Gebruikers Handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikers Handleiding"

Transcriptie

1 SWITCH MODE ACCULADER Switch Mode Acculader Model No. SEC E SEC E SEC E SEC E SEC E Gebruikers Handleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw acculader gaat gebruiken

2 INDEX INDEX

3 BELANGRIJKE VEILIGHEID VOORZORGSMAATREGELEN 3

4 BESCHRIJVING EIGENSCHAPPEN 4

5 COMPONENTEN EN ACCESSOIRES Aansluiting voor accu(bank) 1 2. Aansluiting voor accu(bank) 2 3. Aansluiting voor massa 4. Laadindicatie LED 5. DIP schakelaars voor instelling van de werking van de lader 6. Aansluiting voor afstandsbediening 7. Drukschakelaar voor half vermogen ( Half Power Mode ) 8. LED voor indicatie half vermogen AC ingang aan/uit schakelaar 10. AC zekeringhouder 11. Ventilator 12. Aansluiting voor temperatuursensor 13. AC voedingskabel ingang Kabel met connectoren voor afstandsbediening * 15. Afstandsbediening * (*14 & 15 are optionele accessories) Temperatuursensor 17. Plug (* 14,15,16 en 17 zijn optionele accessories)

6 BESCHRIJVING VAN LOODZUUR ACCU S EN LADERS 6

7 UITDRUKKING VAN ACCUCAPACITEIT (Ah) De accucapaciteit is de hoeveelheid energie die een accu op kan slaan en aan een belasting kan afgeven. De capaciteit is evenredig met de hoeveelheid stroom die een accu kan leveren gedurende een vastgestelde hoeveelheid tijd. De accucapaciteit wordt uitgedrukt in Ampère Uren (Ah). Bijvoorbeeld, als één van de benchmarks (referentiekaders) bepaalt de industrie hoeveel ampère stoom de accu kan leveren gedurende 20 uur bij 26,7º C totdat de accuspanning onder de 10,5 volt daalt bij een 12 V en 21 volt bij een 24 V accu. Bijvoorbeeld, een 100 Ah accu levert 5 ampère gedurende 20 uur. Andere benchmark-metingen zijn een 8- uurs ontlading voor UPS accu s en 10 uur voor telecom accu s. Accucapaciteit wordt ook wel uitgedrukt in Reserve Capaciteit (RC) in minuten. RC is de tijd in minuten gedurende welke de accu 25 ampère kan leveren bij 26,7º C totdat de accuspanning is gedaald tot 10,5 V voor een 12 V accu en 21 V voor een 24 V accu. De benaderde relatie tussen de twee eenheden RC en Ah is als volgt: Capaciteit in Ah = Reserve Capaciteit in RC minuten x 0,6 TYPISCHE BATTERIJ FORMATEN Hieronder staat een tabel met een aantal batterij formaten voor het voeden van omvormers: BCI * Groep Batterij Voltage, V Batterij Ah 27/ D D GC2** * Battery Council International ** Golfkarretje REDUCTIE VAN BRUIKBARE CAPACITEIT BIJ HOGERE ONTLADINGSRATIO S Zoals hierboven vermeld wordt de accucapaciteit in Ah gespecificeerd bij een ontladingstijd van 20 uur. Als de ontladingssnelheid wordt opgevoerd, dan wordt de bruikbare capaciteit minder vanwege het Peukert Effect. Deze relatie is niet lineair maar gaat ongeveer volgens onderstaande tabel: Tabel 1. Accu capaciteit versus een ontladingstijd van 20 uur Uren ontlading Bruikbare capaciteit % 10 87% 8 83% 6 75% 5 70% 3 60% 2 50% 1 40% Het gebruik van bovenstaande tabel laat zien dat een 100 Ah accu 100% van zijn capaciteit vrijgeeft als hij wordt ontladen met een stroom minder dan 5 ampère gedurende 20 uur. Als hij wordt ontladen met een stroom van 50 ampère dan kan hij deze stroom theoretisch gedurende 2 uur leveren. Echter, bovenstaande tabel leert dat als hij binnen 2 uur wordt ontladen, de beschikbare capaciteit maar 50% is, dus 50 Ah. Daarom zal deze accu bij 50 ampère stroomafname maar 50 Ah : 50 ampère = 1 uur kunnen worden gebruikt en geen twee uur. 7

8 Ontladingsdiepte en accu levensduur Hoe meer een accu wordt ontladen bij iedere cyclus, des te minder het aantal mogelijke ladings-/ontladingscycli. Het gebruik van meerdere accu s dan het minimale aantal vereiste zal de levensduur van de accubank verhogen. Een typische levensduur tabel wordt gegeven in Tabel 2 hieronder: Tabel 2. Typische levensduur tabel Ontladingsdiepte Aantal cycli Aantal cycli Aantal cycli % van Ah Capaciteit Groep 27/31 Groep 8D Groep GC Het wordt aangeraden om een maximale ontlading van 50% van de accucapaciteit aan te houden. VERLIES VAN ACCUCAPACITEIT BIJ LAGE TEMPERATUREN Accu s verliezen capaciteit bij lage temperaturen. Bij 0º C levert een accu ongeveer 70 tot 80% van zijn opgegeven capaciteit bij 26,7 º C. Als de luchttemperatuur om de accubank lager is dan 26,7 º C, dan zijn extra accu s nodig voor het behalen van dezelfde bruikbare capaciteit. In een erg koud klimaat wordt daarom gebruik van een geïsoleerde / verwarmde accuruimte aanbevolen. SERIËLE EN PARALLELLE VERBINDING VAN ACCU S Seriële verbinding Figuur 1. Seriële verbinding Als twee of meer accu s in serie worden geschakeld, dan kunt u hun spanningen optellen maar hun Ah capaciteit blijft hetzelfde. Figuur 1 hierboven laat 4 stuks 6 V, 200 Ah accu s zien die in serie zijn geschakeld. Ze vormen samen een accubank van 24 V met een capaciteit van 200 Ah. De positieve pool van accu 4 wordt de positieve aansluiting van de 24 V bank. De negatieve pool van accu 4 is verbonden met de positieve pool van accu 3. De negatieve pool van accu 3 is verbonden met de positieve pool van accu 2. De negatieve pool van accu 2 wordt verbonden met de positieve pool van accu 1. De negatieve pool van accu 1 wordt de negatieve aansluiting van de 24 V accubank. 8

9 laadstroom & 40 A +/- 1 A voor halve laadstroom voor SEC-1280E, 25 A voor normale laadstroom & 12,5 A +/- 1 A voor halve laadstroom voor SEC-2425E en 40 A voor normale laadstroom & 20 A +/- 1 A voor halve laadstroom voor SEC-2440E. Zodra de belasting de stroomlimiet waarde bereikt, dan wordt het stroombegrenzing circuit geactiveerd en de uitgangsspanning zakt. Sommige belastingen zoals motoren, compressors, gloeilampen, halogeenlampen, hitte elementen, relais, spoelen, condensatoren etc., trekken een erg hoge inschakelstroom, die wel kan oplopen tot 10 maal hun normale stroomvraag. Overtuig u ervan dat de inschakelstroom of de maximale normale stroomvraag van de belasting lager is dan de stroomlimiet van de lader. Gebruik geen belasting die meer stroom trekt dan 45A & 22,5 A voor halve laadstroom +/- 1 A voor SEC-1245E, 60 A (30 A +/- 1 A voor halve laadstroom) voor SEC-1260E, 80 A (40 A +/- 1 A voor halve laadstroom) voor SEC-1280E, 25A en 1255 voor halve laadstroom +/- 1A voor SEC-2425 of meer dan 40 A (20 A +/- 1 A voor halve laadstroom) voor SEC-2440E. Zodra de stroom die wordt getrokken door de belasting zakt tot onder bovenstaande stroomlimieten, zal de lader naar normale bedrijfstoestand schakelen. De accu wordt overbelast / oververhit / verliest water of kookt. a) Er is een externe belasting verbonden met de accu als deze wordt geladen. 3-fase laden wordt aanbevolen voor het laden van alleen accu s of ongeladen accu s (er is geen belasting verbonden met de accu als deze wordt geladen). Als ook een belasting wordt verbonden met de accu, zal een deel van de uitgangsstroom van de lader naar deze belasting gaan. Zo kan de lader blijven hangen in fase 2 als de stroom die wordt getrokken door de belasting hoger is dan de waarde van de drempelstroom die de overgang bepaalt van fase 2 naar fase 3. Dit leidt tot overlading, oververhitting en verlies van elektrolyt in de accu. Voor het opladen van een accu terwijl er ook een belasting op aan is gesloten, moet fase 2 spanning gelijk zijn aan fase 3 spanning (fase 2 is uitgeschakeld). Selecteer belaste accu (Loaded Battery) met behulp van de DIP schakelaars (5) S1 en S2 Zie Het selecteren van het type accu en laadfasen. b) Twee accubanken worden tegelijk geladen en de accu s in de twee banken zijn in ongelijke ontladingstoestand. Als er meer dan één accubank tegelijk wordt opgeladen met behulp van fase 3 laden, verzeker u er dan van dat de accu s in de banken gelijk zijn ontladen. Als één bank volledig ontladen is en de andere is bijna vol, dan zal de opgeladen bank onderhevig zijn aan overlading gedurende de tijd dat de lader in fase 2 zit voor het opladen van de volledig ontladen accubank. Als twee accubanken moeten worden opgeladen en ze zijn ongelijk geladen, selecteer dan 2 fase laden met behulp van DIP schakelaars (5) S1 en S2 (beide in uit/off toestand) - Zie Het selecteren van het type accu en laadfasen. Het duurt uitzonderlijk lang voordat een accu is opgeladen of als de acculader werkt als DC voeding / UPS, dan zakt de uitgangsspanning bij lagere DC belastingsstroom Het apparaat staat in Half Power Mode (halve laadstroom). Groene LED (8), die zich linksonder op het voorpaneel bevindt is aan. Als deze toestand wordt geselecteerd, zal de maximale laadstroom automatisch worden beperkt tot 22,5 A+/- 1 A voor SEC-1245E, 30 A +/- 1 A voor SEC-1260E, 40 A +/- 1 A voor SEC-1280E, 12,5A +/- 1 A voor SEC-2425E en 20 A +/-1 A voor SEC-2440E. Daarom wordt de laadtijd verhoogd. Schakel de Half Power Mode uit als volledige laadstroom is vereist. 9

10 10

11 HET OPLADEN VAN ACCU S Accu s kunnen worden geladen met behulp van een goede kwaliteit AC gevoede acculader of via alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen, wind of hydro systemen. Zorg ervoor dat een goede kwaliteit laadregelaar wordt gebruikt. Het wordt aanbevolen om de accu s niet te laden met een stroom groter dan C/5 (waarbij C de capaciteit (Ah) van de accu is bij 20 uur ontladingstijd). Of raadpleeg de technische gegevens van de accu. Verder, voor het volledige opladen (tot 100% van de capaciteit), wordt het aanbevolen om een 3 traps temperatuurgecompenseerde lader te gebruiken (constante bulk laadstroom gevolgd door constante boost/absorptie laadspanning gevolgd door constante druppel laadspanning). 11

12 I LAADFASEN S troom, Spanning, V U o U Fase 1 I Fase 80% van lader stroomcapaciteit lader Fase 2 Uo Fase Timed for 4/8 Hours 10% van lader stroomcapaciteit van lader Fase 3 U Fase Spanningscurve U Uo Stroomcurve I Tijd, Uren 12

13 13

14 14

15 15

16 KOELING 16

17 BEVEILIGINGEN 17

18 INSTALLATIE 18

19 DE LADER IN GEBRUIK NEMEN-VOORBEREIDING 19

20 Als de lader wordt gebruikt om een accu te laden en tegelijkertijd een belasting te voeden, dan is het nodig om het spanningsniveau van fase 2 op hetzelfde niveau in te stellen als fase 3 om overlading te voorkomen. Als gevolg hiervan zal de accu in slechts 2 fasen worden geladen fase 1 en fase 3. Dit geldt ook als 2 accubanken tegelijk moeten worden geladen en deze in een verschillende ontladingstoestand zijn. Een paar schakelaars S1 en S2 van de DIP schakelaars (5) wordt gebruikt om het accutype in te stellen en voor het aanpassen van de Boost fase 2 als er accu s / twee accubanken moeten worden geladen met verschillende ontladingstoestanden. De volgende instellingen kunnen worden gedaan met behulp van de DIP schakelaars S1 en S2: WAARSCHUWING! Verander de DIP instellingen niet als de acculader operationeel is. Verander alleen de DIP instellingen als de lader uit staat, dus nadat de lader is uitgeschakeld. OPMERKING: De spanningen gelden voor een accutemperatuur van 26,7º C DIP schakelaar instellingen voor SEC-1245E, SEC-1260E & SEC-1280E S1 S2 Float Boost Accutype Laadfasen /toepassing Alleen laden UIT* AAN* 13,8 V* 14,8 V* Fleece / AGM* 3 fasen (fase 1, 2, 3) AAN UIT 13,8 V 14,4 V Nat / Gel 3 fasen (fase 1, 2, 3) Laden van een belaste accu Of Het laden van twee accubanken en de accu s in de twee banken zijn ongelijk geladen UIT UIT 13,8 V 13,8 V Belaste accu 2 fasen (fase 1,3) (kunnen zowel nat, gel als AGM zijn) * Fabrieksinstelling DIP schakelaar instellingen voor SEC-2425E, SEC-2440E S1 S2 Alleen laden UIT* AAN* 27,6 V* 29,6 V* Fleece / AGM* 3 fasen (fase 1, 2, 3) AAN UIT 27,6 V 28,8 V Nat / Gel 3 fasen (fase 1, 2, 3) Laden van een belaste accu Of Het laden van twee accubanken en de accu s in de twee banken zijn ongelijk geladen UIT UIT 27,6 V 27,6 V Belaste accu 2 fasen (fase 1,3) (kunnen zowel nat, gel als AGM zijn) * Fabrieksinstelling WAARSCHUWING! Controleer dat de instelling S1-AAN en S2-AAN nooit wordt geselecteerd SELECTIE VAN DE TIJD VOOR FASE 2 CONSTANTE OVERSPANNING, GETIMEDE ABSORPTIE / BOOST LAADTOESTAND ( Uo FASE) Fase 2 constante overspanning, getimede absorptie/boost laadtoestand wordt bestuurd 20

21 SEC-1245E SEC-1260E SEC-1280E SEC-2425E SEC-2440E 21

22 26,7 º C. Dus, als de accutemperatuur aanzienlijk hoger of lager is dan 26,7 º C, dan wordt hij te weinig of teveel geladen tenzij de acculader voorzien is van temperatuurcompensatie. TEMPERATUUR SENSOR PROBE TF-500 Deze lader heeft een voorziening voor temperatuurcompensatie. Een temperatuursensor model no. TF-500 (16,17), is optioneel beschikbaar. WAARSCHUWING! Deze temperatuursensor is gematched en gekalibreerd voor iedere acculader en mag niet worden verwisseld met een andere sensor. De temperatuursensor wordt geleverd met 5 meter kabel. Er zit een plug (17) aan één zijde. Steek deze plug in de aansluiting die is aangeduid met TS (12) aan de achterkant van de lader. Aan de andere zijde zit het sensorelement (16). Monteer deze sensor op gelijke hoogte vast aan de bovenzijde van de accu zodat goede warmtegeleiding mogelijk is. Als de sensor aangesloten is, dan zullen de spanningen gedurende fase 2 en fase 3 automatisch worden aangepast afhankelijk van de accutemperatuur en de bovengenoemde temperatuurs coëfficiënt. 22

23 AFSTANDSBEDIENING 23

24 BEDIENING 24

25 SEC SEC 25

26 26

27 Interruptible Power Supply). Voor beide toepassingen schakel de DIP schakelaars (5) S1 en S2 naar uit (off) positie zodat de lader werkt in fase 2 laadtoestand (Zie verder Het selecteren van het type accu en laadfasen ) GEBRUIK VAN DE LADER ALS GELIJKSPANNINGSVOEDING Om de lader te gebruiken als voeding, schakel eerst de DC belasting (verbruikers) uit. Verbind de belasting met de massa aansluiting en één van de twee positieve aansluitingen (1 of 2). Overtuig u ervan dat de maximale hoeveelheid stroom die wordt gevraagd door de belasting niet groter is dan de maximale stroomcapaciteit van de lader. Schakel vervolgens de lader aan en vervolgens de verbruikers. GEBRUIK VAN DE LADER ALS EEN DC UPS In een DC UPS (Un-Interruptible Power Supply) voedt de lader tegelijkertijd de DC belasting en de accu. Zolang de wisselspanning (AC) beschikbaar is voor de lader en de lader normaal werkt, zal de lader zowel de DC belasting voeden en de accu laden / druppelladen. Als de AC stroom uitvalt of de lader stopt met werken, zal de accu automatisch de DC belasting gaan voeden. Zodra er weer AC stroom beschikbaar komt zullen de verbruikers automatisch weer worden gevoed door de lader en tegelijkertijd wordt de accu weer bijgeladen. WAARSCHUWING! Wees er zeker van de som van de stroom zoals gevraagd door de verbruikers (DC belasting) en de stroom vereist voor het laden van de accu niet hoger zijn dan de maximale stroomcapaciteit van de lader. Om de lader als UPS te gebruiken, schakel eerst de DC belasting uit en verbind deze met de accu. Verbind vervolgens de accu met de lader zoals hierboven beschreven in Het opladen van een accu buiten het voertuig. Zet de lader aan en dan de verbruikers. 27

28 PROBLEEMOPLOSSING 28

29 laadstroom & 40 A +/- 1 A voor halve laadstroom voor SEC-1280E, 25 A voor normale laadstroom & 12,5 A +/- 1 A voor halve laadstroom voor SEC-2425E en 40 A voor normale laadstroom & 20 A +/- 1 A voor halve laadstroom voor SEC-2440E. Zodra de belasting de stroomlimiet waarde bereikt, dan wordt het stroombegrenzing circuit geactiveerd en de uitgangsspanning zakt. Sommige belastingen zoals motoren, compressors, gloeilampen, halogeenlampen, hitte elementen, relais, spoelen, condensatoren etc., trekken een erg hoge inschakelstroom, die wel kan oplopen tot 10 maal hun normale stroomvraag. Overtuig u ervan dat de inschakelstroom of de maximale normale stroomvraag van de belasting lager is dan de stroomlimiet van de lader. Gebruik geen belasting die meer stroom trekt dan 45A & 22,5 A voor halve laadstroom +/- 1 A voor SEC-1245E, 60 A (30 A +/- 1 A voor halve laadstroom) voor SEC-1260E, 80 A (40 A +/- 1 A voor halve laadstroom) voor SEC-1280E, 25A en 1255 voor halve laadstroom +/- 1A voor SEC-2425 of meer dan 40 A (20 A +/- 1 A voor halve laadstroom) voor SEC-2440E. Zodra de stroom die wordt getrokken door de belasting zakt tot onder bovenstaande stroomlimieten, zal de lader naar normale bedrijfstoestand schakelen. De accu wordt overbelast / oververhit / verliest water of kookt. a) Er is een externe belasting verbonden met de accu als deze wordt geladen. 3-fase laden wordt aanbevolen voor het laden van alleen accu s of ongeladen accu s (er is geen belasting verbonden met de accu als deze wordt geladen). Als ook een belasting wordt verbonden met de accu, zal een deel van de uitgangsstroom van de lader naar deze belasting gaan. Zo kan de lader blijven hangen in fase 2 als de stroom die wordt getrokken door de belasting hoger is dan de waarde van de drempelstroom die de overgang bepaalt van fase 2 naar fase 3. Dit leidt tot overlading, oververhitting en verlies van elektrolyt in de accu. Voor het opladen van een accu terwijl er ook een belasting op aan is gesloten, moet fase 2 spanning gelijk zijn aan fase 3 spanning (fase 2 is uitgeschakeld). Selecteer belaste accu (Loaded Battery) met behulp van de DIP schakelaars (5) S1 en S2 Zie Het selecteren van het type accu en laadfasen. b) Twee accubanken worden tegelijk geladen en de accu s in de twee banken zijn in ongelijke ontladingstoestand. Als er meer dan één accubank tegelijk wordt opgeladen met behulp van fase 3 laden, verzeker u er dan van dat de accu s in de banken gelijk zijn ontladen. Als één bank volledig ontladen is en de andere is bijna vol, dan zal de opgeladen bank onderhevig zijn aan overlading gedurende de tijd dat de lader in fase 2 zit voor het opladen van de volledig ontladen accubank. Als twee accubanken moeten worden opgeladen en ze zijn ongelijk geladen, selecteer dan 2 fase laden met behulp van DIP schakelaars (5) S1 en S2 (beide in uit/off toestand) - Zie Het selecteren van het type accu en laadfasen. Het duurt uitzonderlijk lang voordat een accu is opgeladen of als de acculader werkt als DC voeding / UPS, dan zakt de uitgangsspanning bij lagere DC belastingsstroom Het apparaat staat in Half Power Mode (halve laadstroom). Groene LED (8), die zich linksonder op het voorpaneel bevindt is aan. Als deze toestand wordt geselecteerd, zal de maximale laadstroom automatisch worden beperkt tot 22,5 A+/- 1 A voor SEC-1245E, 30 A +/- 1 A voor SEC-1260E, 40 A +/- 1 A voor SEC-1280E, 12,5A +/- 1 A voor SEC-2425E en 20 A +/-1 A voor SEC-2440E. Daarom wordt de laadtijd verhoogd. Schakel de Half Power Mode uit als volledige laadstroom is vereist. 29

30 INTERNE / EXTERNE ZEKERINGSWAARDEN 2425E 2440E 6A 8A 10 6A 10A SEC-1245E SEC-1260E SEC-1280E SEC-2425E SEC-2440E 30

31 SPECIFICATIES 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 GARANTIE INFORMATIE 36

37 37

Gebruikers Handleiding

Gebruikers Handleiding SWITCH MODE ACCULADER Switch Mode Acculader Model No. SEC - 1215E SEC - 1230E SEC - 2415E Gebruikers Handleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw acculader gaat gebruiken INDEX INDEX...2

Nadere informatie

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding Hoogfrequent batterijladers PM-24 serie Handleiding Inhoud. 1. Belangrijke veiligheidsinstructies 1.1 Algemeen 1.2 Voorzorgsmaatregelen bij het werken met batterijen 2. Eigenschappen 2.1 Algemene specificatie

Nadere informatie

SPECIFICATIES Parameter Nominale ingangsspanning Ingangsstroom Bij 230 VAC ingangsspanning Uitgangsspanning, VDC Absorptie / Boost, uo" Druppelspanning/ Onderhoud, "U"* Maximale bulklaadstroom, 1 Normale

Nadere informatie

WAT U MOET WETEN OVER ACCU s EN LADERS

WAT U MOET WETEN OVER ACCU s EN LADERS WAT U MOET WETEN OVER ACCU s EN LADERS Een uitgave van mobilenergy.nl Versie 4 april 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Accu s Introductie... 3 Accu s Introductie... 5 Hoe weet ik wanneer een accu leeg

Nadere informatie

Buispomp pomp T250 Handleiding

Buispomp pomp T250 Handleiding Buispomp pomp T250 Handleiding Versie November 2013 Bom Aqua B.V. Tel. 078-6150402 Oosteind 47 Email: info@bom-aqua.nl 3356 AB website: www.bom-aqua.nl Papendrecht Capaciteiten Pomp Opvoerhoogte van 0-150

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING voor 12V lood-zuur accu s van 1 tot 85Ah

GEBRUIKSAANWIJZING voor 12V lood-zuur accu s van 1 tot 85Ah GEBRUIKSAANWIJZING voor 12V lood-zuur accu s van 1 tot 85Ah NL HARTELIJK GEFELICITEERD MET DE AANKOOP VAN DEZE EXIDE TECHNOLOGIES ACCULADER Deze acculader stelt u in staat om uw accu steeds in een optimale

Nadere informatie

Meer laadstroom aan boord

Meer laadstroom aan boord Meer laadstroom aan boord Balmar hoge opbrengst dynamo s Het Amerikaanse Balmar staat bekend als producent van uitermate professionele dynamo s die ook bij een laag motortoerental veel stroom kunnen leveren.

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Mass Combi. Altijd zorgeloos 230 V stroom aan boord

Mass Combi. Altijd zorgeloos 230 V stroom aan boord Mass Combi Altijd zorgeloos 230 V stroom aan boord Acculader en omvormer in één compact apparaat 12, 24 en 48 Volt versie MasterBus technologie Bijlever -functie T H E P O W E R T O B E I N D E P E N D

Nadere informatie

We kunnen nu met deze kabel de spanning meten door de kabel parallel te schakelen op bv het LEGO zonnepaneel, de LEGO condensator of de LEGO motor.

We kunnen nu met deze kabel de spanning meten door de kabel parallel te schakelen op bv het LEGO zonnepaneel, de LEGO condensator of de LEGO motor. Metingen met LEGO zonnepaneel en condensator In mei zullen we LEGO autootjes een circuit laten afleggen waarbij we gebruik maken van groene energie. Ik heb gekozen om zonne-energie te gebruiken en omdat

Nadere informatie

THE ULTIMATE POWER SOURCE

THE ULTIMATE POWER SOURCE THE ULTIMATE POWER SOURCE CAR HIFI TUNING OFFROAD BOTEN Hogere geluidskwaliteit door lage inwendige weerstand Geen gasvorming, geen onaangename geuren, 100 % lekvrij OPTIMA YELLOWTOP : DE BATTERIJ VOOR

Nadere informatie

CAR HIFI TUNING OFFROAD BOTEN

CAR HIFI TUNING OFFROAD BOTEN CAR HIFI TUNING OFFROAD BOTEN OPTIMA YELLOWTOP DE BATTERIJ VOOR EXTREME EISEN Hogere geluidskwaliteit door lage inwendige weerstand Geen gasvorming, geen onaangename geuren, 100 % lekvrij OPTIMA YellowTop

Nadere informatie

Handleiding. 24 Volt Type 24TC25-B25 Aanvangspanning 25 Volt Géén scheidingsrelais nodig

Handleiding. 24 Volt Type 24TC25-B25 Aanvangspanning 25 Volt Géén scheidingsrelais nodig Handleiding 24 Volt Type 24TC25-B25 Aanvangspanning 25 Volt Géén scheidingsrelais nodig Enkelvoudige, vast ingesteld 25A max: Semi-Tractie/ AGM/ Odyssey 29,4V Dubbele uitvoering, vast ingesteld 50A max:

Nadere informatie

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit STAKA Handleiding elektrische bediening Algemeen Deze handleiding geeft u de juiste instructies voor een correcte aansluiting en een goede bediening van de elektrische bedieningsset van Staka. De installatie

Nadere informatie

HANdLeIdING GeFeLICITeeRd

HANdLeIdING GeFeLICITeeRd HANDLEIDING GEFELICITEERD met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze maakt deel uit van een serie professionele opladers van CTEK SWEDEN AB en beschikt over de nieuwste technologie

Nadere informatie

SW 803 Hybrid 1000. Software V3.11. Gebruiksaanwijzing NL

SW 803 Hybrid 1000. Software V3.11. Gebruiksaanwijzing NL SW 803 Hybrid 1000 Software V3.11 Gebruiksaanwijzing NL Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voor een veilige installatie en gebruik. Vooral de teksten in de grijze vakken vragen om extra aandacht.

Nadere informatie

THE ULTIMATE POWER SOURCE LANDBOUW BOUWMACHINES GENERATOREN REDDINGSVOERTUIGEN

THE ULTIMATE POWER SOURCE LANDBOUW BOUWMACHINES GENERATOREN REDDINGSVOERTUIGEN THE ULTIMATE POWER SOURCE LANDBOUW BOUWMACHINES GENERATOREN REDDINGSVOERTUIGEN Tot drie keer sneller opladen Tot vijftien keer hogere schokvastheid DUAL-POWER BATTERIJEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK OPTIMA

Nadere informatie

HANDLEIDING. Voeg desgewenst oplaadopties aan het oplaadprogramma toe door nog enkele malen op de MODE-knop te drukken.

HANDLEIDING. Voeg desgewenst oplaadopties aan het oplaadprogramma toe door nog enkele malen op de MODE-knop te drukken. HANDLEIDING GEFELICITEERD met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze maakt deel uit van een serie professionele opladers van CTEK SWEDEN AB en beschikt over de nieuwste technologie

Nadere informatie

Optima YellowTop is een batterij die men installeert, en daarna gewoon vergeet. Ongeacht de omstandigheden, vocht, hitte, vuil, overmatige trillingen

Optima YellowTop is een batterij die men installeert, en daarna gewoon vergeet. Ongeacht de omstandigheden, vocht, hitte, vuil, overmatige trillingen Landbouw Bouwmachines GENERATOREN Reddingsvoertuigen SCHOONMAAKMACHINES OPTIMA YELLOWTOP Dual-power batterijen voor professioneel gebruik Tot drie keer sneller opladen Tot vijftien keer hogere schokvastheid

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834 Bedieningshandleiding Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS 2973 00 Oproepsysteem 834 Veiligheidsaanwijzingen Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.

Nadere informatie

HANDLEIDING. Zonnepaneel + Voertuigaarde/zonnepaneel. Temperatuursensor L: 2m

HANDLEIDING. Zonnepaneel + Voertuigaarde/zonnepaneel. Temperatuursensor L: 2m HANDLEIDING GEFELICITEERD met de aanschaf van uw nieuwe professionele CTEK-systeem voor accuonderhoud. Dit apparaat maakt deel uit van een reeks professionele acculaders van CTEK SWEDEN AB. Het systeem

Nadere informatie

Hoge output dynamo met meertrapsregelaar

Hoge output dynamo met meertrapsregelaar Hoge output dynamo met meertrapsregelaar ww.victronenergy.com Balmar hoge opbrengst dynamo s Het Amerikaanse Balmar staat bekend als producent van uitermate professionele dynamo s die ook bij een laag

Nadere informatie

NL- Gebruiksaanwijzing

NL- Gebruiksaanwijzing SW 801 NL- Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voor een veilige installatie en gebruik. Vooral de teksten in de grijze vakken vragen om extra aandacht. De technische specificaties

Nadere informatie

AT-142 EPD Basis 1. Zelfstudie en huiswerk 10-08

AT-142 EPD Basis 1. Zelfstudie en huiswerk 10-08 AT-142 EPD Basis 1 Zelfstudie en huiswerk 10-08 2 Inhoud INTRODUCTIE 3 DOELSTELLINGEN 4 ELEKTRISCH METEN 5 SPANNING METEN 6 STROOM METEN 7 WEERSTAND METEN 9 BASISSCHAKELINGEN 10 ELEKTRISCH VERMOGEN 11

Nadere informatie

De (Lood-Zuur) batterij

De (Lood-Zuur) batterij De (Lood-Zuur) batterij Een batterij is eigenlijk niets meer dan een vat vol energie. Deze energievaten kun je gebruiken om energie uit te halen en ook om energie er in te stoppen. Er zijn zeer veel batterijtypes

Nadere informatie

Handleiding Supercool Units LK33 MCD en LK33 ACD-RC

Handleiding Supercool Units LK33 MCD en LK33 ACD-RC Handleiding Supercool Units LK33 MCD en LK33 ACD-RC 1. Koelunit A: Peltier module B: Koude zijde warmtewisselaar C: Warme zijde warmtewisselaar D: Ventilator en luchtstroom E: Rubberpakking F: Elektrische

Nadere informatie

DUO OPLADER JDC0010 HANDLEIDING

DUO OPLADER JDC0010 HANDLEIDING DUO OPLADER JDC0010 HANDLEIDING Bedankt voor het aankopen van deze JUPIO Duo oplader. Deze intelligente oplader voor digitale camera en camcorder batterijen is ontworpen met behulp van een geavanceerde

Nadere informatie

HQ-CHARGER71 HQ 2-3 UUR COMPACT AA/AAA ACCULADER MET LCD DISPLAY

HQ-CHARGER71 HQ 2-3 UUR COMPACT AA/AAA ACCULADER MET LCD DISPLAY NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER71 HQ 2-3 UUR COMPACT AA/AAA ACCULADER MET LCD DISPLAY LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze handleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave Batterijlader via USB

Inhoudsopgave Batterijlader via USB Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Batterijen...3 Wat zijn batterijen...3 Vormen van Batterijen...3 Capaciteit van een batterij...4 Batterijladers...4 Inleiding...4 Batterijlader met constante spanning...4

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING. power LED. sigarettenplug. ON/OFF schakelaar. ventilator. AC uitgangsstopcontact. zekering 2. AANSLUITINGEN

1. BESCHRIJVING. power LED. sigarettenplug. ON/OFF schakelaar. ventilator. AC uitgangsstopcontact. zekering 2. AANSLUITINGEN 1. BESCHRIJVING power LED sigarettenplug ON/OFF schakelaar AC uitgangsstopcontact zekering ventilator 2. AANSLUITINGEN Sluit de sigarettenplug aan op de sigarettenplughouder van uw wagen en verbind de

Nadere informatie

PV-Systemen. Introductie. De Installatie. PV-Systemen 1/10

PV-Systemen. Introductie. De Installatie. PV-Systemen 1/10 PV-Systemen 1/10 PV-Systemen Introductie In afgelegen gebieden waar geen elektriciteit ter beschikking staat kunnen PV-installaties worden toegepast. PV is een afkorting van Photo Voltage. Door middel

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING GEFELICITEERD Met de aankoop van uw nieuwe CTEK-oplader die zorgt voor professioneel onderhoud van uw accu. Deze maakt deel uit van een serie professionele laders van CTEK SWEDEN

Nadere informatie

Installatie handleiding Emergency Battery System.

Installatie handleiding Emergency Battery System. Installatie handleiding Emergency Battery System. 391796 EBS Compact 1000/3 (3 phase) 1 391800.00 Dit is een beknopte installatiehandleiding, voor een complete handleiding zie www.famostar.nl INSTALLATIE

Nadere informatie

Laad regulator SCR 24 Marine. Handleiding

Laad regulator SCR 24 Marine. Handleiding Laad regulator SCR 24 Marine Handleiding Hartelijk dank voor de aankoop van een superwind product. De SCR 24 Marine is een regelaar van de hoogste kwaliteit en zal perfect en betrouwbaar voor vele jaren

Nadere informatie

HANDLEIDING BALANS LADER/ONTLADER VOOR NICD/NIMH/LITHIUM/PB ACCU S GE POWER B6

HANDLEIDING BALANS LADER/ONTLADER VOOR NICD/NIMH/LITHIUM/PB ACCU S GE POWER B6 HANDLEIDING BALANS LADER/ONTLADER VOOR NICD/NIMH/LITHIUM/PB ACCU S GE POWER B6 Microprocessor gecontroleerde hoge prestaties leverende snelle lader/ontlader met geïntegreerde balans, USB link en temperatuur

Nadere informatie

Handleiding. ReSound oplader 60 en 80

Handleiding. ReSound oplader 60 en 80 Handleiding ReSound oplader 60 en 80 Gefeliciteerd met de aankoop van de nieuwe ReSound oplader voor uw hoortoestel. Deze handleiding helpt u om te gaan met de oplader. Wij hopen dat u er veel plezier

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING. "-" aansluiting. power LED. ventilator "+" aansluiting zekering. ON/OFF schakelaar. AC uitgangsstopcontact 2.

1. BESCHRIJVING. - aansluiting. power LED. ventilator + aansluiting zekering. ON/OFF schakelaar. AC uitgangsstopcontact 2. 1. BESCHRIJVING power LED "-" aansluiting ON/OFF schakelaar AC uitgangsstopcontact ventilator "+" aansluiting zekering 2. AANSLUITINGEN Verbind de inverter met de batterij (krokodillenklemmen meegeleverd)

Nadere informatie

Onderzoeken welke onderdelen noodzakelijk zijn om een PV-installatie autonoom te laten werken.

Onderzoeken welke onderdelen noodzakelijk zijn om een PV-installatie autonoom te laten werken. Experiment 5 5 Onderdelen van een autonome PV-installatie Onderzoeken welke onderdelen noodzakelijk zijn om een PV-installatie autonoom te laten werken. grondplaat 1 zonnemodule 1 halogeenlamp 1 motor

Nadere informatie

Digitale multimeter 700b

Digitale multimeter 700b 9705801 Digitale multimeter 700b Gebruikershandleiding Waarschuwing: lees en begrijp de handleiding voor het gebruik van de digitale multimeter. Het niet begrijpen of te voldoen aan de waarschuwingen en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor een fiets met elektrische ondersteuning, de E-bike. Uw E-bike zal u door zijn elektrische ondersteuning

Nadere informatie

HandleIdInG GeFelICITeeRd opladen STeKKeR* VoedInGSKaBel CTeK CoMFoRT ConneCT oplaadkabel VolledIG opgeladen onderhoudsladen SToRInGS- lampje

HandleIdInG GeFelICITeeRd opladen STeKKeR* VoedInGSKaBel CTeK CoMFoRT ConneCT oplaadkabel VolledIG opgeladen onderhoudsladen SToRInGS- lampje 6V/0.8A HANDLEIDING GEFELICITEERD met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze maakt deel uit van een serie professionele opladers van CTEK SWEDEN AB en beschikt over de nieuwste technologie

Nadere informatie

HYDROMAX 150. De BRANDSTOFCEL acculader.

HYDROMAX 150. De BRANDSTOFCEL acculader. HYDROMAX 150 De BRANDSTOFCEL acculader. Gebruikershandleiding VOORWOORD Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de Hydromax 150-brandstofcel van Dynad International BV. Wij wensen u veel gemak van uw portable

Nadere informatie

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze

Nadere informatie

P Als twee van de drie eenheden P, U of I bekend zijn, dan kan de derde worden berekend aan de hand van de volgende formule (zie de afbeelding):

P Als twee van de drie eenheden P, U of I bekend zijn, dan kan de derde worden berekend aan de hand van de volgende formule (zie de afbeelding): Algemene informatie over stroomverbruik Algemene informatie over stroomverbruik BELANGRIJK! Om beschadiging van de accu te voorkomen, moet de laadcapaciteit van de dynamo worden aangepast aan het stroomverbruik.

Nadere informatie

155, U R = IR = 1, , = 7,3 V U C = 12 7,3 = 4,7 V.

155, U R = IR = 1, , = 7,3 V U C = 12 7,3 = 4,7 V. 1 CONDENSATOR Een stroomkring is opgebouwd uit een gelijkspanningsvoeding van 12 V, een schakelaar, een weerstand van 2,0 k en een condensator van 4,7 mf. Op t = 0 wordt de kring met de aanvankelijk ongeladen

Nadere informatie

Intelligente Zonne-energie Regelaar Solar30

Intelligente Zonne-energie Regelaar Solar30 Intelligente Zonne-energie Regelaar Solar30 Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product gaat gebruiken. SOLAR30 12V/24V AUTO WORK 1 Productintroductie Deze regelaar

Nadere informatie

De condensator en energie

De condensator en energie De condensator en energie Belangrijkste onderdelen in de proeven De LEGO-condensator De condensator heeft een capaciteit van 1 Farad en is beschermd tegen een overbelasting tot 18 Volt. Wanneer de condensator

Nadere informatie

Balancer 12S HANDLEIDING. #FS-B12S v fv

Balancer 12S HANDLEIDING. #FS-B12S v fv Balancer 12S HANDLEIDING Wij danken u voor de aankoop van deze Fusion 12S balanceermodule. Wij raden u aan deze handleiding grondig door te lezen alvorens dit product te gebruiken. #FS-B12S v.290708fv

Nadere informatie

Spanning gegarandeerd professionele test-, laaden startapparatuur.

Spanning gegarandeerd professionele test-, laaden startapparatuur. Spanning gegarandeerd professionele test-, laaden startapparatuur. Accutesters de beste om te testen T 12 200 E 7 780 500 010 Voor alle 12V-accu's voor personenwagens van 27 tot 180 Ah. Bijzonder geschikt

Nadere informatie

Compacte Energie systemen met de nieuwste Lithium-ion batterij technologie Transport Equipment

Compacte Energie systemen met de nieuwste Lithium-ion batterij technologie Transport Equipment Mobiele Energie Techniek Compacte Energie systemen met de nieuwste Lithium-ion batterij technologie Powerful Solutions Inleiding De nieuwste technologie gebaseerd op lithiumbatterijen voor mobiele energiesystemen

Nadere informatie

Balancer 6S HANDLEIDING. #FS-B6S v fv

Balancer 6S HANDLEIDING. #FS-B6S v fv Balancer 6S HANDLEIDING Wij danken u voor de aankoop van deze Fusion 6S balanceermodule. Wij raden u aan deze handleiding grondig door te lezen alvorens dit product te gebruiken. #FS-B6S v.290708fv Technische

Nadere informatie

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER51 1-2 UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze handleiding

Nadere informatie

Installatie handleiding Emergency Battery System.

Installatie handleiding Emergency Battery System. Installatie handleiding Emergency Battery System. 391795 EBS Compact 480/3 (3 phase) 1 391799.03 Dit is een beknopte installatiehandleiding, voor een complete handleiding zie www.famostar.nl INSTALLATIE

Nadere informatie

USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING GEBRAUCHSANWEISUNG SKYLLA 24/100 3-PHASE CE

USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING GEBRAUCHSANWEISUNG SKYLLA 24/100 3-PHASE CE USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING GEBRAUCHSANWEISUNG SKYLLA 24/100 3-PHASE CE SECTIONS: ENGLISH 2 NEDERLANDS 17 DEUTSCH 37 Victron Energy BV De Paal 35 1351 JG Almere-Haven The Netherlands Article number

Nadere informatie

Tips en aanwijzingen voor het verlengen van de levensduur van uw gel accu

Tips en aanwijzingen voor het verlengen van de levensduur van uw gel accu Tips en aanwijzingen voor het verlengen van de levensduur van uw gel accu U overweegt de aankoop van een gel accu, of heeft er net een aangeschaft? Hieronder vindt u heel wat informatie die u kan helpen

Nadere informatie

BEP 600-DCM V2.3 COUNTOUR MATRIX DC MONITOR

BEP 600-DCM V2.3 COUNTOUR MATRIX DC MONITOR BEP 600-DCM V2.3 COUNTOUR MATRIX DC MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKSAANWIJZING LEES DE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U GAAT INSTALLEREN INDEX KENMERKEN 3 AFMETINGEN 3 GEÏNSTALLEERD MET DRIE VOLTAGEMETERS

Nadere informatie

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO Duurzame energie Aan de slag met de energiemeter van LEGO LEGO, het LEGO logo, MINDSTORMS en het MINDSTORMS logo zijn handelsmerken van de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht

Nadere informatie

Hooiland pomp, Handleiding

Hooiland pomp, Handleiding Hooiland pomp, Handleiding Versie Maart 2012 Bom Aqua B.V. tel 078 6150402/ 06 120 945 36 Oosteind 47 Email info@bom-aqua.nl 3356 AB website: www.bom-aqua.nl Papendrecht Capaciteiten Opvoerhoogte van 20-75

Nadere informatie

Veel gestelde vragen:

Veel gestelde vragen: Veel gestelde vragen: Welke functies heeft het apparaat? 5 functies in 1: te gebruiken als auto starthulp, LED lamp, oplader voor diverse apparaten zoals mobiele telefoons, laptops, PSP, MP3/MP4. Hoe kan

Nadere informatie

Stroomtekort in België

Stroomtekort in België Stroomtekort in België Oplossingen en systemen Stil Milieubewust Energie bufferen Duurzaam Solar Self consumption Stroomtekort in België Zal de stroom ook in uw gemeente uitgeschakeld worden? Dan: Werkt

Nadere informatie

PV-Systemen. PV-systemen 1/11. Freddy Alferink, 2003

PV-Systemen. PV-systemen 1/11. Freddy Alferink, 2003 PV-systemen 1/11 PV-Systemen Freddy Alferink, 2003 In afgelegen gebieden waar geen elektriciteit ter beschikking staat kunnen PV-installaties worden toegepast. PV is een afkorting van Photo Voltage. Door

Nadere informatie

HANDLEIDING TEMPO / TEMPO+ TRANZX PST

HANDLEIDING TEMPO / TEMPO+ TRANZX PST HANDLEIDING TEMPO / TEMPO+ TRANZX PST INTRODUKTIE Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor de Puch Tempo / Tempo+, een fiets met trapondersteuning. Een nieuwe wereld zal voor u opengaan en u zult van het gemak

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Portable studio flitser voor binnen en buiten

Gebruiksaanwijzing. Portable studio flitser voor binnen en buiten PFL-400 Gebruiksaanwijzing Portable studio flitser voor binnen en buiten Bedankt voor uw aanschaf van de PFL-400 portable studio flitser. Lees voordat u de flitser gaat gebruiken eerst deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

1. functieomschrijving

1. functieomschrijving Handleiding FOX 250 1: functieomschrijving 2: functie-elementen 3: montage 4: electrische aansluiting 4.1: functie controle 4.2: schakelplan 5: de bediening 5.1: werking van menu 5.2: display afkortingen

Nadere informatie

AX-3010H. Multifunctionele schakelende voeding. Gebruiksaanwijzing

AX-3010H. Multifunctionele schakelende voeding. Gebruiksaanwijzing AX-3010H Multifunctionele schakelende voeding Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats, zodat u hem later nog eens in kunt kijken. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke

Nadere informatie

Independent Power Sources. Handleiding. IPS1000Li-1200 IPS1000Li-1200 Solar

Independent Power Sources. Handleiding. IPS1000Li-1200 IPS1000Li-1200 Solar Independent Power Sources Handleiding IPS1000Li-1200 IPS1000Li-1200 Solar Inhoudsopgave 1. Algemene beschrijving 3 1.1 Omvormer 3 1.2 Netlader 3 1.3 MPPT solar lader 3 1.4 Lithium-ijzerfosfaataccu 3 1.5

Nadere informatie

Handleiding Trailer Charge Truck en Trailer Booster én HF Lader 24 Volt 25 Amp Type: 24TC25P (Programmeerbaar)

Handleiding Trailer Charge Truck en Trailer Booster én HF Lader 24 Volt 25 Amp Type: 24TC25P (Programmeerbaar) Handleiding Trailer Charg ge Truck en Trailer Booster én HF Lade er 24 Volt 25 Amp Type: 24TC25P (Programmeerbaar) 1 24TC25P 1. Inleiding 2. Systeembeschrijving 3. Technische gegevens 4. Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

A&E Trading b.v. Lineaire aandrijftechniek AccuPack

A&E Trading b.v. Lineaire aandrijftechniek AccuPack A&E Trading b.v. Lineaire aandrijftechniek AccuPack A A&E Trading b.v. is een technische groothandel gespecialiseerd in lineaire aandrijftechniek voor de zakelijke markt, opgericht in 1994 en gevestigd

Nadere informatie

ChargeMaster. Accu s snel en veilig laden

ChargeMaster. Accu s snel en veilig laden ChargeMaster Accu s snel en veilig laden MasterBus netwerk functionaliteit Tot drie accu s tegelijk laden Leverbaar met touchscreen bediening Snel te installeren Snel en volledig uw accu s laden! Mastervolt

Nadere informatie

EASY CHARGE Waterdichte draagbare acculader

EASY CHARGE Waterdichte draagbare acculader EASY CHARGE Waterdichte draagbare acculader 1.1 EN 4.3 AMP MODELLEN NL EN, DE, FR, ES, IT GEBRUIKERSHANDLEIDING WWW.MASTERVOLT.COM/EASYCHARGE-PORTABLE 10000009987/02 2 NL / EasyCharge 1.1 en 4.3 Amp -

Nadere informatie

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter 1. Beschrijving -- Digitale Mini Multimeter De is een compacte multimeter met een 3 ½ digit LCD. Met dit apparaat kunt u AC en DC spanning, DC stroom, weerstanden, diodes en transistors meten. Het apparaat

Nadere informatie

Universele motor controller Voor elk type Boegschroef (12 of 24 Volt) Accu spanningen van 12 tot 48 Volt.

Universele motor controller Voor elk type Boegschroef (12 of 24 Volt) Accu spanningen van 12 tot 48 Volt. Universele motor controller Voor elk type Boegschroef (12 of 24 Volt) Accu spanningen van 12 tot 48 Volt. 12 Volt tot 4,5 kw 24 Volt tot 9,0 kw Voordelen: Gebruik- Traploos in toeren regelbaar Softstart

Nadere informatie

STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding

STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES http://www.cma-science.nl Korte beschrijving De Stroomsensor BT21i is een veelzijdige sensor, die de stroomsterkte kan meten

Nadere informatie

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is Productinformatie E A C F G H A: Aan/uit-schakelaar : Gebruik wisselstroom: blijft groen branden Gebruik batterijstroom: knippert groen C: Gebruik wisselstroom: aanduiding spanningsniveau Gebruik batterijstroom:

Nadere informatie

AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING

AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING Handleiding AC-239 1. Beschrijving Uw AC-239 is een economische en veelzijdige alarmcontroller uitgerust met twee beveiligingszones en ingebouwde deurbel.

Nadere informatie

VOEDINGSBANK 9000 MET AUTO JUMPSTARTER

VOEDINGSBANK 9000 MET AUTO JUMPSTARTER VOEDINGSBANK 9000 MET AUTO JUMPSTARTER Gebruikshandleiding 31889 Lees deze handleiding a.u.b. voordat u dit product in gebruik neemt. Anders kunt u ernstig letsel oplopen. Hartelijk bedankt voor het aanschaffen

Nadere informatie

Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met elektrische ondersteuning

Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met elektrische ondersteuning Gebruikersinstructies Led Display, accu en lader V2.4 Double Performance BV Antwerpseweg 13/1 2803 PB Gouda Tel: 0182-573833 Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met

Nadere informatie

The Battery Saving Charger

The Battery Saving Charger EU-NL January 0 The Battery Saving Charger MEER ACCUVERMOGEN LANGERE LEVENSCYCLUS SPAAR UW LEGE ACCU ALGEMEENONDERHOUD RACEVOERTUIGEN AUTO S & BOTEN LITHIUM DC TO DC SOLAR optimate.com Download de elektronische

Nadere informatie

CTEK XS 800 Acculaders

CTEK XS 800 Acculaders CTEK XS 800 Acculaders Voor loodzwavelzuuraccu s Handleiding en gids om professioneel accu s te ladenvoor start- en tractie-accu s. NL INLEIDING Gefeliciteerd met uw aankoop van een nieuwe professionele,

Nadere informatie

Zorgeloos stroom waar u ook gaat

Zorgeloos stroom waar u ook gaat Mass Combi Zorgeloos stroom waar u ook gaat Acculader en omvormer in één compact apparaat 12, 24 en 48 Volt versie MasterBus technologie Bijlever -functie Mass Combi in een MasterBus systeem De Mass Combi

Nadere informatie

HANDLEIDING LITHIUM ION BATTERY JARO-BT SERIE

HANDLEIDING LITHIUM ION BATTERY JARO-BT SERIE HANDLEIDING LITHIUM ION BATTERY JARO-BT SERIE > JARO-BT9.12 > JARO-BT12.12 > JARO-BT20.12 > JARO-BT50.12 > JARO-BT100.12 > JARO-BT50.24 07 / 2017 JAROCELLS.NL INHOUD Specificaties JARO BT accu s 3 Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 9K en 12K Indicatie binnendeel (, 0.5s AAN, No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoge druk Invries Systeem geblokkeerd of koelmiddel lekkage Hoge

Nadere informatie

DOMOTICA TC-FL4 FL4.220415 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 89 MODEL KS4210

DOMOTICA TC-FL4 FL4.220415 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 89 MODEL KS4210 DOMOTICA KS4210 INSTALLATIE 1. Sluit op de interface de antenne aan. 2. Plug de netwerkkabel in de netwerkpoort. 3. Plug de adapter in de interface. De interface maakt automatisch verbinding met de server

Nadere informatie

Draai de schroeven goed aan zodat u een optimale verbinding bekomt.

Draai de schroeven goed aan zodat u een optimale verbinding bekomt. 1. BESCHRIJVING spanningsindicator voedingsschakelaar AC uitgangsstopcontact krokodilleklemmen 2. VERBINDINGEN Verbind het rode snoer van het "+" stopcontact (rode aansluiting) van de batterij met het

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

Batterijladers / starters & boosters

Batterijladers / starters & boosters Batterijladers / starters & boosters p r o e q u i p m e n t 2 LADERS C o m p l e e t a s s o r t i m e n t c h a r g e r s : 2 GYS F L A S H 4.12 GYS F L A S H 8.12 De GYSFLASH 4.12, speciaal ontworpen

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. SKYLLA-TG 24/80 SKYLLA-TG 24/100 SKYLLA-TG 24/100 3-Phase TITAN 48/50. Gebruiksaanwijzing Titan 31

GEBRUIKSAANWIJZING. SKYLLA-TG 24/80 SKYLLA-TG 24/100 SKYLLA-TG 24/100 3-Phase TITAN 48/50. Gebruiksaanwijzing Titan 31 GEBRUIKSAANWIJZING SKYLLA-TG 24/80 SKYLLA-TG 24/100 SKYLLA-TG 24/100 3-Phase TITAN 48/50 Gebruiksaanwijzing Titan 31 GEBRUIKSAANWIJZING TITAN GENERATIE LADERS 1. INTRODUCTIE 33 1.1 Victron Energy 33 1.2

Nadere informatie

Technische data Volledig geïntegreerd elektrisch opslagsysteem voor woning en werk

Technische data Volledig geïntegreerd elektrisch opslagsysteem voor woning en werk Technische data Volledig geïntegreerd elektrisch opslagsysteem voor woning en werk Inhoud van een compleet monofasig systeem van 16 kwh. Het totale systeem GREEN ROCK, het zout water opslagsysteem is verkrijgbaar

Nadere informatie

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02 Set-Up instructies NL MULTICONTROLLER 0664040_R02 Pagina 3 4 5 6 7 8 9 Beschrijving van de set-up mogelijkheden: 0-10V. Gebruik deze instelling indien u de ventilator 0-10V wilt regelen. Aan/Uit. Gebruik

Nadere informatie

Elektronische systemen voor vrijetijdsvoertuigen Verzorgen- besturen- aanwijzen

Elektronische systemen voor vrijetijdsvoertuigen Verzorgen- besturen- aanwijzen Elektronische systemen voor vrijetijdsvoertuigen Verzorgen- besturen- aanwijzen Alle systemen volledig onder controle Controlle- en besturingssystemen van Schaudt werkend bij zekerheid & comfort in vrijetijdsvoertuigen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING GEFELICITEERD met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze acculader maakt deel uit van een serie professionele acculaders van CTEK SWEDEN AB en beschikt over

Nadere informatie

NLEIDING Deze vertaling is door Technautic B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

NLEIDING Deze vertaling is door Technautic B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Nasa EX-1 INLEIDING. Het is gebruikelijk om koelwater te injecteren in motor uitlaatsystemen. Deze koeling reduceert temperatuur van het uitlaatgas tot een niveau waar rubberen en polymeer uitlaatgasbestanddelen

Nadere informatie

ACCU'S EN LAADINRICHTING TEN BEHOEVE VAN AUTOMATISCHE REGISTRATIE-APPARATUUR. door. W.A. Ockeloen Abw oktober 1643;

ACCU'S EN LAADINRICHTING TEN BEHOEVE VAN AUTOMATISCHE REGISTRATIE-APPARATUUR. door. W.A. Ockeloen Abw oktober 1643; W E R K D O C U M E N T ACCU'S EN LAADINRICHTING TEN BEHOEVE VAN AUTOMATISCHE REGISTRATIE-APPARATUUR door W.A. Ockeloen I\ 1643; 1982-240 Abw oktober M T N I S T E R I E V A N V E R K E E R E N W A T E

Nadere informatie

Slimme keuzes beter resultaat

Slimme keuzes beter resultaat Accu s Slimme keuzes beter resultaat Accu s voor elke uitdaging Passend bij elke behoefte en elk budget Veilig; geen ontgassing Onderhoudsvrij Makkelijk te installeren Altijd stroom over Mastervolt maakt

Nadere informatie

Color profile: Disabled Composite Default screen NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING. Victron Pallas 12/25. victron energie gebruiksaanwijzing 35

Color profile: Disabled Composite Default screen NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING. Victron Pallas 12/25. victron energie gebruiksaanwijzing 35 NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING Victron Pallas 12/25 gebruiksaanwijzing 35 Fri Jan 26 14:06:43 1996 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten. Wijzigingen onder voorbehoud PA03001N / 160196 36 gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

HANDLEIDING NL 33 VOEDINGSKABEL STEKKER* CTEK COMFORT CONNECT OPLAADKABEL STORINGS- LAMPJE MODUSTOETS. CTEK COMFORT CONNECT clamp

HANDLEIDING NL 33 VOEDINGSKABEL STEKKER* CTEK COMFORT CONNECT OPLAADKABEL STORINGS- LAMPJE MODUSTOETS. CTEK COMFORT CONNECT clamp HANDLEIDING GEFELICITEERD met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze maakt deel uit van een serie professionele opladers van CTEK SWEDEN AB en beschikt over de nieuwste technologie

Nadere informatie

Alleen gekwalificeerde elektrotechnici of elektrotechnisch geïnstrueerde personen mogen aan een elektrische installatie werken.

Alleen gekwalificeerde elektrotechnici of elektrotechnisch geïnstrueerde personen mogen aan een elektrische installatie werken. STORINGEN LEDSPOTS Voordat u LEDs spot monteert adviseren wij deze van tevoren even te testen. Dit is eenvoudig te doen door de input en de output aan te sluiten en stekkertjes in de verbindingsdoos te

Nadere informatie

M200. Acculader. Voor loodzuuraccu's. Handleiding en gids voor het professioneel opladen van start- en tractie-accu's.

M200. Acculader. Voor loodzuuraccu's. Handleiding en gids voor het professioneel opladen van start- en tractie-accu's. M200 Acculader Voor loodzuuraccu's Handleiding en gids voor het professioneel opladen van start- en tractie-accu's. NL INLEIDING Gefeliciteerd met uw aankoop van uw nieuwe CTEK professionele automatische

Nadere informatie