Handleiding les JAC-voorstelling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding les JAC-voorstelling"

Transcriptie

1 Handleiding les JAC-voorstelling Inhoudsopgave Achtergrondinformatie: Wat je als leerkracht moet weten over een JAC... 3 JAC als afdeling binnen een CAW... 3 CAW als sector binnen de integrale jeugdhulp JAC over heel Vlaanderen verspreid en vijf in de Kempen... 4 JAC als eerstelijnsdienst... 4 JAC en zijn drie kernopdrachten... 4 JAC en zijn geschiedenis... 6 Lesvoorbereiding... 7 Memory Spelregels: Plaatjes en link met Bundel voor de leerlingen JAC: wa s da? Voorbereidende taak Wat is een JAC? Bronnen

2 Beste, Deze handleiding is gemaakt om je als leerkracht te begeleiden bij het lesgeven over het JAC (Jongeren Aanbod binnen een CAW), meer specifiek JAC s in de Kempen. Vanuit de leerlingenbegeleiding kwam de vraag om een bundel te maken die leerkrachten konden gebruiken wanneer ze een JAC-werking moeten uitleggen. Jongeren hebben vaak vragen. Wanneer hun omgeving geen antwoord kan bieden op hun vragen is het belangrijk dat zij de weg vinden naar diensten in hun omgeving waar ze terecht kunnen. Een JAC is een dienst die dan vaak antwoord kan bieden. Voor jongeren is het soms erg moeilijk om deze stap te zetten naar een onbekende dienst. Vragen zoals: Verwittigen ze mijn ouders? Is mijn vraag wel oké? Gaan ze me verplichten om iets te doen of te zeggen? Dergelijke vragen gaan door de hoofden van jongeren. Uitgebreide informatie geven over hoe een JAC werkt kan die stap verkleinen. Bij deze les (sen) wordt er met behulp van actieve werkvormen stilgestaan bij de werking van een JAC. Met behulp van foto s van het gebouw en de medewerkers wordt het JAC zeer visueel. Je kan er voor kiezen om deze voorstelling te geven in de klas, maar er kan ook contact genomen worden met het JAC om de voorstelling daar te organiseren. Wanneer blijkt dat jongeren nadien nog met vragen zitten, kunnen deze gesteld worden aan de JAC-medewerker. Op deze manier kennen ze ook een gezicht. Dit werkt drempelverlagend. In deze handleiding zal je eerst achtergrondinformatie vinden over het JAC en het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk). Deze informatie is zeer beknopt, maar geeft je voldoende informatie om de werking en de principes te plaatsen. Voor verdere informatie worden er steeds interessante websites aangeboden. Nadien vind je een lesvoorbereiding. Het spel wordt uitgebreid toegelicht. Hier wordt er telkens weergegeven wat je kan vertellen. Als laatste vind je de bundel die de leerlingen kunnen gebruiken. Deze bundel kan gekopieerd worden voor elke leerling. Als leerkracht kan je er voor kiezen om het hele programma te doorlopen of enkel een specifiek gedeelte te gebruiken. Tot slot is deze bundel tot stand gekomen vanuit een opdracht voor de opleiding Specifieke lerarenopleiding (HIK), module begeleiding. Deze is gemaakt voor school HIVSET. Deze opdracht is uitgevoerd door een student die op het JAC te Turnhout werkt. Veel plezier ermee! Van Haverbeke Véronique 2

3 Achtergrondinformatie: Wat je als leerkracht moet weten over een JAC JAC als afdeling binnen een CAW Een JAC is een afdeling binnen een CAW. (Centrum Algemeen Welzijnswerk). Elke provincie heeft meestal één CAW. Provincie Antwerpen heeft er drie: CAW Metropool, CAW Boom Mechelen Lier en CAW De Kempen. Een CAW wil hulp bieden bij al je welzijnsvragen. Dit vertaalt zich in drie opdrachten: onthaal begeleiding en preventie. Een CAW richt zich ook naar de meest kwetsbare in onze samenleving. Concreet heeft een CAW een waaier aan diverse werkingen. Een aantal voorbeelden: vluchthuis voor vrouwen, hulp aan gedetineerden, crisiscentrum waar mensen kunnen verblijven die dakloos zijn geworden, financiële begeleiding aan mensen met schulden, ouderschapsbemiddeling aan ouders die in een scheiding zitten, een opvangtehuis voor jongeren, Dit alles gebeurt in vertrouwen. Een CAW tracht ook om de stap die mensen naar hun aanbod moeten zetten zo klein mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is dat je bijvoorbeeld geen afspraak moet maken, dat de meeste diensten gratis zijn, De CAW s worden aangestuurd door de CAW federatie. Deze staat dan weer in nauw contact met het departement Welzijn. CAW s worden gefinancierd door verschillende overheden: federaal, gemeenschap en gemeentelijk niveau. Een JAC richt zich dus naar jongeren die op zich al kwetsbaar zijn door hun kindpositie. Daarnaast zullen vele JAC s extra inspanningen doen om jongeren die door bijvoorbeeld hun socio economische status extra kwetsbaar zijn. Een JAC werkt dus ook laagdrempelig, in vertrouwen en vrijwillig. Een JAC zal dus ook steeds proberen om zo dicht mogelijk bij de leefwereld van jongeren te staan. Voorbeelden hiervan zijn facebook, hulp via chat, Ze zetten in op hun drie kernopdrachten: onthaal, begeleiding en preventie. Meer informatie kan je vinden op en ww.jac.be CAW als sector binnen de integrale jeugdhulp. Sinds 1 maart 2014 is er heel wat veranderd binnen de jongerenhulpverlening. Het nieuwe decreet rond integrale jeugdhulp is sinds dan in voege. Wil je hier rond meer informatie dan kan je hieronder een aantal goede bronnen vinden. Kort gezegd zijn er binnen integrale jeugdhulp zes sectoren: CLB, CAW, VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) Agentschap jongerenwelzijn ( voorheen bijzondere jeugdzorg), Kind en Gezin en CIG (Centrum Integrale Gezinszorg) Het uitgangspunt is dat elke jongere met een hulpvraag zo snel mogelijk en op een eenduidige manier passende hulp moet krijgen. Men probeert er daarnaast voor te zorgen dat mensen niet alle diensten moeten kennen maar dat ze via een aantal laagdrempelige diensten toegang kunnen krijgen tot alle hulp die nodig is. Concreet betekent dit dat wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een 3

4 problematische opvoedingssituatie of een vermoeden van handicap je eerst aanklopt bij CLB, JAC of Kind en Gezin. Meer informatie vind je op JAC over heel Vlaanderen verspreid en vijf in de Kempen In Vlaanderen zijn er ongeveer een dertigtal JAC s. Vaak worden deze de dag van vandaag onthaalpunten voor jongeren genoemd. Sommige JAC s zijn de laatste jaren verdwenen en opgenomen in een algemeen onthaal van een CAW. CAW De Kempen kiest er vandaag nog steeds voor om een JAC als een volwaardige afdeling te beschouwen. In de Kempen zijn er 5 JAC s: Turnhout, Hoogstraten, Herentals, Geel en Mol. Deze vijf JAC s zijn nauw verbonden met elkaar en worden door dezelfde verantwoordelijken aangestuurd. JAC als eerstelijnsdienst Een JAC is een eerstelijnsdienst. Dit betekent dat men probeert om zo laagdrempelig te werken. Contact opnemen en een eerste gesprek is eenvoudig en heel wat jongeren kunnen er terecht. Op een eerstelijnsdienst kan je terecht voor heel wat vragen en vaak bieden zij ook een antwoord. Daarnaast zal een eerstelijnsdienst ook verwijzen naar meer gespecialiseerde diensten. Een eerstelijnsdienst kan vergeleken worden met een huisarts. Heel vaak kan een huisarts antwoord bieden. Wanneer de vraag of het probleem meer gespecialiseerde hulp nodig heeft, wordt er doorverwezen. JAC en zijn drie kernopdrachten De drie kernopdrachten van een CAW en ook van een JAC zijn onthaal, begeleiding en preventie. Op de website van het steunpunt algemeen welzijnswerk vinden we volgende definities Onthaal Onthaal is een proces van vraagverheldering waarbij met de cliënt inzicht wordt verworven in de problematiek en de mogelijkheden worden afgedwongen voor het oplossen van een bepaald probleem. De vraagverheldering heeft tot doel dat de cliënt een beter inzicht heeft in de aard en de herkomst van het probleem en de mogelijke oplossingsperspectieven. De vraagverheldering kan een finaliteit op zich zijn maar kan ook leiden tot directe hulp en/of instap naar verdere begeleiding. Voorbeelden Een meisje vermoedt dat ze zwanger is en stapt een JAC binnen. Samen met de JAC-medewerker wordt er gekeken of zij inderdaad zwanger zou kunnen zijn, de mogelijkheden om een eventuele test te doen komen aan bod. Bij een positieve test wordt er nagegaan wat ze nodig heeft: welke hulp, wie kan er betrokken worden, Uiteindelijk heeft het meisje voldoende inzicht om met haar situatie aan de slag te gaan. Een jongen vermoedt dat zijn beste vriend thuis wordt geslagen. Hij wil dit ter sprake brengen. Samen met de JAC-medewerker staat hij stil wat dit met hem doet, wat hij met zijn bezorgdheid kan doen en hoe hij ook zijn eigen grenzen kan bewaken. 4

5 Begeleiding De algemene opdracht van het CAW is: De nodige begeleiding en/of partiële zorg, met de gepaste werkvormen en methodieken, aan te bieden aan personen met problemen in verband met hun persoonlijkheidsontplooiing, maatschappelijk functioneren, relatiebekwaamheid, huwelijks- en gezinsleven, psychische of fysieke beperkingen; Te zorgen voor een passende nazorg van de begeleide personen; De maatschappelijke integratie en participatie te bevorderen van personen en bevolkingsgroepen die in een sociale achterstands- of achterstellingssituatie verkeren of dreigen terecht te komen; Voorbeelden Een meisje komt in begeleiding om te werken rond de scheiding van haar ouders Een jongen woont alleen en krijgt hulp onder de vorm van begeleid zelfstandig wonen. Hij krijgt hulp bij het in orde maken van zijn administratie en zijn budget. JAC Turnhout organiseert een assertiviteitstraining. Preventie Preventie kunnen we omschrijven als initiatieven die doelbewust en systematisch een probleem voorkomen. Het kan dus zowel een situatie zijn waarin men oplossingen zoekt om problemen te voorkomen bij concrete individuen, als een situatie waarin men meer duurzame oplossingen zoekt voor individu overstijgende problemen. Voorbeelden Op basis van een signaal dat het pesten in Turnhout enorm toeneemt, zetelt het JAC in een stuurgroep pesten. Samen wordt er bekeken welke acties er ondernomen kunnen worden om het pesten te doen verminderen 5

6 JAC en zijn geschiedenis De JAC s zijn ontstaan in de jaren zeventig. JAC-Turnhout is ook één van de oudste JAC s van Vlaanderen (1974). Dit in de sfeer van de alternatieve hulpverlening. Ze gaven antwoord op vragen en noden die door de maatschappij als taboe werden bezien. Seksualiteit, weglopen, abortus. Vanuit deze hulpverlening werd er ook zeer kritisch gezien naar de maatschappij. De wilde verhalen en ideeën dat een JAC de jongeren opzetten tegen de jongeren en dat ze zonder medeweten van ouders een meisje brachten naar een abortuscentrum alvorens er een gesprek met te houden, dateren van deze tijd. De dag van vandaag ziet de maatschappij er anders uit en kunnen jongeren ook meer met hun ouders bespreken. Ook een JAC ziet er bijgevolg anders uit. 6

7 Lesvoorbereiding Wat moet je doen ter voorbereiding Neem deze handleiding door. Wil je de voorstelling doen op het JAC. Neem dan tijdig contact op. o JAC-Turnhout, Patersstraat 47, 2300 Turnhout o JAC-Herentals, Hofkwartier 23, 2200 Herentals o JAC-Mol, Markt 54, 2400 Mol o JAC-Geel, Diestseweg 135, 2440 Geel o JAC-Hoogstraten, Lindedreef 12, 2320 Hoogstraten Wanneer je ook nog het vragengedeelte wilt doen, spreek je best af met het JAC hoe dit kan geregeld worden. De memory kan je maken door de bijhorende documenten tweemaal af te drukken. Veel succes! 7

8 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO, HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Kleinhoefstraat Geel Tel. 014/ Fax 014/ LESVOORBEREIDING Naam lesgever: Datum: Lokaal + uur: Onderwijsvorm, studierichting en graad + leerjaar: Leerplan: VVKSO-Brussel D/2012/7841/014 Leervak:PAV Lesonderwerp: JAC voorstelling Leerplandoelstelling/eindterm: 20 In functie van de leerlingen, de belangrijkste maatschappelijke voorzieningen en instellingen in de eigen regio situeren. 1. Doelstellingen HOOFDDOELSTELLING: Leerlingen kunnen het JAC situeren: zij weten waarvoor zij terecht kunnen op het JAC. LEERDOELEN Affectief Leerlingen luisteren naar hun medestudenten en naar de spreker Leerlingen tonen interesse in het JAC Leerlingen stellen vragen wanneer zij iets niet begrijpen Cognitief Leerlingen kunnen omschrijven waarvoor zij op het JAC terecht kunnen Leerlingen kunnen weergeven wat de principes zijn van het JAC 8

9 2. Huiswerk (optioneel) Dit huiswerk kan vervangen worden door een opdracht in een internetlokaal. Concreet gaan leerlingen op zoek naar volgende informatie: Dichtstbijzijnde JAC Hoe kan je het JAC bereiken openingsuren 3. Didactisch materiaal Leerlingenbundel JAC-voorstelling, handleiding JAC-voorstelling, memorie, internet 4. Lesverloop A: Motivatiefase Huiswerk wordt overlopen. Brainstorm: waarvoor kan je terecht op een JAC. Ideeën worden allemaal op een flap gezet en in de bundel genoteerd. B: Leerfase: Informatieverwerving en verwerkingsfase: Memory wordt gespeeld (op school of op het JAC) Vragen die er nog zijn worden verzameld. Zoeken van de antwoorden (belangrijk om dit op voorhand af te spreken met een JACmedewerker) o meet & Greet met de JAC-medewerker o telefonisch contact o contact, C. Afronding Bekomen antwoorden worden overlopen. 5. Vermoedelijke tijdsduur motivatiefase leerfase 10 minuten 40 minuten (memorie) 30 minuten ( vragen) afronding Totaal 5 minuten 85 minuten 9

10 Memory Spelregels: Doel van het spel: Leerlingen proberen twee dezelfde plaatjes te vinden. Wanneer zij een duo hebben gevonden, mogen deze uit het spel. Wie op het einde het meeste duo s heeft is de winnaar. Voorbereiding Leg alle plaatjes met het JAC-logo verspreid op een tafel of de grond. Zorg wel dat de plaatjes door elkaar zijn. Verloop: Leerlingen mogen om de beurt twee plaatjes omdraaien. Een plaatje wordt zo omgedraaid dat elke leerling kan zien welke plaatjes het zijn. Wanneer de plaatjes verschillend zijn, worden ze terug omgedraaid en is de volgende aan de beurt. Wanneer een leerling twee dezelfde plaatjes heeft, mag hij de plaatjes uit het spel nemen. De leerling beschrijft wat hij ziet en tracht de link met het JAC te leggen. Andere leerlingen kunnen nog aanvullingen doen. Tenslotte kan de leerkracht nog een aantal aanvullingen doen of bijvragen stellen. Nadien mag de leerling nog twee plaatjes omdraaien. Hij blijft aan de beurt tot hij twee verschillende plaatjes omdraait. Einde van het spel: Het spel is gedaan wanneer alle duo s zijn gevonden. Opmerking Belangrijk is om volgende zaken steeds even op te zoeken: openingsuren JAC, adresgegevens, nieuwe projecten. 10

11 Plaatjes en link met het JAC. ( deze foto is anders naargelang het JAC) 1. Het adres: kijk pagina 7 voor de adresgegevsn. Vragen: wie weet de straat zijn. Kent iemand het gebouw? Oppassen met vragen zoals wie is er al een keer geweest. Kaart vijf jac S 2. Op deze kaart vind je de vijf JAC s: Hoogstraten, Turnhout, Geel, Mol en Herentals doelgroep 3. Doelgroep: de doelgroep van het JAC zijn jongeren tussen de 12 en 25 jaar: jongeren en jongvolwassenen. Dit betekent niet dat iemand van 11 of 26 niet welkom is, maar het JAC is gespecialiseerd in het werken met jongeren en de thema s waar jongeren met bezig zijn. JACmedewerkers zullen veel weten over vakantiewerk, maar minder tot weinig over pensioenregeling. Opdracht: informatie/advies/begeleiding 4. Informatie, advies en hulp. Het JAC splitst vragen van jongeren op in deze drie categorieën. Informatie: het antwoord op een informatievraag is vaak voor iedereen hetzelfde antwoord: hoe werkt de pil, zijn ouders verplicht om zakgeld te geven, wat zijn mijn rechten en plichten als jarige. Advies is persoonlijker. Er wordt eerst gekeken naar de situatie en van daaruit wordt er gezien welke opties er allemaal zijn. Voorbeeld Wanneer er een meisje binnenkomt en ze is heel ongerust omdat ze de pil vergeten is. Daarbij heeft ze ondertussen ook onveilige seks gehad. 11

12 De situatie van dat meisje wordt bekeken: in welke week is ze de pil vergeten, onveilige seks wat bedoelt ze daar mee, heeft ze er al met haar vriendje over gehad,... Hulp of begeleiding: Wanneer een vraag niet met een paar gesprekken opgelost is, kan er over gegaan worden naar een begeleiding. Dit betekent dat er systematisch samen wordt gewerkt aan een doel. Bijvoorbeeld Een meisje wil meer zelfvertrouwen, een jongen wil de dood van zijn vader verwerken,.. Tijdens een begeleiding wordt er om de week of om de twee weken afgesproken. De begeleiding wordt om de zoveel tijd geëvalueerd: zijn we goed bezig? Naast individuele begeleiding biedt het JAC ook assertiviteitstrainingen aan. Vragen: Bedenk zelf eens een informatievraag, adviesvraag of begeleidingsvraag 5. Gratis: Alles op het JAC is gratis. Je hoeft dus niet te betalen. Verder kan je op het JAC ook gratis op internet en kan je gratis condooms krijgen. 6. Anoniem: Op het JAC hoef je niet te vertellen wie je bent en waar je woont. Vaak zal een medewerker een voornaam vragen. Dit is aangenamer om te praten en gemakkelijk bij een volgende afspraak. Daarnaast betekent anoniem ook dat het JAC niet mag vertellen of je op het JAC bent geweest tegen je ouders of school. Enkel als jij toestemming hebt gegeven. Zou jij je naam geven? Waarom wel, waarom niet? 12

13 7. Beroepsgeheim: JAC-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim zoals dokters. Dit betekent dat zij niets mogen verder vertellen. Zij mogen niets vertellen tegen je ouders, politie, school, Enkel wanneer zij een vermoeden hebben dat jij of iemand anders in acuut levensgevaar zijn, moeten zij hun beroepsgeheim doorbreken. Ze zullen altijd proberen om dit met jou te overleggen. Eigen keuze Vragen Wie ken jij nog met beroepsgeheim? Wat is het verschil met leerkrachten? Geef een aantal voorbeelden Een meisje van dertien jaar vertelt dat ze zwanger is. Moet een JAC medewerker dit melden? Neen,als ze niet wilt dat haar ouders op de hoogte worden gebracht, gebeurt het niet. Maar het is wel belangrijk dat ze er met iemand over kan vertellen. Daarnaast kunnen ouders het bestehun kind steunen als zij of hij het moeilijk heeft. De JAC-medewerker zal wel bekijken of het mogelijk is dat het meisje dit aan haar ouders kan vertellen. Verplichten kan niet. Een jongen dealt drugs Neen, politie is er om dealers op te sporen. Hulpverleners om hen bijvoorbeeld te begeleiden bij het stoppen met drugs. JAC-medewerkers zullen het nooit goedkeuren. Een meisje vertelt dat ze het leven niet meer ziet zitten. Ze weet hoe ze een einde aan haar leven gaat maken en gaat dit vanavond doen. Ja, dit meisje is in onmiddellijk levensgevaar. 8. Eigen keuze: Je beslist zelf of je naar een JAC toe stapt of niet. Je kiest ook wat je vertelt en wat je niet vertelt, wie je wilt betrekken bij je situatie en of je nog een keer terugkomt. Kortom jij kiest. Vragen Zou jij willen dat je ouders op de hoogte worden gehouden van je proces dat je aflegt? Waarom wel of waarom niet? 13

14 Openingsuren Maandag: Dinsdag: Woensdag: Vrijdag: Begeleid Zelstandig Wonen Meebrengen drie klevers! Elke maandag tussen half vijf en half zes Deze bestaat enkel nog in Herentals 9. FREE CLINIC of gratis doktersconsultatie. Elke maandag tussen half vijf en half zes zit er een dokter waar jongeren gratis terecht kunnen. Het is een huisarts zoals een andere. Je kan er terecht voor een voorschrift van de pil, een SOA test, griep, verkoudheid, Vragen Wisten jullie van het bestaan? Als je een SOA test zou willen laten doen of een voorschrift voor de pil zou je dan naar je eigen arts stappen of eerder naar Free Clinic? Waarom wel, waarom niet? 10. Openingsuren: Deze kunnen de leerlingen zelf opzoeken. Op deze momenten kan je het JAC binnenspringen zonder afspraak en je vraag stellen. Wil je buiten deze openingsuren met een Jac-medewerker praten, dan maak je een afspraak. Vragen Zou jij binnenspringen wanneer je met een vraag zit? 11.Begeleid zelfstandig wonen: Dit aanbod is er voor jongeren tussen 18 en 25 jaar die alleen gaan wonen en ondersteuning nodig hebben. Domeinen zijn: huisvesting, administratie, budget, huishouden, dagbesteding, zelfstandigheid.! Vaak geven leerlingen aan dat ze jongeren kennen die al BZW doen en nog maar 17 jaar zijn. Deze BZW zit binnen de integrale jeugdhulp: jongerenwelzijn. Dit is vaak een aanbod naar jongeren die omwille van hun problematische thuissituatie alleen moeten gaan wonen. Zij hebben meestal al een heel traject van hulpverlening afgelegd. Vragen Wanneer zou jij alleen gaan wonen? 14

15 12. Bereikbaarheid Fysiek: je kan binnenspringen zonder afspraak. Chat: je kan ook met jac-medewerkers over heel Vlaanderen chatten. SMS: je kan bellen of sms en Je kan een mail sturen facebook: JAC s in de kempen zijn actief op facebook. Er is een pagina die je kan liken vragen Welke manier verkies jij om contact op te nemen en waarom? Hoeveel dagen mag ik werken als student? Ik ben mijn pil vergeten, wat moet ik nu doen? Mijn vriend rookt te veel cannabis. Hoe kan ik hem helpen? Ik wil graag alleen gaan wonen. Mijn ouders zijn uit mekaar. Ik wil bij mijn vader wonen. Kan dit? Hoe kan ik die pestkop laten stoppen? Jeugdadviseurs 13. Thema s Dit zijn een aantal voorbeeldvragen waarvoor jongeren beroep doen op een JAC. 14. Jeugdadviseurs: Jongeren helpen jongeren. Dit is een preventief project: vrienden helpen vrienden. Elk schooljaar worden er een aantal jongeren opgeleid tot jeugdadviseur. Deze opleiding houdt in dat je met een toffe bende op driedaagse gaat waar je leert hoe je moet omgaan met problemen van je vrienden Naast de driedaagse zijn er nog terugkomdagen. Verder kan je ingeschakeld worden om je mening te geven over bijvoorbeeld een aanpak van pesten of een affiche. Soms mag je ook mee promo gaan maken. Je wordt een schakel tussen het JAC en andere jongeren. 15

16 Bundel voor de leerlingen JAC: wa s da? Tijdens deze les(sen) zal je werken rond deze verschillende doelstellingen. Je kan luisteren naar je medeleerlingen Je kan omschrijven waarvoor je terecht kan op het JAC Je kan weergeven wat de principes zijn van het JAC Je weet hoe je contact kan opnemen met het JAC Voorbereidende taak Zoek op het internet volgende zaken op. Noteer ook waar je de informatie hebt gevonden. Welk JAC is het dichtstbijzijnde Hoe kan je het JAC bereiken? Noteer ook de gegevens. HOE GEGEVENS 16

17 Noteer hieronder de openingsuren van het JAC. Wat is een JAC? Noteer hieronder wat je klas al weet over het JAC. Geef hieronder twee voorbeelden waarvoor je terecht kan op een JAC. Verklaar volgende termen: Anoniem: Eigen keuze: Free Clinic: 17

18 Jeugdadviseurs: Welke vragen heb je nog voor het JAC? Noteer ze hieronder. Het antwoord kan je nadien bijvoegen. 1) Antwoord: 2) Antwoord: 3) Antwoord: 18

19 Bronnen publicatie: wat werkt in de jeugdhulpverlening: laagdrempelige jeugdhulpverlening aan jongeren van jaar(2012),- Sandra Beelen en Itte Van Hecke,- Steunpunt: BerchemVolgnummer: D/2012/77.734/1,- 60p. Jongeren op zoek naar hulp: Een klare kijk op 12- tot 17-jarigen (2012),- Sandra Beelen en Itte Van Hecke,- Steunpunt: Berchem,- Volgnummer: BD/2012/02,- 40p. file:///c:/users/huguette/downloads/jongeren%20op%20zoek%20naar%20hulp%20-%20web.pdf Werken aan verbinding : Onze visie op de kerntaken en de profilering van het CAW,-Ontwerpversie (Juni 2006),- 75p. Sectorafspraken over het omgaan met cliëntinformati In Autonome Centra Algemeen Welzijnswerk (April 2008),- steunpunt: Berchem.-22p. Scriptie: Toegankelijkheid JAC en onthaalwerking optimaliseren ( ), te bekomen voor diploma bachelor orthopedagogie,- Mieke Bloemen,Inge Henrotay, Nicolas Pauwels, e.a., KhLim, 107p. https://doks.khlim.be/do/files/fise413eb fd70116fc939c840074/project%20jac.pdf?re cordid=ssaw413eb fd70116fc939c

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Een klare kijk op 12 tot 17 jarigen.

Een klare kijk op 12 tot 17 jarigen. Datum: 05/03/2012 Auteur: Beelen, Sandra & Van Hecke, Itte Versie: definitief Herkomst: Project Jongerenhulpverlening in het Algemeen Welzijnswerk Doel: ter aanbod informatie het AWW voor 12 tot 17 jarigen

Nadere informatie

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan?

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Pedagogisch dossier Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Team Vertrouwenscentum Kindermishandeling Vlaams-Brabant Dit dossier is een bijlage bij: KINDERSURPRISE Een filmverhaal voor tieners over

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

Aan de slag met de Inspiratielijst NokNok. Jeugdorganisaties

Aan de slag met de Inspiratielijst NokNok. Jeugdorganisaties Aan de slag met de Inspiratielijst NokNok Jeugdorganisaties 2013 Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie Gustaaf Schildknechtstraat 9 1020 Brussel 02 422 49 49 www.vigez.be 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Praktijkdossier. Loopplanken voor jongvolwassenen

Praktijkdossier. Loopplanken voor jongvolwassenen Praktijkdossier Loopplanken voor jongvolwassenen Inhoudstafel 0. 5 jaar na het beleidssignaal 4 1. Maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen 6 2. Loopplanken leggen 10 3. Een sectoroverschrijdende aanpak

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 Deel I: Theoretisch kader. 6 1.1. Een confrontatie

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Alcohol Drugs Gokken Medicijnen. netwerk voor verslavingszorg

Alcohol Drugs Gokken Medicijnen. netwerk voor verslavingszorg Alcohol Drugs Gokken Medicijnen netwerk voor verslavingszorg Ik ben verslaafd aan... Hoe erg is het als u af en toe iets gebruikt? Wat is verslaafd? Wanneer bent u eigenlijk verslaafd? Welke middelen zijn

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

Voor hulp aan jongeren komt het algemeen welzijnswerk graag zijn deur uit

Voor hulp aan jongeren komt het algemeen welzijnswerk graag zijn deur uit Voor hulp aan jongeren komt het algemeen welzijnswerk graag zijn deur uit Gepubliceerd in Welwijs 2011 jaargang 22, nr.4 Itte Van Hecke, stafmedewerker Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, itte.vanhecke@steunpunt.be

Nadere informatie

verlegen zijn Wat is verlegenheid?

verlegen zijn Wat is verlegenheid? Je zult er maar last van hebben. Je zit midden in een sollicitatiegesprek en je weet niet meer wat je moet zeggen. Je wordt overspoeld door angst. De blikken van de ander geven je een gevoel van totale

Nadere informatie

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs!

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014 Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! 2012-2014 Word Wijs! Eindrapport WW! 2012-2014... 1 1. Jongeren aan

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Evaluatie stand biz-kempen Jongerenbeurs

Evaluatie stand biz-kempen Jongerenbeurs Evaluatie stand biz-kempen Jongerenbeurs Thema: Jongeren en schulden (preventie) Stuurgroep: biz-kempen, Team Schuldbemiddeling, JAC en OCMW Projectverantwoordelijke: Kevin Verborgt Periode project: 23

Nadere informatie

Internationaal congres NVR in Antwerpen op 29 en 30 maart 2012. Voorstelling Ouderavonden NVR voor ouders in Ter Wende. 1.

Internationaal congres NVR in Antwerpen op 29 en 30 maart 2012. Voorstelling Ouderavonden NVR voor ouders in Ter Wende. 1. Internationaal congres NVR in Antwerpen op 29 en 30 maart 2012 Voorstelling Ouderavonden NVR voor ouders in Ter Wende 1. Ter wende Ter Wende is een residentiële voorziening voor observatie en behandeling

Nadere informatie

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 V&VN i.s.m. NU 91 Hoe ga je om met het beroepsgeheim? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden i.s.m. Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Het beroepsgeheim 3 Wat houdt

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Een CJG voor en door jongeren Inhoud Inleiding 3 STAP 1: Beleidsmatige inbedding 6 Best practise Geldermalsen: inbedding binnen

Nadere informatie

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Ons HULPVERLENINGSVOORSTEL Met deze brochure willen wij jou voorstellen wat jij van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten als we van start gaan met een

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Voorkom online pesten en online seksueel misbruik

Voorkom online pesten en online seksueel misbruik Voorkom online pesten en online seksueel misbruik Make IT Safe peer2peer educatie Handleiding voor coaches END CHILD PROSTITUTION CHILD PORNOGRAPHY & TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES Deze handleiding

Nadere informatie

Dossier. Wat bedoel je? Taaldrempels in de hulpverlening. taal

Dossier. Wat bedoel je? Taaldrempels in de hulpverlening. taal Wat bedoel je? Taaldrempels in de hulpverlening NR 197 Dossier taal April Juni 2012 Inhoud Wat bedoelt u? Taaldrempels in de hulpverlening 4 Gezondheidsmeeting 2012 - workshop Taal en zorg 5 Tolken en

Nadere informatie

Methodiekenbundel bij de JONGERENGIDS voor tieners van 12 tot 15 jaar

Methodiekenbundel bij de JONGERENGIDS voor tieners van 12 tot 15 jaar Methodiekenbundel bij de JONGERENGIDS voor tieners van 12 tot 15 jaar Methodiekenbundel bij de JONGERENGIDS voor tieners van 12 tot 15 jaar Een uitgave van: De Ambrassade vzw, Leopoldstraat 25 1000 Brussel

Nadere informatie

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen FL 012 - mei 2012 Inhoudsopgave blz. Inleiding 2 Groepen volwassenen Assertiviteitstraining 4 Vrouwenpositie(f) 5 Praten met je partner

Nadere informatie