Nuttige en belangrijke telefoonnummers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nuttige en belangrijke telefoonnummers"

Transcriptie

1 Nuttige en belangrijke telefoonnummers Kantoor RK Woningbouwvereniging Technisch opzichter:... H.G. van Haren Sociaal opzichter:... N.J.M. Oudshoorn Spreekuur van uur Storing cv en warm water Flats 10 en 20, Fa. Linthorst Gasservice (storing cv installaties) Eneco Vitens Glasverzekering service (glasschade (buitenkant) gratis nr Politie Ongediertebestrijding gemeente Zeist Liftstoring Couwenhoven flat 10 en 20 en Dahliastraat A.K.B. Liftservice BV Liftstoring Maria-oord Kone Starlift Mechanische ventilatie flats Couwenhoven Eltag Voor afspraak over ophalen van grof vuil RMN in geval van nood (in weekend en n a kantooruren) Gasservice (storing cv-installaties) Storing cv en warm water Flats 10 en 20, Fa. Linthorst Loodgieterswerk, gesprongen gas- of waterleiding of ernstige daklekkages Hofstee Glasschade buitenkant gratis nr Heeft u een elektische storing aan uw installatie? Van Schaik Zeist BV Ontstopping van afvoer en riolering RRS Na inbraak: Kalkhoven U dient wel een kopie aangifteformulier van de politie bij de woningbouwvereniging af te geven; zo niet, dan worden de kosten bij u in rekening gebracht. Buurtbemiddeling Zeist Interno Schilderwerken b.v. beglazing - schilderwerken - houtrotsanering Merenveldlaan CB De Meern (Utrecht) Tel.: Fax:

2 directeur/bestuurder De heer mr. C. H. Schuurmans raad van commissarissen voorzitter: Mevrouw A.J. van der Weijden-Klinkers De heer A.J. Roelofs De heer G.C.M. Ruijs namens huurdersbelangenvereniging prisma Mevrouw A. de Zwart-Kuiper De heer ir. I.E. Vermaas kantoor: Hortensialaan 30, 3702 VG Zeist Tel Fax postadres: Postbus 21, 3700 AA Zeist adjunct-directeur/beleidsmedewerker: De heer drs. ing. M.J.M. Homs secretariaat/bewonerszaken: Mevrouw M. van de Stroet-van Nassau Mevrouw A.M.C.H. Steenweg Financiële administratie/systeembeheer: De heer R. Moet Financiële administratie/huurtoeslag: Mevrouw A.W.M. Voskuilen opzichter: De heer H.G. van Haren sociaal opzichter: De heer N.J.M. Oudshoorn Kantoor Technische Dienst: Hortensialaan 30, 3702 VG Zeist, tel Spreekuur tussen uur openingstijden kantoor hortensialaan 30: Maandag t/m donderdag van uur en van uur; vrijdag van uur huurdersbelangenvereniging prisma voorzitter: Vacature secretaris: Mevrouw A.S.M. Sturkenboom Leliestraat 53, 3702 CA Zeist, tel penningmeester: Mevrouw C.H.W. Willemsen Couwenhoven 2213, 3703 VK Zeist, tel bewonerscommissie dr. schaepmanlaan contactpersoon: De heer T.R.W. van Denderen, Dr. Schaepmanlaan 43, 3702 XE Zeist, tel bewonerscommissie leefbaar flat 10 contactpersoon: De heer A. van den Berg, Couwenhoven 14-09, 3703 VD Zeist, tel bewonerscommissie leefbaar flat 20 contactpersoon: De heer P. Schuddebeurs, Couwenhoven 23-17, 3703 VL Zeist, tel bewonerscommissie de clomp contactpersoon: Mevrouw J. de Ruiter, De Clomp 21-56, tel bewonerscommissie dahliastraat contactpersoon: Mevrouw B.E. Negenman-Agricola Dahliastraat 35, 3702 VJ Zeist, tel bewonerscommissie petronella van seijstplaats contactpersoon: Vacature Activiteitencommissie Oranjerie contactpersoon: De heer J. Hensbergen, Oranjerie 16, 3701 TH Zeist, tel Geschillen Advies Commissie De Commissie wordt in september geïnstalleerd, maar is nu al in functie. Secretariaat: Mevrouw R. Mooij, postbus 1000, 3700 BA Zeist, tel

3 Column Het jaar is nog maar net op de helft en toch is er op persoonlijk vlak al meer gebeurd dan in vele jaren daarvoor. Na bijna 23 jaar voor onze Vereniging te hebben gewerkt is Poem Ebbenhout op 1 juni met pensioen gegaan. Hij laat aan de R.K. Woningbouwvereniging en aan Zeist een schitterende erfenis na - denkt u alleen maar aan Maria- Oord of het vorig jaar feestelijk geopende De Driest. Tegelijk met hem heeft ook onze voorzitter, Wiep Bolta, afscheid genomen. Haar inzet en warme persoonlijkheid in veel verschillende functies hebben een niet te onderschatten bijdrage geleverd aan dat wat we nu zijn. Ik ben erg blij dat we in Guusje van der Weijden een goede nieuwe voorzitter hebben gevonden. Is dat nog niet genoeg? Nee! Want daags voor Koninginnedag werd collega Ada Steenweg verrast met een lintje. We zijn erg blij dat de jarenlange inzet van Ada voor Zeist zo in het zonnetje is gezet. En dan is het pas juli! Er staat voor dit jaar nog veel meer op de rol: asbestonderzoek, de keuze voor een toekomstscenario voor de Dr. Schaepmanlaan en het nieuwe pand aan de hoek Rozenstraat/ Voorheuvel, om maar iets te noemen. We hoeven ons dus niet te vervelen. Camiel Schuurmans, directeur/bestuurder R.K. Woningbouwvereniging Zeist. Het InfoMagazine is een drie maal per jaar ver schijnende uitgave van de R.K. Woning bouw vereniging Zeist. Zomer 2009, vijftiende jaargang, no. 45 redactie: Michiel Homs Nico Oudshoorn Camiel Schuurmans Ada Steenweg Rogier Wiercx fotografie: Ada Steenweg en Rogier Wiercx vormgeving en druk Drukkerij Donath van Reenenweg 163, Zeist oplage: stuks redactieadres: Postbus AA Zeist Sluitingsdatum nieuwe kopij voor het KERSTnummer: 20 oktober 2009 Kijkt u ook eens op onze vernieuwde website 3

4 Afscheid en welkom op de ALV Op 20 mei van dit jaar kwamen de leden van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist bij elkaar voor de algemene ledenvergadering. Zoals gebruikelijk werd de bijeenkomst gehouden in de zaal van Maria- Oord naast het kantoor. De vergadering van dit jaar stond vooral in het teken van afscheid en verwelkoming. De opkomst van zo n 25 personen was ongeveer net als andere jaren. Maar één persoon ontbrak en dat was zeer opvallend. Poem Ebbenhout, de scheidend directeur/bestuurder, kon die avond niet aanwezig zijn vanwege een onfortuinlijke val met zijn fiets een paar weken eerder. Gelukkig kon Wiep Bolta, die de algemene ledenvergadering voor het laatst voorzat, bij de opening van de avond melden dat Poem al goed aan de beterende hand is. Camiel Schuurmans, die Poem per 1 juni 2009 opvolgt als directeur/ bestuurder, was al voldoende ingewerkt om diens taken op deze avond over te nemen. Zoals elk jaar startte de voorzitter met een overzicht van de gebeurtenissen die het afgelopen jaar bij de woningbouwvereniging hebben gespeeld. Meest opvallende waren wel het groot onderhoud in de Couwenhovenflats en de oplevering van het project De Driest. Ook werden de inspanningen genoemd van de Raad van Commissarissen om een geschikte opvolger voor de vertrekkende Poem Ebbenhout te vinden. Daar is men zeker in geslaagd, meende Wiep Bolta. De vertrekkende voorzitter (links) en de nieuwe. 4

5 Jaarverslag Belangrijkste onderdeel van de algemene ledenvergadering was de vaststelling van het jaarverslag. Camiel Schuurmans kon melden dat er een genormaliseerd resultaat is van Genormaliseerd wil zeggen dat heel speciale uitgaven weggelaten zijn om een vergelijking met andere jaren mogelijk te maken. Als je die erbij neemt, zoals het groot onderhoud van Couwenhoven, de nieuwe belastingsplicht en de afdracht aan de Vogelaarwijken, dan komt er een klein verlies uit. Maar de accountant zegt volmondig dat de R.K. Woningbouwvereniging Zeist een gezonde financiële basis heeft. Dat is fijn om te horen, aldus Camiel. Enkele aanwezigen hadden scherpe opmerkingen over het verslag, waaruit blijkt dat zij het grondig gelezen hadden. Een prettige constatering. Benoeming nieuwe voorzitter Vervolgens kwam de bezetting van de Raad van Commissarissen aan bod. Twee commissarissen waren in de loop van 2008 afgetreden. Daardoor was het aantal commissarissen al op vijf uitgekomen. Het was een oude wens om het aantal commissarissen op dat aantal te brengen, dus in hun plaats waren geen nieuwe commissarissen gezocht. Op deze vergadering trad Wiep Bolta af. Zij stelde zich niet meer herkiesbaar en dat betekende dat er tevens een nieuwe voorzitter gekozen moest worden. Voorgesteld werd om Guusje van der Weijden-Klinkers te benoemen als nieuwe commissaris. De leden gingen akkoord en Guusje nam meteen de voorzittershamer over. Eerst stelde zij zich voor. Aan haar spraak was te horen dat zij afkomstig is uit het katholieke Limburg. Zij woont echter al sinds 1976 in Zeist en haar kinderen zijn hier opgegroeid. De (toen nog aanstaande) directeur/bestuurder Camiel Schuurmans bedankt Wiep Bolta met de overhandiging van enkele cadeaus. Afscheid Toen was de tijd aangebroken om afscheid te nemen van Wiep Bolta als voorzitter en als commissaris. Speciaal voor die gelegenheid richtte Gerard Ruijs als vicevoorzitter het woord tot Wiep. Hij bedankte haar voor de wijze waarop zij haar taak heeft uitgevoerd. Hij onderstreepte dat zij een gezonde woningbouwvereniging achter laat. We zullen haar missen, zei hij en voegde daar meteen aan toe dat hij natuurlijk vertrouwen heeft in haar opvolger. Wiep gaf in haar slotwoord aan dat zij altijd met plezier haar taak had uitgevoerd. En dat zij het had gewaardeerd om samen te werken met de mensen van het werkapparaat, met de directeur/bestuurder, de leden van de Raad van Commissarissen en met de bewoners. Zij dankte iedereen voor het vertrouwen dat zij al die jaren had gekregen. 5

6 Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Guusje van der Weijden is ondernemend en betrokken Op 20 mei is mevrouw Guusje van der Weijden benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist. Zij volgt mevrouw Wiep Bolta op. Voor de nieuwe voorzitter is volkshuisvesting een betrekkelijk nieuw terrein. Een korte kennismaking. Ik ken het jargon van de volkshuisvesting al een beetje, zegt Guusje van der Weijden enkele weken na haar benoeming. In het verleden ben ik namelijk voorzitter van een vereniging van eigenaren geweest. Na mijn vakantie zal ik me snel inwerken in dit voor mij nieuwe wereldje. Ze vertelt het door de telefoon vanuit Frankrijk, waar ze vakantie viert. Guusje van der Weijden formuleert gemakkelijk en accuraat. Op de vraag naar haar levensloop rollen de jaartallen uit haar mond. Ik ben in 1944 geboren in Zuid-Limburg in een gezin met vijf kinderen. Bijna iedereen thuis had wat met onderwijs. Dus toen ik klaar was op het R.K. Lyceum voor meisjes in Sittard wist ik één ding zeker: ik wilde geen frik worden. Ik heb daarom een opleiding tot secretaresse gevolgd bij Schoevers en eerst gewerkt in Utrecht bij de universiteit en later bij de Nederlandsche Credietbank. In Rotterdam heb ik als secretaresse bij de Banque de Paris et des Pays-Bas gewerkt. Guusje van der Weijden is de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van de R.K. Woningbouwvereniging. In 1970 trouwde Guusje met haar echtgenoot Pieter, met wie ze daarna drie kinderen heeft grootgebracht. In 1976 verhuisde het gezin van Uithoorn naar Couwenhoven in Zeist. Van daaruit begon Guusje in 1977, na de geboorte van het derde kind, weer te werken, dit keer bij 6

7 een consultancybureau. Ik kreeg de keus voorgelegd: of full time werken, of slechts een deel van het werk als thuiswerk te doen. Die keus was met drie kleine kinderen gauw gemaakt en dus werkte ik veel vanuit huis. Dat heeft geleid tot mijn overstap naar het zelfstandig ondernemerschap in Binnen dit bedrijf, BMO bv, voeren we het bestuurlijk secretariaat van enkele beroepsverenigingen en brancheorganisaties en verlenen we secretariële diensten aan circa veertig ondernemingen. Goede doelen Eind 2009 wordt Guusje 65 jaar maar aan stoppen denkt deze ondernemende vrouw nog niet. Ik ben net bezig met nieuwe projecten. Daarin paste ook de vraag vanuit de R.K. Woningbouwvereniging om voor vier jaar voorzitter te worden. Vorig jaar ben ik daarvoor benaderd door de toenmalige directeur/ bestuurder Poem Ebbenhout. Waarom hij dat aan mij heeft gevraagd? Misschien omdat ik actief ben. Op dit moment ben ik toevallig betrokken bij een actie waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Voedselbank in Zeist. Intuïtie Voordat zij op het verzoek inging, heeft Guusje gepraat met haar man Pieter. Dat moet je doen, moedigde hij haar aan. Ze ging ook te rade bij een oud-collega, die zei: echt iets voor jou. Die positieve adviezen, in combinatie met haar intuïtie, hebben ertoe geleid dat Guusje de stap heeft gezet en op 20 mei door de algemene ledenvergadering van R.K. Woningbouwvereniging is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen in de rol van voorzitter. Interne processen De Raad van Commissarissen vervult een toezichthoudende rol. De bestuurlijke en ondernemende taak is bij de woningbouwvereniging in handen van de (ook nieuw benoemde) directeur/bestuurder Camiel Schuurmans. Mijn voorgangster Wiep Bolta heeft het, voor zover ik het in die korte tijd heb kunnen vaststellen, heel goed gedaan en de binnen de huidige Raad van Commissarissen aanwezige kennis en ervaring biedt in ieder geval voldoende continuïteit, ondanks het feit dat ik daar net kom kijken. We zullen als Raad van Commissarissen kritisch letten op de processen binnen de organisatie. De grote inhoudelijke en zakelijke lijnen zijn het terrein van Camiel, met wie ik denk een prima samenwerking te kunnen opbouwen. Het klikt tussen ons. We denken over veel dingen hetzelfde. Eén uitgangspunt delen we ook: groter hoeft niet altijd beter te zijn! Na haar vakantie, half juli, begon Guusje s taak echt. Dan gaat ze zich inwerken. Een goede en betaalbare woning, zegt ze, is essentieel voor mensen. Daar wil ik me graag voor inzetten. Net als voor bijzondere projecten als De Driest en Rozenheuvel, waarmee Poem Ebbenhout is begonnen. Ik heb nog voor mijn benoeming meegedaan aan workshops over het ontwerp van het woon- en winkelproject op de hoek van de Rozenstraat en de Voorheuvel. Dat vond ik inspirerend, er hing een positieve sfeer en dat was heel verrassend. Mijn bezigheden spelen zich grotendeels af buiten het zicht van de meeste huurders. Maar ik ben, als dat nodig is, bereikbaar voor huurders. 7

8 Hoe belangrijk is een energielabel voor woningen? Volgens wettelijk voorschrift krijgen alle huurwoningen in Nederland binnenkort een energielabel. Dat label (uitgedrukt met de letters A t/m G) geeft aan hoe energiezuinig de woning is. A betekent heel energiezuinig, G staat voor helemaal niet zuinig. De R.K. Woningbouwvereniging heeft aan haar wettelijke verplichting voldaan, nu voor alle typen woningen een energielabel is berekend door Roel Leenman van firma Bargmann & Van Ek. De woningen van de R.K. Woningbouwvereniging hebben meestal een C- of D-label. Er zitten ook woningen bij met een A- of G-label. Dat is een goede algemene score, zegt Roel Leenman, die hierover heeft gerapporteerd aan de woningbouwvereniging. Woningtype Leenman is een gecertificeerde EPA-adviseur, die erkende EnergiePrestatieAdviezen mag afgeven. Dat doet hij pas na nauwkeurig onderzoek van een woningtype. Afgelopen voorjaar heeft Leenman zeventig woningen van verschillende typen bezocht. Hij mat daar de gebruiksoppervlakte op en onderzocht de isolatiewaarde van muren, deuren, ramen, daken en vloeren. Door per woning die maten en waarden in te vullen op een formulier van zes pagina s kon zijn computer de energie-index berekenen van dat woningtype, met het daarbij behorende energielabel. Roel Leenman meet de isolatiewaarde van een buitenmuur. Ik kon natuurlijk niet alle woningen individueel bezoeken en opmeten. De flats van Couwenhoven lijken misschien op elkaar, maar de energiewaarde van een hoekwoning is anders dan van een tussenwoning. Daarom heb ik per woningtype de energieprestatie berekend en er een label aan verbonden. In mijn rapport komen alle woningtypen 8

9 van alle complexen aan bod. Het rapport staat op een CD ROM. De opdrachtgever bepaalt wat hij met die gegevens doet. Op dit moment is een verhuurder alleen verplicht om de energieprestaties van zijn woningen te (laten) bepalen. Een slechte score (G) verplicht hem niet om tot verbeteringen over te gaan. Dat kan op termijn wel het geval zijn, aldus Roel Leenman. Toch raad ik verhuurders aan om nu al bij groot onderhoud rekening te houden met de uitkomsten van dit soort onderzoek. Zij kunnen de energiescore op twee manieren aanzienlijk verhogen. HR-glas (hoog rendement glas) in de buitenramen verbetert de score met twee stappen. Plaatsing van HR 107 ketels voor verwarming en warm water brengt een verbetering van een of twee stappen. Met deze energielabels voor onze woningen voldoen we aan een wettelijke verplichting. Daarom hebben we de metingen laten uitvoeren, aldus de reactie van directeur/ bestuurder Camiel Schuurmans van de R.K. Woningbouwvereniging. Maar ik vind energielabels niet het allerbelangrijkste voor onze huurders. De aanwezigheid van asbest is naar mijn mening bijvoorbeeld een urgenter punt van zorg. Asbest kan erg ongezond zijn voor huurders wanneer daar op een verkeerde manier mee wordt omgegaan. Als we moeten kiezen tussen betere energieprestaties en verwijdering van asbest, dan zou het laatste onze voorkeur hebben. Deze labels zijn volgens Leenman niet meer dan een index. Ze geven niet aan wat er precies beter zou kunnen en wat daarvan het voordeel kan zijn. Het tegenstrijdige van energiebesparing is dat het de huurder meer oplevert dan de verhuurder. Als de verhuurder investeert in isolerend glas en een moderne HR-ketel dan bespaart de huurder daarna op zijn individuele stookkosten. De verhuurder kan de huur verhogen omdat de kwaliteit van de woning is verbeterd. Probleem is dat de voordelen voor beide partijen niet noodzakelijk in balans zijn. Deze tekst is het bewijs: dit dubbele glas heeft een hoog rendement (HR). 9

10 In de kortste nacht van 2009 heerst complete

11 rust op de Petronella van Seystplaats.

12 Tijdelijke huurder voor Voorheuvel 45 Marjolein Beukeboom fleurt de boel op Komt dat zien! Het oude winkelpand op de hoek van de Voorheuvel en de Rozenstraat herbergt een bijzonder kleurrijke middenstander. Marjolein Beukeboom geeft hier kunstzinnige workshops. De etalages zijn creatief ingericht met keramiek, knipselkunst en objecten van een Kroatische collega. Toch jammer dat deze artistieke winkel over een tijdje zal worden gesloopt. Half april heeft Marjolein Beukeboom haar intrek genomen in het slooprijpe hoekpand. Voor een vriendelijke huurprijs en met een opzegtermijn van twee maanden kan zij hier een droom realiseren. Marjolein: Ik vind het ontzettend leuk om cursussen en workshops te geven aan kinderen en volwassenen. In deze winkel is daar alle ruimte voor. Ik heb al een heel programma opgesteld. Er zijn in de korte periode dat ik me hier gevestigd heb, al verschillende groepen op cursus geweest. En de verkoop van mijn eigen werk loopt ook al, zegt de goedlachse kunstenares. Sierlijke vormen Marjolein maakt zelf keramiek, schilderijen en sierknipkunst. Die vaardigheden draagt ze met plezier over aan anderen. Kinderen kunnen op zaterdagochtenden gratis komen kleien en knippen en als het bevalt dan kunnen ze daarna tegen betaling een cursus volgen. De trotse kunstenares met hond Ronja in de deur van haar tijdelijke werkplaats. Haar sierknipkunst heeft een opvallende uitstraling. De sierlijke plantaardige vormen zijn geknipt uit één stuk zwart papier. Omdat details soms niet te knippen zijn, snijdt Marjolein die met een mesje uit. Dat leidt tot felle contrasten van fijne en grovere zwarte lijnen op een witte achtergrond. De keramische producten van Marjolein hebben 12

13 vaak dieren als onderwerp: nijlpaarden, vissen, olifanten. Ze heeft een kleine oven staan om geglazuurde keramiek te bakken, ook voor cursisten. Marjolein bakt eigen keramisch werk. Nieuwe cursussen Ik ben op artistiek gebied autodidact, legt Marjolein uit. Knippen is mijn specialiteit. Ik heb in mijn leven al hele series boerderijen en andere markante gebouwen geknipt en verkocht. Ik werk ook in opdracht, bijvoorbeeld voor mensen die hun eigen huis willen laten knippen. In juli is iedereen welkom in het creatiefste winkelpand aan de Voorheuvel. Op zaterdagochtend, zoals gezegd, kinderen die willen kleien en met papier willen werken. Maandagavond kunnen volwassenen komen knippen en vouwen met papier. Op donderdagavond is er inloop voor mensen die willen werken met klei. In het najaar biedt Marjolein een serie nieuwe cursussen aan. Ze is te bereiken in de winkel, Voorheuvel 45, of per telefoon: Een kunstig knipsel met muizen en planten. De R.K. Woningbouwvereniging verhuurt soms panden tijdelijk. Dat voorkomt kraken en vandalisme. Buren en omwonenden vinden het prettiger dat een pand in gebruik is dan wanneer het leeg staat. Drie winkels aan de Voorheuvel worden tijdelijk verhuurd. Naar verwachting binnen een jaar zal de bouwvergunning worden afgegeven voor een nieuw winkel- en appartementencomplex. Op dat moment zullen de drie winkels worden gesloopt - en moeten de tijdelijke huurders elders onderdak zoeken. 13

14 Blijven huren of toch kopen? Wat komt er kijken bij de aankoop van een huis? Frans Bakker van Van Rhijn notarissen in Zeist geeft antwoord op deze vraag die, zo blijkt, ook voor huurders interessant kan zijn. De R.K. Woningbouwvereniging werkt regelmatig samen met Van Rhijn Notarissen. Bijvoorbeeld bij de aankoop van onroerend goed. Wij begeleiden transacties op juridisch en fiscaal gebied. Ook adviseren we bij de splitsing van onroerend goed in appartementsrechten. Zoals je bij een Zeister notaris mag verwachten, werkt Frans Bakker in een fraai kantoor - aan de Woudenbergseweg 5. Aan de muur hangt moderne kunst. De vergadertafel straalt rust uit. De gastheer serveert een heerlijke cappuccino. Notarissen zijn onafhankelijk en staan boven partijen, begint Frans Bakker zijn relaas. Wij behartigen de belangen van alle partijen. Daardoor bereiken we vaak in éen keer een oplossing waarbij iedereen krijgt wat reëel is. U hebt als notaris veel te maken met koop en verkoop van woningen. U kent de Zeister woningmarkt dus een beetje. Hoe staat die er op dit moment voor? We zien dat nu er minder koopwoningen overgedragen worden dan zeg maar een half jaar geleden. Dat geldt voor alle prijsklassen en in alle segmenten. Soms zijn de aantallen meer dan gehalveerd. Er wordt nu dus niet veel verkocht en gekocht, ook al dalen de prijzen. Waarom zou een huurder een woning kopen? De stap om van huurder over te gaan tot eigenaar van een woning ligt volgens mij vooral aan Notaris Frans Bakker: kopen kan voordeliger zijn dan huren. persoonlijke omstandigheden. Als iemand verwacht binnenkort een baan te krijgen in Limburg, moet hij nu niet kopen in Zeist. Maar als zijn situatie redelijk stabiel is dan kan het in principe verstandig zijn om een huis te kopen. Een eigen woning is op de lange termijn toch voordeliger en waardevaster. Huur is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, hypotheekrente wel. Huurders die kopen zijn daarna vaak goedkoper uit met hun woonlasten. Anderzijds komen daar weer onderhoudskosten bij, maar toch: een koopwoning is eigen bezit. 14

15 Voor welke huurders is kopen aantrekkelijk? Jonge mensen beginnen hun wooncarrière meestal als huurder. Na enkele jaren samenwonen en met enige economische zekerheid kan kopen voor hen aantrekkelijk worden. Die groep eerste kopers vindt kopen spannend. Toch is de aankoop van je tweede huis weer net zo spannend als bij het eerste. Een wooncarrière begint vaak in een klein appartement, dan volgt een groter appartement, daarna een grondgebonden woning en ten slotte verhuist men veelal weer naar de rustige, veilige appartementsvorm. Hoe groot is de sprong van een sociale huurwoning naar een eigen koopwoning? Die sprong is groot. Als koper verliest men immers zijn huurtoeslag en wordt verantwoordelijk voor het onderhoud van de nieuwe woning. Men kan er financieel op achteruit gaan. Voor welke huurders is kopen haalbaar? Bijvoorbeeld voor starters voor wie een startersregeling geldt. Er zijn verschillende startersregelingen, bijvoorbeeld het maatschappelijk gebonden eigendom. Maatschappelijk gebonden eigendom betekent dat men tegen een relatief lage prijs koopt. Dit heeft wel gevolgen wanneer men de woning weer verkoopt. Veelal is men dan verplicht terug te verkopen aan de oorspronkelijke verkoper, bijvoorbeeld de woningbouwvereniging. Daarbij geldt een regeling dat eventuele winst gedeeld moet worden. Meestal zullen starters in goedkope koopwoningen terecht komen. Behalve als ouders willen bijspringen met een goedkope lening of een schenking. In dat geval kan een starter iets duurder gaan wonen. Een andere categorie voor wie kopen raadzaam kan zijn, zijn de huurders van duurdere woningen. Hun woonlasten kunnen behoorlijk oplopen en dan is een koopwoning onder meer vanwege de aftrek van hypotheekrente de moeite van het overwegen waard. De inbreng van eigen geld maakt een lening bij de bank tegenwoordig gemakkelijker. Hoe zit het met de bijkomende kosten bij aankoop van een woning? Reken op ongeveer tien procent bijkomende kosten. Het grootste deel bestaat uit de verplichte overdrachtsbelasting: zes procent van de koopsom. Dan heb je de notariskosten voor de koopakte, de leveringsakte, de hypotheekakte en eventuele samenlevingscontracten. In geval van een banklening kun je als koper ook te maken krijgen met afsluitprovisie voor de bank. Ook de makelaar heeft recht op provisie. En dan zijn er natuurlijk de opknap-, inrichtings- en verhuiskosten. Al met al moet een koper rekenen met ongeveer tien procent extra kosten bovenop de koopsom. Tot zover de zaken die te maken hebben met onroerend goed. Huurders kunnen ook voor andere kwesties naar de notaris. Voor een samenlevingscontract bijvoorbeeld, belangrijk voor ongehuwde partners die kinderen hebben. En voor testamenten, huwelijksvoorwaarden of de oprichting van een huurdersvereninging. 15

16 Twee jonge kampioenen: Elias en Yassine Loukili In De Clomp wonen twee hardloopfenomenen: Elias en Yassine Loukili. Hun prijzenkast staat in de gang en puilt zo uit dat vader Mimoun de boel moet verbouwen met het oog op nieuwe bekers en medailles. Heel hard lopen. Dat vinden de jonge broers Loukili het leukste wat er is. Yassine (13 jaar) houdt van lange afstanden. Zijn jongere broer Elias (10 jaar) is meer van het kortere werk. Ondanks hun jeugdige leeftijd behoren ze tot de top van de Nederlandse jeugdatletiek. Vader Mimoun vertelt hoe dat allemaal gekomen is: Ik heb vroeger ook veel hard gelopen. Ik trainde altijd voor mezelf. Niet bij een vereniging, maar gewoon op straat en in de bossen. Een paar jaar geleden speelden Yassine en Elias graag voetbal, net als onze hele familie. Daarna gingen ze zwemmen. Toen heb ik hen voorgesteld om eens bij een atletiekvereniging te gaan kijken. En dat vonden ze meteen leuk. Rekken en strekken Die eerste club was atletiekvereniging Fit in Zeist. Maar al snel bleek dat de broertjes Loukili zoveel hardlooptalent hadden, dat ze beter in een aparte loopgroep konden trainen. Zo n groep bestond niet bij Fit en dus verkasten Yassine en Elias naar Atverni in Nieuwegein, waar ze trainen onder leiding van Leen Born en de beroemde Rob Druppers. De prijzenkast van Elias (links) en Yassine Loukili is te klein. We trainen enkele keren per week op de baan in Nieuwegein, vertellen Elias en Yassine. Daar beginnen we met inlopen en rekken en strekken. Dan volgt de technische loopscholing en ten slotte lopen we diverse afstanden. Behalve die trainingen lopen we ook met vader in het Panbos. En daar- 16

17 naast hebben we natuurlijk vaak wedstrijden. We trekken het hele land door. Met vader als privéchauffeur. Versnellen Op de langste dag van het jaar acteerden de snelle broers in Maarn. Elias won bij de categorie pupillen A2 de 1000 meter in 3 minuten en 16 seconden; hij versloeg maar liefst 400 concurrenten! Yassine liep in Maarn de 4,2 kilometer en finishte op de tweede plaats in een volwassen deelnemersveld van 156 mannen tot 40 jaar. In het begin kies ik een normaal tempo. Dan loop ik achter een ander. Tegen het einde versnel ik en dan loop ik er de meesten uit, luidt Yassines simpele recept om op het podium te komen. Je moet het maar kunnen! Hardlopen is een harde sport. Je moet het meestal alleen doen. Er is dus veel doorzettingsvermogen voor nodig, legt Mimoun uit. Daarom is het belangrijk als ouders helemaal achter hun hardlopende kinderen staan. Ik breng mijn jongens altijd naar trainingen en naar wedstrijden. Mijn vrouw kookt drie keer in de week pasta. Onze kinderen krijgen ook veel groenten en fruit te eten. Dat is allemaal nodig om sterk te presteren. te winnen. En door mijn school af te maken, antwoordt de brugklasser van de katholieke scholengemeenschap De Breul. Elias is een fan van Justin Bolt, de snelste man ter wereld, en van de Ethiopiër Haile Gebrselassie. Maisonnette De Loukili s wonen al elf jaar in een maisonnette in De Clomp. Een prima huis en we hebben het gezellig met de buren. Maar drie slaapkamers is eigenlijk te weinig voor een gezin met vijf kinderen, mijmert Mimoun. Maar ja, het is ontzettend moeilijk om in Zeist iets groters te krijgen. Over de woonomgeving is hij iets minder positief. Ik zie dat er meer hangjeugd is dan vroeger. Ik wil niet dat mijn kinderen in die rotzooi opgroeien. Door het huiswerk en de vele trainingen hebben ze gelukkig geen tijd om de straat op te gaan. Mijn droom? Een huis in Bosch en Duin, waar je zo het bos in kunt om hard te lopen. Snelste man ter wereld Van de jonge atleten in huize Loukili staat Elias al aan de nationale top in zijn leeftijdklasse. De meeste bekers en medailles in de prijzenkast zijn dan ook van hem. Yassine heeft meer tegenstand en kiest moeilijkere wedstrijden, maar weet toch hoog te eindigen. Zijn idool? Kamiel Maase en El Guerrouj. Zijn droom? Topatleet worden. Hoe? Door hard te trainen en belangrijke wedstrijden 17

18 Uw huurdersbelangenvereniging aan het woord! Aspirant bestuursleden Prisma Prisma heeft de afgelopen maanden actief naar nieuwe bestuursleden gezocht. Behalve de wervingsfolder hebben Prisma en de Woningbouwvereniging samen een aantal huurders persoonlijk aangeschreven en hen gevraagd of zij actief willen worden in het bestuur. Ook staan we ingeschreven bij de vrijwilligerscentrale. Onze actie heeft twee nieuwe aspirant bestuursleden opgeleverd! Het zijn Ad van Montfoort en Barbara Rengger en Sharla Paltan gaat voor ons notuleren Ook daar zijn we heel blij mee want goede notulen maken is veel werk en belangrijk! Nog gezocht: een voorzitter! We zijn behoorlijk tevreden met de resultaten van de werving. Echter we zoeken nog steeds een geschikte kandidaat voor het voorzitterschap. Bent u nieuwsgierig naar wat deze functie inhoudt, of weet u iemand in uw omgeving die geïnteresseerd zou kunnen zijn? Meldt het ons! Algemene Ledenvergadering Op 24 maart heeft Prisma haar Algemene ledenvergadering gehouden. De avond werd bezocht door zo n twintig huurders. De jaarstukken over 2008 werden vastgesteld, evenals het werkplan en de begroting voor Tevens hield de heer Ivo Vermaas, die op voordracht van Prisma in de Raad van Commissarissen zit, een toelichting op het werk van de raad. De heer Vermaas feliciteerde Prisma met haar grote ledenaantal, en sprak zijn waardering uit voor de bijdrage van Prisma aan de realisatie van het Basis Sociaal Statuut en de Geschillen Advies Commissie. Na de pauze gaf Patrick van der Hofstad van Stichting Collusie een presentatie over het energielabel en de maatregelen die corporaties kunnen nemen om woningen energiezuiniger te maken. Hoewel corporaties voor dit soort maatregelen een (kleine) huurverhoging kunnen vragen, kan de energiebesparing toch schelen in de portemonnee van de huurder, omdat de maandelijkse energiekosten omlaag gaan. Voor een huurdersbelangenvereniging als Prisma dus reden om hiervoor aandacht te vragen! Subsidie Na lange tijd van onduidelijkheid is eindelijk bekend dat Prisma de gevraagde subsidie voor 2009 van de R.K. Woningbouwvereniging ontvangt. De subsidie is vooral nodig om inhoudelijke deskundigheid in te huren, zodat Prisma ook over ingewikkelde beleidsonderwerpen kan adviseren. De Woningbouwvereniging en Prisma hebben wel afgesproken dat ze in het najaar gaan praten over een nieuwe systematiek om de hoogte van de subsidie te bepalen. Die wordt waarschijnlijk deels gekoppeld aan het ledenaantal. 18

19 Actueel De komende maanden gaat Prisma met een aantal onderwerpen aan de slag. Zo moeten de prestatieafspraken worden vernieuwd. Dit zijn afspraken tussen de gemeente Zeist en de corporaties over wonen en leefbaarheid. De drie huurdersbelangenverenigingen praten hierover mee. Het gaat om onderwerpen als nieuwbouw en renovatie, wonen en zorg, betaalbaarheid van het wonen, leefbaarheid en overleg met bewoners. Daarnaast werken Prisma en de R.K. Woningbouwvereniging aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, waarin wordt vastgelegd hoe het overleg plaatsvindt en in welke mate Prisma invloed kan uitoefenen. We houden u op de hoogte! Wordt lid Prisma behartigt de belangen van de huurders van de R.K. Woningbouwvereniging. Als lid van Prisma ondersteunt u dus uw eigen belangen en die van uw medehuurders. Wordt daarom lid! Hoe meer leden, hoe zwaarder de stem van Prisma. U kunt gebruik maken van het onderstaande machtigingsformulier Namens Prisma Andrea Sturkenboom Plaatsvervangend voorzitter/contactpersoon Ja, ik word lid van Prisma, huurderbelangenvereniging van de R.K. Woningbouwvereniging te Zeist. Ik machtig de huurdersbelangenvereniging Prisma tot wederopzegging jaarlijks de lidmaatschapsbijdrage ad 7,50 automatisch van mijn bank- of girorekening over te schrijven naar huurdersbelangenvereniging Prisma te Zeist, rekeningnummer (onder vermelding van éénmalige of jaarlijkse bijdrage en uw naam). De machtiging gaat in op de onderstaande datum. (s.v.p invullen in blokletters) Naam heer/mevrouw: Adres: voorletters: postcode: Woonplaats: Bank-/girorekeningnr.: adres: Handtekening: Zeist, datum: NB Bent u het niet eens met deze incasso; dan kunt u binnen 30 dagen na de vermelde datum, het bedrag terug laten boeken naar uw eigen bank-/girorekening onder vermelding van terugboeking eenmalige en/of jaarlijkse bijdrage hbv Prisma. 19

20 Burg. Patijnlaan 222A Postbus AJ Zeist Tel Fax

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie

Wonen. Tekenaar Drago Pečenica werkt in alle rust. Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk

Wonen. Tekenaar Drago Pečenica werkt in alle rust. Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk Tekenaar Drago Pečenica werkt in alle rust. Wonen Juni 2012 jaargang 37 nr. 2 Lees verder op pagina 6! Wo o n g e l u k: p e n t e k e n a a r Dr ag o P e č

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

De Appartements. eigenaar

De Appartements. eigenaar Nieuws en informatie voor eigenaren van flats, etages, portiekwoningen en appartementen in Verenigingen van Eigenaren De Appartements najaar 2010 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie Juni 2014 Woonjournaal Woonwijze, uw manier van wonen! Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging Een lid van de bewonerscommissie kan echt iets betekenen voor mensen Bij Mari-Anne van Oortmerssen

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken nummer 1, lente 2011 Gewoon goed wonen MAGAZINE Ruim wonen in Blaricum Bijvanck op pad met projectleider groot onderhoud Martin

Nadere informatie

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis Midden in de Noordwijkse gemeenschap NWS Magazine Uitgave juni 2013 Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis 2Voorwoord

Nadere informatie

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld Nr. 2 September 2014 Huurders opgelet: Schrijf u tot 31 december gratis in bij huiswaarts.nu en behoud uw woonduur meer op p. 12 Renovatie maisonnettes

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie april 2009 42 het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Leven zonder de lift, contact met je buren Elke woning een energielabel Vroeger en Nu Het is lente, seizoen voor een frisse start.

Nadere informatie

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin GroenWest nr.3-2014 Eten uit eigen tuin leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres ThuisBest Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie september 2009 43 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Lekker veilig spelen in speeltuin Kindervreugd Koopgarantmarkt een succes De Kombinatie is van huis uit sober, doelmatig

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei 16 e jaargang juni 2015 ONGELUKJE? Berging door onze

Nadere informatie

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start Nr. 60 oktober 2008 het Grootverslag 4 De Wilskracht in Wesvershoof bewoond 7 Mia Rood overleden 17 Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start De onzin van... COLUMN Vanaf 1 januari

Nadere informatie

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum Woonieuws 2013 nummer 2 Infokrant voor en door bewoners Open dag in Boornbergum. Bewoners konden vast een kijkje nemen in hun nieuwbouwwoningen. Zie pagina 7. In dit nummer: Voorwoord... 2 Servicepagina...

Nadere informatie

POST VAN PORTAAL Leiden Uitgave nr. 2 2009. > Ruim baan voor de toekomst! > Creëer je eigen droomhuis > Gekleed voor succes

POST VAN PORTAAL Leiden Uitgave nr. 2 2009. > Ruim baan voor de toekomst! > Creëer je eigen droomhuis > Gekleed voor succes POST VAN PORTAAL Leiden Uitgave nr. 2 2009 > Ruim baan voor de toekomst! > Creëer je eigen droomhuis > Gekleed voor succes nr.2 in Post van Portaal Ruim baan voor de toekomst! pagina 4 Voor Brian is het

Nadere informatie

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

2 the Point. personeelsblad woonbron Nr. 3 mei 2009 jaargang 8

2 the Point. personeelsblad woonbron Nr. 3 mei 2009 jaargang 8 personeelsblad woonbron Nr. 3 mei 2009 jaargang 8 00 00 Erwin Zwijnenburg in Mensen maken wonen Het allerbelangrijkste is dat we elkaar proberen te helpen. Anders halen we het niet. André Rouwers in Even

Nadere informatie

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in!

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in! 34e jaargang nummer 118 APRIL 2013 05 Veilig hangen sluitwerk Vul de aanmeldingskaart in! 10 Sophiastaete In deze Schakel aandacht voor de veelzijdigheid van de Sophiastaete 14 Wie werken er in uw wijk?

Nadere informatie

Woonjournaal. Woonwijze, uw manier van wonen! Oktober 2012. Met onder andere: Kaartjes winnen voor Code Oranje. Buurten over de buurt

Woonjournaal. Woonwijze, uw manier van wonen! Oktober 2012. Met onder andere: Kaartjes winnen voor Code Oranje. Buurten over de buurt Oktober 2012 Woonjournaal Woonwijze, uw manier van wonen! Met onder andere: Kaartjes winnen voor Code Oranje Buurten over de buurt Voorkom verstoppingen Voordelig autodelen Het verleden leeft Boeiend en

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie