Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. Jaarverslag mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. Jaarverslag 2005. mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen."

Transcriptie

1 Stichting Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Jaarverslag mei 2005, kinderen in het kindervoedselproject mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen. Jaarverslag 2005 Stichting Vilcabamba pagina 1

2 Inhoudsopgave onderwerp pagina 1. Inleiding en leeswijzer 3 2. Over Peru en Cusco 5 3. De projecten Algemeen over ontwikkelingshulp, Vilcabamba, (onder)voeding & onderwijs 3.2. Kindervoedselproject Miski Wawa 3.3. Kindervoedselproject Cusco stad 3.4. Opleidingsproject departement Cusco 4. Resultaten Kindervoedselproject Miski Wawa 4.2. Opleidingsproject departement Cusco 4.3. Kindervoedselproject Cusco stad 4.4. Sociale hulp 4.5. Kerstactie 5. Vilcabamba en partners Samenwerking met Instanties 5.2. Bezoek aan project in Bolivia 6. Fondsenwerving Particuliere donateurs 6.2. Zakelijke donateurs 6.3. Bijzondere acties van donateurs 7. Inzet vrijwilligers Public relations Verantwoording gelden -financieel overzicht Accountantsverklaring 9.2. Balans 9.3. Uitgaven in Nederland 9.4. Uitgaven in Peru 10. Conclusie en toekomst 25 Colofon Adres Stichting Vilcabamba Marketentster JB ALPHEN AAN DEN RIJN Telefoon Fax Website Postbanknr: Kamer van Koophandel Rijnland Nr: Oprichting 09 mei 2003 Notaris Meiners te Leiden Het bestuur van de stichting bestaat uit: Tiny Klever Leiden, (voorzitter) Paula Boots Alphen a/d Rijn, (secretaris) Jos Staats Alphen a/d Rijn, (penningmeester) Per 15 oktober 2004 is de Stichting Vilcabamba door de Belastingdienst aangemerkt als instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de successiewet 1956 (dossiernummer: 23230). Jaarverslag 2005 Stichting Vilcabamba pagina 2

3 1. Inleiding en leeswijzer Mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen. Cora Staats lang gekoesterde wens om sámen met de plaatselijke bevolking daadwerkelijk de leefomstandigheden van de mensen in Cusco, Peru, te verbeteren heeft in 2005 vaste voet aan de grond gekregen. Dankzij haar doorzettingsvermogen, energie, enthousiasme en persoonlijke betrokkenheid is het eerste onafhankelijke project een feit: Miski Wawa. De officiele opening is op de lokale tv zender uitgezonden en Cora heeft een interview gegeven. Met vele anderen heeft Cora de afgelopen 8 maanden het project geleid en inmiddels ruim 50 ondervoede kinderen liefdevol opgevangen en verzorgd. Daarnaast heeft Cora haar netwerk uitgebreid, is samenwerking aangegaan met SOS-kinderdorpen, het opleidingsproject verder ontwikkeld én met een reisagent, Pagona Travel, afspraken gemaakt over sociaaltoeristische bezoeken aan de projecten. Ook heeft onze zusterorganisatie in Peru, CEDNA sinds maart haar eigen website: Al deze activiteit dragen ook in Peru bij tot inkomsten, naamsbekendheid, maatschappelijke goodwill & achterban én levert vrijwilligers op. De prettige samenwerking én de behaalde financiële resultaten met een enthousiast fondsenwervend bureau zijn voor Cora en het bestuur de bevestiging dat er brede maatschappelijke steun is van mensen die óók betrokken zijn bij het lot van mensen die minder kansen hebben dan wij. Veel aandacht ging in 2005 uit naar grote rampen als de Tsunami, diverse orkanen en de hevige aardbevingen in verschillende delen van de wereld. Ze krijgen de media aandacht die nodig is om de slachtoffers te kunnen helpen een bestaan op te bouwen. Schokkende beelden die doen beseffen dat medemensen onze hulp nodig hebben omdat ze naast het verlies van dierbaren, ook geen onderdak en voeding meer hebben. Geen geborgenheid, écht niets meer! Dan wordt door de hulpacties op tv zichtbaar dat de maatschappelijke betrokkenheid groot is: het geld stroomt binnen. Een resultaat om trots op te zijn. Aan de hulpverleners ter plaatse de moeilijke, zware taak om daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken en samen met de lokale bevolking aan de wederopbouw te werken. Vaak onzichtbaar; uit de actualiteit voor de media, maar nog dagelijks actueel voor degenen die het betreft! Ook niet zichtbaar in de media is de behoefte aan onze kindervoedsel- en opleidingsprojecten. Niet zichtbaar zijn de vele mensen die zich inzetten om de kansarmen te helpen. Niet zichtbaar zijn de vele geweldige donateurs die helpen de projecten uit te kunnen voeren. Dagelijks actueel en zichtbaar voor de kansarmen in Cusco, is de steun die zij dankzij deze vele onzichtbare mensen ondervinden. Wij als bestuur zijn ervan overtuigd dat we mét de hulp van onze geweldige donateurs én de inzet van vele medewerkers en vrijwilligers, daadwerkelijk bijdragen aan het creëren van betere omstandigheden voor de kansarmen. Zij worden in staat gesteld zélf hun leefomstandigheden te verbeteren. Niet afhankelijk van financiële steun, maar zelfredzaam. De vicieuze cirkel van generatie op generatie kunnen ze doorbreken dankzij een gezonde start in hun eerste levensjaren door voeding. Op jong volwassen leeftijd kunnen zij een opleiding volgen waardoor ze beter in staat zijn een betaalde baan te vinden en zelf in hun levensonderhoud te voorzien. In 2006 staat de start gepland van 2 grotere projecten in het departement Cusco; het opleidingsproject en het gezondheidsproject. Financiële continuïteit heeft onze aandacht. Alleen dan kunnen de projecten worden voortgezet. Wij zullen ons met enthousiasme blijven inzetten om de kansarmen te helpen een beter bestaan op te bouwen. Kansarm wordt kansrijk dankzij voeding en onderwijs; dat wij daar sámen met u aan mogen bijdragen geeft veel voldoening. Jaarverslag 2005 Stichting Vilcabamba pagina 3

4 Leeswijzer U leest in hoofdstuk 2 een situatieschets over Peru en Cusco. In hoofdstuk 3 vertellen wij over de kindervoedsel- en opleidingsprojecten en op welke groep mensen wij ons specifiek richten. De resultaten over 2005 vindt u in hoofdstuk 4, daarin leest u ook over de samenwerking met andere instanties en wordt verteld over onze speciale Kerstactie In hoofdstuk 5 geven wij aan wie onze partners zijn en vertellen we over een bezoek aan een vergelijkbaar project in Bolivia. We vertellen in hoofdstuk 6 over onze donateurs en de bijzondere acties. In hoofdstuk 7 leest u over de inzet van vrijwilligers en stagemogelijkheden. In hoofdstuk 8 kunt u lezen welke activiteiten wij ondernemen om onze projecten onder zo n groot mogelijk publiek bekend te maken; hoofdstuk 9 geeft onze financiële situatie weer; onze balans, inkomsten en uitgaven over In hoofdstuk 10 tenslotte, sluiten wij 2005 af met onze conclusie en ons doel voor de toekomst. Fotomateriaal: Een deel van de in dit jaarverslag gebruikte foto s zijn gemaakt door Yoram van Driel en aan ons afgestaan. Ook is gebruik gemaakt van archiefmateriaal (vanaf 2003) ; die foto s zijn gemaakt en beschikbaar gesteld door bezoekers aan de projecten en verder zijn foto s geplaatst die Cora heeft opgestuurd. Een enkele foto is gekopieerd van de website van Peru. Onze accountantsverklaring wordt in onze separate Jaarrekening 2005 opgenomen en verschijnt in het tweede kwartaal van Zowel het Jaarverslag als de Jaarrekening worden zo spoedig mogelijk na verschijning geplaatst op onze website Bestuur Stichting Vilcabamba: Alphen aan den Rijn, 31 mei Drs.Tiny Klever Paula Boots-van Draanen Jos Staats voorzitter secretaris penningmeester Jaarverslag 2005 Stichting Vilcabamba pagina 4

5 2. Over Peru en Cusco 3. De republiek Peru, het land van de Inca s, kende vanaf 1533 een Spaanse overheersing. Sinds 1821 is Peru onafhankelijk. Na vele jaren van militair bewind is Peru in 1980 teruggekeerd naar een democratie. Het ondervond economische problemen en een toename van gewelddadig oproer. De verkiezing in 1990 van Alberto Fujimori tot president leidde een periode in van een dramatische teruggang in economie en een aanmerkelijke toename van verborgen guerrilla activiteiten. De terroristische organisatie Lichtend Pad (Sendero Luminoso) was een beruchte groepering. Fujimore werd in 2000 herkozen, maar internationale druk en corruptie schandalen leidden tot zijn verdrijving door het congres in november van hetzelfde jaar. Bij de verkiezing in het voorjaar van 2001 kwam Alejandro Toledo Manrique met een kleine meerderheid als winnaar uit de bus. Zijn presidentschap wordt eveneens gekenmerkt door beschuldigingen van corruptie. Peru telt bijna 28 miljoen inwoners en is ruim 35 keer zo groot als Nederland. In de hoofdstad Lima wonen zo n 8 miljoen mensen. Spaans en sinds 1975 ook het Quechua zijn de officiële voertaal. Er zijn nog vele andere talen die voornamelijk door de bevolkingsgroepen in het Andesgebergte worden gesproken. Ongeveer 90% van de bevolking is rooms-katholiek. Afstammelingen van de Quechua Indianen vormen de grootste groep bewoners van de bergdorpen in het Andesgebergte. Vooral deze bevolkingsgroep ondervindt dagelijks de gevolgen van armoede. Meer dan 50% van de bevolking leeft onder de armoedegrens! Deze straatarme mensen, vaak zonder opleiding, leven in sloppenwijken zonder voorzieningen en voeren dagelijks een strijd om te overleven. 4. Jaarverslag 2005 Stichting Vilcabamba pagina 5

