuzecolleges tbv doctoraal en master examen Master opleiding Natuurkunde 25 Onderzoek Natuurkunde in het eerste jaar 25 Keuzevakken Natuurkunde 26 Varianten in het tweede jaar Natuurkunde 26 Onderzoeksprojecten Leidse natuurkunde 27 Astronomy Master programme 29 Het Doctoraal Sterrenkunde 29 Algemeen 29 Studiebegeleiding 30

4 De indeling van de doctorale fase 30 Het kernpakket 31 Overgangsprogramma Doctoraal Sterrenkunde 31 De keuzevakken Sterrenkunde 33 Het sterrenkundig onderzoek 33 Sterrenkundig Klein Onderzoek 34 Sterrenkundig Groot Onderzoek 34 Varianten op het 4e en 5e jaar 35 Slaagregeling Doctoraal examen Sterrenkunde resp. Natuurkunde 36 Afstudeervarianten 37 Science Based Business 37 Programma Science Based Business 38 Communicatie-Educatie variant De CE-variant Algemeen 39 Stagemogelijkheden CE-variant Algemeen: De CE-variant voor leraren 40 Het postdoctorale leraartraject aan het ICLON 41 Mogelijkheden voor studenten die vóór september 1999 met een vijfjarige studie zijn aangevangen. 41 Opleidingsmogelijkheden na het Doctoraal Examen Sterrenkunde of Natuurkunde 42 De opleiding tot sterrenkundig onderzoeker 42 De opleiding tot natuurkundig onderzoeker 43 Algemeen: organisatie en opleiding 44 Bureau Onderwijsbelangen Natuur- en Sterrenkunde 44 Studiebegeleiding 45 Opleidingscommissies 45 OC natuurkunde 46 OC sterrenkunde 46 Onderwijsevaluaties 46 Examencommissies 47 Onderwijs- en examenregeling (OER) 5-jarige opleiding Natuurkunde en Sterrenkunde 47 Aanmelding voor het doctoraal of bachelor examen 48 Bibliotheek 49 De Leidsche Flesch 49 Mededelingenblad 50 Medezeggenschap in de faculteit 51 Faculteitsraad 51 Beta-Banenmarkt 52 Een deel van je opleiding in het buitenland 53 Expertisecentrum Internationalisering, Communicatie en Studenten (ICS) 54 Het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies 56 Studentenstatuut 57 Leids Universiteits Fonds 58

5 Onderwijs- en examenregeling 59 Deel I - Bacheloropleiding 59 Vooropleidingseisen 73 Beschrijvingen van colleges en practica (zie internet) 75 College-, tentamen- en examenroosters Jaarindeling 75 Rooster Propedeuse Natuurkunde en Sterrenkunde 77 Rooster Dubbele Propedeuses Wiskunde + Natuurkunde/Sterrenkunde 79 Rooster Natuurkunde 2e jaar 81 Rooster Sterrenkunde 2e jaar 83 Rooster Natuurkunde, 3e jaar 85 Rooster Sterrenkunde 3e jaar 87 Tentamenrooster propedeuse Natuurkunde en Sterrenkunde 89 Tentamenrooster Sterrenkunde en Natuurkunde, 2e en 3e jaar 90 Examenroosters Rooster Propedeuse examens Natuurkunde en Sterrenkunde 91 Rooster Bachelor examen Natuurkunde en Sterrenkunde 91 Rooster Doctoraal examens Natuurkunde en Sterrenkunde 91 Docenten, practicumleiders en studieadviseurs 93 Management, ondersteunende diensten, enz. 96

6

7 Opleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde Bachelor Vanaf september 2002 is bij de opleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde het Bachelor-Master systeem ingevoerd. Dat betekent dat de beginnende student zich voor een bachelor opleiding (BSc) inschrijft. Die opleiding duurt drie jaar. Na het behalen van het bachelor diploma kiest de student voor een master opleiding (MSc) die twee jaar duurt. Het master diploma is equivalent met het oude doctoraal diploma. Voor wie in 2001 is gestart met de opleiding Natuurkunde of Sterrenkunde kan het programma volgen als hierna omschreven. Voor derde- en ouderejaars studenten (aangekomen in 2000 of eerder) volgen in beginsel de programma s zoals beschreven in de studiegids van hun jaar van aankomst. Er kan gekozen worden voor verschillende varianten van de bachelor opleidingen. Ten eerste de opleidingen Natuurkunde (N) of Sterrenkunde (A*) Daarnaast worden twee combinaties van major en minor richtingen aangeboden, te weten: Major Natuurkunde met minor Scheikunde (N/s*) of Major Natuurkunde met minor Life Science and Technology (N/lst). Deze bachelor-varianten omvattten evenveel ects-punten als de major opleidingen. Voor studenten die meer willen en kunnen, zijn er een aantal dubbele bachelor gedefinieerd. Dat zijn: Natuuurkunde en Sterrenkunde (N/A*) Natuurkunde en Wiskunde (W/N) Sterrenkunde en Wiskunde (A/W*) N.B. Deze combinaties zijn een stuk zwaarder dan de normale bachelor. In 2002 wordt ook de mogelijkheid geboden voor een dubbele propedeuse Natuurkunde en Informatica (N/I) en Sterrenkunde en Informatica (A/I). In de loop van dit collegejaar zal worden nagegaan of het wenselijk is ook hiervan een volledig dubbel BSc-programma te maken. * De letter A staat voor Astronomie, en voorkomt daarmee verwarring met de S van Scheikunde. Het eerste jaar van alle bachelor opleidingen wordt afgesloten met het propedeuse examen. Na het propedeutisch examen in een dubbele bachelor opleiding kan ook gekozen worden voor voortzetting van de studie in een gewone (enkele) bachelor in één van de genoemde opleidingen.

8 Vooropleiding Toegang tot de opleidingen Natuurkunde of Sterrenkunde hebben zij die een VWO-einddiploma bezitten met het profiel Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid, beide met wiskunde B 1 en 2. Daarnaast is voldoende beheersing van de Engelse taal vereist omdat leerboeken en vakliteratuur merendeels in het Engels zijn gesteld. Wie niet voldoet aan de randvoorwaarden van het VWO-diploma of met de opleiding wil beginnen met een afwijkend diploma, dient zich te melden bij één van de studieadviseurs; voor natuurkunde: mw.drs. J.C. Bloembergen-Blom, tel , of dr. G. Nieuwenhuys, tel , voor sterrenkunde: dr. P. van der Werf, tel , Na een persoonlijk toelatingsonderzoek ( colloquium doctum ) kan men zich, op grond van een positief advies, inschrijven bij de opleiding. Ook met een buitenlands diploma is het wenselijk voor de start van het jaar te spreken met de studieadviseur. Naast de wettelijk vereiste vooropleiding spelen geschiktheidseisen voor het verloop van de studie een overwegende rol. Voor studenten sterrenkunde en natuurkunde geldt in het algemeen dat uit de VWO-resultaten duidelijke aanleg moet blijken voor de wiskunde en de natuurwetenschappelijke vakken, en dat men het nodige studietempo moet willen opbrengen. Wie overweegt een major/minor combinatie te kiezen wordt aangeraden daarover advies in te winnen bij de studieadviseur. Ook bij de keuze voor een dubbele bachelor is overleg met de studieadviseur noodzakelijk. Het programma voor de propedeuse Een volledig overzicht van de programma s voor de propedeuses Natuurkunde (N) respectievelijk de propedeuse Sterrenkunde (A) wordt gegeven in tabel 1. De programma s van de propedeuse voor de diverse combinaties zijn te vinden in tabel 5a [1] De overeenkomst tussen de programma s is zeer groot, en in de regel kunnen studenten zonder aanvullend werk wisselen van programma na de propedeuse. Ects-punten In de tabel wordt de zwaarte van elk examenonderdeel, bestaande uit college-, werkgroep- en/of practicumuren, tijd voor het maken van opgaven en verslagen en voor het voorbereiden en afleggen van de tentamens, uitgedrukt in studiepunten volgens het European Credit Transfer System (ects-punten). De vermelde aantallen ects-punten zijn richtgetallen voor de relatieve zwaarte van de vakken ten opzichte van elkaar; voltooide examenonderdelen worden volgens deze norm gehonoreerd. Een ects-punt komt overeen met 28 uren studie, de werkelijke studietijd zal echter voor verschillende studenten uiteen lopen. Vast programma en keuzevakken van de major-richtingen Het gemeenschappelijk programma van de Natuurkunde (N) en de Sterrenkunde (A) betreft de vakken uit de wiskunde en de informatica en vijf natuurkundevakken. In het programma voor Natuurkunde is ruimte voor een keuze ter nadere oriëntatie op de verdere mogelijkheden tijdens de opleiding. Hiervoor worden vier colleges aangeboden: Inleiding astrofysica, Fysica van levensprocessen, Fysica van moderne technologie en Het levend Heelal. Natuurkundestudenten worden geacht in één van deze vakken tentamen af te leggen. De keuzevakken worden niet gelijktijdig gegeven om de studenten in staat te stellen meer keuzevakken te volgen alvorens een keuze te maken aan welk vak zij de voorkeur geven om tentamen in te doen. Bovendien kan één van deze vakken ook worden opgevoerd als variabel vak in het tweede of derde jaar. Voor sterrenkundestudenten bestaat minder keuzemogelijkheid; zij dienen het college Inleiding astrofysica te volgen. Practische vaardigheden Met de experimentele vaardigheden die horen bij een opleiding tot natuurkundige of sterrenkundige wordt in het najaar kennisgemaakt op het Propedeutisch Natuurkundig Practicum dat door beide groepen studenten wordt gevolgd. In het voorjaar wordt onderscheid gemaakt. Natuurkundigen volgen dan een aanvullend deel van het Propedeutisch Natuurkunde Practicum. De sterrenkundestudenten volgen in het voorjaar het Sterrenkundig Practicum 1 als voorbereiding op het toekomstig werk als astronoom. Inzet De eerstejaarsprogramma s van 60 ects voldoen aan de eis die de wet aan de propedeuse stelt en betekenen voor studenten reeds vanaf begin september een volle werkweek. Wie zich als student inschrijft voor de propedeuse natuurkunde of sterrenkunde, wordt geacht het onderwijs te volgen, de practica te doen en de tentamens af te leggen.

9 De student neemt daardoor deel aan het propedeutisch examen. Aan het einde van het eerste jaar wordt van iedere student beoordeeld of aan de eisen van het propedeutisch examen is voldaan. Aanpassing programma Alle genoemde programma s zijn door de examencommissies goedgekeurd. Afwijkende programma s zijn ook mogelijk, maar slechts met schriftelijke toestemming van de examencommissie. Voor nadere informatie en overleg kan men terecht bij de studieadviseur. Rooster en tentamens De gelijkmatige verdeling van de studielast wordt bevorderd door tentamens, colleges en practica over het studiejaar te spreiden. Er is geen collegevrije periode voorafgaand aan tentamens omdat de voorbereiding voor de tentamens niet kan worden uitgesteld tot de laatste week. Om echter de laatste voorbereidingen optimaal te laten verlopen wordt wel gezorgd voor ongeveer vier roostervrije middagen vlak voor een tentamen. In de laatste week voor een tentamen moeten de andere colleges en werkcolleges volgens het rooster dus gewoon gevolgd worden; als men dat niet doet zal een achterstand ontstaan die aan het eind van het collegejaar te groot zal blijken om in te halen. Tentamens Beoordeling Voor ieder examenonderdeel is een docent aangewezen die verantwoordelijk is voor het onderwijs en de beoordeling via een tentamen of andere toetsing. Beoordelingen worden met een cijfer van 1 tot 10 gehonoreerd. Halve cijfers zijn toegestaan, behalve de 5,5. Een cijfer 6 of hoger geldt als voldoende, het cijfer 5 als bijna voldoende en de cijfers 4,5 en lager als onvoldoenden. Uitslagen De uitslagen worden bekendgemaakt door de docent via een uitslaglijst, of in het geval van een mondeling tentamen via een tentamenkaart die bij het Bureau Onderwijsbelangen Natuur- en Sterrenkunde verkrijgbaar is. Daar zijn ook de uitslaglijsten te raadplegen en het nagekeken werk op te halen. Naderhand ontvangt iedere student een tentamenkaart als bewijs van deelname en beoordeling. Deze tentamenkaart dient zorgvuldig te worden bewaard. Bij de aanvraag van een examen dienen de betreffende kaarten te worden getoond. Deeltentamens De tentamens over de stof van een college kunnen worden afgelegd na elk collegeblok. In een aantal gevallen gaat dat om deeltentamens; na het tweede deeltentamen wordt dan het eindcijfer op grond van de deeltentamens vastgesteld. In het rooster worden alle (deel)tentamens vermeld; de preciese regelingen m.b.t. de deeltentamens en de stof die daarvoor dient te worden bestudeerd worden door de betreffende docenten tijdens het college nader bekendgemaakt. Opgaven en uitwerkingen van recente tentamens zijn bij het Bureau Onderwijsbelangen Natuur- en sterrenkunde verkrijgbaar. Soms is het wenselijk dat studenten zich tevoren melden. Via de prikborden en worden studenten daarvan op de hoogte gesteld. Zeker in het geval van keuzevakken of vakken die worden aangeboden bij een andere opleiding is het raadzaam dat studenten zich melden bij het betreffende onderwijsbureau. Herkansing Voor de meeste tentamens wordt in de loop van het jaar één mogelijkheid tot herkansen geboden. Voor deze herkansingen wordt geen extra voorbereidingstijd in het rooster vrijgemaakt. Zij verstoren dus het normale studieritme. Het verdient daarom aanbeveling ervoor te zorgen dat hiervan zo weinig mogelijk gebruikgemaakt hoeft te worden. Indien studenten een tweede herkansingsmogelijkheid voor een tentamen nodig hebben om de studie in het gewenste tempo voort te kunnen zetten, zal de studieadviseur de docent om zo n extra herkansingsmogelijkheid verzoeken. De docenten zullen akkoord gaan als ze de indruk hebben dat de betrokken student een redelijke kans op succes heeft. De laatste herkansingen van het studiejaar worden in augustus gegeven. De ervaring leert dat het deelnemen aan meer dan twee herkansingen binnen één week de kans van slagen voor ieder van deze tentamens vermindert. De slaagregeling is te vinden aan het eind van dit hoofdstuk. Studiebegeleiding

10 Studieadviseur voor de studenten Natuurkunde zijn mw.drs. J.C. Bloembergen-Blom en dr. G.J. Nieuwenhuys (Huygens Laboratorium, kr. 304, tel ). De eerstejaars Sterrenkunde worden begeleid door de studieadviseur juniore studenten bij de sterrenkunde: dr. P. van der Werf (Oort-gebouw, kr.565 tel ). Met alle eerstejaars studenten wordt voor de start van de studie, bij voorkeur in augustus, een kennismakingsgesprek gevoerd. Het Studiebegeleidingsplan voor de propedeuse Bindend studieadvies Aan de Universiteit Leiden wordt gewerkt met het Leids Studiesysteem. De belangrijkste consequentie van dit systeem is dat iedere student in Leiden aan het eind van zijn of haar eerste jaar een bindend advies krijgt over het vervolg van de studie. Verder verplicht het Leids Studiesysteem studenten en docenten tot een uitgebreide samenwerking met als doel de beste resultaten te bereiken. Mentoraat Een mentorsysteem staat bij de begeleiding op een belangrijke plaats. De mentorgroepen bestaan uit een of twee uit de studievereniging De Leidsche Flesch afkomstige ouderejaars studenten, en een tiental studenten. De mentorgroepen staan onder leiding van een docent. Gesprekken in de mentorgroepen hebben tot doel de band tussen studenten en docent/opleiding te verstevigen en om elkaar te helpen een juiste werkhouding te bereiken zodat het hoge studietempo dat vanaf september noodzakelijk is, wordt gerealiseerd zonder onnodige vertraging. Naast het ontwikkelen van de juiste studiehouding is het gewenst om in een vroeg stadium een nadere oriëntatie op de natuurkunde of de sterrenkunde mogelijk te maken. Daartoe wordt in het eerste jaar een Kaleidoscoop Natuur- en sterrenkunde verzorgd. Voor de studenten die een dubbele propedeuse doen, worden vanuit beide opleidingen mentoren aangewezen. De voornaamste bij het Leids Studiesysteem betrokken instanties en personen, naast de studenten, zijn: studieadviseur propedeuse, mentoren, docenten, studievereniging De Leidsche Flesch, Bureau Onderwijsbelangen en de examencommissie. In geval van ernstige problemen, bijvoorbeeld bij ziekte, kan een studentendecaan (in studentencentrum Plexus) een belangrijke rol vervullen. Het beoogde tijdschema voor de verschillende activiteiten is als volgt: 14 augustus Vooraanmelding bij de faculteit in de ELCID-week. Kennismaking met de studieadviseur; informatie over het curriculum; afspraak maken voor kennismakingsgesprek in de laatste weken van augustus, of eventueel de eerste week van september. Alle vooraanmelders, in het bijzonder zij die niet op deze dag aanwezig waren, krijgen een brief met een uitnodiging voor het kennismakingsgesprek, en voor de "eerste dag": maandag 2 september. Later aanmelden is niet aan te raden en kan alleen na overleg met de studieadviseur. eind augustus / begin september Kennismakingsgesprekken. maandag 2 september Eerste colleges. Introductiemiddag. Kennismaking met De Leidsche Flesch. Indeling en kennismaking mentorgroepen en mentoren september Eerstejaarsweekend De Leidsche Flesch. begin november De resultaten van de eerste tentamens/deeltentamens en de practica worden onder meer in de mentorgroepen besproken. In enkele gevallen zal een individueel gesprek met de studieadviseur noodzakelijk zijn. januari Het eerste studieadvies wordt geformuleerd op grond van de resultaten voor de tentamens/toetsen rond de

11 jaarwisseling en de practica. In geval van een negatief advies wordt dat door de studieadviseur gegeven en met de student persoonlijk besproken. Het wordt ook schriftelijk vastgelegd. Een belangrijke rol bij dit advies spelen de behaalde ects-punten. Om de gedachten te bepalen: de grens tussen een positief en een negatief advies ligt bij 50% van de maximaal te behalen ects-punten waarbij ook wordt gekeken naar deeltentamens en practica. Uiteraard mogen naast ects-punten ook andere zaken meetellen en vanzelfsprekend wordt er ook met de persoonlijke omstandigheden van de student rekening gehouden. Benadrukt wordt dat een negatief januari-advies nog niet betekent dat de student moet stoppen met de studie; in veel gevallen zal er echter veel harder gewerkt moeten worden. Overigens kunnen studenten tot 1 februari stoppen met de studie zonder "terugbetalingsgevolgen" voor hun beurs en ook het BSA is dan niet van toepassing. Dit moet dan wel tijdig, zeker vóór 1 februari worden doorgegeven bij de Centrale Studentenadministratie, Studentencentrum Plexus, Kaiserstraat 25, Leiden. april Na diverse hertentamens wordt nagegaan of er meetbare resultaten liggen voor wat betreft de studenten die zich in de gevarenzone bevinden. Zo nodig worden de resultaten besproken met de studieadviseur. juni Er wordt een tweede studieadvies geformuleerd en indien nodig weer op dezelfde wijze met de student besproken. In dat laatste geval zal dan de vraag centraal staan welke keuzes moeten worden gemaakt om een negatief eindadvies te voorkomen. augustus Hertentamens voor vrijwel alle propedeuse vakken. Eind augustus. Tijdens een vergadering van de Examencommissie waarbij ook de studieadviseur en de docentmentoren aanwezig zijn, worden de studieadviezen vastgesteld. Dit is het Bindend StudieAdvies (BSA). De examencommissie gaat uit van de volgende richtlijn: I. 60 ects-punten van het propedeutisch programma behaald; geslaagd voor het propedeutisch examen. Advies: positief, studie voortzetten. II ects-punten van het propedeutisch programma behaald. Advies: positief, studie voortzetten met deelname aan het 2e-jaars programma. Overleg met de studieadviseur om de lacunes van het 1e-jaars programma in te halen. III. 29 ects-punten of minder van het propedeutisch programma behaald. Advies: negatief. De examencommissie verbindt aan dit advies een afwijzing, als bedoeld in artikel 7.9 van de WHW. Verdere studie aan de Universiteit Leiden in de opleiding Sterrenkunde of Natuurkunde is niet mogelijk. De Examencommissie kan ook andere factoren, zoals persoonlijke omstandigheden die zijn aangemeld bij de studentendecaan van het ICS, meewegen bij het advies. Het advies wordt schriftelijk verstrekt, en voor zover mogelijk mondeling door de studieadviseur aan de student toegelicht. Om de prestatiebeurs voor dit studiejaar veilig te stellen moeten overigens ook minimaal 30 ects-punten behaald zijn. Propedeutisch examen Als alle tentamens van het eerste jaar met goed gevolg zijn afgelegd en de practica zijn voltooid kan de propedeusebul worden uitgereikt. De examen-commissie doet hiervan bericht aan de betrokken studenten via het Bureau Onderwijsbelangen. De data van de bul-uitreiking (4x per jaar) zijn te vinden bij de college-, tentamen- en examenroosters, elders in deze gids. Wie in de loop van het jaar de propedeuse afrondt, wordt verzocht zich drie weken voor de uitreikingsdatum te melden bij het Bureau Onderwijsbelangen. Het propedeuse examen is geen voorwaarde voor het volgen van het vervolg van de bachelor opleiding.

12 Slaagregeling voor het propedeutisch-examen natuurkunde, respectievelijk sterrenkunde De examinandus heeft het propedeutisch-examen met goed gevolg afgelegd indien de examencommissie heeft vastgesteld dat, met inachtneming van het hierondergestelde, voor niet meer dan drie tentamens het cijfer 5 is behaald en de overige tentamens zijn beoordeeld met het cijfer 6 of hoger. De drie tentamens waarvoor het cijfer 5 kan worden gecompenseerd zijn: maximaal twee tentamens voor de vakken Analyse 1, Analyse 2, Lineaire algebra 1 of Programmeermethoden; één tentamen voor de natuurkunde-vakken Optica, Klassieke mechanica 1, Elektromagnetisme 1 of Speciale relativiteitstheorie. Voorwaarde daarbij is dat het gewogen gemiddelde ( = gemiddelde, gewogen met de omvang in ects-punten) voor alle onderdelen van de propedeuse tenminste 6,0 bedraagt.

13 Na de propedeuse: Het vervolg van de bachelor opleidingen. Bachelor programma natuurkunde: jaar 2 en 3 De Bachelor opleiding is een voorbereiding op de masterstudie. De opleiding zorgt voor de noodzakelijke basiskennis en geeft een orientatie op de verschillende masteropleidingen. De basis wordt gelegd door de vakken en practica in tabel 1, 2 en 3 (zie na aan het eind van dit hoofdstuk). In tabel 2 en 3 staan de vakken vermeld voor respectievelijk het tweede en derde jaar major natuurkunde (N) en sterrenkunde (A). Voor de combinaties wordt verwezen naar tabel 5b en 5c[2]. In de tabel komt de term "variabel" voor het eerst voor. Bedoeld is dat de student deze studiepunten zelf, in overleg met de studieadviseur, kan invullen door een keuze te maken uit de vakken die deel uitmaken van de "variatieruimte" voor de betreffende opleiding. Zie de tabellen 4, 7 en 8. Introductie natuurkundig onderzoek De orientatie op het onderzoek begint in januari van het derde studiejaar. Alle onderzoeksgroepen waar stage kan worden gelopen, verzorgen dan een presentatie gedurende de Introductie onderzoeksgroepen. De eerste deelname aan het experimentele werk op het laboratorium vindt plaats door middel van pre-stages. Studenten moeten aan twee pre-stages deelnemen, een derde is optioneel. Het is - per pre-stage - de bedoeling dat twee studenten gedurende een periode van twee weken een onderzoek verrichten bij een van de experimentele werkgroepen. Voor de pre-stages dient men zich in te schrijven op het Bureau Onderwijsbelangen, kamer 303. Daarna volgt het bachelor onderzoek. Gedurende een periode van 13 weken volgt men stage in een van de werkgroepen. In die periode wordt onderzoek verricht en wordt daarover schriftelijk of mondeling gerapporteerd. De keuze van een werkgroep waar het bachelor onderzoek wordt verricht maakt de student - in overleg met de studieadviseur - aan de hand van de introductie en en de ervaringen tijdens de pre-stages. Registratie Om een goede studievoortgang te waarborgen dient bij de start van elke stage een formulier te worden ingevuld met de start- en beoogde einddatum. Aan de achterkant van het formulier is ruimte voor een gespecificeerde beoordeling, tussentijds en aan het einde van de stage. Het formulier heeft een registrerende functie in het kader van de veiligheid in het laboratorium; er dient dus altijd een afschrift aanwezig te zijn bij Bureau Onderwijsbelangen!

14 Natuurwetenschappelijk onderzoek, samenleving en bedrijfsleven De orientatie op de meer maatschappelijk gerichte mastervarianten geschiedt door middel van de faculteitsbreed gegeven vakken : Geschiedenis van de natuurwetenschappen Grondslagen van de natuurwetenschappen Leren, presenteren en communiceren Wetenschap en samenleving Het onderdeel Wetenschap en samenleving is een onderdeel van het verplichte curriculum. Het bestaat uit een lezingenreeks en een inleiding op de cursus Science Based Business. Naast het verplicht volgen van de lezingen heeft een student de keuze tussen de workshop Cases uit het bedrijfsleven óf een afsluitende opdracht, bv in de vorm van een essay, geïnspireerd door één van de onderwerpen uit de lezingenreeks. Het vak Leren, presenteren en communiceren is een noodzakelijke voorbereiding en een orientatie voor de Communicatieve-Educatieve afstudeervariant. Bachelor programma sterrenkunde: jaar 2 en 3. In het tweede jaar en derde jaar van het bachelor programma worden de benodigde basisvakken van de natuurkunde en wiskunde verder aangevuld. Bovendien komt de sterrenkunde steeds nadrukkelijker op de voorgrond: In het tweede jaar komt de sterrenkunde aan bod in de colleges Melkweg, en Modern Sterrenkundig Onderzoek. In deze laatste cursus maken de studenten zichzelf bekend met een vakgebied van eigen keuze, en bestuderen de literatuur zelfstandig. Het sterrenkundig practicum 2 maakt de studenten bekend met computer ondersteund onderzoek. De student heeft in beide jaren enige keuzevrijheid in colleges. Dit staat aangegeven als variabel in de overzichtstabellen 2 en 3. Elk jaar dienen 8 studiepunten behaald te worden uit de lijst van goedgekeurde colleges weergegeven in tabel 4. Studenten wordt gevraagd om hun keuze te bepalen in overleg met de studieadviseur. Het derde jaar bestaat voornamelijk uit geavanceerde sterrenkundige colleges, en het Bachelor onderzoek, dat in het laatste semester valt. Dit onderzoek rondt het Bachelor programma af, en is de eerste gelegenheid voor de studenten om zelfstandig origineel onderzoek uit te voeren. Het wordt in groepen van twee uitgevoerd. De studenten zullen kunnen werken met de nieuwste waarnemingen van moderne telescopen (bijvoorbeeld Very Large Telescope, Hubble Space Telescope), of theoretisch onderzoek kunnen doen. Dit onderzoek wordt individueel begeleid door stafleden van de sterrewacht. Het ligt in de verwachting dat dit onderzoek een half jaar zal duren, aangezien de tijdsbesteding rond de 50% zal liggen. Tenslotte schrijft iedere student een verslag, en houdt een korte mondelinge voordracht. Bachelor examen algemeen Als de student het tweede en derde jaar heeft afgerond, en heeft voldaan aan de slaagregeling, kan het bachelor examen worden afgelegd. Daartoe zullen per jaar drie data beschikbaar zijn. Het bachelor diploma is een voorwaarde voor het starten van een master opleiding. Slaagregeling Bachelor examen Sterrenkunde, respectievelijk Natuurkunde De examinandus heeft aan de eisen voor het afleggen van het Bachelor examen Natuurkunde, respectievelijk Sterrenkunde voldaan indien de examencommissie voor het betreffende examen heeft vastgesteld dat alle vereiste tentamens, practica en overige onderdelen zijn beoordeeld met het cijfer 6 of hoger en voor niet meer dan twee tentamens het cijfer 5 is behaald, en het gewogen gemiddelde van alle onderdelen tenminste 6,0 bedraagt, onverminderd het bepaalde in de Regels en Richtlijnen voor de Tentamens en Examens in de Sterrenkunde, respectievelijk Natuurkunde. In deze regeling wordt met het gewogen gemiddelde verstaan het gemiddelde, gewogen met de omvang in ects-

15 punten. Bachelor mogelijkheden in tabelvorm Op de volgende bladzijden staan de tabellen afgedrukt van de bachelor opleidingen bij Natuurkunde en Sterrenkunde, inclusief de dubbele propedeuses en de major-minor combinaties.

16 Tabel 1 1e jaar Bachelor, Propedeuse programma Natuurkunde (N) en Sterrenkunde (A) Tabel 1 ects N A Analyse Analyse Lineaire algebra Programmeermethoden 6 6 Elektromagnetisme Kaleidoscoop Ntk en Stk 1 1 Klassieke mechanica Natuurkundig practicum, propedeuse 7 4 Presenteren en communiceren 1a 2 2 Optica 4 4 Speciale relativiteitstheorie 3 3 Keuzevak 4 Inleiding astrofysica 4 Sterrenkundig practicum 1 3 Totaal Tabel 2 2e jaar Bachelor Natuurkunde (N) en Sterrenkunde (A) Tabel 2 ects N A Analyse 3 (nieuwe stijl) 7 7 Kansrekening en statistiek voor stk 4 Lineaire algebra Elektromagnetisme Klassieke mechanica Natuurkundig practicum, tweedejaars 10 Presenteren en communiceren 1b 1 1 Quantummechanica Quantummechanica Statistische en thermische fysica 1 7 Melkweg 4 Modern sterrenkundig onderzoek 4 Sterrenkundig practicum 2 5 Variabel 8 8 totaal 60 60

17 Tabel 3 ects N A Numerieke wiskunde 1 6 Analoge signaalverwerking 6 Fysica van de vaste stof 6 Natuurwetenschap en samenleving 3 Natuurkundig onderzoek, bachelor 18 Pre-stages (2 onderwerpen) 6 Statistische en thermische fysica 1 7 Astronomische waarneemtechnieken 6 Sterren 5 Sterrenkundig onderzoek, bachelor 18 Sterrenstelsels en kosmologie 5 Stralingsprocessen 5 Keuzevak 4 Variabel 17 8 totaal Tabel 3 3e jaar Bachelor Natuurkunde (N) en Sterrenkunde (A) Tabel 4 Variatieruimte Bachelor 2e en 3e jaar Natuurkunde (N) en Sterrenkunde (A) Tabel 4 ects N A Analyse 4 (nieuwe stijl) 6 6 Atoom- en molecuulfysica 6 6 Fysica van elementaire deeltjes 4 4 Fysica van levensprocessen* 4 Fysica van moderne technologie* 4 4 Inleiding astrofysica* 4 Levend Heelal* 4 4 Pre-stage extra 3 Statistische en thermische fysica 1 7 Statistische en thermische fysica * voorzover niet reeds opgevoerd in de propedeuse

18 Tabel 5a 1e jaar Bachelor programma-combinaties Tabel 5a ects N/s N/lst* N/A W/N W/A N/I** A/I** Vaste onderdelen Analyse Analyse Lineaire algebra Programmeermethoden Speciale relativiteitstheorie Optica Klassieke mechanica Elektromagnetisme Kaleidoscoop Ntk en Stk Natuurkundig practicum Presenteren en communiceren 1a Variabel Inleiding astrofysica Sterrenkundig practicum Algebra Caleidoscoop wiskunde 6 6 Kansrekening en statistiek Inleiding wiskunde 4 4 Analyse, mondeling 3 Digitale technieken 7 7 Fundamentele informatica 6 6 Algoritmiek 7 7 Databases 7 7 Logica 5 5 Scheikunde 6 Biochemie 1 3 Organische chemie 1 4 Biochemie practicum 3 Organisch chemisch practicum 3 totaal * LST minor wordt nader bekendgemaakt ** alleen als dubbele propedeuse aangeboden

19 Tabel 5b 2e jaar Bachelor programma-combinaties Tabel 5b ects N/s N/lst* N/A W/N W/A Analyse 3 (nieuwe stijl) Analyse 4 (nieuwe stijl) 6 6 Kansrekening en statistiek voor stk 4 Lineaire algebra Elektromagnetisme Klassieke mechanica Natuurkunde practicum, tweedejaar Presenteren en communiceren 1b Quantummechanica Quantummechanica Statistische en thermische fysica Melkweg 4 4 Modern sterrenkundig onderzoek 4 4 Sterrenkundig practicum uit Variatieruimte** Anorganische chemie 1 4 Anorganisch chemisch practicum 1 3 Algebra Algebra 3 of Topologie 6 6 Discrete wiskunde 5 5 Kansrekening en statistiek Leren, Presenteren en Communiceren / 3 2 Seminarium Numerieke wiskunde totaal * LST minor wordt nader bekendgemaakt ** zie voor variatieruimte voor NA tabel 6 en WA tabel 7

20 Tabel 5c 3e jaar Bachelor programma-combinaties Tabel 5c ects N/s N/lst* N/A W/N W/A Analoge signaalverwerking Fysica van de vaste stof Natuurwetenschap en samenleving Pre-stages (2 onderwerpen) Statistische en thermische fysica Natuurkundig onderzoek, bachelor **** Wiskundig onderzoek, bachelor **** 18 Sterrenkundig onderzoek, bachelor uit Variatieruimte* Fysische chemie 2 4 Keuzevak uit de wiskunde 1*** Keuzevak uit de wiskunde 2*** Keuzevak uit de wiskunde 3*** Numerieke wiskunde 1 6 Astronomische waarneemtechnieken 1 6 Sterren 5 5 Sterrenstelsels en kosmologie 5 5 Sterrenkunde presentatie 4 Stralingsprocessen 5 totaal * LST minor wordt nader bekendgemaakt ** zie voor variatieruimte voor NA tabel 6, en WA tabel 7 *** zie voor keuzevakken tabel 8 **** Naar keuze 20 ects-punten Wiskunde + 8 ects-punten Natuurkunde of 20 ects-punten Natuurkunde + 8 ects-punten Wiskunde In het Onderzoek natuurkunde c.q. wiskunde in de bachelorfase is inbegrepen scriptie en voordracht.

Programma s BSc opleidingen Natuurkunde:

Programma s BSc opleidingen Natuurkunde: Programma s BSc opleidingen Natuurkunde: Onderstaande tabellen geven de programma s weer van de monodisciplinaire opleiding zowel als van de major-minor combinaties. Tevens is het mogelijk om gelijktijdig

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

WISKUNDE INFORMATICA STERRENKUNDE

WISKUNDE INFORMATICA STERRENKUNDE Bijlage bij de Regels en Richtlijnen voor de tentamens, practica en examens in de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Geldig vanaf 31 augustus 2009 WISKUNDE Wiskunde kent geen aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Introductie opleiding Informatica

Introductie opleiding Informatica Introductie opleiding Informatica maandag 4 september 2017 Jeannette de Graaf studieadviseur/docent Informatica LIACS FWN ULeiden 1 Programma 9.00 welkom 9.10 algemene introductie: de bachelor Informatica

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2011 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2013 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2014 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde, zoals bedoeld in artikel 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden 2008-09 Bijlagen Onderwijs en Examenregeling Inhoud Wiskunde. 2-4 Informatica.. 5 7 Sterrenkunde...

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Sterrenkunde

Bijlagen bacheloropleiding Sterrenkunde Bijlagen bacheloropleiding Sterrenkunde 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) A. Kennis A1. De bachelor heeft een globale kennis van de grondslagen en geschiedenis van de

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Programma BSc opleiding Wiskunde Crohonummer 56980

Programma BSc opleiding Wiskunde Crohonummer 56980 Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden Onderwijs en Examenregeling Inhoud Wiskunde. 2-4 Informatica.. 5-8 Sterrenkunde... 9-11 Natuurkunde...

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden Onderwijs en Examenregeling Inhoud Wiskunde. 11-13 Informatica.. 14-17 Sterrenkunde.. 18-20 Natuurkunde...

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2016 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 3

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Faculteit biologie, maart 2004 Inleiding Deze onderwijsnieuwsbrief is een update en uitbreiding van de onderwijsnieuwsbrief nr. 1. Er wordt een overzicht

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Life science & Technology

Life science & Technology REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY (UNIVERSITEIT LEIDEN EN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT) Artikel 1. Toepassingsgebied Deze

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde, zoals bedoeld in artikel 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen. Bachelor. Studiegids 2011-2012. Sterrenkunde. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen. Bachelor. Studiegids 2011-2012. Sterrenkunde. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen Bachelor Studiegids 2011-2012 Sterrenkunde Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Inhoud Persoonlijke gegevens... 5 Beste student,... 6 Adressen

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Scheikunde Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY 2009-2010 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY 2008-2009 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde inclusief de bacheloropleidingsvariant Science, Business &

Nadere informatie

Overgangsregeling Nederlands recht

Overgangsregeling Nederlands recht Overgangsregeling Nederlands recht Inhoudsopgave 1. Het nieuwe onderwijsprogramma...2 Doctoraal Nederlands recht...2 I. Verplicht doctoraal...2 II. Afstudeerrichtingen...3 III. Scriptie...3 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Bacheloropleiding Bouwkunde Overgangsregeling (Curriculumbesluit 2011)

Bacheloropleiding Bouwkunde Overgangsregeling (Curriculumbesluit 2011) Bacheloropleiding Bouwkunde Overgangsregeling (Curriculumbesluit 2011) Inleiding Het nieuwe programma van de Bacheloropleiding Bouwkunde is wezenlijk anders dan het oude. Kleine onderdelen zijn samengevoegd

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS, PRACTICA EN EXAMENS IN DE FACULTEIT DER WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS, PRACTICA EN EXAMENS IN DE FACULTEIT DER WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS, PRACTICA EN EXAMENS IN DE FACULTEIT DER WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN Artikel 1 Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens,

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding 2005 Onderwijs- en examenregeling Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en is aangevuld met kwaliteitscriteria

Nadere informatie

Beschrijving onderwijseenheden

Beschrijving onderwijseenheden Bachelorgids Wiskunde 2006 23-06-2006 15:28 Pagina 166 Bijlage C Beschrijving onderwijseenheden Deze bijlage behoort bij artikel 1.2, eerste lid, van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.)

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.) Uitvoeringsregeling (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Technische Informatica 2009-2010 Versie 4, mei 2009 1 Belangrijkste

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA opleiding Wiskunde en Statistiek UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Exacte Wetenschappen studiejaar 2003-2004

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Afrika Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden geldig vanaf 0 september 202 Inhoud Bijlage Bijlagen Onderwijs en Examenregeling BSc opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.)

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.) Uitvoeringsregeling (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Electrical Engineering 2009-2010 Versie 6, april 2009 Belangrijkste

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bestuursraad van het ICLON, verweerder 1. Ontstaan en

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA OER B Bacheloropleiding Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Studiejaar 2009-2010 Preambule In de

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2015-2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY 2011-2012 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2015/2016 Version 2015-09-01

KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2015/2016 Version 2015-09-01 KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA 205/206 Version 205-09-0 INLEIDING Binnen de opleiding bachelor Informatica is 0EC keuzeruimte gereserveerd in het e semester van het e studiejaar. Er zijn allerlei

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Propedeutische fase... 3 Artikel 1 - Samenstelling... 3 Hoofdstuk 2 - Bachelorfase...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Rectificatie Spelregels Projecten Natuur- en Sterrenkunde

Rectificatie Spelregels Projecten Natuur- en Sterrenkunde Rectificatie Spelregels Projecten Natuur- en Sterrenkunde De eerder rondgestuurde Spelregels bevatten een fout: er was een te groot aantal dinsdagochtenden genoemd. Die fout is in deze versie van de spelregels

Nadere informatie

BESLUIT: De volgende onderwijs- en examenregeling voor de vijfjarige opleiding Technische Natuurkunde vast te stellen:

BESLUIT: De volgende onderwijs- en examenregeling voor de vijfjarige opleiding Technische Natuurkunde vast te stellen: O N D E R W I J S - e n E X A M E N - R E G E L I N G v i j f j a r e n o p l e i d i n g p o s t p r o p e d e u t i s c h e f a s e I N H O U D art Par. 1 Algemeen 1 t/m 5 Par. 2 Propedeuse 6 en 7 Par.

Nadere informatie

2. Begripsbepalingen. 3. Samenstelling en dagelijkse gang van zaken van de examencommissie

2. Begripsbepalingen. 3. Samenstelling en dagelijkse gang van zaken van de examencommissie Regels en Richtlijnen van de examencommissies van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen 2016-2017 Algemeen gedeelte 1. Reikwijdte Deze Regels en

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Technische Natuurkunde

Bijlagen bacheloropleiding Technische Natuurkunde Bijlagen bacheloropleiding Technische Natuurkunde 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bacheloropleiding Technische Natuurkunde beoogt door middel van een breed opgezet

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en is aangevuld met kwaliteitscriteria

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9 69 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen, verweerster 1.

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2016 2017 BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE 2016 2017 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Samenstelling Bachelor

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2010-2011 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op

Nadere informatie

Reactie bachelor OER

Reactie bachelor OER Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Reactie bachelor OER 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 3: Inrichting opleiding... 2 3.1 Indeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de vijfjarige opleiding in

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie