Inleiding Visie 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding 2. 2. Visie 3"

Transcriptie

1 Inhoud Inleiding 2 2. Visie 3 3. Pedagogisch doel Hoe wordt emotionele veiligheid gewaarborgd; 3.2.Hoe wordt de ontwikkeling van de persoonlijke competenties bevorderd; 3.3. Hoe wordt de ontwikkeling van de sociale competenties bevorderd; 3.4.Eigen maken van normen en waarden; 4. Werkwijze Groepsindeling 4.2.Dagritme 4.3.Openingstijden 4.4.Sfeer en inrichting 4.5.Huisdieren 5. Verzorging en opvoeding 5.1.Begeleiding 5.2.Wennen 5.3.Activiteiten 5.4.Voeding 5.5.Slapen 5.6.Persoonlijke verzorging en zindelijkheid 5.7.Ziekte 6. Contact met ouders Plaatsingsgesprek 6.2. Evaluatie gesprek na 6 weken 6.3. Tussen evaluatie gesprekken 6.4. Evaluatie gesprek bij beëindiging 6.5. Overdracht basisschool 6.6. Schriftjes 6.7. Nieuwsbrief 6.8. Ouderavond 6.9. Oudercommissie 6.10.Klachten behandeling 7. Kwaliteit en organisatie Opleiding ondernemer 7.2. Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid 7.3. Brandveiligheid 7.4. Meld code kindermishandeling 7.5. Privacy/ 4 ogen principe 7.6. Achterwacht/ inval 7.7. Stagiaires Bijlagen leefregels veiligheid en gezondheid 17

2 d.d. februari 2015 Inleiding Samen zijn net als in een groot gezin, dat is waar wij als kindercentrum Kruimeltje naar streven. Niet gescheiden van elkaar maar juist samen fijne dagen beleven, iedereen met zijn eigen mogelijkheden en op zijn of haar eigen manier. Vanuit die veilige basis ga je groeien, je ontwikkelen. Dagen gevuld met ontdekken en beleven met ruimte voor een lach en een traan. In dit pedagogisch beleidsplan worden de uitgangspunten en het pedagogisch handelen beschreven. Het hierna beschreven pedagogisch beleid is de basis voor de opvang, opvoeding en verzorging van de kinderen die gebruik maken van kindercentrum Kruimeltje. De pedagogische visie van kindercentrum kruimeltje speelt een cruciale rol binnen ons kindercentrum. Vanuit deze visie proberen wij een zo huiselijk en verantwoord mogelijke opvang te bieden. Dit pedagogisch beleidsplan is met zorg en aandacht opgezet om o.a. de professionaliteit te waarborgen. Het pedagogisch beleid zal regelmatig geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. De persoon achter Kindercentrum Kruimeltje Mijn naam is Diana Tebbenhof en ik ben in april 2006 begonnen als gastouder in huis. In 2010 doorgegroeid als kleinschalig kindercentrum aan huis. Vanaf 2015 de grote stap genomen om naar een eigen locatie te gaan. Kindercentrum kruimeltje is een echt familie bedrijf. Ik woon samen met mijn man en onze drie kinderen, zij zullen dan ook regelmatig aanwezig zijn om mee te spelen, mij te ondersteunen of gewoon voor de gezelligheid. Ook mijn moeder en schoonouders zijn betrokken binnen het kindercentrum zij zijn achterwacht bij calamiteiten, assisteren op de groep of helpen bij het halen en brengen van kinderen. Mede hierdoor ontstaat een gezellige, grote gezinssituatie met een huiselijke sfeer. Voordat ik mijn eigen opvang ben gestart, heb ik meerdere beroepsopleidingen gevolgd. Ik ben in het bezit van mijn MDGO-SPW diploma en ben 6 jaar werkzaam geweest als groepsleidster in de kinderopvang. Door mijn ruime praktijkervaring heb ik veel kennis opgedaan in het opvangen van kinderen. Ik heb o.a. geleerd dat het belangrijk is om aan te sluiten bij de wensen van de ouders en kinderen, omdat alleen op die manier kwalitatief goede opvang geboden kan worden. Daar probeer ik door middel van zelfreflectie en open communicatie met ouders en kinderen zo goed mogelijk vorm aan te geven. 2

3 2.Visie Persoonlijke benadering Er mogen zijn en van waardevolle betekenis zijn als persoon en binnen de groep, ieder met zijn eigen kenmerken en eigenaardigheden. Kindercentrum Kruimeltje is van mening dat ieder kind uniek is en zich ontwikkelt op zijn/haar eigen manier. Ieder kind heeft zijn eigen emoties en verstandelijke en lichamelijke mogelijkheden. Ieder kind krijgt de ruimte zijn eigen ontwikkeling te volgen op zijn of haar eigen manier. Een kind leert tijdens het opgroeien wie hij of zij is en wat er van hem of haar verwacht wordt, maar ook wat hij of zij van zijn omgeving kan verwachten. Goede kinderopvang biedt kinderen de mogelijkheid om vanuit een warme en veilige omgeving de wereld te ontdekken. Kindercentrum Kruimeltje wil daar graag voor zorgen door middel van begeleiding, ondersteuning en stimulering van het kind in een kleinschalige en gemoedelijke sfeer. Dit wordt onder andere bereikt door te benoemen welke emotie er bij het kind gezien wordt zodat die een naam krijgt en het kind zich begrepen voelt. Het kind krijgt een bewegingsruimte die altijd iets groter is dan hij eigenlijk nodig heeft en speelgoed dat zijn onderzoek drang bevredigt. Er wordt niet onnodig ingegrepen in zijn activiteiten. Door de dag voor kinderen te structureren met terugkerende activiteiten ontstaat er een veilige basis. Er is een tijd voor rust en slapen, een tijd om zelf actief bezig te zijn. Bij jonge kinderen zal de behoefte aan veiligheid en geborgenheid het grootst zijn. Oudere kinderen hebben juist de behoefte om spelenderwijs zelf de wereld om zich heen te ontdekken. Als het kind zijn eigen mogelijkheden leert kennen en benutten, bevordert dat zijn/haar zelfvertrouwen. Samenzijn Wat is er nou leuker dan in een kleine overzichtelijke groep kennis te maken met kinderen van verschillende leeftijden, samen te spelen, op ontdekkingstocht gaan, je te ontwikkelen.... Groepsopvoeding biedt mogelijkheden om andere vaardigheden te ontdekken dan in de thuissituatie. Vooral op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Denk maar aan het kijken naar en samenspelen met alle verschillende groepsgenootjes. Het delen van speelgoed, het elkaar troosten. De basisregel bij Kindercentrum Kruimeltje is respect voor jezelf, een ander en je omgeving. Vanuit die basis vloeien meerdere afspraken voort, bijvoorbeeld elkaar geen pijn doen, wanneer je iets wilt hebben/weten dan vraag je dat, wanneer iemand aangeeft dat hij/zij iets niet wil, dan houd je rekening met die grens enz. Kinderen ontdekken ook welke rol volwassenen hebben in het samenzijn en mogen volwassenen graag na doen. Als verzorger/begeleider zijn wij ons dan ook bewust van deze rol. Allemaal belangrijke opvoedkundige uitgangspunten, maar even zo belangrijk is het maken van plezier en het hebben van een fijne dag! Kindercentrum Kruimeltje streeft er naar om van elke opvang dag een dag te maken vol waardevolle herinneringen. 3

4 Spelen en ontdekken Spelen houdt vrijheid in, de wereld ontdekken, mogelijkheden uitproberen, grenzen verkennen.. allemaal zonder doel. Bij spel gaat het om de beleving op zich niet om het doel. Het ene moment is de oude hoeslaken een boot die vaart over de woeste zeeën en zo is die zelfde hoeslaken de kelder waar we ons in verstoppen om te ontsnappen aan een wild monster wat de poes van de buren blijkt te zijn Spel en fantasie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze brengen kinderen op plekken waar ze graag heen willen of waar ze al geweest zijn. Door te spelen ontdekken kinderen de wereld waar ze deel van uit maken met al zijn mogelijkheden. Buiten maar ook binnen worden alle zintuigen geprikkeld door gebruik te maken van verschillende natuurlijke materialen. Natuurbeleving draagt bij aan de ontwikkeling van de motoriek, het gebruiken van de zintuigen, de fantasie wordt geprikkeld en de sociale en emotionele vaardigheden worden gestimuleerd. Ook geeft de natuur rust en ontspanning. Kindercentrum Kruimeltje neemt de kinderen mee door de seizoenen om zo het contact met de natuur te vergroten. Wij hebben een seizoen kastje waarin de kenmerken van de seizoenen worden uitgebeeld, veelal met natuurlijke materialen. Kinderen laten ervaren wat de natuur ons geeft door het zelf uitzaaien van groente plantjes en de buitenruimte inrichten met vruchtbomen, struiken en verschillende natuurlijke materialen. In contact met de natuur lijkt de ontwikkeling bij kinderen bijna vanzelf te gaan. Wanneer er water, zand of ander natuurlijk materiaal aanwezig is zullen kinderen zich niet gauw vervelen. Wij zullen dan ook in weer en wind buiten te vinden zijn. Het knuffelen en verzorgen van de aanwezige dieren, op ontdekkingstocht gaan in de tuin. Duurzaamheid Voor ons is een groene leefomgeving onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid. Wij willen zorgzaam en met respect omgaan met de wereld, de omgeving om ons heen, dieren, mensen, de natuur en de spullen die we hebben. We proberen dan ook bij de aanschaf van nieuwe materialen te recyclen door gebruik te maken van tweede hands artikelen en ons afval te scheiden. We laten de kinderen in hun spel verschillende materialen ontdekken en proberen daarin zoveel mogelijk materialen te kiezen met een natuurlijke basis. Vrij van gif stoffen en weekmakers en weinig belastend voor de omgeving. Bij het knutselen maken we gebruik van waardeloos materiaal (lege dozen, wc. Rolletjes, plastic flesjes enz.) We kiezen voor biologische voeding, gebruiken natuurlijke schoonmaakmiddelen en gaan zuinig om met energie. We kiezen zo veel mogelijk voor afname bij lokale ondernemers, halen brood bij de bakker (zonder e nummers), halen vlees bij de slager ( van lokale vee boeren) enz. We scheiden ons afval en houden onze omgeving schoon, heel en veilig en stimuleren onze omgeving dat ook te doen. 4

5 3. Pedagogisch doel Om hun baan goed te kunnen uitvoeren hebben ouder(s) een stabiele opvangsituatie voor hun kind nodig, zodat ze met een gerust hart naar hun werk kunnen gaan. Kindercentrum Kruimeltje levert een bijdrage aan die stabiele opvangsituatie door opvang op maat voor het kind (de kinderen) aan te bieden en de zorg voor het kind (de kinderen) over te nemen. Dat geeft ouders de kans deel te nemen aan de arbeidsmarkt en dat zorgt voor een betere balans tussen werk en privé. Opvangen betekent opvoeden. Ouders zijn de eerste verantwoordelijken in de opvang van hun kinderen. Als zij hun kinderen naar de kinderopvang brengen delen zij deze opvoeding met de kinderopvang instelling. Om de opvoedsituatie zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de thuissituatie wordt de benadering van kinderen in Kindercentrum Kruimeltje zoveel mogelijk afgestemd op de gewoontes van thuis. Weten hoe er thuis wordt omgegaan met het nakomen van regels en de omgang met elkaar, zijn hierbij belangrijke aspecten. Hierbij zal wel rekening worden gehouden met de rest van de groep en de dag structuur van het kindercentrum. Kindercentrum Kruimeltje draagt zorg voor een opvang die warmte, veiligheid en vertrouwen biedt. Kinderen kunnen zich ontplooien, ze kunnen hun talenten ontdekken en zichzelf verder ontwikkelen. Ze hebben daarbij respect voor zichzelf en anderen en respect voor andere normen en waarden. Kindercentrum Kruimeltje streeft een hoog kwaliteitsniveau na. Dit wordt o.a. bereikt door het geven van persoonlijke aandacht en het kiezen voor duurzaam en verantwoord speelgoed dat aansluit bij de specifieke ontwikkelingsfase van het kind. Thuishuis Kruimeltje neemt kinderen serieus, benadert kinderen liefdevol en respecteert hun eigenheid, om zo een gevoel van geborgenheid te creëren. Om bovenstaande doelen te bereiken werkt Thuishuis Kruimeltje volgens de vier basisdoelen van professor Riksen-Walraven, ten behoeve van verantwoorde kinderopvang. De vier doelen zijn: het waarborgen van de emotionele veiligheid, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 3.1.Hoe wordt emotionele veiligheid gewaarborgd; Om een goede ontwikkeling van het kind te stimuleren is een sfeer van veiligheid, vertrouwen en geborgenheid nodig. Doordat de opvang plaats vindt in een kleine groep met een vaste begeleidster is de opvang al snel vertrouwd en overzichtelijk. De opvang ruimte is een open ruimte met verschillende materialen die aanzetten tot spel en ontdekken, maar ook tot rust en ontspanning. Vaste rituelen, duidelijke afspraken en regels helpen daarbij. Er hangt b.v. een dagritme kaart waarmee aangeduid wordt welke activiteiten er die dag staan te gebeuren. Er wordt elke dag geteld hoeveel kinderen er zijn tijdens het fruit eten, wie er zijn en welke dag het is van de week enz. De kinderen weten al snel het ritme van de dag en de daarbij horende rituelen en beginnen b.v. al met hun handjes te draaien wanneer er genoemd wordt dat het tijd is om fruit te eten. 5

6 Er wordt door de begeleiding op een respectvolle en met liefde gecommuniceerd met de kinderen. Onderlinge relaties worden gestimuleerd maar de eigenheid van het kind speelt daarin een belangrijk uitgangspunt. Ook is het belangrijk in te spelen op de persoonlijke behoeften van het kind. Weten hoe een kind bijvoorbeeld getroost wordt en wat zijn of haar favoriete knuffel is, zijn belangrijke zaken om de veiligheid van een kind te vergroten. 3.2.Hoe wordt de ontwikkeling van de persoonlijke competenties bevorderd; Het kind krijgt de mogelijkheid te zijn wie hij/zij is, wanneer het verdriet heeft wordt het getroost en wanneer het boos is wordt geleerd hoe om te gaan met die boosheid. Daarbij wordt benoemd welke emotie er gezien wordt bij het kind, daarmee leert het kind zijn eigen emoties ontdekken. Er is veel ruimte voor natuurlijk ontdekken door gebruik te maken van natuurlijke materialen die alle zintuigen, de motoriek en de creativiteit van het kind stimuleren. Seizoen schatten (bloemetjes, takjes, eikels, sloot water, schelpen enz) worden op de groep gebruikt om mee te spelen, te proeven, te bestuderen. Bij de oudere kinderen wordt er bv geleerd wat het verschil is tussen zoet en zout. Door het spelen van een proef spelletje. De kinderen worden op een natuurlijke manier uitgedaagd zichzelf te ontwikkelen door te zien wat er in aanleg aanwezig is en de ruimte te geven om dat uit te bouwen. Wanneer het b.v. begint te kruipen wordt het kind op een veilige plek op de vloer gelegd zodat het de mogelijkheid krijgt deze vaardigheid te oefenen. Aanvullend is er verschillend materiaal en speelgoed aanwezig dat het kind kan uitdagen in zijn spel en kan stimuleren in zijn/haar ontwikkeling. Er zijn b.v verschillende soorten puzzels beginnend van hout met noppen tot meerdere stukjes van karton. Maar ook houten blokken, Lego Duplo, Barbie poppen, Playmobile, diverse spelletjes, knutselmateriaal, klei, verf, knuffels, poppen, verkleedkleren, buitenspelmateriaal enz. Het kind wordt gestimuleerd zich zelf te verzorgen en daarin zelfredzaam te zijn. Handen wassen na het plassen, schoenen aan doen bij het naar buiten gaan, sjaal om bij koud weer enz. Er wordt cognitief gestimuleerd door voor te lezen, zelf te lezen, op ontdekkingstocht gaan in de natuur, knutselwerkjes te maken aan de hand van een thema. Maar ook het zelf ontdekken door eigen invulling te geven aan materiaal en tijd. Gaandeweg en aangepast aan hun ontwikkelingsfase leren kinderen daarbij rekening houden met anderen en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag. Door samen te spelen leren kinderen veel van elkaar en met elkaar. Ze kunnen verder gaan in hun spel door de volgende dag hetzelfde te doen of net even anders verder te spelen. Ze hebben b.v. geleerd hoe de toren van blokken stevig genoeg staat zodat hij niet zo snel omvalt en dus nog hoger word of weten dat wanneer ze een treintje met stoelen maken hoeveel stoelen ze nodig zijn, wie graag voor wil zitten en hoe je het aan kunt pakken om de rollen deze keer even om te draaien Hoe wordt de ontwikkeling van de sociale competenties bevorderd; Tijdens het samen zijn wordt er geleerd hoe het is om samen te spelen, samen te delen ruzie te maken maar ook om het weer goed te maken. Door de verschillen in leeftijd is er altijd wel iemand om tegen op te kijken maar ook om iemand te helpen die jonger is. Er wordt gestimuleerd rekening te houden met elkaar, dus wanneer iemand alleen wil spelen mag dat. Wanneer er samen gespeeld word, wordt er begeleid in de interacties met elkaar, verschil in taalvaardigheid maar ook verschil in sociale competentie. Door afspraken te maken hoe je met elkaar praat, welke woorden gebruik je wat kun je wel 6

7 zeggen wat beter niet. En bij de jongere kinderen wanneer er een baby op de grond speelt kun je geen wilde spelletjes doen en de baby leert weer dat niet alles wat er leuk uit ziet zomaar afgepakt kan worden. Het kind ervaart hoe het is deel uit te maken van een groep, het bevorderen van het groepsgevoel komt tot stand door de gezamenlijke activiteiten gedurende dag. Het gezamenlijk naar school lopen is een vast dagelijks ritueel net als het gezamenlijk eten en drinken. Maar ook het gezamenlijk een knutselactiviteit uitvoeren of muziek luisteren en samen dansen. Door het jaar heen worden er ook activiteiten gepland samen met de ouders een uitstapje naar b.v. de lammetjes of mee lopen met de avond vierdaagse, zomerfeest met een barbecue, naar de speeltuin in Godlinze enz Eigen maken van normen en waarden; Duidelijke regels helpen bij het in stand houden van een veilige basis en zorgen voor de overdracht van normen en waarden. Duidelijke regels zijn regels die vast staan en benoemd worden zodat een kind er eigen mee wordt en blijft. Een jonger kind zal de regels eerst moeten leren kennen en een ouder kind zal de regels moeten leren hanteren. Er wordt uitgegaan van een positieve sfeer. Van jongs af aan wordt het kind op een positieve manier benaderd, ongewenst gedrag wordt zoveel mogelijk genegeerd. Door gedrag om te buigen door middel van b.v. afleiding. Wanneer een peuter de poes steeds slaat "kom we gaan de poes aaien dat vind hij vast leuk, hoor hij gaat zelfs spinnen" enz. Ongewenst gedrag wordt benoemd naar het kind, b.v. wat gaat er nu mis en hoe kan dat de volgende keer anders. Naar gelang de leeftijd wordt het kind aangesproken op zijn verantwoordelijkheid voor zijn/haareigen gedrag in interactie met zijn haar omgeving. Een jonger kind (baby)krijgt een andere uitdagende bezigheid aangereikt wanneer het telkens de blokken toren stuk maakt van een ander kind. Een ouder kind krijgt de ruimte om zelf tot een oplossing te komen voor ander gedrag. Hoe kun jij de volgende keer voorkomen dat enz. Soms wordt er voor gekozen om het kind even apart te nemen wanneer de situatie te dreigend is voor het kind zelf of voor zijn of haar omgeving. Er wordt een afspraak gemaakt onder welke voorwaarde het kind weer mee kan doen aan de groepsactiviteit. Omdat de invloed van de omgeving medebepalend is voor de ontwikkeling van sociale en persoonlijke competenties van het kind, maar ook voor de overdracht van normen en waarden, spelen ook de (mede)opvoeders een rol in die ontwikkeling. Duidelijkheid van regels die aangepast zijn aan de ontwikkelingsfase van het kind en die consequent worden toegepast, zijn daarbij belangrijk. Deze regels worden o.a. uitgedragen door voorbeeldgedrag van de leidster en door positieve bekrachtiging wanneer het kind zich aan de regels houdt. Overleg met ouders over de regels die het kind moet leren en de wijze waarop dit wordt gestimuleerd, is van groot belang. Er zal dan ook regelmatig tijdens de overdracht over gesproken worden. Een stuk cultuur overdracht hoort ook bij het overbrengen van normen en waarden. Zo word er bij de thema s aangesloten bij de landelijke feestelijkheden zoals Sinterklaas, kerst, Pasen, koningsdag en natuurlijk de verjaardagen van het kind. Er wordt in overleg met de ouders een verjaardag gevierd, de ruimte wordt versierd met slingers en ballonnen. Er wordt voor de jarige een verjaardag muts geknutseld waarna hij op de stoel mag staan en er voor hem gezongen wordt. De verjaardag trein brand een kaarsje die uitgeblazen mag worden en er wordt getrakteerd. 7

8 4. Werkwijze 4.1.Groepsindeling Kindercentrum Kruimeltje biedt zowel dagopvang van 0 t/m 4 jaar aan als buitenschoolse opvang van 4 t/m 12 jaar. De kinderen maken allemaal deel uit van een gezamenlijke huiskamer groep. Er zijn ook kinderen met flexibele opvang wat betekent dat de groep wisselend is van samenstelling. De ene dag zullen er wat meer jongere kinderen aanwezig zijn en tijdens de schoolvakanties zullen er wat meer oudere kinderen aanwezig zijn. In de groep kunnen maximaal 16 kinderen tegelijk opgevangen worden. De samenstelling van de groep kan wijzigen gedurende de dag. De leeftijden en het aantal kinderen kunnen dus per dagdeel variëren. Er zal hierbij steeds gehandeld worden volgens de wettelijke richtlijnen voor wat betreft de leidster-kind ratio. Met behulp van 1ratio.nl wordt steeds bekeken, of het aantal kinderen met bijbehorende leeftijden door 1 leidster opgevangen kan worden. Deze werkwijze geldt ook voor verzoeken van ouders voor het afnemen van extra dagdelen buiten het afgesloten contract. Doordat de groep gezamenlijk opgevangen wordt zijn alle gezichten snel vertrouwd en hebben de kinderen al snel door wie wanneer komt of gaat. 4.2.Dagritme Kindercentrum Kruimeltje hanteert een zo duidelijk mogelijk dagritme. Om zo een veilige basis gedurende de dag te geven. Dit wordt gedaan door vaste rituelen gedurende de dag aan te houden. Een leidraad voor het verloop van de dag: uur binnenkomst/ontbijten/spelen uur kinderen naar school brengen uur vrij spel uur verschonen/plassen/liedjes zingen/fruit eten/boekje lezen uur buitenspelen/activiteit uur handenwassen/plassen/tafeldekken uur broodje eten/bso kinderen schuiven aan uur rustig spel/ slapen/verschonen uur kinderen van school halen uur drinken met een koekje uur vrij spel/ activiteit/buiten spelen uur drinken/opruimen/ophalen/plassen/verschonen uur eten maken/tafeldekken uur warm eten/afruimen/afwassen/boekje lezen/spelletje doen Ter ondersteuning van het dagritme maken we gebruik van dagritme kaarten, zodat voor de kinderen zichtbaar is wat er gaat gebeuren tijdens hun dag. Baby s worden, in nauwe afstemming met de ouders, verzorgd wanneer zij daar behoefte aan hebben. Ze krijgen eten en drinken wanneer ze honger hebben en gaan slapen wanneer ze moe zijn. De rest van de tijd kunnen ze spelen in de box, op de grond, rondkijken vanuit een wipstoel of worden ze geknuffeld op schoot. Kinderen die ouder zijn eten, drinken en slapen gezamenlijk. Kinderen slapen naar eigen behoefte en/of wensen van de ouders. De overige bezigheden worden aangepast aan de behoeften van de kinderen. Uit school hebben de BSO kinderen vaak behoefte aan een rust moment met een kop thee om vervolgens uit te rauzen buiten in de speeltuin. De speelmomenten zijn de vrij te besteden momenten op de dag waarop de kinderen naar eigen behoefte kunnen spelen. Dit kan een gezamenlijke activiteit zijn, bijvoorbeeld wandelen, samen een spelletje doen of knutselen, maar ook buiten spelen, een hut bouwen, individueel spel enz. Voorop staat dat de opvang een plek is waar je het leuk 8

9 moet hebben, waar je, je kunt ontspannen maar waar je ook wordt uitgedaagd in je persoonlijke competenties door bv. te kijken naar hoe een BSO kind zijn eigen schoenen al kan strikken en daardoor zelf gestimuleerd wordt om ook je veterstrik diploma te halen. Bij Kindercentrum Kruimeltje worden de kinderen op verschillende tijden gehaald en gebracht, er is dus sprake van een dynamische groep. Een vast dagritme biedt de kinderen houvast Openingstijden Kindercentrum Kruimeltje is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00 t/m uur, 52 weken per jaar geopend. Op zon- en feestdagen zijn wij gesloten, de sluitingsdagen worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Ouders krijgen in november van elk jaar een overzicht met sluitingsdagen voor het komende jaar. Deze is terug te vinden op de website Sfeer en inrichting Thuishuis Kruimeltje streeft er naar een warme en rustige sfeer uit te stralen met veel natuurlijke elementen en duurzaam materiaal, dit komt tot uiting in de inrichting en het gekozen materiaal. Er is een seizoen kastje dat weergeeft welke seizoen het is. Een aantal keer per jaar wordt de ruimte aangekleed in thema. Bijvoorbeeld: winter, zomer, herfst, St-Maarten, kerstfeest, Sinterklaas. De kinderen mogen helpen bij het aankleden en ook bij het afbreken / opruimen. Ook het spel en knutsel activiteiten worden hier op afgestemd, zoals een herfstwandeling maken in het bos, een picknick op de dijk of het knutselen van een kerstbakje Huisdieren Binnen kindercentrum Kruimeltje zijn meerdere huisdieren aanwezig. We hebben twee honden die alleen samen met een volwassene in contact komen met de kinderen. In de patio willen wij kippen en cavia s houden in een eigen ren. Ook voor deze dieren geldt dat zij samen met een volwassene worden verzorgd en geaaid. De kinderen leren in de omgang met de dieren hoe dieren communiceren, wat een dier nodig heeft aan verzorging en de kinderen krijgen van de dieren onvoorwaardelijke liefde. Ook draagt de aanwezigheid van dieren bij aan een huiselijke sfeer. 9

10 5.Verzorging en opvoeding 5.1. Begeleiding Kindercentrum Kruimeltje wordt begeleid door 1 vaste groepsleidster; zij is alle dagen aanwezig waardoor er snel een vertrouwde band ontstaat. Zij wordt aangevuld door een vaste invalkracht. Deze vaste invalkracht ondersteund wanneer de groepsgrote meerdere groepsleidsters vereist. Op het naleven van de regels die gelden binnen kindercentrum Kruimeltje wordt door de leidsters toezicht gehouden. Soms kunnen kinderen grenzen (regels) goed zelf hanteren, soms moeten zij daarin begeleid worden. Daarbij staat de veiligheid voorop. Kindercentrum Kruimeltje probeert het kind te benaderen op het niveau dat bij het kind past. Dit wordt gedaan door goed naar het kind te kijken en te luisteren en daarop in te spelen. In de praktijk betekent dit dat de leidsters de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van het kind stimuleert door het de kans te geven om dingen zelf te doen, uit te proberen en op te lossen. Persoonlijke competenties worden daardoor gestimuleerd. Voor de BSO kinderen kan er een zelfstandigheid contract opgesteld worden, hierin worden samen met de ouders en het kind afspraken vastgelegd ten aanzien van de zelfstandigheid. Het kind mag b.v. zelfstandig van en naar school lopen. Er wordt gebruik gemaakt van vaste vrijwilligers / achterwachten voor de groepsondersteuning / het halen en brengen van en naar school en bij calamiteiten. De vrijwilligers zijn allemaal familie leden waardoor de huiselijke sfeer wordt bekrachtigd. Alle medewerkers zijn in het bezit van een geldige VOG en diploma s (o.a. kinder EHBO). Deze vrijwilligers komen af en toe langs om even een praatje te maken om zo een vertrouwd gezicht te blijven bij de opvang kinderen. Er wordt bij ziekte gebruik gemaakt van een invalkracht. Ook kan er een stagiaire aanwezig zijn voor 1 of twee dagen in de week. Meestal van het MBO in de vorm van een beroeps gerichte stage. De stagiaire heeft een lerende rol en kijkt mee in de dagelijkse gang van zaken bij kindercentrum Kruimeltje. Ze ondersteund in de huishoudelijke taken en leert onder begeleiding pedagogisch te handelen. De stagiaire draagt geen eindverantwoordelijkheid in de zorg voor de kinderen Wennen In het begin moeten alle partijen aan elkaar wennen. Bij Kindercentrum Kruimeltje is veel bespreekbaar ten aanzien van het wennen. Een paar uurtjes proefdraaien of met het hele gezin langskomen om te zien hoe het er op het kindercentrum aan toe gaat. Dit hangt af van de behoeftes van zowel de ouder(s), het kind, evenals van het kindercentrum. Het meest belangrijke is dat ouder(s) en kind zich welkom voelen Activiteiten Door het jaar heen worden er aan de hand van verschillende thema's activiteiten uitgevoerd. Dit kunnen knutsel activiteiten zijn maar ook uitstapjes of meegaan met het weer door lekker buiten te spelen wanneer het warm is. Voorop staat dat er een ontspannen en veilige sfeer heerst waarbij elk kind tot zijn recht komt. Soms vereist dat een duidelijke gestructureerde planning en op een ander moment kan daar wat losser mee omgegaan worden. Wanneer kinderen buiten zijn met zand of water valt er elke dag weer wat nieuws te ontdekken en worden alle zintuigen optimaal geprikkeld. Wij vinden dat een waardevolle invulling bij de ontwikkeling van kinderen. Er wordt dan ook naar gestreefd alle dagen buiten te spelen het liefst meerdere keren per dag. Aangezien het de gezondheid bevorderd door veel in de buitenlucht te zijn, het 10

11 de conditie bevorderd en het kinderen op een directe wijze leert kennismaken met de seizoenen en het daarbij horende weersgesteldheden. Onze inpandige buitenkamer (patio) bied daarvoor een ideale basis. Er is een zandbak, buitenkeuken, moestuintje en er liggen verschillende natuurlijke materialen waarmee gespeeld mag worden. De natuur en het meegaan met de seizoenen is een terug kerend thema, bij het ontdekken van de natuur en de seizoenen gaat het spel en daarmee ook de ontwikkeling vaak vanzelf. We zaaien zaadjes, planten stekjes en oogsten vruchten uit onze mini moestuin. We verzamelen kastanjes bij de kastanje bomen in de buurt of zoeken schelpjes en krabbetjes achter de dijk. Ook wordt er bv. gewandeld met de honden naar de dijk, gespeeld op het speeleiland in het park en genoten van het zand en de zee op het strandje bij de dijk. Voor het buitenspelen geldt dat alleen de kinderen met een zwemdiploma door de deur van de patio mogen spelen zonder direct toezicht. Wanneer dit (nog) niet het geval is, wordt er in de patio gespeeld met direct toezicht. Er wordt altijd met het kind afgesproken wat de regel ten aanzien van het buiten de patio spelen is en tot waar het kind in de omgeving mag komen. Dit gebeurt in overleg met de ouders. Ook het spelen met een vriendje of vriendinnetje bestaat tot de mogelijkheid, er wordt met ouders besproken bij wie en wanneer er gespeeld mag worden. Dit geld ook voor het zelfstandig van en naar school lopen/fietsen. Hierbij word gebruik gemaakt van het zelfstandigheid contract Voeding Het samen eten in een groep is niet alleen gezellig, zien eten doet eten! Het zijn terugkerende rust punten gedurende de dag. Wij kiezen zo veel mogelijk voor biologische producten of producten met een natuurlijke basis om zo min mogelijk kunstmatige toevoegingen binnen te krijgen. We kiezen voor vegetarische smeerworst en hebben brood van de plaatselijke bakker. s Morgens wordt er fruit gegeten met een beker water, om 12 uur is er de lunch die bestaat uit brood, melk, crackers, rijstwafels, komkommer, tomaat en s middags na het ophalen van de BSO kinderen word er een kop thee of beker sap gedronken met een koekje en af en toe een snoepje. Er wordt gestimuleerd om gezonde dingen te eten en drinken, bijvoorbeeld fruit, bruin brood met melk, thee of water. Er wordt altijd eerst een boterham gegeten, daarna mogen de kinderen nog iets anders kiezen, bijvoorbeeld een cracker of beschuitje. Ook worden er iedere vrijdag tosti s gemaakt in het tosti ijzer en incidenteel worden er pannenkoeken of poffertjes gebakken. Tussendoor wordt er water gedronken of fruit gegeten. Voeding is bij de opvang inbegrepen met uitzondering van flesvoeding of dieet voeding. 5.5.Slapen Ook het slapen gaan heeft zijn eigen ritueel, er is persoonlijke aandacht en er wordt een rustige activiteit voor het naar bed gaan gehouden. Kinderen slapen op hun eigen tijden in hun eigen bedje. Ze slapen in een slaapzak met hun eigen knuffel en eventueel een speen. Ook wordt er in een slaaphuisje buiten geslapen dit in overleg met de ouders. Er wordt regelmatig toezicht gehouden op het slapende kind en wanneer het wakker word, word het uit bed gehaald Persoonlijke verzorging en zindelijkheid 11

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Doetsie 1 Inhoud Voorwoord... 4 Doelstelling van kinderdagverblijf Doetsie... 5 Visie... 6 Missie... 6 Accommodatie Doetsie... 7 Startfase kinderdagverblijf Doetsie...

Nadere informatie

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Inhoudsopagave pag inleiding 4 1. Algemene Doelstelling 5 1.1. Keuze peuteropvang 5 1.2. Doelstelling 6 1.3. Visie 7 2. Visie op kinderen 8 2.1 Visie 8 2.2. visie

Nadere informatie

Pedagogische beleidsplan 2014

Pedagogische beleidsplan 2014 Pedagogische beleidsplan 2014 update aug. 2014 1 Buitenschoolse opvang De Lolifantjes Inhoudsopgave Inleiding Blz. 5 Motivatie Deel 1 Pedagogisch beleid en visie Blz. 6 1.1 Algemene Doelstellingen 1.2

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Boefje Juli 2015 Naam organisatie: Kinderopvang Boefje Adres: Visserspad 1a, 1561 PK te Krommenie Telefoonnummer: 075-61 53678 Website: www.kinderopvangboefje.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 2.1 Visie op kinderopvang 2.2 Visie op kinderen 2.3 Visie op opvoeden Hoofdstuk 3. Pedagogische kwaliteit... 7 3.1 Interactie

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee VOORWOORD Wij willen kinderen naast hun veilige thuisbasis ook een veilige en vertrouwde omgeving bieden binnen ons kinderdagverblijf. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er een pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Bezoekregistratie gastouderbureau

Bezoekregistratie gastouderbureau Gastouderbureau De Veenborg Van Arnhemslaan 2 9615 TD Kolham 0598-397895 06-26.26.28.97 kvk 02089524 Bankrekening 4393506 www.deveenborg.nl Bezoekregistratie gastouderbureau Handtekening Datum Onderwerp.............

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN

PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 Doel Pedagogisch Beleidsplan 4 De totstandkoming 4 Hoofdstuk 1 DE PEDAGOGISCHE VISIE 5 Leven in een groep

Nadere informatie

SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID. J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost

SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID. J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost Inhoudsopgave: Pedagogische Visie SNO... 3 Beleidsplan SNO... 13 Groepen >30... 30 SNO Mini Stars, Young Stars en All Stars....

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Inhoudsopgave 1. Inleiding pedagogisch beleid 2. Onze missie 3. Onze visie op kinderen 4. Onze visie op opvoeden / pedagogisch uitgangspunten 5. Een dag op Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan BSO Het Groote Huis is onderdeel van Stichting Kinderopvang Het Kleine Huis Juni 2014 Auteur: Marije Ehrlich Inhoud Inleiding 1 Doelstelling 2 Pedagogische visie 3 Pedagogische

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU KIND AAN HUIS Pedagogisch Beleid

GASTOUDERBUREAU KIND AAN HUIS Pedagogisch Beleid Pedagogisch Beleid 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Pedagogische richtlijnen 4 2.1 Een vertrouwde en geborgen sfeer 4 2.2 Een hygiënische, veilige en gezonde opvangomgeving 5 2.3 Respect en aandacht voor

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Vallei

Peuterspeelzaal De Vallei Peuterspeelzaal De Vallei Spelend de wereld verkennen Pedagogisch Beleidsplan Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 Doelstelling... 6 Samen opvoeden... 8 Pedagogische driehoek... 8 Volgen van ontwikkeling...

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014. 1 P a g i n a

Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014. 1 P a g i n a Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014 1 P a g i n a 2 P a g i n a 3 P a g i n a INLEIDING Valentijn Den Haag BV (verder te noemen Valentijn Den Haag) staat voor een moderne particuliere kinderdagverblijf.

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een pedagogisch werkplan 1.1 Ouders 1.2 Medewerkers 1.3 Functies van het pedagogisch werkplan 2. Kinderen

Nadere informatie

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang (BSO) van Villa Kakelbont Kinderopvang. Wanneer u voor de BSO van Villa Kakelbont kiest, nemen wij uw kind graag op in een van

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42 PINOKKIO Informatieboekje Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn voorschool met openbare basisschool Houtwijk Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag 070 391 11 79 www.voorwelzijn.nl www.obshoutwijk.nl

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom.

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. PEDAGOGISCH WERKPLAN Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Wennen, begroeten en afscheid nemen Hoofdstuk 2: Eten en drinken Hoofdstuk 3: Verschonen, zindelijk worden

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Oetsie&So BSO Informatieboekje

Oetsie&So BSO Informatieboekje Oetsie&So BSO Informatieboekje Anita Rutten & Natasja van Delft Hendrik de Haardtstraat 21 6645 BN Winssen Telefoon: 0487-845752 www.oetsiekoetsie.nl Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Welkom! Pagina 3 2. Kennismaking

Nadere informatie

Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Montessorischool Waalsdorp

Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Montessorischool Waalsdorp Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Montessorischool Waalsdorp INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Woord vooraf Vestiging 2. Doelstelling 3. Pedagogisch beleidsplan Het kind Volgen van de ontwikkeling

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Peutergroep De Poppenkast, Kamerik 1 Inhoudsopgave 1. Ontstaansgeschiedenis 3 2. Doelstelling 3 3. Functies en visie op de ontwikkeling van kinderen 4 Functies van de peutergroep

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Thuishuis Bernewêzen Houtmoune 21 8401 SR Gorredijk Tel: 0513-490401 VOORWOORD Dit pedagogisch beleidsplan is geschreven door Gerva Hoekstra, zelfstandig onderneemster van Thuishuis

Nadere informatie

Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid

Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid Herziene versie Naam organisatie: Kinderdagverblijf t Schansje Krangstraat 6 5301 LG Bruchem T: 0418-642936 E: info@kinderdagverblijftschansje.nl Doel van het beleidsplan:

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan. Casa Tweetalige Montessorischool

Veiligheidsbeleidsplan. Casa Tweetalige Montessorischool Veiligheidsbeleidsplan Casa Tweetalige Montessorischool Veiligheidsprotocol Casa 2015 ALGEMEEN... 4 1 VEILIGHEID EN GEZONDHEID... 4 2 HUISREGELS... 5 VOOR DE KINDEREN... 5 3 GEDRAGSPROTOCOL... 6 DE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo

Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo Inhoudsopgave Algemeen pedagogisch beleidsplan peuterspeelzalen Pluim Kinderopvang... 3 Visie peuterspeelzaal... 4 Ambitieniveau

Nadere informatie