MAATWERK VOOR U! DE PIJLERS VAN STRATT+ de + punten van Stratt+ In deze editie van de nieuwsbrief Stratt+ o.a.:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAATWERK VOOR U! DE PIJLERS VAN STRATT+ de + punten van Stratt+ In deze editie van de nieuwsbrief Stratt+ o.a.:"

Transcriptie

1 MAATWERK VOOR U! Stratt Attent is een uitgave van Stratt+ Jaargang 3 * Nummer 2 * 4de kwartaal * 2012 In deze editie van de nieuwsbrief Stratt+ o.a.: - De pijlers van Stratt+ - Stratt+ ook binnen defensie werkzaam - Ontwikkelingmaatschappij Utrecht (OMU) - Trainingen van Stratt+ Safety Support - Industrial Management gastheer voor het PZG - De stagiaires van Stratt+ - Stratt+ & Sociale Media - Kennismaken met... en meer DE PIJLERS VAN STRATT+ Wij als Stratt+ Industrial & Ruimtelijk Management willen u doen geloven dat wij u maatwerk in technologie, ruimte en economie bieden, maar is dat wel zo? Om de proef op de som te nemen hebben wij de drie pijlers in het leven geroepen om u te kunnen overtuigen van onze kwaliteiten! Hieronder volgt een uiteenzetting van onze pijlers genaamd Fit op de vraag, Aandacht voor mens & proces en Inhoudelijke kennis. Fit op de vraag Inhoudelijke kennis Bij Stratt+ Industrial & Ruimtelijk Management streeft men altijd naar gelijk te kunnen beantwoorden zor- Om uw vraagstukken zo goed mo- fit op de vraag als u een aanvraag gen we er voor dat ons personeel plaatst bij onze organisatie. Wij zoeken altijd snel voor u naar die ge- heeft met uw core-business. Zo kun- goed geschoold is en een relatie schikte kandidaat of juiste advies nen we elkaar naar een hoger niveau tillen en helpt het ons een ge- voor uw organisatie. schikte oplossing of kandidaat voor Als voorbeeld van deze fitheid kunnen wij u melden dat 90% van onze u te vinden. opdrachten tot volle tevredenheid Bij Stratt+ beseffen we heel goed worden uitgediend, waarvan 70% dat onze mensen ons visitekaartje leidt tot een opdrachtverlenging. zijn. De expertise van onze mensen is wat wij onze klanten kunnen bieden, naast uiteraard hun veelzijdig- Aandacht voor mens & proces Binnen Stratt+ Industrial en Ruimtelijk heid, flexibiliteit en betrokkenheid. Management hebben wij oog voor onze mensen die wij plaatsen en het Kortom proces waarin zij belanden. Wij onderschrijven dit door te doen wat wij onze kwaliteiten gaan wij graag Als u nader kennis wilt maken met zeggen en een betrouwbare partner een persoonlijk gesprek met u aan. te zijn. Wij draaien er niet om heen en zijn altijd correct en open naar u toe. Met een nuchtere blik op resultaat en kwaliteit, bekijken we ieder project afzonderlijk. de + punten van Stratt+

2 Stratt+ ook binnen defensie werkzaam AFBEELDING VAN EEN CHINOOK Vanaf ca. het jaar 2000 is de afdeling Aerospace van Stratt+ (voorheen Delta Consult) werkzaam bij de helikopterafdeling bij defensie, hetgeen sedert 2008 gebundeld is onder commando van het Defensie Helikopter Commando (DHC). Een van de functies die door een van onze collega s wordt uitgevoerd is die van hoofdopzichter binnen het 298 Squadron dat de beschikking heeft over 17 Chinook (CH-47 D/F) helikopters. De werkzaamheden daarbij lopen uiteen: van certificering van werkzaamheden tot aan leidinggeven aan het onderhoudspersoneel. Daarnaast is de hoofdopzichter ook verantwoordelijk voor het maken van planningen t.b.v. dagelijkse werkzaamheden, oefeningen en uitzendingen, alsmede het verzorgen van technische en administratieve ondersteuning aan het vliegend personeel. De trainingen gebeuren op de vliegbasis Gilze-Rijen, Fort Hood (Texas) en op verschillende locaties in Europa, waar men op verschillende technieken kan trainen. Zo trainen we winteroperaties in Noorwegen, tactisch in Engeland en Duitsland, bergvliegen in Italië en woestijnoperaties in Spanje of Portugal. In Fort Hood Texas staan sinds kort 3 nieuwe Chinooks gestationeerd en kan de vliegende bemanning de initiële kwalificatietrainingen daar uitvoeren. De oefeningen binnen Europa zijn altijd een grote verplaatsing van personeel en materieel. Het personeel van het eigen Squadron neemt in ploegen deel aan die oefeningen. Derhalve is het een leuke en uitdagende baan die niet voor iedere burger is weggelegd. De taken van het squadron bestaan voornamelijk uit het trainen t.b.v. uitzendingen en daarnaast het uitvoeren van opdrachten. Ook vliegt men bijvoorbeeld op 5 mei om de bands op alle vredesfestivals te laten spelen. AFBEELDING VAN EEN CHINOOK

3 ONDERTEKENING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIJDRECHT ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ UTRECHT (OMU) In opdracht van de N.V. Ontwikkelingsmaatschappij De OMU komt voort uit de provincie Utrecht. De provincie is actief bezig om te investeren ten behoeve van de Utrecht (OMU) is Stratt+ Ruimtelijk Management begin juni gestart met het uitvoeren van de opdracht m.b.t. herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Ter enerzijds het ondersteunen van de opstartfase van de ondersteuning aan de herstructureringsopgave in de provincie Utrecht is per 16 december 2011 een doelgerichte OMU, anderzijds de projectadvisering van de herstructurering van het bedrijventerrein Mijdrecht in de gemeente organisatie opgericht: NV Ontwikkelingsmaatschappij De Ronde Venen en van de herstructurering van bedrijventerrein De Compagnie in Veenendaal. De taken be- terreinen. Utrecht. De OMU participeert in principe alleen in private staan o.a. uit het opstellen van het Plan van Aanpak en de Intentieovereenkomst. Op 20 september 2012 hebben de gemeente De Ronde Venen, de OMU, de Vereniging Industriële Belangen en de Kamer van Koophandel hun handtekening gezet onder de intentieovereenkomst om gezamenlijk aan de herstructurering van het bedrijventerrein Mijdrecht te werken. Binnenkort staat tevens de ondertekening in Veenendaal op de planning. De uiteindelijke doelstelling van de herstructurering is het verminderen van de leegstand en het bieden van een kwalitatief hoogwaardige en duurzame vestigingsplaats voor ondernemers op bedrijventerrein. Naast het verbeteren van de openbare ruimte (gemeentelijke taak) zet de herstructurering daarom vooral in op het vastgoed en de private terreinen. Daarbij is het belangrijk om door middel van o.a. intensief ruimtegebruik schuifruimte te creëren binnen het bedrijventerrein. Nieuwsbrief bedrijven terrein mijdrecht oktober 2012 Interview Pieter Palm pag 2 Interview Rob Gordon pag 3 Interview Arwin Brouwer pag 4 Interview Taco Jansonius pag 5 Waarom herstructurering? pag 6 Wat vindt u van de herstructurering? Ik ben onder de indruk van het Plan van Aanpak voor herstructurering van het Bedrijventerrein Mijdrecht. Een ambitieus plan waarmee in korte tijd de concurrentiepositie van het bedrijventerrein aanzienlijk kan worden verbeterd. Is het bedrijventerrein dan economisch niet gezond nu? Juist wel. Cijfers laten zien dat de lokale economie, gegeven de economische situatie, er relatief goed voorstaat. Dat willen we graag zo houden. De verwachting is wel, dat zonder economische impuls, een negatief effect kan ontstaan op de Nieuwsbrief bedrijventerrein mijdrecht interview gemeente pieter palm, wethouder Nu focus op bedrijfspanden en -terreinen voor vitaal bedrijventerrein wat willen we bereiken? Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het bedrijventerrein bedrijventerrein mijdrecht 2 arbeidsmarkt. En dat willen we nu juist voorkomen. Het bedrijventerrein wordt toch al gerevitaliseerd. Waarom dan nu ook nog gaan herstructureren? De revitalisering is gericht op de openbare ruimte, civieltechnische problemen en bereikbaarheid. Dit project wordt volgend jaar afgerond. Verbetering van de openbare ruimte is belangrijk om het Bedrijventerrein Mijdrecht goed te laten functioneren. Maar de bedrijfspanden en -percelen zijn een onlosmakelijk onderdeel van een goed functionerend bedrijventerrein. De herstructurering Nieuwe stap richting verbetering Bedrijventerrein De verbetering van de openbare Mijdrecht Van revitalisering van de openbare ruimte naar de herontwikkeling van bedrijfspanden. Dat is de stap die de gemeente wil maken om de lokale economie te stimuleren. Met als doel de uitstraling op het Bedrijventerrein Mijdrecht te verbeteren en optimaal ruimtegebruik te krijgen. Wethouder Pieter Palm van de gemeente De Ronde Venen, Rob Gordon van Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht, Arwin Brouwer van de Vereniging Industriële Belangen en Jaap Docter van de Kamer van Koophandel hebben op 20 september hun handtekening gezet onder een intentieovereenkomst om gezamenlijk aan deze nieuwe stap te werken. ruimte is niet genoeg om het bedrijventerrein goed te laten functioneren. De bedrijfspanden en de private terreinen zijn minstens zo belangrijk. De herstructurering zet daarom vooral in op deze panden en de bijbehorende terreinen. de doelen zijn: 1 Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het Bedrijventerrein Mijdrecht door de uitstraling van het vastgoed te vergroten en de kwaliteit van de bedrijfsomgeving te verbeteren; Het bedrijventerrein beslaat met een oppervlakte van 175 hectare bruto een groot deel van de bebouwde kom van Mijdrecht. Er zijn circa 400 bedrijven gevestigd met zo n Het realiseren van intensief en efficiënt ruimtegebruik door het creëren van (schuif)ruimte, zodat de uitbreidingsbehoefte van bedrijven kan worden opgevangen binnen het Bedrijventerrein Mijdrecht en de functionaliteit van het bedrijventerrein verbetert. arbeidsplaatsen. Het bedrijventerrein is met 31% van de werkgelegenheid de belangrijkste werkgelegenheidsconcentratie in de gemeente en is daarmee de economische motor van de lokale economie. Het bedrijventerrein neemt met zowel internationaal, nationaal en lokaal georiënteerde bedrijven een belangrijke positie in binnen de Provincie Utrecht. De gemeente, OMU, VIB en KvK willen dat Bedrijventerrein Mijdrecht deze belangrijke functie behoudt. richt zich juist op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het bedrijventerrein door de uitstraling van het vastgoed en de private terreinen te verbeteren. Is herstructurering wel nodig? Uit cijfers blijkt dat diverse panden en kavels worden aangeboden. Dat klopt, zo n 8% van het vastgoed staat te huur of te koop. Op dit moment kunnen bedrijven geen geschikt pand vinden om zich te vestigen of gevestigd te blijven op het bedrijventerrein. Terwijl er wel nog steeds vraag is naar bedrijfspanden en kavels. Door herstructurering willen we ervoor zorgen dat de kwaliteit van panden weer aansluit op de eisen van deze tijd en zo de mismatch tussen vraag en aanbod oplossen. Slotvraag: Stel dat we over anderhalf jaar terugkijken op de herstructurering. Wanneer is deze voor u geslaagd? Ik ben tevreden als we concrete afspraken hebben gemaakt over verbetering van de uitstraling. En wanneer bedrijven hun behoefte om te groeien concreet realiseren op het bedrijventerrein. DE NIEUWSBRIEF VAN BEDRIJVENTERREIN MIJDRECHT KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP

4 TRAININGEN VAN STRATT+ SAFETY SUPPORT Bent u op zoek naar kwalitatief goede trainingen in het Training Veilig werken op de hoogte kader van veiligheid die georganiseerd worden door Misschien heeft u op de werkvloer te maken met valgevaar en het risico op vallende voorwerpen. Om de risico s professionals die zo van de werkvloer komen lopen? Of heeft u de behoefte om de veiligheid op de werkvloer in de toekomst te beperken organiseert Stratt+ Industrial door professionals te laten controleren? een training Veilig werken op hoogte. Management heeft vanaf heden diverse trainingen en producten toegevoegd aan haar aanbod en bij dezen Product Quick-scan Safety leggen wij de volgende diensten graag aan u voor: Heeft u interesse om op de korte termijn een quick-scan uit te voeren op het gebied van veiligheid, gezondheid, Training Praktisch gasmeten welzijn en milieu? Stratt+ komt graag bij uw bedrijf langs Heeft u te maken met brandgevaarlijke en/of toxische om vrijblijvend een quick-scan uit te voeren in de periode producten, werkzaamheden in besloten ruimten, transport, op- en overslag en ATEX-zonering? Stratt+ verzorgt van november 12 tot en met februari 13. trainingen in het detecteren van explosiegevaar, zuurstof Vanuit onze gedachte maatwerk in technologie, zijn wij u en toxische stoffen. graag van dienst! Safety Training Veilig werken op hoogte Heeft u interesse in een door Stratt+ verzorgde training? Neem dan snel contact met ons op via onderstaande contactgegevens! Hoofdkantoor Zwijndrecht Stationsweg LR Zwijndrecht Vestiging Goes Stationsplein HP Goes T F E. I. Heeft u interesse in een door Stratt+ verzorgde training? Neem dan snel contact met ons op via onderstaande contactgegevens! Hoofdkantoor Zwijndrecht Stationsweg LR Zwijndrecht Vestiging Goes Stationsplein HP Goes T F E. I. Voororganisatiesdietemaken Inhoudvandetraining: hebbenmetvalgevaar en het risico op vallende voorwerpenor- ganiseert Stratt+ Industrial Ma- - De Arbo-wet: verplichtingen van de werkgever en van de werknemer, aansprakelijkheid jegens derden nagement een training Veilig werken op hoogte. - Het Arbo-besluit: uitvoering van artikel 6.13 werken op Hoewerkthet? plaatsen met verhoogd valgevaar Onze adviseur inventariseert - Werken op daken tijdens een intakegesprek de - Steigers behoeftevan de klant. Daardoor krijgt de traininggeenal- - Collectieve valbeveiliging - Ladders gemeen, maareenspecifiekka- rakter. - Persoonlijke valbeveiliging - Afzettingen en signalering - Risico's verband houdende met vallende voorwerpen De training wordt verzorgd in - Risico's verband houdende groepenvan maximaal10 personenopeen van onzelocaties - Risico's verband houdende met calamiteiten in Zwijndrecht of Goes, of desgewenstopuwbedrijfslocatie. Resultaatvandetraining: Daarbij makenwebijvoorkeur gebruik van de aanwezige ma- De deelnemers zijn na dezetrai- terialen waarmee de werkne- met werken nabij antennes ning in staat om deskundig en zelfstandig risico sinteschatten, mers gewend om gaan. maatregelen nemen en adviezen uit te brengen. Docentenzijnveiligheidskundi- gen met ruime ervaring in de bouw, industrie energiesector. Tijdsduur 8 uur Deelnemers 6-10 Prijsp.p. 210,- (excl. BTW)* Certificaat ja Heeft u interesse in een door Stratt+ verzorgde quick-scan? Neem dan snel contact met ons op via onderstaande contactgegevens! Hoofdkantoor Zwijndrecht Stationsweg LR Zwijndrecht Vestiging Goes Stationsplein HP Goes T F E. I. biedt in de maanden oktober 12 t/m januari 13 een quickscan aan op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Deze quick-scan wordt uitgevoerd door een van onze middelbaar- of hogere veiligheidskundigen. Zij bezoeken uw bedrijf, spreken met de door u aangewezen contactpersonen en leveren een korte, maar zo compleet mogelijk rapportage van de aandachtspunten die zij hebben geconstateerd op het gebied van uw veiligheidsbeleid. Deze quick-scan brengen wij niet in rekening en is vrij van enige verplichting. Uiteraard houdt Stratt+ Industrial management zich wel aanbevolen om voor een vervolgopdracht in aanmerking te komen. Quick-scan VOLG ONS OOK VIA (RUIMTELIJK) (INDUSTRIAL) Oktober 2012 Pagina 1/2 * De prijs is inclusief lesmateriaal, Stratt+ certificaat, lunch/koffie en thee. Safety Training praktisch gasmeten/ WBGT Voor organisaties die te maken Inhoud van de training: hebben met brandgevaarlijke en/of toxische producten, werkzaamheden in besloten ruimten, - Plaats van gasmeten binnen de Arbo-wet - Basisbegrippen van; toxische transport, op- en overslag en stof, gassen en dampen ATEX-zonering verzorgt Stratt+ - Brand, verbranding en trainingen in het detecteren van brandpreventie explosiegevaar, zuurstof en toxische stoffen. flagratie, vlampunt, zelfont- - Explosies: detonatie en debrandingstemperatuur, stofexplosies, de explosiecurve, Hoe werkt het? LEL en UEL Onze adviseur inventariseert tijdens een intakegesprek de bestekingsbronnen - Ontstekingsenergie en ont- - ATEX-zonering hoefte van de klant. Daardoor - Zuurstof en inertisering. krijgt de training geen algemeen, maar een specifiek ka- - Technieken voor het gasvrij - Gasmeten rakter. maken en veiligstellen van leidingen en besloten ruimten (als verdieping op de De training wordt verzorgd in groepen van maximaal 10 personen op een van onze locaties - Werkvergunningen, TRA s en stof) in Zwijndrecht of Goes, of desgewenst op uw bedrijfslocatie. meetprotocollen - Etikettering en signalering - Praktische voorbeelden en groepsopdrachten Daarbij maken we bij voorkeur - Praktijkproeven en examen gebruik van de gasmeetapparatuur van de klant, waardoor Resultaat van de training uw medewerkers direct het geleerde in de praktijk kunnen De deelnemers zijn na deze brengen. training in staat om deskundig en zelfstandig leidingen en besloten ruimten vrij te geven voor Docenten zijn veiligheidskundigen met ruime ervaring met werkzaamheden, risico s in te onderhoudswerkzaamheden in schatten en adviezen uit te de (petro-)chemische industrie, brengen. de energiesector en in de leidingbouw. Safety DE PRODUCTBLADEN VAN SAFETY SUPPORT Tijdsduur 4 8 uur Kosten GRATIS Geldig tot en met 31 januari 2013!

5 Industrial Management gastheer voor het PZG Het Pieter Zeeman Gezelschap (PZG) is opgericht op 2 oktober Het is een vereniging van academici en Hbo ers, die werkzaam zijn binnen het grondgebied van de provincie Zeeland. Het gezelschap is vernoemd naar Pieter Zeeman. Hij bezocht de H.B.S., thans Scholengemeenschap Professor Zeeman genaamd, te Zierikzee. Pieter Zeeman ontdekte het naar hem genoemde Zeeman -effect, dat omschreven kan worden als de invloed van een magnetisch veld op door dat veld lopende lichtstralen. De doelstelling van het Pieter Zeeman Gezelschap is het in verenigingsverband uitwisselen van technische kennis en ervaring door academici en Hbo ers in de provincie Zeeland. De doelstellingen zijn zowel informatief als sociaal van aard. Informatief - Onderlinge kennisoverdracht op het gebied van beleidsmatige, procedurele en technische aspecten. - Verhogen en verbreden van het niveau van toegepaste vakkennis. - Het verbeteren van het begrip voor andere vakdisciplines. - Het vergroten van het inzicht in de processen van ontwikkeling, voorbereiding en realisering van projecten. In dit kader was Stratt+ gastheer tijdens de jaarlijkse vergadering waarbij gekozen is voor het uitdagende project aanleg Sluiskiltunnel. Op locatie werd iedereen hartelijk ontvangen en is een inhoudelijke uitgebreide presentatie gegeven over de technische aspecten van dit uitdagende project. Als aanvulling op de presentatie werd buiten een kijkje genomen bij de status van de werkzaamheden. Om de doelstelling informatief & sociaal waar te maken werd deze dag afgesloten met een heerlijk diner in Terneuzen. Wederom een geslaagd event waarbij Stratt+ Industrial Management zich heeft kunnen presenteren en bijgedragen heeft in Maatwerk binnen haar lidmaatschap. Mocht u geïnteresseerd zijn in meer informatie over het PZG dan kunt u contact opnemen met Tessa Bakker. LOPENDE OPDRACHTEN Momenteel voeren wij werkzaamheden uit voor onder meer de volgende opdrachtgevers. Onderstaand ziet u enkele logo s en beeldmerken van onder andere: - G.A.S. (nieuwe opdrachtgever) - IFF (nieuwe opdrachtgever) - Ooms Construction (nieuwe opdrachtgever) - Inventariseren van de toegepaste technische mogelijkheden in de provincie Zeeland. - Ruilbeurs voor praktische ervaringen. Sociaal - Het bevorderen van goede betrekkingen tussen de leden onderling. - Het bevorderen van goede betrekkingen tussen overheden, bedrijfsleven en intermediaire organisaties. - Het bevorderen van zakelijke sociale contacten. NIEUW Stratt+ is lid van dit gezelschap en draagt met haar specialisten bij in de uitwisseling van technische kennis en ervaringen. NIEUW NIEUW OPDRACHTGEVERS VAN STRATT+ INDUSTRIAL MANAGEMENT OP LINKEDIN KUNT U ONS OOK VOLGEN VIA DE GROEP STRATT+

6 V.L.N.R. ANGELA VAN HEES, MUSTAFA YENICE, NIELS VAN HORSSEN & BENJAMIN HAMER DE STAGIAIRES VAN STRATT+ Wij bieden stagiaires de ruimte om zichzelf in een profes- Mustafa Yenice (HBO Commerciële Economie) sionele omgeving verder te ontwikkelen. De afgelopen Je bezighouden met alle social media houdt ook in, dat jaren hebben wij al meerdere studenten op kantoor ge- je continu moet verversen en updaten. Samen met Ben- had en hun frisse inbreng is voor ons van grote waarde. jamin zorgt Mustafa ervoor dat het draaiende blijft en vernieuwd wordt, want wat vandaag nieuws is, is morgen al Dit najaar hebben wij bij Stratt+ Industrial en Ruimtelijk weer geschiedenis! management, maar liefst vier nieuwe stagiaires mogen verwelkomen, afkomstig van diverse opleidingen. Bo- Niels van Horssen (HBO Economie & Recht) venstaand ziet u een foto van onze verse aanwinsten en Niels onderzoekt voor zijn studie, en natuurlijk ook voor onderstaand per persoon een korte beschrijving van hun Stratt+, de tevredenheid over ons vanuit de klant. Welke werkzaamheden. behoeften zijn er vanuit de klant? Hoe ervaren onze klan- Benjamin Hamer (HBO Commerciële Economie) Samen met Mustafa richt Benjamin zich op een marke- ten de samenwerking? Door het stellen van de essentiële vragen kunnen wij onze klanten in de toekomst beter voorzien in hun behoeften. tingplan en sales voor Stratt+. Concepten bedenken, hoe je Stratt+ nog meer onder de aandacht kan brengen en Angela van Hees (MBO Secretarieel) dan met name via welke wegen. Vooral nu veel bedrij- Angela is de vriendelijke stem die u te woord staat aan ven gebruik maken van social media door middel van de telefoon, die u ontvangt als u ons bezoekt en die er- Facebook, Twitter en LinkedIn. Benjamin en Mustafa zijn voor zorgt dat u zich op uw gemak voelt als u bij ons bin- goed op de hoogte hoe groot je bereik kan zijn én wor- nenkomt. den als je hier gebruik van maakt. Het doorontwikkelen van een website, het bedenken van slogans, wat spreekt Wij wensen Benjamin, Mustafa, Niels & Angela deze peri- mensen aan; dit zijn de voornaamste aandachtspunten ode een leerzame en plezierige tijd toe. En dat zij zowel waar Benjamin en Mustafa zich in verdiepen. als wij veel wijzer van elkaar kunnen worden.

7 MAATWERK IN TECHNOLOGIE Stationsweg 45, Zwijndrecht, T , F I. E. DE FACEBOOK-PAGINA VAN STRATT+ INDUSTRIAL MANAGEMENT STRATT+ & SOCIAL MEDIA De groei van de social media is afgelopen jaren explosief gestegen. Sinds de komst van de smartphone en de integratie ervan in het dagelijks leven zijn de platformen zoals Facebook, Twitter en Linkedin een van de meest gebuikte toepassingen. Bijna iedereen is er bijna wel mee bekend en de social media zijn in een kort tijdsbestek een onmisbare schakel in onze maatschappij geworden. Wij als Stratt+ erkennen de social media en maken er daarom ook al geruime tijd zeer intensief gebruik van. Of het nu gaat om profielen van ons bedrijf of om het gebruik door individuele werknemers, iedereen verstuurt tweets en Facebook-updates. Er gaat natuurlijk niets boven fysieke communicatie met klanten en relaties, maar het communiceren via de social media is ook erg plezierig. Het plaatsen van bijvoorbeeld een vraag of een vacature heeft een enorme spin-off en werkt qua verspreiding als een olievlek. Binnen de kortste keren komen zowel wij als bestaande relaties met elkaar in contact met voornamelijk positieve uitkomsten. Daarom willen wij natuurlijk graag met u in contact komen. Of het nu fysiek is of via de sociale media. Bij deze maken wij u dan ook graag attent op onze actieve platformen. Facebook Voor zowel Stratt+ Industrial als Ruimtelijk Management hebben wij een Facebook-pagina opgesteld. Via de Facebook-pagina blijft u op de hoogte van al onze laatste updates met betrekking tot nieuwe opdrachten, nieuwsberichten, vacatures e.d. Als u onderstaande namen invoert in de zoekbalk boven aan de pagina, zult u onze pagina s vinden: - - Stratt+ Ruimtelijk Management Linkedin Met dezelfde achterliggende gedachte als Facebook hebben wij ook een Linkedin-bedrijfsprofiel. Daarnaast is een groot deel van onze medewerkers ook actief op Linkedin. Twitter Niet elk nieuwtje wordt uitgebreid toegelicht met stukken tekst, maar dat maakt het niet minder interessant. Via onze twitter-account brengen wij u razendsnel op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen. Wij zijn te volgen (Industrial Management) PLUS_RM (Ruimtelijk Management).

8 PERSOONLIJKE AANDACHT, DAT IS ONZE KRACHT, DAT IS ONZE + KENNISMAKEN MET... Voor elke nieuwsbrief stellen wij twee van onze werknemers de vraag Waarom vind jij werken bij Stratt+ zo leuk?. In deze editie zijn Michael en Wim aan de beurt. MICHAEL VAN DER BURG Waarom ik werken bij Stratt+ zo leuk vind? Werken bij Stratt+ is voor mij erg leuk omdat ik direct na mijn stage de mogelijkheid heb gekregen om het geleerde in de praktijk te brengen. Ik ben bij Stratt+ letterlijk in het diepe gegooid waardoor ik mijzelf elke dag opnieuw kan uitdagen en zo kan blijven leren. WIM SCHOUTEN Waarom ik werken bij Stratt+ zo leuk vind? Stratt+ heeft een flexibele organisatie met een zeer prettige werksfeer waarbij meedenken wordt aangemoedigd van laag tot hoog in de organisatie. Typerend voor Stratt+ is de goede onderlinge verhouding tussen de medewerkers, hoewel deze op verschillende locaties actief zijn. Dit wordt gerealiseerd door de vele events die door Stratt+ voor de medewerkers wordt georganiseerd zoals cursussen, socials, nieuwsbrieven e.d. Stratt+ is een pro-actief bedrijf dat het beste uit zijn medewerkers wil halen en daardoor de mogelijkheid geeft om op een hoger niveau te kunnen acteren. Hoofdkantoor Zwijndrecht Stationsweg LR Zwijndrecht Vestiging Zeeland Stationsplein HP Goes Postadres Postbus AG Hendrik-Ido-Ambacht T F I. E.

bedrijven terreinen. Mijdrecht Nieuwe stap richting verbetering Bedrijventerrein Nieuwsbrief wat willen we bereiken?

bedrijven terreinen. Mijdrecht Nieuwe stap richting verbetering Bedrijventerrein Nieuwsbrief wat willen we bereiken? Nieuwsbrief bedrijven terrein mijdrecht oktober 2012 Interview Pieter Palm pag 2 Interview Rob Gordon pag 3 Interview Arwin Brouwer pag 4 Interview Taco Jansonius pag 5 Waarom herstructurering? pag 6 Nieuwe

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling De economie is voortdurend in beweging. Voor de groei en continuïteit van uw bedrijf is het noodzakelijk snel en flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden.

Nadere informatie

ATEX 137. blad 1 van 5 ATEX 137

ATEX 137. blad 1 van 5 ATEX 137 Postbus 141 2040 AC Zandvoort telefoon : (023) 573 25 54 e-mail : info@vmtl.nl internet : www.vmtl.nl K.v.K nr. 53589211 BTW nr.: NL8509.38.880.B01 ATEX 137 Inleiding Sommige explosies zijn in staat om

Nadere informatie

Trend People: dé perfecte matchmaker.

Trend People: dé perfecte matchmaker. Trend People: dé perfecte matchmaker. Kwaliteit, aandacht voor mensen en altijd gefocust op het creëren van meerwaarde, dat is waar Trend People voor staat. Geen gewoon uitzendbureau, maar een fullservice

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Onze specialistische vakkennis en toewijding voor zowel klant als kandidaat zijn evident. Wij zijn een uitzendbureau, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een degelijke en betrouwbare HR dienstverlener

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

ZELF AAN DE SLAG MET LIFEGUARDS [SCHOOL] - LESPAKKET

ZELF AAN DE SLAG MET LIFEGUARDS [SCHOOL] - LESPAKKET ZELF AAN DE SLAG MET LIFEGUARDS [SCHOOL] - LESPAKKET Het project Lifeguards is uitgevoerd door CNV Jongeren en mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lifeguards is uitgevoerd

Nadere informatie

ERVAREN & VAKBEKWAAM HORECAPERSONEEL

ERVAREN & VAKBEKWAAM HORECAPERSONEEL ERVAREN & VAKBEKWAAM HORECAPERSONEEL WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! Van de Plas Horeca Groep is sinds 2005 uw professionele dienstverlener binnen de horecabranche. Bent u op zoek naar vakbekwaam

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

ACQUISITIEFOLDER INFORMATIE EN PAKKETTEN

ACQUISITIEFOLDER INFORMATIE EN PAKKETTEN ACQUISITIEFOLDER INFORMATIE EN PAKKETTEN WAT IS HET CNN Het Criminologisch Netwerk Nederland (Het CNN) is een landelijk netwerk voor criminologen waarin het bijeenbrengen van de academische wereld en het

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013 Datum rapport: 8 februari 2013 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Nieuwe Koers Beverwijk Kiwa Nederland BV. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

leergang projectontwikkeling

leergang projectontwikkeling Inleiding Professionalisering van het vak is in alle NEPROM-opleidingen hét uitgangspunt Een goede samenwerking tussen overheid en smaatschappijen bevorderen, staat bij de NEPROM hoog op de agenda. Daarnaast

Nadere informatie

... Think safety! Besloten ruimtes. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Besloten ruimtes. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Besloten ruimtes VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Besloten ruimtes Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste

Nadere informatie

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap Het Ambachtshuis Brabant Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap u Vakmanschap benutten Ambachten maken wezenlijk deel uit van de Nederlandse economie. Ze worden beoefend door bijna 1 miljoen Nederlanders,

Nadere informatie

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT DOEL Aangemelde en toekomstige BBL studenten die geen werkplek hebben kunnen 1 à 2 onderwijsperioden na aanmelden starten aan de opleiding doordat ze (met hulp van

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

Toolkit PR en communicatie NRTO-keurmerk

Toolkit PR en communicatie NRTO-keurmerk Toolkit PR en communicatie NRTO-keurmerk Gefeliciteerd met het behalen van het NRTO-keurmerk! U levert kwaliteit en dat mag de wereld weten: uw opdrachtgevers en klanten, collega-bedrijven, inwoners en

Nadere informatie

Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk.

Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk. Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk. We hebben er allemaal mee te maken: de zorg. Of je nu ziek bent, vaccinaties wilt hebben voor een mooie reis of een familielid in het

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Advanced Jobmarketing Training. voor Loopbaanprofessionals. 4-daags - voorjaar 2015

Advanced Jobmarketing Training. voor Loopbaanprofessionals. 4-daags - voorjaar 2015 Wegens succes herhaald! Leergangen 2009 2014 evaluatie: 9! Advanced Jobmarketing Training voor Loopbaanprofessionals 4-daags - voorjaar 2015 Advanced Jobmarketing training vanuit drie dimensies: 1. Kennis

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hanze.nl/opendag

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

ROC wijzer ROC Nijmegen

ROC wijzer ROC Nijmegen ROC wijzer ROC Nijmegen Uitgave van STOOF Inhoudsopgave Inleiding en algemene informatie... 3 Algemene vragen... 4 Vragen over BBL-opleidingen... 5 Vragen over het Ervaringscertificaat (EVC)... 6 2011ROC

Nadere informatie

Payroll Services voor de schoonmaakbranche

Payroll Services voor de schoonmaakbranche Payroll Services voor de schoonmaakbranche Wat is payrolling? Payrollen van medewerkers is een groeiend fenomeen binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Van de term payrollen hebben de meeste werkgevers

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

Al uw HR-oplossingen onder één paraplu

Al uw HR-oplossingen onder één paraplu Al uw HR-oplossingen onder één paraplu Kennismaken met P-services HR group Kennis van uw branche Altijd op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen qua arbeidsweten regelgeving en uw cao. Als landelijke

Nadere informatie

ZRB - PR & Communicatie

ZRB - PR & Communicatie ZRB - PR & Communicatie ALV 30 oktober 2015 PR & Communicatie 2015 Huisstijl Communicatie - Online Zichtbaarheid Voorlichting - Veiligheid - Pers & media Huisstijl Eenduidige uitstraling: print, online,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties:

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties: Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Voornaam: Mohammed Jawad Achternaam: Alhaydary Adres: Plataanlaan 66 Postcode en plaats: 5616 LR Telefoonnummer: 06 47027919 E-mailadres: jawad_10_alhaydary@hotmail.com

Nadere informatie

Wij ontzorgen als het om uw veiligheid gaat!

Wij ontzorgen als het om uw veiligheid gaat! Wij ontzorgen als het om uw veiligheid gaat! Introductie Veiligheid in het algemeen en arbeidsveiligheid in het bijzonder zijn moeilijk te definiëren begrippen. Wat de één als onveilig ervaart, is voor

Nadere informatie

Topcondities voor topsecretaresses

Topcondities voor topsecretaresses Straight to the top Topcondities voor topsecretaresses Top Secretaries is de specialist in detachering en werving & selectie van management ondersteunende professionals. Kennis van en waardering voor het

Nadere informatie

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen?

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen? Conclusie Tot 2020 wordt een behoefte naar bedrijventerrein in de gemeente Zijpe geraamd van circa 5 hectare. Dit is ook de oppervlakte die in de planningsopgave in de provinciale structuurvisie is opgenomen.

Nadere informatie

Brochure ISO 27002 Advanced

Brochure ISO 27002 Advanced Brochure ISO 27002 Advanced Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

HET BINDEN EN BOEIEN VAN HORECAPERSONEEL

HET BINDEN EN BOEIEN VAN HORECAPERSONEEL HOW TO: HET BINDEN EN BOEIEN VAN HORECAPERSONEEL Een handleiding vol met tips hoe je snel geschikt personeel kunt vinden, boeien en behouden. L1NDA 1 Introductie Elk jaar moeten er in de horeca 150.000

Nadere informatie

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business Economische opgave Internationalisering - Kennis: wat gebeurt daar? - Verzoek van het bedrijfsleven uit de Osse Haven: logistieke hub - Internationale bedrijven naar Oss - Platform om andere partijen te

Nadere informatie

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië!

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect SchoolConnect is een programma van stichting Joni. Het is een samenwerkingsverband tussen scholen in Nederland

Nadere informatie

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht mijn hart ligt bij een kleinschalige organisatie met een hoogwaardige dienstverlening. Waar mensen hun klanten kennen en waar ze hart voor de zaak hebben Ed Bos Directeur U-Boss Uitzendbureau is de kleinschalige

Nadere informatie

Payroll Services voor de callcenterbranche

Payroll Services voor de callcenterbranche Payroll Services voor de callcenterbranche Wat is payrolling? Payrollen van medewerkers is een groeiend fenomeen binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Van de term payrollen hebben de meeste werkgevers

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

mbo styling & design Geef je carrière vorm

mbo styling & design Geef je carrière vorm mbo styling & design 2016 2017 Geef je carrière vorm mbo styling & design Ben jij in vorm? Jij bent één van die bijzondere mensen die overal een kans zien om het leven letterlijk mooier te maken. Voor

Nadere informatie

geen dag zonder een goed CV Pitchvideo

geen dag zonder een goed CV Pitchvideo Pitchvideo Een pitchvideo is een korte kernachtige videoboodschap waarin je je van je beste kant laat zien en aantoont wat jouw toegevoegde waarde is voor een toekomstige werkgever of klant Voor wie is

Nadere informatie

Fle ibel Europe. Uw resultaat, onze zorg! Flexibel Europe DNA. Internationaal. Gecertificeerd EN 287, ASME, T0210, T0215, AWS D1.

Fle ibel Europe. Uw resultaat, onze zorg! Flexibel Europe DNA. Internationaal. Gecertificeerd EN 287, ASME, T0210, T0215, AWS D1. Flexibel Europe DNA Fle ibel Europe Internationaal Elk klein onderdeel Het een kan niet zonder het ander Schakel voor schakel opgebouwd De optelsom van de schakels zorgt voor de verbondenheid en optimaal

Nadere informatie

Leidraad Herstructurering Bedrijventerreinen gemeente Woerden versie 30 augustus 2013

Leidraad Herstructurering Bedrijventerreinen gemeente Woerden versie 30 augustus 2013 Leidraad Herstructurering Bedrijventerreinen gemeente Woerden versie 30 augustus 2013 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Doelen 3. Kaders en richtlijnen 4. Samenwerking 5. Hoe gaat de gemeente te werk?

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Eén publiek aanspreekpunt voor werkgevers met vragen over de arbeidsmarkt

Eén publiek aanspreekpunt voor werkgevers met vragen over de arbeidsmarkt Eén publiek aanspreekpunt voor werkgevers met vragen over de arbeidsmarkt Telefoonnummer: 0251-279045 mail: info@wspijmond.nl web: www.wspijmond.nl Inleiding In iedere onderneming is goed personeel belangrijk.

Nadere informatie

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 VERENIGING VOOR MAKELAARS EN TAXATEURS KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 INLEIDING... 6 1.1 ONDERZOEKSVRAAG

Nadere informatie

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015 Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard 27 mei 2015 Agenda 1. Welkomstwoord wethouder Fatih Özdere 2. Voorstelrondje 3. Presentatie onderzoek Daniël van den Dool 4. Vragen/discussie 5. Arjan Koopmans

Nadere informatie

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda Jaap Kortman (IVAM) in samenwerking met Parkmanager van de Exploitatievereniging Goudse Poort en de Belangenvereniging Goudse Poort,

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam Inhoudsopgave Warehouse - logistiek centrum 5 Bereikbaarheid 7 Dichtbij uw klanten

Nadere informatie

Facility-info.com De vacaturebank voor de facility professional

Facility-info.com De vacaturebank voor de facility professional Facility-info.com De vacaturebank voor de facility professional Profiel Facility-info.com Een zeer goed bezochte website op het gebied van facility management met 100.000 bezoekers en 850.000 pageviews

Nadere informatie

VOORWOORD. Het gaat uiteindelijk over de vraag of je anders naar werk weet te kijken. Wij, van De Berk hebben een. andere manier van kijken naar werk,

VOORWOORD. Het gaat uiteindelijk over de vraag of je anders naar werk weet te kijken. Wij, van De Berk hebben een. andere manier van kijken naar werk, Het gaat uiteindelijk over de vraag of je anders naar werk weet te kijken VOORWOORD Wij, van De Berk hebben een andere manier van kijken naar werk, naar organisaties en naar elkaar. Deze brochure weerspiegelt

Nadere informatie

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging De kortste weg naar een passende baan Uw functie bij Van Oord komt te vervallen en u moet op zoek naar een nieuwe baan. Deze

Nadere informatie

uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur

uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur Opening van Het House of Food Geachte heer, mevrouw, Op 25 november 2010 opent het House of Food, centrum voor de voedingsindustrie in Zaandam, haar deuren.

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Junior Research Consultant Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 17 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten

Nadere informatie

Profiel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Voorzitter Raad van Commissarissen

Profiel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Voorzitter Raad van Commissarissen Profiel Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Voorzitter Raad van Commissarissen 1 Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Voorzitter Raad van Commissarissen Algemeen Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel NSMA Whitepaper 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel Voorwoord Beste lezer, Met deze gratis whitepaper bieden we een aantal handige tips voor het opbouwen van een goed verzorgd en

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Vijfsluizen Gemeente Schiedam FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN VIJFSLUIZEN,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wat voor soorten stages zijn er?

Onderzoeksrapport. Wat voor soorten stages zijn er? Onderzoeksrapport Wat voor soorten stages zijn er? Eliza Friedrich 74956 M2A2 Week 1 5 verschillende soorten bedrijven / stages. Stay in Touch Media. Wat is de Stay in Touch Media? Stay in Touch Media

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Dutch Industrial Safety Consultants bv

Dutch Industrial Safety Consultants bv Dutch Industrial Safety Consultants bv Bedrijfsprofiel Volledige bedrijfsnaam Dutch Industrial Safety Consultants bv Contactgegevens Adres : Noordhoevelaan 54-58 3319 CH Dordrecht - Nederland Postbus :

Nadere informatie

mbo Food & Lifestyle Nieuw in Almere per september 2017 in nieuwe mbo vleugel Word wegwijs in de voedingswereld

mbo Food & Lifestyle Nieuw in Almere per september 2017 in nieuwe mbo vleugel Word wegwijs in de voedingswereld mbo Food & Lifestyle Nieuw in Almere per september 2017 in nieuwe mbo vleugel Word wegwijs in de voedingswereld mbo Food & Lifestyle Geïnteresseerd in het verhaal achter het voedseletiket en de invloed

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2017-2018 JOHAN CRUYFF ACADEMY GRONINGEN INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter Johan Cruijff wist als geen

Nadere informatie

Herstructurering. Ruimte voor de Brabantse economie. Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V.

Herstructurering. Ruimte voor de Brabantse economie. Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V. Herstructurering Ruimte voor de Brabantse economie Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V. Hoogwaardige, duurzame en voldoende vestigingsruimte voor bedrijven. Dat is een belangrijke

Nadere informatie

mbo food Zet eens een uitdaging op je menu

mbo food Zet eens een uitdaging op je menu mbo food 2016 2017 Zet eens een uitdaging op je menu mbo food Smaakmakers gezocht Vraag jij je verwonderd af wie het regelt dat elke dag bijna 17 miljoen Nederlanders een bijna oneindige keuze hebben uit

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Be the change you want to see in this world Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Trainingsoverzicht B2C

Trainingsoverzicht B2C Trainingsoverzicht B2C Coaching Training Strategisch Advies 2013 Schaapsweg 79 6712 CC Ede 0318 650000 06-42311808 www.uitvaartsupport.nl/coaching elefanticoaching@gmail.com @elefanticoaching Inhoud...

Nadere informatie

Stages in het buitenland

Stages in het buitenland Stages in het buitenland Ben jij op zoek naar een spetterende buitenlandervaring? Of zoek je gewoon een stage? AIESEC helpt je hierbij. In dit document vind je alle informatie, die je nodig hebt om het

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014!

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014! EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht Monique Roso, 12 maart 2014! Inhoud presentatie 1. economische trends en ontwikkelingen!! 2. economische monitor provincie Utrecht! - economische

Nadere informatie

Netwerk. 12-4-2013 10.00 uur tot 16.30 uur

Netwerk. 12-4-2013 10.00 uur tot 16.30 uur WELKOM Netwerk 12-4-2013 10.00 uur tot 16.30 uur Door Andrew David (H4 organisatie training advies) i.s.m. HAN Centrum voor Ondernemerschap FNV Zelfstandigen Andrew David Dynamisch Zelfstandig Communicatieve

Nadere informatie

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Drechtsteden een KANSRIJKE regio! 9 speerpunten om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Werkgevers Drechtsteden aangesloten bij VNO-NCW West Contactgegevens Postbus 931 3300

Nadere informatie

Accountant (bij voorkeur vennotabel)

Accountant (bij voorkeur vennotabel) Accountant (bij voorkeur vennotabel) Wij zoeken Voor ons team zijn we voor 40 uur per week op zoek naar een accountant voor de samenstelpraktijk (bij voorkeur vennotabel). In deze functie voer je werkzaamheden

Nadere informatie

Dit is de eerste nieuwsbrief Bedrijventerrein Mijdrecht sinds mijn aanstelling

Dit is de eerste nieuwsbrief Bedrijventerrein Mijdrecht sinds mijn aanstelling Nieuwsbrief Twee nieuwe gezichten Zoals u van de gemeente De Ronde Venen gewend bent, ontvangt u onze nieuwsbrief over de bedrijventerreinen met nieuws en ontwikkelingen op dit gebied. Nieuw is dat de

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan,

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan, Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Ronald Rumpff Tuesday, June 16, 2015 10:39 AM Info Gem. IJsselstein Hanan Koullali - Khairouni ingekomen stuk cluster samenleving WGSP-FOLDER.pdf; Brf ondernemers

Nadere informatie

Excelleren. op eenzame hoogte

Excelleren. op eenzame hoogte Excelleren op eenzame hoogte Excellent op hoog niveau Waar op hoogte gewerkt wordt, werkt Amendex. Wij ontwerpen klim- en valbeveiliging voor elke werkomgeving. Onderscheidend en innovatief, welke voldoen

Nadere informatie

mbo food Zet eens een uitdaging op je menu

mbo food Zet eens een uitdaging op je menu mbo food 2017 2018 Zet eens een uitdaging op je menu mbo food Smaakmakers gezocht Vraag jij je verwonderd af wie het regelt dat elke dag bijna 17 miljoen Nederlanders een bijna oneindige keuze hebben uit

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Nieuw Mathenesse, Gemeente Schiedam A. Inleiding Deze factsheet

Nadere informatie