Kengetallen in de Bouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kengetallen in de Bouw"

Transcriptie

1 1 Kengetallen in de Bouw Kengetallen in de Bouw

2 2 Kengetallen in de Bouw Inhoudsopgave Introductie Een blijvend lager volume in onzeker Europa Optimalisering van de financiële functie De kengetallen De woningmarkt 5 De Kosten van de financiële functie 10 Kengetallen bouwbedrijven 17 Over KPMG 30 De utiliteitsmarkt 6 Effectiviteit van financiële 12 Beheersmaatregelen Kengetallen ingenieurs 21 Contact Informatie 31 De inframarkt 7 Werking ERP systeem 13 Kengetallen installateurs 25 Publiek Private 8 Samenwerking Ontwikkeling van de 14 financiële functie Begrippenlijst 29 Het beheer van 15 werkkapitaal

3 3 Kengetallen in de Bouw Introductie In juni 2012 heeft Euroconstruct voor de vierde keer op rij haar prognoses van de bouwproductie in Europa negatief bijgesteld. Voor 2013 en 2014 zijn de voorspellingen somber. Op zijn best wordt geen verdere daling van het bouwvolume verwacht in een zeer onzekere markt. In plaats van te rekenen op herstel lijkt het beter om de nieuwe realiteit te accepteren zoals deze is. Consumenten, banken en overheden hebben hoge schulden en daardoor zeer beperkte investeringsruimte. De leegstand in de kantorenmarkt in Nederland loopt naar verwachting nog verder op en de grootste impuls uit het stimuleringspakket voor de Infra lijkt achter de rug. De vraag naar bouwoplossingen is sinds 2008 verminderd en blijvend veranderd. De Nederlandse bouw ontwikkelt zich van een sector die vooral gericht is geweest op nieuwbouw naar een sector gericht op onderhoud, renovatie en transformatie. Met minder ruimte voor groei, en des te meer ruimte voor vernieuwing. Daarnaast hebben sommige ondernemingen in de sector te maken met waardedalingen van hun grondposities. Deze afwaarderingen zetten het resultaat nog eens extra onder druk. Het Bouwteam onder leiding van de heer Van Oosten spreekt in dit kader over een dubbelopgave. De effecten van de crises moeten worden verwerkt terwijl op tal van punten een omslag moet worden gemaakt. Het is zaak om intern het huis op orde te hebben en marktfocus aan te brengen die past bij de competenties van het bedrijf. Om de onzekerheid te lijf te gaan is vooral de politiek in Nederland en Europa aan zet. Een eventueel openbreken van de Eurozone zal naar onze inschatting veel impactvoller zijn dan het failliet van Lehman Brothers in september Geen halfbakken, maar een al omvattende aanpak is nodig. Een overzicht van de markt en haar prognoses kan behulpzaam zijn bij het maken van deze keuzes. In deze publicatie van Kengetallen in de Bouw gaan we in op de meest actuele marktanalyses van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en Euroconstruct. Deze tonen de specifieke ontwikkelingen in de verschillende deelsegmenten in Europa en Nederland. Hierbij gaan we ook in op de markt voor PPS. Daarna richten we ons op de interne uitdagingen in de bedrijfsvoering. We laten op basis van eigen onderzoek zien hoe in de sector wordt aangekeken tegen de financiële functie en vooral het beheer van werkkapitaal en hoe daarbij verbeteringen te realiseren zijn. In aansluiting hierop tonen we de kengetallen waarmee een overzicht wordt gegeven van de resultaten van de grootste bouwers, installateurs en ingenieurs in Nederland die recent hun jaarcijfers over 2011 hebben gepubliceerd. De bouw is voor KPMG een belangrijke sector. Niet alleen in goede, maar ook in zwaardere marktomstandigheden zijn en blijven wij uw partner met audit en advieswerkzaamheden. Indien u daar prijs op stelt komen wij naar aanleiding van deze publicatie graag bij u langs om onze bevindingen en inzichten met u te bespreken. Pieter van der Zwet Segmentleider Building & Construction Voor de sector zelf is stilzitten en afwachten tot het beter wordt geen optie. De capaciteit moet worden aangepast aan de nieuwe marktomstandigheid. Er moeten keuzes worden gemaakt. Marktaandeel kopen of juist afstoten? Verder integreren of juist decentraliseren? Outsourcen of zelfdoen? Specialiseren of prijsvechten? En met welke diensten in welke markten te opereren?

4 4 Kengetallen in de Bouw Een blijvend lager volume in onzeker Europa Op vrijdag 15 juni presenteerde Euroconstruct in Londen haar halfjaarlijkse prognoses van de economische ontwikkelingen in Europa. Hiervoor zijn de resultaten van de bouwproductie in 19 landen geanalyseerd. Er werd een somber beeld gepresenteerd waarbij op zijn vroegst een licht herstel in 2014 werd voorspeld. Met stagnatie van het huidige volume in Overall heeft de sector in Europa erg veel last van de steeds striktere bezuinigingsmaatregelen van overheden en financieringsbeperkingen bij banken. Waar eerder hoopvol werd uitgezien naar herstel op de korte termijn ontstaat inmiddels het beeld dat de sector zich zal moeten aanpassen aan een voorlopig blijvend lager productievolume. Bijgestelde prognose productievolume Euroconstruct 105 Index 2008 = 100 (volume) EC June 2010, Dublin EC June 2011, Helsinki EC June 2012, United Kingdom EC December 2010, Budapest EC November 2011, Paris Grafiek 1 Bron Euroconstruct en Experian (15 juni 2012 Londen).

5 5 Kengetallen in de Bouw De woningmarkt De woningmarkt laat in Europa een flinke verschuiving van nieuwbouw naar onderhoud en renovatie zien. Terwijl de totale woningmarkt in volume is gedaald, is daarbinnen de omvang van het renovatiewerk op niveau gebleven. Het aandeel van het renovatie- en onderhoudswerk in de woningmarkt is daarmee naar ruim 60% gestegen in de afgelopen vijf jaar. Sinds 2006 is de nieuwbouw van woningen in Europa met gemiddeld ruim 35% gedaald. Waarbij tussen de verschillende landen in Europa overigens grote verschillen bestaan. We verwachten dat deze ontwikkeling van nieuwbouw naar onderhoud, renovatie en transformatie zich de komende jaren in Nederland voor de gehele bouwsector zal doorzetten. Veel van de infrastructuur, kantoren en woningen die we in Nederland de komende jaren nodig hebben lijkt al aanwezig. Maar ze voldoen niet meer aan de huidige behoeften en duurzaamheidambities. Marked shift towards renovation Billion euro % share Overheidsmaatregelen die meer ambitieuze duurzaamheideisen stellen aan de bestaande voorraad woningen zou de renovatiemarkt op de korte termijn verder kunnen versterken. Tussen 2012 en 2014 doet Nederland het in de woningmarkt ten opzichte van de rest van Europa niet best. Noorwegen en Duitsland kennen de beste prognoses. % changes Forecast Outlook Country Norway Germany Switzerland Hungary United Kingdom 3,5 3,5 4,3-4,7-1,9 6,5 3,4 0,9 2,8 1,7 6,1 2,4 1,1 7,8 5,6 16,9 9,6 6,3 5,6 5, % Poland 2,0-0,3 2,9 4, % 80% 70% Denmark France Austria Slovak Republic Sweden 2,6 2,1 0,9-3,1-7,8 0,6 0,1 0,9 1,3 6,1 0,7 1,4 0,8 4,0 4,3 4,0 3,7 2,5 2,1 2, % Italy Finland -1,3-2,2 0,2-1,4 1,7 3,7 0,6 0, % 40% Netherlands Belgium Czech Republic -5,0-7,0-5,7-0,6 3,5-2,3 4,0-0,6 2,2-1,8-4,2-5, Renovation New Renovation % New % 30% Spain Portugal Ireland -10,9-13,3-22,5-5,5-3,9-5,2 0,3 0,6 5,0-15,6-16,3-22,9 Grafiek 2 Bron 73rd Euroconstruct Coference -London 15 june 2012 Tabel 1 Bron: 73rd Euroconstruct Coference -London 15 june 2012

6 6 Kengetallen in de Bouw De utiliteitsmarkt Euroconstruct verwacht voor het totale nieuwbouwvolume van de utiliteitsmarkt tussen 2012 en 2014 in Europa weinig beweging. Het niveau blijft op ongeveer 77% van wat het was in Voor onderhoud en renovatie wordt in die periode een kleine groei van 2,5% verwacht. De verschillen tussen de diverse deelsegmenten binnen de utiliteitsmarkt zijn, ook in Nederland, aanzienlijk. De nieuwbouw in de Nederlandse utiliteitsmarkt lijkt volgens Euroconstruct voor de komende twee jaar het meest aantrekkelijk voor Opslag (+ 32%), Commercieel (+28%) en Zorg en Industrieel (+17%). De grootste daling in de nieuwbouw binnen de utiliteitsmarkt wordt voorzien in de Kantorenmarkt (-46%). Dit is gezien het relatief hoge leegstandspercentage in Nederland niet verwonderlijk. Nieuwbouwvolume (Euroconstruct) Belgium Ireland Netherlands UK Czech Republic Denmark Storage Sweden Poland Germany All Euroconstruct Commercial Austria Spain Switzerland Italy Hungary Health Industrial France Slovakia Portugal Norway Finland Office Grafiek 3 Bron Copenhagen Institute for Futures Studies

7 7 Kengetallen in de Bouw De inframarkt Het volume van de grond, weg, en waterwerken bleef in Nederland de afgelopen jaren goed op niveau. Waar de utiliteitsmarkt en de woningmarkt sneller na 2008 werden geraakt bleef de inframarkt haar volume behouden. De stimuleringsmaatregelen van de overheid misten hun uitwerking niet. Maar de verwachting van Euroconstruct is dat tussen 2012 en 2014 het volume in deze markt met circa 3% zal dalen. Voor de inframarkt geldt dat deze voor nog circa 65% uit nieuwbouw bestaat. Growth in total civil engineering (value in %) average -4,2% Hungary Norway UK Denmark Slovakia Switzerland France Sweden Belgium Italy Germany Austria Finland Netherlands Poland Czech Republic Ireland Portugal Spain Grafiek 4 Bron 73rd Euroconstruct Coference -London 15 june 2012 Binnen de 19 betrokken landen lopen de ontwikkelingen in de inframarkt sterk uiteen. In Oost Europa zit de groei, West-Europa blijft op het huidige niveau en voor Zuid-Europa zijn de vooruitzichten negatief.

8 8 Kengetallen in de Bouw Publiek Private Samenwerking Publiek Private Samenwerking (PPS) wordt wel aangeduid als het aantrekkelijke alternatief in tijden van crises. Maar de economische situatie lijkt toch ook vat te hebben op de omvang van PPS in Europa. Sinds 2006 zijn het aantal en de omvang van de PPS projecten in Europa teruggelopen. De enorme aanloopkosten en de druk op de eigen financiën maken dat deze vorm vooral voorbehouden blijft aan de grotere spelers in de markt. Hierbinnen zien wij wel een verschuiving plaatsvinden waarbij in plaats van alleen de grotere bouwers ook steeds meer ingenieurs en installateurs de leiding durven nemen in het aanbiedende consortium. Development PPP projects in the EU Number Value (mln ) PPP by country in (value in %) 19% 5% 49% 7% 8% 12% UK Spain Portugal France Estonia Rest (+20) Grafiek 6 Bron Oebele de Vries, Euroconstruct 2012 en European Investment Bank PPP by type in (value in %) % 3% 6% 7% 14% 15% 51% Tansport infracstructure Education Health Public Services Security Environment Telecom Number Value Grafiek 7 Bron Oebele de Vries, Euroconstruct 2012 en European Investment Bank Grafiek 5 Bron Oebele de Vries, Euroconstruct 2012 en European Investment Bank De UK is met afstand het land waarin de meeste PPS projecten plaatsvinden. Tussen 1990 en 2011 neemt dit land bijna 50% van het totale PPS-volume in Europa voor haar rekening. Gevolgd door Spanje met 22%. Ruim de helft van alle PPS projecten in Europa wordt besteed aan infrastructuur, 15% aan projecten in het Onderwijs en 14% in de Zorg. Verhoudingsgewijs blijft de omvang van het aantal PPS-projecten in de Nederlandse markt beperkt. Het aandeel PPS-projecten van het totale bouwvolume in Nederland is minder dan 1%. Daar staat tegenover dat zowel de Rijksgebouwendienst als Rijkswaterstaat inmiddels een groot aantal PPS projecten zijn gestart, dan wel hebben aangekondigd. Hierdoor is onze verwachting dat het aandeel van PPS in het totale bouwvolume de komende vijf jaar flink zal stijgen.

9 9 Kengetallen in de Bouw Optimalisering van de financiële functie De marges in de sector zijn dun. Met één groot slechtlopend project kan het resultaat van de hele onderneming verdampen. Adequaat project- en risicomanagement zijn daarmee cruciaal voor een goed eindresultaat. Bij 9 van de 15 grootste bouwers van het land bleef de winstmarge in 2011 onder de 2%. Natuurlijk maakt ook de uitvoering van de financiële functie een belangrijk verschil. Een goed ingerichte financiële functie zorgt ervoor dat het primaire proces optimaal wordt ondersteund en dat management in staat is om op basis van betrouwbare en tijdige informatie de juiste beslissingen te nemen. In deze Kengetallen in de Bouw gaan we nader in op het verbeterpotentieel in de financiële functie. Onder een steekproef van financieel specialisten die werkzaam zijn bij de 75 grotere ondernemingen in de bouw (installateurs, ingenieurs, baggeraars en aannemers) hebben wij in de maanden mei en juni van 2012 een vragenlijst uitgezet. De bevindingen laten zien dat er veel belang wordt gehecht aan optimalisering van de financiële functie en bijvoorbeeld het beheer van werkkapitaal. Duidelijk wordt dat er flink wordt ingezet op verlaging van de algemene kosten en dat er voldoende ideeën zijn over hoe het werkkapitaalbeheer te verbeteren. Maar ook dat het aan executiekracht ontbreekt om deze gewenste verbeteringen daadwerkelijk te realiseren.

10 10 Kengetallen in de Bouw De kosten van de financiële functie De respondenten geven aan dat de kosten voor de uitvoering van de financiële functie, voor technologie en personeel, tussen de 0,5 en 3% van de totale omzet van de onderneming bedragen. Op het eerste gezicht lijken deze percentages niet schrikbarend hoog. De bandbreedte tussen 0,5 en 3% is echter flink. In vergelijkbare industrieën zien wij gemiddelde percentages van rond de 1%. Ook de top van de sector laat zien dat het onder dit gemiddelde van 1% kan. Organisaties die hier boven zitten zouden zich kunnen afvragen of hun financiële functie op de meest efficiënte manier georganiseerd is. Om de financiële functie in de bouw te optimaliseren zouden in onze visie met name de wat grotere ondernemingen in de sector de financiële functie kunnen inrichten naar drie deelgebieden: 1 Financiele functie in de business : dit gebied concentreert zich op die financiële activiteiten die een direct waardetoevoegend karakter hebben in het primaire proces. De focus ligt hierbij op het effectief organiseren van de financiële kennis in de business voor bijvoorbeeld investeringsbeslissingen of de financiële componenten van de klantpropositie; 2 Functionele financiële gebieden : Dit deelgebied concentreert zich op die financiële activiteiten die een meer specialistische kennis vereisen. De focus ligt hierbij op het vinden van de balans tussen centraal bundelen van expertise om risico s te minimaliseren en het tegelijk decentraal voldoende krachtig op te kunnen treden; Focus: kennis van de business Organisatievorm: gelijk aan de business structuur Waarde: Ondersteunen van business doelen Focus: excelleren in de operatie Organisatievorm: procesgerichte structuur Waarde: leveren van efficiënte en effectieve financiële processen and systemen Investeringsprojecten Beslissingsondersteuning Waardetoevoegende Diensten Financiële functie in de business Financiële operatie Functionele financiële gebieden Belasting Treasury Onderhoud Aandeelhoudersrelatie Wet- & Regelgeving Pensioenen Focus: diepe functionele expertise Organisatievorm: deels centraal en deels business gerichte structuur Waarde: optimaliseren van financiële kennis; een balans zoeken tussen risico en controle Het doel van financiële transformatie: Management Informatie Inkoop Verkoop Planning cyclus Data Management Vaste activa 1. Verbeteren van de business ondersteuning bij het maximaliseren van de winst 2. Kostenbesparing op financiële activiteiten 3. Optimaliseren van specialistische financiële kennis binnen de organisatie

11 11 Kengetallen in de Bouw 3 Financiële Operatie : Dit deelgebied concentreert zich op het zo kostenefficiënt mogelijk uitvoeren van de transactionele financiële activiteiten. De focus ligt hier op specialisatie binnen de processen welke moet leiden tot lagere transactiekosten voor de onderneming als geheel. De ingeschatte kosten, per FTE die werkzaam is in de financiële functie, wordt geraamd tussen de en EUR. Deze waarden wijken niet af van degemiddelde kosten in andere sectoren. De aantrekkingskracht op financieel talent zal voor de bouwsector op deze gronden niet groter zijn dan gemiddeld. Daarbij geeft men aan dat van het totaal aantal FTE s binnen de onderneming 1 tot 5% van de medewerkers tot de financiële functie behoort. Een herindeling van de financiële functie zoals hierboven beschreven zal de gemiddelde kosten per FTE niet direct naar beneden brengen doordat vooral het aandeel waardetoevoegende activiteiten in het totaal wordt vergroot. Daarentegen kan een verdere optimalisatie van de financiële functie wel leiden to een lager percentage in het totaal en op die manier bijdragen aan een verdere verbetering van de kostenstructuur. Ruim 40% van de respondenten stelt dat voor het afgelopen jaar meer dan 6% reductie van de algemene kosten was gepland. Hierbij geeft 34% van het totaal aan dat deze beoogde kostenreductie in het voorgaande jaar ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Juist in een periode van laagconjunctuur zou te verwachten zijn dat kostenbesparende projecten ook werkelijk tot een succesvol einde kunnen worden gebracht. Voor het komende jaar geeft een derde aan dat zelfs meer dan 8% reductie van de algemene kosten staat gepland. Een enorme ambitie gezien het feit dat de eerder voorgenomen kostenreductie slechts beperkt is gerealiseerd. Als reden voor het niet realiseren van de gewenste kostenreductie wijzen veel specialisten naar het feit dat het management te weinig aandacht zou besteden aan de verbeterinitiatieven. Om de huidige ambitie van 8% te halen lijkt grotere betrokkenheid vanuit het management cruciaal.

12 12 Kengetallen in de Bouw Effectiviteit van financiële beheersmaatregelen Een ruime meerderheid (58%) stelt dat de financiële beheersmaatregelen in de organisatie bekend zijn. Een aanzienlijke 42% twijfelt aan de mate waarin deze beheersmaatregelen bekend zijn. Een kwart twijfelt over de effectiviteit van de beheersmaatregelen. Een verdere standaardisatie van processen en ondersteunende systemen zouden de kosten voor de transactionele financiële activiteiten aanzienlijk terug kunnen brengen. Naast het directe kosten aspect wordt door deze diversiteit aan beheersystemen het bevorderen van de kwaliteit als moeilijk ervaren. Een lagere kwaliteit uit zich niet alleen in kostenverhogende herstel inspanningen, maar ook in hogere foutpercentages waarvan de nadelige gevolgen niet altijd tijdig worden opgemerkt. In de toelichting geven de respondenten desgevraagd toe dat de niet verbonden ERP systemen onvoldoende oplossingen bieden voor de gewenste informatievoorziening en dat hiertoe vaak specifieke maatwerkoplossingen zijn uitgewerkt. Waar dit maatwerk niet geïmplementeerd is, wordt de financiële- en business informatie nog handmatig bewerkt om het gewenste totaal overzicht te krijgen. De effectiviteit van de financiële beheersmaatregelen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16,7% 33,3% 25,0% 16,7% 8,3% 16,7% 25,0% 41,7% 16,7% 8,3% 16,7% 58,3% 16,7% De efficiency van de financiële functie wordt periodiek gemeten d.m.v. prestatie-indicatoren (KPI s) De financiële beheersmaatregelen zijn in de organisatie bekend De financiële beheersmaatregelen zijn in de organisatie effectief Helemaal mee eens Neutraal Helemaal mee oneens Mee eens Mee oneens Grafiek 8

13 13 Kengetallen in de Bouw Werking ERP systeem Een kleine 60% van de deelnemende ondernemingen beschikt over één goed functionerend ERP systeem voor de financiële administratie. In toelichtingen hierop wordt wel gesteld dat er meerdere systemen bestaan die niet allemaal gekoppeld zijn. Door deze diversiteit aan beheersingssystemen wordt het bevorderen van de kwaliteit als moeilijker ervaren. Daarnaast wordt in deze toelichting aangegeven dat het ERP systeem onvoldoende oplossingen biedt voor de gewenste informatievoorziening en dat hiertoe specifieke maatwerkoplossingen zijn uitgewerkt. Als gevolg van een slechte aansluiting tussen systemen erkent ruim de helft (55%) dat er in de financiële administratie tussenrekeningen zijn die nog uitgezocht moeten worden. Ruim 20% stelt dat er sprake is van, al dan niet grote, achterstanden en vervuilde databases. Er is sprake van één goed functionerend ERP systeem voor de finaniële functie Primary color Supporting blue color 25% 17% Helemaal mee eens Mee eens 17% 41% Neutraal Mee oneens Uitzoeken tussenrekeningen Vervuilde databases Achterstanden ERP biedt onvoldoende oplossingen Meerdere databases Goed, volledig en tijdig afsluitproces Koppeling ontbreekt tussen de diverse beheerssystemen Gebrekkige informatievoorzieningen Aantal respondenten Secondary colors Grafiek 9

14 14 Kengetallen in de Bouw Ontwikkeling van de financiële functie Optimale uitvoering van de financiële functie kan niet zonder de juiste technologie. Echter de toepassing van de technologie wordt bepaald door de mensen die ermee werken. Slechts de helft van de respondenten geeft aan dat de samenstelling van de financiële functie past bij de aard van de werkzaamheden. Kijkend naar de ontwikkelingen van de financiële functie dan geeft slechts 33,3% van de bedrijven aan dat het management voldoende tijd heeft voor het ontwikkelen en uitvoeren van organisatorische verbeteringen m.b.t. de financiële functie. Verder stelt tweederde dat de medewerkers voldoen aan het vereiste niveau dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden van de financiële functie. Indien men serieus nastreeft de eerder genoemde kostenreductie van 8% te willen realiseren, lijken een verdere heroriëntering van activiteiten, een verbeterde technische ondersteuning, meer betrokkenheid vanuit de leiding en de samenstelling en deskundigheid van de medewerkers belangrijke verbeterpunten voor de nabije toekomst. Ontwikkeling van de financiële functie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 41,7% 25,0% 33,3% 16,7% 33,3% 50,0% 8,3% 25,0% 58,3% 8,3% Het management heeft voldoende tijd om organisatorische verbeteringen m.b.t. de financiële functie te ontwikkelen en uit te voeren De samenstelling van de medewerkers van de financiële functie sluit aan bij de aard van de werkzaamheden Het niveau van de medewerkers van de financiële functie sluit aan bij het niveau van de werkzaamheden Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Grafiek 10

15 15 Kengetallen in de Bouw Het beheer van werkkapitaal Bij ruim 40% van de respondenten is het beheer van werkkapitaal vanuit de financiële functie topprioriteit nummer 1. Bij de overgrote meerderheid (ruim 80%) staat de aandacht voor werkkapitaal in de top 3 van meest belangrijke thema s. Als belangrijkste reden om aandacht te besteden aan werkkapitaal worden vooral het verlagen van de schuldenlast genoemd, en het versterken van de eigen financiële positie. Onze respondenten noemden drie belangrijke oorzaken van een te hoog werkkapitaalbeslag. Allereerst wordt dit geweten aan contractuele afspraken die hoge Onder Handen Werk in de hand werken. Daarnaast wordt genoemd dat collega s door een gebrek aan discipline te laat factureren. Een even belangrijke oorzaak is volgens de respondenten gelegen bij de klanten die eenzijdig de betaaltermijnen verlengen. Wat zijn de drie belangrijkste factoren die een negatieve impact (kunnen) hebben op het werkkapitaalbeslag van uw organisatie? Gebrek aan kennis van werkkapitaalmanagement Hoge OHW posities door contractuele afspraken Het te laat uitfactureren van OHW als gevolg van een gebrek aan discipline Leveranciers die kortere betaaltermijnen eisen Grafiek 11 Financiële problemen bij klanten Klanten die de betaaltermijnen verlengen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Het inningsproces lijkt zich vooral te kenmerken door een pro-actieve aanpak van problemen en gedifferentieerde aanmaningsprocedures, afhankelijk van de klant. Over de stand van zaken van de huidige beheersmaatregelen oordeelt ruim 40% dat er nauwkeurige beheersmaatregelen aanwezig zijn. Daarnaast stelt de helft dat er enkele beheersingsmaatregelen aanwezig zijn. En tweederde stelt dat er volledig en actueel inzicht bestaat in de status en ontwikkeling van het werkkapitaal. Het Inningsproces kenmerkt zich door: Grafiek 12 Een re-actieve aanpak van problemen Een pro-actieve aanpak van problemen Gestandaardiseerde aanmaningsprocedures Gedifferentieerde aanmaningsprocedures afhankelijk van de klant Informele klantsegmentatie Inbedding van het werkkapitaalproces 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ruim 40% van de deelnemers aan het onderzoek stelt dat het management naast de eigen werkzaamheden onvoldoende tijd heeft om organisatorische verbeteringen door te voeren. Een derde van de respondenten is van mening dat het probleem van de beperkte effectiviteit van de beheersmaatregelen vooral gelegen is in een gebrek aan toezicht en discipline. Ruim 80% meent dat de formele processen rondom het inkoop en facturatieproces wel aanwezig zijn. Samenvattend kunnen we concluderen dat er in de bouw met betrekking tot het beheer van het werkkapitaal een aanzienlijk verbeterpotentieel bestaat. Een derde constateert een gebrek aan discipline en toezicht en een gebrekkig inzicht in de status van het werkkapitaal. De helft stelt dat er betere beheersmaatregelen getroffen kunnen worden en bij nog eens 40% zou het management effectiever zijn invloed kunnen laten gelden. Dit terwijl in onze ervaring de business case voor het optimaliseren van werkkapitaal, overduidelijk is. Het maken van sterke contractuele afspraken en gestructureerd, consequent en op het juiste moment incasseren zorgt voor een beter incassoresultaat, resulterend in rentevoordeel. Hierbij dient de vraag zich aan of de veelal decentraal georganiseerde bouwsector niet verder zou kunnen verbeteren door een meer centrale sturing op facturatie en incasso. De decentrale organisatie kan eenvoudig verschillende interpretaties van werkwijzen en richtlijnen met zich meebrengen. Effectieve decentrale aansturing vraagt in ieder geval om scherpe en actuele managementinformatie op centraal en decentraal niveau om te kunnen bijsturen waar nodig. Uiteindelijk kan het decentrale primaire proces hiermee beter worden ondersteund en ontzorgd waardoor het zich nog beter op de verkoop en uitvoering kan richten.

16 16 Kengetallen in de Bouw De kengetallen We hebben van de grotere ondernemingen in de sector de kengetallen op een rij gezet. Deze kengetallen zijn herleid uit de gepubliceerde jaarcijfers over 2010 en De kengetallen bevatten de financiële cijfers van de 15 grotere bouwondernemingen, 6 ingenieurs en 5 installateurs. We hebben ons bij de selectie van deze organisaties gebaseerd op het jaaroverzicht van de Cobouw 50 en op de beschikbaarheid van de data per half juni Binnen deze groepen zijn er organisaties die rapporteren volgens IFRS en Dutch Gaap. Als in enig jaar een stelselwijziging of andere wijziging is doorgevoerd waarvan de impact in de vergelijkende cijfers is verwerkt, dan zijn in deze publicatie de aangepaste vergelijkende cijfers opgenomen. We realiseren ons dat de betrokken organisaties in verschillende deelsegmenten met verschillende producten en diensten actief zijn. Daarnaast hebben enkele fusies en overnames plaatsgevonden in 2010 en 2011, bijvoorbeeld Strukton/ Oranjewoud en Boskalis/MNO-Vervat. Dit heeft, gecombineerd met het verschil in verslagleggingsregels, vanzelfsprekend invloed op de vergelijkbaarheid van de cijfers. We menen desalniettemin dat de overzichten waardevolle benchmarkgegevens bieden en nuttig kunnen zijn bij het stellen van eigen verbeterambities. De kengetallen laten zien dat de schuldposities van de betrokken ondernemingen in de sector in 2011, ten opzichte van 2010, niet verder toegenomen zijn. De schuldposities zijn ook niet sterk gedaald. Met een eventuele verdere krimp van de markt en druk op de resultaten wordt de relatieve schuldpositie er niet beter op. Afhankelijk van de overeengekomen bankconvenanten of herfinancieringsvereisten kan bij een lager operationeel resultaat bij sommige ondernemingen flinke druk ontstaan. Vooral indien deze ondernemingen de waarde van bepaalde projecten, eigendommen of grondposities in 2012 verder zien dalen.

17 17 Kengetallen in de Bouw Kengetallen bouwbedrijven Bedrijfsomvang De bedrijfsopbrengsten van de 15 bouwbedrijven zijn in vergelijking met 2010 in 2011 met 1,1 miljard euro toegenomen tot 26,4 miljard euro, een groei van circa 4%. Overall zorgen deze 15 grotere bouwbedrijven voor bijna de helft van het totale productievolume in de bouw in Nederland. Koninklijke BAM Groep heeft met zijn bedrijfsopbrengsten van 7,9 miljard euro (circa 30%) het grootste aandeel in de totale bedrijfsopbrengsten. IFRS Bedrijfsomvang Bedrijfsopbrengsten Balanstotaal Aantal FTE s Orderportefeuille (E000) Orderportefeuille t.o.v. omzet in % Koninklijke BAM Groep % 159% Koninklijke VolkerWessels Stevin % 123% Koninklijke Boskalis Westminster % 121% Heijmans % 82% Ballast Nedam % 135% Tabel 2 Dutch GAAP Bedrijfsomvang Bedrijfsopbrengsten Balanstotaal Aantal FTE s Orderportefeuille (E000) Orderportefeuille t.o.v. omzet in % TBI Holdings % 138% Van Oord % 118% Dura Vermeer % 167% Van Wijnen Holding % 175% Joh. Mourik & Co. Holding n.b. n.b. n.b. n.b. Janssen De Jong n.b. n.b. n.b. n.b. Hurks Groep n.b. n.b. n.b. n.b. Plegt-Vos bouwgroep n.b. n.b. n.b. n.b. Trebbe Groep n.b. n.b. n.b. n.b. M.J. de Nijs en Zonen % 80% Tabel 3 Van de 15 bouwbedrijven zijn er 11 die een stijging hebben laten zien in hun bedrijfsopbrengsten. Koninklijke VolkerWessels Stevin toont met een stijging van 527 miljoen euro de grootste stijging van de totale bedrijfsopbrengsten. Heijmans laat met 319 miljoen euro de grootste daling zien. De totale orderportefeuille is met 2 miljard euro gedaald tot circa 30 miljard, de orderportefeuille laat hiermee een negatieve trend van 6% zien. De totale orderportefeuille was in 2010 nog circa 134% van de totale bedrijfsopbrengsten, in 2011 is dit gedaald tot 121%.

18 18 Kengetallen in de Bouw Kengetallen bouwbedrijven Winstgevendheid In 2011 is de totale nettowinst van de 15 bouwbedrijven toegenomen met circa 14 miljoen euro. IFRS Winstgevendheid EBITDA EBITDA in % van bedrijfsopbrengsten EBIT EBIT in % van bedrijfsopbrengsten Nettoresultaat Nettoresultaat in % van bedrijfsopbrengsten Koninklijke BAM Groep ,67% 3,95% ,34% 0,84% ,61% 0,24% Koninklijke VolkerWessels Stevin ,82% 4,60% ,34% 2,60% ,72% 2,09% Koninklijke Boskalis Westminster ,55% 24,80% ,71% 15,96% ,32% 11,70% Heijmans ,17% 3,12% ,49% 1,83% ,59% 0,58% Ballast Nedam ,40% 3,31% ,37% 1,32% ,65% 0,52% Tabel 4 Dutch Gaap Winstgevendheid EBITDA EBITDA in % van bedrijfsopbrengsten EBIT EBIT in % van bedrijfsopbrengsten Nettoresultaat Nettoresultaat in % van bedrijfsopbrengsten TBI Holdings ,47% - 0,72% ,27% - 2,07% ,12% - 1,66% Van Oord ,76% 18,31% ,12% 11,00% ,88% 10,46% Dura Vermeer ,79% 1,10% ,92% 0,22% ,14% 0,20% Van Wijnen Holding ,93% 4,40% ,81% 3,14% ,30% 1,59% Joh. Mourik & Co. Holding ,04% 8,30% ,18% 4,01% ,93% 2,94% Janssen De Jong ,05% 6,00% ,03% 3,88% ,04% 2,90% Hurks Groep ,86% 6,35% ,16% 4,92% ,51% 3,82% Plegt-Vos bouwgroep ,94% 1,45% ,88% - 1,27% ,86% - 1,03% Trebbe Groep ,59% 7,05% ,23% 6,02% ,76% 4,44% M.J. de Nijs en Zonen ,34% 4,04% ,62% 3,30% ,27% 2,86% Tabel 5 Dit betekent een toename van circa 2% in 2011 ten opzichte van Bij 7 van de 15 opgenomen bouwbedrijven is in 2011 sprake van een toename van de nettowinst. Van de 15 bouwbedrijven is Heijmans de enige die over 2011 een verlies heeft gerapporteerd. TBI Holdings en Plegt Vos Bouw hebben over 2010 een verlies gerapporteerd. De nettowinst als percentage van de bedrijfsopbrengsten is in 2011 licht gedaald tot 2,32% (2010: 2,48%).

19 19 Kengetallen in de Bouw Kengetallen bouwbedrijven Soliditeit De gemiddelde solvabiliteit van de bedrijven in deze publicatie is over 2010 en 2011 nagenoeg gelijk gebleven op 0,31. Het solvabiliteitsratio van de opgenomen bedrijven varieert in 2011 van 0,16 tot en met 0,49. Zowel in 2011 als in 2010 hebben van de 15 bedrijven 11 bedrijven een solvabiliteit tussen de 0,2 en 0,4. Koninklijke BAM Groep heeft de laagste solvabiliteit, namelijk 0,16. IFRS Soliditeit Solvabiliteit Current ratio Quick ratio Koninklijke BAM Groep 0,16 0,15 1,39 1,23 0,97 0,81 Koninklijke VolkerWessels Stevin 0,26 0,27 1,02 1,19 0,85 1,00 Koninklijke Boskalis Westminster 0,37 0,37 0,84 0,81 0,79 0,76 Heijmans 0,27 0,28 1,30 1,36 0,76 0,75 Ballast Nedam 0,18 0,15 1,05 1,11 0,70 0,69 Tabel 6 Dutch GAAP Soliditeit Solvabiliteit Current ratio Quick ratio TBI Holdings 0,24 0,23 1,17 1,13 0,72 0,70 Van Oord 0,28 0,34 0,82 0,79 0,64 0,68 Dura Vermeer 0,25 0,25 1,23 1,19 0,99 1,00 Van Wijnen Holding 0,25 0,25 1,29 1,28 0,48 0,50 Joh. Mourik & Co. Holding 0,46 0,45 1,57 1,51 1,46 1,40 Janssen De Jong 0,32 0,35 1,05 1,08 0,48 0,29 Hurks Groep 0,49 0,52 1,27 1,31 0,96 1,02 Plegt-Vos bouwgroep 0,38 0,27 1,38 1,17 0,98 0,91 Trebbe Groep 0,38 0,36 1,80 1,68 1,38 1,31 M.J. de Nijs en Zonen 0,34 0,37 1,65 1,75 1,01 1,11 Tabel 7 Hurks Groep heeft net als vorig jaar de hoogste solvabiliteit. Evenals in voorgaande jaren heeft de omvang van de solvabiliteitsratio geen causaal verband met de omvang van de onderneming. De current ratio is in 2011 gemiddeld genomen 1,26. In 2010 lag de current ratio nog een fractie lager met een gemiddelde van 1,24. Trebbe Groep heeft de hoogste current ratio 1,80 (2010: 1,68). Van de 15 opgenomen bedrijven hebben 13 bedrijven een current ratio tussen 1 en 2.

20 20 Kengetallen in de Bouw Kengetallen bouwbedrijven Productiviteit Over 2011 waren er bij de opgenomen bouwbedrijven circa mensen werkzaam. Het aantal medewerkers nam dit jaar licht af met 550 (0,60%) ten opzichte van De personeelskosten per medewerker namen toe. Waren de gemiddelde personeelskosten van de bedrijven in 2010 nog euro, in 2011 bedroegen deze euro, een toename van 3,58%. De ontwikkeling van de bedrijfsopbrengsten per medewerker vertoont eenzelfde beeld. In 2011 bedragen de bedrijfsopbrengsten per medewerker ruim euro. Dit is een stijging van 4,85% ten opzichte van een jaar eerder. IFRS Productiviteit Omzet / FTE ( 000) Koninklijke BAM Groep Koninklijke VolkerWessels Stevin Koninklijke Boskalis Westminster Heijmans Ballast Nedam Tabel 8 Dutch GAAP Soliditeit Omzet / FTE ( 000) TBI Holdings Van Oord Dura Vermeer Van Wijnen Holding Joh. Mourik & Co. Holding Janssen De Jong Hurks Groep Plegt-Vos bouwgroep Trebbe Groep M.J. de Nijs en Zonen Tabel 9

1 Kengetallen in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. Kengetallen in de Bouw

1 Kengetallen in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. Kengetallen in de Bouw 1 Kengetallen in de Bouw Kengetallen in de Bouw 2 Kengetallen in de Bouw Inhoudsopgave 3 4 18 21 1 Inleiding 2 De kengetallen 3 Managen van projecten is cruciale factor 4 Overige KPMG Publicaties 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Is de bouwsector klaar voor verandering?

Is de bouwsector klaar voor verandering? Is de bouwsector klaar voor verandering? ADVISORY De economische crisis stelt de bouwsector flink op de proef. In toenemende mate vragen opdrachtgevers om totaaloplossingen en om innovatieve financieringsvormen.

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 22-04-2015 Bedrijf Adres AMSTERDAM - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,6 Betalingsscore 7,8 Rating Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Plus Datum 29-04-2016 Naam Groesman International BV Samenvatting Bedrijfsnaam Groesman International B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,5 Betalingsscore 7,8 Rating

Nadere informatie

Corporatie in control

Corporatie in control Corporatie in control Professionalisering van de financiële functie Een onderzoek naar de volwassenheid van de financiële functie en ambitie voor de toekomst KPMG 201 2 Corporaties in control Inleiding

Nadere informatie

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792 Kredietrapport Plus Rapport datum 15-08-2013 Bedrijf Adres Am sterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam G roen Verhuur B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Rating 7,3 Betalingsscore 7 Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2011. Persbijeenkomst Amsterdam, 8 maart 2012

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2011. Persbijeenkomst Amsterdam, 8 maart 2012 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2011 Persbijeenkomst Amsterdam, 8 maart 2012 Agenda Hoogtepunten en bespreking Sectoren Financiële gegevens Orderportefeuille en vooruitzichten - Nico de Vries (CEO)

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Doen we de juiste dingen vs de dingen juist doen

Doen we de juiste dingen vs de dingen juist doen Doen we de juiste dingen vs de dingen juist doen Programma Introductie Better practices Doen we de juiste dingen Discussie Einde 2015 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Eerste negen maanden Amsterdam, 18 november 2010

Koninklijke BAM Groep nv Eerste negen maanden Amsterdam, 18 november 2010 Koninklijke BAM Groep nv Eerste negen maanden 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 18 november 2010 BAM verwacht voor 2010 break-even resultaat ondanks waardeverminderingen vastgoed Nettoresultaat

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Groesman International

Groesman International Uitgebreid kredietonderzoek Rapport datum 24-02-2015 Bedrijf Adres Groesman International Amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7.3 Betalingsscore 7.8

Nadere informatie

Alternatieve financiële prestatie-indicatoren. Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving

Alternatieve financiële prestatie-indicatoren. Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving Alternatieve financiële prestatie-indicatoren Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving April 2014 Inhoudsopgave 1 Conclusie en samenvatting 4 2 Doelstellingen, onderzoeksopzet en definiëring

Nadere informatie

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Dirk Van Damme Hoofd van het Centre for Educational Research and Innovation - OECD 1. EEN HO-KWALIFICATIE HEEFT EEN

Nadere informatie

financieel management les 2 interactive marketing communications

financieel management les 2 interactive marketing communications financieel management les 2 leerdoelen 1. inzicht krijgen in de totale financiele huishouding van een bureau 2. wat is een balans, een winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht 3. begrippen:

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Credit Risk Management in een internationale omgeving

Credit Risk Management in een internationale omgeving in een internationale omgeving 5 e Jaarcongres Credit Management Algemeen LeasePlan Corporation: Historie Profiel Internationale omgeving Risk Management Historie LeasePlan Corporation 1963 - Start LeasePlan

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

- Resultaten halfjaar 2010 -

- Resultaten halfjaar 2010 - HALFJAARVERSLAG 2010 Amsterdam, 27 augustus 2010 Highlights eerste halfjaar 2010 De omzet DPA Group in het eerste halfjaar was 19,8 miljoen zijnde een afname met 29% in vergelijking tot het eerste halfjaar

Nadere informatie

Opleidingen en Trainingen VVCM

Opleidingen en Trainingen VVCM Opleidingen en Trainingen VVCM Even voorstellen 2 Hans Reitsma Ondernemer Bestuurder VVCM Student CCM (inmiddels module 2) De VVCM Circa 1.000 leden Credit Management Evenementen Uitgever Blad De Credit

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie

Risico s managen is mensenwerk

Risico s managen is mensenwerk TRANSPORT Risico s managen is mensenwerk Ondernemen is kansen zien en grijpen, maar ook risico s lopen. Risicomanagement behoort daarom tot de vaste agenda van bestuurders en commissarissen. Omdat ook

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014 Jaarcijfers 2014

Jaarcijfers 2014 Jaarcijfers 2014 Jaarcijfers 2014 Jaarcijfers 2014 Amsterdam, 19 februari 2015 BAM 2014 gecorrigeerd resultaat vóór belastingen 62 miljoen; Back-in-shape-programma op koers Gecorrigeerd resultaat ondersteund door vooral

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Juryrapport Dyade Bestuursbokaal 2015

Juryrapport Dyade Bestuursbokaal 2015 Juryrapport Dyade Bestuursbokaal 2015 Indien van toepassing gebruiken. Kies uit de lijst hieronder en vul in (in HOOFDLETTERS) Banking Energy & Natural Resources Private Equity Insurance Communication

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Uitgebreid kredietonderzoek Datum 12-07-2016 Naam Groesman International Samenvatting Bedrijfsnaam Groesman International B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7 Betalingsscore 5.5 Rating

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Stabiele prestaties bij lagere opbrengsten Nettoresultaat eerste halfjaar 2010: 50,6 mio (2009: 41,9

Nadere informatie

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003 Halfjaarcijfers 2003 21 augustus, 2003 Agenda Opening en terugblik - Henny Hilgerdenaar Toelichting halfjaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012

Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012 Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten 2012 Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012 Hoogtepunten Sectoren Bouw en techniek en Infra: volume en marges onder druk Vastgoed: verslechterend klimaat

Nadere informatie

Corporate Payment Services. de SEPA opvolger van 'Directe Aanlevering'

Corporate Payment Services. de SEPA opvolger van 'Directe Aanlevering' Corporate Payment Services de SEPA opvolger van 'Directe Aanlevering' 1 Introductie Equens Equens pan-european card & payment processor 2 Jaarlijkse cijfers en middellange termijn doelstelling Iceland

Nadere informatie

15 september Halfjaarcijfers 2005

15 september Halfjaarcijfers 2005 15 september 2005 Halfjaarcijfers 2005 Aanzienlijk hoger resultaat Omzet +14% Operationeel resultaat +39% Nederlandse divisies: Omzet +22% Resultaat +42 % Orderportefeuille +11% Prognose 2005 aanzienlijk

Nadere informatie

Voor het onderzoek zijn alle deelnemers verdeeld over vier grootteklassen: - Tot 25 fte - 25 tot 50 fte - 50 tot 250 fte - 250 of meer fte.

Voor het onderzoek zijn alle deelnemers verdeeld over vier grootteklassen: - Tot 25 fte - 25 tot 50 fte - 50 tot 250 fte - 250 of meer fte. NLingenieurs brancherapport 2009 Achtergrond Op basis van het bedrijfsvergelijkend onderzoek dat NLingenieurs jaarlijks onder haar leden uitvoert, wordt een algemeen rapport opgesteld over de status van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 23 augustus 2012

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 23 augustus 2012 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 23 augustus 2012 Hoogtepunten Nettoverlies inclusief bijzondere waardeverminderingen voor eerste halfjaar: 251 miljoen Resultaten

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Benchmark VVT (inleiding) 2017 Adstrat 1

Benchmark VVT (inleiding) 2017 Adstrat 1 Benchmark VVT (inleiding) Adstrat heeft een interne benchmark uitgevoerd onder grotere VVT-organisaties om meer inzicht te krijgen in de financiële positie en verschillen in bedrijfsperformance De benchmark

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten big data. Ook middenbedrijf ontdekt toegevoegde waarde big data

Onderzoeksresultaten big data. Ook middenbedrijf ontdekt toegevoegde waarde big data Onderzoeksresultaten big data Ook middenbedrijf ontdekt toegevoegde waarde big data Mei 2014 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten 3 Contactpersonen 7 Onderzoeksresultaten big data 2 Samenvatting

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Accell Group N.V.

Halfjaarcijfers Accell Group N.V. Halfjaarcijfers Accell Group N.V. René Takens (CEO), Hielke Sybesma (CFO), Jeroen Snijders Blok (COO) Amsterdam, 1 Agenda Samenvatting resultaten Accell Group in 1e halfjaar 2005 Aandeel Accell Group Financieel

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2010 Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 BAM sluit verslagjaar 2010 af met nettoresultaat van 15 miljoen Goede prestaties sectoren Bouw, Infra en Consultancy en

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente 1 FINANCIËLE POSITIE Ontwikkeling FC Twente sinds 2007 Investeringsfase Kerncijfers Actuele schuldpositie Consolidatiefase: financieel beleid 2014-2018 Samenvatting

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer:

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer: Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteldatum: 3 januari 214 Periode: 1 januari 212 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Ingenieursbureaus Een ingenieursbureau adviseert, ontwerpt, ontwikkelt, voert projecten uit en realiseert plannen op het gebied van onder meer stedenbouw, grond-, water- en wegenbouw, burgerlijke en utiliteitsbouw,

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

perspresentatie Bridging the Gap Randstad Holding nv SEO Economic Research

perspresentatie Bridging the Gap Randstad Holding nv SEO Economic Research perspresentatie Bridging the Gap Randstad Holding nv SEO Economic Research 15 juni 2010 perspresentatie Bridging the Gap welkom Annemarie Muntz, director Group Public Affairs Randstad Holding toelichting

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 22 augustus 2013

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 22 augustus 2013 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2013 Persbijeenkomst Amsterdam, 22 augustus 2013 Resultaten BAM onder druk van krimpende Nederlandse markten Verdere verslechtering van de Nederlandse markten voor

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2004. Hogere omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst

MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2004. Hogere omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2004 Hogere omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst Pers- en Analistenbijeenkomst, d.d. 02.09.2004-1- Profiel Drie retail sectoren: Living, Fashion, Automotive

Nadere informatie

Presentatie Halfjaarcijfers 2007

Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Okura Hotel, Amsterdam 20 juli 2007 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO 1 Agenda Samenvatting Ontwikkeling segmenten en landen in 1e

Nadere informatie

Welkom. Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster

Welkom. Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster Welkom Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster Reach the ultimate balance between maximized sales and minimized risks. 4 Weet met wie je zaken doet Controleer klant voor overeenkomst Financïele

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen Financiële positie FC Twente heeft in de periode 2007 t/m 2013 op alle functionele gebieden een sterke groei doorgemaakt. De ambitie om de stap te maken van middenmoter naar top 5 club is, door te investeren

Nadere informatie

Monitor Duurzaam Inkopen 2010

Monitor Duurzaam Inkopen 2010 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Monitor Duurzaam Inkopen 2010 Resultaten Gemeente Den Haag Mei 2011 2011 KPMG Advisory N.V, ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682,

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Invend bespaart klanten geld

Invend bespaart klanten geld Invend bespaart klanten geld Het verminderen van verbruik zonder afbreuk van beschikbaarheid Invend maakt een beter beheer van industriële verbruiksartikelen met een hoge omloopsnelheid mogelijk, wat een

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit

Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit In 2012 bereikte het tienerouderschapscijfer in Vlaanderen een historisch laagterecord van 6 bevallingen per 1000 tieners (15-19 jaar). Ook in

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 20 mei 2010

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 20 mei 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders 20 mei 2010 Agenda Terugblik 2009 Algemene financiën Brutomarge per BU Resultaten Prestatie indicatoren Terugblik 2009 Zeer sterke afname van het aantal opdrachten

Nadere informatie

TBI realiseert fors hoger resultaat in uitdagende markt

TBI realiseert fors hoger resultaat in uitdagende markt Rotterdam, 19 maart 2012 TBI realiseert fors hoger resultaat in uitdagende markt Hoofdpunten 2011 Bedrijfsopbrengsten 2.172 miljoen, een stijging van 7% (2010: 2.024 miljoen) Bedrijfsresultaat 33,3 miljoen,

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de bouw.

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de bouw. Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de bouw. Voorwoord Net als ieder jaar heeft Graydon ook in 2015 een brancheonderzoek in de bouwsector uitgevoerd. Nieuw dit jaar is dat de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse Dossier De brouwerij Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. RESULTAAT... 3 1.1. RESULTATENREKENING...

Nadere informatie

Koninklijke Brill meldt groei in eerste helft van 2013

Koninklijke Brill meldt groei in eerste helft van 2013 Koninklijke Brill meldt groei in eerste helft van 2013 Leiden, 30 augustus 2013 Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 HJ 2012 HJ 2012 JE Omzet 12,9 11,6 27,5 EBITDA 1,2 0,8 4,2 Winst voor belastingen 0,7

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten duurzaam ondernemen. Middenbedrijf heeft veel oog voor groen ondernemen

Onderzoeksresultaten duurzaam ondernemen. Middenbedrijf heeft veel oog voor groen ondernemen Onderzoeksresultaten duurzaam ondernemen Middenbedrijf heeft veel oog voor groen ondernemen Juni 2014 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten 3 Contactpersonen 6 Onderzoeksresultaten groen ondernemen

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Jaa a r a c r ij i fe f rs r maart, 2003

Jaa a r a c r ij i fe f rs r maart, 2003 Jaarcijfers 2002 13 maart, 2003 Agenda Opening en welkom, Terugblik 2002 - Henny Hilgerdenaar Toelichting jaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2015 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Jaarcijfers 2005. Hervatting dividend na uitstekend jaar

Jaarcijfers 2005. Hervatting dividend na uitstekend jaar Jaarcijfers 2005 Hervatting dividend na uitstekend jaar 10 maart 2006 Opnieuw forse verbetering Nettoresultaat + 54%: 20 mln Operationeel resultaat Nederlandse divisies + 53%: 49 mln Marges infrastructuur

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Amsterdam, 23 augustus 2011

Amsterdam, 23 augustus 2011 Amsterdam, 23 augustus 2011 1 Ronald Kasteel 2 Enkele kerncijfers eerste halfjaar 2011 3 Verwachtingen waargemaakt 4 Hoofdpunten 5 Markten: overheid/zorg 6 Marktomstandigheden overheid moeilijk door bezuinigingen

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie