INFORMATIEBOEKJE Jeugdafdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBOEKJE Jeugdafdeling"

Transcriptie

1 INFORMATIEBOEKJE Jeugdafdeling V.V. GAVC Seizoen

2 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave blz Organisatie van de vereniging GAVC blz De jeugdcommissie blz Contributie blz De leeftijdscategorieen blz Het jeugdbeleidsplan blz Prestatie gericht en recreatie gericht voetballen blz Het selectiebeleid blz De leider blz De trainer en de training blz Keepertraining blz De trainingstijden blz De wedstrijden blz Afgelastingen blz Kleding en schoeisel blz Gevonden voorwerpen blz Eten en drinken blz Chauffeurs blz Ouders als toeschouwer blz Aanmeldingen en opzeggingen blz De Fuotbalans blz Vrijwilligersbeleid blz Belangrijke telefoonnummers blz

3 2. Organisatie van de vereniging GAVC De Grouster Amateur Voetbal Club is opgericht in De club heeft haar thuis op sportpark Nesserdyk. De vereniging heeft op dit moment 6 senioren team en 24 jeugdelftallen in de veldcompetitie. Naast de veldcompetitie heeft GAVC ook een zaalafdeling. De dagelijkse leiding is in handen van het hoofdbestuur. De voorzitter van het hoofdbestuur is Klaas Leystra. Het hoofdbestuur heeft haar activiteiten ondergebracht bij diverse commissies. Iedere commissie is verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk uitvoeren van de aan haar toebedeelde taken. Een aantal voorbeelden van de commissies die binnen GAVC actief zijn: De sponsorcommissie De kantinecommissie De onderhoudscommissie De jeugdcommissie 3. De jeugdcommissie De jeugdcommissie bestaat uit het dagelijks bestuur en de technische commissie. Het dagelijks bestuur geeft leiding aan de jeugdafdeling en zorgt er voor dat de voetbalsport bij de jeugdafdeling van GAVC kan worden beoefend zoals die beschreven staat in het jeugdplan. De technische commissie houdt zich bezig met de technische uitvoering en controle op naleving van het jeugdplan. Het dagelijks bestuur bestaat uit: Naam Feike Zittema Hendrikje Post Alice Koning Bart Reinsma Hanneke de Vries Frank van der Heide Functie Voorzitter Wedstrijdsecretaris Secretaris Technische zaken Algemene zaken Algemene zaken Ouders en spelers kunnen in eerste instantie met hun vragen terecht bij hun leider en/of trainer. De leider en trainer zijn verantwoordelijk voor trainingen, teamindelingen en technische zaken. Het is mogelijk dat een speler en/of ouders vragen hebben die zij niet bij - 2 -

4 de leider of trainer willen neerleggen. In een dergelijke situatie kunnen zij contact opnemen met het jeugdbestuur. Hierbij is de volgende onderverdeling gemaakt: Naam Telefoonnummer Categorie Feike Zittema A-, B- en C-junioren Hendrikje Post Meisjes pupillen en junioren Alice Koning E-pupillen Hanneke de Vries F-pupillen Frank van der Heide D-pupillen 4. Contributie De contributie wordt via automatische incasso geïnd. Wanneer het innen van een automatische incasso niet mogelijk is, dan ontvangt u een acceptgiro. Blijft betaling achterwege, dan ontvangt u een herinnering. Blijft u ondanks alle pogingen in gebreke, dan wordt de speler, door het bestuur, geschorst tot aan de financiële verplichting is voldaan. Heeft dit geen resultaat dan heeft het bestuur geen andere keus dan het openstaande bedrag uit handen te geven en de speler af te voeren van de ledenlijst. 5. Leeftijdscategorieën Voor het seizoen 2006/2007 gelden de volgende leeftijdscategorieën: Categorie Geboren F-pupillen In of na 2000 E-pupillen In 1998 of 1999 D-pupillen In 1996 of 1997 C-junioren In 1994 of 1995 B-junioren In 1992 of 1993 A-junioren In 1990 of

5 6. Het jeugdbeleidsplan De hoofddoelstelling van de jeugdafdeling van GAVC kan worden samengevat als: Het bieden van mogelijkheden tot een positieve vrijetijdsbesteding, door het scheppen van voorwaarden waardoor de jeugdleden van GAVC: Een goede voetbalopleiding geboden wordt Plezier beleven aan het voetballen Mogelijkheden krijgen om hun eigen voetbaltop te halen Zich door middel van het voetballen, zowel mentaal als fysiek, verder kunnen ontwikkelen en Zich gewaardeerd en betrokken blijven voelen bij GAVC, zodat zij ook op latere leeftijd zich willen inzetten voor GAVC als speler, coach, scheidsrechter en/of bestuurslid Om deze doelstelling te realiseren is een beleidsplan geschreven. In dit beleidsplan komen onderwerpen als technische opleiding van de jeugdspelers, begeleiding van de verschillende leeftijdscategorieën, taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en jeugdkader (leiders en trainers) en aanbod van activiteiten binnen de jeugdafdeling aan de orde. 7. Prestatie gericht en recreatie gericht voetballen De hoofddoelstelling geeft aan dat alle jeugdleden zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Daarbij wordt er door de jeugdcommissie onderscheid gemaakt tussen prestatie gericht en recreatie gericht voetballen. Strikt genomen is elke vorm van amateurvoetbal natuurlijk recreatiesport. Echter de frequentie, de gerichtheid en de intensiteit waarmee getraind en gespeeld wordt, zorgt wel degelijk voor een onderscheid tussen spelers. Niet iedere jeugdspeler heeft dezelfde inzet, kwaliteit en instelling om gericht en intensief te werken aan het verbeteren van zijn voetballend vermogen. 8. Het selectiebeleid Door het selecteren van jeugdspelers op inzet, kwaliteit en instelling, wordt geprobeerd om iedere jeugdspeler de mogelijkheid te bieden om op zijn/haar spelniveau succes te hebben en zich verder te ontwikkelen als voetballer. Wij zijn van mening dat het spelen van voetbal op het juiste spelniveau leuker en leerzamer is, dan wekelijks onder of boven het niveau te moeten spelen. Het gericht selecteren van jeugdspelers vindt plaats vanaf de E-pupillen. De spelers worden geselecteerd door de selectietrainers (technische commissie) in overleg met de elftalleiders en het jeugdbestuur. De beste voetballers van een bepaalde leeftijdscategorie spelen in het standaardteam. De standaardteams zijn E1, D1, C1, B1 en A1. De voetballers die tegen het standaardteam aan - 4 -

6 zitten, spelen in de E2, D2, C2, B2 of A2. Dit wordt het schaduwteam genoemd. De overige voetballers van een bepaalde leeftijdscategorie spelen in het schaduwteam of worden voor een lager team geselecteerd. De spelers worden zo ingedeeld dat de lagere teams kwalitatief zo gelijkwaardig mogelijk aan elkaar zijn. Het beleid is er verder op gericht, dat er in de standaardteams ook spelers zitten die nog minimaal één seizoen in een leeftijdscategorie mogen spelen. Dit om de kwaliteit van deze teams ook in het volgend seizoen zoveel mogelijk te borgen. Voor de F-pupillen geldt, dat op basis van leeftijd wordt ingedeeld. Voor de hogere teams wordt naast de leeftijd ook gekeken naar de individuele voetbalkwaliteiten van de spelers. Spelers kunnen op basis van hun voetbalkwaliteiten in een hoger team komen. Bij de F-pupillen wordt er meer dan in andere categorieën gekeken naar de aanwezigheid van klasgenootjes en/of vriendjes in een bepaald team. De samenstelling van de teams is niet een statisch geheel. Het is heel goed mogelijk dat een speler zich in een bepaalde periode sterk ontwikkelt en daardoor door kan groeien naar een hoger team. Het is ook mogelijk dat een speler te hoog is ingedeeld. Deze speler zal, na overleg met speler en ouders worden geselecteerd voor een lager team. Een wisseling van spelers binnen een team gebeurt alleen aan het begin van een competitie of voor de start van de tweede seizoenshelft. 9. De leider Goed leiding geven aan voetballers is niet eenvoudig. Enige voetbalkennis en het goed kunnen omgaan met jonge en oudere kinderen is noodzakelijk om een goede invulling te geven aan deze functie. Het jeugdbestuur vindt het belangrijk dat ervaren en onervaren leiders regelmatig getraind worden in voetbaltechnische en coachende vaardigheden. Zij biedt de leiders minimaal 2 keer per seizoen de mogelijkheid om aan deze trainingen deel te nemen. Jeugdteams worden vaak begeleid door één of meerdere leiders. Vaak zijn dit ouders van spelers. Bij de standaardteams is tevens de trainer van het team bij de wedstrijden aanwezig. De leider zorgt er voor dat de organisatie rondom zijn team vlekkeloos verloopt. Hij zorgt ervoor dat zijn team goed geïnformeerd wordt over de wedstrijddata, zich tijdens en na de wedstrijden sportief gedraagt, voldoende spelers heeft om te kunnen spelen en dat er bij uitwedstrijden voldoende chauffeurs zijn om de kinderen te vervoeren. De leider is het eerste aanspreekpunt voor ouders. De leider is verantwoordelijk voor de organisatie rondom zijn team. Dit betekent niet dat hij gedurende een periode van de dag de oppas is. Zeker bij de F-pupillen hebben de ouders hierin hun eigen verantwoordelijkheid. Kunt u als ouder niet mee naar een wedstrijd, maak dan afspraken met een andere ouder uit het team of met de leider

7 10. De trainer en de training Vanaf de E-pupillen worden voor de trainingen gekwalificeerde en gediplomeerde trainers ingezet. De F-pupillen worden vaak getraind door ouders van spelers. Deze ouders hebben vaak zelf gevoetbald. De oefenstof wordt door GAVC beschikbaar gesteld. De trainers hebben regelmatig contact met de leiders. Door het uitwisselen van informatie over de wedstrijden en trainingen, wordt de training afgestemd op de behoefte van het team. In het beleidsplan van de jeugdafdeling van GAVC zijn per leeftijdscategorie de basisvaardigheden benoemd. De trainer streeft er naar dat alle spelers de basisvaardigheden beheersen voordat de spelers over gaan naar een andere leeftijdscategorie. Alle oefenstof die aan de spelers wordt aangeboden, moet direct te maken hebben met het verder ontwikkelen van de basisvaardigheden. De basisvaardigheden zijn: F-pupillen Een F-pupil die over gaat naar de E-pupillen, moet Een bal binnenkant voet kunnen passen / trappen Een bal kunnen aannemen met de voet Met een bal kunnen dribbelen en drijven Een bal goed kunnen ingooien E-pupillen Een E-pupil die over gaat naar de D-pupillen, moet Een bal op alle manieren kunnen schieten (binnenkant, wreef, buitenkant, hoog en laag) Een bal op alle manieren kunnen aannemen (voet, borst en bovenbeen) Met een bal kunnen dribbelen en drijven (op snelheid) Een 1:1 duel kunnen aangaan De beginselen van het vrijlopen en positiespel beheersen (4:1 en 3:1) Kunnen kappen en draaien - 6 -

8 D-pupillen Een D-pupil die over gaat naar de C-junioren, moet De basistechnieken (trap, aanname, dribbelen/drijven, schijnbeweging) goed beheersen Het positiespel 3:1 en 5:2 beheersen Een bal in 1 keer kunnen spelen Het vrijlopen / aanbieden / vrije man zien beheersen Het realiseren van deze basisvaardigheden zal niet bij alle spelers lukken. Dit betekent niet dat zij dan in een bepaalde leeftijdscategorie blijven. Door het benoemen van basisvaardigheden is de trainer beter in staat om zijn oefenstof voor te bereiden en kan hij beter beoordelen wat het spelniveau van een speler is. Wanneer een speler niet kan trainen, meldt hij zich tijdig af bij de trainer. Wanneer een speler licht geblesseerd is, meldt hij dat aan het begin van de training. Na de training is het vanaf de E-pupillen verplicht te douchen. Kan een speler niet douchen, dan moeten de ouders dit melden aan de trainer. 11. Keepertraining Wanneer een speler er voor heeft gekozen om keeper te willen worden, wordt hij uitgenodigd voor de keeperstraining. Deze training wordt gegeven door ervaren (oud)keepers. Informatie over de keeperstraining kunt u krijgen bij de leider. 12. De trainingstijden De trainingstijden worden aan het begin van het seizoen door de leider bekend gemaakt aan de spelers en ouders. De F-pupillen trainen, in principe, 1 keer per week. Vanaf de E-pupillen wordt, indien mogelijk, 2 keer per week getraind. De F-pupillen trainen van december tot en met februari in de zaal. De training zal op de vrijdagmiddag of zaterdagmorgen worden ingepland. De E-pupillen en de hogere teams blijven op het veld trainen

9 13. De wedstrijden De F-pupillen, E-pupillen (uitgezonderd spelend in hoofdklasse) en lagere D-pupillen spelen een najaars- en een voorjaarscompetitie. De najaarscompetitie is een halve competitie. Dit wil zeggen dat een team in deze competitie één keer tegen een andere voetbalclub speelt. Dit kan een thuis- of een uitwedstrijd zijn. De voorjaarscompetitie is een volledige competitie. Dus een thuis- en een uitwedstrijd. De D1 en hogere jeugdelftallen spelen een volledige competitie. Aan het begin van het seizoen ontvangt de speler van de leider een overzicht van de competitie wedstrijden. De leider geeft verder aan hoe laat zijn team vertrekt bij een uitwedstrijd en hoe laat zijn team aanwezig moet zijn bij een thuiswedstrijd. Het is erg belangrijk dat een speler op tijd komt. Spelregels voor de spelers: Wanneer een speler niet mee kan doen, geeft hij dat zo snel mogelijk door aan de leider; Wanneer een speler licht geblesseerd is, meldt hij dat zo snel mogelijk aan de leider; Ga respectvol met elkaar om, schelden en vloeken is niet acceptabel. Luister naar de trainer, leider en scheidsrechter; Neem geen waardevolle spullen mee naar de wedstrijden; Hinder geen andere spelende teams; Na de wedstrijd is het verplicht te douchen. Kan een speler niet douchen, moet de ouder dit melden aan de leider en Laat de kleedkamer netjes achter. 14. Afgelastingen Wanneer het totale programma van de regio Noord wordt afgelast, wordt een speler niet persoonlijk op de hoogte gebracht van de afgelastingen. Deze informatie is te vinden op o.a. teletext pagina 603. Wanneer niet het totale programma, maar wel de wedstrijd van uw kind wordt afgelast, wordt de leider geïnformeerd door de wedstrijdsecretaris. De leider neemt contact op met de spelers/ouders of hij informeert de spelers/ouders via de telefoonboom. De leider kan u informatie geven hoe hij dit heeft georganiseerd

10 15. Kleding en schoeisel Het voetbalshirt wordt verzorgd door GAVC, de kosten van het shirt zit in de contributie. De speler moet zelf zorgen voor zwarte broek, scheenbeschermers (verplicht), gele voetbalsokken, voetbalschoenen en douchespullen waaronder slippers. 16. Gevonden voorwerpen Het komt regelmatig voor dat spelers kleding en schoeisel vergeten mee te nemen. Kleding en schoeisel dat in de box is achtergebleven, wordt gedurende het lopende seizoen bewaard. U kunt op wedstrijddagen in de bestuurskamer informeren of er nog kleding en/of schoeisel is gevonden. Kleding en schoeisel dat niet wordt opgehaald, wordt aan het einde van het seizoen verkocht of weggegooid. 17. Eten en drinken Tijdens de pauze krijgen de spelers ranja (t/m de E-pupillen) of thee (vanaf de D-pupillen). Het is toegestaan om in de pauze een boterham of koek te eten. Het eten van snoep is in de pauze niet toegestaan. 18. Chauffeurs De meeste leiders kiezen er voor om te werken met een rijschema. Aan het begin van het seizoen worden de ouders door de leider geïnformeerd wanneer zij moeten rijden. Er zijn ook leiders die het vervoer naar uitwedstrijden anders hebben geregeld. Heeft u niets gehoord over een rijschema, informeer dan bij de leider hoe hij het vervoer heeft georganiseerd. De volgende regels gelden bij het vervoer naar wedstrijden: maximaal 3 kinderen op de achterbank gordels verplicht geen kind kleiner dan 135 cm op de bijrijdersplaats, anders dan met zittingverhoger leider is verantwoordelijk voor de spelers tijdens het vervoer chauffeurs dienen zich verantwoordelijk te gedragen samen uit, samen thuis Voor kinderen (tot 18 jaar) kleiner dan 1,35 meter geldt dat zij in de auto altijd een goedgekeurd zitje of een zittingverhoger moeten gebruiken. Dat geldt zowel voor- als achterin. In een auto zonder gordels mogen kinderen jonger dan drie jaar niet worden vervoerd. Dit is de nieuwe basisregel, die met ingang van 1 maart 2006 omtrent het vervoer van kinderen in auto's, van toepassing is

11 Bij het opstellen van de regelgeving is rekening gehouden met de situatie waarin incidenteel door een ouder meer kinderen worden vervoerd dan alleen het eigen kind of de eigen kinderen. Voor deze "gastkinderen" geldt, dat een gordel voldoende is, wanneer het gaat om vervoer over een beperkte afstand. Het reizen naar een uitwedstrijd valt onder deze definitie. 19. Ouders als toeschouwer Enkele tips om het goede voorbeeld te geven wanneer u aanwezig bent bij een training of wedstrijd van uw kind: Moedig alle spelers aan. Voor (jeugdige) sporters is het fantastisch om aangemoedigd te worden. Het is sneu dat alleen dié kinderen worden aangemoedigd waarvan de ouders aanwezig zijn. Laat niet merken dat u zich ergert aan het spel van uw kind of teamgenoten. Laat niet merken dat u ontevreden bent over bepaalde acties. Zeker wanneer u zelf sport weet u dat het niet altijd gaat zoals u zou willen. Wanneer kinderen merken dat een ouder ontevreden is (door bijvoorbeeld grapjes als: "Deze week geen zakgeld" of oooohgeroep) zal dat hun spel eerder negatief dan positief beïnvloeden. Leg u direct bij de beslissingen van een scheidsrechter neer. Realiseer u hierbij dat verschillende mensen elke situatie ook verschillend zien. De scheidsrechter heeft het recht te beslissen zoals hij het ziet. Protest van publiek heeft dan geen zin. Bovendien is dit erg vervelend voor de scheidsrechter. die zo vriendelijk is om in zijn vrije tijd een wedstrijd te komen begeleiden. En niet in de laatste plaats is het voor de spelers en begeleiders enorm vervelend wanneer het publiek zich met de leiding van de wedstrijd gaat bemoeien. Blijf tijdens de wedstrijd in het gebied dat bestemd is voor toeschouwers. Geef de trainer/coach geen adviezen met betrekking tot zijn taak, ook al zijn ze goed bedoeld. Geef uw kind of andere kinderen geen aanwijzingen tijdens de training of wedstrijd. Buiten dat kinderen dit vaak niet waarderen, is het ook erg verwarrend om van twee verschillende personen aanwijzingen te krijgen. Bovendien is het voor een coach niet leuk als ouders zijn taak ongevraagd overnemen. Hebt u interesse om de kinderen aanwijzingen te geven, vraag dan aan de trainer/coach of u mee kunt helpen met training geven, coachen of andere zaken. Maak geen opmerkingen die door de betrokkenen beledigend opgevat kunnen worden, ook al zijn ze goed bedoeld. Zijn er dingen die volgens u niet kunnen, praat hierover dan na de wedstrijd met de betrokkenen. Als u bijvoorbeeld uw kind vals ziet spelen, dan hoort u te laten merken dat dit niet kan. Hebt u vraagtekens of opmerkingen over het coachen, maak dan met de coach een afspraak om hierover te praten. Tijdens de wedstrijd is dit niet op zijn plaats en direct na de wedstrijd is de coach vaak met andere zaken bezig, zoals bijvoorbeeld een nabespreking met het team. Vraag daarom wanneer hij het liefst met u daarover praat. Help indien mogelijk mee als een trainer/coach of andere begeleider dat vraagt. Bedenk dat binnen een vereniging vrijwel alles door vrijwilligers wordt gedaan. Naast de contributie die u betaalt, mag u daar als ouder best wat extra's voor terug doen

12 Bedank de trainer/coach en andere vrijwilligers eens die wedstrijden of andere activiteiten organiseren en leiden. 20. Aanmeldingen en opzeggingen Nieuwe leden kunnen zich het gehele jaar aanmelden; Nieuwe leden die zich na de start van de competitie aanmelden, gaan eerst alleen trainen. Na de winterstop worden zij bij een team ingedeeld; De F, E en D pupillen die als spelend lid willen stoppen, moeten zich voor 1 juni of 1 januari van een kalenderjaar schriftelijk hebben afgemeld; Wanneer de afmelding niet tijdig in het bezit is bij de ledenadministratie, loopt de contributie door tot het volgende opzegmoment (2 kwartalen); De C, B en A junioren die als spelend lid willen stoppen, moeten zich voor 1 juni van een kalenderjaar schriftelijk hebben afgemeld; Wanneer de afmelding niet tijdig in het bezit is bij de ledenadministratie, loopt de contributie door tot het volgende opzegmoment (4 kwartalen) en Bij uitzondering (bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden zoals verhuizing, ernstige ziekte o.i.d.) kan het hoofdbestuur beslissen dat er van bovenstaande wordt afgeweken. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk bij de secretaris van het bestuur te worden ingediend. Een opzegging als spelend lid moet schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie. Gerrit de Vries verzorgt de ledenadministratie binnen GAVC. Zijn adres is Jetsma 12. De leiders van de verschillende teams zullen in de maand april bij de spelers informeren welke speler volgend seizoen als spelend lid wil stoppen. Zij zullen hen wijzen op het opzeggingsbeleid. De verantwoordelijkheid van de opzegging blijft liggen bij de speler of zijn ouders. 21. De Fuotbalans De Fuotbalans is het clubblad van GAVC. De Fuotbalans komt 10 keer per jaar uit. In de Fuotbalans staan wedstrijdverslagen, algemene informatie en de advertenties van onze sponsoren

13 22.Vrijwilligersbeleid De vereniging GAVC is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Iedere bijdrage, hoe klein dan ook, is belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging.het uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid is dat vrijwilligerswerk vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. De doelstelling van het vrijwilligersbeleid is het bevorderen van nieuwe instroom en het behouden van bestaande vrijwilligers en kaderleden. Ook van nieuwe (jeugd)leden en ouders wordt verwacht dat zij als vrijwilliger een bijdrage leveren aan de diverse activiteiten die binnen GAVC plaats vinden.voorbeelden van vrijwilligerswerk zijn: leider, trainer, bestuurslid, kantinemedewerker en redacteur clubblad. De ouders van alle nieuwe jeugdleden worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst/kennismakingsbijeenkomst in de kantine van GAVC. Hier wordt e.e.a. over de gang van zaken binnen de vereniging verteld en krijgt u dit informatieboekje uitgereikt. Ook zal er een uitleg zijn van de verschillende werkzaamheden die door vrijwilligers binnen de vereniging kunnen worden uitgevoerd. U zal gevraagd worden welke werkzaamheden u voor de vereniging wilt verrichten en op welk gebied(en) u voorkeuren en capaciteiten liggen. Hier wordt natuurlijk rekening meegehouden. 23.Belangrijke telefoonnummers Kantine GAVC Leider Trainer Contactpersoon.. (zelf invullen).. (zelf invullen).. (zelf invullen)

Welkom! Organisatie van de vereniging GAVC. De Jeugdcommissie:

Welkom! Organisatie van de vereniging GAVC. De Jeugdcommissie: INFORMATIEBOEKJE 2015 Welkom! Bij deze heten we je van harte welkom bij GAVC. We hopen dat je binnen onze vereniging vindt wat je zoekt en dat je nog jaren met veel plezier lid bent van onze vereniging.

Nadere informatie

Informatieboekje Jeugdafdeling R.K.P.S.C.

Informatieboekje Jeugdafdeling R.K.P.S.C. Informatieboekje Jeugdafdeling R.K.P.S.C. Seizoen 2017 2018 Versie 2.0 Voorwoord Voor jullie ligt het informatieboekje voor de jeugdafdeling van voetbalvereniging R.K.P.S.C. Wij vinden het belangrijk dat

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ Inleiding SC Woezik is opgericht in 1961 en speelt op Sportpark Woezik te Wijchen. De vereniging wordt geleid door een bestuur dat door de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD AUGUSTUS 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voetballen bij SDV Barneveld... 3 1.1. Voorwoord... 3 1.2. Vrijwilligers... 3 2. De structuur van de vereniging... 4 2.1.

Nadere informatie

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Door: Jeugdbestuur Voor: alle (nieuwe) jeugdleden 1 Uitgave: september 2014 Voorwoord Deze introductiegids is bedoeld om alle jeugdleden

Nadere informatie

V.C.W. s Jeugd Infoboekje

V.C.W. s Jeugd Infoboekje V.C.W. s Jeugd Infoboekje V.C.W. In dit schrijven willen wij u welkom heten bij voetbalvereniging V.C.W. Wij hopen dat uw zoon / dochter zich in onze vereniging sportief zal kunnen uitleven. Wij willen

Nadere informatie

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6)

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6) INFORMATIE VOETBALVERENIGING HSC 28 Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, en commissieleden, n.l. bij voorkeur de voorzitters van

Nadere informatie

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FC MEPPEL OPGERICHT 24-2-1930 KONINKLIJK GOEDGEKEURD 20-7-1972 Clubhuis, sportpark Ezinge Telefoon 0522-255252 www.fcmeppel.nl, e-mail: fcmeppel@fcmeppel.nl Technisch jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Informatieboekje HVV Hengelo

Informatieboekje HVV Hengelo Informatieboekje HVV Hengelo HVV Hengelo Twekkelerweg 311 7553 LZ Hengelo info@hvvhengelo.nl www.hvvhengelo.nl versie 05-2017 Lid worden bij HVV Hengelo! Allereerst willen we je van harte welkom heten

Nadere informatie

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS Informatieboekje voor nieuwe leden Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS (versie 1.2) Informatieboekje voor nieuwe leden JCLE JCLE stelt dit boekje met de uiterste zorg samen. Het kan echter voorkomen

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

De eerste wegwijzer binnen de voetbalvereniging. Opgezet door de jeugdcommissie van v.v. Dronrijp. www.vvdronrijp.nl. v.v.

De eerste wegwijzer binnen de voetbalvereniging. Opgezet door de jeugdcommissie van v.v. Dronrijp. www.vvdronrijp.nl. v.v. De eerste wegwijzer binnen de voetbalvereniging Opgezet door de jeugdcommissie van v.v. Dronrijp www.vvdronrijp.nl v.v. Dronrijp Informatieboekje Nieuwe jeugdleden Dronrijp, februari 2011 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Informatieboekje v.v. Altena opgericht 17 juli 1945 Sportcomplex Altena Postadres Rijksweg 202-204 Nieuwendijk Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Welkom bij v.v. Altena. We hopen dat je een fijne en sportieve

Nadere informatie

Waar deze avond voor is bedoeld.

Waar deze avond voor is bedoeld. Welkom Waar deze avond voor is bedoeld. -Wij willen informeren -Wij willen enthousiasmeren -Wij willen feedback krijgen -Wij willen met een goed gevoel naar huis gaan Gezamenlijke jeugdafdeling Hoe ziet

Nadere informatie

Swift. SV Velden. Dameskorfbalvereniging. sinds 1950

Swift. SV Velden. Dameskorfbalvereniging. sinds 1950 Swift SV Velden Dameskorfbalvereniging sinds 1950 Korfbal is.! Een echte teamsport. Door het vrijlopen en samenspel kun je iets bereiken.! Attractieve, gezellige sport, die zowel prestatief als recreatief

Nadere informatie

Welkom als lid van onze club sv Steenwijkerwold

Welkom als lid van onze club sv Steenwijkerwold Welkom als lid van onze club sv Steenwijkerwold Handleiding voor (nieuwe) leden van sv Steenwijkerwold Handleiding nieuwe leden sv Steenwijkerwold Pagina 1 Inleiding Allereerst heten we je welkom als lid

Nadere informatie

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen 3. Wie doet wat in het Jeugdbestuur? 4. Jeugdbeleidsplan 5. Competitie-indeling 6. Verantwoordelijkheden ouders 7. Rondvraag 8.

Nadere informatie

Infoboekje. voor de jeugd van. v.v. Nieuw-Lekkerland

Infoboekje. voor de jeugd van. v.v. Nieuw-Lekkerland Infoboekje voor de jeugd van v.v. Nieuw-Lekkerland Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Algemeen... 4 Clubkleuren... 4 Lid worden... 4 Contributie... 4 Ledenadministratie... 4 Opzeggen lidmaatschap...

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET FC LEO

INFORMATIEPAKKET FC LEO INFORMATIEPAKKET FC LEO Versie: 21-09-2015 - Wijzigingen en typefouten onder voorbehoud Van harte welkom bij FC LEO Namens de gehele club willen we je van harte welkom heten bij de voetbalclub van de Marne,

Nadere informatie

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers Bewaarexemplaar Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers www.vvworkum.nl Inleiding Welkom nieuwe leden en ouders / verzorgers Je bent nu in het bezit van de informatiebrochure van voetbalvereniging

Nadere informatie

SC Lemele Voetbalbeleidsplan

SC Lemele Voetbalbeleidsplan SC Lemele Voetbalbeleidsplan 2010-2015 Versie 2010/2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen SC Lemele... 3 2.1 Beschrijving vereniging... 3 2.2 Doelstellingen technisch

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Het jaar opstarten 2. Afgelastingen 4. Voor de wedstrijd 5. Tijdens de wedstrijd 6. Rust 6.

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Het jaar opstarten 2. Afgelastingen 4. Voor de wedstrijd 5. Tijdens de wedstrijd 6. Rust 6. Inhoudsopgave pag. Voorwoord 2 Het jaar opstarten 2 Afgelastingen 4 Voor de wedstrijd 5 Tijdens de wedstrijd 6 Rust 6 Na de wedstrijd 6 Speeltijden 7 Overige belangrijke informatie 8 Invullen officiële

Nadere informatie

Leeftijdscategorieën Honkbal /Softbal:

Leeftijdscategorieën Honkbal /Softbal: Voorwoord Voor u ligt het jeugdplan van de Honk- & Softbalvereniging SV Spaarnwoude. Dit jeugdplan is onderdeel van het beleidsplan van SV Spaarnwoude Honk & Softbal. Het uitgangspunt van de vereniging

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens Welkom bij AFC 34! Voetbal is een mooie sport en we hopen dat uw kind de komende jaren met veel plezier bij onze club zal spelen. Bij AFC 34 kan zowel voor ontspanning en recreatie worden gevoetbald als

Nadere informatie

Gedragsregels v.v.wapserveen

Gedragsregels v.v.wapserveen Voor de leden,begeleiders,trainers,publiek en bestuur van de v.v.wapserveen staat het plezier in de sport voorop. Om dit te bereiken zijn er een aantal gedragsregels en richtlijnen opgesteld. De hieronder

Nadere informatie

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie

Enquête Jeugdbeleid vv SDS

Enquête Jeugdbeleid vv SDS Enquête Jeugdbeleid vv SDS Aug, 2010 Beste SDS ers, Als reeds vermeld in ons verenigingsblad De Treffer doe ik namens de jeugdcommissie van vv SDS onderzoek naar het beleid van onze jeugdafdeling. Het

Nadere informatie

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC.

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. In dit boek komen verschillende gedragsregels aan bod. Het gaat over de normen en waarden die bij onze voetbalvereniging gelden. Er komen

Nadere informatie

De gedragsregels voor iedereen

De gedragsregels voor iedereen De gedragsregels voor iedereen Iedereen maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. er wordt geen glas en aardewerk mee naar buiten genomen. ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng

Nadere informatie

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 Beste Jeugdleiders, Binnen elke vereniging heb je vrijwilligers nodig die de vereniging draaiende houden. Zonder vrijwilligers heeft een vereniging

Nadere informatie

Technisch beleidsplan jeugd VV Serooskerke

Technisch beleidsplan jeugd VV Serooskerke Technisch beleidsplan jeugd VV Serooskerke Dit deel beschrijft welke technische visie de jeugdcommissie heeft in de opleiding van jeugdspelers. Hierin wordt onder meer beschreven: Doelstelling Beleid Warming

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

V.V. Tricht jeugdafdeling

V.V. Tricht jeugdafdeling V.V. Tricht jeugdafdeling Seizoen 2013-2014 Tricht, juni 2013 Beste sportvrienden, vriendinnen, ouders en begeleiders, Bijgaand treffen jullie de digitale informatie voor het seizoen 2013-2014 aan. Hierin

Nadere informatie

Specifieke Handleiding jeugdtrainers

Specifieke Handleiding jeugdtrainers Specifieke Handleiding jeugdtrainers (Mini, F en E pupillen) Inhoudsopgave Leeftijdskenmerken De wedstrijd Coachen/begeleiden tijdens de wedstrijd De training Trainingsaanpak Leeftijdskenmerken Als je

Nadere informatie

Kleding & Uitrusting. Sportpark. Kleedlokalen en Hygiëne. Blessures / Ziekte / Gedragsproblemen. Problemen

Kleding & Uitrusting. Sportpark. Kleedlokalen en Hygiëne. Blessures / Ziekte / Gedragsproblemen. Problemen In de eerste plaats wil de jeugdcommissie de nieuwe vrijwilligers en al onze nieuwe jeugdleden van harte welkom heten bij de jeugdafdeling van Festilent. Wij hopen dat jullie het komende seizoen met veel

Nadere informatie

V.V. Tricht jeugdafdeling

V.V. Tricht jeugdafdeling Seizoen 2012-2013 V.V. Tricht jeugdafdeling Tricht, juni 2012 Beste sportvrienden, vriendinnen, ouders en begeleiders, Bijgaand treffen jullie de digitale informatie voor het seizoen 2012-2013 aan. Hierin

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd JEUGDBELEIDSPLAN 2012-2016 OKTOBER 2012 Het jeugdbestuur van V.en.A.V. Pax heeft in nauwe samenwerking met de Technische Commissie Jeugd (TCJ) van V.en.A.V. Pax een nieuw (technisch) jeugdbeleidsplan opgesteld

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN '------------' vv Gieterveen vv Gasselternijveen vv G.K.C. VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN Versie 14 oktober 2013 Gedragsregels spelers SJO Oostermoer 1. Spelers moeten

Nadere informatie

Welkomst- en informatieboekje voor jeugdleden en hun ouders/verzorgers.

Welkomst- en informatieboekje voor jeugdleden en hun ouders/verzorgers. Welkomst- en informatieboekje voor jeugdleden en hun ouders/verzorgers. seizoen 2015 2016 1 Adres Sportpark West End Zilverlaan 10/2 9743 RK Groningen Telefoon: 050-3137702 email: jeugdafdeling@svlycurgus.nl

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren.

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren. Inleiding In deze publicatie vind je de gedragscode van sc Buitenveldert. Met deze gedragscode willen we iedereen die met sc Buitenveldert in aanraking komt duidelijke richtlijnen bieden omtrent de gewenste

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold

Plan van Aanpak. Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold Opdrachtgever : Bestuur SV Steenwijkerwold Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oldemarktseweg 92 8341 SH Steenwijkerwold 0521 588 596 Telefoon info@svsteenwijkerwold.nl

Nadere informatie

AANMELDING ALS LID VAN v.v. DOETINCHEM

AANMELDING ALS LID VAN v.v. DOETINCHEM AANMELDING ALS LID VAN v.v. DOETINCHEM Geacht (nieuw) lid, Jij hebt te kennen gegeven je als lid bij onze voetbalvereniging te willen aansluiten. De vereniging is op 1 augustus 1907 opgericht, is sinds

Nadere informatie

LEUSDER HANDBAL VERENIGING

LEUSDER HANDBAL VERENIGING Ja, ik wil graag lid worden van de Leusder Handbal Vereniging en lever dit formulier voorzien van één recente pasfoto (digitale pasfoto mag ook via e-mail), de incassomachtiging (p2) en de vrijwilligersinventarisatie

Nadere informatie

Gedragscode VV Krabbendijke

Gedragscode VV Krabbendijke Gedragscode VV Krabbendijke Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze

Nadere informatie

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

De gedragsregels voor de speler

De gedragsregels voor de speler De gedragsregels voor de speler 1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. 2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt

Nadere informatie

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE TECHNISCHE COMMISSIE 5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN Is lid van het hoofdbestuur; Is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen

Nadere informatie

Historie DSVP in vogelvlucht

Historie DSVP in vogelvlucht Welkom bij D.S.V.P. Historie DSVP in vogelvlucht Opgericht in 1948 Door Samenwerking Verkregen Pijnacker Speelde 22 jaar aan de Boezemweg (de Boezem) Sinds 1970 op de Groene Wijdte Er voetballen zowel

Nadere informatie

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen:

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Je gedraagt je sportief en met respect voor de club, voor je medespeler, je leider, je tegenstander, de scheidsrechter, de andere leden en supporters. De winnaar is

Nadere informatie

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen:

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen: Onderstaand staan de gedragsregels, alsmede taken en verantwoordelijkheden, weergegeven, die we bij v.v. Rijsbergen willen hanteren. Als iedereen zich hieraan houdt, is het altijd gezellig en sportief,

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN

JEUGDBELEIDSPLAN JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2019 1. Doelstellingen van de vereniging De statutaire doelstelling van de vereniging luidt: De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen van en het bevorderen van de voetbalsport

Nadere informatie

INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA. Organisatie van de vereniging

INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA. Organisatie van de vereniging INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, vice-voorzitter en commissieleden, n.l. bij voorkeur de

Nadere informatie

WELKOM. pupillen-trainers cursus. DEEL 1: Oooow.. zit het zo! (de RODE lijn uitleg)

WELKOM. pupillen-trainers cursus. DEEL 1: Oooow.. zit het zo! (de RODE lijn uitleg) WELKOM pupillen-trainers cursus DEEL 1: Oooow.. zit het zo! (de RODE lijn uitleg) * Koffie en thee: gratis voor deelnemers * Svp F/mini gesplitst van E aan tafel (zie bordjes) Deze avond is bedoeld voor:

Nadere informatie

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan.

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Club- en gedragsregels van CARTOUCHE Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Bij die sportiviteit, gezelligheid en prestatie hoort voor een belangrijk

Nadere informatie

SARTO Seizoen 2012/2013

SARTO Seizoen 2012/2013 SARTO Seizoen 2012/2013 Informatieavond voor ouders/verzorgers van nieuwe jeugdleden 21 augustus 2012 Programma 1. Opening 2. Organisatie 3. Normen en Waarden 4. Jeugdopleiding 5. Praktische informatie

Nadere informatie

10 geboden v.v. Gestel:

10 geboden v.v. Gestel: 10 geboden v.v. Gestel: Je bent lid van een vereniging en niet van één team. Toon respect voor iedereen. Accepteer de beslissing van leiding, trainers en de scheidsrechter. Complimenten zijn altijd leuk.

Nadere informatie

RKSV SARTO Seizoen 2013/2014

RKSV SARTO Seizoen 2013/2014 RKSV SARTO Seizoen 2013/2014 Informatieavond voor ouders/verzorgers van nieuwe jeugdleden Programma 1. Opening 2. Organisatie 3. Normen en Waarden 4. Jeugdopleiding 5. Praktische informatie 6. Wat verwachten

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider De 80 gedragsregels bij Reusel Sport / Faes Group Inhoudsopgave: 1. De gedragsregels voor de speler 2. De gedragsregels voor de trainer 3. De gedragsregels voor de begeleider 4. De gedragsregels voor de

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Jeugdplan. V.V. Spaubeek

Jeugdplan. V.V. Spaubeek Jeugdplan V.V. Spaubeek 2017-2020 Voorwoord Dit Jeugdplan is een hulpmiddel om de jeugd van V.V. Spaubeek op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving), een gestructureerde voetbalopleiding aan

Nadere informatie

Ouderavond Jeugdafdeling DVG

Ouderavond Jeugdafdeling DVG Ouderavond Jeugdafdeling DVG Welkom De vereniging DVG Programma Wat mag u verwachten van DVG? Organisatie DVG Rollen coördinatoren, Technische Commissie Jeugd, leiders en trainers Vertrouwenspersoon Huishoudelijke

Nadere informatie

Normen en waarden RKVV SINT-MICHIELSGESTEL. Gedragscode

Normen en waarden RKVV SINT-MICHIELSGESTEL. Gedragscode Normen en waarden RKVV SINT-MICHIELSGESTEL Gedragscode Onze vereniging stelt zich tot doel om alle leden en betrokkenen plezier te laten beleven aan het voetbalspel en alles wat eromheen gebeurt. Dit kan

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

Informatie Voetbalschool v.v. Kollum

Informatie Voetbalschool v.v. Kollum Informatie Voetbalschool v.v. Kollum De Voetbalvereniging Kollum start een voetbalschool om haar jongste jeugdspelers te helpen om een completere voetballer te worden. De clubmensen achter deze voetbalschool

Nadere informatie

Jeugdvoetbalplan 2010-2015

Jeugdvoetbalplan 2010-2015 Jeugdvoetbalplan 2010-2015 S.V. Marken Sportvereniging Marken Walandweg 2 1156 DJ Marken Jeugdcommissie S.V. Marken oktober 2010 Algemene doelstelling jeugdafdeling De algemene doelstelling van de jeugdopleiding

Nadere informatie

Seizoenstart jeugdteams. Nemelaer is van de leden, voor de leden en door de leden

Seizoenstart jeugdteams. Nemelaer is van de leden, voor de leden en door de leden Seizoenstart jeugdteams Nemelaer is van de leden, voor de leden en door de leden Nemelaer seizoen 2013-2014 1 INTRODUCTIE Jaarlijks starten de jeugdteams op in augustus. Maar zijn alle ongeschreven regels

Nadere informatie

Bij D.V.O.L. trainen Mini s in de leeftijd 5 en 6 jaar. In het jaar dat de Mini 7 jaar wordt, stroomt deze door naar de F-pupillen.

Bij D.V.O.L. trainen Mini s in de leeftijd 5 en 6 jaar. In het jaar dat de Mini 7 jaar wordt, stroomt deze door naar de F-pupillen. LEEFTIJDSCATEGORIE MINI-PUPILLEN In dit hoofdstuk worden de leeftijdskenmerken van de Mini-pupil, de spelregels, de afspraken en van deze leeftijdscategorie, de voetbaltechnische doelstelling en de belangrijkste

Nadere informatie

Bijeenkomst jeugdleiders en trainers

Bijeenkomst jeugdleiders en trainers Bijeenkomst jeugdleiders en trainers Agenda Introductie Organisatie jeugd Project Samen Scoren Taken begeleiding Basis teamafspraken Afgelastingen Vergoedingsregeling trainers Accommodatiebeheer Van alles

Nadere informatie

Informatie over. Sportclub Silvolde. Met plezier naar resultaat. Uw wegwijzer binnen de club. www.sportclubsilvolde.nl

Informatie over. Sportclub Silvolde. Met plezier naar resultaat. Uw wegwijzer binnen de club. www.sportclubsilvolde.nl Informatie over Sportclub Silvolde Met plezier naar resultaat Uw wegwijzer binnen de club www.sportclubsilvolde.nl INTRODUCTIE In dit informatieboekje, dat is bedoeld voor alle (nieuwe) leden, ouders/verzorgers

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 7 Selectiebeleid Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten van het selectiebeleid... 2 3 Selectiecriteria...

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Algemeen beleidsplan voor de jeugd van Voetbal Vereniging Oosterlittens

Algemeen beleidsplan voor de jeugd van Voetbal Vereniging Oosterlittens Algemeen beleidsplan voor de jeugd van Voetbal Vereniging Oosterlittens 1 Inhoudsopgave: Voorblad... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Uitgangspunten jeugdbeleidsplan... 4/5/6/7/8 Bijlagen jeugdbeleidsplan...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid CVV De Jodan Boys

Vrijwilligersbeleid CVV De Jodan Boys Vrijwilligersbeleid CVV De Jodan Boys Beheerder: Eigenaar Schrijver Beheerder Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Vrijwilligerscommissie Versie 1.3 Datum 6-7-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan.

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. Gedragsreglement De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. 1 Inleiding Voetbalvereniging Meeuwenplaat draagt bij aan het door leden met plezier kunnen voetballen en zich positief en sportief ontwikkelen,

Nadere informatie

TRAINER: voetbaltraining Kaboutervoetbal (K2) seizoen 2012 2013

TRAINER: voetbaltraining Kaboutervoetbal (K2) seizoen 2012 2013 TRAINER: voetbaltraining Kaboutervoetbal (K2) seizoen 2012 2013 VERENIGING UVV-VOETBAL : ÉÉN IN SPORT EN SPORTIVITEIT Henri Wolf, versie 1.0, 04-07-2012 KABOUTERS BIJ UVV Hoe en waarom doen we het zo...?

Nadere informatie

OMNI-VERENIGING S.D.Z.Z. Sportpark De Griethse Poort Edisonstraat Zevenaar WELKOM

OMNI-VERENIGING S.D.Z.Z. Sportpark De Griethse Poort Edisonstraat Zevenaar WELKOM WELKOM Beste sportvriend, Jij hebt interesse getoond in de sportvereniging S.D.Z.Z. in Zevenaar. Vandaar dat wij je deze informatiemap aanbieden. Wat is het doel van deze informatiemap meer te weten te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdleider bij vv Nieuw Roden

Inhoudsopgave. Jeugdleider bij vv Nieuw Roden Handleiding Jeugdleiders vv Nieuw Roden 2015/2016 Inhoudsopgave Jeugdleider bij vv Nieuw Roden 1. Voor aanvang van de competitie 1.1. Algemene informatie 1.2. Materialen en kleiding 1.3. Afspraken met

Nadere informatie

Bijlage 1: Opleidingsplan. a. Visie op de manier van voetballen (speelstijl) b. Visie op (steeds beter) leren voetballen

Bijlage 1: Opleidingsplan. a. Visie op de manier van voetballen (speelstijl) b. Visie op (steeds beter) leren voetballen Bijlage 1: Opleidingsplan In het jeugdbeleidsplan paragraaf 4. is een visie weergegeven op het voetballen binnen onze vereniging. Voor de spelers gaat het daarbij om winnen van een tegenpartij die ook

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding Huishoudelijk reglement sportclub EDS Inleiding Sportclub EDS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van

Nadere informatie

Informatieboekje jeugdleden V.V. Ouwe Syl

Informatieboekje jeugdleden V.V. Ouwe Syl Informatieboekje jeugdleden V.V. Ouwe Syl Document: Informatieboekje jeugd VV Ouwe Syl Versie : 1.3 Datum : 26 November 2010 Auteur(s): Taeke Zijlstra en André Torensma Informatieboekje Jeugdleden Pagina

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe leden (uitgave augustus 2013) Inhoudsopgave:

Informatie voor nieuwe leden (uitgave augustus 2013) Inhoudsopgave: 1 Informatie voor aspirant leden van R.k.s.v. BSC Informatie voor nieuwe leden (uitgave augustus 2013) Inhoudsopgave: 1. Verenigingsdoelstelling 2. Aanmelden en opzeggen bij BSC 3. Contributie 4. Verenigingsinformatie

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE KORFBALVERENIGING

INFORMATIEBROCHURE KORFBALVERENIGING INFORMATIEBROCHURE KORFBALVERENIGING 1 Inhoudsopgave Voorwoord Algemene korfbalinformatie 1. Bestuur blz. 3 2. Competitiezaken van onze vereniging blz. 4 3. Accommodatie blz. 4 4. Teamindeling blz. 4 5.

Nadere informatie

Reglement normen en waarden 2010-2014

Reglement normen en waarden 2010-2014 Reglement normen en waarden 2010-2014 1. Inleiding De jeugdafdeling van SDW wil er aan bijdragen dat de jeugd met Passie, Plezier en Progressie kan voetballen en zich ontwikkelen. Dit alles afgestemd op

Nadere informatie

Algemene info Informatie nieuwe leden

Algemene info Informatie nieuwe leden voorwoord Dit informatieboekje is bedoeld voor (nieuwe) jeugdleden en hun ouders. Het bestuur, de trainers, hoofdbegeleiders en teambegeleiders van SC Spirit '30 geven met dit boekje een profielschets

Nadere informatie

van Kabouter naar F-pupil in het seizoen 2015-2016 dinsdag 14 april 2015 20.00 22.00 uur

van Kabouter naar F-pupil in het seizoen 2015-2016 dinsdag 14 april 2015 20.00 22.00 uur van Kabouter naar F-pupil in het seizoen 2015-2016 dinsdag 14 april 2015 20.00 22.00 uur Henri Wolf, versie 1.0, 21-03-2015 Agenda 1. Introductie 2. Seizoen 2015-2016 voor F-pupillen 3. Voetballen in de

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst. Team: XX DTS EDE

Ouderbijeenkomst. Team: XX DTS EDE Ouderbijeenkomst Team: XX DTS EDE Instructie voor de gebruiker Deze presentatie is een richtlijn voor trainers van DTS Ede die een ouderbijeenkomst organiseren. Het is voor alle teams verplicht (zowel

Nadere informatie

Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015

Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015 Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015 Jeugdbeleidsplan GVV 63, versie 2014-2015 1 Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling Jeugdopleiding

Nadere informatie

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s Gedragsregels Jeugdafdeling v.v. De Merino s Beste sportvrienden en vriendinnen, Hierbij de uitgave van de gedragsregels voor de jeugd die van kracht zijn binnen v.v. de Merino s. Daarnaast willen wij

Nadere informatie

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte)

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Afdeling: jeugd bruheze April 2011 Versie 1.1 ORGANISATORISCHE DEEL 1. Inleiding 2. Verantwoordelijkheden 3. Hoofddoelstelling 4. Subdoelen

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 1 Introductie Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voorwoord... 2 2 Inleiding... 2 3 Uitgangspunten en doelstellingen... 3 3.1

Nadere informatie

SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP

SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP sc Badhoevedorp is op 1 juli 1931 opgericht. Onze sportvereniging kent drie afdelingen: Veldvoetbal Zaalvoetbal Honk- & softbal Voorts zijn er meerdere commissies met eigen

Nadere informatie

Algemene info Informatie nieuwe leden

Algemene info Informatie nieuwe leden voorwoord Dit informatieboekje is bedoeld voor (nieuwe) jeugdleden en hun ouders. Het bestuur, de trainers, hoofdbegeleiders en teambegeleiders van SC Spirit '30 geven met dit boekje een profielschets

Nadere informatie

Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden"

Bestuursreglement O.V.V. Animo Gedrag, Normen & Waarden Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden" 01- Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft O.V.V. Animo gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie