COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013"

Transcriptie

1 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 26 februari u.15 en 14 u.15 Bedrijfsleven u.15 en 14 u.15 Justitie 4 - EUR 6 10 u.15 Financiën en Begroting 6 - Internat u.30 Verzoekschriften u.30 tot 14 uur Handelsrecht 4 - EUR u.15 Sociale Zaken 6 - Internat u.15 Binnenlandse Zaken u.15 Infrastructuur Congres u.15 Opvolgingscomm. financiële crisis 8 - Vaste Afd. 24 Woensdag 27 februari u.15 Justitie 4 - EUR 6 10 u.15 Binnenlandse Zaken 6 - Internat u.15 Volksgezondheid 8 - Vaste Afd u.30 tot 12 uur Europese Aangelegenheden Senaat u.30 Conferentie van de Voorzitters 1 28 Onder de bij artikel 31 van het Reglement bepaalde voorwaarden zijn de vergaderingen van de commissies openbaar /

2 N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste CD&V : Christen-Democratisch & Vlaams MR : Mouvement Réformateur sp.a : Socialistische partij anders Ecolo-Groen : Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales Groen Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten VB : Vlaams Belang cdh : centre démocrate Humaniste FDF : Fédéralistes démocrates Francophones LDD : Lijst Dedecker INDEP-ONAFH : Indépendant-Onafhankelijk Abréviations dans la numérotation des publications : Afkortingen bij de nummering van de publicaties : DOC /000: Document parlementaire de la 53e législature, suivi du n de base et du n consécutif DOC /000: Parlementair document van de 53e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer QRVA : Questions et Réponses écrites QRVA : Schriftelijke Vragen en Antwoorden CRIV : Version Provisiore du Compte Rendu intégral (couverture CRIV : Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) verte) CRABV : Compte Rendu Analytique (couverture bleue) CRABV : Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRIV : Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) CRIV : Integraal Verslag, links met het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) PLEN : Séance plénière PLEN : Plenum COM : Réunion de commission COM : Commissievergadering MOT : Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige) MOT : Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Commandes : Bestellingen : Place de la Nation 2 Natieplein Bruxelles 1008 Brussel Tél. : 02/ Tel. : 02/ Fax : 02/ Fax : 02/

3 - 3 - COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW Dinsdag 26 februari 2013 om 10 u.15 en om 14 u.15 (ZAAL NR 5 - BENEDENVERDIEPING) Voorzitter : mevrouw Liesbeth Van der Auwera Om 10 u Wetsontwerp houdende invoeging van het boek IX. "Veiligheid van producten en diensten" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht, nr. 2610/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Leen Dierick). 2. Vraag van mevrouw Liesbeth Van der Auwera aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "de promotieactie van warenhuisketen Aldi" (nr ). 3. Vraag van mevrouw Liesbeth Van der Auwera aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "het gevolg dat zal gegeven worden aan de studie inzake telecomschulden" (nr ). 4. Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "een eventuele aanpassing van het dienstenchequesysteem aan de Belgische nijverheidssector" (nr ). 5. Vraag van mevrouw Liesbeth Van der Auwera aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "het bestaan van nationale meeteenheden" (nr ). 6. Vraag van mevrouw Liesbeth Van der Auwera aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "gecamoufleerde prijsstijgingen van voedingsproducten" (nr ). 7. Vraag van mevrouw Valérie Warzée-Caverenne aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "valse online beoordelingen" (nr ). 8. Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "de verdubbeling van de levensverzekeringspremies voor risicoberoepen" (nr ). 9. Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "verzekeringen voor IBD-patiënten" (nr ).

4 Vraag van mevrouw Valérie Warzée-Caverenne aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "de evaluatie van het akkoord met de banken over de vastlegging van de banktarieven" (nr ). 11. Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "de miljoenenfraude bij verzekeraars" (nr ). 12. Vraag van de heer Peter Dedecker aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "de informatieplicht aan de spaarder bij uitgifte van obligaties" (nr ). 13. Vraag van de heer Mathias De Clercq aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw over "de kostprijs van elektronische maaltijdcheques" (nr ). (Het antwoord zal worden gegeven door de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee). 14. Vraag van de heer Kristof Calvo aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "de verlengingstarieven van energieleveranciers" (nr ). 15. Vraag van de heer Bernard Clerfayt aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "de mogelijk onwettige vernietiging van archiefdocumenten van de FOD Economie over een periode van vijf jaar" (nr ). 16. Vraag van mevrouw Leen Dierick aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "de tarieven voor niet-beschermde gedropte klanten" (nr ). Om 14 u Wetsvoorstel (Myriam Delacroix-Rolin, Christian Brotcorne, Catherine Fonck, Marie-Martine Schyns) tot wijziging van artikel 135 van de Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 teneinde de gemeenten toe te staan de openingstijden van de drankgelegenheden te reglementeren, nrs. 2099/1 en 2. (Advies uit te brengen aan de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing, Rgt, art. 28, 4 ). 18. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Theo Francken aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "het onderzoek van het SOMA naar de dood van Julien Lahaut" (nr ). - Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de financiering van het onderzoek over de moord op Julien Lahaut" (nr ). - Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de voortzetting van de studie van het SOMA over de moord op Julien Lahaut" (nr ).

5 - 5 - (Het antwoord zal worden gegeven door de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid). 19. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Valérie Warzée-Caverenne aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de hervorming van de wetenschappelijke instellingen die afhangen van het Federaal Wetenschapsbeleid" (nr ). - Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de herstructurering van de wetenschappelijke instellingen" (nr ). (Het antwoord zal worden gegeven door de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid). 20. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Herman De Croo aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de plannen met betrekking tot de Brusselse federale kunstmusea" (nr ). - Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de fusie van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium" (nr ). (Het antwoord zal worden gegeven door de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid). 21. Vraag van de heer Peter Dedecker aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de investeringen in de Vlaamse Ruimtevaartindustrie" (nr ). (Het antwoord zal worden gegeven door de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid). Samenstelling van de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw : Vaste leden N-VA : Cathy Coudyser, Peter Dedecker, Peter Luykx, Karel Uyttersprot, PS : Isabelle Emmery, Mohammed Jabour, Karine Lalieux, Laurence Meire, CD&V : Leen Dierick, Liesbeth Van der Auwera, MR : Kattrin Jadin, Valérie Warzée-Caverenne, sp.a : Ann Vanheste, Ecolo-Groen : Kristof Calvo, Open Vld : Willem-Frederik Schiltz, VB : Peter Logghe, cdh : Joseph George Plaatsvervangers N-VA : Zuhal Demir, Jan Van Esbroeck, Flor Van Noppen, Steven Vandeput, Bert Wollants, PS : Colette Burgeon, Valérie Déom, Laurent Devin, Linda Musin, CD&V : Jenne De Potter, Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, MR : David Clarinval, Corinne De Permentier, Olivier Destrebecq, sp.a : Caroline Gennez, Bruno Tuybens, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Ronny Balcaen, Open Vld : Mathias De Clercq, Frank Wilrycx, VB : Hagen Goyvaerts, Barbara Pas, cdh : Christophe Bastin, Marie-Martine Schyns

6 - 6 - COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE Dinsdag 26 februari 2013 om 10u.15 en om 14 u.15 en woensdag 27 februari 2013 om 10 u.15 (ZAAL NR 4 - EUROPAZAAL) Voorzitter : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh Dinsdag 26 februari 2013 Om 10u Samengevoegde wetsontwerpen en wetsvoorstel : - Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting - Overgezonden door de Senaat, nrs. 2607/1 en 2. Amendement van mevrouw Van Cauter. - Wetsontwerp met het oog op het uitbreiden van het bijzonder opzet van het (laten) wegnemen van organen of weefsels inzake mensenhandel - Overgezonden door de Senaat, nr. 2608/1. - Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433decies van het Strafwetboek ter verduidelijking van de bijzonder kwetsbare positie van een slachtoffer van huisjesmelkerij - Overgezonden door de Senaat, nr. 2609/1. - Wetsvoorstel (Nahima Lanjri, Leen Dierick, Sonja Becq) tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting, nr. 328/1. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Daphné Dumery). 2. Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en probatiebeslissingen met het oog op het toezicht op probatievoorwaarden en alternatieve straffen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie, nr. 2648/1. 3. Bespreking van het voorstel aangenomen door het Europees Parlement op 23 mei 2012 voor een verordening van het Europees Parlement tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het enquêterecht van het Europees Parlement (2009/2212(INI)). Om 14 u Vraag van de heer Olivier Maingain aan de minister van Justitie over "het door het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) en Europol gezamenlijk opgestelde rapport over de drugsmarkt in de EU" (nr ). 5. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Koenraad Degroote aan de minister van Justitie over "de Staatsveiligheid" (nr ). - Vraag van de heer Michel Doomst aan de minister van Justitie over "de werking van de Staatsveiligheid" (nr ).

7 Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "de Staatsveiligheid" (nr ). - Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over "de Staatsveiligheid en dossiers over parlementsleden" (nr ). - Vraag van de heer Ben Weyts aan de minister van Justitie over "de Veiligheid van de Staat" (nr ). - Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over "de Staatsveiligheid" (nr ). 6. Vraag van de heer André Frédéric aan de minister van Justitie over "de erkenning van nieuwe erediensten" (nr ). 7. Vraag van mevrouw Özlem Özen aan de minister van Justitie over "de verspreiding van de zittingplaatsen van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel" (nr ). 8. Vraag van mevrouw Özlem Özen aan de minister van Justitie over "de situatie bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Luik" (nr ). 9. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over "de omzetting van de Europese databewaringsrichtlijn in de Belgische wetgeving" (nr ). - Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Justitie over "dataretentie" (nr ). 10. Vraag van mevrouw Özlem Özen aan de minister van Justitie over "benoemingen van magistraten bij het Brusselse hof van beroep" (nr ). 11. Vraag van mevrouw Sophie De Wit aan de minister van Justitie over "een gsm-sweeping in de gevangenis van Oudenaarde" (nr ). 12. Vraag van mevrouw Sophie De Wit aan de minister van Justitie over "de hoge kostprijs van de overbrenging van Marc Dutroux naar de strafuitvoeringsrechtbank" (nr ). 13. Vraag van de heer Bernard Clerfayt aan de minister van Justitie over "de staking van het personeel van het veiligheidskorps van het Brusselse Justitiepaleis" (nr ). 14. Vraag van de heer Michel Doomst aan de minister van Justitie over "de aanpak van de grenscriminaliteit" (nr ). 15. Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over "een eventueel rookverbod in de gevangenissen" (nr ).

8 - 8 - Woensdag 27 februari 2013 om 10 u.15 Hoorzitting met vertegenwoordigers van het DG EPI van de FOD Justitie over het gevangeniswezen (voortzetting van de vergadering van 17 oktober 2012). Samenstelling van de Commissie voor de Justitie : Vaste leden N-VA : Sophie De Wit, Koenraad Degroote, Sarah Smeyers, Kristien Van Vaerenbergh, PS : Valérie Déom, Mohammed Jabour, Özlem Özen, André Perpète, CD&V : Sonja Becq, Raf Terwingen, MR : Philippe Goffin, Marie-Christine Marghem, sp.a : Renaat Landuyt, Ecolo-Groen : Stefaan Van Hecke, Open Vld : Carina Van Cauter, VB : Bert Schoofs, cdh : Christian Brotcorne Plaatsvervangers N-VA : Siegfried Bracke, Daphné Dumery, Theo Francken, Miranda Van Eetvelde, Ben Weyts, PS : Thierry Giet, Karine Lalieux, Yvan Mayeur, N, CD&V : Stefaan De Clerck, Gerald Kindermans, Liesbeth Van der Auwera, MR : Corinne De Permentier, Denis Ducarme, Charles Michel, sp.a : Rosaline Mouton, Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Juliette Boulet, Fouad Lahssaini, Open Vld : Patrick Dewael, Sabien Lahaye-Battheu, VB : Gerolf Annemans, Peter Logghe, cdh : Joseph George, Benoît Lutgen Niet-stemgerechtigd lid INDEP-ONAFH : Laurent Louis

9 - 9 - COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING Dinsdag 26 februari 2013 om 10 u.15 (ZAAL NR 6 - INTERNATIONALE ZAAL) Voorzitter : de heer Georges Gilkinet 1. Regeling van de werkzaamheden. 2. Wetsvoorstel (Veerle Wouters, Jan Jambon, Steven Vandeput) tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, nrs. 2201/1 en 2. Advies van het Rekenhof. 3. Wetsvoorstel (Patrick Moriau, Christophe Lacroix, Dirk Van der Maelen, André Flahaut, Philippe Blanchart, Alain Mathot, Christiane Vienne) om financiële speculatie op de prijsstijging van voedingsproducten te verbieden, nrs. 81/1 en Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Jenne De Potter, Carl Devlies, Olivier Destrebecq, Nahima Lanjri, Bercy Slegers, Jef Van den Bergh, Stefaan Vercamer, Kristof Waterschoot) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de uitbreiding van de fiscale bemiddeling naar verzoeken tot ambtshalve ontheffing betreft, nr. 2358/1. - Wetsvoorstel (Jenne De Potter, Carl Devlies, Jef Van den Bergh, Kristof Waterschoot, Josy Arens) tot optimalisering van de werking van de fiscale bemiddelingsdienst, nrs. 2455/1 en Wetsvoorstel (Valérie Warzée-Caverenne) tot wijziging van de programmawet van 23 december 2009, wat de steun aan de landbouw betreft, nr. 2554/1. 6. Wetsvoorstel (Dirk Van der Maelen) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat het indienen van een bezwaarschrift betreft, nr. 1161/1. 7. Wetsvoorstel (Georges Gilkinet, Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Stefaan Van Hecke) tot invoering van een register van de spaarverzekeringsovereenkomsten en tot vergemakkelijking van de inning van de roerende voorheffing op de spaarverzekeringsovereenkomsten die werden gesloten met in het buitenland gevestigde bankinstellingen, nrs. 1331/1 en 2. Advies van het Rekenhof. 8. Wetsvoorstel (Gwendolyn Rutten, Willem-Frederik Schiltz, Ine Somers, Luk Van Biesen) tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de giften aan instellingen die patiënten bijstaan, nrs. 593/1 tot 3. Advies van het Rekenhof.

10 Wetsvoorstel (Catherine Fonck, Marie-Martine Schyns, Josy Arens, Nathalie Muylle, Jenne De Potter, Benoît Lutgen, Frank Wilrycx) tot wijziging van de programmawet van 23 december 2009, wat de steun aan de landbouw betreft, nrs. 2542/1 en 2. Samenstelling van de Commissie voor de Financiën en de Begroting : Vaste leden N-VA : Peter Dedecker, Jan Jambon, Steven Vandeput, Veerle Wouters, PS : Olivier Henry, Christophe Lacroix, Alain Mathot, Christiane Vienne, CD&V : Jenne De Potter, Carl Devlies, MR : Olivier Destrebecq, Philippe Goffin, sp.a : Karin Temmerman, Ecolo-Groen : Georges Gilkinet, Open Vld : Luk Van Biesen, VB : Hagen Goyvaerts, cdh : Josy Arens Plaatsvervangers N-VA : Karolien Grosemans, Peter Luykx, Karel Uyttersprot, Bert Wollants, N, PS : Laurent Devin, Isabelle Emmery, Yvan Mayeur, Franco Seminara, Eric Thiébaut, CD&V : Raf Terwingen, Jef Van den Bergh, Kristof Waterschoot, MR : David Clarinval, Luc Gustin, Marie-Christine Marghem, sp.a : Dirk Van der Maelen, Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Muriel Gerkens, Open Vld : Patrick Dewael, Gwendolyn Rutten, VB : Gerolf Annemans, Barbara Pas, cdh : Christian Brotcorne, Catherine Fonck

11 COMMISSIE VOOR DE VERZOEKSCHRIFTEN Dinsdag 26 februari 2013 om 12 u.30 (ZAAL NR 3-2DE ONDERVOORZITTERSCHAP) Voorzitter : de heer Christian Brotcorne Onderzoek van de verzoekschriften en van de antwoorden op de verzoekschriften. Er wordt voor broodjes gezorgd. Samenstelling van de Commissie voor de Verzoekschriften : Vaste leden N-VA : Siegfried Bracke, Minneke De Ridder, Karel Uyttersprot, Bert Wollants, PS : Colette Burgeon, Laurent Devin, Julie Fernandez Fernandez, Franco Seminara, CD&V : Sonja Becq, Raf Terwingen, MR : Valérie De Bue, Jacqueline Galant, sp.a : Meryame Kitir, Ecolo-Groen : Fouad Lahssaini, Open Vld : Ine Somers, VB : Bruno Valkeniers, cdh : Christian Brotcorne Plaatsvervangers N-VA : Sophie De Wit, Peter Dedecker, Koenraad Degroote, Bert Maertens, Miranda Van Eetvelde, PS : Philippe Blanchart, Valérie Déom, Marie-Claire Lambert, Linda Musin, CD&V : Leen Dierick, Stefaan Vercamer, MR : David Clarinval, Philippe Goffin, Kattrin Jadin, sp.a : Maya Detiège, Ann Vanheste, Ecolo-Groen : Wouter De Vriendt, N, Open Vld : Bart Somers, Lieve Wierinck, VB : Hagen Goyvaerts, cdh : Christophe Bastin, Catherine Fonck

12 COMMISSIE BELAST MET DE PROBLEMEN INZAKE HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Dinsdag 26 februari 2013 van 12 u.30 tot 14 uur (ZAAL NR 4 - EUROPAZAAL) Voorzitter : mevrouw Sophie De Wit 1. Wetsvoorstel (Joseph George) tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, en tot hervorming van het stelsel van de bevrijding van de borg na faillissement, nr. 2407/1. 2. Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Karel Uyttersprot, Jan Jambon, Daphné Dumery) betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties voor ondernemingen en aanbestedende overheden, nr. 2414/1. - Wetsvoorstel (Leen Dierick, Jef Van den Bergh, Joseph George) tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, nrs. 2262/1 en 2. Samenstelling van de Commissie belast met de Problemen inzake Handels- en Economisch Recht : Vaste leden N-VA : Sophie De Wit, Zuhal Demir, Karel Uyttersprot, Veerle Wouters, PS : Valérie Déom, Isabelle Emmery, Olivier Henry, Christophe Lacroix, CD&V : Leen Dierick, Jef Van den Bergh, MR : David Clarinval, Marie-Christine Marghem, sp.a : Bruno Tuybens, Ecolo-Groen : Muriel Gerkens, Open Vld : Frank Wilrycx, VB : Barbara Pas, cdh : Joseph George Plaatsvervangers N-VA : Sarah Smeyers, Nadia Sminate, Reinilde Van Moer, Flor Van Noppen, Kristien Van Vaerenbergh, PS : Thierry Giet, Karine Lalieux, Alain Mathot, Yvan Mayeur, Eric Thiébaut, CD&V : Sonja Becq, Stefaan De Clerck, Gerald Kindermans, MR : Olivier Destrebecq, Philippe Goffin, Valérie Warzée-Caverenne, sp.a : Meryame Kitir, Ann Vanheste, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Stefaan Van Hecke, Open Vld : Mathias De Clercq, Bart Somers, VB : Peter Logghe, Bert Schoofs, cdh : Christophe Bastin, Marie-Martine Schyns

13 COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN Dinsdag 26 februari 2013 om 14 u.15 (ZAAL NR 6 - INTERNATIONALE ZAAL) Voorzitter : de heer Yvan Mayeur Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, nr. 2640/1. Samenstelling van de Commissie voor de Sociale Zaken : Vaste leden N-VA : Siegfried Bracke, Zuhal Demir, Bert Maertens, Nadia Sminate, PS : Colette Burgeon, Jean-Marc Delizée, Yvan Mayeur, Bruno Van Grootenbrulle, CD&V : Nahima Lanjri, Stefaan Vercamer, MR : David Clarinval, Valérie De Bue, sp.a : Meryame Kitir, Ecolo-Groen : Zoé Genot, Open Vld : Mathias De Clercq, VB : Guy D'haeseleer, cdh : Catherine Fonck Plaatsvervangers N-VA : Ingeborg De Meulemeester, Els Demol, Karolien Grosemans, Miranda Van Eetvelde, Reinilde Van Moer, PS : Valérie Déom, Marie-Claire Lambert, Özlem Özen, Franco Seminara, CD&V : Sonja Becq, Gerald Kindermans, MR : Denis Ducarme, Philippe Goffin, Valérie Warzée-Caverenne, sp.a : Hans Bonte, Rosaline Mouton, Ecolo-Groen : Wouter De Vriendt, Georges Gilkinet, Open Vld : Carina Van Cauter, Lieve Wierinck, VB : Rita De Bont, Barbara Pas, cdh : Georges Dallemagne, Marie-Martine Schyns

14 COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT Dinsdag 26 februari 2013 om 14 u.15 en woensdag 27 februari 2013 om 10 u.15 Voorzitter : de heer Siegfried Bracke Dinsdag 26 februari 2013 (ZAAL NR 1 - VOORZITTERSCHAP) Om 14 u Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de versnelling van de asielprocedures" (nr ). 2. Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "het spreidingsplan voor asielzoekers" (nr ). 3. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de acties van Frontex aan de Grieks-Turkse grens" (nr ). - Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de bevindingen van Pr François Crépeau, speciaal rapporteur voor de VN" (nr ). 4. Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de plannen tot wijziging van de nationaliteitsvoorwaarden in Albanië" (nr ). 5. Vraag van de heer Peter Logghe aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de versnelde behandeling van asielaanvragen ingediend door asielzoekers die zich in een strafrechtelijke inrichting bevinden of die een gevaar vormen voor de openbare of de nationale veiligheid" (nr ). 6. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "het onderscheid tussen het aantal asielaanvragen en het aantal asielzoekers" (nr ). - Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "het onderscheid tussen het aantal asielaanvragen en het aantal asielzoekers" (nr ).

15 Vraag van de heer Bruno Tuybens aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "het al dan niet gebruik maken van haar discretionaire bevoegdheid naar aanleiding van de gevolgen van de uitwijzing van het gezin Bajraktari" (nr ). 8. Vraag van de heer Tanguy Veys aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de nieuwe regels inzake de termijn die illegale vreemdelingen wordt gegund om het grondgebied te verlaten" (nr ). 9. Vraag van de heer Tanguy Veys aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de toepassing van het inreisverbod" (nr ). 10. Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de concrete resultaten van de ministeriële ontmoeting tussen Belgische en Turkse ministers" (nr ). 11. Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de terugkeercoaches" (nr ). 12. Vraag van mevrouw Juliette Boulet aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de opvang van Malinese vluchtelingen" (nr ). 13. Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de mogelijkheid om jongeren zonder papieren hun opleiding te laten afmaken" (nr ). 14. Vraag van de heer Tanguy Veys aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de detentie van meervoudige asielzoekers" (nr ). 15. Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "het begeleidingstraject voor illegale gezinnen met kinderen" (nr ). 16. Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de opvang van gezinnen die vallen onder het koninklijk besluit van 24 juni 2004" (nr ). 17. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de weigering van een visum aan een ter dood veroordeelde en gemartelde Congolese schrijver" (nr ).

16 Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de sociaal assistenten in de gesloten centra" (nr ). 19. Vraag van de heer Tanguy Veys aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de toepassing van de vereiste van stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen in het kader van gezinshereniging" (nr ). 20. Vraag van de heer Tanguy Veys aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "het recht op gezinshereniging voor ouders van minderjarige Belgen" (nr ). 21. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Peter Logghe aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "het contactmechanisme met Algerije" (nr ). - Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de dienstreis naar Algerije" (nr ). 22. Vraag van de heer Peter Logghe aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de terugkeer van 20 uitgeprocedeerde asielzoekers naar Congo" (nr ). 23. Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "het voorschrijven van aidsremmers aan illegale hiv-patiënten" (nr ). Woensdag 27 februari 2013 (ZAAL NR 6 - INTERNATIONALE ZAAL) Om 10 u Regeling van de werkzaamheden : - actualisering van de lijst van de prioritaire wetsvoorstellen; - brief van de voorzitter van de subcommissie voor de "Nucleaire Veiligheid". 2. Vraag van de heer Kristof Calvo aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de toepassing van artikel 24 van de FANC-wet" (nr ). 3. Vraag van mevrouw Laurence Meire aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de metaaldiefstallen door rondtrekkende bendes" (nr ). 4. Vraag van de heer Michel Doomst aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de politiepatrouilles op de Erasmushogeschool Brussel" (nr ).

17 Vraag van mevrouw Annick Ponthier aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de brandweerhervorming en het gebruik der talen" (nr ). 6. Vraag van mevrouw Reinilde Van Moer aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de werking van het Rijksregister" (nr ). 7. Vraag van de heer Bernard Clerfayt aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het financieringsfonds voor uitgaven die voortvloeien uit de organisatie van Europese toppen te Brussel" (nr ). 8. Vraag van de heer Fouad Lahssaini aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de kosten van de overbrenging van Marc Dutroux naar de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank te Brussel" (nr ). 9. Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de oprichting van een brandweerschool in de provincie Namen" (nr ). 10. Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "Vietnamese criminele bendes in België" (nr ). 11. Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "bijkomende middelen en investeringsprojecten voor speciale eenheden" (nr ). 12. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de strijd tegen de drugshandel en het alarmerende rapport 2013 van Europol en het EMCDDA" (nr ). - Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het rapport 2013 van Europol en het Europees Centrum voor drugs en drugsverslaving" (nr ). - Vraag van de heer Michel Doomst aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "België als drugsparadijs" (nr ). - Vraag van de heer Damien Thiéry aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het door het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) en Europol gezamenlijk opgestelde rapport over de drugsmarkt in de EU" (nr ). - Vraag van de heer Willem-Frederik Schiltz aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het rapport van Europol en EMCDDA inzake de Europese drugsmarkt" (nr ). 13. Vraag van de heer Ben Weyts aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de oproepingsbrieven in de zes faciliteitengemeenten" (nr ).

18 Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Denis Ducarme aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het rapport van het Comité P betreffende de ontoereikende opleiding van de politieambtenaren" (nr ). - Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de opleiding voor politieagenten" (nr ). 15. Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het te koop lopen met de nazivlag" (nr ). 16. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Michel Doomst aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de 'no-go zones' in Brussel" (nr ). - Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het verschil tussen 'no-go-zones' en 'gevoelige plaatsen'" (nr ). 17. Vraag van mevrouw Eva Brems aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de update van het nationaal actieplan ter bestrijding van partnergeweld en intrafamiliaal geweld" (nr ). 18. Vraag van de heer Éric Jadot aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het harde optreden van de politie tijdens de betogingen voor het behoud van de Luikse staalindustrie" (nr ). 19. Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de branden in appartementen en rusthuizen" (nr ). 20. Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het raamcontract en de aankoop van politievoertuigen" (nr ). 21. Vraag van de heer Kristof Calvo aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de door NIRAS ingediende vergunningsaanvraag voor een bergingsproject van radioactief afval" (nr ). 22. Vraag van de heer Tanguy Veys aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de verschillende interpretaties en toepassingen van de verkiezingsregels voor de politieraad" (nr ). 23. Vraag van de heer Laurent Devin aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de overgangsmaatregelen voor de CALog B-laboranten" (nr ). 24. Vraag van de heer Laurent Devin aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de vergoeding van de kosten voor politiebeveiliging door de organisatoren van evenementen" (nr ). 25. Vraag van de heer Laurent Devin aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "een nieuwe variant van de malware Police Ransomware" (nr ).

19 Vraag van de heer Ben Weyts aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de Veiligheid van de Staat" (nr ). 27. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de follow-up van verkrachtingszaken door de politie" (nr ). 28. Vraag van de heer Koenraad Degroote aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de identificatieplicht bij schroothandel" (nr ). 29. Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de aanpak van de grenscriminaliteit" (nr ). 30. Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de zware wateroverlast in Roeselare in 2012 die niet als ramp werd erkend" (nr ). 31. Vraag van de heer Michel Doomst aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de veiligheid op de luchthaven van Zaventem" (nr ). 32. Vraag van de heer Koenraad Degroote aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het percentage Calogpersoneel" (nr ). 33. Vraag van de heer Koenraad Degroote aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de vergoeding van de politie voor niet specifieke opdrachten" (nr ). 34. Vraag van de heer Koenraad Degroote aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het cumulatieverbod van agenten" (nr ). Samenstelling van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt : Vaste leden N-VA : Siegfried Bracke, Koenraad Degroote, Jan Van Esbroeck, Ben Weyts, PS : Laurent Devin, Julie Fernandez Fernandez, André Frédéric, Eric Thiébaut, CD&V : Michel Doomst, Bercy Slegers, MR : Denis Ducarme, Jacqueline Galant, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Eric Jadot, Open Vld : Bart Somers, VB : Filip De Man, cdh : Marie-Martine Schyns Plaatsvervangers N-VA : Daphné Dumery, Theo Francken, Bert Maertens, Sarah Smeyers, Kristien Van Vaerenbergh, PS : Philippe Blanchart, Alain Mathot, Patrick Moriau, Özlem Özen, CD&V : Nahima Lanjri, Jef Van den Bergh, MR : Corinne De Permentier, Luc Gustin, Marie-Christine Marghem, sp.a : Karin Temmerman, Bruno Tuybens, Ecolo-Groen : Kristof Calvo, Fouad Lahssaini, Open Vld : Carina Van Cauter, Frank Wilrycx, VB : Peter Logghe, Tanguy Veys, cdh : Josy Arens, Christian Brotcorne Niet-stemgerechtigd lid INDEP-ONAFH : Laurent Louis

20 COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN Dinsdag 26 februari 2013 om 14 u.15 (CONGRESZAAL - HUIS DER PARLEMENTSLEDEN - 3DE VERDIEPING) Voorzitter : mevrouw Sabien Lahaye-Battheu 1. Vraag van de heer David Geerts aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "het tragische ongeval te Nijlen" (nr ). 2. Vraag van de heer Carl Devlies aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de internationale treinverbindingen vanuit het station van Leuven" (nr ). 3. Vraag van mevrouw Valérie De Bue aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de overvolle treinen op de lijn Brussel-Charleroi" (nr ). 4. Vraag van mevrouw Linda Musin aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de toegang tot de eersteklascoupés in treinen met een verminderde samenstelling" (nr ). 5. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de toekomst van de spoorlijn 127 Statte - Moha" (nr ). 6. Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de evaluatie van het winterplan van de NMBS-Groep" (nr ). 7. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "het aantal wagons van treinen" (nr ). - Vraag van mevrouw Linda Musin aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "het incident op 28 januari 2013 in een trein in het station Sint-Genesius-Rode" (nr ). - Vraag van de heer David Geerts aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de blokkering van een overvolle trein in Sint-Genesius-Rode" (nr ). (Het antwoord zal worden gegeven door de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden).

21 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de omstreden uitspraken van Belgacom-CEO Didier Bellens waarbij België in het buitenland bekend staat als een land dat graag bedrijven dood doet" (nr ). 9. Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de dienstregeling op lijn 82" (nr ). 10. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "het GEN" (nr ). - Vraag van mevrouw Valérie De Bue aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de tegen de GEN-lijnen 124 en 161 ingestelde beroepen" (nr ). 11. Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "het meerjareninvesteringsplan en de Noord-Zuidverbinding" (nr ). 12. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Steven Vandeput aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "het vierde spoorwegpakket" (nr ). - Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de maatregelen en standpunten vervat in het vierde spoorwegpakket" (nr ). - Vraag van de heer David Geerts aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "het vierde spoorwegpakket" (nr ). 13. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer David Geerts aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "het alternatief voor de Fyra" (nr ). - Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de wijziging van het treinaanbod in vervanging van de Fyra" (nr ) Vraag van de heer David Geerts aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de verkoop van NMBS Logistics" (nr ). 15. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de stijging van het aantal ongevallen aan overwegen met 8,5 procent" (nr ). - Vraag van de heer David Geerts aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "het aantal ongevallen bij overwegen" (nr ).

22 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de aanpak van ongevallen aan overwegen in de Antwerpse havenzone" (nr ). 17. Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de wijziging van de bestekeisen tijdens de lopende aanbestedingsprocedure van de Fyra" (nr ). 18. Vraag van de heer Frank Wilrycx aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de NMBS-parking te Turnhout" (nr ). 19. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de statutaire treinbestuurders die van NMBS Technics zijn overgestapt naar dochteronderneming NMBS Logistics" (nr ). - Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de contractuele treinbestuurders die vrijwillig van een andere operator zijn overgestapt naar NMBS Logistics" (nr ). 20. Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de gevolgen van de stroomstoring op 4 februari 2013 voor diverse hogesnelheidstreinen" (nr ). 21. Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de terbeschikkingstelling van personeel bij Belgacom" (nr ). 22. Vraag van de heer Steven Vandeput aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de investeringen in Limburg in het investeringsplan van de NMBS-Groep" (nr ). 23. Interpellatie (*) van de heer Peter Dedecker tot de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over "de Raad van Bestuur van Belgacom, de benoemingen en de belangenvermening bij leden in die Raad" (nr. 83). 24. Vraag van de heer David Geerts aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de privatisering van bpost" (nr ). 25. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de defectrapporten met de reeds 61 geleverde treinstellen van het type Desiro" (nr ). - Vraag van mevrouw Linda Musin aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de ingebruikname van de Desiro's" (nr ).

23 Vraag van de heer David Geerts aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de werking van de Desiro treinstellen" (nr ). 26. Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de gevolgen van de brand aan het seinhuis in Geraardsbergen" (nr ). 27. Vraag van mevrouw Valérie De Bue aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de 'Union des Villes et Communes de Wallonie' en Belgacom" (nr ). 28. Vraag van de heer David Geerts aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "een betere betrokkenheid van de reizigersorganisaties bij de NMBS-Groep" (nr ). 29. Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "het schrappen van de Duitse zenders ARD en ZDF uit het aanbod van Belgacom TV" (nr ). 30. Vraag van de heer David Geerts aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de motorrijtuigen Break 80-83" (nr ). Samenstelling van de Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven : Vaste leden N-VA : Minneke De Ridder, Miranda Van Eetvelde, Steven Vandeput, Bert Wollants, PS : Isabelle Emmery, André Frédéric, Karine Lalieux, Linda Musin, CD&V : Roel Deseyn, Jef Van den Bergh, MR : Valérie De Bue, Luc Gustin, sp.a : David Geerts, Ecolo-Groen : Ronny Balcaen, Open Vld : Sabien Lahaye-Battheu, VB : Tanguy Veys, cdh : Christophe Bastin Plaatsvervangers N-VA : Ingeborg De Meulemeester, Sophie De Wit, Peter Dedecker, Karel Uyttersprot, Ben Weyts, PS : Philippe Blanchart, Colette Burgeon, Alain Mathot, Patrick Moriau, CD&V : Gerald Kindermans, Bercy Slegers, Liesbeth Van der Auwera, MR : David Clarinval, Olivier Destrebecq, Jacqueline Galant, sp.a : Meryame Kitir, Karin Temmerman, Ecolo-Groen : Thérèse Snoy et d'oppuers, Stefaan Van Hecke, Open Vld : Herman De Croo, Ine Somers, VB : Annick Ponthier, Bruno Valkeniers, cdh : Josy Arens, Christian Brotcorne (*) Spreektijd : Indiener : 10 min. (2e en volgende : 5 min.) - Regering : min. Replieken : elke indiener : 5 min. - max. 3 sprekers : 5 min. elk

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 098 QRVA 53 098 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 095 QRVA 53 095 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 117 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 117 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 117 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 131 QRVA 53 131 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 111 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 111 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 111 QRVA 53 111 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE ZITTING VAN DE 5 ZITTINGSPERIODE N-VA :

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 158 QRVA 53 158 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 075 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 075 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE ZITTING VAN DE 5 ZITTINGSPERIODE N-VA :

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 066 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 066 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 067 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 067 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 069 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 069 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 069 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 27 tot 31 mei 2013 23/05/2013 176 2 DONDERDAG 30 mei 2013 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 22 april

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 24 maart 2014 tot vrijdag 28 maart 2014

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 24 maart 2014 tot vrijdag 28 maart 2014 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 24 maart 2014 tot vrijdag 28 maart 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 24 maart

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 17 maart

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 100 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 100 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 100 QRVA 53 100 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 139 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 139 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 139 QRVA 53 139 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 09-12-2013 N-VA : Nieuw-Vlaamse

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 094 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 094 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 094 QRVA 53 094 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 105 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 105 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 105 QRVA 53 105 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 092 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 092 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 092 53 092 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 122 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 122 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 122 QRVA 53 122 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 107 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 107 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 107 QRVA 53 107 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 137 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 137 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 137 QRVA 53 137 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25-11-2013 N-VA : Nieuw-Vlaamse

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 087 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 087 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 087 QRVA 53 087 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 28 maart 2011 tot vrijdag 1 april 2011

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 28 maart 2011 tot vrijdag 1 april 2011 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 28 maart 2011 tot vrijdag 1 april 2011 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 28 maart

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 072 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 072 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 132 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 132 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 132 QRVA 53 132 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 133 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 133 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 133 QRVA 53 133 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 153 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 153 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 153 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 154 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 154 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 154 QRVA 53 154 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 147 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 147 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 147 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 156 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 156 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 156 QRVA 53 156 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 103 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 151 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 151 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 151 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 097 QRVA 53 097 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 140 QRVA 53 140 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 11

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 076 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 076 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 076 QRVA 53 076 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 064 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 064 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 064 QRVA 53 064 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 138 QRVA 53 138 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 02-12-2013 N-VA : Nieuw-Vlaamse

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 20 januari 2014 tot vrijdag 24 januari 2014

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 20 januari 2014 tot vrijdag 24 januari 2014 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 20 januari 2014 tot vrijdag 24 januari 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 20

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 113 QRVA 53 113 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 115 QRVA 53 115 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 059 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 059 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 059 QRVA 53 059 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 148 QRVA 53 148 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 144 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 086 53 086 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 085 QRVA 53 085 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 119 QRVA 53 119 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 128 53 128 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 116 QRVA 53 116 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 074 QRVA 53 074 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 mei 2013 tot vrijdag 10 mei 2013

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 mei 2013 tot vrijdag 10 mei 2013 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 mei 2013 tot vrijdag 10 mei 2013 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 6 mei 2013

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 150 QRVA 53 150 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 146 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 146 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 146 53 146 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 073 QRVA 53 073 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Sociale Zaken. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/ccri/pdf/53/ic397.pdf

Sociale Zaken. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/ccri/pdf/53/ic397.pdf Commissies Europese Aangelegenheden FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN Voorzitters : de heren André Flahaut en Philippe Mahoux (S) MAANDAG 13 FEBRUARI 2012 Het werkprogramma van de Europese

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 152 QRVA 53 152 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 061 QRVA 53 061 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 155 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 157 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 101 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 101 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 QRVA 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 8-2-23 CHAMBRE 4e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 057 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 057 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 057 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 060 QRVA 53 060 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 055 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 055 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 055 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 054 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 054 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 054 QRVA 53 054 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 056 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 056 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 056 QRVA 53 056 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 106 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 106 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 106 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 114 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 114 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 114 QRVA 53 114 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 123 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 123 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 123 QRVA 53 123 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Commissie Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken Commissies DINSDAG 21 MEI 2013 GEDACHTEWISSELING MET DE VOORZITTER VAN DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE RAAD VAN EUROPA, DE HEER JEAN-CLAUDE MIGNON Commissie Buitenlandse Zaken De commissie voor de Buitenlandse

Nadere informatie

Fiscale hervorming GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE BELAST MET DE FISCALE HERVORMING. Voorzitters : de heer Carl Devlies en mevrouw Marie Arena (S)

Fiscale hervorming GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE BELAST MET DE FISCALE HERVORMING. Voorzitters : de heer Carl Devlies en mevrouw Marie Arena (S) Commissies Fiscale hervorming GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE BELAST MET DE FISCALE HERVORMING Voorzitters : de heer Carl Devlies en mevrouw Marie Arena (S) MAANDAG 4 NOVEMBER 2013 Hoorzitting met : -

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 26 maart 2012 tot vrijdag 30 maart 2012

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 26 maart 2012 tot vrijdag 30 maart 2012 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 26 maart 2012 tot vrijdag 30 maart 2012 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 26 maart

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 20 tot 24 juni 2011 16/06/2011 048 2 DONDERDAG 23 juni 2011 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en voorstellen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87 QRVA 52 87 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 november 2009 tot vrijdag 13 november 2009.

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 november 2009 tot vrijdag 13 november 2009. Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 november 2009 tot vrijdag 13 november 2009. OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

Hoorzitting met de heer René Stockman, Generale Overste van de Congregatie van de Broeders van Liefde.

Hoorzitting met de heer René Stockman, Generale Overste van de Congregatie van de Broeders van Liefde. Commissies Bijzondere Commissie seksueel misbruik BIJZONDERE COMMISSIE BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN SEKSUEEL MISBRUIK EN FEITEN VAN PEDOFILIE BINNEN EEN GEZAGSRELATIE, INZONDERHEID BINNEN DE KERK Voorzitter:

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 februari 2014 tot vrijdag 14 februari 2014

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 februari 2014 tot vrijdag 14 februari 2014 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 februari 2014 tot vrijdag 14 februari 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 december 2010 tot vrijdag 17 december 2010

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 december 2010 tot vrijdag 17 december 2010 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 december 2010 tot vrijdag 17 december 2010 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

Herziening Grondwet COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN. Voorzitter : de heer André Flahaut

Herziening Grondwet COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN. Voorzitter : de heer André Flahaut Commissies Herziening Grondwet COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN Voorzitter : de heer André Flahaut VRIJDAG 8 NOVEMBER 2013 Samengevoegde voorstellen : -

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 64 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 64 DE BELGIQUE QRVA 52 64 QRVA 52 64 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 08-06 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 september 2015 tot vrijdag 11 september 2015

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 september 2015 tot vrijdag 11 september 2015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 september 2015 tot vrijdag 11 september 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRةSENTANTS

CHAMBRE DES REPRةSENTANTS DOC 54 0003/007 DOC 54 0003/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRةSENTANTS DE BELGIQUE 28 mei 2015 28 mai 2015 (Ter vervanging van de lijst van 23/04/2015 - En remplacement de

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 21 november 2011 tot vrijdag 25 november 2011

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 21 november 2011 tot vrijdag 25 november 2011 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 21 november 2011 tot vrijdag 25 november 2011 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 februari 2009 tot vrijdag 13 februari 2009

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 februari 2009 tot vrijdag 13 februari 2009 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 februari 2009 tot vrijdag 13 februari 2009 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

Justitie. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de sluiting van de gevangenis van Verviers (nr. 3001).

Justitie. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de sluiting van de gevangenis van Verviers (nr. 3001). Commissies COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE Justitie Voorzitter : mevrouw Sarah Smeyers VRIJDAG 18 MAART 2011 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 112 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 112 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 112 53 112 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN

WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN Plenaire vergadering DINSDAG 8 OKTOBER 2013, NAMIDDAG (159) DONDERDAG 10 OKTOBER 2013 NAMIDDAG (160) WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN 1. - Wetsvoorstel (de heren Christophe Lacroix, Raf Terwingen en Daniel

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 109 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 109 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 19 QRVA 53 19 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS

Nadere informatie

Parlementaire agenda 05/03/2012 1. Kamer

Parlementaire agenda 05/03/2012 1. Kamer Parlementaire agenda 05032012 1. Kamer 1.1. AGENDA 1.1.1. Plenum 1.1.2 Commissies Commissie Bedrijfsleven (dinsdag 6 maart, om 10u15) Wetsvoorstel (Liesbeth Van der Auwera, Jef Van den Bergh, Jenne De

Nadere informatie

Buitenlandse Betrekkingen COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN. Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea

Buitenlandse Betrekkingen COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN. Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea Commissies Buitenlandse Betrekkingen COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea (Gemeenschappelijke vergadering met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen

Nadere informatie

2. Uiteenzetting door de heer Patrick Lafontaine, deskundige van de commissie, over veiligheidsmanagement in de spoorwegsector.

2. Uiteenzetting door de heer Patrick Lafontaine, deskundige van de commissie, over veiligheidsmanagement in de spoorwegsector. Commissies Spoorwegveiligheid BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE VEILIGHEID VAN HET SPOORWEGENNET IN BELGIË NAAR AANLEIDING VAN HET DRAMATISCH TREINONGEVAL IN BUIZINGEN Voorzitter :

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2009 tot vrijdag 16 januari 2009

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2009 tot vrijdag 16 januari 2009 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 januari 2009 tot vrijdag 16 januari 2009 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 12

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2016 tot vrijdag 14 oktober 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2016 tot vrijdag 14 oktober 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2016 tot vrijdag 14 oktober 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Woensdag

Nadere informatie

Rekenhof SUBCOMMISSIE REKENHOF VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING

Rekenhof SUBCOMMISSIE REKENHOF VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING Commissies Naturalisaties COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES Voorzitter : de heer Georges Dallemagne MAANDAG 20 JANUARI 2014, DINSDAG 21 JANUARI 2014, WOENSDAG 22 JANUARI 2014, DONDERDAG 23 JANUARI 2014,

Nadere informatie

Financiën en Begroting

Financiën en Begroting Commissies COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING Voorzitter : de heer Georges Gilkinet MAANDAG 17 MAART 2014 Financiën en Begroting Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 81

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 81 QRVA 52 81 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 82

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 82 QRVA 52 82 QRVA 52 82 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie