Jaarverslag De toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. De toekomst"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 De toekomst

2 KÉMÉ CISSÉ: Het UAF gaf me weer toekomst Mijn toekomst begon in november 2001, toen ik met mijn tweejarige dochter van Mali naar Nederland ben gevlucht. De man die me tot aan Schiphol bracht zei alleen: Ga maar. Iemand helpt je wel. De eerste jaren waren moeilijk. Ik leerde mezelf Nederlands met woordenboeken. Bij het COA hoorde ik van het UAF. Ik ging erheen en in 2003 hoorde ik dat ik mocht gaan studeren. Voor het eerst sinds mijn aankomst ving ik weer een glimp op van een zonnige toekomst. Toch heeft het nog even geduurd voor ik met de heao begon. Ik hoorde dat ik mocht blijven. Ik kan je niet vertellen hoe opgelucht ik was toen bleek dat mijn asielaanvraag was goedgekeurd. Ik hoefde nooit meer terug! Ik kreeg een huis, ontmoette een man en samen kregen we een zoon. Tussendoor werkte ik en leerde ik voor het staatsexamen. In 2007 begon ik met steun van het UAF aan mijn studie Financieel Service Management. In Mali had ik ook een economische studie gedaan, maar de lat lag hier een stuk hoger. 56 UAF jaarverslag 2012 Waar Nederlandse studiegenoten een uur over deden, had ik drie uur nodig. Ik wilde stoppen, maar mijn begeleider van het UAF geloofde onvoorwaardelijk in me. De coördinator op school regelde extra lessen. Dankzij die steun studeerde ik in 2012 af. Ik kreeg nog een dochter en een parttime baan als financieel administratief medewerker bij het UAF. Ik blijf iedereen maar bedanken. Ik heb alles nu. Het is tijd om te genieten.

3 Regeren is vooruitzien, dat geldt ook voor het UAF. Wat verdient extra aandacht, waar komen de accenten? We vroegen het vier bestuursleden en het managementteam. DE TOEKOMST Wat doet het UAF in de toekomst? Vaker kunst en theater inzetten Voortbordurend op het succes van De Verboden Wetenschapsmonologen willen we in de toekomst vaker theater en kunst inzetten bij het creëren van bewustzijn en het vergroten van onze zichtbaarheid. Dat blijkt een effectieve aanvulling te zijn op redactionele aandacht om de verhalen van vluchtelingen te vertellen. Het is een laagdrempelige manier om het talent van de vluchtelingen te tonen en tegelijkertijd te laten zien dat ze dankzij het UAF een bestaan in Nederland konden opbouwen. Verder krijgt in 2013 het 65-jarig bestaan van het UAF de aandacht die het verdient. Het jubileum biedt een mooie gelegenheid om onze missie breed onder de aandacht te brengen en om te laten zien dat het UAF ook vandaag onmisbaar is. Boukje de Haan, hoofd Communicatie & Fondsenwerving De invoering van het sociaal leenstelsel heeft onze volle belangstelling Het UAF houdt in de toekomst de focus op de vorderingen van de studenten, intensievere samenwerking met onderwijsinstellingen en de invoering van het sociaal leenstelsel. De gevolgen daarvan zijn voor vluchtelingen veel groter dan voor Nederlandse studenten. Dat de basisbeurs een lening wordt, staat wel vast. Wij zijn erg benieuwd wat er met de OV-reiskaart en de aanvullende beurs gaat gebeuren. Als de studenten alles moeten lenen en ook nog reiskosten moeten betalen, wordt het wel erg moeilijk voor ze. De kans bestaat dat vluchtelingen afzien van studeren omdat ze een enorme studieschuld opbouwen. Ik hoop dat we de toekomstige studenten ervan kunnen overtuigen dat een studieschuld een acceptabel risico is, als de aanvullende beurs blijft en er een goede reisregeling komt. Wij doen achter de schermen wat we kunnen, maar dat de komende veranderingen een grote impact hebben op de toekomst van vluchtelingen staat wel vast. Albert de Voogd, hoofd Studentenbegeleiding UAF jaarverslag

4 Maak van de naamsbekendheid een speerpunt In de negen jaar dat ik penningmeester was, heeft het UAF heel veel bereikt. De wachtlijsten zijn weggewerkt, de gemiddelde afstudeertijd is korter en er zijn meer aanmeldingen. Dat zijn geweldige resultaten. Maar de naamsbekendheid heb ik in die tijd niet heel erg zien toenemen. In de toekomst denk ik daarom dat het vergroten van de naamsbekendheid een speerpunt moet worden. De gemiddelde leeftijd van onze donateurs ligt tussen de 55 en de 70. Het is voor het voortbestaan van het UAF nodig om meer jonge donateurs te werven. Maar dan moeten ze wel weten dat je bestaat. Ik ben me ervan bewust dat iedereen daar hard zijn best voor doet bij het UAF. De crisis werkt ook niet mee. Iedereen moet zoeken naar manieren om te bezuinigen. Ad Hoevenaars, bestuurslid en penningmeester sinds 1 juni 2004 Krachten bundelen, nu het politieke klimaat guur is Ik denk dat we in de toekomst nog sterker in moeten zetten op relatiebeheer. Deze tijd vraagt om het smeden van een sterk netwerk waarin samenwerking op bepaalde gebieden een belangrijk onderdeel is. Het project UAF meets partners is een goed voorbeeld van zo n netwerk, en ik hoop dat we dat in de toekomst met nog meer bedrijven kunnen uitbreiden. Maar ook de samenwerking met de HvA is een voorbeeld dat navolging verdient. Uiteraard moeten we ook kijken naar relevante samenwerking met zusterorganisaties, zoals VluchtelingenWerk. We moeten de krachten bundelen, zeker nu het politieke klimaat nog wat guur is. Het is zeilen met tegenwind. Intern moeten we kijken hoe we de verhouding tussen hoger onderwijs en mbo weer in de gewenste verhouding krijgen, procent. Dat neigt nu uit het lood te gaan. Verder wordt het nog een uitdaging om gemeentes te overtuigen van het nut en de noodzaak van en studie voor vluchtelingen, nu de nadruk steeds meer komt te liggen op het verkrijgen van werk. André Wilbers, hoofd Interne Bedrijfsvoering en van januari 2012 tot en met maart 2013 waarnemend directeur Meer aandacht voor Engelse taalbeheersing Het is belangrijk om in de toekomst meer aandacht te besteden aan het taalonderwijs van aankomende studenten. En dan heb ik het niet alleen over Nederlands, hoewel een goede beheersing daarvan erg belangrijk is. Maar er zou wat mij betreft meer aandacht moeten komen voor een goede beheersing van het Engels. Vooral in het hoger en het wetenschappelijk onderwijs word steeds vaker in het Engels gedoceerd. Bij de TU in Delft, waar ik werk, kom je niet meer in aanmerking voor een masteropleiding als je geen Engels spreekt. En niet alleen de onderwijsinstellingen, maar ook het bedrijfsleven wordt alsmaar internationaler. Wat mij betreft wordt aandacht voor de Engelse taalbeheersing een van de speerpunten in de toekomst. Behnam Taebi, bestuurslid sinds 1 oktober UAF jaarverslag 2012

5 DE TOEKOMST Met hernieuwde blik naar de agenda kijken In de toekomst is het belangrijk de contacten met hoger onderwijsinstellingen nog verder te intensiveren. Studenten moeten zo goed mogelijk aansluiten op de onderwijsinstelling van hun keuze en we kunnen samen kijken welke maatregelen we nodig hebben om dat te bevorderen. Verder denk ik dat het goed is de frisse wind te benutten, die met het aantreden van Mardjan Seighali door de organisatie waait. Dat brengt veel energie met zich mee, en die kunnen we gebruiken om met hernieuwde blik naar de agenda voor de komende jaren te kijken. In het meerjarenbeleidsplan staat weliswaar wat we gaan doen, maar hóe we dat gaan doen kan nog verder worden ingevuld. Els Verhoef, bestuurslid sinds 1 april 2005 en secretaris sinds september 2012 Draagvlak bij bedrijven verder vergroten In 2013 gaan we door op het ingeslagen pad. We willen onze naamsbekendheid vergroten bij bedrijven, zodat de kans op werkervaringsplekken, stages en banen voor vluchtelingstudenten verder toeneemt. Het nieuw op te zetten ambassadeursnetwerk zal daar aan bijdragen. Daarin zijn bestuurs- en directieleden van topbedrijven vertegenwoordigd, maar ook de politiek, de overheid en het onderwijs verdienen een plek. Het wordt een exclusief netwerk van maximaal vijftien personen uit diverse sectoren, die elkaar enkele keren per jaar zien en spreken. Samen kijken we dan hoe het UAF het draagvlak in het bedrijfsleven kan vergroten, fondsen kan werven en kansen voor vluchtelingen kan creëren. Kaveh Pour, hoofd Job Support Politiek scherp blijven volgen Twee ontwikkelingen vereisen in de toekomst met name alertheid. Afschaffing van het categoriale beschermingsbeleid hangt in de lucht, dat is ernstig voor vluchtelingen die hun individuele vrees moeilijk hard kunnen maken maar als lid van een groep, zoals de Syriërs, groot gevaar lopen. Voor het UAF kan dit financieel erg nadelig uitpakken als zij deze mensen wel blijft steunen maar de overheid niet. De tweede ontwikkeling is die van de steeds strenger wordende inburgeringseisen, die steeds meer in het kader van eigen verantwoordelijkheid, testen, contracten en sancties komen te staan. Het UAF is als geen ander in staat om te laten zien dat studie en werk de beste manieren zijn om in te burgeren, met behoud van eigen identiteit. De overheid kan dus beter inzetten op het faciliteren van de toegang tot studie en werk. De talloze afgestudeerden bij het UAF laten zien dat vluchtelingen veerkrachtige, sterke en talentvolle mensen zijn en een aanwinst voor Nederland. Hun verhalen kunnen het algemene beeld dat van vluchtelingen bestaat helpen veranderen. Het zijn mensen die getekend zijn door hun verleden, inderdaad. Maar dankzij het UAF krijgen ze een toekomst. Ashley Terlouw, bestuurslid en secretaris tot september 2012 UAF jaarverslag

6 Wat in je hoofd zit, pakt niemand je meer af Foto: Venus Veldhoen Ze begon in 1992 als student bij het UAF, sinds maart 2013 is ze er directeur. Mardjan Seighali is de verpersoonlijking van de idealen van het UAF. Ik koester de erfenis van mijn voorganger Kees Bleichrodt. Maar ik breng een andere kleur, een ander accent mee. Hoe zou u uzelf omschrijven? Krachtig en kwetsbaar tegelijk. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Daardoor kan ik het beste uit mezelf halen. Naar een nieuw land gaan betekent: je aanpassen zonder jezelf te verliezen. Je moet jezelf steeds afvragen: wie ben ik, wat heb ik in huis en hoe laat ik dat tot uiting komen? Dat vond ik niet makkelijk. Je meet jezelf toch aan de maatstaven van de samenleving waarin je leeft. Ik ben een doorzetter. En een verbinder. Mensen zijn geneigd vooral te zien wat niet kan, ik maak werk van wat wél mogelijk is. Als er een kans is, grijp ik hem. Ik ben geen opportunist, maar ik ben wel praktisch en ik vind dat iedereen moet handelen vanuit oprechtheid en integriteit. Die eis stel ik ook aan mezelf. Wat is volgens u de kracht van het UAF? Het UAF helpt mensen bij het ontdekken van hun talenten. We stimuleren kennisverrijking, autonomie én economische onafhankelijkheid. Dat is belangrijk, want dat biedt echte vrijheid. We helpen mensen te excelleren op hun eigen niveau. En op eigen benen te staan. Als je een diploma hebt gehaald en een goede functie krijgt, biedt dat namelijk weer kansen om je verder te ontplooien. Omdat je geld verdient, word je onafhankelijk en denk je vrijer. En, ook niet onbelangrijk: kennis draag je altijd bij je. Het leven heeft mij geleerd dat alles je kan worden afgenomen. In één dag kun je je huis, familie en geld kwijt zijn. Maar wat in je hoofd zit, pakt niemand je meer af. Waar staat het UAF over vijf jaar? Dat is niet zo makkelijk te zeggen. Het UAF beweegt mee met de tijd en de maatschappelijke ontwikkelingen. Maatschappelijk en politiek gezien is het een dynamische tijd. Over vijf maanden kan er al heel veel gebeurd zijn waar we op in moeten springen. Over vijf jaar ziet de organisatie zelf er waarschijnlijk wél iets anders uit, we zijn nu al bezig met het professionaliseren van de processen. We willen een dynamische organisatie blijven, die werkelijk álle kansen benut om talenten in hoger opgeleide vluchtelingen te ontplooien. Mijn focus ligt op het verbinden van onze doelgroep met de arbeidsmarkt. Van oudsher ligt onze kracht bij het opleiden van vluchtelingen, maar we zullen nog meer dan nu moeten zoeken naar mogelijkheden voor vluchtelingen om door te stromen naar de arbeidsmarkt. Een diploma is mooi. Maar als de vluchtelingen geen werk vinden, heeft de samenleving weinig baat bij hen. Dus gaan we kijken hoe we het aanwezige talent en de vraag bij lokale overheden, gemeentes en bedrijven bij elkaar kunnen brengen. 60 UAF jaarverslag 2012

7 DE TOEKOMST Over Mardjan Seighali Mardjan Seighali vluchtte als twintiger uit Iran en studeerde met steun van het UAF sociaalpedagogische hulpverlening. Ze werkte in de zorg, eerst als hulpverlener, totdat ze haar talent voor managen ontdekte. Een reeks leidinggevende functies volgde. Tot 2013 werkte Mardjan Seighali als interim-unitmanager bij Reclassering Nederland; daarvoor was ze adjunct-directeur bij Stichting Erfgoed Nederland. Ook was ze acht jaar gemeenteraadslid in Almere. Waar liggen nog kansen? Kansen om onze studenten en oud-studenten aan werk te helpen liggen volgens mij echt bij lokale overheden, het bedrijfsleven, gezondheidszorg, bedrijven en non-profit organisaties. Over een paar jaar ontstaan er tekorten op delen van de arbeidsmarkt. Ik wil dat werkgevers zich ervan bewust zijn dat wij veel talent in huis hebben. Dat brengt voor hen ook kansen mee. Vluchtelingen hebben een heel ander referentiekader. Het kan verfrissend zijn om iemand uit een andere cultuur in je bedrijf toe te laten. Ze kijken anders naar processen, komen met originele oplossingen. De kansen zijn er, maar we moeten ze wel benutten. Er ligt een drempel tussen beide kanten. De werkgever moet het aandurven een vluchteling in zijn bedrijf toe te laten en de vluchteling moet actief op zoek naar de kansen. Waarom moet een donateur geld geven aan het UAF? Het is onze morele plicht mensen kansen te bieden die ze niet kregen omdat ze huis en haard achter moesten laten. Daar kiest niemand voor. Als dat toch moet gebeuren, door een burgeroorlog bijvoorbeeld, dan verdien je nog steeds de kans om jezelf te ontwikkelen. Dat is de morele kant. Maar er zit ook een praktisch voordeel aan doneren. Ik denk dat onze donateurs ook toekomstige generaties in het achterhoofd hebben. Ze willen een goede wereld achterlaten voor hun kinderen en kleinkinderen. Door de steun aan het UAF investeren ze in een toekomst vol verrijking, saamhorigheid, innovatiekracht en diversiteit. Wat zijn de grootste bedreigingen voor het UAF en de vluchtelingen? Er dreigt op korte termijn een aantal nadelige besluiten om de crisis en de bezuinigingsdruk het hoofd te bieden. De schakelklassen zijn daarvan een voorbeeld. We zien dat de onderwijsinstellingen ze niet of nauwelijks meer kunnen bekostigen en dat de overheid niet bijspringt. Voor onze studenten is dat een risico. Goede taalbeheersing, een belangrijk onderdeel van de schakelklassen, is heel belangrijk voor het welslagen verderop in de studie. Ik ben geen voorstander van doelgroepenbeleid, maar ik denk dat in dit geval niet goed gekeken wordt naar de bijzondere omstandigheden van vluchtelingen. Meer in het algemeen is de verharding in de politiek en de samenleving een bedreiging. In Nederland gaan we slordig om met vreemdelingen. Er worden veel eisen gesteld aan mensen wat betreft deelname en integratie, maar de sociale voorwaarden om aan die eisen te kunnen voldoen ontbreken nogal eens. Vreemdelingen willen er graag bij horen, en niet geconfronteerd worden met uitspraken als jij pakt mijn baan of mijn huis. De humanitaire redenen om mensen in ons midden op te nemen worden nog wel eens uit het oog verloren. Met als grootste gevaar uitsluiting en sociaal isolement. UAF jaarverslag

8 Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF Postbus SK Utrecht Telefoon (030) Rekening NL 41INGB

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen De Stichting voor Vluchteling- Studenten UAF De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is een mensenrechtenorganisatie die financiële, praktische en

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Werkconferenties OTAV, Platform Opnieuw Thuis en VNG. Kennisvluchtelingen in uw gemeente

Werkconferenties OTAV, Platform Opnieuw Thuis en VNG. Kennisvluchtelingen in uw gemeente Kennisvluchtelingen in uw gemeente Waarom investeren in (potentieel) hoogopgeleiden? WRR: er dreigt onderklasse te ontstaan Beter voor vluchtelingen en voor de samenleving (competenties benutten, niet

Nadere informatie

Onderzoek Afschaffen stufi

Onderzoek Afschaffen stufi Onderzoek Afschaffen stufi 30 Mei 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 tot en met 30 mei, deden 1648 jongeren mee. Hiervan waren er 574 scholier en 951 student. De uitslag

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk!

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! VluchtelingenWerk Noord-Nederland Informatiefolder voor bedrijven Stelt u zich eens voor dat u vanwege oorlog en vervolging huis en haard moet ontvluchten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemeen

Jaarverslag 2012. Algemeen Jaarverslag 2012 Algemeen Inhoud ALGEMEEN 18 Voorwoord 3 In memoriam Kees Bleichrodt en Grietje Jansen 4 Het jaar in beeld en cijfers 6 Het jaar 2012: wat ging goed? En wat kan beter? 8 Wat doet het UAF?

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Taal is de basis voor alles

Taal is de basis voor alles Taal is de basis voor alles Vanja Mikus kwam als ervaren verpleegster naar Nederland. In haar geboorteland Bosnië had ze de opleiding afgerond en drie jaar werkervaring in een algemeen ziekenhuis opgedaan.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Workshop Fondsenwerving

Workshop Fondsenwerving Cursus Goed besturen voor Studentbestuurders Workshop Fondsenwerving 6 oktober 2009 Wat gaan we doen? Introductie Uitgangspunten fondsenwerving Oefening 1 Koffie Aan de slag met fondsenwerving (1) Oefening

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst Sylvia Verhoef, adviseur en manager Opleidingen Anita Buijs, manager bedrijfsvoering backoffice 2 Ben jij de secretaresse van de toekomst? Perfecte

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Beslis zelf over je toekomst!

Beslis zelf over je toekomst! Beslis zelf over je toekomst! Is deze folder voor jou? Elk jaar komen vele jongeren van school met een havo, vwo of mbo niveau 2 diploma. Behoor jij bij deze groep? Dan is deze folder niet voor jou bestemd.

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK ROTARY EN VLUCHTELINGEN

PLAN VAN AANPAK ROTARY EN VLUCHTELINGEN Aanleiding Verschillende clubs in Amsterdam willen iets doen met de vluchtelingen die op dit moment naar Amsterdam komen. Het past binnen de doelstellingen van Rotary en het past in de traditie van Amsterdam

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd

Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd Samenvatting Excellentie kan het beste worden gestimuleerd door het coachen van de persoonlijke

Nadere informatie

Wat weet jij over het leenstelsel?!

Wat weet jij over het leenstelsel?! Resultaten onderzoek Wat weet jij over het leenstelsel? 13-01-2015 Wat weet jij over het leenstelsel? In 2015 staan er ingrijpende veranderingen voor de deur die de toegankelijkheid van het onderwijs onder

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Onderwijs Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen Meer info? 0642083525 1 www.airovisie.nl Indeling Inleiding..pagina 3 Team training.. pagina 4 Groepsondersteuning...pagina

Nadere informatie

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen 5. Overtuigingen Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen Een overtuiging is een gedachte die je hebt aangenomen als waarheid doordat ie herhaaldelijk is bevestigd. Het is niet meer

Nadere informatie

Onderzoek: Sociaal leenstelsel

Onderzoek: Sociaal leenstelsel Onderzoek: Sociaal leenstelsel Publicatiedatum: 14-11-2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 3000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Toegankelijkheid hoger onderwijs en de rol van studiefinanciering

Toegankelijkheid hoger onderwijs en de rol van studiefinanciering Toegankelijkheid hoger onderwijs en de rol van studiefinanciering Achtergrondnotitie van de HBO-raad n.a.v. ideeën over een leenstelsel Den Haag, 3 september 2012 Inleiding In het recente debat over mogelijk

Nadere informatie

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down 2011-2015 Beleidsplan Stichting De Upside van Down Caroline Belle 2011-2015 Inhoud Inleiding. pagina 03 Hoofdstuk 1, Uitgangspunten. pagina 05 Hoofdstuk 2, Visie pagina 06 Hoofdstuk 3, Doelstellingen.

Nadere informatie

Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst

Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst Stel je vragen gerust tussendoor! Opzet workshop Onze missie Starters4Communities

Nadere informatie

AviAtion Logistics 2011-2012

AviAtion Logistics 2011-2012 AviAtion Logistics 2011-2012 T TECHNIEK Aviation Logistics 2011-2012 Aviation Logistics: Slimme organisatie op de grond en in de lucht. De luchtvaart is een dynamische wereld. Het op vluchtschema laten

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen)

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Jaarverslag stichting AZIZ 2013 Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Waarom stichting AZIZ? De stichting Aziz is vorig jaar, in december 2012, opgericht. De aanleiding daarvoor was dat we

Nadere informatie

Bouwen aan excellentie. vroeg beginnen!

Bouwen aan excellentie. vroeg beginnen! WELKOM Bouwen aan excellentie vroeg beginnen! First LEGO League Bouwen aan excellentie een tussenstand Sturingsprincipe Deltion ruimte leegte RUST kaders versus ON RUS T chaos Verbinden van trots en besef

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Stageproblernatiek jongeren

Initiatiefvoorstel Stageproblernatiek jongeren Raadsnummer 09.R/004.00I Initiatiefvoorstel Stageproblernatiek jongeren 1 Inleiding De economische crisis is een feit. Bedrijven boeken grote verliezen, de ontslaggolf neemt serieuze vormen aan. De crisis

Nadere informatie

Eerst even wat moeilijke woorden uitleggen:

Eerst even wat moeilijke woorden uitleggen: Eerst even wat moeilijke woorden uitleggen: IND = Interalisatie en NaturalisatieDienst Alle mensen die in Nederland willen komen wonen moeten hiernaartoe. Bij de IND werken mensen die beslissen of iemand

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding In dit jaarverslag worden de resultaten van de Stichting Return over

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Jaarverslag 2008 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding In dit jaarverslag worden de resultaten van de Stichting Return over

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

Algemene gegevens Strategie Visie en missie Doelstelling Actueel beleidsplan

Algemene gegevens Strategie Visie en missie Doelstelling Actueel beleidsplan Algemene gegevens Stichting Fiat Lux is gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling onder RSIN 807328649. Kamer van Koophandel: 33299616 Sector: Maatschappelijke en Sociale doelen Contactgegevens:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie De Kandidatenmarkt informatie & visie Onze missie & visie De Kandidatenmarkt is een jonge, innovatieve en dynamische sociale organisatie die werkzoekenden van 17 t/m 29 jaar naar werk, werkervaringsplekken,

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Het UAF begeleidt hoogopgeleide vluchtelingen

Het UAF begeleidt hoogopgeleide vluchtelingen Het UAF begeleidt hoogopgeleide vluchtelingen Uitgangspunten: Vluchtelingen voeren zelf regie over hun integratie in Nederland Individuele routes, afhankelijk van leeftijd, vakgebied en arbeidsmarkt Collectieve

Nadere informatie

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 7-daagse training: Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Duurzaam en waardevol leiderschap

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio. De Werkschool. Worden wie je bent

De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio. De Werkschool. Worden wie je bent De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio De Werkschool Worden wie je bent De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio Om de landelijke formule van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Beleidsplan 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding De Stichting Return heeft als doel het bevorderen van de sociale samenhang

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Registeraccountant worden Accountant is een beschermde titel. In Nederland mogen alleen registeraccountants (RA s) en Accountant-Administratieconsulenten

Nadere informatie

novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017

novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017 novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017 Ik wil werken in aviations, de wereld van Schiphol fascineert me. Het werken met al die vrachtdocumenten en hoe dat allemaal wordt

Nadere informatie

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Gemeente Den Haag Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Den Haag werkt aan betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders in de regio Den Haag slaan

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Het UAF begeleidt hoogopgeleide vluchtelingen

Het UAF begeleidt hoogopgeleide vluchtelingen Het UAF begeleidt hoogopgeleide vluchtelingen Uitgangspunten: Vluchtelingen voeren zelf regie over hun integratie in Nederland Individuele routes, afhankelijk van leeftijd, vakgebied en arbeidsmarkt Collectieve

Nadere informatie

Leiderschap in Contact

Leiderschap in Contact Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap in Contact Constructief verbinden in de professionele

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Onderwijs met hoofd en hart

Onderwijs met hoofd en hart Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven Onderwijs met hoofd en hart www.altra.nl minigids_school2care.indd 1 18-06-15 14:22 Beste leerling, welkom bij School2Care! School2Care

Nadere informatie

Leven in veiligheid. Artikel 1, Vluchtelingenverdrag van Genève, 1951

Leven in veiligheid. Artikel 1, Vluchtelingenverdrag van Genève, 1951 Leven in veiligheid Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet anders. De situatie in hun eigen land is te gevaarlijk om er te blijven. Ze vluchten

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

helpt mensen met autisme (nog) een stapje verder

helpt mensen met autisme (nog) een stapje verder van het Stichting Vrienden Dr. Leo Kannerhuis helpt mensen met autisme (nog) een stapje verder Waarom een Stichting Vrienden van Het Dr. Leo Kannerhuis is een behandel- en kenniscentrum dat geheel gespecialiseerd

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid Dinsdag 25 januari 2011 CASTRICUM Thema: Jong Volwassenheid HANDIGE WEBSITES: STUDIE, WERK, WONEN. STUDIE http://www.meenwh.nl/viewobje.asp?ac=show&obj_id=417 Deze brochure mbt autisme in het onderwijs.

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zoetermeer. Alle kinderen doen mee!

Stichting Leergeld Zoetermeer. Alle kinderen doen mee! Stichting Leergeld Zoetermeer Alle kinderen doen mee! Leergeld onbezoldigd bestuur Onbezoldigd bestuur waardoor maximale inzet van gelden t.b.v. de doelgroep komen. Bestuur: Marco Sikkel (Voorzitter/publieke

Nadere informatie

Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach

Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach 2 Wat is het EOCP Het Europees Opleidingscentrum Paardencoaches is hét opleidingcentrum voor mensen die willen coachen met paarden of al paardencoach zijn. Het

Nadere informatie

Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL

Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij School2Care! CoachJ Je coach is de komende tijd je steun en toeverlaat.

Nadere informatie

Batouwe Minder Validen Golf (BMVG) BMVG Rauwenhoflaan 4 4003 DC Tiel Tel.: 06 53270577

Batouwe Minder Validen Golf (BMVG) BMVG Rauwenhoflaan 4 4003 DC Tiel Tel.: 06 53270577 2014 Handicap? Geen probleem! Batouwe Minder Validen Golf (BMVG) BMVG Rauwenhoflaan 4 4003 DC Tiel Tel.: 06 53270577 Beleidsplan November 2014 versie 1.03 Inhoud Voorwoord 1 Aanleiding 2 Visie/missie 3

Nadere informatie

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent Voorwoord Miljoenen mensen in Nederland maken gebruik van Facebook, Twitter en LinkedIn om met elkaar in contact te zijn. Professioneel gebruik van deze social media maakt dat je sneller nieuw werk vindt!

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Vluchtelingen en werk

Vluchtelingen en werk VluchtelingenWerk Nederland Vluchtelingen en werk Pagina 1 Vluchtelingen en werk Sinds het begin van de vluchtelingencrisis in de zomer van 2015 willen steeds meer werkgevers hun steentje bijdragen door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 Nr. 229 BRIEF

Nadere informatie

Bank: NL97INGB0007619758 t.n.v. Stichting Mudanthe

Bank: NL97INGB0007619758 t.n.v. Stichting Mudanthe Stichting Mudanthe Mudanthe brengt mensen samen in diverse laagdrempelige activiteiten en projecten. Onze sleutelwoorden zijn diversiteit, ontmoeting, enthousiasme, laagdrempelig en gewoon doen. Mudanthe

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Stichting Make Sense!

Stichting Make Sense! Stichting Make Sense! Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor de 8e keer vertrokken we met een groep van 16 vrijwilligers naar Doboj Bosnie. Wederom met de vaste kern en een iemand die voor het eerst mee ging.

Nadere informatie

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting De wijze waarop de woningmarkt nu georganiseerd is met 2,4 miljoen sociale huurwoningen is niet meer houdbaar. We zullen naar een systeemverandering

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Beleidsplan SALEK 2009

Beleidsplan SALEK 2009 Beleidsplan SALEK 2009 Bestuur SALEK Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Transparant werken... 5 3.3 Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Ondernemen: Hoe doen andere sectoren dat?

Ondernemen: Hoe doen andere sectoren dat? Ondernemen: Hoe doen andere sectoren dat? Wie ben ik Een willekeurige collega uit een andere sector Met dezelfde uitdaging en vraagstukken Met een persoonlijk verhaal Wil graag mijn ervaringen delen Overeenkomsten

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding In dit jaarverslag worden de resultaten van de Stichting Return over

Nadere informatie

Jaarp Jaa lan 20 rversl 13-2014 ag 2013

Jaarp Jaa lan 20 rversl 13-2014 ag 2013 Jaarplan 2013-2014 Jaarverslag 2013 2 Inhoud 1. Enactus UvA 3 2. Bestuur 3 3. Projecten 4 4. Financieel verslag 5 3 1. Enactus UvA Enactus is een internationale non-profitorganisatie die studenten, het

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie