Inleiding Visie 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding 2. 2. Visie 3"

Transcriptie

1 Inhoud Inleiding 2 2. Visie 3 3. Pedagogisch doel Hoe wordt emotionele veiligheid gewaarborgd; 3.2.Hoe wordt de ontwikkeling van de persoonlijke competenties bevorderd; 3.3. Hoe wordt de ontwikkeling van de sociale competenties bevorderd; 3.4.Eigen maken van normen en waarden; 4. Werkwijze Groepsindeling 4.2.Dagritme 4.3.Openingstijden 4.4.Sfeer en inrichting 4.5.Huisdieren 5. Verzorging en opvoeding 5.1.Begeleiding 5.2.Wennen 5.3.Activiteiten 5.4.Voeding 5.5.Slapen 5.6.Persoonlijke verzorging en zindelijkheid 5.7.Ziekte 6. Contact met ouders Plaatsingsgesprek 6.2. Evaluatie gesprek na 6 weken 6.3. Tussen evaluatie gesprekken 6.4. Evaluatie gesprek bij beëindiging 6.5. Overdracht basisschool 6.6. Schriftjes 6.7. Nieuwsbrief 6.8. Ouderavond 6.9. Oudercommissie 6.10.Klachten behandeling 7. Kwaliteit en organisatie Opleiding ondernemer 7.2. Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid 7.3. Brandveiligheid 7.4. Meld code kindermishandeling 7.5. Privacy/ 4 ogen principe 7.6. Achterwacht/ inval 7.7. Stagiaires Bijlagen leefregels veiligheid en gezondheid 17

2 d.d. februari 2015 Inleiding Samen zijn net als in een groot gezin, dat is waar wij als kindercentrum Kruimeltje naar streven. Niet gescheiden van elkaar maar juist samen fijne dagen beleven, iedereen met zijn eigen mogelijkheden en op zijn of haar eigen manier. Vanuit die veilige basis ga je groeien, je ontwikkelen. Dagen gevuld met ontdekken en beleven met ruimte voor een lach en een traan. In dit pedagogisch beleidsplan worden de uitgangspunten en het pedagogisch handelen beschreven. Het hierna beschreven pedagogisch beleid is de basis voor de opvang, opvoeding en verzorging van de kinderen die gebruik maken van kindercentrum Kruimeltje. De pedagogische visie van kindercentrum kruimeltje speelt een cruciale rol binnen ons kindercentrum. Vanuit deze visie proberen wij een zo huiselijk en verantwoord mogelijke opvang te bieden. Dit pedagogisch beleidsplan is met zorg en aandacht opgezet om o.a. de professionaliteit te waarborgen. Het pedagogisch beleid zal regelmatig geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. De persoon achter Kindercentrum Kruimeltje Mijn naam is Diana Tebbenhof en ik ben in april 2006 begonnen als gastouder in huis. In 2010 doorgegroeid als kleinschalig kindercentrum aan huis. Vanaf 2015 de grote stap genomen om naar een eigen locatie te gaan. Kindercentrum kruimeltje is een echt familie bedrijf. Ik woon samen met mijn man en onze drie kinderen, zij zullen dan ook regelmatig aanwezig zijn om mee te spelen, mij te ondersteunen of gewoon voor de gezelligheid. Ook mijn moeder en schoonouders zijn betrokken binnen het kindercentrum zij zijn achterwacht bij calamiteiten, assisteren op de groep of helpen bij het halen en brengen van kinderen. Mede hierdoor ontstaat een gezellige, grote gezinssituatie met een huiselijke sfeer. Voordat ik mijn eigen opvang ben gestart, heb ik meerdere beroepsopleidingen gevolgd. Ik ben in het bezit van mijn MDGO-SPW diploma en ben 6 jaar werkzaam geweest als groepsleidster in de kinderopvang. Door mijn ruime praktijkervaring heb ik veel kennis opgedaan in het opvangen van kinderen. Ik heb o.a. geleerd dat het belangrijk is om aan te sluiten bij de wensen van de ouders en kinderen, omdat alleen op die manier kwalitatief goede opvang geboden kan worden. Daar probeer ik door middel van zelfreflectie en open communicatie met ouders en kinderen zo goed mogelijk vorm aan te geven. 2

3 2.Visie Persoonlijke benadering Er mogen zijn en van waardevolle betekenis zijn als persoon en binnen de groep, ieder met zijn eigen kenmerken en eigenaardigheden. Kindercentrum Kruimeltje is van mening dat ieder kind uniek is en zich ontwikkelt op zijn/haar eigen manier. Ieder kind heeft zijn eigen emoties en verstandelijke en lichamelijke mogelijkheden. Ieder kind krijgt de ruimte zijn eigen ontwikkeling te volgen op zijn of haar eigen manier. Een kind leert tijdens het opgroeien wie hij of zij is en wat er van hem of haar verwacht wordt, maar ook wat hij of zij van zijn omgeving kan verwachten. Goede kinderopvang biedt kinderen de mogelijkheid om vanuit een warme en veilige omgeving de wereld te ontdekken. Kindercentrum Kruimeltje wil daar graag voor zorgen door middel van begeleiding, ondersteuning en stimulering van het kind in een kleinschalige en gemoedelijke sfeer. Dit wordt onder andere bereikt door te benoemen welke emotie er bij het kind gezien wordt zodat die een naam krijgt en het kind zich begrepen voelt. Het kind krijgt een bewegingsruimte die altijd iets groter is dan hij eigenlijk nodig heeft en speelgoed dat zijn onderzoek drang bevredigt. Er wordt niet onnodig ingegrepen in zijn activiteiten. Door de dag voor kinderen te structureren met terugkerende activiteiten ontstaat er een veilige basis. Er is een tijd voor rust en slapen, een tijd om zelf actief bezig te zijn. Bij jonge kinderen zal de behoefte aan veiligheid en geborgenheid het grootst zijn. Oudere kinderen hebben juist de behoefte om spelenderwijs zelf de wereld om zich heen te ontdekken. Als het kind zijn eigen mogelijkheden leert kennen en benutten, bevordert dat zijn/haar zelfvertrouwen. Samenzijn Wat is er nou leuker dan in een kleine overzichtelijke groep kennis te maken met kinderen van verschillende leeftijden, samen te spelen, op ontdekkingstocht gaan, je te ontwikkelen.... Groepsopvoeding biedt mogelijkheden om andere vaardigheden te ontdekken dan in de thuissituatie. Vooral op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Denk maar aan het kijken naar en samenspelen met alle verschillende groepsgenootjes. Het delen van speelgoed, het elkaar troosten. De basisregel bij Kindercentrum Kruimeltje is respect voor jezelf, een ander en je omgeving. Vanuit die basis vloeien meerdere afspraken voort, bijvoorbeeld elkaar geen pijn doen, wanneer je iets wilt hebben/weten dan vraag je dat, wanneer iemand aangeeft dat hij/zij iets niet wil, dan houd je rekening met die grens enz. Kinderen ontdekken ook welke rol volwassenen hebben in het samenzijn en mogen volwassenen graag na doen. Als verzorger/begeleider zijn wij ons dan ook bewust van deze rol. Allemaal belangrijke opvoedkundige uitgangspunten, maar even zo belangrijk is het maken van plezier en het hebben van een fijne dag! Kindercentrum Kruimeltje streeft er naar om van elke opvang dag een dag te maken vol waardevolle herinneringen. 3

4 Spelen en ontdekken Spelen houdt vrijheid in, de wereld ontdekken, mogelijkheden uitproberen, grenzen verkennen.. allemaal zonder doel. Bij spel gaat het om de beleving op zich niet om het doel. Het ene moment is de oude hoeslaken een boot die vaart over de woeste zeeën en zo is die zelfde hoeslaken de kelder waar we ons in verstoppen om te ontsnappen aan een wild monster wat de poes van de buren blijkt te zijn Spel en fantasie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze brengen kinderen op plekken waar ze graag heen willen of waar ze al geweest zijn. Door te spelen ontdekken kinderen de wereld waar ze deel van uit maken met al zijn mogelijkheden. Buiten maar ook binnen worden alle zintuigen geprikkeld door gebruik te maken van verschillende natuurlijke materialen. Natuurbeleving draagt bij aan de ontwikkeling van de motoriek, het gebruiken van de zintuigen, de fantasie wordt geprikkeld en de sociale en emotionele vaardigheden worden gestimuleerd. Ook geeft de natuur rust en ontspanning. Kindercentrum Kruimeltje neemt de kinderen mee door de seizoenen om zo het contact met de natuur te vergroten. Wij hebben een seizoen kastje waarin de kenmerken van de seizoenen worden uitgebeeld, veelal met natuurlijke materialen. Kinderen laten ervaren wat de natuur ons geeft door het zelf uitzaaien van groente plantjes en de buitenruimte inrichten met vruchtbomen, struiken en verschillende natuurlijke materialen. In contact met de natuur lijkt de ontwikkeling bij kinderen bijna vanzelf te gaan. Wanneer er water, zand of ander natuurlijk materiaal aanwezig is zullen kinderen zich niet gauw vervelen. Wij zullen dan ook in weer en wind buiten te vinden zijn. Het knuffelen en verzorgen van de aanwezige dieren, op ontdekkingstocht gaan in de tuin. Duurzaamheid Voor ons is een groene leefomgeving onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid. Wij willen zorgzaam en met respect omgaan met de wereld, de omgeving om ons heen, dieren, mensen, de natuur en de spullen die we hebben. We proberen dan ook bij de aanschaf van nieuwe materialen te recyclen door gebruik te maken van tweede hands artikelen en ons afval te scheiden. We laten de kinderen in hun spel verschillende materialen ontdekken en proberen daarin zoveel mogelijk materialen te kiezen met een natuurlijke basis. Vrij van gif stoffen en weekmakers en weinig belastend voor de omgeving. Bij het knutselen maken we gebruik van waardeloos materiaal (lege dozen, wc. Rolletjes, plastic flesjes enz.) We kiezen voor biologische voeding, gebruiken natuurlijke schoonmaakmiddelen en gaan zuinig om met energie. We kiezen zo veel mogelijk voor afname bij lokale ondernemers, halen brood bij de bakker (zonder e nummers), halen vlees bij de slager ( van lokale vee boeren) enz. We scheiden ons afval en houden onze omgeving schoon, heel en veilig en stimuleren onze omgeving dat ook te doen. 4

5 3. Pedagogisch doel Om hun baan goed te kunnen uitvoeren hebben ouder(s) een stabiele opvangsituatie voor hun kind nodig, zodat ze met een gerust hart naar hun werk kunnen gaan. Kindercentrum Kruimeltje levert een bijdrage aan die stabiele opvangsituatie door opvang op maat voor het kind (de kinderen) aan te bieden en de zorg voor het kind (de kinderen) over te nemen. Dat geeft ouders de kans deel te nemen aan de arbeidsmarkt en dat zorgt voor een betere balans tussen werk en privé. Opvangen betekent opvoeden. Ouders zijn de eerste verantwoordelijken in de opvang van hun kinderen. Als zij hun kinderen naar de kinderopvang brengen delen zij deze opvoeding met de kinderopvang instelling. Om de opvoedsituatie zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de thuissituatie wordt de benadering van kinderen in Kindercentrum Kruimeltje zoveel mogelijk afgestemd op de gewoontes van thuis. Weten hoe er thuis wordt omgegaan met het nakomen van regels en de omgang met elkaar, zijn hierbij belangrijke aspecten. Hierbij zal wel rekening worden gehouden met de rest van de groep en de dag structuur van het kindercentrum. Kindercentrum Kruimeltje draagt zorg voor een opvang die warmte, veiligheid en vertrouwen biedt. Kinderen kunnen zich ontplooien, ze kunnen hun talenten ontdekken en zichzelf verder ontwikkelen. Ze hebben daarbij respect voor zichzelf en anderen en respect voor andere normen en waarden. Kindercentrum Kruimeltje streeft een hoog kwaliteitsniveau na. Dit wordt o.a. bereikt door het geven van persoonlijke aandacht en het kiezen voor duurzaam en verantwoord speelgoed dat aansluit bij de specifieke ontwikkelingsfase van het kind. Thuishuis Kruimeltje neemt kinderen serieus, benadert kinderen liefdevol en respecteert hun eigenheid, om zo een gevoel van geborgenheid te creëren. Om bovenstaande doelen te bereiken werkt Thuishuis Kruimeltje volgens de vier basisdoelen van professor Riksen-Walraven, ten behoeve van verantwoorde kinderopvang. De vier doelen zijn: het waarborgen van de emotionele veiligheid, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 3.1.Hoe wordt emotionele veiligheid gewaarborgd; Om een goede ontwikkeling van het kind te stimuleren is een sfeer van veiligheid, vertrouwen en geborgenheid nodig. Doordat de opvang plaats vindt in een kleine groep met een vaste begeleidster is de opvang al snel vertrouwd en overzichtelijk. De opvang ruimte is een open ruimte met verschillende materialen die aanzetten tot spel en ontdekken, maar ook tot rust en ontspanning. Vaste rituelen, duidelijke afspraken en regels helpen daarbij. Er hangt b.v. een dagritme kaart waarmee aangeduid wordt welke activiteiten er die dag staan te gebeuren. Er wordt elke dag geteld hoeveel kinderen er zijn tijdens het fruit eten, wie er zijn en welke dag het is van de week enz. De kinderen weten al snel het ritme van de dag en de daarbij horende rituelen en beginnen b.v. al met hun handjes te draaien wanneer er genoemd wordt dat het tijd is om fruit te eten. 5

6 Er wordt door de begeleiding op een respectvolle en met liefde gecommuniceerd met de kinderen. Onderlinge relaties worden gestimuleerd maar de eigenheid van het kind speelt daarin een belangrijk uitgangspunt. Ook is het belangrijk in te spelen op de persoonlijke behoeften van het kind. Weten hoe een kind bijvoorbeeld getroost wordt en wat zijn of haar favoriete knuffel is, zijn belangrijke zaken om de veiligheid van een kind te vergroten. 3.2.Hoe wordt de ontwikkeling van de persoonlijke competenties bevorderd; Het kind krijgt de mogelijkheid te zijn wie hij/zij is, wanneer het verdriet heeft wordt het getroost en wanneer het boos is wordt geleerd hoe om te gaan met die boosheid. Daarbij wordt benoemd welke emotie er gezien wordt bij het kind, daarmee leert het kind zijn eigen emoties ontdekken. Er is veel ruimte voor natuurlijk ontdekken door gebruik te maken van natuurlijke materialen die alle zintuigen, de motoriek en de creativiteit van het kind stimuleren. Seizoen schatten (bloemetjes, takjes, eikels, sloot water, schelpen enz) worden op de groep gebruikt om mee te spelen, te proeven, te bestuderen. Bij de oudere kinderen wordt er bv geleerd wat het verschil is tussen zoet en zout. Door het spelen van een proef spelletje. De kinderen worden op een natuurlijke manier uitgedaagd zichzelf te ontwikkelen door te zien wat er in aanleg aanwezig is en de ruimte te geven om dat uit te bouwen. Wanneer het b.v. begint te kruipen wordt het kind op een veilige plek op de vloer gelegd zodat het de mogelijkheid krijgt deze vaardigheid te oefenen. Aanvullend is er verschillend materiaal en speelgoed aanwezig dat het kind kan uitdagen in zijn spel en kan stimuleren in zijn/haar ontwikkeling. Er zijn b.v verschillende soorten puzzels beginnend van hout met noppen tot meerdere stukjes van karton. Maar ook houten blokken, Lego Duplo, Barbie poppen, Playmobile, diverse spelletjes, knutselmateriaal, klei, verf, knuffels, poppen, verkleedkleren, buitenspelmateriaal enz. Het kind wordt gestimuleerd zich zelf te verzorgen en daarin zelfredzaam te zijn. Handen wassen na het plassen, schoenen aan doen bij het naar buiten gaan, sjaal om bij koud weer enz. Er wordt cognitief gestimuleerd door voor te lezen, zelf te lezen, op ontdekkingstocht gaan in de natuur, knutselwerkjes te maken aan de hand van een thema. Maar ook het zelf ontdekken door eigen invulling te geven aan materiaal en tijd. Gaandeweg en aangepast aan hun ontwikkelingsfase leren kinderen daarbij rekening houden met anderen en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag. Door samen te spelen leren kinderen veel van elkaar en met elkaar. Ze kunnen verder gaan in hun spel door de volgende dag hetzelfde te doen of net even anders verder te spelen. Ze hebben b.v. geleerd hoe de toren van blokken stevig genoeg staat zodat hij niet zo snel omvalt en dus nog hoger word of weten dat wanneer ze een treintje met stoelen maken hoeveel stoelen ze nodig zijn, wie graag voor wil zitten en hoe je het aan kunt pakken om de rollen deze keer even om te draaien Hoe wordt de ontwikkeling van de sociale competenties bevorderd; Tijdens het samen zijn wordt er geleerd hoe het is om samen te spelen, samen te delen ruzie te maken maar ook om het weer goed te maken. Door de verschillen in leeftijd is er altijd wel iemand om tegen op te kijken maar ook om iemand te helpen die jonger is. Er wordt gestimuleerd rekening te houden met elkaar, dus wanneer iemand alleen wil spelen mag dat. Wanneer er samen gespeeld word, wordt er begeleid in de interacties met elkaar, verschil in taalvaardigheid maar ook verschil in sociale competentie. Door afspraken te maken hoe je met elkaar praat, welke woorden gebruik je wat kun je wel 6

7 zeggen wat beter niet. En bij de jongere kinderen wanneer er een baby op de grond speelt kun je geen wilde spelletjes doen en de baby leert weer dat niet alles wat er leuk uit ziet zomaar afgepakt kan worden. Het kind ervaart hoe het is deel uit te maken van een groep, het bevorderen van het groepsgevoel komt tot stand door de gezamenlijke activiteiten gedurende dag. Het gezamenlijk naar school lopen is een vast dagelijks ritueel net als het gezamenlijk eten en drinken. Maar ook het gezamenlijk een knutselactiviteit uitvoeren of muziek luisteren en samen dansen. Door het jaar heen worden er ook activiteiten gepland samen met de ouders een uitstapje naar b.v. de lammetjes of mee lopen met de avond vierdaagse, zomerfeest met een barbecue, naar de speeltuin in Godlinze enz Eigen maken van normen en waarden; Duidelijke regels helpen bij het in stand houden van een veilige basis en zorgen voor de overdracht van normen en waarden. Duidelijke regels zijn regels die vast staan en benoemd worden zodat een kind er eigen mee wordt en blijft. Een jonger kind zal de regels eerst moeten leren kennen en een ouder kind zal de regels moeten leren hanteren. Er wordt uitgegaan van een positieve sfeer. Van jongs af aan wordt het kind op een positieve manier benaderd, ongewenst gedrag wordt zoveel mogelijk genegeerd. Door gedrag om te buigen door middel van b.v. afleiding. Wanneer een peuter de poes steeds slaat "kom we gaan de poes aaien dat vind hij vast leuk, hoor hij gaat zelfs spinnen" enz. Ongewenst gedrag wordt benoemd naar het kind, b.v. wat gaat er nu mis en hoe kan dat de volgende keer anders. Naar gelang de leeftijd wordt het kind aangesproken op zijn verantwoordelijkheid voor zijn/haareigen gedrag in interactie met zijn haar omgeving. Een jonger kind (baby)krijgt een andere uitdagende bezigheid aangereikt wanneer het telkens de blokken toren stuk maakt van een ander kind. Een ouder kind krijgt de ruimte om zelf tot een oplossing te komen voor ander gedrag. Hoe kun jij de volgende keer voorkomen dat enz. Soms wordt er voor gekozen om het kind even apart te nemen wanneer de situatie te dreigend is voor het kind zelf of voor zijn of haar omgeving. Er wordt een afspraak gemaakt onder welke voorwaarde het kind weer mee kan doen aan de groepsactiviteit. Omdat de invloed van de omgeving medebepalend is voor de ontwikkeling van sociale en persoonlijke competenties van het kind, maar ook voor de overdracht van normen en waarden, spelen ook de (mede)opvoeders een rol in die ontwikkeling. Duidelijkheid van regels die aangepast zijn aan de ontwikkelingsfase van het kind en die consequent worden toegepast, zijn daarbij belangrijk. Deze regels worden o.a. uitgedragen door voorbeeldgedrag van de leidster en door positieve bekrachtiging wanneer het kind zich aan de regels houdt. Overleg met ouders over de regels die het kind moet leren en de wijze waarop dit wordt gestimuleerd, is van groot belang. Er zal dan ook regelmatig tijdens de overdracht over gesproken worden. Een stuk cultuur overdracht hoort ook bij het overbrengen van normen en waarden. Zo word er bij de thema s aangesloten bij de landelijke feestelijkheden zoals Sinterklaas, kerst, Pasen, koningsdag en natuurlijk de verjaardagen van het kind. Er wordt in overleg met de ouders een verjaardag gevierd, de ruimte wordt versierd met slingers en ballonnen. Er wordt voor de jarige een verjaardag muts geknutseld waarna hij op de stoel mag staan en er voor hem gezongen wordt. De verjaardag trein brand een kaarsje die uitgeblazen mag worden en er wordt getrakteerd. 7

8 4. Werkwijze 4.1.Groepsindeling Kindercentrum Kruimeltje biedt zowel dagopvang van 0 t/m 4 jaar aan als buitenschoolse opvang van 4 t/m 12 jaar. De kinderen maken allemaal deel uit van een gezamenlijke huiskamer groep. Er zijn ook kinderen met flexibele opvang wat betekent dat de groep wisselend is van samenstelling. De ene dag zullen er wat meer jongere kinderen aanwezig zijn en tijdens de schoolvakanties zullen er wat meer oudere kinderen aanwezig zijn. In de groep kunnen maximaal 16 kinderen tegelijk opgevangen worden. De samenstelling van de groep kan wijzigen gedurende de dag. De leeftijden en het aantal kinderen kunnen dus per dagdeel variëren. Er zal hierbij steeds gehandeld worden volgens de wettelijke richtlijnen voor wat betreft de leidster-kind ratio. Met behulp van 1ratio.nl wordt steeds bekeken, of het aantal kinderen met bijbehorende leeftijden door 1 leidster opgevangen kan worden. Deze werkwijze geldt ook voor verzoeken van ouders voor het afnemen van extra dagdelen buiten het afgesloten contract. Doordat de groep gezamenlijk opgevangen wordt zijn alle gezichten snel vertrouwd en hebben de kinderen al snel door wie wanneer komt of gaat. 4.2.Dagritme Kindercentrum Kruimeltje hanteert een zo duidelijk mogelijk dagritme. Om zo een veilige basis gedurende de dag te geven. Dit wordt gedaan door vaste rituelen gedurende de dag aan te houden. Een leidraad voor het verloop van de dag: uur binnenkomst/ontbijten/spelen uur kinderen naar school brengen uur vrij spel uur verschonen/plassen/liedjes zingen/fruit eten/boekje lezen uur buitenspelen/activiteit uur handenwassen/plassen/tafeldekken uur broodje eten/bso kinderen schuiven aan uur rustig spel/ slapen/verschonen uur kinderen van school halen uur drinken met een koekje uur vrij spel/ activiteit/buiten spelen uur drinken/opruimen/ophalen/plassen/verschonen uur eten maken/tafeldekken uur warm eten/afruimen/afwassen/boekje lezen/spelletje doen Ter ondersteuning van het dagritme maken we gebruik van dagritme kaarten, zodat voor de kinderen zichtbaar is wat er gaat gebeuren tijdens hun dag. Baby s worden, in nauwe afstemming met de ouders, verzorgd wanneer zij daar behoefte aan hebben. Ze krijgen eten en drinken wanneer ze honger hebben en gaan slapen wanneer ze moe zijn. De rest van de tijd kunnen ze spelen in de box, op de grond, rondkijken vanuit een wipstoel of worden ze geknuffeld op schoot. Kinderen die ouder zijn eten, drinken en slapen gezamenlijk. Kinderen slapen naar eigen behoefte en/of wensen van de ouders. De overige bezigheden worden aangepast aan de behoeften van de kinderen. Uit school hebben de BSO kinderen vaak behoefte aan een rust moment met een kop thee om vervolgens uit te rauzen buiten in de speeltuin. De speelmomenten zijn de vrij te besteden momenten op de dag waarop de kinderen naar eigen behoefte kunnen spelen. Dit kan een gezamenlijke activiteit zijn, bijvoorbeeld wandelen, samen een spelletje doen of knutselen, maar ook buiten spelen, een hut bouwen, individueel spel enz. Voorop staat dat de opvang een plek is waar je het leuk 8

9 moet hebben, waar je, je kunt ontspannen maar waar je ook wordt uitgedaagd in je persoonlijke competenties door bv. te kijken naar hoe een BSO kind zijn eigen schoenen al kan strikken en daardoor zelf gestimuleerd wordt om ook je veterstrik diploma te halen. Bij Kindercentrum Kruimeltje worden de kinderen op verschillende tijden gehaald en gebracht, er is dus sprake van een dynamische groep. Een vast dagritme biedt de kinderen houvast Openingstijden Kindercentrum Kruimeltje is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00 t/m uur, 52 weken per jaar geopend. Op zon- en feestdagen zijn wij gesloten, de sluitingsdagen worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Ouders krijgen in november van elk jaar een overzicht met sluitingsdagen voor het komende jaar. Deze is terug te vinden op de website Sfeer en inrichting Thuishuis Kruimeltje streeft er naar een warme en rustige sfeer uit te stralen met veel natuurlijke elementen en duurzaam materiaal, dit komt tot uiting in de inrichting en het gekozen materiaal. Er is een seizoen kastje dat weergeeft welke seizoen het is. Een aantal keer per jaar wordt de ruimte aangekleed in thema. Bijvoorbeeld: winter, zomer, herfst, St-Maarten, kerstfeest, Sinterklaas. De kinderen mogen helpen bij het aankleden en ook bij het afbreken / opruimen. Ook het spel en knutsel activiteiten worden hier op afgestemd, zoals een herfstwandeling maken in het bos, een picknick op de dijk of het knutselen van een kerstbakje Huisdieren Binnen kindercentrum Kruimeltje zijn meerdere huisdieren aanwezig. We hebben twee honden die alleen samen met een volwassene in contact komen met de kinderen. In de patio willen wij kippen en cavia s houden in een eigen ren. Ook voor deze dieren geldt dat zij samen met een volwassene worden verzorgd en geaaid. De kinderen leren in de omgang met de dieren hoe dieren communiceren, wat een dier nodig heeft aan verzorging en de kinderen krijgen van de dieren onvoorwaardelijke liefde. Ook draagt de aanwezigheid van dieren bij aan een huiselijke sfeer. 9

10 5.Verzorging en opvoeding 5.1. Begeleiding Kindercentrum Kruimeltje wordt begeleid door 1 vaste groepsleidster; zij is alle dagen aanwezig waardoor er snel een vertrouwde band ontstaat. Zij wordt aangevuld door een vaste invalkracht. Deze vaste invalkracht ondersteund wanneer de groepsgrote meerdere groepsleidsters vereist. Op het naleven van de regels die gelden binnen kindercentrum Kruimeltje wordt door de leidsters toezicht gehouden. Soms kunnen kinderen grenzen (regels) goed zelf hanteren, soms moeten zij daarin begeleid worden. Daarbij staat de veiligheid voorop. Kindercentrum Kruimeltje probeert het kind te benaderen op het niveau dat bij het kind past. Dit wordt gedaan door goed naar het kind te kijken en te luisteren en daarop in te spelen. In de praktijk betekent dit dat de leidsters de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van het kind stimuleert door het de kans te geven om dingen zelf te doen, uit te proberen en op te lossen. Persoonlijke competenties worden daardoor gestimuleerd. Voor de BSO kinderen kan er een zelfstandigheid contract opgesteld worden, hierin worden samen met de ouders en het kind afspraken vastgelegd ten aanzien van de zelfstandigheid. Het kind mag b.v. zelfstandig van en naar school lopen. Er wordt gebruik gemaakt van vaste vrijwilligers / achterwachten voor de groepsondersteuning / het halen en brengen van en naar school en bij calamiteiten. De vrijwilligers zijn allemaal familie leden waardoor de huiselijke sfeer wordt bekrachtigd. Alle medewerkers zijn in het bezit van een geldige VOG en diploma s (o.a. kinder EHBO). Deze vrijwilligers komen af en toe langs om even een praatje te maken om zo een vertrouwd gezicht te blijven bij de opvang kinderen. Er wordt bij ziekte gebruik gemaakt van een invalkracht. Ook kan er een stagiaire aanwezig zijn voor 1 of twee dagen in de week. Meestal van het MBO in de vorm van een beroeps gerichte stage. De stagiaire heeft een lerende rol en kijkt mee in de dagelijkse gang van zaken bij kindercentrum Kruimeltje. Ze ondersteund in de huishoudelijke taken en leert onder begeleiding pedagogisch te handelen. De stagiaire draagt geen eindverantwoordelijkheid in de zorg voor de kinderen Wennen In het begin moeten alle partijen aan elkaar wennen. Bij Kindercentrum Kruimeltje is veel bespreekbaar ten aanzien van het wennen. Een paar uurtjes proefdraaien of met het hele gezin langskomen om te zien hoe het er op het kindercentrum aan toe gaat. Dit hangt af van de behoeftes van zowel de ouder(s), het kind, evenals van het kindercentrum. Het meest belangrijke is dat ouder(s) en kind zich welkom voelen Activiteiten Door het jaar heen worden er aan de hand van verschillende thema's activiteiten uitgevoerd. Dit kunnen knutsel activiteiten zijn maar ook uitstapjes of meegaan met het weer door lekker buiten te spelen wanneer het warm is. Voorop staat dat er een ontspannen en veilige sfeer heerst waarbij elk kind tot zijn recht komt. Soms vereist dat een duidelijke gestructureerde planning en op een ander moment kan daar wat losser mee omgegaan worden. Wanneer kinderen buiten zijn met zand of water valt er elke dag weer wat nieuws te ontdekken en worden alle zintuigen optimaal geprikkeld. Wij vinden dat een waardevolle invulling bij de ontwikkeling van kinderen. Er wordt dan ook naar gestreefd alle dagen buiten te spelen het liefst meerdere keren per dag. Aangezien het de gezondheid bevorderd door veel in de buitenlucht te zijn, het 10

11 de conditie bevorderd en het kinderen op een directe wijze leert kennismaken met de seizoenen en het daarbij horende weersgesteldheden. Onze inpandige buitenkamer (patio) bied daarvoor een ideale basis. Er is een zandbak, buitenkeuken, moestuintje en er liggen verschillende natuurlijke materialen waarmee gespeeld mag worden. De natuur en het meegaan met de seizoenen is een terug kerend thema, bij het ontdekken van de natuur en de seizoenen gaat het spel en daarmee ook de ontwikkeling vaak vanzelf. We zaaien zaadjes, planten stekjes en oogsten vruchten uit onze mini moestuin. We verzamelen kastanjes bij de kastanje bomen in de buurt of zoeken schelpjes en krabbetjes achter de dijk. Ook wordt er bv. gewandeld met de honden naar de dijk, gespeeld op het speeleiland in het park en genoten van het zand en de zee op het strandje bij de dijk. Voor het buitenspelen geldt dat alleen de kinderen met een zwemdiploma door de deur van de patio mogen spelen zonder direct toezicht. Wanneer dit (nog) niet het geval is, wordt er in de patio gespeeld met direct toezicht. Er wordt altijd met het kind afgesproken wat de regel ten aanzien van het buiten de patio spelen is en tot waar het kind in de omgeving mag komen. Dit gebeurt in overleg met de ouders. Ook het spelen met een vriendje of vriendinnetje bestaat tot de mogelijkheid, er wordt met ouders besproken bij wie en wanneer er gespeeld mag worden. Dit geld ook voor het zelfstandig van en naar school lopen/fietsen. Hierbij word gebruik gemaakt van het zelfstandigheid contract Voeding Het samen eten in een groep is niet alleen gezellig, zien eten doet eten! Het zijn terugkerende rust punten gedurende de dag. Wij kiezen zo veel mogelijk voor biologische producten of producten met een natuurlijke basis om zo min mogelijk kunstmatige toevoegingen binnen te krijgen. We kiezen voor vegetarische smeerworst en hebben brood van de plaatselijke bakker. s Morgens wordt er fruit gegeten met een beker water, om 12 uur is er de lunch die bestaat uit brood, melk, crackers, rijstwafels, komkommer, tomaat en s middags na het ophalen van de BSO kinderen word er een kop thee of beker sap gedronken met een koekje en af en toe een snoepje. Er wordt gestimuleerd om gezonde dingen te eten en drinken, bijvoorbeeld fruit, bruin brood met melk, thee of water. Er wordt altijd eerst een boterham gegeten, daarna mogen de kinderen nog iets anders kiezen, bijvoorbeeld een cracker of beschuitje. Ook worden er iedere vrijdag tosti s gemaakt in het tosti ijzer en incidenteel worden er pannenkoeken of poffertjes gebakken. Tussendoor wordt er water gedronken of fruit gegeten. Voeding is bij de opvang inbegrepen met uitzondering van flesvoeding of dieet voeding. 5.5.Slapen Ook het slapen gaan heeft zijn eigen ritueel, er is persoonlijke aandacht en er wordt een rustige activiteit voor het naar bed gaan gehouden. Kinderen slapen op hun eigen tijden in hun eigen bedje. Ze slapen in een slaapzak met hun eigen knuffel en eventueel een speen. Ook wordt er in een slaaphuisje buiten geslapen dit in overleg met de ouders. Er wordt regelmatig toezicht gehouden op het slapende kind en wanneer het wakker word, word het uit bed gehaald Persoonlijke verzorging en zindelijkheid 11

12 Gedurende de gehele dag worden de kinderen regelmatig verschoond. Voor het fruit eten, voor en na het slapen gaan en rond de klok van vijf uur. Bij het verschonen van de kinderen wordt er alles aan gedaan om vervuiling of besmetting te voorkomen. De kinderen moeten voor en na het eten en na het plassen of buiten spelen hun handen wassen. Wanneer u aangeeft dat uw kind er aan toe is om zindelijk te worden, wordt er begonnen met de zindelijkheidstraining. We helpen uw kind door op vaste tijden samen naar het toilet te gaan en het er aan te herinneren dat het geen luier om heeft. Ieder kind heeft een eigen mandje voor zijn/haar persoonlijke spulletjes. Luiers, zowel papieren als katoenen luiers moeten van thuis worden meegebracht. Het is handig om een extra verschoning in een tasje mee te geven, zo ook bijvoorbeeld een knuffel of speen waar het kind erg aan gehecht is Ziekte Als een kind ziek is en/of koorts heeft, kan een kind niet naar kindercentrum Kruimeltje gebracht worden. Op een dergelijk moment is kindercentrum Kruimeltje niet voldoende in staat om een ziek kind de gewenste zorg en aandacht te geven. Als kinderen ziek worden tijdens hun verblijf wordt er altijd direct contact opgenomen met de ouders. We overleggen dan samen hoe verder te handelen. Wanneer een kind een besmettelijke ziekte heeft word dit kenbaar gemaakt aan de andere ouders en wordt er met de ouders overlegd wanneer het kind weer mee kan doen op de groep. Kindercentrum Kruimeltje volgt daarin de aanwijzingen van de GGD op ten aanzien van besmettelijke ziekten. Kindercentrum Kruimeltje verstrekt in overleg met ouders medicatie aan de kinderen, hierbij wordt gebruik gemaakt van een medicatie formulier. 12

13 6. Ouder contact Kindercentrum Kruimeltje hecht veel waarde aan overdracht momenten. Het begin en het einde van de dag zijn vaste momenten waarop kort een gesprekje kan worden aangegaan. Even met de ouder(s) bespreken hoe het gaat, of er nog bijzonderheden zijn, hoe de opvang van de dag is gegaan etc. zijn belangrijke zaken om te weten wat er speelt. Om goed afgestemd te blijven op ouder en kind is het af en toe evalueren van de gang van zaken belangrijk Plaatsingsgesprek Het eerste moment waarop overleg met ouders wordt gepleegd is op het moment van plaatsing. Er wordt een plaatsingsgesprek gehouden. Tijdens het plaatsingsgesprek worden er aantal gegevens m.b.t. het kind en de opvang vastgelegd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het formulier aandachtspunten voor het plaatsingsgesprek. Bij dit formulier zitten bijlagen voor kinderen van 0-1 jaar, 1 tot 4 jaar en 4 tot 12 jaar. Daarbij wordt er een overeenkomst kindercentrum Kruimeltje en ouder ingevuld en ondertekend Evaluatie gesprek na 6 weken Na ongeveer twee maanden volgt er een kort evaluatiegesprek. Er wordt besproken hoe de opvang verloopt, of ouder(s) en kind tevreden zijn, of er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden etc Tussen evaluatie gesprekken Vanuit de doelstelling volgt dat de begeleiding bij kindercentrum Kruimeltje voor het grootste deel bepaald wordt door de individuele behoefte van het kind. Elk kind wordt dan ook individueel begeleid en geobserveerd. Aan de hand van deze observaties wordt er een oudergesprek gevoerd. Dit gebeurt een keer per jaar, maar mocht er tussentijds behoefte aan zijn dan wordt er tussentijds een gesprek gepland Evaluatie gesprek bij beëindiging Wanneer de opvang wordt beëindigd vind er een laatste evaluatie gesprek plaats. Hierin wordt besproken hoe de opvang ervaren is en er wordt voor de laatste keer stil gestaan bij de persoonlijke ontwikkeling van het kind wat gezien is tijdens de opvang periode Overdracht basisschool Voor kinderen die vier jaar zijn en doorstromen naar de basisschool is er een apart overdracht formulier wat afgegeven kan worden bij de betreffende basisschool. Dit formulier wordt samen met de ouders tijdens een gesprek ingevuld Schriftjes Voor ieder kind wordt een schrift bijgehouden. Bij baby's wordt er dagelijks in geschreven hoe het met uw kind gaat, bij de wat oudere kinderen af en toe, vorderingen, anekdotes en bezigheden worden genoemd. Als ouder krijgt u daardoor een goed overzicht hoe de dag van uw kind bij kindercentrum Kruimeltje is verlopen. En een leuke herinnering voor later Nieuwsbrief Ongeveer 4 keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief. Hierin staan nieuwtjes, wetenswaardigheden, thema s. Maar ook wijzigingen in de groepssamenstelling of een 13

14 introductie van een stagiaire. Ook wordt er herinnerd aan de sluitingsdagen die gaan komen Ouderavond Eens per jaar wordt er aan de hand van wisselende thema's een ouderavond georganiseerd Oudercommissie Binnen de kinderopvang is het wettelijk verplicht een oudercommissie samen te stellen. Kindercentrum Kruimeltje beschikt over een oudercommissie zodat ouders de mogelijkheid krijgen mee te denken en mee te praten over de opvang bij kindercentrum Kruimeltje. Er wordt elke 3 maanden vergaderd in kindercentrum Kruimeltje. De notulen van deze vergaderingen worden onder alle ouders verspreid. Wilt u meedenken met de oudercommissie? Voor informatie of aanmelding kunt u zich wenden tot Diana Tebbenhof Klachten behandeling Kindercentrum Kruimeltje streeft een open communicatie met de ouder(s) na. Bij vragen of problemen wordt er altijd gezocht naar een oplossing voor beide partijen. In geval van meningsverschillen kan contact opgenomen worden met de hoofdleidster van kindercentrum Kruimeltje (Diana Tebbenhof); indien ondanks dit overleg het verschil van mening blijft bestaan, kan contact opgenomen worden met de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Kindercentrum Kruimeltje is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK) en beschikt over het klachtenreglement van de SKK. Ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de SKK. Voor meer informatie kan men kijken op 14

15 7.Kwaliteit en organisatie 7.1 Opleiding medewerkers De leidsters zijn in het bezit van een MBO diploma, kinder-ehbo diploma en hebben meerdere aanvullende cursussen en workshops binnen hun vakgebied gevolgd. Jaarlijks gaan de leidsters en vrijwilligers op herhaling cursus kinder-ehbo. Aanvullend volgen de leidsters jaarlijks workshops en cursussen ter bevordering en ondersteuning bij het dagelijks handelen op de groep. 7.2 Veiligheid, gezondheid en hygiëne Er wordt gehandeld vanuit de leefregels gezondheid en veiligheid (zie bijlage) welke ondersteund worden door het protocol ongevallen, protocol Wiegedood, protocol kindermishandeling, hygiëne code kleine instellingen en het calamiteiten plan (zie bijlage).dit ter bevordering van een zo gezond en veilig mogelijk leefklimaat. 7.3 Brandveiligheid Bij het starten van het kindercentrum is het gebouw en zijn de ruimtes gecontroleerd door de brandweer. Er is een brandmeld- en ontruimingssysteem aanwezig. Bij de aanschaf van materialen wordt rekening gehouden met de brandveiligheid. 7.4 Meld code kindermishandeling In kindercentrum Kruimeltje is een meld code voor kindermishandeling aanwezig, waarin een protocol is vastgelegd die (aantoonbaar) gevolgd wordt in het geval van een (vermoeden) van kindermishandeling en/of seksueel misbruik. Dit vermoeden kan betrekking hebben op de thuissituatie van het kind of op de opvangsituatie. 7.5 Privacy/ 4 ogen principe Bij kindercentrum Kruimeltje worden persoonlijke gegevens niet verstrekt aan derden Vier ogen principe Het vier ogenprincipe betekent dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren, dit om de veiligheid van kinderen maar ook de kwaliteit van opvang te garanderen. In kindercentrum Kruimeltje wordt er bij de invulling van het vier ogenprincipe rekening gehouden met de voorspelbaarheid, mogelijkheid en frequentie waarin de leidster alleen op de groep is. In kindercentrum Kruimeltje zijn de volgende maatregelen getroffen om aan dit principe tegemoet te komen: Allereerst komt de kleinschalige opzet tegemoet aan de invulling van het vier ogen principe. Doordat er steeds direct contact is tussen ouders en de ondernemer van kindercentrum Kruimeltje, zijn er korte lijnen in de communicatie, die een open aanspreekcultuur bevorderen. Er wordt op deze manier zorg gedragen voor een sfeer, waarin een ieder elkaar kan aanspreken en open naar elkaar toe kan zijn. In kindercentrum Kruimeltje gelden flexibele opvangtijden, met als gevolg uiteenlopende breng- en haaltijden. Op diverse momenten van de dag kunnen ouders in en uit lopen. 15

16 Ouders worden bij de intake van hun kind meteen geïnformeerd over het vier ogen principe, de aanwezigheid van de meld code kindermishandeling en de open cultuur en communicatie die hierbij nagestreefd wordt. Tijdens opvangdagen zal op iedere dag aangegeven worden, wie er die specifieke dag op de groep aanwezig zal zijn, dus wie van het personeel, stagiaire of achterwacht die dag langs zal komen. De oudercommissie wordt op de hoogte gebracht en gehouden omtrent de invulling van het vier ogenprincipe. Zowel in de notulen van vergaderingen, als in de nieuwsbrieven van kindercentrum Kruimeltje zijn gemaakte afspraken altijd terug te lezen. Vanwege het feit, dat de opvang in kindercentrum Kruimeltje wordt uitgevoerd door meerdere familieleden, hebben alle aanwezige volwassenen (ouder dan 18 jaar )een VOG. Dit geldt ook voor de achterwacht(en)/invalkrachten. Er is personeel en/of er zijn stagiaires in kindercentrum Kruimeltje; zij zijn op de hoogte van de aanwezigheid van de meld code kindermishandeling en de inhoud hiervan. De ondernemer zelf en vaste personeelsleden hebben een training meld code gevolgd. Kindercentrum Kruimeltje heeft een open verzorg- en verschoningsruimte. Kindercentrum Kruimeltje wordt regelmatig bezocht door pakketdiensten, exstagiaires, achterwachten, huisgenoten, technici, klusjesmannen, etc.; zodoende is er op diverse onverwachte momenten aanloop van verschillende mensen. Kindercentrum Kruimeltje laat via de oudercommissie, de ouders een steekproef uitvoeren, door onverwachts een bezoek aan het kindercentrum te brengen. 7.6 Achterwacht/ inval Bij calamiteiten wordt er gebruik gemaakt van een achterwacht. Deze achterwacht is bekend bij de kinderen en ouders doordat hij/zij regelmatig langs komt op de groep en ondersteund bij het halen en brengen van en naar school. Bij ziekte van de leidster wordt er gebruik gemaakt van een invalkracht. 7.7 Stagiaires Bij kindercentrum Kruimeltje kan er een stagiaire aanwezig zijn voor 1 of twee dagen in de week. Meestal van het MBO in de vorm van een beroepsgerichte stage. De stagiaire heeft een lerende rol en kijkt mee in de dagelijkse gang van zaken bij kindercentrum Kruimeltje. Ze ondersteund in de huishoudelijke taken en leert onder begeleiding pedagogisch te handelen. De stagiaire draagt geen eindverantwoordelijkheid in de zorg voor de kinderen. 16

17 Bijlage 1 Leefregels ten aanzien van de veiligheid Algemeen Let bij het gebruik van de materialen en de ruimtes er op dat alles schoon, heel en veilig is Huisdieren alleen onder begeleiding in contact brengen met de kinderen Denk aan koordjes in de kleding van de kinderen, verwijderen wanneer zij kunnen zorgen voor verstrengeling Denk aan het invullen van de ongeval registratie of beschrijven gevaarlijke situatie Handel volgens het protocol ongevallen en protocol Wiegendood Vervang lampen tijdig en repareer wanneer ze stuk gaan. Alleen niet giftige planten en materialen gebruiken. Kinderen aanleren hoe om te gaan met huisdieren Denk aan het vrij houden van de nooddeuren Controleer jaarlijks de cv ketel en alle ontluchtingssystemen Gebruik zoveel mogelijk brandvertragende materialen Jaarlijks de blusmiddelen controleren Oefen jaarlijks de ontruimingsoefening en stel eventueel bij Er wordt niet gerookt binnen het pand Er wordt geen open vuur (kaarsen en waxinelichtjes) binnen het kindercentrum gebruikt Er wordt jaarlijks geoefend en getoetst op bedrijfshulpverlening en kinder- EHBO Halen en brengen Parkeren zo veel mogelijke in de parkeer vakken. Let op de weg en het water bij het brengen en halen. Alleen de volwassene doet de autodeur(en) open en dicht. Aanbellen bij de schuifdeuren deze worden alleen door een volwassene geopend. De buitendeuren worden direct gesloten om naar buiten rennen te voorkomen! Schoenen uit op de mat en daarna schoenen op het schoenenrekje. Jas op de haak, tas in het mandje. Buggy s buiten laten staan. Niet rennen binnen Niet bij de deuren spelen 17

18 Denk om kleine materialen Niet op de radiator ombouw klimmen. Niet gooien met materialen Tassen volwassenen in het afgesloten kantoor of hoog hangen in de personeelshal (niet op de grond zetten) Leefruimte Niet rennen binnen Niet op de radiator ombouw klimmen Niet spelen voor de deuren Deuren rustig openen en sluiten Wanneer de tussendeur open moet blijven staan, de deur vast zetten met een haak Rekening houden met elkaar Speelgoed na gebruik opruimen in de daarvoor bestemde bakken Zwaar speelgoed onder in de kasten Kinderen vragen om hulp wanneer materiaal te hoog staat Niet in/op kasten klimmen Kapot speelgoed weggooien Niet gooien met materialen Stoelen onder de tafel schuiven na gebruik Gebruik tuigjes in de kinderstoelen Alleen onder begeleiding in en uit de stoelen klimmen Beweeglijke kinderen zitten naast de leidster Wanneer er baby s op de grond kruipen let op kleine onderdelen! Wanneer baby s kunnen zitten de box bodem verlagen Geen groot speelgoed in de box om klimmen te voorkomen Geen elektrische snoeren binnen bereik van de kinderen Elektrische apparaten buiten bereik van de kinderen plaatsen keuken De keuken is geen plek om te spelen Kinderen mogen niet alleen in de keuken Alleen met begeleiding gebruikmaken van het gasfornuis Waterkoker achterop het aanrecht laten staan Alleen met begeleiding gebruikmaken van het trapje bij het handen wassen (let op warm waterkraan!) Trapje buiten bereik zetten wanneer deze niet wordt gebruikt (i.v.m. klimmen zonder direct toezicht) Hete dranken op het aanrecht laten staan 18

19 Thee voor de kinderen altijd mengen met een gedeelte koud water Geen koffie of thee drinken met een kind op schoot Wanneer er gegeten wordt rustig aan tafel blijven zitten Onder begeleiding de kinderen in hun stoel laten klimmen Kinderstoel niet te dicht op de tafel zetten i.v.m. het afzetten tegen de rand van de tafel Verzorging en sanitair Kinderen mogen niet alleen in de verschoonruimte De verschoonruimte en sanitair is geen speelplek Vanaf 6 jaar mag er gebruik worden gemaakt van het grote toilet Niet weglopen bij de commode tijdens het verschonen altijd lichamelijk contact houden Alleen onder begeleiding gebruikmaken van het trapje deze terug schuiven na gebruik. Spenen controleren op stevigheid en beschadigingen voor gebruik Verwijder haarspeldjes en elastiekjes voor het slapen gaan Denk aan koordjes in kleding Slaapruimte Slaapkamer is geen speelplaats Geen kleine voorwerpen plaatsen in de slaapkamer Kinderen mogen de deur van de slaapkamer niet openen Houd de vloer leeg, dus niet spelen op de vloer Bedjes niet binnen bereik van een stopcontact of gordijnen plaatsen Gebruik altijd een nachtlampje bij gesloten gordijnen. Controleer regelmatig de bedjes op stabiliteit en stevigheid bedbodem Alleen slapen in slaapzak Geen tuigjes gebruiken in bed Raam altijd op de kiep stand Controleren vergrendeling bedjes! Regelmatig controleren (om de 45 minuten) of kinderen niet klem zitten met hun beentjes of armen Schakel de babymonitor aan wanneer een kind gaat slapen Tempratuur van de kinderen en de omgeving in de gaten houden door middel van een omgeving thermometer 19

20 Handelen volgens het protocol ter voorkoming van wiegendood Denk aan wisselligging bij kleine baby s Geen speenkoord gebruiken in bed Verwijder kleding met koordjes voor het slapen gaan Wanneer er wel geslapen wordt onder een dekentje het bedje kort opmaken met een lakentje en dekentje Wanneer een kind wakker is deze meteen uit bed halen Het kind niet aan handen optillen, maar onder oksel of in de middel of onder de billen Berging Bergruimte is geen speelplek Giftige middelen alleen in de schoonmaakkast Schoonmaakkast altijd op slot! Buitenruimte Alleen volwassenen openen het hek van de patio en zorgen dat deze weer wordt vergrendeld Denk aan koordjes in de kleding i.v.m. verstrengeling Niet op het hekwerk klimmen Rekening houden met elkaars spel, bv. niet te dicht naast elkaar Speelgoed waar niet meer mee gespeeld wordt, wordt opgeruimd Hond achter het hek, alleen onder direct toezicht bij de kinderen Alle buiten spelende kinderen in het oog houden! Bij gladheid zout strooien Kapot speelgoed weggooien of repareren Wanneer de zon schijnt kinderen insmeren tegen verbranding Wanneer het terrein verlaten wordt kinderen bekend maken met de verkeersregels Alleen kinderen met een zwemdiploma en ouder dan 8 jaar mogen zonder direct toezicht buiten de patio spelen Niet voor het pand bij de weg spelen Dagelijks de omgeving controleren op zwerfvuil Wanneer kinderen vervoerd worden in de auto of op de fiets kinderzitjes gebruiken Bij een uitstapje voldoende begeleiding meenemen Altijd toezicht houden bij een peuterbadje 20

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan

Pedagogisch Werkplan Pedagogisch Werkplan 2017 1.1 Ramona Bruil van Starkenborghstraat 102 7002 EH Doetinchem E-mail: info@gastouderramona.nl Telefoon: 0314-840089 LRKP: 946772885 1. Wie ben ik? Ik ben Ramona (08-12-'81),

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Versie 1.06 Datum 17-02-2015 Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wie zijn wij? 3 3. Gediplomeerde gastouders 3 4. Hygiëne 3 5. Openingstijden 3 6. Wennen

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Huisregels KDV STOFFEL Door: Directie, het team van Kdv Stoffel en de oudercommissie. Huisregels kdv Stoffel mrt. 2013 versie 1 Pagina 1 van 13

Huisregels KDV STOFFEL Door: Directie, het team van Kdv Stoffel en de oudercommissie. Huisregels kdv Stoffel mrt. 2013 versie 1 Pagina 1 van 13 Huisregels KDV STOFFEL Door: Directie, het team van Kdv Stoffel en de oudercommissie. Huisregels kdv Stoffel mrt. 2013 versie 1 Pagina 1 van 13 In ons pedagogisch plan heeft u kunnen lezen dat wij een

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK Voor u ligt het Pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf HUMMELTJESHOEK. Intern beschrijven wij wat wij kinderen bieden in een veilige omgeving. Wij bieden 4 basisdoelen:

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

De dagen waarop de Koningsbeer gesloten is of beperkte openingstijden heeft:

De dagen waarop de Koningsbeer gesloten is of beperkte openingstijden heeft: Huisregels peuterspeelzaal de Koningsbeer Bij de Koningsbeer gelden huisregels. In deze huisregels worden belangrijke punten beschreven van het kinderdagverblijf en regels waar iedereen zich aan moet houden.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

Bij de entree ligt een antislip mat en we houden het speelgoed weg bij de entree.

Bij de entree ligt een antislip mat en we houden het speelgoed weg bij de entree. Veiligheidsbeleid Entree De entree heeft geen trap Bij de entree ligt een antislip mat en we houden het speelgoed weg bij de entree. Bij een natte drempel waarover een kind kan uitglijden is te allen tijde

Nadere informatie

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften.

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Pedagogisch beleid Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Thuishuis Inge

Pedagogisch beleidsplan Thuishuis Inge Pedagogisch beleidsplan Thuishuis Inge Inhoud Inleiding 3 1. Doelstelling en Visie 4 1.1 Doelstelling 4 1.2 Visie op ontwikkeling 4 1.3 Visie op opvoeden 4 1.4 Algemene visie op kinderopvang 4 2. Opvoedingsdoelen

Nadere informatie

Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje

Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje 1. Brengen en halen: t Kruimeltje is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30 uur t/m 18.00 uur. U hoeft uw kind niet voor een bepaalde tijd te brengen. Wel stellen

Nadere informatie

Gastouder opvang Het Tovenaartje

Gastouder opvang Het Tovenaartje Gastouder opvang Het Tovenaartje Ik ben geboren 13-07-1981 en moeder van 2 jongens Quinten & Cees. Mijn partner heet Robert en met ze alle wonen in Zoeterwoude drop. We hebben ook een kat (Kiki) en 2 vissen

Nadere informatie

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Franchise Kinderdagverblijf Kalle is een franchiseonderneming van kindercentra LOKOWO bv. Het is een kleinschalig kinderdagcentrum dat net even iets meer kan bieden

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA versie 4, februari 2010 Inleiding Eén van de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang is dat een gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft. In dit plan staan de uitgangspunten

Nadere informatie

Protocol 4: Voedselveiligheid in het Kindercentrum 1 (VVKC)

Protocol 4: Voedselveiligheid in het Kindercentrum 1 (VVKC) Protocol 4: Voedselveiligheid in het Kindercentrum 1 (VVKC) KDV t Sprookjesland 1 Laatste versie: 17 november 2014 Inhoudsopgave Inleiding 4. 1. Aandachtspunten 4.2. Zuigelingenvoeding 4.3. Voedselallergie

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan 1: Inleiding 2: De Visie 3: Doelstelling 4: Uitgangspunten 5: Hygiëne en verzorging 6: Activiteiten 7: communicatie met ouders. 8: Feesten 1 1. Inleiding: Het pedagogische beleidsplan

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Jolanda Poelarends

Pedagogisch werkplan Jolanda Poelarends Inhoudsopgave Pedagogisch werkplan Jolanda Poelarends Het opvanggezin 3 Het ritme 4 Spelen 5 De opvangplekken en materialen 6 Ik als gastouder 8 Gastkinderen 9 Het opvanggezin Even voorstellen: Mijn naam

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Hoofdstuk II: 2Penselen

Hoofdstuk II: 2Penselen Versie juni 2014 Hoofdstuk II: 2Penselen 2Penselen ligt in de Schilderswijk, naast basisschool t Palet en het Hannemanplantsoen. Het kindercentrum is kleinschalig en gezellig, zodat de kinderen zich thuis

Nadere informatie

http://www.christelijkegastouder.nl Pedagogisch werkplan Jolanda Poelarends

http://www.christelijkegastouder.nl Pedagogisch werkplan Jolanda Poelarends http://www.christelijkegastouder.nl Pedagogisch werkplan Jolanda Poelarends Inhoudsopgave Het opvanggezin Het ritme Spelen De opvangplekken en materialen Ik als gastouder Gastkinderen Het opvanggezin Mijn

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

Huisregels en Werkwijze

Huisregels en Werkwijze Huisregels en Werkwijze Inhoudsopgave Hoe te lezen... 3 o Disclaimer... 3 Huisregels... 5 o Wat moet u meenemen voor de opvang... 5 o Ophalen... 5 o Flexibele opvang... 5 o Ziekte... 5 Bij ziekte van uw

Nadere informatie

Protocol 4: Voedselveiligheid in het Kindercentrum 1 (VVKC) KDV t Sprookjesland

Protocol 4: Voedselveiligheid in het Kindercentrum 1 (VVKC) KDV t Sprookjesland Protocol 4: Voedselveiligheid in het Kindercentrum 1 (VVKC) KDV t Sprookjesland 1 Laatste versie: 27 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding 4. 1. Aandachtspunten 4.2. Zuigelingenvoeding 4.3. Voedselallergie

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan PO Hannie Schaft. Versie Versie 2.3

Pedagogisch Werkplan PO Hannie Schaft. Versie Versie 2.3 Document Pedagogisch Werkplan PO Hannie Schaft Versie Versie 2.3 Datum 6 januari 2016 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 1.0 Inleiding... 3 2.0 Algemene zaken... 4 2.1 Gegevens vestiging... 4 2.2 Doel

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave Inleiding... 3 Pedagogische visie... 4 o Mijn doelstelling... 4 Emotionele veiligheid... 4 Persoonlijke competentie... 5 Sociale competentie... 6 Overdracht van normen

Nadere informatie

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel Kinderdagverblijf t Kruimeltje Informatie Boekje 0 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Openingstijden 2 3. Inschrijving, plaatsing en intake 2 4. Opzeggingen 3 5. De gang van zaken 3 6. Wennen op t

Nadere informatie

Kinderhuis de Fuut HUISREGELS. Regels en afspraken ten aanzien van de zorg voor kinderen in de binnenlocatie

Kinderhuis de Fuut HUISREGELS. Regels en afspraken ten aanzien van de zorg voor kinderen in de binnenlocatie Kinderhuis de Fuut HUISREGELS Regels en afspraken ten aanzien van de zorg voor kinderen in de binnenlocatie Door: Nina van der Hoek Versie: 7 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Personeel en invalkrachten

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften Informatieboekje van Peuterspeelschool Haaften - 2 Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Haaften Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen Informatieboekje van Peuterspeelschool Opijnen Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Opijnen. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home Pedagogisch beleidsplan Kid@home Pedagogisch beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Pedagogische visie 3. Verzorging 4. Emotionele veiligheid 5. Persoonlijke competenties 6. Sociale competenties 7. Normen

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. KDV De Paddestoel. Auteur: Julia Schriever

Pedagogisch Beleidsplan. KDV De Paddestoel. Auteur: Julia Schriever Pedagogisch Beleidsplan KDV De Paddestoel Auteur: Julia Schriever Inleiding Het pedagogisch beleidsplan geeft aan welke uitgangspunten De Paddestoel kiest en welke werkwijze er wordt gehanteerd bij de

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Voor u ligt het samengevatte pedagogisch beleidsplan van de kinderdagverblijven van Trias Kinderopvang. Doelstellingen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel Pedagogisch beleidsplan Inleiding U heeft gekozen voor Vrij Spel en mag erop vertrouwen dat wij goed voor uw kind zullen zorgen. Uw kind zal in uw afwezigheid liefdevol en veilig worden opgevangen. Wij

Nadere informatie

Huisregels Bso Noordkids

Huisregels Bso Noordkids Algemeen Alle deuren zijn voorzien van vinger protectie op de draaiende delen. Let wel goed op de kinderen als ze bij een deur staan! Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun tas en de bezittingen die

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Dagopvang

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Dagopvang Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Dagopvang Dikkie Dik 2016-2018 OPVANG ONTWIKKELING ONTSPANNING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van de dagopvanggroep van de locatie:

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV Simcha opgemaakt d.d.: 23-01-2014 door: Monda Dorssers, coördinator Joods Integraal Kind Centrum Simcha Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inleiding Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID BSO

PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HET CREËREN VAN EEN VEILIGE EN VERTROUWDE OMGEVING 2. ZELFSTANDIGHEID EN ZELFVERTROUWEN 3. DE SOCIALE

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters Informatieboekje van Peuterspeelzaal M!eters Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelzaal M!ETERS. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u een

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Akkoord leidsters april 2012 Vastgesteld door OWG juni 2012 Geëvalueerd juli 2014 Aangepast april 2015 Wenbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Het wenbeleid

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken.

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. Welkom Beste ouders, Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. De kinderopvang is een huiselijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

STICHTING DE BROODTROMMEL. Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang

STICHTING DE BROODTROMMEL. Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang STICHTING DE BROODTROMMEL Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang Inleiding Tijdens de TSO (tussenschoolse opvang) houden wij rekening met het beleid van de basisschool St. Joseph. Om verwarring te voorkomen,

Nadere informatie

informatieboekje bambi kinderdagverblijf

informatieboekje bambi kinderdagverblijf informatieboekje bambi kinderdagverblijf Bij Bambi wandel je zo binnen! Het voormalige schoolgebouw aan de Julianaweg is vanaf 1991 in gebruik en heeft een flinke verbouwing ondergaan om aan de huidige

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: KDV De Kleine Jager opgemaakt: 22-07-2014 door: Katrin Meijer, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 28 kinderen per dag worden opgevangen.

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. GROEPSSAMENSTELLING 3 3. INDELING EN INRICHTING VAN DE BINNEN EN BUITENRUIMTE 4 4. DAGRITME 4 5. ALGEMENE REGELS 6 6. SIGNALEREN 6 ELMO-Kinderopvang

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Pedagogische visie van De Duiventil... 4 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang... 6 4. Respect en aandacht... 6 5. Stimuleren

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Thuishuis Tolmiea

Pedagogisch beleidsplan Thuishuis Tolmiea Pedagogisch beleidsplan Thuishuis Tolmiea Mariska vd Veen Zwarts Raard Inhoudsopgave Voorwoord Blz.: 3 1 Inleiding Blz.: 4 2 Doel en visie Blz.: 5 2.1 Doel Blz.: 5 2.2 Visie Blz.: 5 3 Basis doelen Blz.:

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: TintelTuin Hoorn opgemaakt d.d.: 28 januari 2014 door: Leonie Hooyberg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 24 kinderen per dag

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam 1 Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam Inhoud 1. informatie over Peuteropvang Wigwam p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4. dagindeling p. 5 5. vieren

Nadere informatie

2009 KDV Het Hummeltje Dir. Yolanda Esveld-Pool Breedweer AC Koog aan de Zaan Telefoon :

2009 KDV Het Hummeltje Dir. Yolanda Esveld-Pool Breedweer AC Koog aan de Zaan Telefoon : Informatieboekje 2009 KDV Het Hummeltje Dir. Yolanda Esveld-Pool Breedweer 2 1541 AC Koog aan de Zaan Telefoon : 075 615 95 33 Email : info@hummeltjeweb.nl Index EVEN VOORSTELLEN... 4 WAT BIEDEN WIJ...

Nadere informatie

Intakeformulier kinderdagverblijf

Intakeformulier kinderdagverblijf Intakeformulier kinderdagverblijf Datum intakegesprek:..- -20. ( van 1 tot 4 jaar) Algemene gegevens ouder(s)/verzorger(s) en kind Gegevens kind Achternaam Voornamen Roepnaam Geboortedatum Gegevens ouders(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Informatiebrochure Op Kinderdagverblijf Doetsie wordt er gewerkt volgens een strikt pedagogisch beleidsplan. Om alvast een indruk te krijgen van onze visie hebben wij ons pedagogisch

Nadere informatie

Doelstelling. De organisatie

Doelstelling. De organisatie Doelstelling Kinderdagverblijf `t Debberke biedt ouders opvang aan voor hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit door middel van dagopvang en buitenschoolse opvang waarbij het bieden van veiligheid,

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KDV DE KLEINE MUIS

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KDV DE KLEINE MUIS PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KDV DE KLEINE MUIS Auteur: Frances in het Veld-Otten INLEIDING Het pedagogisch beleidsplan geeft aan welke uitgangspunten De Kleine Muis kiest en welke werkwijze er wordt gehanteerd

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje"

Informatieboekje Kinderdagverblijf Het Hummeltje Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje" Yolanda Pool Adres: Breedweer 2 1541 AC Koog aan de Zaan Telefoon 075 615 95 33 Email y.pool2@upcmail.nl Website www.hummeltjeweb.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Naam locatie: Cuneradal Adres: Cuneradal 17 5551 BP Dommelen Telefoonnummer: Algemeen mailadres: Website: Openingstijden: 040-2041471, paarse zon 040-2047230,

Nadere informatie

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat.

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat. Informatie Brochure Even Voorstellen Wij zijn een Kinderdagverblijf gelegen in Amersfoort/Vathorst. U kunt ons vinden op de Valutaboulevard 15, direct aan de uitvalsweg naar de A1. Er is voldoende parkeergelegenheid

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Ruilen van dagen We zoeken de balans tussen het bieden van flexibiliteit aan ouders en het garanderen van structuur en ritme voor de kinderen. We geloven dat goede communicatie hierin

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie

Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie September 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Kweenie p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4.

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Inleiding Dit pedagogisch beleidsplan is opgesteld ter ondersteuning van de pedagogische medewerkers van het dagverblijf en om duidelijkheid te geven aan ouders die hun kind aan

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf Kiekeboe!

Informatieboekje Kinderdagverblijf Kiekeboe! Informatieboekje Kinderdagverblijf Kiekeboe! Inhoudsopgave 1 Inleiding Wie zijn wij? 3 Kwaliteit 3.1 Veiligheid 3. Hygiëne 3.3 Gediplomeerd personeel 4 Dagelijkse gang van zaken 4.1 openingstijden 4. Brengen

Nadere informatie

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang INLEIDING Algemeen: Om tegemoet te komen aan de vraag van ouders vervullen wij op dezelfde locatie ook een BSO functie. Zij dit wel in beperkte

Nadere informatie

Huisregels. Huisregels Kinderdagverblijf de Libelle januari 2013 J.T. Hagedoorn-Panhuis 1

Huisregels. Huisregels Kinderdagverblijf de Libelle januari 2013 J.T. Hagedoorn-Panhuis 1 Huisregels J.T. Hagedoorn-Panhuis 1 Inhoud 1. Algemene regels... 3 2. Halen en brengen... 4 3. Entree... 4 4. Leefruimte... 4 5. WC... 5 6. Keuken... 5 7. Buitenterrein... 6 8. Slaapruimte... 6 Verklaring

Nadere informatie

2. Opvangvormen en openingstijden Kinderdagverblijf Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur.

2. Opvangvormen en openingstijden Kinderdagverblijf Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur. 2Lepelaars 2Lepelaars heeft een mooi pand gelegen in de Vogelwijk in Den Haag. Wij bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar opvang in zes verschillende groepen. Op de begane grond hebben wij drie babygroepen,

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne

Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne Inhoud: 1. Inleiding 2. Indeling van de groepen 3. Dagindeling 4. Het team 5. Emotionele veiligheid 6. Persoonlijke competentie 7. Sociale competentie 8. Waarden en

Nadere informatie

Gastouderopvang Uk&Knus

Gastouderopvang Uk&Knus Gastouderopvang Uk&Knus Pedagogisch werkplan Met dit werkplan wil ik u laten kennismaken met de visie en werkwijze van Gastouderopvang Uk&Knus. Mijn visie geeft aan welke uitgangspunten en werkwijze ik

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Oranje Nassau Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016.

Ruimte om te groeien. Oranje Nassau Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016. Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang Oranje Nassau 2016 2018 Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van

Nadere informatie

Betrokken, flexibel én betaalbaar

Betrokken, flexibel én betaalbaar voor het hele gezin Betrokken, flexibel én betaalbaar Kinderopvang via Zowiezo Als u aan het werk bent wilt u natuurlijk dat uw kinderen veilig en professioneel worden opgevangen. Bij Zowiezo heeft u de

Nadere informatie

Informatie Prins Heerlijk

Informatie Prins Heerlijk Informatie Prins Heerlijk In dit boekje vindt u informatie over kinderdagverblijf Prins Heerlijk De bedoeling van dit boekje is om u te informeren over de verschillende zaken die belangrijk zijn voor kinderdagverblijf

Nadere informatie

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstellig van onze organisatie

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Dagritme en activiteiten

Dagritme en activiteiten 3.1.2a.1.1b Pedagogisch beleidsplan praktische zaken bso 1 van 5 In dit onderdeel geven wij u informatie over alle praktische zaken die handig zijn om te weten binnen ons kinderdagverblijf 4 12 jaar: buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Het kinderdagverblijf en buitenschoolsopvang De Bosuil is een opvang in de natuur. Onze opvang is gevestigd op een mooie locatie aan de rand van het bos in Amerongen, waar de kinderen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Ot en Sien

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Ot en Sien Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Ot en Sien September 2016 1 Inhoud 1. Informatie over Peuterspeelzaal Ot en Sien p. 3 2. Groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. Kennismaking en wennen p.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Thuishuis Kevertje. Thuishuis Kevertje Caren Wasse-Blom Westeinde PH Hijken

Pedagogisch beleidsplan. Thuishuis Kevertje. Thuishuis Kevertje Caren Wasse-Blom Westeinde PH Hijken Pedagogisch beleidsplan Thuishuis Kevertje Thuishuis Kevertje Caren Wasse-Blom Westeinde 39 9415 PH Hijken Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Visie 4 3. Opvoedingsdoelen 5 3.1 Emotionele veiligheid 5 3.2

Nadere informatie

HUISREGELS BUITENSCHOOLSE OPVANG Kindercentrum De Jint

HUISREGELS BUITENSCHOOLSE OPVANG Kindercentrum De Jint HUISREGELS BUITENSCHOOLSE OPVANG Kindercentrum De Jint Om kinderen verantwoorde en veilige opvang te kunnen bieden hebben we op de buitenschoolse opvang een aantal huisregels opgesteld. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Kwaliteit & pedagogiek

Kwaliteit & pedagogiek Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang Kwaliteit & pedagogiek Bij de rakkers is kwaliteit een continu verbeterproces;. Dit houdt in dat wij ons (pedagogisch) beleid en werkwijzen periodiek evalueren,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel gastouder

Beroepscompetentieprofiel gastouder Beroepscompetentieprofiel gastouder Het voorliggende beroepscompetentieprofiel is vastgesteld door de Convenantpartijen op 29 mei 2009. In het kader van de uitvoering van kinderopvang zoals bedoeld in

Nadere informatie