COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 28 maart 2011 tot vrijdag 1 april 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 28 maart 2011 tot vrijdag 1 april 2011"

Transcriptie

1 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 28 maart 2011 tot vrijdag 1 april 2011 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 28 maart u.15 Bijz. comm. "seksueel misbruik" 6 - Internat. 3 Dinsdag 29 maart uur en 14 uur Volksgezondheid 1 en Congres 5 10 u.15 Europese Aangelegenheden + Financiën Congres 9 en Begroting 10 u.15 en 14 u.15 Sociale Zaken 8 - Vaste Afd u.15 en 14 u.15 Bedrijfsleven u.15 en 14 uur Justitie 4 - EUR en u.30 Naturalisaties u.30 tot 14 uur Handelsrecht 8 - Vaste Afd u.15 Buitenlandse Betrekkingen 4 - EUR u.15 Infrastructuur u.15 en 15 uur Financiën en Begroting u.15 Bijz. comm. "seksueel misbruik" 6 - Internat. 3 Woensdag 30 maart uur en 14 uur Volksgezondheid Congres 5 10 u.15 en 14 u.15 Buitenlandse Betrekkingen 4 - EUR en u.15 Justitie 6 - Internat u.15 en 14 u.15 Binnenlandse Zaken u.15 Landsverdediging u.30 Conferentie van de Voorzitters u.30 Subcomm. "Nucleaire veiligheid" 8 - Vaste Afd uur Werkgroep "Taalevenwicht bij het leger" u.15 Bijz. comm. "seksueel misbruik" 4 - EUR 3 14 u.30 Europese Aangelegenheden 6 - Internat u.30 Financiën en Begroting 8 - Vaste Afd. 30 Donderdag 31 maart uur Opvolging van de buitenlandse zendingen K - Senaat u.45 Parlement. overlegcommissie A - Senaat uur tot 14 uur Buitenlandse Betrekkingen + Landsverdediging 6 - Internat. 42 Vrijdag 1 april u.30 tot 16 uur Justitie 6 - Internat. 15 Onder de bij artikel 31 van het Reglement bepaalde voorwaarden zijn de vergaderingen van de commissies openbaar /

2 N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement Réformateur CD&V : Christen-Democratisch en Vlaams sp.a : Socialistische partij anders Ecolo-Groen! : Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales - Groen Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten VB : Vlaams Belang cdh : centre démocrate Humaniste LDD : Lijst Dedecker Indép-Onafh : Indépendant-Onafhankelijk Abréviations dans la numérotation des publications : Afkortingen bij de nummering van de publicaties : DOC /000:Document parlementaire de la 53e législature, suivi du n de base et du n consécutif DOC /000: Parlementair document van de 53e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer QRVA : Questions et Réponses écrites QRVA : Schriftelijke Vragen en Antwoorden CRIV : Version Provisiore du Compte Rendu intégral (couverture CRIV : Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) verte) CRABV : Compte Rendu Analytique (couverture bleue) CRABV : Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRIV : Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) CRIV : Integraal Verslag, links met het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) PLEN : Séance plénière PLEN : Plenum COM : Réunion de commission COM : Commissievergadering MOT : Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige) MOT : Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Commandes : Bestellingen : Place de la Nation 2 Natieplein Bruxelles 1008 Brussel Tél. : 02/ Tel. : 02/ Fax : 02/ Fax : 02/

3 - 3 - BIJZONDERE COMMISSIE BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN SEKSUEEL MISBRUIK EN FEITEN VAN PEDOFILIE BINNEN EEN GEZAGSRELATIE, INZONDERHEID BINNEN DE KERK Maandag 28 maart 2011 om 14 u.15, dinsdag 29 maart 2011 om 14 u.15 en woensdag 30 maart 2011 om 14 u.15 Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux Maandag 28 maart 2011 (ZAAL NR 6 - INTERNATIONALE ZAAL) Om 14 u.15 Vergadering met gesloten deuren. Bespreking van het verslag. (Rapporteurs : de dames Sophie De Wit en Marie-Christine Marghem en de heren Raf Terwingen en Renaat Landuyt). DE VERGADERING KAN WORDEN VERLENGD. Dinsdag 29 maart 2011 (ZAAL NR 6 - INTERNATIONALE ZAAL) Om 14 u.15 Vergadering met gesloten deuren. Bespreking van het verslag en van de aanbevelingen. (Rapporteurs : de dames Sophie De Wit en Marie-Christine Marghem en de heren Raf Terwingen en Renaat Landuyt). DE VERGADERING KAN WORDEN VERLENGD. Woensdag 30 maart 2011 (ZAAL NR 4 - EUROPAZAAL) Om 14 u.15 - Goedkeuring van het verslag. - Stemming van de aanbevelingen. (Rapporteurs : de dames Sophie De Wit en Marie-Christine Marghem en de heren Raf Terwingen en Renaat Landuyt). DE VERGADERING KAN WORDEN VERLENGD.

4 - 4 - Samenstelling van de Bijzondere commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk : N-VA : Siegfried Bracke, Sophie De Wit, Daphné Dumery, PS : Valérie Déom, Karine Lalieux, MR : Daniel Bacquelaine, Marie-Christine Marghem, CD&V : Raf Terwingen, sp.a : Renaat Landuyt, Ecolo-Groen! : Stefaan Van Hecke, Open Vld : Carina Van Cauter, VB : Bert Schoofs, cdh : Christian Brotcorne N-VA : Ingeborg De Meulemeester, Sarah Smeyers, Miranda Van Eetvelde, PS : Thierry Giet, Özlem Özen, MR : Denis Ducarme, Olivier Maingain, CD&V : Sonja Becq, sp.a : Myriam Vanlerberghe, Ecolo-Groen! : Olivier Deleuze, Open Vld : Sabien Lahaye-Battheu, VB : Bruno Valkeniers, cdh : Catherine Fonck

5 - 5 - COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING Dinsdag 29 maart 2011 om 10 uur en om 14 uur en woensdag 30 maart 2011 om 10 uur en om 14 uur Voorzitter : de heer Hans Bonte Dinsdag 29 maart 2011 Om 10 uur (ZAAL NR 1 - VOORZITTERSCHAP) 1. Wetsvoorstel (Bart Somers, Carina Van Cauter, Gwendolyn Rutten, Sabien Lahaye-Battheu, Ine Somers) tot wijziging van de wetgeving met het oog op het bezweren van de asielcrisis, nrs. 813/1 tot 3. (Rapporteur : de heer Franco Seminara). Amendement van mevrouw Rita De Bont. 2. Vraag van de heer Hans Bonte aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de alarmerende armoedecijfers bij kinderen" (nr. 3423). 3. Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "het asielcentrum te Borzée" (nr. 3602). 4. Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "extra patrouilles rond het asielcentrum in Weelde" (nr. 3603). 5. Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de veroordeling van het OCMW in Brussel" (nr. 3604). 6. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "het nakend tekort aan opvangplaatsen" (nr. 3607). - Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de stand van zaken in de opvang van de van asielzoekers" (nr. 3649).

6 Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de toestroom van jonge vluchtelingen" (nr. 3621). Om 14 uur (CONGRESZAAL - HUIS DER PARLEMENTSLEDEN - 3DE VERDIEPING) 8. Vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over "het ministerieel comité voor de diversiteit" (nr. 2347). 9. Vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over "het eindrapport van de Interculturele Dialoog" (nr. 2391). 10. Vraag van mevrouw Özlem Özen aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over "de discriminatie van personen van subsaharische origine" (nr. 3648). 11. Wetsvoorstel (Thérèse Snoy et d'oppuers, Kristof Calvo, Muriel Gerkens, Olivier Deleuze) betreffende de reclame voor, de informatie over, en de verkoop van pesticiden en biociden aan amateurgebruikers, nrs. 451/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Colette Burgeon). Advies van de Raad van State. Woensdag 30 maart 2011 (CONGRESZAAL - HUIS DER PARLEMENTSLEDEN - 3DE VERDIEPING) Om 10 uur 1. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Flor Van Noppen aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over "het norovirus" (nr. 3395). - Vraag van de heer Flor Van Noppen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "het norovirus" (nr. 3396). (Het antwoord zal worden gegeven door de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid). 2. Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d'oppuers aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over "het gevaar van bepaalde pesticiden die in de lijst van de door België erkende producten zijn opgenomen" (nr. 3459).

7 Samengevoegde voorstellen van resolutie : - Voorstel van resolutie (Muriel Gerkens, Maya Detiège, Colette Burgeon, Damien Thiéry) betreffende de erkenning van het fibromyalgiesyndroom en een betere alomvattende behandeling van de fibromyalgiepatiënten, nr. 382/1 tot 4. - Voorstel van resolutie (Catherine Fonck, Annick Van Den Ende) betreffende de erkenning van fibromyalgie als chronische ziekte, nr. 94/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Franco Seminara). Tweede lezing art. 83 Regl. Amendementen van de heer Wollants c.s., mevrouw Gerkens c.s. en de dames Somers en De Bont. 4. Voorstel van resolutie (Thérèse Snoy et d'oppuers, Muriel Gerkens, Eva Brems) waarbij een doeltreffender Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan wordt gevraagd, nr. 688/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Franco Seminara). 5. Voorstel van resolutie (Catherine Fonck, Nathalie Muylle) betreffende een verbetering van het palliatief zorgaanbod, door het beter af te stemmen op de behoeften, nrs. 330/1 en Wetsvoorstel (Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg, nr. 201/1. Om 14 uur 7. Stand van zaken van het programma "Prioriteit aan de chronisch zieken!" : - Uiteenzetting door de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie. - Gedachtewisseling. 8. Vraag van mevrouw Linda Musin aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "het in België uit de handel nemen van het geneesmiddel Penthotal, dat onontbeerlijk is bij het uitvoeren van euthanasie" (nr. 3438). 9. Vraag van mevrouw Ine Somers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "het welzijn van dieren" (nr. 3479). 10. Vraag van mevrouw Ine Somers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "het welzijn van pups en kittens" (nr. 3481). 11. Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "het aantal controles in de horeca vanaf de invoering van het algemeen rookverbod op 1 juli 2011" (nr. 3526). 12. Vraag van de heer Mathias De Clercq aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de behandeling van leukemiepatiënten" (nr. 3592).

8 Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "deeltijdwerk en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen" (nr. 3605). 14. Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d'oppuers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de stand van zaken inzake orgaandonatie en -transplantatie in België" (nr. 3631). 15. Vraag van de heer Manu Beuselinck aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "sociale voordelen voor verpleegkundigen" (nr. 3632). 16. Vraag van de heer Manu Beuselinck aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "financiële tegemoetkomingen voor beroepsorganisaties" (nr. 3633). Samenstelling van de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing : N-VA : Manu Beuselinck, Reinilde Van Moer, Flor Van Noppen, Bert Wollants, PS : Colette Burgeon, Marie-Claire Lambert, Yvan Mayeur, Franco Seminara, MR : Daniel Bacquelaine, Damien Thiéry, CD&V : Nathalie Muylle, N, sp.a : Hans Bonte, Ecolo-Groen! : Thérèse Snoy et d'oppuers, Open Vld : Ine Somers, VB : Rita De Bont, cdh : Annick Van Den Ende N-VA : Peter Dedecker, Els Demol, Sarah Smeyers, Nadia Sminate, Veerle Wouters, PS : Valérie Déom, Laurent Devin, Julie Fernandez Fernandez, N, Christiane Vienne, MR : Valérie De Bue, Kattrin Jadin, Marie-Christine Marghem, CD&V : Nahima Lanjri, N, Jef Van den Bergh, sp.a : Maya Detiège, Myriam Vanlerberghe, Ecolo-Groen! : Kristof Calvo, Muriel Gerkens, Open Vld : Gwendolyn Rutten, Carina Van Cauter, VB : Guy D'haeseleer, Annick Ponthier, cdh : Catherine Fonck, N

9 - 9 - GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN HET FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN EN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING Dinsdag 29 maart 2011 om 10 u.15 (CONGRESZAAL - HUIS DER PARLEMENTSLEDEN - 3DE VERDIEPING) Voorzitters : de heren André Flahaut en Philippe Mahoux (S) en mevrouw Muriel Gerkens Gedachtewisseling met de heer Jean-Luc Dehaene, vaste rapporteur "eigen middelen" voor de begrotingscommissie van het Europees Parlement, over de eigen middelen van de Europese Unie. Gemeenschappelijke vergadering met de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden van de Senaat. Samenstelling van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden : - Kamer van volksvertegenwoordigers N-VA : Daphné Dumery, Peter Luykx, PS : André Flahaut, Patrick Moriau, MR : Denis Ducarme, CD&V : Stefaan Vercamer, sp.a : Bruno Tuybens, Ecolo-Groen! : Juliette Boulet, Open Vld : Herman De Croo, VB : Bruno Valkeniers N-VA : Ingeborg De Meulemeester, Els Demol, N, PS : N, N, Christiane Vienne, MR : Philippe Collard, Damien Thiéry, CD&V : Nathalie Muylle, N, sp.a : Caroline Gennez, Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen! : Eva Brems, Thérèse Snoy et d'oppuers, Open Vld : Gwendolyn Rutten, Carina Van Cauter, VB : Alexandra Colen, Rita De Bont - Europees Parlement CD&V : Ivo Belet, Jean-Luc Dehaene, Ecolo-Groen! : Isabelle Durant, Bart Staes, Open Vld : Dirk Sterckx, PS : N, VB : Philip Claeys, MR : Louis Michel, sp.a : Kathleen Van Brempt, cdh : Anne Delvaux CD&V : Marianne Thyssen, Ecolo-Groen! : Philippe Lamberts, Open Vld : Annemie Neyts-Uyttebroeck, Guy Verhofstadt, PS : N, N, VB : Frank Vanhecke, MR : Frédérique Ries, sp.a : Saïd El Khadraoui, cdh : Mathieu Grosch - Senaat NV-A : Frank Boogaerts, Patrick De Groote, PS : Philippe Mahoux, Olga Zrihen, MR : Richard Miller, CD&V : Peter Van Rompuy, sp.a : Marleen Temmerman, Open Vld : Martine Taelman, VB : Jurgen Ceder, Ecolo : Claudia Niessen N-VA : Huub Broers, Piet De Bruyn, PS : Marie Arena, Hassan Boussetta, MR : Jacques Brotchi, CD&V : Cindy Franssen, sp.a : Bert Anciaux, Open Vld : Rik Daems, VB : Yves Buysse, Ecolo : Cécile Thibaut :

10 Samenstelling van de Commissie voor de Financiën en de Begroting : N-VA : Peter Dedecker, Jan Jambon, Steven Vandeput, Veerle Wouters, PS : Guy Coëme, Olivier Henry, Alain Mathot, Christiane Vienne, MR : Philippe Goffin, Damien Thiéry, CD&V : Hendrik Bogaert, Raf Terwingen, sp.a : Bruno Tobback, Ecolo-Groen! : Muriel Gerkens, Open Vld : Gwendolyn Rutten, VB : Hagen Goyvaerts, cdh : Josy Arens N-VA : Manu Beuselinck, Karolien Grosemans, Peter Luykx, Karel Uyttersprot, Bert Wollants, PS : Laurent Devin, Yvan Mayeur, N, Franco Seminara, Eric Thiébaut, MR : Daniel Bacquelaine, David Clarinval, Marie-Christine Marghem, CD&V : N, N, N, sp.a : Dirk Van der Maelen, Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen! : Meyrem Almaci, Georges Gilkinet, Open Vld : Willem-Frederik Schiltz, Ine Somers, VB : Alexandra Colen, Barbara Pas, cdh : Christian Brotcorne, Catherine Fonck

11 COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN Dinsdag 29 maart 2011 om 10 u.15 en 14 u.15 (ZAAL NR 8 - VASTE AFDELINGEN - 3DE VERDIEPING) Voorzitter : de heer Yvan Mayeur Ontwerp van wet houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord - In te dienen door de regering. Samenstelling van de Commissie voor de Sociale Zaken : N-VA : Zuhal Demir, Karolien Grosemans, Nadia Sminate, Miranda Van Eetvelde, PS : Colette Burgeon, Julie Fernandez Fernandez, Yvan Mayeur, Christiane Vienne, MR : David Clarinval, Valérie De Bue, CD&V : Nahima Lanjri, Stefaan Vercamer, sp.a : Meryame Kitir, Ecolo-Groen! : Georges Gilkinet, Open Vld : Maggie De Block, VB : Guy D'haeseleer, cdh : Catherine Fonck N-VA : Manu Beuselinck, Ingeborg De Meulemeester, Minneke De Ridder, Els Demol, Reinilde Van Moer, PS : Valérie Déom, Anthony Dufrane, Marie-Claire Lambert, Özlem Özen, Franco Seminara, MR : Denis Ducarme, Philippe Goffin, Damien Thiéry, CD&V : Sonja Becq, Gerald Kindermans, N, sp.a : Ann Vanheste, Myriam Vanlerberghe, Ecolo-Groen! : Wouter De Vriendt, Zoé Genot, Open Vld : Mathias De Clercq, Gwendolyn Rutten, VB : Rita De Bont, Barbara Pas, cdh : N, Annick Van Den Ende

12 COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW Dinsdag 29 maart 2011 om 10 u.15 en om 14 u.15 (ZAAL NR 5 - BENEDENVERDIEPING) Voorzitter : mevrouw Liesbeth Van der Auwera Om 10 u Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over "de sluiting van het Museum voor Moderne Kunst te Brussel" (nr. 3437). 2. Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d'oppuers aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over "de overeenkomst tussen de EU en Mercosur en de impact ervan op de veeteelt" (nr. 3499). 3. Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d'oppuers aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over "de beslissing van de Landbouwraad van 17 maart in verband met het niet instellen van een bovengrens voor de directe betalingen" (nr. 3544). 4. Vraag van de heer Karel Uyttersprot aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over "een inkomenscompensatie voor zelfstandigen bij openbare werken en het participatiefonds" (nr. 3584). 5. Vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over "het parlementair controlerecht" (nr. 3585). 6. Vraag van de heer Karel Uyttersprot aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over "de jaarlijkse schrappingen uit de kruispuntbank van ondernemingen (KBO)" (nr. 3629). 7. Vraag van de heer Karel Uyttersprot aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over "de inschrijvingen van nieuwe ondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)" (nr. 3630). 8. Vraag van mevrouw Linda Musin aan de minister van Klimaat en Energie over "een mogelijke verlenging van de termijnen voor de aanpassing van de liften aan de nieuwe normen" (nr. 3102). 9. Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d'oppuers aan de minister van Klimaat en Energie over "het advies van de CSC betreffende de veiligheid van het huishoudelijk gebruik van fluocompacte lampen voor personen" (nr. 3207).

13 Vraag van de heer Bert Wollants aan de minister van Klimaat en Energie over "de controle op de energieprijzen" (nr. 3525). 11. Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de minister van Klimaat en Energie over "de hulp van SCK aan Japan" (nr. 3569). 12. Vraag van de heer Joseph George aan de minister van Klimaat en Energie over "de bijeenkomst van de Europese Energieraad van 21 maart 2011" (nr. 3586). 13. Vraag van de heer Joseph George aan de minister van Klimaat en Energie over "het organiseren van een rondetafel over de nucleaire voorzieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales" (nr. 3587). 14. Vraag van de heer Joseph George aan de minister van Klimaat en Energie over "de vertegenwoordiging van de Belgische Staat bij Synatom" (nr. 3588). 15. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Olivier Maingain aan de minister van Klimaat en Energie over "de verzekeringsdekking van de door een kernongeval veroorzaakte schade in België" (nr. 3590). - Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van Klimaat en Energie over "de onderverzekering van kerncentrales" (nr. 3625). 16. Vraag van de heer Willem-Frederik Schiltz aan de minister van Klimaat en Energie over "aansprakelijkheidsregels voor uitbaters van kerncentrales" (nr. 3593). 17. Vraag van de heer Willem-Frederik Schiltz aan de minister van Klimaat en Energie over "de gevolgen van de stresstest" (nr. 3594). 18. Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de minister van Klimaat en Energie over "AstroContact en de wet op marktpraktijken en consumentenbescherming" (nr. 3624). Om 14 u Regeling van de werkzaamheden. 20. Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Philippe Blanchart, David Clarinval, Olivier Henry, Marie-Christine Marghem, Linda Musin, Bruno Tobback, Liesbeth Van der Auwera) tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, nr. 1106/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Joseph George).

14 Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Liesbeth Van der Auwera) tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming met het oog op het bestrijden van reclameronselaars, nr. 735/1. - Wetsvoorstel (Karel Uyttersprot, Zuhal Demir, Peter Dedecker, Veerle Wouters, Peter Luykx, Flor Van Noppen) tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming wat reclamecontracten voor internetbedrijvengidsen betreft, nr. 1157/ Voorstel (Karine Lalieux, Guy Coëme, Philippe Blanchart, Alain Mathot, Linda Musin) van kaderwet betreffende de oprichting van een Agentschap ter bescherming van de consumenten van gewone financiële producten, nr. 524/ Wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine, Kattrin Jadin, Denis Ducarme, Herman De Croo) tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts, nr. 1199/ Wetsvoorstel (Bruno Valkeniers, Filip De Man, Hagen Goyvaerts, Peter Logghe, Barbara Pas) tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming wat het taalgebruik inzake reclame betreft, nr. 1039/1. Samenstelling van de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw : N-VA : Peter Dedecker, Peter Luykx, Karel Uyttersprot, Flor Van Noppen, PS : Philippe Blanchart, Olivier Henry, Karine Lalieux, Linda Musin, MR : Denis Ducarme, Kattrin Jadin, CD&V : Jef Van den Bergh, Liesbeth Van der Auwera, sp.a : Ann Vanheste, Ecolo-Groen! : Kristof Calvo, Open Vld : Willem-Frederik Schiltz, VB : Peter Logghe, cdh : Joseph George N-VA : Zuhal Demir, Minneke De Ridder, Jan Van Esbroeck, Steven Vandeput, Bert Wollants, PS : Colette Burgeon, Valérie Déom, Laurent Devin, Anthony Dufrane, Julie Fernandez Fernandez, MR : David Clarinval, François-Xavier de Donnea, Corinne De Permentier, CD&V : Hendrik Bogaert, Leen Dierick, Nathalie Muylle, sp.a : Caroline Gennez, Bruno Tobback, Ecolo-Groen! : Meyrem Almaci, Ronny Balcaen, Open Vld : Mathias De Clercq, Ine Somers, VB : Hagen Goyvaerts, Barbara Pas, cdh : Christophe Bastin, Annick Van Den Ende

15 COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE Dinsdag 29 maart 2011 om 10 u.15 en om 14 uur, woensdag 30 maart 2011 om 10 u.15 en vrijdag 1 april 2011 van 10 u.30 tot 16 uur Voorzitter : mevrouw Sarah Smeyers Dinsdag 29 maart 2011 Om 10 u.15 (ZAAL NR 4 - EUROPAZAAL) Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan, nr. 1279/1 - Overgezonden door de Senaat. (Rapporteurs : de heren Renaat Landuyt en Christian Brotcorne). Hoorzitting met : - de heer Hans Rieder, advocaat, vertegenwoordiger van de Ordre van Vlaamse balies; - de heer Marc Nève, advocaat en mevrouw Stéphanie Moor, stafhouder, vertegenwoordigers van de "Ordre des barreaux francophone et germanophone"; - de heer Leo Mares, korpschef van de politiezone Beveren en de heer Eric Wauters, adjunct-secretaris Vaste Commissie van de Lokale Politie, vertegenwoordigers van de lokale politie; - de heer Paul Vanthielen, commissaris-generaal a.i. en de heer Jürgen Hezel, gerechtelijk directeur te Eupen, vertegenwoordigers van de federale politie. Om 14 uur (ZAAL NR 1 - VOORZITTERSCHAP) 1. Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de site (nr. 3167). 2. Vraag van de heer Éric Jadot aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het preventief politiewerk met betrekking tot illegale weddenschappen en competitievervalsing in de voetbalwereld" (nr. 3302). 3. Vraag van de heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie over "de gerechtskosten" (nr. 3136). 4. Vraag van de heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie over "dataretentie" (nr. 3137). 5. Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Justitie over "het gebruik, door federale agenten van de FOD Binnenlandse Zaken, van dienstwapens op een privéschietstand" (nr. 3163).

16 Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Ben Weyts aan de minister van Justitie over "het vernieuwingsproject van de Moslimexecutieve" (nr. 3186). - Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Justitie over "het voorstel tot hervorming van de Moslimexecutieve" (nr. 3561). 7. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Justitie over "het hoge aantal beroepen tegen de wet- en regelgeving betreffende wapens" (nr. 3263). 8. Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Justitie over "de indexering van de rechtsplegingsvergoeding" (nr. 3267). 9. Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "het grote aantal koperdieven" (nr. 3296). 10. Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over "de aangekondigde rondetafelgesprekken over de vrijlatingen na inbraken" (nr. 3319). 11. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van Justitie over "de teruggave van drugs aan drugdealers" (nr. 3322). - Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "het beleid rond synthetische drugs" (nr. 3439). 12. Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "de vermindering van de werklast bij Justitie door de uitbreiding van de gemeentelijke administratieve sancties" (nr. 3356). 13. Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Justitie over "de doorlichting, de hervorming en het beheer van de fondsen van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring" (nr. 3359). 14. Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Justitie over "het vervolg van het proces-de Croÿ" (nr. 3360). 15. Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Justitie over "de conclusies en de uitvloeisels van zijn bezoek aan de gevangenis van Namen" (nr. 3361). 16. Vraag van de heer Siegfried Bracke aan de minister van Justitie over "de doorvoer van wapens naar Iran" (nr. 3363). 17. Vraag van mevrouw Özlem Özen aan de minister van Justitie over "cyberaanvallen op de FOD's en de oprichting van het centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit te Kortrijk" (nr. 3402). 18. Vraag van de heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie over "de problemen naar aanleiding van de opstart van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling" (nr. 3421).

17 Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van Binnenlandse Zaken over "evacuatieplannen in gevangenissen" (nr. 3434). 20. Vraag van de heer Siegfried Bracke aan de minister van Justitie over "het gebruik van het stealth-sms'je" (nr. 3442). 21. Vraag van de heer Koenraad Degroote aan de minister van Justitie over "de gerechtelijke achterstand onder andere in Brugge" (nr. 3502). 22. Vraag van mevrouw Linda Musin aan de minister van Justitie over "de toepassing van artikel 19, 2 van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken" (nr. 3531). 23. Vraag van mevrouw Özlem Özen aan de minister van Justitie over "manieren om te besparen op de begroting en de middelen die daartoe worden aangewend" (nr. 3532). 24. Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "besparingen bij het gerecht" (nr. 3537). 25. Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "de verscheidenheid van verjaringstermijnen" (nr. 3540). 26. Vraag van de heer Eric Jadot aan de minister van Justitie over "de mogelijkheid om straatprostitutiezones in te voeren" (nr. 3573). 27. Vraag van de heer Koenraad Degroote aan de minister van Justitie over "de kosten van lokale overheden" (nr. 3591). 28. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Justitie over "de eerste balans van de wet op de continuïteit van de ondernemingen" (nr. 3617). 29. Vraag van de heer Josy Arens aan de minister van Justitie over "de strijd tegen de heling van kunstwerken in België" (nr. 3622). 30. Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Justitie over "de werkende magistraten" (nr. 3627). (Alle antwoorden zullen worden gegeven door de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie).

18 Woensdag 30 maart 2011 (ZAAL NR 6 - INTERNATIONALE ZAAL) Om 10 u.15 Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Christian Brotcorne, Sonja Becq, Stefaan Van Hecke, Ronny Balcaen, Marie-Christine Marghem, Sabien Lahaye-Battheu) betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, nrs. 682/1 tot 5. - Wetsvoorstel (Sonja Becq, Raf Terwingen, Liesbeth Van der Auwera, Servais Verherstraeten) tot wijziging van de wetgeving wat betreft het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter en tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen, nr. 738/1. - Wetsvoorstel (Sonja Becq, Raf Terwingen, Liesbeth Van der Auwera, Servais Verherstraeten) tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord, nr. 739/1. - Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Patrick Dewael) betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter en tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen, nr. 944/1. - Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Patrick Dewael) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft een alternatieve wijze van regeling van geschillen, nr. 1224/1. (Rapporteur : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh). Hoorzitting met : - professor Ann Buysse (UGent), promotor van het Interdisciplinair Project voor de Optimalisatie van Scheidingstrajecten (IPOS) - onderzoek Vlaanderen; - mevrouw Barbara Gayse, vertegenwoordiger van de Federale Bemiddelingscommissie; - de dames Tessa Smekens, Vicky Maes en Shari Robijns, vertegenwoordigers van het CAW Delta. Vrijdag 1 april 2011 (ZAAL NR 6 - INTERNATIONALE ZAAL) Van 10 u.30 tot 16 uur 1. Regeling van de werkzaamheden. 2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan, nr. 1279/1 - Overgezonden door de Senaat. (Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Renaat Landuyt en Christian Brotcorne). Samenstelling van de Commissie voor de Justitie : N-VA : Siegfried Bracke, Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Kristien Van Vaerenbergh, PS : Valérie Déom, Thierry Giet, Rachid Madrane, Özlem Özen, MR : Olivier Maingain, Marie-Christine Marghem, CD&V : Sonja Becq, Raf Terwingen, sp.a : Renaat Landuyt, Ecolo-Groen! : Stefaan Van Hecke, Open Vld : Sabien Lahaye-Battheu, VB : Bert Schoofs, cdh : Christian Brotcorne N-VA : Koenraad Degroote, Daphné Dumery, Theo Francken, Miranda Van Eetvelde, Ben Weyts, PS : Anthony Dufrane, Karine Lalieux, Yvan Mayeur, N, N, MR : Daniel Bacquelaine, Jacqueline Galant, Philippe Goffin, CD&V : N, Liesbeth Van der Auwera, Servais Verherstraeten, sp.a : Maya Detiège, Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen! : Juliette Boulet, N, Open Vld : Patrick Dewael, Carina Van Cauter, VB : Gerolf Annemans, Peter Logghe, cdh : Joseph George, N Niet-stemgerechtigd lid INDEP : Laurent Louis

19 COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES Dinsdag 29 maart 2011 om 12 u.30 (ZAAL NR 3-2DE ONDERVOORZITTERSCHAP) Voorzitter : mevrouw Jacqueline Galant Vergadering met gesloten deuren Regeling van de werkzaamheden. Samenstelling van de Commissie voor de Naturalisaties : N-VA : Daphné Dumery, Theo Francken, Sarah Smeyers, Miranda Van Eetvelde, PS : André Frédéric, Karine Lalieux, Linda Musin, Özlem Özen, MR : Jacqueline Galant, Olivier Maingain, CD&V : Gerald Kindermans, Stefaan Vercamer, sp.a : Karin Temmerman, Ecolo-Groen! : Eric Jadot, Open Vld : Carina Van Cauter, VB : Hagen Goyvaerts, cdh : Annick Van Den Ende N-VA : Ingeborg De Meulemeester, Zuhal Demir, Els Demol, Karolien Grosemans, Kristien Van Vaerenbergh, PS : Valérie Déom, Marie-Claire Lambert, Rachid Madrane, Yvan Mayeur, Franco Seminara, MR : David Clarinval, Denis Ducarme, Damien Thiéry, CD&V : Nahima Lanjri, Jef Van den Bergh, Liesbeth Van der Auwera, sp.a : David Geerts, Ann Vanheste, Ecolo-Groen! : Eva Brems, Zoé Genot, Open Vld : Sabien Lahaye-Battheu, Willem-Frederik Schiltz, VB : Guy D'haeseleer, Filip De Man, cdh : Myriam Delacroix-Rolin, Catherine Fonck

20 COMMISSIE BELAST MET DE PROBLEMEN INZAKE HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Dinsdag 29 maart 2011 van 12 u.30 tot 14 uur (ZAAL NR 8 - VASTE AFDELINGEN - 3DE VERDIEPING) Voorzitter : mevrouw Marie-Christine Marghem, a.i. Wetsvoorstel (Thierry Giet, Valérie Déom, Christian Brotcorne, Renaat Landuyt, Stefaan Van Hecke, Liesbeth Van der Auwera, Marie-Christine Marghem, Juliette Boulet, Sabien Lahaye-Battheu, Mathias De Clercq) tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, nrs. 831/1 tot 3. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer David Clarinval). Samenstelling van de Commissie belast met de Problemen inzake Handels- en Economisch Recht : N-VA : Sophie De Wit, Zuhal Demir, Karel Uyttersprot, Veerle Wouters, PS : Guy Coëme, Valérie Déom, Olivier Henry, Özlem Özen, MR : David Clarinval, Marie-Christine Marghem, CD&V : Leen Dierick, Liesbeth Van der Auwera, sp.a : Bruno Tuybens, Ecolo-Groen! : Muriel Gerkens, Open Vld : Mathias De Clercq, VB : Barbara Pas, cdh : Joseph George N-VA : Sarah Smeyers, Nadia Sminate, Reinilde Van Moer, Flor Van Noppen, Kristien Van Vaerenbergh, PS : Thierry Giet, Karine Lalieux, Alain Mathot, Yvan Mayeur, Eric Thiébaut, MR : Philippe Goffin, Kattrin Jadin, Olivier Maingain, CD&V : Sonja Becq, Gerald Kindermans, N, sp.a : Meryame Kitir, Ann Vanheste, Ecolo-Groen! : Meyrem Almaci, Stefaan Van Hecke, Open Vld : Sabien Lahaye-Battheu, Willem-Frederik Schiltz, VB : Peter Logghe, Bert Schoofs, cdh : Christophe Bastin, Annick Van Den Ende

21 COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN Dinsdag 29 maart 2011 om 14 u.15 en woensdag 30 maart 2011 om 10 u.15 en om 14 u.15 Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea Dinsdag 29 maart 2011 om 14 u.15 (ZAAL NR 4 - EUROPAZAAL) Evoluties en perspectieven in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. (Voortzetting). Hoorzitting met : - de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken; - de heer Sven Biscop (Egmont - Royal Institute for International Relations); - de heer Daniel Fontaine (journalist); - mevrouw Rabab Khairy (CNCD); - de heer Baudouin Loos (journalist). Woensdag 30 maart 2011 Om 10 u.15 (ZAAL NR 4 - EUROPAZAAL) 1. Onderhoud met familieleden van slachtoffers van de repressie in Libië. 2. Evoluties en perspectieven in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. (Voortzetting). - Hoorzitting met vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties. Om 14 u.15 (ZAAL NR 1 - VOORZITTERSCHAP) De VN-Mensenrechtenraad Het mensenrechtenbeleid van België. - Uiteenzetting door de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen. - Gedachtewisseling.

22 Samenstelling van de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen : N-VA : Ingeborg De Meulemeester, Els Demol, Daphné Dumery, Peter Luykx, PS : Philippe Blanchart, Guy Coëme, Patrick Moriau, Christiane Vienne, MR : François-Xavier de Donnea, Corinne De Permentier, CD&V : N, N, sp.a : Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen! : Eva Brems, Open Vld : Patrick Dewael, VB : Alexandra Colen, cdh : Christian Brotcorne N-VA : Zuhal Demir, Jan Jambon, Bert Maertens, Nadia Sminate, Jan Van Esbroeck, PS : André Frédéric, Olivier Henry, Rachid Madrane, N, N, MR : Daniel Bacquelaine, Philippe Collard, Denis Ducarme, CD&V : Nathalie Muylle, N, N, sp.a : Caroline Gennez, Bruno Tuybens, Ecolo-Groen! : Juliette Boulet, Wouter De Vriendt, Open Vld : Mathias De Clercq, Herman De Croo, VB : Peter Logghe, Bert Schoofs, cdh : Josy Arens, Myriam Delacroix-Rolin

23 COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN Dinsdag 29 maart 2011 om 14 u.15 (ZAAL NR 3-2DE ONDERVOORZITTERSCHAP) Voorzitter : mevrouw Maggie De Block 1. Vraag van de heer Peter Dedecker aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de afhandeling van aangetekende zendingen door bpost" (nr. 1947). 2. Vraag van de heer Bert Wollants aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "klantgerichtheid" (nr. 2359). 3. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Steven Vandeput aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de overbelasting van de Noord-Zuidverbinding" (nr. 2527). - Vraag van de heer David Geerts aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "het afschaffen van piekuurtreinen" (nr. 2535). - Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "het afschaffen van treinen in de spitsuren" (nr. 2536). - Vraag van de heer Anthony Dufrane aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de afschaffing van piekuurtreinen van en naar Brussel" (nr. 2537). - Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "het afschaffen van bepaalde piekuurtreinen" (nr. 2542). - Vraag van de heer Ronny Balcaen aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de dreigende afschaffing van piekuurtreinen naar Brussel" (nr. 2570). - Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de afschaffing van piekuurtreinen in het kader van stiptheid" (nr. 2613). - Vraag van mevrouw Ine Somers aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de afschaffing van enkele piekuurtreinen" (nr. 3489). 4. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "het instandhouden van de treinverbinding Brussel-Maastricht en het voortbestaan van het station van Visé" (nr. 2528). - Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de lijn Brussel-Maastricht" (nr. 3626). 5. Vraag van de heer David Geerts aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de campuskaart en het onderscheid tussen de kortste en snelste weg" (nr. 2534). 6. Vraag van de heer Steven Vandeput aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de bijna-botsing van twee treinen tussen Ninove en Geraardsbergen" (nr. 2541).

24 Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de renovatie van het station Brussel-Zuid" (nr. 2551). 8. Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de heropening van de stopplaats La Cavée in Isières" (nr. 2558). 9. Vraag van de heer Éric Jadot aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de onderhandelingen met de NMBS over de geplande internationale tentoonstelling 'Luik 2017'" (nr. 2560). 10. Vraag van de heer Ronny Balcaen aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de evolutie van de stiptheid op de IR-verbinding Binche - Brussel - Louvain-la-Neuve sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling" (nr. 2627). 11. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Steven Vandeput aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de houding van de NMBS-Groep tegenover de nabestaanden van de treinramp van Buizingen" (nr. 2638). - Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de opvolging en de begeleiding van slachtoffers en nabestaanden bij treinrampen" (nr. 2661). - Vraag van de heer David Geerts aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de kritiek van de nabestaanden van de slachtoffers van Buizingen tegenover de NMBS" (nr. 2763). - Vraag van mevrouw Juliette Boulet aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de bejegening van de slachtoffers van de ramp in Buizingen" (nr. 3240). 12. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "seinvoorbijrijdingen in 2010" (nr. 2659). - Vraag van mevrouw Linda Musin aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de 130 seinoverschrijdingen op het Belgische spoorwegnet in 2010" (nr. 2854). 13. Vraag van de heer Steven Vandeput aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de ontsporing van een goederentrein in het vormingsstation van Ronet" (nr. 2679). 14. Vraag van de heer Steven Vandeput aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de treinbestuurder die onder een trein terechtkwam in Kortrijk" (nr. 2680). 15. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Ine Somers aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "spoorlijn 60" (nr. 2703). - Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de NMBS-dienstverlening in het Waasland" (nr. 2781).

25 Vraag van de heer Steven Vandeput aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de doorstroming van informatie over wijzigingen in de vertrek- en aankomsttijden" (nr. 2770). 17. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Steven Vandeput aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de klacht bij de Europese Commissie tegen NMBS Logistics" (nr. 2787). - Vraag van de heer Steven Vandeput aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de financiële cijfers in verband met de herstructurering van NMBS Logistics" (nr. 2789). - Vraag van de heer Steven Vandeput aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de kritiek in de pers over de organisatie van het goederenvervoer per spoor" (nr. 2820). 18. Vraag van de heer Steven Vandeput aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de inzet van de Fyra-treinen tussen Brussel en Amsterdam" (nr. 2860). 19. Vraag van de heer Steven Vandeput aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de toekomst van dieseltractie voor het reizigersvervoer" (nr. 2861). 20. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer David Clarinval aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de gebrekkige informatieverstrekking door de NMBS aan de reizigers naar aanleiding van het verstoorde treinverkeer in de eindejaarsperiode" (nr. 2937). - Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "het meedelen van treinvertragingen aan pendelaars" (nr. 3187). 21. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Juliette Boulet aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de lijn Brussel-Quiévrain" (nr. 2992). - Vraag van mevrouw Juliette Boulet aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de lijn Brussel-Quiévrain" (nr. 3237). - Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de eventuele inkorting van de lijn Quiévrain-Brussel-Luik in 2013" (nr. 3261). 22. Vraag van de heer Steven Vandeput aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de trein van Burst naar Aalst" (nr. 2997). 23. Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid van de treinreizigers" (nr. 3037). 24. Vraag van mevrouw Linda Musin aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de sluiting van drie postkantoren te Luik" (nr. 3046).

26 Vraag van de heer Stefaan Vercamer aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "het indienen van stedenbouwkundige- en milieuvergunningsaanvragen door de NMBS, met in het bijzonder de aanvraag tot de bouw van een herstelwerkplaats te Melle" (nr. 3101). 26. Vraag van de heer Anthony Dufrane aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de automatische hartdefibrillatoren in de stations van de NMBS" (nr. 3142). 28. Vraag van de heer Josy Arens aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de toekomst van de werkplaats van Stockem" (nr. 3209). 29. Vraag van de heer Josy Arens aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de modernisering van de lijn Brussel-Aarlen en de toekomst van Pendolino" (nr. 3211). 30. Vraag van de heer Josy Arens aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "fietspunten in treinstations" (nr. 3212). 31. Vraag van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de folder 'Dagtrips met de trein' van de NMBS" (nr. 3214). 32. Vraag van de heer Peter Dedecker aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "internet op de trein" (nr. 3226). 33. Vraag van de heer Bert Maertens aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de nieuwe organisatie van de postsortering" (nr. 3222). 34. Vraag van mevrouw Linda Musin aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de computerpannes bij het afgeven van vervoerbewijzen bij de NMBS" (nr. 3224). 35. Vraag van de heer Ronny Balcaen aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "het aankopen van een NMBS-abonnement met ecocheques" (nr. 3246). 37. Vraag van de heer Joseph George aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de akkoorden tussen de NMBS en lokale actoren met het oog op de beveiliging van de stations en de stationsomgevingen" (nr. 3264). 38. Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "een agressie op de trein Dendermonde-Poperinge" (nr. 3276).

27 Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Juliette Boulet aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "het treinongeval te Bergen op lijn 96" (nr. 3284). - Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de noodstop van een trein in het station van Bergen" (nr. 3290). - Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "het treinongeluk van 9 maart 2011 in het station Bergen" (nr. 3338). - Vraag van de heer Franco Seminara aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "het incident van 9 maart 2011 in het station Bergen" (nr. 3340). - Vraag van de heer Christophe Bastin aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "het incident van 9 maart 2011 in het station Bergen" (nr. 3358). 40. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Linda Musin aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de informatie in het magazine 'Trends Tendances' betreffende het ongeval dat op 25 januari jongstleden gebeurde op de overweg Hayettes in Morlanwelz" (nr. 3286). - Vraag van de heer Ronny Balcaen aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de omstandigheden van het ongeval op de overweg in Leval op 25 januari 2011" (nr. 3289). - Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "het treinincident aan de overweg van Hayette" (nr. 3294). 41. Vraag van de heer Steven Vandeput aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de acties die ACOD Spoor plant vanaf donderdag 24 maart" (nr. 3306). 42. Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de werken aan een spoorwegbrug in Geraardsbergen" (nr. 3325). 43. Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de arbeidsomstandigheden in het rangeerstation in Winterslag (Genk)" (nr. 3372). 44. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de twee gelijktijdige branden in NMBS-infrastructuur te Etterbeek" (nr. 3373). - Vraag van de heer Steven Vandeput aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de twee branden die zich voordeden in Etterbeek en de gevolgen ervan voor het treinverkeer" (nr. 3522). 45. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "het molesteren van een veiligheidsagent van de NMBS met minstens vier dagen arbeidsongeschiktheid tot gevolg" (nr. 3374). - Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de toenemende agressie op de trein" (nr. 3575). 46. Vraag van de heer Josy Arens aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de vermindering van het aantal seinposten" (nr. 3397). 47. Vraag van de heer Bert Maertens aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de klachten over aangetekende zendingen" (nr. 3406).

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 098 QRVA 53 098 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 11

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 095 QRVA 53 095 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE ZITTING VAN DE 5 ZITTINGSPERIODE N-VA :

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 075 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 075 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE ZITTING VAN DE 5 ZITTINGSPERIODE N-VA :

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 067 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 067 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 111 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 111 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 111 QRVA 53 111 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 066 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 066 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 069 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 069 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 069 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 117 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 117 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 117 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 131 QRVA 53 131 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 158 QRVA 53 158 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 27 tot 31 mei 2013 23/05/2013 176 2 DONDERDAG 30 mei 2013 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 24 maart 2014 tot vrijdag 28 maart 2014

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 24 maart 2014 tot vrijdag 28 maart 2014 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 24 maart 2014 tot vrijdag 28 maart 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 24 maart

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 22 april

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 26

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 17 maart

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 072 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 072 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement

Nadere informatie

Sociale Zaken. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/ccri/pdf/53/ic397.pdf

Sociale Zaken. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/ccri/pdf/53/ic397.pdf Commissies Europese Aangelegenheden FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN Voorzitters : de heren André Flahaut en Philippe Mahoux (S) MAANDAG 13 FEBRUARI 2012 Het werkprogramma van de Europese

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 094 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 094 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 094 QRVA 53 094 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 092 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 092 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 092 53 092 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 059 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 059 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 059 QRVA 53 059 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 100 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 100 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 100 QRVA 53 100 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 105 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 105 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 105 QRVA 53 105 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 087 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 087 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 087 QRVA 53 087 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 054 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 054 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 054 QRVA 53 054 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 107 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 107 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 107 QRVA 53 107 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 139 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 139 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 139 QRVA 53 139 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 09-12-2013 N-VA : Nieuw-Vlaamse

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 055 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 055 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 055 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 056 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 056 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 056 QRVA 53 056 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 december 2010 tot vrijdag 17 december 2010

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 december 2010 tot vrijdag 17 december 2010 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 december 2010 tot vrijdag 17 december 2010 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 057 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 057 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 057 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 137 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 137 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 137 QRVA 53 137 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25-11-2013 N-VA : Nieuw-Vlaamse

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 097 QRVA 53 097 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 060 QRVA 53 060 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 147 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 147 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 147 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 064 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 064 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 064 QRVA 53 064 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 076 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 076 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 076 QRVA 53 076 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 153 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 153 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 153 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 154 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 154 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 154 QRVA 53 154 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 156 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 156 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 156 QRVA 53 156 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 122 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 122 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 122 QRVA 53 122 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 061 QRVA 53 061 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 140 QRVA 53 140 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 074 QRVA 53 074 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 086 53 086 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 144 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 085 QRVA 53 085 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 132 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 132 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 132 QRVA 53 132 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 073 QRVA 53 073 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 151 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 151 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 151 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 133 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 133 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 133 QRVA 53 133 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 103 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Hoorzitting met de heer René Stockman, Generale Overste van de Congregatie van de Broeders van Liefde.

Hoorzitting met de heer René Stockman, Generale Overste van de Congregatie van de Broeders van Liefde. Commissies Bijzondere Commissie seksueel misbruik BIJZONDERE COMMISSIE BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN SEKSUEEL MISBRUIK EN FEITEN VAN PEDOFILIE BINNEN EEN GEZAGSRELATIE, INZONDERHEID BINNEN DE KERK Voorzitter:

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 113 QRVA 53 113 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 20 tot 24 juni 2011 16/06/2011 048 2 DONDERDAG 23 juni 2011 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en voorstellen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 138 QRVA 53 138 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 02-12-2013 N-VA : Nieuw-Vlaamse

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 148 QRVA 53 148 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 115 QRVA 53 115 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Justitie. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de sluiting van de gevangenis van Verviers (nr. 3001).

Justitie. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de sluiting van de gevangenis van Verviers (nr. 3001). Commissies COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE Justitie Voorzitter : mevrouw Sarah Smeyers VRIJDAG 18 MAART 2011 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 116 QRVA 53 116 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 119 QRVA 53 119 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 155 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 152 QRVA 53 152 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 157 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 21 november 2011 tot vrijdag 25 november 2011

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 21 november 2011 tot vrijdag 25 november 2011 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 21 november 2011 tot vrijdag 25 november 2011 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 128 53 128 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 150 QRVA 53 150 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 20 januari 2014 tot vrijdag 24 januari 2014

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 20 januari 2014 tot vrijdag 24 januari 2014 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 20 januari 2014 tot vrijdag 24 januari 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 20

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 26 maart 2012 tot vrijdag 30 maart 2012

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 26 maart 2012 tot vrijdag 30 maart 2012 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 26 maart 2012 tot vrijdag 30 maart 2012 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 26 maart

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87 QRVA 52 87 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 106 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 106 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 106 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 mei 2013 tot vrijdag 10 mei 2013

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 mei 2013 tot vrijdag 10 mei 2013 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 mei 2013 tot vrijdag 10 mei 2013 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 6 mei 2013

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 146 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 146 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 146 53 146 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 101 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 101 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 QRVA 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 8-2-23 CHAMBRE 4e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE

Nadere informatie

Herziening Grondwet COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN. Voorzitter : de heer André Flahaut

Herziening Grondwet COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN. Voorzitter : de heer André Flahaut Commissies Herziening Grondwet COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN Voorzitter : de heer André Flahaut VRIJDAG 8 NOVEMBER 2013 Samengevoegde voorstellen : -

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 114 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 114 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 114 QRVA 53 114 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 november 2009 tot vrijdag 13 november 2009.

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 november 2009 tot vrijdag 13 november 2009. Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 november 2009 tot vrijdag 13 november 2009. OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

2. Uiteenzetting door de heer Patrick Lafontaine, deskundige van de commissie, over veiligheidsmanagement in de spoorwegsector.

2. Uiteenzetting door de heer Patrick Lafontaine, deskundige van de commissie, over veiligheidsmanagement in de spoorwegsector. Commissies Spoorwegveiligheid BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE VEILIGHEID VAN HET SPOORWEGENNET IN BELGIË NAAR AANLEIDING VAN HET DRAMATISCH TREINONGEVAL IN BUIZINGEN Voorzitter :

Nadere informatie

Commissie Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken Commissies DINSDAG 21 MEI 2013 GEDACHTEWISSELING MET DE VOORZITTER VAN DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE RAAD VAN EUROPA, DE HEER JEAN-CLAUDE MIGNON Commissie Buitenlandse Zaken De commissie voor de Buitenlandse

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 64 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 64 DE BELGIQUE QRVA 52 64 QRVA 52 64 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 08-06 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 123 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 123 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 123 QRVA 53 123 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Naturalisaties. Volksgezondheid

Naturalisaties. Volksgezondheid Commissies COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES Naturalisaties Voorzitter : mevrouw Jacqueline Galant MAANDAG 4, DINSDAG 5, WOENSDAG 6, DONDERDAG 7 EN VRIJDAG 8 APRIL 2011 Individueel onderzoek van naturalisatieaanvragen.

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 september 2015 tot vrijdag 11 september 2015

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 september 2015 tot vrijdag 11 september 2015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 september 2015 tot vrijdag 11 september 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

Fiscale hervorming GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE BELAST MET DE FISCALE HERVORMING. Voorzitters : de heer Carl Devlies en mevrouw Marie Arena (S)

Fiscale hervorming GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE BELAST MET DE FISCALE HERVORMING. Voorzitters : de heer Carl Devlies en mevrouw Marie Arena (S) Commissies Fiscale hervorming GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE BELAST MET DE FISCALE HERVORMING Voorzitters : de heer Carl Devlies en mevrouw Marie Arena (S) MAANDAG 4 NOVEMBER 2013 Hoorzitting met : -

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 februari 2009 tot vrijdag 13 februari 2009

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 februari 2009 tot vrijdag 13 februari 2009 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 februari 2009 tot vrijdag 13 februari 2009 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 maart 2009 tot vrijdag 27 maart 2009

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 maart 2009 tot vrijdag 27 maart 2009 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 maart 2009 tot vrijdag 27 maart 2009 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 23 maart

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2009 tot vrijdag 16 januari 2009

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2009 tot vrijdag 16 januari 2009 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2009 tot vrijdag 16 januari 2009 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 12

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 26 tot 30 januari 2015 22/01/2015 032 2 DONDERDAG 29 januari 2015 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerp Wetsontwerp

Nadere informatie

Opvolging van de buitenlandse missies

Opvolging van de buitenlandse missies Commissies Opvolging van de buitenlandse missies BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE OPVOLGING VAN DE BUITENLANDSE MISSIES (SENAAT) Voorzitter : de heer Francis Delpérée (S) VRIJDAG 8 APRIL 2011 Overzicht

Nadere informatie

Parlementaire agenda 05/03/2012 1. Kamer

Parlementaire agenda 05/03/2012 1. Kamer Parlementaire agenda 05032012 1. Kamer 1.1. AGENDA 1.1.1. Plenum 1.1.2 Commissies Commissie Bedrijfsleven (dinsdag 6 maart, om 10u15) Wetsvoorstel (Liesbeth Van der Auwera, Jef Van den Bergh, Jenne De

Nadere informatie

- Na de uiteenzettingen heeft er een gedachtewisseling plaatsgevonden.

- Na de uiteenzettingen heeft er een gedachtewisseling plaatsgevonden. Commissies Bijzondere commissie «Seksueel misbruik» BIJZONDERE COMMISSIE BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN SEKSUEEL MISBRUIK EN FEITEN VAN PEDOFILIE BINNEN EEN GEZAGSRELATIE, INZONDERHEID BINNEN DE KERK Voorzitter

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRةSENTANTS

CHAMBRE DES REPRةSENTANTS DOC 54 0003/007 DOC 54 0003/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRةSENTANTS DE BELGIQUE 28 mei 2015 28 mai 2015 (Ter vervanging van de lijst van 23/04/2015 - En remplacement de

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 februari 2014 tot vrijdag 14 februari 2014

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 februari 2014 tot vrijdag 14 februari 2014 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 februari 2014 tot vrijdag 14 februari 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 17 tot 21 oktober 2016 13/10/2016 159 2 DONDERDAG 20 oktober 2016 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen

Nadere informatie

Rekenhof SUBCOMMISSIE REKENHOF VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING

Rekenhof SUBCOMMISSIE REKENHOF VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING Commissies Naturalisaties COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES Voorzitter : de heer Georges Dallemagne MAANDAG 20 JANUARI 2014, DINSDAG 21 JANUARI 2014, WOENSDAG 22 JANUARI 2014, DONDERDAG 23 JANUARI 2014,

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 81

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 81 QRVA 52 81 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN

WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN Plenaire vergadering DINSDAG 8 OKTOBER 2013, NAMIDDAG (159) DONDERDAG 10 OKTOBER 2013 NAMIDDAG (160) WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN 1. - Wetsvoorstel (de heren Christophe Lacroix, Raf Terwingen en Daniel

Nadere informatie