HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015"

Transcriptie

1 HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS

2 INHOUDSOPGAVE. 2 Inhoudsopgave blz. 2 Woord vooraf blz. 5 Stichting Uniek blz De school blz directie blz managementteam blz namen teamleden blz schoolbestuur blz schoolinspectie blz situering blz schoolgrootte blz afspraken blz Visie blz I identiteit blz uitgangspunten blz prioriteiten blz het klimaat van de school blz De organisatie van het onderwijs 3.1 de organisatie van de school blz wie werken er in de school blz de activiteiten voor de kinderen blz speciale voorzieningen in het schoolgebouw blz Veiligheid op school blz De zorg voor kinderen blz passend onderwijs blz centrum voor jeugd en gezin blz de opvang van nieuwe leerlingen blz het volgen van de ontwikkeling blz de speciale zorg voor kinderen blz de begeleiding naar het VO blz extra activiteiten blz huiswerk blz schoolreis en schoolkamp blz sportdag blz eerste communie blz vormen blz verkeer blz overblijven blz schoolfoto s blz sinterklaasviering blz kerstmis en pasen blz avondvierdaagse blz spellendag groep ½ blz buitenschoolse opvang blz. 30

3 5. De leerkrachten blz wijze van vervanging blz compensatieverlof blz scholing blz stagiaires blz De ouders blz de betrokkenheid blz binnen de school blz college van bestuur blz oudervereniging blz medezeggenschapsraad blz gemeenschappelijke medezeggenschapsraad blz informatievoorzieningen blz verzuim, ziekte, verlof blz schoolzwemmen blz schoolarts blz onderwijsbegeleiding blz logopedie blz eindtoets groep 8 blz ouderavonden blz activiteitenkalender blz rapportage blz contacten met ouders blz Klachtenprocedure blz algemeen blz schorsen en verwijderen blz School Maatschappelijk Werk blz De ontwikkeling van het onderwijs blz activiteiten ter verbetering blz relatie school en omgeving blz buurtscholen blz speciaal basis onderwijs blz instellingen blz computergebruik blz Regeling school- en vakantietijden blz schooltijden blz vakanties en vrije dagen blz Diversen blz verjaardag kind blz wensjes blz ` snoepen blz fietsenberging blz kinderzegels blz gevonden voorwerpen blz wet persoonsregistratie blz. 41 3

4 11.8 website blz banknummers blz verzekering, beschadiging, vernieling blz nieuwsbrief blz medicijngebruik blz luizencontrole blz foto s blz mobiele telefoons blz stichting leergeld blz overige mededelingen blz Opbrengsten van de school blz Tot slot blz Bijlagen blz Vervanging blz protocol blz reglement overblijven blz. 48 4

5 Een woord vooraf Waarom een schoolgids voor ouders/verzorgers. De basisschool... een stukje van je leven! De basisschool is een belangrijk deel van het leven van een kind. U vertrouwt uw kind zo'n 8000 uur toe aan het team van Het Schrijverke. Dat is nogal wat en een basisschool kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen ondermeer in werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Het kiezen is niet zo eenvoudig. Daarom maken basisscholen graag een schoolgids, waarin een indruk wordt gegeven van de school, de visie en de onderwijskundige lijn, de werkwijzen, de sfeer, de zorg, maar ook over de resultaten die men behaalt. Het team is gemotiveerd om, in goede samenwerking met ouders, bestuur en ondersteunende instanties, de kinderen van Het Schrijverke de kansen te bieden om zich optimaal te ontplooien, in de eigen vertrouwde omgeving. Deze gids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben én voor ouders van toekomstige leerlingen. Aan wie al kinderen op school heeft, leggen wij in deze gids verantwoording af over onze manier van werken. Aan de andere ouders leggen wij uit wat ze mogen verwachten als hun kind een leerling van onze school wordt. De inhoud van deze schoolgids is ook te vinden op onze website Ik nodig u uit om ook daar eens te kijken, want behalve de schoolgids kunt u op de website nog ander actueel, leuk en interessant nieuws vinden, zowel van de school als van de kinderen. Deze schoolgids mag geen statisch document zijn. Het kan niet zo zijn dat de gids, als hij eenmaal gemaakt is, in de volgende jaren niet meer verandert. Een goede schoolgids wordt regelmatig geraadpleegd door ouders, teamleden, bestuur en andere belangstellenden. Als dat gebeurt, dan leeft de schoolgids. Dat betekent natuurlijk ook dat er regelmatig veranderingen in de gids kunnen plaatsvinden. Als u zelf suggesties hebt om zaken die in de gids vermeld staan te wijzigen, dan staan wij open voor uw opbouwende adviezen en opmerkingen. Neem dan even contact op met de locatiedirecteur of met één van de leerkrachten. Wij stellen uw reacties erg op prijs. Samen immers zorgen ouders en school voor het opvoeden van kinderen. We hopen dan ook dat uw kind een prettige en leerzame tijd bij ons zal doorbrengen. Met vriendelijke groet, Het team van Het Schrijverke. 5

6 Geertruidenberg, augustus 2014, Geachte ouder(s) / verzorger(s), Uw kind(eren) bezoekt of gaat binnenkort één van onze scholen bezoeken. Daarom willen u in het kort informeren over Stichting Uniek. Wij zijn Stichting Uniek, een overkoepelende stichting waarbij 8 basisscholen in de gemeente Geertruidenberg en de gemeente Werkendam zijn aangesloten. Het onderwijs wordt verzorgd door 150 personeelsleden voor 1900 kinderen. Geen mens is gelijk. Ook geen school is gelijk. Elke school heeft een eigen identiteit. Onderlinge verschillen mogen er zijn en Stichting Uniek wil deze verschillen niet weghalen. Elk van deze scholen biedt op eigen wijze onderwijs aan. Elke school kan dus echt verschillend zijn in aanpak en lesmethodes. Wij vinden dat belangrijk. Juist door het maken van eigen keuzes kan onderwijs optimaal worden afgestemd op de kinderen. Bovendien levert een dergelijke aanpak aan ouders/verzorgers keuze mogelijkheden. Ondanks verschillen tussen de scholen zijn er ook overeenkomsten. Kinderen leren het beste binnen een goede sfeer waarin aandacht is voor hun kwaliteiten. Daarom biedt elke unieke school een omgeving die veilig is en waar kinderen zich op hun gemak kunnen voelen. Ieder kind is immers uniek en kan en mag zichzelf zijn. Met respect voor de andere kinderen. Zoals elk kind uniek is, zo zijn ook onze acht scholen verschillend voor wat betreft de wijk waarin ze staan, de tradities van de school en de waardevolle nadruk die elk schoolteam aanbrengt. Unieke scholen willen samenwerken. Wat we wel willen is van elkaar leren, kennis en ervaringen met elkaar delen en samenwerken. Stichting Uniek werkt samen met partners die een bijdrage leveren aan het realiseren van de visie. De stichting ontwikkelt zich steeds meer naar een netwerkorganisatie en investeert in samenwerkingsverbanden die leiden tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn samenwerking binnen passend onderwijs en Weer Samen Naar School. Aandacht is er voor samenwerking met gemeenten, kinderdagopvang, peuterspeelzalen en voortgezet onderwijs. In de komende jaren zal deze samenwerking verder geoptimaliseerd en op uitbreidingsmogelijkheden onderzocht worden. De verschillen en samenwerkingen maken Stichting Uniek. Als u meer wilt weten over de verschillende scholen kunt u alvast een kijkje op hun website nemen. Vanzelfsprekend bent u als (toekomstig)ouder, samen met uw kind, hartelijk welkom. Wij willen de kinderen een degelijke basis geven, zodat ze na hun vervolgopleidingen uiteindelijk als actief burger succesvol in onze maatschappij kunnen functioneren. De ontwikkeling van elk kind staat voorop. We willen dat de kinderen zo hoog mogelijke prestaties leveren, dat ze een plezierige basisschooltijd beleven. 6

7 De maatschappij verandert voortdurend. Ook de opvattingen over en de eisen aan goed onderwijs zorgen voor aanpassingen. Daarom vinden wij het belangrijk dat alle medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen. Dat gebeurt door het volgen van cursussen, opleidingen, maar ook door te leren van elkaar. We willen graag dat leerkrachten trots zijn op hun werk in de school. U heeft als ouders niet voor niets voor één van onze scholen gekozen. We vinden het erg fijn dat u uw kind(eren) aan een Uniek-school toevertrouwt. Wij hopen en verwachten dat u betrokken blijft bij het wel en wee van uw kind(eren). Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben: neemt u dan contact op met de groepsleerkracht. Want we willen graag tevreden en trotse ouders. De zeven leden van de Raad van Toezicht bewaken de ontwikkeling van Stichting Uniek. De leiding over de acht scholen is in handen van de heer P. Hendrix. Hij is de voorzitter van het College van Bestuur. Op elk van de acht scholen is een locatiedirecteur aangesteld. Met hem of haar heeft u het meest te maken, want de locatiedirecteur is de leidinggevende op de school. Stichting Uniek heeft een eigen website. Op deze website kunt u meer informatie vinden over de stichting. Wij wensen uw kind(eren) een prettig en succesvol schooljaar toe. Met vriendelijke groeten, P. Hendrix College van Bestuur Voorzitter 7

8 8

9 1 DE SCHOOL: Algemene gegevens. ADRES VAN DE SCHOOL. Basisschool Het Schrijverke Elisabethstraat BD GEERTRUIDENBERG Tel.: Website: 1.2 DIRECTIE: Directeur: Jacques Blom 1.3 MANAGEMENTEAM: Het managementteam bestaat uit directeur, IB-er, en de bouwcoördinatoren (teamleiders) 1.4 NAMEN TEAM: Schooljaar Groep ½ a: Groep ½ b: Groep 3: Groep 4: Groep 5: Groep 6: Groep 7: Groep 8: juffrouw Elly Donckers juffrouw Gerda Brouwers maandag, dinsdag, enkele woensdagen juffrouw José van Bakel enkele woensdagen, donderdag, vrijdag juffrouw Elisabeth Dahler maandag, dinsdag, woensdag, juffrouw Cora van Wanrooij donderdag en vrijdag meneer Rolf Trommelen juffrouw Katelijne Claes meneer Louis van de Bosch meneer Jeroen van Raamsdonk juffrouw Marianne Zijlmans maandag, donderdag en vrijdag juffrouw Lindy van Gils dinsdag en woensdag functionarissen Intern Begeleider (IB) Conciërge: Compensatieverlof Coördinator ICT Coördinator techniek: Coördinator cultuur: juffrouw Liesbeth Berkelmans Zij heeft een coachende en begeleidende taak. Indien nodig zal zij filmopnames maken van klassensituaties. ( SVIB ) Indien nodig zal hier toestemming gevraagd worden aan de ouders van kinderen die gefilmd worden. juffrouw Hennie de Wijs De leerkrachten van de groepen 1/2 nemen compensatieverlof op de dagen dat de kinderen vrij zijn. De groepen 3 en 4 zijn zeven van deze dagen gelijk met de kleuters vrij. Op 6 andere dagen worden de leerkrachten van deze groepen vervangen door een collega. juffrouw Katelijne Claes juffrouw Gerda Brouwers juffrouw Cora van Wanrooy 9

10 Teamleider onderbouw ( groep 1 t/m 4) juffrouw Elisabeth Dahler-Sins Teamleider bovenbouw ( groep 5 t/m 8 ) meneer Louis v.d.bosch Verder zijn bij de school betrokken; Schoolpedagoge: Heidi Visser, p.a. EDUXonderwijspartners. School Maatschappelijk Werk: José van Summeren Schoolarts: p.a. G.G.D. Breda Schoolverpleegkundige:p.a. G.G.D. Breda Logopediste: p.a. G.G.D. Breda Ambtenaar verzuim: Mevr. M. Harder (leerplichtconsulent) Gem. Oosterhout, Afd. W&W/Leerplicht, Postbus 10150, 4900 GB OOSTERHOUT. Fax: Tel.: en SCHOOLBESTUUR. Secretariaat Stichting Uniek Postbus 122, 4930 AA Geertruidenberg. 1.6 SCHOOLINSPECTIE. Inspectie van onderwijs Vragen over onderwijs: (gratis). 1.7 SITUERING VAN DE SCHOOL. Het Schrijverke ligt te midden van het oude stadsdeel en de wijk Noord. De school is gehuisvest in één vernieuwd gebouw en grenst direct aan de gemeentelijke gymzaal. Het gebouw is onderverdeeld in drie herkenbare afdelingen. De lokalen van de groepen 1 en 2 zijn gelegen rond een gemeenschappelijke aula. Ook is voor deze groepen een aparte speelzaal, speelplaats, zandbak en grasveldje. 10

11 De lokalen van de groepen 3 en 4 zijn gelegen rond een kleine gemeenschappelijke aula. Hier bevindt zich ook onze schoolbieb. Verder ligt hieraan ook onze studieruimte, een plaats die voor velerlei speel-, leer- en werkactiviteiten gebruikt kan worden, zowel onder begeleiding als zelfstandig. Er wordt samen met de leerlingen uit de bovenbouw gespeeld op onze zeer grote, fraai ingerichte speelplaats achter / naast de school. De lokalen van de groepen 5 t/m 8 zijn gelegen rond de grote aula. Al deze ruimten worden voor de diverse leeren werkactiviteiten gebruikt. Er staan computers, er is een timmerhoek, een bouwhoek, etc. Ook voor diverse groepsactiviteiten en gezamenlijke vieringen worden deze ruimten gebruikt. 1.8 SCHOOLGROOTTE. Per bezochten 210 kinderen onze school. Deze komen voornamelijk uit de Oude Kom en de wijk Noord, maar ook uit andere wijken van Geertruidenberg en zelfs ook Raamsdonksveer. 1.9 AFSPRAKEN BINNEN EN ROND DE SCHOOL. We hebben duidelijke afspraken gemaakt over hoe we ons op en rond de school gedragen. Hoe we omgaan met elkaar en met onze omgeving. Enkele regels waar we op moeten letten: - Afval, papiertjes, enz. horen in de vuilnisbakken. - Je hoeft echt niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de lessen op school te zijn. Leerkrachten surveilleren ook pas vanaf die tijd. - We houden ons aan de afspraken in de klas. - Na het afgaan van de zoemer worden de kinderen van de groepen 3 t/m 8 opgehaald een mee naar binnen genomen. 11

12 - Alle groepen hebben een inlooptijd van 5 minuten. - De kinderen gedragen zich rustig in school. - Wij verwachten dat de kinderen op de speelplaats blijven. - Mobieltjes blijven thuis. Als het dringend is kun je altijd van de telefoon op school gebruik maken. (wel even vragen natuurlijk) Per ongeluk toch mee naar school genomen?? Dan zal de leerkracht het graag onder schooltijd even bewaren. Met name in SOVA (sociale vaardigheden) lessen komen diverse gedragsaspecten, waaronder ook pesten, regelmatig aan de orde. Deze lessen zijn verweven in andere lessen. 12

13 2 VISIE Identiteit en visie. Het schrijverke, mijn school : voor iedereen die dat wil. Het Schrijverke is een school waar iedereen van harte welkom is. Een school: - waar ouders, kinderen en leerkrachten zich thuis voelen - waar we tijde hebben voor elkaar - waar we samen leren van en met elkaar Wij willen onderwijs geven op maat, wat het maximale oproept in het kind. Daarbij willen we oog houden voor de eigen identiteit van het kind. Identiteit De school wil de kinderen waarden, normen en sociale vaardigheden bij brengen op basis van het katholieke geloof. Je merkt dat aan de manier waarop leerlingen en leerkrachten met elkaar omgaan, maar ook aan het volgende: - De catecheselessen gaan uit van Bijbelverhalen: de thematische methode Hemel en Aarde is hierbij centraal. - We hebben respect voor elkaar, luisteren naar elkaar, we accepteren dat we allemaal anders zijn. Eerlijk zijn is daarbij een belangrijke eigenschap. - We willen de kinderen bewust maken van hun eigen gedrag en hen wijzen op de consequenties hiervan, zowel in positieve als in negatieve zin. - Alle kinderen zijn gelijkwaardig. Gevoel voor eigenwaarde is belangrijk. - Samen vieren is belangrijk. We besteden aandacht aan kerkelijke feestdagen zoals Kerstmis en Pasen, maar ook anderszins zoals carnaval, verjaardagen, afscheid groep 8. Vanzelfsprekend staan wij open voor andere levensvisies. We moeten een weerspiegeling zijn van de maatschappij. Ook hebben wij aandacht voor andere geestelijke stromingen. Goed onderwijs Onderwijs maak je samen. - We dragen samen de visie uit. - We zijn samen verantwoordelijk. - We maken gebruik van elkaars kwaliteiten. - We staan open voor vernieuwingen. - Leerkrachten hebben voldoende gelegenheid voor eigen ideeën - Iedereen gaat constructief en opbouwend met elkaar om. Het kind staat centraal We houden rekening met verschillen tussen kinderen. We spreken hen zoveel mogelijk aan op hun eigen niveau waarop zij leerstof aangeboden krijgen. Het kind kan hierdoor binnen de eigen mogelijkheden groeien. Kinderen hebben geborgenheid en structuur nodig. Daarvoor is rust en regelmaat nodig. Daarom dien je met zijn allen duidelijke afspraken te maken en regels vast te stellen. Dit alles vindt plaats in een prettige omgeving, waar het kind zich veilig voelt, waar het vertrouwen krijgt van de leerkracht, waar het gemotiveerd en enthousiast kan werken. Zo zullen we er aan meerwerken, dat een kind een volwaardig mens wordt in de samenleving. Ouders Iedereen is welkom. Wij geven alle ouders de informatie die zij nodig hebben. Wij gaan in gesprek met hen indien dat gewenst is.. We willen weten wat er bij hen leeft. De school wil dan ook betrokken zijn bij buitenschoolse activiteiten zoals communie, vormsel, toernooien,. Als team maken we hier keuzes in en afspraken over. 13

14 2.1.2 Uitgangspunten We stellen ons de volgende doelen: * De zelfstandigheid van de leerling bevorderen. * Het ontwikkelen van sociale vaardigheden. * Het omgaan met zelfredzaamheid. * Het komen tot samenwerking. * Het leren omgaan met emoties. * Het leren kiezen en daarvoor verantwoording te dragen. * Het aanleren van een kritische houding. * Het bijbrengen van verantwoording voor mens en natuur. * Er wordt respect voor het anders zijn aangeleerd. * Leerlingen worden nieuwsgierig gemaakt voor culturen. * De maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het milieu leren kennen. * De religieuze gevoeligheid stimuleren. * Leren vertrouwen te hebben in de toekomst, in anderen en in zichzelf. Aan het uitgangspunt om ieder kind als individu binnen de school volledig tot zijn of haar recht te laten komen, proberen we als volgt gestalte te geven: * Leerlingen die het nodig hebben worden naar onze mogelijkheden extra begeleid. * Er wordt speciale aandacht besteed aan leerlingen die lang(er) ziek zijn. * Er is aandacht voor de verjaardag van het kind. * De school is actief bij conflicten tussen kinderen onderling. * We besteden systematisch aandacht aan Sociale Vaardigheden (SOVA) Prioriteiten Opvoeding en onderwijs hangen nauw samen. Wij proberen met ons onderwijs een bijdrage te leveren aan de opvoeding. Naast het overbrengen van kennis vinden wij het dan ook erg belangrijk om aandacht te besteden aan normen en waarden zoals zorgzaamheid, respect voor elkaar, voor het leven en de natuur. Leerlingenzorg is op onze school een belangrijk aandachtspunt. Door middel van een uitvoerig digitaal- leerlingvolgsysteem, het signaleren en helpen door de groepsleerkracht, intern begeleider en motorisch remedial teacher proberen wij voor alle leerlingen een zo goed mogelijk programma op maat te bieden. We hebben altijd het streven extra hulp te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Meestal vindt deze hulp plaats in de klas d.m.v. de instructietafel. 14

15 2.2 HET KLIMAAT VAN DE SCHOOL. Een goede sfeer is voor ieder mens erg belangrijk, maar vooral ook voor een kind wat zich nog sterk aan het ontwikkelen is. Elke leerkracht van Het Schrijverke probeert een sfeer van veiligheid en geborgenheid te creëren. Hiervoor zijn afspraken nodig, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Een aantal specifieke aandachtspunten binnen onze school: - veiligheidsplan o.a. brandpreventieplan, technische veiligheid zoals verlichting lokalen, stoelen etc., werkomstandigheden, ARBO-wet; - afspraken over gedrag in en rondom de school; - afspraken in de klas: iedere klas heeft enkele eigen afspraken, b.v. in de onderbouw neemt iedere kleuter die naar de wc gaat een ketting mee, zodat iedereen weet dat er al iemand op het toilet is. Vanzelfsprekend is het belangrijk, dat op school en thuis deels dezelfde afspraken worden gehanteerd. De school verzorgt vooral het onderwijs, maar heeft ook een pedagogische opdracht. Dat wil zeggen dat leerkrachten ook een bijdrage leveren aan de opvoeding. De praktijk leert dat het klimaat en de sfeer thuis belangrijk zijn voor de prestaties op school. Er is al veel gewonnen als iedereen zich realiseert dat een dagje school voor een kind net zo inspannend is als uw eigen dagtaak. Een goede samenwerking tussen ouders en de school is erg belangrijk. Daar hebben we allemaal baat bij en uiteindelijk hebben we allemaal dezelfde doelstelling: we willen het beste voor het kind. Uitspraken - Leerlingen werken en spelen op school minder goed als ze moe zijn. - Leerlingen spannen zich minder in als ze onvoldoende eten. - Leerlingen kunnen zich minder goed concentreren als ze veel televisie kijken. Voor goed onderwijs is het niet alleen van belang dat een kind in goede conditie is om aan alles op school naar hartenlust mee te doen. Als het na een dag hard werken thuis komt, zal het niet alleen willen uitblazen. Uw kind zit ook vol verhalen en emoties die het kwijt wil. Uitspraken - Leerlingen werken en spelen op school beter als ze thuis kans krijgen om hun emoties te verwerken en hun verhalen te vertellen. - Leerlingen zullen zich beter inspannen als ze thuis worden aangemoedigd. - Leerlingen concentreren zich beter als thuis interesse wordt getoond in wat ze op school beleven en wat ze daar doen. Als ouder is het van groot belang dat u betrokken bent bij het wel en wee van uw kind op school. Daarom is het heel belangrijk regelmatig contact te hebben met de leerkrachten. Als er vragen zijn: niet wachten tot de ouderavond, maar maak zo snel mogelijk een afspraak. 15

16 3 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 3.1 DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL Schoolorganisatie De school bestaat uit een onder-en bovenbouw.: Onderbouw: Dit zijn de groepen 1 t/m 4. Groep 1 en 2 zijn kleutergroepen waar voorbereidende basisonderwijs wordt gegeven. In groep 3 ligt het accent op het aanvankelijk en voortgezet lezen, schrijven, spellen en rekenen. Bovenbouw: Dit zijn de groepen 5 t/m 8 waarin de kinderen ondermeer voorbereid worden op het voortgezet onderwijs. Groepering Onze school werkt volgens een leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat de leerstof theoretisch in blokken van een jaar is verdeeld en dat na dat jaar kinderen in principe doorstromen naar de volgende groep. Een extra leerjaar bieden we alleen als wij verwachten dat dit zinvol voor het kind is. De ouders worden vanzelfsprekend vooraf bij deze beslissing betrokken. Groepsgrootte We streven ernaar de groepen zo klein mogelijk te houden, of in een grote groep te zorgen voor extra ondersteuning. We proberen hoe dan ook elk kind maximale aandacht te geven. Extra aandacht wordt gegeven door leerkrachten die hiervoor zijn aangesteld. De begeleiding van deze leerkrachten gebeurt door de IB-er. Organisatie voor zorg voor leerlingen met specifieke behoeften Als kinderen gedurende korte of langere tijd extra aandacht nodig hebben, wordt dat op onze school gecoördineerd door de Intern Begeleider. Deze bekijkt in overleg met de leerkracht wat er gedaan moet worden en hoe dit zal gebeuren. Extra aandacht vindt in de meeste gevallen plaats binnen de groep door de eigen groepsleerkracht. U wordt vooraf op de hoogte gesteld wanneer uw kind voor een bepaalde tijd meer individuele aandacht krijgt. 3.2 WIE WERKEN ER IN DE SCHOOL? Directeur De directeur leidt de school Groepsleerkrachten: Iedere groep heeft minstens één vaste groepsleerkracht, maar een aantal groepen hebben twee vaste leerkrachten die in deeltijd werken. Onderwijskundig is dit geen enkel bezwaar. Intern begeleider (I.B-er): Deze leerkracht coördineert de leerlingenzorg, in het bijzonder de speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften. Zij begeleidt de leerkrachten die groepsleerlingen extra begeleiden en bewaakt ook de afspraken die o.a. met de orthopedagoog zijn gemaakt. ICT er: De ICT er is een leerkracht die zich bezig houdt met het computernetwerk en alles wat daarbij komt. Techniekcoördinator Deze leerkracht houdt zich bezig met het techniekonderwijs op onze school Cultuur coördinator Deze leerkracht houdt zich bezig met cultuur in het onderwijs 16 Bouw coördinatoren (teamleiders) Deze leerkrachten houden zich speciaal bezig met zaken die hun bouw aangaan.

17 3.3 DE ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN (einddoelen). Activiteiten in onderbouw Ouders van nieuwe kinderen van groep ontvangen een beknopt overzicht activiteiten groep 1 en 2. Dat is ook op het internet te vinden. Zeer in het kort: Taalontwikkelingsactiviteiten: - thema-hoeken - vrij vertellen - klassengesprekken - leergesprekjes - vertellen door leidster kleuter - versjes - dramatiseren - poppenkast - boeken inleiden - taalspelletjes; o.a. spelen met klanken, woorden en zinnen - video/dvd - door alles heen loopt het spontane gesprek Bewegingsactiviteiten: - buiten is dit een uur spelen - binnen: 45 minuten - vrij of gebonden - spelletjes of gymles Werken met ontwikkelingsmateriaal: - expressielessen - materiaallessen - vrij of gebonden Expressielessen zijn o.a.: zand, water, tekenen, verven, plakken, boetseren, knippen, poppenhoek, poppenkast, etc. Materiaallessen zijn o.a.: bouwen, puzzels, rekenwerkjes, matrix, mozaïk, kralenplank, lotto s, etc. Elk materiaal heeft een vaste opbouw die de leidster bij het kind aanbiedt. Vier of zes kleuters krijgen een expressie- en een materiaalles. De andere kleuters mogen kiezen, vrij of gebonden. Expressie-activiteit muziek: - liedjes aanleren - ritmische vorming - dansje - ritmiek Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) Het aanvankelijk lezen wordt aangeboden met de methode Veilig Leren Lezen, nieuwe maanversie. Deze methode, waarin veel aandacht wordt gegeven aan differentiëring wordt gebruikt in groep Het voortgezet technisch lezen, wordt aangeboden met de methode Estafette. Dit in de groepen 4 t/m 7. ( nieuwe versie ) Het voortgezet technisch lezen wordt vervolgd door het begrijpend en studerend lezen

18 (waaronder enig technisch lezen, begrijpend lezen, leesbevordering, informatie verwerven en vrij lezen). We gaan lopende het schooljaar enkele nieuwe methoden uitproberen. Voor schrijven gebruiken wij de methode Pennenstreken voor de groepen 3 t/m 8. Taal / Spellen (denken/praten/schrijven over woorden, zinnen en verhalen) wordt gegeven met de methode Taal in Beeld in de groepen 4 t/m 8 Voor rekenen is er de methode Pluspunt. De groepen 3 t/m 8 werken hiermee. Met regelmaat worden methodes vernieuwd. Een methode gaat ongeveer 8 jaar mee. In de groepen 1-2 wordt de basis gelegd d.m.v. allerlei voorbereidende activiteiten op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en taal, o.a. door het gebruik van schatkist taal en schatkist rekenen. Naast deze standaardmethoden wordt er gewerkt met aanvullende materialen op het gebied van de basisvaardigheden. Dit voor kinderen die extra oefening en/of stimulering nodig hebben. Diverse methodes Aardrijkskunde: In de Kijker groep 3 / 4 Wijzer door de wereld groep 5 t/m 8 Geschiedenis: Speurtocht groep 5 t/m 8 Natuurkennis: Leefwereld groep 3 t/m 8 Verkeer: Wijzer door het verkeer (nieuw) groep 3 t/m 8 Engelse Taal: Hello World groep 7 en 8 Schrijven: Pennenstreken groep 3 t/m 8 Sociaal-emotionele In iedere groep wordt hier structureel groep 1 t/m 8 ontwikkeling: vanuit de methode Sova wekelijks aandacht aan besteed Catechese: Hemel en Aarde groep 1 t/m 8 Voorbereidend lezen: Schatkist taal groep 1 / 2 Voorbereidend rekenen: Schatkist rekenen groep 1 / 2 Expressie activiteiten Handvaardigheid / o.a. Handvaardig / Textielvaardig groep 3 t/m 8 Tekenen: o.a. Tekenvaardig groep 3 t/m 8 Muziek: Diverse actuele materialen, liedjesboeken, projectmateriaal groep 1 t/m ZING, via digibord Techniek In het kader van een landelijk project Verbreding Techniek Basisonderwijs heeft onze school een ontwikkeling in gang gezet op het gebied van implementatie van onderwijs in en met techniek. Er zijn een aantal materialen aangeschaft en geïmplementeerd in het onderwijs op onze school. Gedurende dit schooljaar zullen we hieraan weer een duidelijke impuls kunnen geven. Leerlingen worden, door invoering van techniek, duidelijk nog meer betrokken en nog meer uitgedaagd om moeilijke technische problemen aan te durven. Techniek komt met name terug via de zaakvakken. Dit alles wordt aangestuurd door de techniek coördinator. 18

19 Lichamelijke opvoeding Lichamelijke opvoeding: Methode voor L.O. Groels geldt voor groep 3 t/m 8 als leidraad In alle groepen wordt veel aandacht aan spel besteed. Opmerking: Tijdens de algemene informatieavond aan het begin van het schooljaar krijgt u meer informatie over het gebruik en inhoud van de gebruikte methoden. Culturele vorming Naast bezoeken aan de bibliotheek, het klassikaal lenen van boeken, de schoolwandelingen, het bezoek aan musea, diverse excursies, zijn er verschillenden culturele activiteiten voor de diverse groepen van onze school. Van groot tot klein iedereen mag genieten van leuke culturele activiteiten. Burgerschap, sociale integratie en veiligheid Onze school stelt zich ten doel om het actief burgerschap en de sociale integratie van leerlingen te bevorderen. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie verwijst naar de deelname van burgers, ongeacht hun etnische of culturele achtergrond., aan de samenleving in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. Door het gebruik van onze methodes voor sociaal emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, deelname aan scholenprogramma s en catechese schenken wij aandacht aan genoemde onderwerpen. Bij sociale veiligheid op onze school gaat het niet alleen om het feit dat de leerlingen, ouders, vrijwilligers, stagiaires en personeel veilig zijn op school, maar ook dat ze zich veilig voelen. Binnen de Stichting Uniek wordt planmatig gewerkt aan de veiligheid. Uit het schooltevredenheidsonderzoek uit 2010 blijkt dat ouders en personeel tevreden zijn omtrent veiligheid op en rond de school. 3.4 SPECIALE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW De school heeft 13 groepslokalen, een handenarbeidlokaal, een speelzaal voor de groepen 1 en 2. We hebben diverse kleine ruimten voor bijvoorbeeld individueel werken, het werken in groepjes, schoolarts, enz. De groepen 3 t/m 8 maken voor de gymlessen gebruik van de aangrenzende gymzaal. Alle leslokalen komen uit op een gemeenschappelijke ruimte. Deze drie ruimten worden o.a. gebruik voor gezamenlijke doeleinden, groepswerk, enz. De school beschikt over een uitvoerige orthotheek. In deze orthotheek zijn ondersteuningslesmaterialen voor de leerkrachten gerangschikt. Iedere groep heeft de beschikking over enkele computers. Alle computers in alle klassen zijn aangesloten op een netwerk. Ook in de aula s zijn diverse netwerkaansluitingen. Gemiddeld is per 10 leerlingen zo n computer aanwezig. In het ruime handenarbeidlokaal kunnen we naar hartenlust kleien, zagen, schilderen, solderen, enz. Kortom alles waarvoor een gewoon klaslokaal minder geschikt is. De tekenlessen vinden soms in het klaslokaal, soms in het handvaardigheidlokaal plaats. 19

20 3.5 VEILIGHEID OP SCHOOL Veiligheid op school Vanzelfsprekend vinden we het heel belangrijk dat er goed gelet wordt op de veiligheid in- en om de school van uw kind. Een vertrouwde leeromgeving moet ook een veilige leeromgeving zijn. De voor het onderwijs geldende arbeidsrisico s, opgedeeld in de volgende categorieën: welzijn, agressie en geweld, fysieke belasting / RSI werkplekken en Arbowetgeving, zoals vastgelegd is in het arbobeleidsplan van de stichting, worden nauwlettend gevolgd. Daar waar nodig worden ook gepaste maatregelen genomen om de veiligheid op de scholen te garanderen c.q. te vergroten en de kans op arbeidsrisico te verkleinen. Met ingang van 1 januari 2006 werken de scholen van de Stichting Uniek met een bovenschools preventiemedewerker (Dhr. R. Weber, directeur van basisschool De Ruif ). De preventiemedewerker houdt zich bezig met de dagelijkse veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer van de scholen, ressorterend onder de Stichting Uniek. Op elke school wordt, minstens eenmaal per vier jaar, een risico inventarisatie gehouden. Naar aanleiding van deze inventarisatie wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak en de daaruit voortvloeiende acties zijn ook altijd punt van overleg in de MR (Medezeggenschapsraad) van de school. Elke school beschikt over een veiligheidsplan, waarin een aantal al bestaande afspraken, documenten en protocollen worden samengebracht. EHBO egistratie Bij ongevallen binnen de school zijn er op beide locaties een aantal BHV-ers aanwezig om de nodige eerste hulp te bieden. Deze BHV-ers worden jaarlijks bijgeschoold. In ernstige gevallen wordt uiteraard direct adequate dienstverlening ingeschakeld. U snapt dat dit veiligheidsplan een belangrijk document is. Vandaar dat het altijd de meest recente gegevens bevat. Veiligheid voor leerlingen, personeel en ouders staat bij de Stichting Uniek hoog in het vaandel. 4. DE ZORG VOOR KINDEREN 4.1 Passend onderwijs Inleiding. Met ingang van 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start en houden de huidige samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School op te bestaan. Dit houdt in dat ons schoolbestuur deel gaat uitmaken van een nieuw samenwerkingsverband Passend Onderwijs met de naam OOK ( optimale onderwijs kansen ) In dit nieuwe samenwerkingsverband participeren schoolbesturen voor primair onderwijs en scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Niet alle schoolbesturen voor speciaal onderwijs zijn wettelijk deel van het nieuwe samenwerkingsverband. Alleen scholen voor langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen, leerlingen met een lichamelijke beperking en leerlingen met gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen doen in het samenwerkingsverband mee. Met de schoolbesturen speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking, een chronische ziekte of bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen. Maar ook hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning te organiseren. 20

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Folder voor ouders/verzorgers Welkom bij de GGD West-Brabant! Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar Uw kind is of wordt binnenkort

Nadere informatie

Schoolnieuws jaargang 26, nummer 11, sept 2014 e-mail: kbspetrusenpaulus_info@inos.nl internet: www. petrusenpaulusschool.nl

Schoolnieuws jaargang 26, nummer 11, sept 2014 e-mail: kbspetrusenpaulus_info@inos.nl internet: www. petrusenpaulusschool.nl Schoolnieuws jaargang 26, nummer 11, sept 2014 e-mail: kbspetrusenpaulus_info@inos.nl internet: www. petrusenpaulusschool.nl In deze editie van Schoolnieuws: Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

De kleutergroepen werken de eerste twee weken over de schepping :30 Inloopuurtje. 6 7 Schoolreisje gr 1-2

De kleutergroepen werken de eerste twee weken over de schepping :30 Inloopuurtje. 6 7 Schoolreisje gr 1-2 NIEUWSBRIEF 23 augustus nr. 658 Een nieuw schooljaar Gisteren zijn wij weer vol goede moed begonnen aan een nieuw schooljaar. Hopelijk heeft u een goede vakantie gehad, zodat iedereen uitgerust is om er

Nadere informatie

Nieuwsbrief basisschool Marcoen nummer 12 - mei 2015

Nieuwsbrief basisschool Marcoen nummer 12 - mei 2015 Nieuwsbrief basisschool Marcoen nummer 12 - mei 2015 Deze keer leest u onder andere: Nieuws van de directie GGD info Even voorstellen: Joep Heinen Koningspelen Kleuters in de zon Nieuws vanuit de directie

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

INFO De Toverlaars. Agenda

INFO De Toverlaars. Agenda INFO De Toverlaars Slagveld 55 4871 ND Etten-Leur tel. 076 5040287 info@toverlaars.nl www.toverlaars.nl Augustus 2016 Agenda AUGUSTUS 22. juli t/m 04. september ZOMERVAKANTIE September 04. Eerste schooldag

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het basisonderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het basisonderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel zitten, presteren

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Dat is niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Floor Kaspers December 2013 (gevalideerd 1-10-2017) Handreiking Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder

Nadere informatie

nummer 5 25 september 2015

nummer 5 25 september 2015 nummer 5 25 september 2015 Weekagenda: Maandag 5 oktober: Groep 1-2-3 vrij! Woensdag 7 oktober: Start Kinderboekenweek Zaterdag 9 oktober: Dag van de duurzaamheid Zondag 11 oktober: Open Dag van 10.00u-12.00u

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Schoolnieuws jaargang 26, nummer 9, mei 2015 e-mail: kbspetrusenpaulus_info@inos.nl internet: www. petrusenpaulusschool.nl

Schoolnieuws jaargang 26, nummer 9, mei 2015 e-mail: kbspetrusenpaulus_info@inos.nl internet: www. petrusenpaulusschool.nl Schoolnieuws jaargang 26, nummer 9, mei 2015 e-mail: kbspetrusenpaulus_info@inos.nl internet: www. petrusenpaulusschool.nl In deze editie van Schoolnieuws: Belangrijke data, uit de directiekamer, oproep

Nadere informatie

Sterrenstof. De volgende Sterrenstof zal verschijnen op 5 oktober 2016

Sterrenstof. De volgende Sterrenstof zal verschijnen op 5 oktober 2016 SEPTEMBER 2016 Belangrijke data: 12 september 19.00-20.00 uur informatieavond Middenbouw (3,4,5) 12 september 20.00-21.00 uur informatieavond Onderbouw (1,2) 13 september 19.00-20.00 uur informatieavond

Nadere informatie

Afspraak maken met de leerkracht/directie Als u een van de team-/directieleden wilt spreken, kunt u altijd een afspraak maken.

Afspraak maken met de leerkracht/directie Als u een van de team-/directieleden wilt spreken, kunt u altijd een afspraak maken. 8 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL 8.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school Communicatie met ouders De groepen krijgen 3x per jaar een rapport mee. De gesprekken vinden

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar Schoolrapportage Oudertevredenheid Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar Datum: 21 juni 2012 Rapportage periode: Schooljaar 2011-2012 Colofon Damzigt 16d 3454 PS De Meern Eindredactie: Johan Gelauf 2009-2012

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1 NIEUWSBRIEF 1 4 september 2015 DATA OVERZICHT: Woensdag 16 september Informatieavond Woensdag 23 september Studiedag (alle leerlingen vrij) Woensdag 23 september Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8 Woensdag

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

BELANGRIJKE DATUMS. Juli 2010 Bewaren!!!!!!! Groepsindeling schooljaar

BELANGRIJKE DATUMS. Juli 2010 Bewaren!!!!!!! Groepsindeling schooljaar Basisschool Bleijerheide. Juli 2010 Bewaren!!!!!!! BELANGRIJKE DATUMS 21 juli Schoolverlatersavond 22 juli Rapporten 23 juli Vrij groep 1 t/m 8 6 september Eerste schooldag Groepsindeling schooljaar 2010-2011

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl Van de directie Na de warme weken in de zomervakantie is het nu makkelijker om weer te wennen aan werken en school. Ik ontmoette 2 van onze kinderen met hun ouders op de accommodatie in Italië, waar ik

Nadere informatie

Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2

Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2 Bossestraat 8b 5374 HT Schaijk Postbus 111 5374 ZJ Schaijk e-mail: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl tel: 0486-461283 Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2 Inhoud Van de directie

Nadere informatie

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen.

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voorwoord Besteouders/verzorgers, HierbijontvangtudeschoolgidsvanbsCleijnHasseltvoorschooljaar201572016.Dezeschoolgidsis bedoeldomuteinformerenoverdegangvanzakenopcleijnhasselt.ookwordtdegidsgebruiktdoor

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12 1 Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind 4-412 - jaar 12 jaar 2 Centrum voor Jeugd en Gezin Om de samenwerking rond kinderen en jeugdigen te verbeteren, worden in alle gemeenten Centra voor Jeugd

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband  staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen

Nadere informatie

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben:

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben: Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid Handig om bij de hand te hebben: Schoolplan Zorgplan Veiligheidsplan Schoolondersteuningsplan Beleid 1. Geef aan

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats

Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats zeer mee eens 0.62% mee eens 42.86% neutraal 36.65% mee oneens 16.77% zeer mee oneens 3.11% Statistieken voor vraag 2

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 Opvoedingsproject A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2 A.1 De christelijke identiteit p. 2 A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 A.3 Zorg voor elk kind = accent op talent p. 4 A.4 Een sterke teamspirit, een

Nadere informatie