Laden van VARTA batterijen Theorie en Tips

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Laden van VARTA batterijen Theorie en Tips"

Transcriptie

1 Laden van VARTA batterijen Theorie en Tips Het goed functioneren en het bereiken van een goede levensduur van batterijen is sterk afhankelijk van de lading. Ladinggebrek is de grootste oorzaak van het falen van batterijen. Het vermogen van de lader dient derhalve aangepast te zijn aan de capaciteit van de toegepaste batterij en aan de beschikbare laadtijd. Een geheel of gedeeltelijk ontladen batterij moet in de beschikbare laadtijd weer geheel volgeladen kunnen worden. Vaak wordt een lader te klein gekozen, waardoor in het aantal beschikbare laaduren slechts een gedeeltelijke lading kan worden gerealiseerd. Het regelmatig weer in gebruik nemen van onvoldoende geladen batterijen veroorzaakt sulfatering en daardoor blijvend capaciteitsverlies. Algemene punten Een batterij mag alleen met gelijkstroom worden geladen. De pluspool van de batterij moet men met de positieve (+) aansluiting van het laadapparaat verbinden en de minpool van de batterij met de negatieve (-) aansluiting van de lader. Tip Voor lading eerst de batterij aansluiten, als eerste de pluspool en daarna de minpool (hiermee voorkomt u vonkvorming) en dan pas de lader inschakelen. Na het laden altijd eerst de lader uitschakelen en daarna de batterij losmaken en nu beginnen met de negatieve pool. Tijdens het laden zal de celspanning stijgen. Deze spanningsstijging is afhankelijk van de toegepaste laadstroom en de temperatuur. De celspanning zal bij normale lading van circa 2 volt/cel oplopen tot circa 2,65 volt/cel. Bij het overschrijden van een laadspanning van circa 2,35 tot 2,4 volt/ cel (13,8 volt tot 14,2 volt bij een 12 V batterij) begint een levendige gasontwikkeling. Het in de batterijvloeistof (elektrolyt) aanwezige water ontleedt zich in waterstof en zuurstof. Dit gasmengsel is reeds bij een concentratie van 3,8%, zeer explosief. Als gevolg van de stijgende spanning tijdens het laden zal de laadstroom bij ongeregelde laders geleidelijk afnemen. Een batterij is als geladen te beschouwen, indien de laadspanning gedurende 2 uur niet meer toeneemt en de zuurdichtheid (soortelijke massa) de nominale waarde van bijvoorbeeld 1,280 kg/l bereikt heeft en niet verder oploopt. Na elke ontlading, waarbij meer dan 50% van de beschikbare capaciteit aan de batterij wordt onttrokken, dient men de batterij zo spoedig mogelijk weer te laden. Door tussenladingen in de perioden waarin de batterij niet wordt benut, voorkomt men eventuele te diepe ontladingen. Daardoor kan men de bedrijfstijd verlengen. Teneinde overlading te vermijden moet men, bij de daaropvolgende normale ladingen, er wel rekening mee houden, vooral wanneer de tussenlading langere tijd heeft geduurd. Tip Bij een tijdelijke buiten gebruikstelling dient regelmatig de rustspanning van de batterijen gecontroleerd te worden. Indien de rust - spanning 12,4V of lager is, moet de batterij direct worden geladen. Over het laden Afhankelijk van het vermogen van het laadapparaat ligt de normale laadtijd tussen 8 à 15 uur. Als er laadtijd voldoende is, kan met een kleinere (goedkopere) lader worden volstaan. Een kleinere laadstroom is altijd veiliger, maar pas op voor ladingtekort!

2 Indien de temperatuur van het batterijzuur 55 C overschrijdt, dan dient men het laden te onderbreken. Hoge temperatuur is voor de batterij schadelijk. Als de openingen van de ventilatiestoppen vrij zijn van stof en vuil dan kunnen zij tijdens het laden op de batterij blijven. Overlading is ook schadelijk voor de levensduur van een loodbatterij. Men onderscheidt twee vormen van overlading: 1. Laden met een te hoge stroom tijdens de gasontwikkeling (borrelen) Afhankelijk van de toegepaste laadstroom begint deze gasontwikkeling bij circa 70% tot 90% laadtoestand. (2,35 tot 2,4 volt/cel) Het gevolg van regelmatige overlading (vooral in combinatie met diepe ontladingen) is uitval van actief materiaal uit de batterijplaten. Men dient bij het begin van de gasontwikkeling de laadstroom tot 5 à 10 A per 100 Ah te verminderen. Bij het bereiken van een laadspanning van circa 2,65 volt/cel (15,9 tot 16,3 volt bij een 12 V batterij) moet de laadstroom tot 2,5 à 5 A per 100 Ah zijn afgenomen. Overlading veroorzaakt tevens een hoog waterverbruik en slijtage. 2. Onnodig doorladen Door onnodig doorladen wanneer de batterij geheel vol is (ook met kleine stroom) treedt corrosie (aantasting) op van de roosters van de positieve batterijplaten. Ook deze vorm van slijtage leidt tot vroegtijdig onbruikbaar raken van de batterij. Deze vorm van overladen ontstaat meestal bij te hoog ingestelde of defecte spanningsregelaars. Onvoldoende lading Het langere tijd laten staan van ontladen batterijen veroorzaakt sulfatering (dit is het verharden van de batterijplaten), waardoor blijvend capaciteitsverlies optreedt. In principe moet men 1,1 à 1,2 maal zoveel ampère-uren laden, als er vooraf aan zijn onttrokken. Deze "laadfactor" is afhankelijk van de batterijconstructie en de benutte laadstroom. Dit geldt ook voor gedeeltelijke ontladingen. Een voorbeeld: een batterij van 100 Ah wordt 8 uur met 5 A ontladen. Dit is in totaal 40 Ah. (40% van de capaciteit) Om de batterij weer vol te krijgen moet er 48 Ah (40 Ah x 1,2) ingeladen worden. Bijv.: 10 uur met gemiddeld circa 5 A. Naladen start en verlichtingsbatterijen Voor een correct First In First Out voorraad - systeem is het zinvol de ladingstoestand van de gevulde batterijen ieder kwartaal te controleren. Indien de rustspanning van een batterij 12,4V of lager is, moet deze direct worden nageladen. Onderstaande tabel geeft aan wat de ladingstoestand t.o.v. de rustspanning van de batterij is. Rustspanning Ladingstoestand Ontladen 12,7 Volt 100% 0% 12,5 Volt 80% 20% 12,4 Volt 70% 30% 12,3 Volt 60% 40% 12,2 Volt 50% 50% Bij een rustspanning van 12,4 Volt is de batterij 30% ontladen. Er moet dus 36% (30% x 1,2) ingeladen worden om de batterij vol te krijgen. Als voorbeeld: bij een 43Ah batterij zal 15,5A (43Ah x 36%) geladen moeten worden om deze weer 100% geladen te krijgen. Laden/naladen motorbatterijen De VARTA motorbatterij wordt vaak droog, dat wil zeggen ongevuld, verkocht. Voor ingebruikname moet de batterij eerst worden gevuld met het bijgeleverd batterijzuur. Na het vullen wordt de platen van de batterij tot ± 80% geactiveerd. Om de levensduur van de batterij te verlengen is het van belang dat de batterij na het vullen direct ca. 4 tot 6 uur geladen wordt. Tip Verwijder voor het vullen van de motorbatterij altijd het rode afdichtstopje van het ontluchtingskanaal. U voorkomt zo overdruk. Belgie: VARTA Autobatterie Division of VB Autobatterie nv Nederland: VARTA Autobatterijen BV Henri Genessestraat BRUSSEL Postbus AC ROTTERDAM Tel , Fax Tel , Fax

3 Laden van VARTA batterijen Theorie en Tips Bij winteropslag de motorbatterij voor alle zekerheid eerst goed laden en daarna op een droge, koele plaats opslaan. Controleer regel -matig de rustspanning van de batterij. Indien deze rustspanning 12,4 Volt is, moet de batterij direct worden geladen. Voor het laden adviseren wij een speciale spanningbegrensde motor batterijlader, zoals bijv. Midtronics SportsCharg2, CTek XS800 en de BatterijMate De voordelen van deze laders zijn o.a.: Lader met minimaal IU-karakteristiek. Elektronische stroombegrenzing. Spanningsbegrenzing (bijv. 14,3 Volt LED s geven laadproces aan. Standby laden 13,5 Volt. Geschikt voor 12 Volt Laden/naladen DRYMOBIL batterijen De gesloten VARTA DRYMOBIL Gel batterij is lek - en onderhoudsvrij doordat de elektrolyt is vast gezet in een gel-achtige massa. Deze batterijen moeten geladen worden met geregelde laders. Het soort lader is afhankelijk van de toepassing van de batterij. Zie hiervoor onderstaand schema: Toepassing Solar Caravan, boten, en jachten instelling: Reinigingsmachines, palletwagens, enz Laadtechniek IU/WU IUoU/ WUoU tot 20h 2,35V/c tot 48h 2,3 V/c > 48h 2,23 V/c WUIa/IUIa 2,35V/c Veiligheid bij het laden van batterijen Als algemene veiligheidsmaatregel en omdat door het verkeerd behandelen van de batterij het vrijgekomen laadgas, in uitzonderlijke gevallen, explosief kan zijn, adviseren wij u de volgende voorzorgen te nemen. Lees eerst de gebruiksaanwijzigingen. Schakelt de lader uit voor het aansluiten van de batterij. Voor het laden/naladen eerst alle verpakkingsmateriaal verwijderen, zodat een goede gasafvoer is verzekerd. Open vuur en vonken vermijden in de directe omgeving van de batterij. Batterij met een vochtige doek schoon - maken, dit voorkomt statische lading. Keuze van de batterijlader Het is aan te bevelen bijzondere aandacht te schenken aan de toe te passen laadtechniek. De keuze van de laadapparatuur is van belang voor de bedrijfszekerheid en levensduur van de batterij. Afgezien van het vermogen van de batterijlader (spanning en laadstroom) zijn er diverse soorten laad/gelijkrichters, afhankelijk van de toegepaste laadkarakteristiek en verdere specifieke eigenschappen. De lader moet altijd de mogelijkheid bieden de batterij in redelijke tijd op te laden, maar vaak zal de eis gelden dat na het laden automatisch wordt uitgeschakeld of dat, gedurende een dag, een week of langer - zonder gevaar - de batterij met de lader verbonden blijft. Alleen automatische laders met geregelde laadkarakteristieken (CE) of automatische uitschakeling zijn daarvoor geschikt. Vanzelfsprekend vormt ook de prijs/kwaliteitsverhouding een belangrijk aspect. Deze wordt voor een belangrijk deel door het vermogen (laadstroom) bepaald. De gekozen laadstroom zal daarom het economisch optimum zijn met betrekking tot de prijs van het laadapparaat en de laadtijd.

4 Laadmethoden Normaal laden Normaal laden dient om een geheel of gedeeltelijk ontladen batterij weer op 100% capaciteit te brengen. Meestal wordt een laadstroom gekozen van 1/10 van de capaciteit. Van belang zijn het reduceren van de laadstroom tijdens gasontwikkeling en het uitschakelen wanneer de batterij vol is. Deze laders kunnen gelijktijdig zonder schade één of meerdere batterijen laden. Met een constante stroom wordt ca. 80% van de capaciteit geladen, daarna wordt met afnemende stroom de batterij vol geladen. Na 6 h laden met constante spanning schakelt lader automatisch over op handhaving van de lading; de te laden batterijen kunnen zonder tijdsbeperking aangesloten blijven. Snelladen Bij deze laadmethode wordt met een veelvoud van de normale laadstroom (circa 3 tot 5-voudig) gewerkt, teneinde in de kortst mogelijke tijd tot een acceptabele ladings - toestand te komen. Om overlading te voorkomen, dient men bij het bereiken van de gasspanning (2,35 à 2,4 volt/cel) op een gereduceerde laadstroom over te schakelen. Om overlading te voorkomen kan snelladen slechts bij wijze van uitzondering worden toegepast. Bufferladen Hierbij zijn de verbruiker en de lader beide op de batterij aangesloten. De lader levert een zodanige stroom, dat de batterij praktisch vol blijft. De batterij levert stroompieken aan de verbruiker. Bufferladen kan het best gebeuren bij een constante (gestabiliseerde) spanning. Druppelladen Indien de batterij vol is, maar niet op korte termijn weer wordt gebruikt, treedt zelfontlading op. Deze kan 0,015% tot 0,03% per dag bedragen. Door druppelladen wordt deze zelfontlading gecompenseerd. De laadstroom bedraagt hierbij circa 0,1 A per 100 Ah. Ontladen batterijen worden allereerst (6 h) geladen; nadat de gasspanning (2,35 tot 2,4 volt/cel) bereikt is (ladingstoestand 80%) wordt automatisch overgeschakeld op bufferen, resp. onderhoudslading. De stroomafname van een eventuele aangesloten verbruiker wordt door deze lader gecompenseerd. Laadkarakteristieken De relatie tussen de laadstroom van het laadapparaat, de laadspanning en de laadtijd heet karakteristiek. Men geeft deze grafisch weer als het verloop van de laadspanning U van één enkele cel in volt en de laadstroom I in Ampère. Enkele algemene punten zijn van belang: om een batterij te ontzien, moeten de grenswaarden van de laadstroom bij 2,4volt/cel, respectievelijk 2,65 V per cel (14,4 V respectievelijk 15,9 V voor een 12 V batterij) niet worden overschreden. Bij het bereiken van 2,4 volt/cel ligt de ladingstoestand van de batterij op circa 80%. (afhankelijk van de laadstroom) Vanaf dit moment moet dus nog circa 20% worden geladen. Uitgaande van een laadfactor van 1,2 (20% meer laden dan ontladen werd) kan men dus ook stellen, dat bij 2,4 volt/cel 100% van de voorafgaande ontlading is geladen. Laadkarakteristieken De veiligste volledige lading in acceptabele tijd wordt mogelijk met een laadapparaat dat een elektronisch werkend controlesysteem bezit. Deze elektronische besturing schakelt het laden ook bij een storing in de batterij, bij een verouderde batterij of bij netspanningafwijkingen tijdig uit, zodat de batterij heel exact wordt geladen. Men onderscheidt verschillende laadkarakteristieken (volgens DIN-norm): W - karakteristiek. Dalende laadstroom bij stijgende spanning. Op voorwaarde dat de nominale laadstroom goed is gekozen is een redelijke laadtijd mogelijk. Goedkoop apparaat, gasontwikkeling tijdens naladen daardoor een hoog waterverbruik. (Overlading) Netspanningfluctuaties kunnen de laadstroom sterk (tot >100%) wijzigen. Belgie: VARTA Autobatterie Division of VB Autobatterie nv Nederland: VARTA Autobatterijen BV Henri Genessestraat BRUSSEL Postbus AC ROTTERDAM Tel , Fax Tel , Fax

5 Laden van VARTA batterijen Theorie en Tips Toezicht en handmatig uitschakelen is noodzakelijk, opdat er geen overlading volgt. Wa - karakteristiek In de eerste trap wordt de batterij normaal geladen; in de tweede trap vindt druppelladen plaats. Het laden wordt dan dus niet totaal uitgeschakeld. Toepassing: stationaire installaties en schepen (bufferladen). Omschakeling gebeurt automatisch, afhankelijk van de spanning. WU-karakteristiek Zoals bij de W-karakteristiek, echter met laadautomaat, waardoor de lading wat betreft tijd wordt begrensd, hetgeen overlading voorkomt. Meestal wordt geladen tot een spanningsgevoelig component (bijvoorbeeld spanningsrelais) het bereiken van 2,4 volt/cel laadspanning vaststelt; dan wordt een schakelklok gestart, die de lader na enkele uren of na het laden van een bepaald aantal Ah uitschakelt. WoWa-karakteristiek Zoals bij de W-karakteristiek, echter wordt bij het bereiken van de gasspanning de laadspanning automatisch begrensd (constant gehouden). Ook hier geen totale uitschakeling. Eigenschappen: snelle gedeeltelijke lading, maar volledig laden duurt lang; geringe kans op overlading bij zeer lange laadtijden. IU-karakteristiek Zoals bij de Wa-karakteristiek, echter met verhoogde beginlaadstroom. Hierdoor wordt een kortere laadtijd mogelijk. Door automatische omschakeling op een lagere laadstroom na het bereiken van de gasspanning wordt, weer in combinatie met een automaat, overlading voorkomen. Een variant van de WoWa-lader is de WoW-lader. Laden met constante laadstroom, vanaf het bereiken van de gasspanning is er eveneens sprake van automatische spanningsbegrenzing. Eigenschappen: zeer snelle gedeeltelijke lading; (volledig laden duurt langer).

6 Bij normale laadtijden nauwelijks overlading mogelijk. Parallel laden van batterijen mogelijk. (afhankelijk van het gebruik van de batterijen) De (hoogfrequente) Netzschalttechnik en de elektronische regeling maken spannings - begrensd veilig laden mogelijk. Deze karakteristiek wordt toegepast in auto s. De dynamo is uitgerust met een spannings - regelaar, afgesteld op circa 14 volt. Het typerende van lu-lading is, dat de laadstroom, nadat de regelspanning is bereikt, vrij sterk terugloopt. Als de batterij geheel vol is, zal deze laadstroom zo klein zijn geworden, dat hij niet meer schadelijk is. Uitschakeling hoeft dus niet te gebeuren. Bij toepassing van IU - lading over langere perioden of zelfs continu, zal echter overlading optreden. IUI-karakteristiek Te vergelijken met lu-lading, maar bij het teruglopen van de laadstroom in de U trap tot 50% van de beginstroom, wordt deze waarde (50%) verder constant gehouden tot het benodigde totaal aantal Ah is geladen (Ahc). Daarna volgt automatische uitschakeling. Deze laadmethode levert een korte laadtijd op. In de eerste trap (constante stroom) wordt een groot deel van het nodige aantal Ah geladen; de U trap levert een optimale laadstroom op zonder kans op gasontwikkeling; de laatste trap verzorgt de nalading met de hoogst toegestane laadstroom. Voor Ah-telling (Ahc) is een microprocessor gestuurde laadautomaat nodig. Vanzelfsprekend zijn nog andere combinaties van karakteristieken mogelijk. Over het algemeen zal de benodigde automatische regeling of bijzondere schakeling de prijs van de apparatuur verhogen. Betekenis van de symbolen (volgens DIN): W = weerstandkarakteristiek, d.w.z. de laadstroom daalt naarmate de spanning stijgt. a = o = automatische uitschakeling automatische omschakeling naar een ander deel van de karakteristiek e = automatisch opnieuw inschakelen U = constante laadspanning I = constante laadstroom Aanvullende informatie Vereffeningslading Wanneer batterijen voor tractiedoeleinden worden gebruikt is er sprake van zgn. cyclische belasting ofwel laad - / ontlaad bedrijf. Als deze batterijen met geregelde laders geladen worden is het bij batterijen met vloeibaar elektrolyt van belang dat tenminste vier maal per jaar de batterij volledig geladen wordt met een lader welke boven de gasspanning komt. Doel van deze lading is het zuur goed te laten circuleren in de batterij zodat geen stratificatie van zuur, geen zwaar zuur onderin en licht zuur bovenin, kan plaatsvinden. Deze lading zorgt voor een uniforme soortelijke massa in de cellen. Stratificatie kan tot definitieve uitval van actief materiaal leiden. Parallel en serieschakeling Zorg dat bij een zowel parallel als bij een serieschakeling de batterijen volkomen gelijk zijn aan elkaar, hetzelfde voltage en amperage. Vooral bij parallelschakeling kan er vereffening ontstaan: de ene batterij levert stroom aan de andere. Zowel bij het laden als ontladen zal de stroom zich niet gelijkmatig verdelen over beide parallelle batterijen. Een bij aanschaf duurdere geregelde lader levert echter de beste prijs -/ kwaliteitsver - houding wat betreft prestatie en bedrijfstijd. VA_PUB_056, Belgie: VARTA Autobatterie Division of VB Autobatterie nv Nederland: VARTA Autobatterijen BV Henri Genessestraat BRUSSEL Postbus AC ROTTERDAM Tel , Fax Tel , Fax

ALTIJD STROOM STROOM. Altijd. Het Het Verhaal

ALTIJD STROOM STROOM. Altijd. Het Het Verhaal ALTIJD STROOM Altijd STROOM Reinout Reinout Vader Vader Het Het Verhaal Elektriciteit aan Boord (en andere omgevingen waar geen netstroom aanwezig is) Versie 9 Mei 2007 Elektriciteit speelt een steeds

Nadere informatie

Microprocessor Accu Master C3/500

Microprocessor Accu Master C3/500 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 25 00 49 Microprocessor Accu Master C3/500 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Handleiding ULTRAMAT 17

Handleiding ULTRAMAT 17 Graupner Best.-nr. 6442 Handleiding ULTRAMAT 17 Microprocessorgestuurd snellaad-, ontlaad-, en formeringsapparaat voor NiCd-/ NiMH-, LiPo-/LiIo-/LiMn-/LiFe- en Pb-accu s Laadstroom tot 10 A, ontlaadstroom

Nadere informatie

Handleiding ULTRAMAT 10. Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen

Handleiding ULTRAMAT 10. Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen Graupner Best.-nr. 6410 Handleiding ULTRAMAT 10 Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen Nederlands bladzijde inhoudsoverzicht hoofdstuk bladzijde

Nadere informatie

Graupner Best.-nr. 6417

Graupner Best.-nr. 6417 Graupner Best.-nr. 6417 Handleiding ULTRAMAT 25 Microprocessorgestuurd snellaad-, ontlaad-, capaciteitsmeet-,accuonderhouds- en formeringsapparaat voor NiCd-/ NiMH-sintercellen en Pb-accu s Laadstroom

Nadere informatie

PROFiTEST 0100S-II Testinstrument DIN VDE 0100

PROFiTEST 0100S-II Testinstrument DIN VDE 0100 Gebruiksaanwijzing PROFiTEST 0100S-II Testinstrument DIN VDE 0100 3-348-889-05 2/8.08 36 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 4 3 2 1 22 21 16 35 20 19 18 17 2 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 29 30 3132 24 23 25 26 4

Nadere informatie

Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid. bouwplaatsmachinisten. Toegepaste technieken ELEKTRICITEIT

Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid. bouwplaatsmachinisten. Toegepaste technieken ELEKTRICITEIT Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid bouwplaatsmachinisten Toegepaste technieken 2 toegepaste technieken Voorwoord Situering Er bestaan al verschillende uitgaven over bouwplaatsmachines, maar de

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT VAN DE ZON

ELEKTRICITEIT VAN DE ZON ELEKTRICITEIT VAN DE ZON Een verhaal over zonnepanelen. Deel 1 Henk Bos AquaSolar Inleiding Voor alle schepen geldt dat de energievoorziening een probleem is. Zolang we voor de wal liggen is het meestal

Nadere informatie

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 GEBRUIKSA ANWIJZING FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 INHOUDSWEERGAVE Veiligheidsvoorschriften, beslist in acht nemen...3 Veiligheidsvoorschriften...3 Verzekering...3 1 Inhoud van de set...4

Nadere informatie

T6EXP. 35 MHz 6/6/1 F4066 40 MHz 6/6/1 F4067

T6EXP. 35 MHz 6/6/1 F4066 40 MHz 6/6/1 F4067 G e b r u i k s a a n w i j z i n g T6EXP 35 MHz 6/6/1 F4066 40 MHz 6/6/1 F4067 Inhoudsopgave Hoofdstuk.............................. bladzijde Veiligheidsvoorschriften......................... 3 1. Inhoud

Nadere informatie

Het onmogelijke mogelijk gemaakt

Het onmogelijke mogelijk gemaakt Het onmogelijke mogelijk gemaakt Beheersing van (wal-)stroom met de Phoenix Multi/MultiPlus van Victron Energy * Victron Energy www.victronenergy.com Soms zijn nieuwe producten zo revolutionair dat velen

Nadere informatie

ION handleiding Inhoud

ION handleiding Inhoud ION handleiding Inhoud 1 Gebruikersinstructies... 5 1.1 Onderdelen... 5 1.2 Batterijpakket opladen... 8 1.3 Instructies voor batterijpakket onder bagagedrager... 11 2 Vierkant display... 14 2.1 Losmaken

Nadere informatie

www.victronenergy.com Rev 02 Eigen verbruik of onafhankelijk zijn van het elektriciteitsnet met de Victron Energy Storage Hub (opslaghub)

www.victronenergy.com Rev 02 Eigen verbruik of onafhankelijk zijn van het elektriciteitsnet met de Victron Energy Storage Hub (opslaghub) www.victronenergy.com Rev 02 Eigen verbruik of onafhankelijk zijn van het elektriciteitsnet met de Victron Energy Storage Hub (opslaghub) 1. Inleiding 2. Drie systeemalternatieven 2.1. VE Storage Hub-1

Nadere informatie

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek Uitleg en Garantiebepalingen Versie CONCEPT Rudi d.d. 17-9-2014 Verdeler nr. Order nr. Installatiedatum INHOUDSOPGAVE Vloerverwarming, wat nu?! 6 Uitleg

Nadere informatie

VOERTUIGEN ErE. h yw n E. a ytim n y. a Erg En

VOERTUIGEN ErE. h yw n E. a ytim n y. a Erg En VOERTUIGEN Energy. anytime. anywhere. 2 INHOUDSOPGAVE Introductie 4 Toepassingsvoorbeelden 5 Campers 6 Paardentrucks 8 Ambulances 10 Systemen 12 Accessoires 16 Technische informatie 18 Over Victron Energy

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

geotherm NL; DK; SE; BENL

geotherm NL; DK; SE; BENL geotherm NL; DK; SE; BENL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing geotherm Warmtepomp VWS/VWW NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Typeplaatje...3 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1

Nadere informatie

NL 1. Eco Power Energie uit regeneratieve

NL 1. Eco Power Energie uit regeneratieve AnleitungÖko..QXD 08.08.2006 13:00 Uhr Seite 26 1. Eco Power Energie uit regeneratieve energiebronnen Wij allemaal hebben dag in, dag uit enorme hoeveelheden energie nodig. Laten we daarom eens een heel

Nadere informatie

CO 2 buffering in de glastuinbouw, economische haalbaarheid voor een paprikabedrijf

CO 2 buffering in de glastuinbouw, economische haalbaarheid voor een paprikabedrijf Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport R 2004/485

Nadere informatie

POMPSETS VOOR VBB-SYSTEMEN

POMPSETS VOOR VBB-SYSTEMEN Technisch Bulletin 77 datum 04 februari 2014 POMPSETS VOOR VBB-SYSTEMEN Leeswijzer In vele VBB systemen wordt een hybride oplossing toegepast als het gaat om de toepassing van de normen. Dat op zich is

Nadere informatie

Professionele batterijservice apparatuur voor testen, laden en starten

Professionele batterijservice apparatuur voor testen, laden en starten Professionele batterijservice apparatuur voor testen, laden en starten Batterijservice-apparatuur van Bosch BAT 110 Draagbare batterijtester BAT 131 Draagbare batterijtester BML 2415 Elektronische lader

Nadere informatie

Call Recorder ISDN. Handleiding. VIDICODE Datacommunicatie BV

Call Recorder ISDN. Handleiding. VIDICODE Datacommunicatie BV Call Recorder ISDN Handleiding Version 1.005 VIDICODE Datacommunicatie BV Blauwroodlaan 140, 2718 SK Zoetermeer Nederland Tel. 079-3617181 Fax 079-3618092 vidicode@vidicode.nl www.vidicode.nl 2 Handleiding

Nadere informatie

VMT 10 EPD Basis dag 2

VMT 10 EPD Basis dag 2 VMT 10 EPD Basis dag 2 Naam Cursist: Trainer: Datum: copyright 2011 2 3 Introductie Dit Zelfstudiepakket is een voorbereiding op de RPT-dag "Basis Elektro B", die je binnenkort gaat volgen. Tijdens deze

Nadere informatie

vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40

vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Onder poeder lassen vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer Telefoon: (079) 353 11 00 Telefax: (079)

Nadere informatie

vm 124 Vereniging FME-CWM Vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40

vm 124 Vereniging FME-CWM Vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 MIG/MAG lassen en zijn varianten vm 124 Vereniging FME-CWM Vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer Telefoon: (079) 353 11 00 Telefax:

Nadere informatie

EW3940/41/42/43 Line Interactive UPS met AVR

EW3940/41/42/43 Line Interactive UPS met AVR EW3940/41/42/43 Line Interactive UPS met AVR 2 NEDERLANDS EW3940/41/42/43 Line interactive UPS met AVR Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 3 1.2 Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

-..-...= Technische Hogeschool Eindhoven

-..-...= Technische Hogeschool Eindhoven -..-...= Technische Hogeschool Eindhoven Vakgroep Eteklromechanica en Vermogenselektronica rapport nr. EMV 85-01 AFSTUDEERVERSLAG TECHNSCHE HOGESCHOOL EiNDHOVEN,.'." ',l

Nadere informatie

3. HOOFDSTUK 3 GEBRUIK VAN DE INDUCTIEMACHINE

3. HOOFDSTUK 3 GEBRUIK VAN DE INDUCTIEMACHINE 3. HOOFDSTUK 3 GEBRUIK VAN DE INDUCTIEMACHINE 3.1 Starten Bij het starten van een inductiemotor vloeit een stroom die veel groter is dan de nominale. Als gevolg van de inwendige impedantie van het net

Nadere informatie

ULTRAPROBE 100 Bedieningshandleiding

ULTRAPROBE 100 Bedieningshandleiding ULTRAPROBE 100 Bedieningshandleiding 1 2 Veiligheidsvoorschrift AUB lezen voordat u met het instrument gaat werken. Gevaar Verkeerd gebruik van uw Ultrasoon detectie instrument kan leiden tot serieuze

Nadere informatie