1 Kengetallen in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. Kengetallen in de Bouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Kengetallen in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. Kengetallen in de Bouw"

Transcriptie

1 1 Kengetallen in de Bouw Kengetallen in de Bouw

2 2 Kengetallen in de Bouw Inhoudsopgave Inleiding 2 De kengetallen 3 Managen van projecten is cruciale factor 4 Overige KPMG Publicaties 2.1 Algemeen Kengetallen Bouwbedrijven 5 Over KPMG 22 Contact informatie Kengetallen Ingenieursbureaus Kengetallen Installatiebedrijven Begrippenlijst 17

3 3 Kengetallen in de Bouw 1 Inleiding De Nederlandse bouw is in transitie. Aannemers, installateurs en ingenieurs lijken te wennen aan de lagere bouwvolumes en spelen in op veranderde eisen van de markt. Het kan ook niet anders. In 2012 gingen elke maand gemiddeld minstens 150 bouwbedrijven failliet en in 2013 lijkt deze trend zich nog scherper voort te zetten. De aanpassing van capaciteit is even pijnlijk als noodzakelijk. Oude bouwvolumes komen in dezelfde vorm en omvang niet meer terug. Euroconstruct heeft voor 2013 haar al sombere prognose negatief bijgesteld en verwacht voor 2014 en 2015 een nog verdere daling. Dit pessimisme over de toekomst heeft meerdere oorzaken (financiële/economische crisis Eurozone, gering binnenlands consumentenvertrouwen, pensioendiscussies, werkloosheid, etc.). Nederland heeft een open economie en is sterk afhankelijk van de groei van de wereldhandel. De eerste tekenen van enig herstel in de Eurozone zijn zichtbaar, met name de Duitse economie groeit. Naar aanleiding van deze groei in de buurlanden kan Nederland de hoop koesteren dat het einde van de recessie nu echt nabij is. Het is echter wel de verwachting dat sprake zal zijn van een nieuwe realiteit. Gelukkig zijn er voor de bouw in Nederland nog opgaven genoeg. De woningvoorraad moet aangepast worden aan de ontwikkeling naar meer zorg op maat aan huis. Er is behoefte aan duurdere huurwoningen en goedkopere koopwoningen. Daarnaast brengen leegstand, vergrijzing, verstedelijking en verduurzaming vele kansen voor de sector met zich mee. Het geld hiervoor zal alleen op nieuwe plaatsen worden gezocht. Overheden, banken en huishoudens hebben ten opzichte van hun bezit te veel schuld. Om die reden wordt er gespaard en nog niet uitgegeven. De financier moet derhalve uit een andere hoek komen, waarbij coalities met eigenaren, exploitanten, gebruikers en bouwpartijen kunnen worden gesmeed. Dit vraagt een meer proactieve benadering van de bouwopgaven, het vermogen om gelijkwaardig samen te werken met partners en om met prestatieafspraken te werken. In deze editie van Kengetallen in de Bouw van KPMG zetten wij de belangrijkste financiële resultaten van de grootste partijen in de sector op een rij. De overzichten weerspiegelen de uitdagende markt. De uiterst dunne marges van met name de constructeurs laten zien hoe heftig de marktomstandigheden zijn. Ten opzichte van de publicatie van vorig jaar is de samenstelling van de ranglijsten gewijzigd. Plegt-Vos Bouwgroep, Trebbe Groep en M.J. de Nijs en Zonen zijn dit jaar niet opgenomen. Hiervoor in plaats zijn gekomen: Aan de Stegge Verenigde Bedrijven, Strukton en A. Hakpark. Daarnaast hebben Haskoning en DHV Holding in 2012 hun activiteiten gezamenlijk voortgezet als Royal HaskoningDHV. Deze wijzigingen hebben geresulteerd in een representatieve weergave van de leidende bouwbedrijven, ingenieurs en installateurs over Managen van projecten is cruciale factor Juist omdat de marges branchebreed zo onder druk staan hebben we ervoor gekozen in deze uitgave aandacht te besteden aan het managen van projecten. Ook bij goed lopende ondernemingen kan het zwaar bevochten resultaat volledig vervliegen door één of twee projecten die uit het budget lopen. Met medewerking van de TU Delft en diverse direct betrokken marktpartijen hebben wij onderzoek gedaan naar de achtergronden van dergelijke plannings- en budget overschrijdingen bij bouwprojecten. Hierbij zijn we niet alleen op zoek gegaan naar de oorzaken, maar vooral naar de indicatoren die vroegtijdig kunnen wijzen op mogelijke overschrijdingen later in het proces. De bouw is voor KPMG een belangrijke sector. Niet alleen in goede, maar ook in zwaardere marktomstandigheden zijn en blijven wij uw partner met audit en advieswerkzaamheden. Indien u daar prijs op stelt komen wij naar aanleiding van deze publicatie graag bij u langs om onze inzichten met u te bespreken. Johan van Hoof Segmentleider Building & Construction Ó terug naar inhoudsopgave

4 4 Kengetallen in de Bouw 2 De kengetallen 2.1 Algemeen Van de grootste ondernemingen in de bouwsector hebben we de Kengetallen in de Bouw op een rij gezet. Deze kengetallen zijn herleid uit de gepubliceerde jaarcijfers over 2012, 2011 en De kengetallen bevatten de financiële cijfers van de 15 bouwondernemingen, 5 ingenieursbureaus en 5 installatiebedrijven die zich het grootst mogen noemen in Nederland. De bedrijven zijn geselecteerd op basis van de hoogte van de bedrijfsop-brengsten over Binnen deze groepen zijn er organisaties die rapporteren volgens en. Als in enig jaar een stelselwijziging of andere wijziging is doorgevoerd waarvan de impact in de vergelijkende cijfers is verwerkt, dan zijn in deze publicatie de aangepaste vergelijkende cijfers opgenomen. We realiseren ons dat de betrokken organisaties in verschillende deelsegmenten met verschillende producten en diensten actief zijn. Daarnaast hebben in 2012, 2011 en 2010 enkele fusies plaatsgevonden, waaronder bijvoorbeeld Strukton/Oranjewoud en Haskoning/DHV. Dit heeft, gecombineerd met het verschil in verslagleggingregels, vanzelfsprekend invloed op de vergelijkbaarheid van de cijfers. We zijn desalniettemin van mening dat de overzichten waardevolle benchmarkgegevens bieden en nuttig kunnen zijn bij het stellen van eigen verbeterambities. Bouwbedrijven Het is wellicht niet verrassend dat dit jaar de kengetallen in de bouw flink worden beïnvloed door bijzondere waardeverminderingen. Met een omvang van circa 731 miljoen euro zijn de waardeverminderingen bij de grootste bouwbedrijven in 2012 aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2011 (45 miljoen) en 2010 (235 miljoen). Maar liefst 11 van de 15 bedrijven moesten in het afgelopen jaar in hun jaarrekening een bijzondere waardevermindering erkennen. Met name door deze verliezen is het gezamenlijke nettoresultaat fors gedaald. In 2012 is het gezamenlijke nettoresultaat van de bouwbedrijven 33 miljoen negatief, waar in 2011 en 2010 respectievelijk 683 en 634 miljoen winst werd behaald. Dat deze verliezen worden genomen wil niet zeggen dat de bouw op alle vlakken in een neerwaartse spiraal zit, zo blijven de en de orderportefeuilles in lijn met voorgaande jaren. De solvabiliteit van de bouwbedrijven daalt gemiddeld gezien wel, maar deze daling kan niet als drastisch worden aangemerkt. Interessant om te melden is de impact van bijzondere waardeverminderingen op de jaarcijfers. Als deze verliezen buiten het nettoresultaat worden gehouden dan vertoont dit nettoresultaat slechts een beperkte daling over de afgelopen drie jaren. Ingenieursbureaus De kengetallen van de ingenieurs laten stabiliteit zien. Het nettoresultaat van de sector is nagenoeg gelijk gebleven aan voorgaande jaren en de solvabiliteitspositie van de bedrijven is licht versterkt. De marges staan echter wel onder druk. Het gezamenlijke resultaat van de ingenieurs blijft intact ondanks stijgende. Desondanks kan men spreken over een sector die ogenschijnlijk goed overeind blijft in economisch uitdagende jaren. Installatiebedrijven Bij de installateurs drukt Imtech haar stempel op de kengetallen in Het bedrijf laat het hoogste nettoverlies zien van alle in deze publicatie opgenomen bedrijven. Als gevolg hiervan is het bedrijf ook aanzienlijk minder solvabel geworden. De dieprode cijfers komen bij Imtech met name door de afboekingen naar aanleiding van de onregelmatigheden die hebben plaatsgevonden in Duitsland en Polen. De overige installateurs vertonen evenwichtigere cijfers, de marges van deze vier bedrijven zijn echter wel flinterdun met een nettoresultaat in percentage van de van slechts 1 procent in Ó terug naar inhoudsopgave

5 5 Kengetallen in de Bouw 2.2 Kengetallen Bouwbedrijven Bedrijfsomvang De totale van de vijftien bouwbedrijven zijn in 2012 met 27,8 miljard euro nagenoeg gelijk gebleven aan die van Vergeleken met de opbrengsten van 2010 zien we echter wel een positieve ontwikkeling in de, namelijk een stijging van 1,2 miljard euro. Koninklijke BAM Groep is net als in voorgaande jaren het grootste bouwbedrijf met een aandeel van 26,6% in de totale. Koninklijke Boskalis Westminster toont met circa 285 miljoen euro de grootste absolute groei van in Koninklijke BAM Groep is de grootste daler, met circa 293 miljoen euro minder in 2012 dan in Van de vijftien bouwbedrijven geven de grootste tien cijfermatige informatie weer over de omvang van hun orderportefeuille. De totale orderportefeuille van deze bedrijven is met 0,4 miljard euro gestegen van 32,1 miljard euro naar 32,5 miljard euro in 2012 (2010: 34,2 miljard euro). In 2012 is de orderportefeuille ten opzichte van de 126% (2011: 124%, 2010: 138%). Het aantal medewerkers dat in 2012 werkzaam is bij de in deze publicatie genoemde bouwbedrijven bedraagt (2011: , 2010: ). Acht bedrijven drukken dit aantal uit in FTE s, zeven bedrijven doen dit niet. Bedrijfsomvang Bedrijfsopbengsten* Balanstotaal* Aantal medewerkers Orderportefeuille* Orderportefeuille t.o.v. in % Koninklijke BAM Groep % 135% 163% Koninklijke Volker Wessels Stevin % 116% 123% Koninklijke Boskalis Westminster % 124% 120% Heijmans % 93% 96% Strukton % 151% 144% Ballast Nedam % 140% 135% Bedrijfsomvang Bedrijfsopbengsten* Balanstotaal* Aantal medewerkers Orderportefeuille* Orderportefeuille t.o.v. in % TBI Holdings % 110% 138% Van Oord % 99% 118% Dura Vermeer % 137% 167% Van Wijnen Holding % 153% 175% Aan de Stegge Verenigde Bedrijven n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. Joh. Mourik & Co. Holding n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. A. Hakpark n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. Janssen De Jong n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. Hurks Groep n.b. n.b n.b. n.b. n.b n.b.

6 6 Kengetallen in de Bouw Winstgevendheid Het nettoresultaat van de vijftien geselecteerde bedrijven is fors gedaald naar 33 miljoen euro negatief. In 2011 en 2010 was de nettowinst respectievelijk circa 683 en 634 miljoen euro. In 2012 is bij twaalf van de vijftien bouwbedrijven sprake van een daling in het nettoresultaat. Deze resultaten zijn beïnvloed door bijzondere waardeverminderingen op activa die met name in 2012 zijn genomen. Bij vijf bouwbedrijven wordt in 2012 een negatief nettoresultaat gerapporteerd (som van 458 miljoen euro negatief). Koninklijke BAM Groep laat met een negatief nettoresultaat van bijna 187 miljoen euro het hoogste verlies zien. Koninklijke Boskalis Westminster laat, net als in 2011 en 2010, zowel de hoogste nettowinst (circa 253 miljoen euro) als het hoogste nettoresultaat in percentage van de (8,18%) zien. Winstgevendheid EBITDA* EBITDA in % van EBIT* EBIT in % van Nettoresultaat* Nettoresultaat in % van Koninklijke BAM Groep ,90% 3,71% 1,42% ,10% 2,36% -0,01% ,52% 1,66% 0,25% Koninklijke Volker Wessels Stevin ,58% 3,24% 4,46% ,88% 1,91% 2,56% ,51% 1,72% 2,09% Koninklijke Boskalis Westminster ,23% 20,86% 23,51% ,89% 12,67% 15,73% ,18% 9,29% 11,53% Heijmans ,65% -0,20% 3,10% ,81% -1,49% 1,60% ,85% -1,59% 0,58% Strukton ,33% 3,89% 1,69% ,42% 2,01% -0,26% ,34% 1,09% -1,08% Ballast Nedam ,62% 3,24% 3,22% ,38% 1,37% 1,32% ,15% 0,65% 0,51% Winstgevendheid EBITDA* EBITDA in % van EBIT* EBIT in % van Nettoresultaat* Nettoresultaat in % van TBI Holdings ,71% 2,48% -0,72% ,54% 1,28% -2,07% ,27% 1,12% -1,66% Van Oord ,84% 16,76% 18,31% ,24% 10,12% 11,00% ,87% 6,88% 10,46% Dura Vermeer ,14% 2,32% 1,10% ,04% 1,46% 0,22% ,33% 1,14% 0,20% Van Wijnen Holding ,05% 4,00% 4,40% ,91% 2,85% 3,14% ,60% 1,33% 1,59% Aan de Stegge Verenigde Bedrijven ,74% 0,82% 0,78% ,96% 3,49% 2,24% ,10% 3,88% 2,26% Joh. Mourik & Co. Holding ,90% 9,04% 8,33% ,69% 4,18% 4,01% ,03% 2,94% 3,03% A. Hakpark ,49% 9,10% 11,88% ,33% 5,36% 8,40% ,79% 3,58% 5,88% Janssen De Jong ,19% 5,09% 6,14% ,29% 3,05% 3,97% ,22% 2,06% 2,97% Hurks Groep ,18% 5,48% 6,35% ,89% 4,16% 4,92% ,86% 3,51% 3,82%

7 7 Kengetallen in de Bouw Soliditeit De gemiddelde solvabiliteit van de bouwbedrijven is in ,29. Daarmee is de solvabiliteit licht gedaald ten opzichte van 2011 en 2010 (beide 0,31). De solvabiliteit van de bedrijven ligt in 2012 tussen de 0,14 en 0,50. Aan de Stegge Verenigde Bedrijven kent met een solvabiliteit van 0,16 de grootste daling (38,1%) ten opzichte van 2011 (0,26). Dura Vermeer kent de grootse stijging (8,8%) en heeft in 2012 een solvabiliteit van 0,28. De current ratio is in 2012 gemiddeld genomen 1,14. Daarmee is deze licht gedaald ten opzichte van 2011 (1,17) en 2010 (1,16). In 2012 hebben 11 van de 15 bedrijven een current ratio tussen de 1 en 2. Joh. Mourik & Co. Holding heeft met 1,70 de hoogste current ratio van de bedrijven voor Koninklijke Boskalis Westminster kent de laagste current ratio, zijnde 0,81. Soliditeit Solvabiliteit Current ratio Quick ratio Koninklijke BAM Groep 0,14 0,16 0,15 1,10 1,39 1,23 0,78 0,97 0,81 Koninklijke Volker Wessels Stevin 0,19 0,26 0,27 1,01 1,02 1,19 0,83 0,85 1,00 Koninklijke Boskalis Westminster 0,39 0,37 0,37 0,81 0,84 0,81 0,76 0,79 0,76 Heijmans 0,23 0,27 0,28 1,18 1,30 1,36 0,67 0,76 0,75 Strukton 0,24 0,23 0,17 1,05 1,18 1,09 0,99 1,11 1,04 Ballast Nedam 0,15 0,18 0,15 1,01 1,05 1,11 0,69 0,70 0,69 Soliditeit Solvabiliteit Current ratio Quick ratio TBI Holdings 0,34 0,33 0,32 1,30 1,26 1,22 1,24 1,21 1,17 Van Oord 0,28 0,28 0,34 0,84 0,82 0,79 0,80 0,79 0,77 Dura Vermeer 0,28 0,25 0,25 1,24 1,23 1,19 0,96 0,99 1,00 Van Wijnen Holding 0,25 0,26 0,25 1,23 1,25 1,28 1,12 1,20 1,17 Aan de Stegge Verenigde Bedrijven 0,16 0,26 0,23 0,83 0,85 0,85 0,76 0,74 0,73 Joh. Mourik & Co. Holding 0,50 0,46 0,45 1,70 1,59 1,51 1,64 1,55 1,46 A. Hakpark 0,47 0,49 0,52 1,46 1,37 1,39 1,38 1,30 1,31 Janssen De Jong 0,29 0,32 0,35 0,92 1,05 1,08 0,59 0,69 1,03 Hurks Groep 0,45 0,49 0,52 1,37 1,27 1,31 1,25 1,21 1,23

8 8 Kengetallen in de Bouw Productiviteit In 2011 stegen de gemiddelde personeelskosten met euro (6,71%) per medewerker. In 2012 zijn deze verder gestegen met euro (3,26%) naar euro per medewerker. Ook de gemiddelde vertonen een stijgende lijn. In 2012 zijn deze gemiddeld euro per medewerker. De hoogste per medewerker worden in 2012 gerealiseerd door de medewerkers van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven ( euro), de laagste bij A. Hakpark ( euro). Productiviteit Bedrijfsopbrengsten / Aantal medewerkers* Koninklijke BAM Groep 319,3 324,8 275,7 Koninklijke Volker Wessels Stevin 319,6 294,6 252,9 Koninklijke Boskalis Westminster 197,7 201,6 196,1 Heijmans 281,2 281,6 258,5 Strukton 230,6 223,2 233,4 Ballast Nedam 336,9 353,3 355,4 Productiviteit Bedrijfsopbrengsten / Aantal medewerkers* TBI Holdings 258,2 255,6 231,7 Van Oord 347,1 352,2 368,6 Dura Vermeer 387,0 421,4 391,0 Van Wijnen Holding 394,4 386,8 402,1 Aan de Stegge Verenigde Bedrijven 449,6 471,8 403,2 Joh. Mourik & Co. Holding 216,0 205,1 205,0 A. Hakpark 189,9 202,8 217,7 Janssen De Jong 255,6 254,4 248,4 Hurks Groep 378,0 330,2 269,7 Ó terug naar inhoudsopgave

9 9 Kengetallen in de Bouw 2.3 Kengetallen Ingenieursbureaus Bedrijfsomvang De van de ingenieurs blijven stijgen in De stijging van 10% in 2011 wordt in 2012 vervolgd met een 11% stijging tot 8,1 miljard euro (2011: 7,3 miljard, 2010: 6,6 miljard). Met een stijging van ruim een half miljard euro laat Arcadis onder de ingenieurs de grootste groei zien. Met van ruim 2,5 miljard euro heeft het bedrijf tevens het grootste aandeel in de totale (31%). Daarbij moet wel gezegd worden dat Fugro ervoor kiest om zicht in haar jaarrekening enkel toe te spitsen op resultaten uit gecontinueerde activiteiten. Opbrengsten gerelateerd aan Geoscience, respectievelijk in 2012 en ,8 en 0,7 miljard, zijn hierdoor niet gerekend tot de. De stijging van de van Oranjewoud (EUR 1,1 miljard) zijn toe te schrijven aan de overname van Strukton eind Het totaal aantal medewerkers van de vijf ingenieurs in 2012 bedraagt en stijgt daarmee ten opzichte van 2011 (55.588) en 2010 (54.963). De grootste bijdrage in deze stijging in 2012 komt van Arcadis, die haar personeelsbestand met ziet stijgen tot Grontmij drukt het aantal medewerkers uit in FTE s, de overige ingenieurs niet. Sommige bedrijven hanteren als afbakening het aantal ultimo boekjaar, anderen geven het gemiddelde over een jaar weer. Royal Haskoning en DHV zijn in juli 2012 gefuseerd. De over 2011 zijn aangepast voor vergelijkingsdoelen. Voor 2010 geldt dat de gecombineerde van Haskoning en DHV worden weergegeven. Bedrijfsomvang Bedrijfsopbengsten* Balanstotaal* Aantal medewerkers Orderportefeuille* Orderportefeuille t.o.v. in % Arcadis n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. Fugro % 73% 68% Oranjewoud % 128% 337% Grontmij n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. Bedrijfsomvang Bedrijfsopbengsten* Balanstotaal* Aantal medewerkers Orderportefeuille* Orderportefeuille t.o.v. in % Royal HaskoningDHV n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

10 10 Kengetallen in de Bouw Winstgevendheid In 2012 is de totale nettowinst van de bedrijven met 18,7 miljoen euro toegenomen naar 364 miljoen euro (2011: 345 miljoen, 2010: 387 miljoen). Met een resultaat van 301,4 miljoen euro heeft Fugro een aandeel van maar liefst 82,9% in de totale nettowinst. Drie van de vijf ingenieursbureaus tonen een positief nettoresultaat over Bij de bedrijven Arcadis, Fugro en Oranjewoud is een stijging tussen de 5 en 7 miljoen euro zichtbaar in het nettoresultaat. Grontmij laat, ondanks een stijging ten opzichte van 2011, het meest negatieve nettoresultaat zien onder de ingenieurs. Royal HaskoningDHV laat met 24,2 miljoen euro de grootste daling zien in haar nettoresultaat. De nettowinst in percentage van de is gedaald met 0,24% tot 4,5% van de (2011: 4,74%, 2010: 5,84%). Winstgevendheid EBITDA* EBITDA in % van EBIT* EBIT in % van Nettoresultaat* Nettoresultaat in % van Arcadis ,70% 8,54% 8,18% ,83% 6,90% 6,51% ,54% 4,14% 3,87% Fugro ,52% 26,19% 24,65% ,19% 19,20% 15,46% ,92% 15,89% 12,29% Oranjewoud ,21% 4,95% 6,35% ,56% 1,68% 2,32% ,32% 1,02% 2,03% Grontmij ,24% -1,15% 6,19% ,02% -3,81% 3,75% ,54% -6,10% 2,05% Winstgevendheid EBITDA* EBITDA in % van EBIT* EBIT in % van Nettoresultaat* Nettoresultaat in % van Royal HaskoningDHV ,01% 4,26% 3,24% ,26% 1,59% 0,49% ,84% 0,58% -0,22%

11 11 Kengetallen in de Bouw Soliditeit De gemiddelde solvabiliteit van de in deze publicatie opgenomen bedrijven neemt licht toe. Het gemiddelde van 0,29 in 2010 groeit respectievelijk naar 0,30 in 2011 en 0,31 in De solvabiliteitratio s van de ingenieurs variëren in 2012 tussen de 0,18 (Grontmij) en 0,47 (Fugro). In 2012 laten vier van de vijf bedrijven ten opzichte van 2011 een hogere solvabiliteit zien. Grontmij heeft de laagste solvabiliteit maar weet wel haar solvabiliteit met 45% te verhogen ten opzichte van Fugro heeft, net als in voorgaande jaren, de hoogste solvabiliteit. De omvang van de solvabiliteitsratio heeft geen causaal verband met de omvang van de onderneming. De gemiddelde current ratio is in de laatste drie jaar toegenomen. In 2010 was deze 1,26, de ratio is vervolgens gestegen naar 1,39 in 2011 en 1,53 in Deze groei heeft voornamelijk te maken met Fugro die haar current ratio in twee jaar ziet verdubbelen naar 2,67 als gevolg van het presenteren van de activa van Geoscience als kortlopende activa. Alle ingenieurs laten een current ratio boven de 1 zien. De quick ratio laat nagenoeg eenzelfde beeld zien van de bedrijven als de current ratio. Soliditeit Solvabiliteit Current ratio Quick ratio Arcadis 0,30 0,29 0,29 1,21 1,39 1,34 1,21 1,39 1,34 Fugro 0,47 0,43 0,49 2,67 1,73 1,29 2,15 1,30 1,04 Oranjewoud 0,23 0,22 0,13 1,01 1,12 1,02 0,96 1,07 0,98 Grontmij 0,18 0,12 0,18 1,17 1,04 1,23 1,12 1,01 1,18 Soliditeit Solvabiliteit Current ratio Quick ratio Royal HaskoningDHV 0,38 0,43 0,37 1,59 1,67 1,43 1,59 1,67 1,43

12 12 Kengetallen in de Bouw Productiviteit In 2012 zijn de gemiddelde personeelskosten per bedrijf tussen circa euro en euro, sectorbreed bedraagt dit euro. Ondanks de stijging in de personeelskosten blijft Fugro de ingenieur met de laagste gemiddelde personeelskosten. Oranjewoud laat met circa euro net als in 2011 de hoogste gemiddelde personeelskosten zien. Het bedrijf ziet de gemiddelde personeelskosten echter wel licht dalen met euro. Oranjewoud toont met circa euro de hoogste per medewerker in Royal HaskoningDHV kent de laagste, zijnde circa euro. Productiviteit Bedrijfsopbrengsten / Aantal medewerkers* Arcadis 125,4 122,4 129,0 Fugro 151,4 135,1 169,6 Oranjewoud 181,5 187,2 76,2 Grontmij 106,4 105,8 94,1 Productiviteit Bedrijfsopbrengsten / Aantal medewerkers* Royal HaskoningDHV 101,6 100,8 102,0 Ó terug naar inhoudsopgave

13 13 Kengetallen in de Bouw 2.4 Kengetallen Installatiebedrijven Bedrijfsomvang De van de in deze publicatie opgenomen installatiebureaus zijn in 2012 toegenomen met circa 400 miljoen euro tot 7,5 miljard euro (2010: 6,3 miljard). Dit betreft een groei van 5,6% ten opzichte van Van de vijf installatiebedrijven laten twee bedrijven ten opzichte van 2011 een toename zien in hun ten opzichte van Voor de drie installatiebedrijven die een daling laten zien geldt dat deze daling minder dan 5% van hun van 2011 is. Imtech laat met circa 368 miljoen euro de grootste stijging in zien. Met van 5,4 miljard euro heeft Imtech tevens het grootste aandeel in de totale (circa 73%). Het totaal aantal medewerkers bij de vijf grootste installatiebedrijven is in 2012 van met gestegen tot medewerkers (2010: ). Deze groei is toe te schrijven aan Imtech die haar werknemersbestand met ruim medewerkers ziet groeien naar Unica laat de grootste daling in personeel zien, in medewerkers minder dan in Unica drukt het aantal medewerkers uit in FTE s, de overige installatiebedrijven niet. Imtech hanteert als afbakening het aantal medewerkers ultimo boekjaar, de andere bedrijven geven het gemiddelde over een jaar weer. Imtech ziet haar orderportefeuille stijgen met circa 600 miljoen euro. Cofely Nederland kiest er voor om in haar jaarverslag 2012 de omvang van haar orderportefeuille niet te specificeren. Voor de overige drie bedrijven geldt dat de orderportefeuille is afgenomen. Bij het percentage van de orderportefeuille ten opzichte van de zijn grote verschillen te zien tussen de bedrijven. Croon laat, ondanks een forse daling ten opzichte van 2011, met 121% het hoogste percentage zien in 2012, Unica met 44% het laagste. Bedrijfsomvang Bedrijfsopbengsten* Balanstotaal* Aantal medewerkers Orderportefeuille* Orderportefeuille t.o.v. in % Imtech % 115% 116% Bedrijfsomvang Bedrijfsopbengsten* Balanstotaal* Aantal medewerkers Orderportefeuille* Orderportefeuille t.o.v. in % Cofely Nederland n.b n.b. 46% 35% Croon Elektrotechniek % 164% 214% Ing. Bureau Wolter & Dros % 83% 113% Unica Installatiegroep % 55% 46%

14 14 Kengetallen in de Bouw Winstgevendheid Alle installatiebedrijven zien hun nettoresultaat dalen in Imtech is de grootste daler en ziet in 2012 een negatief resultaat van circa 226 miljoen euro ontstaan (voornamelijk veroorzaakt door afboekingen van 370 miljoen euro in haar Poolse en Duitse activiteiten). Bij de overige vier bedrijven is het nettoresultaat wel positief. Cofely Nederland laat met 6,9 miljoen euro de grootste nettowinst zien. Bij vier van de vijf bedrijven valt de nettowinst in percentage van de tussen de 0,5% en 2%. Imtech viel met 1,96% in 2011 ook in deze bandbreedte maar laat in 2012 een negatief percentage van 4,17% zien. Winstgevendheid EBITDA* EBITDA in % van EBIT* EBIT in % van Nettoresultaat* Nettoresultaat in % van Imtech ,33% 5,08% 6,50% ,86% 3,81% 5,24% ,17% 1,96% 3,16% Winstgevendheid EBITDA* EBITDA in % van EBIT* EBIT in % van Nettoresultaat* Nettoresultaat in % van Cofely Nederland ,13% 3,29% -3,88% ,02% 2,11% -5,37% ,65% 1,34% -4,17% Croon Elektrotechniek ,65% 4,53% 4,49% ,25% 2,83% 2,65% ,63% 2,08% 2,26% Ing. Bureau Wolter & Dros ,97% 3,27% 3,25% ,96% 2,18% 2,09% ,62% 1,88% 2,20% Unica Installatiegroep ,91% 1,83% 4,18% ,82% 0,63% 3,17% ,62% 0,69% 2,40%

15 15 Kengetallen in de Bouw Soliditeit De solvabiliteit van de in deze publicatie opgenomen bedrijven is in 2012 gemiddeld 0,32. Dit percentage ligt hoger dan in 2011 (0,30) en 2010 (0,31). Met een hoogste solvabiliteit van 0,41 (Croon Elektrotechniek) en laagste solvabiliteit van 0,14 (Imtech) liggen de verschillende ratio s in 2012 verder uit elkaar dan in 2011, waar deze tussen de 0,22 en 0,38 lagen. De gemiddelde current ratio is in 2012 in vergelijking met voorgaande jaren nagenoeg gelijk gebleven, zijnde 1,24. Tussen de installatiebedrijven zijn echter wel de nodige verschuivingen opgetreden ten opzichte van Waar Imtech haar current ratio fors ziet dalen (33%), laten de andere bedrijven een hogere current ratio zien. Van de onderzochte bedrijven laat Unica installatiegroep laat met 1,41 de hoogste current ratio zien onder de meegenomen bedrijven. De verdeling van de quick ratio geeft nagenoeg eenzelfde beeld als de current ratio. Soliditeit Solvabiliteit Current ratio Quick ratio Imtech 0,14 0,22 0,27 0,78 1,16 1,27 0,75 1,12 1,21 Soliditeit Solvabiliteit Current ratio Quick ratio Cofely Nederland 0,27 0,28 0,26 1,33 1,23 1,18 1,31 1,21 1,16 Croon Elektrotechniek 0,41 0,38 0,39 1,33 1,25 1,20 1,32 1,25 1,20 Ing. Bureau Wolter & Dros 0,40 0,32 0,32 1,36 1,25 1,22 1,34 1,23 1,20 Unica Installatiegroep 0,37 0,28 0,31 1,41 1,24 1,30 1,35 1,20 1,26

16 16 Kengetallen in de Bouw Productiviteit De gemiddelde personeelskosten per medewerker zijn met euro toegenomen naar in 2012 (2011: euro, 2010: euro). Met gemiddelde personeelskosten per werknemer tussen de circa euro en de circa verschillen de gemiddelde personeelskosten minimaal. Unica Installatiegroep ziet haar personeelskosten met 6,9% per medewerker het hardst stijgen ten opzichte van De per medewerker zijn het hoogst bij Croon Elektrotechniek (194 duizend euro) en het laagst bij Unica Installatiegroep (168 duizend euro). Bij de in deze publicatie opgenomen bedrijven zijn de per medewerker in 2012 gemiddeld gezien met 4,7 duizend euro gestegen naar circa 180 duizend euro. Productiviteit Bedrijfsopbrengsten / Aantal medewerkers* Imtech 184,3 184,8 178,7 Productiviteit Bedrijfsopbrengsten / Aantal medewerkers* Cofely Nederland 174,5 174,3 145,1 Croon Elektrotechniek 194,4 168,7 141,7 Ing. Bureau Wolter & Dros 176,5 187,5 180,4 Unica Installatiegroep 168,0 158,9 163,8 Ó terug naar inhoudsopgave

17 17 Kengetallen in de Bouw 2.5 Begrippenlijst Bedrijfsopbrengsten Dit betreft het totaal van de netto-omzet, de wijziging in de onderhanden werken en eventueel overige. Aantal medewerkers Dit betreft het aantal medewerkers ultimo boekjaar of gemiddelde aantal medewerkers gedurende het boekjaar. In sommige gevallen is dit aantal uitgedrukt in FTE s. Balanstotaal Dit betreft het totaal van activa c.q. het totaal van de passiva. EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Dit betreft het bedrijfs-resultaat vóór belastingen, interest, afschrijvingen op materiële vaste activa en amortisatie van goodwill. EBIT Earnings Before Interest, Taxes. Dit betreft het bedrijfsresultaat vóór belastingen en interest. Solvabiliteitsratio Dit betreft het eigen vermogen ten opzichte van de totale passiva, beide gemeten per jaareinde. Current ratio Dit betreft de vlottende activa ten opzichte van de vlottende passiva, beide gemeten per jaareinde. Quick ratio Dit zijn de vlottende activa minus de voorraden ten opzichte van de vlottende passiva, beide gemeten per jaareinde. Orderportefeuille Dit is het geheel aan te verwachten in verband met opdrachten of orders die nog uitgevoerd moeten worden. Ó terug naar inhoudsopgave

18 18 Kengetallen in de Bouw 3 Managen van projecten is cruciale factor Iedereen kent ze. Projecten die behoorlijk misgaan. De tijd loopt uit, de kosten lopen op en de ontevredenheid (bij alle betrokken partijen) groeit. In een sector waarin de winstmarges zeer dun zijn kan één falend project het volledige organisatieresultaat bedreigen. Alle reden derhalve om lessen te trekken uit eerdere missers opdat deze zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Met medewerking van de TU Delft heeft KPMG onderzoek gedaan naar indicatoren die een voorspellende waarde hebben op kosten- en tijdsoverschrijdingen. Om de beoogde indicatoren te achterhalen is een twintigtal interviews gehouden met aannemers, opdrachtgevers, ontwikkelaars, projectmanagers en adviseurs over tientallen projecten. Oorzaken en indicatoren De oorzaken van kosten- en tijdsoverschrijdingen zijn zeer breed. In de literatuur worden diverse oorzaken veelvuldig genoemd, zoals fouten in een ontwerp, een ongeschikte contractvorm, scopewijzigingen, de bouwplaatsinrichting en het te laat en onvoldoende betrekken van partners. Veelgenoemde oorzaken in de literatuur - Wijzigingen in het proces en de scope - Cultuur en houding van de bedrijfstak, geen partnership - Onvoldoende betrokken en/of competent personeel - Gebrekkige communicatie en zwakke terugkoppeling - Slecht benutten van ervaring - Project management / leiderschap inadequaat - Contract, aanbesteding, contractuele relaties niet geschikt - Bouwplaatsinrichting, maatvoering niet geschikt - Ontwerp is niet optimaal - Grote tijdsdruk Oorzaken van overschrijdingen kunnen in meerdere fasen van een project voorkomen en de verantwoordelijkheid ervoor kan bij meerdere partijen liggen. Veel van de oorzaken blijken zich pas in de uitvoering te openbaren, terwijl ze in de voorbereiding (ontwerp en planningsfase) zijn ontstaan. In ons onderzoek hebben wij niet alleen naar de oorzaken, maar vooral naar de vroegtijdige indicatoren van deze oorzaken gekeken. Het is immers het doel om overschrijdingen te voorkomen. Met adequaat zicht op indicatoren die zouden kunnen leiden tot een overschrijding is nog tijdig bij te sturen. In ons onderzoek zijn we tot bijgaand overzicht van meest belangrijke indicatoren gekomen. De genoemde indicatoren hoeven niet tot een budget- of planningsoverschrijding te leiden als de juiste beheersmaatregelen worden getroffen. Deze beheersmaatregelen zijn soms zacht van aard en kunnen te maken hebben met samenwerking, communicatie, vertrouwen en sfeer. Ó terug naar inhoudsopgave

19 19 Kengetallen in de Bouw In onderstaand overzicht zijn de gevonden indicatoren aangegeven. Categorie Bouwmethode Uitwerking ontwerp Aansluiting/ controle ontwerp Uitloop/ achterlopen Bouwplaats organisatie Soft skills Opdrachtgever Verloop van mensen Competentie personeel Planning Risicoverdeling Vroegtijdige indicatoren voor oorzaken van kosten- en tijdsoverschrijdingen Andere bouwmethode indienen dan gevraagd bij aanbesteding Andere bouwmethode accepteren dan waarin gespecialiseerd Ontwerp sluit niet aan bij bouwmethode / complex ontwerp Verificatieperiode voor ontwerptekeningen onderschat Beginnen met bouw voordat ontwerp is uitgedetailleerd Te korte voorbereidingsperiode na gunning Geen aansluiting tekeningen adviseurs (Architect, Installateur, Constructeur) Geen controle of supervisie ontwerptekeningen Geen controle op vooronderzoek Standlijnen planning lopen achter maar kritieke pad nog niet overschreden Bouwplaats organisatie, veiligheid of logistiek ongeorganiseerd Ruzie / slechte sfeer / slechte communicatie tussen partijen Incomplete informatie vanuit opdrachtgever bij aanbesteding Professionaliteit opdrachtgever Besluitvorming bij opdrachtgever niet adequaat Vervanging van projectmedewerkers Team samenstelling niet compleet qua benodigde competenties Geen onzekerheidsmarge in planning Te globale planning, geen precieze sturing mogelijk Onvoldoende afstemming tussen levering-, uitvoering- en voorbereidingsplanning Teveel risico en verantwoordelijkheid bij de aannemer leggen

20 20 Kengetallen in de Bouw In de meerderheid van de onderzochte projecten bleek gekozen te zijn voor een contractvorm waarbij de uitvoerende partij pas betrokken werd na de ontwerpfase (zie figuur 1). Dit relatief laat betrekken van uitvoerende partijen is naar onze inschatting een belangrijke bron van overschrijdingen die zich in bouwprojecten voor kunnen doen. Andere, meer geïntegreerde contractvormen, kunnen stimuleren dat kennis eerder wordt gedeeld en meer gelijkwaardig wordt samengewerkt (zie figuur 2). Figuur 1: Meest gebruikte contractvorm Figuur 2: Contractvormen om het herkennen van indicatoren te vergemakkelijken 70,0% 60,0% 60,0% genoemd (in %) 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% genoemd (in %) 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 10,0% 0,0% UAV bestek DB(F)MO design & construct bouwteam vanaf bestek 0,0% design & construct ketensamenwerking bouwteam DB(F)MO Het gebruik van een geïntegreerde contractvorm is een middel om de samenwerking vanaf een vroegtijdig moment in het proces te stimuleren. Dit moet echter wel door de partijen zelf gerealiseerd worden. De juiste contractvoorwaarde is hierin een belangrijke stimulerende voorwaarde maar geen garantie. Het tijdig delen van kennis en het goed bewaken van overdrachtsmomenten moet door de betrokken partijen zelf vormgegeven worden. Een goede samenwerking kan snel in het proces gestimuleerd worden door een project start up en door gedurende de looptijd van het project de samenwerking te monitoren en bevorderen. Het formuleren van een gezamenlijk projectdoel is hierbij eveneens van belang. Het venijn zit hem in de start! Ó terug naar inhoudsopgave

Nieuwe contractvormen en projectcontrol

Nieuwe contractvormen en projectcontrol Nieuwe contractvormen en projectcontrol Rin-Sjoerd Zijlstra 12 juni 2014 Agenda Projecten in het nieuws Nieuwe kijk op projecten? Projectfalen en contractvorm Keuze voor juiste contractvorm Projectcontrol

Nadere informatie

Kosten- en tijdsoverschrijdingen bij bouwprojecten Een vroegtijdige herkenning door indicatoren

Kosten- en tijdsoverschrijdingen bij bouwprojecten Een vroegtijdige herkenning door indicatoren Kosten- en tijdsoverschrijdingen bij bouwprojecten Een vroegtijdige herkenning door indicatoren 22-01-2013 Robyne van Notten 1303228 Begeleiding: J.W.F. Wamelink, DCM F.A.M. Hobma, Bouwrecht P.J. van der

Nadere informatie

Is de bouwsector klaar voor verandering?

Is de bouwsector klaar voor verandering? Is de bouwsector klaar voor verandering? ADVISORY De economische crisis stelt de bouwsector flink op de proef. In toenemende mate vragen opdrachtgevers om totaaloplossingen en om innovatieve financieringsvormen.

Nadere informatie

Kengetallen in de Bouw

Kengetallen in de Bouw 1 Kengetallen in de Bouw Kengetallen in de Bouw 2 Kengetallen in de Bouw Inhoudsopgave 03 04 09 16 Introductie Een blijvend lager volume in onzeker Europa Optimalisering van de financiële functie De kengetallen

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

financieel management les 2 interactive marketing communications

financieel management les 2 interactive marketing communications financieel management les 2 leerdoelen 1. inzicht krijgen in de totale financiele huishouding van een bureau 2. wat is een balans, een winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht 3. begrippen:

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792 Kredietrapport Plus Rapport datum 15-08-2013 Bedrijf Adres Am sterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam G roen Verhuur B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Rating 7,3 Betalingsscore 7 Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Groesman International

Groesman International Uitgebreid kredietonderzoek Rapport datum 24-02-2015 Bedrijf Adres Groesman International Amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7.3 Betalingsscore 7.8

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Plus Datum 29-04-2016 Naam Groesman International BV Samenvatting Bedrijfsnaam Groesman International B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,5 Betalingsscore 7,8 Rating

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 22-04-2015 Bedrijf Adres AMSTERDAM - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,6 Betalingsscore 7,8 Rating Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Eerste negen maanden Amsterdam, 18 november 2010

Koninklijke BAM Groep nv Eerste negen maanden Amsterdam, 18 november 2010 Koninklijke BAM Groep nv Eerste negen maanden 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 18 november 2010 BAM verwacht voor 2010 break-even resultaat ondanks waardeverminderingen vastgoed Nettoresultaat

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Uitgebreid kredietonderzoek Datum 12-07-2016 Naam Groesman International Samenvatting Bedrijfsnaam Groesman International B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7 Betalingsscore 5.5 Rating

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2010 Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 BAM sluit verslagjaar 2010 af met nettoresultaat van 15 miljoen Goede prestaties sectoren Bouw, Infra en Consultancy en

Nadere informatie

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse Dossier De brouwerij Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. RESULTAAT... 3 1.1. RESULTATENREKENING...

Nadere informatie

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Onder Embargo tot 19/08/2014-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Hoogtepunten eerste halfjaar 2014 Ondanks een daling van het orderboek

Nadere informatie

FACTSHEET 23 juli 2013

FACTSHEET 23 juli 2013 FACTSHEET 23 juli 2013 Bedrijf : Trotter International Holding B.V. ( Trotter ) Opgericht : 26-4-2012 Gevestigd in : Nederland Branche : Dienstverlening Werknemers : 0 50 Jaarrekening : Unaudited concept

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de gehandicaptenzorg augustus 2015 Intrakoop,

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 23 augustus 2012

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 23 augustus 2012 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 23 augustus 2012 Hoogtepunten Nettoverlies inclusief bijzondere waardeverminderingen voor eerste halfjaar: 251 miljoen Resultaten

Nadere informatie

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : september 2011 Versie : 0.1 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Resultatenrekening... 2 1.1 Personeelskosten

Nadere informatie

Voor het onderzoek zijn alle deelnemers verdeeld over vier grootteklassen: - Tot 25 fte - 25 tot 50 fte - 50 tot 250 fte - 250 of meer fte.

Voor het onderzoek zijn alle deelnemers verdeeld over vier grootteklassen: - Tot 25 fte - 25 tot 50 fte - 50 tot 250 fte - 250 of meer fte. NLingenieurs brancherapport 2009 Achtergrond Op basis van het bedrijfsvergelijkend onderzoek dat NLingenieurs jaarlijks onder haar leden uitvoert, wordt een algemeen rapport opgesteld over de status van

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2011. Persbijeenkomst Amsterdam, 8 maart 2012

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2011. Persbijeenkomst Amsterdam, 8 maart 2012 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2011 Persbijeenkomst Amsterdam, 8 maart 2012 Agenda Hoogtepunten en bespreking Sectoren Financiële gegevens Orderportefeuille en vooruitzichten - Nico de Vries (CEO)

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Stabiele prestaties bij lagere opbrengsten Nettoresultaat eerste halfjaar 2010: 50,6 mio (2009: 41,9

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

De dip duurt niet eeuwig

De dip duurt niet eeuwig De dip duurt niet eeuwig Remko Nods (Elsevier) redactie.emedia@reedbusiness.nl De dip duurt niet eeuwig De Nederlandse bouw is in crisis door bezuinigingen van overheden en de problemen op de woningmarkt.

Nadere informatie

4-10-2011. Wat is gezond?

4-10-2011. Wat is gezond? Wat is gezond? 1 Hoe minder schuld, hoe beter het bedrijf ervoor staat akkoord 25% geen mening 0% niet akkoord 75% n=8 Winst maken is voor een bedrijf minder belangrijk dan geld verdienen akkoord 13% niet

Nadere informatie

Benchmark VVT (inleiding) 2017 Adstrat 1

Benchmark VVT (inleiding) 2017 Adstrat 1 Benchmark VVT (inleiding) Adstrat heeft een interne benchmark uitgevoerd onder grotere VVT-organisaties om meer inzicht te krijgen in de financiële positie en verschillen in bedrijfsperformance De benchmark

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2015 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Onder Embargo tot 18/08/2015-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Hoogtepunten eerste halfjaar 2015 De opbrengsten

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Ingenieursbureaus Een ingenieursbureau adviseert, ontwerpt, ontwikkelt, voert projecten uit en realiseert plannen op het gebied van onder meer stedenbouw, grond-, water- en wegenbouw, burgerlijke en utiliteitsbouw,

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 5

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 5 Opgave 5.1 a. Liquiditeitsbalans b. 1/1 solvabiliteitsratio = 1.570.000 = 0,48 3.240.000 31/12 solvabiliteitsratio = 1.630.000 = 0,46 3.550.000 c. 1/1 debt ratio = 1.100.000 + 570.000 = 0,52 3.240.000

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer:

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer: Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteldatum: 3 januari 214 Periode: 1 januari 212 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Onder Embargo tot 18/08/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Hoogtepunten eerste halfjaar 2016 De opbrengsten voor

Nadere informatie

DAS Bedrijfstoetsing Uitgebreid. Transportbedrijf On the road B.V. Conclusie. Bedrijfsinformatie. De onderneming heeft een negatief Werkkapitaal

DAS Bedrijfstoetsing Uitgebreid. Transportbedrijf On the road B.V. Conclusie. Bedrijfsinformatie. De onderneming heeft een negatief Werkkapitaal Transportbedrijf On the road B.V. Transactie risico Onderbouwing Nader onderzoek benodigd Nog niet te bepalen De onderneming heeft een negatief Werkkapitaal Ja Bedrijfsinformatie Transportbedrijf On the

Nadere informatie

G roen International B.V.

G roen International B.V. Verkort kredietonderzoek Rapport datum 15-08-2013 Bedrijf Adres Groen Verhuur B.V. Am sterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam G roen International B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Rating 7,3

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Amsterdam, 24 april 2013 1 Agenda 1. Opening en mededelingen. 2. Verantwoording over het boekjaar 2012. 3. Vaststelling van het dividend. 4. Verlening

Nadere informatie

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Onder Embargo tot 20/08/2013-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Hoogtepunten eerste halfjaar

Nadere informatie

Favoriete opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw

Favoriete opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Favoriete opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Favoriete opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw

Favoriete opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Favoriete opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit BENCHMARK OP MAAT Inhoud pagina 1 Inleiding 2 2 Observaties en indeling naar omzet 3 3 De parameters 4 4 Resultaten 5 5 Conclusie 12 Bijlage 1 1 Inleiding Ons product Benchmark Op Maat is speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 22 augustus 2013

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 22 augustus 2013 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2013 Persbijeenkomst Amsterdam, 22 augustus 2013 Resultaten BAM onder druk van krimpende Nederlandse markten Verdere verslechtering van de Nederlandse markten voor

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Daan Holtackers Ad Grootenboer

Monitor Bouwketen. Daan Holtackers Ad Grootenboer Monitor Bouwketen Daan Holtackers Ad Grootenboer V01 Rapport in opdracht van BNA, Bouwend Nederland, FOSAG, NLingenieurs en UNETO-VNI Juni 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Algemeen 5 1.1 De conjunctuurontwikkeling

Nadere informatie

CORPORATIEBESTUURDER: EEN VAK APART

CORPORATIEBESTUURDER: EEN VAK APART CORPORATIEBESTUURDER: EEN VAK APART Analyse van instroom en uitstroom van bestuurders van woningcorporaties 2010-2014 KPMG branchegroep Woningcorporaties op verzoek van Nederlandse Vereniging van Bestuurders

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1 Bedrijfseconomie B-cluster BBBBEC2A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 Wat gaan we doen? Wat zijn je verwachtingen? Stukje theorie Oefencasus Afronding Handel en boekhouding Zo lang er handel wordt gedreven

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

Risico s managen is mensenwerk

Risico s managen is mensenwerk TRANSPORT Risico s managen is mensenwerk Ondernemen is kansen zien en grijpen, maar ook risico s lopen. Risicomanagement behoort daarom tot de vaste agenda van bestuurders en commissarissen. Omdat ook

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

GERTUR. Kredietrapport internationaal. Datum GERTUR BVBA. Samenvatting. Bedrijfsnaam. Vestigingsadres WINKELOM 77/1A 2440 GEEL Belgie

GERTUR. Kredietrapport internationaal. Datum GERTUR BVBA. Samenvatting. Bedrijfsnaam. Vestigingsadres WINKELOM 77/1A 2440 GEEL Belgie Kredietrapport internationaal Datum 14-06-2017 Naam GERTUR BVBA Samenvatting Bedrijfsnaam GERTUR Vestigingsadres WINKELOM 77/1A 2440 GEEL Belgie Kredietadvies Contant Score 6,92 Rating Bedrijfsstatus CCC

Nadere informatie

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 www.pwc.nl Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 29 maart 2017 Beste deelnemer, Bijgaand ontvangt u de "Kwartaalmonitor voor de Detacheringsbranche". De monitor ziet toe op het vierde

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen Financiële positie FC Twente heeft in de periode 2007 t/m 2013 op alle functionele gebieden een sterke groei doorgemaakt. De ambitie om de stap te maken van middenmoter naar top 5 club is, door te investeren

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Monitor Duurzaam Inkopen 2010

Monitor Duurzaam Inkopen 2010 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Monitor Duurzaam Inkopen 2010 Resultaten Gemeente Den Haag Mei 2011 2011 KPMG Advisory N.V, ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682,

Nadere informatie

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente 1 FINANCIËLE POSITIE Ontwikkeling FC Twente sinds 2007 Investeringsfase Kerncijfers Actuele schuldpositie Consolidatiefase: financieel beleid 2014-2018 Samenvatting

Nadere informatie

TITEL HALFJAAR CIJFERS NPEX

TITEL HALFJAAR CIJFERS NPEX TITEL HALFJAAR CIJFERS NPEX 1 HALFJAAR CIJFERS CTOUCH 2017 Over het eerste halfjaar 2017 wordt er een groepsbedrijfsresultaat voor belastingen gerapporteerd van 591.800 ten opzichte van 616.436 over het

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten duurzaam ondernemen. Middenbedrijf heeft veel oog voor groen ondernemen

Onderzoeksresultaten duurzaam ondernemen. Middenbedrijf heeft veel oog voor groen ondernemen Onderzoeksresultaten duurzaam ondernemen Middenbedrijf heeft veel oog voor groen ondernemen Juni 2014 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten 3 Contactpersonen 6 Onderzoeksresultaten groen ondernemen

Nadere informatie

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur Jaarrekening 2015 Rapportageperiode 31 december 2015 Benchmarkperiode 31 december 2014 Printdatum 24-06-2016 om 15:39 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 4 Financiële positie 6 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen Stichting RAVON Jaarrekening 2016 Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen Balans per 31 december 2016 ( x 1,00) 31 december 2016 31 december

Nadere informatie

Samenvatting. Samenstelling bureaus. Omzet en kosten

Samenvatting. Samenstelling bureaus. Omzet en kosten NLingenieurs brancherapport 2011 Achtergrond Op basis van het bedrijfsvergelijkend onderzoek dat NLingenieurs jaarlijks onder haar leden uitvoert, wordt een algemeen rapport opgesteld over de staat van

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Trendonderzoek woningcorporaties 2013

Trendonderzoek woningcorporaties 2013 Trendonderzoek woningcorporaties 2013 Corporatiebestuurders over 2020 In het najaar van 2012 spraken we in individuele gesprekken met een groot aantal bestuurders van woningcorporaties. We bespraken met

Nadere informatie

Voor de meeste onderzoeksgegevens is een uitsplitsing gemaakt naar grootteklassen.

Voor de meeste onderzoeksgegevens is een uitsplitsing gemaakt naar grootteklassen. NLingenieurs brancherapport 2010 Achtergrond Op basis van het bedrijfsvergelijkend onderzoek dat NLingenieurs jaarlijks onder haar leden uitvoert, wordt een algemeen rapport opgesteld over de staat van

Nadere informatie