Informatie voor vrijwilligers van Swon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor vrijwilligers van Swon"

Transcriptie

1 l Zinvol werk en een goed gevoel Informatie voor vrijwilligers van Swon

2 Swon het seniorennetwerk adres De Ruyterstraat GG Nijmegen telefoon (024) website kijk ook op onze website speciaal voor vrijwilligers: Swon het seniorennetwerk, juni 2013 Vrijwilligerswerk bij Swon het seniorenwerk

3 Zinvol werk en een goed gevoel Als vrijwilliger bij Swon het seniorennetwerk vervult u een belangrijke rol. Zo n 380 vrijwilligers besteden een deel van hun vrije tijd aan vrijwilligerswerk bij Swon. Daaronder zijn veel actieve senioren, maar ook jongeren. De een bezorgt maaltijden voor Tafeltje Dekje, de ander geeft een cursus in een wijkcentrum of wandelt met iemand die dat niet meer alleen kan. Voor de een is vrijwilligerswerk een tweede carrière, de ander vindt het gewoon prettig iets te kunnen betekenen voor de medemens. Ook ú heeft in uw leven een schat aan ervaring en deskundigheid opgedaan. Heeft u er wel eens aan gedacht om deze ervaring in te zetten voor senioren? Uw inzet is voor Swon onmisbaar: dankzij de inzet van vrijwilligers kan Swon een groot aantal diensten en activiteiten aan senioren aanbieden. In deze brochure leest u wat vrijwilligerswerk bij Swon voor u kan betekenen. Over Swon het seniorennetwerk Swon zet zich in voor het welzijn van zelfstandig wonende senioren in de gemeente Nijmegen. Swon biedt waar nodig ondersteuning bij het zelf regie voeren over het eigen leven. Zo kan men ons Informatiecentrum raadplegen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Indien gewenst geeft één van onze ouderenadviseurs informatie bij de oudere thuis, biedt begeleiding en ondersteuning of bemiddelt naar voorzieningen. Daarnaast organiseert Swon tal van cursussen en activiteiten, verspreid over de stad. Ook voor praktische zaken is Swon er voor senioren; voor de bezorging van maaltijden aan huis, voor personenalarmering of voor dagopvang op vijf verschillende locaties in de stad. En Swon biedt praktische ondersteuning thuis vanuit de Klus Service en de Plus Service; zoals bij het doen van boodschappen, ondersteuning bij de thuisadministratie, ritjes en begeleiding naar ziekenhuis of activiteitenclub of het invullen van de belastingaangifte. Organogram De manier waarop Swon haar taken heeft geclusterd over verschillende afdelingen is te zien in onderstaand organogram.

4 Vrijwilligerswerk bij Swon, iets voor u? Voor bijna alle vrijwilligersfuncties geldt dat er geen specifieke vooropleiding vereist is. Enthousiasme en affiniteit met (kwetsbare) ouderen is wél belangrijk. Tijdens een intakegesprek wordt er samen met u gekeken naar uw wensen en mogelijkheden. Daarnaast bekijkt de beroepskracht samen met u of u beschikt over de volgende kwaliteiten die voor alle vrijwilligersfuncties van Swon belangrijk zijn; Aandacht hebben voor de ander, goed kunnen luisteren en geduldig zijn Veel ouderen hebben naast praktische hulpverlening ook behoefte aan aanspraak en een luisterend oor. Wanneer u zich als vrijwilliger inzet voor een ander, is het belangrijk dat u belangstelling toont voor het verhaal van de ander. Daarbij probeert u te achterhalen wat er in de ander omgaat, ook al kost dat soms wat meer tijd. Zorgvuldigheid in afspraken en werkwijze Vrijwilligerswerk is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. U bent er dan ook mede verantwoordelijk voor dat uw vrijwilligerstaak goed wordt uitgevoerd. Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat er heldere afspraken kunnen worden gemaakt en dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Daarnaast verwacht de contactpersoon dat u doorgeeft wanneer u verhinderd bent uw werkzaamheden uit te voeren. Wanneer u besluit met uw werkzaamheden te stoppen, stellen we het zeer op prijs als u dit minimaal 4 weken van te voren doorgeeft. Zo nodig kan Swon dan tijdig vervanging regelen. Integriteit: de privacyregeling en gedragscode Bij het aantrekken van nieuwe vrijwilligers gaat Swon zeer zorgvuldig te werk. Dit heeft te maken met het feit dat u werkt met (mogelijk kwetsbare) senioren. Alle medewerkers, dus ook vrijwilligers, ontvangen bij aanstelling een gedragscode, waaraan zij zich uiteraard dienen te houden. Hierin is onder andere vastgelegd hoe u op een correcte, integere manier omgaat met vertrouwelijke en persoonlijke gegevens. Daarnaast heeft Swon een privacyreglement dat u kan downloaden van de vrijwilligerswebsite of dat u kan opvragen bij uw contactpersoon. Vrijwilligersovereenkomst Bij aanvang van uw werkzaamheden tekent u een vrijwilligersovereenkomst waarin afspraken over werkzaamheden, werktijden, onkostenvergoeding, proeftijd, opzegtermijn en wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd. Vanzelfsprekend voert u dan ook uw werkzaamheden uit zoals ze met de begeleider zijn afgesproken en zijn vastgelegd in de vrijwilligersovereenkomst. Swon vraagt daarnaast een kopie van uw legitimatiebewijs. Ook ontvangt u een legitimatiepasje van Swon. Hiermee dient u zich bij de klant te legitimeren als vrijwilliger van Swon. Wat krijgt u ervoor terug? Als vrijwilliger krijgt u waardering en boeiende contacten. En u leert van anderen. Maar het werk geeft vooral veel plezier en een voldaan gevoel. Swon waardeert uw inzet enorm! Ondersteuning en inspraak Swon vindt het belangrijk dat u als vrijwilliger altijd op een beroepskracht terug kunt vallen bij vragen of problemen. Daarom heeft u één contactpersoon die u ondersteunt in uw taak en waarmee u regelmatig contact zult hebben. Wanneer u met meer vrijwilligers dezelfde taak uitoefent, organiseert de beroepskracht minimaal 2 maal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst waarin ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Swon vindt het van groot belang dat u een tevreden vrijwilliger bent. U kunt dus ook zelf altijd een gesprek aanvragen met uw contactpersoon en uw ideeën zijn van harte welkom. Om te peilen hoe het staat met de tevredenheid van de Swon-vrijwilligers, houdt Swon ook eens in de twee jaar een tevredenheidsonderzoek. De uitkomst van dit onderzoekt wordt vertaald naar het vrijwilligersbeleid van de organisatie. Scholing en informatiebijeenkomsten Swon vindt het belangrijk dat u als vrijwilliger op de hoogte bent van de activiteiten en diensten van Swon. U bent tenslotte de 'oren' en 'ogen' van de organisatie!

5 Daarom organiseert Swon voor alle nieuwe vrijwilligers tweemaal per jaar een introductiebijeenkomst. Ook is er eenmaal per jaar een themabijeenkomst voor alle vrijwilligers. Voor sommige vrijwilligersfuncties zoals belastingvrijwilliger en welzijnsbezoeker is het belangrijk om regelmatig bijgeschoold te worden. Swon verwacht dan ook van u dat u deelneemt aan de verschillende scholingsbijeenkomsten. En natuurlijk ontvangt u informatie over Swon via de nieuwsbrief Swon-Wijzer en via de vrijwilligerswebsite. Waardering en attenties Swon waardeert de inzet van haar vrijwilligers enorm en vindt het ook belangrijk om dat te laten blijken. Daarom schenkt Swon aandacht aan uw verjaardag of een jubilea. Ook wordt u jaarlijks uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst voor alle vrijwilligers, beroepskrachten en leden van de raad van toezicht. Ook ontvangt u jaarlijks een attentie. En natuurlijk zal uw beroepskracht in persoonlijk contact regelmatig blijk van waardering geven. Onkostenvergoeding Swon bekijkt jaarlijks of de onkostenvergoeding voor vrijwilligers nog klopt met de werkelijke kosten. Auto noodzakelijk? Als u mensen of goederen voor Swon vervoert, ontvangt u een vergoeding per kilometer. Dit geldt in ieder geval voor vrijwillige chauffeurs van de Dagopvang, voor chauffeurs van de Plus Service, voor vrijwilligers van de Klus Service, voor het doen van boodschappen waarvoor de auto noodzakelijk is en voor docenten van Cursussen en Activiteiten die hun materiaal niet op een andere manier kunnen vervoeren. Kiest u zelf voor de auto? Wanneer u er zelf voor kiest om uw auto te gebruiken, terwijl dit voor uw vrijwilligerswerk niet nodig is, dan ontvangt u een kleinere vergoeding dan voor activiteiten waarbij is vastgesteld dat het gebruik van een auto noodzakelijk is. Dit geldt voor vrijwilligers van de Thuisadministratie, belastinghulp, bezoek, wandelen en het doen van kleine boodschappen, welzijnsbezoekers, redactieleden Seniorenpagina en sommige docenten van Cursussen en Activiteiten. Mocht u nog vragen hebben over de vergoedingen, dan kunt u hiervoor terecht bij uw contactpersoon. Communicatie Een van communicatiemiddelen die Swon gebruikt om vrijwilliger te informeren is de speciale website voor vrijwilligers: Alle vrijwilligers ontvangen hiervoor via hun mailadres een persoonlijke inlogcode. Deze website geeft vrijwilligers direct toegang tot de meest recente informatie, relevante nieuwsberichten, activiteiten, formulieren, vacatures en natuurlijk de contactgegevens van de coördinatoren. Verzekeringen Swon heeft voor alle vrijwilligers een WA-verzekering en een ongevallenverzekering afgesloten. Daarnaast is er voor alle vrijwilligers ter aanvulling op de eigen verzekering een WEGAS polis (een aansprakelijkheidsverzekering voor alle soorten weggebruikers) afgesloten. Voor vrijwilligers die voor hun vrijwilligersfunctie een auto moeten gebruiken voor het vervoer van klanten van Swon of goederen heeft Swon een ongevalleninzittenden-verzekering afgesloten voor letselschade die niet op de eigen autoverzekering is te verhalen. Wanneer u klanten van Swon vervoert gaat Swon er dus van uit dat u zelf ook een ongevallen-inzittenden-verzekering hebt afgesloten. Schade aan de eigen auto en aan derden bij schuld valt onder de verzekering van de vrijwilliger. Wanneer u een ongeluk krijgt tijdens het uitoefenen van uw vrijwilligerswerk, meld dit dan altijd aan uw contactpersoon. Swon kan dan eventueel behulpzaam zijn bij het aansprakelijk stellen van degene die de schade heeft veroorzaakt of u helpen een beroep te doen op het Waarborgfonds. De algemene voorwaarden voor de verschillende verzekeringen liggen ter inzage op het centraal bureau van Swon en zijn op verzoek verkrijgbaar. Heeft u nog vragen? Voor meer informatie kunt u vinden op de speciale website voor vrijwilligerswerk bij Swon: Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Swon of

6 Welk vrijwilligerswerk kunt u bij ons doen? Swon heeft veel verschillende vrijwilligerstaken. Hieronder is in het kort op een rijtje gezet welke functies er zijn en wat dat van een vrijwilliger vraagt. Een uitgebreidere omschrijving van een taak kunt u via de vrijwilligerscoördinatoren opvragen. Swon is altijd in ontwikkeling en de verschillende vrijwilligerstaken ontwikkelen mee. Swon ondersteunt mogelijkheden en initiatieven van vrijwilligers. Dus heeft u een goede suggestie of een idee? Laat het ons weten! Gastvrouw/gastheer bij de Dagopvang Swon heeft vijf dagopvanglocaties voor ouderen die zelfstandig wonen, maar weinig het huis uit komen, veel alleen zijn of moeilijk tot zinvolle activiteiten komen. Als vrijwilliger bij de Dagopvang helpt u met de uitvoer van activiteiten zoals de krant lezen, muziek luisteren, boodschappen doen, koken of handwerken, en het verzorgen van koffie, thee en de lunch. U bent minimaal een dagdeel per week beschikbaar. Gastvrouw/gastheer voor de Swon Salon of de Swon Kamer Bent u goed in het bij elkaar brengen van mensen en het stimuleren van contact? Dan is het team Ontmoeten op zoek naar u! Het Programma Ontmoeten biedt verschillende activiteiten voor ouderen met een sociaal netwerk dat kleiner wordt. Ontmoeting staat bij deze activiteiten centraal. Als gastvrouw of gastheer bij de Swon Salon of bij een van de Swon Kamer groepen zorgt u ervoor dat deelnemers zich thuis voelen in de groep en dat er duurzame contacten ontstaan. Hiervoor bent u minimaal een dagdeel in de week beschikbaar. Gastheer/gastvrouw restaurantprojecten Vindt u het leuk om het mensen naar de zin te maken? Als gastvrouw of gastheer zorgt u voor een prettige ontvangst van de gasten en verzorgt u de maaltijden bij een van de restaurantprojecten van Swon. Daarmee draagt u bij aan gezellige ontmoetingen tussen mensen. Minimaal eenmaal per week bent u een aantal uren als gastvrouw of heer inzetbaar. Chauffeur Dagopvang Als vrijwillige chauffeur vervoert u twee keer per dag ouderen naar één van de vijf dagopvanglocaties. De Dagopvang biedt kwetsbare ouderen een zinvolle dagbesteding gedurende een aantal dagen per week en voorkomt dat zij verder in een isolement terechtkomen. U bent minimaal een dag per week 's morgens en aan het eind van de middag inzetbaar. Docent/begeleider cursussen en activiteiten Wilt u graag uw kennis overbrengen op anderen? Overweeg dan eens om docent of activiteitenbegeleider bij Swon te worden. Swon heeft een breed aanbod van cursussen en activiteiten. Bij een groot aantal van de cursussen zijn gekwalificeerde en deskundige vrijwillige docenten werkzaam. Sommige activiteiten lopen een heel jaar door, cursussen duren vaak wat korter en het Zomerprogramma vindt, zoals de naam al doet vermoeden, tijdens de zomerweken plaats. Uw inzet is afhankelijk van het soort activiteit. Wanneer u denkt een leuke aanvulling op het bestaande aanbod te kunnen bieden, horen wij dat graag van u! Maaltijdbezorger Tafeltje Dekje Als maaltijdbezorger levert u koelverse maaltijden af bij zelfstandig wonende ouderen in de gemeente Nijmegen. Daarbij bent u voor veel klanten ook hét vertrouwde gezicht van de dag. De maaltijden worden van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en uur 's morgens bezorgd. U kunt zelf het aantal bezorgdagen bepalen. Redactielid Seniorenpagina De seniorenpagina verschijnt maandelijks in De Brug (het huis-aan-huisblad voor Nijmegen en omstreken). Als redactielid stelt u samen met het team de inhoud van de pagina vast en levert u eenmaal per maand een bijdrage aan de pagina. Dat kan variëren van een interview, een aankondiging tot fotografie. De tijdsinvestering is afhankelijk van het type en het aantal bijdragen die per maand geleverd worden.

7 Welzijnsbezoeker U brengt een preventief huisbezoek aan ouderen die de leeftijd van 75 jaar bereiken. Tijdens dit bezoek geeft u aan de hand van een vragenlijst gericht informatie over zaken die van belang zijn om zelf vorm te kunnen (blijven) geven aan het leven. Ook is het welzijnsbezoek een instrument om te achterhalen hoe het met de 75-jarigen in Nijmegen als groep is gesteld. Klus Service klusser m/v U doet allerlei klussen bij ouderen en mensen met een functiebeperking. De klussen variëren van een plank monteren, een kast in elkaar zetten tot een kapotte lamp repareren of een beugel in de douche plaatsen. U werkt volgens een planning op zelf gekozen dagdelen met een minimum van een dagdeel per week. Hazenhulp Woont u in de Hazenkamp of in Park Heijendaal? Dan kunt u zich inzetten als vrijwilliger van de burenhulpcentrale Hazenhulp. Hazenhulp is een initiatief van Stichting Glazenkamp en Swon en is opgezet vanuit het principe 'voor elkaar en met elkaar' en is niet alleen voor senioren, maar voor en álle wijkbewoners, jong en oud. U kunt aangeven voor wat voor soort klusjes u beschikbaar bent. Klusjes variëren van hulp bij het gebruik van de computer en (elektrische) apparaten tot boodschappen doen voor een zieke buurtgenoot of wandelen met iemand die moeilijk zelf nog buiten komt. Vrijwilligersfuncties binnen de Plus Service Als vrijwilliger bij de Plus Service biedt u hulp en ondersteuning aan thuiswonende senioren. Binnen de Plus Service hebben we verschillende vrijwilligersfuncties. Vrijwillig chauffeur Als vrijwillig chauffeur brengt u ouderen met uw eigen auto naar bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis, de kapper of de activiteitenclub en zorgt u dat ze weer veilig thuis komen. Daarvoor bent u bij voorkeur flexibel inzetbaar met een minimum van een rit per week. Bezoek/ wandelen/ boodschappen doen Boodschappen doen, een wandelingetje maken of gewoon even iemand die op bezoek komt. Voor sommige ouderen is het niet meer zo vanzelfsprekend. Daarom helpt u ouderen met boodschappen te doen, vaak met de auto. Als samen gaan niet meer lukt, gaat u in opdracht van de oudere de boodschappen zelf halen. Of u zorgt er samen voor dat iemand weer even buiten komt en een ommetje maakt. Soms is alleen een bezoek al een hele steun. Hiervoor bent u minimaal eens per week 1 tot 3 uur beschikbaar. Belastinghulp Slaakt u geen diepe zucht als u de beruchte blauwe envelop op de mat ziet liggen? In de piekmaanden februari en maart vult u een aantal belastingformulieren voor ouderen in. Een formulier bij de klant thuis in orde maken en weer afgeven bij de oudere duurt ongeveer 1 tot 3 uur. Thuisadministratiehulp U helpt ouderen met het ordenen van hun administratie, het invullen van formulieren en het aanvragen van regelingen. Soms komt u daarom eenmalig bij mensen thuis, maar meestal is er een regelmatig terugkerend contact met de oudere. U kunt zelf aangeven hoeveel 'vaste' klanten u wilt helpen. U komt meestal een keer in de twee weken bij iemand, een bezoek duurt dan ongeveer 1 tot 3 uur.

VRIJWILLIGER BIJ WELZIJN OUDEREN VLEUTEN DE MEERN. Welzijn Ouderen

VRIJWILLIGER BIJ WELZIJN OUDEREN VLEUTEN DE MEERN. Welzijn Ouderen VRIJWILLIGER BIJ WELZIJN OUDEREN VLEUTEN DE MEERN Welzijn Ouderen Zuwe Welzijn (voorheen Stichting Welzijn de Haar) is de welzijnsorganisatie voor alle inwoners van wijk 10 van de gemeente Utrecht: Vleuten,

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

open en toegankelijk een huis in de wijk

open en toegankelijk een huis in de wijk open en toegankelijk een huis in de wijk De Liendert Zwaluwenstraat 1 3815 SB Amersfoort T (033) 472 28 44 E liendert@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Beste lezer, Wij heten u van harte welkom als

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Welkom bij Philadelphia

Welkom bij Philadelphia Informatie voor vrijwilligers van Stichting Philadelphia Zorg Welkom bij Philadelphia Het beste uit jezelf Maatje gezocht Frank is als maatje van Mark van onschatbare waarde. En dat zit m in heel kleine

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken Vrijwilligers Vrijwilligers zoeken Vacature opmaken Wat? Een vacature helpt je om goed te verwoorden waarvoor je een vrijwilliger zoekt, wat die vrijwilliger moet kunnen en wanneer die beschikbaar moet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden

Meest gestelde vragen en antwoorden Meest gestelde vragen en antwoorden Welke vormen van opvang biedt Gastouderlink? Gastouderlink biedt gastouderopvang voor kinderen vanaf zes weken oud tot het moment waarop ze de basisschool verlaten,

Nadere informatie

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en

Nadere informatie

Een vrijwilliger maakt het verschil!

Een vrijwilliger maakt het verschil! Een vrijwilliger maakt het verschil! Informatie voor vrijwilligers bij Markant centrum voor mantelzorg / www.markant.org / T. 020 886 88 00! Welkom bij Markant, Centrum voor Mantelzorg! Fijn dat je je

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3. mariënburg woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Geachte lezer,

Nadere informatie

Brochure Gastouderbureau 2014

Brochure Gastouderbureau 2014 Schitterende Kindertijd in Langedijk Brochure Gastouderbureau 2014 versie september 2012 Spoorstraat 140 1723 NG Noord Scharwoude Telefoon: +31226 320208 Fax: +31226 341155 www.kinderopvanglangedijk.nl

Nadere informatie

Informatiebrochure. Elst, 12-2013, JH

Informatiebrochure. Elst, 12-2013, JH Informatiebrochure Elst, 12-2013, JH 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 1. Welkom 3 2. Over Ons 5 3. Werkwijze 6 4. Wie doet wat 9 5. Tarieven 10 6. Pedagogisch Beleidsplan 11 7. Kwaliteit 18 2 1. Welkom Welkom

Nadere informatie

HET SINT FRANCISCUS GASTHUIS WERKT SAMEN MET VRIJWILLIGERS

HET SINT FRANCISCUS GASTHUIS WERKT SAMEN MET VRIJWILLIGERS HET SINT FRANCISCUS GASTHUIS WERKT SAMEN MET VRIJWILLIGERS 794 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 3 3. VRIJWILLIGERSWERK IN HET SFG... 4 3.1. Omschrijving vrijwilligerswerk... 4

Nadere informatie

Welkom bij Vilente Pieter Pauw!

Welkom bij Vilente Pieter Pauw! Welkom bij Vilente Pieter Pauw! Voor u ligt de informatiebrochure voor (toekomstige) bewoners en cliënten van Pieter Pauw. We informeren u over een aantal praktische zaken waar u, als cliënt of familie,

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen Inhoudsopgave Welkom 1: Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Regenboog 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING

VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht onbetaalde werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang

Nadere informatie

Informatie De Wetering

Informatie De Wetering Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1 Welkom in zorgcentrum De Wetering

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Brochure voor cliënten Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei ribw arnhem & veluwe vallei Brochure voor cliënten Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 2 Overzicht onderwerpen Voorwoord 3 Onze organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie