Informatie voor vrijwilligers van Swon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor vrijwilligers van Swon"

Transcriptie

1 l Zinvol werk en een goed gevoel Informatie voor vrijwilligers van Swon

2 Swon het seniorennetwerk adres De Ruyterstraat GG Nijmegen telefoon (024) website kijk ook op onze website speciaal voor vrijwilligers: Swon het seniorennetwerk, juni 2013 Vrijwilligerswerk bij Swon het seniorenwerk

3 Zinvol werk en een goed gevoel Als vrijwilliger bij Swon het seniorennetwerk vervult u een belangrijke rol. Zo n 380 vrijwilligers besteden een deel van hun vrije tijd aan vrijwilligerswerk bij Swon. Daaronder zijn veel actieve senioren, maar ook jongeren. De een bezorgt maaltijden voor Tafeltje Dekje, de ander geeft een cursus in een wijkcentrum of wandelt met iemand die dat niet meer alleen kan. Voor de een is vrijwilligerswerk een tweede carrière, de ander vindt het gewoon prettig iets te kunnen betekenen voor de medemens. Ook ú heeft in uw leven een schat aan ervaring en deskundigheid opgedaan. Heeft u er wel eens aan gedacht om deze ervaring in te zetten voor senioren? Uw inzet is voor Swon onmisbaar: dankzij de inzet van vrijwilligers kan Swon een groot aantal diensten en activiteiten aan senioren aanbieden. In deze brochure leest u wat vrijwilligerswerk bij Swon voor u kan betekenen. Over Swon het seniorennetwerk Swon zet zich in voor het welzijn van zelfstandig wonende senioren in de gemeente Nijmegen. Swon biedt waar nodig ondersteuning bij het zelf regie voeren over het eigen leven. Zo kan men ons Informatiecentrum raadplegen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Indien gewenst geeft één van onze ouderenadviseurs informatie bij de oudere thuis, biedt begeleiding en ondersteuning of bemiddelt naar voorzieningen. Daarnaast organiseert Swon tal van cursussen en activiteiten, verspreid over de stad. Ook voor praktische zaken is Swon er voor senioren; voor de bezorging van maaltijden aan huis, voor personenalarmering of voor dagopvang op vijf verschillende locaties in de stad. En Swon biedt praktische ondersteuning thuis vanuit de Klus Service en de Plus Service; zoals bij het doen van boodschappen, ondersteuning bij de thuisadministratie, ritjes en begeleiding naar ziekenhuis of activiteitenclub of het invullen van de belastingaangifte. Organogram De manier waarop Swon haar taken heeft geclusterd over verschillende afdelingen is te zien in onderstaand organogram.

4 Vrijwilligerswerk bij Swon, iets voor u? Voor bijna alle vrijwilligersfuncties geldt dat er geen specifieke vooropleiding vereist is. Enthousiasme en affiniteit met (kwetsbare) ouderen is wél belangrijk. Tijdens een intakegesprek wordt er samen met u gekeken naar uw wensen en mogelijkheden. Daarnaast bekijkt de beroepskracht samen met u of u beschikt over de volgende kwaliteiten die voor alle vrijwilligersfuncties van Swon belangrijk zijn; Aandacht hebben voor de ander, goed kunnen luisteren en geduldig zijn Veel ouderen hebben naast praktische hulpverlening ook behoefte aan aanspraak en een luisterend oor. Wanneer u zich als vrijwilliger inzet voor een ander, is het belangrijk dat u belangstelling toont voor het verhaal van de ander. Daarbij probeert u te achterhalen wat er in de ander omgaat, ook al kost dat soms wat meer tijd. Zorgvuldigheid in afspraken en werkwijze Vrijwilligerswerk is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. U bent er dan ook mede verantwoordelijk voor dat uw vrijwilligerstaak goed wordt uitgevoerd. Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat er heldere afspraken kunnen worden gemaakt en dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Daarnaast verwacht de contactpersoon dat u doorgeeft wanneer u verhinderd bent uw werkzaamheden uit te voeren. Wanneer u besluit met uw werkzaamheden te stoppen, stellen we het zeer op prijs als u dit minimaal 4 weken van te voren doorgeeft. Zo nodig kan Swon dan tijdig vervanging regelen. Integriteit: de privacyregeling en gedragscode Bij het aantrekken van nieuwe vrijwilligers gaat Swon zeer zorgvuldig te werk. Dit heeft te maken met het feit dat u werkt met (mogelijk kwetsbare) senioren. Alle medewerkers, dus ook vrijwilligers, ontvangen bij aanstelling een gedragscode, waaraan zij zich uiteraard dienen te houden. Hierin is onder andere vastgelegd hoe u op een correcte, integere manier omgaat met vertrouwelijke en persoonlijke gegevens. Daarnaast heeft Swon een privacyreglement dat u kan downloaden van de vrijwilligerswebsite of dat u kan opvragen bij uw contactpersoon. Vrijwilligersovereenkomst Bij aanvang van uw werkzaamheden tekent u een vrijwilligersovereenkomst waarin afspraken over werkzaamheden, werktijden, onkostenvergoeding, proeftijd, opzegtermijn en wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd. Vanzelfsprekend voert u dan ook uw werkzaamheden uit zoals ze met de begeleider zijn afgesproken en zijn vastgelegd in de vrijwilligersovereenkomst. Swon vraagt daarnaast een kopie van uw legitimatiebewijs. Ook ontvangt u een legitimatiepasje van Swon. Hiermee dient u zich bij de klant te legitimeren als vrijwilliger van Swon. Wat krijgt u ervoor terug? Als vrijwilliger krijgt u waardering en boeiende contacten. En u leert van anderen. Maar het werk geeft vooral veel plezier en een voldaan gevoel. Swon waardeert uw inzet enorm! Ondersteuning en inspraak Swon vindt het belangrijk dat u als vrijwilliger altijd op een beroepskracht terug kunt vallen bij vragen of problemen. Daarom heeft u één contactpersoon die u ondersteunt in uw taak en waarmee u regelmatig contact zult hebben. Wanneer u met meer vrijwilligers dezelfde taak uitoefent, organiseert de beroepskracht minimaal 2 maal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst waarin ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Swon vindt het van groot belang dat u een tevreden vrijwilliger bent. U kunt dus ook zelf altijd een gesprek aanvragen met uw contactpersoon en uw ideeën zijn van harte welkom. Om te peilen hoe het staat met de tevredenheid van de Swon-vrijwilligers, houdt Swon ook eens in de twee jaar een tevredenheidsonderzoek. De uitkomst van dit onderzoekt wordt vertaald naar het vrijwilligersbeleid van de organisatie. Scholing en informatiebijeenkomsten Swon vindt het belangrijk dat u als vrijwilliger op de hoogte bent van de activiteiten en diensten van Swon. U bent tenslotte de 'oren' en 'ogen' van de organisatie!

5 Daarom organiseert Swon voor alle nieuwe vrijwilligers tweemaal per jaar een introductiebijeenkomst. Ook is er eenmaal per jaar een themabijeenkomst voor alle vrijwilligers. Voor sommige vrijwilligersfuncties zoals belastingvrijwilliger en welzijnsbezoeker is het belangrijk om regelmatig bijgeschoold te worden. Swon verwacht dan ook van u dat u deelneemt aan de verschillende scholingsbijeenkomsten. En natuurlijk ontvangt u informatie over Swon via de nieuwsbrief Swon-Wijzer en via de vrijwilligerswebsite. Waardering en attenties Swon waardeert de inzet van haar vrijwilligers enorm en vindt het ook belangrijk om dat te laten blijken. Daarom schenkt Swon aandacht aan uw verjaardag of een jubilea. Ook wordt u jaarlijks uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst voor alle vrijwilligers, beroepskrachten en leden van de raad van toezicht. Ook ontvangt u jaarlijks een attentie. En natuurlijk zal uw beroepskracht in persoonlijk contact regelmatig blijk van waardering geven. Onkostenvergoeding Swon bekijkt jaarlijks of de onkostenvergoeding voor vrijwilligers nog klopt met de werkelijke kosten. Auto noodzakelijk? Als u mensen of goederen voor Swon vervoert, ontvangt u een vergoeding per kilometer. Dit geldt in ieder geval voor vrijwillige chauffeurs van de Dagopvang, voor chauffeurs van de Plus Service, voor vrijwilligers van de Klus Service, voor het doen van boodschappen waarvoor de auto noodzakelijk is en voor docenten van Cursussen en Activiteiten die hun materiaal niet op een andere manier kunnen vervoeren. Kiest u zelf voor de auto? Wanneer u er zelf voor kiest om uw auto te gebruiken, terwijl dit voor uw vrijwilligerswerk niet nodig is, dan ontvangt u een kleinere vergoeding dan voor activiteiten waarbij is vastgesteld dat het gebruik van een auto noodzakelijk is. Dit geldt voor vrijwilligers van de Thuisadministratie, belastinghulp, bezoek, wandelen en het doen van kleine boodschappen, welzijnsbezoekers, redactieleden Seniorenpagina en sommige docenten van Cursussen en Activiteiten. Mocht u nog vragen hebben over de vergoedingen, dan kunt u hiervoor terecht bij uw contactpersoon. Communicatie Een van communicatiemiddelen die Swon gebruikt om vrijwilliger te informeren is de speciale website voor vrijwilligers: Alle vrijwilligers ontvangen hiervoor via hun mailadres een persoonlijke inlogcode. Deze website geeft vrijwilligers direct toegang tot de meest recente informatie, relevante nieuwsberichten, activiteiten, formulieren, vacatures en natuurlijk de contactgegevens van de coördinatoren. Verzekeringen Swon heeft voor alle vrijwilligers een WA-verzekering en een ongevallenverzekering afgesloten. Daarnaast is er voor alle vrijwilligers ter aanvulling op de eigen verzekering een WEGAS polis (een aansprakelijkheidsverzekering voor alle soorten weggebruikers) afgesloten. Voor vrijwilligers die voor hun vrijwilligersfunctie een auto moeten gebruiken voor het vervoer van klanten van Swon of goederen heeft Swon een ongevalleninzittenden-verzekering afgesloten voor letselschade die niet op de eigen autoverzekering is te verhalen. Wanneer u klanten van Swon vervoert gaat Swon er dus van uit dat u zelf ook een ongevallen-inzittenden-verzekering hebt afgesloten. Schade aan de eigen auto en aan derden bij schuld valt onder de verzekering van de vrijwilliger. Wanneer u een ongeluk krijgt tijdens het uitoefenen van uw vrijwilligerswerk, meld dit dan altijd aan uw contactpersoon. Swon kan dan eventueel behulpzaam zijn bij het aansprakelijk stellen van degene die de schade heeft veroorzaakt of u helpen een beroep te doen op het Waarborgfonds. De algemene voorwaarden voor de verschillende verzekeringen liggen ter inzage op het centraal bureau van Swon en zijn op verzoek verkrijgbaar. Heeft u nog vragen? Voor meer informatie kunt u vinden op de speciale website voor vrijwilligerswerk bij Swon: Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Swon of

6 Welk vrijwilligerswerk kunt u bij ons doen? Swon heeft veel verschillende vrijwilligerstaken. Hieronder is in het kort op een rijtje gezet welke functies er zijn en wat dat van een vrijwilliger vraagt. Een uitgebreidere omschrijving van een taak kunt u via de vrijwilligerscoördinatoren opvragen. Swon is altijd in ontwikkeling en de verschillende vrijwilligerstaken ontwikkelen mee. Swon ondersteunt mogelijkheden en initiatieven van vrijwilligers. Dus heeft u een goede suggestie of een idee? Laat het ons weten! Gastvrouw/gastheer bij de Dagopvang Swon heeft vijf dagopvanglocaties voor ouderen die zelfstandig wonen, maar weinig het huis uit komen, veel alleen zijn of moeilijk tot zinvolle activiteiten komen. Als vrijwilliger bij de Dagopvang helpt u met de uitvoer van activiteiten zoals de krant lezen, muziek luisteren, boodschappen doen, koken of handwerken, en het verzorgen van koffie, thee en de lunch. U bent minimaal een dagdeel per week beschikbaar. Gastvrouw/gastheer voor de Swon Salon of de Swon Kamer Bent u goed in het bij elkaar brengen van mensen en het stimuleren van contact? Dan is het team Ontmoeten op zoek naar u! Het Programma Ontmoeten biedt verschillende activiteiten voor ouderen met een sociaal netwerk dat kleiner wordt. Ontmoeting staat bij deze activiteiten centraal. Als gastvrouw of gastheer bij de Swon Salon of bij een van de Swon Kamer groepen zorgt u ervoor dat deelnemers zich thuis voelen in de groep en dat er duurzame contacten ontstaan. Hiervoor bent u minimaal een dagdeel in de week beschikbaar. Gastheer/gastvrouw restaurantprojecten Vindt u het leuk om het mensen naar de zin te maken? Als gastvrouw of gastheer zorgt u voor een prettige ontvangst van de gasten en verzorgt u de maaltijden bij een van de restaurantprojecten van Swon. Daarmee draagt u bij aan gezellige ontmoetingen tussen mensen. Minimaal eenmaal per week bent u een aantal uren als gastvrouw of heer inzetbaar. Chauffeur Dagopvang Als vrijwillige chauffeur vervoert u twee keer per dag ouderen naar één van de vijf dagopvanglocaties. De Dagopvang biedt kwetsbare ouderen een zinvolle dagbesteding gedurende een aantal dagen per week en voorkomt dat zij verder in een isolement terechtkomen. U bent minimaal een dag per week 's morgens en aan het eind van de middag inzetbaar. Docent/begeleider cursussen en activiteiten Wilt u graag uw kennis overbrengen op anderen? Overweeg dan eens om docent of activiteitenbegeleider bij Swon te worden. Swon heeft een breed aanbod van cursussen en activiteiten. Bij een groot aantal van de cursussen zijn gekwalificeerde en deskundige vrijwillige docenten werkzaam. Sommige activiteiten lopen een heel jaar door, cursussen duren vaak wat korter en het Zomerprogramma vindt, zoals de naam al doet vermoeden, tijdens de zomerweken plaats. Uw inzet is afhankelijk van het soort activiteit. Wanneer u denkt een leuke aanvulling op het bestaande aanbod te kunnen bieden, horen wij dat graag van u! Maaltijdbezorger Tafeltje Dekje Als maaltijdbezorger levert u koelverse maaltijden af bij zelfstandig wonende ouderen in de gemeente Nijmegen. Daarbij bent u voor veel klanten ook hét vertrouwde gezicht van de dag. De maaltijden worden van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en uur 's morgens bezorgd. U kunt zelf het aantal bezorgdagen bepalen. Redactielid Seniorenpagina De seniorenpagina verschijnt maandelijks in De Brug (het huis-aan-huisblad voor Nijmegen en omstreken). Als redactielid stelt u samen met het team de inhoud van de pagina vast en levert u eenmaal per maand een bijdrage aan de pagina. Dat kan variëren van een interview, een aankondiging tot fotografie. De tijdsinvestering is afhankelijk van het type en het aantal bijdragen die per maand geleverd worden.

7 Welzijnsbezoeker U brengt een preventief huisbezoek aan ouderen die de leeftijd van 75 jaar bereiken. Tijdens dit bezoek geeft u aan de hand van een vragenlijst gericht informatie over zaken die van belang zijn om zelf vorm te kunnen (blijven) geven aan het leven. Ook is het welzijnsbezoek een instrument om te achterhalen hoe het met de 75-jarigen in Nijmegen als groep is gesteld. Klus Service klusser m/v U doet allerlei klussen bij ouderen en mensen met een functiebeperking. De klussen variëren van een plank monteren, een kast in elkaar zetten tot een kapotte lamp repareren of een beugel in de douche plaatsen. U werkt volgens een planning op zelf gekozen dagdelen met een minimum van een dagdeel per week. Hazenhulp Woont u in de Hazenkamp of in Park Heijendaal? Dan kunt u zich inzetten als vrijwilliger van de burenhulpcentrale Hazenhulp. Hazenhulp is een initiatief van Stichting Glazenkamp en Swon en is opgezet vanuit het principe 'voor elkaar en met elkaar' en is niet alleen voor senioren, maar voor en álle wijkbewoners, jong en oud. U kunt aangeven voor wat voor soort klusjes u beschikbaar bent. Klusjes variëren van hulp bij het gebruik van de computer en (elektrische) apparaten tot boodschappen doen voor een zieke buurtgenoot of wandelen met iemand die moeilijk zelf nog buiten komt. Vrijwilligersfuncties binnen de Plus Service Als vrijwilliger bij de Plus Service biedt u hulp en ondersteuning aan thuiswonende senioren. Binnen de Plus Service hebben we verschillende vrijwilligersfuncties. Vrijwillig chauffeur Als vrijwillig chauffeur brengt u ouderen met uw eigen auto naar bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis, de kapper of de activiteitenclub en zorgt u dat ze weer veilig thuis komen. Daarvoor bent u bij voorkeur flexibel inzetbaar met een minimum van een rit per week. Bezoek/ wandelen/ boodschappen doen Boodschappen doen, een wandelingetje maken of gewoon even iemand die op bezoek komt. Voor sommige ouderen is het niet meer zo vanzelfsprekend. Daarom helpt u ouderen met boodschappen te doen, vaak met de auto. Als samen gaan niet meer lukt, gaat u in opdracht van de oudere de boodschappen zelf halen. Of u zorgt er samen voor dat iemand weer even buiten komt en een ommetje maakt. Soms is alleen een bezoek al een hele steun. Hiervoor bent u minimaal eens per week 1 tot 3 uur beschikbaar. Belastinghulp Slaakt u geen diepe zucht als u de beruchte blauwe envelop op de mat ziet liggen? In de piekmaanden februari en maart vult u een aantal belastingformulieren voor ouderen in. Een formulier bij de klant thuis in orde maken en weer afgeven bij de oudere duurt ongeveer 1 tot 3 uur. Thuisadministratiehulp U helpt ouderen met het ordenen van hun administratie, het invullen van formulieren en het aanvragen van regelingen. Soms komt u daarom eenmalig bij mensen thuis, maar meestal is er een regelmatig terugkerend contact met de oudere. U kunt zelf aangeven hoeveel 'vaste' klanten u wilt helpen. U komt meestal een keer in de twee weken bij iemand, een bezoek duurt dan ongeveer 1 tot 3 uur.

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in het Catharina Ziekenhuis

Vrijwilligerswerk in het Catharina Ziekenhuis Vrijwilligers Vrijwilligerswerk in het Catharina Ziekenhuis www.catharinaziekenhuis.nl Vrijwilligerswerk in het Catharina Ziekenhuis Gastvrij Het Catharina Ziekenhuis heeft gastvrije zorg hoog in het vaandel

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

uw partner in zelfstandigheid

uw partner in zelfstandigheid Vrijwilligerswerk, gewoon doen! Vrijwilligerswerk Dankzij zo'n 150 enthousiaste vrijwilligers kunnen ouderen en mensen met een beperking in Zwijndrecht langer en beter zelfstandig thuis wonen en deelnemen

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Iets voor een ander doen? Word vrijwilliger bij Leythenrode!

Iets voor een ander doen? Word vrijwilliger bij Leythenrode! Iets voor een ander doen? Word vrijwilliger bij Leythenrode! Verpleeghuis Leythenrode Over Alrijne Zorggroep Het Diaconessenhuis Leiden en Rijnland Zorggroep (Rijnland Ziekenhuis en de verpleeghuizen Leythenrode

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSVACATURE Locatie De Meander

VRIJWILLIGERSVACATURE Locatie De Meander VRIJWILLIGERSVACATURE Locatie De Meander Per direct. is er een vacature voor de functie van Vrijwillige Gastvrouw Wij zijn op zoek naar een aantal trouwe vrijwilligers die onze cliënten, beroepskrachten

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER

VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER September 2016 INLEIDING De stichting STOER (hierna te noemen: STOER) wil voor alle vrijwilligers van STOER het beleid voor het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie

Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie Over Crimpenersteyn Crimpenersteyn bestaat uit een verzorgingshuis met vier afdelingen/woonlagen, een verpleeghuis met een somatische afdeling, een psychogeriatrische

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Voelt beter

Vrijwilligerswerk. Voelt beter Vrijwilligerswerk Dát geeft een goed gevoel Voelt beter Vrijwilligerswerk, dat geeft een goed gevoel Hebt u oog voor de behoeften van anderen? Vindt u het vanzelfsprekend om patiënten en bezoekers van

Nadere informatie

Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service.

Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service. Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service. Wilt u het uzelf thuis gemakkelijker maken? Dan is het goed om te weten dat ZINN Service een uitgebreid aantal diensten biedt. De diensten

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Informatie Vrijwilligerswerk 1 Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.vtvmiddenholland.nl E-mail info@vtvmiddenholland.nl

Nadere informatie

Dagverzorging. Zorg voor elkaar

Dagverzorging. Zorg voor elkaar Dagverzorging Zorg voor elkaar Dagverzorging: ontspannen en afwisselend Welkom bij Wittenbergzorg Woont u nog zelfstandig, maar mist u het contact met mensen? Of is iedere dag hetzelfde en zoekt u daarom

Nadere informatie

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 1 Inhoud I. Doel vrijwilligersbeleid 3 II. Visie op vrijwilligerswerk 3 III. Uitgangspunten 3 IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 V. Vrijwilligersvoorwaarden 4 VI. Bijlagen: Bijlage I: Vrijwilligersovereenkomst

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

Werken als vrijwilliger

Werken als vrijwilliger Werken als vrijwilliger Beteken meer als vrijwilliger U helpt graag anderen. U wilt werk doen dat toegevoegde waarde heeft. U wilt uzelf blijven ontwikkelen en leuke sociale contacten opdoen. Herkent u

Nadere informatie

Vrijwilligers. Bijzondere gewone mensen die écht iets betekenen

Vrijwilligers. Bijzondere gewone mensen die écht iets betekenen Bijzondere gewone mensen die écht iets betekenen Vrijwilligers Onze vakkundige medewerkers worden in hun werkzaamheden ondersteund door vrijwilligers. Die hulp van vrijwilligers is van groot belang. Vrijwilligers

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Vrijwilligerswerk GGzE zoekt maatjes Algemene informatie >> ggze ondersteunt jaarlijks meer dan 18.000 mensen, jong en oud. GGzE biedt hulp aan mensen

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil!

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Divisie Ouderen Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Mondriaan voor geestelijke gezondheid Wie De divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan, instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Wat Wij verlenen

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK. Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten.

VRIJWILLIGERSWERK. Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten. VRIJWILLIGERSWERK pagina 4: Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten. Zorggroep Ter Weel SERVICE VERLENEN OP HET GEBIED

Nadere informatie

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum Beste vrijwilliger, Fijn dat u geïnteresseerd bent in Welzijn Castricum en overweegt of misschien al besloten heeft om vrijwilligerswerk bij ons te gaan doen! Het werk van Welzijn Castricum is onmogelijk

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk InformatIe Voor VrIjwIllIgers

Vrijwilligerswerk InformatIe Voor VrIjwIllIgers Vrijwilligerswerk Informatie voor vrijwilligers Vrijwilligerswerk In het St. Antonius Ziekenhuis zetten veel mensen zich vrijwillig in voor patiënten en bezoekers. Het werk van vrijwilligers is een zeer

Nadere informatie

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Stad met een hart Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen In deze folder leest u: wat u van Ontmoeting en Dagbesteding voor ouderen kunt verwachten;

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Inleiding Welkom als vrijwilliger bij Amsta! Amsta is een grote zorgorganisatie in Amsterdam. We bieden persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan

Nadere informatie

ThuisZorg en plusdiensten 1

ThuisZorg en plusdiensten 1 ThuisZorg en plusdiensten 1 2 ThuisZorg Zorgfederatie Oldenzaal: ThuisZorg die goed en vertrouwd voelt! Wanneer u nog zelfstandig woont, kan het toch zijn dat u hulp van anderen nodig heeft. Maar ook als

Nadere informatie

Woord vooraf. De organisatie

Woord vooraf. De organisatie Woord vooraf Binnen de SWOZ zetten ongeveer 150 vrijwilligers zich in om ouderen en mensen met beperkingen in Zwijndrecht de kans te geven zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis te wonen. De vrijwilligers

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP

VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP A: 1, 2, 3, 4, 5 B: 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 C: 3, 4, 5, D: 1, 2, ALRIJNE ZORGGROEP VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP 3 APRIL 2017 Inhoudsopgave Paginanummer 1. ALGEMEEN 1 2. VISIE EN

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.deklupgouda.nl E-mail info@deklupgouda.nl Informatie Vrijwilligerswerk Welkom bij De Klup Om wat voor reden dan ook

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.deklupgouda.nl E-mail info@deklupgouda.nl Informatie Vrijwilligerswerk Welkom bij De Klup Om wat voor reden dan ook

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe gaan

Nadere informatie

Algemene vragen voor uw beoordeling. UWV Afdeling Wajong Antwoordnummer 46298 1060 WC Amsterdam

Algemene vragen voor uw beoordeling. UWV Afdeling Wajong Antwoordnummer 46298 1060 WC Amsterdam Vragenlijst Wajong Algemene vragen voor uw beoordeling Waarom dit formulier? UWV gaat van alle mensen met een oude of nieuwe Wajonguitkering vaststellen of zij mogelijkheden hebben om te werken. Dit noemen

Nadere informatie

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Vrijwilligers om cliënten te bezoeken voor een praatje of evt. een spelletje doen; Vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep

Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep Welkom bij Parnassia Groep In deze folder tref je belangrijke informatie over het starten als vrijwilliger bij Parnassia Groep. De meerwaarde die je als vrijwilliger

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK. Telefoon 0597-565500 STICHTING ZORGCENTRUM DE BLANCKENBÖRG EIKENLAAN 34 9697 RW BLIJHAM

VRIJWILLIGERSWERK. Telefoon 0597-565500 STICHTING ZORGCENTRUM DE BLANCKENBÖRG EIKENLAAN 34 9697 RW BLIJHAM TOT SLOT Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. We verwachten dat zowel de organisatie als de vrijwilliger zich aan de gemaakte afspraken houdt. Dit is een van de basisregels voor een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alles over ouder worden 5. Informatiecentrum Welzijnsbezoek Ondersteuning seniorenorganisaties. Hulp en ondersteuning 11

Inhoudsopgave. Alles over ouder worden 5. Informatiecentrum Welzijnsbezoek Ondersteuning seniorenorganisaties. Hulp en ondersteuning 11 1 Inhoudsopgave Aangenaam! 3 Alles over ouder worden 5 Informatiecentrum Welzijnsbezoek Ondersteuning seniorenorganisaties Dagbesteding 7 Dagopvang Dagbesteding Thuis Swon Salon Zondag Salon Hulp en ondersteuning

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Stichting Wereldwinkel Scheveningen

Stichting Wereldwinkel Scheveningen Reglement Vrijwilligers Wereldwinkel Scheveningen Het reglement Vrijwilligers regelt de verhouding tussen enerzijds de Stichting Wereldwinkel Scheveningen en anderzijds de vrijwilliger die werkzaamheden

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. bij SDW

Vrijwilligerswerk. bij SDW Informatie voor vrijwilligers Vrijwilligerswerk bij SDW 1 Wie is SDW SDW is een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Iedereen die in West-Brabant woont en een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting KAG Zorg

Vrijwilligersbeleid Stichting KAG Zorg Stichting KAG Zorg Deze publicatie bevat het vrijwilligersbeleid van Stichting KAG Zorg Contactadres voor deze publicatie: Stichting KAG Zorg Valutaboulevard 5 3825 BS Amersfoort Eigenaar: Stichting KAG

Nadere informatie

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Inleiding Welkom bij Zorgcoöperatie Leende. Deze folder is voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor ZC GG Leende. Deze brochure

Nadere informatie

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde Informatiegids Voor vrijwilligers bij Reinaerde Reinaerde waardeert het dat er veel vrijwilligers binnen de organisatie actief zijn en hecht veel belang aan het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk heeft

Nadere informatie

CVD Aanbod Dagbesteding

CVD Aanbod Dagbesteding CVD Aanbod Dagbesteding Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening / www.cvd.nl Voor veel mensen is werk een belangrijk onderdeel in het leven. Wie zich prettig voelt in zijn werk

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT)

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) 1 januari 2015-31 december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie, uitgangspunten en beleid 3 2.1 Visie Welzijn De Wolden

Nadere informatie

Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe

Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe 1. Inleiding Een vrijwilligersbeleid zorgt voor een systematische, gestructureerde en planmatige aanpak van het vrijwilligerswerk binnen de organisatie

Nadere informatie

Vrijwilligersreglement

Vrijwilligersreglement Vrijwilligersreglement De Minkhof leef- en doe boerderij Gemeente Lingewaard, december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werving en selectie 3 3. Aanstelling en inwerken 3 4. Verzekeringen 4 5. Financiële

Nadere informatie

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2 VRIJWILLIGERSBELEID STICHTING WELZIJN MIDDELSEE Pyter Jurjensstrjitte 17 9051 BR Stiens Tel: 058-2575220 Email: psz@welzijnmiddelsee.nl Inhoudsopgave 1.1 Inleiding 2 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol!

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol! Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne Betekenisvol! Contactgegevens Naam contactpersoon:... Telefoonnummer:... E-mailadres:... Onderwerp pagina 1. Over de Stichting Land van Horne 4 2. Wat

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

U bent een gezelligheidsmens en wilt iets betekenen voor andere mensen. U hebt een rijbewijs.

U bent een gezelligheidsmens en wilt iets betekenen voor andere mensen. U hebt een rijbewijs. Als vervoerbegeleider vervoert u wijkbewoners die dit niet zelf (meer) kunnen naar de huisarts, ziekenhuis of supermarkt. Als de bewoner dit wil gaat u mee de spreekkamer in. U brengt de bewoner daarna

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 pagina 1 van 7 Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 Bent u niet degene die ons bureau kan beoordelen dan vragen wij u om de link naar deze vragenlijst door te sturen naar die betreffende

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen ALGEMENE VRAGEN 1. Op welke locatie doet u vrijwilligerswerk? Gelre ziekenhuizen Apeldoorn Gelre ziekenhuizen Zutphen beide locaties 2. Hoe bent u in aanraking gekomen met vrijwilligerswerk bij Gelre ziekenhuizen?

Nadere informatie

Gastheer of -vrouw...

Gastheer of -vrouw... Gastheer of -vrouw...... voor de museum balie en museumwinkel Dit biedt : Als vrijwilliger van werkt u in Als gastheer of vrouw ontvangt u de bezoekers in de museumwinkel en geeft hun informatie over het

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK. Telefoon 0597-565500 STICHTING ZORGCENTRUM DE BLANCKENBORG EIKENLAAN 34 9697 RW BLIJHAM

VRIJWILLIGERSWERK. Telefoon 0597-565500 STICHTING ZORGCENTRUM DE BLANCKENBORG EIKENLAAN 34 9697 RW BLIJHAM Tot slot Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. We verwachten dat zowel de organisatie als de vrijwilliger zich aan de gemaakte afspraken houdt. Dit is een van de basisregels voor een

Nadere informatie

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers Trolliuslaan 7 5582 GM Waalre Tel: (040) 222 11 94 Email: liac.waalre@inter.nl.net KLUSSENDIENST DIENST BEGELEID VERVOER BOODSCHAPPENDIENST THUISADMINISTRATIE WOONVERBETERADVIEZEN SENIORENVOORLICHTING

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Januari 2017 1 Inhoudsopgave 1. Het waarom van vrijwilligerswerk 3 1.1 Missie Hoor Friesland 3 1.2 Definitie van vrijwilligerswerk 3 1.2 Visie op vrijwilligerswerk 4

Nadere informatie

Seniorenconsulent bij SeniorenInfo

Seniorenconsulent bij SeniorenInfo Seniorenconsulent bij SeniorenInfo Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Wilt ú ouderen informeren over het zorg- en dienstenaanbod in

Nadere informatie

Wonen bij Koningin Wilhelmina

Wonen bij Koningin Wilhelmina Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Prima bereikbaar en winkelcentrum op loopafstand In de Apeldoornse wijk Anklaar ligt woonzorgcentrum, met royale parkeerruimte

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie 1 Inleiding Bij Milieudefensie kunnen vrijwilligers op allerlei manieren aan de slag. Werken met vrijwilligers én met betaalde krachten is binnen onze organisatie

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Wijde Wereld

Vrijwilligersbeleid De Wijde Wereld Woonzorghuis De Wijde Wereld zet vrijwilligers in om zijn doelstellingen beter te kunnen realiseren. Stichting Vrienden van de Wijde Wereld faciliteert bij het opzetten en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid.

Nadere informatie

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils www.bilzen.be AMBASSADEURS Senioren die zich op de één of andere manier verdienstelijk willen maken in de maatschappij, moeten hiervoor alle

Nadere informatie

titel afdeling Vrijwilliger in Verpleeghuis Oudshoorn

titel afdeling Vrijwilliger in Verpleeghuis Oudshoorn titel afdeling Vrijwilliger in Verpleeghuis Oudshoorn Vrijwilligers zijn er om net dat beetje extra aandacht en begeleiding te geven aan onze bewoners en cliënten. Bij allerlei activiteiten kunnen vrijwilligers

Nadere informatie

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad 3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad Een familieraad binnen een GGZ-instelling kan op verschillende manieren georganiseerd zijn: één familieraad voor de hele instelling, een centrale familieraad

Nadere informatie

Vrijwilligersvacatures Rijckehove

Vrijwilligersvacatures Rijckehove Vrijwilligersvacatures Rijckehove Gastvrouw/gastheer terras Bijrijder dagbus Dagbehandeling Chauffeur Dagbehandeling met eigen vervoer Chauffeur dagbus Dagbehandeling Hondenclub vrijwilliger met hond Ondersteunen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil!

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Ouderen Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! De herkenning en glimlachen als je patiënten komt halen doen je goed. Wie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan,

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente.

Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente. Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente. Wil jij ook iets extra s betekenen voor een ander? Kijk op www.vilente.nl/vrijwilligers voor de vacatures! Als vrijwilliger geef je kleur

Nadere informatie

Seniorenconsulent voor SeniorenInfo

Seniorenconsulent voor SeniorenInfo Seniorenconsulent voor SeniorenInfo Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Wilt ú ouderen informeren over het zorg- en dienstenaanbod in

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Daar wordt iedereen blij van! Nabij Vertrouwd Gastvrij

Vrijwilligerswerk. Daar wordt iedereen blij van! Nabij Vertrouwd Gastvrij Vrijwilligerswerk Daar wordt iedereen blij van! Vrijwilligerswerk: daar wordt iedereen blij van! Eens iets doen voor een ander. Daar wordt iedereen blij van. Die ander, omdat ie geholpen is. En de vrijwilliger

Nadere informatie

Algemeen vrijwilliger Taken binnen het jongerencentrum zijn: - Bestuurstaken - DJ. - Poetsen

Algemeen vrijwilliger Taken binnen het jongerencentrum zijn: - Bestuurstaken - DJ. - Poetsen s Jongerencentrum Fraiche is een organisatie in Vaals die zich bezig houdt met het organiseren van feesten en concerten voor jongeren. Naast het poppodium is er ook een café dat iedere donderdag- en vrijdagavond

Nadere informatie

PSW. vrijwillig maar niet vrijblijvend. vrijwilligers bij PSW. Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

PSW. vrijwillig maar niet vrijblijvend. vrijwilligers bij PSW. Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg vrijwilligers bij PSW vrijwillig maar niet vrijblijvend PSW PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg) biedt zorg

Nadere informatie

Vrijwilligers bij WijZ

Vrijwilligers bij WijZ Vrijwilligers bij WijZ WijZ gelooft in de kracht van mensen 2 Voorwoord Fijn dat u bij WijZ aan de slag wilt als vrijwillige medewerker! Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het werk van WijZ op allerlei

Nadere informatie

Inhoudsopgave Informatiepakket Project JAS

Inhoudsopgave Informatiepakket Project JAS Inhoudsopgave Informatiepakket Project JAS 1. Folder Integratie van Statushouders 2. Intakeformulier nieuwe mentoren 3. Rollen en verantwoordelijkheden aanpak 24x24 4. Gedragscode vrijwilligers mentorproject

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

informatie over vrijwilligerswerk bij Pluspunt

informatie over vrijwilligerswerk bij Pluspunt informatie over vrijwilligerswerk bij Pluspunt 1 2 Doelstelling Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening te Leiderdorp heeft als doelstelling: "het bevorderen dat ouderen, mensen met een functiebeperking

Nadere informatie

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen De Hassinkhof Appartementen te huur Woonzorgcentrum Tijdelijke zorg Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Hassinkhof De Hassinkhof ligt in het kloppend hart van Beltrum en is onderdeel

Nadere informatie

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs.

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs. Vrijwilligersbeleid. Bij een groot aantal activiteiten die worden uitgevoerd zijn vrijwilligers ingeschakeld. De inschakeling van vrijwilligers vindt plaats zowel om principiële als om pragmatische redenen.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in het Havenziekenhuis

Vrijwilligerswerk in het Havenziekenhuis Vrijwilligerswerk in het Havenziekenhuis Deze folder is bestemd voor vrijwilligers van het Havenziekenhuis. De vrijwilligers bieden in onze organisatie aanvullende zorg en met hun uiteenlopende werkzaamheden

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP Winst voor twee VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP Foto omslag: De jongens hebben een goede conditie en willen in weer en wind trainen. Ze hebben hun doel al bijgesteld. Ze willen zeker 10 kilometer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OUDEREN De ouderenadviseurs zijn hét aanspreekpunt voor alle zelfstandig wonende ouderen in Leidschendam-Voorburg.

NIEUWSBRIEF OUDEREN De ouderenadviseurs zijn hét aanspreekpunt voor alle zelfstandig wonende ouderen in Leidschendam-Voorburg. Voorheen... LEIDSCHENDAM-VOORBURG NIEUWSBRIEF OUDEREN De ouderenadviseurs zijn hét aanspreekpunt voor alle zelfstandig wonende ouderen in Leidschendam-Voorburg. 070-386 3113 BESTE LEZER, De seniorenkrant

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers.

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers. Doel: Realiseren van duidelijke afspraken ten aanzien van het werven, de aanmeldingsprocedure, de rechten en plichten en de begeleiding van de vrijwilliger Inleiding Binnen Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins

Nadere informatie

1013 Vrijwilligersbeleid VRIJWILLIG MAAR NIET VRIJBLIJVEND

1013 Vrijwilligersbeleid VRIJWILLIG MAAR NIET VRIJBLIJVEND Kwaliteitshandboek Valide t/m: 01-04-2019. Status: Definitief 1013 Vrijwilligersbeleid VRIJWILLIG MAAR NIET VRIJBLIJVEND Inleiding In het meerjarenbeleidsplan 2014 2019 (de Luiken open) staat dat vrijwilligers

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie