Nuttige en belangrijke telefoonnummers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nuttige en belangrijke telefoonnummers"

Transcriptie

1 Nuttige en belangrijke telefoonnummers Kantoor RK Woningbouwvereniging Technisch opzichter:... H.G. van Haren Sociaal opzichter:... N.J.M. Oudshoorn Spreekuur van uur Storing cv en warm water Flats 10 en 20, Fa. Linthorst Gasservice (storing cv installaties) Eneco Vitens Glasverzekering service (glasschade (buitenkant) gratis nr Politie Ongediertebestrijding gemeente Zeist Liftstoring Couwenhoven flat 10 en 20 en Dahliastraat A.K.B. Liftservice BV Liftstoring Maria-oord Kone Starlift Mechanische ventilatie flats Couwenhoven Eltag Voor afspraak over ophalen van grof vuil RMN in geval van nood (in weekend en n a kantooruren) Gasservice (storing cv-installaties) Storing cv en warm water Flats 10 en 20, Fa. Linthorst Loodgieterswerk, gesprongen gas- of waterleiding of ernstige daklekkages Hofstee Glasschade buitenkant gratis nr Heeft u een elektische storing aan uw installatie? Van Schaik Zeist BV Ontstopping van afvoer en riolering RRS Na inbraak: Kalkhoven U dient wel een kopie aangifteformulier van de politie bij de woningbouwvereniging af te geven; zo niet, dan worden de kosten bij u in rekening gebracht. Buurtbemiddeling Zeist Interno Schilderwerken b.v. beglazing - schilderwerken - houtrotsanering Merenveldlaan CB De Meern (Utrecht) Tel.: Fax:

2 directeur/bestuurder De heer mr. C. H. Schuurmans raad van commissarissen voorzitter: Mevrouw A.J. van der Weijden-Klinkers De heer A.J. Roelofs De heer G.C.M. Ruijs namens huurdersbelangenvereniging prisma Mevrouw A. de Zwart-Kuiper De heer ir. I.E. Vermaas kantoor: Hortensialaan 30, 3702 VG Zeist Tel Fax postadres: Postbus 21, 3700 AA Zeist adjunct-directeur/beleidsmedewerker: De heer drs. ing. M.J.M. Homs secretariaat/bewonerszaken: Mevrouw M. van de Stroet-van Nassau Mevrouw A.M.C.H. Steenweg Financiële administratie/systeembeheer: De heer R. Moet Financiële administratie/huurtoeslag: Mevrouw A.W.M. Voskuilen opzichter: De heer H.G. van Haren sociaal opzichter: De heer N.J.M. Oudshoorn Kantoor Technische Dienst: Hortensialaan 30, 3702 VG Zeist, tel Spreekuur tussen uur openingstijden kantoor hortensialaan 30: Maandag t/m donderdag van uur en van uur; vrijdag van uur huurdersbelangenvereniging prisma voorzitter: Vacature secretaris: Mevrouw A.S.M. Sturkenboom Leliestraat 53, 3702 CA Zeist, tel penningmeester: Mevrouw C.H.W. Willemsen Couwenhoven 2213, 3703 VK Zeist, tel bewonerscommissie dr. schaepmanlaan contactpersoon: De heer T.R.W. van Denderen, Dr. Schaepmanlaan 43, 3702 XE Zeist, tel bewonerscommissie leefbaar flat 10 contactpersoon: De heer A. van den Berg, Couwenhoven 14-09, 3703 VD Zeist, tel bewonerscommissie leefbaar flat 20 contactpersoon: De heer P. Schuddebeurs, Couwenhoven 23-17, 3703 VL Zeist, tel bewonerscommissie de clomp contactpersoon: Mevrouw J. de Ruiter, De Clomp 21-56, tel bewonerscommissie dahliastraat contactpersoon: Mevrouw B.E. Negenman-Agricola Dahliastraat 35, 3702 VJ Zeist, tel bewonerscommissie petronella van seijstplaats contactpersoon: Vacature Activiteitencommissie Oranjerie contactpersoon: De heer J. Hensbergen, Oranjerie 16, 3701 TH Zeist, tel Geschillen Advies Commissie De Commissie wordt in september geïnstalleerd, maar is nu al in functie. Secretariaat: Mevrouw R. Mooij, postbus 1000, 3700 BA Zeist, tel

3 Column Het jaar is nog maar net op de helft en toch is er op persoonlijk vlak al meer gebeurd dan in vele jaren daarvoor. Na bijna 23 jaar voor onze Vereniging te hebben gewerkt is Poem Ebbenhout op 1 juni met pensioen gegaan. Hij laat aan de R.K. Woningbouwvereniging en aan Zeist een schitterende erfenis na - denkt u alleen maar aan Maria- Oord of het vorig jaar feestelijk geopende De Driest. Tegelijk met hem heeft ook onze voorzitter, Wiep Bolta, afscheid genomen. Haar inzet en warme persoonlijkheid in veel verschillende functies hebben een niet te onderschatten bijdrage geleverd aan dat wat we nu zijn. Ik ben erg blij dat we in Guusje van der Weijden een goede nieuwe voorzitter hebben gevonden. Is dat nog niet genoeg? Nee! Want daags voor Koninginnedag werd collega Ada Steenweg verrast met een lintje. We zijn erg blij dat de jarenlange inzet van Ada voor Zeist zo in het zonnetje is gezet. En dan is het pas juli! Er staat voor dit jaar nog veel meer op de rol: asbestonderzoek, de keuze voor een toekomstscenario voor de Dr. Schaepmanlaan en het nieuwe pand aan de hoek Rozenstraat/ Voorheuvel, om maar iets te noemen. We hoeven ons dus niet te vervelen. Camiel Schuurmans, directeur/bestuurder R.K. Woningbouwvereniging Zeist. Het InfoMagazine is een drie maal per jaar ver schijnende uitgave van de R.K. Woning bouw vereniging Zeist. Zomer 2009, vijftiende jaargang, no. 45 redactie: Michiel Homs Nico Oudshoorn Camiel Schuurmans Ada Steenweg Rogier Wiercx fotografie: Ada Steenweg en Rogier Wiercx vormgeving en druk Drukkerij Donath van Reenenweg 163, Zeist oplage: stuks redactieadres: Postbus AA Zeist Sluitingsdatum nieuwe kopij voor het KERSTnummer: 20 oktober 2009 Kijkt u ook eens op onze vernieuwde website 3

4 Afscheid en welkom op de ALV Op 20 mei van dit jaar kwamen de leden van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist bij elkaar voor de algemene ledenvergadering. Zoals gebruikelijk werd de bijeenkomst gehouden in de zaal van Maria- Oord naast het kantoor. De vergadering van dit jaar stond vooral in het teken van afscheid en verwelkoming. De opkomst van zo n 25 personen was ongeveer net als andere jaren. Maar één persoon ontbrak en dat was zeer opvallend. Poem Ebbenhout, de scheidend directeur/bestuurder, kon die avond niet aanwezig zijn vanwege een onfortuinlijke val met zijn fiets een paar weken eerder. Gelukkig kon Wiep Bolta, die de algemene ledenvergadering voor het laatst voorzat, bij de opening van de avond melden dat Poem al goed aan de beterende hand is. Camiel Schuurmans, die Poem per 1 juni 2009 opvolgt als directeur/ bestuurder, was al voldoende ingewerkt om diens taken op deze avond over te nemen. Zoals elk jaar startte de voorzitter met een overzicht van de gebeurtenissen die het afgelopen jaar bij de woningbouwvereniging hebben gespeeld. Meest opvallende waren wel het groot onderhoud in de Couwenhovenflats en de oplevering van het project De Driest. Ook werden de inspanningen genoemd van de Raad van Commissarissen om een geschikte opvolger voor de vertrekkende Poem Ebbenhout te vinden. Daar is men zeker in geslaagd, meende Wiep Bolta. De vertrekkende voorzitter (links) en de nieuwe. 4

5 Jaarverslag Belangrijkste onderdeel van de algemene ledenvergadering was de vaststelling van het jaarverslag. Camiel Schuurmans kon melden dat er een genormaliseerd resultaat is van Genormaliseerd wil zeggen dat heel speciale uitgaven weggelaten zijn om een vergelijking met andere jaren mogelijk te maken. Als je die erbij neemt, zoals het groot onderhoud van Couwenhoven, de nieuwe belastingsplicht en de afdracht aan de Vogelaarwijken, dan komt er een klein verlies uit. Maar de accountant zegt volmondig dat de R.K. Woningbouwvereniging Zeist een gezonde financiële basis heeft. Dat is fijn om te horen, aldus Camiel. Enkele aanwezigen hadden scherpe opmerkingen over het verslag, waaruit blijkt dat zij het grondig gelezen hadden. Een prettige constatering. Benoeming nieuwe voorzitter Vervolgens kwam de bezetting van de Raad van Commissarissen aan bod. Twee commissarissen waren in de loop van 2008 afgetreden. Daardoor was het aantal commissarissen al op vijf uitgekomen. Het was een oude wens om het aantal commissarissen op dat aantal te brengen, dus in hun plaats waren geen nieuwe commissarissen gezocht. Op deze vergadering trad Wiep Bolta af. Zij stelde zich niet meer herkiesbaar en dat betekende dat er tevens een nieuwe voorzitter gekozen moest worden. Voorgesteld werd om Guusje van der Weijden-Klinkers te benoemen als nieuwe commissaris. De leden gingen akkoord en Guusje nam meteen de voorzittershamer over. Eerst stelde zij zich voor. Aan haar spraak was te horen dat zij afkomstig is uit het katholieke Limburg. Zij woont echter al sinds 1976 in Zeist en haar kinderen zijn hier opgegroeid. De (toen nog aanstaande) directeur/bestuurder Camiel Schuurmans bedankt Wiep Bolta met de overhandiging van enkele cadeaus. Afscheid Toen was de tijd aangebroken om afscheid te nemen van Wiep Bolta als voorzitter en als commissaris. Speciaal voor die gelegenheid richtte Gerard Ruijs als vicevoorzitter het woord tot Wiep. Hij bedankte haar voor de wijze waarop zij haar taak heeft uitgevoerd. Hij onderstreepte dat zij een gezonde woningbouwvereniging achter laat. We zullen haar missen, zei hij en voegde daar meteen aan toe dat hij natuurlijk vertrouwen heeft in haar opvolger. Wiep gaf in haar slotwoord aan dat zij altijd met plezier haar taak had uitgevoerd. En dat zij het had gewaardeerd om samen te werken met de mensen van het werkapparaat, met de directeur/bestuurder, de leden van de Raad van Commissarissen en met de bewoners. Zij dankte iedereen voor het vertrouwen dat zij al die jaren had gekregen. 5

6 Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Guusje van der Weijden is ondernemend en betrokken Op 20 mei is mevrouw Guusje van der Weijden benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist. Zij volgt mevrouw Wiep Bolta op. Voor de nieuwe voorzitter is volkshuisvesting een betrekkelijk nieuw terrein. Een korte kennismaking. Ik ken het jargon van de volkshuisvesting al een beetje, zegt Guusje van der Weijden enkele weken na haar benoeming. In het verleden ben ik namelijk voorzitter van een vereniging van eigenaren geweest. Na mijn vakantie zal ik me snel inwerken in dit voor mij nieuwe wereldje. Ze vertelt het door de telefoon vanuit Frankrijk, waar ze vakantie viert. Guusje van der Weijden formuleert gemakkelijk en accuraat. Op de vraag naar haar levensloop rollen de jaartallen uit haar mond. Ik ben in 1944 geboren in Zuid-Limburg in een gezin met vijf kinderen. Bijna iedereen thuis had wat met onderwijs. Dus toen ik klaar was op het R.K. Lyceum voor meisjes in Sittard wist ik één ding zeker: ik wilde geen frik worden. Ik heb daarom een opleiding tot secretaresse gevolgd bij Schoevers en eerst gewerkt in Utrecht bij de universiteit en later bij de Nederlandsche Credietbank. In Rotterdam heb ik als secretaresse bij de Banque de Paris et des Pays-Bas gewerkt. Guusje van der Weijden is de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van de R.K. Woningbouwvereniging. In 1970 trouwde Guusje met haar echtgenoot Pieter, met wie ze daarna drie kinderen heeft grootgebracht. In 1976 verhuisde het gezin van Uithoorn naar Couwenhoven in Zeist. Van daaruit begon Guusje in 1977, na de geboorte van het derde kind, weer te werken, dit keer bij 6

7 een consultancybureau. Ik kreeg de keus voorgelegd: of full time werken, of slechts een deel van het werk als thuiswerk te doen. Die keus was met drie kleine kinderen gauw gemaakt en dus werkte ik veel vanuit huis. Dat heeft geleid tot mijn overstap naar het zelfstandig ondernemerschap in Binnen dit bedrijf, BMO bv, voeren we het bestuurlijk secretariaat van enkele beroepsverenigingen en brancheorganisaties en verlenen we secretariële diensten aan circa veertig ondernemingen. Goede doelen Eind 2009 wordt Guusje 65 jaar maar aan stoppen denkt deze ondernemende vrouw nog niet. Ik ben net bezig met nieuwe projecten. Daarin paste ook de vraag vanuit de R.K. Woningbouwvereniging om voor vier jaar voorzitter te worden. Vorig jaar ben ik daarvoor benaderd door de toenmalige directeur/ bestuurder Poem Ebbenhout. Waarom hij dat aan mij heeft gevraagd? Misschien omdat ik actief ben. Op dit moment ben ik toevallig betrokken bij een actie waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Voedselbank in Zeist. Intuïtie Voordat zij op het verzoek inging, heeft Guusje gepraat met haar man Pieter. Dat moet je doen, moedigde hij haar aan. Ze ging ook te rade bij een oud-collega, die zei: echt iets voor jou. Die positieve adviezen, in combinatie met haar intuïtie, hebben ertoe geleid dat Guusje de stap heeft gezet en op 20 mei door de algemene ledenvergadering van R.K. Woningbouwvereniging is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen in de rol van voorzitter. Interne processen De Raad van Commissarissen vervult een toezichthoudende rol. De bestuurlijke en ondernemende taak is bij de woningbouwvereniging in handen van de (ook nieuw benoemde) directeur/bestuurder Camiel Schuurmans. Mijn voorgangster Wiep Bolta heeft het, voor zover ik het in die korte tijd heb kunnen vaststellen, heel goed gedaan en de binnen de huidige Raad van Commissarissen aanwezige kennis en ervaring biedt in ieder geval voldoende continuïteit, ondanks het feit dat ik daar net kom kijken. We zullen als Raad van Commissarissen kritisch letten op de processen binnen de organisatie. De grote inhoudelijke en zakelijke lijnen zijn het terrein van Camiel, met wie ik denk een prima samenwerking te kunnen opbouwen. Het klikt tussen ons. We denken over veel dingen hetzelfde. Eén uitgangspunt delen we ook: groter hoeft niet altijd beter te zijn! Na haar vakantie, half juli, begon Guusje s taak echt. Dan gaat ze zich inwerken. Een goede en betaalbare woning, zegt ze, is essentieel voor mensen. Daar wil ik me graag voor inzetten. Net als voor bijzondere projecten als De Driest en Rozenheuvel, waarmee Poem Ebbenhout is begonnen. Ik heb nog voor mijn benoeming meegedaan aan workshops over het ontwerp van het woon- en winkelproject op de hoek van de Rozenstraat en de Voorheuvel. Dat vond ik inspirerend, er hing een positieve sfeer en dat was heel verrassend. Mijn bezigheden spelen zich grotendeels af buiten het zicht van de meeste huurders. Maar ik ben, als dat nodig is, bereikbaar voor huurders. 7

8 Hoe belangrijk is een energielabel voor woningen? Volgens wettelijk voorschrift krijgen alle huurwoningen in Nederland binnenkort een energielabel. Dat label (uitgedrukt met de letters A t/m G) geeft aan hoe energiezuinig de woning is. A betekent heel energiezuinig, G staat voor helemaal niet zuinig. De R.K. Woningbouwvereniging heeft aan haar wettelijke verplichting voldaan, nu voor alle typen woningen een energielabel is berekend door Roel Leenman van firma Bargmann & Van Ek. De woningen van de R.K. Woningbouwvereniging hebben meestal een C- of D-label. Er zitten ook woningen bij met een A- of G-label. Dat is een goede algemene score, zegt Roel Leenman, die hierover heeft gerapporteerd aan de woningbouwvereniging. Woningtype Leenman is een gecertificeerde EPA-adviseur, die erkende EnergiePrestatieAdviezen mag afgeven. Dat doet hij pas na nauwkeurig onderzoek van een woningtype. Afgelopen voorjaar heeft Leenman zeventig woningen van verschillende typen bezocht. Hij mat daar de gebruiksoppervlakte op en onderzocht de isolatiewaarde van muren, deuren, ramen, daken en vloeren. Door per woning die maten en waarden in te vullen op een formulier van zes pagina s kon zijn computer de energie-index berekenen van dat woningtype, met het daarbij behorende energielabel. Roel Leenman meet de isolatiewaarde van een buitenmuur. Ik kon natuurlijk niet alle woningen individueel bezoeken en opmeten. De flats van Couwenhoven lijken misschien op elkaar, maar de energiewaarde van een hoekwoning is anders dan van een tussenwoning. Daarom heb ik per woningtype de energieprestatie berekend en er een label aan verbonden. In mijn rapport komen alle woningtypen 8

9 van alle complexen aan bod. Het rapport staat op een CD ROM. De opdrachtgever bepaalt wat hij met die gegevens doet. Op dit moment is een verhuurder alleen verplicht om de energieprestaties van zijn woningen te (laten) bepalen. Een slechte score (G) verplicht hem niet om tot verbeteringen over te gaan. Dat kan op termijn wel het geval zijn, aldus Roel Leenman. Toch raad ik verhuurders aan om nu al bij groot onderhoud rekening te houden met de uitkomsten van dit soort onderzoek. Zij kunnen de energiescore op twee manieren aanzienlijk verhogen. HR-glas (hoog rendement glas) in de buitenramen verbetert de score met twee stappen. Plaatsing van HR 107 ketels voor verwarming en warm water brengt een verbetering van een of twee stappen. Met deze energielabels voor onze woningen voldoen we aan een wettelijke verplichting. Daarom hebben we de metingen laten uitvoeren, aldus de reactie van directeur/ bestuurder Camiel Schuurmans van de R.K. Woningbouwvereniging. Maar ik vind energielabels niet het allerbelangrijkste voor onze huurders. De aanwezigheid van asbest is naar mijn mening bijvoorbeeld een urgenter punt van zorg. Asbest kan erg ongezond zijn voor huurders wanneer daar op een verkeerde manier mee wordt omgegaan. Als we moeten kiezen tussen betere energieprestaties en verwijdering van asbest, dan zou het laatste onze voorkeur hebben. Deze labels zijn volgens Leenman niet meer dan een index. Ze geven niet aan wat er precies beter zou kunnen en wat daarvan het voordeel kan zijn. Het tegenstrijdige van energiebesparing is dat het de huurder meer oplevert dan de verhuurder. Als de verhuurder investeert in isolerend glas en een moderne HR-ketel dan bespaart de huurder daarna op zijn individuele stookkosten. De verhuurder kan de huur verhogen omdat de kwaliteit van de woning is verbeterd. Probleem is dat de voordelen voor beide partijen niet noodzakelijk in balans zijn. Deze tekst is het bewijs: dit dubbele glas heeft een hoog rendement (HR). 9

10 In de kortste nacht van 2009 heerst complete

11 rust op de Petronella van Seystplaats.

12 Tijdelijke huurder voor Voorheuvel 45 Marjolein Beukeboom fleurt de boel op Komt dat zien! Het oude winkelpand op de hoek van de Voorheuvel en de Rozenstraat herbergt een bijzonder kleurrijke middenstander. Marjolein Beukeboom geeft hier kunstzinnige workshops. De etalages zijn creatief ingericht met keramiek, knipselkunst en objecten van een Kroatische collega. Toch jammer dat deze artistieke winkel over een tijdje zal worden gesloopt. Half april heeft Marjolein Beukeboom haar intrek genomen in het slooprijpe hoekpand. Voor een vriendelijke huurprijs en met een opzegtermijn van twee maanden kan zij hier een droom realiseren. Marjolein: Ik vind het ontzettend leuk om cursussen en workshops te geven aan kinderen en volwassenen. In deze winkel is daar alle ruimte voor. Ik heb al een heel programma opgesteld. Er zijn in de korte periode dat ik me hier gevestigd heb, al verschillende groepen op cursus geweest. En de verkoop van mijn eigen werk loopt ook al, zegt de goedlachse kunstenares. Sierlijke vormen Marjolein maakt zelf keramiek, schilderijen en sierknipkunst. Die vaardigheden draagt ze met plezier over aan anderen. Kinderen kunnen op zaterdagochtenden gratis komen kleien en knippen en als het bevalt dan kunnen ze daarna tegen betaling een cursus volgen. De trotse kunstenares met hond Ronja in de deur van haar tijdelijke werkplaats. Haar sierknipkunst heeft een opvallende uitstraling. De sierlijke plantaardige vormen zijn geknipt uit één stuk zwart papier. Omdat details soms niet te knippen zijn, snijdt Marjolein die met een mesje uit. Dat leidt tot felle contrasten van fijne en grovere zwarte lijnen op een witte achtergrond. De keramische producten van Marjolein hebben 12

13 vaak dieren als onderwerp: nijlpaarden, vissen, olifanten. Ze heeft een kleine oven staan om geglazuurde keramiek te bakken, ook voor cursisten. Marjolein bakt eigen keramisch werk. Nieuwe cursussen Ik ben op artistiek gebied autodidact, legt Marjolein uit. Knippen is mijn specialiteit. Ik heb in mijn leven al hele series boerderijen en andere markante gebouwen geknipt en verkocht. Ik werk ook in opdracht, bijvoorbeeld voor mensen die hun eigen huis willen laten knippen. In juli is iedereen welkom in het creatiefste winkelpand aan de Voorheuvel. Op zaterdagochtend, zoals gezegd, kinderen die willen kleien en met papier willen werken. Maandagavond kunnen volwassenen komen knippen en vouwen met papier. Op donderdagavond is er inloop voor mensen die willen werken met klei. In het najaar biedt Marjolein een serie nieuwe cursussen aan. Ze is te bereiken in de winkel, Voorheuvel 45, of per telefoon: Een kunstig knipsel met muizen en planten. De R.K. Woningbouwvereniging verhuurt soms panden tijdelijk. Dat voorkomt kraken en vandalisme. Buren en omwonenden vinden het prettiger dat een pand in gebruik is dan wanneer het leeg staat. Drie winkels aan de Voorheuvel worden tijdelijk verhuurd. Naar verwachting binnen een jaar zal de bouwvergunning worden afgegeven voor een nieuw winkel- en appartementencomplex. Op dat moment zullen de drie winkels worden gesloopt - en moeten de tijdelijke huurders elders onderdak zoeken. 13

14 Blijven huren of toch kopen? Wat komt er kijken bij de aankoop van een huis? Frans Bakker van Van Rhijn notarissen in Zeist geeft antwoord op deze vraag die, zo blijkt, ook voor huurders interessant kan zijn. De R.K. Woningbouwvereniging werkt regelmatig samen met Van Rhijn Notarissen. Bijvoorbeeld bij de aankoop van onroerend goed. Wij begeleiden transacties op juridisch en fiscaal gebied. Ook adviseren we bij de splitsing van onroerend goed in appartementsrechten. Zoals je bij een Zeister notaris mag verwachten, werkt Frans Bakker in een fraai kantoor - aan de Woudenbergseweg 5. Aan de muur hangt moderne kunst. De vergadertafel straalt rust uit. De gastheer serveert een heerlijke cappuccino. Notarissen zijn onafhankelijk en staan boven partijen, begint Frans Bakker zijn relaas. Wij behartigen de belangen van alle partijen. Daardoor bereiken we vaak in éen keer een oplossing waarbij iedereen krijgt wat reëel is. U hebt als notaris veel te maken met koop en verkoop van woningen. U kent de Zeister woningmarkt dus een beetje. Hoe staat die er op dit moment voor? We zien dat nu er minder koopwoningen overgedragen worden dan zeg maar een half jaar geleden. Dat geldt voor alle prijsklassen en in alle segmenten. Soms zijn de aantallen meer dan gehalveerd. Er wordt nu dus niet veel verkocht en gekocht, ook al dalen de prijzen. Waarom zou een huurder een woning kopen? De stap om van huurder over te gaan tot eigenaar van een woning ligt volgens mij vooral aan Notaris Frans Bakker: kopen kan voordeliger zijn dan huren. persoonlijke omstandigheden. Als iemand verwacht binnenkort een baan te krijgen in Limburg, moet hij nu niet kopen in Zeist. Maar als zijn situatie redelijk stabiel is dan kan het in principe verstandig zijn om een huis te kopen. Een eigen woning is op de lange termijn toch voordeliger en waardevaster. Huur is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, hypotheekrente wel. Huurders die kopen zijn daarna vaak goedkoper uit met hun woonlasten. Anderzijds komen daar weer onderhoudskosten bij, maar toch: een koopwoning is eigen bezit. 14

15 Voor welke huurders is kopen aantrekkelijk? Jonge mensen beginnen hun wooncarrière meestal als huurder. Na enkele jaren samenwonen en met enige economische zekerheid kan kopen voor hen aantrekkelijk worden. Die groep eerste kopers vindt kopen spannend. Toch is de aankoop van je tweede huis weer net zo spannend als bij het eerste. Een wooncarrière begint vaak in een klein appartement, dan volgt een groter appartement, daarna een grondgebonden woning en ten slotte verhuist men veelal weer naar de rustige, veilige appartementsvorm. Hoe groot is de sprong van een sociale huurwoning naar een eigen koopwoning? Die sprong is groot. Als koper verliest men immers zijn huurtoeslag en wordt verantwoordelijk voor het onderhoud van de nieuwe woning. Men kan er financieel op achteruit gaan. Voor welke huurders is kopen haalbaar? Bijvoorbeeld voor starters voor wie een startersregeling geldt. Er zijn verschillende startersregelingen, bijvoorbeeld het maatschappelijk gebonden eigendom. Maatschappelijk gebonden eigendom betekent dat men tegen een relatief lage prijs koopt. Dit heeft wel gevolgen wanneer men de woning weer verkoopt. Veelal is men dan verplicht terug te verkopen aan de oorspronkelijke verkoper, bijvoorbeeld de woningbouwvereniging. Daarbij geldt een regeling dat eventuele winst gedeeld moet worden. Meestal zullen starters in goedkope koopwoningen terecht komen. Behalve als ouders willen bijspringen met een goedkope lening of een schenking. In dat geval kan een starter iets duurder gaan wonen. Een andere categorie voor wie kopen raadzaam kan zijn, zijn de huurders van duurdere woningen. Hun woonlasten kunnen behoorlijk oplopen en dan is een koopwoning onder meer vanwege de aftrek van hypotheekrente de moeite van het overwegen waard. De inbreng van eigen geld maakt een lening bij de bank tegenwoordig gemakkelijker. Hoe zit het met de bijkomende kosten bij aankoop van een woning? Reken op ongeveer tien procent bijkomende kosten. Het grootste deel bestaat uit de verplichte overdrachtsbelasting: zes procent van de koopsom. Dan heb je de notariskosten voor de koopakte, de leveringsakte, de hypotheekakte en eventuele samenlevingscontracten. In geval van een banklening kun je als koper ook te maken krijgen met afsluitprovisie voor de bank. Ook de makelaar heeft recht op provisie. En dan zijn er natuurlijk de opknap-, inrichtings- en verhuiskosten. Al met al moet een koper rekenen met ongeveer tien procent extra kosten bovenop de koopsom. Tot zover de zaken die te maken hebben met onroerend goed. Huurders kunnen ook voor andere kwesties naar de notaris. Voor een samenlevingscontract bijvoorbeeld, belangrijk voor ongehuwde partners die kinderen hebben. En voor testamenten, huwelijksvoorwaarden of de oprichting van een huurdersvereninging. 15

16 Twee jonge kampioenen: Elias en Yassine Loukili In De Clomp wonen twee hardloopfenomenen: Elias en Yassine Loukili. Hun prijzenkast staat in de gang en puilt zo uit dat vader Mimoun de boel moet verbouwen met het oog op nieuwe bekers en medailles. Heel hard lopen. Dat vinden de jonge broers Loukili het leukste wat er is. Yassine (13 jaar) houdt van lange afstanden. Zijn jongere broer Elias (10 jaar) is meer van het kortere werk. Ondanks hun jeugdige leeftijd behoren ze tot de top van de Nederlandse jeugdatletiek. Vader Mimoun vertelt hoe dat allemaal gekomen is: Ik heb vroeger ook veel hard gelopen. Ik trainde altijd voor mezelf. Niet bij een vereniging, maar gewoon op straat en in de bossen. Een paar jaar geleden speelden Yassine en Elias graag voetbal, net als onze hele familie. Daarna gingen ze zwemmen. Toen heb ik hen voorgesteld om eens bij een atletiekvereniging te gaan kijken. En dat vonden ze meteen leuk. Rekken en strekken Die eerste club was atletiekvereniging Fit in Zeist. Maar al snel bleek dat de broertjes Loukili zoveel hardlooptalent hadden, dat ze beter in een aparte loopgroep konden trainen. Zo n groep bestond niet bij Fit en dus verkasten Yassine en Elias naar Atverni in Nieuwegein, waar ze trainen onder leiding van Leen Born en de beroemde Rob Druppers. De prijzenkast van Elias (links) en Yassine Loukili is te klein. We trainen enkele keren per week op de baan in Nieuwegein, vertellen Elias en Yassine. Daar beginnen we met inlopen en rekken en strekken. Dan volgt de technische loopscholing en ten slotte lopen we diverse afstanden. Behalve die trainingen lopen we ook met vader in het Panbos. En daar- 16

17 naast hebben we natuurlijk vaak wedstrijden. We trekken het hele land door. Met vader als privéchauffeur. Versnellen Op de langste dag van het jaar acteerden de snelle broers in Maarn. Elias won bij de categorie pupillen A2 de 1000 meter in 3 minuten en 16 seconden; hij versloeg maar liefst 400 concurrenten! Yassine liep in Maarn de 4,2 kilometer en finishte op de tweede plaats in een volwassen deelnemersveld van 156 mannen tot 40 jaar. In het begin kies ik een normaal tempo. Dan loop ik achter een ander. Tegen het einde versnel ik en dan loop ik er de meesten uit, luidt Yassines simpele recept om op het podium te komen. Je moet het maar kunnen! Hardlopen is een harde sport. Je moet het meestal alleen doen. Er is dus veel doorzettingsvermogen voor nodig, legt Mimoun uit. Daarom is het belangrijk als ouders helemaal achter hun hardlopende kinderen staan. Ik breng mijn jongens altijd naar trainingen en naar wedstrijden. Mijn vrouw kookt drie keer in de week pasta. Onze kinderen krijgen ook veel groenten en fruit te eten. Dat is allemaal nodig om sterk te presteren. te winnen. En door mijn school af te maken, antwoordt de brugklasser van de katholieke scholengemeenschap De Breul. Elias is een fan van Justin Bolt, de snelste man ter wereld, en van de Ethiopiër Haile Gebrselassie. Maisonnette De Loukili s wonen al elf jaar in een maisonnette in De Clomp. Een prima huis en we hebben het gezellig met de buren. Maar drie slaapkamers is eigenlijk te weinig voor een gezin met vijf kinderen, mijmert Mimoun. Maar ja, het is ontzettend moeilijk om in Zeist iets groters te krijgen. Over de woonomgeving is hij iets minder positief. Ik zie dat er meer hangjeugd is dan vroeger. Ik wil niet dat mijn kinderen in die rotzooi opgroeien. Door het huiswerk en de vele trainingen hebben ze gelukkig geen tijd om de straat op te gaan. Mijn droom? Een huis in Bosch en Duin, waar je zo het bos in kunt om hard te lopen. Snelste man ter wereld Van de jonge atleten in huize Loukili staat Elias al aan de nationale top in zijn leeftijdklasse. De meeste bekers en medailles in de prijzenkast zijn dan ook van hem. Yassine heeft meer tegenstand en kiest moeilijkere wedstrijden, maar weet toch hoog te eindigen. Zijn idool? Kamiel Maase en El Guerrouj. Zijn droom? Topatleet worden. Hoe? Door hard te trainen en belangrijke wedstrijden 17

18 Uw huurdersbelangenvereniging aan het woord! Aspirant bestuursleden Prisma Prisma heeft de afgelopen maanden actief naar nieuwe bestuursleden gezocht. Behalve de wervingsfolder hebben Prisma en de Woningbouwvereniging samen een aantal huurders persoonlijk aangeschreven en hen gevraagd of zij actief willen worden in het bestuur. Ook staan we ingeschreven bij de vrijwilligerscentrale. Onze actie heeft twee nieuwe aspirant bestuursleden opgeleverd! Het zijn Ad van Montfoort en Barbara Rengger en Sharla Paltan gaat voor ons notuleren Ook daar zijn we heel blij mee want goede notulen maken is veel werk en belangrijk! Nog gezocht: een voorzitter! We zijn behoorlijk tevreden met de resultaten van de werving. Echter we zoeken nog steeds een geschikte kandidaat voor het voorzitterschap. Bent u nieuwsgierig naar wat deze functie inhoudt, of weet u iemand in uw omgeving die geïnteresseerd zou kunnen zijn? Meldt het ons! Algemene Ledenvergadering Op 24 maart heeft Prisma haar Algemene ledenvergadering gehouden. De avond werd bezocht door zo n twintig huurders. De jaarstukken over 2008 werden vastgesteld, evenals het werkplan en de begroting voor Tevens hield de heer Ivo Vermaas, die op voordracht van Prisma in de Raad van Commissarissen zit, een toelichting op het werk van de raad. De heer Vermaas feliciteerde Prisma met haar grote ledenaantal, en sprak zijn waardering uit voor de bijdrage van Prisma aan de realisatie van het Basis Sociaal Statuut en de Geschillen Advies Commissie. Na de pauze gaf Patrick van der Hofstad van Stichting Collusie een presentatie over het energielabel en de maatregelen die corporaties kunnen nemen om woningen energiezuiniger te maken. Hoewel corporaties voor dit soort maatregelen een (kleine) huurverhoging kunnen vragen, kan de energiebesparing toch schelen in de portemonnee van de huurder, omdat de maandelijkse energiekosten omlaag gaan. Voor een huurdersbelangenvereniging als Prisma dus reden om hiervoor aandacht te vragen! Subsidie Na lange tijd van onduidelijkheid is eindelijk bekend dat Prisma de gevraagde subsidie voor 2009 van de R.K. Woningbouwvereniging ontvangt. De subsidie is vooral nodig om inhoudelijke deskundigheid in te huren, zodat Prisma ook over ingewikkelde beleidsonderwerpen kan adviseren. De Woningbouwvereniging en Prisma hebben wel afgesproken dat ze in het najaar gaan praten over een nieuwe systematiek om de hoogte van de subsidie te bepalen. Die wordt waarschijnlijk deels gekoppeld aan het ledenaantal. 18

19 Actueel De komende maanden gaat Prisma met een aantal onderwerpen aan de slag. Zo moeten de prestatieafspraken worden vernieuwd. Dit zijn afspraken tussen de gemeente Zeist en de corporaties over wonen en leefbaarheid. De drie huurdersbelangenverenigingen praten hierover mee. Het gaat om onderwerpen als nieuwbouw en renovatie, wonen en zorg, betaalbaarheid van het wonen, leefbaarheid en overleg met bewoners. Daarnaast werken Prisma en de R.K. Woningbouwvereniging aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, waarin wordt vastgelegd hoe het overleg plaatsvindt en in welke mate Prisma invloed kan uitoefenen. We houden u op de hoogte! Wordt lid Prisma behartigt de belangen van de huurders van de R.K. Woningbouwvereniging. Als lid van Prisma ondersteunt u dus uw eigen belangen en die van uw medehuurders. Wordt daarom lid! Hoe meer leden, hoe zwaarder de stem van Prisma. U kunt gebruik maken van het onderstaande machtigingsformulier Namens Prisma Andrea Sturkenboom Plaatsvervangend voorzitter/contactpersoon Ja, ik word lid van Prisma, huurderbelangenvereniging van de R.K. Woningbouwvereniging te Zeist. Ik machtig de huurdersbelangenvereniging Prisma tot wederopzegging jaarlijks de lidmaatschapsbijdrage ad 7,50 automatisch van mijn bank- of girorekening over te schrijven naar huurdersbelangenvereniging Prisma te Zeist, rekeningnummer (onder vermelding van éénmalige of jaarlijkse bijdrage en uw naam). De machtiging gaat in op de onderstaande datum. (s.v.p invullen in blokletters) Naam heer/mevrouw: Adres: voorletters: postcode: Woonplaats: Bank-/girorekeningnr.: adres: Handtekening: Zeist, datum: NB Bent u het niet eens met deze incasso; dan kunt u binnen 30 dagen na de vermelde datum, het bedrag terug laten boeken naar uw eigen bank-/girorekening onder vermelding van terugboeking eenmalige en/of jaarlijkse bijdrage hbv Prisma. 19

20 Burg. Patijnlaan 222A Postbus AJ Zeist Tel Fax

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen Veel mensen kennen

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Het energiepakket Een huishouden is gemiddeld 150,- per maand kwijt aan energie. Dat is een kwart van

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

Kado Drielse Missionarissen

Kado Drielse Missionarissen 1 mei 2009 Openingstijden en telefoonnummers: Kado Drielse Missionarissen Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

WEGWIJZER Woongoed Garantwoning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed.

WEGWIJZER Woongoed Garantwoning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed. WEGWIJZER Woongoed Garantwoning Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg www.woongoed.nl WEGWIJZER Woongoed Garantwoning Wat is een Woongoed Garantwoning?

Nadere informatie

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren Een eigen huis mogelijkheden voor kopen of huren Een woning kopen of huren? Verschillende verantwoordelijkheden Wilt u een woning kopen of een woning huren? Dat is een afweging die u maakt. Een van de

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht 10 kopen geld ouders helpen starters 11 Ouders helpen starters Bedankt pa en ma! Tekst Miriam Bauwer Fotografie Ed van Rijswijk en Isis Torensma Ouders kunnen op verschillende manieren hun kind financieel

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP Nieuwe Kadekwartier Arnhem ALGEMEEN Nieuwe Kadekwartier Een nieuwe woonwijk in wording! Links en rechts van de recent vernieuwde Westervoortsedijk verrijst de komende

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Lekker wonen, lagere lasten Het energiepakket van Woonservice Energiekosten bepalen voor een groot deel

Nadere informatie

Wonen in je eigen koopwoning. Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid!

Wonen in je eigen koopwoning. Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid! Wonen in je eigen koopwoning Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid! Huren of kopen? Natuurlijk heeft u uw eigen wensen als het gaat om wonen. Wonen Zuid realiseert zich dat als geen

Nadere informatie

Jan Philipsweg 7 - Gouda

Jan Philipsweg 7 - Gouda Jan Philipsweg 7 - Gouda Vraagprijs 89.000 Kosten Koper Jan Philipsweg 7 Gouda Omschrijving Jan Philipsweg 7 - Gouda Goed gerenoveerde ruime 30-er jaren ruime 3 kamer benedenwoning / maisonnette. Gunstig

Nadere informatie

Namens de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de medewerkers van Woningschng Maasdriel

Namens de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de medewerkers van Woningschng Maasdriel 15 december 2011 Openingstijden en telefoonnummers: Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen 02 Inhoud 1. Waarom deze brochure? 03 2. De feiten op een rij 05 3.

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. JeStek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek biedt Woongoed

Nadere informatie

Van huurder naar koper

Van huurder naar koper Van huurder naar koper Is het kopen van mijn huurwoning iets voor mij? U huurt een woning van Actium. U ontving van ons een aanbod om uw huurwoning te kopen. We kunnen ons voorstellen dat dit veel vragen

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 2

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 2 informatie MOLENBUURT FASE 2 JANUARI 2016 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2016 wil Intermaris bij 40 woningen aan de Paltrokmolen in Purmerend de vloer

Nadere informatie

Koopgarant. Informatieset

Koopgarant. Informatieset Koopgarant Informatieset 26 augustus 2013 Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar. U krijgt een korting bij de aankoop van een woning en heeft daardoor dus lagere woonlasten. De terugkoopgarantie

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed VA S T G O E D Koopgarant Kopen zonder zorgen! KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed 2 Veel mensen die nu een woning huren, zouden liever een woning kopen. Maar door de snel gestegen huizenprijzen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur Nieuwsbrief 1 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2013 jaargang 1 In deze nieuwsbrief Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nadere informatie

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. jestek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek bieden wij bestaande

Nadere informatie

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid Uw wens: een betaalbaar koophuis in de Gooi- en Vechtstreek. Een droom? Niet met Kopen naar Wens van Dudok Wonen. Het

Nadere informatie

Haringvlietstraat 67 ZIERIKZEE. Vraagprijs ,00 kosten koper

Haringvlietstraat 67 ZIERIKZEE. Vraagprijs ,00 kosten koper Haringvlietstraat 67 ZIERIKZEE Vraagprijs 189.000,00 kosten koper In een kindvriendelijke woonomgeving met alle voorzieningen zoals scholen en winkels op loop/fietsafstand ligt deze instapklare en onderhoudsarme

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

Schriftelijk opzeggen

Schriftelijk opzeggen De huur opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u de huur opzeggen en de woning heel, schoon en leeg opleveren. Een nieuwe huurder komt uw huis misschien bekijken. En medewerkers van Trivire komen de woning

Nadere informatie

Vind uw weg naar een koopwoning

Vind uw weg naar een koopwoning Vind uw weg naar een koopwoning Inhoud 1 Inleiding 4 2 Verkoop van huurwoningen 5 3 Kopen met Koopgarant 7 4 Liever kopen of huren? 9 5 Het koopproces 11 6 Het verkoopprogramma 13 Pagina 3 Verkoopbrochure

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen 02 Inhoud 1. Waarom deze brochure? 03 2. De feiten op een rij 05 3.

Nadere informatie

Hoofdpoortstraat 44 ZIERIKZEE. Vraagprijs 124.500,00 kosten koper

Hoofdpoortstraat 44 ZIERIKZEE. Vraagprijs 124.500,00 kosten koper Hoofdpoortstraat 44 ZIERIKZEE Vraagprijs 124.500,00 kosten koper Nabij de gezellige haven en het centrum van Zierikzee ligt deze tussenwoning met berging en vrije achterom op 96m2 eigen grond. De woning

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af.

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af. Intro Met de docent Wat ga je doen in dit hoofdstuk? 1 Herhalen: je gaat herhalen wat je hebt geleerd in hoofdstuk 7, 8 en 9. 2 Toepassen: je gaat wat je hebt geleerd gebruiken in een situatie over werk.

Nadere informatie

De huizenmarkt in beweging: stappenplan huis kopen in 2015

De huizenmarkt in beweging: stappenplan huis kopen in 2015 De huizenmarkt in beweging: stappenplan huis kopen in 2015 De huizenmarkt en de nieuwste ontwikkelingen worden door veel makelaars nauwlettend in de gaten gehouden. Alhoewel het herstel van de markt nog

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Blekershoek 20+PP BUSSUM

Blekershoek 20+PP BUSSUM Blekershoek 20+PP BUSSUM Vraagprijs 120.000 k.k. Omschrijving: Blekershoek 20+PP te BUSSUM OPEN HUIS VRIJDAG 6 NOVEMBER AS VAN 16:45 TOT 17:15 UUR. De starterslening maakt het mogelijk! In het gezellige

Nadere informatie

ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM. jouwhuis.nu

ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM. jouwhuis.nu ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM jouwhuis.nu WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw

Nadere informatie

stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie

stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie kopen zonder korting Naast de mogelijkheid tot het kopen van een woning met korting, biedt Stek u de mogelijkheid uw woning te kopen zonder

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en serviceabonnement

Onderhoud, reparaties en serviceabonnement uitgave juli 2015 Onderhoud, reparaties en serviceabonnement Wat moet ik zelf doen? En wat regelt De Zes Kernen? In een veilig en betrouwbaar huis kunt u prettig wonen. De Zes Kernen vindt het daarom belangrijk

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen Een huurwoning kopen Uw eigen huis kopen van Leystromen U huurt een woning van Leystromen, maar heeft u er wel eens aan gedacht om uw woning te kopen? Wij bieden regelmatig huurwoningen te koop aan. En

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt Koopgarant Koopgarant Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt verkopen. U leest er alles over in deze folder. Betaalbaar

Nadere informatie

Stroeslaan 91 HILVERSUM

Stroeslaan 91 HILVERSUM Stroeslaan 91 HILVERSUM Vraagprijs 132.500 k.k. Omschrijving: Stroeslaan 91 te HILVERSUM OPEN HUIS VRIJDAG 18 DECEMBER AS VAN 14:00 TOT 14:30 UUR. De starterslening maakt het mogelijk! In Hilversum-Noord,

Nadere informatie

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid initiatief van woningcorporaties Kopen naar Wens Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid Uw wens: een betaalbaar koophuis

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Wegwijzer voor koopzekerwoningen

Wegwijzer voor koopzekerwoningen VE3/RO/0506 Wegwijzer voor koopzekerwoningen In deze brochure vindt u informatie over: Te verkopen woningen Betaalbaar een huurwoning kopen Lage woonlasten Verzekerde terugkoop Waardestijging/waardedaling

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw huis,

Nadere informatie

Koopsom 136.800,- k.k.

Koopsom 136.800,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Aan de belangstellende voor het project PoeldijkDorp. Geachte heer, mevrouw,

Aan de belangstellende voor het project PoeldijkDorp. Geachte heer, mevrouw, Bouwfonds ntwikkeling B.V. Regio Zuid-West Aan de belangstellende voor het project PoeldijkDorp Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2760400 Fax 015-2571049 E-mail verkoop.delft@bouwfonds.nl

Nadere informatie

Admiraliteitskade 32D te Rotterdam

Admiraliteitskade 32D te Rotterdam Admiraliteitskade 32D te Rotterdam Mooi, volledig gemeubileerd 3-kamer appartement op de vierde verdieping met balkon en prachtig uitzicht over het Boerengat. De ruime woonkamer en openkeuken maken het

Nadere informatie

Energielabel voor woningen

Energielabel voor woningen Energielabel voor woningen Een zuinig huis? Met het energielabel zie je het zo! Energielabel voor woningen Inhoud 1. Hoe energiezuinig is uw huis 05 2. Enkele feiten op een rij 06 3. Een energielabel

Nadere informatie

30 Tips om de onderhandeling met de makelaar te winnen

30 Tips om de onderhandeling met de makelaar te winnen 30 Tips om de onderhandeling met de makelaar te winnen Waarom Jij koopt drie tot vier huizen in je leven. Je makelaar verkoopt er honderden. Hij kent dus het onderhandelingsspel beter dan jij. Wanneer

Nadere informatie

PRIJSLIJST. Koopsommen vrij op naam, inclusief 21% BTW. woonopp. ca. m2. verkoopprijs v.o.n. kavelopp. ca. m2. bouwnr woningtype type

PRIJSLIJST. Koopsommen vrij op naam, inclusief 21% BTW. woonopp. ca. m2. verkoopprijs v.o.n. kavelopp. ca. m2. bouwnr woningtype type PRIJSLIJST Gemeente: Bouwplan: Wateringen Heerenhof Koopsommen vrij op naam, inclusief 21% BTW bouwnr woningtype type woonopp. ca. m2 kavelopp. ca. m2 verkoopprijs v.o.n. 1 Floris M3 Hoekwoning 126 219

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Enquête; Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Vaak wordt verteld dat er in Heeten onvoldoende aanbod is voor jeugdigen en starters op de woningmarkt. Als Plaatselijk belang willen wij graag

Nadere informatie

Prijslijst. Gemeente: Westland project: Poeldijk Dorp. woonopp. m2

Prijslijst. Gemeente: Westland project: Poeldijk Dorp. woonopp. m2 Prijslijst Gemeente: Westland project: Poeldijk Dorp Bouwnr woning type gevelkleur woonopp. m2 kavelopp. m2 koopsom v.o.n. 101 Jaap hoekwoning rood 90m2 141m2 199.000,-- 102 Jaap tuitwoning bruin 93m2

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Vragenlijst Budgetcoaching

Vragenlijst Budgetcoaching Vragenlijst Budgetcoaching Welkom bij Stedam Bewind. Wij willen u vragen onderstaande vragenlijst zo goed mogelijk in te vullen. Deze lijst wordt gebruikt bij de intake voor de budgetcoaching. Kunt u de

Nadere informatie

U deelt de risico s met Standvast Wonen, maar bent wel volledig eigenaar

U deelt de risico s met Standvast Wonen, maar bent wel volledig eigenaar feiten & spelregels Slimmer Kopen is een woonproduct van Standvast Wonen. Woningen met het Slimmer Kopen label kennen een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan oplopen tot 35 procent. Als koper van een

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Het regelen van de overname 3 De huurovereenkomst 3 Tenaamstelling en medehuuderschap 4 De huurprijs 4 De fysieke oplevering 5 De eerste huurbetaling 5 Wonen naar wens 6 Aansluitingen

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen.

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. Inhoud Wonen naar uw zin pagina 3 Waarom regels? pagina 5 Toestemming vragen pagina

Nadere informatie

Zuinig met energie. waar je thuis bent...

Zuinig met energie. waar je thuis bent... Zuinig met energie waar je thuis bent... Goed voor het milieu en voor uw portemonnee HEEMwonen investeert fors in energiebesparende maatregelen. Dit doen we heel bewust. Zo verlagen we de energielasten

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen 2 Slimme investeerder Familie Roubos: We wonen in een hoekhuis met veel ramen en hebben

Nadere informatie

Leuk 2-kamer appartement met een perfecte bereikbaarheid. Stationstraat 85 te Schiedam

Leuk 2-kamer appartement met een perfecte bereikbaarheid. Stationstraat 85 te Schiedam Leuk 2-kamer appartement met een perfecte bereikbaarheid Stationstraat 85 te Schiedam Station Schiedam Centrum op minimale loopafstand Wonen in de stad Onderscheidend door de perfecte bereikbaarheid en

Nadere informatie

informeert Een klacht? Samen komen we er wel uit

informeert Een klacht? Samen komen we er wel uit informeert Een klacht? Samen komen we er wel uit Een klacht? Samen komen we er wel uit De medewerkers van Ymere doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Energie besparen in uw huis

Energie besparen in uw huis > www.vrom.nl Energie besparen in uw huis Met energiepremie en EPA-advies Energie besparen in uw huis Een comfortabel huis en toch een lagere energierekening? Dat kan prima als u energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Dijkgraaflaan 150 - Oudewater

Dijkgraaflaan 150 - Oudewater - Vraagprijs 199.000 Kosten Koper Omschrijving Dijkgraaflaan 150 - Royale woning met aan de voorzijde prachtig vrij uitzicht over de weilanden en de Ruyge Weide. Deze woning heeft 5 slaapkamers, een zonnige

Nadere informatie

Prijslijst. Gemeente: Westland project: Poeldijk Dorp

Prijslijst. Gemeente: Westland project: Poeldijk Dorp Prijslijst Gemeente: Westland project: Poeldijk Dorp Bouwnr woning type woonopp. kavelopp. koopsom m2 m2 v.o.n. 26 Bastiaan hoekwoning 147m2 208m2 325.000,-- 27 Bastiaan tussenwoning 132m2 124m2 255.000,--

Nadere informatie

SP-onderzoek naar de woningen op de Ter Braaklaan, Schaerweijdelaan en Vestdijklaan

SP-onderzoek naar de woningen op de Ter Braaklaan, Schaerweijdelaan en Vestdijklaan SP-onderzoek naar de woningen op de Ter Braaklaan, Schaerweijdelaan en Vestdijklaan De SP-Zeist heeft eind 2012 / begin 2013 onderzoek gedaan in en rond de Ter Braaklaan. Dit naar aanleiding van klachten

Nadere informatie

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen:

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen: Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen Juridische vragen: Kan ik mijn lidmaatschap van de VvE opzeggen? Nee. Als eigenaar van een appartement bent u verplicht

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Een strakke keuken, mét kookeiland. Eindelijk een dakraam, een houten vloer, beneden én boven U wilt graag een en ander in uw woning

Nadere informatie

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners ENERGIE ZUINIGER WONEN! Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners 1 Energiebesparingsproject Energie besparen is een zaak van iedereen. Daarom investeert Woonpartners samen met haar huurders

Nadere informatie

Koopsom 111.600,- k.k.

Koopsom 111.600,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Aan de belangstellenden voor een woning in project Karmoy,te Den Haag. Geachte heer, mevrouw,

Aan de belangstellenden voor een woning in project Karmoy,te Den Haag. Geachte heer, mevrouw, Aan de belangstellenden voor een woning in project Karmoy,te Den Haag Datum Postmerk Behandeld door Afdeling Verkoop Onderwerp Project Karmoy, te Den Haag Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw

Nadere informatie

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag.

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Onze vragen: 1. Wanneer bent u met uw schrijfcarrière begonnen? 8 jaar geleden ben ik begonnen met het schrijven.

Nadere informatie

TE HUUR. Valkenstede 58 te HOOGEVEEN

TE HUUR. Valkenstede 58 te HOOGEVEEN Valkenstede 58 te HOOGEVEEN TE HUUR BV Hentenaar Makelaardij Hoogeveen o.z. Alteveerstraat 2 7907 AA Hoogeveen Telefoon (0528) - 277001 Fax (0528) -279109 E-Mail:hoogeveen@hentenaarmakelaardij.nl Internet:

Nadere informatie

Nuttige en belangrijke telefoonnummers

Nuttige en belangrijke telefoonnummers Nuttige en belangrijke telefoonnummers Kantoor RK Woningbouwvereniging... 030 698 50 30 Technisch opzichter:... H.G. van Haren Sociaal opzichter:... N.J.M. Oudshoorn Spreekuur van 8.30 9.30 uur... 030

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie