HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015"

Transcriptie

1 HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS

2 INHOUDSOPGAVE. 2 Inhoudsopgave blz. 2 Woord vooraf blz. 5 Stichting Uniek blz De school blz directie blz managementteam blz namen teamleden blz schoolbestuur blz schoolinspectie blz situering blz schoolgrootte blz afspraken blz Visie blz I identiteit blz uitgangspunten blz prioriteiten blz het klimaat van de school blz De organisatie van het onderwijs 3.1 de organisatie van de school blz wie werken er in de school blz de activiteiten voor de kinderen blz speciale voorzieningen in het schoolgebouw blz Veiligheid op school blz De zorg voor kinderen blz passend onderwijs blz centrum voor jeugd en gezin blz de opvang van nieuwe leerlingen blz het volgen van de ontwikkeling blz de speciale zorg voor kinderen blz de begeleiding naar het VO blz extra activiteiten blz huiswerk blz schoolreis en schoolkamp blz sportdag blz eerste communie blz vormen blz verkeer blz overblijven blz schoolfoto s blz sinterklaasviering blz kerstmis en pasen blz avondvierdaagse blz spellendag groep ½ blz buitenschoolse opvang blz. 30

3 5. De leerkrachten blz wijze van vervanging blz compensatieverlof blz scholing blz stagiaires blz De ouders blz de betrokkenheid blz binnen de school blz college van bestuur blz oudervereniging blz medezeggenschapsraad blz gemeenschappelijke medezeggenschapsraad blz informatievoorzieningen blz verzuim, ziekte, verlof blz schoolzwemmen blz schoolarts blz onderwijsbegeleiding blz logopedie blz eindtoets groep 8 blz ouderavonden blz activiteitenkalender blz rapportage blz contacten met ouders blz Klachtenprocedure blz algemeen blz schorsen en verwijderen blz School Maatschappelijk Werk blz De ontwikkeling van het onderwijs blz activiteiten ter verbetering blz relatie school en omgeving blz buurtscholen blz speciaal basis onderwijs blz instellingen blz computergebruik blz Regeling school- en vakantietijden blz schooltijden blz vakanties en vrije dagen blz Diversen blz verjaardag kind blz wensjes blz ` snoepen blz fietsenberging blz kinderzegels blz gevonden voorwerpen blz wet persoonsregistratie blz. 41 3

4 11.8 website blz banknummers blz verzekering, beschadiging, vernieling blz nieuwsbrief blz medicijngebruik blz luizencontrole blz foto s blz mobiele telefoons blz stichting leergeld blz overige mededelingen blz Opbrengsten van de school blz Tot slot blz Bijlagen blz Vervanging blz protocol blz reglement overblijven blz. 48 4

5 Een woord vooraf Waarom een schoolgids voor ouders/verzorgers. De basisschool... een stukje van je leven! De basisschool is een belangrijk deel van het leven van een kind. U vertrouwt uw kind zo'n 8000 uur toe aan het team van Het Schrijverke. Dat is nogal wat en een basisschool kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen ondermeer in werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Het kiezen is niet zo eenvoudig. Daarom maken basisscholen graag een schoolgids, waarin een indruk wordt gegeven van de school, de visie en de onderwijskundige lijn, de werkwijzen, de sfeer, de zorg, maar ook over de resultaten die men behaalt. Het team is gemotiveerd om, in goede samenwerking met ouders, bestuur en ondersteunende instanties, de kinderen van Het Schrijverke de kansen te bieden om zich optimaal te ontplooien, in de eigen vertrouwde omgeving. Deze gids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben én voor ouders van toekomstige leerlingen. Aan wie al kinderen op school heeft, leggen wij in deze gids verantwoording af over onze manier van werken. Aan de andere ouders leggen wij uit wat ze mogen verwachten als hun kind een leerling van onze school wordt. De inhoud van deze schoolgids is ook te vinden op onze website Ik nodig u uit om ook daar eens te kijken, want behalve de schoolgids kunt u op de website nog ander actueel, leuk en interessant nieuws vinden, zowel van de school als van de kinderen. Deze schoolgids mag geen statisch document zijn. Het kan niet zo zijn dat de gids, als hij eenmaal gemaakt is, in de volgende jaren niet meer verandert. Een goede schoolgids wordt regelmatig geraadpleegd door ouders, teamleden, bestuur en andere belangstellenden. Als dat gebeurt, dan leeft de schoolgids. Dat betekent natuurlijk ook dat er regelmatig veranderingen in de gids kunnen plaatsvinden. Als u zelf suggesties hebt om zaken die in de gids vermeld staan te wijzigen, dan staan wij open voor uw opbouwende adviezen en opmerkingen. Neem dan even contact op met de locatiedirecteur of met één van de leerkrachten. Wij stellen uw reacties erg op prijs. Samen immers zorgen ouders en school voor het opvoeden van kinderen. We hopen dan ook dat uw kind een prettige en leerzame tijd bij ons zal doorbrengen. Met vriendelijke groet, Het team van Het Schrijverke. 5

6 Geertruidenberg, augustus 2014, Geachte ouder(s) / verzorger(s), Uw kind(eren) bezoekt of gaat binnenkort één van onze scholen bezoeken. Daarom willen u in het kort informeren over Stichting Uniek. Wij zijn Stichting Uniek, een overkoepelende stichting waarbij 8 basisscholen in de gemeente Geertruidenberg en de gemeente Werkendam zijn aangesloten. Het onderwijs wordt verzorgd door 150 personeelsleden voor 1900 kinderen. Geen mens is gelijk. Ook geen school is gelijk. Elke school heeft een eigen identiteit. Onderlinge verschillen mogen er zijn en Stichting Uniek wil deze verschillen niet weghalen. Elk van deze scholen biedt op eigen wijze onderwijs aan. Elke school kan dus echt verschillend zijn in aanpak en lesmethodes. Wij vinden dat belangrijk. Juist door het maken van eigen keuzes kan onderwijs optimaal worden afgestemd op de kinderen. Bovendien levert een dergelijke aanpak aan ouders/verzorgers keuze mogelijkheden. Ondanks verschillen tussen de scholen zijn er ook overeenkomsten. Kinderen leren het beste binnen een goede sfeer waarin aandacht is voor hun kwaliteiten. Daarom biedt elke unieke school een omgeving die veilig is en waar kinderen zich op hun gemak kunnen voelen. Ieder kind is immers uniek en kan en mag zichzelf zijn. Met respect voor de andere kinderen. Zoals elk kind uniek is, zo zijn ook onze acht scholen verschillend voor wat betreft de wijk waarin ze staan, de tradities van de school en de waardevolle nadruk die elk schoolteam aanbrengt. Unieke scholen willen samenwerken. Wat we wel willen is van elkaar leren, kennis en ervaringen met elkaar delen en samenwerken. Stichting Uniek werkt samen met partners die een bijdrage leveren aan het realiseren van de visie. De stichting ontwikkelt zich steeds meer naar een netwerkorganisatie en investeert in samenwerkingsverbanden die leiden tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn samenwerking binnen passend onderwijs en Weer Samen Naar School. Aandacht is er voor samenwerking met gemeenten, kinderdagopvang, peuterspeelzalen en voortgezet onderwijs. In de komende jaren zal deze samenwerking verder geoptimaliseerd en op uitbreidingsmogelijkheden onderzocht worden. De verschillen en samenwerkingen maken Stichting Uniek. Als u meer wilt weten over de verschillende scholen kunt u alvast een kijkje op hun website nemen. Vanzelfsprekend bent u als (toekomstig)ouder, samen met uw kind, hartelijk welkom. Wij willen de kinderen een degelijke basis geven, zodat ze na hun vervolgopleidingen uiteindelijk als actief burger succesvol in onze maatschappij kunnen functioneren. De ontwikkeling van elk kind staat voorop. We willen dat de kinderen zo hoog mogelijke prestaties leveren, dat ze een plezierige basisschooltijd beleven. 6

7 De maatschappij verandert voortdurend. Ook de opvattingen over en de eisen aan goed onderwijs zorgen voor aanpassingen. Daarom vinden wij het belangrijk dat alle medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen. Dat gebeurt door het volgen van cursussen, opleidingen, maar ook door te leren van elkaar. We willen graag dat leerkrachten trots zijn op hun werk in de school. U heeft als ouders niet voor niets voor één van onze scholen gekozen. We vinden het erg fijn dat u uw kind(eren) aan een Uniek-school toevertrouwt. Wij hopen en verwachten dat u betrokken blijft bij het wel en wee van uw kind(eren). Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben: neemt u dan contact op met de groepsleerkracht. Want we willen graag tevreden en trotse ouders. De zeven leden van de Raad van Toezicht bewaken de ontwikkeling van Stichting Uniek. De leiding over de acht scholen is in handen van de heer P. Hendrix. Hij is de voorzitter van het College van Bestuur. Op elk van de acht scholen is een locatiedirecteur aangesteld. Met hem of haar heeft u het meest te maken, want de locatiedirecteur is de leidinggevende op de school. Stichting Uniek heeft een eigen website. Op deze website kunt u meer informatie vinden over de stichting. Wij wensen uw kind(eren) een prettig en succesvol schooljaar toe. Met vriendelijke groeten, P. Hendrix College van Bestuur Voorzitter 7

8 8

9 1 DE SCHOOL: Algemene gegevens. ADRES VAN DE SCHOOL. Basisschool Het Schrijverke Elisabethstraat BD GEERTRUIDENBERG Tel.: Website: 1.2 DIRECTIE: Directeur: Jacques Blom 1.3 MANAGEMENTEAM: Het managementteam bestaat uit directeur, IB-er, en de bouwcoördinatoren (teamleiders) 1.4 NAMEN TEAM: Schooljaar Groep ½ a: Groep ½ b: Groep 3: Groep 4: Groep 5: Groep 6: Groep 7: Groep 8: juffrouw Elly Donckers juffrouw Gerda Brouwers maandag, dinsdag, enkele woensdagen juffrouw José van Bakel enkele woensdagen, donderdag, vrijdag juffrouw Elisabeth Dahler maandag, dinsdag, woensdag, juffrouw Cora van Wanrooij donderdag en vrijdag meneer Rolf Trommelen juffrouw Katelijne Claes meneer Louis van de Bosch meneer Jeroen van Raamsdonk juffrouw Marianne Zijlmans maandag, donderdag en vrijdag juffrouw Lindy van Gils dinsdag en woensdag functionarissen Intern Begeleider (IB) Conciërge: Compensatieverlof Coördinator ICT Coördinator techniek: Coördinator cultuur: juffrouw Liesbeth Berkelmans Zij heeft een coachende en begeleidende taak. Indien nodig zal zij filmopnames maken van klassensituaties. ( SVIB ) Indien nodig zal hier toestemming gevraagd worden aan de ouders van kinderen die gefilmd worden. juffrouw Hennie de Wijs De leerkrachten van de groepen 1/2 nemen compensatieverlof op de dagen dat de kinderen vrij zijn. De groepen 3 en 4 zijn zeven van deze dagen gelijk met de kleuters vrij. Op 6 andere dagen worden de leerkrachten van deze groepen vervangen door een collega. juffrouw Katelijne Claes juffrouw Gerda Brouwers juffrouw Cora van Wanrooy 9

10 Teamleider onderbouw ( groep 1 t/m 4) juffrouw Elisabeth Dahler-Sins Teamleider bovenbouw ( groep 5 t/m 8 ) meneer Louis v.d.bosch Verder zijn bij de school betrokken; Schoolpedagoge: Heidi Visser, p.a. EDUXonderwijspartners. School Maatschappelijk Werk: José van Summeren Schoolarts: p.a. G.G.D. Breda Schoolverpleegkundige:p.a. G.G.D. Breda Logopediste: p.a. G.G.D. Breda Ambtenaar verzuim: Mevr. M. Harder (leerplichtconsulent) Gem. Oosterhout, Afd. W&W/Leerplicht, Postbus 10150, 4900 GB OOSTERHOUT. Fax: Tel.: en SCHOOLBESTUUR. Secretariaat Stichting Uniek Postbus 122, 4930 AA Geertruidenberg. 1.6 SCHOOLINSPECTIE. Inspectie van onderwijs Vragen over onderwijs: (gratis). 1.7 SITUERING VAN DE SCHOOL. Het Schrijverke ligt te midden van het oude stadsdeel en de wijk Noord. De school is gehuisvest in één vernieuwd gebouw en grenst direct aan de gemeentelijke gymzaal. Het gebouw is onderverdeeld in drie herkenbare afdelingen. De lokalen van de groepen 1 en 2 zijn gelegen rond een gemeenschappelijke aula. Ook is voor deze groepen een aparte speelzaal, speelplaats, zandbak en grasveldje. 10

11 De lokalen van de groepen 3 en 4 zijn gelegen rond een kleine gemeenschappelijke aula. Hier bevindt zich ook onze schoolbieb. Verder ligt hieraan ook onze studieruimte, een plaats die voor velerlei speel-, leer- en werkactiviteiten gebruikt kan worden, zowel onder begeleiding als zelfstandig. Er wordt samen met de leerlingen uit de bovenbouw gespeeld op onze zeer grote, fraai ingerichte speelplaats achter / naast de school. De lokalen van de groepen 5 t/m 8 zijn gelegen rond de grote aula. Al deze ruimten worden voor de diverse leeren werkactiviteiten gebruikt. Er staan computers, er is een timmerhoek, een bouwhoek, etc. Ook voor diverse groepsactiviteiten en gezamenlijke vieringen worden deze ruimten gebruikt. 1.8 SCHOOLGROOTTE. Per bezochten 210 kinderen onze school. Deze komen voornamelijk uit de Oude Kom en de wijk Noord, maar ook uit andere wijken van Geertruidenberg en zelfs ook Raamsdonksveer. 1.9 AFSPRAKEN BINNEN EN ROND DE SCHOOL. We hebben duidelijke afspraken gemaakt over hoe we ons op en rond de school gedragen. Hoe we omgaan met elkaar en met onze omgeving. Enkele regels waar we op moeten letten: - Afval, papiertjes, enz. horen in de vuilnisbakken. - Je hoeft echt niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de lessen op school te zijn. Leerkrachten surveilleren ook pas vanaf die tijd. - We houden ons aan de afspraken in de klas. - Na het afgaan van de zoemer worden de kinderen van de groepen 3 t/m 8 opgehaald een mee naar binnen genomen. 11

12 - Alle groepen hebben een inlooptijd van 5 minuten. - De kinderen gedragen zich rustig in school. - Wij verwachten dat de kinderen op de speelplaats blijven. - Mobieltjes blijven thuis. Als het dringend is kun je altijd van de telefoon op school gebruik maken. (wel even vragen natuurlijk) Per ongeluk toch mee naar school genomen?? Dan zal de leerkracht het graag onder schooltijd even bewaren. Met name in SOVA (sociale vaardigheden) lessen komen diverse gedragsaspecten, waaronder ook pesten, regelmatig aan de orde. Deze lessen zijn verweven in andere lessen. 12

13 2 VISIE Identiteit en visie. Het schrijverke, mijn school : voor iedereen die dat wil. Het Schrijverke is een school waar iedereen van harte welkom is. Een school: - waar ouders, kinderen en leerkrachten zich thuis voelen - waar we tijde hebben voor elkaar - waar we samen leren van en met elkaar Wij willen onderwijs geven op maat, wat het maximale oproept in het kind. Daarbij willen we oog houden voor de eigen identiteit van het kind. Identiteit De school wil de kinderen waarden, normen en sociale vaardigheden bij brengen op basis van het katholieke geloof. Je merkt dat aan de manier waarop leerlingen en leerkrachten met elkaar omgaan, maar ook aan het volgende: - De catecheselessen gaan uit van Bijbelverhalen: de thematische methode Hemel en Aarde is hierbij centraal. - We hebben respect voor elkaar, luisteren naar elkaar, we accepteren dat we allemaal anders zijn. Eerlijk zijn is daarbij een belangrijke eigenschap. - We willen de kinderen bewust maken van hun eigen gedrag en hen wijzen op de consequenties hiervan, zowel in positieve als in negatieve zin. - Alle kinderen zijn gelijkwaardig. Gevoel voor eigenwaarde is belangrijk. - Samen vieren is belangrijk. We besteden aandacht aan kerkelijke feestdagen zoals Kerstmis en Pasen, maar ook anderszins zoals carnaval, verjaardagen, afscheid groep 8. Vanzelfsprekend staan wij open voor andere levensvisies. We moeten een weerspiegeling zijn van de maatschappij. Ook hebben wij aandacht voor andere geestelijke stromingen. Goed onderwijs Onderwijs maak je samen. - We dragen samen de visie uit. - We zijn samen verantwoordelijk. - We maken gebruik van elkaars kwaliteiten. - We staan open voor vernieuwingen. - Leerkrachten hebben voldoende gelegenheid voor eigen ideeën - Iedereen gaat constructief en opbouwend met elkaar om. Het kind staat centraal We houden rekening met verschillen tussen kinderen. We spreken hen zoveel mogelijk aan op hun eigen niveau waarop zij leerstof aangeboden krijgen. Het kind kan hierdoor binnen de eigen mogelijkheden groeien. Kinderen hebben geborgenheid en structuur nodig. Daarvoor is rust en regelmaat nodig. Daarom dien je met zijn allen duidelijke afspraken te maken en regels vast te stellen. Dit alles vindt plaats in een prettige omgeving, waar het kind zich veilig voelt, waar het vertrouwen krijgt van de leerkracht, waar het gemotiveerd en enthousiast kan werken. Zo zullen we er aan meerwerken, dat een kind een volwaardig mens wordt in de samenleving. Ouders Iedereen is welkom. Wij geven alle ouders de informatie die zij nodig hebben. Wij gaan in gesprek met hen indien dat gewenst is.. We willen weten wat er bij hen leeft. De school wil dan ook betrokken zijn bij buitenschoolse activiteiten zoals communie, vormsel, toernooien,. Als team maken we hier keuzes in en afspraken over. 13

14 2.1.2 Uitgangspunten We stellen ons de volgende doelen: * De zelfstandigheid van de leerling bevorderen. * Het ontwikkelen van sociale vaardigheden. * Het omgaan met zelfredzaamheid. * Het komen tot samenwerking. * Het leren omgaan met emoties. * Het leren kiezen en daarvoor verantwoording te dragen. * Het aanleren van een kritische houding. * Het bijbrengen van verantwoording voor mens en natuur. * Er wordt respect voor het anders zijn aangeleerd. * Leerlingen worden nieuwsgierig gemaakt voor culturen. * De maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het milieu leren kennen. * De religieuze gevoeligheid stimuleren. * Leren vertrouwen te hebben in de toekomst, in anderen en in zichzelf. Aan het uitgangspunt om ieder kind als individu binnen de school volledig tot zijn of haar recht te laten komen, proberen we als volgt gestalte te geven: * Leerlingen die het nodig hebben worden naar onze mogelijkheden extra begeleid. * Er wordt speciale aandacht besteed aan leerlingen die lang(er) ziek zijn. * Er is aandacht voor de verjaardag van het kind. * De school is actief bij conflicten tussen kinderen onderling. * We besteden systematisch aandacht aan Sociale Vaardigheden (SOVA) Prioriteiten Opvoeding en onderwijs hangen nauw samen. Wij proberen met ons onderwijs een bijdrage te leveren aan de opvoeding. Naast het overbrengen van kennis vinden wij het dan ook erg belangrijk om aandacht te besteden aan normen en waarden zoals zorgzaamheid, respect voor elkaar, voor het leven en de natuur. Leerlingenzorg is op onze school een belangrijk aandachtspunt. Door middel van een uitvoerig digitaal- leerlingvolgsysteem, het signaleren en helpen door de groepsleerkracht, intern begeleider en motorisch remedial teacher proberen wij voor alle leerlingen een zo goed mogelijk programma op maat te bieden. We hebben altijd het streven extra hulp te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Meestal vindt deze hulp plaats in de klas d.m.v. de instructietafel. 14

15 2.2 HET KLIMAAT VAN DE SCHOOL. Een goede sfeer is voor ieder mens erg belangrijk, maar vooral ook voor een kind wat zich nog sterk aan het ontwikkelen is. Elke leerkracht van Het Schrijverke probeert een sfeer van veiligheid en geborgenheid te creëren. Hiervoor zijn afspraken nodig, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Een aantal specifieke aandachtspunten binnen onze school: - veiligheidsplan o.a. brandpreventieplan, technische veiligheid zoals verlichting lokalen, stoelen etc., werkomstandigheden, ARBO-wet; - afspraken over gedrag in en rondom de school; - afspraken in de klas: iedere klas heeft enkele eigen afspraken, b.v. in de onderbouw neemt iedere kleuter die naar de wc gaat een ketting mee, zodat iedereen weet dat er al iemand op het toilet is. Vanzelfsprekend is het belangrijk, dat op school en thuis deels dezelfde afspraken worden gehanteerd. De school verzorgt vooral het onderwijs, maar heeft ook een pedagogische opdracht. Dat wil zeggen dat leerkrachten ook een bijdrage leveren aan de opvoeding. De praktijk leert dat het klimaat en de sfeer thuis belangrijk zijn voor de prestaties op school. Er is al veel gewonnen als iedereen zich realiseert dat een dagje school voor een kind net zo inspannend is als uw eigen dagtaak. Een goede samenwerking tussen ouders en de school is erg belangrijk. Daar hebben we allemaal baat bij en uiteindelijk hebben we allemaal dezelfde doelstelling: we willen het beste voor het kind. Uitspraken - Leerlingen werken en spelen op school minder goed als ze moe zijn. - Leerlingen spannen zich minder in als ze onvoldoende eten. - Leerlingen kunnen zich minder goed concentreren als ze veel televisie kijken. Voor goed onderwijs is het niet alleen van belang dat een kind in goede conditie is om aan alles op school naar hartenlust mee te doen. Als het na een dag hard werken thuis komt, zal het niet alleen willen uitblazen. Uw kind zit ook vol verhalen en emoties die het kwijt wil. Uitspraken - Leerlingen werken en spelen op school beter als ze thuis kans krijgen om hun emoties te verwerken en hun verhalen te vertellen. - Leerlingen zullen zich beter inspannen als ze thuis worden aangemoedigd. - Leerlingen concentreren zich beter als thuis interesse wordt getoond in wat ze op school beleven en wat ze daar doen. Als ouder is het van groot belang dat u betrokken bent bij het wel en wee van uw kind op school. Daarom is het heel belangrijk regelmatig contact te hebben met de leerkrachten. Als er vragen zijn: niet wachten tot de ouderavond, maar maak zo snel mogelijk een afspraak. 15

16 3 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 3.1 DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL Schoolorganisatie De school bestaat uit een onder-en bovenbouw.: Onderbouw: Dit zijn de groepen 1 t/m 4. Groep 1 en 2 zijn kleutergroepen waar voorbereidende basisonderwijs wordt gegeven. In groep 3 ligt het accent op het aanvankelijk en voortgezet lezen, schrijven, spellen en rekenen. Bovenbouw: Dit zijn de groepen 5 t/m 8 waarin de kinderen ondermeer voorbereid worden op het voortgezet onderwijs. Groepering Onze school werkt volgens een leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat de leerstof theoretisch in blokken van een jaar is verdeeld en dat na dat jaar kinderen in principe doorstromen naar de volgende groep. Een extra leerjaar bieden we alleen als wij verwachten dat dit zinvol voor het kind is. De ouders worden vanzelfsprekend vooraf bij deze beslissing betrokken. Groepsgrootte We streven ernaar de groepen zo klein mogelijk te houden, of in een grote groep te zorgen voor extra ondersteuning. We proberen hoe dan ook elk kind maximale aandacht te geven. Extra aandacht wordt gegeven door leerkrachten die hiervoor zijn aangesteld. De begeleiding van deze leerkrachten gebeurt door de IB-er. Organisatie voor zorg voor leerlingen met specifieke behoeften Als kinderen gedurende korte of langere tijd extra aandacht nodig hebben, wordt dat op onze school gecoördineerd door de Intern Begeleider. Deze bekijkt in overleg met de leerkracht wat er gedaan moet worden en hoe dit zal gebeuren. Extra aandacht vindt in de meeste gevallen plaats binnen de groep door de eigen groepsleerkracht. U wordt vooraf op de hoogte gesteld wanneer uw kind voor een bepaalde tijd meer individuele aandacht krijgt. 3.2 WIE WERKEN ER IN DE SCHOOL? Directeur De directeur leidt de school Groepsleerkrachten: Iedere groep heeft minstens één vaste groepsleerkracht, maar een aantal groepen hebben twee vaste leerkrachten die in deeltijd werken. Onderwijskundig is dit geen enkel bezwaar. Intern begeleider (I.B-er): Deze leerkracht coördineert de leerlingenzorg, in het bijzonder de speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften. Zij begeleidt de leerkrachten die groepsleerlingen extra begeleiden en bewaakt ook de afspraken die o.a. met de orthopedagoog zijn gemaakt. ICT er: De ICT er is een leerkracht die zich bezig houdt met het computernetwerk en alles wat daarbij komt. Techniekcoördinator Deze leerkracht houdt zich bezig met het techniekonderwijs op onze school Cultuur coördinator Deze leerkracht houdt zich bezig met cultuur in het onderwijs 16 Bouw coördinatoren (teamleiders) Deze leerkrachten houden zich speciaal bezig met zaken die hun bouw aangaan.

17 3.3 DE ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN (einddoelen). Activiteiten in onderbouw Ouders van nieuwe kinderen van groep ontvangen een beknopt overzicht activiteiten groep 1 en 2. Dat is ook op het internet te vinden. Zeer in het kort: Taalontwikkelingsactiviteiten: - thema-hoeken - vrij vertellen - klassengesprekken - leergesprekjes - vertellen door leidster kleuter - versjes - dramatiseren - poppenkast - boeken inleiden - taalspelletjes; o.a. spelen met klanken, woorden en zinnen - video/dvd - door alles heen loopt het spontane gesprek Bewegingsactiviteiten: - buiten is dit een uur spelen - binnen: 45 minuten - vrij of gebonden - spelletjes of gymles Werken met ontwikkelingsmateriaal: - expressielessen - materiaallessen - vrij of gebonden Expressielessen zijn o.a.: zand, water, tekenen, verven, plakken, boetseren, knippen, poppenhoek, poppenkast, etc. Materiaallessen zijn o.a.: bouwen, puzzels, rekenwerkjes, matrix, mozaïk, kralenplank, lotto s, etc. Elk materiaal heeft een vaste opbouw die de leidster bij het kind aanbiedt. Vier of zes kleuters krijgen een expressie- en een materiaalles. De andere kleuters mogen kiezen, vrij of gebonden. Expressie-activiteit muziek: - liedjes aanleren - ritmische vorming - dansje - ritmiek Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) Het aanvankelijk lezen wordt aangeboden met de methode Veilig Leren Lezen, nieuwe maanversie. Deze methode, waarin veel aandacht wordt gegeven aan differentiëring wordt gebruikt in groep Het voortgezet technisch lezen, wordt aangeboden met de methode Estafette. Dit in de groepen 4 t/m 7. ( nieuwe versie ) Het voortgezet technisch lezen wordt vervolgd door het begrijpend en studerend lezen

18 (waaronder enig technisch lezen, begrijpend lezen, leesbevordering, informatie verwerven en vrij lezen). We gaan lopende het schooljaar enkele nieuwe methoden uitproberen. Voor schrijven gebruiken wij de methode Pennenstreken voor de groepen 3 t/m 8. Taal / Spellen (denken/praten/schrijven over woorden, zinnen en verhalen) wordt gegeven met de methode Taal in Beeld in de groepen 4 t/m 8 Voor rekenen is er de methode Pluspunt. De groepen 3 t/m 8 werken hiermee. Met regelmaat worden methodes vernieuwd. Een methode gaat ongeveer 8 jaar mee. In de groepen 1-2 wordt de basis gelegd d.m.v. allerlei voorbereidende activiteiten op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en taal, o.a. door het gebruik van schatkist taal en schatkist rekenen. Naast deze standaardmethoden wordt er gewerkt met aanvullende materialen op het gebied van de basisvaardigheden. Dit voor kinderen die extra oefening en/of stimulering nodig hebben. Diverse methodes Aardrijkskunde: In de Kijker groep 3 / 4 Wijzer door de wereld groep 5 t/m 8 Geschiedenis: Speurtocht groep 5 t/m 8 Natuurkennis: Leefwereld groep 3 t/m 8 Verkeer: Wijzer door het verkeer (nieuw) groep 3 t/m 8 Engelse Taal: Hello World groep 7 en 8 Schrijven: Pennenstreken groep 3 t/m 8 Sociaal-emotionele In iedere groep wordt hier structureel groep 1 t/m 8 ontwikkeling: vanuit de methode Sova wekelijks aandacht aan besteed Catechese: Hemel en Aarde groep 1 t/m 8 Voorbereidend lezen: Schatkist taal groep 1 / 2 Voorbereidend rekenen: Schatkist rekenen groep 1 / 2 Expressie activiteiten Handvaardigheid / o.a. Handvaardig / Textielvaardig groep 3 t/m 8 Tekenen: o.a. Tekenvaardig groep 3 t/m 8 Muziek: Diverse actuele materialen, liedjesboeken, projectmateriaal groep 1 t/m ZING, via digibord Techniek In het kader van een landelijk project Verbreding Techniek Basisonderwijs heeft onze school een ontwikkeling in gang gezet op het gebied van implementatie van onderwijs in en met techniek. Er zijn een aantal materialen aangeschaft en geïmplementeerd in het onderwijs op onze school. Gedurende dit schooljaar zullen we hieraan weer een duidelijke impuls kunnen geven. Leerlingen worden, door invoering van techniek, duidelijk nog meer betrokken en nog meer uitgedaagd om moeilijke technische problemen aan te durven. Techniek komt met name terug via de zaakvakken. Dit alles wordt aangestuurd door de techniek coördinator. 18

19 Lichamelijke opvoeding Lichamelijke opvoeding: Methode voor L.O. Groels geldt voor groep 3 t/m 8 als leidraad In alle groepen wordt veel aandacht aan spel besteed. Opmerking: Tijdens de algemene informatieavond aan het begin van het schooljaar krijgt u meer informatie over het gebruik en inhoud van de gebruikte methoden. Culturele vorming Naast bezoeken aan de bibliotheek, het klassikaal lenen van boeken, de schoolwandelingen, het bezoek aan musea, diverse excursies, zijn er verschillenden culturele activiteiten voor de diverse groepen van onze school. Van groot tot klein iedereen mag genieten van leuke culturele activiteiten. Burgerschap, sociale integratie en veiligheid Onze school stelt zich ten doel om het actief burgerschap en de sociale integratie van leerlingen te bevorderen. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie verwijst naar de deelname van burgers, ongeacht hun etnische of culturele achtergrond., aan de samenleving in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. Door het gebruik van onze methodes voor sociaal emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, deelname aan scholenprogramma s en catechese schenken wij aandacht aan genoemde onderwerpen. Bij sociale veiligheid op onze school gaat het niet alleen om het feit dat de leerlingen, ouders, vrijwilligers, stagiaires en personeel veilig zijn op school, maar ook dat ze zich veilig voelen. Binnen de Stichting Uniek wordt planmatig gewerkt aan de veiligheid. Uit het schooltevredenheidsonderzoek uit 2010 blijkt dat ouders en personeel tevreden zijn omtrent veiligheid op en rond de school. 3.4 SPECIALE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW De school heeft 13 groepslokalen, een handenarbeidlokaal, een speelzaal voor de groepen 1 en 2. We hebben diverse kleine ruimten voor bijvoorbeeld individueel werken, het werken in groepjes, schoolarts, enz. De groepen 3 t/m 8 maken voor de gymlessen gebruik van de aangrenzende gymzaal. Alle leslokalen komen uit op een gemeenschappelijke ruimte. Deze drie ruimten worden o.a. gebruik voor gezamenlijke doeleinden, groepswerk, enz. De school beschikt over een uitvoerige orthotheek. In deze orthotheek zijn ondersteuningslesmaterialen voor de leerkrachten gerangschikt. Iedere groep heeft de beschikking over enkele computers. Alle computers in alle klassen zijn aangesloten op een netwerk. Ook in de aula s zijn diverse netwerkaansluitingen. Gemiddeld is per 10 leerlingen zo n computer aanwezig. In het ruime handenarbeidlokaal kunnen we naar hartenlust kleien, zagen, schilderen, solderen, enz. Kortom alles waarvoor een gewoon klaslokaal minder geschikt is. De tekenlessen vinden soms in het klaslokaal, soms in het handvaardigheidlokaal plaats. 19

20 3.5 VEILIGHEID OP SCHOOL Veiligheid op school Vanzelfsprekend vinden we het heel belangrijk dat er goed gelet wordt op de veiligheid in- en om de school van uw kind. Een vertrouwde leeromgeving moet ook een veilige leeromgeving zijn. De voor het onderwijs geldende arbeidsrisico s, opgedeeld in de volgende categorieën: welzijn, agressie en geweld, fysieke belasting / RSI werkplekken en Arbowetgeving, zoals vastgelegd is in het arbobeleidsplan van de stichting, worden nauwlettend gevolgd. Daar waar nodig worden ook gepaste maatregelen genomen om de veiligheid op de scholen te garanderen c.q. te vergroten en de kans op arbeidsrisico te verkleinen. Met ingang van 1 januari 2006 werken de scholen van de Stichting Uniek met een bovenschools preventiemedewerker (Dhr. R. Weber, directeur van basisschool De Ruif ). De preventiemedewerker houdt zich bezig met de dagelijkse veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer van de scholen, ressorterend onder de Stichting Uniek. Op elke school wordt, minstens eenmaal per vier jaar, een risico inventarisatie gehouden. Naar aanleiding van deze inventarisatie wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak en de daaruit voortvloeiende acties zijn ook altijd punt van overleg in de MR (Medezeggenschapsraad) van de school. Elke school beschikt over een veiligheidsplan, waarin een aantal al bestaande afspraken, documenten en protocollen worden samengebracht. EHBO egistratie Bij ongevallen binnen de school zijn er op beide locaties een aantal BHV-ers aanwezig om de nodige eerste hulp te bieden. Deze BHV-ers worden jaarlijks bijgeschoold. In ernstige gevallen wordt uiteraard direct adequate dienstverlening ingeschakeld. U snapt dat dit veiligheidsplan een belangrijk document is. Vandaar dat het altijd de meest recente gegevens bevat. Veiligheid voor leerlingen, personeel en ouders staat bij de Stichting Uniek hoog in het vaandel. 4. DE ZORG VOOR KINDEREN 4.1 Passend onderwijs Inleiding. Met ingang van 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start en houden de huidige samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School op te bestaan. Dit houdt in dat ons schoolbestuur deel gaat uitmaken van een nieuw samenwerkingsverband Passend Onderwijs met de naam OOK ( optimale onderwijs kansen ) In dit nieuwe samenwerkingsverband participeren schoolbesturen voor primair onderwijs en scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Niet alle schoolbesturen voor speciaal onderwijs zijn wettelijk deel van het nieuwe samenwerkingsverband. Alleen scholen voor langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen, leerlingen met een lichamelijke beperking en leerlingen met gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen doen in het samenwerkingsverband mee. Met de schoolbesturen speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking, een chronische ziekte of bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen. Maar ook hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning te organiseren. 20

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

basisschool t Bossche Hart Bosschenhoofd

basisschool t Bossche Hart Bosschenhoofd basisschool t Bossche Hart Bosschenhoofd SCHOOLGIDS 2014-2015 0.1 Toelichting op deze schoolgids Met deze gids willen we u een duidelijk beeld geven van het onderwijs dat op basisschool t Bossche Hart

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 September 2014 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de openbare basisschool 2 e Dalton. De schoolgids is bedoeld voor alle ouders maar vooral voor nieuwe ouders is deze gids,

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Jint

Schoolgids OBS De Jint Schoolgids OBS De Jint 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 DE SCHOOL 2 NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL VERKLARING VAN DE NAAM DE RICHTING SITUERING SCHOOLGROOTTE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Polderstraat 110 4844 BK Terheijden 076-5938126 info@zonzeel.nl www.zonzeel.nl Inhoud Voorwoord... 4 Bewust kiezen... 4 De school

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie