Symposium Erfgoed verzekerd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Symposium Erfgoed verzekerd"

Transcriptie

1 Symposium Erfgoed verzekerd Brandschade aan collecties en monumenten Brand blijft helaas een actueel onderwerp. Bijna wekelijks gaat er in Nederland een monument deels of helemaal verloren door brand. Voor de veiligheid van cultureel erfgoed zijn verschillende partijen verantwoordelijk: erfgoedbeheerders (gebouweigenaren en gebouw- en collectiebeheerders), hulpverleningsdiensten (brandweer en politie) en bestuurders. Ze komen elkaar tegen als de nood aan de man is, maar het is minstens zo noodzakelijk om met elkaar goed voorbereid te zijn. Het belang van preventie, waaronder het vooraf maken van duidelijke afspraken, kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Voor de vijfde keer organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met partners een ontmoetingsdag voor de brandweer en de erfgoedsector. Dit jaar stond het verzekeren van collecties en monumenten tegen brandschade centraal. Het symposium, dat op 19 maart bij de Rijksdienst in Amersfoort en op 9 april in de Grote Kerk in Breda werd gehouden, had als doel betrokkenen bij brandveiligheid van collecties en monumenten samen te brengen en inzicht te geven in elkaars werkzaamheden en belangen. De werelden van brandweer en cultureel erfgoed liggen vaak nog ver uit elkaar. De sprekers gaven ieder vanuit hun eigen perspectief aan hoe zij omgaan met brand en schade, welke regelgeving er voor brandveiligheid geldt en wat het verzekeren van cultureel erfgoed betekent. Schade aan collectie door brand Als eerste werd een incident uit eigen ervaring besproken door Anne van Lienden, conservator van Grote Kerk Breda. Foto: RCE Singer Laren. Zij blikte terug op de brand in Museum Kunst der Westküste op het Duitse Waddeneiland Föhr. Het Singer had vorig jaar 63 topstukken in bruikleen gegeven voor een tentoonstelling. Die was nog niet geopend toen er op een nacht brand uitbrak. Over de oorzaak ervan konden geen mededelingen gedaan worden wegens het nog lopende onderzoek. Van Lienden besprak het traject vanaf het moment dat ze werd ingelicht over de brand tot aan de oplevering van de schilderijen na restauratie. Na het schokkende bericht was de grootste zorg hoe de uitgeleende schilderijen eraan toe waren. Een aantal museummedewerkers en een vertegenwoordiger van de verzekeraar reisden af naar het Duitse museum. Zij kregen daar te horen dat 40 van de 64 schilderijen in de ruimte hadden gehangen waar de brand was ontstaan. De brandweer had tijdens de brand veel zalen ontruimd waardoor de schilderijen niet nog meer schade hadden opgelopen. Een eerste inventarisatie leerde dat één schilderij geheel verwoest was, 24 schilderijen onbeschadigd en 39 schilderijen roet- en overige schade hadden. Sommige doeken en hun lijsten waren helemaal bedekt met roet. Pagina 1 van 8

2 Bij de evacuatie van de schilderijen zijn door het hanteren vegen in het roet ontstaan en op verschillende plaatsen is het roet in het materiaal gedrukt. Het Singer wilde de werken zo snel mogelijk naar Nederland overbrengen om ze te laten behandelen en daarmee verdere schade tegen te gaan. Het museum schakelde hiervoor het Nederlandse bedrijf Helicon in, gespecialiseerd in conservering en bereddering na calamiteiten. Helicon maakte conditierapporten en bracht de beschadigde werken naar een quarantaineruimte. In overleg met de schade-expert zijn de restauratoren gekozen. Schilderijenrestauratoren Boeijink & Boekel maakten een indeling in urgentie en een restauratieplan en verschillende restauratoren werden uitgenodigd om de klus aan te pakken. Bij de restauratie is, in goed overleg met de verzekeraar, gekozen voor een zeer grondige schoonmaak van de schilderijen. Hierbij werd ook het vernis afgenomen, met als resultaat weer kleurrijke, sprankelende schilderijen. Nieuws over de brand op internet Schade-expertise na een brand Expert Special Risks Sanne Wilms, werkzaam bij Cunningham Lindsey Nederland bv, vulde het verhaal van Van Lienden aan vanuit haar rol als (kunst)schade-expert. Ze lichtte toe waarom in het geval van de beschadigde schilderijen van het Singer verder werd gegaan dan oppervlakkig schoonmaken; niet alleen de directe vuurinwerking, ook de bijkomende gevolgen als bluswater, het gebruik van een poederblusser en roet kunnen desastreus zijn voor de kunstobjecten. Na het meten van HCL (waterstofchloride, afkomstig van de verbranding van pvc) werd niet alleen het roet maar ook de vernislagen van de schilderijen verwijderd, om later problemen te voorkomen. HCL werkt namelijk sterk corroderend en kan reacties aangaan met metalen in de gebruikte verfsoorten. Dit is secuur en tijdrovend werk en dus kostbaar. Het restauratieproject heeft iets meer dan een jaar geduurd, de aangetaste schilderijen hebben allemaal een opknapbeurt gehad. Nu zijn alle werken weer in goede staat. Frank van Maarschalkerweerd, Senior Bouwkundig Expert bij Cunningham Lindsey Nederland bv in Amsterdam, ging verder over het proces na brand in een monumentaal gebouw. Het besproken pand, een monument in Zwolle uit 1731, was van een particuliere eigenaar. In het pand was een restaurant gevestigd. Door het gebruik van een elektrische verfstripper was een grote brand ontstaan. De totale herstelkosten van dit monument bedroegen 1,7 miljoen. Brand rijksmonument, Zwolle. Foto: Cunningham Lindsey Nederland bv Pagina 2 van 8

3 Er was 1,5 miljoen verzekerd, maar dit had volgens Van Maarschalkerweerd eigenlijk 2,4 miljoen voor dit pand moeten zijn. De gedupeerde heeft uiteindelijk volledige vergoeding gekregen. De knelpunten bij schade kunnen zijn: - goede inventarisatie van de schade is tijdrovend maar belangrijk; - beperkte beschikbaarheid van soortgelijke (bouw)materialen; - herstel door specialisten (soms moeten die uit het buitenland komen dat onder meer reis- en verblijfskosten met zich mee brengt); - langere herbouwtermijn dan bij een pand dat geen monument is; - herstelkosten kunnen boven de verzekerde som uitkomen; - intensief toezicht en begeleiding door architect en schade-expert. Bij acceptatie van een monument adviseerde Van Maarschalkerweerd in het kader van een verzekeringspolis: - ga na of het pand een monument is; - laat een (risico-)inspectie van het pand uitvoeren; - niet de herbouwwaardemeter toepassen; - maak een (vaste) taxatie voor bepaling van de hoogte van de verzekerde som; - win advies in bij makelaar en/of verzekeraar voor de keuze van een taxateur. Aandachtspunten voor een polisadvies zijn de volgende: - indexering toepassen, echter een monumentenindex ontbreekt; - het toepassen van een monumentenclausule wordt aangeraden; - er bestaan ruimere dekkingen voor huurderving, extra kosten op last van de overheid, begeleiding- en toezichtkosten en opruimingskosten. Uit de zaal kwam een vraag voor Anne van Lienden van het Singer: is het beleid voor bruikleenaanvragen veranderd na de brand? Van Lienden antwoordde dat voor bruiklenen aan derden al strenge voorwaarden golden en dat deze niet veranderd zijn. Het betreffende museum in Duitsland waar brand uitbrak was gloednieuw: wie verwacht dan dit? In eigen huis krijgt het Singer regelmatig controle van de brandweer en is brandpreventie een vast punt op de agenda. Vaak is de oorzaak heel banaal, wordt wel eens gezegd. Uit de zaal komt de vraag aan de medewerkers van Cunningham Lindsey wat voor oorzaken van brand zij zoal tegenkomen. Sanne Wilms antwoordde dat dit van alles kan zijn: waterkokers, waxinelichtjes, gordijnen die in een brandende kaars wapperen, een soldeerbout, een kapotte thermostaat van een frituur, werkzaamheden die niet goed zijn afgerond. En soms is er sprake van brandstichting. Brandsymposium 2013 bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Foto: RCE Altijd geldt: de brandveiligheidsinstallaties Pagina 3 van 8

4 moeten op orde zijn. Als bijvoorbeeld geen onderhoud is gepleegd aan de brandblussers dan geldt er geen dekking van de verzekering. Regelgeving en eigen verantwoordelijkheid Om monumenten rendabel te kunnen beheren, wordt regelmatig uitgeweken naar andere vormen van gebruik dan waar het gebouw eigenlijk voor gebouwd is. Denk aan een kerk die tot discotheek wordt getransformeerd. Bij dergelijk herbestemming is het verstandig eerst kennis te nemen van de mogelijke beperkingen die de bouwregelgeving met zich mee brengt. Hoewel het Bouwbesluit 2012 een uitzonderingsbepaling kent voor monumenten, zal dat niet het geval zijn voor het brandveilig gebruik van een dergelijk pand. Bob van Os, beleidsmedewerker brandveiligheid bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag, ging in op de beperkingen die de bouwvoorschriften kennen wat betreft de bescherming van erfgoed. Het uitgangspunt van de brandveiligheidseisen is: - geen slachtoffers; - geen overslag naar de buren. Dit betekent dat schadebeperking in het bouwwerk, bijvoorbeeld een aanwezige collectie, géén doel is van bouwregelgeving. Collectie wordt niet automatisch beschermd. Dit is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Maatwerk op verschillende niveaus, bouwkundig, brandbeveiligingsinstallaties en beheerorganisatie, is noodzakelijk: Het is belangrijk goed overleg te hebben met verzekeraar en bruikleengever. Men mag er in geval van brand ook niet vanuit gaan dat de brandweer alles regelt: die stormen echt niet zomaar naar binnen, benadrukte Van Os. Consequenties van het nieuwe Bouwbesluit 2012 Wat precies de consequenties zijn van het nieuwe Bouwbesluit 2012 voor de erfgoedsector, vertelde Charles Meijer, programma-adviseur Risicobeheersing bij Brandweer Midden- en West-Brabant, Breda. De brandveiligheid wordt in de ontwerpen bouwfase bepaald door het Bouwbesluit. De bouwregelgeving regelt het beperken van de uitbreiding van brand en daarbij het voorkomen van slachtoffers, maar de eigenaar/gebruiker moet zoals gezegd zelf maatregelen nemen om brand te voorkomen. Door het wegvallen van de verplichte aansluiting op de Regionale Alarmcentrale (RAC) is bij velen het idee ontstaan dat de brandveiligheid erdoor verlaagd wordt. Meijer benadrukte dat brandveiligheid bepaald wordt door de mensen die het gebouw gebruiken, niet door regels. Dia-slide uit de presentatie van Charles Meijer Pagina 4 van 8

5 Ook de brandweer heeft geen directe invloed op de brandveiligheid, anders dan een adviesrol. Het is ook niet de bedoeling dat je als eigenaar/beheerder minder aan preventie doet omdat de brandweer er in geval van nood snel bij kan zijn. Afspraken maken met de brandweer verdient dus aanbeveling. Want gebrek aan afstemming zorgt niet alleen voor verlies van kostbare tijd bij de inzet, maar ook voor verlies van erfgoed. De brandweer mag en moet beseffen dat zij door kleine inspanning een grote bijdrage kan leveren aan het behoud van erfgoed. De brandweer kan zich in dat opzicht best wat actiever gaan opstellen. Een aantal erfgoedbeheerders in de zaal wilde graag weten of het mogelijk is om toch aangesloten te blijven op de de automatische doormelding naar de brandweer. Ja, zegt Meijer, ga hiervoor in overleg met de gemeente en brandweer/veiligheidsregio. Wanneer u wordt benaderd door de brandweer dat de verplichte doormelding naar de brandweer voor uw gebouw vervalt, en u bent van mening dat de doormelding in stand moet blijven, neemt u dan contact op met de brandweer en leg uw specifieke situatie voor. Een museumconsulent uit Groningen merkte op dat aardbevingen niet voorkomen in het Bouwbesluit. Wat dat betreft is de bouwregeling beperkt. In een goede kunstverzekering is een aardbeving gedekt, meldt een verzekeraar uit de zaal. Op de opmerking uit de zaal dat het allemaal toch wat vrijblijvend lijkt, geeft Bob van Os als reactie dat de overheid aangeeft waar de verantwoordelijkheid ligt. Het is geen taak van de overheid om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid. Dit is de professionele taak van de eigenaar/gebruiker. Wanneer het dan toch misgaat, zal de brandweer met repressie het restrisico afdekken. Monumenten slecht verzekerd Erfgoed is over het algemeen slecht verzekerd, meent Simon Kadijk, directeur Donatus Verzekeringen. Maar liefst 85% van de monumenten is onderverzekerd. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat de verzekerde som niet goed wordt bepaald. Dat behoort de herbouwwaarde te zijn. Herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om het pand op dezelfde plaats, in dezelfde omvang en qua aard en constructie gelijkwaardig terug te bouwen. Men is geneigd om de herbouwwaarde lager vast te stellen als het onderhoud matig of slecht is. Dat is onjuist, omdat een aannemer evenveel materiaal en arbeidsuren nodig heeft om te herbouwen of herstellen, ongeacht de staat van onderhoud. Daarnaast houdt de opstalindex, de correctie voor inflatie, geen rekening met rijksmonumenten. In de praktijk loopt men daardoor 1 à 2% per jaar achter. Deze twee factoren, verkeerde herbouwwaarde en verkeerde index, versterken elkaar negatief. Een laatste factor is dat monumenteneigenaren vaak niet aan hun verzekeraar doorgeven dat het om een monument gaat. Brand Sint Clemenskerk, Ameland. Foto: Donatus Pagina 5 van 8

6 Een verzekering is een middel, geen doel. Voordat een verzekering afgesloten wordt is het goed om over een aantal dingen na te denken en een risicobeleid te maken, adviseerde Kadijk aan de hand van een aantal prikkelende stellingen. Is verzekeren wel nodig? Een selectie van afwegingen: - Een rijksmonument is niet te verzekeren; wanneer een monument afbrandt kun je restaureren wat je wilt, de historie krijg je er niet mee terug. Ga je dan voor een replica? - Een verzekering voorkomt geen schade, maar compenseert financieel. Preventie voorkomt, de verzekering komt daarna. Een verzekering is dus geen veiligheidsslot. - Hoe groot is de kans op total loss, wat is het risico dat je zelf wilt dragen en wat is de behoefte bij total loss: replica of sloop? - Niet verzekeren is goedkoper maar geeft wel 100% eigen risico. Je bespaart de premie, maar de schade betaal je zelf. Welk eigen risico kun je en wil je dragen? - Welke uitkering verwacht je van de verzekeraar? Bedenk dit van tevoren en bespreek verschillende scenario s met de verzekeraar. Kadijk presenteerde ook de zogenaamde Vorkconstructie. Deze constructie kan toegepast worden indien van te voren besloten is om bij total loss niet te herbouwen. Er is dan geen onderverzekering, wel een maximum verzekerd bedrag dat lager is dan de volle herbouwwaarde. De korting is 50% van het niet verzekerde deel. Voorbeeld: indien men 60% van de waarde verzekert, betaalt men 80% van de volle premie. Elke schade wordt dan volledig betaald tot 60% van de herbouwwaarde. Het optimum tussen premiekorting en het risico dat men verzekert, ligt bij 50%. Alleen bij zeer grote monumenten kan een lager vorkbedrag geadviseerd worden. Verzekeren van collecties Marcel Schreuder, directeur Aon Artscope ging vervolgens in op het verzekeren van collecties. Belangrijk om te beseffen is dat een verzekeraar een risico overneemt, op beveiliging wordt geen garantie afgegeven. Brand is 'maar' één van de gevaren waarvoor een kunstverzekering dekking biedt. Een kunstverzekering is een hybride verzekeringsvorm waarin elementen van transportverzekering gecombineerd worden met verzekeringen voor objecten tijdens hun verblijf, zoals brandverzekering. Die combinatie is afgestemd op het belangrijke kenmerk van collecties: de mobiliteit. Een kunstverzekering dekt in principe alle risico's op een zeer beperkt aantal uitsluitingen na, zoals eigen gebrek en normale slijtage. Beschadigde schilderijen. Foto: Singer Pagina 6 van 8

7 Voor het afsluiten van een verzekering worden alle risico's geanalyseerd, waarbij het brandrisico een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de gehele analyse. Aon maakt voor musea gebruik van score-cards. Hierbij wordt op een aantal aspecten een score vastgesteld, waarmee voor het betreffende museum het risicoprofiel inzichtelijk wordt gemaakt. Naast aandachtsvelden als management en organisatie, activiteiten en beveiliging, is brandveiligheid daarbij een belangrijk onderdeel. Immers, van alle risico's kan juist brand de oorzaak zijn van een cultureel-historische en financiële catastrofe. Een van de score-cards gaat bijvoorbeeld over brandveiligheid en bevat aandachtspunten als: automatisch brandmeldsysteem, brandweer, BHV-organisatie, automatische sprinkler (water), automatisch gasblussysteem, draagbaar blusmateriaal (inclusief slangen), nooduitgangen, voorbereiden noodsituatie, brandgevaarlijke werkzaamheden, zelfinspectie, afvalafhandeling, rookbeleid, alarmopvolging. De taak van Salvage Redden wat er te redden valt is het motto van de Stichting Salvage; afgeleid van een term uit de scheepvaart. Wat salvage kan betekenen, legde Brenda Reinders uit, directeur Stichting Salvage. De onafhankelijke stichting is opgericht door de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars en biedt snelle, praktische hulp na brand aan particulieren, bedrijven en instellingen, dus ook aan kerken en musea. Het is een service van de eigen verzekering. De bedoeling is een stabiele situatie te creëren, kostbaarheden veilig te stellen en specialisten en de verzekeraar in te schakelen. De salvagecoördinator schakelt gecertificeerde schoonmaakbedrijven in. Bij specialistisch schoonmaakwerk roepen zij de hulp in van gespecialiseerde bedrijven als Helicon en de Tiendschuur. Vooral door het treffen van de juiste maatregelen kan extra gevolgschade aan kostbare voorwerpen en bedrijfsstilstand worden voorkomen. Snelheid is daarbij essentieel. De Stichting wordt ingeschakeld door de brandweer en ontvangt ongeveer 4500 meldingen per jaar. De kosten van de werkzaamheden worden betaald door de betrokken verzekeraars. Voor de (niet-verzekerde) eigendommen van de Rijksoverheid geldt een aparte overeenkomst. Brandveiligheid in de Grote Kerk Breda Als er één monument is waar de brandveiligheid optimaal lijkt te zijn, dan is het wel de Grote Kerk in Breda, liet Willem van der Vis, directeur Stichting Grote Kerk Breda in zijn presentatie zien. De afgelopen jaren zijn er talloze ingrijpende, indrukwekkende en kostbare brandbeveiligingsmaatregelen genomen op bouwkundig gebied, met installaties en in de organisatie. Wij proberen actief brand te voorkomen, benadrukte Van der Vis. De kosten daarvan zijn per jaar. Brandbeveiliging Grote Kerk Breda. Foto: Grote Kerk Breda Pagina 7 van 8

8 De Grote Kerk is verzekerd volgens de vorkconstructie, waar Simon Kadijk eerder over sprak. De verzekering is gebaseerd op de maximale schade die het gebouw kan oplopen. In het nieuwe Bouwbesluit is de herbouwwaarde leidend; die wordt door de verzekeraar vastgesteld. Als de schade na brand hoger is dan de maximale waarde, keert de verzekeraar niet uit. Van der Vis heeft met zijn verzekeraar een polis op maat gemaakt. Vanuit de zaal kwam de vraag voor Willem van der Vis: als je het zo goed beveiligd hebt, wil je het gebouw dan nog wel verzekeren? Het is goed om te kijken wat de risico s zijn en aan de hand daarvan een afweging te maken. Simon Kadijk kreeg de vraag gesteld waar de premie over berekend wordt: over de herbouwwaarde. Dat is de basis van de verzekering. Maar let goed op de kleine letters; ga na wat er uitgekeerd wordt en maak goede afspraken met de verzekeraar. Je mag van een schade-uitkering niet slechter worden, maar ook niet beter. Bij het Singer lijken de schilderijen er na restauratie beter uitgekomen dan ze voor de brand waren, daar is een stukje onderhoud meegenomen. Onderhoud wordt bij Donatus niet uitbetaald. Marcel Schreuder van Aon merkte hierna op dat kleine letters allemaal even groot moeten zijn. Het moet helder zijn wat je koopt. En, vindt hij, een gebouw verzekeren is iets anders dan een collectie verzekeren. Een inspecteur van de Erfgoedinspectie die in de zaal aanwezig is, weet dat een aantal gemeenten afspraken heeft gemaakt met de brandweer als het gaat om het blussen bij monumenten. Meer gemeenten zouden dit voorbeeld moeten volgen. Pagina 8 van 8

Verzekeren molen geen doel, maar middel

Verzekeren molen geen doel, maar middel Stellingen Intro Verzekeren molen geen doel, maar middel door Simon Kadijk, directeur Donatus Verzekeringen Avond van de Limburgse Molen Eynderhoof, 5 maart 2013 Stellingen Intro Drie stellingen 1. Een

Nadere informatie

Monumenten verdienen maatwerk. Ook op het gebied van verzekeringen.

Monumenten verdienen maatwerk. Ook op het gebied van verzekeringen. Monumenten verdienen maatwerk. Ook op het gebied van verzekeringen. Monumentenverzekering Monumenten verdienen maatwerk Ook op het gebied van verzekeringen Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en

Nadere informatie

Productwijzer. Opstalverzekering

Productwijzer. Opstalverzekering Productwijzer Opstalverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de opstalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen

Nadere informatie

Monumenten verdienen maatwerk. Met de Monumentenverzekering van Centraal Beheer Achmea

Monumenten verdienen maatwerk. Met de Monumentenverzekering van Centraal Beheer Achmea Monumenten verdienen maatwerk. Met de Monumentenverzekering van Centraal Beheer Achmea Inhoud Verzeker uw monumenten goed. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt het. 5 Goed om even te weten. 7 2 Verzeker

Nadere informatie

Brandveiligheid voor rijksmonumenten: niet alleen voor mensen! 8-10-2014. Inhoud. VBE seminar 8 oktober 2014 Herbestemmen en brandveiligheid

Brandveiligheid voor rijksmonumenten: niet alleen voor mensen! 8-10-2014. Inhoud. VBE seminar 8 oktober 2014 Herbestemmen en brandveiligheid Brandveiligheid voor rijksmonumenten: niet alleen voor mensen! Hanneke Nuijten Veilig Erfgoed Seminar VBE 8 oktober 2014 Inhoud Introductiefilmpje RCE en Veilig Erfgoed Wat zijn (rijks)monumenten? Ingrepen

Nadere informatie

Productwijzer Inboedelverzekering

Productwijzer Inboedelverzekering Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de inboedelverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren

Nadere informatie

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten?

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten? oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering April 2011 Deze productwijzer hoort bij de verzekeringen die verkocht worden door de afdeling Brandverzekeringen. Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering januari 2009 Productleeswijzer Opstalverzekering 1 van 2 In de productleeswijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Schade Totaalplan 3 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing U wilt uw risico s op een complete, betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan

Nadere informatie

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten.

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten. Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering versie 1 Belangrijke informatie De afspraken in de Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering gaan over de Kostbaarhedenverzekering van Univé. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan dé oplossing.

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. tegen: hierna te noemen de tussenpersoon'.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. tegen: hierna te noemen de tussenpersoon'. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.4211 (126.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster 1', hierna te noemen klager en klaagster 2, allen tezamen hierna

Nadere informatie

VERZEKERING VS BRANDWEERDOCTRINE CONSEQUENTIES VERSCHUIVING TAKTIEK

VERZEKERING VS BRANDWEERDOCTRINE CONSEQUENTIES VERSCHUIVING TAKTIEK VERZEKERING VS BRANDWEERDOCTRINE CONSEQUENTIES VERSCHUIVING TAKTIEK 1 DECEMBER 2011 Hans Sevenstern Senior Consultant Rotterdam MRC NL Brandoorzaken Meldingen 2009-156.500 meldingen (-/- 1 % 2008) 43 %

Nadere informatie

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Woonverzekering Proteq Woonverzekering Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Zelf opdraaien voor de kosten van schade aan uw huis of inboedel? U moet er

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Inboedel verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Inboedel verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Inboedel verzekering januari 2009 Productleeswijzer Inboedelverzekering 1 van 2 In de productleeswijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Een taxatierapport: Het juiste fundament onder een goed advies!

Een taxatierapport: Het juiste fundament onder een goed advies! Een taxatierapport: Het juiste fundament onder een goed advies! Door: Pieter Bakker 18 januari 2012 Allrounder Specialist Specialist Allrounder Aalsmeerse tussenpersoon draait op voor onderverzekering

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. U heeft schade, wat nu? sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. U heeft schade, wat nu? sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen U heeft schade, wat nu? sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade?

hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade? ABN AMRO Verzekeringen hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade? De kans op schade zit in een klein hoekje. U kunt de kans op schade flink beperken of zelfs voorkomen met de juiste preventieve maatregelen.

Nadere informatie

Cultureel erfgoed Brand Preventie Forum, Arnhem. E.P. Hartkoren, 18 november 2004

Cultureel erfgoed Brand Preventie Forum, Arnhem. E.P. Hartkoren, 18 november 2004 Cultureel erfgoed Brand Preventie Forum, Arnhem E.P. Hartkoren, 18 november 2004 Agenda I. Wat is cultureel erfgoed? II. III. Voorbeelden uit de pers Cultureel erfgoed, verzekerbaar? 1 Allianz Global Risks

Nadere informatie

MODEL. veiligheid door samenwerking

MODEL. veiligheid door samenwerking MODEL Integrale Brandveiligheid Bouwwerken veiligheid door samenwerking Brandveiligheid Rookmelders, sprinklersystemen en brandtrappen; brandveiligheidsmaatregelen vullen elkaar aan en zijn vaak onlosmakelijk

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Wat te doen na brand?

Wat te doen na brand? Wat te doen na brand? 1 Wat te doen na brand? 2 Dit boekje heeft u ontvangen omdat er bij u brand is geweest. Dat is heftig en ingrijpend. Opeens moet u allerlei zaken regelen, die u liever niet had gewild.

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering 1 Onderwerp Één-Gezins-Polis Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Naamgeving Bijzondere voorwaarden Inboedel Garant Plus verzekering

Nadere informatie

MONUMENTAAL ONDERHOUD

MONUMENTAAL ONDERHOUD MONUMENTAAL ONDERHOUD Monumenten: zorg er goed voor Monumenten hebben vaak in meerdere opzichten een belangrijke betekenis. Als specialist in monumentaal onderhoud helpt Burgers van der Wal deze waarde

Nadere informatie

Het gemak van de complete Combipolis

Het gemak van de complete Combipolis Het gemak van de complete Combipolis Alles over de pluspunten van de Combipolis! Verzeker wat noodzakelijk is, combineer verzekeringen en profiteer zo van de unieke kortingsregeling: hoe meer verzekeringen,

Nadere informatie

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de reis- en annuleringsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

IFA-JRB Totaalpakket

IFA-JRB Totaalpakket IFA-JRB Totaalpakket 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing IFA-JRB Totaalpakket 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het IFA-JRB Totaalpakket

Nadere informatie

De Nacht wacht als vuurlast?

De Nacht wacht als vuurlast? Kennispublicatie De Nacht wacht als vuurlast? Brandweer en cultureel erfgoed Infopunt Veiligheid Ons cultureel erfgoed is een deel van onze nationale identiteit. Het is onvervangbaar en daarom van onschatbare

Nadere informatie

Bruikleenovereenkomst (Museaal) Nr: B

Bruikleenovereenkomst (Museaal) Nr: B Bruikleenovereenkomst (Museaal) Nr: B De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Partner in brandbeveiliging

Partner in brandbeveiliging Partner in brandbeveiliging Brandveilig! Brand is de grootste nachtmerrie voor iedere ondernemer. Altebra zorgt dat u rustig kunt slapen! Wij leveren en onderhouden slimme sprinklerinstallaties om uw bedrijf

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan dé oplossing.

Nadere informatie

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de ongevallenverzekering

Nadere informatie

In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn:

In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn: In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering WEGAM/WEGASverzekering Opstalverzekering Inventaris/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Wat te doen na brand?

Wat te doen na brand? Wat te doen na brand? 1 Wat te doen na brand? Dit boekje heeft u ontvangen omdat er bij u brand is geweest. Dat is heftig en ingrijpend. Opeens moet u allerlei zaken regelen, die u liever niet had gewild.

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen 1 Productwijzer Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In de productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Caravanverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Caravanverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Caravanverzekering Een complete verzekering voor optimaal caravanplezier Uw caravan betekent voor u vakantie, vrijheid, comfort en campingplezier.

Nadere informatie

Voorwaarden VRD-PV Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden VRD-PV Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Voorraad - Algemeen deel Avéro Achmea BedrijfActiefPolis Voorwaarden VRD-PV-01-151 Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave Verzekerde en verzekeraar 1. Met wie sluit u deze verzekering?...3

Nadere informatie

Bouwen met voorsprong

Bouwen met voorsprong Bouwen met voorsprong Trends en ontwikkelingen vanuit Engineering en Schadelastreductie Marcel Hanssen Aon Global Risk Consulting Rotterdam Property Risk Control & Engineering Schadelastbeheersing & Bedrijfscontinuïteit

Nadere informatie

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier London Verzekeringen voor optimaal woonplezier Verzekeringen voor optimaal woonplezier Uw woning is uw thuis: het rustpunt in uw leven. Volledig ingericht naar uw persoonlijke smaak. Maar er kan altijd

Nadere informatie

PMA caravanverzekering Allianz Nederland

PMA caravanverzekering Allianz Nederland PMA caravanverzekering Allianz Nederland Een complete verzekering voor optimaal caravanplezier Uw caravan betekent voor u vakantie, vrijheid, comfort en campingplezier. Dat unieke vrije gevoel wilt u niet

Nadere informatie

Brandbeveiliging vanuit het standpunt van verzekeraars

Brandbeveiliging vanuit het standpunt van verzekeraars Brandbeveiliging vanuit het standpunt van verzekeraars Hak van der Sijp Agenda 1 Voorstellen 2 Wat wil een verzekeraar 3 Conclusie 4 Uitdagingen 3 1 1 Voorstellen 4 Voorstellen HDI-Risk Consulting (HRC)

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de schadeverzekering inzittenden (SVI). Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Weekblad Facilitair & gebouwbeheer Onderhoud zonnepanelen onderbelicht

Weekblad Facilitair & gebouwbeheer Onderhoud zonnepanelen onderbelicht Plaatsen zonnepanelen op schoolgebouwen Weekblad Facilitair & gebouwbeheer Onderhoud zonnepanelen onderbelicht De voorbije jaren zijn volop zonnepanelen geplaatst op de daken van veel gebouwen. Daarbij

Nadere informatie

Tijdelijke Bruikleenovereenkomst

Tijdelijke Bruikleenovereenkomst Tijdelijke Bruikleenovereenkomst Nr: Bruikleennummer: RCE- De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Onderwijs,

Nadere informatie

Wat verandert er voor de verzekeraars Ad Durinck

Wat verandert er voor de verzekeraars Ad Durinck Het nieuwe bouwbesluit Wat verandert er voor de verzekeraars Ad Durinck Bouwbesluit 2012 Wat weten wij van de wijzigingen? Verschillen tussen bouwbesluit 2003 en 2012 Historie: Oudste tot dusver gevonden

Nadere informatie

Nieuwe mogelijkheden voor leden Donatus

Nieuwe mogelijkheden voor leden Donatus Nieuwe mogelijkheden voor leden Donatus Contractduur Eigen risico Vork Hoe is de situatie nu? Deze brochure geeft een uitleg over de huidige en over de nieuwe mogelijkheden die leden van Donatus per 1

Nadere informatie

Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen. www.zichtadviseurs.nl

Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen. www.zichtadviseurs.nl Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen www.zichtadviseurs.nl Zijn uw verzekeringen op orde? Het is belangrijk dat uw schadeverzekeringen aansluiten bij uw huidige persoonlijke situatie. Daarom is het

Nadere informatie

Logistieke vrijheid door sprinklers. Technische kennis en vaardigheid geeft ons juist de ruimte om te manoeuvreren.

Logistieke vrijheid door sprinklers. Technische kennis en vaardigheid geeft ons juist de ruimte om te manoeuvreren. Logistieke vrijheid door sprinklers Technische kennis en vaardigheid geeft ons juist de ruimte om te manoeuvreren. Een terechte eis! Wanneer door brandschade niet aan de leveringsverplichtingen kan worden

Nadere informatie

Bouwpakket Agrarisch. Bouw aan uw toekomst. informatie voor de ondernemer

Bouwpakket Agrarisch. Bouw aan uw toekomst. informatie voor de ondernemer Bouwpakket Agrarisch Bouw aan uw toekomst informatie voor de ondernemer Bouw aan uw toekomst met het Bouwpakket Agrarisch U hebt investeringsplannen voor het bouwen van een nieuwe stal of een bedrijfsgebouw.

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Woonhuisverzekering totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Omdat zekerheid telt Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze woonhuisverzekeringen. Voor

Nadere informatie

Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis

Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis Inhoud Een goede basis voor uw VvE. 3 U bepaalt zelf wat u nodig heeft. 4 Bent u voor genoeg geld verzekerd? Wij helpen

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Brandverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Schade? Geen nood, wij helpen u

Schade? Geen nood, wij helpen u Schade? Geen nood, wij helpen u ABN AMRO Verzekeringen U hebt schade Niemand zit te wachten op schade. Mocht u onverhoopt toch schade hebben dan wilt u zo goed en zo snel mogelijk geholpen worden. Als

Nadere informatie

Productwijzer Caravanverzekering

Productwijzer Caravanverzekering Productwijzer Caravanverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de caravanverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie D66 Uw brief van 4-3-15 Uw kenmerk Ons kenmerk 686997 Behandeld door veiligheidsregio Drenthe Telefoon 14 0522 Bijlage(n) div. Datum Onderwerp artikel 32 vragen: Brandveiligheid verzorgingshuizen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen Klaverblad Verzekeringen Woonverzekeringen Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de dekking

Nadere informatie

Bedrijfsgebouwenverzekering

Bedrijfsgebouwenverzekering Bedrijfsgebouwenverzekering Bedrijfsgebouwenverzekering Als eigenaar van een bedrijfsgebouw loop je risico s op schade die vaak grote financiële gevolgen hebben. Daarom hebben wij een verzekering die deze

Nadere informatie

Risico s tijdens en na de bouw. focus op belangen Opdrachtgever. mei 2011

Risico s tijdens en na de bouw. focus op belangen Opdrachtgever. mei 2011 Risico s tijdens en na de bouw focus op belangen Opdrachtgever mei 2011 Programma Risicoprofiel Opdrachtgever en bouwprojecten De (schade-) praktijk Enkele belangrijke verzekering bij bouwprojecten Overzicht

Nadere informatie

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief NATIONALE VAN 1903 Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903 Coöperatieve U.A., en haar rechtsvoorgangers, biedt

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Productwijzer Verzekering aanhangwagen,

Productwijzer Verzekering aanhangwagen, Productwijzer Verzekering aanhangwagen, boot-/paardentrailer en Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor een: aanhangwagen boottrailer

Nadere informatie

Gezamenlijk actieplan Haags Cultureel Preventie Netwerk (HPN) preventie & respons evacuatie van collectie

Gezamenlijk actieplan Haags Cultureel Preventie Netwerk (HPN) preventie & respons evacuatie van collectie Gezamenlijk actieplan Haags Cultureel Preventie Netwerk (HPN) preventie & respons evacuatie van collectie Den Haag November 2017 Colofon Gemeenschappelijk actieplan HPN. Preventie en repsons. Evacuatie

Nadere informatie

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden.

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden. Kostbaarhedenverzekering ZW-KO-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze verzekeringen

Nadere informatie

Wat te doen na een brand

Wat te doen na een brand 12 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Wat te doen na een brand Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Een brand is een ingrijpende

Nadere informatie

Zekerheidscheck schadeverzekeringen. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Zekerheidscheck schadeverzekeringen. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Zekerheidscheck schadeverzekeringen verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Zijn uw verzekeringen op orde? 2 Het is belangrijk dat uw schadeverzekeringen aansluiten bij uw huidige persoonlijke situatie.

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE EIGENDOMMEN INCLUSIEF PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS S L U I T N O T A

GEMEENTELIJKE EIGENDOMMEN INCLUSIEF PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS S L U I T N O T A GEMEENTELIJKE EIGENDOMMEN INCLUSIEF PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS S L U I T N O T A VERZEKERINGNEMER Gemeente Brielle SOORT VERZEKERING Gemeentelijke eigendommen inclusief primair en voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-177 d.d. 29 april 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. E.H. Hondius en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden opstalverzekering Blad versie 13.0, van 01 maart 10 2015 Bijzondere voorwaarden opstalverzekering

Nadere informatie

Onze helpende hand bij schade. Handleiding voor onze particuliere klanten

Onze helpende hand bij schade. Handleiding voor onze particuliere klanten Onze helpende hand bij schade Handleiding voor onze particuliere klanten Directe hulp bij schade Schade komt altijd ongelegen en u wilt er zo snel mogelijk van af. U wilt weten wat u wel en niet kunt doen.

Nadere informatie

Donatus Verzekeringen is in de 19e eeuw ontstaan vanuit

Donatus Verzekeringen is in de 19e eeuw ontstaan vanuit Donatus Verzekeringen werpt zich op als hoeder cultureel er fgoed Onlangs heeft Donatus Verzekeringen een historische beslissing genomen. De maatschappij die al sinds 1852 kerken verzekert, gaat zijn horizon

Nadere informatie

ANPI 18/11/2009. NOTIFIED BODY n 1134 RENOVATIE EN BRANDVEILIGHEID ASBL ANPI VZW. Groep n 2 : Overheden Openbare diensten

ANPI 18/11/2009. NOTIFIED BODY n 1134 RENOVATIE EN BRANDVEILIGHEID ASBL ANPI VZW. Groep n 2 : Overheden Openbare diensten NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST EN 17025 003-INSP EN 17020 003- PROD EN 45011 RENOVATIE EN BRANDVEILIGHEID ASBL ANPI VZW Statutaire organisatie van ANPI vzw Groep n 1 : Verzekering ondernemingen Groep n

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen

Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Zorgeloos weg met de caravan

Zorgeloos weg met de caravan Zorgeloos weg met de caravan 2 Voor een zorgeloze vakantie verzekert u uw caravan met de Fortis ASR Caravanverzekering De Fortis ASR Caravanverzekering in het kort Keuzemogelijkheden van beperkte tot zeer

Nadere informatie

De Keyzer Zakelijk Pakket

De Keyzer Zakelijk Pakket De Keyzer Zakelijk Pakket 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing De Keyzer Zakelijk Pakket 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het De Keyzer

Nadere informatie

Brandpreventie in Het Nieuwe Rijksmuseum in relatie tot beveiliging monument en collectie

Brandpreventie in Het Nieuwe Rijksmuseum in relatie tot beveiliging monument en collectie Brandpreventie in Het Nieuwe Rijksmuseum in relatie tot beveiliging monument en collectie Ir. B.H.G. (Björn) Peters Senior Adviseur Brandveiligheid, DGMR Den Haag Brand in Monumenten, 1 Uit de pers Brand

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Model 20234 blad 1 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling Brandregres 2014 (BBr)

Toelichting Bedrijfsregeling Brandregres 2014 (BBr) Sector Schadeverzekering Aan schadeverzekeraars aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars Circulaire MSS-2013-19 Onze referentie 2013-00144282/MBEUG Den Haag 11 oktober 2013 Gevraagde actie Ter kennisneming

Nadere informatie

Informatie verzekeringen tuinhuis

Informatie verzekeringen tuinhuis Informatie verzekeringen tuinhuis Uitgave: december 2005 1 INHOUDSOPGAVE VERZEKERINGEN TUINHUIS... 3 VERZEKERING VOOR BRAND-, STORM- EN GLASBREUKSCHADE... 3 OPSTALLEN...3 Wat is een goed bedrag voor de

Nadere informatie

De ZekerheidsCombinatie Vereniging van Eigenaren een drie-in-één verzekeringspakket

De ZekerheidsCombinatie Vereniging van Eigenaren een drie-in-één verzekeringspakket De ZekerheidsCombinatie Vereniging van Eigenaren een drie-in-één verzekeringspakket NnL 1 De ZekerheidsCombinatie Vereniging van Eigenaren Beheert u een gebouw dat niet ouder is dan vijf jaar en is de

Nadere informatie

Maar ik heb toch een vergunning?! Over regels, kwaliteit en (eigen) verantwoordelijkheid Brandende kwesties Risico s en regels voor erfgoed

Maar ik heb toch een vergunning?! Over regels, kwaliteit en (eigen) verantwoordelijkheid Brandende kwesties Risico s en regels voor erfgoed Maar ik heb toch een vergunning?! Over regels, kwaliteit en (eigen) verantwoordelijkheid Brandende kwesties Risico s en regels voor erfgoed Hajé van Egmond Je moet in Nederland aan het Bouwbesluit voldoen!

Nadere informatie

GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS

GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS OM ZEKER IN HET LEVEN TE STAAN GENERALI. GENERALI verzekeringsgroep nv is onderdeel van de wereldwijd actieve Generali Group. Dit toonaangevende concern is sinds 1831 actief,

Nadere informatie

Prijs van de verzekering

Prijs van de verzekering Prijs van de verzekering premie poliskosten incassokosten assurantiebelasting Actuarieel Instituut 1 Belangrijkste wetten Art 246 WVK (verz. ovk) Art 249 WVK (eigen gebrek) Art 251 WVK (verzwijging) Art

Nadere informatie

uw woning en inboedel goed verzekerd

uw woning en inboedel goed verzekerd Univé Woonverzekeringen Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Pleziervaartuigenverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Pleziervaartuigenverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Pleziervaartuigenverzekering Het plezier van vrijuit varen De rust van water of juist de wind in de zeilen. Varen geeft u het gevoel van vrijheid,

Nadere informatie

Productwijzer Pechhulpverzekering

Productwijzer Pechhulpverzekering Pechhulpverzekering Productwijzer Pechhulpverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pechhulpverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

RijksDienst voor de MonumentenZorg. Brandveiligheid in Monumenten

RijksDienst voor de MonumentenZorg. Brandveiligheid in Monumenten RijksDienst voor de MonumentenZorg Brandveiligheid in Monumenten Introductie A.v.d.Linden en P.Doolaard Adviseurs Cultuurbescherming Afd. Instandhoudingstechnologie Presentatie Utrecht 2-11-2004 Introductie

Nadere informatie

DOORLOPENDE REISVERZEKERING EN ANNULERINGSVERZEKERING OVERIGE RECREATIEVERZEKERINGEN UITVAARTVERZEKERING

DOORLOPENDE REISVERZEKERING EN ANNULERINGSVERZEKERING OVERIGE RECREATIEVERZEKERINGEN UITVAARTVERZEKERING DOORLOPENDE REISVERZEKERING EN ANNULERINGSVERZEKERING Gaat u meer dan eens per jaar op vakantie en/of trekt u er wel eens een weekend of midweek tussenuit? Dan is het sluiten van een doorlopende Reis-

Nadere informatie

Guijt & Thuis Voordeelpakket voor particulieren

Guijt & Thuis Voordeelpakket voor particulieren Guijt & Thuis Voordeelpakket voor particulieren VERZEKERINGEN Motorrijtuigen Woonhuis en Inboedel Kostbare Zaken Aansprakelijkheid (Gezins)Ongevallen Rechtsbijstand Doorlopende Reis en Annulering Overige

Nadere informatie

Datum 3 maart 2014 Kamervragen van de leden Lucas, Aukje de Vries, Jacobi en De Rouwe over het behoud van de monumentenstatus molen "Windlust"

Datum 3 maart 2014 Kamervragen van de leden Lucas, Aukje de Vries, Jacobi en De Rouwe over het behoud van de monumentenstatus molen Windlust >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Cultureel Erfgoed IPC Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

U heeft brandof waterschade... Wat nu?

U heeft brandof waterschade... Wat nu? U heeft brandof waterschade... Wat nu? U heeft brand- of waterschade... Schade is vervelend en komt nooit gelegen. Wij kunnen ons dan ook goed voorstellen dat er op dit moment van alles door u heen gaat.

Nadere informatie

uw woning en inboedel goed verzekerd

uw woning en inboedel goed verzekerd Univé Woonverzekeringen Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen Passende combinaties -2- Passende combinaties Al jaren is Turien & Co. Assuradeuren, opgericht in 1921, specialist op het gebied van verzekeringen. Door onze

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als. ondernemers

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als. ondernemers AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Net zo flexibel als ondernemers Zelf kiezen. Zelf beslissen. Zelf bepalen. Dat is waar u het als ondernemer voor doet. Dat is wat u inspireert. Want ondernemers

Nadere informatie