1 Kengetallen in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. Kengetallen in de Bouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Kengetallen in de Bouw 2013 KPMG Advisory N.V. Kengetallen in de Bouw"

Transcriptie

1 1 Kengetallen in de Bouw Kengetallen in de Bouw

2 2 Kengetallen in de Bouw Inhoudsopgave Inleiding 2 De kengetallen 3 Managen van projecten is cruciale factor 4 Overige KPMG Publicaties 2.1 Algemeen Kengetallen Bouwbedrijven 5 Over KPMG 22 Contact informatie Kengetallen Ingenieursbureaus Kengetallen Installatiebedrijven Begrippenlijst 17

3 3 Kengetallen in de Bouw 1 Inleiding De Nederlandse bouw is in transitie. Aannemers, installateurs en ingenieurs lijken te wennen aan de lagere bouwvolumes en spelen in op veranderde eisen van de markt. Het kan ook niet anders. In 2012 gingen elke maand gemiddeld minstens 150 bouwbedrijven failliet en in 2013 lijkt deze trend zich nog scherper voort te zetten. De aanpassing van capaciteit is even pijnlijk als noodzakelijk. Oude bouwvolumes komen in dezelfde vorm en omvang niet meer terug. Euroconstruct heeft voor 2013 haar al sombere prognose negatief bijgesteld en verwacht voor 2014 en 2015 een nog verdere daling. Dit pessimisme over de toekomst heeft meerdere oorzaken (financiële/economische crisis Eurozone, gering binnenlands consumentenvertrouwen, pensioendiscussies, werkloosheid, etc.). Nederland heeft een open economie en is sterk afhankelijk van de groei van de wereldhandel. De eerste tekenen van enig herstel in de Eurozone zijn zichtbaar, met name de Duitse economie groeit. Naar aanleiding van deze groei in de buurlanden kan Nederland de hoop koesteren dat het einde van de recessie nu echt nabij is. Het is echter wel de verwachting dat sprake zal zijn van een nieuwe realiteit. Gelukkig zijn er voor de bouw in Nederland nog opgaven genoeg. De woningvoorraad moet aangepast worden aan de ontwikkeling naar meer zorg op maat aan huis. Er is behoefte aan duurdere huurwoningen en goedkopere koopwoningen. Daarnaast brengen leegstand, vergrijzing, verstedelijking en verduurzaming vele kansen voor de sector met zich mee. Het geld hiervoor zal alleen op nieuwe plaatsen worden gezocht. Overheden, banken en huishoudens hebben ten opzichte van hun bezit te veel schuld. Om die reden wordt er gespaard en nog niet uitgegeven. De financier moet derhalve uit een andere hoek komen, waarbij coalities met eigenaren, exploitanten, gebruikers en bouwpartijen kunnen worden gesmeed. Dit vraagt een meer proactieve benadering van de bouwopgaven, het vermogen om gelijkwaardig samen te werken met partners en om met prestatieafspraken te werken. In deze editie van Kengetallen in de Bouw van KPMG zetten wij de belangrijkste financiële resultaten van de grootste partijen in de sector op een rij. De overzichten weerspiegelen de uitdagende markt. De uiterst dunne marges van met name de constructeurs laten zien hoe heftig de marktomstandigheden zijn. Ten opzichte van de publicatie van vorig jaar is de samenstelling van de ranglijsten gewijzigd. Plegt-Vos Bouwgroep, Trebbe Groep en M.J. de Nijs en Zonen zijn dit jaar niet opgenomen. Hiervoor in plaats zijn gekomen: Aan de Stegge Verenigde Bedrijven, Strukton en A. Hakpark. Daarnaast hebben Haskoning en DHV Holding in 2012 hun activiteiten gezamenlijk voortgezet als Royal HaskoningDHV. Deze wijzigingen hebben geresulteerd in een representatieve weergave van de leidende bouwbedrijven, ingenieurs en installateurs over Managen van projecten is cruciale factor Juist omdat de marges branchebreed zo onder druk staan hebben we ervoor gekozen in deze uitgave aandacht te besteden aan het managen van projecten. Ook bij goed lopende ondernemingen kan het zwaar bevochten resultaat volledig vervliegen door één of twee projecten die uit het budget lopen. Met medewerking van de TU Delft en diverse direct betrokken marktpartijen hebben wij onderzoek gedaan naar de achtergronden van dergelijke plannings- en budget overschrijdingen bij bouwprojecten. Hierbij zijn we niet alleen op zoek gegaan naar de oorzaken, maar vooral naar de indicatoren die vroegtijdig kunnen wijzen op mogelijke overschrijdingen later in het proces. De bouw is voor KPMG een belangrijke sector. Niet alleen in goede, maar ook in zwaardere marktomstandigheden zijn en blijven wij uw partner met audit en advieswerkzaamheden. Indien u daar prijs op stelt komen wij naar aanleiding van deze publicatie graag bij u langs om onze inzichten met u te bespreken. Johan van Hoof Segmentleider Building & Construction Ó terug naar inhoudsopgave

4 4 Kengetallen in de Bouw 2 De kengetallen 2.1 Algemeen Van de grootste ondernemingen in de bouwsector hebben we de Kengetallen in de Bouw op een rij gezet. Deze kengetallen zijn herleid uit de gepubliceerde jaarcijfers over 2012, 2011 en De kengetallen bevatten de financiële cijfers van de 15 bouwondernemingen, 5 ingenieursbureaus en 5 installatiebedrijven die zich het grootst mogen noemen in Nederland. De bedrijven zijn geselecteerd op basis van de hoogte van de bedrijfsop-brengsten over Binnen deze groepen zijn er organisaties die rapporteren volgens en. Als in enig jaar een stelselwijziging of andere wijziging is doorgevoerd waarvan de impact in de vergelijkende cijfers is verwerkt, dan zijn in deze publicatie de aangepaste vergelijkende cijfers opgenomen. We realiseren ons dat de betrokken organisaties in verschillende deelsegmenten met verschillende producten en diensten actief zijn. Daarnaast hebben in 2012, 2011 en 2010 enkele fusies plaatsgevonden, waaronder bijvoorbeeld Strukton/Oranjewoud en Haskoning/DHV. Dit heeft, gecombineerd met het verschil in verslagleggingregels, vanzelfsprekend invloed op de vergelijkbaarheid van de cijfers. We zijn desalniettemin van mening dat de overzichten waardevolle benchmarkgegevens bieden en nuttig kunnen zijn bij het stellen van eigen verbeterambities. Bouwbedrijven Het is wellicht niet verrassend dat dit jaar de kengetallen in de bouw flink worden beïnvloed door bijzondere waardeverminderingen. Met een omvang van circa 731 miljoen euro zijn de waardeverminderingen bij de grootste bouwbedrijven in 2012 aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2011 (45 miljoen) en 2010 (235 miljoen). Maar liefst 11 van de 15 bedrijven moesten in het afgelopen jaar in hun jaarrekening een bijzondere waardevermindering erkennen. Met name door deze verliezen is het gezamenlijke nettoresultaat fors gedaald. In 2012 is het gezamenlijke nettoresultaat van de bouwbedrijven 33 miljoen negatief, waar in 2011 en 2010 respectievelijk 683 en 634 miljoen winst werd behaald. Dat deze verliezen worden genomen wil niet zeggen dat de bouw op alle vlakken in een neerwaartse spiraal zit, zo blijven de en de orderportefeuilles in lijn met voorgaande jaren. De solvabiliteit van de bouwbedrijven daalt gemiddeld gezien wel, maar deze daling kan niet als drastisch worden aangemerkt. Interessant om te melden is de impact van bijzondere waardeverminderingen op de jaarcijfers. Als deze verliezen buiten het nettoresultaat worden gehouden dan vertoont dit nettoresultaat slechts een beperkte daling over de afgelopen drie jaren. Ingenieursbureaus De kengetallen van de ingenieurs laten stabiliteit zien. Het nettoresultaat van de sector is nagenoeg gelijk gebleven aan voorgaande jaren en de solvabiliteitspositie van de bedrijven is licht versterkt. De marges staan echter wel onder druk. Het gezamenlijke resultaat van de ingenieurs blijft intact ondanks stijgende. Desondanks kan men spreken over een sector die ogenschijnlijk goed overeind blijft in economisch uitdagende jaren. Installatiebedrijven Bij de installateurs drukt Imtech haar stempel op de kengetallen in Het bedrijf laat het hoogste nettoverlies zien van alle in deze publicatie opgenomen bedrijven. Als gevolg hiervan is het bedrijf ook aanzienlijk minder solvabel geworden. De dieprode cijfers komen bij Imtech met name door de afboekingen naar aanleiding van de onregelmatigheden die hebben plaatsgevonden in Duitsland en Polen. De overige installateurs vertonen evenwichtigere cijfers, de marges van deze vier bedrijven zijn echter wel flinterdun met een nettoresultaat in percentage van de van slechts 1 procent in Ó terug naar inhoudsopgave

5 5 Kengetallen in de Bouw 2.2 Kengetallen Bouwbedrijven Bedrijfsomvang De totale van de vijftien bouwbedrijven zijn in 2012 met 27,8 miljard euro nagenoeg gelijk gebleven aan die van Vergeleken met de opbrengsten van 2010 zien we echter wel een positieve ontwikkeling in de, namelijk een stijging van 1,2 miljard euro. Koninklijke BAM Groep is net als in voorgaande jaren het grootste bouwbedrijf met een aandeel van 26,6% in de totale. Koninklijke Boskalis Westminster toont met circa 285 miljoen euro de grootste absolute groei van in Koninklijke BAM Groep is de grootste daler, met circa 293 miljoen euro minder in 2012 dan in Van de vijftien bouwbedrijven geven de grootste tien cijfermatige informatie weer over de omvang van hun orderportefeuille. De totale orderportefeuille van deze bedrijven is met 0,4 miljard euro gestegen van 32,1 miljard euro naar 32,5 miljard euro in 2012 (2010: 34,2 miljard euro). In 2012 is de orderportefeuille ten opzichte van de 126% (2011: 124%, 2010: 138%). Het aantal medewerkers dat in 2012 werkzaam is bij de in deze publicatie genoemde bouwbedrijven bedraagt (2011: , 2010: ). Acht bedrijven drukken dit aantal uit in FTE s, zeven bedrijven doen dit niet. Bedrijfsomvang Bedrijfsopbengsten* Balanstotaal* Aantal medewerkers Orderportefeuille* Orderportefeuille t.o.v. in % Koninklijke BAM Groep % 135% 163% Koninklijke Volker Wessels Stevin % 116% 123% Koninklijke Boskalis Westminster % 124% 120% Heijmans % 93% 96% Strukton % 151% 144% Ballast Nedam % 140% 135% Bedrijfsomvang Bedrijfsopbengsten* Balanstotaal* Aantal medewerkers Orderportefeuille* Orderportefeuille t.o.v. in % TBI Holdings % 110% 138% Van Oord % 99% 118% Dura Vermeer % 137% 167% Van Wijnen Holding % 153% 175% Aan de Stegge Verenigde Bedrijven n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. Joh. Mourik & Co. Holding n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. A. Hakpark n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. Janssen De Jong n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. Hurks Groep n.b. n.b n.b. n.b. n.b n.b.

6 6 Kengetallen in de Bouw Winstgevendheid Het nettoresultaat van de vijftien geselecteerde bedrijven is fors gedaald naar 33 miljoen euro negatief. In 2011 en 2010 was de nettowinst respectievelijk circa 683 en 634 miljoen euro. In 2012 is bij twaalf van de vijftien bouwbedrijven sprake van een daling in het nettoresultaat. Deze resultaten zijn beïnvloed door bijzondere waardeverminderingen op activa die met name in 2012 zijn genomen. Bij vijf bouwbedrijven wordt in 2012 een negatief nettoresultaat gerapporteerd (som van 458 miljoen euro negatief). Koninklijke BAM Groep laat met een negatief nettoresultaat van bijna 187 miljoen euro het hoogste verlies zien. Koninklijke Boskalis Westminster laat, net als in 2011 en 2010, zowel de hoogste nettowinst (circa 253 miljoen euro) als het hoogste nettoresultaat in percentage van de (8,18%) zien. Winstgevendheid EBITDA* EBITDA in % van EBIT* EBIT in % van Nettoresultaat* Nettoresultaat in % van Koninklijke BAM Groep ,90% 3,71% 1,42% ,10% 2,36% -0,01% ,52% 1,66% 0,25% Koninklijke Volker Wessels Stevin ,58% 3,24% 4,46% ,88% 1,91% 2,56% ,51% 1,72% 2,09% Koninklijke Boskalis Westminster ,23% 20,86% 23,51% ,89% 12,67% 15,73% ,18% 9,29% 11,53% Heijmans ,65% -0,20% 3,10% ,81% -1,49% 1,60% ,85% -1,59% 0,58% Strukton ,33% 3,89% 1,69% ,42% 2,01% -0,26% ,34% 1,09% -1,08% Ballast Nedam ,62% 3,24% 3,22% ,38% 1,37% 1,32% ,15% 0,65% 0,51% Winstgevendheid EBITDA* EBITDA in % van EBIT* EBIT in % van Nettoresultaat* Nettoresultaat in % van TBI Holdings ,71% 2,48% -0,72% ,54% 1,28% -2,07% ,27% 1,12% -1,66% Van Oord ,84% 16,76% 18,31% ,24% 10,12% 11,00% ,87% 6,88% 10,46% Dura Vermeer ,14% 2,32% 1,10% ,04% 1,46% 0,22% ,33% 1,14% 0,20% Van Wijnen Holding ,05% 4,00% 4,40% ,91% 2,85% 3,14% ,60% 1,33% 1,59% Aan de Stegge Verenigde Bedrijven ,74% 0,82% 0,78% ,96% 3,49% 2,24% ,10% 3,88% 2,26% Joh. Mourik & Co. Holding ,90% 9,04% 8,33% ,69% 4,18% 4,01% ,03% 2,94% 3,03% A. Hakpark ,49% 9,10% 11,88% ,33% 5,36% 8,40% ,79% 3,58% 5,88% Janssen De Jong ,19% 5,09% 6,14% ,29% 3,05% 3,97% ,22% 2,06% 2,97% Hurks Groep ,18% 5,48% 6,35% ,89% 4,16% 4,92% ,86% 3,51% 3,82%

7 7 Kengetallen in de Bouw Soliditeit De gemiddelde solvabiliteit van de bouwbedrijven is in ,29. Daarmee is de solvabiliteit licht gedaald ten opzichte van 2011 en 2010 (beide 0,31). De solvabiliteit van de bedrijven ligt in 2012 tussen de 0,14 en 0,50. Aan de Stegge Verenigde Bedrijven kent met een solvabiliteit van 0,16 de grootste daling (38,1%) ten opzichte van 2011 (0,26). Dura Vermeer kent de grootse stijging (8,8%) en heeft in 2012 een solvabiliteit van 0,28. De current ratio is in 2012 gemiddeld genomen 1,14. Daarmee is deze licht gedaald ten opzichte van 2011 (1,17) en 2010 (1,16). In 2012 hebben 11 van de 15 bedrijven een current ratio tussen de 1 en 2. Joh. Mourik & Co. Holding heeft met 1,70 de hoogste current ratio van de bedrijven voor Koninklijke Boskalis Westminster kent de laagste current ratio, zijnde 0,81. Soliditeit Solvabiliteit Current ratio Quick ratio Koninklijke BAM Groep 0,14 0,16 0,15 1,10 1,39 1,23 0,78 0,97 0,81 Koninklijke Volker Wessels Stevin 0,19 0,26 0,27 1,01 1,02 1,19 0,83 0,85 1,00 Koninklijke Boskalis Westminster 0,39 0,37 0,37 0,81 0,84 0,81 0,76 0,79 0,76 Heijmans 0,23 0,27 0,28 1,18 1,30 1,36 0,67 0,76 0,75 Strukton 0,24 0,23 0,17 1,05 1,18 1,09 0,99 1,11 1,04 Ballast Nedam 0,15 0,18 0,15 1,01 1,05 1,11 0,69 0,70 0,69 Soliditeit Solvabiliteit Current ratio Quick ratio TBI Holdings 0,34 0,33 0,32 1,30 1,26 1,22 1,24 1,21 1,17 Van Oord 0,28 0,28 0,34 0,84 0,82 0,79 0,80 0,79 0,77 Dura Vermeer 0,28 0,25 0,25 1,24 1,23 1,19 0,96 0,99 1,00 Van Wijnen Holding 0,25 0,26 0,25 1,23 1,25 1,28 1,12 1,20 1,17 Aan de Stegge Verenigde Bedrijven 0,16 0,26 0,23 0,83 0,85 0,85 0,76 0,74 0,73 Joh. Mourik & Co. Holding 0,50 0,46 0,45 1,70 1,59 1,51 1,64 1,55 1,46 A. Hakpark 0,47 0,49 0,52 1,46 1,37 1,39 1,38 1,30 1,31 Janssen De Jong 0,29 0,32 0,35 0,92 1,05 1,08 0,59 0,69 1,03 Hurks Groep 0,45 0,49 0,52 1,37 1,27 1,31 1,25 1,21 1,23

8 8 Kengetallen in de Bouw Productiviteit In 2011 stegen de gemiddelde personeelskosten met euro (6,71%) per medewerker. In 2012 zijn deze verder gestegen met euro (3,26%) naar euro per medewerker. Ook de gemiddelde vertonen een stijgende lijn. In 2012 zijn deze gemiddeld euro per medewerker. De hoogste per medewerker worden in 2012 gerealiseerd door de medewerkers van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven ( euro), de laagste bij A. Hakpark ( euro). Productiviteit Bedrijfsopbrengsten / Aantal medewerkers* Koninklijke BAM Groep 319,3 324,8 275,7 Koninklijke Volker Wessels Stevin 319,6 294,6 252,9 Koninklijke Boskalis Westminster 197,7 201,6 196,1 Heijmans 281,2 281,6 258,5 Strukton 230,6 223,2 233,4 Ballast Nedam 336,9 353,3 355,4 Productiviteit Bedrijfsopbrengsten / Aantal medewerkers* TBI Holdings 258,2 255,6 231,7 Van Oord 347,1 352,2 368,6 Dura Vermeer 387,0 421,4 391,0 Van Wijnen Holding 394,4 386,8 402,1 Aan de Stegge Verenigde Bedrijven 449,6 471,8 403,2 Joh. Mourik & Co. Holding 216,0 205,1 205,0 A. Hakpark 189,9 202,8 217,7 Janssen De Jong 255,6 254,4 248,4 Hurks Groep 378,0 330,2 269,7 Ó terug naar inhoudsopgave

9 9 Kengetallen in de Bouw 2.3 Kengetallen Ingenieursbureaus Bedrijfsomvang De van de ingenieurs blijven stijgen in De stijging van 10% in 2011 wordt in 2012 vervolgd met een 11% stijging tot 8,1 miljard euro (2011: 7,3 miljard, 2010: 6,6 miljard). Met een stijging van ruim een half miljard euro laat Arcadis onder de ingenieurs de grootste groei zien. Met van ruim 2,5 miljard euro heeft het bedrijf tevens het grootste aandeel in de totale (31%). Daarbij moet wel gezegd worden dat Fugro ervoor kiest om zicht in haar jaarrekening enkel toe te spitsen op resultaten uit gecontinueerde activiteiten. Opbrengsten gerelateerd aan Geoscience, respectievelijk in 2012 en ,8 en 0,7 miljard, zijn hierdoor niet gerekend tot de. De stijging van de van Oranjewoud (EUR 1,1 miljard) zijn toe te schrijven aan de overname van Strukton eind Het totaal aantal medewerkers van de vijf ingenieurs in 2012 bedraagt en stijgt daarmee ten opzichte van 2011 (55.588) en 2010 (54.963). De grootste bijdrage in deze stijging in 2012 komt van Arcadis, die haar personeelsbestand met ziet stijgen tot Grontmij drukt het aantal medewerkers uit in FTE s, de overige ingenieurs niet. Sommige bedrijven hanteren als afbakening het aantal ultimo boekjaar, anderen geven het gemiddelde over een jaar weer. Royal Haskoning en DHV zijn in juli 2012 gefuseerd. De over 2011 zijn aangepast voor vergelijkingsdoelen. Voor 2010 geldt dat de gecombineerde van Haskoning en DHV worden weergegeven. Bedrijfsomvang Bedrijfsopbengsten* Balanstotaal* Aantal medewerkers Orderportefeuille* Orderportefeuille t.o.v. in % Arcadis n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. Fugro % 73% 68% Oranjewoud % 128% 337% Grontmij n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. Bedrijfsomvang Bedrijfsopbengsten* Balanstotaal* Aantal medewerkers Orderportefeuille* Orderportefeuille t.o.v. in % Royal HaskoningDHV n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

10 10 Kengetallen in de Bouw Winstgevendheid In 2012 is de totale nettowinst van de bedrijven met 18,7 miljoen euro toegenomen naar 364 miljoen euro (2011: 345 miljoen, 2010: 387 miljoen). Met een resultaat van 301,4 miljoen euro heeft Fugro een aandeel van maar liefst 82,9% in de totale nettowinst. Drie van de vijf ingenieursbureaus tonen een positief nettoresultaat over Bij de bedrijven Arcadis, Fugro en Oranjewoud is een stijging tussen de 5 en 7 miljoen euro zichtbaar in het nettoresultaat. Grontmij laat, ondanks een stijging ten opzichte van 2011, het meest negatieve nettoresultaat zien onder de ingenieurs. Royal HaskoningDHV laat met 24,2 miljoen euro de grootste daling zien in haar nettoresultaat. De nettowinst in percentage van de is gedaald met 0,24% tot 4,5% van de (2011: 4,74%, 2010: 5,84%). Winstgevendheid EBITDA* EBITDA in % van EBIT* EBIT in % van Nettoresultaat* Nettoresultaat in % van Arcadis ,70% 8,54% 8,18% ,83% 6,90% 6,51% ,54% 4,14% 3,87% Fugro ,52% 26,19% 24,65% ,19% 19,20% 15,46% ,92% 15,89% 12,29% Oranjewoud ,21% 4,95% 6,35% ,56% 1,68% 2,32% ,32% 1,02% 2,03% Grontmij ,24% -1,15% 6,19% ,02% -3,81% 3,75% ,54% -6,10% 2,05% Winstgevendheid EBITDA* EBITDA in % van EBIT* EBIT in % van Nettoresultaat* Nettoresultaat in % van Royal HaskoningDHV ,01% 4,26% 3,24% ,26% 1,59% 0,49% ,84% 0,58% -0,22%

11 11 Kengetallen in de Bouw Soliditeit De gemiddelde solvabiliteit van de in deze publicatie opgenomen bedrijven neemt licht toe. Het gemiddelde van 0,29 in 2010 groeit respectievelijk naar 0,30 in 2011 en 0,31 in De solvabiliteitratio s van de ingenieurs variëren in 2012 tussen de 0,18 (Grontmij) en 0,47 (Fugro). In 2012 laten vier van de vijf bedrijven ten opzichte van 2011 een hogere solvabiliteit zien. Grontmij heeft de laagste solvabiliteit maar weet wel haar solvabiliteit met 45% te verhogen ten opzichte van Fugro heeft, net als in voorgaande jaren, de hoogste solvabiliteit. De omvang van de solvabiliteitsratio heeft geen causaal verband met de omvang van de onderneming. De gemiddelde current ratio is in de laatste drie jaar toegenomen. In 2010 was deze 1,26, de ratio is vervolgens gestegen naar 1,39 in 2011 en 1,53 in Deze groei heeft voornamelijk te maken met Fugro die haar current ratio in twee jaar ziet verdubbelen naar 2,67 als gevolg van het presenteren van de activa van Geoscience als kortlopende activa. Alle ingenieurs laten een current ratio boven de 1 zien. De quick ratio laat nagenoeg eenzelfde beeld zien van de bedrijven als de current ratio. Soliditeit Solvabiliteit Current ratio Quick ratio Arcadis 0,30 0,29 0,29 1,21 1,39 1,34 1,21 1,39 1,34 Fugro 0,47 0,43 0,49 2,67 1,73 1,29 2,15 1,30 1,04 Oranjewoud 0,23 0,22 0,13 1,01 1,12 1,02 0,96 1,07 0,98 Grontmij 0,18 0,12 0,18 1,17 1,04 1,23 1,12 1,01 1,18 Soliditeit Solvabiliteit Current ratio Quick ratio Royal HaskoningDHV 0,38 0,43 0,37 1,59 1,67 1,43 1,59 1,67 1,43

12 12 Kengetallen in de Bouw Productiviteit In 2012 zijn de gemiddelde personeelskosten per bedrijf tussen circa euro en euro, sectorbreed bedraagt dit euro. Ondanks de stijging in de personeelskosten blijft Fugro de ingenieur met de laagste gemiddelde personeelskosten. Oranjewoud laat met circa euro net als in 2011 de hoogste gemiddelde personeelskosten zien. Het bedrijf ziet de gemiddelde personeelskosten echter wel licht dalen met euro. Oranjewoud toont met circa euro de hoogste per medewerker in Royal HaskoningDHV kent de laagste, zijnde circa euro. Productiviteit Bedrijfsopbrengsten / Aantal medewerkers* Arcadis 125,4 122,4 129,0 Fugro 151,4 135,1 169,6 Oranjewoud 181,5 187,2 76,2 Grontmij 106,4 105,8 94,1 Productiviteit Bedrijfsopbrengsten / Aantal medewerkers* Royal HaskoningDHV 101,6 100,8 102,0 Ó terug naar inhoudsopgave

13 13 Kengetallen in de Bouw 2.4 Kengetallen Installatiebedrijven Bedrijfsomvang De van de in deze publicatie opgenomen installatiebureaus zijn in 2012 toegenomen met circa 400 miljoen euro tot 7,5 miljard euro (2010: 6,3 miljard). Dit betreft een groei van 5,6% ten opzichte van Van de vijf installatiebedrijven laten twee bedrijven ten opzichte van 2011 een toename zien in hun ten opzichte van Voor de drie installatiebedrijven die een daling laten zien geldt dat deze daling minder dan 5% van hun van 2011 is. Imtech laat met circa 368 miljoen euro de grootste stijging in zien. Met van 5,4 miljard euro heeft Imtech tevens het grootste aandeel in de totale (circa 73%). Het totaal aantal medewerkers bij de vijf grootste installatiebedrijven is in 2012 van met gestegen tot medewerkers (2010: ). Deze groei is toe te schrijven aan Imtech die haar werknemersbestand met ruim medewerkers ziet groeien naar Unica laat de grootste daling in personeel zien, in medewerkers minder dan in Unica drukt het aantal medewerkers uit in FTE s, de overige installatiebedrijven niet. Imtech hanteert als afbakening het aantal medewerkers ultimo boekjaar, de andere bedrijven geven het gemiddelde over een jaar weer. Imtech ziet haar orderportefeuille stijgen met circa 600 miljoen euro. Cofely Nederland kiest er voor om in haar jaarverslag 2012 de omvang van haar orderportefeuille niet te specificeren. Voor de overige drie bedrijven geldt dat de orderportefeuille is afgenomen. Bij het percentage van de orderportefeuille ten opzichte van de zijn grote verschillen te zien tussen de bedrijven. Croon laat, ondanks een forse daling ten opzichte van 2011, met 121% het hoogste percentage zien in 2012, Unica met 44% het laagste. Bedrijfsomvang Bedrijfsopbengsten* Balanstotaal* Aantal medewerkers Orderportefeuille* Orderportefeuille t.o.v. in % Imtech % 115% 116% Bedrijfsomvang Bedrijfsopbengsten* Balanstotaal* Aantal medewerkers Orderportefeuille* Orderportefeuille t.o.v. in % Cofely Nederland n.b n.b. 46% 35% Croon Elektrotechniek % 164% 214% Ing. Bureau Wolter & Dros % 83% 113% Unica Installatiegroep % 55% 46%

14 14 Kengetallen in de Bouw Winstgevendheid Alle installatiebedrijven zien hun nettoresultaat dalen in Imtech is de grootste daler en ziet in 2012 een negatief resultaat van circa 226 miljoen euro ontstaan (voornamelijk veroorzaakt door afboekingen van 370 miljoen euro in haar Poolse en Duitse activiteiten). Bij de overige vier bedrijven is het nettoresultaat wel positief. Cofely Nederland laat met 6,9 miljoen euro de grootste nettowinst zien. Bij vier van de vijf bedrijven valt de nettowinst in percentage van de tussen de 0,5% en 2%. Imtech viel met 1,96% in 2011 ook in deze bandbreedte maar laat in 2012 een negatief percentage van 4,17% zien. Winstgevendheid EBITDA* EBITDA in % van EBIT* EBIT in % van Nettoresultaat* Nettoresultaat in % van Imtech ,33% 5,08% 6,50% ,86% 3,81% 5,24% ,17% 1,96% 3,16% Winstgevendheid EBITDA* EBITDA in % van EBIT* EBIT in % van Nettoresultaat* Nettoresultaat in % van Cofely Nederland ,13% 3,29% -3,88% ,02% 2,11% -5,37% ,65% 1,34% -4,17% Croon Elektrotechniek ,65% 4,53% 4,49% ,25% 2,83% 2,65% ,63% 2,08% 2,26% Ing. Bureau Wolter & Dros ,97% 3,27% 3,25% ,96% 2,18% 2,09% ,62% 1,88% 2,20% Unica Installatiegroep ,91% 1,83% 4,18% ,82% 0,63% 3,17% ,62% 0,69% 2,40%

15 15 Kengetallen in de Bouw Soliditeit De solvabiliteit van de in deze publicatie opgenomen bedrijven is in 2012 gemiddeld 0,32. Dit percentage ligt hoger dan in 2011 (0,30) en 2010 (0,31). Met een hoogste solvabiliteit van 0,41 (Croon Elektrotechniek) en laagste solvabiliteit van 0,14 (Imtech) liggen de verschillende ratio s in 2012 verder uit elkaar dan in 2011, waar deze tussen de 0,22 en 0,38 lagen. De gemiddelde current ratio is in 2012 in vergelijking met voorgaande jaren nagenoeg gelijk gebleven, zijnde 1,24. Tussen de installatiebedrijven zijn echter wel de nodige verschuivingen opgetreden ten opzichte van Waar Imtech haar current ratio fors ziet dalen (33%), laten de andere bedrijven een hogere current ratio zien. Van de onderzochte bedrijven laat Unica installatiegroep laat met 1,41 de hoogste current ratio zien onder de meegenomen bedrijven. De verdeling van de quick ratio geeft nagenoeg eenzelfde beeld als de current ratio. Soliditeit Solvabiliteit Current ratio Quick ratio Imtech 0,14 0,22 0,27 0,78 1,16 1,27 0,75 1,12 1,21 Soliditeit Solvabiliteit Current ratio Quick ratio Cofely Nederland 0,27 0,28 0,26 1,33 1,23 1,18 1,31 1,21 1,16 Croon Elektrotechniek 0,41 0,38 0,39 1,33 1,25 1,20 1,32 1,25 1,20 Ing. Bureau Wolter & Dros 0,40 0,32 0,32 1,36 1,25 1,22 1,34 1,23 1,20 Unica Installatiegroep 0,37 0,28 0,31 1,41 1,24 1,30 1,35 1,20 1,26

16 16 Kengetallen in de Bouw Productiviteit De gemiddelde personeelskosten per medewerker zijn met euro toegenomen naar in 2012 (2011: euro, 2010: euro). Met gemiddelde personeelskosten per werknemer tussen de circa euro en de circa verschillen de gemiddelde personeelskosten minimaal. Unica Installatiegroep ziet haar personeelskosten met 6,9% per medewerker het hardst stijgen ten opzichte van De per medewerker zijn het hoogst bij Croon Elektrotechniek (194 duizend euro) en het laagst bij Unica Installatiegroep (168 duizend euro). Bij de in deze publicatie opgenomen bedrijven zijn de per medewerker in 2012 gemiddeld gezien met 4,7 duizend euro gestegen naar circa 180 duizend euro. Productiviteit Bedrijfsopbrengsten / Aantal medewerkers* Imtech 184,3 184,8 178,7 Productiviteit Bedrijfsopbrengsten / Aantal medewerkers* Cofely Nederland 174,5 174,3 145,1 Croon Elektrotechniek 194,4 168,7 141,7 Ing. Bureau Wolter & Dros 176,5 187,5 180,4 Unica Installatiegroep 168,0 158,9 163,8 Ó terug naar inhoudsopgave

17 17 Kengetallen in de Bouw 2.5 Begrippenlijst Bedrijfsopbrengsten Dit betreft het totaal van de netto-omzet, de wijziging in de onderhanden werken en eventueel overige. Aantal medewerkers Dit betreft het aantal medewerkers ultimo boekjaar of gemiddelde aantal medewerkers gedurende het boekjaar. In sommige gevallen is dit aantal uitgedrukt in FTE s. Balanstotaal Dit betreft het totaal van activa c.q. het totaal van de passiva. EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Dit betreft het bedrijfs-resultaat vóór belastingen, interest, afschrijvingen op materiële vaste activa en amortisatie van goodwill. EBIT Earnings Before Interest, Taxes. Dit betreft het bedrijfsresultaat vóór belastingen en interest. Solvabiliteitsratio Dit betreft het eigen vermogen ten opzichte van de totale passiva, beide gemeten per jaareinde. Current ratio Dit betreft de vlottende activa ten opzichte van de vlottende passiva, beide gemeten per jaareinde. Quick ratio Dit zijn de vlottende activa minus de voorraden ten opzichte van de vlottende passiva, beide gemeten per jaareinde. Orderportefeuille Dit is het geheel aan te verwachten in verband met opdrachten of orders die nog uitgevoerd moeten worden. Ó terug naar inhoudsopgave

18 18 Kengetallen in de Bouw 3 Managen van projecten is cruciale factor Iedereen kent ze. Projecten die behoorlijk misgaan. De tijd loopt uit, de kosten lopen op en de ontevredenheid (bij alle betrokken partijen) groeit. In een sector waarin de winstmarges zeer dun zijn kan één falend project het volledige organisatieresultaat bedreigen. Alle reden derhalve om lessen te trekken uit eerdere missers opdat deze zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Met medewerking van de TU Delft heeft KPMG onderzoek gedaan naar indicatoren die een voorspellende waarde hebben op kosten- en tijdsoverschrijdingen. Om de beoogde indicatoren te achterhalen is een twintigtal interviews gehouden met aannemers, opdrachtgevers, ontwikkelaars, projectmanagers en adviseurs over tientallen projecten. Oorzaken en indicatoren De oorzaken van kosten- en tijdsoverschrijdingen zijn zeer breed. In de literatuur worden diverse oorzaken veelvuldig genoemd, zoals fouten in een ontwerp, een ongeschikte contractvorm, scopewijzigingen, de bouwplaatsinrichting en het te laat en onvoldoende betrekken van partners. Veelgenoemde oorzaken in de literatuur - Wijzigingen in het proces en de scope - Cultuur en houding van de bedrijfstak, geen partnership - Onvoldoende betrokken en/of competent personeel - Gebrekkige communicatie en zwakke terugkoppeling - Slecht benutten van ervaring - Project management / leiderschap inadequaat - Contract, aanbesteding, contractuele relaties niet geschikt - Bouwplaatsinrichting, maatvoering niet geschikt - Ontwerp is niet optimaal - Grote tijdsdruk Oorzaken van overschrijdingen kunnen in meerdere fasen van een project voorkomen en de verantwoordelijkheid ervoor kan bij meerdere partijen liggen. Veel van de oorzaken blijken zich pas in de uitvoering te openbaren, terwijl ze in de voorbereiding (ontwerp en planningsfase) zijn ontstaan. In ons onderzoek hebben wij niet alleen naar de oorzaken, maar vooral naar de vroegtijdige indicatoren van deze oorzaken gekeken. Het is immers het doel om overschrijdingen te voorkomen. Met adequaat zicht op indicatoren die zouden kunnen leiden tot een overschrijding is nog tijdig bij te sturen. In ons onderzoek zijn we tot bijgaand overzicht van meest belangrijke indicatoren gekomen. De genoemde indicatoren hoeven niet tot een budget- of planningsoverschrijding te leiden als de juiste beheersmaatregelen worden getroffen. Deze beheersmaatregelen zijn soms zacht van aard en kunnen te maken hebben met samenwerking, communicatie, vertrouwen en sfeer. Ó terug naar inhoudsopgave

19 19 Kengetallen in de Bouw In onderstaand overzicht zijn de gevonden indicatoren aangegeven. Categorie Bouwmethode Uitwerking ontwerp Aansluiting/ controle ontwerp Uitloop/ achterlopen Bouwplaats organisatie Soft skills Opdrachtgever Verloop van mensen Competentie personeel Planning Risicoverdeling Vroegtijdige indicatoren voor oorzaken van kosten- en tijdsoverschrijdingen Andere bouwmethode indienen dan gevraagd bij aanbesteding Andere bouwmethode accepteren dan waarin gespecialiseerd Ontwerp sluit niet aan bij bouwmethode / complex ontwerp Verificatieperiode voor ontwerptekeningen onderschat Beginnen met bouw voordat ontwerp is uitgedetailleerd Te korte voorbereidingsperiode na gunning Geen aansluiting tekeningen adviseurs (Architect, Installateur, Constructeur) Geen controle of supervisie ontwerptekeningen Geen controle op vooronderzoek Standlijnen planning lopen achter maar kritieke pad nog niet overschreden Bouwplaats organisatie, veiligheid of logistiek ongeorganiseerd Ruzie / slechte sfeer / slechte communicatie tussen partijen Incomplete informatie vanuit opdrachtgever bij aanbesteding Professionaliteit opdrachtgever Besluitvorming bij opdrachtgever niet adequaat Vervanging van projectmedewerkers Team samenstelling niet compleet qua benodigde competenties Geen onzekerheidsmarge in planning Te globale planning, geen precieze sturing mogelijk Onvoldoende afstemming tussen levering-, uitvoering- en voorbereidingsplanning Teveel risico en verantwoordelijkheid bij de aannemer leggen

20 20 Kengetallen in de Bouw In de meerderheid van de onderzochte projecten bleek gekozen te zijn voor een contractvorm waarbij de uitvoerende partij pas betrokken werd na de ontwerpfase (zie figuur 1). Dit relatief laat betrekken van uitvoerende partijen is naar onze inschatting een belangrijke bron van overschrijdingen die zich in bouwprojecten voor kunnen doen. Andere, meer geïntegreerde contractvormen, kunnen stimuleren dat kennis eerder wordt gedeeld en meer gelijkwaardig wordt samengewerkt (zie figuur 2). Figuur 1: Meest gebruikte contractvorm Figuur 2: Contractvormen om het herkennen van indicatoren te vergemakkelijken 70,0% 60,0% 60,0% genoemd (in %) 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% genoemd (in %) 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 10,0% 0,0% UAV bestek DB(F)MO design & construct bouwteam vanaf bestek 0,0% design & construct ketensamenwerking bouwteam DB(F)MO Het gebruik van een geïntegreerde contractvorm is een middel om de samenwerking vanaf een vroegtijdig moment in het proces te stimuleren. Dit moet echter wel door de partijen zelf gerealiseerd worden. De juiste contractvoorwaarde is hierin een belangrijke stimulerende voorwaarde maar geen garantie. Het tijdig delen van kennis en het goed bewaken van overdrachtsmomenten moet door de betrokken partijen zelf vormgegeven worden. Een goede samenwerking kan snel in het proces gestimuleerd worden door een project start up en door gedurende de looptijd van het project de samenwerking te monitoren en bevorderen. Het formuleren van een gezamenlijk projectdoel is hierbij eveneens van belang. Het venijn zit hem in de start! Ó terug naar inhoudsopgave

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel Bouwstenen voor een nieuw businessmodel 1 Bouwstenen voor een nieuw businessmodel kpmg.nl Inhoud bouwstenen 1 2 3 4 5 Voorwoord Op weg naar professioneel partnership Anders kijken naar financiering Werkkapitaal

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Concept notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2015 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl

Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl Risk & Compliance Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl 2 Continuous Section or Brochure Auditing name en Continuous Monitoring Continuous Auditing

Nadere informatie

Marktwerking of machtwerking?

Marktwerking of machtwerking? 1 Marktwerking of machtwerking? ADVISORY Marktwerking of machtwerking? Spanning op de energiemarkt biedt kansen voor nieuwe businessmodellen 2 Marktwerking of machtwerking? 2014 KPMG Advisory N.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Woningcorporaties resetten zich

Woningcorporaties resetten zich KPMG Branchegroep Woningcorporaties Woningcorporaties resetten zich Verslag van het onderzoek naar veranderingen en uitdagingen voor de corporatiesector kpmg.nl 2011 KPMG Advisory N.V. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services.

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services. 04 GTI jaarverslag Profiel GTI is een vooraanstaande technisch dienstverlener. Met innovatieve concepten en integrale oplossingen zet GTI de toon voor het succes van klanten in de industrie, utiliteit

Nadere informatie

Ondernemerschap in Transport en Logistiek

Ondernemerschap in Transport en Logistiek ING ING sectormanagement Transport en Logistiek Oktober 2013 Ondernemerschap in Transport en Logistiek Met strategie, leiderschap en stuurinformatie de nieuwe werkelijkheid in Colofon Auteurs ir. M.R.J.

Nadere informatie

De feiten rond aanbesteden. Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk

De feiten rond aanbesteden. Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk De feiten rond aanbesteden Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk De feiten rond aanbesteden Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch

Nadere informatie

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking *connectedthinking Een nieuwe werkelijkheid* Jaarbericht 2007/2008 Het thema Een nieuwe werkelijkheid is in dit jaarbericht verbeeld door zes verschillende fotografen met verschillende achtergronden (pers,

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? 15 Sprekende Cijfers Kantorenmarkten > Amsterdam < Kantorenmarkten 2015 Plaatsnaam 159 15 de Nieuwe Werkelijkheid van de kantorenmarkt

Nadere informatie

Uw verwachting is onze missie

Uw verwachting is onze missie Uw verwachting is onze missie jaarverslag 2013 Uw verwachting is onze missie Jaarverslag 2013 / 1 inhoudspagina Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers 8 Businessmodel

Nadere informatie

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 De juiste mensen op de juiste plek DE FACILITAIRE COMBINATIE Facilicom Services Group is 45 jaar geleden begonnen als schoonmaakbedrijf.

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Researchers Barry Derksen Peter Noordam Norman Martijnse Michiel Dijkman Studenten

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Navigeren op internet verandert 3 1.2 Wat willen we met dit onderzoek? 3 1.3 Hoe zit de domeinnamenmarkt in elkaar? 4 1.4 Over

Nadere informatie

Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie

Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Amsterdam, mei 2008 In opdracht van Stichting voor Industriebeleid en Communicatie Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Ruud Dorenbos Omer Sheikh

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Bureau-DNA als basis voor de toekomst

Bureau-DNA als basis voor de toekomst Bureau-DNA als basis voor de toekomst Een competentiematrix voor architectenbureaus TiasNimbas Executive Master of Real Estate Masterthesis Haarlem mei 2013 Auteur ing. J.M. van Tienhoven Begeleiders dr.

Nadere informatie

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 December 2010 INSCOPE - Research for Innovation Rotterdam School of Management Erasmus University Rotterdam Postbus

Nadere informatie

jaarverslag 2012 Innovatieve technologieën

jaarverslag 2012 Innovatieve technologieën jaarverslag 2012 Innovatieve technologieën 1 Strukton Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag verschijnt alleen in digitale vorm. De pdf is te downloaden via www.strukton.nl/jaarverslag en is

Nadere informatie

enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012

enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012 enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012 Jaarresultaat 2012 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 4 Stabiel resultaat Enexis in 2012 6 Regulering en financiële wereld 7 Klant en markt 8 Energienetten 10

Nadere informatie

Aanbevelingen voor de uitbestedende organisatie/ (IT) auditor bij het beëindigen van een uitbestedingscontract

Aanbevelingen voor de uitbestedende organisatie/ (IT) auditor bij het beëindigen van een uitbestedingscontract Aanbevelingen voor de uitbestedende organisatie/ (IT) auditor bij het beëindigen van een uitbestedingscontract Bringing IT Back Home Afstudeerscriptie voor de Post-graduate IT Audit opleiding aan de Vrije

Nadere informatie

Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013

Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013 Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013 Mei 2013 Verantwoording Project Vastgoedmonitor gemeente Groningen 2013 Opdrachtgever Gemeente Groningen Projectleider Wim Bakker MSc Colofon E&E advies Laan Corpus

Nadere informatie