6 Vooral kinderen vormen een kwetsbare groep. Ondervoeding is bij deze groep een ernstig probleem In Peru heeft 7% van de kinderen tot 5 jaar ondergewicht In Cusco en omgeving wonen ruim mensen; qua inwonersaantal vergelijkbaar met een stad als Utrecht. Bij toeristen is Cusco vooral bekend als vertrekpunt van het beroemde Inca-trail; een looproute van ruim 40 km naar de op 4200 mtr boven de zeespiegel gelegen ruïnes van de Machu Picchu. Per jaar trekt dit meer dan toeristen. Toerisme vormt één van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor deze omgeving. 7. Machu picchu 8. Cusco, Plaza de Armas, De toeristische sector biedt de kansarmen mogelijkheden; door het volgen van een vakopleiding vergroten zij hun kans op een baan in de toeristische sector. Veel van de kansarmen probeert in Cusco door straatverkopen te overleven. Vanuit hun dorp moeten zij vaak uren lopen naar de stad, omdat ze voor vervoer geen geld hebben. Ook de kinderen worden de straat opgestuurd om producten te verkopen. Jonge meisjes proberen hun familie financieel te ondersteunen door hun dorp te verlaten en in het huishouden van de hoge- en middenklasse gezinnen te gaan werken. Huiselijk geweld en seksueel misbruik binnen het eigen gezin is voor kinderen vaak een reden hun huis te ontvluchten. Het gevolg is dat ze op straat leven, geen eten hebben en ernstig ondervoed raken. Deze inderen volgen ook geen onderwijs en in een uiterste poging om te overleven komen ze soms in de criminaliteit terecht. Jaarverslag 2005 Stichting Vilcabamba pagina 6

7 3. De projecten 3.1. Algemeen over ontwikkelingshulp, Vilcabamba, (onder)voeding & onderwijs Meer dan de helft van de kinderen in de wereld lijdt onder de gevolgen van armoede, oorlog en aids, waardoor het hun ontbreekt aan een gezonde en veilige jeugd. Zij groeien hongerig en ongezond op; ze leven in armoede en hebben onvoldoende beschikking over primaire levensbehoeften. Om de armoede in de wereld terug te dringen en het lot van kinderen te verbeteren is veel geld nodig. Peru is één van de vele landen in de wereld waar het voor de meeste jongeren geen vanzelfsprekendheid is om naar school te gaan, sport, muziek of andere activiteiten te ondernemen en iedere dag tenminste één warme fatsoenlijke maaltijd te eten. Veel kinderen kúnnen niet naar school, maar moeten werken om mee te helpen geld te verdienen voor een warme maaltijd. Deze kinderen en hun jong volwassen ouders zijn de kwetsbaren in de samenleving; kansarm o.a. door onvoldoende goede voeding, geen scholing en geen betaalde baan. Door gebrek aan hulp, onverschilligheid en onmacht van de lokale overheid én onvoldoende voorzieningen, blijven de kwetsbaren kansarm. De regering van president Toledo staat weliswaar een op armoedebestrijding gericht beleid voor ogen, maar de overheid is echter zo bureaucratisch dat adequate hulpverlening slechts moeizaam wordt gerealiseerd. 54% van de bevolking in Peru leeft onder de armoedegrens. Dit is vergelijkbaar met Afrikaanse landen als Kenia en Ethiopië. In Peru zijn vele Nederlandse organisaties actief op het gebied van ontwikkelingshulp. In de streek Cusco is ook CEDNA actief; geleid door de Nederlandse Cora Staats sámen met lokale mensen. CEDNA is de uitvoerende organisatie van de Nederlandse stichting Vilcabamba. 9. Cora wordt welkom geheten door de kinderen bij de opening van project Miski Wawa Vilcabamba is in 2003 opgericht met als doel een zodanige basis te creëren voor kinderen en hun jong volwassen ouders, dat zij zélf in staat worden gesteld hun leefomstandigheden te verbeteren Door middel van onze projecten bieden wij kansarmen daarvoor de mogelijkheden. Nadrukkelijk niet door hen afhankelijk te maken van financiële hulp, maar door de zelfredzaamheid te stimuleren. Vilcabamba doet fondsenwerving en de opbrengsten komen ten gunste van kindervoedsel- en opleidingsprojecten in Cusco. CEDNA - onze zusterorganisatie in Peru, onder leiding van Cora Staats- is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten. Cora Staats heeft zich in april 2004 definitief in Peru gevestigd. Zij heeft veel gereisd en een voorliefde gekregen voor de afstammelingen van de Quechua Indianen bevolkingsgroep in de streek Cusco, in het Andesgebergte. Cora leidt sámen met lokale mensen de kindervoedsel- en opleidingsprojecten. Jaarverslag 2005 Stichting Vilcabamba pagina 7

8 Ondervoeding is vaak een gevolg van armoede. Het is een zeer ernstig probleem: het kan leiden tot een geestelijke of lichamelijke handicap. Het kan kinderen voor de rest van hun leven tekenen. In het bijzonder in de allereerste levensjaren wordt de basis gelegd voor gezonde groei van lichaam en geest. Juist in die eerste levensjaren is het dus van groot belang gezonde, uitgebalanceerde voeding te krijgen. In de kindervoedselprojecten van Vilcabamba worden ondervoede kinderen in de leeftijd vanaf 3 maanden tot 6 jaar opgevangen. Vanaf 6 jaar is er leerplicht en kunnen de kinderen niet meer worden opgenomen in onze dagopvang. Er zijn verschillende vormen van ondervoeding. Hoe ernstiger de vorm van ondervoeding, des te langer zal een kind in het project verblijven om het weer in een goede gezondheid te krijgen. => Acute ondervoeding (gewicht lengte) Een te licht gewicht ten opzichte van de lengte van het kind, meet de recente vermagering, die optreedt na een periode van niet voedingsrijke voeding, die de normale groei van het kind belemmert. Dit geeft aan dat het hier om acute ondervoeding gaat. Deze magere kinderen zijn lusteloos, traag, spelen niet met andere kinderen, hebben steeds honger en huilen veel. Het herstel van het kind vindt plaats door middel van het geven van de juiste uitgebalanceerde voeding. De duur van het herstel van het kind is op de korte termijn, dit wil zeggen dat het kind kan herstellen in twee a drie maanden. => Chronische ondervoeding (lengte leeftijd) Een tekort aan lengte ten opzichte van de leeftijd van het kind, meet een vertraging in de lengtegroei en betekent dat het hier om chronische ondervoeding gaat. Dit wordt veroorzaakt door een langdurig tekort aan voeding of continue en opeenstapelende periodes van acute ondervoeding. Deze vooral zeer kleine kinderen herstellen op de lange termijn, dit wil zeggen een periode van gemiddeld zes maanden tot ongeveer 2 jaar. => Globale ondervoeding (gewicht leeftijd) Wanneer het kind te licht is ten opzichte van de leeftijd dan betekent dit globale ondervoeding, zonder te specificeren of de ondervoeding chronisch of acuut is. Deze vorm van ondervoeding heeft een lang herstel nodig met een gemiddelde periode van 6 maanden tot 2 jaar Wegen van een jongetje en een baby tje in het kindervoedselproject Miski Wawa Jaarverslag 2005 Stichting Vilcabamba pagina 8

9 Onderwijs maakt mensen weerbaar. Een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de positie van kansarmen is onderwijs. Hierdoor vergroten zij hun kans om deel te nemen aan sociale, economische en politieke ontwikkelingen. Onderwijs verkleint de kans op uitsluiting van de maatschappij. Bij ontwikkelingshulp is naast voeding, ook onderwijs een belangrijk element. In Peru is er vanaf de leeftijd van 6 jaar tot 16 jaar leerplicht. In die leeftijd kunnen wij geen kinderen en jongeren opvangen omdat wij hen daarmee zouden onttrekken aan de leerplicht. Vilcabamba richt zich bij de opleidingsprojecten in het bijzonder op de doelgroepen kansarme jongeren in de leeftijd van jaar en de ouders van ondervoede kinderen uit het voedselproject. De kansarme jongeren hebben onvoldoende onderwijs gevolgd. Hun ouders proberen veelal door straatverkopen het hoofd boven water te houden en niet zelden moeten de kinderen tijdens hun leerplichtleeftijd tóch helpen bij de straatverkopen. Zo werden zij onttrokken aan de leerplicht en volgden geen of onvoldoende onderwijs. 12. December 2005 Straatverkoop van mossoorten voor Kerststalletjes Ook ontvluchten leerplichtigen hun ouderlijk huis in een poging te ontsnappen aan problemen als alcoholisme en (seksueel) geweld binnen het gezin. Ze gaan op straat zwerven, gaan niet naar school en belanden vaak in de jeugdcriminaliteit. Sommige leerplichtige straatkinderen komen terecht in een opvangproject van de politie in een poging ze uit de criminaliteit te houden. Na hun 16 e vallen de kinderen niet meer onder de leerplicht en komen ze vaak weer in het straatcircuit terecht. Wij willen juist deze kansarme kinderen een mogelijkheid bieden alsnog een vak te leren, waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De ouders van de ondervoede kinderen uit ons voedselproject hebben door gebrek aan opleiding vaak geen baan, het gezin te weinig inkomsten, en ontstaat een economisch en sociaal isolement. De man verlaat veelal uiteindelijk het gezin en de moeders kunnen nauwelijks voor zichzelf en hun kinderen zorgen. In veel gezinnen is dit een vicieuze cirkel die van de ene generatie overgaat op de volgende. De Stichting Vilcabamba wil een bijdrage leveren aan de oplossing van deze problematiek. In de opleidingsprojecten van Vilcabamba worden jongeren en ouders van de projectkinderen de mogelijkheid geboden een opleiding te volgen. Hierdoor vergroten deze kansarmen hun positie op de arbeidsmarkt en kan de vicieuze cirkel doorbroken worden! Jaarverslag 2005 Stichting Vilcabamba pagina 9

10 3.2. Kindervoedselproject Miski Wawa Miski Wawa betekent lief, zoet kind in het Quechua. Begin 2005 heeft Cora Staats het initiatief genomen om naast onze deelname in het Gemeentelijke kindervoedselproject in Cusco stad, een kindervoedselproject op te starten in de buitenwijk van Cusco. Op basis van de opgedane ervaring, gesprekken met ontwikkelingsmedewerkers, bezoeken aan soortgelijke kindervoedselprojecten en gesprekken met de bestuurders van wijkgemeenschappen, is een plan van aanpak voor Miski Wawa opgesteld. Miski Wawa is gevestigd in het district Santiago van departement Cusco. Doelgroep zijn de ondervoede kinderen vanaf 3 maanden tot 6 jaar en hun jongvolwassene ouders (moeders) van de bevolkingswijk la Margen derecha aan de rivier Huatanay. Het project wordt opgezet voor de duur van 1 jaar ( 1 mei mei 2006). Na een professionele evaluatie zal besloten worden of het project wordt voortgezet. De participatie van de hele gemeenschap bij dit project is essentieel. Ze helpen o.a. bij het bouwen en inrichten van de locatie. Ook zijn de meubeltjes tafels, stoelen en sommige bedjes- gemaakt door een meubelmaker uit de gemeenschap. 13. bouwwerkzaamheden gebouw voor kindervoedselproject Miski Wawa De eerste doelgroep is ondervoede kinderen vanaf 3 maanden tot 6 jaar. Er wordt gewerkt aan voedingsherstel van de kinderen zodat zij weer gezond zullen zijn. Dit wordt gedaan in samenwerking en begeleiding met de moeders en personen die verantwoordelijk zijn voor de kinderen. 14. groepje kinderen Jaarverslag 2005 Stichting Vilcabamba pagina 10

11 De tweede doelgroep wordt gevormd door de moeders van de ondervoede kinderen. Gedurende de loop van het project zullen de moeders continue getraind worden in cursussen op het gebied van basisgezondheidszorg, hygiëne en voeding voor het kind. Maar bovendien zal hun belangrijkste taak zijn het onderhouden van de gezondheidssituatie van het herstelde kind en de voortgang hiervan wanneer het kind het project zal verlaten. 15. groepje moeders en kinderen Het is de bedoeling dat het project na 1 jaar aan de gemeenschap wordt overgedragen met voldoende kennis om het zelfstandig te kunnen draaien. Voor het genereren van eigen inkomsten om het project te kunnen voortzetten, worden aan de moeders cursussen geboden. Dit staat nader omschreven bij de opleidingsprojecten. In de benodigde professionele kennis m.b.t. voeding, voortgangscontrole op de gezondheid van het kind, medische zorg, educatie e.d. wordt voorzien door het aantrekken van (parttime) beroepskrachten. Verder wordt er o.a. samengewerkt met de lokale gezondheidspost, het gemeentelijke ziekenhuis en Unicef. Voor het project wordt gebruik gemaakt van de basisvoeding die door de overheid via PRONAA (nationaal voedselprogramma) beschikbaar wordt gesteld. Die is echter niet voldoende om de chronische ondervoeding structureel te kunnen bestrijden. De dagelijkse voeding wordt aangevuld met extra voedingsrijke middelen. De moeders participeren in het project door hulp bij het bereiden van maaltijden en het helpen bij het geven van de voeding aan de kinderen. Ook helpen de moeders bij de dagbesteding van de kinderen. Doel van de participatie is kennisoverdracht aan de moeders over voeding en hygiëne. Daarnaast leren de moeders structuur bieden aan de kinderen bij de dagindeling. Deze moeders worden promotiemoeders voor de gemeenschap en dragen hun kennis weer over aan de moeders van nieuwe opvangkinderen in het project. Met het project Miski Wawa leveren wij een bijdrage aan het verbeteren van de levenscondities van de arme bevolking, in het bijzonder de meest kwetsbare groepen. In het bijzonder voor de kinderen jonger dan 6 jaar, door ervoor te zorgen dat zij zonder voedselgebrek opgroeien en beschermd zijn in de eerste levenscycli. En voor de moeders door opleiding te bieden en kennis van voeding en hygiëne over te dragen. Concrete doelstelling op jaarbasis * In het project kunnen ongeveer 60 kinderen worden opgevangen. - 80% van de kinderen uit het project verlaten het project zonder chronische ondervoeding * In het project participeren ongeveer 25 moeders. - alle moeders helpen tenminste 1x per maand bij het bereiden van de maaltijd - 70% van de moeders begeleiden de voedingsontwikkeling van hun kind. - 70% van de opgeleide moeders hebben kennis van voeding en gezondheid van hun kind Kinderen in de eetzaal van Miski Wawa Jaarverslag 2005 Stichting Vilcabamba pagina 11

12 3.3. Kindervoedselproject Cusco Stad Dit is een al langer bestaand project in de stad Cusco, onder eindverantwoordelijkheid van de lokale overheid. Het project wordt geleid door Rossana Vega Maldonado. Cora heeft hier, voordat ze zich in 2004 definitief in Peru vestigde, geruime tijd als vrijwilligster gewerkt en een goede samenwerking met Rossana opgebouwd. Cora s ervaringen in dit project hebben uiteindelijk in 2003 geleid tot de oprichting van Stichting Vilcabamba in Nederland, om structureel hulp te kunnen bieden. In het project worden dagelijks ongeveer 60 kinderen van 3 maanden tot 6 jaar, opgevangen en van voedingsrijke maaltijden voorzien. Er wordt dagelijks structuur geboden aan de kinderen, door een vast ritme in eten, rust & slapen en in spelletjes doen. De spelletjes hebben een vormend, educatief karakter. Een groot deel van de benodigde voedingsmiddelen komt van het overheidsproject PRONAA, dat basisvoedsel als rijst, olie, maïs en meel, beschikbaar stelt aan de allerarmsten. De hoeveelheden voeding die worden verstrekt, zijn echter onvoldoende om de ondervoeding te verhelpen. Met hulp van stichting Vilcabamba worden er extra voedingsmiddelen aangeschaft die helpen om de ondervoeding te bestrijden. Ook wordt financieel en praktisch geholpen bij de aanschaf van medicijnen en overige benodigde materialen. Daarnaast worden er voor de kinderen ook uitstapjes georganiseerd en is het jaarlijkse Kerstfeest iets waar de kinderen wekenlang naar uitkijken en veel plezier aan beleven Opleidingsproject departement Cusco In 2005 zijn de voorbereidingen gestart voor het opleidingsproject. Dit project is gericht op kansarme jongeren in de leeftijd van jaar en (alleenstaande) arme vrouwen in het departement Cusco, op zodanige wijze dat ze leren hun capaciteiten ten volle te benutten. Vooral gericht op het vinden van werk op de lokale arbeidsmarkt, zodat ze in hun eigen levensonderhoud en dat van hun gezin kunnen voorzien. In het volgende hoofdstuk kunt u lezen welke eerste stappen wij in het kader van dit project gezet hebben. 17. verzorg(st)ers met docente in project Miski Wawa Jaarverslag 2005 Stichting Vilcabamba pagina 12

13 4. Resultaten Kindervoedselproject Miski Wawa Dit in april 2005 gestarte kindervoedselproject biedt voeding aan een groep ondervoede kinderen en scholing aan hun kansarme moeders. De moeders krijgen ook voorlichting op het gebied van voeding, gezondheid en hygiëne. De betrokkenheid van de plaatselijke bevolking wordt zodanig gestimuleerd dat zij na een jaar het project zelfstandig kunnen draaien. Het gebouw wordt dan ook eigendom van de gemeenschap. De duur van het project is van april Doelstelling is om op jaarbasis 60 ondervoede kinderen op te vangen en hiervan verlaat 80% het project zonder ondervoeding. Gemiddeld worden er ongeveer 20 kinderen per dag opgevangen. De verblijfsduur, totdat het kind weer gezond is, ligt tussen de 6 maanden en 2 jaar en is afhankelijk van de mate van ondervoeding. Mede dankzij de in het gemeentelijke project opgedane ervaring en het inmiddels opgebouwde netwerk is er voldoende deskundigheid om het project zelfstandig te kunnen uitvoeren. Dit project is financieel en uitvoerend geheel onafhankelijk van de lokale overheid, maar er wordt wel samengewerkt met diverse gemeentelijke en private organisaties. Cora is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en Rossana heeft een adviserende rol. Per kwartaal legt Cora financieel en inhoudelijke verantwoording af aan stichting Vilcabamba. Het gebouw waar de kinderen 5 dagen in de week in worden opgevangen is in samenwerking met de bevolking van de wijk la Margen Derecha gebouwd. De locatie is door hen aangewezen, zij hebben meegeholpen met het bouwen, het vervaardigen van divers meubilair en met verven en schoonmaken. Op 30 april 2005 vond de feestelijke opening plaats, in het bijzijn van de burgemeester van het district Santiago. De stichting Vilcabamba heeft de financiële middelen verstrekt om de bouw en inrichting te kunnen realiseren. Ook heeft de gemeenschap zelf overigens een financiële bijdrage geleverd! 19. kinderen spelen in bouwzand 20. Cora tijdens officiële deel 21. feestelijk geklede dansende kinderen Op 16 mei is gestart met de opvang van 17 kinderen. In juni waren dit er 24. Iedere maand stromen er evenveel kinderen in als uit; ongeveer 5. Tot en met december zijn er 51 kinderen opgevangen. 18 kinderen hebben het project inmiddels succesvol verlaten, d.w.z. niet meer ondervoed en in goede gezondheidsconditie. Chronische ondervoeding is moeilijk te behandelen. Herstel vraagt veel tijd; in algemeenheid duurt herstel minimaal 1 jaar en kan dit zelfs meerdere jaren vergen. Dit gegeven zullen we bij het vaststellen van volgende doelstellingen zwaarder mee laten wegen. Het aantal moeders dat in het project participeert, ligt op ongeveer 23, waarvan zo n 11 moeders in de keuken meehelpen. Naast hulp bij de voedselbereiding bestaat de overige hulp uit het meehelpen bij het geven van de voeding, het naar bed brengen en hulp bij de dagbesteding. De voorlichtingsbijeenkomsten over voeding en gezondheid zijn in de maanden juni en juli goed bezocht; 18 deelnemers. In augustus, september en oktober liep dit aantal terug: 6 á 7 deelnemers. In november en december waren er weer 15 tot 22 deelnemers. In de periode augustus, september, oktober, is vooruitlopend op het opleidingsprogramma, gestart met de Banketbakkerscursus. Dit is de oorzaak van de verminderde belangstelling bij de voorlichtingsbijeenkomsten in diezelfde maanden. Voor Rossana bleek het werk in het gemeentelijke project in Cusco stad én haar taken in Miski Wawa niet te combineren. Zij koos voor het project in Cusco stad. In april 2006 zal de eindevaluatie zijn van dit project. Jaarverslag 2005 Stichting Vilcabamba pagina 13

14 4.2. Opleidingsproject departement Cusco In 2005 is gestart met de voorbereiding van dit opleidingsproject. De doelgroep bestaat uit kansarme jongeren in de leeftijd van jaar en (alleenstaande) arme moeders in het departement Cusco. Doel is 600 personen zodanig opleiden dat ze een baan kunnen vinden op de lokale (toeristische) arbeidsmarkt. Stichting Vilcabamba wil met het opleidingsproject een bijdrage leveren aan het doorbreken van de vicieuze cirkel van ouder op kind; leven in armoede zonder de mogelijkheid zelf de leefomstandigheden te kunnen verbeteren. Vooruitlopend op onze ambitieuze plannen voor het opleidingentraject, zijn we in 2005 een banketbakkerscursus begonnen. In het kindervoedselproject Miski Wawa bleek het enthousiasme van de moeders erg groot om een opleiding te kunnen volgen. Er is toen besloten de eerste banketbakkerscursus aan te bieden aan deze moeders. Van begin augustus tot eind oktober is de cursus gegeven. Bij aanvang waren er 23 deelnemers, 2 hebben tussentijds afgehaakt; er is door 21 deelnemers examen gedaan. Voor deze cursus is een oven aangeschaft, zijn cursusboeken vervaardigd en zijn leraren aangetrokken. De cursisten spaarden iedere week 1 sol om de ingrediënten voor het examen te kunnen kopen. Hun financiële bijdrage maakt deelname minder vrijblijvend. Uit wat ze tijdens de cursussen hadden geleerd, moesten ze één product kiezen en deze op het examen zelfstandig maken en presenteren. De opbrengsten van de verkoop van hun product mogen ze zelf houden. 22. cursisten met hun voor het examen gemaakte taarten Deze moeders vonden de cursus een ongelofelijke positieve ervaring in hun hectische, zware leven. Dankzij de vele donateurs in Nederland is dit voor hen mogelijk gemaakt! Één van de moeders vertelde aan Cora: dat moet je de mensen in Nederland toch zeker laten weten, dat we zonder deze hulp nooit een cursus hadden kunnen volgen en hoe blij we hiermee zijn. Om de moeders te helpen hun producten te leren verkopen, is aan de deelnemers ook een verkoop/marketingcursus aangeboden in de periode van half november tot eind december. Er waren 14 deelnemers. Het opstarten van een eigen bedrijf is ook één van de cursussen die we in het opleidingsproject aanbieden. Ter oriëntatie is op 15 augustus hiervoor een workshop gegeven; 17 moeders hebben hieraan deelgenomen. De voorbereidingen om een compleet cursuspakket aan te bieden waren eind 2005 in volle gang. De cursussen zijn gericht op de toeristische bedrijfstak. Ook bieden wij de genoemde doelgroepen cursussen aan gericht op het starten van een eigen bedrijfje. Het aanbod van cursussen bestaat uit: Assistent-kok, Engels, Verkoopcursus, Kapper (basis + vervolg), Banketbakker (basis + vervolg). Jaarverslag 2005 Stichting Vilcabamba pagina 14

15 4.3. Kindervoedselproject Cusco Stad Zoals eerder vermeld is dit een langer bestaand project in de stad Cusco, onder eindverantwoordelijkheid van de lokale overheid. In 2005 werd duidelijk dat dit project niet geheel aansluit op onze missie. Participatie van de moeders van de ondervoede kinderen vinden wij essentieel om de zelfredzaamheid te vergroten. Niet afhankelijk maken door alleen hulp te bieden in de vorm van opvang, maar ook de moeders kennis laten opdoen hoe zij ondervoeding kunnen voorkomen. Hen betrekken bij de dagelijkse opvang én de voedselbereiding. Het sámen met de lokale bevolking bijdragen aan de oplossing van ondervoeding. Ondanks vele inspanningen van Cora en Rossana is het niet gelukt de lokale overheid bereid te vinden om participatie van de bevolking te stimuleren. Overleg ging moeizaam en leidde niet tot de gewenste resultaten. Het bleek ook dat naarmate de stichting Vilcabamba meer investeerde, de financiële investering door de gemeente verminderde. Stichting Vilcabamba kan en wil niet de positie hebben van een geldverstrekkende organisatie ten behoeve van de lokale overheid. De overheid heeft hierin duidelijk haar eigen financiële verantwoordelijkheid. Rossana en Cora hadden helaas onvoldoende mogelijkheden om de gewenste andere aanpak door te kunnen voeren. Cora heeft in de loop van 2005 besloten zich niet langer in te zetten voor dit gemeentelijke project. Rossana, in dienst van de gemeente, werkt er nog wel. De stichting Vilcabamba verleent sinds 2005 niet langer financiële en inhoudelijke steun aan dit project Sociale hulp In 2004 is een oproep gedaan voor hulp aan David; een 24-jarige jongen, die na een aanval op straat, zeer ernstig gewond was aan zijn been en een operatie nodig had om amputatie te kunnen voorkomen. Dankzij de donateurs was er in een korte tijd voldoende geld binnen om hem te kunnen helpen: artsen bezocht, medicijnen betaald, hem verzekerd, en hem inkomen verstrekt (omdat hij niet kon werken, maar wel voor zijn hele familie moest zorgen). David zou, als zijn gezondheidstoestand stabiel was, in het eerste kwartaal van 2005 worden geopereerd. Zover is het helaas niet gekomen en moeten we minder prettig nieuws melden. Davids ouders en z n zusjes bleken op een gegeven moment met de noorderzon vertrokken te zijn. David bleef alleen achter. Zijn lichamelijke conditie was wel vooruit gegaan en hij kon uiteindelijk zelfs zonder krukken lopen. Voordat de operatiedatum kon worden besproken, werd het contact echter ineens verbroken. David kwam niet meer langs en bezoeken aan z'n huis leverden niets op. Uiteindelijk heeft Cora via, via moeten vernemen, dat David vertrokken was naar Arequipa. Cora heeft David in 2005 niet meer teruggezien. In onze nieuwsbrief van juni 2005 werd gemeld dat het restant bedrag nu aangewend wordt voor het kindervoedselproject. Cora heeft het bedrag besteed aan William. In september 2005 heeft Cora voor William een oproep gedaan. Een 14-jarige jongen die opgenomen was in het armenziekenhuis van Cusco. William woont samen met zijn vader in een van de armenwijken van Cusco. Z n vader is gescheiden. William was tijdens een agressief bezoek van een familielid, in z n gezicht gestoken, vlak bij z n oog. Door complicaties is hij in coma geraakt en kunstmatig beademd en gevoed. De vader kon de kosten van ziekenhuis, onderzoek en medicijnen niet betalen. Het restant bedrag van David was onvoldoende om alle kosten te dekken. Dankzij de geweldige bijdragen van de donateurs heeft William de nodige verzorging gekregen en is volledig hersteld. Onze Peruaanse vrienden lieten ons weten dat zonder onze hulp William zeker was overleden. Williams vader is heel, héél dankbaar en kan nog steeds niet geloven dat er zoveel hulp uit Nederland is gekomen. Bij het vertrek uit de ziekenhuiskamer van William zwaaide hij zelfs en kwam er een glimlach op zijn gezicht. 24. Cora aan het ziekenhuisbed van William Jaarverslag 2005 Stichting Vilcabamba pagina 15

16 4.5. Kerstactie In december 2005 hebben we, inmiddels traditiegetrouw, weer een speciale Kerstactie gehouden. Cora schreef ons: We hebben een bezoek gebracht aan de plattelandsbevolking van Pomate om daar kerst te vieren. Pomate is een arm dorp en ligt ongeveer 1,5 uur rijden vanaf Cusco over een onverharde, zeer hobbelige weg door de bergen van Cusco. Met een gehuurde oude volkswagenbus en een zeer ervaren chauffeur kwamen we aan het eind van de morgen in Pomate aan. Onderweg kwamen we slechts 2 dorpen tegen. Welkom geheten door de voorzitter van de gemeenschap. Het bergdorpje ligt in een prachtige omgeving, in een vallei. De gemeenschap bestaat vooral uit boeren die leven van aardappelen en maïs. De kinderen zaten ons al vol verwachting op te wachten voor het kerkje van het dorp. Twee grote dozen vol kerstcadeaus werden uitgeladen in de kerk. Voordat de cadeaus aan de ongeveer 100 kinderen werden uitgedeeld, werden ze eerst getrakteerd op chocolade en kerstbrood, een traditie hier in Peru. Een van de moeders van de gemeenschap had 2 grote pannen vol heerlijke chocolade klaargemaakt. Volgens ons in totaal wel zo n 80 liter. Maar niet alleen de kinderen, ook de ouders en bejaarden, dus de totale bevolking van Pomate nam deel aan het chocoladefeest. Ze moesten allemaal netjes in de rij staan, met hun meegenomen beker of kan, waarna ze één voor één de chocolade en een kerstbrood kregen uitgereikt. Iedereen zat daarna heerlijk te smullen. Ook heb ik nog een welkomsttoespraakje gehouden (wat vertaald werd in Quechua: de indianentaal van de Inca s, want de meerderheid van de bevolking hier spreekt alleen deze taal) en onze inmiddels bekend geworden traditie verteld, dat vanuit Nederland ieder jaar kerstcadeautjes naar een bergdorpje in Cusco worden gebracht om samen met de lokale bevolking kerst te vieren. Ons team heeft de kerstcadeautjes uitgedeeld en al snel zagen we de blijde gezichten van de kinderen, die vol trots met hun pop en auto gingen spelen. De ouders ook zeer dankbaar dat hun kinderen voor de kerst een kerstcadeautje hebben gekregen, want zoals veel van deze dorpen, leven deze mensen erg arm en is er voor deze dingen geen geld beschikbaar. Het Kerstfeest voor de kinderen was weer een overweldigend succes dankzij de gulle bijdragen van vele donateurs. Reuze bedankt namens alle kinderen!!! Jaarverslag 2005 Stichting Vilcabamba pagina 16

17 5. Vilcabamba en Partners 5.1. Samenwerking met instanties Organisaties waarmee wordt samengewerkt op het gebied van voeding, gezondheid en educatie: PRONAA, Nationaal voedselprogramma, vallend onder het Ministerie ter bevordering van de vrouw en sociale ontwikkeling (MINDES). In het kindervoedselproject wordt voor ieder projectkind een basis hoeveelheid voeding ontvangen via PRONAA. Ministerie van Gezondheid (MINSA), staatsziekenhuizen in Cusco en staatsgezondheidscentra (vergelijkbaar met onze GGD) De controle van de gezondheid van de ondervoede kinderen in ons project wordt uitgevoerd door artsen en verpleegsters van deze gezondheidsorganisaties. En zij verwijzen kinderen naar ons project door. Gemeente Santiago, via Vaso de leche een gemeentelijk voedselverstrekkingsprogramma. Daarnaast wordt 2x per week met voedingsdeskundigen samengewerkt en indien nodig kan een maatschappelijk werker worden ingeschakeld. Unicef verricht in samenwerking met het Regionale Ziekenhuis 2x per jaar een antropometrische evaluatie. (gewicht en lengte van de kinderen) Universiteiten van Cusco. Studenten verpleegkunde, orthodontie en psychologie kunnen werkervaring opdoen in het project en maken stageverslagen. SOS-kinderdorpen. Kennisuitwisseling. Bij de medewerkers van SOS-kinderdorpen ligt de nadruk op educatie van de kinderen en in ons project Miski Wawa, ligt de nadruk op voeding. Uit deze samenwerking is ook voortgekomen dat ondervoede kinderen uit SOS-kinderdorpen kunnen worden doorverwezen naar ons kindervoedselproject Miski Wawa Bezoek aan vergelijkbaar project in Bolivia In de periode 25 t/m 29 januari hebben Cora en Rossana een werkbezoek gebracht aan IFFI. Het bezoek is financieel medemogelijk gemaakt dankzij steun van de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie ICCO, die de projecten van IFFI in Bolivia financieel ondersteunt. IFFI is een non-profit organisatie en werkt sinds 1981 voornamelijk in de gebieden rondom de gemeente Cercado in Cochabamba. Ze werken met bestaande (vrouwen-)organisaties en overheidsinstanties en richten zich op opleidingsprogramma s, advies en oriëntatie. Hun speerpunten zijn: democratie, mensenrechten en gelijkheid van man en vrouw en cultuur en educatie. Ze hebben een hoofdkantoor in het centrum van Cochabamba, 6 kleine districtskantoren voor het geven van presentaties e.d. en 14 grote districtskantoren met opleidingscentra. Cora en Rossana hebben 2 projecten bezocht, 1 kindervoedselproject en 1 opleidingscentrum. De coördinator heeft hen rondgeleid en uitgebreid verteld over de werkwijze die is toegepast bij IFFI projecten. Bij IFFI kent men het begrip facilitadores ; dat zijn vrouwen die als vrijwilliger zijn opgeleid door IFFI, voor het geven van voorlichtingsbijeenkomsten op het gebied van gezondheid en voeding. Ze maken gebruik van het voorlichtingsmateriaal dat door IFFI beschikbaar wordt gesteld. Deze vrouwen bezoeken hun district om families uit te nodigen naar de voorlichtingsbijeenkomsten te komen. De bijeenkomsten worden gehouden in het districtskantoor of in de open lucht. Daarnaast kent IFFI dirigentes. Dat zijn door IFFI opgeleide vrijwilligers die families in hun district opzoeken, waarvan de kinderen ondervoed zijn. Het eerste contact is via de megafoon dat de dirigentes langskomen om een huisbezoek af te leggen. De dirigentes bezoeken huis voor huis en meten het gewicht en de lengte van de kinderen jonger dan 5 jaar, om vast te kunnen stellen of een kind ondervoed is. Daarna wordt in overleg met de moeder een bezoekschema opgesteld. De moeder krijgt advies over voeding en gezondheid. Maandelijks wordt het kind gemeten en gewogen om te zien of het kind progressiviteit vertoont. Ook wordt aandacht besteed aan hygiëne. De vrijwilliger is een soort coach; ze helpt de moeder in huis met koken en geeft advies over de manier van bereiden, hoe ze het huis moeten schoonhouden, advies over doktersbezoeken en waar ze terecht kan als haar kind ziek is. De familie wordt ook geïnformeerd over de opleidingen die IFFI geeft. De manier waarop participatie van de moeders in deze projecten is geïntegreerd is een voorbeeld voor de projecten van Cora en Rossana. Met de adviezen en inzichten die Cora en Rossana tijdens dit werkbezoek kregen is Miski Wawa opgezet. Jaarverslag 2005 Stichting Vilcabamba pagina 17

18 6. Fondsenwerving Wij krijgen geld uit verschillende bronnen. Hieronder geven wij een overzicht van de gulle gevers van dit jaar Particuliere donateurs Onze vaste en incidentele donateurs vormen voor ons een belangrijke basis; mensen die onze projecten een warm hart toedragen en ze financieel steunen. Wij zijn er, mede dankzij deze donateurs, nog steeds van overtuigd dat onze medemensen óók betrokken zijn bij het wel en wee van mensen met minder kansen. Samen kunnen we echt iets betekenen voor de kansarmen. Dank aan al deze geweldige donateurs! Uw steun wordt zeer gewaardeerd! 6.2. Zakelijke donateurs Dankzij het intensiever benaderen van zakelijke en/of charitatieve instellingen in 2005, hebben vele instellingen onze projecten in 2005 financieel gesteund. Geweldig hé? Eind 2005 waren we in gesprek met een groot bedrijf dat een actie ontwikkelt om voor onze projecten een donatie te kunnen genereren. We verwachten hierover in 2006 meer te kunnen melden! Wij zijn er best trots op dat zoveel instellingen onze projecten steunen. We zijn open en transparant met onze informatie en leggen op verzoek van de donateur, ook tussentijds financiële en inhoudelijke verantwoording af. Niet iedere donateur wil met naam en toenaam genoemd worden. Wij danken alle instellingen die onze projecten het afgelopen jaar steunden heel hartelijk! 6.3. Bijzondere acties van donateurs In november ontvingen wij een bedrag op onze rekening van een donateur die 25 jaar bij de zaak zat. In plaats van een receptie werd het daarvoor te besteden bedrag overgemaakt voor besteding aan de projecten. Een hartverwarmende actie! Medewerkers van een grote woningcorporatie hebben de relatiegeschenken die ze met de Kerst ontvingen, via een veiling aan collega s verkocht. De opbrengst wordt gedoneerd aan stichting Vilcabamba. Deze medewerkers dragen de projecten een warm hard toe! Wij zijn heel erg blij met deze actie, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank. Twee jaar geleden hebben Julie en Koert als vrijwilligers Cora en Rossana geholpen in Peru. Zij sliepen bij Mary en haar dochter Yveth. Het was een onvergetelijke ervaring. De kinderen, de stank, de armoede en de vreugde. In de zomer zijn Julie en Koert getrouwd en hebben zij besloten tijdens de huwelijksviering stil te staan bij de situatie in Peru. Onze voorzitter Tiny heeft het woord gericht tot de aanwezigen. Er is een fantastisch bedrag opgehaald, wat direct ten goede komt aan het project. Julie en Koert weten als geen ander hoe dit geld besteed kan worden aan voeding, kleren en liefde voor de straatkinderen van Cusco. Ook zij hebben hiermee voor een steun in de rug van onze projecten gezorgd. Niet iedereen die geld overmaakt aan de Stichting Vilcabamba is in de gelegenheid om met eigen ogen te zien wat er met zijn geld gebeurt. Soms komt een lang gekoesterde wens van een enkele donateur uit om de Inca cultuur te proeven en wordt er gelijk ook een bezoek de projecten gebracht. Het afgelopen jaar heeft Cora diverse malen particuliere en zakelijke donateurs ontvangen. Eenmaal terug in Nederland wordt door deze donateurs enthousiast verteld over het bezoek en dat levert niet zelden extra donaties op via serviceclubs of familieleden. Jaarverslag 2005 Stichting Vilcabamba pagina 18

19 In onze nieuwsbrief van augustus schreef één van deze bezoekers een artikel. Wij geven een verkorte weergave: Op 18 juli brachten wij een bezoek aan de twee projecten die op dat moment financiële ondersteuning ontvingen van de Stichting Vilcabamba, met name Miski Wawa in een van de armste wijken van Cusco en het Cusco stadsproject. Je probeert voor jezelf een voorstelling te maken van wat je zult aantreffen en in allerlei opzichten is het anders dan verwacht. Wat opvalt, is het enthousiasme van de betrokken medewerkers en uiteraard de kinderen. Kinderen, die pas kort bij het project zijn, ondervoed en die dringend medische en / of voedseldeskundige begeleiding nodig hebben en die ook krijgen. Kinderen, die alleen maar op de grond kunnen slapen omdat ze geen matras of bed gewend zijn. Kinderen, die al enige maanden in een project zijn, dikke wangen en gezond. Kinderen, van wie de ogen gaan lachen en de gezichten gaan stralen als je ze aandacht geeft. Maar vooral kinderen die geen schuld hebben aan de situatie waarin ze terechtgekomen zijn. Hier liggen duidelijk kansen voor ons volwassenen om naast woorden van betrokkenheid concreet iets te doen door misdeelde, ondervoede kinderen te helpen, om hen een kans te geven op een beter bestaan. Het unieke van Miski Wawa is, dat naast directe hulp aan de kinderen, de moeders een cursus kunnen volgen, die hun in staat stelt om op enig moment in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Daarnaast wordt zo veel mogelijk zelfwerkzaamheid van de betrokkenen gevraagd, waardoor zij ervaren en leren om een verbetering of begeleidingsproces in stand te houden, respectievelijk te continueren. Wij kunnen u allen, donateur, sponsors etc. verzekeren, elke cent door u gegeven, wordt goed besteed. Dus blijf geld geven of wellicht iets meer, of probeer anderen te bewegen om financiële steun te geven. Nogmaals: het was fantastisch! In januari maakte een van onze donateurs Cora attent op een prijsvraag. Het initiatief heeft als doel een winstgevende business op te zetten, die de levenskwaliteit van mensen in ontwikkelingslanden verhoogt. Cora vond dit een geweldige uitdaging en ging ermee aan de slag. Ze maakte haar businessplan voor een Cavia-fokkerij! In Peru wordt bij bijzondere gelegenheden Cavia als lekkernij geserveerd. Het heeft een hoog voedingsgehalte en weinig vet. Een goede voedingsbron. Kortom, Cora zag het helemaal zitten! Helaas was de internationale concurrentie groot en heeft Cora niet gewonnen. Maar stél nou eens... Dankzij de steun van vele donateurs, konden we van kleinschaligere ondersteunende hulp aan een kindervoedselproject, in 2005 een zelfstandig kindervoedselproject opzetten. Ook plannen voor een groter kindervoedselproject en een opleidingsproject kregen vastere vorm. Al onze donateurs danken wij heel erg hartelijk voor de steun die we het afgelopen jaar mochten ontvangen. Geweldig! Jaarverslag 2005 Stichting Vilcabamba pagina 19

20 7. Inzet vrijwilligers Regelmatig ontvangen wij mailtjes van vrijwilligers die in onze projecten willen helpen. Berichten worden door ons doorgestuurd naar Cora, die de vrijwilligers vervolgens zelf benadert. In het project Miski Wawa was Esther onze eerste vrijwilligster. Zij heeft haar eigen website. Onderstaand bericht is hiervan: De kindjes van Cusco Vandaag ben ik naar een project voor ondervoede kinderen geweest. Dit project is opgezet door een Nederlandse mevrouw, Cora. Cora woonde bij mij in de straat, vandaar dat ik haar heb leren kennen. Het project houdt in dat ondervoede kinderen uit de wijk Salvador overdag komen en hier worden vermaakt en goed, veel en gezond te eten krijgen. Eigenlijk is het een soort crèche waar de nadruk op de voeding ligt. Er zijn op dit moment 11 kinderen in de leeftijd van 2 tot 5 jaar. Ruben is de jongste met zijn 1 jaar en 8 maanden, hij is zwaar ondervoed en heeft een enorme groei achterstand. Hij is zo groot als een baby van 4 maanden! Vandaag regent het in Cusco en dit zeer ongebruikelijk voor de tijd van het jaar. Hierdoor ontstonden er direct problemen bij de crèche, omdat het dak van de slaapkamer van de kids nog niet helemaal dicht is. In de wijk werden een aantal platen verzameld om het gat te dichten. Esther heeft 2 dagen in het project geholpen; dit betekent de kinderen entertainen en meehelpen in de keuken. Schilderkunst van de kinderen. Nog een vrijwilligster die in het project heeft gewerkt is Marielle. Ze heeft wat langer in het project gewerkt en haar enthousiasme heeft ze in ieder geval overgebracht aan haar familie. Haar ouders waren zeer geïnteresseerd in het werk van hun dochter en het project. Wij hebben hen een DVD toegezonden, waardoor dankzij het beeldmateriaal een goed idee kan worden gevormd van de omstandigheden waarin de kansarmen leven. Met de foto s en verhalen van Marielle én de levendige beelden van de DVD heeft haar vader ons project onder de aandacht gebracht van een breder publiek. Dankzij deze actie hebben wij, naast het vrijwilligerswerk van Marielle, ook nog eens een donatie mogen ontvangen voor onze projecten. Naast de inzet door deze vrijwilligers maken wij steeds dankbaar gebruik van de vrijwilligers die voor ons onze website verzorgen, foto s beschikbaar stellen, berichten aanleveren en alles wat er zoal nodig is om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Zonder hun inzet kunnen we niet! Ze zijn onzichtbaar voor velen maar dragen geweldig bij aan alles om onze projecten onder zo n groot mogelijk publiek kenbaar te kunnen maken. Heel hartelijk bedankt aan alle vrijwilligers dat wij ook dit jaar weer een beroep op jullie konden doen! Jaarverslag 2005 Stichting Vilcabamba pagina 20

Kerst Nieuwsbrief. Hallo allemaal,

Kerst Nieuwsbrief. Hallo allemaal, Marketentster 179 2401 JB ALPHEN A/D RIJN Tel: 0172-441335 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr: 28097696 Kerst Nieuwsbrief J AA RGA N G 5 JA N. 2007 Stichting Vilcabamba Centrum ter ontwikkeling

Nadere informatie

Gezondheidsproject Miski Wawa VI Verkorte eindrapportage

Gezondheidsproject Miski Wawa VI Verkorte eindrapportage Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696 www.vilcabamba.nl. Gezondheidsproject

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Veel leesplezier gewenst!

Nieuwsbrief. Veel leesplezier gewenst! Nieuwsbrief JAARGANG 7 Oktober 2011 Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696

Nadere informatie

Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen.

Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen. Stichting Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Jaarverslag 2006 mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen. Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mei 2010. Beste lezers,

Nieuwsbrief. Mei 2010. Beste lezers, Nieuwsbrief JAARGANG 8 Mei 2010 Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Beste lezers, Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. hebben. Engels. Wij zijn. hebben. In velee. de verandering. overheids- en private. he crisis in. Juli 2013. Mozartstraat 46 40033 LD TIEL

Nieuwsbrief. hebben. Engels. Wij zijn. hebben. In velee. de verandering. overheids- en private. he crisis in. Juli 2013. Mozartstraat 46 40033 LD TIEL Nieuwsbrief JAARGANG 8 Juli 2013 Centrum ter ontwikkelg van kd en volwassene Peru Mozartstraat 46 40033 LD TIEL Tel: 03440 627923 E-mail: fo@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvKK nr.: 280976966 www.vilcabamba.nl.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. Mozartstraat LD TIEL Tel:

Nieuwsbrief. Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. Mozartstraat LD TIEL Tel: Nieuwsbrief JAARGANG 7 Augustus 2010 Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696

Nadere informatie

Project Opleidingen IV Verkorte eindrapportage

Project Opleidingen IV Verkorte eindrapportage Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696 www.vilcabamba.nl. Project Opleidingen

Nadere informatie

All they need is a little help, a little hope, and someone who believes in them.

All they need is a little help, a little hope, and someone who believes in them. Jaarverslag 2014 All they need is a little help, a little hope, and someone who believes in them. 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Algemeen 1.1 Doelstellingen stichting 1.2 Missie & Visie 2. Terugblik 2014

Nadere informatie

Gezondheidsproject Miski Wawa VII Verkorte eindrapportage

Gezondheidsproject Miski Wawa VII Verkorte eindrapportage Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696 www.vilcabamba.nl. Gezondheidsproject

Nadere informatie

GEZONDHEIDSPROJECT VOOR ONDERVOEDE KINDEREN

GEZONDHEIDSPROJECT VOOR ONDERVOEDE KINDEREN INTRODUCTIE STICHTING VILCABAMBA GEZONDHEIDSPROJECT VOOR ONDERVOEDE KINDEREN Dit project heeft als doel: het bestrijden en voorkomen van ondervoeding van kinderen uit de meest arme families in het departement

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

Project Opleidingen V Verkorte eindrapportage

Project Opleidingen V Verkorte eindrapportage Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696 www.vilcabamba.nl. Project Opleidingen

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een warm en nat Iquitos... de eerste tamtam van 2013. Wij zijn dit jaar met veel energie en positiviteit gestart. Ons kleine, maar zeer enthousiaste, team en een

Nadere informatie

GIP heeft uw hulp nodig...

GIP heeft uw hulp nodig... GIP heeft uw hulp nodig... Kinderen in Wa (Ghana) stichting Even voorstellen Wie is Stichting GIP? GIP is een kleine stichting met zeer enthousiaste vrijwilligers. Die 0% overhead kosten heeft, al het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Stichting. Beleidsplan 2005-2006 Datum: mei 2005. Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. Beleidsplan Stichting Vilcabamba 2005-2006

Stichting. Beleidsplan 2005-2006 Datum: mei 2005. Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. Beleidsplan Stichting Vilcabamba 2005-2006 Beleidsplan Stichting Vilcabamba 2005-2006 Stichting Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Beleidsplan 2005-2006 Datum: mei 2005 1-30 Beleidsplan Stichting Vilcabamba 2005-2006 Voorwoord

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Beleidsplan. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding Nederland Cijfers. 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland

Beleidsplan. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding Nederland Cijfers. 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland Beleidsplan Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Nederland 1.2. Cijfers 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland 2.1. Oprichting 2.2. Maatschappelijke relevantie 3.1. Kinderen die

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

Los profesores de cepillarse De tandenpoetsleraren

Los profesores de cepillarse De tandenpoetsleraren Hola amigos de los dientes! Nu we alweer vijf weken in het prachtige Cusco (Peru) zijn leek het ons wel eens tijd worden voor een nieuwsbrief, aangezien jullie ons en de kindertjes van Peru zo geweldig

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oktober 2009

Nieuwsbrief. Oktober 2009 Nieuwsbrief JAARGANG 7 Oktober 2009 Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

OPLEIDINGSPROJECT 2009/2010 VOOR HET GENEREREN VAN EEN EIGEN BEDRIJFJE OF EEN BAAN OP DE ARBEIDSMARKT

OPLEIDINGSPROJECT 2009/2010 VOOR HET GENEREREN VAN EEN EIGEN BEDRIJFJE OF EEN BAAN OP DE ARBEIDSMARKT STICHTING OPLEIDINGSPROJECT 2009/2010 VOOR HET GENEREREN VAN EEN EIGEN BEDRIJFJE OF EEN BAAN OP DE ARBEIDSMARKT INTRODUCTIE Het opleidingsproject heeft als doel: het bevorderen en verbeteren van de capaciteiten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

Opgericht 11 december 1984 door de heer Herman Steur FAMILY HELP PROGRAMME. U kunt het verschil maken!

Opgericht 11 december 1984 door de heer Herman Steur FAMILY HELP PROGRAMME. U kunt het verschil maken! Opgericht 11 december 1984 door de heer Herman Steur FAMILY HELP PROGRAMME U kunt het verschil maken! U kunt het verschil maken! voor een alleenstaande moeder, zodat haar kinderen naar school kunnen gaan;

Nadere informatie

Beste Lezer, Voor u ligt het jaarverslag van stichting. Sparrow van het jaar waar we vooral ons nieuw opgezette

Beste Lezer, Voor u ligt het jaarverslag van stichting. Sparrow van het jaar waar we vooral ons nieuw opgezette Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e V o o r w o o r d s t i c h t i n g S p a r r o w Voorwoord - pagina 2 Beste Lezer, Voor u ligt het jaarverslag van stichting We hopen dat dit jaarverslag

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2008 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN

FINANCIEEL VERSLAG 2008 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN FINANCIEEL VERSLAG 2008 van de STICHTING VILCABAMBA 1 RAPPORT I Jaarrekening 2 1 Balans per 31 december 2008 2 2 Staat van baten en lasten over 2008 3 3 Algemene toelichting en toelichting bij de balans

Nadere informatie

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care Beleidsplan en focus Stichting LUGA Care Opgesteld door: Bestuur LUGA Care Datum laatste wijziging: 25-11-2014 Inleiding Dit beleidsplan is geschreven voor een ieder die kennis wil nemen c.q. geïnteresseerd

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2007 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN

FINANCIEEL VERSLAG 2007 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN FINANCIEEL VERSLAG 2007 van de STICHTING VILCABAMBA 1 RAPPORT I Jaarrekening 2 1 Balans per 31 december 2007 2 2 Staat van baten en lasten over 2007 3 3 Algemene toelichting en toelichting bij de balans

Nadere informatie

ZWERFnieuws. Stichting Straatkinderen Midden-Amerika. In deze uitgave: -projectkeuze -foto-expositie Invia -hoe het begon.

ZWERFnieuws. Stichting Straatkinderen Midden-Amerika. In deze uitgave: -projectkeuze -foto-expositie Invia -hoe het begon. ZWERFnieuws Stichting Straatkinderen Midden-Amerika WWW.STRAATKINDEREN-MA.NL In deze uitgave: -projectkeuze -foto-expositie Invia -hoe het begon Projectkeuze - 1 - Onlangs hebben wij gekozen welke projecten

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: DE GESCHIEDENIS - DE GESCHIEDENIS VAN DE STAD - DE GESCHIEDENIS VAN DE STICHTING HOOFDSTUK 2: WAT IS HET DOEL - SENSIS

HOOFDSTUK 1: DE GESCHIEDENIS - DE GESCHIEDENIS VAN DE STAD - DE GESCHIEDENIS VAN DE STICHTING HOOFDSTUK 2: WAT IS HET DOEL - SENSIS 1 HOOFDSTUK 1: DE GESCHIEDENIS - DE GESCHIEDENIS VAN DE STAD - DE GESCHIEDENIS VAN DE STICHTING HOOFDSTUK 2: WAT IS HET DOEL - SENSIS HOOFDSTUK 3: WAT HEEFT DE STICHTING BEREIKT HOOFDSTUK 4: ONS STNDPUNT

Nadere informatie

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Kaalmo relief and development organization 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Sparrow

Jaarverslag Stichting Sparrow Jaarverslag 2013 Stichting Sparrow Beste Lezer, Voor u ligt het jaarverslag van stichting Sparrow 2013. Het jaar 2013 was een jaar van veranderingen. Remco en Ellie Pijper, oprichters van Sparrow, keerden

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

GEZONDHEIDSPROJECT 2008/2009 VOOR ONDERVOEDE KINDEREN

GEZONDHEIDSPROJECT 2008/2009 VOOR ONDERVOEDE KINDEREN STICHTING GEZONDHEIDSPROJECT 2008/2009 VOOR ONDERVOEDE KINDEREN INTRODUCTIE Dit project heeft als doel: het bestrijden en voorkomen van ondervoeding van kinderen uit de meest arme families in het departement

Nadere informatie

OPLEIDINGSPROJECT VOOR HET GENEREREN VAN EEN EIGEN BEDRIJFJE EN EEN BAAN OP DE ARBEIDSMARKT

OPLEIDINGSPROJECT VOOR HET GENEREREN VAN EEN EIGEN BEDRIJFJE EN EEN BAAN OP DE ARBEIDSMARKT STICHTING VILCABAMBA OPLEIDINGSPROJECT VOOR HET GENEREREN VAN EEN EIGEN BEDRIJFJE EN EEN BAAN OP DE ARBEIDSMARKT INTRODUCTIE Het opleidingsproject heeft als doel: het bevorderen en verbeteren van de capaciteiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer Stichting Maanda Deventer 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN...3 SAMENSTELLINGSVERKLARING...3 BESTUURSVERSLAG...4 VISIE STICHTING MAANDA:...4 MISSIE STICHTING MAANDA:...4 BELEID STICHTING MAANDA...4 INFORMATIE OVER

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2015. Stichting Light for the Children - NL

Beleidsplan 2014 2015. Stichting Light for the Children - NL Beleidsplan 2014 2015 Stichting Light for the Children - NL Versie 1, november 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 1.1. Historie... 2 1.2. Missie... 2 1.3. Visie... 3 1.4. Bestuur... 3 1.5. Financiën...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 Oog voor kinderen in risicosituaties Missie, visie en strategie Missie Steeds meer kinderen die in risicosituaties leven de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst Stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Hierbij vindt u het beleidsplan van de Stichting Aloha Foundation,

Nadere informatie

STICHTING HELPING HAND MOLDAVIA JULI 2008

STICHTING HELPING HAND MOLDAVIA JULI 2008 STICHTING HELPING HAND MOLDAVIA JULI 2008 Geachte lezer, In mei jl. zijn we opnieuw met een transport in Moldavië geweest. We hebben wederom veel schoolmeubilair kunnen brengen. De scholen zijn hier héél

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland Blessed Generation Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland 04 januari 2014 Voorwoord Voor u ligt het beknopte

Nadere informatie

RUIRU EXTRA EDITIE BLESSED GENERATION

RUIRU EXTRA EDITIE BLESSED GENERATION a RUIRU EXTRA EDITIE BLESSED GENERATION 14 December 2012 Jambo rafiki wa Blessed Generation ( Hallo vrienden van Blessed Generation in Kiswahili) Habari gani? ( Hoe gaat het met jullie?.. Ja, ik breid

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Lopende projecten 5 4. Vrijwilligers

Nadere informatie

Nummer 9 Oktober 2012

Nummer 9 Oktober 2012 Nummer 9 Oktober 2012 Schoonstersland 59 7951 HN Staphorst Telefoon 0522-46 3247 info@hartvoorcambodja.nl www.hartvoorcambodja.nl Beste Mensen, Postbank: 3183491 Onze Stichting Hart voor Cambodja is een

Nadere informatie

Inhoud. Stichting La Sonrisa 23-12-2013

Inhoud. Stichting La Sonrisa 23-12-2013 2013 Inhoud 23-12-2013 Inhoud 1. Jaarverslag 2013 1.1 Missie, Visie, Doelstelling 1.2 Ondernomen acties opstartfase 1.3 Bestuur 1.4 Netwerk Peru 1.5 Sponsoren 1. Jaarverslag 2013 Voor u ligt het jaarverslag

Nadere informatie

Inhoud. Even voorstellen Wat wij doen? Wat doet de school? Acties van L&A Hoe? Waarom? Villa Ticca steunen (privé en zakelijk)

Inhoud. Even voorstellen Wat wij doen? Wat doet de school? Acties van L&A Hoe? Waarom? Villa Ticca steunen (privé en zakelijk) Villa Ticca Inhoud Even voorstellen Wat wij doen? Wat doet de school? Acties van L&A Hoe? Waarom? Villa Ticca steunen (privé en zakelijk) Projectweek Sponsors Recente initiatieven Blijf op de hoogte Even

Nadere informatie

Stichting Afrikaanse Vrienden

Stichting Afrikaanse Vrienden Stichting Afrikaanse Vrienden Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Dennis Kiteti... 4 3. Weeshuis 208... 4 3.1 Voedselhulp... 5 3.2 Nelly Adero... 5 3.3 Beddenactie... 6 4. Mary Ndagutha...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Bijstands Kind Nederland

Beleidsplan Stichting Bijstands Kind Nederland Beleidsplan Stichting Bijstands Kind Nederland Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Nederland 1.2. Cijfers 2. Bestaansreden Stichting Bijstands kind Nederland 2.1. Oprichting 2.2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016

Beleidsplan 2012-2016 Beleidsplan 2012-2016 Website: www.straatkindghana.org 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...Pagina 2 2. Oprichting....Pagina 3 3. Doelstelling Pagina 3 4. Werving van fondsen.....pagina 4 5. Beheer van fondsen...

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief november 2015 Nieuwsbrief november 2015 90% van wat vrouwen verdienen komt ten gunste van het gezin, dit in tegenstelling tot wat mannen verdienen waarvan 30-40% in het gezin geïnvesteerd wordt. (www.girleffect.org)

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie

De Meern, maart 2015. Multifunctionele bibliotheek voor Serey Damnak basisschool in Takeo

De Meern, maart 2015. Multifunctionele bibliotheek voor Serey Damnak basisschool in Takeo STICHTING HOPEFUL CHILDREN CENTER CAMBODJA Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org De Meern, maart 2015 Multifunctionele

Nadere informatie

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag 2013 2014 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling... 5 3. Visie... 6 4. Werkwijze... 7 5. Partners van Jyambere in Rwanda... 8 5.1.

Nadere informatie

Even voorstellen. Het project Bakery School Sri Lanka

Even voorstellen. Het project Bakery School Sri Lanka Bakery School Sri Lanka Project plan 2015 2016 Even voorstellen PURE! zet zich in om een blijvende bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van en de kansen voor kinderen, jongeren en moeders in Azië.

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

CHICA. Lunga Lunga, Kenia, December 2011

CHICA. Lunga Lunga, Kenia, December 2011 Lunga Lunga, Kenia, December 2011 CHICA Een verhaal over Chica en de thuiszorg voor weeskinderen in Kenia. Om redenen van privacy zijn foto s, namen en werkelijke gebeurtenissen niet aan elkaar gekoppeld.

Nadere informatie

1. Over KIDS a. Doelstelling pag. 3 b. Organisatie pag. 3

1. Over KIDS a. Doelstelling pag. 3 b. Organisatie pag. 3 JAARPLAN 2015 Inhoudsopgave 1. Over KIDS a. Doelstelling pag. 3 b. Organisatie pag. 3 2. Plannen voor 2015 a. Huisvesting en (medische) verzorging pag. 4 b. Onderwijs pag. 4 c. Sport en recreatie pag.

Nadere informatie

Stichting Samburu Child Support www.samburuchild.com - info@samburuchild.com ABN AMRO 43.79.68.553 KvK 18084586 Lassuslaan 97, 3723 LJ Bilthoven

Stichting Samburu Child Support www.samburuchild.com - info@samburuchild.com ABN AMRO 43.79.68.553 KvK 18084586 Lassuslaan 97, 3723 LJ Bilthoven JAARVERSLAG STICHTING SAMBURU CHILD SUPPOR T 2015 1 Jaarverslag Stichting Samburu Child Support 2015 1. Voorwoord Dit document betreft het jaarverslag van Stichting Samburu Child 2015. Dit verslag is een

Nadere informatie

Beleidsplan SVK

Beleidsplan SVK Beleidsplan SVK 2016 2020 1 Competentie vorming 1.1 Doelstelling Ons lokale comité in Laos, de Khongdistrict Community Development Association (KCDA), draagt veel bij aan de ontwikkeling van het hele district.

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

FOTO S VIERDE KWARTAAL EINDRAPPORTAGE OPLEIDINGSPROJECT V

FOTO S VIERDE KWARTAAL EINDRAPPORTAGE OPLEIDINGSPROJECT V FOTO S VIERDE KWARTAAL EINDRAPPORTAGE OPLEIDINGSPROJECT V WORKSHOP CURSISTEN EIGEN BEDRIJF IN COORDINATIE MET AFD SOCIALE ZAKEN BIJ DE GEMEENTE CUSCO WORKSHOP CURSISTEN EIGEN BEDRIJF IN COORDINATIE MET

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Joweria staat hier voor een muurschildering die de kinderen van KAYDA samen gemaakt hebben op een van de muren.

Joweria staat hier voor een muurschildering die de kinderen van KAYDA samen gemaakt hebben op een van de muren. Joweria Shadia, 11 jaar oud Ik ontmoette Joweria in augustus 2010 bij de organisatie Katwe Youth Development Association of te wel KAYDA, een partner organisatie van het programma Kinderen in de Knel van

Nadere informatie

Betreft: subsidieaanvraag Stichting Kledingbank Drechtsteden

Betreft: subsidieaanvraag Stichting Kledingbank Drechtsteden Stichting Kledingbank Drechtsteden Buddingh'plein 20 33I1BV DORDRECHT 06-48909802 Gemeente Dordrecht ta.v. De leden van de gemeenteraad Postbus 8 3300AA DORDRECHT Dordrecht, 30 januari 2008 Betreft: subsidieaanvraag

Nadere informatie

ANBI Rapport 2014. www.colibri08.com 1076 DT Amsterdam. +31 (0)6 4302 2902 info@colibri08.com

ANBI Rapport 2014. www.colibri08.com 1076 DT Amsterdam. +31 (0)6 4302 2902 info@colibri08.com ANBI Rapport 2014 www.colibri08.com Eosstraat 485 1076 DT Amsterdam +31 (0)6 4302 2902 info@colibri08.com Stichtingenregister 41207009 ABN AMRO IBAN NL53ABNA0617002347 Inhoud: 1. Naam p.3 2. RSIN p.3 3.

Nadere informatie

Verslag goederen delen 2012/2013

Verslag goederen delen 2012/2013 Verslag goederen delen 2012/2013 Afgelopen jaar heb ik van uw stichting een vracht met hulpgoederen mogen ontvangen. Hierbij een verslag van het uitdelen en hartelijke dank namens de ontvangers. Het leven

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

STICHTING DARE TE LOSSER. Rapport inzake jaarstukken 2010

STICHTING DARE TE LOSSER. Rapport inzake jaarstukken 2010 STICHTING DARE TE LOSSER Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 3 Algemeen 3 4 Jaarverslag van het bestuur 4 5 Balans per 31 december 2010 6.

Nadere informatie

Bij de prille start van de zomer berichten we jullie graag over de laatste ontwikkelingen in Nepal sinds de aardbevingen en onze activiteiten.

Bij de prille start van de zomer berichten we jullie graag over de laatste ontwikkelingen in Nepal sinds de aardbevingen en onze activiteiten. NIEUWSBRIEF NUMMER 3 JUNI 2015 Bij de prille start van de zomer berichten we jullie graag over de laatste ontwikkelingen in Nepal sinds de aardbevingen en onze activiteiten. Hoe gaat het nu met de kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Februari 2011

Nieuwsbrief Februari 2011 Nieuwsbrief Februari 2011 Beste nieuwslezers, Hierbij de eerste editie van het nieuwe jaar. De meeste mensen hebben goede voornemens in januari, de start van het nieuwe jaar. Zo heb ik ook een goed voornemen

Nadere informatie

Stichting Esperanza Bolivia. Jaarverslag 2008

Stichting Esperanza Bolivia. Jaarverslag 2008 Stichting Esperanza Bolivia Jaarverslag 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wie zijn wij? 4 Doelstelling Stichting Esperanza Bolivia 4 Medewerkers Stichting Esperanza Bolivia 4 Bezoek 2008 Bolivia 5 Uypaca

Nadere informatie

J U N I 2 0 1 4. Tevens maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u een fijne zomer(vakantie) te wensen! Hartelijke groeten, Het Cucu bestuur

J U N I 2 0 1 4. Tevens maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u een fijne zomer(vakantie) te wensen! Hartelijke groeten, Het Cucu bestuur J U N I 2 0 1 4 Beste nieuwsbrieflezers, De zomer is in volle gang, het Oranje elftal heeft zichzelf de groepsfase door geschopt en ook Cucu gaat voortvarend door met haar activiteiten. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Stichting Walanta Jaarverslag 2013 Pagina 2

Stichting Walanta Jaarverslag 2013 Pagina 2 STICHTING WALANTA JAARVERSLAG 2013 Nieuwe start voor Mali pagina 3 Wat deden wij en anderen : pagina 4 en 5 Tamikrest en Koninginnedag,Melanchthon, drukwerk, vrijwilligers Reis naar Mali pagina 5 en 6

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte lezer,

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte lezer, Jaarverslag 2013 Honselersdijk Voorwoord Geachte lezer, Dit is het jaarverslag van de Stichting mijn huis in Ipauratu over het jaar 2013. Hierin vindt het verslag van de activiteiten die wij hebben uitgevoerd

Nadere informatie

Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014

Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014 Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014 bestuur YuvalokChild: Engel Antonides, voorzitter Rein Kremer, secretaris Betty Holsappel, penningmeester Linda Blaauw, lid Frans van Oorspronk,

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

Een aantal padres de familias heeft in 1995 een stichting opgericht, met als doel middelbaar onderwijs voor de Maya bevolking in Solola te realiseren.

Een aantal padres de familias heeft in 1995 een stichting opgericht, met als doel middelbaar onderwijs voor de Maya bevolking in Solola te realiseren. Stichting Maya School Guatemala nieuwsbrief december 2007 2003 Op de voorgrond de Padres de Familias, trots en blij met de school. De twee staande mannen hebben hun opleiding aan het Centro Educativo Comuniario

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije Jaarverslag 2014 Stichting Hart voor Hongarije Inhoud 1. Voorwoord 2. Aanleiding en achtergrond 3. Acties vanuit Nederland 4. Acties vanuit Hongarije 5. Visie op de toekomst Bijlage: Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Goed doel 2012: het onderwijsproject voor straat- en weeskinderen in Peru

Goed doel 2012: het onderwijsproject voor straat- en weeskinderen in Peru Goed doel 2012: het onderwijsproject voor straat- en weeskinderen in Peru Met de mail Goede doel 2012: het onderwijsproject voor straat- en weeskinderen in Peru begon het allemaal eind juni vlak voor mijn

Nadere informatie

TOV! Nieuwsbrief april/mei. Geplande evenementen. Belangrijke mededeling

TOV! Nieuwsbrief april/mei. Geplande evenementen. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief april/mei TOV! Plein 16C 4001LJ Tiel www.toveten.nl T: 06 549 363 50 info@toveten.nl wendy@toveten.nl Spreuken 22:2 Rijke en arme mensen zijn gelijk, want de Heer heeft ze allemaal gemaakt.

Nadere informatie

Stichting Make Sense!

Stichting Make Sense! Stichting Make Sense! Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor de 8e keer vertrokken we met een groep van 16 vrijwilligers naar Doboj Bosnie. Wederom met de vaste kern en een iemand die voor het eerst mee ging.

Nadere informatie

Amazing Children. Jaarverslag 2014

Amazing Children. Jaarverslag 2014 Amazing Children Jaarverslag 2014 18 januari 2015 INLEIDING Het vierde jaarverslag van de Stichting Amazing Children. Dit jaar hebben we wederom twee prachtige projecten gesteund: Annick en Arianne gingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie