COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 20 januari 2014 tot vrijdag 24 januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 20 januari 2014 tot vrijdag 24 januari 2014"

Transcriptie

1 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 20 januari 2014 tot vrijdag 24 januari 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 20 januari uur en 14 uur Naturalisaties Forum 3 14 u.30 Rekenhof 5 4 Dinsdag 21 januari uur en 14 uur Naturalisaties Forum 3 10 uur tot 11 uur Sociale Zaken u.15 Bedrijfsleven Congres 7 10 u.15 en 14 u.15 Binnenlandse Zaken uur tot 14 uur Europese Aangelegenheden + Financiën 4 - EUR 20 en Begroting 12 u.30 tot 14 uur Maatschappelijke Emancipatie u.30 Wetenschappelijke en technologische 2 23 vraagstukken 10 uur Volksgezondheid u.15 Buitenlandse Betrekkingen 6 - Internat u.15 Justitie 8 - Vaste Afd u.15 Infrastructuur Congres uur Europese Aangelegenheden D - Senaat uur Financiën en Begroting 4 - EUR 36 Woensdag 22 januari uur en 14 uur Naturalisaties Forum 3 10 uur en 10 u.15 Volksgezondheid u.15 en 14 uur Landsverdediging 6 - Internat u.15 Justitie 8 - Vaste Afd u.15, 14 uur Infrastructuur Congres u.30 Conferentie van de Voorzitters uur Financiën en Begroting 4 - EUR u.15 Binnenlandse Zaken 5 9 Donderdag 23 januari uur en 14 uur Naturalisaties Forum 3 Vrijdag 24 januari uur en 14 uur Naturalisaties Forum 3 10 uur Opvolgingscomm. financiële crisis 8 - Vaste Afd. 40 Onder de bij artikel 31 van het Reglement bepaalde voorwaarden zijn de vergaderingen van de commissies openbaar /

2 N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste CD&V : Christen-Democratisch & Vlaams MR : Mouvement Réformateur sp.a : Socialistische partij anders Ecolo-Groen : Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales Groen Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten VB : Vlaams Belang cdh : centre démocrate Humaniste FDF : Fédéralistes démocrates Francophones LDD : Lijst Dedecker INDEP-ONAFH : Indépendant-Onafhankelijk Abréviations dans la numérotation des publications : Afkortingen bij de nummering van de publicaties : DOC /000: Document parlementaire de la 53e législature, suivi du n de base et du n consécutif DOC /000: Parlementair document van de 53e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer QRVA : Questions et Réponses écrites QRVA : Schriftelijke Vragen en Antwoorden CRIV : Version Provisiore du Compte Rendu intégral (couverture CRIV : Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) verte) CRABV : Compte Rendu Analytique (couverture bleue) CRABV : Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRIV : Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) CRIV : Integraal Verslag, links met het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) PLEN : Séance plénière PLEN : Plenum COM : Réunion de commission COM : Commissievergadering MOT : Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige) MOT : Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Commandes : Bestellingen : Place de la Nation 2 Natieplein Bruxelles 1008 Brussel Tél. : 02/ Tel. : 02/ Fax : 02/ Fax : 02/

3 - 3 - COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES Maandag 20 januari 2014 van 9 uur tot 12 u.30 en van 14 uur tot 17 u.30, dinsdag 21 januari 2014 van 9 uur tot 12 u.30 en van 14 uur tot 17 u.30, woensdag 22 januari 2014 van 9 uur tot 12 u.30 en van 14 uur tot 17 u.30, donderdag 23 januari 2014 van 9 uur tot 12 u.30 en van 14 uur tot 19 u.30 en vrijdag 24 januari 2014 van 9 uur tot 12 u.30 en van 14 uur tot 17 u.30 (FORUM - ZAAL OM003) Voorzitter : de heer Georges Dallemagne Vergadering met gesloten deuren Individueel onderzoek van de naturalisatieaanvragen. Samenstelling van de Commissie voor de Naturalisaties : Vaste leden N-VA : Cathy Coudyser, Els Demol, Theo Francken, Miranda Van Eetvelde, PS : Julie Fernandez Fernandez, André Frédéric, Karine Lalieux, Linda Musin, CD&V : Bercy Slegers, Kristof Waterschoot, MR : Jacqueline Galant, Luc Gustin, sp.a : Ann Vanheste, Ecolo-Groen : Eric Jadot, Open Vld : Frank Wilrycx, VB : Hagen Goyvaerts, cdh : Georges Dallemagne Plaatsvervangers N-VA : Zuhal Demir, Daphné Dumery, Karolien Grosemans, Kristien Van Vaerenbergh, N., PS : Marie-Claire Lambert, Yvan Mayeur, Özlem Özen, Franco Seminara, CD&V : Nahima Lanjri, Jef Van den Bergh, Liesbeth Van der Auwera, MR : David Clarinval, Corinne De Permentier, Denis Ducarme, sp.a : David Geerts, Karin Temmerman, Ecolo-Groen : Eva Brems, Fouad Lahssaini, Open Vld : Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, VB : Guy D'haeseleer, Filip De Man, cdh : Catherine Fonck

4 - 4 - SUBCOMMISSIE "REKENHOF" VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING Maandag 20 januari 2014 om 14 u.30 (ZAAL NR 5 - BENEDENVERDIEPING) Voorzitter : de heer Philippe Goffin 1. Goedkeuring van het verslag van de heer Olivier Henry over het Verslag van het Rekenhof over het beheer van het ziekteverzuim bij federale ambtenaren. 2. Verslag van het Rekenhof over de werking van de Kansspelcommissie (mei 2013). De leden van de commissie voor de Justitie worden eveneens uitgenodigd op deze vergadering. Samenstelling van de Subcommissie "Rekenhof" van de commissie voor de Financiën en de Begroting : Vaste leden N-VA : Steven Vandeput, PS : Olivier Henry, CD&V : Carl Devlies, MR : Philippe Goffin, sp.a : Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Open Vld : Luk Van Biesen, VB : Hagen Goyvaerts, cdh : Josy Arens

5 - 5 - COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN Dinsdag 21 januari 2014 van 10 uur tot 11 uur (ZAAL NR 3-2DE ONDERVOORZITTERSCHAP) Voorzitter : mevrouw Marie-Claire Lambert 1. Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "de hervorming van de pensioenen van de vastbenoemde ambtenaren van de lokale besturen" (nr ). 2. Vraag van de heer David Clarinval aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "de opwaardering van de pensioenen van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid" (nr ). 3. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Carl Devlies aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "het Zilverfonds" (nr ). - Vraag van mevrouw Valérie Warzée-Caverenne aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "het Zilverfonds" (nr ). 4. Vraag van mevrouw Meryame Kitir aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "de uitbetaling van pensioenen aan personen die na hun 65ste blijven werken en ziek worden" (nr ). 5. Vraag van de heer Joseph George aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "de bescherming van de belangen van de begunstigden van de pensioenfondsen" (nr ). (Het antwoord zal worden gegeven door de vice-eersteminister en minister van Pensioenen). 6. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "het recht op een pensioen voor niet-belgische werknemers die in België gewerkt en bijgedragen hebben maar in een land buiten de EU wonen" (nr ). 7. Vraag van de heer Siegfried Bracke aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "de begrafenisvergoeding voor ambtenaren" (nr ). 8. Vraag van de heer Siegfried Bracke aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "Capelo" (nr ). 9. Vraag van de heer Siegfried Bracke aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "de gelijkstelling van periodes van militaire dienstplicht" (nr ).

6 Vraag van de heer Siegfried Bracke aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "de uitspraken van de gouverneur van de Nationale Bank in verband met gelijkgestelde perioden" (nr ). 11. Vraag van de heer Siegfried Bracke aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "de eenheidsstatuut en het aanvullend pensioen" (nr ). 12. Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "het gemengd minimumpensioen" (nr ). 13. Vraag van mevrouw Valérie Warzée-Caverenne aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "de mogelijkheid voor ambtenaren van lokale besturen om te werken na hun 65ste" (nr ). 14. Vraag van de heer Jean-Marc Delizée aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "de verdeling van een overlevingspensioen in het kader van een polygaam huwelijk" (nr ). 15. Vraag van de heer Siegfried Bracke aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "de pensioenideeën van de ABVV" (nr ). Samenstelling van de Commissie voor de Sociale Zaken : Vaste leden N-VA : Siegfried Bracke, Zuhal Demir, Bert Maertens, Nadia Sminate, PS : Jean-Marc Delizée, Marie-Claire Lambert, Vincent Sampaoli, Bruno Van Grootenbrulle, CD&V : Nahima Lanjri, Stefaan Vercamer, MR : David Clarinval, Valérie De Bue, sp.a : Meryame Kitir, Ecolo-Groen : Zoé Genot, Open Vld : Mathias De Clercq, VB : Guy D'haeseleer, cdh : Catherine Fonck Plaatsvervangers N-VA : Ingeborg De Meulemeester, Els Demol, Karolien Grosemans, Miranda Van Eetvelde, Reinilde Van Moer, PS : Özlem Özen, Franco Seminara, CD&V : Sonja Becq, Gerald Kindermans, Bercy Slegers, MR : Denis Ducarme, Philippe Goffin, Valérie Warzée-Caverenne, sp.a : Hans Bonte, Rosaline Mouton, Ecolo-Groen : Wouter De Vriendt, Georges Gilkinet, Open Vld : Carina Van Cauter, Lieve Wierinck, VB : Rita De Bont, Barbara Pas, cdh : Benoît Drèze, Jeanne Nyanga-Lumbala

7 - 7 - COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW Dinsdag 21 januari 2014 om 10 u.15 (CONGRESZAAL - HUIS DER PARLEMENTSLEDEN - 3DE VERDIEPING) Voorzitter : mevrouw Liesbeth Van der Auwera 1. Wetsontwerp houdende wettelijke definitie van de ambachtsman, nr. 3285/1. 2. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw over "de sociale bijdragen voor zelfstandigen in bijberoep" (nr ). - Vraag van mevrouw Zuhal Demir aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw over "de betaling van sociale bijdragen door gepensioneerden die een zelfstandige activiteit in bijberoep uitoefenen" (nr ). 3. Vraag van de heer Peter Luykx aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw over "de hervorming van de Orde van Architecten" (nr ). 4. Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw over "de bewijsmiddelen voor zelfstandige help(st)ers met het oog op het bekomen van een volwaardig pensioen" (nr ). 5. Vraag van de heer Karel Uyttersprot aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw over "de moeilijke zoektocht naar overnemers voor zelfstandige zaken" (nr ). 6. Vraag van de heer Mathias De Clercq aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw over "de behandelingstermijn van de vrijstellingsaanvragen voor sociale bijdragen" (nr ). 7. Vraag van de heer Mathias De Clercq aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw over "de aangekondigde plannen rond uitzwermen" (nr ). 8. Vraag van de heer Mathias De Clercq aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw over "de vervangende zelfstandige" (nr ). 9. Vraag van de heer Karel Uyttersprot aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw over "de internationale vergelijkbaarheid inzake de wederbeleggingsvergoeding" (nr ).

8 - 8 - Samenstelling van de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw : Vaste leden N-VA : Cathy Coudyser, Peter Dedecker, Peter Luykx, Karel Uyttersprot, PS : Isabelle Emmery, Mohammed Jabour, Karine Lalieux, Laurence Meire, CD&V : Leen Dierick, Liesbeth Van der Auwera, MR : Kattrin Jadin, Valérie Warzée-Caverenne, sp.a : Ann Vanheste, Ecolo-Groen : Kristof Calvo, Open Vld : Willem-Frederik Schiltz, VB : Peter Logghe, cdh : Joseph George Plaatsvervangers N-VA : Zuhal Demir, Jan Van Esbroeck, Flor Van Noppen, Steven Vandeput, Bert Wollants, PS : Colette Burgeon, Laurent Devin, Linda Musin, CD&V : Jenne De Potter, Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, MR : David Clarinval, Corinne De Permentier, Olivier Destrebecq, sp.a : Caroline Gennez, Bruno Tuybens, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Ronny Balcaen, Open Vld : Mathias De Clercq, Frank Wilrycx, VB : Hagen Goyvaerts, Barbara Pas, cdh : Christophe Bastin, Benoît Drèze

9 - 9 - COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT Dinsdag 21 januari 2014 om 10 u.15 en om 14 u.15 en woensdag 22 januari 2014 om 14 u.15 (ZAAL NR 5 - BENEDENVERDIEPING) Voorzitter : de heer Siegfried Bracke Dinsdag 21 januari 2014 Om 10 u Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven, David Geerts, Laurent Devin) tot wijziging van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden, wat het verbod van ondemocratische groeperingen betreft, nrs. 809/1 tot 12. Amendementen van de heren Maingain, Thiéry en Clerfayt, mevrouw Fonck en de heren Dallemagne, Ducarme, Bacquelaine, Vanvelthoven en Devin. - Wetsvoorstel (Raf Terwingen, Roel Deseyn, Nahima Lanjri, Sonja Becq, Jenne De Potter, Kristof Waterschoot, Leen Dierick) tot wijziging van de racismewetgeving wat het verbod van bijeenkomsten van racistische en neonazistische groeperingen betreft, nrs. 2160/1 en 2. (Voortzetting) (Rapporteur : de heren Jan Van Esbroeck en André Frédéric). Advies van de Raad van State. 2. Wetsvoorstel (Ben Weyts, Siegfried Bracke, Koenraad Degroote, Jan Van Esbroeck) tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur wat de openbaarheid en neutraliteit van bestuur betreft, nr. 2545/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Bercy Slegers). 3. Voorstel van resolutie (Laurent Devin, André Frédéric, Eric Thiébaut, Julie Fernandez Fernandez) over de scholen voor jonge brandweerlieden, nr. 2784/1. 4. Wetsvoorstel (Corinne De Permentier, Jacqueline Galant, Denis Ducarme) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen alsmede het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar, ter voorkoming van internationale kinderontvoeringen door een ouder, nr. 622/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Jan Van Esbroeck). Advies van de commissie voor de Justitie. 5. Voorstel van resolutie (Nahima Lanjri, Bercy Slegers) over de verschillende opvanginitiatieven voor asielzoekers, nrs. 3046/1 en 2.

10 Wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke, Muriel Gerkens) tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur wat het beroepsgeheim betreft, nrs. 2764/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Eric Thiébaut). Advies van de Raad van State. 7. Wetsvoorstel (Vincent Van Quickenborne) tot wijziging van de samengeordende wetsbepalingen van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken wat de mogelijkheden van een gemeentelijke overheid om een positief bericht te weigeren betreft, nr. 2750/1. 8. Wetsvoorstel (Christian Brotcorne, Christophe Bastin) tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, strekkende tot aanwijzing van de leden van de politieraad, nrs. 2729/1 en Wetsvoorstel (Patrick Dewael, Daniel Bacquelaine, Catherine Fonck, Manuella Senecaut, Karin Temmerman, Raf Terwingen, Stefaan Van Hecke) ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, nr. 3098/1 (art. 1 tot 14). Om 14 u Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "het statuut van slachtoffer van huiselijk geweld" (nr ). 11. Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de notie 'zonder concreet element'" (nr ). 12. Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de werken aan de woonunits in het centrum 127bis" (nr ). 13. Vraag van de heer Peter Logghe aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de nietgedwongen terugkeer van 150 Afghanen waarvan het asiel afgewezen werd" (nr ). 14. Vraag van de heer Peter Logghe aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de beweringen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen over het percentage afgewezen asielzoekers dat onderduikt in de illegaliteit" (nr ). 15. Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de mogelijke vrijwillige terugkeer vanuit het opvangnetwerk" (nr ).

11 Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de illegalen in het gekraakte Gesù-klooster" (nr ). - Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de zoektocht naar een oplossing voor de Gesù-krakers" (nr ). 17. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "het overleg met Algerije" (nr ). - Vraag van de heer Peter Logghe aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de onderhandelingen met Algerije wat readmissie betreft" (nr ). 18. Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "een bredere erkenning op basis van geaardheid" (nr ). 19. Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de nieuwe Maltese nationaliteitswetgeving" (nr ). 20. Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de ontradingscampagne in de Democratische Republiek Congo" (nr ). 21. Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de cassatieprocedure in asielgeschillen" (nr ). 22. Vraag van de heer Peter Logghe aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de Algerijn met 102 bevelen om het grondgebied te verlaten" (nr ). 23. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de schorsing van het verblijfsrecht voor Europese burgers die RVA-uitkeringen hebben aangevraagd" (nr ). 24. Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "het aanhoudende criminelenpardon" (nr ). 25. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de versoepeling van de uitreiking van visa" (nr ).

12 Vraag van de heer Éric Thiébaut aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "het schrappen van plaatsen bij de lokale opvanginitiatieven en de gevolgen voor de OCMW's" (nr ). 27. Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de voorlopige resultaten van het CGVS in 2013" (nr ). 28. Vraag van de heer Tanguy Veys aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de bevelen om het grondgebied te verlaten die worden afgegeven aan asielzoekers die een gevaar vormen voor de openbare orde" (nr ). 29. Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de in het jaar 2013 niet-verwijderde illegale gedetineerden die de gevangenis verlaten" (nr ). 30. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de bescherming van allochtone vrouwen die het slachtoffer zijn van partnergeweld" (nr ). 31. Vraag van de heer Peter Logghe aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de opheffing van de beperkingen op het vrij verkeer van werknemers voor onderdanen van Roemenië en Bulgarije per 1 januari 2014" (nr ). 32. Vraag van mevrouw Valérie Warzée-Caverenne aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de herziening van het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers" (nr ). 33. Vraag van mevrouw Valérie Warzée-Caverenne aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "het gemeenschappelijk Europees asielregime" (nr ). 34. Vraag van de heer Peter Logghe aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de regularisatie van afgewezen Afghaanse asielzoekers" (nr ). 35. Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "het genderaspect in het onderzoek door de asielinstanties van asielaanvragen uit Afghanistan" (nr ). 36. Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de problematiek van de niet-repatrieerbare Afghanen" (nr ).

13 Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de arrestatie van 14 illegalen op de trein Leuven-Luik" (nr ). 38. Vraag van de heer Peter Logghe aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de tegenstrijdige rechtspraak van de Nederlandstalige en Franstalige kamers van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de draagwijdte van artikel 9ter van de vreemdelingenwet" (nr ). 39. Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de niet-repatrieerbare vluchtelingen" (nr ). Woensdag 22 januari 2014 om 14 u Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging van de wet van 20 juli 1978 houdende geëigende beschikkingen teneinde de Internationale Organisatie voor Atoomenergie toe te laten inspectie- en verificatiewerkzaamheden door te voeren op Belgisch grondgebied, in uitvoering van het Internationaal Akkoord van 5 april 1973 bij toepassing der 1 en 4 van artikel III van het Verdrag van 1 juli 1968 inzake de niet-verspreiding van kernwapens, nrs. 2941/1 en 2. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Eric Thiébaut). Amendementen van de heer Arens c.s.. 2. Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de eerste Europese burgerinitiatieven" (nr ). (Het antwoord zal worden gegeven door de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen). 3. Vraag van mevrouw Ann Vanheste aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de baremieke trap voor personeel met een GESCO-statuut bij de politie" (nr ). 4. Vraag van mevrouw Julie Fernandez Fernandez aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de beteugeling van dronkenschap op de openbare weg" (nr ). 5. Vraag van de heer Bert Schoofs aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de problematiek van seksparkings in Limburg" (nr ). 6. Vraag van mevrouw Linda Musin aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de bevoegdheden van de politieagenten bij een woonstschennis" (nr ).

14 Vraag van de heer Olivier Maingain aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het uitblijven van de maatregelen van positieve actie waarin wordt voorzien door de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie" (nr ). 8. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Olivier Maingain aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de evaluatie van de antidiscriminatiewetten van 2007" (nr ). - Vraag van de heer Olivier Henry aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de evaluatie van de antidiscriminatiewetten" (nr ). 9. Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "Tracks Inspector" (nr ). 10. Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de werking van de spoorwegpolitie" (nr ). 11. Vraag van de heer Bruno Tuybens aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "geweldsgebruik door ordediensten en onderzoek daarover" (nr ). 12. Vraag van de heer Bert Schoofs aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de activiteiten van de radicaal islamitische groepering Hizb ut-tahrir" (nr ). 13. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het lot van de door de federale politie afgedankte paarden" (nr ). 14. Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de KUL-norm voor de berekening van de gemeentelijke dotaties voor de politiezones" (nr ). 15. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het chippen van fietsen" (nr ). 16. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de Bob-controles" (nr ). - Vraag van mevrouw Valérie De Bue aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de Bob-campagne" (nr ).

15 Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de opvolging van Belpic" (nr ). - Vraag van mevrouw Rosaline Mouton aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "Belpic" (nr ). - Vraag van mevrouw Zuhal Demir aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de problemen met het Belpic-systeem" (nr ). 18. Samengevoegde vraag en interpellatie (*) : - Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de gevolgen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de op 20 november 2013 uitgesproken buitenvervolgingstelling in het gerechtelijke dossier betreffende de speurders van de cel-jumet" (nr ). - Interpellatie van de heer Georges Gilkinet tot de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de gevolgen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de op 20 november 2013 uitgesproken buitenvervolgingstelling in het gerechtelijke dossier betreffende de speurders van de cel-jumet" (nr. 113). 19. Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de aanrijtijden van de hulpdiensten in Blankenberge" (nr ). 20. Vraag van mevrouw Juliette Boulet aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de uitlatingen over een legeroefening tegen een islamitische vijand" (nr ). 21. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de brandweerlieden op de SHAPE-basis" (nr ). 22. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Bercy Slegers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de werking van het ASTRID CAD-systeem in West-Vlaanderen" (nr ). - Vraag van de heer Jan Van Esbroeck aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de opvolging van de problemen met het ASTRID-CAD oproepsysteem" (nr ). - Vraag van de heer Jan Van Esbroeck aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de noodcentrales die niet meer gemoderniseerd worden" (nr ). - Vraag van mevrouw Bercy Slegers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het ASTRID-systeem" (nr ). - Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de problemen met de ASTRID-verbinding" (nr ). 23. Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de omzendbrief COL 17/2013 van de procureurs-generaal" (nr ).

16 Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de strijd tegen de grenscriminaliteit aan de Belgisch-Franse grens" (nr ). - Vraag van mevrouw Bercy Slegers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het cameraschild in de Franse grensstreek" (nr ). - Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de sterke groei van grenscriminaliteit in West-Vlaanderen" (nr ). 25. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 90 van de wet op de geïntegreerde politie" (nr ). 26. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het aantal bewakingscamera's in België en de rol van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer" (nr ). 27. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de kostprijs van het nieuwe hoofdkwartier van de federale politie" (nr ). 28. Vraag van de heer Carl Devlies aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de financiering van de lokale politiezones" (nr ). 29. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de door de brandweerlieden voor 13 december aangekondigde vakbondsactie in Brussel" (nr ). 30. Vraag van de heer Ben Weyts aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de politiezone Beersel-Halle-Sint-Pieters-Leeuw" (nr ). 31. Vraag van mevrouw Bercy Slegers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de vertaling van de gunningsopdrachten van de federale politie" (nr ). 32. Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het stijgend aantal woninginbraken door buitenlandse daderbendes" (nr ). 33. Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het bekendmaken van de criminaliteitscijfers 2013" (nr ).

17 Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de tweede schijf van het verkeersboetefonds" (nr ). - Vraag van de heer Koenraad Degroote aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de uitbetalingen aan politiezones" (nr ). - Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de rechtszaak die de politiezone Gavers zou aanspannen tegen de minister van Binnenlandse Zaken wegens een betwisting over de door het boetefonds aan de politiezones uitgekeerde bedragen" (nr ). 35. Vraag van de heer Theo Francken aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de arrestatie van 14 illegalen op de trein Leuven-Luik" (nr ). 36. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Koenraad Degroote aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het vakantiegeld van het politiepersoneel" (nr ). - Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de gevolgen van de vernietiging door de Raad van State van het koninklijk besluit van 11 juni 2011 dat voorzag in de afstemming van de Copernicuspremies op de verschillende categorieën van het politiepersoneel" (nr ). 37. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de verplichte wederindienstneming van een inspecteur van de federale politie die ontslagen werd omdat hij informatie had gelekt aan criminelen" (nr ). 38. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Kristof Calvo aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de afvoer van verarmd uranium in Oostende" (nr ). - Vraag van de heer Willem-Frederik Schiltz aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het onderzoek naar het verarmd uranium afkomstig van de gestripte Boeings 747 in Oostende" (nr ). 39. Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de nieuwe GAS-wet" (nr ). 40. Vraag van de heer Kristof Calvo aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de opvolging van de IRRS-missie" (nr ). 41. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Theo Francken aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het aantal Syriëstrijders en hun nationaliteit" (nr ). - Vraag van de heer Theo Francken aan de minister van Justitie over "het aantal Syriëstrijders en hun nationaliteit" (nr ). (Het antwoord zal worden gegeven door de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen). 42. Vraag van de heer Jan Jambon aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het hoge aantal syndicale verlofdagen bij de politiediensten" (nr ).

18 Vraag van de heer Koenraad Degroote aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de vernieuwde GAS-wetgeving" (nr ). 44. Vraag van mevrouw Barbara Pas aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de bewaking van de kinderen van koning Filip" (nr ). 45. Vraag van de heer Jan Van Esbroeck aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "een beleid voor de werkgever van de vrijwillige brandweermannen" (nr ). 46. Vraag van de heer Jan Van Esbroeck aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de brandweerhervorming" (nr ). 47. Vraag van de heer Jan Van Esbroeck aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de brandweerhervorming" (nr ). 48. Vraag van de heer Jan Van Esbroeck aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het statuut van de vrijwillige brandweermannen" (nr ). 49. Vraag van de heer Jan Van Esbroeck aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het statuut van de vrijwillige brandweermannen" (nr ). 50. Vraag van de heer Jan Van Esbroeck aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het statuut van de vrijwillige brandweermannen" (nr ). 51. Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de organisatie van de scheepvaartpolitie" (nr ). 52. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de federale initiatieven voor de verjaardag van 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie naar België" (nr ). 53. Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de toekomst van de vrijwillige brandweermannen" (nr ). 54. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het gebruik van steeds meer geweld bij mensensmokkelaars tegen politie" (nr ). - Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de mensensmokkel" (nr ). 55. Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de alcoholcontroles binnen en buiten de Bob-campagne" (nr ).

19 Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het zonaal veiligheidsplan van de politiezone Blankenberge-Zuienkerke" (nr ). 57. Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "diefstallen" (nr ). 58. Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de Algemene Nationale Gegevensbank Verkeer" (nr ). 59. Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de gevolgen van het strafbaar stellen van prostitutie in Frankrijk" (nr ). 60. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het ontslag van de ad-interimdirecteur-generaal van de FGP" (nr ). 61. Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de gecoördineerde actie tegen de mensensmokkel" (nr ). Samenstelling van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt : Vaste leden N-VA : Siegfried Bracke, Koenraad Degroote, Jan Van Esbroeck, Ben Weyts, PS : Laurent Devin, Julie Fernandez Fernandez, André Frédéric, Eric Thiébaut, CD&V : Jenne De Potter, Bercy Slegers, MR : Denis Ducarme, Jacqueline Galant, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Eric Jadot, Open Vld : Bart Somers, VB : Filip De Man, cdh : Josy Arens Plaatsvervangers N-VA : Daphné Dumery, Theo Francken, Bert Maertens, Sarah Smeyers, Kristien Van Vaerenbergh, PS : Philippe Blanchart, Alain Mathot, Özlem Özen, CD&V : Leen Dierick, Nahima Lanjri, Jef Van den Bergh, MR : Corinne De Permentier, Luc Gustin, Marie-Christine Marghem, sp.a : Karin Temmerman, Bruno Tuybens, Ecolo-Groen : Kristof Calvo, Fouad Lahssaini, Open Vld : Carina Van Cauter, Frank Wilrycx, VB : Peter Logghe, Tanguy Veys, cdh : Christian Brotcorne, Catherine Fonck Niet-stemgerechtigd lid INDEP-ONAFH : Laurent Louis (*) Spreektijd : Indiener : 10 min. (2e en volgende : 5 min.) - Regering : min. Replieken : elke indiener : 5 min. - max. 3 sprekers : 5 min. elk

20 GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN HET FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN EN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING Dinsdag 21 januari 2014 van 12 uur tot 14 uur (ZAAL NR 4 - EUROPAZAAL) Voorzitters : de heren André Flahaut en Georges Gilkinet Hoorzitting met de sociale partners en de financiële en institutionele verantwoordelijken over de tenuitvoerlegging van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie. Gemeenschappelijke vergadering met de Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden van de Senaat. Er zijn broodjes voorzien. Samenstelling van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden : - Kamer van volksvertegenwoordigers Vaste leden N-VA : Daphné Dumery, Peter Luykx, PS : André Flahaut, Christiane Vienne, CD&V : Steven Vanackere, MR : Denis Ducarme, sp.a : Bruno Tuybens, Ecolo-Groen : Juliette Boulet, Open Vld : Herman De Croo, VB : Bruno Valkeniers Plaatsvervangers N-VA : Ingeborg De Meulemeester, Els Demol, N, PS : Philippe Blanchart, Jean-Marc Delizée, Olivier Henry, N, CD&V : Jenne De Potter, Roel Deseyn, MR : Philippe Collard, Jacqueline Galant, sp.a : Caroline Gennez, Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Eva Brems, Thérèse Snoy et d'oppuers, Open Vld : Patrick Dewael, Gwendolyn Rutten, VB : Rita De Bont - Senaat Vaste leden (S) NV-A : Patrick De Groote, Sabine Vermeulen, PS : Philippe Mahoux, Olga Zrihen, MR : Richard Miller, CD&V : Etienne Schouppe, sp.a : Fauzaya Talhaoui, Open Vld : Martine Taelman, VB : Anke Van dermeersch, Ecolo : Benoit Hellings Plaatsvervangers (S) N-VA : Frank Boogaerts, Huub Broers, PS : Marie Arena, Hassan Bousetta, MR : Jacques Brotchi, CD&V : Cindy Franssen, sp.a : Bert Anciaux, Open Vld : Rik Daems, VB : Yves Buysse, Ecolo : Cécile Thibaut - Europees Parlement Vaste leden CD&V : Ivo Belet, Jean-Luc Dehaene, Ecolo-Groen : Isabelle Durant, Bart Staes, Open Vld : Philippe De Backer, PS : Véronique De Keyser, VB : Philip Claeys, MR : Louis Michel, sp.a : Kathleen Van Brempt, cdh : Anne Delvaux Plaatsvervangers CD&V : Marianne Thyssen, Ecolo-Groen : Philippe Lamberts, Open Vld : Annemie Neyts-Uyttebroeck, Guy Verhofstadt, PS : Frédéric Daerden, Marc Tarabella, VB : N., MR : Frédérique Ries, sp.a : Saïd El Khadraoui, cdh : Mathieu Grosch

21 Samenstelling van de Commissie voor de Financiën en de Begroting : Vaste leden N-VA : Peter Dedecker, Jan Jambon, Steven Vandeput, Veerle Wouters, PS : Olivier Henry, Christophe Lacroix, Alain Mathot, Christiane Vienne, CD&V : Carl Devlies, Kristof Waterschoot, MR : Olivier Destrebecq, Damien Thiéry, sp.a : Karin Temmerman, Ecolo-Groen : Georges Gilkinet, Open Vld : Luk Van Biesen, VB : Hagen Goyvaerts, cdh : Benoît Drèze Plaatsvervangers N-VA : Karolien Grosemans, Peter Luykx, Karel Uyttersprot, Bert Wollants, N, PS : Laurent Devin, Isabelle Emmery, Yvan Mayeur, Franco Seminara, Eric Thiébaut, CD&V : Jenne De Potter, Raf Terwingen, Jef Van den Bergh, MR : David Clarinval, Luc Gustin, Marie-Christine Marghem, sp.a : Dirk Van der Maelen, Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Muriel Gerkens, Open Vld : Patrick Dewael, Gwendolyn Rutten, VB : Gerolf Annemans, Barbara Pas, cdh : Christian Brotcorne, Catherine Fonck Niet-stemgerechtigd lid LDD : Jean Marie Dedecker

22 ADVIESCOMITÉ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE Dinsdag 21 januari 2014 van 12 u.30 tot 14 uur (ZAAL NR 3-2DE ONDERVOORZITTERSCHAP) Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde, nr. 3145/1. (Advies uit te brengen aan de commissie voor de Justitie). Toegevoegde wetsvoorstellen: - Wetsvoorstel (Zoé Genot, Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke, Georges Gilkinet, Juliette Boulet, Eva Brems, Kristof Calvo) tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de vrije toekenning van de naam van het kind, nr. 469/1. - Wetsvoorstel (Olivier Maingain, Damien Thiéry) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de toekenning van de familienaam betreft, teneinde de afstamming van moederszijde duidelijk vast te stellen en tegelijkertijd de historiciteit van de afstamming van vaderszijde te vrijwaren, nr. 470/1. - Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Colette Burgeon, Marie-Claire Lambert, Özlem Özen, Laurent Devin, Julie Fernandez Fernandez) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de toewijzing van de familienaam, teneinde de overdracht van de familie-identiteit te garanderen via de dubbele naamgeving, nr. 1386/1. (Rapporteurs : mevrouw Lieve Wierinck en mevrouw Laurence Meire). Hoorzitting met : - mevrouw Danielle Adriaenssens, voorzitster, "Groupement des Agents de la Population et de l'etat Civil (GAPEC)"; - de heer Steve Heylen, voorzitter, Vlaamse Vereniging van ambtenaren en beambten van de burgerlijke stand (VLAVABBS). Samenstelling van het Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie : Vaste leden N-VA : Ingeborg De Meulemeester, Els Demol, Miranda Van Eetvelde, PS : Colette Burgeon, Karine Lalieux, CD&V : Bercy Slegers, MR : Kattrin Jadin, Valérie Warzée-Caverenne, sp.a : Maya Detiège, Ecolo-Groen : Zoé Genot, Open Vld : Lieve Wierinck, VB : Annick Ponthier, cdh : Benoît Drèze Plaatsvervangers N-VA : Zuhal Demir, Sarah Smeyers, Jan Van Esbroeck, Reinilde Van Moer, PS : Laurence Meire, Linda Musin, Özlem Özen, CD&V : Sonja Becq, Leen Dierick, MR : Valérie De Bue, Marie-Christine Marghem, N, sp.a : Rosaline Mouton, Karin Temmerman, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Muriel Gerkens, Open Vld : Mathias De Clercq, Ine Somers, VB : Rita De Bont, Barbara Pas, cdh : Catherine Fonck, Jeanne Nyanga-Lumbala

23 ADVIESCOMITÉ VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN Dinsdag 21 januari 2014 om 12 u.30 (ZAAL NR 2-1STE ONDERVOORZITTERSCHAP) Voorzitter : de heer Steven Vandeput Hoorzitting over het thema "de sociale media en de potentiële risico's voor jongeren, onder andere met betrekking tot de privacy", met de heer Patrick Willemarck, CEO van "Dialog Solutions". Er wordt voor broodjes gezorgd. Samenstelling van het Adviescomité voor wetenschappelijke en technologische vraagstukken : Vaste leden N-VA : Peter Dedecker, Steven Vandeput, Bert Wollants, PS : Laurent Devin, Eric Thiébaut, CD&V : Kristof Waterschoot, MR : David Clarinval, Olivier Destrebecq, sp.a : Bruno Tobback, Ecolo-Groen : Ronny Balcaen, Open Vld : Frank Wilrycx, VB : Hagen Goyvaerts, cdh : Catherine Fonck Plaatsvervangers N-VA : Ingeborg De Meulemeester, Els Demol, Ben Weyts, PS : Philippe Blanchart, Olivier Henry, CD&V : Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, MR : Denis Ducarme, Philippe Goffin, N, sp.a : Maya Detiège, Caroline Gennez, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Thérèse Snoy et d'oppuers, Open Vld : Willem-Frederik Schiltz, Lieve Wierinck, VB : Bruno Valkeniers, Tanguy Veys, cdh : Joseph George, N

24 COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING Dinsdag 21 januari 2014 om 14 u.15 en woensdag 22 januari 2014 om 10 uur en om 10 u.15 (ZAAL NR 10 - HUIS DER PARLEMENTSLEDEN - 3DE VERDIEPING) Voorzitter : mevrouw Maya Detiège Dinsdag 21 januari 2014 om 14 u Vraag van de heer Willem-Frederik Schiltz aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de Belgische verdeelsleutel met betrekking tot het Europese klimaat- en energiebeleid" (nr ). 2. Vraag van de heer Willem-Frederik Schiltz aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de Belgische reductie van broeikasgassen binnen het kader van de Europese Unie" (nr ). 3. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Rita De Bont aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de door het Europees Hof van Justitie aan België opgelegde geldboete" (nr ). - Vraag van de heer Willem-Frederik Schiltz aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de boete omwille van het niet-naleven van de Europese regelgeving inzake waterzuivering bij stedelijke gebieden en agglomeraties" (nr ). 4. Vraag van de heer Franco Seminara aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de oproep van de Europese Commissie om minder plastic zakjes te gebruiken" (nr ). 5. Vraag van de heer Damien Thiéry aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "studies over hernieuwbare energiebronnen zoals geothermie of mijngas" (nr ). 6. Vraag van mevrouw Liesbeth Van der Auwera aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "het rapport" (nr ).

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 158 QRVA 53 158 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 131 QRVA 53 131 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 111 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 111 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 111 QRVA 53 111 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 139 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 139 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 139 QRVA 53 139 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 09-12-2013 N-VA : Nieuw-Vlaamse

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 137 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 137 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 137 QRVA 53 137 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25-11-2013 N-VA : Nieuw-Vlaamse

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 153 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 153 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 153 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 147 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 147 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 147 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 156 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 156 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 156 QRVA 53 156 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 132 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 132 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 132 QRVA 53 132 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 24 maart 2014 tot vrijdag 28 maart 2014

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 24 maart 2014 tot vrijdag 28 maart 2014 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 24 maart 2014 tot vrijdag 28 maart 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 24 maart

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 154 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 154 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 154 QRVA 53 154 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 133 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 133 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 133 QRVA 53 133 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE ZITTING VAN DE 5 ZITTINGSPERIODE N-VA :

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 151 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 151 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 151 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 069 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 069 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 069 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 066 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 066 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 26

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 122 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 122 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 122 QRVA 53 122 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 067 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 067 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 107 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 107 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 107 QRVA 53 107 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 22 april

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 100 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 100 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 100 QRVA 53 100 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 105 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 105 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 105 QRVA 53 105 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 092 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 092 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 092 53 092 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 094 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 094 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 094 QRVA 53 094 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Sociale Zaken. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/ccri/pdf/53/ic397.pdf

Sociale Zaken. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/ccri/pdf/53/ic397.pdf Commissies Europese Aangelegenheden FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN Voorzitters : de heren André Flahaut en Philippe Mahoux (S) MAANDAG 13 FEBRUARI 2012 Het werkprogramma van de Europese

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 072 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 072 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 087 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 087 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 087 QRVA 53 087 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 146 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 146 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 146 53 146 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 059 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 059 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 059 QRVA 53 059 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 064 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 064 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 064 QRVA 53 064 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 11

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 mei 2013 tot vrijdag 10 mei 2013

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 mei 2013 tot vrijdag 10 mei 2013 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 mei 2013 tot vrijdag 10 mei 2013 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 6 mei 2013

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 076 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 076 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 076 QRVA 53 076 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 057 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 057 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 057 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 056 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 056 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 056 QRVA 53 056 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 055 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 055 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 055 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 054 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 054 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 054 QRVA 53 054 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 123 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 123 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 123 QRVA 53 123 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Rekenhof SUBCOMMISSIE REKENHOF VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING

Rekenhof SUBCOMMISSIE REKENHOF VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING Commissies Naturalisaties COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES Voorzitter : de heer Georges Dallemagne MAANDAG 20 JANUARI 2014, DINSDAG 21 JANUARI 2014, WOENSDAG 22 JANUARI 2014, DONDERDAG 23 JANUARI 2014,

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 20 tot 24 juni 2011 16/06/2011 048 2 DONDERDAG 23 juni 2011 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en voorstellen

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 26 maart 2012 tot vrijdag 30 maart 2012

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 26 maart 2012 tot vrijdag 30 maart 2012 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 26 maart 2012 tot vrijdag 30 maart 2012 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 26 maart

Nadere informatie

Justitie. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de sluiting van de gevangenis van Verviers (nr. 3001).

Justitie. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de sluiting van de gevangenis van Verviers (nr. 3001). Commissies COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE Justitie Voorzitter : mevrouw Sarah Smeyers VRIJDAG 18 MAART 2011 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van

Nadere informatie

Hoorzitting met de heer René Stockman, Generale Overste van de Congregatie van de Broeders van Liefde.

Hoorzitting met de heer René Stockman, Generale Overste van de Congregatie van de Broeders van Liefde. Commissies Bijzondere Commissie seksueel misbruik BIJZONDERE COMMISSIE BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN SEKSUEEL MISBRUIK EN FEITEN VAN PEDOFILIE BINNEN EEN GEZAGSRELATIE, INZONDERHEID BINNEN DE KERK Voorzitter:

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87 QRVA 52 87 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

Parlementaire agenda 05/03/2012 1. Kamer

Parlementaire agenda 05/03/2012 1. Kamer Parlementaire agenda 05032012 1. Kamer 1.1. AGENDA 1.1.1. Plenum 1.1.2 Commissies Commissie Bedrijfsleven (dinsdag 6 maart, om 10u15) Wetsvoorstel (Liesbeth Van der Auwera, Jef Van den Bergh, Jenne De

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 november 2009 tot vrijdag 13 november 2009.

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 november 2009 tot vrijdag 13 november 2009. Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 november 2009 tot vrijdag 13 november 2009. OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 112 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 112 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 112 53 112 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRةSENTANTS

CHAMBRE DES REPRةSENTANTS DOC 54 0003/007 DOC 54 0003/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRةSENTANTS DE BELGIQUE 28 mei 2015 28 mai 2015 (Ter vervanging van de lijst van 23/04/2015 - En remplacement de

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 109 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 109 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 19 QRVA 53 19 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN BV 50 COM 199 BV 50 COM 199 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING VAN 16-05 - 2000 ochtend 2 BV 50 COM

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 februari 2009 tot vrijdag 13 februari 2009

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 februari 2009 tot vrijdag 13 februari 2009 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 9 februari 2009 tot vrijdag 13 februari 2009 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 64 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 64 DE BELGIQUE QRVA 52 64 QRVA 52 64 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 08-06 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 81

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 81 QRVA 52 81 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 82

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 82 QRVA 52 82 QRVA 52 82 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

2. Uiteenzetting door de heer Patrick Lafontaine, deskundige van de commissie, over veiligheidsmanagement in de spoorwegsector.

2. Uiteenzetting door de heer Patrick Lafontaine, deskundige van de commissie, over veiligheidsmanagement in de spoorwegsector. Commissies Spoorwegveiligheid BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE VEILIGHEID VAN HET SPOORWEGENNET IN BELGIË NAAR AANLEIDING VAN HET DRAMATISCH TREINONGEVAL IN BUIZINGEN Voorzitter :

Nadere informatie

Parlementaire agenda 19/03/2012

Parlementaire agenda 19/03/2012 Parlementaire agenda 19032012 1. Kamer 1.1. AGENDA 1.1.1. Plenum 1.1.2 Commissies Bijzondere Commissie Dexia (maandag 1903, om 14u; dinsdag 2003, om 10u en 14u; woensdag 2103, om 10u en 14u) Bespreking

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 24 tot 28 april 2006 20/04/2006 160 2 DONDERDAG 27 april 2006 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 06-04 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 101

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 06-04 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 101 QRVA 52 101 QRVA 52 101 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 06-04 - 2010 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

BIJLAGE 1 INVENTARIS. van Parlementaire Documenten. legislatuur 2007-2010

BIJLAGE 1 INVENTARIS. van Parlementaire Documenten. legislatuur 2007-2010 BIJLAGE 1 INVENTARIS van Parlementaire Documenten legislatuur 2007-2010 deel I. Kamerdocumenten gerangschikt volgens nummer doc. nr. 52- of CRIV52PLEN 2572/1 tot wijziging van de wet van 15 april 1994

Nadere informatie

Parlementaire agenda 23/01/2012

Parlementaire agenda 23/01/2012 Parlementaire agenda 23012012 1. Kamer 1.1. AGENDA 1.1.1. Plenum (donderdag 2601, om 14u15) Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen betreffende bepaalde informatieverplichtingen van

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 maart 2009 tot vrijdag 27 maart 2009

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 maart 2009 tot vrijdag 27 maart 2009 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 23 maart 2009 tot vrijdag 27 maart 2009 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 23 maart

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 29-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 100

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 29-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 100 QRVA 52 100 QRVA 52 100 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 29-03 - 2010 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 088 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 088 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 088 QRVA 53 088 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden CHAMBRE 4e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5263 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5263 DE BELGIQUE QRVA 5263 QRVA 5263 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 02-06 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 15-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 98

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 15-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 98 QRVA 52 98 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 15-03 - 2010 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 063 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 063 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 063 QRVA 53 063 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 61 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 61 DE BELGIQUE QRVA 52 61 QRVA 52 61 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 06-05 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 54 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 54 DE BELGIQUE QRVA 52 54 QRVA 52 54 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 23-03 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 13 tot 17 september 2004 ONTWERP-AGENDA WAAROVER DE KAMER ZICH MOET UITSPREKEN 09/09/2004 063 2 WOENSDAG 15 september

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot interpretatie van artikel 97 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot interpretatie van artikel 97 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst DOC 5 1991/006 DOC 5 1991/006 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 11 juin 201 PROPOSITION DE LOI interprétative de l article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 10-11 - 2008 QRVA 52 040 QRVA 52 040

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 10-11 - 2008 QRVA 52 040 QRVA 52 040 QRVA 52 040 QRVA 52 040 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 10216 QRVA 52 040 cdh : centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 15-12 - 2008 QRVA 52 045 QRVA 52 045

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 15-12 - 2008 QRVA 52 045 QRVA 52 045 QRVA 52 045 QRVA 52 045 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 12056 QRVA 52 045 cdh : centre

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 4 mei 2015 tot vrijdag 8 mei 2015

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 4 mei 2015 tot vrijdag 8 mei 2015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 4 mei 2015 tot vrijdag 8 mei 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 4 mei 2015

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 3381/003 DOC 53 3381/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 20 mars 2014 PROJET DE LOI relatif à la publication de divers actes internationaux portant

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 039 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 039 DE BELGIQUE QRVA 54 039 QRVA 54 039 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 1/001 DOC 1/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 0 janvier 2014 0 januari 2014 PROPOSITION DE REQUÊTE au Collège des médiateurs fédéraux de mener un

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. betreffende de continuïteit van de ondernemingen. relatif à la continuité des entreprises

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. betreffende de continuïteit van de ondernemingen. relatif à la continuité des entreprises DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 januari 2009 20 janvier 2009 WETSONTWERP betreffende de continuïteit van de ondernemingen WETSONTWERP houdende wijziging

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0363/001 DOC 54 0363/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 2 oktober 2014 2 octobre 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 053 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 54 053 DE BELGIQUE QRVA 54 053 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 1735/001 DOC 53 1735/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 14 septembre 2011 14 september 2011 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code des impôts sur

Nadere informatie

27 juin 2013 27 juni 2013. (En remplacement de la liste du 16/05/2013 - Ter vervanging van de lijst van 16/05/2013) LISTE D'ADRESSES - ADRESSENLIJST

27 juin 2013 27 juni 2013. (En remplacement de la liste du 16/05/2013 - Ter vervanging van de lijst van 16/05/2013) LISTE D'ADRESSES - ADRESSENLIJST DOC 53 0004/024 DOC 53 0004/024 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 juin 2013 27 juni 2013 (En remplacement de la liste du 16/05/2013 - Ter vervanging van

Nadere informatie

De Kamer online BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 52e zittingsperiode. van 18/01/2010 tot 22/01/2010 84

De Kamer online BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 52e zittingsperiode. van 18/01/2010 tot 22/01/2010 84 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 18/01/2010 tot 22/01/2010 84 Voorzitterschap MAANDAG, 21 DECEMBER 2009 REPUBLIEK INDIA Op 21 december 2009 had de heer

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN VAN BV 50 COM 057 BV 50 COM 057 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN VAN 30-11 - 1999 namiddag 2 BV 50 COM 057 30.11.1999

Nadere informatie

1. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van... december 2009 - Overgezonden door de Senaat, nr. 2333/1.

1. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van... december 2009 - Overgezonden door de Senaat, nr. 2333/1. Commissies Buitenlandse Betrekkingen COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN Voorzitter : de heer Geert Versnick DINSDAG 5 JANUARI 2010 1. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de minister van

Nadere informatie

Inhoud. Voorzitterschap 3. Commissievergaderingen 5. Mondelinge vragen 29 Stemmingen over de moties 32 In memoriam Frank Swaelen 34

Inhoud. Voorzitterschap 3. Commissievergaderingen 5. Mondelinge vragen 29 Stemmingen over de moties 32 In memoriam Frank Swaelen 34 Inhoud ORGANEN VAN DE KAMER Voorzitterschap 3 COMMISSIES Commissievergaderingen 5 PLENAIRE VERGADERING Mondelinge vragen 29 Stemmingen over de moties 32 In memoriam Frank Swaelen 34 PUBLICATIES 37 BIJLAGEN

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 2936/001 DOC 53 2936/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 9 juillet 2013 9 juli 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant l article 3, 2, de l arrêté royal

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 22/02/2010 tot 26/02/2010 88

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 22/02/2010 tot 26/02/2010 88 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 22/02/2010 tot 26/02/2010 88 Voorzitterschap DINSDAG 23 FEBRUARI 2010 BEZOEK VAN DE AMBASSADEUR VAN FRANKRIJK AAN DE

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. visant une meilleure prise en charge de l orthodontie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. visant une meilleure prise en charge de l orthodontie DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 12 octobre 2010 12 oktober 2010 PROPOSITION DE RÉSOLUTION visant une meilleure prise en charge de l orthodontie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 23-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 86

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 23-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 86 QRVA 52 86 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 23-11 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 26-5 - 2008 QRVA 52 019 QRVA 52 019

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 26-5 - 2008 QRVA 52 019 QRVA 52 019 QRVA 52 019 QRVA 52 019 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 3426 QRVA 52 019 cdh : centre

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 18 mars 2013 PROJET DE LOI SPÉCIALE modifiant la législation spéciale en ce qui concerne la déclaration électronique

Nadere informatie

Na dit eerste bezoek zullen ook de kazernes van Bastenaken, Jambes, Amay en Sijsele worden bezocht.

Na dit eerste bezoek zullen ook de kazernes van Bastenaken, Jambes, Amay en Sijsele worden bezocht. Commissies WOENSDAG 31 MAART 2010 BEZOEK VAN EEN DELEGATIE VAN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING AAN DE KAZERNES VAN HELCHTEREN, LEOPOLDSBURG EN DIEST COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING Op woensdag

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la disposition anti-abus

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la disposition anti-abus DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 juli 2008 9 juillet 2008 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de anti-misbruikbepaling

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 14 tot 18 maart 2005 10/03/2005 093 2 DONDERDAG 17 maart 2005 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen 1. Wetsontwerp

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen DOC 51 0859/003 DOC 51 0859/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er avril 2004 1 april 2004 PROJET DE LOI adaptant en matière d épargne-pension, le Code

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 4-8 - 2008 QRVA 52 029 QRVA 52 029

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 4-8 - 2008 QRVA 52 029 QRVA 52 029 QRVA 52 029 QRVA 52 029 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 7552 QRVA 52 029 cdh : centre

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 1149/001 DOC 53 1149/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er février 2011 1 februari 2011 PROPOSITION DE RÉSOLUTION relative à l accessibilité

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende uitbreiding tot de zelfstandigen van het voordeel van de vergoeding voor begrafeniskosten

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende uitbreiding tot de zelfstandigen van het voordeel van de vergoeding voor begrafeniskosten DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juni 2008 20 juin 2008 WETSVOORSTEL houdende uitbreiding tot de zelfstandigen van het voordeel van de vergoeding

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 DOC 1811/002 DOC 1811/002 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 21 octobre 2011 PROJET DE LOI contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses

Nadere informatie