Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen."

Transcriptie

1 Stichting Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Jaarverslag 2006 mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen. Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 1

2 Inhoudsopgave onderwerp pagina 1. Inleiding en leeswijzer 3 2. Over Peru en Cusco Peru, het land van de Inca s 2.2. Cusco 2.3. Economie en Politiek 3. Over Vilcabamba en achtergrondinformatie over de projecten Vilcabamba 3.2. Gezondheid 3.3. Opleiding 4. Projectresultaten Kindervoedselproject Miski Wawa 4.2. Opleidingsproject 4.3. Gezondheidsproject 4.4. Kerstactie 5. Vilcabamba en partners Samenwerking met Instanties 6. Fondsenwerving Particuliere donateurs 6.2. Zakelijke donateurs 7. Verantwoording gelden -financieel overzicht Accountantsverklaring 8. Conclusie en toekomst 20 Colofon Adres Stichting Vilcabamba Marketentster JB ALPHEN AAN DEN RIJN Telefoon Fax Website Postbanknr: Kamer van Koophandel Rijnland Nr: Oprichting 09 mei 2003 Notaris Meiners te Leiden Het bestuur van de stichting bestaat uit: Tiny Klever Leiden, (voorzitter) Paula Boots Alphen a/d Rijn, (secretaris) Jos Staats Alphen a/d Rijn, (penningmeester) Per 15 oktober 2004 is de Stichting Vilcabamba door de Belastingdienst aangemerkt als instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de successiewet 1956 (dossiernummer: 23230). Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 2

3 1. Inleiding en leeswijzer Mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen. Deze uitspraak geeft onveranderd de motivatie aan van ons als Bestuur. Wij zetten ons graag belangeloos in om de prachtige hulpprojecten van Cora Staats in Cusco, Peru, mogelijk te maken. De verschijning van dit jaarverslag heeft enige vertraging opgelopen doordat het bestuur de projecten bezocht heeft. Een ontroerende, hartverwarmende reis, die ons er eens te meer van overtuigd heeft dat onze hulp nuttig en noodzakelijk is. Cora Staats is 44 jaar en in 2003 de initiatiefneemnster van de oprichting van Stichting Vilcabamba. Inmiddels woont Cora al bijna 3 jaar in Cusco. Sámen met de plaatselijke bevolking verbetert Cora daadwerkelijk de leefomstandigheden van de mensen in Cusco. Haar persoonlijke betrokkenheid met deze mensen en haar tomeloze energie, vernieuwende ideeën, initiatieven en inmiddels grote netwerk zijn een heel stevige basis om de projecten tot een succes te maken. Ondervoede kinderen helpen weer gezond te worden, ouders voorlichten over hygiëne en voeding, en jong volwassenen een kans bieden op een beroepsopleiding. Daarmee krijgen zij écht een kans hun leefomstandigheden zelf te verbeteren. Dat is het doel van de projecten. De belangrijkste mijlpalen van de projecten in 2006 zijn: In het pilotproject Gezondheid (Miski Wawa I) zijn veel ondervoede kinderen geholpen. Het project wordt voortgezet in andere wijken, waarbij we alle ervaringen die we hebben opgedaan, gebruiken om de aanpak nog succesvoller te maken. Bij het in 2006 gestartte Opleidingsproject hebben zich veel cursisten aangemeld. Er was grote belangstelling voor de cursussen. Bovendien worden de certificaten van de geslaagde cursisten erkend door het Ministerie van Onderwijs was het jaar waarin in Nederland het Kabinet viel en in Peru presidentsverkiezingen werden gehouden. Het wereldnieuws werd beheerst door oorlogen, hongersnood en economische ontwikkelingen. Gemaakt door mensen, die dát belangrijk vonden om te belichten. Om ons te informeren, aan te zetten tot denken, de blik te verruimen en tegelijkertijd ons soms een gevoel van machteloosheid bezorgen. Tegenover het werelnieuws staat berichtgeving over lokale, vaak kleine initiatieven, die laten zien dat je als individu wel invloed kunt uitoefenen, mensen kunt helpem. Wij helpen anderen hun leefomstandigheden zélf te leren verbeteren. Geen groots, meeslepend, wereldnieuws, maar lokaal, anoniem voor de rest van de wereld. Anoniem en toch zó merkbaar aanwezig, zijn de vele mensen die zich, samen met Cora, inzetten om de kansarmen te helpen. Anoniem en toch zó merkbaar aanwezig, zijn de vele geweldige donateurs die dankzij hun financiële bijdrage helpen de projecten uit te voeren. Voor de mensen in Cusco, is de steun die zij van velen krijgen onmisbaar! Mét de hulp van onze geweldige donateurs én de inzet van vele medewerkers en vrijwilligers, dragen wij daadwerkelijk bij aan het creëren van betere omstandigheden voor de kansarmen. Dat stelt hen in staat zélf hun leefomstandigheden te verbeteren en niet afhankelijk te zijn van financiële steun. Dankzij een gezonde start, door voeding in hun eerste levensjaren, kunnen zij een vicieuze cirkel, die van generatie op generatie overgaat, doorbreken. Ze kunnen op jong volwassen leeftijd een opleiding volgen. Hierdoor zullen ze beter in staat zijn een betaalde baan te vinden en zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Wij zullen ons met enthousiasme blijven inzetten om de kansarmen te helpen een beter bestaan op te bouwen. Kansarm wordt kansrijk dankzij voeding en onderwijs; dat wij daar sámen met u aan mogen bijdragen geeft veel voldoening. Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 3

4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 leest u achtergronden over Peru en Cusco en beknopt iets over de economische en politieke situatie. In hoofdstuk 3 geven we een toelichting op de naam Vilcabamba en het doel van onze stichting. Ook geven we achtergrondinformatie over gezondheid en opleiding in dit hoofdstuk. De projectresultaten over 2006 vindt u in hoofdstuk 4 en u vindt hier een impressie van onze Kerstactie In hoofdstuk 5 geven wij aan wie onze partners zijn. Over onze donateurs vertellen we in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 leest u over onze verantwoording in financieel opzicht. In hoofdstuk 8 tenslotte, sluiten wij 2006 af met onze conclusie en ons doel voor de toekomst. Fotomateriaal: De in dit jaarverslag gebruikte foto s komen uit archiefmateriaal (vanaf 2003). De foto s zijn gemaakt en beschikbaar gesteld door bezoekers aan de projecten en verder zijn foto s geplaatst die Cora heeft opgestuurd. Een enkele foto is gekopieerd van de website van Peru. Onze accountantsverklaring is in onze separate Jaarrekening 2006 opgenomen en verschijnt gelijktijdig met dit Jaarverslag. Zowel het Jaarverslag als de Jaarrekening worden zo spoedig mogelijk na verschijning geplaatst op onze website Bestuur Stichting Vilcabamba: Alphen aan den Rijn, 7 juli Drs.Tiny Klever Paula Boots-van Draanen Jos Staats voorzitter secretaris penningmeester Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 4

5 2. Over Peru en Cusco 2.1. Peru het land van de inca s De republiek Peru in Zuid-Amerika heeft, volgens de volkstelling in 2005, ruim 28 miljoen inwoners, waarvan ongeveer 8 miljoen mensen in de hoofdstad Lima wonen. Peru is in oppervlakte het derde land van Zuid-Amerika en ruim 35 keer zo groot als Nederland. Sinds 28 juli 2006 is Alan García Pérez (1949) de president. Spaans en Quechua zijn de officiële talen in Peru. Het Quechua wordt vooral gesproken door de Indianen in het Andesgebied. 45% van de bevolking is indiaan, 37 % mestiezen, 15 % blanken en 3% overig Cusco Cusco en de omgeving wordt gerekend tot één van de mooiste plekken in Zuid-Amerika. Cusco is de hoofdstad van de gelijknamige provincie en ligt op zo n 3400 meter, in het Andesgebergte. Deze schitterende koloniale provinciehoofdstad heeft, inclusief de bevolking van de omliggende bergdorpjes, ruim inwoners. Wat betreft inwonersaantal is dit vergelijkbaar met de stad Utrecht. In het centrum van het oude Incarijk gelegen, heeft Cusco een belangrijke culturele en economische rol, vooral het toerisme is een belangrijke inkomstenbron. In 1911 is het Incadorp Macchu Picchu ontdekt door een Amerikaanse archeoloog, Hiram Bingham. Het ligt op de top van een berg en is niet zichtbaar vanuit de dalen. Het is een spectaculaire bezienswaardigheid. Cusco is bij de toeristen vooral bekend als het vertrekpunt van het beroemde inca-trail; een looproute van meerdere dagen, naar de op 2350 meter gelegen Macchu Picchu. Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 5

6 2.3. Economie en Politiek De belangrijkste pijlers van de economie in Peru zijn mijnbouw en visserij. Daarnaast leeft 30% van de bevolking van de (nauwelijks gemechaniseerde) landbouw. De bevolking van de bergdorpen probeert vooral met ruilmiddelen te voorzien in hun behoeften. De huidige president, Alan García Pérez, is van 1985 tot 1990 eerder aan de macht geweest. In die periode was er economische teruggang en sociale onrust. In 2001 deed hij een poging om voor een tweede maal president te worden, dit is hem toen niet gelukt. In 2006 is hij hierin dus wel geslaagd. Politieke partijen worden in Peru over het algemeen beschouwd als corrupt. De belangen van de bevolking worden onvoldoende gediend. In Peru leeft ruim 50% van de bevolking onder de armoedegrens. Huisvesting, voldoende voedsel en goed drinkwater, onderwijs en gezondheidszorg zijn minimaal nodig om een menswaardig bestaan te hebben. Mensen die onder de armoedegrens leven hebben dus gebrek aan één of meerdere minimale middelen! De (verborgen) werkloosheid is hoog en voor veel gezinnen is het dan ook bijzonder moeilijk om het hoofd boven water te houden. Vooral de bevolking van de bergdorpen in het Andesgebergte ondervindt dit dagelijks en de ondervoeding van kinderen (43%) in deze gebieden is een groot probleem. Hoewel iedereen in theorie toegang heeft tot gratis gezondheidszorg, moeten patiënten in de praktijk betalen voor medicijnen. De ontoereikende budgetten waarover de staatsziekenhuizen beschikken zijn hiervan de oorzaak. Cusco is een van de drie departementen van Peru met grote armoede. Er heerst in vergelijking met de rest van het land, een grote mate van analfabetisme, gebrek aan opleiding, kindersterfte, besmettelijke ziektes en chronische ondervoeding. De stad trekt grote aantallen inwoners van de omliggende bergdorpen aan. Deze hoofdzakelijk Indiaanse bevolkingsgroep, met zijn eigen gewoonten en gebruiken, probeert in Cusco door straatverkopen te overleven. Zij leven in krottenwijken buiten de stad, zonder water, elektriciteit en andere voorzieningen. Vaak moeten zij uren lopen naar de stad, omdat er geen geld is voor vervoer. Door de slechte economische omstandigheden van veel families, moeten kinderen de ouders helpen bij de straatverkopen. Door het leven op straat vervallen ze soms in de criminaliteit, in een uiterste poging om in hun levensonderhoud te voorzien. Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 6

7 3. Over Vilcabamba en achtergrondinformatie over de projecten 3.1. Vilcabamba De naam Vilcabamba betekent in Quechua: de laatste schuilplaats van de Inca s. De stad Vilcabamba is in 1539 door Manco Inca Yupanqui ( ) gesticht als onafhankelijke Incastaat ten tijde van de Spaanse overheersing. Vilcabamba diende als vluchtplaats. Manco Inca Yupanqui was de laatste heersende Inca keizer tot de Spaanse overheersing. Hij is in 1544 gedood door de Spanjaarden en opgevolgd door zijn zoon. In 1572 is de stad door de Spanjaarden veroverd, platgebrand en het gebied is daarna door de natuur overwoekerd. Pas in de jaren rondom 1960 is oude stad Vilcabamba herontdekt, door Antonio Santander en Gene Savoy. Voor de Indianen heeft Vilcabamba de betekenis: het paradijs! De Stichting Vilcabamba is in 2003 opgericht met als doel in Nederland fondsen te werven, waarmee in Peru de Gezondheids- en Onderwijsprojecten worden gefinancierd. De uitvoering van deze projecten is in handen van Cedna, onze zusterorganisatie in Peru, die geleid wordt door Cora Staats. Onze missie is : een zodanige basis te creëren voor kinderen en hun jong volwassen ouders, dat zij zélf in staat worden gesteld hun leefomstandigheden te verbeteren Gezondheid Gezondheid Het gezondheidsproject heeft als doel om ondervoede kinderen in de leeftijd vanaf 9 maanden tot 6 jaar weer gezond te krijgen. Door voorlichting aan en begeleiding van de ouders, zijn zij uiteindelijk zélf in staat voor hun kinderen uitgebalanceerde voedingsrijke maaltijden te verzorgen. Ondervoeding wordt veroorzaakt door armoede en onwetendheid; gebrekkige kennis over hygienische bereidingswijze en noodzakelijke voedingsstoffen. In de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor gezonde groei van lichaam en geest. Kinderen die gebrek hebben aan gezonde voeding, en ondervoed raken, kunnen voor de rest van hun leven worden getekend door een geestelijke of lichamelijke handicap. Er zijn verschillende vormen van ondervoeding. Hoe ernstiger de vorm van ondervoeding, des te langer zal een kind in het project worden opgenomen om het weer in een goede gezondheid te krijgen. => Acute ondervoeding (gewicht lengte) Een te licht gewicht ten opzichte van de lengte van het kind, meet de recente vermagering, die optreedt na een periode van niet voedingsrijke voeding, die de normale groei van het kind belemmert. Dit geeft aan dat het hier om acute ondervoeding gaat. Deze magere kinderen zijn lusteloos, traag, spelen niet met andere kinderen, hebben steeds honger en huilen veel. Het herstel van het kind vindt plaats door middel van het geven van de juiste uitgebalanceerde voeding. De duur van het herstel van het kind is op de korte termijn, dit wil zeggen dat het kind kan herstellen in twee a drie maanden. => Chronische ondervoeding (lengte leeftijd) Een tekort aan lengte ten opzichte van de leeftijd van het kind, meet een vertraging in de lengtegroei en betekent dat het hier om chronische ondervoeding gaat. Dit wordt veroorzaakt door een langdurig tekort aan voeding of continue en opeenstapelende periodes van acute ondervoeding. Deze vooral zeer kleine kinderen herstellen op de lange termijn, dit wil zeggen een periode van gemiddeld zes maanden tot ongeveer 2 jaar. => Globale ondervoeding (gewicht leeftijd) Wanneer het kind te licht is ten opzichte van de leeftijd dan betekent dit globale ondervoeding, zonder te specificeren of de ondervoeding chronisch of acuut is. Deze vorm van ondervoeding heeft een lang herstel nodig met een gemiddelde periode van 6 maanden tot 2 jaar. Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 7

8 3.3. Opleiding Een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de positie van kansarmen is onderwijs. Hierdoor vergroten zij hun kans om deel te nemen aan sociale, economische en politieke ontwikkelingen. Onderwijs verkleint de kans op uitsluiting van de maatschappij. Het opleidingsproject biedt kansarme jongeren in de leeftijd van 16 tot 26 jaar én de ouders van kinderen in het opleidingsproject de mogelijkheid tot het volgen van een beroepsopleiding. Ze hebben dan een betere kans op een betaalde baan op de arbeidsmarkt en kunnen daarmee zélf hun leefomstandigheden verbeteren. In Peru is er vanaf de leeftijd van 6 jaar tot 16 jaar leerplicht. In die leeftijd kunnen wij geen kinderen en jongeren opvangen omdat wij hen daarmee zouden onttrekken aan de leerplicht. De kansarme jongeren hebben onvoldoende onderwijs gevolgd. Hun ouders proberen veelal door straatverkopen het hoofd boven water te houden en niet zelden moeten de kinderen tijdens hun leerplichtleeftijd tóch helpen bij de straatverkopen. Zo werden zij onttrokken aan de leerplicht en volgden geen of onvoldoende onderwijs. Ook ontvluchten leerplichtigen hun ouderlijk huis in een poging te ontsnappen aan problemen als alcoholisme en (seksueel) geweld binnen het gezin. Ze gaan op straat zwerven, gaan niet naar school en belanden vaak in de jeugdcriminaliteit. Sommige leerplichtige straatkinderen komen terecht in een opvangproject van de politie in een poging ze uit de criminaliteit te houden. Na hun 16 e vallen de kinderen niet meer onder de leerplicht en komen ze vaak weer in het straatcircuit terecht. Juist deze kansarme kinderen bieden wij een mogelijkheid alsnog een vak te leren, waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De ouders van de ondervoede kinderen uit ons gezondheidsproject hebben door gebrek aan opleiding vaak geen baan, het gezin te weinig inkomsten. Hierdoor ontstaat er voor hen een economisch en sociaal isolement. De man verlaat veelal uiteindelijk het gezin en de moeders kunnen nauwelijks voor zichzelf en hun kinderen zorgen. In veel gezinnen is dit een vicieuze cirkel die van de ene generatie overgaat op de volgende. Stichting Vilcabamba biedt deze mensen de mogelijkheid de vicieuze cirkel te doorbeken door het aanbieden van een beroepsopleiding. Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 8

9 4 Projectresultaten 2006 Voor ieder project wordt vooraf een uitgebreide projectbeschrijving gemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Projecten lopen steeds voor 1 jaar. Tussentijds legt Cedna (Cora) verantwoording af over de projecten en houdt het bestuur op de hoogte van de stand van zaken. Aan het eind van ieder project wordt een eindevaluatie opgesteld. Donateurs worden tussentijds met korte projectverslagen op de hoogte gehouden van de voortgang in het project. Aan het eind van het project ontvangen donateurs een eindevaluatie. De uitgebreide projectbeschrijvingen staan op onze internetstite Kindervoedselproject Miski Wawa I Looptijd van het project: mei 2005 mei 2006 Miski Wawa, betekent lief, zoet kind in het Quechua, de taal van de lokale indianen. Het project is opgestart in een buitenwijk van Cusco, in de gemeenschap Kenyi Fujimori. Het project is ons eerste project dat financieel en uitvoerend geheel onafhankelijk van de lokale overheid is uitgevoerd. Er wordt wel samengewerkt met diverse gemeentelijke en private organisaties. De ervaringen met dit pilot-project worden benut voor de toekomstige projecten. Doelstelling van het project: voeding bieden aan een groep ondervoede kinderen en scholing aan hun kansarme moeders. De moeders krijgen voorlichting op het gebied van voeding, gezondheid en hygiëne. Op jaarbasis worden 60 ondervoede kinderen opgevangen. Hiervan verlaat 80% het project zonder ondervoeding. 70% van de moeders begeleiden de voedingsontwikkeling van hun kind en 70% van de opgeleide moeders hebben kennis van voeding en gezondheid van hun kind. Werkwijze. De betrokkenheid van de plaatselijke bevolking wordt zodanig gestimuleerd, dat zij na een jaar het project zelfstandig kunnen draaien. Met het Ministerie van Gezondheid (gezondheidspost) vindt permanente afstemming plaats voor ontwikkeling en uitvoering van activiteiten ten behoeve van dit project. Er wordt gewerkt binnen de richtlijnen van de gezondheidssector in Peru. De voedselhulp en voedingsverzorging vindt plaats in een geschikte (dagopvang) ruimte. De opleiding van de moeders vindt plaats door hen te betrekken bij het bereiden van maaltijden, dagopvang én voorlichtingsbijeenkomsten. Er wordt mede gebruik gemaakt van (Nederlandse) vrijwilligers, die assisteren in het project. De benodigde professionele kennis m.b.t. voeding, voortgangscontrole op de gezondheid van het kind, medische zorg, educatie e.d. wordt gegarandeerd door het aantrekken van (parttime) beroepskrachten. Verder wordt er samengewerkt met de lokale gezondheidspost, het gemeentelijke ziekenhuis en Unicef. Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 9

10 Resultaten, kwantitatief: Totaal aantal deelgenomen ondervoede kinderen: 78 Aantal kinderen niet meer ondervoed: 38 (acute ondervoeding: 20, risico: 13 en chronische ondervoeding: 5). Aantal kinderen, met acute ondervoeding, dat 4 maanden geleden in het project is opgenomen: 25. Hun moeders hebben na vier maanden begeleiding en het volgen van onze training op het gebied van voeding, hygiëne en gezondheid nu voldoende kennis en ervaring om hun kinderen zelfstandig van de juiste zorg te voorzien. De controles (w.o. meten gewicht en lengte) worden in samenwerking met de lokale gezondheidsposten uitgevoerd. De meeste kinderen kunnen het project binnenkort gezond en wel verlaten. Een klein deel krijgt nog iets langere begeleiding. Van alle kinderen hebben 15 kinderen het project voortijdig verlaten als gevolg van verhuizing, familieproblemen of andere oorzaken. Aantal gegeven cursussen vooruitlopend op het opleidingsproject- : 3 (2 banketbakkerscursussen, 1 verkoop/marketingcursus). Aantal gewichts- en lengtecontrole van de kinderen: 24 Aantal voorlichtingsbijeenkomsten over voeding en hygiëne aan de moeders: 24. Aantal medische controles kinderen: 12. Aantal medische voorlichtingen aan de moeders: 12 Aantal recreatieve activiteiten: 12 (o.a. bezoek aan speeltuin, dierentuin, uitje buiten de stad, nationale feestdagen, verjaardagsfeesten). Aantal inentingen/vaccinaties: 6 keer. Aantal samenwerkingsovereenkomsten: 5 (de gemeente Santiago, SOS Kinderdorpen kindereducatieproject, gezondheidspost Manco Ccapac, verpleegsters in opleiding van de nationale universiteit en de gemeenschap Kenyi Fujimori). Aantal vrijwilligers in het project: 4 (Ester, Thea, Jeanine, Mariel). Aantal bezoeken aan het project: 8 (Stichting bij de Tijd, Paul Tensen Stichting, Rolf Peters reisbureau, Paula van Driel, Christel en Pepijn, Cees, Mirjam, Jan en Pauline Hesseling, Willem Debets en Nicolette Zaal, Rick Duijm). Resultaten, kwalitatief: Het project is geëvalueerd door een extern adviseur. Daaruit is een aantal belangrijke zaken naar voren gekomen. Gecombineerd met onze eigen bevindingen leveren die het volgende beeld op: De bestrijding van ondervoeding is goed gelukt; binnen de gemeenschap zijn op het moment van afsluiting van het project geen ondervoede kinderen meer. Bij aanvang was er duidelijk interesse voor het project, wat onder ander bleek uit de samenwerking bij de bouw van het opvanggebouw. Er zijn goede afspraken gemaakt met de lokale overheid en de bewoners. Wel informeren de lokale overheden de bewoners niet altijd adequaat en is men geneigd om zelf profijt te trekken. Na de start van het project was er minder interesse van het lokale bestuur in de activiteiten van het project. Een deel van de bevolking heeft de doelstelling van het project niet helemaal begrepen. Men gaat er bijvoorbeeld niet mee akkoord dat er alleen ondervoede kinderen worden geholpen en niet alle kinderen. De kinderen kregen binnen het project een gestructureerde dagindeling. Om de kinderen verder te stimuleren is een aanvullend professioneel (pedagogisch) werkplan en een extra leidster nodig. Het zelfvertrouwen van de bevolking is nog onvoldoende om direct zelfredzaamheid te verwachten. De basis is gelegd, de benodigde kennis is overgedragen. Door eigen ervaringen zullen zij nu moeten ontdekken dat zij ook zonder onze steun verder kunnen. Onze ambitie om ook dit binnen één jaar te bereiken, blijkt te hoog gegrepen. De overdracht van het project is niet gelukt omdat vanaf het begin te weinig mensen uit de gemeenschap in het project betrokken waren. Dit komt omdat er te weinig deelnemende ondervoede kinderen van de gemeenschap waren, waardoor er uit de omliggende wijken en buiten het district Santiago ondervoede kinderen in het project zijn opgenomen. Hierdoor was de participatie en het draagvlak om met de gemeenschap te werken te klein. Van de 78 deelnemende ondervoede kinderen waren er 19 kinderen uit de eigen gemeenschap. Bij een volgend project zal extra aandacht worden besteed aan het creëren van een steviger draagvlak binnen de gemeenschap voor eventuele deelname van kinderen uit andere gemeenschappen. Het advies is om meer voorlichting (gericht op de praktijk) bij de moeders thuis te geven, door middel van promotiemoeders. Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 10

11 Het project Miski Wawa I geeft antwoord op een van de ergste problemen in Peru: ondervoeding van kinderen. Van de 24 departementen in Peru bestaan in Cusco en Puno de hoogste percentages van ondervoeding. Chronische ondervoeding is bovendien moeilijk te behandelen. Herstel vraagt tijd; in algemeenheid duurt herstel minimaal 1 jaar en kan zelfs meerdere jaren vergen. In ogenschouw genomen dat het Miski Wawa een pilot project is, uitgevoerd voor niet meer dan een jaar, is de conclusie gerechtvaardigd dat we voor veel mensen verschil hebben kunnen maken; voor de kinderen die nu niet meer ondervoed zijn en voor de moeders die een opleiding genoten hebben. Er is een basis gelegd waarop de gemeenschap verder kan werken. Natuurlijk is er nog veel werk te doen, maar op dit resultaat mogen we trots zijn. Omdat er in de gemeenschap Kenji Fujimori geen ondervoede kinderen meer zijn, en wij de samenwerking met de gemeenschap niet optimaal vinden, hebben we besloten het project na 1 jaar te beëindigen Opleidingsproject Looptijd: maart 2006 maart 2007 Doelstelling: op jaarbasis 600 cursisten opleiden. Specifiek: 240 jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar en 360 volwassen vrouwen, van de districten Santiago, San Jéronimo, Cusco en Wanchaq, opleiden om hun mogelijkheden te vergroten tot het krijgen van werk en/of starten van hun eigen bedrijfje. Graadmeters: 80% van de jongeren en vrouwen zijn opgeleid voor een baan bij een werkgever of voor het opstarten van een eigen bedrijfje. 60% van de opgeleide jongeren en vrouwen zijn geplaatst bij een werkgever of hebben hun eigen bedrijfje. Aan 140 jongeren en moeders wordt kredietinformatie verstrekt. Werkwijze. Vóór de start heeft een markstudie plaatsgevonden en is het interventiegebied bepaald. Aan besturen en leden van de deelnemende gemeenschappen en organisatie zijn presentaties gegeven. Er zijn afspraken gemaakt over samenwerking en het gebruik en inrichting van het gebouw. Voor het werven van cursisten zijn promotie-activiteiten georganiseerd. Er zijn leraren aangetrokken, voor de duur van de opleiding. En het cursusmateriaal en overige opleidingsmiddelen zijn aangeschaft. Cursussen. Bij de moeders in het project Miski Wawa I bleek zoveel enthousiasme te zijn voor opleiding, dat vooruitlopend op de formele start van het opleidingsproject, al is gestart met enkele cursussen. Het cursusaanbod bestaat uit: Basiscursus Engels, banketbakkerij, kapper, eigen bedrijf starten, assistent-kok, kelner, schoonmaakster Hotels, verkoop. De cursusduur varieert van 2 tot 4 maanden en er worden in een jaar meerdere keren dezelfde cursussen gegeven. Geslaagden cursus Kelner Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 11

12 Resultaten t/m december 2006: Deze resultaten zijn bereikt nadat ¾ van het project is verstreken. Het eerste kwartaal 2007 resteert nog voor het behalen van de doelstelling. 1. Doelstelling opleidingen t/m derde kwartaal Op te leiden cursisten Opgeleide cursisten 400 Aantal cursisten 2. Doelstelling plaatsing op de arbeidsmarkt en genereren eigen bedrijf t/m derde kwartaal Te plaatsen cursisten Geplaatste cursisten 0 Aantal cursisten 3. Doelstelling: kredietinformatie t/m derde kwartaal Te geven kredietinformatie Ontvangen kredietinformatie 50 Aantal cursisten Erkenning Opleiding In augustus 2006 is er met het Ministerie van Onderwijs in Peru een overeenkomst afgesloten. Het Ministerie erkent de opleiding en certificaten worden verstrekt met goedkeuring van het Ministerie. Voor de begeleiding van gehandicapten in het opleidingsproject is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Mecvida. Het opstarten van ons eerste opleidingsproject is mede mogelijk gemaakt door de substantiële steun van Edukans (nu: Impulsis). Ook de sponsoring van 80 cursisten door de Marthe van Rijswijck Foundation vinden wij vermeldenswaardig, zonder alle andere donateurs, die dit project mogelijk hebben gemaakt tekort te willen doen! Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 12

13 4.3. Gezondheidsproject Looptijd: september 2006 augustus 2007 In de periode april 2005 tot mei 2006 werd het project Miski Wawa I uitgevoerd, een project om ondervoede kinderen weer gezond te maken. De moeders van deze kinderen namen hierin actief deel. De ondervoede kinderen behoorden tot de gemeenschap Kenyi Fujimori, woonachtig aan de rechteroever van de rivier de Huatanay, in het district Santiago van het departement Cusco. De ervaringen van het Miski Wawa I project zijn de uitgangspunten geweest voor het nieuwe Gezondheidsproject. Het Gezondheidsproject wordt uitgevoerd in de wijk Tica Tica, met de gemeenschappen Cinco de Abril, Tomas de Santa Fe en Mirador. Achtergrond Wat betreft de ondervoeding, de gemeenschap Lomas de Santa Fe heeft de volgende cijfers op het gebied van ondervoeding onder kinderen: risico op ondervoeding ongeveer 52%, chronische ondervoeding 18%, globale ondervoeding 3%. Gemeenschap Santa Fe % 73% 27% Normaal Ondervoeding De gemeenschap Cinco de Abril heeft ongeveer 42% kinderen risico op ondervoeding, 4% zijn acuut ondervoed, 9% van de kinderen zijn chronisch ondervoed, 9% globale ondervoeding. Gemeenschap 5 de Abril % 64% 36% Normaal Ondervoeding De gemeenschap Mirador heeft ongeveer 52% van de kinderen risico op ondervoeding, 3% zijn acuut ondervoed, 10% van de kinderen zijn chronisch ondervoed, 19% heeft globale ondervoeding. Gemeenschap Mirador % 84% 16% Normaal Ondervoeding risico op ondervoeding wil zeggen : kinderen die, indien zij geen behandeling krijgen, een ernstige vorm van ondervoeding oplopen, vandaar dat het belangrijk is ook deze kinderen te behandelen. In deze categorie zijn de diverse ondervoedingsvormen ondergebracht. Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 13

14 De meerderheid van deze kinderen worden niet periodiek gecontroleerd door de gezondheidspost op het gebied van groei en ontwikkeling: de moeders vervullen uitsluitend vaccinatiecontroles en slechts een enkele keer bezoeken ze de gezondheidspost; tegelijkertijd ontplooit de gezondheidspost weinig activiteiten op het gebied van opleiding en controles. Andere factoren die het ondervoedingcijfer beïnvloeden in het gebied, zijn de ziekten zoals: diaree, parasieten, gebruik van water in opslagplaatsen in slechte condities of geen toegang tot water (de gezinnen gebruiken water opgeslagen in tanks en blikken die vaak vuil zijn). Deze gemeenschappen wonen in de hoog gelegen bevolkingswijken buiten de stad Cusco, en leven hier in armoedige situaties. 45% van de families hebben geen rioleringssysteem, weinig families hebben toiletgelegenheden, er zijn geen ophaalvuilnisdiensten, omdat de gebieden ver weg liggen en onbereikbaar zijn door slechte wegen. De busmaatschappijen hebben uitsluitend hun routes in de lager gelegen gebieden. Dit betekent dat de bevolking ongeveer een half uur moet lopen om thuis te komen. Er wordt gewerkt met twee groepen ondervoede kinderen. Ten eerste de groep ondervoede kinderen die directe verzorging ontvangen van het project. Dit zijn de groep kinderen die in het kinderdagverblijf zijn opgenomen en dagelijks uitgebalanceerde maaltijden krijgen. Deze groep doet ook mee aan alle activiteiten die bedoeld zijn om de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Ook persoonlijke verzorging is in het dagelijkse programma opgenomen. De selectie van deze groep kinderen is bepaald door de ernst van de mate van ondervoeding van het kind. De tweede groep kinderen, die opgenomen zijn in het project, worden niet opgevangen in het kinderdagverblijf. Dit zijn kinderen met minder zware vormen van ondervoeding. De moeders van deze kinderen nemen wel deel aan de activiteiten van het project, net zoals de moeders wier kinderen wel in het kinderdagverblijf worden opgevangen, Zij volgen ook de informatiebijeenkomsten over voeding en basisgezondheidszorg. En ze nemen ook deel aan de opleidingen voor het genereren van inkomsten en activiteiten met groentetuintjes en het kweken van cavia s. (Een lekkernij in Peru) Deze moeders worden thuis bezocht voor de gewicht- en lengtemetingen van de kinderen en krijgen thuis de benodigde adviezen. Hun kinderen nemen deel aan de medische campagnes. In het project wordt gewerkt met promotiemoeders. Er worden 16 promotiemoedes opgeleid, dit zijn veelal leiders in de gemneenschappen. Zij zijn verantwoordelijk zijn voor de continuiteit van de activiteiten van het project in de gemeenschap door het overdragen van de geleerde zaken aan de bevolking. De promotiemoeders geven demonstraties over de bereiding en samenstelling van de maaltijden en zorgen voor het uitwisselen van ervaringen. Deze taak is heel belangrijk omdat het de betrokkenheid van de lokale gemeenschap bij het project en de continuiteit ervan garandeert. Doelstelling. 180 ondervoede kinderen, tot de leeftijd van 6 jaar, in de districten rondom Cusco-stad helpen weer gezond te worden. En hun ouders onderwijzen en ondersteunen op het gebied van voeding, gezondheid en hygiene. Concreet: 1. 80% (vd 180) ondervoede kinderen herstellen van hun ondervoeding aan het eind van het project %(vd 180) ondervoede kinderen van het werkgebied, ontvangen preventieve medische zorg op het gebied van tandheelkunde, parasietenbehandeling en bloedcontroles % (van de 211 gezinnen) van de moeders van het project hebben kennis over uitgebalanceerde voeding en voorkomende maatregelen over voeding en basisgezondheidszorg aan het einde van het project % (vd 211) van de opgeleide moeders doen praktijkervaring op betreffende voeding en gezondheid van hun kind en passen dit toe in de gezinssituatie. Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 14

15 Resultaten Er is gestart met de kinderen uit de gemeenschappen Santa Fe en Cinco de Abril. In februari 2007 zal de gemeenschap Mirador worden opgenomen in het project. Tot en met december zijn er 100 kinderen in het project opgenomen. De resultaten tot die tijd zijn als volgt: er zijn 31 kinderen hersteld aan 35 kinderen is medische verzorging verstrekt 34 moeders hebben basiskennis over uitgebalanceerde maaltijden en basisgezondheidszorg de opgedane kennis over voeding en gezondheidszorg wordt door 26 moeders toegepast. Voor het herstel van de kinderen zijn 3 uitgebalanceerde maaltijden verstrekt (ontbijt, tussendoortje en warme maaltijd) met een inhoud van 1200 calorieën per dag, van maandag tot en met donderdag. De moeders geven de kinderen de overige dagen de maaltijden thuis. Wat betreft de moeders, wier ondervoede kinderen (diverse graden), niet in de kinderopvang zijn, is ondersteuning en advies gegeven op het gebied van voeding bij hun thuis. Het personeel heeft vastgesteld, dat bij de huisbezoeken er goede betrokkenheid is bij het herstel van hun ondervoede kind. Gedurende de maand november is een gezondheidscampagne uitgevoerd. Deze gezondheidscampagne vond plaats in de gemeenschappen van het project in samenwerking met SOSkinderdorpen (die weeskinderen opvangt) en het ziekenhuis Pardo uit Cusco. Er werden medische controles uitgevoerd op het gebied van diagnose van parasieten, bloedcontroles, kindergeneeskunde, gewicht en ontwikkelingscontroles, controles van moeders in verwachting. Tevens werden er tandartscontroles uitgevoerd. Er namen 209 personen deel aan de campagne, waaronder kinderen en volwassenen. Na het uitvoeren van de laboratoriumonderzoeken werd vastgesteld dat 58.2% van de onderzochte kinderen verschillende vormen van parasieten hadden en een 56% met een laag percentage hemoglobine. (Hemoglobine zorgt o.a. voor het zuurstofgehalte en -transport in het bloed) De kinderen met parasieten ontvingen medicijnen ter herstel van hun gezondheid. Parasieten zijn een van de belangrijkste oorzaken van ondervoeding onder kinderen. Voorlichtingsbijeenkomst voeding en hygiëne Gewichts- en lengtecontrole Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 15

16 4.4. Kerstactie. Voor de Kerst wordt ieder jaar een aparte actie gehouden. Verslag door Cora Staats Kerstfeest 2006 in de projecten en buiten Cusco wederom een groot succes! Wegens de fantastische bijdrage uit Nederland, hebben we zowel in de projecten als ook buiten Cusco vele kinderen en hun families blij kunnen maken met de kerstgeschenken uit Nederland. Op de valreep voor de bezoeken aan de arme gemeenschappen buiten Cusco, kreeg ik van mijn broer door nog meer kerstcadeautjes te kopen, want er was weer meer geld binnengekomen. Dit heeft geresulteerd in een totaal van 1075 kerstcadeautjes en 1500 kerstbroden! Op 15 december vond het kerstfeest plaats in het gezondheidsproject. Er werd heerlijke chocolademelk uitgedeeld aan meer dan 200 kinderen van de gemeenschappen Cinco de Abril en Santa Fe en deze kinderen kregen een ieder zijn kerstcadeautje overhandigd. Ook kerstbroden werden uitgedeeld aan de kinderen en hun families. Op 16 december vond het kerstfeest plaats in het opleidingsproject. Rudy de coördinator van het project, wist de kinderen uitstekend te vermaken als kerstman. Ook in het opleidingsproject waren de cursisten uitgenodigd om aan het kerstfeest deel te nemen. Hun kinderen kregen kerstcadeautjes uitgereikt en ook hier werd heerlijk genoten van de traditionele chocolademelk en kerstbrood. Met 800 kerstcadeautjes en 1200 broden vertrokken we zondag 17 december naar de afgelegen arme bergdorpen van het district Paruro, een van de armste districten van het departement Cusco. Met een gehuurde bus vertrokken we om 06:30 s morgens naar de arme bergdorpen. Na een rit van ongeveer 2 uur kwamen we bij het eerste bergdorp aan. Na het zingen van het Peruaanse volkslied werden de kerstcadeautjes en kerstbroden uitgedeeld. Zo volgden nog zo ongeveer 10 gemeenschappen in de buurt. Om 06 uur avonds kwamen we weer in Cusco stad aan. We werden zeer gastvrij ontvangen door de gemeenschappen en er werd voor ons gezongen en gedansd. De dankbaarheid van de bevolking was zeer groot, wat bij ons veel voldoening en emotie teweegbracht. Een onvergetelijke dag en dankzij jullie bijdragen hebben we vele kinderen en families blij kunnen maken. Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 16

17 5. Vilcabamba en Partners 5.1. Samenwerking met instanties Op het gebied van voeding, gezondheid en educatie wordt samengewerkt met de volgende instanties: PRONAA, Nationaal voedselprogramma, vallend onder het Ministerie ter bevordering van de vrouw en sociale ontwikkeling (MINDES). In het kindervoedselproject wordt voor ieder projectkind een basis hoeveelheid voeding ontvangen via PRONAA. Ministerie van Gezondheid (MINSA), staatsziekenhuizen in Cusco en staatsgezondheidscentra (vergelijkbaar met onze GGD) De controle van de gezondheid van de ondervoede kinderen in ons project wordt uitgevoerd door artsen en verpleegsters van deze gezondheidsorganisaties. En zij verwijzen kinderen naar ons project door. Gemeente Santiago, via Vaso de leche een gemeentelijk voedselverstrekkingsprogramma. Daarnaast wordt 2x per week met voedingsdeskundigen samengewerkt en indien nodig kan een maatschappelijk werker worden ingeschakeld. Unicef verricht in samenwerking met het Regionale Ziekenhuis 2x per jaar een antropometrische evaluatie. (gewicht en lengte van de kinderen) Universiteiten van Cusco. Studenten verpleegkunde, orthodontie en psychologie kunnen werkervaring opdoen in het project en maken stageverslagen. SOS-kinderdorpen. Kennisuitwisseling. Bij de medewerkers van SOS-kinderdorpen ligt de nadruk op educatie van de kinderen en in ons Gezondhiedsproject, ligt de nadruk op voeding. Uit deze samenwerking is ook voortgekomen dat ondervoede kinderen uit SOS-kinderdorpen kunnen worden doorverwezen naar ons Gezondheidsproject. Ministerie van Onderwijs, in samenwerkingsoverleg wordt de kwaliteit van de opleidingen besproken. Het Ministerie heeft de opleidingen van ons Opleidingsproject in augustus 2006 erkend! Met Mecdiva is een samenwerking t.b.v. de begeleiding van gehandicapten in ons opleidingsproject. Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 17

18 6. Donateurs Onze donateurs maken het mogelijk dat wij onze projecten kunnen uitvoeren. Zij helpen ons, om ondervoede kinderen weer gezond te krijgen én kansarmen door een beroepsopleiding een beter toekomstperspectief te bieden. Heel hartelijk dank aan al onze donateurs! 6.1. Particuliere Donateurs Ons particuliere donateurbestand bestaat uit 50 vaste donateurs, waarvan sommigen ons al steunen vanaf onze oprichting. Familie, vrienden, collega s maar ook mensen die via-via van onze projecten hebben gehoord en deze een warm hart toedragen. Donaties worden per maand, per kwartaal of eenmalig in het jaar aan ons gedaan Zakelijke Donateurs Onze zakelijke donateurs steunen ons over het algemeen 1x per jaar; sommigen steunen ons meerdere jaren achtereen. Deze donateurs komen voort uit mond-op-mond reclame en uit onze speciale aanschrijfacties, waar we een verkorte projectomschrijving bijvoegen. In 2006 hebben we 68 zakelijke donateurs. Namens de kinderen en jong-volwassenen zijn wij heel erg blij met de steun van al deze donateurs! Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 18

19 7. Verantwoording gelden (Financieel Overzicht) 7.1. Accountantsverklaring Ons financiële verslag -de Jaarrekening met accountantsverklaring en ons inhoudelijk Jaarverslag 2006 zijn op onze website in te zien. Op 11 juli 2007 heeft Van de Graaf Accountants onze Balans per 31 december 2006 en de staat van baten en lasten over 2006 met toelichting gecontroleerd en goedgekeurd. Ons Financieel Verslag 2006, met daarin de accountantsverklaring is een apart dokument. De staat van baten en lasten geeft de cijfers weer over het kalenderjaar De projecten zijn verdeeld over meerdere kalenderjaren. De kosten voor het Gezondheids- en de kosten voor het Opleidingsproject zijn opgenomen voor het aantal maanden dat het project in 2006 loopt. Het projectjaar voor het Gezondheidsproject loopt financieel door tot september Het Opleidingsproject loopt financieel door tot en met de maand mei Van bovenstaand overschot toe te voegen aan vermogen is dus een deel al toegekend aan beide projecten tot de project-einddatum in Het ligt in de lijn der verwachtingen om beide projecten na afloop van het projectjaar, voor weer een jaar te continueren. Het tegoed wordt na aftrek van de toekenning voor beide in 2007 doorlopende projecten- als beginsaldo benut voor beide projecten. Vóór de start van een project dient deze voor 1 jaar financieel gedekt te zijn. Ten behoeve van deze financiële dekking zullen in 2007 fondsenwervende activiteiten worden uitgevoerd om de begroting 2007/2008 ook voor deze projecten weer gedekt te krijgen. Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 19

20 8. Conclusie en toekomst Wij zijn in 2006 gestart met een grote ambitie: 180 ondervoede kinderen gezond maken én 600 cursisten opleiden. Bovendien vond de afsluiting van ons project Miski Wawa I plaats, met de doelstelling 60 ondervoede kinderen op te vangen. Ons in mei 2006 afgesloten pilot-project Miski Wawa I heeft in ieder geval voor 38 kinderen betekend dat zij weer gezond zijn geworden! Met gebruikmaking van de aanbevelingen uit de evaluatie van het Miski Wawa I project zijn de nieuwe projectplannen opgesteld. Dankzij de geweldige financiële steun van al onze donateurs, zijn we erin geslaagd het Gezondheidsproject én het Opleidingproject in 2006 daadwerkelijk op te starten. Én we denken dat onze voorspelling gerechtvaardigd is, dat beide projecten in 2007 succesvol afgesloten kunnen worden! Aan het eind van het verslagjaar 2006 loopt de realisatie van de projecten bijna gelijk op met de tussentijdse doelstellingen, zoals we die in een prognose hebben benoemd. Cora legt tussentijds aan ons verantwoording af, over de voortgang in de projecten. Kerst 2006 is dit jaar grootser dan voorheen geweest. Cora heeft met haar team van s morgens vroeg tot s avonds laat vele kinderen een geweldig Kerstfeest bezorgd. Cadeautjes gegeven en chocolademelk met Kerstbroden uitgereikt. Kerst is voor velen in Nederland vaak een echte feestdag. Dankzij de gulle bijdragen van donateurs hebben in Peru óók de kinderen en hun families een feestdag beleefd. Onze donateurs houden wij graag inhoudelijke én financieel op de hoogte. Wij doen dat door onze electronische nieuwsbrieven, tussentijdse projectrapportages en onze website. Aan het eind van een projectjaar ontvangen onze donateurs een eindevaluatie en financiele verantwoording. In ons Jaarverslag 2006 en onze door de accountant goedgekeurde- Jaarrekening 2006 leggen wij inhoudelijk én financieel verantwoording af. Alle informatie verschijnt steeds op onze website Een regelmatig bezoek aan onze website is dan ook aan te bevelen. Onze blik gericht op 2007 geeft een beeld te zien van continuering van de ingeslagen weg. Professioneler. Financieel sterk. Projecten uitvoeren die er voor de plaatselijke bevolking écht iets toe doen. En ons orienteren op de langere termijn. En natuurlijk niet te vergeten: Cora Staats. Dankzij haar worden de projecten uitgevoerd. Zij heeft een breed netwerk opgebouwd en weet de juiste mensen te benaderen die haar verder kunnen helpen. De handen uit de mouwen steken, samen met de plaatselijke bevolking. Zonder haar aanstekelijke enthousiasme, energieke inzet en liefde voor de plaatselijke bevolking, zouden wij niet in staat zijn daadwerkelijk te helpen. Haar droom wordt geleefd: Mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen! Donateurs, vrijwilligers, bezoekers aan de projecten en een ieder die zich, op wat voor manier dan ook, het afgelopen jaar heeft ingezet om de kansarmen in Cusco te kunnen helpen, danken wij hierbij heel hartelijk! Kansarm wordt kansrijk dankzij voeding en onderwijs! Tiny Klever, voorzitter * Paula Boots-van Draanen, secretaris * Jos Staats, penningmeester Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 20

Kerst Nieuwsbrief. Hallo allemaal,

Kerst Nieuwsbrief. Hallo allemaal, Marketentster 179 2401 JB ALPHEN A/D RIJN Tel: 0172-441335 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr: 28097696 Kerst Nieuwsbrief J AA RGA N G 5 JA N. 2007 Stichting Vilcabamba Centrum ter ontwikkeling

Nadere informatie

Gezondheidsproject Miski Wawa VI Verkorte eindrapportage

Gezondheidsproject Miski Wawa VI Verkorte eindrapportage Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696 www.vilcabamba.nl. Gezondheidsproject

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mei 2010. Beste lezers,

Nieuwsbrief. Mei 2010. Beste lezers, Nieuwsbrief JAARGANG 8 Mei 2010 Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Beste lezers, Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Veel leesplezier gewenst!

Nieuwsbrief. Veel leesplezier gewenst! Nieuwsbrief JAARGANG 7 Oktober 2011 Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696

Nadere informatie

Project Opleidingen IV Verkorte eindrapportage

Project Opleidingen IV Verkorte eindrapportage Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696 www.vilcabamba.nl. Project Opleidingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. hebben. Engels. Wij zijn. hebben. In velee. de verandering. overheids- en private. he crisis in. Juli 2013. Mozartstraat 46 40033 LD TIEL

Nieuwsbrief. hebben. Engels. Wij zijn. hebben. In velee. de verandering. overheids- en private. he crisis in. Juli 2013. Mozartstraat 46 40033 LD TIEL Nieuwsbrief JAARGANG 8 Juli 2013 Centrum ter ontwikkelg van kd en volwassene Peru Mozartstraat 46 40033 LD TIEL Tel: 03440 627923 E-mail: fo@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvKK nr.: 280976966 www.vilcabamba.nl.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. Mozartstraat LD TIEL Tel:

Nieuwsbrief. Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. Mozartstraat LD TIEL Tel: Nieuwsbrief JAARGANG 7 Augustus 2010 Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696

Nadere informatie

Gezondheidsproject Miski Wawa VII Verkorte eindrapportage

Gezondheidsproject Miski Wawa VII Verkorte eindrapportage Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696 www.vilcabamba.nl. Gezondheidsproject

Nadere informatie

Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. Jaarverslag 2005. mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen.

Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. Jaarverslag 2005. mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen. Stichting Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Jaarverslag 2005 1. 2. mei 2005, kinderen in het kindervoedselproject mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen.

Nadere informatie

GEZONDHEIDSPROJECT VOOR ONDERVOEDE KINDEREN

GEZONDHEIDSPROJECT VOOR ONDERVOEDE KINDEREN INTRODUCTIE STICHTING VILCABAMBA GEZONDHEIDSPROJECT VOOR ONDERVOEDE KINDEREN Dit project heeft als doel: het bestrijden en voorkomen van ondervoeding van kinderen uit de meest arme families in het departement

Nadere informatie

Project Opleidingen V Verkorte eindrapportage

Project Opleidingen V Verkorte eindrapportage Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696 www.vilcabamba.nl. Project Opleidingen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2007 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN

FINANCIEEL VERSLAG 2007 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN FINANCIEEL VERSLAG 2007 van de STICHTING VILCABAMBA 1 RAPPORT I Jaarrekening 2 1 Balans per 31 december 2007 2 2 Staat van baten en lasten over 2007 3 3 Algemene toelichting en toelichting bij de balans

Nadere informatie

GEZONDHEIDSPROJECT 2008/2009 VOOR ONDERVOEDE KINDEREN

GEZONDHEIDSPROJECT 2008/2009 VOOR ONDERVOEDE KINDEREN STICHTING GEZONDHEIDSPROJECT 2008/2009 VOOR ONDERVOEDE KINDEREN INTRODUCTIE Dit project heeft als doel: het bestrijden en voorkomen van ondervoeding van kinderen uit de meest arme families in het departement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2008 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN

FINANCIEEL VERSLAG 2008 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN FINANCIEEL VERSLAG 2008 van de STICHTING VILCABAMBA 1 RAPPORT I Jaarrekening 2 1 Balans per 31 december 2008 2 2 Staat van baten en lasten over 2008 3 3 Algemene toelichting en toelichting bij de balans

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oktober 2009

Nieuwsbrief. Oktober 2009 Nieuwsbrief JAARGANG 7 Oktober 2009 Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696

Nadere informatie

OPLEIDINGSPROJECT 2009/2010 VOOR HET GENEREREN VAN EEN EIGEN BEDRIJFJE OF EEN BAAN OP DE ARBEIDSMARKT

OPLEIDINGSPROJECT 2009/2010 VOOR HET GENEREREN VAN EEN EIGEN BEDRIJFJE OF EEN BAAN OP DE ARBEIDSMARKT STICHTING OPLEIDINGSPROJECT 2009/2010 VOOR HET GENEREREN VAN EEN EIGEN BEDRIJFJE OF EEN BAAN OP DE ARBEIDSMARKT INTRODUCTIE Het opleidingsproject heeft als doel: het bevorderen en verbeteren van de capaciteiten

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

FOTO S VIERDE KWARTAAL EINDRAPPORTAGE OPLEIDINGSPROJECT V

FOTO S VIERDE KWARTAAL EINDRAPPORTAGE OPLEIDINGSPROJECT V FOTO S VIERDE KWARTAAL EINDRAPPORTAGE OPLEIDINGSPROJECT V WORKSHOP CURSISTEN EIGEN BEDRIJF IN COORDINATIE MET AFD SOCIALE ZAKEN BIJ DE GEMEENTE CUSCO WORKSHOP CURSISTEN EIGEN BEDRIJF IN COORDINATIE MET

Nadere informatie

All they need is a little help, a little hope, and someone who believes in them.

All they need is a little help, a little hope, and someone who believes in them. Jaarverslag 2014 All they need is a little help, a little hope, and someone who believes in them. 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Algemeen 1.1 Doelstellingen stichting 1.2 Missie & Visie 2. Terugblik 2014

Nadere informatie

Stichting. Beleidsplan 2005-2006 Datum: mei 2005. Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. Beleidsplan Stichting Vilcabamba 2005-2006

Stichting. Beleidsplan 2005-2006 Datum: mei 2005. Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. Beleidsplan Stichting Vilcabamba 2005-2006 Beleidsplan Stichting Vilcabamba 2005-2006 Stichting Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Beleidsplan 2005-2006 Datum: mei 2005 1-30 Beleidsplan Stichting Vilcabamba 2005-2006 Voorwoord

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

OPLEIDINGSPROJECT VOOR HET GENEREREN VAN EEN EIGEN BEDRIJFJE EN EEN BAAN OP DE ARBEIDSMARKT

OPLEIDINGSPROJECT VOOR HET GENEREREN VAN EEN EIGEN BEDRIJFJE EN EEN BAAN OP DE ARBEIDSMARKT STICHTING VILCABAMBA OPLEIDINGSPROJECT VOOR HET GENEREREN VAN EEN EIGEN BEDRIJFJE EN EEN BAAN OP DE ARBEIDSMARKT INTRODUCTIE Het opleidingsproject heeft als doel: het bevorderen en verbeteren van de capaciteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2015 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

MISKI WAWA III GEZONDHEIDSPROJECT MET ACTIEVE FAMILIE INTEGRATIE (SEPTEMBER 2007 SEPTEMBER 2008)

MISKI WAWA III GEZONDHEIDSPROJECT MET ACTIEVE FAMILIE INTEGRATIE (SEPTEMBER 2007 SEPTEMBER 2008) MISKI WAWA III GEZONDHEIDSPROJECT MET ACTIEVE FAMILIE INTEGRATIE (SEPTEMBER 2007 SEPTEMBER 2008) CUSCO, 06 october 2008 MISKI WAWA III GEZONDHEIDSPROJECT MET ACTIEVE FAMILIE INTEGRATIE. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Stichting El Manguare te Amsterdam Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2012. Rapport. Samenstellingsverklaring 1

Stichting El Manguare te Amsterdam Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2012. Rapport. Samenstellingsverklaring 1 accountants & belastingadviseurs Stichting El Manguare Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Samenstellingsverklaring 1 Financieel Jaarverslag 2012 Bestuursverslag

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

Stichtingsplan. Stichting San Lucas Nederland

Stichtingsplan. Stichting San Lucas Nederland Stichtingsplan Stichting San Lucas Nederland Bestuur Stichting San Lucas Nederland Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Visie, Missie, Doel & Resultaten...4 3. Activiteiten...5 4. Organisatie...6

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Auteur: Barbara Griot Bonaire Maart 2017 Inleiding: Hare Koninklijke Hoogheid Laurentien heeft in het gesprek op 8 maart 2017 duidelijk aangegeven

Nadere informatie

Stichting In de Ruimte Suriname

Stichting In de Ruimte Suriname Stichting INFORMATIE MATERIAAL Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting Stichting In de Ruimte is een onafhankelijke Christelijke organisatie die het welzijnsniveau

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie

Inhoud. Stichting La Sonrisa 23-12-2013

Inhoud. Stichting La Sonrisa 23-12-2013 2013 Inhoud 23-12-2013 Inhoud 1. Jaarverslag 2013 1.1 Missie, Visie, Doelstelling 1.2 Ondernomen acties opstartfase 1.3 Bestuur 1.4 Netwerk Peru 1.5 Sponsoren 1. Jaarverslag 2013 Voor u ligt het jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Samburu Child Support www.samburuchild.com - info@samburuchild.com ABN AMRO 43.79.68.553 KvK 18084586 Lassuslaan 97, 3723 LJ Bilthoven

Stichting Samburu Child Support www.samburuchild.com - info@samburuchild.com ABN AMRO 43.79.68.553 KvK 18084586 Lassuslaan 97, 3723 LJ Bilthoven JAARVERSLAG STICHTING SAMBURU CHILD SUPPOR T 2015 1 Jaarverslag Stichting Samburu Child Support 2015 1. Voorwoord Dit document betreft het jaarverslag van Stichting Samburu Child 2015. Dit verslag is een

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

Gezinsuitje(s) Projectplan 2014

Gezinsuitje(s) Projectplan 2014 Gezinsuitje(s) Projectplan 2014 Vastgesteld op 1 maart 2014 Enkhuizen, 1 maart 2014 Geachte lezer, Hulpverleners kunnen alleen goed functioneren, wanneer zij voldoende ondersteuning en support krijgen

Nadere informatie

ANBI Stichting Colibri

ANBI Stichting Colibri ANBI Stichting Colibri Inhoud: 1. Naam p.3 2. RSIN p.3 3. Contactgegevens p.3 4. Bestuurssamenstelling p.3 5. Doelstelling p.3 6. Beleidsplan p.3 7. Beloningsbeleid p.4 8.1 Een verslag van de uitgeoefende

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Dichter bij elkaar. Strategie 2015-2019

Dichter bij elkaar. Strategie 2015-2019 Dichter bij elkaar Strategie 2015-2019 De zorg verandert. Vrijwilligers veranderen. De wensen van families veranderen. De maatschappij verandert. Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam wil klaar zijn voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Financieel verslag 1 april 2013 31 maart 2014

Financieel verslag 1 april 2013 31 maart 2014 Stichting H.E.L.P. Malawi Nederland Financieel verslag 1 april 2013 31 maart 2014 H.E.L.P. Malawi, Nederland C. van Eesterenlaan 624 1019KD Amsterdam www.helpmalawi- nederland.nl info@helpmalawi- nederland.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Carelanka

Beleidsplan Carelanka Beleidsplan Carelanka 2016-2019 Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Beleidsplan Carelanka 2016-2019 2 1. Werkzaamheden

Nadere informatie

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s Stichting Kalinga Jaarverslag 2004 Dit rapport heeft 12 pagina s Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte gang van zaken 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen. Jaarverslag Amstelveen, 9 maart 2016

Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen. Jaarverslag Amstelveen, 9 maart 2016 Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen Jaarverslag 2015 Amstelveen, 9 maart 2016 Stichting Voedselbank Amstelveen te Amstelveen BESTUURSVERSLAG Gang van zaken gedurende

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli?

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli? INTERVIEW d.d. 28 december 2009 Coeliakiepoli Op het interview-wenslijstje van Nynke en Zara staat Dr. Luisa Mearin. Zij is kinderarts MDL in het LUMC te Leiden en heeft als eerste met haar collega s in

Nadere informatie

De Meern, maart 2015. Multifunctionele bibliotheek voor Serey Damnak basisschool in Takeo

De Meern, maart 2015. Multifunctionele bibliotheek voor Serey Damnak basisschool in Takeo STICHTING HOPEFUL CHILDREN CENTER CAMBODJA Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org De Meern, maart 2015 Multifunctionele

Nadere informatie

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland Blessed Generation Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland 04 januari 2014 Voorwoord Voor u ligt het beknopte

Nadere informatie

STICHTING De MORGENSTER ONTVANGSTEN

STICHTING De MORGENSTER ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Wat we mochten ontvangen in 2013 1. Giften en donaties Deelname aan evenementen, het organiseren van acties en uitdelen van onze folders hebben wederom geleid tot het verder uitdragen van onze

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Stichting Onbegrensd Ondernemen Beleidsplan 2010-2013

Stichting Onbegrensd Ondernemen Beleidsplan 2010-2013 Stichting Onbegrensd Ondernemen KvK-nr. 27306819 Rabobank: 1034.07.979 Postbus 26083 2502 GB Den Haag Stichting Onbegrensd Ondernemen Beleidsplan 2010-2013 Deel 1: Algemeen Achtergrondinformatie Mensen

Nadere informatie

Los profesores de cepillarse De tandenpoetsleraren

Los profesores de cepillarse De tandenpoetsleraren Hola amigos de los dientes! Nu we alweer vijf weken in het prachtige Cusco (Peru) zijn leek het ons wel eens tijd worden voor een nieuwsbrief, aangezien jullie ons en de kindertjes van Peru zo geweldig

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Sparrow

Jaarverslag 2014. Stichting Sparrow Jaarverslag 2014 Stichting Sparrow Beste Lezer, Voor u ligt het jaarverslag van stichting Sparrow 2014. Een jaarverslag waar we aan de ene kant ontzettend trots op zijn. We hebben mensen geholpen. En voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer Stichting Maanda Deventer 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN...3 SAMENSTELLINGSVERKLARING...3 BESTUURSVERSLAG...4 VISIE STICHTING MAANDA:...4 MISSIE STICHTING MAANDA:...4 BELEID STICHTING MAANDA...4 INFORMATIE OVER

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Een nieuwe toekomst, een nieuw leven... Ieder mens telt mee!

Een nieuwe toekomst, een nieuw leven... Ieder mens telt mee! Een nieuwe toekomst, een nieuw leven... Ieder mens telt mee! Doelstelling Veel gehandicapte kinderen kunnen enorm geholpen worden met een operatieve ingreep, een prothese of ander hulpmiddel. Na de behandeling

Nadere informatie

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier.

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier. Schoolresultaten 2013-2014 21 september 2014 De schoolresultaten mogen er zijn. 10 studenten zijn afgelopen jaar geslaagd. En dat is mede dankzij uw hulp mogelijk gemaakt. De pagina's van de schoolkinderen

Nadere informatie

Stichting Schooling for Life. Jaarverslag 2012

Stichting Schooling for Life. Jaarverslag 2012 Stichting Schooling for Life Jaarverslag 2012 Juli 2013 1 Achtergrond Schooling for Life is gebaseerd op het Master onderzoek van de oprichtster van Schooling for Life, Sjierly Pereira, voor de studie

Nadere informatie

Mission statement Tuharuko Awaj

Mission statement Tuharuko Awaj Mission statement Tuharuko Awaj (vs januari 2015) Missie Waartoe; bestaansrecht Een kansrijke toekomst voor kansarme kinderen in Nepal mogelijk maken Visie Wat of wie wil TA zijn Waar gaan wij voor (ambitie/

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016

Beleidsplan 2012-2016 Beleidsplan 2012-2016 Website: www.straatkindghana.org 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...Pagina 2 2. Oprichting....Pagina 3 3. Doelstelling Pagina 3 4. Werving van fondsen.....pagina 4 5. Beheer van fondsen...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA 2014 1 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Activiteiten 4 3. Publiciteit 5 4. Samenwerking en kennisuitwisseling 5 5. Interne organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Beleidsplan (Samenvatting)

Beleidsplan (Samenvatting) Beleidsplan 2016-2020 (Samenvatting) Inhoud 1 Over Stichting Congo... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Visie... 3 1.2 Werkgebied... 3 2 Projecten... 3 3 Werkwijze... 4 4 Financiën... 5 5 Vermogen... 5 6 Planning...

Nadere informatie

A: Spreeuwenstraat 1 6165 BA Geleen The Netherlands Kamer van Koophandel reg. nr.: 40816888 T: +31 46 474 86 23

A: Spreeuwenstraat 1 6165 BA Geleen The Netherlands Kamer van Koophandel reg. nr.: 40816888 T: +31 46 474 86 23 Beleidsplan Stichting Liefde met Daden 2015-2018 Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Liefde met Daden voor Akim Achiasi in Ghana (Kyere Wo Do Ma Akim), kortweg Liefde met Daden. De stichting is

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2013/2015. Stichting

Beleidsplan 2013/2015. Stichting Beleidsplan 2013/2015 Stichting Versie 1.2 dd 6 januari 2013 Inhoud: 1. Gegevens van de stichting 2. Contactpersoon 3. Doelstelling 4. Werkterrein 5. Activiteiten 6. Projecten 2013-2015 7. Fondswerving

Nadere informatie

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 www.himalayawelfare.org 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van de Himalaya Welfare Foundation. De Stichting Himalaya Welfare is opgericht op

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Stichtingsplan SALEK 2008

Stichtingsplan SALEK 2008 Stichtingsplan SALEK 2008 Bestuur SALEK December 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Opbouwen netwerk in Nigeria... Error!

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ashleigh s Place SA

Beleidsplan Stichting Ashleigh s Place SA Beleidsplan Stichting Ashleigh s Place SA 20152016 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Ashleigh s Place SA (APSA). Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

J U N I 2 0 1 4. Tevens maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u een fijne zomer(vakantie) te wensen! Hartelijke groeten, Het Cucu bestuur

J U N I 2 0 1 4. Tevens maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u een fijne zomer(vakantie) te wensen! Hartelijke groeten, Het Cucu bestuur J U N I 2 0 1 4 Beste nieuwsbrieflezers, De zomer is in volle gang, het Oranje elftal heeft zichzelf de groepsfase door geschopt en ook Cucu gaat voortvarend door met haar activiteiten. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Hierbij vindt u het beleidsplan van de Stichting Aloha Foundation,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Sponsor a Granny Support the Community. Midterm-rapportage 2010

Sponsor a Granny Support the Community. Midterm-rapportage 2010 N I E U W S B R I E F Sponsor a Granny Support the Community Ethiopië Midterm-rapportage 2010 Older people in St. Michael s home engaging in income generating activities. Inleiding Ethiopië is een van

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

Beleidsplan. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding Nederland Cijfers. 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland

Beleidsplan. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding Nederland Cijfers. 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland Beleidsplan Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Nederland 1.2. Cijfers 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland 2.1. Oprichting 2.2. Maatschappelijke relevantie 3.1. Kinderen die

Nadere informatie

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care Beleidsplan en focus Stichting LUGA Care Opgesteld door: Bestuur LUGA Care Datum laatste wijziging: 25-11-2014 Inleiding Dit beleidsplan is geschreven voor een ieder die kennis wil nemen c.q. geïnteresseerd

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014

Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014 Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Kenya Kinderen. Stichting Kenya Kinderen is opgericht op 07 mei 2009 door Erwin van Andel, Jan Brinkman en

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. Stichting Tan-kids Doetinchem

BELEIDSPLAN 2014. Stichting Tan-kids Doetinchem BELEIDSPLAN 2014 Stichting Tan-kids Doetinchem Hoofdstuk 1. Inleiding In Tanzania komen 71% van de kinderen tekort in basiszorg. Het zijn vooral de weeskinderen (18 op de 100 kinderen in Tanzania hebben

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2013-2014 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

ANBI Rapport 2014. www.colibri08.com 1076 DT Amsterdam. +31 (0)6 4302 2902 info@colibri08.com

ANBI Rapport 2014. www.colibri08.com 1076 DT Amsterdam. +31 (0)6 4302 2902 info@colibri08.com ANBI Rapport 2014 www.colibri08.com Eosstraat 485 1076 DT Amsterdam +31 (0)6 4302 2902 info@colibri08.com Stichtingenregister 41207009 ABN AMRO IBAN NL53ABNA0617002347 Inhoud: 1. Naam p.3 2. RSIN p.3 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Westbetuwe Van de voorzitter Na onze Stichting Leergeld te hebben opgericht en koers te hebben gegeven, hebben de bestuursleden van het eerste uur, Willem-Jan Meulemans,

Nadere informatie