E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking"

Transcriptie

1 jaargang 8 nummer E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking

2 Colofon Dit magazine verschijnt vier keer per jaar. Achtste jaargang nr Oplage: 2250 exemplaren. Het volgende nummer verschijnt in juni Vormgeving/dtp Huisdrukkerij GGzE Drukwerk GrafiPrint BV E-Lab: kleine projecten met groot resultaat 8 Het E-Lab op Landgoed De Grote Beek is de broedplaats voor nieuwe technologische ehealth toepassingen. Dankzij ehealth kan de cliënt veel meer de regie voeren over zijn eigen behandeling. Beeldmateriaal Ruud Balk Hans Kwaspen, vrijwilliger De Boei Karin Quint, José van der Waerden Afdeling Communicatie GGzE Tekst Arnold Otten, Karin Quint, José van der Waerden, Afdeling Communicatie GGzE Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie De ambulante afdelingen van GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie worden samengevoegd op Landgoed De Grote Beek. Het centrum krijgt een nieuwe werkwijze en de uitstraling van eigentijdse psychiatrie voor jonge mensen. Redactiesecretariaat GGzE, afdeling Communicatie Postbus 909, 5600 AX Eindhoven tel. (040) Foto voorpagina: E-lab: kleine projecten met groot resultaat Bijzondere samenwerking met PSV 18 Twee maal per week traint PSVtrainer Bart Heerkens jongeren van de Catamaran. Behalve een aardig balletje trappen leren de enthousiaste jongeren discipline, samenwerken, lichamelijke verzorging en nog veel meer. GGzE is een HKZ-gecertificeerde organisatie. Het magazine wordt met zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er onjuistheden in staan. Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van afdeling Communicatie van GGzE. Verder in dit nummer Levensloopplan voor cliënten met autisme...3 Nieuwe leerafdelingen bij GGzE... 4 Taekwondo-les voor cliënten De Woenselse Poort... 6 Tweede JAK Award is voor Het roer om...7 Samenwerking GGzE en politie steeds beter... 9 Informatieveiligheid bij GGzE op hoog niveau Rozen in Week van de Psychiatrie...11 Historische foto s beschreven...12 Alles wat je moet weten over dementie in Alles op een rijtje...12 Rabobank brengt kleur Hypotheker-Beekloop nu ook voor allerkleinsten Mobiel werken heeft veel voordelen...16 Column Raad van Bestuur GGzE Magazine

3 Voor cliënten met autisme Levensloopplan helpt bij grote veranderingen dagbesteding Iedereen loopt tegen hobbels aan wanneer een nieuwe levensfase aanbreekt. Denk aan starten met een opleiding, werk zoeken of een gezin stichten. Mensen met autisme vinden dit soort ingrijpende veranderingen vaak extra lastig. Hoe kan GGzE hen goed begeleiden? Een multidisciplinair team boog zich over deze vraag en ontwikkelde een levensloopplan. Je hebt autisme en hebt besloten dat je volgend jaar echt op eigen benen wilt staan. Dan komt er ontzettend veel op je af. Hoe ga je het financieel regelen, hoe vind je huisvesting, hoe zorg je ervoor dat je je sociale contacten niet kwijtraakt? En ook belangrijk: wie kan je erbij helpen? Met behulp van het levensloopplan kun je per levensgebied dit wil ik bereiken over 1 jaar dit wil ik bereiken over 1 jaar sociale contacten hier sta ik nu nu nu hier sta ik nu MIJN MOTTO Dit is mijn motto in het leven nu en later! MIJN NAAM nu aangeven wat er precies nodig is om dit doel te bereiken. En het biedt een houvast als het even lastig wordt. Het e-lab van GGzE (zie pagina 8) gaat het plan vormgeven in een handige app. Leerzaam proces Het levensloopplan is een belangrijk resultaat van de bijeenkomsten van het multidisciplinaire team. Dat verdiepte zich de afgelopen maanden in levensloopbegeleiding voor mensen met autisme. Het team bestond uit ervaringsdeskundigen en medewerkers van de centra die cliënten met autisme begeleiden: GGzE centrum kinder-en jeugdpsychiatrie, GGzE centrum volwassenenpsychiatrie, GGzE centrum ouderen-psychiatrie en Promenzo. hier sta ik nu nu dit wil ik bereiken over 1 jaar hier sta ik nu nu hier sta ik nu dit wil ik bereiken over 1 jaar financieel huisvesting Het was een leerzaam proces, zegt Gieke Buur, gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot klinisch neuropsycholoog. Vooral de inbreng van ervaringsdeskundigen zorgde voor eye-openers. We zijn als hulpverleners soms erg naar binnen gericht, hebben snel de neiging om alles voor de cliënt te willen regelen. Het was heel ontnuchterend om te horen: Jij bent maar een heel klein deel van het leven van een cliënt. Om te oefenen met denken en handelen vanuit een levensloopperspectief, werd het levensloopplan als kader gebruikt bij het bespreken van cliëntcasussen. Daaruit werd al snel duidelijk dat GGzE niet alle levensloopproblemen kan afdekken. Niet alleen Een belangrijke conclusie was dan ook dat GGzE levensfasebegeleiding niet alleen kan doen en dat ook niet moet willen. De cliënt zelf, maar ook hulpverleners van andere instanties, familie, vrienden en buren spelen een net zo belangrijke rol. Veel cliënten kunnen best verantwoordelijkheid nemen, zegt ervaringsdeskundige Danielle van den Meerakker. Maar de cliënt vragen wat hij of zij zelf wil, blijkt niet altijd de eerste gedachte bij de hulpverleners. Heel opvallend, want je zou zomaar een antwoord kunnen krijgen dat tot de oplossing leidt. Samenwerking met andere instanties en aanhaken bij andere projecten, zoals de levensloopconsulent, is daarom noodzakelijk. Dat zijn de volgende stappen die genomen worden, zegt Gieke Buur. We hebben de managers van de betrokken centra gevraagd hoe we dit verder kunnen doorzetten en hoe we samenwerkingspartners erbij kunnen betrekken. dit wil ik bereiken over 1 jaar gezondheid GGzE Magazine 3

4 Nieuwe leerafdelingen bij GGzE Niet meelopen, maar meewerken Stagiaires die volop meedraaien in een team, met steeds meer verantwoordelijkheid. Coaching vindt plaats op de werkvloer, door medewerkers en een docent. Zo werken de nieuwe leerafdelingen van GGzE. Steeds meer afdelingen kiezen voor dit nieuwe leren, want het biedt veel voordelen. Bij GGzE centrum psychotische stoornissen en De Woenselse Poort draaien al geruime tijd leerafdelingen. Sinds februari vullen ook de Catamaran en Huize Ignatius hun stages zo in. Meer locaties van GGzE zullen dit jaar volgen. Praktijkopleider Walter Verwegen, verbonden aan GGzE centrum psychotische stoornissen, vertelt over de leerafdeling. Tien maanden lang maakt een groepje van zes tot acht studenten volwaardig deel uit van het team. Ze werken met cliënten, zitten bij teamoverleg en doen een project. Elk teamlid heeft een coachende rol. Ook een docent van de opleiding is er intensief bij betrokken. Heel anders dan vroeger. Toen liep een enkele stagiair op de afdeling mee, maar die keek vooral. De begeleiding was ook veel minder en afstandelijker. Stap voor stap Lindy Smits, derdejaars SPH-student aan de Fontys Hogeschool Sociale Studies, zit op de helft van haar stageperiode. De leerafdeling bevalt erg goed. Ik ervaar het werk écht en krijg er een gevoel bij. Ze is niet in het diepe gegooid, vertelt ze. Stap voor stap ga je steeds zelfstandiger werken en krijg je meer verantwoordelijkheid. Over medicatie wist ik bijvoorbeeld nog niet veel. Daar moet je je eerst in verdiepen. De studenten hebben eigen intervisiebijeenkomsten waar ze ervaringen uitwisselen. Fontys-docent Hanneke Claassens begeleidt Lindy en de andere stagiaires. Elke week ben ik een hele dag op de afdeling. Ik kijk mee en begeleid, zit bij overleg en bespreek de projecten. Hanneke praat ook met de medewerkers van GGzE. Zij hebben allemaal een speciale opleiding gevolgd voor het coachen van stagiaires. Daar sluit ik op aan. Wat verwachten ze van een student? Hoe benader je een student in de diverse fasen van de stage? Hoe los je samen problemen op? Meer aandacht Het nieuwe leren betekent voor medewerkers een omslag: rolverandering, soms een stapje terugdoen en openstaan voor kritiek. Walter: Daarom durft nog niet iedereen bij GGzE deze aanpak door te voeren. En dat is heel jammer, vervolgt hij, want het biedt grote voordelen. Onderwijs en praktijk staan dichter bij elkaar, de begeleiding is veel beter en al die jonge mensen zorgen voor frisheid. Cliënten vinden dat leuk en zijn blij met de extra aandacht. Een clubje stagiaires zorgt ervoor dat een team niet stilstaat, weet Hanneke. De studenten zijn kritisch, vragen waarom iets op een bepaalde manier gebeurt. Een team moet dat kunnen onderbouwen! Lindy geeft een voorbeeld: Het viel me op dat wij cliënten s ochtends moeten wekken om op te staan. Maar vervolgens hebben die cliënten niets te doen. Wat is dan het nut van wakker maken? Dit werd besproken en leidde tot een studieproject waar het hele team bij betrokken is: het inventariseren van cliëntwensen voor de daginvulling en kijken wat uitvoerbaar is. Op de leerafdelingen werken ook studenten MBO Verpleegkunde, MBO Maatschappelijke Zorg, HBO Verpleegkunde en HBO Pedagogiek. 4 GGzE Magazine

5 GGzE Magazine 5

6 Taekwondo-les voor cliënten De Woenselse Poort Je moet het verdienen Cliënten van De Woenselse Poort krijgen sinds kort recreatieve Taekwondo-lessen van een verpleegkundig begeleider. Een bijzonder project met een vliegende start. Cliënten en medewerkers zijn enthousiast. Want van Taekwondo kun je ook mentaal veel leren. Zijn grote passie Taekwondo inzetten voor cliënten; met die gedachte speelde Roger Joosten al een tijdje, maar daar bleef het bij. Totdat een cliënt zelf dit aan een andere medewerker voorstelde. Daarna ging het balletje rollen. Het was een heel georganiseer, want er moet tijdens de les altijd een collega als back-up bij me zijn, vertelt Roger. Steun van de leiding was dus noodzakelijk. Die kwam er. Roger krijgt alle medewerking van zorgmanager Wim den Boer, planner Rob Kimpen en de psychomotorisch therapeuten. Ongeveer een half jaar geleden vond de eerste training plaats. Eerst alleen met cliënten van Rogers eigen afdeling. Snel toonden ook anderen belangstelling. We trainen elke woensdagavond een uur lang, met maximaal zes personen. Er zijn er altijd wel een paar die niet meedoen. Cliënten moeten het verdienen. Sport Het basisprogramma van De Woenselse Poort besteedt veel aandacht aan sport. Overdag is er een aanbod van onder andere fitness, tennis, voetbal en volleybal. Ook s avonds zijn er recreatieve activiteiten, waaronder de Taekwondo-les. Taekwondo is een oosterse vechtsport met veel aandacht voor zelfbeheersing en respect. De forensische cliëntengroep waar Roger mee werkt, kan hier veel van leren. Dit zijn jongens met een persoonlijkheidsstoornis en vaak een verslavingsprobleem. Buiten De Woenselse Poort waren ze gewend aan agressie en vechten. Daar heeft Taek-wondo niets mee te maken, integendeel. Bevlogen vertelt Roger over de essentie van de Taekwondo-sport. Het gaat om houding, om omgang met elkaar, respect, normen en waarden en je leerzaam opstellen. Via training kun je je fysiek en mentaal ontwikkelen. Dat leidt tot betere coördinatie, kracht, lenigheid, zelfbeheersing, discipline en weerbaarheid. Doorzettingsvermogen opbouwen is ook heel belangrijk. Ik probeer ze mee te geven dat je niets voor niets krijgt. Als je wat wilt bereiken, moet je daar hard voor werken. Respect Wie Taekwondo beoefent, leert ook omgaan met hiërarchie. Elke training begint met groeten en eindigt met afgroeten. Respect tonen voor de leraar en voor mensen die ouder zijn, is belangrijk bij Taekwondo. Net als eerlijk en oprecht zijn, legt Roger uit. Buiten de training om probeert hij dat waar Taekwondo voor staat, te koppelen aan de praktijk. Bijvoorbeeld aan zaken die op de afdeling spelen. Nu al merk ik dat sommige jongens mij met meer respect bejegenen. Zweten en hoesten De deelnemers zijn heel gemotiveerd. Dat is ook deze woensdagavond te merken. Ik maak ze flink moe, zegt Roger vooraf. Daar is niks teveel mee gezegd. Er wordt gezweet en gehoest. Een enkeling pauzeert kort, maar ze gaan telkens weer door, allemaal; fanatiek en leergierig. De cliënten vechten niet tegen elkaar. Ze leren vooral basistechnieken door te oefenen op grote kussens. Na afloop voelen ze zich goed, hoort Roger vaak. Daarom hoop ik dat ze later doorgaan met sporten. Ze ervaren nu wat het ze kan opleveren. Verpleegkundige én Taekwondo-kampioen Roger Joosten is senior verpleegkundig begeleider op een forensische behandelafdeling van De Woenselse Poort. Hij beoefent al zo n dertien jaar Taekwondo en presteert op hoog niveau. In 2011 en 2012 werd Roger in zijn klasse Nederlands kampioen. Onlangs behaalde hij het diploma van Taekwondo-trainer niveau 2. 6 GGzE Magazine

7 Tweede JAK Award is voor Het roer om Onze medewerkers zijn ons kapitaal Blij, trots. De projectgroep Het roer om is het allemaal. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in De Schalm kreeg de groep de JAK Award uitgereikt. Een bekroning van een prachtig project rond het evalueren van dwang- en drangmaatregelen. Maar de trots mag niet beperkt blijven tot deze groep. Een glanzend groen boekje, de inspiratiegids, laat zien hoe betrokken heel GGzE is met het onderwerp mensgerichte zorg. Bijna veertig ingezonden ideeën Bijna veertig projecten werden dit jaar ingediend om in aanmerking te komen voor de JAK Award. Het geeft aan hoezeer Planetree binnen GGzE leeft, vindt coördinator Ellen Knippers. In een Inspiratiegids zijn alle tot nu toe ingediende projecten met een korte omschrijving verzameld. Het geeft een fraai overzicht van de diversiteit. Geweldig, vindt collega-coördinator Ad van Oostrum. Het zijn grote initiatieven, maar soms ook hele kleine. En ze komen uit alle hoeken van de organisatie; van zorgteams, maar ook van ondersteunende afdelingen. Medewerkers blijken bereid om mee te denken over hoe we onze zorg en onze organisatie mensgerichter kunnen maken. En uit de kwaliteit van de ingezonden ideeën blijkt ook dat we over enorm veel deskundigheid en creativiteit beschikken. Ons personeel blijkt eens te meer het kapitaal van GGzE. verrassing. Dit hadden we niet verwacht. geld gaan doen? Daar hebben we vandaag Het is dan ook een mooie erkenning, zegt al even over gesproken, maar we zijn er nog hij. We zijn er erg trots op, maar vonden niet helemaal uit. Zeker is wel dat het geld eigenlijk ook dat alle andere genomineerden ten goede gaat komen van de cliënten in dit de prijs hadden mogen winnen. Uiteindelijk project. En het beeld? Dat gaat in ieder geval gaat het toch om het resultaat dat je bereikt een prominente plaats krijgen. voor de cliënten. Daar haal je de allermeeste Ook de andere genomineerde projecten voldoening uit. werden tijdens de prijsuitreiking gepresenteerd en in de bloemetjes gezet. Volgend jaar Prijzengeld is er opnieuw een uitreiking van een De prijs bestaat uit een fraai, speciaal voor JAK Award. Met nóg meer inzendingen, de JAK Award ontworpen, beeld en een hoopt Ellen Knippers. geldbedrag van 2.500,-. Wat we met dat Met de invoering van het gedachtegoed Planetree binnen concern GGzE worden goede initiatieven die bijdragen aan mensgerichte zorg én mensgerichte organisatie, in de etalage gezet. Hiervoor is de Joseph Alexis Kerff Award, ofwel JAK Award, in het leven geroepen. Het doel van de award is het stimuleren en belonen van samenwerkingsprojecten die bijdragen aan meer mensgerichte zorg of een meer mensgerichte organisatie. Vorig jaar werd de award gewonnen door GGzE centrum spoedeisende psychiatrie. Winnende projectgroep Het winnende project werd door de jury een goed voorbeeld genoemd voor een levende en lerende organisatie. Volgens de jury zorgt ook de inzet van ervaringsdeskundigen voor een grote meerwaarde. Rowdy Retera, één van de ervaringswerkers in de winnende projectgroep, straalt een dag na de uitreiking nog van oor tot oor. Het was een echte GGzE Magazine 7

8 E-Lab: kleine projecten met groot resultaat De ipads liggen er op tafel, de beamer staat aan en de muren mogen volgeklad worden met goede ideeën. Het E-Lab op Landgoed De Grote Beek is de broedplaats voor nieuwe technologische ehealth toepassingen. Kleine projecten kunnen tot grote resultaten leiden, zo blijkt uit de eerste ervaringen. ehealth speelt een steeds belangrijkere rol bij de behandeling van cliënten, zegt Marieleen Bouts, directeur divisie jeugd- en volwassenpsychiatrie. Dankzij ehealth kan de cliënt veel meer de regie voeren over zijn eigen behandeling. Dat staat voor ons centraal. Maar het biedt ook de mogelijkheid om tegen gelijke of met minder kosten meer mensen te helpen. Het van bovenaf opleggen van ehealth toepassingen, dat werkt niet. Daarom is in het najaar van 2012 het E-Lab gestart. Het kent weinig grenzen waardoor er flink gepionierd kan worden. Er hoeft vooraf geen toestemming gevraagd te worden om een idee uit te werken, het lab gaat aan de slag en bekijkt zelf of het iets oplevert of niet. Het is een avontuur, zegt Bouts. We werken buiten de gebaande paden en zoeken medewerkers of cliënten die geïnspireerd aan de slag willen met een concreet innovatief idee. Het lab is een pioniersclub die ook echt de ruimte krijgt om te pionieren. Groot effect Cliënten of hulpverleners die in hun behandeling of werk tegen beperkingen aanlopen en denken dat het met een technische toepassing opgelost kan worden, kunnen met hun ideeën bij het lab terecht. Zoals de maatschappelijk werkers, die met hun sociogram bij het lab aanklopten, vertelt Joep Kolijn, bouwpastoor van het E-Lab. In een sociogram kun je de verbindingen tussen cliënt en familie en vrienden laten zien. Zo n sociogram op papier maken en aanpassen kostte altijd behoorlijk wat tijd, legt hij uit. Het lab ontwikkelde een app voor de ipad, waarmee door simpelweg te schuiven en te klikken het sociogram snel aangepast kan worden. De ontwikkelingskosten waren laag, het effect groot, zegt Kolijn. Het kost minder tijd, de kwaliteit is beter en cliënt en hulpverlener kunnen het samen doen. Voorwaarden Het lab staat open voor alle ideeën, maar wel onder twee belangrijke voorwaarden: meerdere mensen uit de praktijk moeten het willen en het project moet door een cliënt ondersteund en mee ontwikkeld worden. De input van cliënten is namelijk onmisbaar. Het zorgt voor echte kruisbestuiving, zegt Freena Eijffinger, die verantwoordelijk is voor de technologische uitwerking van de ideeën die bij het ontstaan. Ze ontwikkelde met haar bedrijf Autitouch software voor de versnelling en ondersteuning van de diagnostiek van autisme. Nu is ze twee dagen in de week te vinden in het E-Lab. Die kruisbestuiving zoekt GGzE ook met andere organisaties. Met bijvoorbeeld Lumens en Mondriaan zijn we al in gesprek. We willen laten zien wat we doen, want we zijn niet bang om het te delen, zegt Kolijn. 8 GGzE Magazine

9 Samenwerking GGzE en politie steeds beter De pleister niet te ruw opplakken Ze hebben veel begrip gekregen voor elkaars zijn van de korte klappen: hóp een pleister werkwijze en er is volop contact. Tel daarbij plakken. GGzE investeert meer in de lange op een aantal duidelijke afspraken in een termijn. Dus als wij die pleister te ruw opplakken, heeft GGzE daar last van. nieuw convenant en het mag duidelijk zijn dat de samenwerking tussen GGzE en Politie GGzE leerde er ook van. Felix: Het traject Brabant Zuid-Oost steeds beter wordt. Als dat gelopen wordt door de politie als wij een het nodig is, dan zijn we er. vermissing op de telex zetten was bij ons niet bekend. Nu weten we dat dit veel werk Elke maand schuift netwerkinspecteur is voor de politie en dat ook zij soms prioriteiten moet stellen. Over dit soort zaken Anita de Louw aan bij Felix van Poll, manager Veiligheid bij GGzE. Samen bespreken en blijven praten, is een voorwaarde voor goede evalueren ze lastige en ingewikkelde kwesties. Waarom is dat toen zo aangepakt? Hoe ding zoeken is de kern. Zo kun je processen samenwerking, beaamt Anita: De verbin- kan het de volgende keer anders en vooral verbeteren. beter? Samen Medewerkers, cliënten en bezoekers; iedereen moet zich veilig voelen bij concern GGzE. Dus als er iets vervelends gebeurt, is het zaak dit zo goed mogelijk op te pakken. De meeste problemen kunnen de beveiligingsmedewerkers van GGzE zelf afhandelen. En dat gaat prima, vinden Anita en Felix. Als er meer nodig is, wordt in eerste instantie contact gelegd met de buurtbrigadier. Bijvoorbeeld bij drugsoverlast of het negeren van een terreinverbod. Voor kwesties rondom bedreiging of geweld is er een recherchemedewerker die veel kennis heeft over de GGZ. Nieuw convenant Belangrijke punten uit het nieuwe samenwerkingsconvenant: De politie maakt meer gebruik van de poedeisende psychiatrische onderzoeksruimte (SPOR) van GGzE. Hier komen personen bij wie een ernstig psychiatrisch probleem wordt vermoed. Crisisobservatie in een zorgomgeving in plaats van een politiecel is dan humaner. Ook ontlast het de politie omdat deze mensen vaak heel moeilijk gedrag vertonen. Wanneer een medewerker iets overkomt, doet GGzE als werkgever aangifte. De werknemer (slachtoffer) treedt dan op als getuige van het incident. De politie behandelt aangiftes van geweld tegen medewerkers met voorrang. GGzE doet alleen aangifte als de behandelaar vastgesteld heeft dat het incident losstaat van iemands ziektebeeld. Voorheen moest de politie via het opvragen van informatie uitzoeken of de ziekte al dan niet een rol speelde. Dit leidde tot problemen rondom het beroepsgeheim. Bovendien seponeerde justitie veelal de aanklacht als de ziekte bepalend is voor het incident. Kijkje in de keuken Een aantal GGZ-cliënten is ook bij de politie bekend, vaak vanwege drugs. Daarom moeten we goed van elkaar weten wie wat doet en waarom en waar de verantwoordelijkheden liggen. Daarom hebben politie en beveiligers bij elkaar in de keuken gekeken. Iedereen heeft hiervan geleerd. Anita: Wij GGzE Magazine 9

10 Informatieveiligheid op hoog niveau Als eerste GGZinstelling gecertificeerd Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie. Het zijn de drie kernpunten van informatiebeveiliging. Bij GGzE is dat uitstekend op orde. Daarom ontving de organisatie onlangs het ISO/NEN-certificaat voor informatiebeveiliging. Een bijzondere prestatie, want GGzE is de eerste GGZ-instelling en zelfs de eerste gespecialiseerde zorginstelling in ons land met dit certificaat. Wij noemen het overigens informatieveiligheid omdat dit beter aangeeft dat het om iets anders gaat dan fysieke beveiliging, zegt security officer Albertho Bolenius. Ook vinden we dat het woord beveiliging de indruk wekt dat alles voor je gedaan wordt. Dat is niet zo. Informatieveiligheid vraagt juist om een actieve houding van medewerkers. Bolenius licht de drie kernpunten nader toe. Beschikbaarheid houdt bijvoorbeeld in dat als een cliënt s nachts een psychose krijgt, de behandelaar snel en makkelijk bij alle informatie moet kunnen. Integriteit betekent dat die informatie foutloos en up-to-date is, en dat er niet mee geknoeid is. Vertrouwelijkheid gaat over privacy en het beschermen van persoonsgegevens. De kernpunten hebben betrekking op gegevens van zowel cliënten als medewerkers. Ook papier Informatieveiligheid gaat niet alleen over gegevens op de computer. Ook bij papieren stukken moet je je zaken op orde hebben, aldus Bolenius. Dus geen dossiers op het bureau laten slingeren, ook al is het kantoor afgesloten. Een schoonmaakdienst bijvoorbeeld mag nooit iets kunnen inzien en de kans krijgen daar mogelijk misbruik van te maken. Wat ook onder informatieveiligheid valt: je bewust zijn van gesprekken op openbare plekken, om te voorkomen dat onbevoegden cliëntinformatie of bedrijfsgevoelige gegevens opvangen. Succes staat of valt met de cultuur in een organisatie, weet Bolenius. Je kunt technisch alles dichttimmeren, dan nog heb je maar 40 procent afgedekt. De overige 60 procent gaat over bewustwording en de bereidheid zaken te veranderen. Met vijf medewerkers één wachtwoord voor het digitale systeem delen, dat kan echt niet. GGzE kent daarom een stevig bewustwordingsprogramma met presentaties en coaching. Onder meer over dit onderdeel van het informatieveiligheidsbeleid kreeg Bolenius tijdens de certificeringstoets veel complimenten. 10 GGzE Magazine

11 Rozen in Week van de Psychiatrie Ben je nu helemaal belabeld? Met die slogan deelt de cliëntenorganisatie van GGzE in de Week van de Psychiatrie (18 t/m 24 maart) rozen uit in openbare gelegenheden in Eindhoven. Medewerkers van de cliëntenorganisatie gaan dan ook met mensen in gesprek over de labels die cliënten in de psychiatrie nog altijd opgeplakt krijgen. Jaarlijks wordt tijdens de Week van de Psychiatrie aandacht gevraagd voor mensen met psychiatrische problemen. Dit jaar is het thema Stigmatisering: wat verbeeld jij je wel?! De centrale vraag is hoe stigma en zelfstigma de wereld uit geholpen kunnen worden. In het hele land zijn er activiteiten rondom dit thema. In Eindhoven start de week maandag om uur in het gemeentehuis. Daar reikt de cliëntenorganisatie de eerste roos uit aan wethouder Lenie Scholten. Later in de week is er de workshop Fotovoice, een fotoproject waarmee stigma s bestreden worden. Op zondag 24 maart is er een afsluitend feest in De Gouwe Geit op Landgoed De Grote Beek. Ben je nu helemaal belabeld? GGzE Magazine 11

12 Historische foto s beschreven Bijna twee jaar geleden begon een groep vrijwilligers met het beschrijven van historische foto s uit de geschiedenis van GGzE. Inmiddels hebben ze zo n 65 procent van de 2500 kiekjes bestudeerd en van commentaar voorzien. Eens in de maand komt het clubje vrijwilligers bij elkaar op Landgoed De Grote Beek. Stapels met foto s liggen er dan op hen te wachten. Deze foto s zijn door het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) gedigitaliseerd, maar moeten nog beschreven worden. Uiteindelijk komt het archief digitaal beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van GGzE. De vrijwilligers zijn stuk voor stuk oud-medewerkers van GGzE, of haar voorgangers. Hun gezamenlijke kennis gaat terug tot de jaren vijftig van de vorige eeuw. De vrijwilligers hebben tot 2018 de tijd gekregen om de klus te klaren. In dat jaar bestaat GGzE 100 jaar. Alles wat je moet weten over dementie in Alles op een rijtje Waar vind ik informatie over dementie? Waar kan ik terecht met vragen over onderzoek, behandeling en begeleiding? Waar moet ik zijn voor zorg en hoe wordt dat vergoed? Waar kan ik terecht voor praktische zaken? Kan de zorg tijdelijk worden overgenomen? Op deze, en nog veel meer vragen, geeft de nieuwe brochure Alles op een rijtje antwoord. De brochure is bedoeld voor mensen met dementie in Eindhoven en omgeving, hun naasten, hulpverleners en vrijwilligers. Er is veel behoefte aan duidelijke informatie, weet Harrie van Leeuwen van Binnen. In de regio bieden veel organisaties allerlei vormen van hulp, ondersteuning en voorzieningen aan; professioneel en vrijwillig, en zowel voor de dementerende als voor de mantelzorger. Mensen zien vaak door de bomen het bos niet meer. Daarom hebben we alles overzichtelijk op een rijtje gezet, met aandacht voor de verschillende fasen van dementie. De lezer ziet zo snel waarvoor hij in en buiten zijn eigen gemeente terecht kan. Alles op een rijtje is samengesteld door Harrie van Leeuwen en zijn collega Susan Bosman-Graafmans van GGzE centrum ouderenpsychiatrie. Dit is gebeurd in goede afstemming met gemeenten en de regionale Zorgketen Dementie. Je kunt de brochure downloaden via of gratis aanvragen bij GGzE. In de loop van dit jaar komt er een aparte website waar de informatie over dementie nog gemakkelijker vindbaar is. 12 GGzE Magazine

13 Rabobank brengt kleur Dertig medewerkers van de Rabobank hebben op 20 december hun handen flink uit de mouwen gestoken bij GGzE centrum ouderenpsychiatrie. Vier huiskamers van de afdeling klinische woonondersteuning kregen een nieuwe kleur. Drie ruimtes bij de afdeling klinische behandeling organische psychiatrie werden omgetoverd tot activiteiten-, fitness- en bezoekersruimte. De Rabobank vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk onderwerp. Ieder jaar gaan medewerkers een dag op pad om vrijwillig en belangeloos een maatschappelijk project te ondersteunen. Dit jaar was GGzE aan de beurt. Vanuit het hele land kwamen medewerkers van de bank naar Eindhoven om te helpen met schilderen en klussen. Aansluitend was er een kerstborrel voor cliënten, GGzE- en Rabobankmedewerkers. Het initiatief is aan beide kanten met veel enthousiasme ontvangen. De medewerkers van de Rabobank vonden het bijzonder om eens in een compleet andere omgeving te werken. Voor zowel hen als voor de cliënten was het een memorabele dag. Op woensdag 24 april Hypotheker-Beekloop nu ook voor allerkleinsten! Als de Hypotheker-Beekloop op 24 april voor de 53e keer van start gaat, kunnen voor het eerst ook de allerkleinsten meedoen. Naast de vertrouwde afstanden van 4, 8 en 12 kilometer is er namelijk een parcours van 1 kilometer uitgezet. Ouders kunnen samen met hun kinderen deze Kleine Beekloop lopen. Een lekker opwarmrondje als je zelf nog een andere afstand voor de boeg hebt! De Hypotheker-Beekloop wordt twee keer per jaar georganiseerd op het terrein van Landgoed De Grote Beek. Met 1750 deelnemers is het, na de halve Marathon van Eindhoven, het grootste loopevenement van de regio. Bovenal is het een sfeervol, gezellig en recreatief evenement. De loop gaat over verharde paden over het mooie terrein van GGzE en is geheel verkeersvrij. Inschrijven is alleen mogelijk via Er is een limiet van 1750 personen en vol is vol. Deelnemers ontvangen na afloop van de wedstrijd een goodybag met daarin onder andere een herinnering. GGzE Magazine 13

14 Verhuizing naar Landgoed De Grote Beek Eigentijdse psychiatrie voor jonge mensen Het is een lang gekoesterde wens die halverwege 2013 in vervulling gaat. De ambulante afdelingen van GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie worden samengevoegd en betrekken een nieuw gezamenlijk onderkomen, op Landgoed De Grote Beek. Een mooi moment om ook een nieuwe werkwijze te introduceren. De ambulante zorg van het centrum is nu verdeeld over twee locaties. Kinderen onder de twaalf kunnen terecht op De Run in Veldhoven, kinderen boven de twaalf in een gebouw aan de Noord Brabantlaan in Eindhoven. Geen ideale situatie. Het is veel efficiënter, en voor cliënten en hun ouders veel duidelijker, om vanaf één locatie te werken. Dat wordt Dr. Poletlaan 9 en 11 op Landgoed De Grote Beek, waar momenteel flink verbouwd wordt. De verhuizing vindt plaats in de zomermaanden. Ook OPSY, nu gevestigd aan de Noord Brabantlaan, verhuist mee. Enthousiast Marian van Engelenburg, manager GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie, zegt het eerlijk: Eigenlijk hadden we liever op Strijp S gezeten. In een nieuwe, levendige omgeving waar het prima is als je buiten de gebaande paden loopt. Maar het zou heel vreemd zijn om op Strijp S iets te huren als er op De Grote Beek panden leeg staan. We moeten natuurlijke iedere vierkante meter die we hebben benutten. De panden die GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie toebedeeld heeft gekregen, waren verre van geschikt. Ooit werden ze gebouwd als klinische afdeling, maar al enige tijd hadden ze geen vaste gebruiker meer. Omdat niemand er naar toe wilde. Het was er grauw en bedompt, somberder kun je je bijna niet voorstellen, weet Van Engelenburg. Maar architect Hans Wijffels keek met een hele andere blik naar de gebouwen. Het is aan hem te danken dat we enthousiast zijn geworden. Hij zag direct voor zich wat er allemaal mogelijk was. Overal was iets aan te doen. Backoffice Twee gebouwen worden straks door een nieuwe gemeenschappelijke ontvangsthal met elkaar verbonden. De backoffice krijgt een eigen plek op de eerste verdieping, gescheiden van de ruimtes waar de gesprekken met cliënten plaatsvinden. We zien op de huidige locaties dat het soms wat ongelukkig is dat kantoren en behandelruimtes door elkaar zitten. Voor de verschillende leeftijdsgroepen (12- en 12+) komen aparte wachtruimtes. Het is de bedoeling dat het centrum een jonge omgeving wordt, afgescheiden van de volwassenenpsychiatrie. Kinderen en jongeren moeten zich er veilig en op hun gemak voelen. Een plek voor eigentijdse psychiatrie voor jonge mensen, waar het accent op leren ligt en waar onderzoek en innovatie een belangrijke rol spelen, zegt Van Engelenburg. Dat het E-Lab van GGzE om de hoek zit, vindt ze een groot pluspunt. Zij passen mooi in ons verhaal en doen recht aan onze uitstraling. Wensen De centrumraad, waar cliënten in vertegenwoordigd zijn, was betrokken bij het maken van de bouwplannen en had een aantal wensen. Zoals neutrale spreekkamers met een professionele inrichting en een eigen toegangsroute. Beide wensen zijn ingewilligd. Wie straks GGzE centrum kinder- en 14 GGzE Magazine

15 jeugdpsychiatrie bezoekt, rijdt via Vredeoord Landgoed De Grote Beek op. De tweede weg rechts, die nu nog is afgesloten door een slagboom, leidt dan direct naar het centrum toe. De mogelijkheden van de nieuwe locatie zijn groot. Zo zijn er gesprekken met de school Het Dok, die uitbreidingsplannen heeft en wellicht dichter naar de nieuwe locatie wil komen. Mogelijk kan er ook samen met De wederik, Combinatie Jeugdzorg en Bureau Jeugdzorg Brabant zorg worden geboden. Een gezinspoli zou eveneens prima op de nieuwe plek passen, of jonge vernieuwende ondernemers die met zorg bezig zijn. Verder wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om nabij een manege te vestigen, zodat bijvoorbeeld paardentherapie gegeven kan worden. Nieuwe methodiek De verhuizing ziet Van Engelenburg als een mooi moment om over te gaan op een nieuwe manier van werken: de CAPAmethodiek. Dit staat voor choice and partnership approach. Het sluit erg goed aan bij het Planetree-concept. De basis is de relatie tussen cliënt en hulpverlener: zij worden partners in de behandeling. Van Engelenburg: De cliënt, of wanneer het om een jong kind gaat de ouders, moet zelf de regie hebben. Wanneer iemand zich aanmeldt bij ons centrum volgt er een choicegesprek. Daarin bespreken we welke problemen het meest actueel zijn, waar de cliënt aan wil werken en wat GGzE kan bieden. Een behandelaar, beter gezegd partner, gaat vervolgens met de cliënt aan de problemen werken. Hij of zij blijft de cliënt volgen, ook als er expertise van anderen ingeroepen moet worden. De methodiek komt uit Engeland, vertelt Van Engelenburg. De grondleggers zijn hier geweest en hebben ons, alle ambulante hulpverleners, een dag wegwijs gemaakt. Iedereen zei: dit past bij ons. We zijn er nu voorzichtig mee begonnen. Wanneer ons nieuwe gebouw wordt geopend, in september, moet ook de nieuwe werkwijze er staan. GGzE Magazine 15

16 Mobiel werken heeft veel voordelen Met een laptop bij de cliënt Thuis bij en mét de cliënt op de laptop het zorg- en werkplan invullen. Of samen digitaal checken of behandeldoelen nog up-todate zijn. Mobiel werken heeft de toekomst, zeker in de ambulante hulpverlening. De eerste ervaringen bij GGzE zijn zonder meer positief. Wij zijn er als GGzE centrum woonbegeleiding afgelopen zomer mee begonnen. Toen hebben zo n vijftig ambulante woonbegeleiders een kleine laptop gekregen. Daar draaien dezelfde programma s op als op onze vaste computers, vertelt Renée van Kraaij, locatiecoördinator van GGzE centrum woonbegeleiding. Dus niet meer op papier aantekeningen maken en die later in een computer invoeren. Nee, voortaan gebeurt alles meteen thuis bij en mét de cliënt. Een flinke omslag, maar Renée vertelt dat het vanaf het begin heel goed ging. De medewerkers waren erg gemotiveerd, ze wilden dit graag. Bovendien is het een gebruiksvriendelijk systeem. Eigen taal De vrees dat cliënten er moeite mee zouden hebben, bleek ongegrond. De grote meerderheid vindt het prima. Ze voelen zich juist meer betrokken bij alles doordat er bij hen thuis meer gebeurt. Hun input wordt direct verwerkt, dat zien ze en ze kunnen het controleren. Je ziet nu ook dat bepaalde zaken veel meer in de eigen taal van cliënten zijn opgeschreven, in plaats van in hulpverlenerstaal. De samenwerking met de cliënt zorgt voor meer direct contact. Cliënten vinden dat ordelen voor de cliënt: meer direct contact met hulpverlener meer samenwerking met hulpverlener grotere betrokkenheid bij eigen behandeling transparantie: cliënt ziet wat er gebeurt geen interpretatiefouten aanpassingen sneller doorgevoerd actiever omgaan met zorg- en werkplan 16 GGzE Magazine

17 thuis prettig, maar medewerkers ook. Ze hebben het gevoel dat ze weer meer bezig zijn met dat waarvoor ze zijn opgeleid. Bovendien past deze werkwijze bij de ontwikkeling van meer verantwoordelijkheid bij de cliënt leggen. Medewerkers stellen voortaan de vraag: wat wil jij dat ik hier schrijf? Dat maakt dat het van de cliënt zelf is en geen papieren tijger. Het zorg- en werkplan is nu een echt werkdocument dat hulpverlener en cliënt er regelmatig bij pakken om te kijken of het nog actueel is. Vroeger was het vaak een document in Voordelen voor de cliënt meer direct contact met hulpverleners meer samenwerking met hulpverlener grotere betrokkenheid bij eigen behandeling transparantie: cliënt ziet wat er gebeurt geen interpretatiefouten aanpassingen sneller doorgevoerd actiever omgaan met zorg- en werkpland Voordelen voor de organisatie Ruim 300 ambulante medewerkers werken met een laptop: zij besparen hierdoor elk gemiddeld 8 uur reistijd per kwartaal zij registreren/rapporteren gemiddeld 15 procent meer besparing op papier besparing op huisvestingskosten betere bereikbaarheid onderweg. Zo n 180 staf- en managementmedewerkers werken met een ipad dit levert per persoon gemiddelde 30 minuten per week tijdwinst op; uren die aan ander werk besteed kunnen worden. *papieren besparing hulpverlenerstaal dat in een la verdween. Er zijn ook cliënten die meer tijd nodig hebben om te wennen aan een opengeklapte laptop in hun huis. Vaak heeft dat te maken met hun ziektebeeld, aldus Renée. Iemand met psychotische stoornissen vindt het bijvoorbeeld eng omdat hij denkt dat hij via zo n apparaat gecontroleerd wordt. Overdracht Het mobiel werken zorgt ervoor dat er meer gerapporteerd en geregistreerd wordt. Dat lijkt een toename van bureaucratie, maar dat is het niet, legt Renée uit. Eerlijk gezegd werd er voorheen soms te weinig aan verslaglegging gedaan. Een medewerker dacht: dat doe ik straks wel, als ik terug ben op kantoor. Maar dan kwam er iets tussen en werd het toch niet gedaan. Terwijl goede dossiervorming belangrijk is, onder andere voor de overdracht tussen collega s. Er zijn ook GGzE-medewerkers die met een ipad werken. Geen ambulante hulpverleners, want op deze tablet kunnen niet alle programma s draaien die zij nodig hebben. De ipad wordt gebruikt door managementen stafmedewerkers die veel op pad en in vergadering zijn. Zij kunnen efficiënter werken doordat ter plaatse hun , agenda en documenten direct oproepbaar zijn. Kosten en baten Voor GGzE heeft mobiel werken veel voordelen (zie kader); financieel vertaald zorgen die ervoor dat de kosten eruit gehaald worden. Wel zijn de dure data-abonnementen een punt van zorg, aldus ICT-coördinator Frank Lunenburg. Die kosten stijgen sterker dan verwacht. We zijn aan het te kijken wat we daaraan kunnen doen. Het is een van de punten waar we met onze provider over praten. Een ander punt is het optimaliseren van de technische randvoorwaarden. Frank: Want het moet wel werken. In bepaalde gebieden zijn er nog blind spots ; dan is er bij een cliënt geen WiFi of mobiel internet beschikbaar. Of de verbinding valt plotseling weg, zodat de medewerker alles opnieuw moet opstarten. Voor dat soort zaken moeten oplossingen komen. Cultuuromslag Frank en Renée benadrukken dat het mobiel werken veel meer is dan een technisch verhaal. Het is een heel andere manier van werken, een cultuuromslag. Het gaat ook om zaken als flexibiliteit, vergaderen op afstand, eigen uren indelen, enzovoorts. Renée merkt dat medewerkers vaker tussendoor en thuis zaken afwerken. Nog niet zo lang geleden was dat als vloeken in de kerk, nu wordt het steeds gewoner. Wel is het uitgangspunt: 80 procent direct cliëntencontact, 20 procent indirect werk. Via een goede registratie hoeft dat geen enkel probleem te zijn, vult Frank aan. En het mooie daarvan is dat je niet meer op aanwezigheid stuurt, maar op output. Ook hij ziet veel voordelen in flexibel omgaan met werkuren. Staat er een forse file, dan werk je gewoon eerst een uur thuis. Dat levert meer op dan dat uur in de file staan. Het mobiel werken wordt dit jaar verder uitgebreid. Op steeds meer locaties komen flexibele werkplekken. Verder wordt bekeken op welke manier medewerkers in beschermde woonvormen met behulp van een laptop op afspraak met cliënten kunnen werken, in plaats van dat ze altijd aanwezig zijn. GGzE Magazine 17

18 Bijzondere samenwerking met PSV CPC United: veel meer dan alleen voetbal Twee keer in de week traint op Landgoed De Grote Beek een bijzonder voetbalteam. De spelers van CPC United (Catamaran PSV Combinatie) zijn cliënten van afdeling de Catamaran. Ze dragen een samen met PSV ontworpen trainingsshirt, hebben bij PSV een contract getekend en worden getraind door PSV-trainer Bart Heerkens. De eerste ervaringen met deze bijzondere samenwerking tussen PSV en GGzE zijn veelbelovend. Voetbal, net als andere sporten, heeft veel leerzame elementen in zich. Er is discipline voor nodig, het vermogen tot samenwerking, spelers moeten de autoriteit van de trainer respecteren en goed kunnen omgaan met verlies en winst. Al die vaardigheden heb je nodig om profvoetballer te kunnen worden, maar ze sluiten ook heel goed aan bij de behandelthema s van de jongeren op de Catamaran, zegt Spike Ebbing, bewegingswetenschapper bij GGzE. De elf jongens leren veel meer dan beter voetballen. Voordat het team van start ging, ondertekenden ze bij PSV een contract. Daarin staat onder andere dat ze beloven hun best te doen, gezonder te leven en te luisteren naar de trainer. Het gaat om meer dan voetbal alleen, zegt Ebbing. Als je sport is bijvoorbeeld lichamelijke verzorging belangrijk. Zorg dat je kleding schoon is, dat je schoenen netjes zijn, dat je je gewassen hebt. Ze komen niet altijd op de positie terecht die hun eerste keus is, ze moeten de bal kunnen afspelen en accepteren dat niet iedereen even goed voetbalt. Hechter De jongens van de Catamaran voetbalden vaker, maar nooit op deze manier, vertelt de aanvoerder van CPC United. Dit is absoluut anders. Het is echt een training waar we allerlei technieken leren en goed op elkaar ingespeeld raken. Ook buiten het veld is dat te merken. Daar zijn we meer een team, we zijn hechter geworden. Ebbing en Heerkens zien ook andere resultaten. Eén van de jongens had grote moeite met veranderingen. Sinds hij deze succeservaring heeft gehad, zie je dat hij meer durft, zegt Ebbing. Heerkens: Een andere jongen haalde zichzelf altijd onderuit en bleef zeggen dat hij niet kon voetballen. We hebben in de afgelopen maanden zijn zelfvertrouwen zien groeien, omdat hij ziet dat hij het wel kan. Het CPC United project loopt voor de zomer af, maar zowel Ebbing als Heerkens hopen op een vervolg. Maatschappelijk Het is de eerste keer dat PSV en GGzE samenwerken. PSV ondersteunt veelvuldig maatschappelijke projecten onder de noemer PSV in the community. Voetbal blijkt een goed hulpmiddel voor jongeren met een maatschappelijke achterstand, zoals de cliënten van de Catamaran. Het enthousiasme voor CPC United was vanaf het begin, november 2012, erg groot en dat is na enkele maanden niet afgenomen, zegt trainer Bart Heerkens. We trainen twee keer in de week. Vaak staan de jongens al een halfuur van tevoren te wachten, omdat ze zo snel mogelijk met de training willen beginnen. 18 GGzE Magazine

19 Column Raad van Bestuur EINDHOVEN: Centrum van Nederland Langzamerhand begint het in de rest van het land op te vallen. Er is iets bijzonders gaande in de voormalige, grauwe provinciestad Eindhoven. Niet zo zeer met PSV, want die worden wel weer kampioen, maar wel met het culturele klimaat, met de economische bedrijvigheid, met de architectuur van de stad en met de unieke samenwerking tussen een aantal maatschappelijke partners. Steeds meer landelijke media berichten er over. Over de internationaal vermaarde Dutch Design Week, over de verkiezing tot Slimste regio in de wereld, over de bijzondere stadsontwikkeling van het voormalig Philips terrein Strijp-S, over het dreigend tekort aan hooggekwalificeerd personeel en over het succes van Brainport. Enkele weken geleden was er zelfs in Paradiso in Amsterdam een cultureel festival waarin de lichtstad centraal stond: het Wonder van Eindhoven! Het imago van een saaie en wat boerse vijfde stad van Nederland die sterk afhankelijk was van een groot bedrijf verandert in een rap tempo. Meer eigentijds, innovatief, internationaal, slim, gek, bruisend en toch Brabants bescheiden. Dat laatste geldt wat minder voor de burgemeester die elke keer maar weer een nieuw lijstje ontdekt waar Eindhoven bovenaan staat. De verkiezing tot culturele hoofdstad in 2018 moet het hoogtepunt worden. Het gaat dan weliswaar om Brabantstad, zoals het samenwerkingsverband heet, maar vooral Eindhoven moet het gaan winnen van de overgebleven kandidaten Maastricht en Leeuwarden. Onder het motto Op weg naar Breinpoort heeft GGzE in de afgelopen periode intensieve samenwerking gezocht met onder andere Philips, Technische Universiteit Eindhoven, Design Academy en andere regionale en lokale partners. Daar zijn al bijzondere resultaten uit voortgekomen zoals de recent geopende unieke High Care Unit voor psychiatrische cliënten die in een ernstige crisis verkeren. Design Academy start binnenkort met een eigen werkplaats op Landgoed De Grote Beek dat een ware metamorfose van nieuw- en verbouw heeft ondergaan. Met als pronkstuk het oude monumentale Ketelhuis dat in april geopend wordt als nieuw en uniek ontmoetings- en belevingscentrum. In de Eindhoven boost moet de innovatie van de zorg wel een grotere rol gaan spelen. Simpelweg omdat de zorg steeds belangrijker wordt. Samen met andere partners is daartoe de coöperatie Slimmer Leven opgericht. Bedoeld om de innovatiekracht in de zorg te bundelen en te stimuleren. Dat valt nu nog niet zo op in de rest van het land. Dat gaat veranderen. We zullen Theo Maassen vragen het in zijn Oudejaarsconference alvast te noemen. Joep Verbugt Voorzitter Raad van Bestuur GGzE Magazine 19

20 Yvonne van Valburg, 3e-jaars student sociaal cultureel werk Summa College (voorheen ROC Eindhoven) Roland van den Nieuwenhuijzen, ervaringswerker Ik heb gemerkt dat mijn inbreng steeds serieuzer wordt genomen, zowel bij GGzE als daarbuiten. Mensen zien ervaringsdeskundig werk niet meer als een hobby, maar als een serieus vak. Onlangs ben ik gevraagd om mee te werken aan e-learning programma s en aan een boek over verpleegkunde. Op steeds meer plaatsen gaat het over betere zorg en de rol die ervaringsdeskundigheid daarbij speelt. Ik ben een week bezig als stagiaire en heb onder andere meegewerkt bij de cliëntinlopen op Landgoed De Grote Beek. Wat mij daar positief verrast heeft, is de manier waarop met de mensen wordt omgegaan. Ze krijgen alle gelegenheid om een praatje te maken als ze hun ei kwijt willen. Er is veel aandacht voor hun verhalen, ook al gaat het maar over iets kleins. Je ziet dat ze zich daardoor op hun gemak voelen. Araceli Thomas, gameproducent bij het E-Lab Janneke, cliënt Sommige mensen denken dat ik niks meer kan, maar ik kan nog best wat. Dat vind ik fijn aan de SPH ers: ze benaderen me positief en kijken wat ik nog wel kan. En als het niet lukt, dan helpen ze me. Ik ging bijvoorbeeld nooit meer op vakantie, omdat ik het niet aandurfde. Eén SPH er heeft me ervan overtuigd dat ik het wél kon, dus ben ik op vakantie gegaan en dat ging goed. Dankzij de SPH ers probeer ik meer. Ze krijgen van mij allemaal een hoog cijfer. Ik vind de interesse en het enthousiasme van de behandelaren erg verrassend! Het E-Lab van GGzE is druk bezig met de opstartprojecten en zodoende nog wat onbekend, maar het is leuk om deze nieuwsgierige mensen te ontmoeten. Het is interessant om te horen wat hun specialisatie is en welke uitdagingen ze tegenkomen tijdens de behandelingen. Voor verschillende situaties bestaan kant-en-klare oplossingen, en anders kunnen we misschien wat betekenen door een game voor ze uit te werken. Als die binnen de doelstellingen past natuurlijk. Olav, cliënt van De Woenselse Poort Ik heb voor het eerst een kerstbrunch in De Gouwe Geit meegemaakt. Dat was heel gezellig en goed verzorgd. Er was soep, kroketten, belegde broodjes en allerlei drinken. Alles was gezellig gemaakt en er waren veel mensen. Voor mij was dat bijzonder, want ik verblijf al lang op Landgoed De Grote Beek, maar ik mocht niet eerder van de afdeling af. Nu heb ik vrijheden en dat is erg fijn. Ik ben ook voor het eerst naar een toneelstuk voor medewerkers en cliënten geweest. Heel leuk.

Je moet ze RAKEN. gelijk waar ENTH. [ docent ]

Je moet ze RAKEN. gelijk waar ENTH. [ docent ] Je moet ze RAKEN gelijk waar [ docent ] KRITISC team ENTH practice dig gelijk waar ENTHO positie dig PERFORMANC KRITISCH team Je moet ze RAKEN GGm op weg De weg naar een professional community of leergemeenschap

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Goed bezig! GGz jongeren over opleiding en werk. Annemarie Kolenberg

Goed bezig! GGz jongeren over opleiding en werk. Annemarie Kolenberg Goed bezig! GGz jongeren over opleiding en werk Annemarie Kolenberg COLOFON In opdracht van het LPGGz gemaakt. Financieel mogelijk gemaakt door het Fonds Psychische Gezondheid Interviews, tekst en redactie:

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen mede mogelijk gemaak door: - Colofon - Titel De wijkzuster terug. Een kanteling in denken en doen

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Thuisbegeleiding heeft de toekomst!

Thuisbegeleiding heeft de toekomst! Thuisbegeleiding heeft de toekomst! 4 Helder zorgplan, concreet doel 6 Niet meer bevroren op de bank 8 Weg van de platgetreden paden 10 GezinSter 12 Terugbrengen van eigen regie en dan weer weg 15 Meer

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken De favorieten van Linda Engwerda 25 april 2014 jaargang 18 Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken In deze editie van het Klaverblad spreken wij Linda Engwerda, coördinator zorg van locatie Kempenhaeve.

Nadere informatie

Zit er energie, dan kan alles

Zit er energie, dan kan alles Zit er energie, dan kan alles Verhalen van de mens achter het netwerk Netwerken is kansen ruiken! Colofon Auteurs Alice Booij en Leonore Noorduyn Foto s Fotobureau Tiernego, Wageningen UR, Communication

Nadere informatie

Thuis in de gemeente

Thuis in de gemeente Thuis in de gemeente Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen Hanneke van Lieshout Mieke Cardol ISBN 978-94-6122-142-1 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur MET Zorg en Ziel Samen maken we meer mogelijk Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur Inhoud 02 03 05 Voorwoord Twan 17 Hoofdstuk 1 Het dorpsleven 20 Hoofdstuk 2 Nieuw begin 23 Hoofdstuk 3 Fotografisch

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie