HANDLEIDING BALANS LADER/ONTLADER VOOR NICD/NIMH/LITHIUM/PB ACCU S GE POWER B6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING BALANS LADER/ONTLADER VOOR NICD/NIMH/LITHIUM/PB ACCU S GE POWER B6"

Transcriptie

1 HANDLEIDING BALANS LADER/ONTLADER VOOR NICD/NIMH/LITHIUM/PB ACCU S GE POWER B6 Microprocessor gecontroleerde hoge prestaties leverende snelle lader/ontlader met geïntegreerde balans, USB link en temperatuur sensor.

2 ALLEEN GEGEVENS BETREFFENDE LITHIUM ACCU GEBRUIK IN DEZE HANDLEIDING! Dank voor de aanschaf van deze 6 cel Lader. In uw handen heeft u een snelle lader/ontlader met een ingebouwde balanceer mogelijkheid en deze lader wordt gecontroleerd door een snelle microprocessor en eigen bediening software. Neem deze hele handleiding goed door omdat deze een grote hoeveelheid bedieningstips heeft en tevens veiligheid informatie verschaft. SPECIFICATIES Spanning bereik: Vermogen: DC 10, Volt Max 50 Watt t.b.v. laden en Max 5 Watt t.b.v. ontladen Laad/ontlaad stroom: A / A Ontlaadstroom LiPO balans: Lithium cellen: 300mA/cel 1 6 cellen SPECIALE MOGELIJKHEDEN Geoptimaliseerde eigen software Zowel bij laden als ontladen is er een AUTO functie die zelf de stroom aanpast. Speciaal t.b.v. Lithium accu s kunnen hiermee gevaarlijke situaties zoals brand en ontploffen voorkomen worden door bediening fouten. Elk programma onderdeel van de lader is te controleren en geeft ogenblikkelijk alle ontstane fouten aan en biedt zodoende een maximum aan veiligheid. Al deze instelling kunnen geprogrammeerd worden. Dual input power Deze lader beschikt over de mogelijkheid om maximaal 50 watt af te geven. Voor 6 Lithium cellen kan de uitgangsstroom maximaal 5A zijn. Afhankelijk van de ingangsspanning kan deze waarde lager zijn. Zie de tabel aan het eind van deze handleiding.

3 Individuele spanning balanceerder voor Lithium accu s ingebouwd De lader is voorzien van een spanning balans per cel. Een externe balanceer unit is dus niet nodig om Lithium accu s te laden (LiION/LiPo/LiFe). Individuele balans bij ontladen De lader is ook voorzien van een balans per cel t.b.v. het ontlaad proces van Lithium accu s. Als een van de cellen een afwijking zal vertonen volgt er een foutmelding en zal het proces gestopt worden. De lader accepteert diverse types Lithium cellen Er worden drie types Lithium accu ondersteund. LiION, LiPo en LiFe. Door hun onderling verschillende chemische samenstelling hebben ze verschillende karakteristieken. Voor de diverse specificaties zie ook Waarschuwings- en veiligheid opmerkingen verder in deze handleiding. Lithium accu Fast (SNEL) en Storage (OPSLAG) mode Lithium accu s zijn op te laden voor verschillende manieren van gebruik. Fast verkort de laad tijd en de Storage methode zorgt voor een nauwkeurige instelling van de spanning om de accu in de beste toestand te brengen voor opslag voor langere tijd. MAXIMALE VEILIGHEID Delta-piek gevoeligheid: de automatische laad beëindiging werkt volgens het principe van de Delta-piek detectie GEGEVENS OPSLAAN/LADEN Om het gebruiksgemak te verhogen is het mogelijk om van 5 verschillende accu s de gegevens op te slaan. Dit kunnen de ontlaad en ook de laad instellingen zijn. Deze gegevens zijn steeds oproepbaar. CYCLISCH LADEN/ONTLADEN Voert 1 tot 5 keer een volledige laad- of ontlaad cyclus uit om de accu op te frissen en beter te balanceren.

4 PC gebaseerde analyse via de USB poort Voor de technisch geïnteresseerden is het mogelijk om via een PC programma de karakteristieken van een accu te analyseren. Het bestaat uit een grafiek die de spanning weergeeft, de stroom, de capaciteit en de temperatuur. Eveneens is de individuele spanning van elke cel uit te lezen van een Lithium pakket. WAARSCHUWINGS- EN VEILIGHEIDS OPMERKINGEN De waarschuwingen zijn erg belangrijk. Volg ze op voor uw eigen maximale veiligheid; anders kan de lader en de accu ernstig worden beschadigd. Ook kan door verkeerd gebruik brand ontstaan. - Laat nooit de lader aan een accu vastzitten zonder toezicht. Bij elke fout onmiddellijk het proces stoppen en de handleiding raadplegen. - Houd de lader verre van stof, vocht, regen, hitte en direct zonlicht. Laat hem niet vallen. - De lader is ontworpen om door een 12V spanningsbron gevoed te worden. - De lader en de accu onder lading/ontlading moeten op een hitte bestendige ondergrond staan. - Zorg dat er geen brandbare materialen dicht bij de lader staan. - Zorg dat u volkomen op de hoogte bent van de handleiding. Als de lader verkeerd staat ingesteld kan dat tot ontploffing van Lithium accu s lijden. - LiPO: spanning niveau 3,7 V/cel. Maximaal 4,2 V/cel. Toegestane snel laadstroom 1C of minder. Minimale ontlaad afslag spanning 3.0 V/cel of hoger. - Om sluiting te voorkomen eerst de losse kabels aan de lader bevestigen en dan pas aan de accu. - Niet meer dan 1 accu pak tegelijk aansluiten. - Geen accu s aansluiten die uit verschillende type cellen bestaan, volle of bijna volle accu s, accu s die een andere laadtechniek hebben dan NiCD, NiMH, LiION, LiPO, LiFE of Lood, kapotte accu s, accu s voorzien van ingebouwde laad en beschermingen schakelingen, accu s die in een apparaat zitten en die verbonden zijn met dat apparaat. - Selecteer dus het juiste programma dat bij de accu past.

5 - Selecteer een juiste laadstroom of ontlaadstroom. - Lithium accu pakketten kunnen bestaan uit parallel en serieschakelingen. Dit goed van te voren checken. - Zorg dat alle aansluitingen goed vast zitten. LADEN Tijdens het laad proces wordt een specifieke hoeveelheid electrische energie in de accu geladen. Deze hoeveelheid wordt berekend door de vermenigvuldiging van de laadstroom en de laadtijd. De maximale toegelaten laadstroom hangt af van het type accu en deze gegevens kunnen gevonden worden in de handleiding van de fabrikant. Het is alleen toegestaan om te snelladen als dat uitdrukkelijk door de fabrikant is goed bevonden in de handleiding. Verbindt de op te laden accu met de bijgeleverde snoeren aan de lader. Rood is de plus aansluiting en zwart de min. Omdat de lader niet in staat is om het verschil in interne weerstand is van de accu, de kabel of de stekkers is het van het grootste belang dat de kabels en de stekkers van hoogwaardige goudcontacten zijn voorzien. Lees aandachtig de informatie van de accufabrikant betreffende maximale laadstroom en laadtijd. Speciaal voor Lithium accu s goed op de fabrikant specificaties letten en deze goed in acht nemen. Probeer nooit een accu pakket te demonteren. Bij Lithium pakketten goed opletten of er serie- en of parallel pakketten door elkaar gebruikt worden. Bij parallel schakeling blijft de spanning gelijk aan een enkele accu maar de accucapaciteit wordt vermenigvuldigd met het aantal cellen. De onbalans tussen de cellen kan vuur of explosies veroorzaken tijdens het laden. Wij bevelen aan om uitsluitend in serie geschakelde cellen te gebruiken.

6 ONTLADEN Doel van het ontladen van een accu is het bepalen van de restcapaciteit of om de spanning te verlagen tot een bepaalde waarde. Tijdens het ontladen gelden dezelfde beperkingen als voor het laden. Om te voorkomen dat er een diepe ontladingstoestand optreedt dien je er voor te zorgen dat de afschakelspanning juist staat ingesteld. Lithium accu s mogen niet beneden de minimum spanning ontladen worden op straffe van kapot gaan. Normaal gesproken hoeven ze ook niet ontladen te worden. Sommige accu s hebben een geheugen effect. Als ze gedeeltelijk leeg zijn en dan weer worden opgeladen zullen ze dat onthouden en de volgende keer kunnen ze niet veel verder worden opgeladen dan de gedeeltelijke lading van de vorige keer. NiCD en NiMH accu s schijnen hier gevoelig voor te zijn. Ze verlangen complete laadcycli; dus volledige oplading na volledige ontlading. Niet herladen als er een lange opslagtijd aan komt. Tijdens de opslagtijd ondergaan ze een zelfontlading. Lithium accu s vragen om een gedeeltelijke ontlading in plaats van een volledige. Regelmatige volledige ontlading moet echter voorkomen worden. Het is beter om wat vaker te laden of een zwaardere accu te gebruiken. Verse, nieuwe NiCD accupakken zijn pas na een tiental ladingen op volledige sterkte. Het cyclische laadproces zal deze accu s zeker optimaliseren.

7 PROGRAMMA KAART

8 EERSTE GEBRUIK EN INSTELLING

9 Als de lader voor de eerste keer aan de 12V voeding wordt aangesloten zal het scherm de volgende informatie laten zien (HOTA CHARGER) en vervolgens: LiPo CHARGE 1.3A 22.2V(6S) De gebruiker kan alle waardes instellen als volgt instellen. Druk op de START/ENTER toets om de waarde te laten knipperen en pas de waarde vervolgens aan met de of de + toets. De waarde wordt opgeslagen door nogmaals op de START/ENTER toets te drukken. Het scherm geeft de nominale spanning aan van de Lithium accu aan. Er zijn 3 type Lithium accu s: LiFE (3,3V), LiIO (3,6V) en LiPO (3,7V). Het is belangrijk dat hier de juiste keuze wordt gemaakt. Als er een afwijking ontstaat van de correcte waarde kan de accu ontploffen tijdens het laad proces! Er vindt een automatische herkenning plaats van het aantal cellen van de Lithium accu aan het begin van het laad- en of het ontlaadproces om bedieningsfouten door de gebruiker te voorkomen. Ver ontlaadde accu s kunnen echter een foute herkenning veroorzaken. Om deze fout te vermijden is de tijd aan te passen. Normaal gesproken heeft de processor van de lader aan 10 minuten voldoende tijd om het aantal cellen te tellen. Voor accu s met grotere capaciteit kan deze tijd verlengd worden. Maar als de tijd te lang is voor een kleine accu kan in de teltijd de accu al volgeladen zijn.

10 Dit kan fatale gevolgen hebben. Mocht de telling niet correct verlopen dan pas de tijd verlengen. Meestal is de voorkeurstijd goed. Deze schermen laten de trigger spanning zien voor het automatische stoppen van het laadproces voor NiMH en NiCD accu s. De effectieve waarden variëren per cel van 5 tot 20 millivolt. Als de triggerspanning hoger wordt ingesteld is er gevaar van overlading van de accu s; als de spanning te laag staat wordt het laadproces te vroeg gestopt. Lees hiervoor de technische handleiding van de betreffende accu (NiCD voorkeur: 12mV en NiMH 7 mv als voorkeur). De functie van de 3 pens aansluiting aan de linkerzijde van de lader is te programmeren als temperatuur aansluiting of als USB poort zoals te zien is op het scherm hieronder. Als de poort is toegewezen als temperatuur sensor kan je de bijgeleverde sensor op de accu klemmen.

11 Via de USB poort is het mogelijk om via de bijgeleverde software op de PC het proces te volgen. De maximale temperatuur is instelbaar waarbij de lader moet afslaan om de accu te beschermen. Als er een cyclisch laad/ontlaad proces bezig is kan er een vertragingstijd ingesteld worden om te voorkomen dat de temperatuursensor te snel en te vaak reageert op het cyclisch warm worden en weer afkoelen van de accu. Deze tijd is instelbaar van 1 tot 60 minuten. Als er een laad proces wordt gestart zal automatisch de timer mee gaan lopen. Dit om overlading te voorkomen. Hieronder zal worden uitgelegd hoe de gegevens kunnen worden aangepast.

12 Hier wordt de maximum laadstroom ingesteld. Als er geen delta-piek voltage wordt ingesteld en de timer loopt niet dan zal het laadproces stoppen bij deze gekozen waarde. De pieptonen die de lader maakt bij het indrukken van de toetsen zijn uitschakelbaar. In het volgende scherm is in te stellen bij welk ingangsvoltage de lader moet uitschakelen om een eventuele voedingsaccu niet te ver te belasten. LITHIUM ACCU (LILO/LIPO/LIFE) PROGRAMMA De nu volgende programma s zijn alleen geschikt voor Lithium accu s met een nominale spanning van 3.3, 3.6 of 3.7 V per cel. Het laden moet hier heel anders verlopen, namelijk met een constante stroom (CC) en een constant voltage (CV). De laadstroom hangt af van de accu capaciteit en prestatie. De laatste fase van het laadproces is erg belangrijk; het moet exact gelijk zijn aan 4.2V voor een LiPO accu.

13 Als je iets in het programma wilt aanpassen: Druk op START/ENTER om de waarde te laten knipperen, pas de waarde aan met de of de + toets en nogmaals drukken op Start/Enter slaat deze waarde op in het geheugen van de lader. HET LADEN VAN LITHIUM ACCU S Links bovenin het scherm laat het type accu zien wat gekozen is in de gebruikers instelling. De waarde links onder is de laadstroom en rechts onder is de laadspanning zichtbaar. Na het instellen van de stroom en het voltage druk je langer dan 3 seconden op Start/Enter om het laadproces te starten (Laadstroom A, voltage: 1 6 cellen). Het getal 3 is het aantal cellen dat eerder was ingesteld en dat door de processor is herkend. R: is het aantal cellen dat de lader heeft aangetroffen en S: is het aantal cellen wat geselecteerd was in een eerder scherm. Als beide getallen hetzelfde zijn kan het laden gestart worden middels de Start/Enter toets. Komen de getallen niet overeen dan op Batt.TypeStop drukken om terug te keren naar het vorige scherm. Kijk daar nogmaals zorgvuldig naar het aantal cellen van het te laden pakket.

14 Dit scherm is zichtbaar tijdens het laden. Druk een maal op Batt.TypeStop om het laadproces te stoppen. LADEN VAN LITHIUM ACCU S MET BALANCEREN Hiermee wordt het balanceren tijdens het laden ingesteld. Om dit te doen moet wel de individuele kleine witte aansluiting van de accu op de lader zijn aangesloten en ook de dikke rode en zwarte kabel moet aan de rechterzijkant worden aangesloten. Bij deze methode van laden wordt een andere methode gebruikt dan hiervoor beschreven. De interne processor van de lader zal het voltage van elke cel volgen en de laadstroom. (GEMIDDELDE WAARDEN: Li 6S 25,18V 1,3A 67min Vol is 01353)

15 Linksonder de laadstroom, rechtsonder het voltage van het accu pakket. Na dit ingesteld te hebben meer dan 3 seconden op Start/Enter drukken om het laden te starten. Het aantal cellen dat is gekozen door de gebruiker is hier zichtbaar en het aantal herkende cellen door de processor. R: laat het aantal cellen zien die door de lader zijn aangetroffen en S: geeft het aantal cellen weer zoals in een vorig scherm zijn ingesteld door de gebruiker. Als beide getallen identiek zijn kan het laden worden gestart door op de Start/Enter toets te drukken. Anders op Batt.TypeStop drukken. Dit scherm is zichtbaar tijdens het laden. Druk op Batt.TypeStop om het proces te stoppen.

16 SNELLADEN VAN LITHIUM ACCU S Naarmate het laadproces naar het einde loopt zal de laadstroom naar de Lithium accu afnemen. Om het laadproces vervroegd te stoppen moet ook eerder begonnen worden met het verlagen van de CV (Constant Voltage) waarde. Aan het einde zal de laadstroom nog maar 1/5 zijn van de beginstroom terwijl dit bij normaal beëindigen 1/10 hoort te zijn. Omdat er eerder is gestopt zal de capaciteit van de accu dan wel wat lager zijn. De laadstroom en het voltage zijn in te stellen. Met de Start/Enter toets is het voltage uit te lezen en wederom hierop drukken zal het laden weer doen starten Dit scherm laat de term FAS van fastcharge zien Druk op Batt.TypeStop om het laden te stoppen.

17 OPSLAG CONTROLE VAN LITHIUM ACCU S Dit programma dient uitsluitend gebruikt te worden om Lithium accu s voor te bereiden op een lange periode van niet gebruik en opslag. Het zal uitzoeken of de accu geladen of ontladen moet worden afhankelijk van het type Lithium accu. 3.3V voor LiFE, 3.75 voor LiION en 3.85 voor LiPO accu s per cel. Mocht de accu een hogere spanning afgeven dan zal automatische ontlading volgen. Ook hier zijn de stroom en de spanning weer instelbaar en deze worden gebruikt om de accu opslag klaar te maken. Dit is zichtbaar tijdens het laden. Om te stoppen drukken op Batt.TypeStop.

18 ONTLADEN VAN LITHIUM ACCU S De ontlaad stroom mag niet hoger zijn dan 1C voor uw eigen veiligheid en het voltage aan de rechterkant van het scherm mag niet lager zijn dan door de fabrikant is voorgeschreven. Om met het ontladen te beginnen langer dan 3 seconden op de Start/Enter toets drukken. direct te stoppen kunt u op Batt.TypeStop drukken. Dit scherm laat het ontladen zien. Om SPANNINGS BALANS MONITOREN TIJDENS HET ONTLADEN De ingebouwde processor van de lader zal tijdens het ontladen alle cellen van het Lithium pakket onder controle houden en zal er voor zorgen dat alle cellen dezelfde spanning krijgen. Daarom moet de witte stekker van een accupakket ook worden aangesloten op de rechterzijkant van de lader. Als een van de cellen een vreemd gedrag zal gaan vertonen slaat de lader ogenblikkelijk af en zal er een foutmelding op het scherm verschijnen. In dat geval bevat het accupakket een kapotte cel, of er is een slechte verbinding in de kabel of de stekker.

19 Door op de + toets te drukken is te zien welke cel in slechte staat verkeerd. In dit voorbeeld is de vierde cel de boosdoener. Als er een slechte verbinding of een kabelbreuk is dan zal het voltage op 0 staan. OPSLAAN VAN GEGEVENS Deze lader is voorzien van een mogelijkheid om gegevens op te slaan en weer uit te lezen voor gebruik. Er kunnen gegevens van 5 verschillende accu s worden gebruikt en opgeslagen. Om dit in te stellen op Start/Enter drukken en met de en de + toets de waarde aanpassen. Deze instelling heeft geen effect op het laad of ontlaad proces. Er wordt alleen een nummer toegekend aan een accu.

20 De volgende schermen worden automatisch weergegeven en zijn gekoppeld aan de accu s. In het voorbeeld een NiMH accupakket van 12 cellen en een capaciteit van 3000mAh. Stel de laadstroom in voor handmatig laden of de maximale laadstroom voor automatisch laden. Tussen deze standen kan door het gelijktijdig drukken op de en de + toets worden geschakeld als de weergave knippert. hoogste spanning. Instellen van de ontlaadstroom en

21 aantal cycli Instellen van laden/ontladen en het en het opslaan van de gegevens. OPHALEN VAN GEGEVENS Dit programma onderdeel haalt de gegevens op die eerder werden opgeslagen in het vorige hoofdstuk van deze handleiding. Om gegevens op te halen druk je eenmaal op Start/Enter en hierdoor zal het accu nummer gaan knipperen. Kies met de of de + toets het gewenste nummer en druk dan 3 seconden op Start/Enter. gegevens worden aangepast Selecteer het gewenste nummer en de

22 DIVERSE INFORMATIE TIJDENS HET PROCES en ingeladen. Tijdens het laden of ontladen is er diverse informatie beschikbaar via het scherm. Door op de toets te drukken worden de gebruikers instellingen zichtbaar. Via de + toets is het gedrag van elke individuele cel zichtbaar mits naast de dikke rode en zwarte stekker ook de witte stekker van het Lithium pakket is aangesloten op de lader. Het uiteindelijk bereikte voltage is zichtbaar aan het einde van het proces.

23 poort. De 3 pins poort is ingesteld als USB De externe temperatuur zal alleen worden getoond als de temperatuursonde is aangesloten. Ingangsspanning van de lader. Met de individuele verbindingskabel van het accupakket (de kleine witte stekker) is elke cel afzonderlijk te bekijken en te volgen. van de lader worden ingestoken. Deze stekker moet aan de rechterkant

24 WAARSCHUWINGS- EN FOUT MELDINGEN De lader beschikt over diverse monitor en bescherm functies. Bij een opgetreden fout zal er een pieptoon klinken en op het scherm verschijnt een duidelijke melding. De accu is verkeerd aangesloten. tussen lader en accu. Kabel onderbreking tijdens het proces Sluiting in de uitgang! Ingangsspanning van lader te laag. Verkeerde keuze gemaakt van de spanning van het aangesloten accu pakket. Fout in het laad circuit.

25 De ingebouwde processor ontdekte een lagere spanning dan eerder is ingevoerd door de gebruiker. Tel voor de zekerheid het aantal cellen na. Als het scherm Battery Check High Voltage weergeeft is en hogere spanning aangetroffen. Ook hier weer het aantal cellen tellen en juist instellen. De spanning in een van de cellen van een Lithium pakket is te laag. Meet de spanning van alle individuele cellen. Als een van de cellen een te hoge spanning afgeeft ook dan de cellen individueel meten. de kabels. Kijk deze goed na. Slechte verbinding in de connector of hoog. Koel de lader af. De interne temperatuur van de lader is te

26 De processor van de lader is gestopt en kan zijn taken om wat voor reden niet meer uitvoeren. De lader dient gerepareerd te worden. TABEL VAN GENRUIKTE TERMEN Ampère (A): Eenheid van stroom tijdens het laden of ontladen. Meestal wordt A weergegeven. Milli Ampère (ma): een duizendste deel van een Ampère en in het scherm zichtbaar als ma. Dus 2.0A is hetzelfde als 2000mA. Capaciteit: Mili Ampère Hours (uren): (mah) en Ampère-uren (hours) (Ah). De laad energie die in een accu gaat noemt men de capaciteit en heeft als definitie de hoeveelheid stroom die per uur geleverd kan worden. Dus een accu met een capaciteit van 650mAh kan 1 uur lang een stroom leveren van 0.65A. Nominaal Voltage: (V). Het nominale voltage kan als volgt worden gedefinieerd: - NiCD of NiMH: vermenigvuldig het aantal cellen met 1.2. Een pakket van 8 cellen heeft dan een nominale spanning van 8*1.2=9.6V. - LiPO: vermenigvuldig het aantal cellen met 3.7. Een pakket van 6 cellen heeft een nominale spanning van 6*3.7=22.2V - LiIO: vermenigvuldig het aantal cellen met LiFE: vermenigvuldig het aantal cellen met 3.3. Indien het nominale voltage niet staat aangegeven op de accu raadpleeg dan de fabrikant en ga niet zelf iets uitproberen. C waarde: de capaciteit wordt ook wel aangeduid met een C waarde. Sommige fabrikanten hanteren deze aanduiding. Een accu heeft een C waarde die dezelfde is als de capaciteit die op de accu staat vermeld. Een 600mAh accu heeft een 1C waarde van 600mA en een 3C waarde van 3*600=1800mA of 1.8A. De 1C stroom van een 1350mAh accu is dan ook 1.35A.

27 MAXIMALE VERMOGENS TABEL Als de spanning van de aangesloten accu meer is dan 10V zal de te leveren stroom automatisch kunnen worden verminderd om niet boven de limiet van de lader uit te komen van 50Watt. Indien de accu meer dan 5V spanning nog heeft zal het ontladen worden teruggenomen tot een veilige 5Watt. Zie ook onderstaande tabel: Maximale laad en ontlaad stroom met 12V INGANGSSPANNING CELLEN NOM. VOLTAGE Laad stroom A Ontlaad A LiPO 1S S S S S S INDIVIDUELE AANSLUITINGEN VAN EEN 6 CEL LITHIUM ACCU

28 einde

Balancer 12S HANDLEIDING. #FS-B12S v fv

Balancer 12S HANDLEIDING. #FS-B12S v fv Balancer 12S HANDLEIDING Wij danken u voor de aankoop van deze Fusion 12S balanceermodule. Wij raden u aan deze handleiding grondig door te lezen alvorens dit product te gebruiken. #FS-B12S v.290708fv

Nadere informatie

Balancer 6S HANDLEIDING. #FS-B6S v fv

Balancer 6S HANDLEIDING. #FS-B6S v fv Balancer 6S HANDLEIDING Wij danken u voor de aankoop van deze Fusion 6S balanceermodule. Wij raden u aan deze handleiding grondig door te lezen alvorens dit product te gebruiken. #FS-B6S v.290708fv Technische

Nadere informatie

FT680 NICad/NiMh - LIPO LADER

FT680 NICad/NiMh - LIPO LADER FT680 NICad/NiMh - LIPO LADER Automatische snellader voor het laden van Nickle Cadmium, Nickle Metal Hydride, Lipo en Lood accu s, Met interne voeding en ingebouwde balancer Algemeen Om alle eigenschappen

Nadere informatie

AX-3010H. Multifunctionele schakelende voeding. Gebruiksaanwijzing

AX-3010H. Multifunctionele schakelende voeding. Gebruiksaanwijzing AX-3010H Multifunctionele schakelende voeding Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats, zodat u hem later nog eens in kunt kijken. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze

Nadere informatie

HANDLEIDING VAN DE PLATINUM PRO SERIES BRUSHLESS SPEED CONTROLLER (ESC) MOTOR REGELAAR.

HANDLEIDING VAN DE PLATINUM PRO SERIES BRUSHLESS SPEED CONTROLLER (ESC) MOTOR REGELAAR. HANDLEIDING VAN DE PLATINUM PRO SERIES BRUSHLESS SPEED CONTROLLER (ESC) MOTOR REGELAAR. Dank voor de aankoop van onze Electronische Speed Controller (ESC). Groot vermogen systemen voor afstand bestuurbare

Nadere informatie

Inhoudsopgave Batterijlader via USB

Inhoudsopgave Batterijlader via USB Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Batterijen...3 Wat zijn batterijen...3 Vormen van Batterijen...3 Capaciteit van een batterij...4 Batterijladers...4 Inleiding...4 Batterijlader met constante spanning...4

Nadere informatie

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Aantal druktoetsen: 4 stuks met de volgende functies: On/off toets voor in- en uitschakelen, toets 1 laagste vermogen, 2 midden stand, 3 max.

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding

Gebruikers Handleiding SWITCH MODE ACCULADER Switch Mode Acculader Model No. SEC - 1245E SEC - 1260E SEC - 1280E SEC - 2425E SEC - 2440E Gebruikers Handleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw acculader gaat

Nadere informatie

VOEDINGSBANK 9000 MET AUTO JUMPSTARTER

VOEDINGSBANK 9000 MET AUTO JUMPSTARTER VOEDINGSBANK 9000 MET AUTO JUMPSTARTER Gebruikshandleiding 31889 Lees deze handleiding a.u.b. voordat u dit product in gebruik neemt. Anders kunt u ernstig letsel oplopen. Hartelijk bedankt voor het aanschaffen

Nadere informatie

LEGO Energiemeter. Hoe te beginnen

LEGO Energiemeter. Hoe te beginnen LEGO Energiemeter Hoe te beginnen De Energy Meter bestaat uit twee delen: het LEGO en de LEGO. De past op de onderkant van het. Schuif de eenvoudig omlaag op de om hem te installeren. Om de weer te verwijderen,

Nadere informatie

Soort accu eigenschappen Hoe te laden Let op!

Soort accu eigenschappen Hoe te laden Let op! In dit overzicht wil ik vnl. een samenvatting geven waar je op moet letten bij de aanschaf en het onderhouden van een accu. Hierin streef ik geen volledigheid na, maar een handreiking om met een duidelijke

Nadere informatie

STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding

STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES http://www.cma-science.nl Korte beschrijving De Stroomsensor BT21i is een veelzijdige sensor, die de stroomsterkte kan meten

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER ENVIVO BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE PRODUCT OVERZICHT... 4 KNOPPEN... 6 BLUETOOTH MODUS... 6 Bluetooth Paren... 6 Muziek afspelen in Bluetooth modus...10 Handenvrij

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3.

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

LEGO Energiemeter. Hoe te beginnen

LEGO Energiemeter. Hoe te beginnen LEGO Energiemeter Hoe te beginnen De Energy Meter bestaat uit twee delen: het LEGO Energy Display en de LEGO Energy Storage. De Energy Storage past op de onderkant van het Energy Display. Schuif de Energy

Nadere informatie

Buispomp pomp T250 Handleiding

Buispomp pomp T250 Handleiding Buispomp pomp T250 Handleiding Versie November 2013 Bom Aqua B.V. Tel. 078-6150402 Oosteind 47 Email: info@bom-aqua.nl 3356 AB website: www.bom-aqua.nl Papendrecht Capaciteiten Pomp Opvoerhoogte van 0-150

Nadere informatie

ELYSIUM LX60B Pro HANDLEIDING. #FS-LX60BPE v fv

ELYSIUM LX60B Pro HANDLEIDING. #FS-LX60BPE v fv ELYSIUM LX60B Pro HANDLEIDING Wij danken u voor de aankoop van dit Fusion laadapparaat. Wij raden u aan deze handleiding grondig door te lezen alvorens dit product te gebruiken. #FS-LX60BPE v.290708fv

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN).

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). Batterijoplader BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). LEES AANDACHTIG DE VOLGENDE INSTRUCTIES DOOR OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN. Handleiding Art. -Nr:201604

Nadere informatie

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk.

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

HQ-CHARGER61 SNELLE ACCULADER MET USB INGANG OPTIE

HQ-CHARGER61 SNELLE ACCULADER MET USB INGANG OPTIE NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER61 SNELLE ACCULADER MET USB INGANG OPTIE LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig. Deze handleiding bevat belangrijke

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING voor 12V lood-zuur accu s van 1 tot 85Ah

GEBRUIKSAANWIJZING voor 12V lood-zuur accu s van 1 tot 85Ah GEBRUIKSAANWIJZING voor 12V lood-zuur accu s van 1 tot 85Ah NL HARTELIJK GEFELICITEERD MET DE AANKOOP VAN DEZE EXIDE TECHNOLOGIES ACCULADER Deze acculader stelt u in staat om uw accu steeds in een optimale

Nadere informatie

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO Duurzame energie Aan de slag met de energiemeter van LEGO LEGO, het LEGO logo, MINDSTORMS en het MINDSTORMS logo zijn handelsmerken van de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht

Nadere informatie

Bluetooth Auto Luidspreker

Bluetooth Auto Luidspreker ENVIVO Bluetooth Auto Luidspreker GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...4 WELKOM...4 ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...5 WAARSCHUWING...5 PRODUCT AFBEELDING & BELANGRIJKSTE FUNCTIES...6

Nadere informatie

BASETech Snellader BTL-1

BASETech Snellader BTL-1 Versie 03/06 Bestnr. 51 23 00 BASETech Snellader BTL-1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER51 1-2 UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze handleiding

Nadere informatie

1-uurs snellader-set UFC-2

1-uurs snellader-set UFC-2 Versie 05/03 Bestnr. 51 20 43 1-uurs snellader-set UFC-2 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G E L V 1 5

H A N D L E I D I N G E L V 1 5 H A N D L E I D I N G E L L @ V 1 5 INHOUD Revision Data... 2 Introductie... 3 Ell@ Layout... 4 Aanzetten Ell@... 5 Unlocken van Ell@... 5 Hoofdmenu... 5 Raadplegen planning... 6 Invoeren prestatie...

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding ICY1801TP Thermostat Programmer Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing I.C.Y. B.V. Introductie De Thermostat Programmer vergemakkelijkt het programmeren van de Timer-Thermostaat, doordat u één keer

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

HQ-CHARGER71 HQ 2-3 UUR COMPACT AA/AAA ACCULADER MET LCD DISPLAY

HQ-CHARGER71 HQ 2-3 UUR COMPACT AA/AAA ACCULADER MET LCD DISPLAY NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER71 HQ 2-3 UUR COMPACT AA/AAA ACCULADER MET LCD DISPLAY LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze handleiding

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

Electronische loep "One"

Electronische loep One Electronische loep "One" Eenvoudige, betaalbare, elektronische loep voor mensen met visuele beperkingen Deze draagbare elektronische loep geeft een scherp beeld en hoog contrast met een vergroting van

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

Handleiding versie 1.1. Zie ook www.emdrkit.com. Lees voor gebruik van de EMDR kit deze handleiding.

Handleiding versie 1.1. Zie ook www.emdrkit.com. Lees voor gebruik van de EMDR kit deze handleiding. Handleiding versie 1.1 Zie ook www.emdrkit.com Lees voor gebruik van de EMDR kit deze handleiding. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 De controller... 3 1.1 Aan/uit... 3 1.2 Starten... 3 1.3 Pauzeren...

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

Microprocessor Accu Master C3/500

Microprocessor Accu Master C3/500 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 25 00 49 Microprocessor Accu Master C3/500 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

EL-EPM01 Energiemeter

EL-EPM01 Energiemeter EL-EPM01 Energiemeter NEDERLANDSE INSTRUCTIES Introductie: De EL-PM01 energiemeter is ontwikkeld voor het bewaken en meten van het elektrische energieverbruik. Het apparaat biedt een effi ciënte manier

Nadere informatie

Intelligente Zonne-energie Regelaar Solar30

Intelligente Zonne-energie Regelaar Solar30 Intelligente Zonne-energie Regelaar Solar30 Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product gaat gebruiken. SOLAR30 12V/24V AUTO WORK 1 Productintroductie Deze regelaar

Nadere informatie

Voedingsbank 10000 mah

Voedingsbank 10000 mah Voedingsbank 10000 mah Handleiding 31883 I. Inleiding Dit product is een lichtgewicht, stijlvolle en milieuvriendelijke mobiele voedingsbak met een hoge capaciteit voor de meeste draagbare apparaten en

Nadere informatie

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding BT-02N Gebruikershandleiding 1 Index 1. Overzicht.....3 2. Aan de slag....5 3. Uw Bluetooth hoofdtelefoon aansluiten...5 4. Het gebruik van uw Bluetooth hoofdtelefoon..... 9 5. Technische specificaties

Nadere informatie

Processor gestuurde accu capaciteittester 12V / 0,3A- 25A 24V / 0,3A- 25A

Processor gestuurde accu capaciteittester 12V / 0,3A- 25A 24V / 0,3A- 25A Handleiding Processor gestuurde accu capaciteittester 12V / 0,3A- 25A 24V / 0,3A- 25A Nederlands Inleiding deze micro processor gestuurde capaciteittester is het mogelijk de capaciteit te testen van diverse

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

PALADIN L120 Pro HANDLEIDING. #FS-L120P v fv

PALADIN L120 Pro HANDLEIDING. #FS-L120P v fv PALADIN L120 Pro HANDLEIDING Wij danken u voor de aankoop van dit Fusion laadapparaat. Wij raden u aan deze handleiding grondig door te lezen alvorens dit product te gebruiken. #FS-L120P v.290708fv 2 PALADIN

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GPS car cam

Gebruiksaanwijzing GPS car cam Gebruiksaanwijzing GPS car cam productomschrijving Dit product is ontwikkeld met de nieuwste wetenschap en technologie om een high- definition camcorder te ontwerpen. Het wordt niet alleen gebruikt als

Nadere informatie

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen.

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. CBT12XS BATTERIJTESTTOESTEL Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. TESTVERLOOP / GEBRUIKSAANWIJZINGEN BELANGRIJK: 1. Voor het testen van de prestatie van 12 V-accu s (CCA:

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C.

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C. BT111 ACCU TESTER BT222 ACCU / LAADSTART / TESTER BEDIENINGSHANDLEIDING BELANGRIJK! 1. Voor het testen van 12 V accu's: SAE : 200~1200 CCA DIN : 110~670 CCA IEC : 130~790 CCA EN : 185~1125 CCA CA(MCA)

Nadere informatie

SW 803 Hybrid 1000. Software V3.11. Gebruiksaanwijzing NL

SW 803 Hybrid 1000. Software V3.11. Gebruiksaanwijzing NL SW 803 Hybrid 1000 Software V3.11 Gebruiksaanwijzing NL Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voor een veilige installatie en gebruik. Vooral de teksten in de grijze vakken vragen om extra aandacht.

Nadere informatie

Handleiding. ReSound oplader 60 en 80

Handleiding. ReSound oplader 60 en 80 Handleiding ReSound oplader 60 en 80 Gefeliciteerd met de aankoop van de nieuwe ReSound oplader voor uw hoortoestel. Deze handleiding helpt u om te gaan met de oplader. Wij hopen dat u er veel plezier

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Portable studio flitser voor binnen en buiten

Gebruiksaanwijzing. Portable studio flitser voor binnen en buiten PFL-400 Gebruiksaanwijzing Portable studio flitser voor binnen en buiten Bedankt voor uw aanschaf van de PFL-400 portable studio flitser. Lees voordat u de flitser gaat gebruiken eerst deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING

RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING 1. Bedieningsknop 2. Camera 3. Microfoon 4. Reset schakelaar 5. Statusindicator 6. Balpen 7. Wisselen van Foto A naar Video V 8. USB Dit is de eerste balpen voorzien van

Nadere informatie

NL- Gebruiksaanwijzing

NL- Gebruiksaanwijzing SW 801 NL- Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voor een veilige installatie en gebruik. Vooral de teksten in de grijze vakken vragen om extra aandacht. De technische specificaties

Nadere informatie

BEP 600-DCM V2.3 COUNTOUR MATRIX DC MONITOR

BEP 600-DCM V2.3 COUNTOUR MATRIX DC MONITOR BEP 600-DCM V2.3 COUNTOUR MATRIX DC MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKSAANWIJZING LEES DE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U GAAT INSTALLEREN INDEX KENMERKEN 3 AFMETINGEN 3 GEÏNSTALLEERD MET DRIE VOLTAGEMETERS

Nadere informatie

Spanning gegarandeerd professionele test-, laaden startapparatuur.

Spanning gegarandeerd professionele test-, laaden startapparatuur. Spanning gegarandeerd professionele test-, laaden startapparatuur. Accutesters de beste om te testen T 12 200 E 7 780 500 010 Voor alle 12V-accu's voor personenwagens van 27 tot 180 Ah. Bijzonder geschikt

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding HP luidsprekertelefoon Gebruikershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder

Nadere informatie

In-/uitschakelen. Functie: De Identicom in- of uitschakelen.

In-/uitschakelen. Functie: De Identicom in- of uitschakelen. Handleiding In-/uitschakelen De Identicom in- of uitschakelen. Druk de gemarkeerde knoppen tegelijk in totdat u een trilling voelt. Aan U voelt één trilling, waarna de Identicom de volgende stappen doorloopt:

Nadere informatie

E-Bike. Gebruikers handleiding versie B2

E-Bike. Gebruikers handleiding versie B2 E-Bike Gebruikers handleiding versie 160609-B2 Gebruikers handleiding 1. Ingebruikname Een Target fiets met elektrische ondersteuning rijdt als een gewone fiets, waarbij het elektrisch systeem zorgt voor

Nadere informatie

Bluetooth wireless headset. User s manual

Bluetooth wireless headset. User s manual GB F Bluetooth wireless headset D I E GR RU HU HR User s manual DECLARATION OF CONFORMITY We, the undersigned Company: Address: TE-GROUP nv Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following

Nadere informatie

TechGrow Asymmetrische Timer HANDLEIDING. software versie: Uitgifte datum:

TechGrow Asymmetrische Timer HANDLEIDING. software versie: Uitgifte datum: WWW.TECHGROW.NL TechGrow Asymmetrische Timer software versie: 1.00 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING TechGrow Asymmetrisch timer gebruikershandleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow AT-1 Asymmetrische

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 Meter aangeschaft. De HS-1 CO 2 Meter

Nadere informatie

Accu en oplader instructies: Eigen bedrijfsgegevens

Accu en oplader instructies: Eigen bedrijfsgegevens Accu en oplader instructies: Eigen bedrijfsgegevens 1. Als u de accu helemaal leeg hebt gereden, zorg er dan voor dat u uw accu kort hierna weer aan de lader zet (binnen enkele uren). 2. Laat de accu nooit

Nadere informatie

Wij danken u voor uw keuze voor de DC voeding Axiomet AX-3004H. Voor de start van de werkzaamheden gelieve kennis te maken met de handleiding.

Wij danken u voor uw keuze voor de DC voeding Axiomet AX-3004H. Voor de start van de werkzaamheden gelieve kennis te maken met de handleiding. 1. Inleiding Wij danken u voor uw keuze voor de DC voeding Axiomet AX-3004H. Voor de start van de werkzaamheden gelieve kennis te maken met de handleiding. 2. Veiligheid De handleiding bevat belangrijke

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

1. Installatie van de e-thermostaat 3. 2. Installatie van de hub 8

1. Installatie van de e-thermostaat 3. 2. Installatie van de hub 8 v.120110 1. Installatie van de e-thermostaat 3 2. Installatie van de hub 8 3. De webportal en smart phone app 10 Webportal...10 Smart phone App...10 4. Problemen oplossen - E-thermostaat 11 Het display

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Black Box

Gebruiksaanwijzing Black Box Gebruiksaanwijzing Black Box Inleiding. Deze computer is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan

Nadere informatie

EM3971 - Universele Laptoplader

EM3971 - Universele Laptoplader E EM3971 - Universele Laptoplader 2 NEDERLANDS EM3971 - Universele Laptoplader Waarschuwingen en aandachtspunten Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen! Laat

Nadere informatie

Corrigeren, Wissen, Wijzigen en Controle Later starten, Stoppen en stookkosten

Corrigeren, Wissen, Wijzigen en Controle Later starten, Stoppen en stookkosten Inleiding. TOMA Deze computer is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

Handleiding versie 1.3. Zie ook Lees voor gebruik van de EMDR kit deze handleiding.

Handleiding versie 1.3. Zie ook  Lees voor gebruik van de EMDR kit deze handleiding. Handleiding versie 1.3 Zie ook www.emdrkit.nl Lees voor gebruik van de EMDR kit deze handleiding. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 De controller... 3 1.1 Aan/uit... 3 1.2 Starten... 3 1.3 Pauzeren...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022 Microprocessor Volledig vrij instelbare controller HD9022 MICROPROCESSOR CONFIGURATIE CONTROLLER De microprocessor gestuurde controller HD9022 is een aflees- en regelunit met

Nadere informatie

MOBILITY POWER PACK. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing. Version 1.00

MOBILITY POWER PACK. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing. Version 1.00 MOBILITY POWER PACK NL Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Version 1.00 Index 1. Productbeschrijving... 2 2. Veiligheidsvoorschriften... 2 3. Installatie... 3 4. Bediening... 4 5. LED indicaties...

Nadere informatie

Om een prettige ondersteuning te behouden, adviseren wij u eens per maand de E-bike te kalibreren.

Om een prettige ondersteuning te behouden, adviseren wij u eens per maand de E-bike te kalibreren. Service indicatie Een steeksleutel (H) wordt op het display weergegeven samen met vijf streepjes als het tijd is voor een onderhoudsbeurt. Neem contact op met uw dealer. 3.4 Fiets kalibreren Als de bekrachtiging

Nadere informatie

Speciaal de veiligheidsnormen en garantie voorwaarden

Speciaal de veiligheidsnormen en garantie voorwaarden Belangrijk!! Lees dit eerst. Voordat u de Nasa BM1of BM2 installeert dient u eerst de installatie voorschriften goed door te nemen. Let op de BM1 en BM2 lijken uiterlijk op elkaar maar zijn echt verschillende

Nadere informatie

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software 811.1 Gebruiksaanwijzing WTW PC-software Inhoudsopgave 1 FUNCTIONELE SPECIFICATIES........................................................................... 1 2 INSTALLATIE.............................................................................................

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 HI0990N02A Pag. 1/14 TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 LIMOTEC Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HI0990N02A Pag. 2/14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar Handleiding MH1210B regelaar 1 Formaat gat voor behuizing Breedte: Hoogte: 70,5 mm 28,5 mm 2 Aansluitschema Er zijn een aantal uitvoeringen van de MH1210B in omloop. Bovenstaande afbeelding dient als indicatie.

Nadere informatie

LCD scherm ve LCD scherm

LCD scherm ve LCD scherm scherm. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica zelf

Nadere informatie

De condensator en energie

De condensator en energie De condensator en energie Belangrijkste onderdelen in de proeven De LEGO-condensator De condensator heeft een capaciteit van 1 Farad en is beschermd tegen een overbelasting tot 18 Volt. Wanneer de condensator

Nadere informatie

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is Productinformatie E A C F G H A: Aan/uit-schakelaar : Gebruik wisselstroom: blijft groen branden Gebruik batterijstroom: knippert groen C: Gebruik wisselstroom: aanduiding spanningsniveau Gebruik batterijstroom:

Nadere informatie

1-uurs snellader UFC-2 set

1-uurs snellader UFC-2 set G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 51 20 33 1-uurs snellader UFC-2 set Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA AAN EN UITSCHAKELEN Het bedieningspaneel van de oven kan in twee standen werken, de handmatige stand, en de geprogrammeerde stand. In

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor een fiets met elektrische ondersteuning, de E-bike. Uw E-bike zal u door zijn elektrische ondersteuning

Nadere informatie

Handleiding membraantoetsenbord & controller

Handleiding membraantoetsenbord & controller Handleiding membraantoetsenbord & controller Artikelnummers Horizontaal Membraantoetsenbord EA-KC2-101 Verticaal membraantoetsenbord EA-KC2-102 Toegangscontroller EA-KC2-201 Toegangscontroller EA-KC2-201

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Download de WAE Music app

Download de WAE Music app NEDERLANDS 3 5 12 2 6 1 8 7 9 10 11 13 4 1. Laad de speaker volledig op voor eerste gebruik Laad de WAE Outdoor 04Plus FM speaker volledig op voordat u hem de eerste keer gebruikt. Sluit de micro-usb connector

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie