MAATWERK VOOR U! DE PIJLERS VAN STRATT+ de + punten van Stratt+ In deze editie van de nieuwsbrief Stratt+ o.a.:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAATWERK VOOR U! DE PIJLERS VAN STRATT+ de + punten van Stratt+ In deze editie van de nieuwsbrief Stratt+ o.a.:"

Transcriptie

1 MAATWERK VOOR U! Stratt Attent is een uitgave van Stratt+ Jaargang 3 * Nummer 2 * 4de kwartaal * 2012 In deze editie van de nieuwsbrief Stratt+ o.a.: - De pijlers van Stratt+ - Stratt+ ook binnen defensie werkzaam - Ontwikkelingmaatschappij Utrecht (OMU) - Trainingen van Stratt+ Safety Support - Industrial Management gastheer voor het PZG - De stagiaires van Stratt+ - Stratt+ & Sociale Media - Kennismaken met... en meer DE PIJLERS VAN STRATT+ Wij als Stratt+ Industrial & Ruimtelijk Management willen u doen geloven dat wij u maatwerk in technologie, ruimte en economie bieden, maar is dat wel zo? Om de proef op de som te nemen hebben wij de drie pijlers in het leven geroepen om u te kunnen overtuigen van onze kwaliteiten! Hieronder volgt een uiteenzetting van onze pijlers genaamd Fit op de vraag, Aandacht voor mens & proces en Inhoudelijke kennis. Fit op de vraag Inhoudelijke kennis Bij Stratt+ Industrial & Ruimtelijk Management streeft men altijd naar gelijk te kunnen beantwoorden zor- Om uw vraagstukken zo goed mo- fit op de vraag als u een aanvraag gen we er voor dat ons personeel plaatst bij onze organisatie. Wij zoeken altijd snel voor u naar die ge- heeft met uw core-business. Zo kun- goed geschoold is en een relatie schikte kandidaat of juiste advies nen we elkaar naar een hoger niveau tillen en helpt het ons een ge- voor uw organisatie. schikte oplossing of kandidaat voor Als voorbeeld van deze fitheid kunnen wij u melden dat 90% van onze u te vinden. opdrachten tot volle tevredenheid Bij Stratt+ beseffen we heel goed worden uitgediend, waarvan 70% dat onze mensen ons visitekaartje leidt tot een opdrachtverlenging. zijn. De expertise van onze mensen is wat wij onze klanten kunnen bieden, naast uiteraard hun veelzijdig- Aandacht voor mens & proces Binnen Stratt+ Industrial en Ruimtelijk heid, flexibiliteit en betrokkenheid. Management hebben wij oog voor onze mensen die wij plaatsen en het Kortom proces waarin zij belanden. Wij onderschrijven dit door te doen wat wij onze kwaliteiten gaan wij graag Als u nader kennis wilt maken met zeggen en een betrouwbare partner een persoonlijk gesprek met u aan. te zijn. Wij draaien er niet om heen en zijn altijd correct en open naar u toe. Met een nuchtere blik op resultaat en kwaliteit, bekijken we ieder project afzonderlijk. de + punten van Stratt+

2 Stratt+ ook binnen defensie werkzaam AFBEELDING VAN EEN CHINOOK Vanaf ca. het jaar 2000 is de afdeling Aerospace van Stratt+ (voorheen Delta Consult) werkzaam bij de helikopterafdeling bij defensie, hetgeen sedert 2008 gebundeld is onder commando van het Defensie Helikopter Commando (DHC). Een van de functies die door een van onze collega s wordt uitgevoerd is die van hoofdopzichter binnen het 298 Squadron dat de beschikking heeft over 17 Chinook (CH-47 D/F) helikopters. De werkzaamheden daarbij lopen uiteen: van certificering van werkzaamheden tot aan leidinggeven aan het onderhoudspersoneel. Daarnaast is de hoofdopzichter ook verantwoordelijk voor het maken van planningen t.b.v. dagelijkse werkzaamheden, oefeningen en uitzendingen, alsmede het verzorgen van technische en administratieve ondersteuning aan het vliegend personeel. De trainingen gebeuren op de vliegbasis Gilze-Rijen, Fort Hood (Texas) en op verschillende locaties in Europa, waar men op verschillende technieken kan trainen. Zo trainen we winteroperaties in Noorwegen, tactisch in Engeland en Duitsland, bergvliegen in Italië en woestijnoperaties in Spanje of Portugal. In Fort Hood Texas staan sinds kort 3 nieuwe Chinooks gestationeerd en kan de vliegende bemanning de initiële kwalificatietrainingen daar uitvoeren. De oefeningen binnen Europa zijn altijd een grote verplaatsing van personeel en materieel. Het personeel van het eigen Squadron neemt in ploegen deel aan die oefeningen. Derhalve is het een leuke en uitdagende baan die niet voor iedere burger is weggelegd. De taken van het squadron bestaan voornamelijk uit het trainen t.b.v. uitzendingen en daarnaast het uitvoeren van opdrachten. Ook vliegt men bijvoorbeeld op 5 mei om de bands op alle vredesfestivals te laten spelen. AFBEELDING VAN EEN CHINOOK

3 ONDERTEKENING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIJDRECHT ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ UTRECHT (OMU) In opdracht van de N.V. Ontwikkelingsmaatschappij De OMU komt voort uit de provincie Utrecht. De provincie is actief bezig om te investeren ten behoeve van de Utrecht (OMU) is Stratt+ Ruimtelijk Management begin juni gestart met het uitvoeren van de opdracht m.b.t. herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Ter enerzijds het ondersteunen van de opstartfase van de ondersteuning aan de herstructureringsopgave in de provincie Utrecht is per 16 december 2011 een doelgerichte OMU, anderzijds de projectadvisering van de herstructurering van het bedrijventerrein Mijdrecht in de gemeente organisatie opgericht: NV Ontwikkelingsmaatschappij De Ronde Venen en van de herstructurering van bedrijventerrein De Compagnie in Veenendaal. De taken be- terreinen. Utrecht. De OMU participeert in principe alleen in private staan o.a. uit het opstellen van het Plan van Aanpak en de Intentieovereenkomst. Op 20 september 2012 hebben de gemeente De Ronde Venen, de OMU, de Vereniging Industriële Belangen en de Kamer van Koophandel hun handtekening gezet onder de intentieovereenkomst om gezamenlijk aan de herstructurering van het bedrijventerrein Mijdrecht te werken. Binnenkort staat tevens de ondertekening in Veenendaal op de planning. De uiteindelijke doelstelling van de herstructurering is het verminderen van de leegstand en het bieden van een kwalitatief hoogwaardige en duurzame vestigingsplaats voor ondernemers op bedrijventerrein. Naast het verbeteren van de openbare ruimte (gemeentelijke taak) zet de herstructurering daarom vooral in op het vastgoed en de private terreinen. Daarbij is het belangrijk om door middel van o.a. intensief ruimtegebruik schuifruimte te creëren binnen het bedrijventerrein. Nieuwsbrief bedrijven terrein mijdrecht oktober 2012 Interview Pieter Palm pag 2 Interview Rob Gordon pag 3 Interview Arwin Brouwer pag 4 Interview Taco Jansonius pag 5 Waarom herstructurering? pag 6 Wat vindt u van de herstructurering? Ik ben onder de indruk van het Plan van Aanpak voor herstructurering van het Bedrijventerrein Mijdrecht. Een ambitieus plan waarmee in korte tijd de concurrentiepositie van het bedrijventerrein aanzienlijk kan worden verbeterd. Is het bedrijventerrein dan economisch niet gezond nu? Juist wel. Cijfers laten zien dat de lokale economie, gegeven de economische situatie, er relatief goed voorstaat. Dat willen we graag zo houden. De verwachting is wel, dat zonder economische impuls, een negatief effect kan ontstaan op de Nieuwsbrief bedrijventerrein mijdrecht interview gemeente pieter palm, wethouder Nu focus op bedrijfspanden en -terreinen voor vitaal bedrijventerrein wat willen we bereiken? Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het bedrijventerrein bedrijventerrein mijdrecht 2 arbeidsmarkt. En dat willen we nu juist voorkomen. Het bedrijventerrein wordt toch al gerevitaliseerd. Waarom dan nu ook nog gaan herstructureren? De revitalisering is gericht op de openbare ruimte, civieltechnische problemen en bereikbaarheid. Dit project wordt volgend jaar afgerond. Verbetering van de openbare ruimte is belangrijk om het Bedrijventerrein Mijdrecht goed te laten functioneren. Maar de bedrijfspanden en -percelen zijn een onlosmakelijk onderdeel van een goed functionerend bedrijventerrein. De herstructurering Nieuwe stap richting verbetering Bedrijventerrein De verbetering van de openbare Mijdrecht Van revitalisering van de openbare ruimte naar de herontwikkeling van bedrijfspanden. Dat is de stap die de gemeente wil maken om de lokale economie te stimuleren. Met als doel de uitstraling op het Bedrijventerrein Mijdrecht te verbeteren en optimaal ruimtegebruik te krijgen. Wethouder Pieter Palm van de gemeente De Ronde Venen, Rob Gordon van Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht, Arwin Brouwer van de Vereniging Industriële Belangen en Jaap Docter van de Kamer van Koophandel hebben op 20 september hun handtekening gezet onder een intentieovereenkomst om gezamenlijk aan deze nieuwe stap te werken. ruimte is niet genoeg om het bedrijventerrein goed te laten functioneren. De bedrijfspanden en de private terreinen zijn minstens zo belangrijk. De herstructurering zet daarom vooral in op deze panden en de bijbehorende terreinen. de doelen zijn: 1 Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het Bedrijventerrein Mijdrecht door de uitstraling van het vastgoed te vergroten en de kwaliteit van de bedrijfsomgeving te verbeteren; Het bedrijventerrein beslaat met een oppervlakte van 175 hectare bruto een groot deel van de bebouwde kom van Mijdrecht. Er zijn circa 400 bedrijven gevestigd met zo n Het realiseren van intensief en efficiënt ruimtegebruik door het creëren van (schuif)ruimte, zodat de uitbreidingsbehoefte van bedrijven kan worden opgevangen binnen het Bedrijventerrein Mijdrecht en de functionaliteit van het bedrijventerrein verbetert. arbeidsplaatsen. Het bedrijventerrein is met 31% van de werkgelegenheid de belangrijkste werkgelegenheidsconcentratie in de gemeente en is daarmee de economische motor van de lokale economie. Het bedrijventerrein neemt met zowel internationaal, nationaal en lokaal georiënteerde bedrijven een belangrijke positie in binnen de Provincie Utrecht. De gemeente, OMU, VIB en KvK willen dat Bedrijventerrein Mijdrecht deze belangrijke functie behoudt. richt zich juist op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het bedrijventerrein door de uitstraling van het vastgoed en de private terreinen te verbeteren. Is herstructurering wel nodig? Uit cijfers blijkt dat diverse panden en kavels worden aangeboden. Dat klopt, zo n 8% van het vastgoed staat te huur of te koop. Op dit moment kunnen bedrijven geen geschikt pand vinden om zich te vestigen of gevestigd te blijven op het bedrijventerrein. Terwijl er wel nog steeds vraag is naar bedrijfspanden en kavels. Door herstructurering willen we ervoor zorgen dat de kwaliteit van panden weer aansluit op de eisen van deze tijd en zo de mismatch tussen vraag en aanbod oplossen. Slotvraag: Stel dat we over anderhalf jaar terugkijken op de herstructurering. Wanneer is deze voor u geslaagd? Ik ben tevreden als we concrete afspraken hebben gemaakt over verbetering van de uitstraling. En wanneer bedrijven hun behoefte om te groeien concreet realiseren op het bedrijventerrein. DE NIEUWSBRIEF VAN BEDRIJVENTERREIN MIJDRECHT KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP

4 TRAININGEN VAN STRATT+ SAFETY SUPPORT Bent u op zoek naar kwalitatief goede trainingen in het Training Veilig werken op de hoogte kader van veiligheid die georganiseerd worden door Misschien heeft u op de werkvloer te maken met valgevaar en het risico op vallende voorwerpen. Om de risico s professionals die zo van de werkvloer komen lopen? Of heeft u de behoefte om de veiligheid op de werkvloer in de toekomst te beperken organiseert Stratt+ Industrial door professionals te laten controleren? een training Veilig werken op hoogte. Management heeft vanaf heden diverse trainingen en producten toegevoegd aan haar aanbod en bij dezen Product Quick-scan Safety leggen wij de volgende diensten graag aan u voor: Heeft u interesse om op de korte termijn een quick-scan uit te voeren op het gebied van veiligheid, gezondheid, Training Praktisch gasmeten welzijn en milieu? Stratt+ komt graag bij uw bedrijf langs Heeft u te maken met brandgevaarlijke en/of toxische om vrijblijvend een quick-scan uit te voeren in de periode producten, werkzaamheden in besloten ruimten, transport, op- en overslag en ATEX-zonering? Stratt+ verzorgt van november 12 tot en met februari 13. trainingen in het detecteren van explosiegevaar, zuurstof Vanuit onze gedachte maatwerk in technologie, zijn wij u en toxische stoffen. graag van dienst! Safety Training Veilig werken op hoogte Heeft u interesse in een door Stratt+ verzorgde training? Neem dan snel contact met ons op via onderstaande contactgegevens! Hoofdkantoor Zwijndrecht Stationsweg LR Zwijndrecht Vestiging Goes Stationsplein HP Goes T F E. I. Heeft u interesse in een door Stratt+ verzorgde training? Neem dan snel contact met ons op via onderstaande contactgegevens! Hoofdkantoor Zwijndrecht Stationsweg LR Zwijndrecht Vestiging Goes Stationsplein HP Goes T F E. I. Voororganisatiesdietemaken Inhoudvandetraining: hebbenmetvalgevaar en het risico op vallende voorwerpenor- ganiseert Stratt+ Industrial Ma- - De Arbo-wet: verplichtingen van de werkgever en van de werknemer, aansprakelijkheid jegens derden nagement een training Veilig werken op hoogte. - Het Arbo-besluit: uitvoering van artikel 6.13 werken op Hoewerkthet? plaatsen met verhoogd valgevaar Onze adviseur inventariseert - Werken op daken tijdens een intakegesprek de - Steigers behoeftevan de klant. Daardoor krijgt de traininggeenal- - Collectieve valbeveiliging - Ladders gemeen, maareenspecifiekka- rakter. - Persoonlijke valbeveiliging - Afzettingen en signalering - Risico's verband houdende met vallende voorwerpen De training wordt verzorgd in - Risico's verband houdende groepenvan maximaal10 personenopeen van onzelocaties - Risico's verband houdende met calamiteiten in Zwijndrecht of Goes, of desgewenstopuwbedrijfslocatie. Resultaatvandetraining: Daarbij makenwebijvoorkeur gebruik van de aanwezige ma- De deelnemers zijn na dezetrai- terialen waarmee de werkne- met werken nabij antennes ning in staat om deskundig en zelfstandig risico sinteschatten, mers gewend om gaan. maatregelen nemen en adviezen uit te brengen. Docentenzijnveiligheidskundi- gen met ruime ervaring in de bouw, industrie energiesector. Tijdsduur 8 uur Deelnemers 6-10 Prijsp.p. 210,- (excl. BTW)* Certificaat ja Heeft u interesse in een door Stratt+ verzorgde quick-scan? Neem dan snel contact met ons op via onderstaande contactgegevens! Hoofdkantoor Zwijndrecht Stationsweg LR Zwijndrecht Vestiging Goes Stationsplein HP Goes T F E. I. biedt in de maanden oktober 12 t/m januari 13 een quickscan aan op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Deze quick-scan wordt uitgevoerd door een van onze middelbaar- of hogere veiligheidskundigen. Zij bezoeken uw bedrijf, spreken met de door u aangewezen contactpersonen en leveren een korte, maar zo compleet mogelijk rapportage van de aandachtspunten die zij hebben geconstateerd op het gebied van uw veiligheidsbeleid. Deze quick-scan brengen wij niet in rekening en is vrij van enige verplichting. Uiteraard houdt Stratt+ Industrial management zich wel aanbevolen om voor een vervolgopdracht in aanmerking te komen. Quick-scan VOLG ONS OOK VIA (RUIMTELIJK) (INDUSTRIAL) Oktober 2012 Pagina 1/2 * De prijs is inclusief lesmateriaal, Stratt+ certificaat, lunch/koffie en thee. Safety Training praktisch gasmeten/ WBGT Voor organisaties die te maken Inhoud van de training: hebben met brandgevaarlijke en/of toxische producten, werkzaamheden in besloten ruimten, - Plaats van gasmeten binnen de Arbo-wet - Basisbegrippen van; toxische transport, op- en overslag en stof, gassen en dampen ATEX-zonering verzorgt Stratt+ - Brand, verbranding en trainingen in het detecteren van brandpreventie explosiegevaar, zuurstof en toxische stoffen. flagratie, vlampunt, zelfont- - Explosies: detonatie en debrandingstemperatuur, stofexplosies, de explosiecurve, Hoe werkt het? LEL en UEL Onze adviseur inventariseert tijdens een intakegesprek de bestekingsbronnen - Ontstekingsenergie en ont- - ATEX-zonering hoefte van de klant. Daardoor - Zuurstof en inertisering. krijgt de training geen algemeen, maar een specifiek ka- - Technieken voor het gasvrij - Gasmeten rakter. maken en veiligstellen van leidingen en besloten ruimten (als verdieping op de De training wordt verzorgd in groepen van maximaal 10 personen op een van onze locaties - Werkvergunningen, TRA s en stof) in Zwijndrecht of Goes, of desgewenst op uw bedrijfslocatie. meetprotocollen - Etikettering en signalering - Praktische voorbeelden en groepsopdrachten Daarbij maken we bij voorkeur - Praktijkproeven en examen gebruik van de gasmeetapparatuur van de klant, waardoor Resultaat van de training uw medewerkers direct het geleerde in de praktijk kunnen De deelnemers zijn na deze brengen. training in staat om deskundig en zelfstandig leidingen en besloten ruimten vrij te geven voor Docenten zijn veiligheidskundigen met ruime ervaring met werkzaamheden, risico s in te onderhoudswerkzaamheden in schatten en adviezen uit te de (petro-)chemische industrie, brengen. de energiesector en in de leidingbouw. Safety DE PRODUCTBLADEN VAN SAFETY SUPPORT Tijdsduur 4 8 uur Kosten GRATIS Geldig tot en met 31 januari 2013!

5 Industrial Management gastheer voor het PZG Het Pieter Zeeman Gezelschap (PZG) is opgericht op 2 oktober Het is een vereniging van academici en Hbo ers, die werkzaam zijn binnen het grondgebied van de provincie Zeeland. Het gezelschap is vernoemd naar Pieter Zeeman. Hij bezocht de H.B.S., thans Scholengemeenschap Professor Zeeman genaamd, te Zierikzee. Pieter Zeeman ontdekte het naar hem genoemde Zeeman -effect, dat omschreven kan worden als de invloed van een magnetisch veld op door dat veld lopende lichtstralen. De doelstelling van het Pieter Zeeman Gezelschap is het in verenigingsverband uitwisselen van technische kennis en ervaring door academici en Hbo ers in de provincie Zeeland. De doelstellingen zijn zowel informatief als sociaal van aard. Informatief - Onderlinge kennisoverdracht op het gebied van beleidsmatige, procedurele en technische aspecten. - Verhogen en verbreden van het niveau van toegepaste vakkennis. - Het verbeteren van het begrip voor andere vakdisciplines. - Het vergroten van het inzicht in de processen van ontwikkeling, voorbereiding en realisering van projecten. In dit kader was Stratt+ gastheer tijdens de jaarlijkse vergadering waarbij gekozen is voor het uitdagende project aanleg Sluiskiltunnel. Op locatie werd iedereen hartelijk ontvangen en is een inhoudelijke uitgebreide presentatie gegeven over de technische aspecten van dit uitdagende project. Als aanvulling op de presentatie werd buiten een kijkje genomen bij de status van de werkzaamheden. Om de doelstelling informatief & sociaal waar te maken werd deze dag afgesloten met een heerlijk diner in Terneuzen. Wederom een geslaagd event waarbij Stratt+ Industrial Management zich heeft kunnen presenteren en bijgedragen heeft in Maatwerk binnen haar lidmaatschap. Mocht u geïnteresseerd zijn in meer informatie over het PZG dan kunt u contact opnemen met Tessa Bakker. LOPENDE OPDRACHTEN Momenteel voeren wij werkzaamheden uit voor onder meer de volgende opdrachtgevers. Onderstaand ziet u enkele logo s en beeldmerken van onder andere: - G.A.S. (nieuwe opdrachtgever) - IFF (nieuwe opdrachtgever) - Ooms Construction (nieuwe opdrachtgever) - Inventariseren van de toegepaste technische mogelijkheden in de provincie Zeeland. - Ruilbeurs voor praktische ervaringen. Sociaal - Het bevorderen van goede betrekkingen tussen de leden onderling. - Het bevorderen van goede betrekkingen tussen overheden, bedrijfsleven en intermediaire organisaties. - Het bevorderen van zakelijke sociale contacten. NIEUW Stratt+ is lid van dit gezelschap en draagt met haar specialisten bij in de uitwisseling van technische kennis en ervaringen. NIEUW NIEUW OPDRACHTGEVERS VAN STRATT+ INDUSTRIAL MANAGEMENT OP LINKEDIN KUNT U ONS OOK VOLGEN VIA DE GROEP STRATT+

6 V.L.N.R. ANGELA VAN HEES, MUSTAFA YENICE, NIELS VAN HORSSEN & BENJAMIN HAMER DE STAGIAIRES VAN STRATT+ Wij bieden stagiaires de ruimte om zichzelf in een profes- Mustafa Yenice (HBO Commerciële Economie) sionele omgeving verder te ontwikkelen. De afgelopen Je bezighouden met alle social media houdt ook in, dat jaren hebben wij al meerdere studenten op kantoor ge- je continu moet verversen en updaten. Samen met Ben- had en hun frisse inbreng is voor ons van grote waarde. jamin zorgt Mustafa ervoor dat het draaiende blijft en vernieuwd wordt, want wat vandaag nieuws is, is morgen al Dit najaar hebben wij bij Stratt+ Industrial en Ruimtelijk weer geschiedenis! management, maar liefst vier nieuwe stagiaires mogen verwelkomen, afkomstig van diverse opleidingen. Bo- Niels van Horssen (HBO Economie & Recht) venstaand ziet u een foto van onze verse aanwinsten en Niels onderzoekt voor zijn studie, en natuurlijk ook voor onderstaand per persoon een korte beschrijving van hun Stratt+, de tevredenheid over ons vanuit de klant. Welke werkzaamheden. behoeften zijn er vanuit de klant? Hoe ervaren onze klan- Benjamin Hamer (HBO Commerciële Economie) Samen met Mustafa richt Benjamin zich op een marke- ten de samenwerking? Door het stellen van de essentiële vragen kunnen wij onze klanten in de toekomst beter voorzien in hun behoeften. tingplan en sales voor Stratt+. Concepten bedenken, hoe je Stratt+ nog meer onder de aandacht kan brengen en Angela van Hees (MBO Secretarieel) dan met name via welke wegen. Vooral nu veel bedrij- Angela is de vriendelijke stem die u te woord staat aan ven gebruik maken van social media door middel van de telefoon, die u ontvangt als u ons bezoekt en die er- Facebook, Twitter en LinkedIn. Benjamin en Mustafa zijn voor zorgt dat u zich op uw gemak voelt als u bij ons bin- goed op de hoogte hoe groot je bereik kan zijn én wor- nenkomt. den als je hier gebruik van maakt. Het doorontwikkelen van een website, het bedenken van slogans, wat spreekt Wij wensen Benjamin, Mustafa, Niels & Angela deze peri- mensen aan; dit zijn de voornaamste aandachtspunten ode een leerzame en plezierige tijd toe. En dat zij zowel waar Benjamin en Mustafa zich in verdiepen. als wij veel wijzer van elkaar kunnen worden.

7 MAATWERK IN TECHNOLOGIE Stationsweg 45, Zwijndrecht, T , F I. E. DE FACEBOOK-PAGINA VAN STRATT+ INDUSTRIAL MANAGEMENT STRATT+ & SOCIAL MEDIA De groei van de social media is afgelopen jaren explosief gestegen. Sinds de komst van de smartphone en de integratie ervan in het dagelijks leven zijn de platformen zoals Facebook, Twitter en Linkedin een van de meest gebuikte toepassingen. Bijna iedereen is er bijna wel mee bekend en de social media zijn in een kort tijdsbestek een onmisbare schakel in onze maatschappij geworden. Wij als Stratt+ erkennen de social media en maken er daarom ook al geruime tijd zeer intensief gebruik van. Of het nu gaat om profielen van ons bedrijf of om het gebruik door individuele werknemers, iedereen verstuurt tweets en Facebook-updates. Er gaat natuurlijk niets boven fysieke communicatie met klanten en relaties, maar het communiceren via de social media is ook erg plezierig. Het plaatsen van bijvoorbeeld een vraag of een vacature heeft een enorme spin-off en werkt qua verspreiding als een olievlek. Binnen de kortste keren komen zowel wij als bestaande relaties met elkaar in contact met voornamelijk positieve uitkomsten. Daarom willen wij natuurlijk graag met u in contact komen. Of het nu fysiek is of via de sociale media. Bij deze maken wij u dan ook graag attent op onze actieve platformen. Facebook Voor zowel Stratt+ Industrial als Ruimtelijk Management hebben wij een Facebook-pagina opgesteld. Via de Facebook-pagina blijft u op de hoogte van al onze laatste updates met betrekking tot nieuwe opdrachten, nieuwsberichten, vacatures e.d. Als u onderstaande namen invoert in de zoekbalk boven aan de pagina, zult u onze pagina s vinden: - - Stratt+ Ruimtelijk Management Linkedin Met dezelfde achterliggende gedachte als Facebook hebben wij ook een Linkedin-bedrijfsprofiel. Daarnaast is een groot deel van onze medewerkers ook actief op Linkedin. Twitter Niet elk nieuwtje wordt uitgebreid toegelicht met stukken tekst, maar dat maakt het niet minder interessant. Via onze twitter-account brengen wij u razendsnel op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen. Wij zijn te volgen (Industrial Management) PLUS_RM (Ruimtelijk Management).

8 PERSOONLIJKE AANDACHT, DAT IS ONZE KRACHT, DAT IS ONZE + KENNISMAKEN MET... Voor elke nieuwsbrief stellen wij twee van onze werknemers de vraag Waarom vind jij werken bij Stratt+ zo leuk?. In deze editie zijn Michael en Wim aan de beurt. MICHAEL VAN DER BURG Waarom ik werken bij Stratt+ zo leuk vind? Werken bij Stratt+ is voor mij erg leuk omdat ik direct na mijn stage de mogelijkheid heb gekregen om het geleerde in de praktijk te brengen. Ik ben bij Stratt+ letterlijk in het diepe gegooid waardoor ik mijzelf elke dag opnieuw kan uitdagen en zo kan blijven leren. WIM SCHOUTEN Waarom ik werken bij Stratt+ zo leuk vind? Stratt+ heeft een flexibele organisatie met een zeer prettige werksfeer waarbij meedenken wordt aangemoedigd van laag tot hoog in de organisatie. Typerend voor Stratt+ is de goede onderlinge verhouding tussen de medewerkers, hoewel deze op verschillende locaties actief zijn. Dit wordt gerealiseerd door de vele events die door Stratt+ voor de medewerkers wordt georganiseerd zoals cursussen, socials, nieuwsbrieven e.d. Stratt+ is een pro-actief bedrijf dat het beste uit zijn medewerkers wil halen en daardoor de mogelijkheid geeft om op een hoger niveau te kunnen acteren. Hoofdkantoor Zwijndrecht Stationsweg LR Zwijndrecht Vestiging Zeeland Stationsplein HP Goes Postadres Postbus AG Hendrik-Ido-Ambacht T F I. E.

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Oriëntatie op beroepenveld

Oriëntatie op beroepenveld Oriëntatie op beroepenveld Naam: Liza Ossewaarde Klas: 1N Studierichting: Communicatie Docent: Dewi de Hoon Datum: 19-11-2013 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Vacatures + jouw analyse

Nadere informatie

een fantatische week En verder... Jeroen, Elmar en Rick Excursie Scania

een fantatische week En verder... Jeroen, Elmar en Rick Excursie Scania TBK Magazine Nummer 5/ Mei 2013 Studiereis Wenen een fantatische week En verder... Het lean principe in de praktijk Demand Planning in de praktijk Slim produceren met Lean Manufacturing Afgelopen & Komende

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur

Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur In het nieuwsd April 2010 In deze uitgave: Topman Smit International wil sneltreinen naar Tweede Maasvlakte Project Leren en werken Drechtsteden groot succes Poortwachtercentrum Drechtsteden van start

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

SMILE Nieuwsbrief. ERP M&F Project SMILE jaargang 5 nummer 2 tweede kwartaal 2014. Wat u leest in deze editie. Van de Projectleider

SMILE Nieuwsbrief. ERP M&F Project SMILE jaargang 5 nummer 2 tweede kwartaal 2014. Wat u leest in deze editie. Van de Projectleider SMILE Nieuwsbrief SAP Migratie in de luchtketen Eerste fase Laatste editie ERP M&F Project SMILE jaargang 5 nummer 2 tweede kwartaal 2014 2 3 4 6 7 9 11 12 13 Wat u leest in deze editie Van de Projectleider

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Management bij IPD Opleidingen

Management bij IPD Opleidingen Management bij IPD Opleidingen Praktijkopleiding Management en Organisatie Praktijkgericht Persoonlijk Professioneel versie: v01-20132801 Leren leidinggeven op de manier die bij u past! Inhoud IPD Management

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Businesscases functiecreatie

Businesscases functiecreatie Businesscases functiecreatie Businesscase 1: NXP en Breed Businesscase 2: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Utrecht en UW Businesscase 3: VDL Parree en de Atlant Groep Businesscase 4: Vebego

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014 Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang december 2014 editie 05 Thema: Reclame, marketing en hun media BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! www.westfriesezaken.nl

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Profiel. Nummer 1 Jaargang 8 oktober 2009. Hét magazine voor ondernemend Schouwen-Duiveland

Profiel. Nummer 1 Jaargang 8 oktober 2009. Hét magazine voor ondernemend Schouwen-Duiveland Nummer 1 Jaargang 8 oktober 2009 Hét magazine voor ondernemend Schouwen-Duiveland Profiel OSD Innovation profiel Ondernemen met water Nominaties Innovation Award Terugblik op het magische OSD lustrum P&O

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS AAN DE BZW DOE-TAFEL

SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS AAN DE BZW DOE-TAFEL PUNT BZW BZW IS DE REGIONALE WERKGEVERSVERENIGING VAN VNO-NCW LEDENMAGAZINE BZW JAARGANG 12 - NUMMER 1-2015 PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie