De autoaccu. Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De autoaccu. Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer"

Transcriptie

1 De autoaccu In dit hoofdstuk behandelen we de functie van de autoaccu, hoe de autoaccu werkt. Dus wat er allemaal gebeurt tijdens het laden en het ontladen van de batterij. Wanneer je dit onderdeel van de wagen moet vervangen. 1 Naamgeving omtrent dit onderdeel Wanneer mensen het hebben over dit onderdeel van de auto dan spreken ze van een batterij. Eigenlijk is dit verkeerd. Want het is een accu. Het verschil tussen accu en een batterij zit in het feit dat je een accu moet opladen. Je geeft dus eerst elektrische energie aan de accu om deze energie om te zetten in chemische energie. En deze chemische energie kan je dan gebruiken om dan later elektrische energie te geven. Een batterij moet je nooit gaan opladen. Dit is dus het verschil tussen een batterij en een accu. 2 De functie van de autoaccu De functie van de accu is te zorgen voor de stroomvoorziening bij het starten van de motor. Dus zorgen voor de bekrachtiging van de veldpolen ( zie hoofdstuk over de dynamo). Maar het gaat ook over het zorgen van de bekrachtiging van de veldpolen en zorgen voor de ankerstroom van de startmotor. De startmotor heeft de functie om de motor (benzine of diesel) op gang te helpen. 3 De constructie van de accu. De autobatterij zal een spanning leveren van twaalf volt. Men heeft de accu opgedeeld in zes cellen. En deze zes cellen zal men in serie plaatsen met elkaar. Elke cel levert een spanning van rond 2,2 V bij een nieuwe batterij. Dus als je de zes cellen optelt ( dit mag je doen, want de cellen staan in serie) dan krijg je een spanning van 13,2V. Die 2,2 V noemt men de rustspanning. Die rustspanning kun je berekenen door de soortelijke massa van het elektrolyt en te delen door En dit getal vermeerdert je met 0,84. Dus als je soortelijke massa gelijk is aan Dan deel je dit getal door 1000 en vermeerder je met 0.84 = (1280/1000)+0,84 =2,12. Maar in de omgang zegt men dat een cel een nominale spanning heeft 2V. En die 2 V doe je dan maal 6. En dan bekom je de 12V autoaccu. De stroom zal gelijk blijven of het nu 1 cel is of zes cellen. Het plaatsen in serie van de cellen gebeurt door de cellen te verbinden met de poolbruggen. De verbinding wordt gerealiseerd door een celverbinding. Elke cel bestaat dan uit verschillende platen die bestaan uit roosters van lood, dit lood is met antimonium verhard. Het rooster heeft de functie om de aangebrachte pasta vast te houden. Deze pasta bestaat uit een mengsel van loodoxide en verdund zwavelzuur. Dit verdund zwavelzuur bestaat uit 75 % zwavelzuur en 25% gedistilleerd water. Tussen deze platen gaat men een separator (deze separator bestaat uit houtolie) gaan plaatsen met de bedoeling dat de twee platen niet tegen elkaar kunnen stoten. Deze separator is een materiaal die een lage elektrische weerstand heeft zodat je weinig inboet aan spanning en stroom. Verder heeft de separator de eigenschap dat het een goede mechanische weerstand is en dat het zuurtebestendig is. Dat het bestand moet zijn tegen zuur spreekt vanzelf want het elektrolyt zal onder meer bestaan uit zwavelzuur wat een zeer sterk zuur is. Als je separator niet bestand zou zijn tegen zuur dan zou het gewoon oplossen en zou het zijn functie niet meer kunnen volbrengen.

2 Men gaat ook de later positieve platen parallel gaan verbinden met elkaar en alsook de later negatieve platen. Verder zijn er ook nog twee poolen aanwezig op de accu. Dit zijn de plus-pool en de min-pool. De min-pool is bevestigd op de poolbrug van de latere negatieve platen van de uiterste cel. En de plus-pool is bevestigd op de poolbrug van de later positieve platen van de andere uiterste cel. En verder heb je nog het elektrolyt. Dit elektrolyt is zwavelzuur. Dit niet toevallig gekozen, want zwavelzuur is een goed elektrolyt. De kenmerken van een goed elektrolyt is dat het opsplitst in water alsook in ionen. Als je azijnzuur (CH 3 COOH) zou willen gebruiken als elektrolyt dan zou dat niet kunnen, want het azijnzuur lost goed op, maar het splitst niet in ionen. En daarom kun je dus geen azijnzuur gebruiken. Ook kan de elektrolyt vervriezen. Maar niet op elk moment is de vriestemperatuur hetzelfde. De vriestemperatuur hangt af van zijn soortelijke massa en van de ladingstoestand ( of de accu opgeladen is of ontladen). Het verband tussen de soortelijke massa en de vriestemperatuur is omgekeerd. Dus als de soortelijk massa daalt zal de vriestemperatuur gaan stijgen. Deze constructie van platen is omgeven door een laag kunststof namelijk PP polypropyleen. Men heeft polypropyleen niet willekeurig genomen, de fabrikanten van accu s hebben voor deze kunststof gekozen omdat ze goed bestand is tegen zuren, basen. Dus is PP goed bestand tegen het zwavelzuur dat zich bevindt binnenin de accu. 4 De werking. Om de werking van de accu duidelijk te kunnen uit te leggen ga ik de werking van de accu gaan opsplitsen in drie stappen: - de eerste keer opladen - ontladen - opladen 4.1de eerste keer opladen Wanneer je nu een accu hebt zoals hierboven is beschreven dan kun je hem nog niet gebruiken. Hij kan dus nog geen elektrische stroom gaan leveren. Eerst gaan we deze moeten opladen. Dit opladen kun je realiseren door een elektrische stroom aan te leggen aan de batterij. De min klem van de bron met min-klem van de accu en de plus-klem van de bron met de plus-klem van de accu. De stroom die je aanlegt ( de laadstroom) moet gelijk aan 5% van de nominale capaciteit bij 20uur durende ontlading De zwavelzuur afkomstig van de pasta en van de elektrolyt was al gesplitst in ionen: H 2 SO 4 2 H + + SO Dit gebeurde door het zwavelzuur te gaan vermengen met water (dit water is afkomstig van het verdund zwavelzuur). Daardoor zal het zwavelzuur gaan opsplitsen in ionen. Wanneer er nu een stroom vloeit zullen de platen die verbonden zijn met de negatieve klem, negatief geladen worden. En zullen de platen die verbonden zijn me de positieve klem, positief geladen worden. Daardoor zullen de positieve ionen (H + ) aangetrokken worden door de negatieve geladen platen. En op hun beurt zullen de negatieve ionen (SO 4 2- ) aangetrokken worden door de positieve geladen platen. Op de positieve geladen platen krijg je dan PbO ( afkomstig van de pasta) + O 2 (zuurstofionen). Met als resultaat dat je PbO 2 verkrijgt, deze platen noemt men de positieve platen. Op de negatieve geladen platen krijg je dan PbO + H 2. Met als resultaat dat de zuurstofionen van de loodoxide gaat reageren met H 2. En deze reactie heeft water als eindresultaat en heb je nog zuivere lood over. Tijdens dit proces moet je de vuldoppen van de accu altijd verwijderen. Dit is om de reden dat de verdampte elektrolyt zich kan verwijderen. Ook moet tijdens dit proces de temperatuur van de elektrolyt in het oog worden gehouden. Zo moet men ervoor zorgen dat de temperatuur niet hoger is dan 10 C voor je aan het proces begint. En

3 tijdens het proces mag de temperatuur niet hoger zijn dan 40 C. Is dat wel het geval dan moet je de oplading onderbreken tot het moment dat de temperatuur weer gedaald is onder 40 C. Na het proces moet je ook rekening houden met de soortelijke massa van het elektrolyt. Want door de hoge temperatuur van het elektrolyt is er tijdens het proces elektrolyt is verdampt waardoor de soortelijke massa is gestegen. Is dat het geval dan moet je gedistilleerd water bijdoen tot de soortelijke massa gelijk is aan 1280kg/m 3. En je moet ook na 2 uur wachten na het opladen controleren of er nog tussen de 5 à 10 mm elektrolyt staat boven de platen. Als je accu voldoet aan de bovenstaande maatregelen dan kan je de batterij gaan gebruiken Plaatsen van de accu in de wagen. Er zijn heel wat zaken waarmee de autoconstructeur rekening moet houden bij het plaatsen van de accu in wagen. Het eerste waarmee je moet rekening houden is dat de accu geplaatst moet worden in een schokvrije plaats. Want als je de accu zou plaatsen in een ruimte die onderworpen is aan schokken. Dan zouden deze schokken ervoor zorgen dat de platen van de accu kunnen beschadigt worden. Of er kunnen ook lekkages van de accu gaan optreden. Een tweede belangrijk iets is dat de temperatuur waar de accu is bevestigd niet te hoog of te laag is. Want een te hoge temperatuur, niet hoger dan 55 C, ( dit komt door de accu te dicht te plaatsen bij de motor) zal ervoor zorgen dat de levensduur van de accu afneemt. Maar de temperatuur mag ook niet te laag zijn. Want anders zou het elektrolyt kunnen vervriezen en zal de accu niet werken. Een ander iets waarmee je rekening moet houden is dat de accu vrijgesteld wordt van vervuiling en van stof. Want de vervuiling zou ervoor kunnen zorgen dat er een kortsluiting ontstaat tussen de platen. Met als gevolg dat de accu voortdurend ontladen wordt. Het laatste belangrijk iets is dat je ervoor zorgt dat de afstand tussen de startmotor en de alternator niet te groot is. Want hoe meer je kabels moeten leggen tussen deze drie onderdelen hoe groter de spanningsval is over de kabels.

4 4.2 Ontladen Wanneer je elektriciteit vraagt om de alternator en de startmotor te gaan bekrachtigen, dan zal de batterij gaan ontladen. Bij dit proces zullen de vrijgekomen zuurstof ionen van de positieve platen gaan reageren met de H + -ionen van het elektrolyt met als gevolg dat je water verkrijgt. Anderzijds zullen de lood-ionen gaan reageren met de SO 4 2 ionen van het elektrolyt tot loodsulfaat (PbSO 4 ). Doordat er water ontstaat zal de concentratie van het elektrolyt gaan dalen. Wat je kan verklaren: als je nu bv.: een concentratie hebt van 18 M, d.w.z. dat er 18 mol H 2 SO 4 hebt in een hoeveelheid van 1 liter. Als je daar nog 1 liter water bij doet, dan heb je 18 mol op 2 liters. Met als resultaat dat de concentratie, maar 9M is. En ook omdat het potentiaalverschil tussen de positieve platen en de negatieve platen verkleint omdat ze steeds meer en meer dezelfde samenstelling krijgen met name loodsulfaat. Hieronder is het principe van ontladen weergegeven door een tekening. Alle positieve en negatieve platen zijn vervangen door 1 positieve en 1 negatieve plaat. 4.3 opladen Zoals hierboven beschreven zal de concentratie van het elektrolyt gaan dalen en zal het potentiaalverschil tussen de positieve en de negatieve platen gaan dalen. En deze twee zaken hebben het gevolg dat de accu minder elektriciteit zal kunnen leveren. Daarom gaan we de accu opladen, dit opladen gebeurt tijdens het rijden. De alternator zal zorgen voor de nodige elektrische energie. De zuurstofionen van het verkregen water gaan weer aangetrokken worden door de positieve platen. Deze platen staan ook d.m.v. de positieve klem met de positieve kant van de spanning verbonden. Wanneer de zuurstofionen de positieve platen bereiken, dan zullen ze reageren met de loodionen van de loofsulfaat. Deze reactie heeft tot gevolg dat er opnieuw looddioxide (PbO 2 ) ontstaat. En de waterstofionen gaan reageren met de sulfaationen tot zwavelzuur. Daardoor gaat de concentratie van het elektrolyt opnieuw gaan stijgen en zal het potentiaalverschil terug stijgen. Er zijn ook nog enkele zaken waar je rekening moet houden als accu s oplaadt:

5 Ten eerste is dat de oplaadruimten goed geventileerd worden. De reden hiervoor wordt verder bij overladen uitgelegd. Men heeft een formule opgesteld om aan de wettelijke voorwaarden te voldoen van ontlaadruimten. De Q stelt de luchtverplaatsing voor: Q = 55 x n x l x I/h De n in deze formule verwijst naar het aantal cellen waaruit je accu bestaat. Bij een 12V-accu is dat 6 cellen en is n dus gelijk 6. De I stelt de laadstroom voor Je kunt de accu gaan opladen op twee verschillende manieren. - d.m.v een spanningsbegrenzer - d.m.v een batterijladers. Een spanningsbegrenzer wordt gebruikt in een wagen. Dus wanneer de accu zich nog in de auto bevindt. Dit soort opladen van de accu gebeurt tijdens het rijden met de wagen. Deze spanningsbegrenzer is eigenlijk de spanningsregelaar die besproken werd in het onderdeel van de dynamo. Hier hebben we het vooral over de verandering laadstroom en laadspanning d.m.v van de spanningsregelaar. Wanneer de accu opgeladen wordt met een spanningsbegrenzer dan zal de laadstroom constant blijven tijdens het laden en wanneer de accu opgeladen is, zal de laadstroom drastisch gaan verminderen. Dit heeft het voordeel dat er geen overlading kan plaatsvinden. Want men heeft gezien dat er gassen gevormd wordt ( overlading) bij een laadspanning vanaf 2,4 V (rustspanning)

6 per cel. Wel zal door de kleine laadstroom die blijft lopen de positieve platen corriseren en zal het water van elektrolyt sterk gaan verminderen. Wanneer je een accu oplaadt met een batterijlader dan zal men gaan opladen volgens een ander principe. Meer bepaald volgens het principe van de W-karakteristiek. Het verloop van de laadstroom ziet bij de batterijladers heel anders uit. De laadstroom zal exponentieel gaan afnemen. En dit in functie met de verandering van de weerstand van de batterijlader. Dus als de laadspanning toeneemt en de inwendige weerstand van de batterijlader neemt drastisch toe. Dan zal de laadstroom moeten dalen. Dit kun je verklaren met de wet van Ohm. Deze wet zegt dat : U = I x R. En als de spanning lichtjes toeneemt, maar de inwendige weerstand neemt sterker toe. Dan zal de stroom moeten dalen en dit gebeurt ook tijdens het laden. Deze manier van opladen heeft 1 groot nadeel. En dit is dat laadspanning wel boven de 2.4 V gaat en dat er dus wel gassen wordt gevormd ( overlading). En zal de capaciteit van de accu zal drastisch verminderen. Dit is de laadkarakteristiek van een acculader. Dit is de laadkarakteristiek van een spanningsbegrenzer. Capaciteit: De capaciteit van de accu wordt weergegeven in ampère uur. Dit is eigenlijk de nominale capaciteit. Het is de capaciteit dat wordt weergeven op de batterij. Vandaar de nominale capaciteit, onder dit begrip verstaan we de hoeveelheid stroom die kan afgegeven worden bij een 1/20 van de stroom die aangeduid wordt bij de capaciteit. En dit onder volgende omstandigheden: de ontlading duurt 20 u en de omgevingstemperatuur is 27 C. Een vb: Op de autoaccu staat 100Ah. D.w.z. dat er tijdens een 20-urige ontlading voortdurend 5A kan afgenomen worden, vooraleer de batterij ontladen is. De levensduur van de autoaccu. U had al waarschijnlijk al begrepen dat een autoaccu niet eeuwig kan mee gaan. Volgens de DINnormen moet een autoaccu levensduur beschikken van 250 laadcyclussen. Deze laadcyclus ontstaat uit een ontlading van 1 uur. En tijdens deze 60 minuten is de capaciteit gedaald met 40 %. Na deze

7 ontlading heb je dan ook nog een oplading van 5 uur. En tijdens deze oplading stijgt de capaciteit met 10%. Internationaal wordt aangenomen dat een accu onbruikbaar is op het moment dat zijn nominale capaciteit lager is dan 40 %. Dus in ons voorbeeld 40Ah. Dan zal je de batterij moeten vervangen. Bedrijfsomstandigheden: Er zijn enkele zaken waarmee je rekening moet houden; wanneer je spreekt over de levensduur van een accu. Dit zijn de volgende: - sulfateren - zelfontlading - overlading sulfateren: Dit verschijnsel is het belangrijkste fenomeen die ervoor zorgt dat de capaciteit verminderd. Het treedt vooral op wanneer je de accu voortdurend te weinig gaat bijladen. Of wanneer de accu ontladen blijft gedurende een lange tijd. Zal de sulfaatkristallen gaan uitkristalliseren tot sulfaatkristallen. Wanneer dat gebeurt zullen de platen niet meer gewoon lood zijn, maar wel gehard lood. Dit heeft tot gevolg dat er tijdens het opladen van de accu geen zuiver lood en loodoxyde kan gevormd worden. En dus kan de accu niet meer opgeladen worden. Er is ook nog een andere feit dat er kan voor zorgen dat er sulfateren optreedt en dat is vochtigheid. Zelfontladen: Hierboven is gezegd dat de accu zal ontladen wanneer je elektrische energie vraagt, maar dit is eigenlijk niet waar. Want als je een accu lange tijd laat staan dan zal de accu zichzelf gaan ontladen. De temperatuur speelt hier een belangrijke rol in. Want wanneer de temperatuur stijgt met 10 C, dan zal de zelfontlading gaan verdubbelen. Dit komt door het feit dat een temperatuurstijging ervoor gaat zorgen dat de beweeglijkheid van de ionen gaat stijgen. Wanneer de ionen meer gaan bewegen, vergroot de kans dat de ionen met elkaar gaan reageren en zo de accu gaat ontladen. Overlading: Wanneer je de accu oplaadt wordt er waterstofgas (H 2 ) en zuurstofgas gevormd(o 2 ). In het begin zullen deze twee stoffen gaan reageren met de platen. Maar als de accu teveel oplaadt dan zal er zal er een explosief mengel van waterstofgas en zuurstofgas ontstaan. Want de H 2 en de O 2 kunnen niet meer reageren met de platen, want de platen zijn al bedekt met lood en loodoxide. Deze gasvorming ontstaat niet alleen aan de oppervlakte van de elektrolyt. Maar ook binnenin de accu. Dit heeft tot gevolg dat de actieve massa die zich tussen de platen bevindt ( zie constructie van accu s) uiteenvalt, dus zal de capaciteit van de accu drastisch gaan verminderen. Er is verteld dat bij het opladen van de accu er gasvorming optreedt en wanneer de accu opgeladen is voor praktisch 90%. Dus wanneer je dan nog verder oplaadt ( dit heeft geen voordelen, enkel maar nadelen).zal er nog steeds waterstof- en zuurstofgas ontstaan en deze gassen gaan zich verwijderen uit de accu en gaan zich vermengen met de omgevingslucht. Met gevolg dat een vonk die ontstaat in de ruimte waar de accu zich bevindt, kan zorgen voor een ontploffing. Dus hieruit blijkt de belangrijkheid van de ventilatie van de laadruimten. Dit werd al eens aangehaald bij het opladen van een accu. Soorten accu s: - conventionele accu:

8 Bij dit soort van accu s gaat men de loodplaten meer gaan voorzien van antinonium. Doordat er meer antinonium aanwezig is dan in de gewone accu s zal er meer zelfontlading optreden en zal er een grotere verdamping van het water optreden. Daarom zijn er vuldoppen voorzien bij dit soort van accu s. - onderhoudsarme accu: Bij dit soort van accu s zal men het aandeel van antinonium verminderd worden dan 2%. Dit heeft tot gevolg dat er minder waterverdamping optreedt. Daardoor ga je tijdens de levensduur van de accu, maar slechts een paar water moeten toevoegen. - onderhoudsvrije accu: Bij dit soort van accu s gaat men de antinonium gaan vervangen door calcium. Calcium heeft het voordeel dat de verdamping van het water sterk vermindert wordt en zo zal nooit water moeten toevoegen.

OPLAADBARE BATTERIJEN VRLA

OPLAADBARE BATTERIJEN VRLA Oplaadbare batterijen VRLA Serie FX - 12V DC... 31 / 32 Technische gegevens... 33 / 34 Technische informatie... 35 / 38 30 Serie FX - 12V DC FX121.3 FX122.1 FX123.2 FX1204 FX1207 BehuizingFR UL94 V-0 Vlam

Nadere informatie

Accu. Student booklet

Accu. Student booklet Accu Student booklet Accu - INDEX - 2006-04-10-13:30 Accu Accu's vinden we overal, in auto's, pc's, laptops, draagbare mp3-spelers en mobiele telefoons. Een accu is eigenlijk niets meer dan een vat met

Nadere informatie

Alternator 1. De functie van de wisselstroomgenerator of de alternator 2. De werking/ basisprincipe van de wisselstroomgenerator

Alternator 1. De functie van de wisselstroomgenerator of de alternator 2. De werking/ basisprincipe van de wisselstroomgenerator Alternator In dit hoofdstuk zal ik het vooral hebben over de functie is van de alternator in de wagen. En hoe het basisprincipe is van deze generator. 1. De functie van de wisselstroomgenerator of de alternator

Nadere informatie

Op een accu kan bijvoorbeeld het volgende staan: U = 12V I = 25A Imax = 120A (5sec.) C = 7Ah (C/20) of (20h)

Op een accu kan bijvoorbeeld het volgende staan: U = 12V I = 25A Imax = 120A (5sec.) C = 7Ah (C/20) of (20h) DE LOODACCU. Loodaccu s bestaan al heel lang, al meer dan 100 jaar. Tot op de dag van vandaag is dit type accu één van de meest gebruikte accu s ter wereld. Mits goed behandeld hebben ze een behoorlijke

Nadere informatie

De (Lood-Zuur) batterij

De (Lood-Zuur) batterij De (Lood-Zuur) batterij Een batterij is eigenlijk niets meer dan een vat vol energie. Deze energievaten kun je gebruiken om energie uit te halen en ook om energie er in te stoppen. Er zijn zeer veel batterijtypes

Nadere informatie

Alles over accu's. Onderwerp: Accu Docutype: Alles over accu.doc Herzien:Februari 2007 blad 1 van 1

Alles over accu's. Onderwerp: Accu Docutype: Alles over accu.doc Herzien:Februari 2007 blad 1 van 1 Alles over accu's Gelukkig worden de accu's steeds beter en gaat de apparatuur steeds zuiniger om met stroom. Intussen worden we wel steeds afhankelijker van die accu. Als u geen stroom hebt, komt er geen

Nadere informatie

THE ULTIMATE POWER SOURCE LANDBOUW BOUWMACHINES GENERATOREN REDDINGSVOERTUIGEN

THE ULTIMATE POWER SOURCE LANDBOUW BOUWMACHINES GENERATOREN REDDINGSVOERTUIGEN THE ULTIMATE POWER SOURCE LANDBOUW BOUWMACHINES GENERATOREN REDDINGSVOERTUIGEN Tot drie keer sneller opladen Tot vijftien keer hogere schokvastheid DUAL-POWER BATTERIJEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK OPTIMA

Nadere informatie

Laden van VARTA batterijen Theorie en Tips

Laden van VARTA batterijen Theorie en Tips Laden van VARTA batterijen Theorie en Tips Het goed functioneren en het bereiken van een goede levensduur van batterijen is sterk afhankelijk van de lading. Ladinggebrek is de grootste oorzaak van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave Batterijlader via USB

Inhoudsopgave Batterijlader via USB Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Batterijen...3 Wat zijn batterijen...3 Vormen van Batterijen...3 Capaciteit van een batterij...4 Batterijladers...4 Inleiding...4 Batterijlader met constante spanning...4

Nadere informatie

WAT U MOET WETEN OVER ACCU s EN LADERS

WAT U MOET WETEN OVER ACCU s EN LADERS WAT U MOET WETEN OVER ACCU s EN LADERS Een uitgave van mobilenergy.nl Versie 4 april 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Accu s Introductie... 3 Accu s Introductie... 5 Hoe weet ik wanneer een accu leeg

Nadere informatie

Onderhoud aan accu's. Algemene informatie over onderhoud aan accu's WAARSCHUWING!

Onderhoud aan accu's. Algemene informatie over onderhoud aan accu's WAARSCHUWING! Algemene informatie over onderhoud aan accu's Algemene informatie over onderhoud aan accu's WAARSCHUWING! De accu's bevatten bijtend zuur. De werkzaamheden moeten daarom met de grootste zorg en met geschikte

Nadere informatie

Optima YellowTop is een batterij die men installeert, en daarna gewoon vergeet. Ongeacht de omstandigheden, vocht, hitte, vuil, overmatige trillingen

Optima YellowTop is een batterij die men installeert, en daarna gewoon vergeet. Ongeacht de omstandigheden, vocht, hitte, vuil, overmatige trillingen Landbouw Bouwmachines GENERATOREN Reddingsvoertuigen SCHOONMAAKMACHINES OPTIMA YELLOWTOP Dual-power batterijen voor professioneel gebruik Tot drie keer sneller opladen Tot vijftien keer hogere schokvastheid

Nadere informatie

CAR HIFI TUNING OFFROAD BOTEN

CAR HIFI TUNING OFFROAD BOTEN CAR HIFI TUNING OFFROAD BOTEN OPTIMA YELLOWTOP DE BATTERIJ VOOR EXTREME EISEN Hogere geluidskwaliteit door lage inwendige weerstand Geen gasvorming, geen onaangename geuren, 100 % lekvrij OPTIMA YellowTop

Nadere informatie

THE ULTIMATE POWER SOURCE

THE ULTIMATE POWER SOURCE THE ULTIMATE POWER SOURCE CAR HIFI TUNING OFFROAD BOTEN Hogere geluidskwaliteit door lage inwendige weerstand Geen gasvorming, geen onaangename geuren, 100 % lekvrij OPTIMA YELLOWTOP : DE BATTERIJ VOOR

Nadere informatie

Accu onderhoud zet je antwoorden in het rood tussen de tekst

Accu onderhoud zet je antwoorden in het rood tussen de tekst Accu onderhoud zet je antwoorden in het rood tussen de tekst NIVEAU 2 MAAKT VRAAG 1 T/M 25 NIVEAU 3 MAAKT VRAAG 1 T/M 42 NIVEAU 4 MAAKT VRAAG 1 T/M 65 1 Waarom moet je eerst in het instructieboek kijken

Nadere informatie

Onderhoud aan accu's. Algemene informatie over onderhoud aan accu's WAARSCHUWING!

Onderhoud aan accu's. Algemene informatie over onderhoud aan accu's WAARSCHUWING! Algemene informatie over onderhoud aan accu's Algemene informatie over onderhoud aan accu's WAARSCHUWING! De accu's vevatten bijtend zuur. De werkzaamheden moeten daarom met de grootste zorg en met geschikte

Nadere informatie

Onderhoud en controle:

Onderhoud en controle: Onderhoud en controle: Ook als u er weinig of geen verstand van hebt is het mogelijk om goed voor de accu te zorgen. Houdt u aan de volgende regels. Tussen haakjes staat het gevaar wat erin schuilt als

Nadere informatie

ACCU'S EN LAADINRICHTING TEN BEHOEVE VAN AUTOMATISCHE REGISTRATIE-APPARATUUR. door. W.A. Ockeloen Abw oktober 1643;

ACCU'S EN LAADINRICHTING TEN BEHOEVE VAN AUTOMATISCHE REGISTRATIE-APPARATUUR. door. W.A. Ockeloen Abw oktober 1643; W E R K D O C U M E N T ACCU'S EN LAADINRICHTING TEN BEHOEVE VAN AUTOMATISCHE REGISTRATIE-APPARATUUR door W.A. Ockeloen I\ 1643; 1982-240 Abw oktober M T N I S T E R I E V A N V E R K E E R E N W A T E

Nadere informatie

Soort accu eigenschappen Hoe te laden Let op!

Soort accu eigenschappen Hoe te laden Let op! In dit overzicht wil ik vnl. een samenvatting geven waar je op moet letten bij de aanschaf en het onderhouden van een accu. Hierin streef ik geen volledigheid na, maar een handreiking om met een duidelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: Elektrische netwerken

HOOFDSTUK 2: Elektrische netwerken HOOFDSTUK 2: Elektrische netwerken 1. Netwerken en netwerkelementen elektrische netwerken situering brug tussen fysica en informatieverwerkende systemen abstractie maken fysische verschijnselen vb. velden

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING voor 12V lood-zuur accu s van 1 tot 85Ah

GEBRUIKSAANWIJZING voor 12V lood-zuur accu s van 1 tot 85Ah GEBRUIKSAANWIJZING voor 12V lood-zuur accu s van 1 tot 85Ah NL HARTELIJK GEFELICITEERD MET DE AANKOOP VAN DEZE EXIDE TECHNOLOGIES ACCULADER Deze acculader stelt u in staat om uw accu steeds in een optimale

Nadere informatie

NiMH accu s opladen. Voor het overgrote deel is dit hetzelfde als bij NiCad accu s.

NiMH accu s opladen. Voor het overgrote deel is dit hetzelfde als bij NiCad accu s. Nikkel Metaalhydride accu s. Om te beginnen ga ik een aantal definities uitleggen en daarna mijn conclusies opschrijven. Als je geen zin hebt om het hele verhaal te lezen dan kan je het bij de definities

Nadere informatie

TIPS & VEILIGHEID. NEDERLAND VARTA Autobatterijen B.V. Postbus 10125 3004 AC Rotterdam Tel.: 010-46 15 615 www.varta-automotive.nl

TIPS & VEILIGHEID. NEDERLAND VARTA Autobatterijen B.V. Postbus 10125 3004 AC Rotterdam Tel.: 010-46 15 615 www.varta-automotive.nl TIPS & VEILIGHEID NEDERLAND VARTA Autobatterijen B.V. Postbus 10125 3004 AC Rotterdam Tel.: 010-46 15 615 www.varta-automotive.nl BELGIË VARTA Autobatterie - Division of VB Autobatterie NV Henri Genessestraat

Nadere informatie

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen.

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. CBT12XS BATTERIJTESTTOESTEL Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. TESTVERLOOP / GEBRUIKSAANWIJZINGEN BELANGRIJK: 1. Voor het testen van de prestatie van 12 V-accu s (CCA:

Nadere informatie

2 ELEKTRISCHE STROOMKRING

2 ELEKTRISCHE STROOMKRING 2 ELEKTRISCHE STROOMKRING Om elektrische stroom nuttig te gebruiken moet hij door een verbruiker vloeien. Verbruikers zijn bijvoorbeeld een gloeilampje, een motor, een deurbel. Om een gloeilampje te laten

Nadere informatie

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement 6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement Opgave 9 Het rendement bereken je met E nuttig en E in. E nuttig is de hoeveelheid energie die nodig is het water op te warmen. E in is de hoeveelheid energie

Nadere informatie

hoofdstuk 1 Elektriciteit.

hoofdstuk 1 Elektriciteit. hoofdstuk 1 Elektriciteit. 1.1 Lading. Veel toestellen op het laboratorium werken met elektriciteit. De werking van deze toestellen berust op elektrische lading die stroomt. We kennen twee soorten lading:

Nadere informatie

Steven Werbrouck 04-02-2000 Practicum 3: Niet-ideale gelijkspanningsbron

Steven Werbrouck 04-02-2000 Practicum 3: Niet-ideale gelijkspanningsbron Practicum 3: Niet-ideale gelijkspanningsbron 1. Situering De eerste wet van Ohm (U =.R) beschrijft de grootte van de spanning U (klemspanning) over een uitwendige weerstand R als er een stroom doorvloeit

Nadere informatie

Slimme keuzes beter resultaat

Slimme keuzes beter resultaat Accu s Slimme keuzes beter resultaat Accu s voor elke uitdaging Passend bij elke behoefte en elk budget Veilig; geen ontgassing Onderhoudsvrij Makkelijk te installeren Altijd stroom over Mastervolt maakt

Nadere informatie

accu technisch handboek

accu technisch handboek accu technisch handboek X-tender X-celler CENTURION AKKU Nederlandse Accumulatoren Produktie BV Postbus 2427 6040 EA ROERMOND Montageweg 1 6045 JA ROERMOND Nederland T: +31 475 32 41 47 F: +31 475 32 29

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing X-celler

Gebruiksaanwijzing X-celler centurion akku Nederlandse Accumulatoren Productie BV postbus 2427 6040 AE Roermond Montageweg 1 6045 JA Roermond telefoon : +31(475)32.41.47 telefax : +31(475)32.29.99 e-mail : info@centurion-akku.nl

Nadere informatie

Oefen opgaven rekenen 4 HAVO bladzijde 1

Oefen opgaven rekenen 4 HAVO bladzijde 1 Oefen opgaven rekenen 4 HAVO bladzijde 1 Opgave 1 uitrekenen en afronden Bij +/- rond je af op het kleinste aantal DECIMALEN, bij x/ rond je af op het kleinste aantal SIGNIFICANTE CIJFERS. Bij gecombineerde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0.1 Netwerkmodel voor passieve geleiding langs een zenuwcel.. 2

Inhoudsopgave. 0.1 Netwerkmodel voor passieve geleiding langs een zenuwcel.. 2 Inhoudsopgave 01 Netwerkmodel voor passieve geleiding langs een zenuwcel 2 1 01 Netwerkmodel voor passieve geleiding langs een zenuwcel I Figuur 1: Schematische voorstelling van een deel van een axon Elk

Nadere informatie

HELP, DE ACCU LOOPT LEEG. Technische Avond van Old-Timers Oirschot, Oirschot, 17 juni 2005 INHOUDSOPGAVE

HELP, DE ACCU LOOPT LEEG. Technische Avond van Old-Timers Oirschot, Oirschot, 17 juni 2005 INHOUDSOPGAVE HELP, DE ACCU LOOPT LEEG Technische Avond van Old-Timers Oirschot, Oirschot, 17 juni 2005 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Werking van het laadcircuit 3. Controle van het laadcircuit 4. Reparaties en afregeling

Nadere informatie

centurion akku de akku met de meeste plussen

centurion akku de akku met de meeste plussen centurion akku bv Postbus 197 5900 AD venlo Nederland molensingel 17 5912 AC venlo telefoon : +31(77)351.17.41 telefax : +31(77)351.70.72 internet : www.centurion-akku.nl e-mail : info@centurion-akku.nl

Nadere informatie

We kunnen nu met deze kabel de spanning meten door de kabel parallel te schakelen op bv het LEGO zonnepaneel, de LEGO condensator of de LEGO motor.

We kunnen nu met deze kabel de spanning meten door de kabel parallel te schakelen op bv het LEGO zonnepaneel, de LEGO condensator of de LEGO motor. Metingen met LEGO zonnepaneel en condensator In mei zullen we LEGO autootjes een circuit laten afleggen waarbij we gebruik maken van groene energie. Ik heb gekozen om zonne-energie te gebruiken en omdat

Nadere informatie

Elektriciteit. Elektriciteit

Elektriciteit. Elektriciteit Elektriciteit Alles wat we kunnen zien en alles wat we niet kunnen zien bestaat uit kleine deeltjes. Zo is een blok staal gemaakt van staaldeeltjes, bestaat water uit waterdeeltjes en hout uit houtdeeltjes.

Nadere informatie

Zonne-energie-accu. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Zonne-energie-accu. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 17 75 Zonne-energie-accu Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Motor start niet. Startmotor defect Batterij leeg Elektrische aansluiting(en) defect. Startinrichting werkt niet

Motor start niet. Startmotor defect Batterij leeg Elektrische aansluiting(en) defect. Startinrichting werkt niet Motor start niet Startinrichting werkt niet Startmotor defect Batterij leeg Elektrische aansluiting(en) defect Motor draait te langzaam om aan te slaan Motor draait voldoende snel maar slaat niet aan Zie

Nadere informatie

1.8 Stroomsterkte; geleiding.

1.8 Stroomsterkte; geleiding. 1.8 Stroomsterkte; geleiding. Met stroomsterkte (I) wordt bedoeld: de hoeveelheid lading die per seconde langs komt. De eenheid is dus coulomb per seconde (C/s) maar we werken meestal met de ampère (A)

Nadere informatie

Speciaal de veiligheidsnormen en garantie voorwaarden

Speciaal de veiligheidsnormen en garantie voorwaarden Belangrijk!! Lees dit eerst. Voordat u de Nasa BM1of BM2 installeert dient u eerst de installatie voorschriften goed door te nemen. Let op de BM1 en BM2 lijken uiterlijk op elkaar maar zijn echt verschillende

Nadere informatie

Vijf stappen voor een perfecte voeding

Vijf stappen voor een perfecte voeding pagina 1 van 7 Vijf stappen voor een perfecte voeding 26-08-2010 - Is uw energievoorraad onvoldoende? Misschien ligt de oorzaak in één van de volgende vijf punten. 1) Analyse van de behoefte Hoeveel verbruikers

Nadere informatie

LiPo accu defect, wat nu?

LiPo accu defect, wat nu? LiPo accu defect, wat nu? Aan alles komt een eind dus ook een LiPo accu heeft niet het eeuwige leven. Zelfs als de LiPo accu altijd zeer goed behandeld is, altijd op de juiste manier op- en ontladen is,

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT VAN DE ZON

ELEKTRICITEIT VAN DE ZON ELEKTRICITEIT VAN DE ZON Een verhaal over zonnepanelen. Deel 3: de accu. Henk Bos Inleiding In deel 1 en 2 hebben we gekeken hoe het zit met zonnepanelen als energie leverancier. De geleverde energie moet

Nadere informatie

Tips en aanwijzingen voor het verlengen van de levensduur van uw gel accu

Tips en aanwijzingen voor het verlengen van de levensduur van uw gel accu Tips en aanwijzingen voor het verlengen van de levensduur van uw gel accu U overweegt de aankoop van een gel accu, of heeft er net een aangeschaft? Hieronder vindt u heel wat informatie die u kan helpen

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Technologie 1 Elektrische en elektronische begrippen Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Opleiding Pop en Media Peet Ferwerda, januari 2002 Deze instructie wordt tijdens

Nadere informatie

HANDLEIDING LITHIUM ION BATTERY JARO-BT SERIE

HANDLEIDING LITHIUM ION BATTERY JARO-BT SERIE HANDLEIDING LITHIUM ION BATTERY JARO-BT SERIE > JARO-BT9.12 > JARO-BT12.12 > JARO-BT20.12 > JARO-BT50.12 > JARO-BT100.12 > JARO-BT50.24 07 / 2017 JAROCELLS.NL INHOUD Specificaties JARO BT accu s 3 Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

CYCLISCHE BATTERIJEN TRACTIEBATTERIJEN. Made in Europe 2 VOLT TRACTIECELLEN BATTERY SUPPLIES.BE

CYCLISCHE BATTERIJEN TRACTIEBATTERIJEN. Made in Europe 2 VOLT TRACTIECELLEN BATTERY SUPPLIES.BE CCLISCE BTTERIJEN TRCTIEBTTERIJEN Made in Europe 2 VOLT TRCTIECELLEN 2 Volt tractiecellen worden vnl. gebruikt in zware industriële elektrische toepassingen zoals: elektrische heftrucks, elektrische trekkers,

Nadere informatie

Conductometrie 1 R. Waarin [R] = Ω en [G]= Ω -1 = S (Siemens)

Conductometrie 1 R. Waarin [R] = Ω en [G]= Ω -1 = S (Siemens) Conductometrie Conductometrie of geleidbaarheidsmeting is een van de elektrochemische analysemethoden. In de conductometrie wordt gekeken naar het gemak waarmee elektrische stroom door een oplossing geleid

Nadere informatie

ZUREN EN BASEN. Samenvatting voor het HAVO. versie mei 2013

ZUREN EN BASEN. Samenvatting voor het HAVO. versie mei 2013 ZUREN EN BASEN Samenvatting voor het HAVO versie mei 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Vooraf 2. Algemeen 3. Zuren 4. Basen 5. Het waterevenwicht 6. Definities ph en poh 7. ph BEREKENINGEN 7.1. Algemeen 7.2. Water

Nadere informatie

VOEDINGSBANK 9000 MET AUTO JUMPSTARTER

VOEDINGSBANK 9000 MET AUTO JUMPSTARTER VOEDINGSBANK 9000 MET AUTO JUMPSTARTER Gebruikshandleiding 31889 Lees deze handleiding a.u.b. voordat u dit product in gebruik neemt. Anders kunt u ernstig letsel oplopen. Hartelijk bedankt voor het aanschaffen

Nadere informatie

Buispomp pomp T250 Handleiding

Buispomp pomp T250 Handleiding Buispomp pomp T250 Handleiding Versie November 2013 Bom Aqua B.V. Tel. 078-6150402 Oosteind 47 Email: info@bom-aqua.nl 3356 AB website: www.bom-aqua.nl Papendrecht Capaciteiten Pomp Opvoerhoogte van 0-150

Nadere informatie

De waterconstante en de ph

De waterconstante en de ph EVENWICHTEN BIJ PROTOLYSEREACTIES De waterconstante en de ph Water is een amfotere stof, dat wil zeggen dat het zowel zure als basische eigenschappen heeft. In zuiver water treedt daarom een reactie van

Nadere informatie

Een batterij is een spanningsbron die chemische energie omzet in elektrische (zie paragraaf 3).

Een batterij is een spanningsbron die chemische energie omzet in elektrische (zie paragraaf 3). 5. Opwekken van spanning: Spanningsbronnen Om een lamp te laten branden, een rekenmachine te laten rekenen, een walkman muziek te laten weergeven heb je een bron van elektrische energie nodig. Een spanningsbron

Nadere informatie

Veilig - Performant - Duurzaam - LiFePO4

Veilig - Performant - Duurzaam - LiFePO4 Veilig - Performant - Duurzaam - LiFePO4 WARRANTY/GARANTIE YEARS/A NS/JA H R/JA AR Power Sports Toepassingen WARRANTY/GARANTIE YEARS/A NS/JA H R/JA AR Lithium Ferro Fosfaat Technologie Lithium accu's hebben

Nadere informatie

5.4 ph van oplossingen van zwakke zuren of zwakke basen

5.4 ph van oplossingen van zwakke zuren of zwakke basen Opmerking: We gaan ervan uit, dat bij het mengen van oplossingen geen volumecontractie optreedt. Bij verdunde oplossingen is die veronderstelling gerechtvaardigd. 5.4 ph van oplossingen van zwakke zuren

Nadere informatie

Een neutraal atoom van een element bezit 2 elektronen in de K-schil, 8 elektronen in de L-schil en 8 elektronen in de M-schil.

Een neutraal atoom van een element bezit 2 elektronen in de K-schil, 8 elektronen in de L-schil en 8 elektronen in de M-schil. Chemie Vraag 1 Een neutraal atoom van een element bezit 2 elektronen in de K-schil, 8 elektronen in de L-schil en 8 elektronen in de M-schil. Waarover kun je op basis van deze gegevens GEEN éénduidige

Nadere informatie

Het is gemakkelijker dan je denkt om de verkeerde accu voor je motor of scooter te bestellen.

Het is gemakkelijker dan je denkt om de verkeerde accu voor je motor of scooter te bestellen. YUASA ACCU S MotoPort levert kwaliteitsaccu s van het merk YUASA*. Yuasa behoort tot de grootste fabrikanten van (motorfiets-)accu s ter wereld. Nagenoeg alle motorfietsen van de 4 grote motorfietsmerken

Nadere informatie

hoofdstuk 1 Elektriciteit.

hoofdstuk 1 Elektriciteit. spanning 2007-2008 hoofdstuk 1 Elektriciteit. 1.1 Lading. Veel toestellen op het laboratorium werken met elektriciteit. De werking van deze toestellen berust op van elektrische lading die stroomt. We kennen

Nadere informatie

P Als twee van de drie eenheden P, U of I bekend zijn, dan kan de derde worden berekend aan de hand van de volgende formule (zie de afbeelding):

P Als twee van de drie eenheden P, U of I bekend zijn, dan kan de derde worden berekend aan de hand van de volgende formule (zie de afbeelding): Algemene informatie over stroomverbruik Algemene informatie over stroomverbruik BELANGRIJK! Om beschadiging van de accu te voorkomen, moet de laadcapaciteit van de dynamo worden aangepast aan het stroomverbruik.

Nadere informatie

Energie : elektriciteit : stroomkringen

Energie : elektriciteit : stroomkringen Energie : elektriciteit : stroomkringen De netspanning is uitgevallen! Pas dan merk je wat elektriciteit voor ons betekent. Geen licht, geen computer, geen playstation, het eten op het elektrisch fornuis

Nadere informatie

HANDLEIDING EFFICIENT DATA MEMORY (EDM) single phase

HANDLEIDING EFFICIENT DATA MEMORY (EDM) single phase 11-2012 HANDLEIDING EFFICIENT DATA MEMORY (EDM) single phase INLEIDING De lader in uw bezit is volledig microprocessor gestuurde en is geschikt voor het automatisch opladen van lood-zuur batterijen. De

Nadere informatie

Inhoudsopgave. - 2 - De condensator

Inhoudsopgave.  - 2 - De condensator Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Capaciteit...3 Complexe impedantie...4 De condensator in serie of parallel schakeling...4 Parallelschakeling...4 Serieschakeling...4 Aflezen van de capaciteit...5

Nadere informatie

Motor info Accu s Inhoud

Motor info Accu s Inhoud Auteur: Steven Motor info Accu s Last update:11-oct-04 Inhoud Motor info Accu s...1 Inhoud...1 Intro...2 Belangrijkste redenen waarom een accu het laat afweten...2 Ok, wat kan je er aan doen?...2 Voor

Nadere informatie

Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met elektrische ondersteuning

Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met elektrische ondersteuning Gebruikersinstructies Led Display, accu en lader V2.4 Double Performance BV Antwerpseweg 13/1 2803 PB Gouda Tel: 0182-573833 Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met

Nadere informatie

Handleiding. 24 Volt Type 24TC25-B25 Aanvangspanning 25 Volt Géén scheidingsrelais nodig

Handleiding. 24 Volt Type 24TC25-B25 Aanvangspanning 25 Volt Géén scheidingsrelais nodig Handleiding 24 Volt Type 24TC25-B25 Aanvangspanning 25 Volt Géén scheidingsrelais nodig Enkelvoudige, vast ingesteld 25A max: Semi-Tractie/ AGM/ Odyssey 29,4V Dubbele uitvoering, vast ingesteld 50A max:

Nadere informatie

Laad regulator SCR 24 Marine. Handleiding

Laad regulator SCR 24 Marine. Handleiding Laad regulator SCR 24 Marine Handleiding Hartelijk dank voor de aankoop van een superwind product. De SCR 24 Marine is een regelaar van de hoogste kwaliteit en zal perfect en betrouwbaar voor vele jaren

Nadere informatie

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C.

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C. BT111 ACCU TESTER BT222 ACCU / LAADSTART / TESTER BEDIENINGSHANDLEIDING BELANGRIJK! 1. Voor het testen van 12 V accu's: SAE : 200~1200 CCA DIN : 110~670 CCA IEC : 130~790 CCA EN : 185~1125 CCA CA(MCA)

Nadere informatie

Zelfs zuiver water geleidt in zeer kleine mate elektrische stroom en dus wijst dit op de aanwezigheid van geladen deeltjes.

Zelfs zuiver water geleidt in zeer kleine mate elektrische stroom en dus wijst dit op de aanwezigheid van geladen deeltjes. Cursus Chemie 4-1 Hoofdstuk 4: CHEMISCH EVENWICHT 1. DE STERKTE VAN ZUREN EN BASEN Als HCl in water opgelost wordt dan bekomen we een oplossing die bijna geen enkele covalente HCl meer bevat. In de reactievergelijking

Nadere informatie

HandleIdInG GeFelICITeeRd opladen STeKKeR* VoedInGSKaBel CTeK CoMFoRT ConneCT oplaadkabel VolledIG opgeladen onderhoudsladen SToRInGS- lampje

HandleIdInG GeFelICITeeRd opladen STeKKeR* VoedInGSKaBel CTeK CoMFoRT ConneCT oplaadkabel VolledIG opgeladen onderhoudsladen SToRInGS- lampje 6V/0.8A HANDLEIDING GEFELICITEERD met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze maakt deel uit van een serie professionele opladers van CTEK SWEDEN AB en beschikt over de nieuwste technologie

Nadere informatie

ZUUR-BASE BUFFERS Samenvatting voor het VWO

ZUUR-BASE BUFFERS Samenvatting voor het VWO ZUUR-BASE BUFFERS Samenvatting voor het VWO versie december 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Vooraf 2. Wat is een buffer? 3. Hoe werkt een buffer? 4. Geconjugeerd zuur/base-paar 5. De ph van een buffer De volgende

Nadere informatie

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding Hoogfrequent batterijladers PM-24 serie Handleiding Inhoud. 1. Belangrijke veiligheidsinstructies 1.1 Algemeen 1.2 Voorzorgsmaatregelen bij het werken met batterijen 2. Eigenschappen 2.1 Algemene specificatie

Nadere informatie

5 Water, het begrip ph

5 Water, het begrip ph 5 Water, het begrip ph 5.1 Water Waterstofchloride is een sterk zuur, het reageert als volgt met water: HCI(g) + H 2 0(I) Cl (aq) + H 3 O + (aq) z b Hierbij reageert water als base. Ammoniak is een zwakke

Nadere informatie

Hooiland pomp, Handleiding

Hooiland pomp, Handleiding Hooiland pomp, Handleiding Versie Maart 2012 Bom Aqua B.V. tel 078 6150402/ 06 120 945 36 Oosteind 47 Email info@bom-aqua.nl 3356 AB website: www.bom-aqua.nl Papendrecht Capaciteiten Opvoerhoogte van 20-75

Nadere informatie

Elektrische techniek

Elektrische techniek AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 . Zowel in huis als bij voertuigen heb je met elektriciteit te maken. Hoe zit een meterkast in elkaar? Hoe werkt een elektrisch ontstekingssysteem van een motor?

Nadere informatie

Bestnr. 11 01 73. Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 4A met diepontladingsbeveiliging

Bestnr. 11 01 73. Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 4A met diepontladingsbeveiliging Bestnr. 11 01 73 Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 4A met diepontladingsbeveiliging Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke

Nadere informatie

ZUREN EN BASEN. Samenvatting voor het VWO. versie mei 2013

ZUREN EN BASEN. Samenvatting voor het VWO. versie mei 2013 ZUREN EN BASEN Samenvatting voor het VWO versie mei 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Vooraf 2. Algemeen 3. Zuren 4. Basen 5. Het waterevenwicht 6. Definities ph en poh 7. ph BEREKENINGEN 7.1. Algemeen 7.2. Water

Nadere informatie

Aantal opladingen PV100 PC500 iphone 5 1440 mah 2.16 2.33 iphone 4S 1420 mah 2.17 2.34 Nokia Lumia 928 2000 mah 1.56 1.68

Aantal opladingen PV100 PC500 iphone 5 1440 mah 2.16 2.33 iphone 4S 1420 mah 2.17 2.34 Nokia Lumia 928 2000 mah 1.56 1.68 1. Wat is het verschil tussen de feitelijke en de nominale capaciteit van de power bank? A. Verschillen: De capaciteit van de power bank is hetzelfde als de batterij. Echter, er is een verschil tussen

Nadere informatie

HANdLeIdING GeFeLICITeeRd

HANdLeIdING GeFeLICITeeRd HANDLEIDING GEFELICITEERD met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze maakt deel uit van een serie professionele opladers van CTEK SWEDEN AB en beschikt over de nieuwste technologie

Nadere informatie

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring 1 De stroom- of ampèremeter De ampèremeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter. Voorstelling

Nadere informatie

VARTA zonne-energie accu 100

VARTA zonne-energie accu 100 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 11 04 VARTA zonne-energie accu 100 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Elektrische stroom en weerstand

Hoofdstuk 25 Elektrische stroom en weerstand 3--6 Hoofdstuk 5 Elektrische stroom en weerstand Inhoud hoofdstuk 5 De elektrische batterij Elektrische stroom De wet van Ohm: weerstand en Soortelijke weerstand Elektrisch vermogen Vermogen in huishoudelijke

Nadere informatie

HANDLEIDING. Voeg desgewenst oplaadopties aan het oplaadprogramma toe door nog enkele malen op de MODE-knop te drukken.

HANDLEIDING. Voeg desgewenst oplaadopties aan het oplaadprogramma toe door nog enkele malen op de MODE-knop te drukken. HANDLEIDING GEFELICITEERD met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze maakt deel uit van een serie professionele opladers van CTEK SWEDEN AB en beschikt over de nieuwste technologie

Nadere informatie

3 Vaart u op open water, dan adviseren wij 10% extra stuwkracht (Als het totaal van regel 1 en 2 45 Lbs is, dan hiernaast 10% dus 4,5 Lbs invullen)

3 Vaart u op open water, dan adviseren wij 10% extra stuwkracht (Als het totaal van regel 1 en 2 45 Lbs is, dan hiernaast 10% dus 4,5 Lbs invullen) Gebruikshandleiding MinnKota Endura 1) Algemeen 2) Waarschuwingen 3) Technische specificaties 4) Installatie 5) Gebruik 6) Onderhoud 1) Algemeen De Minn Kota Endura elektrische buitenboordmotoren staan

Nadere informatie

Testen en metingen op windenergie.

Testen en metingen op windenergie. Testen en metingen op windenergie. Inleiding Als we rond groene energie begonnen te denken, dan kwam windenergie als een van de meest vanzelfsprekende vormen van groene energie naar boven. De wind heeft

Nadere informatie

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Inhoudsopgave Inleiding Voor uw

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding

Gebruikers Handleiding SWITCH MODE ACCULADER Switch Mode Acculader Model No. SEC - 1245E SEC - 1260E SEC - 1280E SEC - 2425E SEC - 2440E Gebruikers Handleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw acculader gaat

Nadere informatie

ALTIJD STROOM STROOM. Altijd. Het Het Verhaal

ALTIJD STROOM STROOM. Altijd. Het Het Verhaal ALTIJD STROOM Altijd STROOM Reinout Reinout Vader Vader Het Het Verhaal Elektriciteit aan Boord (en andere omgevingen waar geen netstroom aanwezig is) Versie 9 Mei 2007 Elektriciteit speelt een steeds

Nadere informatie

Een tweede leven voor accu's.

Een tweede leven voor accu's. Een tweede leven voor accu's. Door Geeuwke de Boer, PG3B, Veron afd. Wageningen, 1 maart 2017 Inleiding. Dit artikel gaat over een onderzoek van een partij gebruikte accu's afkomstig uit noodverlichtingen.

Nadere informatie

De condensator en energie

De condensator en energie De condensator en energie Belangrijkste onderdelen in de proeven De LEGO-condensator De condensator heeft een capaciteit van 1 Farad en is beschermd tegen een overbelasting tot 18 Volt. Wanneer de condensator

Nadere informatie

Zonne-energie-accu. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Zonne-energie-accu. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 17 67 Zonneenergieaccu Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Stekkerlader MA Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Stekkerlader MA Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 25 03 03 Stekkerlader MA 9315 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING GEFELICITEERD met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze acculader maakt deel uit van een serie professionele acculaders van CTEK SWEDEN AB en beschikt over

Nadere informatie

Handleiding Trailer Charge Truck en Trailer Booster én HF Lader 24 Volt 25 Amp Type: 24TC25P (Programmeerbaar)

Handleiding Trailer Charge Truck en Trailer Booster én HF Lader 24 Volt 25 Amp Type: 24TC25P (Programmeerbaar) Handleiding Trailer Charg ge Truck en Trailer Booster én HF Lade er 24 Volt 25 Amp Type: 24TC25P (Programmeerbaar) 1 24TC25P 1. Inleiding 2. Systeembeschrijving 3. Technische gegevens 4. Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Langere vraag over de theorie

Langere vraag over de theorie Langere vraag over de theorie (a) Arbeid om de condensator op te laden Bij het opladen van een condensator moet arbeid geleverd worden om lading te verplaatsen van de ene plaat naar de andere. Als er nog

Nadere informatie

THE FIRST NAME IN BATTERIES

THE FIRST NAME IN BATTERIES EXIDE Gel holl.fh9 19.08.2004 19:06 Uhr Seite 1 THE FIRST NAME IN BATTERIES Mehr Zyklen längere Lebensdauer Meer cycli, langere levensduur Ontlaadniveau in % 100 80 60 40 20 Bijv. 60% ontlading = 800 cycli

Nadere informatie

TIPS & VEILIGHEID februari 2007

TIPS & VEILIGHEID februari 2007 TIPS & VEILIGHEID INHOUDSTABEL 1. LADEN VAN DE BATTERIJEN 1.1 Algemene intro >> 1.2 Verantwoord laden >> 1 1 2 1.3 Laden van verschillende soorten batterijen >> 1.4 Keuze van de batterijlader >> 1.5 Laadmethoden

Nadere informatie