TIPS & VEILIGHEID. NEDERLAND VARTA Autobatterijen B.V. Postbus AC Rotterdam Tel.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIPS & VEILIGHEID. NEDERLAND VARTA Autobatterijen B.V. Postbus 10125 3004 AC Rotterdam Tel.: 010-46 15 615 www.varta-automotive.nl"

Transcriptie

1 TIPS & VEILIGHEID NEDERLAND VARTA Autobatterijen B.V. Postbus AC Rotterdam Tel.: BELGIË VARTA Autobatterie - Division of VB Autobatterie NV Henri Genessestraat Brussel Tel.: februari 2007

2 1. LADEN VAN DE BATTERIJEN 1.1 ALGEMENE INTRO Het goed functioneren en het bereiken van een goede levensduur van batterijen is sterk afhankelijk van de lading. Ladinggebrek is de grootste oorzaak van het falen van batterijen. Het vermogen van de lader dient derhalve aangepast te zijn aan de capaciteit van de toegepaste batterij en aan de beschikbare laadtijd. Een geheel of gedeeltelijk ontladen batterij moet in de beschikbare laadtijd weer geheel volgeladen kunnen worden. Vaak wordt een lader met een te lage capaciteit gekozen, waardoor in het aantal beschikbare laaduren slechts een gedeeltelijke lading kan worden gerealiseerd. Het regelmatig weer in gebruik nemen van onvoldoende geladen batterijen veroorzaakt sulfatering en daardoor blijvend capaciteitsverlies. INHOUDSTABEL Een batterij mag alleen met gelijkstroom worden geladen. De pluspool van de batterij moet men met de positieve (+) aansluiting van het laadapparaat verbinden en de minpool van de batterij met de negatieve (-) aansluiting van de lader. 1. LADEN VAN DE BATTERIJEN 1.1 Algemene intro >> 1.2 Verantwoord laden >> 1.3 Laden van verschillende soorten batterijen >> 1.4 Keuze van de batterijlader >> 1.5 Laadmethoden >> 1.6 Laadkarakteristieken >> 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 2.1 Algemene maatregelen >> 2.2 Voorkomen van explosies >> 2.3 Veiligheidspictogrammen >> TIP: Voor lading eerst de batterij aansluiten, als eerste de pluspool en daarna de minpool (hiermee voorkomt u vonkvorming) en dan pas de lader inschakelen. Na het laden altijd eerst de lader uitschakelen en daarna de batterij losmaken en nu beginnen met de negatieve pool. Kies als laadstroom steeds ongeveer 1/10 deel van de nominale capaciteit, dat wil zeggen bij een batterij van 100Ah/20h een lader met een begin laadstroom van 10A. Tijdens het laden zal de celspanning stijgen. Deze spanningsstijging is afhankelijk van de toegepaste laadstroom en de temperatuur. De celspanning zal bij normale lading van circa 2 Volt/cel oplopen tot circa 2,65 Volt/cel. Bij het overschrijden van een laadspanning van circa 2,35 tot 2,4 Volt/cel (14,4 Volt bij een 12 V batterij) begint een levendige gasontwikkeling. Het in de batterijvloeistof (elektrolyt) aanwezige water ontleedt zich in waterstof en zuurstof. Dit gasmengsel is reeds bij een concentratie van 3,%, zeer explosief. Als gevolg van de stijgende spanning tijdens het laden zal de laadstroom bij ongeregelde laders geleidelijk afnemen. Een batterij is als geladen te beschouwen, indien de laadspanning gedurende 2 uur niet meer toeneemt en de zuurdichtheid (soortelijke massa) de nominale waarde van bijvoorbeeld 1,20 kg/l bereikt heeft en niet verder oploopt. Na elke ontlading, waarbij meer dan 50% van de beschikbare capaciteit aan de batterij wordt onttrokken, dient men de batterij zo spoedig mogelijk weer te laden. Door tussenladingen in de perioden waarin de batterij niet wordt benut, voorkomt men eventuele te diepe ontladingen. Daardoor kan men de bedrijfstijd verlengen. Teneinde overlading te vermijden moet men, bij de daaropvolgende normale ladingen, er wel rekening mee houden, vooral wanneer de tussenlading langere tijd heeft geduurd. TIP: Bij een tijdelijke buiten gebruikstelling dient regelmatig de rustspanning van de batterijen gecontroleerd te worden. Indien de rustspanning 12,4V of lager is, moet de batterij direct worden geladen. 1

3 1.2 VERANTWOORD LADEN Algemeen Afhankelijk van het vermogen van het laadapparaat ligt de normale laadtijd tussen à 15 uur. Als er laadtijd voldoende is, kan met een kleinere (goedkopere) lader worden volstaan. Een kleinere laadstroom is altijd veiliger, maar pas op voor ladingtekort! Indien de temperatuur van het batterijzuur 55 C overschrijdt, dan dient men het laden te onderbreken. Hoge temperatuur is voor de batterij schadelijk. Als de openingen van de ventilatiestoppen vrij zijn van stof en vuil dan kunnen zij tijdens het laden op de batterij blijven. In principe moet men 1,1 à 1,2 maal zoveel ampère-uren laden, als er vooraf aan zijn onttrokken. Deze laadfactor is afhankelijk van de batterijconstructie en de benutte laadstroom. Dit geldt ook voor gedeeltelijke ontladingen. Een voorbeeld: een batterij van 100 Ah wordt uur met 5 A ontladen. Dit is in totaal 40 Ah (40% van de capaciteit). Om de batterij weer vol te krijgen moet er 4 Ah (40 Ah x 1,2) ingeladen worden. Bijv.: 10 uur met gemiddeld circa 5 A Overladen Overlading is schadelijk voor de levensduur van een loodbatterij. Men onderscheidt twee vormen van overlading: 1. Laden met een te hoge stroom tijdens de gasontwikkeling (borrelen) Afhankelijk van de toegepaste laadstroom begint deze gasontwikkeling bij circa 70% tot 90% laadtoestand. (2,35 tot 2,4 Volt/cel) Het gevolg van regelmatige overlading (vooral in combinatie met diepe ontladingen) is uitval van actief materiaal uit de batterijplaten. Men dient bij het begin van de gasontwikkeling de laadstroom tot 5 à 10 A per 100 Ah te verminderen. Bij het bereiken van een laadspanning van circa 2,65 Volt/cel (15,9 tot 16,3 Volt bij een 12 V batterij) moet de laadstroom tot 2,5 à 5 A per 100 Ah zijn afgenomen. Overlading veroorzaakt tevens een hoog waterverbruik en slijtage. 2. Onnodig doorladen Door onnodig doorladen wanneer de batterij geheel vol is (ook met kleine stroom) treedt corrosie (aantasting) op van de roosters van de positieve batterijplaten. Ook deze vorm van slijtage leidt tot vroegtijdig onbruikbaar raken van de batterij. Deze vorm van overladen ontstaat meestal bij te hoog ingestelde of defecte spanningsregelaars. Bij een rustspanning van 12,4 Volt is de batterij 30% ontladen. Er moet dus 36% (30% x 1,2) ingeladen worden om de batterij vol te krijgen. Als voorbeeld: bij een 43Ah batterij zal 15,5A (43Ah x 36%) geladen moeten worden om deze weer 100% geladen te krijgen Laden/naladen van AGM (Absorbed Glass Mat) batterijen Bij AGM batterijen mogen uitsluitend laders worden gebruikt met spanningsbegrenzing (IU- resp. WU- karakteristiek) of met een IUoU-karakteristiek die een nalaadfase (spanning in de nalaadfase 13, V) bezitten. De aanbevolen laadspanning is 14,4 V, de maximaal toelaatbare laadspanning is 14, V bij 25 Celsius. Als laadstroom wordt 10% van de capaciteit aanbevolen, bv. Bij een 70Ah batterij is dit 70Ah:10= 7,0A laadstroom. De temperatuur van de batterij mag de 45 C niet overschrijden. Bij overschrijding moet het laden worden onderbroken. De volledig geladen toestand is na 24 uur laden bereikt. Toepassing Semi-tractie batterij Solar batterij Caravan en pleziervaart AGM ULTRA special, ULTRA en BLUE dynamic Laden/naladen van motorbatterijen Laadtechniek Wa of IUoU IU/WU IUoU/WUoU IU of IUoU (14,7V) IU of IUoU (14,4V) De VARTA motorbatterij wordt vaak droog, dat wil zeggen ongevuld, verkocht. Voor ingebruikname moet de batterij eerst worden gevuld met het bijgeleverd batterijzuur. Na het vullen wordt de platen van de batterij tot ± 0% geactiveerd. Om de levensduur van de batterij te verlengen is het van belang dat de batterij na het vullen direct ca. 4 tot 6 uur geladen wordt. TIP: Verwijder voor het vullen van de motorbatterij altijd het rode afdichtstopje van het ontluchtingskanaal. U voorkomt zo overdruk Onvoldoende lading Het langere tijd laten staan van ontladen batterijen veroorzaakt sulfatering (dit is het verharden van de batterijplaten), waardoor blijvend capaciteitsverlies optreedt. Bij winteropslag de motorbatterij voor alle zekerheid eerst goed laden en daarna op een droge, koele plaats opslaan. Controleer regel -matig de rustspanning van de batterij. Indien deze rustspanning 12,4 Volt is, moet de batterij direct worden geladen. 1.3 LADEN VAN VERSCHILLENDE SOORTEN BATTERIJEN Laden/naladen van start en verlichtingsbatterijen Voor een correct First In First Out voorraadsysteem is het zinvol de ladingstoestand van de gevulde batterijen ieder kwartaal te controleren. Indien de rustspanning van een batterij 12,4V of lager is, moet deze direct worden nageladen. Onderstaande tabel geeft aan wat de ladingstoestand t.o.v. de rustspanning van de batterij is. Rustspanning Ladingstoestand Ontladen 12,7 Volt 100% 0% 12,5 Volt 0% 20% 12,4 Volt 70% 30% 12,3 Volt 60% 40% 12,2 Volt 50% 50% Voor het laden van VARTA motorbatterijen adviseren wij spanningsbegrensde geregelde laders, zoals bijv. Midtronics SportsCharge2, CTEK XS00 of XC00 en de Accumate 6-12V De voordelen van deze laders zijn o.a.: Lader met minimaal IU-karakteristiek. Elektronische stroombegrenzing. Spanningsbegrenzing (bijv. 14,3 Volt) LED s geven laadproces aan. Standby laden 13,5 Volt. 2 3

4 1.4 KEUZE VAN DE BATTERIJLADER Het is aan te bevelen bijzondere aandacht te schenken aan de toe te passen laadtechniek. De keuze van de laadapparatuur is van belang voor de bedrijfszekerheid en levensduur van de batterij. Afgezien van het vermogen van de batterijlader (spanning en laadstroom) zijn er diverse soorten laad/gelijkrichters, afhankelijk van de toegepaste laadkarakteristiek en verdere specifieke eigenschappen. De lader moet altijd de mogelijkheid bieden de batterij in redelijke tijd op te laden, maar vaak zal de eis gelden dat na het laden automatisch wordt uitgeschakeld of dat, gedurende een dag, een week of langer - zonder gevaar - de batterij met de lader verbonden blijft. Alleen automatische laders met geregelde laadkarakteristieken (CE) of automatische uitschakeling zijn daarvoor geschikt. Van zelfsprekend vormt ook de prijs/kwaliteitsverhouding een belangrijk aspect. Deze wordt voor een belangrijk deel door het vermogen (laadstroom) bepaald. De gekozen laadstroom zal daarom het economisch optimum zijn met betrekking tot de prijs van het laadapparaat en de laadtijd Parallel en serieschakeling Zorg dat bij zowel een parallel als een serieschakeling de batterijen volkomen gelijk zijn aan elkaar. Dit bereikt men door nieuwe batterijen van gelijke Voltage, capaciteit, ladingstoestand en inwendige weerstand te gebruiken. Vooral aan een parallelschakeling kleven bezwaren. Vaak zal de stroom, tijdens laden of ontladen, zich niet gelijkmatig verdelen over beide batterijen. Hierdoor kunnen ladingsverschillen optreden. Dit kan zo veel mogelijk vermijden door gebruik te maken van kabels van exact de zelfde lengte en doorsnede en de plusaansluiting op batterij 1 en de minaansluiting op batterij 2 te maken. In principe raden wij parallelschakelingen af. Mocht één van de batterijen uit de serie of parallelschakeling defect raken dan moeten de batterijen gelijktijdig vervangen worden. 1.5 LAADMETHODEN Normaal laden Normaal laden dient om een geheel of gedeeltelijk ontladen batterij weer op 100% capaciteit te brengen. Meestal wordt een laadstroom gekozen van 1/10 van de capaciteit. Van belang zijn het reduceren van de laadstroom tijdens gasontwikkeling en het uitschakelen wanneer de batterij vol is. Deze laders kunnen gelijktijdig zonder schade één of meerdere batterijen laden. Met een constante stroom wordt ca. 0% van de capaciteit geladen, daarna wordt met afnemende stroom de batterij vol geladen Snelladen Bij deze laadmethode wordt met een veelvoud van de normale laadstroom (circa 3 tot 5-voudig) gewerkt, teneinde in de kortst mogelijke tijd tot een acceptabele ladingstoestand te komen. Om overlading te voorkomen, dient men bij het bereiken van de gasspanning (2,35 à 2,4 Volt/cel) op een gereduceerde laadstroom over te schakelen. Om overlading te voorkomen kan snelladen slechts bij wijze van uitzondering worden toegepast. 1.6 LAADKARAKTERISTIEKEN Bufferladen Hierbij zijn de verbruiker en de lader beide op de batterij aangesloten. De lader levert een zodanige stroom, dat de batterij praktisch vol blijft. De batterij levert stroompieken aan de verbruiker. Bufferladen kan het best gebeuren bij een constante (gestabiliseerde) spanning Druppelladen Indien de batterij vol is, maar niet op korte termijn weer wordt gebruikt, treedt zelfontlading op. Deze kan 0,015% tot 0,03% per dag bedragen. Door druppelladen wordt deze zelfontlading gecompenseerd. De laadstroom bedraagt hierbij circa 0,1 A per 100 Ah. Ontladen batterijen worden allereerst (6 uur) geladen; nadat de gasspanning (2,35 tot 2,4 Volt/cel) bereikt is (ladingstoestand 0%) wordt automatisch overgeschakeld op bufferen, resp. onderhoudslading. De stroomafname van een eventuele aangesloten verbruiker wordt door deze lader gecompenseerd Vereffeninglading Wanneer batterijen voor tractiedoeleinden worden gebruikt is er sprake van zgn. cyclische belasting ofwel laad - / ontlaad bedrijf. Als deze batterijen met geregelde laders geladen worden is het bij batterijen met vloeibaar elektrolyt van belang dat tenminste vier maal per jaar de batterij volledig geladen wordt met een lader welke boven de gasspanning komt. Doel van deze lading is het zuur goed te laten circuleren in de batterij zodat geen stratificatie van zuur, geen zwaar zuur onderin en licht zuur bovenin, kan plaatsvinden. Deze lading zorgt voor een uniforme soortelijke massa in de cellen. Stratificatie kan tot definitieve uitval van actief materiaal leiden. De relatie tussen de laadstroom van het laadapparaat, de laadspanning en de laadtijd heet karakteristiek. Men geeft deze grafisch weer als het verloop van de laadspanning U van één enkele cel in Volt en de laadstroom I in Ampère. Enkele algemene punten zijn van belang: om een batterij te ontzien, moeten de grenswaarden van de laadstroom bij 2,4Volt/cel, respectievelijk 2,65 V per cel (14,4 V respectievelijk 15,9 V voor een 12 V batterij) niet worden overschreden. Bij het bereiken van 2,4 Volt/cel ligt de ladingstoestand van de batterij op circa 0% (afhankelijk van de laadstroom). Vanaf dit moment moet dus nog circa 20% worden geladen. Uitgaande van een laadfactor van 1,2 (20% meer laden dan ontladen werd) kan men dus ook stellen, dat bij 2,4 Volt/cel 100% van de voorafgaande ontlading is geladen. De veiligste volledige lading in acceptabele tijd wordt mogelijk met een laadapparaat dat een elektronisch werkend controlesysteem bezit. Deze elektronische besturing schakelt het laden ook bij een storing in de batterij, bij een verouderde batterij of bij netspanningafwijkingen tijdig uit, zodat de batterij heel exact wordt geladen. Men onderscheidt verschillende laadkarakteristieken (volgens DIN-norm): Betekenis van de symbolen (volgens DIN): W = weerstandkarakteristiek, d.w.z. de laadstroom daalt naarmate de spanning stijgt. a = automatische uitschakeling o = automatische omschakeling naar een ander deel van de karakteristiek e = automatisch opnieuw inschakelen U = constante laadspanning I = constante laadstroom 4 5

5 1.6.1 W - KARAKTERISTIEK. Deze ongeregelde laders kennen géén spanningsbegrenzing. Gedurende het laadproces daalt de laadstroom naarmate de spanning van de batterij toeneemt. Op de voorwaarde dat de laadstroom ongeveer 1/10 deel van de nominale capaciteit bedraagt is een redelijke laadtijd mogelijk. Door de hoge laadspanning ontstaat gasontwikkeling in de batterij wat een circulatie van de elektrolyt tot stand brengt. Er kan hierbij door overlading waterverlies optreden. Het gaat hier om relatief goedkope apparaten die steeds toezicht en batterijonderhoud vergen. Toezicht en handmatig uitschakelen is noodzakelijk, opdat er geen overlading volgt IU EN IUoU-KARAKTERISTIEK De veiligste volledige lading in een acceptabele tijd wordt mogelijk met laadapparatuur dat over een elektronisch werkend controlesysteem beschikt. Deze besturing schakelt het laden bij een storing, defecte of verouderde batterijen uit. Ook netspanningvariaties worden gecompenseerd. Er wordt geladen met constante laadstroom. Bij het bereiken van de gasspanning zal er ook een automatische spanningsbegrenzing plaatsvinden. Enkele eigenschappen zijn: Zeer snelle gedeeltelijke lading. Volledig laden duurt langer. TIP: Om de levensduur van uw semi-tractie batterij te verlengen is het raadzaam deze laadmethode eenmaal per kwartaal uit te voeren WA - KARAKTERISTIEK Zoals bij de W-karakteristiek, echter met laadautomaat, waardoor de lading wat betreft tijd wordt begrensd, hetgeen overlading voorkomt. Meestal wordt geladen tot een spanningsgevoelig component (bijvoorbeeld spanningsrelais) het bereiken van 2,4 Volt/cel laadspanning vaststelt; dan wordt een schakelklok gestart, die de lader na enkele uren of na het laden van een bepaald aantal Ah uitschakelt. Toepassing: stationaire installaties en schepen (bufferladen). Deze karakteristiek wordt toegepast in auto s. De dynamo is uitgerust met een regelaar die is afgesteld op circa 14 Volt. Het typerende van lu-lading is dat de laadstroom, nadat de regelspanning is bereikt, vrij sterk terugloopt. Als de batterij geheel vol is, zal deze laadstroom zo klein zijn geworden, dat hij niet meer schadelijk is. Uitschakeling hoeft dus niet te gebeuren. Bij toepassing van IU -lading over langere perioden of zelfs continu, zal echter wel overlading optreden. Vanzelfsprekend zijn nog andere combinaties van karakteristieken mogelijk. Over het algemeen zal de benodigde automatische regeling of bijzondere schakeling de prijs van de apparatuur verhogen. Een bij aanschaf duurdere geregelde lader levert echter de beste prijs- / kwaliteitsverhouding wat betreft prestatie en bedrijfstijd. Wa Celspanning Laadstroom [% l 10] W en Wa t L [h] l Celspanning Laadstroom [% l 10] l IU t L [h] Celspanning Laadstroom [% l 10] IU l 14 t L [h] 5 6 dstroom l 10] om stroom 10] 7

6 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 2.3 VEILIGHEIDSPICTOGRAMMEN Iedere batterij moet zijn voorzien van bepaalde veiligheidspictogrammen. De betekenis van deze pictogrammen is als volgt: 2.1 ALGEMENE MAATREGELEN Als algemene veiligheidsmaatregel en omdat door het verkeerd behandelen van de batterij het vrijgekomen laadgas, in uitzonderlijke gevallen, explosief kan zijn, adviseren wij u de volgende voorzorg te nemen. Lees eerst de gebruiksaanwijzingen. Schakel de lader uit voor het aansluiten van de batterij. Voor het laden/naladen eerst alle verpakkingsmateriaal verwijderen, zodat een goede gasafvoer is verzekerd. Open vuur en vonken vermijden in de directe omgeving van de batterij. Batterij met een vochtige doek schoonmaken, dit voorkomt statische lading. 2.2 VOORKOMEN VAN EXPLOSIES Het verkeerd behandelen van de batterij kan in extreme gevallen tot explosie leiden. De vrijkomende gassen kunnen onder bepaalde omstandigheden explosief zijn. Voor uw eigen veiligheid dienen de volgende punten in acht worden genomen: Uitwendige oorzaken: Door vonken in de directe nabijheid van de batterij, zoals bij het monteren van de kabel, als: a) De batterij in het voertuig wordt in of uitgebouwd. b) Een tester wordt aan gesloten. c) Er startkabels worden aangesloten. Door elektrostatische lading vooral van een pas geladen batterij als: a) De batterij met een poetsdoek opgewreven wordt. (gebruik dus altijd een vochtige doek) b) De verpakking van gevulde batterijen uit folie bestaat. c) Werkkleding langs de batterij schuurt tijdens transport. d) De batterij over een vloertapijt wordt geschoven. Door open vuur, gloed, aansteker, sigaret, lasapparatuur en gereedschap. Inwendige oorzaak Indien tijdens de ontlading /lading een vonkoverslag ontstaat tussen de platen en/of verbinders als deze niet in aanraking met het zuur zijn. Volg de aanwijzingen op de batterij in de gebruiksaanwijzing en in de handleiding van de auto op. Oogbescherming dragen. Kinderen uit de buurt van accuzuur en batterijen houden. Attentie: ontploffingsgevaar. Tijdens het laden van batterijen ontstaat een uiterst explosief knalgas, daarom: Vuur, vonken, open licht en roken verboden. Vonkvorming bij het werken met kabels en elektrische apparaten voorkomen evenals elektrostatische ontladingen vermijden. Kortsluiting voorkomen. Etsgevaar Verdund zwavelzuur, de elektrolyt van batterijen, is corrosief en sterk bijtend, daarom: Oogbescherming dragen Werkhandschoenen (zuurbestendig) dragen E.H.B.O. Zuurspatten in het oog onmiddellijk tenminste tien minuten met schoon stromend water uitspoelen! Een arts raadplegen. Zuurspatten op de huid en kleding onmiddellijk met soda of zeepsop neutraliseren en met veel water naspoelen. Is accuzuur opgedronken, mond spoelen en veel water drinken, direct een arts raadplegen. Geen braken teweegbrengen. Laat de arts onmiddellijk het Veiligheidsinformatieblad zien. Na inademen veel verse lucht toedienen en voor alle zekerheid een arts raadplegen. Waarschuwingen Batterijen niet onafgedekt aan direct daglicht blootstellen. Ontladen batterijen kunnen bevriezen, daarom droog en koel bewaren. Gevulde, bedrijfsklare batterijen onmiddellijk laden als de spanning lager is dan 12,4Volt Geen wondermiddelen aan de batterij toevoegen. 9

Laden van VARTA batterijen Theorie en Tips

Laden van VARTA batterijen Theorie en Tips Laden van VARTA batterijen Theorie en Tips Het goed functioneren en het bereiken van een goede levensduur van batterijen is sterk afhankelijk van de lading. Ladinggebrek is de grootste oorzaak van het

Nadere informatie

TIPS & VEILIGHEID februari 2007

TIPS & VEILIGHEID februari 2007 TIPS & VEILIGHEID INHOUDSTABEL 1. LADEN VAN DE BATTERIJEN 1.1 Algemene intro >> 1.2 Verantwoord laden >> 1 1 2 1.3 Laden van verschillende soorten batterijen >> 1.4 Keuze van de batterijlader >> 1.5 Laadmethoden

Nadere informatie

De autoaccu. Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

De autoaccu. Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer De autoaccu In dit hoofdstuk behandelen we de functie van de autoaccu, hoe de autoaccu werkt. Dus wat er allemaal gebeurt tijdens het laden en het ontladen van de batterij. Wanneer je dit onderdeel van

Nadere informatie

De (Lood-Zuur) batterij

De (Lood-Zuur) batterij De (Lood-Zuur) batterij Een batterij is eigenlijk niets meer dan een vat vol energie. Deze energievaten kun je gebruiken om energie uit te halen en ook om energie er in te stoppen. Er zijn zeer veel batterijtypes

Nadere informatie

Onderhoud aan accu's. Algemene informatie over onderhoud aan accu's WAARSCHUWING!

Onderhoud aan accu's. Algemene informatie over onderhoud aan accu's WAARSCHUWING! Algemene informatie over onderhoud aan accu's Algemene informatie over onderhoud aan accu's WAARSCHUWING! De accu's bevatten bijtend zuur. De werkzaamheden moeten daarom met de grootste zorg en met geschikte

Nadere informatie

Transport en opslag van batterijen en zuur

Transport en opslag van batterijen en zuur Transport van batterijen Evenals veel andere zware producten zijn ook batterijen, door hun hoge gehalte aan lood, kwetsbaar bij transport. Vallen of stoten kan schade veroorzaken. Tref maatregelen om dit

Nadere informatie

Handleiding. 24 Volt Type 24TC25-B25 Aanvangspanning 25 Volt Géén scheidingsrelais nodig

Handleiding. 24 Volt Type 24TC25-B25 Aanvangspanning 25 Volt Géén scheidingsrelais nodig Handleiding 24 Volt Type 24TC25-B25 Aanvangspanning 25 Volt Géén scheidingsrelais nodig Enkelvoudige, vast ingesteld 25A max: Semi-Tractie/ AGM/ Odyssey 29,4V Dubbele uitvoering, vast ingesteld 50A max:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING voor 12V lood-zuur accu s van 1 tot 85Ah

GEBRUIKSAANWIJZING voor 12V lood-zuur accu s van 1 tot 85Ah GEBRUIKSAANWIJZING voor 12V lood-zuur accu s van 1 tot 85Ah NL HARTELIJK GEFELICITEERD MET DE AANKOOP VAN DEZE EXIDE TECHNOLOGIES ACCULADER Deze acculader stelt u in staat om uw accu steeds in een optimale

Nadere informatie

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C.

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C. BT111 ACCU TESTER BT222 ACCU / LAADSTART / TESTER BEDIENINGSHANDLEIDING BELANGRIJK! 1. Voor het testen van 12 V accu's: SAE : 200~1200 CCA DIN : 110~670 CCA IEC : 130~790 CCA EN : 185~1125 CCA CA(MCA)

Nadere informatie

WAT U MOET WETEN OVER ACCU s EN LADERS

WAT U MOET WETEN OVER ACCU s EN LADERS WAT U MOET WETEN OVER ACCU s EN LADERS Een uitgave van mobilenergy.nl Versie 4 april 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Accu s Introductie... 3 Accu s Introductie... 5 Hoe weet ik wanneer een accu leeg

Nadere informatie

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding Hoogfrequent batterijladers PM-24 serie Handleiding Inhoud. 1. Belangrijke veiligheidsinstructies 1.1 Algemeen 1.2 Voorzorgsmaatregelen bij het werken met batterijen 2. Eigenschappen 2.1 Algemene specificatie

Nadere informatie

Onderhoud aan accu's. Algemene informatie over onderhoud aan accu's WAARSCHUWING!

Onderhoud aan accu's. Algemene informatie over onderhoud aan accu's WAARSCHUWING! Algemene informatie over onderhoud aan accu's Algemene informatie over onderhoud aan accu's WAARSCHUWING! De accu's vevatten bijtend zuur. De werkzaamheden moeten daarom met de grootste zorg en met geschikte

Nadere informatie

Tips en aanwijzingen voor het verlengen van de levensduur van uw gel accu

Tips en aanwijzingen voor het verlengen van de levensduur van uw gel accu Tips en aanwijzingen voor het verlengen van de levensduur van uw gel accu U overweegt de aankoop van een gel accu, of heeft er net een aangeschaft? Hieronder vindt u heel wat informatie die u kan helpen

Nadere informatie

THE ULTIMATE POWER SOURCE LANDBOUW BOUWMACHINES GENERATOREN REDDINGSVOERTUIGEN

THE ULTIMATE POWER SOURCE LANDBOUW BOUWMACHINES GENERATOREN REDDINGSVOERTUIGEN THE ULTIMATE POWER SOURCE LANDBOUW BOUWMACHINES GENERATOREN REDDINGSVOERTUIGEN Tot drie keer sneller opladen Tot vijftien keer hogere schokvastheid DUAL-POWER BATTERIJEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK OPTIMA

Nadere informatie

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen.

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. CBT12XS BATTERIJTESTTOESTEL Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. TESTVERLOOP / GEBRUIKSAANWIJZINGEN BELANGRIJK: 1. Voor het testen van de prestatie van 12 V-accu s (CCA:

Nadere informatie

World Class Charging Systems. TEBETRON expert. Intelligente gelijkrichter voor tractiebatterijen

World Class Charging Systems. TEBETRON expert. Intelligente gelijkrichter voor tractiebatterijen World Class Charging Systems Intelligente gelijkrichter voor tractiebatterijen 2 BENNING World Class Charging Systems Intelligente gelijkrichter De serie is een moderne serie gelijkrichters. De heeft de

Nadere informatie

Alles over accu's. Onderwerp: Accu Docutype: Alles over accu.doc Herzien:Februari 2007 blad 1 van 1

Alles over accu's. Onderwerp: Accu Docutype: Alles over accu.doc Herzien:Februari 2007 blad 1 van 1 Alles over accu's Gelukkig worden de accu's steeds beter en gaat de apparatuur steeds zuiniger om met stroom. Intussen worden we wel steeds afhankelijker van die accu. Als u geen stroom hebt, komt er geen

Nadere informatie

OPLAADBARE BATTERIJEN VRLA

OPLAADBARE BATTERIJEN VRLA Oplaadbare batterijen VRLA Serie FX - 12V DC... 31 / 32 Technische gegevens... 33 / 34 Technische informatie... 35 / 38 30 Serie FX - 12V DC FX121.3 FX122.1 FX123.2 FX1204 FX1207 BehuizingFR UL94 V-0 Vlam

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

HandleIdInG GeFelICITeeRd opladen STeKKeR* VoedInGSKaBel CTeK CoMFoRT ConneCT oplaadkabel VolledIG opgeladen onderhoudsladen SToRInGS- lampje

HandleIdInG GeFelICITeeRd opladen STeKKeR* VoedInGSKaBel CTeK CoMFoRT ConneCT oplaadkabel VolledIG opgeladen onderhoudsladen SToRInGS- lampje 6V/0.8A HANDLEIDING GEFELICITEERD met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze maakt deel uit van een serie professionele opladers van CTEK SWEDEN AB en beschikt over de nieuwste technologie

Nadere informatie

THE ULTIMATE POWER SOURCE

THE ULTIMATE POWER SOURCE THE ULTIMATE POWER SOURCE CAR HIFI TUNING OFFROAD BOTEN Hogere geluidskwaliteit door lage inwendige weerstand Geen gasvorming, geen onaangename geuren, 100 % lekvrij OPTIMA YELLOWTOP : DE BATTERIJ VOOR

Nadere informatie

BASETech Snellader BTL-1

BASETech Snellader BTL-1 Versie 03/06 Bestnr. 51 23 00 BASETech Snellader BTL-1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

ACCU'S EN LAADINRICHTING TEN BEHOEVE VAN AUTOMATISCHE REGISTRATIE-APPARATUUR. door. W.A. Ockeloen Abw oktober 1643;

ACCU'S EN LAADINRICHTING TEN BEHOEVE VAN AUTOMATISCHE REGISTRATIE-APPARATUUR. door. W.A. Ockeloen Abw oktober 1643; W E R K D O C U M E N T ACCU'S EN LAADINRICHTING TEN BEHOEVE VAN AUTOMATISCHE REGISTRATIE-APPARATUUR door W.A. Ockeloen I\ 1643; 1982-240 Abw oktober M T N I S T E R I E V A N V E R K E E R E N W A T E

Nadere informatie

Optima YellowTop is een batterij die men installeert, en daarna gewoon vergeet. Ongeacht de omstandigheden, vocht, hitte, vuil, overmatige trillingen

Optima YellowTop is een batterij die men installeert, en daarna gewoon vergeet. Ongeacht de omstandigheden, vocht, hitte, vuil, overmatige trillingen Landbouw Bouwmachines GENERATOREN Reddingsvoertuigen SCHOONMAAKMACHINES OPTIMA YELLOWTOP Dual-power batterijen voor professioneel gebruik Tot drie keer sneller opladen Tot vijftien keer hogere schokvastheid

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing X-celler

Gebruiksaanwijzing X-celler centurion akku Nederlandse Accumulatoren Productie BV postbus 2427 6040 AE Roermond Montageweg 1 6045 JA Roermond telefoon : +31(475)32.41.47 telefax : +31(475)32.29.99 e-mail : info@centurion-akku.nl

Nadere informatie

Handleiding Trailer Charge Truck en Trailer Booster én HF Lader 24 Volt 25 Amp Type: 24TC25P (Programmeerbaar)

Handleiding Trailer Charge Truck en Trailer Booster én HF Lader 24 Volt 25 Amp Type: 24TC25P (Programmeerbaar) Handleiding Trailer Charg ge Truck en Trailer Booster én HF Lade er 24 Volt 25 Amp Type: 24TC25P (Programmeerbaar) 1 24TC25P 1. Inleiding 2. Systeembeschrijving 3. Technische gegevens 4. Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

www.bannerbatteries.com ENERGY BULL ON BOARD POWER VOOR HOBBY EN VRIJE TIJD NEU! Double Top - der doppelt sichere Auslaufschutz!

www.bannerbatteries.com ENERGY BULL ON BOARD POWER VOOR HOBBY EN VRIJE TIJD NEU! Double Top - der doppelt sichere Auslaufschutz! www.bannerbatteries.com ENERGY BULL ON BOARD POWER VOOR HOBBY EN VRIJE TIJD NEU! Double Top - der doppelt sichere Auslaufschutz! ENERGY BULL_GRENZELOOS KRACHTIGE BEGELEIDER MET EEN GROOT UITHOUDINGSVERMOGEN

Nadere informatie

Bestnr. 11 01 73. Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 4A met diepontladingsbeveiliging

Bestnr. 11 01 73. Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 4A met diepontladingsbeveiliging Bestnr. 11 01 73 Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 4A met diepontladingsbeveiliging Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke

Nadere informatie

CAR HIFI TUNING OFFROAD BOTEN

CAR HIFI TUNING OFFROAD BOTEN CAR HIFI TUNING OFFROAD BOTEN OPTIMA YELLOWTOP DE BATTERIJ VOOR EXTREME EISEN Hogere geluidskwaliteit door lage inwendige weerstand Geen gasvorming, geen onaangename geuren, 100 % lekvrij OPTIMA YellowTop

Nadere informatie

VARTA zonne-energie accu 100

VARTA zonne-energie accu 100 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 11 04 VARTA zonne-energie accu 100 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding

Gebruikers Handleiding SWITCH MODE ACCULADER Switch Mode Acculader Model No. SEC - 1245E SEC - 1260E SEC - 1280E SEC - 2425E SEC - 2440E Gebruikers Handleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw acculader gaat

Nadere informatie

Accugereedschappen. Acculaders. Snellader

Accugereedschappen. Acculaders. Snellader Acculaders Bevatten 2 laders in 1. Ten eerste de vermogenslader welke de accu vult tot een niveau van 14,4 V waarna de consolidatielader het overneemt welke borg staat voor een doorlopende belading van

Nadere informatie

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Product Zink-luchtbatterij Modelnaam IEC Nominaal Nominaal Diameter Hoogte Gewicht Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A

Nadere informatie

Accu en oplader instructies: Eigen bedrijfsgegevens

Accu en oplader instructies: Eigen bedrijfsgegevens Accu en oplader instructies: Eigen bedrijfsgegevens 1. Als u de accu helemaal leeg hebt gereden, zorg er dan voor dat u uw accu kort hierna weer aan de lader zet (binnen enkele uren). 2. Laat de accu nooit

Nadere informatie

HANDLEIDING LITHIUM ION BATTERY JARO-BT SERIE

HANDLEIDING LITHIUM ION BATTERY JARO-BT SERIE HANDLEIDING LITHIUM ION BATTERY JARO-BT SERIE > JARO-BT9.12 > JARO-BT12.12 > JARO-BT20.12 > JARO-BT50.12 > JARO-BT100.12 > JARO-BT50.24 07 / 2017 JAROCELLS.NL INHOUD Specificaties JARO BT accu s 3 Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Op een accu kan bijvoorbeeld het volgende staan: U = 12V I = 25A Imax = 120A (5sec.) C = 7Ah (C/20) of (20h)

Op een accu kan bijvoorbeeld het volgende staan: U = 12V I = 25A Imax = 120A (5sec.) C = 7Ah (C/20) of (20h) DE LOODACCU. Loodaccu s bestaan al heel lang, al meer dan 100 jaar. Tot op de dag van vandaag is dit type accu één van de meest gebruikte accu s ter wereld. Mits goed behandeld hebben ze een behoorlijke

Nadere informatie

SAFETY BULLETIN. Starten met starthulp of startkabels 1 INLEIDING

SAFETY BULLETIN. Starten met starthulp of startkabels 1 INLEIDING Starten met starthulp of startkabels 1 INLEIDING Nagenoeg alle voertuigen en grondverzetmachines zijn uitgerust met accu s om de elektrische systemen te voeden. Deze accu s kunnen onder bepaalde omstandigheden

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

Zonne-energie-accu. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Zonne-energie-accu. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 17 75 Zonne-energie-accu Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

HANdLeIdING GeFeLICITeeRd

HANdLeIdING GeFeLICITeeRd HANDLEIDING GEFELICITEERD met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze maakt deel uit van een serie professionele opladers van CTEK SWEDEN AB en beschikt over de nieuwste technologie

Nadere informatie

THE FIRST NAME IN BATTERIES

THE FIRST NAME IN BATTERIES EXIDE Gel holl.fh9 19.08.2004 19:06 Uhr Seite 1 THE FIRST NAME IN BATTERIES Mehr Zyklen längere Lebensdauer Meer cycli, langere levensduur Ontlaadniveau in % 100 80 60 40 20 Bijv. 60% ontlading = 800 cycli

Nadere informatie

Spanning gegarandeerd professionele test-, laaden startapparatuur.

Spanning gegarandeerd professionele test-, laaden startapparatuur. Spanning gegarandeerd professionele test-, laaden startapparatuur. Accutesters de beste om te testen T 12 200 E 7 780 500 010 Voor alle 12V-accu's voor personenwagens van 27 tot 180 Ah. Bijzonder geschikt

Nadere informatie

Onderhoud en controle:

Onderhoud en controle: Onderhoud en controle: Ook als u er weinig of geen verstand van hebt is het mogelijk om goed voor de accu te zorgen. Houdt u aan de volgende regels. Tussen haakjes staat het gevaar wat erin schuilt als

Nadere informatie

Buispomp pomp T250 Handleiding

Buispomp pomp T250 Handleiding Buispomp pomp T250 Handleiding Versie November 2013 Bom Aqua B.V. Tel. 078-6150402 Oosteind 47 Email: info@bom-aqua.nl 3356 AB website: www.bom-aqua.nl Papendrecht Capaciteiten Pomp Opvoerhoogte van 0-150

Nadere informatie

28V Laadapparaat voor robotgazonmaaier NL

28V Laadapparaat voor robotgazonmaaier NL WA3744 1 2 a b A B C 1. Netstroomadapter 2. Aansluiting Niet alle afgebeelde of beschreven toebehoren worden standaard meegeleverd. Wij adviseren u alle accessoires te kopen in de winkel waar u het gereedschap

Nadere informatie

Balancer 12S HANDLEIDING. #FS-B12S v fv

Balancer 12S HANDLEIDING. #FS-B12S v fv Balancer 12S HANDLEIDING Wij danken u voor de aankoop van deze Fusion 12S balanceermodule. Wij raden u aan deze handleiding grondig door te lezen alvorens dit product te gebruiken. #FS-B12S v.290708fv

Nadere informatie

Bestnr. 11 03 06. Zonne-energieset AS 25

Bestnr. 11 03 06. Zonne-energieset AS 25 Bestnr. 11 03 06 Zonne-energieset AS 25 Modulebeschrijving Het zonnepaneel AS 25 werd speciaal ontwikkeld voor gebruik in kleine en middelgrote privé- en industriële toepassingen (b.v. energieverzorging

Nadere informatie

Soort accu eigenschappen Hoe te laden Let op!

Soort accu eigenschappen Hoe te laden Let op! In dit overzicht wil ik vnl. een samenvatting geven waar je op moet letten bij de aanschaf en het onderhouden van een accu. Hierin streef ik geen volledigheid na, maar een handreiking om met een duidelijke

Nadere informatie

Accu. Student booklet

Accu. Student booklet Accu Student booklet Accu - INDEX - 2006-04-10-13:30 Accu Accu's vinden we overal, in auto's, pc's, laptops, draagbare mp3-spelers en mobiele telefoons. Een accu is eigenlijk niets meer dan een vat met

Nadere informatie

Motor info Accu s Inhoud

Motor info Accu s Inhoud Auteur: Steven Motor info Accu s Last update:11-oct-04 Inhoud Motor info Accu s...1 Inhoud...1 Intro...2 Belangrijkste redenen waarom een accu het laat afweten...2 Ok, wat kan je er aan doen?...2 Voor

Nadere informatie

WELKOM. Jaap de Wit. Johnson Controls Autobatterijen B.V /53

WELKOM. Jaap de Wit. Johnson Controls Autobatterijen B.V /53 WELKOM Jaap de Wit Johnson Controls Autobatterijen B.V. 010 4615 615 www.varta-automotive.nl Thema Wetenswaardigheden over (VARTA) batterijen Programma JCI als organisatie Ontwikkeling van batterijen Principe

Nadere informatie

HANDLEIDING BALANS LADER/ONTLADER VOOR NICD/NIMH/LITHIUM/PB ACCU S GE POWER B6

HANDLEIDING BALANS LADER/ONTLADER VOOR NICD/NIMH/LITHIUM/PB ACCU S GE POWER B6 HANDLEIDING BALANS LADER/ONTLADER VOOR NICD/NIMH/LITHIUM/PB ACCU S GE POWER B6 Microprocessor gecontroleerde hoge prestaties leverende snelle lader/ontlader met geïntegreerde balans, USB link en temperatuur

Nadere informatie

Bedienungsanleitung. Bitte lesen diese Anleitung vor Inbetriebnahme genau durch und bewahren Sie diese für spätere Bezugnahme sorgfältig auf!

Bedienungsanleitung. Bitte lesen diese Anleitung vor Inbetriebnahme genau durch und bewahren Sie diese für spätere Bezugnahme sorgfältig auf! NL Art.-Nr. 16526 POWER PACK BULLY 1000 Ampere Starthilfe Bedienungsanleitung Bitte lesen diese Anleitung vor Inbetriebnahme genau durch und bewahren Sie diese für spätere Bezugnahme sorgfältig auf! 1

Nadere informatie

Zonne-energie-accu. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Zonne-energie-accu. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 17 67 Zonneenergieaccu Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

LCD Battery Control. Gebruiksaanwijzing voor LCD accu tester serie. LCD accu controle voor alle uitvoeringen van 12V en 24V zuur-loodaccu s

LCD Battery Control. Gebruiksaanwijzing voor LCD accu tester serie. LCD accu controle voor alle uitvoeringen van 12V en 24V zuur-loodaccu s LCD Battery Control Gebruiksaanwijzing voor LCD accu tester serie LCD accu controle voor alle uitvoeringen van 12V en 24V zuur-loodaccu s Eén product, drie aansluitoptie s Omschakelbaar Achtergrondverlichting

Nadere informatie

Motor start niet. Startmotor defect Batterij leeg Elektrische aansluiting(en) defect. Startinrichting werkt niet

Motor start niet. Startmotor defect Batterij leeg Elektrische aansluiting(en) defect. Startinrichting werkt niet Motor start niet Startinrichting werkt niet Startmotor defect Batterij leeg Elektrische aansluiting(en) defect Motor draait te langzaam om aan te slaan Motor draait voldoende snel maar slaat niet aan Zie

Nadere informatie

2 VOLT GEL CELLEN. Model MVSV USER S MANUAL / GEBRUIKERSHANDLEIDING BETRIEBSANLEITING / MANUEL D UTILISATION ENGLISH: PAGE 1 NEDERLANDS: PAGINA 9

2 VOLT GEL CELLEN. Model MVSV USER S MANUAL / GEBRUIKERSHANDLEIDING BETRIEBSANLEITING / MANUEL D UTILISATION ENGLISH: PAGE 1 NEDERLANDS: PAGINA 9 USER S MANUAL / GEBRUIKERSHANDLEIDING BETRIEBSANLEITING / MANUEL D UTILISATION 2 VOLT GEL CELLEN Model MVSV ENGLISH: PAGE 1 MASTERVOLT NEDERLANDS: PAGINA 9 Snijdersbergweg 93, DEUTSCH: SEITE 17 1105 AN

Nadere informatie

1-uurs snellader-set UFC-2

1-uurs snellader-set UFC-2 Versie 05/03 Bestnr. 51 20 43 1-uurs snellader-set UFC-2 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

WAARSCHUWING! Alleen geschikt

WAARSCHUWING! Alleen geschikt P ROFI FUEL CELL KIT GEBRUIKSAANWIJZING NL WAARSCHUWING! Alleen geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Het gebruik is alleen toegestaan onder toezicht van volwassenen, die op de hoogte zijn van de in de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mini Salt

Gebruiksaanwijzing Mini Salt Gebruiksaanwijzing Mini Salt Informatie Elektrolyse apparaat Schrijf uw type van het elektrolyse apparaat in deze sheet Dit is belangrijk als u later vragen heeft over de werking van dit apparaat. Model

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding In het dagelijks leven kunnen we niet meer zonder chemische stoffen.

Nadere informatie

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO Duurzame energie Aan de slag met de energiemeter van LEGO LEGO, het LEGO logo, MINDSTORMS en het MINDSTORMS logo zijn handelsmerken van de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht

Nadere informatie

Meer laadstroom aan boord

Meer laadstroom aan boord Meer laadstroom aan boord Balmar hoge opbrengst dynamo s Het Amerikaanse Balmar staat bekend als producent van uitermate professionele dynamo s die ook bij een laag motortoerental veel stroom kunnen leveren.

Nadere informatie

Het is gemakkelijker dan je denkt om de verkeerde accu voor je motor of scooter te bestellen.

Het is gemakkelijker dan je denkt om de verkeerde accu voor je motor of scooter te bestellen. YUASA ACCU S MotoPort levert kwaliteitsaccu s van het merk YUASA*. Yuasa behoort tot de grootste fabrikanten van (motorfiets-)accu s ter wereld. Nagenoeg alle motorfietsen van de 4 grote motorfietsmerken

Nadere informatie

VOEDINGSBANK 9000 MET AUTO JUMPSTARTER

VOEDINGSBANK 9000 MET AUTO JUMPSTARTER VOEDINGSBANK 9000 MET AUTO JUMPSTARTER Gebruikshandleiding 31889 Lees deze handleiding a.u.b. voordat u dit product in gebruik neemt. Anders kunt u ernstig letsel oplopen. Hartelijk bedankt voor het aanschaffen

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval In het geval van een ongeval of noodgeval dat tijdens het vervoer kan voorkomen of optreden, moeten de leden

Nadere informatie

Inhoudsopgave Batterijlader via USB

Inhoudsopgave Batterijlader via USB Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Batterijen...3 Wat zijn batterijen...3 Vormen van Batterijen...3 Capaciteit van een batterij...4 Batterijladers...4 Inleiding...4 Batterijlader met constante spanning...4

Nadere informatie

CTEK XS 800 Acculaders

CTEK XS 800 Acculaders CTEK XS 800 Acculaders Voor loodzwavelzuuraccu s Handleiding en gids om professioneel accu s te ladenvoor start- en tractie-accu s. NL INLEIDING Gefeliciteerd met uw aankoop van een nieuwe professionele,

Nadere informatie

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken Betekenis P-zinnen Algemeen P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden Buiten het bereik van kinderen houden Alvorens te gebruiken, het etiket

Nadere informatie

Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be

Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be Module voor redundantie/omschakelen GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZINGEN UTD-USM 208 Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be Inhoud 1. Inleiding en veiligheidsvoorschriften...

Nadere informatie

AX-3010H. Multifunctionele schakelende voeding. Gebruiksaanwijzing

AX-3010H. Multifunctionele schakelende voeding. Gebruiksaanwijzing AX-3010H Multifunctionele schakelende voeding Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats, zodat u hem later nog eens in kunt kijken. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke

Nadere informatie

Snelstartsysteem / compressor Art.nr H A N D L E I D I N G

Snelstartsysteem / compressor Art.nr H A N D L E I D I N G Snelstartsysteem / compressor Art.nr 01775 H A N D L E I D I N G Lees deze handleiding vóór u het snelstartsysteem gebruikt, en leef ze na. Bewaar deze handleiding zorgvuldig. Dit snelstartsysteem is geschikt

Nadere informatie

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Inhoudsopgave Inleiding Voor uw

Nadere informatie

Bestnr Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 20 A

Bestnr Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 20 A Bestnr. 11 18 56 Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 20 A Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

E-Bike. Gebruikers handleiding versie B2

E-Bike. Gebruikers handleiding versie B2 E-Bike Gebruikers handleiding versie 160609-B2 Gebruikers handleiding 1. Ingebruikname Een Target fiets met elektrische ondersteuning rijdt als een gewone fiets, waarbij het elektrisch systeem zorgt voor

Nadere informatie

Elektrische techniek

Elektrische techniek AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 . Zowel in huis als bij voertuigen heb je met elektriciteit te maken. Hoe zit een meterkast in elkaar? Hoe werkt een elektrisch ontstekingssysteem van een motor?

Nadere informatie

Systeemplanning NED-1

Systeemplanning NED-1 Systeemplanning Juiste systeemplanning is de beste manier om de prestaties van uw versterker te maximaliseren. Door zorgvuldig uw installatie te plannen kunt u situaties voorkomen waarin de betrouwbaarheidsprestaties

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

Veiligheidsaanbevelingen (P)

Veiligheidsaanbevelingen (P) Veiligheidsaanbevelingen (P) P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 P223 P230 P231 P231+P232 P232 P233 P234 P235 P235+P410 P240 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket

Nadere informatie

HANDLEIDING. Voeg desgewenst oplaadopties aan het oplaadprogramma toe door nog enkele malen op de MODE-knop te drukken.

HANDLEIDING. Voeg desgewenst oplaadopties aan het oplaadprogramma toe door nog enkele malen op de MODE-knop te drukken. HANDLEIDING GEFELICITEERD met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze maakt deel uit van een serie professionele opladers van CTEK SWEDEN AB en beschikt over de nieuwste technologie

Nadere informatie

Handleiding Type 24TC25 [onderstaand aankruisen]

Handleiding Type 24TC25 [onderstaand aankruisen] Handleiding Type 24TC25 [onderstaand aankruisen] Enkelvoudige uitvoering 25A max: Programmeerbaar, instelbaar 24TC25P Enkelvoudige, vast ingesteld 25A max: Gel 28,8V 24TC25-A Semi-Tractie/ AGM/ Odyssey

Nadere informatie

Laadapparaat Type 2234 12V/5A

Laadapparaat Type 2234 12V/5A G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 51 78 95 Laadapparaat Type 2234 12V/5A Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

P-zinnen. Omschrijving. P-Nummer

P-zinnen. Omschrijving. P-Nummer P-Nummer P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 Omschrijving Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens

Nadere informatie

CYCLISCHE BATTERIJEN TRACTIEBATTERIJEN. Made in Europe 2 VOLT TRACTIECELLEN BATTERY SUPPLIES.BE

CYCLISCHE BATTERIJEN TRACTIEBATTERIJEN. Made in Europe 2 VOLT TRACTIECELLEN BATTERY SUPPLIES.BE CCLISCE BTTERIJEN TRCTIEBTTERIJEN Made in Europe 2 VOLT TRCTIECELLEN 2 Volt tractiecellen worden vnl. gebruikt in zware industriële elektrische toepassingen zoals: elektrische heftrucks, elektrische trekkers,

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Acculader , A, B

Acculader , A, B Acculader 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Acculader 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B niederländisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle

Nadere informatie

Balancer 6S HANDLEIDING. #FS-B6S v fv

Balancer 6S HANDLEIDING. #FS-B6S v fv Balancer 6S HANDLEIDING Wij danken u voor de aankoop van deze Fusion 6S balanceermodule. Wij raden u aan deze handleiding grondig door te lezen alvorens dit product te gebruiken. #FS-B6S v.290708fv Technische

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

Met nieuwe energie de toekomst in

Met nieuwe energie de toekomst in World Class Charging Systems E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y Met nieuwe energie de toekomst in Lithium-Ion batterijen voor intern transport LIONIC reduceert

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

Professional Deep Cycle en Professional Deep Cycle AGM. VARTA Professional. De perfecte batterij voor de watersport. www.varta-automotive.

Professional Deep Cycle en Professional Deep Cycle AGM. VARTA Professional. De perfecte batterij voor de watersport. www.varta-automotive. NIEUW Professional Deep Cycle en Professional Deep Cycle AGM VARTA Professional voor watersport De perfecte batterij voor de watersport www.varta-automotive.com NIEUW VARTA PROFE SS De volle lading professionaliteit!

Nadere informatie

Elektronische keramische verwarming

Elektronische keramische verwarming Elektronische keramische verwarming Gebruiksaanwijzing Art.-No. 37419 230V~ 50Hz 1800W Belangrijke informatie 1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Belangrijk: Het apparaat mag

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

Snel Start met Lucht Compressor

Snel Start met Lucht Compressor Snel Start met Lucht Compressor Gebruiksaanwijzing Waarschuwing Lees deze instructies voor gebruik en bewaar ze als naslaginformatie. Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet behandeld worden

Nadere informatie

D27-1 Schouderklopband Handleiding

D27-1 Schouderklopband Handleiding D27-1 Schouderklopband Handleiding TotalSeat Spaceshuttle 6-G 3824 ML Amersfoort 033 30 200 10 info@totalseat.nl www.totalseat.nl Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze klopmassageband. Wij wensen u

Nadere informatie

Europees blad met toelichtingen en verklaringen met betrekking tot de productveiligheid

Europees blad met toelichtingen en verklaringen met betrekking tot de productveiligheid Bladzijde 1 van 5 Europees blad met toelichtingen en verklaringen met betrekking tot de productveiligheid NEDERLANDS Drukdatum: 21-09-2012 Herzien op: 21-09-2012 Productgegevens Handelsnamen: STIHL accupakket

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie