Handleiding les JAC-voorstelling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding les JAC-voorstelling"

Transcriptie

1 Handleiding les JAC-voorstelling Inhoudsopgave Achtergrondinformatie: Wat je als leerkracht moet weten over een JAC... 3 JAC als afdeling binnen een CAW... 3 CAW als sector binnen de integrale jeugdhulp JAC over heel Vlaanderen verspreid en vijf in de Kempen... 4 JAC als eerstelijnsdienst... 4 JAC en zijn drie kernopdrachten... 4 JAC en zijn geschiedenis... 6 Lesvoorbereiding... 7 Memory Spelregels: Plaatjes en link met Bundel voor de leerlingen JAC: wa s da? Voorbereidende taak Wat is een JAC? Bronnen

2 Beste, Deze handleiding is gemaakt om je als leerkracht te begeleiden bij het lesgeven over het JAC (Jongeren Aanbod binnen een CAW), meer specifiek JAC s in de Kempen. Vanuit de leerlingenbegeleiding kwam de vraag om een bundel te maken die leerkrachten konden gebruiken wanneer ze een JAC-werking moeten uitleggen. Jongeren hebben vaak vragen. Wanneer hun omgeving geen antwoord kan bieden op hun vragen is het belangrijk dat zij de weg vinden naar diensten in hun omgeving waar ze terecht kunnen. Een JAC is een dienst die dan vaak antwoord kan bieden. Voor jongeren is het soms erg moeilijk om deze stap te zetten naar een onbekende dienst. Vragen zoals: Verwittigen ze mijn ouders? Is mijn vraag wel oké? Gaan ze me verplichten om iets te doen of te zeggen? Dergelijke vragen gaan door de hoofden van jongeren. Uitgebreide informatie geven over hoe een JAC werkt kan die stap verkleinen. Bij deze les (sen) wordt er met behulp van actieve werkvormen stilgestaan bij de werking van een JAC. Met behulp van foto s van het gebouw en de medewerkers wordt het JAC zeer visueel. Je kan er voor kiezen om deze voorstelling te geven in de klas, maar er kan ook contact genomen worden met het JAC om de voorstelling daar te organiseren. Wanneer blijkt dat jongeren nadien nog met vragen zitten, kunnen deze gesteld worden aan de JAC-medewerker. Op deze manier kennen ze ook een gezicht. Dit werkt drempelverlagend. In deze handleiding zal je eerst achtergrondinformatie vinden over het JAC en het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk). Deze informatie is zeer beknopt, maar geeft je voldoende informatie om de werking en de principes te plaatsen. Voor verdere informatie worden er steeds interessante websites aangeboden. Nadien vind je een lesvoorbereiding. Het spel wordt uitgebreid toegelicht. Hier wordt er telkens weergegeven wat je kan vertellen. Als laatste vind je de bundel die de leerlingen kunnen gebruiken. Deze bundel kan gekopieerd worden voor elke leerling. Als leerkracht kan je er voor kiezen om het hele programma te doorlopen of enkel een specifiek gedeelte te gebruiken. Tot slot is deze bundel tot stand gekomen vanuit een opdracht voor de opleiding Specifieke lerarenopleiding (HIK), module begeleiding. Deze is gemaakt voor school HIVSET. Deze opdracht is uitgevoerd door een student die op het JAC te Turnhout werkt. Veel plezier ermee! Van Haverbeke Véronique 2

3 Achtergrondinformatie: Wat je als leerkracht moet weten over een JAC JAC als afdeling binnen een CAW Een JAC is een afdeling binnen een CAW. (Centrum Algemeen Welzijnswerk). Elke provincie heeft meestal één CAW. Provincie Antwerpen heeft er drie: CAW Metropool, CAW Boom Mechelen Lier en CAW De Kempen. Een CAW wil hulp bieden bij al je welzijnsvragen. Dit vertaalt zich in drie opdrachten: onthaal begeleiding en preventie. Een CAW richt zich ook naar de meest kwetsbare in onze samenleving. Concreet heeft een CAW een waaier aan diverse werkingen. Een aantal voorbeelden: vluchthuis voor vrouwen, hulp aan gedetineerden, crisiscentrum waar mensen kunnen verblijven die dakloos zijn geworden, financiële begeleiding aan mensen met schulden, ouderschapsbemiddeling aan ouders die in een scheiding zitten, een opvangtehuis voor jongeren, Dit alles gebeurt in vertrouwen. Een CAW tracht ook om de stap die mensen naar hun aanbod moeten zetten zo klein mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is dat je bijvoorbeeld geen afspraak moet maken, dat de meeste diensten gratis zijn, De CAW s worden aangestuurd door de CAW federatie. Deze staat dan weer in nauw contact met het departement Welzijn. CAW s worden gefinancierd door verschillende overheden: federaal, gemeenschap en gemeentelijk niveau. Een JAC richt zich dus naar jongeren die op zich al kwetsbaar zijn door hun kindpositie. Daarnaast zullen vele JAC s extra inspanningen doen om jongeren die door bijvoorbeeld hun socio economische status extra kwetsbaar zijn. Een JAC werkt dus ook laagdrempelig, in vertrouwen en vrijwillig. Een JAC zal dus ook steeds proberen om zo dicht mogelijk bij de leefwereld van jongeren te staan. Voorbeelden hiervan zijn facebook, hulp via chat, Ze zetten in op hun drie kernopdrachten: onthaal, begeleiding en preventie. Meer informatie kan je vinden op en ww.jac.be CAW als sector binnen de integrale jeugdhulp. Sinds 1 maart 2014 is er heel wat veranderd binnen de jongerenhulpverlening. Het nieuwe decreet rond integrale jeugdhulp is sinds dan in voege. Wil je hier rond meer informatie dan kan je hieronder een aantal goede bronnen vinden. Kort gezegd zijn er binnen integrale jeugdhulp zes sectoren: CLB, CAW, VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) Agentschap jongerenwelzijn ( voorheen bijzondere jeugdzorg), Kind en Gezin en CIG (Centrum Integrale Gezinszorg) Het uitgangspunt is dat elke jongere met een hulpvraag zo snel mogelijk en op een eenduidige manier passende hulp moet krijgen. Men probeert er daarnaast voor te zorgen dat mensen niet alle diensten moeten kennen maar dat ze via een aantal laagdrempelige diensten toegang kunnen krijgen tot alle hulp die nodig is. Concreet betekent dit dat wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een 3

4 problematische opvoedingssituatie of een vermoeden van handicap je eerst aanklopt bij CLB, JAC of Kind en Gezin. Meer informatie vind je op JAC over heel Vlaanderen verspreid en vijf in de Kempen In Vlaanderen zijn er ongeveer een dertigtal JAC s. Vaak worden deze de dag van vandaag onthaalpunten voor jongeren genoemd. Sommige JAC s zijn de laatste jaren verdwenen en opgenomen in een algemeen onthaal van een CAW. CAW De Kempen kiest er vandaag nog steeds voor om een JAC als een volwaardige afdeling te beschouwen. In de Kempen zijn er 5 JAC s: Turnhout, Hoogstraten, Herentals, Geel en Mol. Deze vijf JAC s zijn nauw verbonden met elkaar en worden door dezelfde verantwoordelijken aangestuurd. JAC als eerstelijnsdienst Een JAC is een eerstelijnsdienst. Dit betekent dat men probeert om zo laagdrempelig te werken. Contact opnemen en een eerste gesprek is eenvoudig en heel wat jongeren kunnen er terecht. Op een eerstelijnsdienst kan je terecht voor heel wat vragen en vaak bieden zij ook een antwoord. Daarnaast zal een eerstelijnsdienst ook verwijzen naar meer gespecialiseerde diensten. Een eerstelijnsdienst kan vergeleken worden met een huisarts. Heel vaak kan een huisarts antwoord bieden. Wanneer de vraag of het probleem meer gespecialiseerde hulp nodig heeft, wordt er doorverwezen. JAC en zijn drie kernopdrachten De drie kernopdrachten van een CAW en ook van een JAC zijn onthaal, begeleiding en preventie. Op de website van het steunpunt algemeen welzijnswerk vinden we volgende definities Onthaal Onthaal is een proces van vraagverheldering waarbij met de cliënt inzicht wordt verworven in de problematiek en de mogelijkheden worden afgedwongen voor het oplossen van een bepaald probleem. De vraagverheldering heeft tot doel dat de cliënt een beter inzicht heeft in de aard en de herkomst van het probleem en de mogelijke oplossingsperspectieven. De vraagverheldering kan een finaliteit op zich zijn maar kan ook leiden tot directe hulp en/of instap naar verdere begeleiding. Voorbeelden Een meisje vermoedt dat ze zwanger is en stapt een JAC binnen. Samen met de JAC-medewerker wordt er gekeken of zij inderdaad zwanger zou kunnen zijn, de mogelijkheden om een eventuele test te doen komen aan bod. Bij een positieve test wordt er nagegaan wat ze nodig heeft: welke hulp, wie kan er betrokken worden, Uiteindelijk heeft het meisje voldoende inzicht om met haar situatie aan de slag te gaan. Een jongen vermoedt dat zijn beste vriend thuis wordt geslagen. Hij wil dit ter sprake brengen. Samen met de JAC-medewerker staat hij stil wat dit met hem doet, wat hij met zijn bezorgdheid kan doen en hoe hij ook zijn eigen grenzen kan bewaken. 4

5 Begeleiding De algemene opdracht van het CAW is: De nodige begeleiding en/of partiële zorg, met de gepaste werkvormen en methodieken, aan te bieden aan personen met problemen in verband met hun persoonlijkheidsontplooiing, maatschappelijk functioneren, relatiebekwaamheid, huwelijks- en gezinsleven, psychische of fysieke beperkingen; Te zorgen voor een passende nazorg van de begeleide personen; De maatschappelijke integratie en participatie te bevorderen van personen en bevolkingsgroepen die in een sociale achterstands- of achterstellingssituatie verkeren of dreigen terecht te komen; Voorbeelden Een meisje komt in begeleiding om te werken rond de scheiding van haar ouders Een jongen woont alleen en krijgt hulp onder de vorm van begeleid zelfstandig wonen. Hij krijgt hulp bij het in orde maken van zijn administratie en zijn budget. JAC Turnhout organiseert een assertiviteitstraining. Preventie Preventie kunnen we omschrijven als initiatieven die doelbewust en systematisch een probleem voorkomen. Het kan dus zowel een situatie zijn waarin men oplossingen zoekt om problemen te voorkomen bij concrete individuen, als een situatie waarin men meer duurzame oplossingen zoekt voor individu overstijgende problemen. Voorbeelden Op basis van een signaal dat het pesten in Turnhout enorm toeneemt, zetelt het JAC in een stuurgroep pesten. Samen wordt er bekeken welke acties er ondernomen kunnen worden om het pesten te doen verminderen 5

6 JAC en zijn geschiedenis De JAC s zijn ontstaan in de jaren zeventig. JAC-Turnhout is ook één van de oudste JAC s van Vlaanderen (1974). Dit in de sfeer van de alternatieve hulpverlening. Ze gaven antwoord op vragen en noden die door de maatschappij als taboe werden bezien. Seksualiteit, weglopen, abortus. Vanuit deze hulpverlening werd er ook zeer kritisch gezien naar de maatschappij. De wilde verhalen en ideeën dat een JAC de jongeren opzetten tegen de jongeren en dat ze zonder medeweten van ouders een meisje brachten naar een abortuscentrum alvorens er een gesprek met te houden, dateren van deze tijd. De dag van vandaag ziet de maatschappij er anders uit en kunnen jongeren ook meer met hun ouders bespreken. Ook een JAC ziet er bijgevolg anders uit. 6

7 Lesvoorbereiding Wat moet je doen ter voorbereiding Neem deze handleiding door. Wil je de voorstelling doen op het JAC. Neem dan tijdig contact op. o JAC-Turnhout, Patersstraat 47, 2300 Turnhout o JAC-Herentals, Hofkwartier 23, 2200 Herentals o JAC-Mol, Markt 54, 2400 Mol o JAC-Geel, Diestseweg 135, 2440 Geel o JAC-Hoogstraten, Lindedreef 12, 2320 Hoogstraten Wanneer je ook nog het vragengedeelte wilt doen, spreek je best af met het JAC hoe dit kan geregeld worden. De memory kan je maken door de bijhorende documenten tweemaal af te drukken. Veel succes! 7

8 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO, HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Kleinhoefstraat Geel Tel. 014/ Fax 014/ LESVOORBEREIDING Naam lesgever: Datum: Lokaal + uur: Onderwijsvorm, studierichting en graad + leerjaar: Leerplan: VVKSO-Brussel D/2012/7841/014 Leervak:PAV Lesonderwerp: JAC voorstelling Leerplandoelstelling/eindterm: 20 In functie van de leerlingen, de belangrijkste maatschappelijke voorzieningen en instellingen in de eigen regio situeren. 1. Doelstellingen HOOFDDOELSTELLING: Leerlingen kunnen het JAC situeren: zij weten waarvoor zij terecht kunnen op het JAC. LEERDOELEN Affectief Leerlingen luisteren naar hun medestudenten en naar de spreker Leerlingen tonen interesse in het JAC Leerlingen stellen vragen wanneer zij iets niet begrijpen Cognitief Leerlingen kunnen omschrijven waarvoor zij op het JAC terecht kunnen Leerlingen kunnen weergeven wat de principes zijn van het JAC 8

9 2. Huiswerk (optioneel) Dit huiswerk kan vervangen worden door een opdracht in een internetlokaal. Concreet gaan leerlingen op zoek naar volgende informatie: Dichtstbijzijnde JAC Hoe kan je het JAC bereiken openingsuren 3. Didactisch materiaal Leerlingenbundel JAC-voorstelling, handleiding JAC-voorstelling, memorie, internet 4. Lesverloop A: Motivatiefase Huiswerk wordt overlopen. Brainstorm: waarvoor kan je terecht op een JAC. Ideeën worden allemaal op een flap gezet en in de bundel genoteerd. B: Leerfase: Informatieverwerving en verwerkingsfase: Memory wordt gespeeld (op school of op het JAC) Vragen die er nog zijn worden verzameld. Zoeken van de antwoorden (belangrijk om dit op voorhand af te spreken met een JACmedewerker) o meet & Greet met de JAC-medewerker o telefonisch contact o contact, C. Afronding Bekomen antwoorden worden overlopen. 5. Vermoedelijke tijdsduur motivatiefase leerfase 10 minuten 40 minuten (memorie) 30 minuten ( vragen) afronding Totaal 5 minuten 85 minuten 9

10 Memory Spelregels: Doel van het spel: Leerlingen proberen twee dezelfde plaatjes te vinden. Wanneer zij een duo hebben gevonden, mogen deze uit het spel. Wie op het einde het meeste duo s heeft is de winnaar. Voorbereiding Leg alle plaatjes met het JAC-logo verspreid op een tafel of de grond. Zorg wel dat de plaatjes door elkaar zijn. Verloop: Leerlingen mogen om de beurt twee plaatjes omdraaien. Een plaatje wordt zo omgedraaid dat elke leerling kan zien welke plaatjes het zijn. Wanneer de plaatjes verschillend zijn, worden ze terug omgedraaid en is de volgende aan de beurt. Wanneer een leerling twee dezelfde plaatjes heeft, mag hij de plaatjes uit het spel nemen. De leerling beschrijft wat hij ziet en tracht de link met het JAC te leggen. Andere leerlingen kunnen nog aanvullingen doen. Tenslotte kan de leerkracht nog een aantal aanvullingen doen of bijvragen stellen. Nadien mag de leerling nog twee plaatjes omdraaien. Hij blijft aan de beurt tot hij twee verschillende plaatjes omdraait. Einde van het spel: Het spel is gedaan wanneer alle duo s zijn gevonden. Opmerking Belangrijk is om volgende zaken steeds even op te zoeken: openingsuren JAC, adresgegevens, nieuwe projecten. 10

11 Plaatjes en link met het JAC. ( deze foto is anders naargelang het JAC) 1. Het adres: kijk pagina 7 voor de adresgegevsn. Vragen: wie weet de straat zijn. Kent iemand het gebouw? Oppassen met vragen zoals wie is er al een keer geweest. Kaart vijf jac S 2. Op deze kaart vind je de vijf JAC s: Hoogstraten, Turnhout, Geel, Mol en Herentals doelgroep 3. Doelgroep: de doelgroep van het JAC zijn jongeren tussen de 12 en 25 jaar: jongeren en jongvolwassenen. Dit betekent niet dat iemand van 11 of 26 niet welkom is, maar het JAC is gespecialiseerd in het werken met jongeren en de thema s waar jongeren met bezig zijn. JACmedewerkers zullen veel weten over vakantiewerk, maar minder tot weinig over pensioenregeling. Opdracht: informatie/advies/begeleiding 4. Informatie, advies en hulp. Het JAC splitst vragen van jongeren op in deze drie categorieën. Informatie: het antwoord op een informatievraag is vaak voor iedereen hetzelfde antwoord: hoe werkt de pil, zijn ouders verplicht om zakgeld te geven, wat zijn mijn rechten en plichten als jarige. Advies is persoonlijker. Er wordt eerst gekeken naar de situatie en van daaruit wordt er gezien welke opties er allemaal zijn. Voorbeeld Wanneer er een meisje binnenkomt en ze is heel ongerust omdat ze de pil vergeten is. Daarbij heeft ze ondertussen ook onveilige seks gehad. 11

12 De situatie van dat meisje wordt bekeken: in welke week is ze de pil vergeten, onveilige seks wat bedoelt ze daar mee, heeft ze er al met haar vriendje over gehad,... Hulp of begeleiding: Wanneer een vraag niet met een paar gesprekken opgelost is, kan er over gegaan worden naar een begeleiding. Dit betekent dat er systematisch samen wordt gewerkt aan een doel. Bijvoorbeeld Een meisje wil meer zelfvertrouwen, een jongen wil de dood van zijn vader verwerken,.. Tijdens een begeleiding wordt er om de week of om de twee weken afgesproken. De begeleiding wordt om de zoveel tijd geëvalueerd: zijn we goed bezig? Naast individuele begeleiding biedt het JAC ook assertiviteitstrainingen aan. Vragen: Bedenk zelf eens een informatievraag, adviesvraag of begeleidingsvraag 5. Gratis: Alles op het JAC is gratis. Je hoeft dus niet te betalen. Verder kan je op het JAC ook gratis op internet en kan je gratis condooms krijgen. 6. Anoniem: Op het JAC hoef je niet te vertellen wie je bent en waar je woont. Vaak zal een medewerker een voornaam vragen. Dit is aangenamer om te praten en gemakkelijk bij een volgende afspraak. Daarnaast betekent anoniem ook dat het JAC niet mag vertellen of je op het JAC bent geweest tegen je ouders of school. Enkel als jij toestemming hebt gegeven. Zou jij je naam geven? Waarom wel, waarom niet? 12

13 7. Beroepsgeheim: JAC-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim zoals dokters. Dit betekent dat zij niets mogen verder vertellen. Zij mogen niets vertellen tegen je ouders, politie, school, Enkel wanneer zij een vermoeden hebben dat jij of iemand anders in acuut levensgevaar zijn, moeten zij hun beroepsgeheim doorbreken. Ze zullen altijd proberen om dit met jou te overleggen. Eigen keuze Vragen Wie ken jij nog met beroepsgeheim? Wat is het verschil met leerkrachten? Geef een aantal voorbeelden Een meisje van dertien jaar vertelt dat ze zwanger is. Moet een JAC medewerker dit melden? Neen,als ze niet wilt dat haar ouders op de hoogte worden gebracht, gebeurt het niet. Maar het is wel belangrijk dat ze er met iemand over kan vertellen. Daarnaast kunnen ouders het bestehun kind steunen als zij of hij het moeilijk heeft. De JAC-medewerker zal wel bekijken of het mogelijk is dat het meisje dit aan haar ouders kan vertellen. Verplichten kan niet. Een jongen dealt drugs Neen, politie is er om dealers op te sporen. Hulpverleners om hen bijvoorbeeld te begeleiden bij het stoppen met drugs. JAC-medewerkers zullen het nooit goedkeuren. Een meisje vertelt dat ze het leven niet meer ziet zitten. Ze weet hoe ze een einde aan haar leven gaat maken en gaat dit vanavond doen. Ja, dit meisje is in onmiddellijk levensgevaar. 8. Eigen keuze: Je beslist zelf of je naar een JAC toe stapt of niet. Je kiest ook wat je vertelt en wat je niet vertelt, wie je wilt betrekken bij je situatie en of je nog een keer terugkomt. Kortom jij kiest. Vragen Zou jij willen dat je ouders op de hoogte worden gehouden van je proces dat je aflegt? Waarom wel of waarom niet? 13

14 Openingsuren Maandag: Dinsdag: Woensdag: Vrijdag: Begeleid Zelstandig Wonen Meebrengen drie klevers! Elke maandag tussen half vijf en half zes Deze bestaat enkel nog in Herentals 9. FREE CLINIC of gratis doktersconsultatie. Elke maandag tussen half vijf en half zes zit er een dokter waar jongeren gratis terecht kunnen. Het is een huisarts zoals een andere. Je kan er terecht voor een voorschrift van de pil, een SOA test, griep, verkoudheid, Vragen Wisten jullie van het bestaan? Als je een SOA test zou willen laten doen of een voorschrift voor de pil zou je dan naar je eigen arts stappen of eerder naar Free Clinic? Waarom wel, waarom niet? 10. Openingsuren: Deze kunnen de leerlingen zelf opzoeken. Op deze momenten kan je het JAC binnenspringen zonder afspraak en je vraag stellen. Wil je buiten deze openingsuren met een Jac-medewerker praten, dan maak je een afspraak. Vragen Zou jij binnenspringen wanneer je met een vraag zit? 11.Begeleid zelfstandig wonen: Dit aanbod is er voor jongeren tussen 18 en 25 jaar die alleen gaan wonen en ondersteuning nodig hebben. Domeinen zijn: huisvesting, administratie, budget, huishouden, dagbesteding, zelfstandigheid.! Vaak geven leerlingen aan dat ze jongeren kennen die al BZW doen en nog maar 17 jaar zijn. Deze BZW zit binnen de integrale jeugdhulp: jongerenwelzijn. Dit is vaak een aanbod naar jongeren die omwille van hun problematische thuissituatie alleen moeten gaan wonen. Zij hebben meestal al een heel traject van hulpverlening afgelegd. Vragen Wanneer zou jij alleen gaan wonen? 14

15 12. Bereikbaarheid Fysiek: je kan binnenspringen zonder afspraak. Chat: je kan ook met jac-medewerkers over heel Vlaanderen chatten. SMS: je kan bellen of sms en Je kan een mail sturen facebook: JAC s in de kempen zijn actief op facebook. Er is een pagina die je kan liken vragen Welke manier verkies jij om contact op te nemen en waarom? Hoeveel dagen mag ik werken als student? Ik ben mijn pil vergeten, wat moet ik nu doen? Mijn vriend rookt te veel cannabis. Hoe kan ik hem helpen? Ik wil graag alleen gaan wonen. Mijn ouders zijn uit mekaar. Ik wil bij mijn vader wonen. Kan dit? Hoe kan ik die pestkop laten stoppen? Jeugdadviseurs 13. Thema s Dit zijn een aantal voorbeeldvragen waarvoor jongeren beroep doen op een JAC. 14. Jeugdadviseurs: Jongeren helpen jongeren. Dit is een preventief project: vrienden helpen vrienden. Elk schooljaar worden er een aantal jongeren opgeleid tot jeugdadviseur. Deze opleiding houdt in dat je met een toffe bende op driedaagse gaat waar je leert hoe je moet omgaan met problemen van je vrienden Naast de driedaagse zijn er nog terugkomdagen. Verder kan je ingeschakeld worden om je mening te geven over bijvoorbeeld een aanpak van pesten of een affiche. Soms mag je ook mee promo gaan maken. Je wordt een schakel tussen het JAC en andere jongeren. 15

16 Bundel voor de leerlingen JAC: wa s da? Tijdens deze les(sen) zal je werken rond deze verschillende doelstellingen. Je kan luisteren naar je medeleerlingen Je kan omschrijven waarvoor je terecht kan op het JAC Je kan weergeven wat de principes zijn van het JAC Je weet hoe je contact kan opnemen met het JAC Voorbereidende taak Zoek op het internet volgende zaken op. Noteer ook waar je de informatie hebt gevonden. Welk JAC is het dichtstbijzijnde Hoe kan je het JAC bereiken? Noteer ook de gegevens. HOE GEGEVENS 16

17 Noteer hieronder de openingsuren van het JAC. Wat is een JAC? Noteer hieronder wat je klas al weet over het JAC. Geef hieronder twee voorbeelden waarvoor je terecht kan op een JAC. Verklaar volgende termen: Anoniem: Eigen keuze: Free Clinic: 17

18 Jeugdadviseurs: Welke vragen heb je nog voor het JAC? Noteer ze hieronder. Het antwoord kan je nadien bijvoegen. 1) Antwoord: 2) Antwoord: 3) Antwoord: 18

19 Bronnen publicatie: wat werkt in de jeugdhulpverlening: laagdrempelige jeugdhulpverlening aan jongeren van jaar(2012),- Sandra Beelen en Itte Van Hecke,- Steunpunt: BerchemVolgnummer: D/2012/77.734/1,- 60p. Jongeren op zoek naar hulp: Een klare kijk op 12- tot 17-jarigen (2012),- Sandra Beelen en Itte Van Hecke,- Steunpunt: Berchem,- Volgnummer: BD/2012/02,- 40p. file:///c:/users/huguette/downloads/jongeren%20op%20zoek%20naar%20hulp%20-%20web.pdf Werken aan verbinding : Onze visie op de kerntaken en de profilering van het CAW,-Ontwerpversie (Juni 2006),- 75p. Sectorafspraken over het omgaan met cliëntinformati In Autonome Centra Algemeen Welzijnswerk (April 2008),- steunpunt: Berchem.-22p. Scriptie: Toegankelijkheid JAC en onthaalwerking optimaliseren ( ), te bekomen voor diploma bachelor orthopedagogie,- Mieke Bloemen,Inge Henrotay, Nicolas Pauwels, e.a., KhLim, 107p. https://doks.khlim.be/do/files/fise413eb fd70116fc939c840074/project%20jac.pdf?re cordid=ssaw413eb fd70116fc939c

Geïntegreerd Breed Onthaal. Project regio Anzegem - Avelgem

Geïntegreerd Breed Onthaal. Project regio Anzegem - Avelgem Geïntegreerd Breed Onthaal Project regio Anzegem - Avelgem 1 CAW Een centrum voor algemeen welzijnswerk heeft de opdracht om vanuit een eenheid van beheer en beleid een gediversifieerde en verantwoorde

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Mijn ouders begrijpen me niet. Ik hou het thuis niet meer uit! Ik denk dat ik lesbisch ben. Ik wil alleen gaan wonen maar ik studeer nog. Lukt dat?

Mijn ouders begrijpen me niet. Ik hou het thuis niet meer uit! Ik denk dat ik lesbisch ben. Ik wil alleen gaan wonen maar ik studeer nog. Lukt dat? infobrochure Mijn ouders begrijpen me niet. Ik hou het thuis niet meer uit! Ik denk dat ik lesbisch ben Ik wil alleen gaan wonen maar ik studeer nog. Lukt dat? Mijn ouders gaan scheiden Ik voel me niet

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

uitgave december 2011 beroepsgeheim

uitgave december 2011 beroepsgeheim uitgave december 2011... met thet beroepsgeheim ... met het beroepsgeheim Sommige problemen, ziektes, kan je niet in je eentje oplossen. Om deze problemen aan te pakken, heb je hulp nodig van mensen die

Nadere informatie

JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP.

JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP. JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP www.jongerenwelzijn.be INHOUD Wanneer naar het crisismeldpunt? 4 Wat is het crisismeldpunt? 5 Drie soorten hulp 6 Hulpverleners hebben beroepsgeheim 8 Wanneer wordt informatie

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

Protocol Digitaal pesten

Protocol Digitaal pesten Protocol Digitaal pesten 2 1 Inleiding 1.1 Doelstelling 3 1.2 Beleid 3 1.3 Voorwaarden beleid 3 2. Achtergrondinformatie 2.1 Wat is digitaal pesten? 3 2.2 Waarom is digitaal pesten zo erg? 3 2.3 Signalen,

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

TERUGKOMDAG. 15 november 2016

TERUGKOMDAG. 15 november 2016 TERUGKOMDAG 15 november 2016 PROGRAMMA TERUGKOMDAG 9u00-10u30: Integrale Jeugdhulp. En wat met de school? 10u30 11u00 pauze (lokaal A03.03) 11u00-12u00: Trajectgroepen. Groepen trajectcoachen Isabelle

Nadere informatie

RELATIEPROBLEMEN? GEWELD IN JE GEZIN? PRAAT EROVER.

RELATIEPROBLEMEN? GEWELD IN JE GEZIN? PRAAT EROVER. RELATIEPROBLEMEN? GEWELD IN JE GEZIN? PRAAT EROVER. 1 Relatieproblemen? Geweld in je gezin? Erover praten is de eerste stap. In heel wat relaties en gezinnen zijn er problemen. In 1 op de 7 relaties is

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

D/2006/3241/145. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel.

D/2006/3241/145. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel.be EINDREDACTIE Karin Maes VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Marc Morris, secretaris-generaal.

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Een woordje geschiedenis 1998: commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg 1999: maatschappelijke beleidsnota BJZ 1999-2004: experimentele pilootregio s 2004:

Nadere informatie

Het Brugse Model de flow chart

Het Brugse Model de flow chart Het Brugse Model de flow chart De flowchart is een nuttig instrument dat in de eerste plaats ontwikkeld werd om te gebruiken in een therapeutische situatie. Uiteraard kan je dit ook gebruiken tijdens een

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Ik wil die mensen niet lastigvallen Behoeften, drempels en deuren voor jongeren als slachtoffer van geweld

Ik wil die mensen niet lastigvallen Behoeften, drempels en deuren voor jongeren als slachtoffer van geweld Ik wil die mensen niet lastigvallen Behoeften, drempels en deuren voor jongeren als slachtoffer van geweld Symposium Slachtofferhulp Grenzen in het geding Den Haag, 20 februari 2015 Bruno Vanobbergen Kinderrechtencommissaris

Nadere informatie

IEMAND VAN JE FAMILIE

IEMAND VAN JE FAMILIE POLITIE STEUNKAARTJE IEMAND VAN JE FAMILIE STEUNKAARTJE IEMAND VAN JE GEZIN STEUNKAARTJE JE VERKERING STEUNKAARTJE BESTE VRIEND/VRIENDIN STEUNKAARTJE HUISARTS STEUNKAARTJE (LEERLING)BEGELEIDER STEUNKAARTJE

Nadere informatie

SCHOOL TIME-OUT. Lang programma. School Time-out

SCHOOL TIME-OUT. Lang programma. School Time-out SCHOOL TIME-OUT Lang programma School Time-out Op één of andere manier raak ik altijd in confl ict met de leerkrachten. Er zit zoveel in mijn hoofd dat ik me niet kan concentreren op school. Als ik de

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

Jongerenhulp op het wereld wijde web. een rough guide

Jongerenhulp op het wereld wijde web. een rough guide Jongerenhulp op het wereld wijde web een rough guide Jongeren Advies Centrum zo laagdrempelig mogelijk informatie, advies en begeleiding jongeren van 12 tot 25 jaar gratis en anoniem, beroepsgeheim Jongeren

Nadere informatie

Interviews: - interview: vragen gast - vragen pleeggezin - vragen aan begeleider van Open Thuis - Interview met de dienst VMG :

Interviews: - interview: vragen gast - vragen pleeggezin - vragen aan begeleider van Open Thuis - Interview met de dienst VMG : Bijlage Interviews: - interview: vragen gast - vragen pleeggezin - vragen aan begeleider van Open Thuis - Interview met de dienst VMG : Interview: vragen gast : Levensgeschiedenis: Zie dossier Hoe vind

Nadere informatie

werkbladen, telefoons en opnametoestel

werkbladen, telefoons en opnametoestel DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners

Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners 1 Inhoudsopgave 1. GEZAMENLIJKE VISIE 3 2. TOEGANKELIJKHEID 4 3. DOMEINEN 5 3.1. PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG 5 3.2. LEREN

Nadere informatie

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen;

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen; Pesten op school Veel gestelde vragen Wat doe je als je kind gepest wordt? Maak voldoende tijd voor een gesprek; laat je kind vertellen wat er zich afspeelt en hoe het zich voelt; Neem het verhaal van

Nadere informatie

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP Samen werken aan jouw toekomst Oriëntatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Bij Lijn5 kun je hulp krijgen als je problemen hebt. Bijvoorbeeld: Je hebt

Nadere informatie

Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be. Karin Maes

Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be. Karin Maes REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be EINDREDACTIE Karin Maes VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Marc Morris, secretaris-generaal.

Nadere informatie

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht BIJLAGE inspiratiemap Materialenoverzicht drugs 1 1. Brochures of affiches Hieronder vindt u een lijst met informatieve materialen over cannabis en andere drugs De materialen zijn verkrijgbaar bij VAD.

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997

DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997 DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997 PUBLICATIE BELGISCH STAATSBLAD: 17 FEBRUARI 1998 Algemene bepalingen Algemene opdracht, doelstellingen, taken en werkingsprincipes Taken

Nadere informatie

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Veel kinderen in Vlaanderen hebben het erg goed. Het gaat goed met hen op school, hun ouders hebben geen problemen en ze kunnen veelal kopen wat ze echt nodig hebben. Toch zijn er ook kinderen met wie

Nadere informatie

Wegwijs. in het onderwijs

Wegwijs. in het onderwijs Wegwijs in het onderwijs Dienst onderwijs In deze folder vind je de contactgegevens van alle scholen in Geel en heel wat nuttige informatie over onderwijs in het algemeen. Heb je nog vragen over onderwijs,

Nadere informatie

LESBESCHRIJVINGSFORMULIER

LESBESCHRIJVINGSFORMULIER LESBESCHRIJVINGSFORMULIER Beroepstaak 1 Omgaan met kinderen in een leersituatie Stageschool Plaats Stagementor Stagegroep Aantal kinderen Gegevens Stageschool Datum Naam student Groep Vakgebied Gegevens

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid van de CAW s volgens de

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Doelgroepen B Code: Doelgroepen B Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands Lector(en):

Nadere informatie

Aanmelden. informatie over hoe wij jou helpen naar een leven zonder verslavende middelen

Aanmelden. informatie over hoe wij jou helpen naar een leven zonder verslavende middelen Aanmelden informatie over hoe wij jou helpen naar een leven zonder verslavende middelen Vind je dat je in het weekend te veel coke, speed of xtc gebruikt? Heb je weer geblowd of gedronken, terwijl je dat

Nadere informatie

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding breedsporig Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie? 9 Belangrijke nummers 10 Wat is contextbegeleiding?

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

Informatie en advies voor ouders

Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders 1 2 Wist u dat de gevolgen van het zien of horen van geweld in het gezin net zo groot zijn als zelf geslagen worden? Ook als het geweld gestopt

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Jong Centraal is het Centrum. voor Jeugd en Gezin van. Amersfoort. Je kunt bij ons. terecht met vragen over. opgroeien, opvoeden en

Jong Centraal is het Centrum. voor Jeugd en Gezin van. Amersfoort. Je kunt bij ons. terecht met vragen over. opgroeien, opvoeden en Jong Centraal is het Centrum voor Jeugd en Gezin van Amersfoort. Het is een samenwerkingsverband van jeugdzorg, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, onderwijs en welzijn. Hoe bereik ik Jong Centraal?

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure Dagbegeleiding Het Klavier kennismakingsbrochure April 2015 Voor wie? De dagbegeleiding is er voor kinderen/jongeren tussen 6 en 18 jaar en hun gezinnen. Wanneer het dagelijks leven in jullie gezin op

Nadere informatie

Type 4 Voor kinderen met een motorische en/of meervoudige beperking

Type 4 Voor kinderen met een motorische en/of meervoudige beperking Type 4 Voor kinderen met een motorische en/of meervoudige beperking Type 4 - Kleuter- en lager onderwijs op maat Kinderen met een motorische beperking zijn welkom bij De Leerexpert in Dullingen. We bieden

Nadere informatie

Hou de gegevens van de sprekers van vandaag binnen handbereik! Met wat knip- en plooiwerk maakt u van deze vellen handige visitekaartjes.

Hou de gegevens van de sprekers van vandaag binnen handbereik! Met wat knip- en plooiwerk maakt u van deze vellen handige visitekaartjes. Hou de gegevens van de sprekers van vandaag binnen handbereik! Met wat knip- en plooiwerk maakt u van deze vellen handige visitekaartjes. Knip op de volle lijnen en plooi op de stippellijnen. Ik hoop morgen

Nadere informatie

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven.

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. Beginsituatie: De lln doen als inleiding op het project rond geloven en de kerkwandeling, een filosofisch gesprek. Er komen verschillende

Nadere informatie

DE INFOBEURS. Beroepsopleiding, werk, werkervaring, stage. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

DE INFOBEURS. Beroepsopleiding, werk, werkervaring, stage. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS DE INFOBEURS Jongeren die nieuw aankomen op de school hebben wellicht veel vragen over hoe het eraan toegaat op de school, of ze kunnen gaan werken, welke stageplekken tof zijn, Daarnaast zijn jongeren

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS flexibel traject LESONTWERP Naam Ingrid Ghyselinck UC Leuven Limburg Departement Lerarenopleiding Professioneel gerichte bachelor in het onderwijs-

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS LESONTWERP Katholieke Hogeschool Leuven Departement Lerarenopleiding Professionele bachelor in onderwijs: lager onderwijs Campus Heverlee Hertogstraat

Nadere informatie

DE BAAN OP! Een interessant bedrijf kiezen. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

DE BAAN OP! Een interessant bedrijf kiezen. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

CANO. Centrum Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning. Cano-centrum Neerhof. Jongeren

CANO. Centrum Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning. Cano-centrum Neerhof. Jongeren CANO Centrum Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning Jongeren Cano-centrum Neerhof Worden ruzies thuis jou soms ook te veel? Loopt het samenleven vaak moeilijk? Lukt het minder goed om samen

Nadere informatie

Pestactieplan Sint-Amandusschool. Anti-pestcontract op onze school

Pestactieplan Sint-Amandusschool. Anti-pestcontract op onze school Pestactieplan Sint-Amandusschool Anti-pestcontract op onze school Ik houd me aan de leefregels op onze school: Eerlijkheid bovenal! Agressie en geweld bannen we uit onze school! We tonen respect voor ieders

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Hulpverlening Lijn5 LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Daarnaast geeft Lijn5 ook advies en consultatie aan bijvoorbeeld een

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 7... Facebook, sociaal zijn op het internet Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Nadere informatie

Verstandelijke beperking en middelengebruik. Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking

Verstandelijke beperking en middelengebruik. Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking Verstandelijke beperking en middelengebruik Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking Johan woont al enkele jaren zelfstandig. Als begeleider ga jij twee

Nadere informatie

Werkloos, hoezo? Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les:

Werkloos, hoezo? Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: Werk graad 3 Lesvoorbereiding Werkloos, hoezo? Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: Zet het luisterverhaal klaar op het smartboard. Print de memory

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat is IKT? 11 Goed

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt.

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt. Toestemmingsverklaring: Ik heb informatie gekregen over de inhoud, methode en het doel van het onderzoek. Ik weet dat de gegevens en resultaten van het onderzoek alleen anoniem en vertrouwelijk gebruikt

Nadere informatie

Sense in Brabant en Zeeland

Sense in Brabant en Zeeland Sense in Brabant en Zeeland Handreiking voor professionals Wat is Sense? Wanneer Sense? www.sense.info Sense-consult Doorverwijzen Meer informatie Sense in Brabant en Zeeland Handreiking voor professionals

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Accenten: Een nieuw decreet Jeugdhulp Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Tijdige toegang tot de jeugdhulp Rechtstreeks en niet rechtstreeks

Nadere informatie

Congres NVKVV Maart 2014

Congres NVKVV Maart 2014 Samen naar een nieuwe in Vlaanderen Congres NVKVV Maart 2014 Sectoren van de Sectoren Jeugdhulp gevat onder het decreet IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke

Nadere informatie

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen KOPPen bij elkaar en schouders eronder Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen Mama, waarom huil je? Mama, ben je nu weer verdrietig? Papa, gaan we naar het zwembad? Waarom niet?

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat? 11 Goed om

Nadere informatie

- Je spreekt leerlingen aan op ongewenst gedrag. Je geeft af en toe positieve feedback.

- Je spreekt leerlingen aan op ongewenst gedrag. Je geeft af en toe positieve feedback. Evaluatieformulier Lerarenopleiding (talen, exact, sociale vakken) Versie schoolcontactpersoon Student: Aldert Kasimier Schoolcontactpersoon: C. Vidon Opleiding: Geschiedenis Stageschool: Zernike Datum:

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Projectdag AOL GEZONDE GASTEN. Anneleen Allart Stafmedewerker kwetsbare doelgroepen & setting welzijn

Projectdag AOL GEZONDE GASTEN. Anneleen Allart Stafmedewerker kwetsbare doelgroepen & setting welzijn Projectdag AOL GEZONDE GASTEN Anneleen Allart Stafmedewerker kwetsbare doelgroepen & setting welzijn Ervaring met jeugdhulp? Denkbeeldige lijn 2 Wat is Gezonde Gasten? Thema-overstijgende methodiek om

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

JAC Jongerenaanbod CAW Boom Mechelen Lier

JAC Jongerenaanbod CAW Boom Mechelen Lier JAC Jongerenaanbod CAW Boom Mechelen Lier 1. KNELPUNTEN Weinig instroom Bereiken de meest kwetsbare jongeren weinig tot niet (bvb. geen allochtonen, kansarmen, ) Jongeren haken af op 5 gesprekken en bij

Nadere informatie

Fokus op Emancipatie

Fokus op Emancipatie Fokus op Emancipatie Dromen zijn (geen) bedrog, over het toeleiden van personen met een beperking naar gepaste ondersteuning op alle levensdomeinen. Fara Van Maele & Bertina Houben Een nieuw concept van

Nadere informatie

Kaarten voor Leerling-bemiddeling

Kaarten voor Leerling-bemiddeling Math Boesten Communicatie & Conflicthantering Mediation Training Coaching Arno Callemeijn Communicatie & Conflicthantering Mediation Training Coaching Kaarten voor Leerling-bemiddeling Een handzaam hulpmiddel

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning Ambulante ondersteuning Wie zijn we? Tweb biedt ambulante ondersteuning aan mensen met een beperking die zelfstandig wonen of willen gaan wonen in de regio Vlaamse Ardennen. Wij worden gesubsidieerd door

Nadere informatie

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Begeleid Zelfstandig Wonen In deze brochure leggen we uit wat jij van het BZW -team

Nadere informatie

Bewindvoering: hoe werkt het?

Bewindvoering: hoe werkt het? Bewindvoering: hoe werkt het? Samen je centen de baas JE HEBT EEN BEWINDVOERDER. EN NU? Een tijdje terug heb je ervoor gekozen om je geld samen met Mijn Geld en Zo te regelen. De rechter vindt dit goed.

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier

Lesvoorbereidingsformulier Lerarenopleiding Thomas More Kempen Campus Turnhout Campus Blairon 800 2300 Turnhout Tel: 014 80 61 01 Fax: 014 80 61 02 Campus Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Tel: 014 50 81 60 Fax: 014 50 81 61

Nadere informatie

Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen?

Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen? Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen? In deze folder vind je een antwoord, en lees je ook bij wie je terecht kan als je over mishandeling of verwaarlozing

Nadere informatie

Jeugdzorg in ontwikkeling

Jeugdzorg in ontwikkeling Jeugdzorg in ontwikkeling Prof. Dr. J. Vanderfaeillie De Maeyer Skrållan Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie 21-2-2014 pag. 2 Inhoud Aanleiding voor

Nadere informatie

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen Kristel Bovijn Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) Het VK is het meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling, -verwaarlozing

Nadere informatie

Brugteam Gent: Trajecten naar trajecten

Brugteam Gent: Trajecten naar trajecten Gent: Trajecten naar trajecten 1 Kader Deze tekst handelt over het, CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo. 2 Inhoud 1. Missie 4 2. Visie 4 3. Doelgroep 4 4. Werkingsprincipes 4 5. Praktische Informatie

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

STELLING HET SOCIALE LEVEN VAN JONGEREN ER IS NIKS MIS MEE OM VEEL OVER HET IS NIET GEVAARLIJK OM JE JEZELF OP MSN TE ZETTEN.

STELLING HET SOCIALE LEVEN VAN JONGEREN ER IS NIKS MIS MEE OM VEEL OVER HET IS NIET GEVAARLIJK OM JE JEZELF OP MSN TE ZETTEN. HET IS NIET GEVAARLIJK OM JE EMAILADRES DOOR TE GEVEN. ER IS NIKS MIS MEE OM VEEL OVER JEZELF OP MSN TE ZETTEN. IK ZOU, NAAST MIJN NAAM OOK DE STRAAT WAAR IK WOON DOORGEVEN. DAT IS GEEN GEHEIM! IK VIND

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Lesbrief over jonge mantelzorgers

Lesbrief over jonge mantelzorgers Lesbrief over jonge mantelzorgers www.2becool.nl Inleiding Doel van de les: Term jonge mantelzorger begrijpen, herkennen jonge mantelzorger in eigen omgeving, nadenken over behoeften van en steun voor

Nadere informatie

Hulp en informatie om huiselijk geweld te stoppen. Help jezelf. Help de ander. 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut. www.huiselijkgeweldhollandsmidden.

Hulp en informatie om huiselijk geweld te stoppen. Help jezelf. Help de ander. 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut. www.huiselijkgeweldhollandsmidden. Hulp en informatie om huiselijk geweld te stoppen Help jezelf. Help de ander. 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut www.huiselijkgeweldhollandsmidden.nl Huiselijk geweld stopt nooit vanzelf Misschien wil je

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Brugge. Casus 1 Verschillende

Nadere informatie

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP 14 5. HET DECREET: www.kinderrechtswinkel.be Rechtspositie van de minderjarige www.kinderrechtswinkel.be Slotwoordje Ziezo! Het decreet is een

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN Dit thema is opgesplitst in drie delen; gevoelens, ruilen en familie. De kinderen gaan eerst aan de slag met gevoelens. Ze leren omgaan met de gevoelens van anderen. Daarna

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie